Gia xe oto by niusheng11

VIEWS: 6,545 PAGES: 134

									   Phụ lục 2:

            BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ
    dùng để quản lý thu lệ phí trƣớc bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
    ( Ban hành kèm theo QĐ số 48 QĐ/CT ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Cục Thuế TP ĐN)

                                 Đơn vị tính: Triệu đồng

         CÁC LOẠI XE SẢN XUẤT TRƢỚC NĂM 1985

STT             LOẠI XE                       Giá xe
                                         mới 100%
I   XE DO CÁC NƢỚC SẢN XUẤT
  1 Xe chuyên chở ngƣời
   - Loại từ 5 chỗ ngồi trở xuống                         35
   - Loại từ 6 đến 9 chỗ ngồi                           45
   - Loại từ 10 đến 15 chỗ ngồi                          55
   - Loại từ 16 đến 30 chỗ ngồi                          65
   - Loại từ 31 đến 40 chỗ ngồi                          80
   - Loại từ 41 chỗ ngồi trở lên                         100
  2 Xe vận tải
   - Loại có trọng tải dưới 2,5 tấn                        35
   - Loại có trọng tải từ 2,5 tấn đến 4 tấn                    45
   - Loại có trọng tải trên 4 tấn đến 7 tấn                    55
   - Loại có trọng tải trên 7 tấn đến 10 tấn                   80
   - Loại có trọng tải trên 10 đến 15 tấn                    110
   - Loại có trọng tải trên 15 tấn                        120
   Riêng xe Lambro, Daihatsu                            5


                   PHẦN II
           CÁC LOẠI XE SẢN XUẤT TỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 1997

Giá tính các loại xe ô tô mới 100% do các nước sản xuất từ năm 1985 đến 1997 được tính
bằng tỷ lệ (%) trên giá qui định năm 1998 của xe cùng chủng loại và cùng nước sản xuất

         Tỷ lệ tính cụ thể như sau:

         Xe sản xuất năm 1985 -1988 tính bằng 65% xe sản xuất năm 1998

         Xe sản xuất năm 1989 -1991 tính bằng 75% xe sản xuất năm 1998

         Xe sản xuất năm 1992 -1994 tính bằng 85% xe sản xuất năm 1998

         Xe sản xuất năm 1995 -1997 tính bằng 90% xe sản xuất năm 1998
                         Page 1
                     PHẦN III
             CÁC LOẠI XE SẢN XUẤT TỪ NĂM 1998 VỀ SAU
                    CHƢƠNG I
                XE DO NHẬT BẢN SẢN XUẤT
               MỤC I: XE CHỞ NGƯỜI - XE TẢI NHẸ

                  A: HÃNG TOYOTA

STT         LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau

         A1 - XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

I         Toyota Crown
   1 Toyota Crown 2.5 trở xuống               673    792    900    1000
   2 Toyota Crown trên 2.5 đến 3.0
     Toyota Crown Supper saloon              842    990   1,125    1,250
     Toyota Royal saloon                 976   1,148   1,305    1,450
   3 Toyota Crown trên 3.0                1,178   1,386   1,575    1,750

II        Toyota Lexus

   1  Toyota Lexus ES250                  707    832    945    1,050
   2  Toyota Lexus IS250                 1,197   1,408   1,600    1,750
   3  Toyota Lexus IS250 C- 2499cc            1,144   1,346   1,530    1,700
   4  Toyota Lexus HS 250                 1,346   1,584   1,800    2,000
   5  Toyota Lexus GS300                  943   1,109   1,260    1,400
   6  Toyota Lexus ES300, ES330               876   1,030   1,170    1,300
   7  Toyota Lexus RS 330, RX 300, RX 330         1,010   1,188   1,350    1,500
   8  Toyota Lexus IS 350, RX350              909   1,069   1,215    1,350
   9  Toyota Lexus RX350                 1,279   1,505   1,710    1,900
  10  Toyota Lexus RX 350 AWD - 3456cc          1,414   1,663   1,890    2,100
  11  Toyota Lexus ES350                 1,346   1,584   1,800    2,000
  12  Toyota Lexus GS350                 1,144   1,346   1,530    1,700
  13  Toyota Lexus RX 400H                 976   1,148   1,305    1,450
  14  Toyota Lexus LS400                 1,212   1,426   1,620    1,800
  15  Toyota Lexus LS430                  943   1,109   1,260    1,400
  16  Toyota Lexus GS 430                 1,623   1,909   2,169    2,410
  17  Toyota Lexus SC 430                 1,441   1,695   1,926    2,140
  18  Toyota Lexus RX 450H- 3456cc            1,044   1,228   1,395    1,550
  19  Toyota Lexus LS 460L; LS 460            1,616   1,901   2,160    2,400
  20  Toyota Lexus GX 460                 1,683   1,980   2,250    2,500
  21  Toyota Lexus GX470                 2,020   2,376   2,700    3,000
  22  Toyota Lexus LX470                 1,683   1,980   2,250    2,500
  23  Toyota Lexus LX570                 2,020   2,376   2,700    3,000
  24  Toyota Lexus LS600HL                2,356   2,772   3,150    3,500

III        Toyota Aristo, Toyota Window,Toyota Avalon

   1 Loại dung tích dưới 2.5                740    871    990    1100
                         Page 2
STT          LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                                1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   2 Loại dung tích từ 2.5 đến 3.0                 876    1,030   1,170   1,300
   3 Loại dung tích trên 3.0 đến 4.0               1,212    1,426   1,620   1,800
   4 Loại dung tích trên 4.0                   1,481    1,742   1,980   2,200

IV         Toyota Scepter

   1  Loại dung tích dưới 2.0                   673    792    900    1000
   2  Loại dung tích từ 2.0 đến dưới 3.0             808    950   1,080    1,200
   3  Loại dung tích từ 3.0 đến 4.0                943   1,109   1,260    1,400
   4  Loại dung tích trên 4.0                  1,077   1,267   1,440    1,600

V          Toyota Cressida

   1 Loại dung tích dưới 3.0                    606    713    810    900
   2 Loại dung tích từ 3.0 trở lên                 808    950   1,080    1200

VI         Toyota 4 Runner

   1  Loại 4 cửa, dung tích dưới 3.0               539    634    720    800
   2  Loại 4 cửa, dung tích từ 3.0 đến dưới 4.0          606    713    810    900
   3  Loại 4 cửa, dung tích từ 4.0 đến 5.0            673    792    900    1000
   4  Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa có cùng dung tích

VII         Toyota Fortuner, Rav, Yaris

   1  Toyota Fortuner SR5- 4.0                 1,010   1,188   1,350    1,500
   2  Toyota Yaris - dung tích 1299cc               371    436    495     550
   3  Toyota Rav 4 - dung tích 2362cc, 7 chỗ           606    713    810     900
   4  Toyota Rav 4 - dung tích 2492cc               673    792    900    1000
   5  Toyota -Ray 4 Limited -dung tích 3.456cc          808    950   1,080    1200

VIII        Toyota Land Cruiser

   1 Model 60,70,90 4 cửa                     539    634    720    800
   2 Model 95 Prado, dung tích 2.7                 606    713    810    900
   3 Model 80,105
         Loại dung tích 4.0, 4 cửa             808    950   1,080    1200
         Loại dung tích 4.2, 4 cửa             943   1,109   1,260    1400
         Loại dung tích từ 4.5 trở lên, 4 cửa       1,077   1,267   1,440    1,600
    Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa có cùng dung tích
   4 Toyota Landcruuiser Prado TX-L- 2.694cc           1,077   1,267   1,440    1,600
   5 Toyota Land Cruiser Prado VX
         Loại dung tích dưới 3.0              808    950   1,080    1,200
         Loại dung tích từ 3.0 trở lên          1,010   1,188   1,350    1,500
   5 Toyota Land Cruiser Prado GX
         Loại dung tích dưới 3.0             1,077   1,267   1,440    1,600
         Loại dung tích từ 3.0 trở lên          1,346   1,584   1,800    2,000
   6 Toyota Landcruiser UZJ 200L- GNAEK- 4.664cc         1,683   1,980   2,250    2,500

                            Page 3
STT        LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau

IX Toyota Corona,Toyota Carina, Toyota Vista, Toyota Corolla, Toyota Spinter,Toyota Corsa,
  Toyota Tercel, Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta, Toyota Stalet
  Toyota Cynos 1.5 coupe, Toyota MR2 2.0 coupe, Toyota Supra coupe, Toyota Celica 2.0 coupe

