Docstoc

NAMA-NAMA ISLAM

Document Sample
NAMA-NAMA ISLAM Powered By Docstoc
					No.         Nama
01.  Amin
02.  Anis
03.  Amanullah
04.  Akram
05.  Ahmad
06.  Ad-ham
07.  Aslam
08.  Arsalan
09.  Aiman
10.  Arhab
11.  As'ad
12.  Adib
13.  Addar Quthni
14.  Attirmidzi
15.  Aththobarani
16.  Al Baihaqi
17.  Annasai
18.  Asyraf
19.  Amir
20.  Anas
21.  Althaf
22.  Amjad
23.  Ahnaf
24.  Anwar
25.  Arhab
26.  Azhar
27.  Aufa
28.  Anjab
29.  Akhdan
30.  Akmal
31.  Abrar
32.  Aflah
33.  Anshar
34.  Amrullah
35.  Asad
36.  Afdhol
37.  'Aashim
38.  'Aamir
39.  'Atiq
40.  'Adli
41.  'Arif
42.  'Adnan
43.  'Aali
44.  'Adil
45.  'Abduh
46.  'Azzan
47.  'Azzam
48.  'Azmi
49.  Athallah
50.  'Aqil
51.  'Aun
52.  'Aafi
53.  'Aathif
54.  Alauddin
55.  'Aakif
56.  'Aqib
57.  'Afif
58.  'Aatik
59.  'Alim
60.  'Abid
61.  'Abbad
62.  'Ariq
63.  Antar
              Artinya
Pemengang Amanat
Ramah tamah dalam pergaulan
Keamanan dari Allah
Lebih Mulia
Terpuji
(1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
(1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
Nama seorang tokoh Islam
Kanan
Memanjakan
Bahagia
Beradab
Seorang imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Lebih mulia
Penguasa - pemimpin
Mesra - periang
Lebih lembut
Lebih mulia
Lebih suci (Lurus)
Lebih bersinar
Lebih lebar dan luas
Lebih cerah
Lebih tepat
Lebih utama dan bernilai
Sahabat
Lebih lengkap (sempurna)
Golongan yang berbuat kebajikan
Lebih sukses
Kaum Anshar sahabat Nabi saw
Perintah Allah
Singa
Lebih Utama
Menjauhi maksiat
Memakmurkan
(1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan
Adil
Arif bijaksana
Nama orang dahulu
Tinggi
Adil
Hamba-Nya
Nama orang Dahulu
Kebulatan tekad
Keteguhan hati
Karunia Allah
Yang baik budi
Pertolongan
Yang mengampuni
Belas kasih
Kemulian agama
Beritikaf
Balasan yang baik
Punya harga diri
(1) Pemurah (2) Yang murni
Berilmu
Beribadah
Tekun beribadah
(1) baik Budi (2) Mulia asalnya
Berani dalam peperangan
No.         Nama             Artinya
01.  Basil        (1) Singa (2) Pemberani
02.  Badar        Bulan Purnama
03.  Badruddin      Bulan purnama agama
04.  Bariq        Bercahaya - kemilau
05.  Bassam        Selalu senyum
06.  Basim        Tersenyum
07.  Basyir        Pemberi kabar gembira
08.  Bahauddin      Keindahan agama
09.  Bahir        Elok
10.  Badri        Mempercepat jalannya
11.  Bahi         Indah
12.  Burhan        Dalil - Bukti - Cahaya
13.  Bakri        Pagi-pagi benar
14.  Baqir        Pembelah
15.  Burhanuddin     Dalil (cahaya) agama
16.  Bakir        Pagi-pagi benar
17.  Bariz        Menonjol
18.  Bisyir        Berita gembira
19.  Banan        Ujung jari
20.  Badil        Pengganti
21.  Baliq        Fasih
22.  Budair        Berjalan cepat
23.  Buraid        Dingin
24.  Bukhori       Imam perawi hadist
25.  Badruttamam     Bulan purnama
26.  Badruzzaman     Bulan purnama bagi jaman
NO     Nama              Artinya
01.  Dzakwan   Harum semerbak
