ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ by pantazopoulos

VIEWS: 453 PAGES: 1

									           To ΕΝΑΚ
             ολόψυχα
        εύχεται, ολόψυχα
       ίτες- υγεία δύναµη
   Ηλιουπολίτες           αισιοδοξία
στους Ηλιουπολίτες-σες υγεία δύναµη και αισιοδοξία στην
  ασφυκτική εποχή   βιώνει λαός     τόπος.
  ασφυκτική εποχή που βιώνει ο λαός και ο τόπος.
          ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
         ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
       Πανταζόπουλος ∆ηµήτρης
       Πανταζόπουλος ∆ηµήτρης
          Μπενάς Γιώργος
          Μπενάς Γιώργος
          Πούλος Γιάννης
          Πούλος Γιάννης

								
To top