 1  Loại dung tích từ 1.6 trở xuống              438    515    585    650
 2  Loại dung tích trên 1.6 đến 2.0              505    594    675    750
 3  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5              606    713    810    900
 4  Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0              740    871    990    1100
 5  Loại dung tích trên 3.0                  876   1,030   1,170    1300
   Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa có cùng dung tích

   Toyota Camry, Toyota Sinena
 1  Loại dung tích trên 1.6 đến 2.0              606    713    810    900
 2  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5              808    950   1,080    1200
 3  Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0              943   1,109   1,260    1400
 4  Loại dung tích trên 3.0                 1,077   1,267   1,440    1600

 1  Toyota Previa 7-9 chỗ                   539    634    720    800
 2  Toyota Townace Liteace 7-9 chỗ               471    554    630    700
 3  Toyota Hiace 9 chỗ                     371    436    495    550
 4  Toyota Highlander Sport - 3.456cc - 7 chỗ        1,010   1,188   1,350    1500
 5  Toyota AYGO -dung tích 998cc                202    238    270    300

        A2- XE DU LỊCH CÓ THÙNG CHỞ HÀNG - XE TẢI NHẸ

 1 Toyota Hiace glass van 3-6 chỗ, Toyota van 6 chỗ,      337    396    450    500
 2 Toyota Litace van, Toyota Town ace van 2-5 chỗ        337    396    450    500
 3 Toyota Hilux double car 4 cửa -6chỗ             371    436    495    550
 4 Toyota Panel van khoang hàng kín               303    356    405    450
 5 Toyota Hilux 2 cửa, 2-3 chỗ, T 100
        Loại dung tích dưới 2.5              269    317    360    400
        Loại dung tích từ 2.5 trở lên           303    356    405    450
 6 Toyota Hilux G - Model KUN26L - PRMSYM, pickup        445    523    594    660
  chở hàng vừa chở người - cabin kép- 2.982 cc
 7 Toyota Hilux E -KUN15L-PRMSYM (4x2) -            357    420    477    530
  pickup chở hàng và chở người- 2494cc

        A3- XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1 Toyota Hiace Commute 12-16 chỗ                404    475    540    600
 2 Toyota Coaster
       Loại dưới 26 chỗ                  606    713    810    900
       Loại trên 26 chỗ                  673    792    900    1000

                    B  HÃNG NISSAN

        B1 XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

                          Page 4
STT          LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                                 1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
I
   1 Nissan President 4.5                   1,346   1,584    1,800     2,000
   2 Nissan Gloria, Nissan Cedric 2.8 -3.0           909   1,069    1,215     1,350
   3 Nissan Cima, Nissan Infinity
          Loại dung tích trên 4.0 -4.5         1,077   1,267    1,440     1,600
          Loại dung tích từ 3.0 -4.0           943   1,109    1,260     1,400
   4 Nissan X- Trail - dung tích 2.488 cc            740    871     990     1,100
   5 Nisan Teana 250XV - dung tích 2495cc            808    950    1,080     1,200
   6 Infiniti G37 Coupe Journey - dung tích 3.696 cc     1,010   1,188    1,350     1,500
   7 Infiniti FX 35                       943   1,109    1,260     1,400
   8 Infiniti G35 - dung tích 3498cc             1,010   1,188    1,350     1,500
   9 Nissan Silvia 2.0 coupe 2 cửa, Nissan Pulsar 4 cửa,    438    515     585      650
    Nisan AD
    Loại Nissan Pular 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa
  10 Nissan 180SX 2.0 coupe 2 cửa                471    554     630      700
  11 Nissan Prairie, Nisan Avenir
          Loại dung tích từ 1.8 - 2.0          471    554     630      700
          Loại dung tích trên 2.0 -2.5          539    634     720      800
  12 Nissan Cefiro, Nissan Laurel, Nissan Stanza, Nissan Altima, Nissan Skyline, Nissan Bluebird
    Nissan Primbra, Nissan Sunny, Nissan Prezea, Nissan Sentra, Nissan March, Nissan Tiida Hatchblade
          Loại dung tích từ 1.3 trở xuống        371    436     495      550
          Loại dung tích trên 1.3 đến 1.6        404    475     540      600
          Loại dung tích trên 1.6 đến 2.0        458    539     612      680
          Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5        525    618     702      780
          Loại dung tích trên 2.5            653    768     873      970
  13 Nissan Prime GXE, dung tích 2.0              371    436     495      550
  14 Nissan Verita, dung tích 1.3                269    317     360      400
  15 Nissan Maxima 2.0 -3.4                   539    634     720      800
  16 Nissan 350Z- dung tích 3.498cc              1,010   1,188    1,350     1500
  17 Nissan GTR Premium - dung tích 3.799cc          3,029   3,564    4,050     4500

II         Nissan Patrol, Nissan Safari

   1  Loại dung tích dưới 2.5 - 4 cửa               673    792    900    1,000
   2  Loại dung tích từ 2.5 đến 3.0- 4 cửa            740    871    990    1,100
   3  Loại dung tích trên 3.0 đến 4.0 - 4 cửa           876   1,030   1,170    1,300
   4  Loại dung tích trên 4.0- 4 cửa              1,010   1,188   1,350    1,500
     Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa cùng dung tích, cùng loại thân

III         Nissan Phatheinder, Nissan terrano

   1 Loại 4 cửa, dung tích trên 3.0                606    713    810    900
   2 Loại 4 cửa, dung tích từ 3.0 trở xuống            505    594    675    750
    Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa cùng dung tích

          B2- XE DU LỊCH CÓ THÙNG CHỞ HÀNG - XE TẢI NHẸ

   1 Nissan Urvan 3-6 chỗ                     404    475    540    600

                            Page 5
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 2 Nissan Vannette 2-5 chỗ, Nissan Pickup double        350    412    468     520
  cab 4 cửa, 6 chỗ
 3 Nissan Urvan, Nissan Panelvan khoang hàng kín        350    412    468     520
 4 Nissan Vannette blindvan                  303    356    405     450
 5 Nissan Pickup 2 cửa, 3 chỗ
        Loại dung tích dưới 2.5             235    277    315     350
        Loại dung tích từ 2.5 trở lên          303    356    405     450

        B3 - XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1  Nissan Vanette, Nissan Urvan, Nissan Homy         371    436    495     550
 2  Nissan Caravan                      371    436    495     550
 3  Nissan Queen                       498    586    666     740
 4  Nissan Cilivan
         Loại từ 26 chỗ trở xuống            632    744    846     940
         Loại từ 27 chỗ trở lên             673    792    900     1000

                         C: HÃNG MITSUBISHI

        C1- XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Mitsubishi Debonair 3.5                 1,077    1,267    1,440     1,600
 2 Mitsubishi Diamante, Mitsubishi Sioma, Mitsubishi Emeraude, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Eterma
        Loại dung tích từ 1.8 -2.0           505     594     675      750
        Loại dung tích trên 2.0 -2.5          606     713     810      900
        Loại dung tích trên 2.5-3.0          673     792     900     1,000
        Loại dung tích trên 3.0            808     950    1,080     1,200
 3 Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Libero, Mitsubishi Lancer
        Loại dung tích từ 1.3 -1.6           350     412     468      520
        Loại dung tích từ 1.7 -2.0           424     499     567      630
        Loại dung tích trên 2.0-3.0          539     634     720      800
        Loại dung tích trên 3.0            673     792     900     1000
 4 Mitsubishi Chariot, Mitsubishi RVR            478     562     639      710
 5 Mitsubishi Mini cab                    235     277     315      350
 6 Mitsubishi Montero 3.0 -3.5                740     871     990     1100
 7 Mitsubishi Pajero
        Loại dung tích dưới 2.0, 4 cửa         471     554     630      700
        Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5, 4 cửa     539     634     720      800
        Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0, 4 cửa     606     713     810      900
        Loại dung tích trên 3.0, 4 cửa         673     792     900     1000
  Loại 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa cùng dung tích
 8 Mitsubisshi Out Lander XLS                505     594     675      750
 9 Mitsubishi L300                      337     396     450      500
 10 Mitsubishi L400, Mitsubishi Delica            350     412     468      520

        C2- XE DU LỊCH CÓ THÙNG CHỞ HÀNG - XE TẢI NHẸ

 1 Mitsubishi Pickup

                         Page 6
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
        Loại dung tích dưới 2.0            242    285    324     360
        Loại dung tích từ 2.0 đến 3.0         290    341    387     430
        Loại dung tích trên 3.0            337    396    450     500
 2 Mitsubishi Bravo dưới 1.0                 134    158    180     200
 3 Mitsubishi Delica
  Loại khoang hàng không có kính              215    253    288    320
  Loại khoang hàng không có kính              256    301    342    380