02.  Dziyab    (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan
03.  Dziban    Penghalau
04.  Dzulfiqar  Nama Pedang Rasulullah saw
05.  Dhafir    Menang
06.  Dhahir    Yang membantu
07.  Dhiaulhaq  Sinar (cahaya) hak
08.  Dhia     Sinar - cahaya
09.  Dhamir    Yang langsing
10.  Dhaifullah  Tamu Allah
NO   Nama                    Artinya
01.  Faiz   Menang
02.  Falah   Sukses - beruntung - jaya
03.  Falih   Yang sukses
04.  Fakhri  Kebanggaan
05.  Farid   (1) Tunggal (2) Permata yang mahal
06.  Fauzan  Kemenangan
07.  Faisal  Pemisah antara hak dan batil
08.  Fuad   Benak - jantung hati
09.  Fuhaid  Harimau
10.  Fahim   Memahami
11.  Faraj   (1) Kelonggaran (2) Pelepasan
12.  Fauhad  Anak kecil yang gemuk
13.  Fagih   Ahli fiqih
14.  Faris   Penunggang kuda
15.  Faruq   Pembeda antara hak dan batil
16.  Farhan  Bergembira
17.  Fadhil  Mulia
18.  Fauzi   Kemenangan
19.  Fahd   Harimau
20.  Faiq   Yang mengungguli
21.  Fakhir  (1) Kebesaran. (2) Yang baik
22.  Fathi   Pembuka
23.  Fahmi   Pemahaman
24.  Fikri   Pemikiran
25.  Furqon  Pembeda hak dengan batil
26.  FakhruddinKebanggaan agama
27.       (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman
   Fadhlurrahman
28.  Fajari  Waktu fajar
29.  Fadholi  Kelebihan - keutamaan
No.  Nama           Artinya
01.  Ghufron  Pengampunan
02.  Ghozi   Prajurit dimedan perang
03.  Ghalib  Menang
04.  Ghonim  Yang mendapat keuntungan
05.  Ghassan  Nama suku arab
No.  Nama              Artinya
01.  Hatim    Murni
02.  Hazim    Orang yang teliti
03.  Hamdi    Pujian
04.  Haidar    Singa
05.  Hafidh    (1) Pemelihara (2) Penghafal
06.  Husam    Pedang yang tajam
07.  Hanif    Muslim yang teguh - lurus
08.  Hamid    Yang memuji
09.  Hamdan    Yang memuji
10.  Hassan    Bagus
11.  Hammadi   Pemuji
12.  Hamdun    Pujian
13.  Hibban    Ibnu Hibban Pewari Hadist
14.  Husni    Indah
15.  Helmi    Sabar dan berakal
16.  Hanafi    Pengikut Imam Abu Hanifah
17.  Hanbali   Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
18.  Hasyim    (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu
19.  Hawari    Pengikut setia
20.  Hilal    Bulan sabit
21.  Hadi     Penunjuk jalan
22.  Hani'    Yang mengucapkan selamat
23.  Hammam    Yang mempunyai kemauan keras
24.  Hisyam    Kemurahan
25.  Humam    (1) Maharaja (2) Singa
26.  Hajid    Yang Shalat tahajjud
27.  Hibatullah  Anugrah Allah
28.  Hamdan    Penetap disuatu tempat
29.  Hauzan    Mahluk Manusia
30.  Huwaidi   Kembali kepada yang hak
31.  Habibi    Kesayanganku
No.   Nama             Artinya
01.  'Izzuddin Kemuliaan agama
02.  'Ismat   Kekuatan menjauhi maksiat
03.  'Irfan   Pengetahuan
04.  'Imran   Nama ayahanda Maryam as
05.  'Isom   Maksum
06.  'Imaduddin Tiang agama
07.  Ihsan   Kebaikan
08.  Imam    Pemimpin
09.  Iqbal   Pujangga Muslim
10.  Ikhlas   Ikhlas
11.  Iyad    Gunung yang sukar didaki
12.  Iman    Keimanan
13.  Ilham   Isyarat yang baik
14.  Irsyad   Petunjuk
15.  Ijlal   Terhormat - Mulia
16  Isyraf   Pengawasan
Huruf J

