ENKELE NUTTIGE TIPS Butaan of propaan Meestal gebruiken wij by MarvinGolden

VIEWS: 2,300 PAGES: 2

									ENKELE NUTTIGE TIPS:

Butaan of propaan?
Meestal gebruiken wij butaan- of propaangas of een mengsel van beide.
Al deze gassen zijn in oorsprong kleur-, reuk- en smaakloos. Omwille van de veiligheid wordt er een indringende geurstof
aan toegevoegd. Als ze op gepaste manier met lucht vermengd worden, vormen LPG-gassen een ontplofbaar mengsel.
Er zijn enkele opvallende verschillen tussen butaan en propaan. Butaan is goedkoper. Propaan blijft langer bruikbaar bij
lage temperaturen. Butaan kan je nauwelijks nog gebruiken bij temperaturen lager dan 5° C (al is de fl es vol); propaan
bevriest pas bij - 42° C. Alle accessoires (vuren, ontspanners, …) voor butaan of propaan zijn onderling uitwisselbaar.

Vervoer
Het vervoer van gas wordt in principe geregeld door het Europees Akkoord voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over
de Weg (ADR). Je herkent erkende voertuigen aan de oranje nummerplaat vooraan en achteraan. Toch bestaat er een
vrijstelling voor kleine hoeveelheden. Je mag dus enkele gasflessen voor het kamp vervoeren in een personenwagen of
in een gewone vrachtwagen. Toch moeten ze ook daar stevig vastgemaakt worden.

Vervoer nooit flessen die uitgerust zijn met ontspanners, branders enz. Koppel deze toestellen los nadat je de kraan op
de fles dicht gedraaid hebt en plaats de beschermkap terug. Zorg in elk geval voor een goede verluchting!

Bewaring
Gasflessen moeten rechtopstaand bewaard worden, uit de zon en het liefst in de open lucht. Bewaar gas nooit op of in de
buurt van een niveau onder de begane grond (vb. kelder).

Gebruik
Vooraleer je een gasfles gebruikt, moet je er altijd een ontspanner op schroeven. Een ontspanner regelt de druk.
Bovendien bevat die een terugstroomklep, waardoor de vlam niet in de fles kan slaan. Een ontspanner heeft een
beperkte houdbaarheid. Vervang hem dus tijdig en ten laatste na 5 jaar. Een ontspanner die niet meer ‘ontspant’, zorgt
immers voor erg gevaarlijke toestanden. (steekvlammen!)

Ook op (flexibele) gasleidingen staat een houdbaarheidsdatum. Vervang die dus ook tijdig (na max. 2 jaar).

Let op de dichtheid van alle koppelingen. Die kan je controleren door op elke koppeling een beetje zeep te smeren. Zie je
luchtbelletjes verschijnen, dan is er iets mis. Je sluit in dat geval meteen de gasfles.
Vaak zijn er kleine lekjes tussen de dichtingsring van de ontspanner en de gasfles. Die ring vervang je dan ook het best
telkens als je een nieuwe fles aansluit. De meeste gashandelaars geven ze gratis!

Draai de kraan van een (gas)fles nooit volledig open! Eén tot anderhalve slag volstaan om een volledige gasdruk te
bekomen. Als de fles leeg is, kan je ze zo gemakkelijk afsluiten. In het andere geval is er altijd twijfel of de fles helemaal
open of dicht is.

Zelf gasflessen vullen is levensgevaarlijk!

Nog wat nuttigs
  - Beschadig de etiketten op de flessen niet! Die zijn volgens internationale richtlijnen opgesteld en maken de
   interventie gemakkelijker wanneer er onverwachts toch iets gebeurt.
  - Rook nooit wanneer je met gas bezig bent.
  - Draai de gasflessen altijd dicht als je ze niet gebruikt. Sluit ook lege flessen. Soms lijken flessen alleen maar
   leeg, maar is het gas gewoon bevroren.
  - Als je binnen gas ruikt, sluit dan de gastoevoer af en zet ramen en deuren open. Let op je eigen veiligheid! Roep
   de hulpdiensten op en ga zelf naar buiten. Maak vooral geen vuur!

Veilig koken met propaan/butaan
      01 Zorg dat de gasfles rechtop staat
      02 Stel het gasfornuis en de gasfles minstens op de begane grond op (dus niet in de kelder of in een
      afgesloten ruimte) en zorg dat de gasbekkens zich hoger bevinden dan de gasfles
      03 Zorg dat de rubberen slang niet in contact komt met de gasbekkens
      04 Ga als volgt tewerk om een niet-automatisch gasbekken aan te steken:
         Steek een lucifer aan
         Houd de vlam tegen het bekken
         Draai de knop van het gasbekken open
      05 Zet deuren en ramen open wanneer u aan het koken bent
      06 Laat geen warme kooktoestellen rusten op de gasfles.
      07 Stel de gasfles nooit bloot aan extreme hitte.
      08 Draai de knop van het fornuis of de kraan van de regelaar dicht wanneer u klaar bent met koken.
      09 Wanneer u van plan bent een tijdje niet te koken, moet u de drukregelaar verwijderen en de
      uitstroomopening van de kraan afdichten met het rode zegeldopje
      10 Hou kinderen weg van de gasflessen of de toestellen.
 Bron: Shell                                           Stefan Bieseman – 08/2008
Hoe aansluiten?
   1. Zorg voor de juiste ontspanner op de gasfles. Wij gebruiken steeds ‘buitendraad’ dwz dat je een gasfles hebt
   waar je de ontspanner opdraait
   2. Het beste is van je in openlucht te plaatsen wanneer je een fles aansluit of afkoppelt. En op een stevige
   ondergrond staat. Zorg dat je al het nodige materiaal reeds gecontroleerd hebt (vb. dichtingsringen, spanringen,
   ...)
   3. In tegenstelling tot o.a. moeren en vijzen vastdraaien, is al wat met gas te maken heeft links op te draaien om
   iets vast te zetten. (=tegen de wijzers van de klok)
   4. Houd er rekening mee dat het verbindingsstuk van de propaangasfles altijd stevig aangedraaid moet worden
   met een aangepaste moer- of steeksleutel. Handvast is beslist onvoldoende!
Bron: Shell                                         Stefan Bieseman – 08/2008

								
To top