        C3- XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1 Mitsubishi Delica                    404    475    540    600
 2 Mitsubishi Rosa 25 -30 chỗ                606    713    810    900
 3 Mitsubishi Aeromidi, Mitsubishi Queen
        Loại từ 31 -40 chỗ              673    792    900    1000
        Loại từ 41 - 50 chỗ              808    950   1,080    1,200

                     D: HÃNG HONDA

        D1- XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Honda Legend, Honda Acuralegend
       Loại dung tích dưới 2.0            404    475    540     600
       Loại dung tích từ 2.0 đến 3.0         539    634    720     800
       Loại dung tích trên 3.0            808    950   1,080    1,200
 2 Honda Accord
       Loại dung tích từ 1.8 đến 2.0         404    475    540    600
       Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5        485    570    648    720
       Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0        539    634    720    800
       Loại dung tích trên 3.0            673    792    900    1000
 3 Honda Inspire, Honda Vigor, Honda Ascot innova
       Loại dung tích từ 2.0 đến 2.5         525    618    702     780
       Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0        599    705    801     890
 4 Honda Civic Hybrid - 1399cc               471    554    630     700
 5 Honda Civic 1.5 -1.6                   505    594    675     750
 6 Honda Integra 1.5 -1.6                  350    412    468     520
 7 Honda Prelude coupe 2 cửa                337    396    450     500
 8 Honda City, Honda Today                 182    214    243     270
 9 Honda Acura 2.5                     350    412    468     520
 10 Honda Acura 3.5                     660    776    882     980
 11 Honda Passport, 4 cửa, dung tích 3.2           599    705    801     890
 12 Honda CR-VEX-L, dung tích 2.0 đến 2.5          876   1,030   1,170    1,300
 13 Honda CRV LX - dung tích 2.0 đến 2.5           572    673    765     850
 14 Honda Odyssey 2.2, 7 chỗ                 471    554    630     700
 15 Honda Stream 2.0, 7 chỗ                 424    499    567     630

        D2- XE DU LỊCH CÓ THÙNG CHỞ HÀNG - XE TẢI NHẸ

 1 Honda Acty dưới 1.0                   155    182    207    230

                        Page 7
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 2 Honda Acty trên 1.0 đến 2.0                  196    230    261     290

        D3- XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1 Honda chở khách từ 10 đến 15 chỗ               337    396     450   500
 2 Honda chở khách từ 16 chỗ trở lên              424    499     567   630

                    E - HÃNG MAZDA

        E1- XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Mazda Sentia, Mazda Efini MS-9, Mazda 929, 4 cửa
        Loại dung tích từ 2.0 đến 3.0          606     713     810   900
        Loại dung tích trên 3.0             707     832     945  1050
 2 Mazda Cronos, Mazda Efini MS-8, Mazda Efini MS -6, Mazda 626, Mazda Telstar, 4 cửa
        Loại dung tích từ 1.8 đến 2.0          424     499     567   630
        Loại dung tích trên 2.0 đến 3.0         505     594     675   750
        Loại dung tích trên 3.0             606     713     810   900
 3 Mazda Laser, Mazda 323, Mazda Famila, 4 cửa
        Loại dung tích từ1.5 -1.8            371     436     495   550
        Loại dung tích trên 1.8-2.0           438     515     585   650
        Loại dung tích trên 2.0             505     594     675   750
  Loại xe qui định tại điểm 1,2,3 này nếu 2 cửa tính bằng 90% loại 4 cửa có cùng dung tích
 4 Mazda Autozam cane 657 cc, Mazda Festival          202     238     270   300
  dung tích 1.1 -1.3, 2 cửa
 5 Mazda Eunos 500, 4 cửa                   519     610     693   770
 6 Mazda Efini RX7, Mazda Coupe 2 cửa             438     515     585   650
 7 Mazda Navajo LX 4WD, 4.0, 2 cửa, 4 chỗ           572     673     765   850
 8 Mazda CX9 Sport- dung tích 3.726cc - 7 chỗ         586     689     783   870
 9 Mazda 5 - dung tích 2.261cc                 390     459     522   580
 10 Mazda MPV.L, 3.0 - 7 chỗ                  519     610     693   770
 11 Mazda Bongo dưới 10 chỗ                   337     396     450   500

        E2- XE TẢI DU LỊCH

  Mazda Pickup B -Series
 1 Loại dung tích từ 1.6 đến 2.0                242    285     324   360
 2 Loại dung tích trên 2.0 đến 3.0               283    333     378   420
 3 Loại dung tích trên 3.0                   357    420     477   530

        E3- XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1 Mazda Bongo từ 10 chỗ trở lên                350    412     468   520
 2 Mazda E 2000, Mazda Bongo, 12 -15 chỗ            343    404     459   510
 3 Mazda 25-30 chỗ                       364    428     486   540

                   F - HÃNG ISUZU


                          Page 8
STT        LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
        F1- XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Isuzu Piazza 1.8, 4 cửa                    350    412    468    520
 2 Isuzu Aska
       Loại dung tích từ 1.6 đến 2.0           337    396    450    500
       Loại dung tích trên 2.0              390    459    522    580
 3 Isuzu Gemini
       Loại Sedan, 4 cửa, 1.5               303    356    405    450
       Loại Sedan, 4 cửa, 1.7               323    380    432    480
       Loại Coupe, 2 cửa, 1.5 -1.6            296    348    396    440
 4 Isuzu Rodeo SV -64WD, 3.2, 4 cửa               606    713    810    900
 5 Isuzu Trooper, Isuzu Bighorn, 4 cửa
       Loại dung tích từ 3.0 đến 3.5           505    594    675    750
       Loại dung tích trên 3.5              606    713    810    900
 6 Isuzu Trooper -VBSGVF, dung tích 2.6             491    578    657    730
 7 Isuzu Fargo dạng xe 7 - 9 chỗ                 309    364    414    460
  Nếu 2 cửa tính bằng 90 % loại 4 cửa có cùng dung tích

        F2- XE DU LỊCH CÓ THÙNG CHỞ HÀNG - XE TẢI NHẸ

 1 Isuzu Pickup
       Loại dung tích từ 1.6 đến 2.5           215    253    288    320
       Loại dung tích từ 2.6 đến 3.0           276    325    369    410
       Loại dung tích trên 3.0              371    436    495    550
 2 Isuzu Fargo (loại vừa chở người vừa chở hàng)         229    269    306    340

        F3- XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1  Isuzu Fargo                        371    436    495     550
 2  Isuzu Jouney 16 -26 chỗ                  519    610    693     770
 3  Isuzu Jouney 27 -30 chỗ                  579    681    774     860
 4  Isuzu 31 -40 chỗ                      606    713    810     900
 5  Isuzu 41 -50 chỗ                      740    871    990    1100
 6  Isuzu 51 -60 chỗ                      808    950   1,080    1,200
 7  Isuzu trên 60 chỗ                     943   1,109   1,260    1,400

                 G - HÃNG SUBARU - FUJI
                  XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Subaru Fuji Legacy
       Loại dung tích từ 1.6 đến 2.0            438    515    585    650
       Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5           498    586    666    740
 2 Subaru Fuji Impreza
       Loại dung tích từ 1.5 -đến 1.8, sedan, 4 cửa    323    380    432    480
       Loại dung tích trên 1.8 -2.0, sedan, 4 cửa     371    436    495    550
 3 Subaru Fuji Justy Hatchback 1.2, 2 cửa            235    277    315    350
 4 Subaru Fuji Vivico 658 cc                   182    214    243    270
 5 Subaru Bighon 3.2, 4 cửa                   606    713    810    900

                          Page 9
STT        LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 6 Subaru Fuji Domingo 7 chỗ                  196    230    261     290

                       H - HÃNG DAIHATSU
                       XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Daihatsu Charade
       Loại từ 1.0 đến 1.3, Hatchback, 4 cửa       229     269   306    340
       Loại từ 1.0 đến 1.3, Sedan, 4 cửa         249     293   333    370
  Loại 2 cửa qui định tại điểm 1 này tính bằng 90% loại 4 cửa, cùng dung tích
 2 Daihatsu Applause, 4 cửa, 1.6                290     341   387    430
 3 Daihatsu Mira 659 cc, Daihatsu Opti 659 cc          175     206   234    260
 4 Daihatsu Rugger Hardtop 2.8, 2 cửa              471     554   630    700
 5 Daihatsu Ferora Rocky Hardtop1.6, 2 cửa           350     412   468    520
 6 Daihatsu Delta Wide 7 -8 chỗ                 269     317   360    400
 7 Daihatsu Atrai 6 chỗ                     155     182   207    230

