TIPS FRÅN ESKILS

Document Sample
TIPS FRÅN ESKILS Powered By Docstoc
					 22
TIPS FRÅN ESKILS
TRYCKBARA PDF:ER
          01. Använd filen “PDFX3” för inställningar i Acrobat
            Distiller/InDesign (denna fil följer med
            Acrobat/InDesign programmen).
          02. Formatet på pdf-filen skall vara detsamma som
            färdigformatet på trycksaken inklusive skär-
            märken och 3 mm utfall runt om.
          03. Alla typsnitt skall vara inkluderade i Pdf:en.
          04. Bilder skall vara i CMYK (med Eskils ICC-profil för
            resp. papper)*, dekorfärg eller gråskala, samt ha
            en upplösning på minst 300 dpi vid 1:1-storlek.
          05. Använd inte svällning eller utskjutning om Du inte
            i förväg har kommit överens med oss om hur Du
            skall göra.
          06. Skicka gärna med en pappersskiss eller en
            dummy av din trycksak, så blir det inget fel med
            falsningar, stansningar och andra detaljer.


Om Du väljer att lämna öppna dokument, gäller följande tips:


          PLANERING
          07. Vi ser helst att öppna dokument är gjorda i de
            grafiska programmen, InDesign, QuarkXPress,
            FreeHand och Illustrator.
          08. För att trycket ska bli rätt måste det digitala
            originalet göras lika stort (eller litet) som den
            färdiga trycksaken ska bli.
          09. Typografiska detaljer är helt avgörande för att
 ESKILS
 TRYCKERI AB
            texten ska bli lättläst för alla. Riktiga typsnitt
            är därför ett måste för att texten ska bli snygg.
            Använd alltså inte layoutprogrammets modifie-
            ringar, som exempelvis fet eller kursiv text.
              BILDER
              10. Ofta ser man gryniga, dåligt upplösta bilder
                i trycksaker. Det ger ett trist intryck. För att
                undvika detta; se till att alla bilder håller en
                upplösning på 300 dpi i full skala och att du
                inte förstorar bilder mer än 130%.

              11. Olika papper ger olika färger. När du själv
                separerar bilder från RGB till CMYK, använd
                våra profiler, så blir det rätt profil till rätt
                papper. Våra profiler hämtar du från:
                http://www.eskils.se/laddaner/icc.zip

              12. Apropå upplösning: Hård jpeg-komprimering
                förstör ofta bilden. Spara därför bilderna
                som EPS eller TIFF.

              13. Döp inte om bilderna efter monteringen,
                då försvinner de i datorns skrymslen.


              ILLUSTRATIONER
              14. Om du använder text inuti illustrationer, diagram,
                logotyper och liknande måste texten göras om
                till banor. Alternativet är att bifoga typsnittet till
                dokumentet.

              15. När du namnger dekorfärger, använd samma
                namn och definition i illustrationer och bilder
                som i dokumentet.

              16. Trycker du i fyrfärg ska endast färgerna
                C, M, Y och K finnas med i dokumentet.
* Våra profiler hämtar du från: http://www.eskils.se/laddaner/icc.zip
           UPPSAMLING
           17. När du lämnar dokumentet till tryck är det
             en bra idé att plocka bort allt som inte ska
             komma med, även om det ligger vid sidan

 22
TIPS FRÅN ESKILS
             av tryckytan.

           18. När du använder utfallande bilder och fält
             är ett utfall på 3 mm att rekommendera.

           19. Hur gör man klart för tryck? Jo, genom att
             välja kommandot ”Samla ihop för utskrift…” i
             QuarkXPress, ”Preflight/Packa…” i InDesign
             och ”Spara för servicebyrå…” i PageMaker.

           20. Ofta missar man det självklara. Kolla därför
             att alla typsnitt, illustrationer, logotyper,
             bilder med mera är med i dokumentet –
             och rätt länkade.

           21. Verkligheten är ibland lättare att förstå än
             datorn. Skicka gärna med en pappersskiss
             eller en dummy av din trycksak, så blir det
             inget fel med falsningar, stansningar och
             andra detaljer.

           22. Du kan skicka material till oss på CD, FTP,
             Mediabank eller via email. Slå oss bara en
             signal först och tala om hur grejorna kommer.
             Om du skickar en CD är det en bra att kolla
             så den funkar först. På FTP:n eller via email
             är det viktigt att hela mappen komprimeras,
             så att de rätta filnamnen blir kvar.
   Ring oss gärna och fråga! Tel: 033-23 28 00
CHECKLISTA
PLANERING
 Dokumentet är i samma format som trycksaken.
 Riktiga typsnitt.

ILLUSTRATIONER
 Texter och logos sparade som banor.
 Konsekvent namngivna dekorfärger.
 Bara de färger som ska tryckas finns med i dokumentet.

BILDER
 I rätt upplösning och storlek.
 I CMYK med rätt ICC-profil.
 Sparade som TIFF eller EPS.
 Ej omdöpta efter montering.

UPPSAMLING
 Inget i dokumentet som inte ska komma med i trycket.
 3 mm utfall.
 Använd uppsamlingsfunktionerna i programmen.
 Kolla utfall, skärmarkeringar och att bilder är i CMYK-läge
 vid lämning av PDF.
 Alla typsnitt, illustrationer, logotyper och bilder medsända
 och rätt länkade.
 Kolla att svarta texter ej ligger i Passmärke.
 Skiss, dummy eller PDF, särskilt vid ovanliga falsningar
 och stansningar.
 Ring oss och meddela hur dokumentet skickas.
DET ÄR ROLIGARE
NÄR DET BLIR RÄTT
Det är alltid lite spännande att se de första exemplaren
lämna tryckpressen. När allt ser bra ut känns livet gött.
För att både du och vi ska känna den sköna känslan i en
trycksak utan tryckfel har vi gjort en liten guide. Tänk på
den som pilotens checklista; det verkar kanske dumt, men
det är smart. Undrar du över något, kontakta oss gärna.
                       ESKILS
                       TRYCKERI AB
                           Åsboholmsgatan 15
                                 Box 381
                              503 12 Borås
                            Tel. 033-23 28 00
                            Fax. 033-23 28 03
                          www.eskilstryckeri.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:6/25/2009
language:Swedish
pages:6