 No.      Nama           Artinya
 01.   Jamil     Indah
 02.   Jamal     Keindahan
 03.   Jauhar    Permata
 04.   Jamaluddin  Keindahan agama
 05.   Jihad     Perjuangan
 06.   Junaid    Tentara
 07.   Jubair    Nama Ulama Besar
 08.   Jalal     Keagungan
 09.   Jawahir    Permata-permata
 10.   Jiyad     Yang Baik
 11.   Juhair    Suara Nyaring - Lantang
 12.   Jasim     Badan - Fisik
 13.   Jibril    Malaikat Jibril
 14.   Jawad     Pemurah
 15.   Jam'an    Dua pasukan
 16.   Jarullah   Tetangga Allah
 17.   Jubran    Nama Sastrawan
 18.   Jasir     Keberanian
 19.   Jaiz     Boleh
 20.   Jadid     Baru
 21.   Jamhari    Kelompok manusia
 22.   Jundi     Prajurit

Huruf K

 No.     Nama            Artinya
 01.   Kamal     Kesempurnaan
 02.   Kamaluddin  Kesempurnaan agama
 03.   Kamil     Sempurna
 04.   Kadhim    Menahan Diri
 05.   Khairuddin  Kebaikan Agama
 06.   Khairullah  Kebaikan (dari) Allah
 07.   Khalis    Murni
 08.   Khattab    Ahli pidato
 09.   Khatib    Orang yang berkhotbah
 10.   Khaldun    Nama seorang ahli sejarah
 11.   Khairi    Kebaikan
 12.   Khalil    Kesayangan
 13.   Khabir    Yang mengetahui dengan sebenarnya
 14.   Khozin    (1) Penyimpan harta (2) Bendahara
 15.   Khosyi'    Orang yang khusyu' dalam shalat
 16   Khodhi'    Orang yang rendah hati
 17.   Khidhir    Orang shaleh kawan nabi Musa as
 18.   Khalaf    (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
 19.   Khairon    Kebaikan