                       K - HÃNG SUZUKI
                      XE DƢỚI 10 CHỖ NGỒI

 1 Suzuki Cultus 4 cửa, dung tích từ 1.0 đến 1.5        309    364    414    460
  Loại 2 cửa này tính bằng 90% loại 4 cửa, cùng dung tích
 2 Suzuki Swift 1.6                       330    388    441    490
 3 Suzuki Alto 657 cc                      182    214    243    270
 4 Suzuki Samurai 1.3                      309    364    414    460
 5 Suzuki Escudo - SideWich 4 cửa
       Loại dung tích trên 2.0              424    499    567    630
       Loại dung tích từ 1.6 đến 2.0           330    388    441    490
  Loại 2 cửa này tính bằng 90% loại 4 cửa, cùng dung tích
 6 Suzuki Jimny 657 cc, 2 cửa                  189    222    252    280
 7 Suzuki Every, Suzuki Cary, 6 chỗ, 657 cc           141    166    189    210

                       L -HÃNG HINO
                     XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

 1  Loại từ 31 - 40 chỗ                    666    784    891     990
 2  Loại từ 41 - 50 chỗ                    740    871    990    1,100
 3  Loại từ 51 - 60 chỗ                    842    990   1,125    1,250
 4  Loại từ 61 - 70 chỗ                   1,010   1,188   1,350    1,500
 5  Loại từ 71 - 80 chỗ                   1,144   1,346   1,530    1,700
 6  Loại trên 80 chỗ                    1,346   1,584   1,800    2,000

                     Mục II : XE TẢI THÙNG CÁC HIỆU (do Nhật sản xuất)

 1  Trọng tải dưới 1 tấn                   168    198    225    250
 2  Trọng tải từ 1 tấn đến 1,5 tấn              202    238    270    300
 3  Trọng tải trên 1,5 tấn đến 2 tấn             269    317    360    400
 4  Trọng tải trên 2 tấn đến 3 tấn              337    396    450    500
 5  Trọng tải trên 3 tấn đến 5 tấn              404    475    540    600

                          Page 10
STT        LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 6  Trọng tải trên 5 tấn đến 7 tấn              471    554    630     700
 7  Trọng tải trên 7 tấn đến 9 tấn              539    634    720     800
 8  Trọng tải trên 9 tấn đến 11 tấn              606    713    810     900
 9  Trọng tải trên 11 tấn đến 15 tấn             673    792    900    1000

                     Mục III : CÁC LOẠI XE KHÁC (do Nhật sản xuất)

 1 Xe Isuzu Trooper 3.2, 4 cửa cánh, 1 cửa sau       438      515    585    650
  loại ô tô chuyên dùng chở tiền
 2 Xe Nissan Pickup, cabin kép 6 chỗ ngồi          357      420    477    530
  loại ô tô chuyên dùng chở tiền
 3 Xe Isuzu NPR66G, dung tích 4334cc, nâng người làm việc 1,212     1,426   1,620    1,800
  trên cao
 4 Xe Mitsubishi Pajero, 5 chỗ chuyên dùng chở tiền     471      554    630     700
 5 Xe Fuso 50 chỗ ngồi                   519      610    693     770
 6 Xe Nissan Cabstar, nâng người làm việc trên cao    1,279     1,505   1,710    1,900
  dung tích xi lanh 2.953 cc
 7 Xe đầu kéo sơmiromooc các hiệu              808      950   1,080    1200
 8 Rơmooc chở container
       Loại từ 20 tấn trở xuống            235      277    315    350
       Loại từ 20 tấn đến 40 tấn           303      356    405    450
       Loại từ 40 tấn trở lên             371      436    495    550


                       CHƢƠNG II
                     XE DO PHÁP SẢN XUẤT
                     MỤC I : XE DƢỚI 10 CHỖ

                      A - HÃNG PEUGEOT

 1  Peugeot 305, Peugeot 306                 242    285    324    360
 2  Peugeot 405, Peugeot 505                 283    333    378    420
 3  Peugeot 309                       235    277    315    350
 4  Peugeot 205, Peugeot 106, Peugeot 504          155    182    207    230
 5  Peugeot 605                       371    436    495    550
 6  Peugeot 604                       337    396    450    500
 7  Peugeot 609                       451    531    603    670

                      B - HÃNG RENAULT

 1 Renault 19
         Loại dung tích từ 1.6 trở xuống        215    253    288    320
         Loại dung tích trên 1.6 đến 1.8        249    293    333    370
         Loại dung tích trên 1.8            256    301    342    380
 2  Renault 20                        189    222    252    280
 3  Renault 21                        263    309    351    390
 4  Renault 25                        303    356    405    450
 5  Renault Safrane

                          Page 11
STT         LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
         Loại dung tích từ 2.5 trở xuống          371    436    495     550
         Loại dung tích trên 2.5              417    491    558     620
  6 Renault Express                        155    182    207     230
  7 Renault Clito                         134    158    180     200
  8 Renault (dưới 10 chỗ)                     222    261    297     330

                      C - HÃNG CITROEL

  1 Citroel AX                          134    158    180    200
  2 Citroel ZX
          Loại dung tích dưới 1.8             168    198    225    250
          Loại dung tích từ 1.8 trở lên          202    238    270    300
  3 Citroel BX
        Loại dung tích từ 1.4 đến 2.0           202    238    270    300
        Loại dung tích trên 2.0              235    277    315    350
  4 Citroel XM
        Loại dung tích từ 2.0 đến 2.5           337    396    450    500
        Loại dung tích trên 2.5              438    515    585    650

                  MỤC II: XE TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN (các hiệu do Pháp sx)

  1  Loại từ 10-15 chỗ                     269    317    360    400
  2  Loại từ 16-20 chỗ                     337    396    450    500
  3  Loại từ 21-25 chỗ                     445    523    594    660
  4  Loại từ 26-30 chỗ                     519    610    693    770
  5  Loại từ 31-40 chỗ                     558    657    747    830
  6  Loại từ 41-50 chỗ                     606    713    810    900

                          MỤC III: CÁC LOẠI XE KHÁC

  1  Peugeot 504 Pickup 4 cửa                  168    198    225    250
  2  Peugeot 504 Pickup 2 cửa                  148    174    198    220
  3  Xe Renault - trọng tải 2,5 tấn               307    361    410    455
  4  Xe Peugeot Partner - tải van trọng tải dưới 5 tấn      91    107    122    135

                         CHƢƠNG III
                       XE DO ĐỨC SẢN XUẤT

                     A- HÃNG MERCEDES - BENZ
I         Xe chở ngƣời

  1 Mercedes - Benz 180, C180               390        459    522    580
  2 Mercedes 190                     666        784    891    990
  3 Mercedes 190E
        Loại dung tích từ 1.7 -2.0          485        570    648    720
        Loại dung tích trên 2.0 đến2.5        539        634    720    800
        Loại dung tích trên 2.5           565        665    756    840
  4 Mercedes 190D tính bằng 90% Mercedes 190E cùng dung tích

                            Page 12
STT          LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 5   Mercedes 200, dung tích 2.0              390     459    522    580
 6   Mercedes 200E, 2.0; Mercedes 200D, 2.0         565     665    756    840
 7   Mercedes 200TE, 2.0; Mercedes 200TD, 2.0        632     744    846    940
 8   Mercedes 220                      808     950   1,080   1,200
 9   Mercedes 200G, Mercedes 220G, Mercedes 230G      404     475    540    600
 10   Mercedes 230; Mercedes 230E              876    1,030   1,170   1,300
 11   Mercedes 240                      902    1,061   1,206   1,340
 12   Mercedes 240G, Mercedes 250G              458     539    612    680
 13   Mercedes 250, Mercedes 260               943    1,109   1,260   1,400
 14   Mercedes 280                     1,010    1,188   1,350   1,500
 15   Mercedes 280G, Mercedes 290G              519     610    693    770
 16   Mercedes 300                     1,178    1,386   1,575   1,750
 17   Mercedes 300G                     572     673    765    850
 18   Mercedes 320, Mercedes 350, Mercedes 380       1,212    1,426   1,620   1,800
 19   Mercedes 400                     1,481    1,742   1,980   2,200
 20   Mercedes 420, Mercedes 450, Mercedes 480       1,616    1,901   2,160   2,400
 21   Mercedes 500                     1,885    2,218   2,520   2,800
 22   Mercedes Benz S500 - dung tích 4.966cc        1,549    1,822   2,070   2,300
 23   Mercedes - Ben S550 4 Matic - dung tích 5461cc    1,616    1,901   2,160   2,400
 24   Mercedes -Benz S63AMG - dung tích 6.208cc      2,693    3,168   3,600   4,000
 25   Mercedes C-Class SLK 350               1,279    1,505   1,710   1,900
 26   Mercedes CLS-Class 350                1,683    1,980   2,250   2,500
 27   Mercedes M-Class ML 350               1,549    1,822   2,070   2,300
 28   Mercedes R-Class R 350L               1,346    1,584   1,800   2,000
 29   Mercedes S-Class S 350L               2,154    2,534   2,880   3,200
 30   Mercedes GL-Class GL 450               1,885    2,218   2,520   2,800
 31   Mercedes R-Class R 500L               1,683    1,980   2,250   2,500
 32   Mercedes S-Class S 500L               2,423    2,851   3,240   3,600
 33   Mercedes S 600                    3,703    4,356   4,950   5,500


II         Xe tải thùng

   1  Trọng tải từ 1,5 tấn trở xuống            155    182    207    230
   2  Trọng tải trên 1,5 tấn đến 2 tấn           222    261    297    330
   3  Trọng tải trên 2 tấn đến 3 tấn            296    348    396    440
   4  Trọng tải trên 3 tấn đến 4 tấn            350    412    468    520
   5  Trọng tải trên 4 tấn đến 6 tấn            404    475    540    600
   6  Trọng tải trên 6 tấn đến 8 tấn            471    554    630    700

                         B - HÃNG B.M .W

   1  BMW 116i - 1596cc                   505    594    675    750
   2  B.M.W 316i, B.M.W 318i                 471    554    630    700
   3  B.M.W 320i                       808    950   1,080    1200
   4  B.M.W 320i Cab (1995cc)               1,549   1,822   2,070    2300
   5  B.M.W 325i                      1,010   1,188   1,350    1500
   6  B.M.W 325i Cab ( 2497cc)               1,750   2,059   2,340    2600

                          Page 13
STT          LOẠI XE                 Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   7  BMW Z4 Sdrive 35i - 2979cc - 2 chỗ       1,212    1,426   1,620    1800
   8  BMW 335I Convertible - 2.979cc         1,212    1,426   1,620   1,800
   9  BMW523i- 2.497cc                1,346    1,584   1,800   2,000
  10  BMW Z5S River 23Y-2497cc            1,683    1,980   2,250   2,500
  11  B.M.W 518i                    606     713    810    900
  12  B.M.W 520i                    639     752    855    950
  13  B.M.W 525i                    673     792    900   1,000
  14  BMW528i -2996cc                 1,582    1,861   2,115   2,350
  15  B.M.W 530i                    808     950   1,080   1,200
  16  BMW 535GT -2996cc                1,212    1,426   1,620   1,800
  17  BMW 630I Cabrio -2996cc             2,020    2,376   2,700   3,000
  18  B.M.W 730i, B.M.W 733i              876    1,030   1,170   1,300
  19  BMW 730 LI -2996cc               2,693    3,168   3,600   4,000
  20  BMW 740Li -2979cc                3,029    3,564   4,050   4,500
  21  BMW 745-LIA -4398cc                909    1,069   1,215   1,350
  22  BMW 750Li - 4395cc               3,500    4,118   4,680   5,200
  23  B.M.W 750Li - 4.799cc              2,356    2,772   3,150   3,500
  24  B.M.W 760Li -5.976 cc              2,423    2,851   3,240   3,600
  25  BMW M3 Convertible 4.0cc            1,481    1,742   1,980   2,200
  26  BMW X1 Sdrive 18i-1995cc            1,010    1,188   1,350   1,500
  27  BMW X1 Sdrive 28i-2996cc            1,212    1,426   1,620   1,800
  28  BMW X6 Xdrive 35i - 2979cc           2,020    2,376   2,700   3,000
  29  BMW Z4 23i Cab -2497cc             1,549    1,822   2,070   2,300

                       C - HÃNG OPEL

   1  Loại dung tích từ 1.3 trở xuống         269    317    360    400
   2  Loại dung tích trên 1.3 đến 2.0         371    436    495    550
   3  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5         458    539    612    680
   4  Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0         572    673    765    850
   5  Loại dung tích trên 3.0             673    792    900    1000

                       D - HÃNG AUDI

   1  Loại dung tích từ 1.8 đến 2.5          1,144   1,346   1,530    1,700
   2  Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0         1,481   1,742   1,980    2,200
   3  Loại dung tích trên 3.0 đến 3.5         1,885   2,218   2,520    2,800
   4  Loại dung tích trên 3.5             2,356   2,772   3,150    3,500

                       E - HÃNG VOLKSWAGEN
I          Xe dƣới 10 chỗ ngồi

   1  Loại dung tích từ 1.3 trở xuống         209    246    279    310
   2  Loại dung tích trên 1.3 đến 1.6         303    356    405    450
   3  Loại dung tích từ 1.7 đến 2.2          337    396    450    500
   4  Loại dung tích từ 2.3 đến 2.6          458    539    612    680
   5  Loại dung tích từ 2.7 đến 3.0          572    673    765    850
   6  Loại dung tích trên 3.0             673    792    900    1000

                        Page 14
STT          LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
     Riêng các loại xe sau được qui định riêng
     Xe Volkswagen New Beetle 1.6 mui cứng                     896     995
     Xe Volkswagen New Beetle 2.0 mui cứng                    1,053    1,170
     Xe Volkswagen Tiguan                            1,373    1,525
     Xe Volkswagen Passat                            1,224    1,360
     Xe Volkswagen Passat CC                           1,404    1,560
     Xe Volkswagen Touareg R5                          2,003    2,225

II         Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên

   1 Loại từ 12 đến 15 chỗ                   337    396    450    500
   2 Loại Volkswagen Pickup                  209    246    279    310

                           F - HÃNG PORSCHE

   1  Porsche 968, dung tích 3.0                740    871    990    1,100
   2  Porsche 928, dung tích 5.4               1,010   1,188   1,350    1,500
   3  Riêng Porsche 928 GTS                 1,616   1,901   2,160    2,400
   4  Porsche 911, dung tích 3.6, Carreca          1,077   1,267   1,440    1,600
   5  Porsche 911, dung tích 3.6, Turbro           1,885   2,218   2,520    2,800
   6  Porsche Cayenne -dung tích 3.6             1,683   1,980   2,250    2,500
   7  Porche Cayenne - 4806cc                2,262   2,661   3,024    3,360
   8  Porsche Panamera - dung tích 3605cc          2,895   3,406   3,870    4,300


                           G - HÃNG IFA, IVECO

   1 Xe tải thùng                       209     246    279     310
   2 Xe tải ben                        235     277    315     350
   3 Xe IFA W50L/DL - ôtô thang cứu hoả            876    1,030   1,170    1,300

                           H - HÃNG MULTICAR

   1 Xe tải thùng                       148    174    198    220
   2 Xe tải ben                        168    198    225    250

                           I - CÁC LOẠI XE KHÁC

   1  Xe SMART - dung tích 698cc - 2 chỗ           182    214    243    270
   2  Xe Mini Cooper - 1598cc - 4 chỗ             639    752    855    950
   3  Xe chuyên dùng rải nhựa đường              269    317    360    400
   4  Xe kéo xe hỏng                     168    198    225    250
   5  Xe đầu kéo Sơmirơmooc                  808    950   1,080    1200
   6  Rơmooc chở container
         Loại từ 20 tấn trở xuống            235    277    315    350
         Loại từ 20 tấn đến 40 tấn            303    356    405    450
         Loại từ 40 tấn trở lên             371    436    495    550


                           Page 15
STT         LOẠI XE                  Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
                        CHƢƠNG IV
                      XE DO THUỴ ĐIỂN SẢN XUẤT

   1 Volvo 240                        371   436    495    550
   2 Volvo 440                        404   475    540    600
   3 Volvo 460, Volvo 740                  458   539    612    680
   4 Volvo 540                        471   554    630    700
   5 Volvo 850                        489   575    653    725
   6 Volvo 940
         Loại dung tích từ 2.0 đến 2.4         539   634    720    800
         Loại dung tích trên 2.4            639   752    855    950
   7 Volvo 960
         Loại dung tích từ 2.0 đến 3.0         673   792    900    1000
         Loại dung tích trên 3.0            707   832    945    1050
   8 Đầu kéo sơmirơmooc                   808   950   1,080   1,200
   9 Rơmooc chở container
        Loại từ 20 tấn trở xuống            235   277    315    350
        Loại từ 20 tấn đến 40 tấn            303   356    405    450
        Loại từ 40 tấn trở lên             371   436    495    550