Huruf L
No.    Nama              Artinya
01.  Labib      Sehat akal dan cerdik
02.  Luthfi      Lembut
03.  Luqman      Nama orang yang bijaksana
04.  Lami'      Mengkilat
05.  Luqmanul hakim  Luqman yang bijaksana
No.         Nama               Artinya
01.  Maajid        Mulia
02.  Ma'mun        Aman
03.  Muhyiddin      Yang menghidupkan agama
04.  Mar'ie        Terpelihara
05.  Masyhur       Kesohor
06.  Majdi        Kemuliaan
07.  Mukhtar       Terpilih
08.  Mas'ud        Bahagia
09.  Murtadho       Diridhoi
10.  Marwan        (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
11.  Mustafa       Pilihan
12.  Maalik        Yang memiliki
13.  Mubarak       Yang diberkahi
14.  Mujahid       Pejuang
15.  Majduddin      Kemuliaan agama
16.  Mahbub        Disukai - Dicintai
17.  Muhsin        Yang berbuat kebaikan
18.  Mahmud        Terpuji
19.  Mursyid       Pemberi petunjuk jalan
20.  Muslim        Seorang Muslim
21.  Mu'min        Seorang yang beriman
22.  Muammar       Berumur panjang
23.  Mahrus        Yang dijaga
24.  Mudrik        Berakal - Memahami
25.  Ma'ruf        (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
26.  Mundzir       Pemberi peringatan
27.  Mustajab       Terkabul do'anya
28.  Marzuq        Yang diberi rezeki
29.  Muin         Penolong
30.  Maliki        Penganut mazhab Imam Malik
31.  Mansur        Yang dimenangkan
32.  Munadi        Yang berseru
33.  Murfid        Penolong
34.  Mahir        Pandai - Cakap
35.  Miftah        Kunci
36.  Munir        Bersinar
37.  Munawir       Yang ikut latihan militer
38.  Munawwir       Pemutih dengan kapur
39.  Mufrih        Penggembira
40.  Mu'tashim      Terpelihara dari dosa
41.  Mukarrom       Yang Mulia
42.  Mus'ad        Yang dibahagiakan
43.  Mahdi        Yang mendapat Hidayah
44.  Mushoddaq      Dapat dipercaya
45.  Mushoddiq      Yang mempercayai
46.  Muhtarom       Yang terhormat (di hormati)
47.  Muhajir       Yang berhijrah
48.  Misbah        Pelita - Lampu
49.  Misbahuddin     Pelita agama
50.  Muntashir      Yang menang
51.  Muflih        Yang sukses - Jaya
52.  Mushlih    Yang memperbaiki
53.  Mu'afa     Yang selamat - sehat
54.  Mukhlis    Yang Ikhlas
55.  Mukhlas    Yang Ikhlas
56.  Munif     Tinggi Kedudukannya - Menonjol
57.  Marjan     Batu permata marjan
58.  Ma'shum    Terhindar dari dosa
59.  Maimun     Yang diberkahi
60.  Mustaqim    Lurus
61.  Marsa     Pelabuhan
62.  Musyif     Pengawas
63.  Makarim    Bersifat mulia
64.  Muthliq    Pemberi sesuatu
65.  Mamduh     Yang dipuji
66.  Mazru'i    Yang ditanami
67.  Mubasysyir   Pemberi kabar gembira
68.  Mastur     Tertutup - dirahasiakan
69.  Musyaffa'   Memperoleh syafa'at
70.  Mudhoffar   Yang dimenangkan
71.  Muthohhar   yang disucikan
72.  Masy'al    Tempat menyalakan Api
73.  Ma'lum     Yang diketahui
74.  Ma'mur     Makmur
75.  Muzakki    (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri
76.  Murad     Kemauan
77.  Mahfudh    Terpeliharan - terjaga
78.  Mukhbit    Tunduk patuh
79.  Muqsith    Berbuat adil
80.  Mutawakkil   Yang bertawakal
81.  Mutawalli   Yang menangani jabatan atau urusan
82.  Mahasin    Kebaikan- kebaikan
83.  Muti'     yang selalu taat
84.  Mufid     Memberi manfaat
85.  Manaf     Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya
86.  Munib     Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
87.  Muwaffaq    yang mendapat Taufiq (restu)
88.  Mustaghfirin  Orang-orang yang beristighfar
89.  Musaid     Pembantu - Penolong
ari Bani Umayyah
mbersihkan diri
 .        Nama              Artinya
01.  Nashir      Penolong
02.  Nashiruddin    Penolong Agama
03.  Nashrullah    Kemenangan dari Allah
04.  Nail       Yang suka memberi
05.  Nu'man      Kenikmatan
06.  Nuruddin     Cahaya Agama
07.  Nadhir      Indah - elok
08.  Naufal      Dermawan
09.  Nadi       Tempat pertemuan
10.  Naji       (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat
11.  Naif       (1) Berkedudukan (2)Menonjol
12.  Nashif      (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan
13.  Nizar       (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi
14.  Na'im       Kenikmatan
15.  Nuri       Bercahaya
16.  Nabih       Cerdik - Mulia
17.  Nabil       Cerdik - Mahir
18.  Najmi       Bintang
19.  Nadhmi      Teratur (disiplin)
20.  Nasih       Setia - Loyal - Ikhlas
21.  Nadir       Jarang
22.  Nawwaf      Yang menonjolkan
23.  Nadim       Teman minum
24.  Nashir      Pembela
25.  Nafil       Tambahan
26.  Nazih       Bersih dari noda cacat
27.  Nidham      Peraturan
28.  Najib       Mulia - Utama -bernilai
29.  Nadhim      Pengatur
30.  Nasim       Angin Sepai - sepoi
31.  Nawwar      Pemberi cahaya
32.  Nafis       Berharga
33.  Nabhan      Mulia - terkenal
34.  Najmuddin     Bintang agama
35.  Nadhif      Bersih
36.  Nahid       Anak dalam masa puber
Huruf Q

 No.   Nama           Artinya
 01.   Qosim   Ganteng - Yang membagi
 02.   Qoid    Pemimpin
 03.   Qutub   (1) Nama Pemimpin (2) Kutub
 04.   Qani'   Puas
 05.   Qosiim   (1) Yang molek (2) Bahagian
 06.   Quraisy  Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