                          CHƢƠNG V
                         XE DO ITALIA, AUSTRALIA SẢN XUẤT

I          Hiệu Fiat

   1  Loại dung tích từ 1.4 trở xuống            168   198    225    250
   2  Loại dung tích từ 1.5 đến 2.0             296   348    396    440
   3  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.4            337   396    450    500
   4  Loại dung tích trên 2.4 đến 3.0            471   554    630    700
     Riêng xe
     Xe Fiat 500-4 chỗ -1242cc               623   733    833    926

II         Hiệu Piaggio

   1 Piaggio 3 bánh, tải nhẹ 0,75 tấn             67   79     90   100

        Hiệu Toyota
   1 Toyota Camry GL - dung tích 2.362 cc          468   550    625    694

        Hiệu Lamborghini
   1 Lamborghini Murcielago LP 640 - 6496cc - 2chỗ     8,078  9,504  10,800   12,000


          Các loại xe khác

   1 Xe Iveco ML140E24 - 5880cc - có khoang chở tiền    2,693  3,168   3,600   4000
    và các thiết bạ kèm theo
   2 Xe đầu kéo sơmirơmooc                  539   634    720    800

                          Page 16
STT         LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   3 Rơmooc chở container
       Loại từ 20 tấn trở xuống               168    198    225    250
       Loại từ 20 tấn đến 40 tấn              202    238    270    300
       Loại từ 40 tấn trở lên                235    277    315    350

                         CHƢƠNG VI
                      XE DO SEC VÀ SLOVAKIA SẢN XUẤT

I         Xe dƣới 10 chỗ

   1 Skoda Favorit 1.3, Skoda Pickup              105    123    140    155
   2 Skoda Forman 1.3, Skoda Range               134    158    180    200
   3 Skoda khác                         81     95    108    120

II         Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên ( hiệu Skoda, Karosa)

   1  Loại từ 10 đến 12 chỗ                  134    158    180    200
   2  Loại trên 12 đến 15 chỗ                 168    198    225    250
   3  Loại trên 15 chỗ đến 45 chỗ               202    238    270    300
   4  Loại trên 45 chỗ                     269    317    360    400

          Xe vận tải và đầu kéo

   1 Xe Pagaz, Liaz                       148    174    198    220
   2 Xe đầu kéo sơmirơmooc                   303    356    405    450
   3 Rơmooc chở container
        Loại từ 20 tấn trở xuống              134    158    180    200
        Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             148    174    198    220
        Loại từ 40 tấn trở lên               168    198    225    250

                          CHƢƠNG VII
                        XE DO RUMANI SẢN XUẤT
I         Xe tải
   1 Xe tải dưới 6 tấn                     168    198    225    250
   2 Xe tải từ 6 tấn đến 8 tấn                 189    222    252    280
   3 Xe tải trên 8 tấn                     235    277    315    350

         Các loại xe khác
   1 Xe đầu kéo somiromooc                   404    475    540    600
   2 Rơmooc chở container
        Loại từ 20 tấn trở xuống              134    158    180    200
        Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             168    198    225    250
        Loại từ 40 tấn trở lên               202    238    270    300

                            CHƢƠNG VIII
                           XE DO BALAN, ANH SẢN XUẤT

   1 Xe tải nhỏ Polonge Pickup (Balan và Italia)        148    174    198    220

                            Page 17
STT          LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   2  Xe 12 -15 chỗ hiệu Nisa                  115     135    153    170
   3  Xe tải hiệu Star                     134     158    180    200
   4  Xe Sterling, dung tích 1.812cc              303     356    405    450
   5  Xe Bentley Continental Flying Spur -dung tích 5.988cc  4,039    4,752   5,400   6,000
   6  Xe Jaguar -X- TYPE ESTATE 3.0               842     990   1,125   1,250
   7  Xe Land Rover -Range Rover Sport - 4394cc        1,212    1,426   1,620   1,800
   8  Xe Lotus Elise - 1796cc - 2 chỗ ngồi           808     950   1,080   1,200
   9  Xe đầu kéo sơmirơmooc                   673     792    900    1000
  10  Rơmooc chở container
          Loại từ 20 tấn trở xuống             202     238    270    300
          Loại từ 20 tấn đến 40 tấn            269     317    360    400
          Loại từ 40 tấn trở lên              303     356    405    450

                           CHƢƠNG IX
                         XE DO TRUNG QUỐC SẢN XUẤT

I          Xe dƣới 10 chỗ ngồi

   1  Loại dung tích từ 1.6 trở xuống            134     158     180     200
   2  Loại dung tích trên 1.6 đến 2.0            168     198     225     250
   3  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.5            235     277     315     350
   4  Loại dung tích trên 2.5 đến 3.0            303     356     405     450
   5  Loại dung tích trên 3.0                438     515     585     650

II          Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên

   1  Loại từ 10 đến 12 chỗ                 122     143     162     180
   2  Loại từ 13 đến 15 chỗ                 148     174     198     220
   3  Loại từ 16 đến 25 chỗ                 202     238     270     300
   4  Loại trên 26 chỗ                   303     356     405     450

III         Xe vận tải

   1  Trọng tải dưới 1,5 tấn                101     119     135     150
   2  Trọng tải trên 1,5 tấn đến 2,5 tấn          115     135     153     170
   3  Trọng tải trên 2,5 tấn đến 4,5 tấn          202     238     270     300
   4  Trọng tải trên 4,5 tấn đến 6 tấn           242     285     324     360
   5  Trọng tải trên 6 tấn đến 8 tấn            283     333     378     420
   6  Trọng tải trên 8 tấn đến 10 tấn            337     396     450     500
   7  Trọng tải trên 10 tấn đến 13 tấn           404     475     540     600
   8  Trọng tải trên 13 tấn đến 15 tấn           471     554     630     700

     Riêng xe hiệu Dongfeng
   1  Trọng tải dưới 1,5 tấn                132     155     176     195
   2  Trọng tải trên 1,5 tấn đến 2,5 tấn          148     174     198     220
   3  Trọng tải trên 2,5 tấn đến 4,5 tấn          263     309     351     390
   4  Trọng tải trên 4,5 tấn đến 6 tấn           314     369     419     465
   5  Trọng tải trên 6 tấn đến 8 tấn            367     432     491     545

                          Page 18
STT          LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   6 Trọng tải trên 8 tấn đến 10 tấn               438    515    585     650
   7 Trọng tải trên 10 tấn đến 13 tấn              525    618    702     780
   8 Trọng tải trên 13 tấn đến 15 tấn              613    721    819     910


IV         Các loại xe khác

   1 Xe tải cabin kep Tianye 0,825 tấn vừa chở người      148    174    198    220
    vừa chở hàng
   2 Xe Liugong ZL30E- máy xúc bánh lốp             377    444    504    560
   3 Xe đầu kéo sơmirơmooc                   539    634    720    800
   4 Rơmooc chở container
         Loại từ 20 tấn trở xuống             168    198    225    250
         Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             202    238    270    300
         Loại từ 40 tấn trở lên              235    277    315    350

                           CHƢƠNG X
                        XE DO MỸ, CANADA SẢN XUẤT

                          A - XE CHỞ NGƢỜI

I          Xe hiệu Ford

   1  Ford Asipire 1.3, Ford Escort 1.9            283    333    378    420
   2  Ford Coutour 2.5                     424    499    567    630
   3  Ford Crown victoria 4.6, Ford Taurus 3.0         606    713    810    900
   4  Ford Mondeo BA7- động cơ xăng 2.3L - 5 chỗ ngồi     639    752    855    950

II         Xe hiệu Lincoln

   1 Xe Lincoln Continental, Lincoln Tour car 4.6        808    950   1,080    1,200
   2 Xe Lincoln - 7 đến 16 chỗ                 740    871    990    1,100


III         Xe hiệu Cadillac

   1  Cadillac De ville concours 4.6              909   1,069   1,215    1,350
   2  Cadillac Fleetwood 5.7, sedan 4 cửa            943   1,109   1,260    1,400
   3  Cadillac Seville 4.6, sedan 4 cửa            1,044   1,228   1,395    1,550
   4  Cadillac CTS4 -dung tích 3.6               788    927   1,053    1,170
   5  Cadillac Escalade -dung tích 6.162cc -7 chỗ       1,360   1,600   1,818    2,020

IV         Xe hiệu Chrysler

   1  Chrysler New yorker 3.5                  707    832    945    1,050
   2  Chrysler Concorde 3.5                   505    594    675     750
   3  Chrysler Cirrus 2.5                    404    475    540     600
   4  Chrysler 300C -dung tích 2736cc             1,044   1,228   1,395    1,550

                            Page 19
STT         LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   5 Chrysler 300 Touring, dung tích 3.518cc - 12 chỗ      808    950   1,080   1,200