Huruf R

 No.    Nama           Artinya
 01.   Rajih   Timbangan yang mantap
 02.   Rafi'   Tinggi
 03.   RahmatullahRahmat Allah
 04.   Rusydi   Penunjuk jalan lurus
 05.   Ridhwan Keridhoan Allah
 06.   Rifqi   Kawan pendamping
 07.   Riyadh   Taman
 08.   Rasyid   Mendapat petunjuk
 09.   Rosyid   Memberi petunjuk
 10.   Roja'   Harapan
 11.   Raihan   Tumbuhan yang harum
 12.   Rahmi   Belas kasih
 13.   Rosyad   Petunjuk jalan lurus
 14.   Rafid   (1) Penolong (2) Pengawal
 15.   Rizqullah Rizki dari Allah
 16.   Ramadhan Bulan ramadhan
 17.   Rafii'   Tinggi derajatnya
 18.   Ridho   Keridhoan
 19.   Rajab   Bulan rajab
 20.   Roid    Pemimpin
 21.   Rozin   Serius dalam prilaku
 22.   Robii'   Musim semi
 23.   Rabbani  Karena Allah semata-mata
 24.   Rahid   Lembut
 25.   Rofiq   Kawan akrab
 26.   Rafif   Berahlak baik
 27.   Rosyiq   Bentuk tubuh yang indah
 28.   Rodhi   Merasa ridho
 29.   Roji    Berpengharapan
 30.   Robih   Beruntung
Huruf T

 No.    Nama           Artinya
 01.   Tajuddin Mahkota agama
 02.   Taqiuddin Takwa dalam agama
 03.   Taufiq   Taufiq limpahan Allah
 04.   Tamim    Orang yang kuat
 05.   Taisir   Kemudahan
 06.   Tauhid   Kemurnian Iman (keesaan Allah)
 07.   Taqi    Bertakwa
 08.   Tahsin   Perbaikan
 09.   Tamam    Sempurna
 10.         Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)
     Taufiq Alhakim
 11.         Taufiq
     Taufiq Arrahman (Allah) Maha Pengasih
 12.   Thoriq   Orang yang mengetuk malam hari
 13.   Thalal   Keindahan - keadaan yang baik
 14.   Thilal   (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik
 15.   Thalib   (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari
 16.   Thaha    Dua huruf permulaan surat
 17.   Thomi    Tinggi
 18.   Thahir   Bersih - Suci
 19.   Thoyyib   Baik
 20.   Thufail   Lembut - Halus
 21.   Tsabit   Yang tetap
 22.   Tsawab   Pahala
 23.   Tsauban   Kembali berkumpul
 24.   Tsamud   Kaum nabi Shaleh as
 25.   Tsaqib   Jitu

Huruf U

 No.    Nama          Artinya
 01.   'Ubaid   Hamba
 02.   ' Uwamir  Nama Orang dahulu
 03.   'Ushaim   Memelihara dari keburukan
 04.   'Umair   Nama orang dahulu
 05.   'Ulwan   Tinggi
 06.   'Umron   (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk
 07.   'Ujab    Keajaiban
Huruf W

 No.     Nama             Artinya
 01.   Wajih      Orang yang berkedudukan
 02.   Wail       Yang kembali (berlindung) Kepada Allah
 03.   Waliuddin    Penolong (pembela) Agama
 04.   Washif      Punya Sifat tertentu
 05.   Wahid      Sendirian
 06.   Wisam      (1) Bintang Kehormatan (2) Medali
 07.   Wafi       Sempurna
 08.   Wajdi      Cinta - Gembira - Kaya - Kuasa
 09.   Washil      Menyambung hubungan kekeluargaan
 10.   Wasim      Rupawan
 11.   Wafir      Lengkap - banyak kebaikannya
 12.   Wahib      Banyak memberi

Huruf Y

 No.     Nama             Artinya
 01.   Yaasiin     Ayat pertama surat yaasiin
 02.   Yazid      Bertambah - Lebih
 03.   Yaasir      Orang yang mudah
 04.   Yasykur     Bersyukur
 05.   Yusron      Kemudahaan

Huruf Z

 No.     Nama             Artinya
 01.   Zaki       (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih
 02.   Zuhair      (1) bercahaya (2)Keindahaan
 03.   Zufar      (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah
 04.   Zahid      (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
 05.   Ziyad      Suatu kelebihan
 06.   Zahir      (1) Cemerlang (2) Warna cerah
 07.   Zahran      (1) Bunga (2) Keindahan
 08.   Zamir      Anak kecil yang cantik
 09.   Zumar      Anak kecil yang cantik
 10.   Zain       Bagus
 11.   Zainuddin    Kebagusan Agama
 12.   Zainulabidin   Kebagusan para penyembah Allah
 13.   Zainularifin   Kebagusan orang-orang arif
 14.   Zainulmuttaqin  Kebagusan orang-orang bertakwa
 15.   Zaqhlul     Nama tokoh Mesir
 16.   Zaidan      Tambahan - Kelebihan
 17.   Zuhdi      (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
 18.   Zaidun      Tambahan - Kelebihan
No.   Nama            Artinya
01.  Sulthan   (1) Sultan (2) Bukti yang kuat
02.  Sabiq    (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului
03.  Sami     Tinggi kedudukannya
04.  Samir    Teman ngobrol
05.  Surur    Kegembiraan
06.  Sa'di    Bahagia
07.  Sufyan    Nama tokoh Ulama
08.  Saif     Pedang
09.  Salam    Keselamatan - keamanan
10.  Sa'ud    Bahagia
11.  Said     Bahagia
12.  Salim    Selamat
13.  Sunni    Penganut ajaran sunah nabi saw
14.  Siraj    Lampu - Pelita
15.  Sirajuddin Pelita agama
16.  Suud     Bahagia
17.  Sa'dun    Bahagia
18.  Samih    Lemah lembut - Toleran
19.  Saifuddin Pedang agama
20.  Saiful Islam Pedang Islam
21.  Samah    Toleransi
22.  Sadad    Bertindak tepat
23.  Sunbul    (1) Tangkai (2) Nama Binatang
24.  Sayid    Tuan - Kepala kaum
25.  Samhari   Lembing yang keras
26.  Sadid    Benar - tepat
27.  Sajid    Orang yang bersujud
28.  Satir    Orang yang menutupi Aib dan dosa
29.  Sahar    Akhir malam sebelum fajar
30.  Syarif    Mulia
31.  Syauqi    Rinduku
32.  Syafiq    Belas Kasih
33.  Syahir    Kesohor
34.  Syukri    Bersyukur
35.  Syakir    Bersyukur
36.  Sya'ban   Bulan Sya'ban
37.  Syahid    Mati Syahid
38.  Syafi'    Memberi syafa'at
39.  Syakib    Nama Tokoh Muslim
40.  Syarifuddin Kemuliaan Agama
41.  Syadi    Pandai bersyair dan bernyanyi
42.  Syahin    Burung yang panjang sayapnya
43.  Syammas Pelayan ibadah
44.  Syabibi   Berusia antara 15 dan 30 tahun
45.  Syamil    Menyeluruh
46.  Syamlan   Memilih kurma yang masak
47.  Syihab    Pecahan bintang - meteor
48.  Syarahil   Nama khabilah
49.  Syaiban   Mendung bersalju
50.  Syuja'    Pemberani
51.  Syaraf    Kemuliaan
52.  Syafii   Penganut Imam syafii
53.  Syafi    Penyembuh
54.  Syarbini  (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar
55.  Syuruq   Terbitnya matahari
56.  SyamsulhadiMatahari petunjuk
57.  Syamsuddin Matahari Agama
58.  Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama
59.  Shodiq   Benar - Jujur
60.  Shabri   Sabar
61.  Shabur   Penyabar
62.  Shobir   Penyabar
63.  Shidqi   Benar - jujur
64.  Shiddiq   Membenarkan
65.  Shaleh   Baik
66.  Shalah   Perbaikan - kebaikan
67.  Shalahuddin Kebaikan agama
68.  Shobhi   Pagi hari
69.  Shofwan   (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas
70.  Shaddam Benturan
71.  Shorim   (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa
72.  Shafar   Bulan Safar
73.  Shoib    Tepat mengenai sasaran
74.  Shohib   Teman
75.  Shabban   Pembuat sabun
76.  Shofi    Jernih

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:236
posted:4/18/2011
language:Malay
pages:22