V          Xe hiệu Mercury

   1  Mercury Traccer 1.8                   337    396    450    500
   2  Mercury Mystique 2.5                  404    475    540    600
   3  Mercury Sable 3.8                    505    594    675    750
   4  Mercury Grand marquis 4.6                572    673    765    850

VI         Xe hiệu Plymout , GMC

   1 Plymout Neon 2.0; Plymout 2.5               371    436    495    550
   2 Plymout Acclaim 3.0                    404    475    540    600
   3 GMC Savana G1500 -5328cc                 876   1,030   1,170    1300


VII         Xe hiệu Oldsmobile

   1  Oldsmobile Achieva 3.1, Oldsmobile Cieva 3.2      505    594    675     750
   2  Oldsmobile 3.1                     471    554    630     700
   3  Oldsmobile Cutlass supreme 3.4             539    634    720     800
   4  Oldsmobile Eighty eight 3.8               606    713    810     900
   5  Oldsmobile Ninty eight 3.8               673    792    900    1,000
   6  Oldsmobile Aurora 4.0                  740    871    990    1,100

VIII        Xe hiệu Pontiac, Dodge

   1  Pontiac sunfire 2.2                   371    436    495    550
   2  Pontiac grand AM 3.2                  438    515    585    650
   3  Pontiac Solstice GXP - 1999cc -2 chỗ          639    752    855    950
   4  Pontiac Bonneville 3.8, Dodge intrepid 3.5       532    626    711    790
   5  Dodge neon 2.0                     371    436    495    550
   6  Dodge spirit 3.0                    438    515    585    650
   7  Dodge Caravan 3.3                    371    436    495    550
   8  Dodge stratus 2.5                    471    554    630    700
   9  Dodge Grand Caravan SXT - 3952cc            690    812    923    1025

IX         Xe hiệu BMW, Honda, Acura

   1  Xe BMW X5 3.0I, 5 chỗ                  943   1,109   1,260    1,400
   2  Xe BMW X5 3.0 SI, 7 chỗ                1,077   1,267   1,440    1,600
   3  Xe BMW X5, 4799cc, 7 chỗ                1,393   1,639   1,863    2,070
   4  Xe BMW X5 Xdrive 30I -2996               1,346   1,584   1,800    2,000
   5  Xe BMW X6 XDRIVE 351 - 2979 cc             1,380   1,624   1,845    2,050
   6  Honda Valkyrie Rune NRX 1800EB - 1.832          337    396    450     500
   7  Xe Honda Odyssey Touring, 7 chỗ             740    871    990    1,100
   8  Xe Honda Accord EX - 2.354 cc              653    768    873     970
   9  Honda Accord Coupe LX-S- 2354cc             519    610    693     770

                           Page 20
STT         LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 10   Xe Honda Accord EX - 3.471 cc              673     792    900   1,000
 11   Xe Honda Accord EX - L, 3.471 cc            740     871    990   1,100
 12   Xe Acura MDX - 3.471cc - 7 chỗ             876    1,030   1,170   1,300
 13   Xe Acura MDX , 3.664cc, 7 chỗ ngồi          1,010    1,188   1,350   1,500
 14   Xe Acura MDX Sport, 3.664cc, 7 chỗ ngồi        1,346    1,584   1,800   2,000

X         Xe hiệu Toyota, Nissan, Suzuki

 1   Xe Toyota Sienna Limited, 7 chỗ             754    887   1,008    1,120
 2   Toyota Avalon Limited - 3.456 cc, 5 chỗ         909   1,069   1,215    1,350
 3   Toyota Sirena Le - 3.456 cc               639    752    855     950
 4   Toyota Camry LE, 2.362cc - 5 chỗ            740    871    990    1,100
 5   Toyota Camry LE- 2494 cc- 5 chỗ             909   1,069   1,215    1,350
 6   Toyota Camry SE, 2.362 cc- 5 chỗ            639    752    855     950
 7   Toyota Camry SE, 2.494 cc- 5 chỗ            673    792    900    1,000
 8   Toyota Camry SE - 3456 cc                821    966   1,098    1,220
 9   Toyota Camry XLE, 3.456cc - 5 chỗ            673    792    900    1,000
 10   Toyota Camry Solara SE - 3.311cc -4 chỗ         740    871    990    1,100
 11   Toyota Yaris 1.496 cc, 5 chỗ              371    436    495     550
 12   Toyota Venza - 2.672cc                 976   1,148   1,305    1,450
 13   Toyota Venza - 3.456cc                1,212   1,426   1,620    1,800
 14   Toyota Corolla S- 1798cc                471    554    630     700
 15   Infiniti FX 35                    1,346   1,584   1,800    2,000
 16   Xe Nissan Quest - 3.498cc - 7 chỗ            740    871    990    1,100
 17   Xe Lexus RX 350- 3,5- 5 chỗ ngồi           1,683   1,980   2,250    2,500
 18   Suzuki XL7 LIMTEO - 3564 cc               572    673    765     850

XI         Xe hiệu Mercedes, Mitsubishi

   1  Xe Mercedes Benz R350 -4 Matic            1,077   1,267   1,440    1,600
   2  Xe Mercedes Benz R500 -4 Matic            1,144   1,346   1,530    1,700
   3  Xe Mercedes Benz GL550 4 Matic - 5461cc        2,020   2,376   2,700    3,000
   4  Xe Mitsubishi Out Lander XLS 2.988 cc          471    554    630     700

XII        Xe hiệu Chevrolet, Jeep

   1  Chevrolet                       586    689    783    870
   2  Chevrrolet -Express Explorer Limited SE -5328cc    704    828    941    1045
   3  Jeep Wrangler                     309    364    414    460
   4  Jeep cherokee                     464    546    621    690
   5  Jeep grand cherokee                  539    634    720    800

                          B - CÁC LOẠI XE KHÁC

   1 Xe đầu kéo sơmirơmooc các hiệu              808    950   1,080    1200
   2 Rơmooc chở container
        Loại từ 20 tấn trở xuống             235    277    315    350
        Loại từ 20 tấn đến 40 tấn            303    356    405    450

                           Page 21
STT          LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
          Loại từ 40 tấn trở lên              371    436   495     550
     Xe tải của Mỹ tính bằng xe tải của Nhật có cùng trọng tải và năm sản xuất

                         CHƢƠNG XI
                        XE DO NGA SẢN XUẤT

I          Loại xe dƣới 10 chỗ ngồi

   1 Xe hiệu Lada
          Loại xe 2 đèn tròn (2101)           41     48     54     60
          Loại xe 4 đèn tròn (1500, 1600)        51     60     68     75
          Lada từ 2104 đến 2109             91     107     122     135
   2 Niva 1500, Niva 1600, Uoat, Mockvic           101     119     135     150
   3 Vonga                          122     143     162     180
   4 Tavira 1.0 -1.1                     81     95     108     120
   5 Uoat từ 7 đến 9 chỗ                   134     158     180     200
   6 Raf (Latvia) từ 7 đến 9 chỗ               101     119     135     150

II         Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên

   1  Raf (Latvia) từ 10 đến 15 chỗ             134     158     180     200
   2  Uoat từ 10 đến 15 chỗ                 464     546     621     690
   3  Paz ( Hải Âu) từ 15 đến 35 chỗ            202     238     270     300
   4  Các hiệu khác trên 15 chỗ               242     285     324     360

III         Xe vận tải

   1 Uoat 1,5 tấn, Gat 51, Gat 53, Gat 66          101     119     135     150
   2 Hiệu Zin
    Loại có thùng chở hàng thông dụng            134     158     180     200
    Loại có thùng chở hàng tự đổ              148     174     198     220
    Loại đầu kéo sơmirơmooc                 235     277     315     350
   3 Hiệu Maz
    Loại có thùng chở hàng thông dụng            235     277     315     350
    Loại có thùng chở hàng tự đổ
          Dưới 15 tấn                 269     317     360     400
          Từ 15 tấn trở lên              303     356     405     450
    Loại đầu kéo sơmirơmooc                 404     475     540     600
   4 Hiệu Kmaz
    Loại có thùng chở hàng thông dụng            350     412     468     520
    Loại có thùng chở hàng tự đổ
          Dưới 15 tấn                 371     436     495     550
          Từ 15 tấn trở lên              438     515     585     650
    Loại đầu kéo sơmirơmooc                 572     673     765     850
   5 Hiệu Kraz
    Loại có thùng chở hàng thông dụng            337     396     450     500
    Loại có thùng chở hàng tự đổ
          Dưới 15 tấn                 371     436     495     550

                           Page 22
STT          LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
         Từ 15 tấn trở lên               404    475    540     600
    Loại đầu kéo sơmirơmooc                  505    594    675     750
   6 Hiệu Ural, Bella                     303    356    405     450

IV         Các loại xe khác

   1 Xe khoan hiệu Maz                    303    356    405    450
   2 Rơmooc chở container
       Loại từ 20 tấn trở xuống             168    198    225    250
       Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             202    238    270    300
       Loại từ 40 tấn trở lên              235    277    315    350

                         CHƢƠNG XII
                       XE DO HÀN QUỐC SẢN XUẤT
I          Xe dƣới 10 chỗ ngồi

          Xe hiệu Huyndai

   1  Loại dung tích dưới 1.3                269    317    360    400
   2  Loại dung tích từ 1.3 đến 1.6             371    436    495    550
   3  Loại dung tích trên 1.6 đến 1.8            438    515    585    650
   4  Loại dung tích trên 1.8 đến 2.0            505    594    675    750
   5  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.2            572    673    765    850
   6  Loại dung tích trên 2.2 đến 3.0            639    752    855    950
   7  Loại dung tích trên 3.0                740    871    990    1100

     Riêng các loại xe sau được qui định riêng
     Hyundai Getz 1.1 -MT - 5 chỗ                         306    340
     Hyundai Getz 1.4 -AT - 5 chỗ                         378    420
     Hyundai I 10 -1.1 -AT - 5 chỗ                        329    365
     Hyundai I 10 -1.2 -MT - 5 chỗ                        293    325
     Hyundai I 20 -1.4- AT - 5 chỗ                        441    490
     Hyundai I30 -1.6 -AT - 5 chỗ                         545    605
     Hyundai I30 CW -1.6 -AT - 5 chỗ                       576    640
     Hyundai Verna Viva 1.4 - MT - 5 chỗ                     396    440
     Hyundai Verna Viva 1.4 - AT - 5 chỗ                     432    480
     Hyundai Accent                                374    415
     Hyundai Elantra 1.6 -AT -5 chỗ                        531    590
     Hyundai Elantra 1.6 -MT -5 chỗ                        486    540
     Hyundai Starex 2.4 -MT - 9 chỗ                        675    750
     Hyundai Starex 2.4 -MT - 6 chỗ                        617    685
     Hyundai Starex 2.5 -MT - 9 chỗ                        720    800
     Hyundai Sonata -2.0 - AT - 5 chỗ                       810    900
     Hyundai Tucson 2.0 -AT -4WD - 5 chỗ                     765    850
     Hyundai Tucson 2.0 -AT -2WD - 5 chỗ                     585    650
     Hyundai Tucson 2.0 -MT -2WD - 5 chỗ                     540    600
     Hyundai Santa Fe 2.0 -AT MLX 2WD - 7 chỗ                   923    1025
     Hyundai Santa Fe 2.0 -AT SLX 2WD - 7 chỗ                   950    1055

                           Page 23
STT        LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Hyundai Santa Fe 2.4 -AT GLS 4WD - 7 chỗ                    923   1025
   Hyundai Genesis Sedan - 3.3 AT - 5 chỗ                    1,395   1550
   Hyundai Genesis Coupe - 2.0 AT - 5 chỗ                     914   1015
   Hyundai Equus 3.8 AT                             2,282   2535
   Hyundai Equus 4.6 AT                             2,583   2870
   Hyundai galoper                     471    554    630    700


         Xe hiệu Daewoo, Kia
 1  Loại dung tích dưới 1.3                 235    277    315    350
 2  Loại dung tích từ 1.3 đến 1.6              303    356    405    450
 3  Loại dung tích trên 1.6 đến 1.8             371    436    495    550
 4  Loại dung tích trên 1.8 đến 2.0             438    515    585    650
 5  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.2             505    594    675    750
 6  Loại dung tích trên 2.2 đến 3.0             572    673    765    850
 7  Loại dung tích trên 3.0                 639    752    855    950

   Riêng các loại xe sau được qui định riêng:
 1  Kia Rio -KNADE 223 - 4 cửa , 5 chỗ ngồi                    324    360
 2  Kia Rio -KNADE 243296 - 5 cửa, 5 chỗ ngồi                   347    385
 3  Kia Rio -KNADE 243386 - 5 cửa, 5 chỗ ngồi                   360    400
 4  Kia Rio -KNADG413AA - 4 cửa                          360    400
 5  Kia Rio - KNADH513AA - 5 cửa                         378    420
 6  Kia Rio - KNADH513BA - 5 cửa                         396    440
 7  Kia Optima EX - 5 chỗ                             491    545
 8  Kia Carens -KNADE 521287 , 7 chỗ ngồi                     405    450
 9  Kia Carens -KNADE 521387 , 7 chỗ ngồi                     428    475
 10  Kia Carens -KNADE 524287 , 7 chỗ ngồi                     419    465
 11  Kia Carens -KNADE 524387 , 7 chỗ ngồi                     437    485
 12  Kia Carens KNAHH81AAA 1.6L                          410    455
 13  Kia Carens KNAHH81AAA - 5 chỗ ngồi                      410    455
 14  Kia Carnival 2.7L -KNAMH812AA                         621    690
 15  Kia Carnival 2.9L -KNHMD371AA                         675    750
 16  Kia Carnival -KNAMH812AA                           675    750
 17  Kia Carnival -KNAMH812BB                           738    820
 18  Kia Cerato -Koup (KNAFW612BA) 2.0L                      585    650
 19  Kia Cerato -EX- KNAFU411AA- 5 chỗ                       432    445
 20  Kia Cerato -EX- KNAFU411BA - 5 chỗ                      455    505
 21  Kia Cerato -SX- KNAFW411BA - 5 chỗ                      432    480
 22  Kia Sorento EX -KNAJC521385 -2WD                       567    630
 23  Kia Sorento EX -KNAJC521885 -2WD                       608    675
 24  Kia Sorento (KNAFU811BA) 2.2L                         738    820
 25  Kia Sorento EX -KNAKU814AA- 2,2L - 7 chỗ                   707    785
 26  Kia Sorento 2WD -GASAT - KNAKU811BA                      788    875
 27  Kia Sorento 2WD -GASAT - KNAKU811BB                      801    890
 28  Kia Sorento 4WD -GASAT - KNAKU811DA                      819    910
 29  Kia Sorento 4WD -GASAT - KNAKU811DB                      855    950
 30  Kia Sorento 4WD -GASMT - KNAKU811CA                      797    885

                          Page 24
STT          LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 31    Kia Sorento 2WD -DSLMT -KNAKU814AA                      779     865
 32    Kia Sorento 2WD GASMT - KNAKU811AA                      761     845
 33    Kia Soul KNAJT811AA - 5 chỗ                         450     500
 34    Kia Soul KNAJT811BA - 5 chỗ                         468     520
 35    Kia Magentis KNAGH417BA - 5 chỗ                       635     705
 36    Kia Magentis KNAGH411BB - 5 chỗ                       635     705
 37    Kia Sportace KNAPC811CB - 5 chỗ                       707     785
 38    Kia Sportace KNAPC811DB - 5 chỗ                       729     810


           Các hiệu khác
   1  Loại dung tích dưới 1.3                182    214    243    270
   2  Loại dung tích từ 1.3 đến 1.6             256    301    342    380
   3  Loại dung tích trên 1.6 đến 1.8            303    356    405    450
   4  Loại dung tích trên 1.8 đến 2.0            371    436    495    550
   5  Loại dung tích trên 2.0 đến 2.2            438    515    585    650
   6  Loại dung tích trên 2.2 đến 3.0            505    594    675    750
   7  Loại dung tích trên 3.0                572    673    765    850

II          Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên

           Hiệu Huyndai

   1  Loại từ 10 -15 chỗ                   539    634    720     800
   2  Loại từ 16 -26 chỗ                   606    713    810     900
   3  Loại từ 27 -30 chỗ                   673    792    900    1000
   4  Loại từ 31 -40 chỗ                   808    950   1,080    1,200
   5  Loại từ 41 -50 chỗ                  1,010   1,188   1,350    1,500
   6  Loại từ 51 -60 chỗ                  1,212   1,426   1,620    1,800
   7  Loại trên 60 chỗ                   1,481   1,742   1,980    2,200

     Riêng xe Hyundai Aero Express LDX -47 chỗ       1,851   2,178   2,475    2,750

           Các hiệu khác

   1  Loại từ 10-15 chỗ                   303    356    405     450
   2  Loại từ 16 -26 chỗ                   371    436    495     550
   3  Loại từ 27 -30 chỗ                   404    475    540     600
   4  Loại từ 31 -40 chỗ                   471    554    630     700
   5  Loại từ 41 -50 chỗ                   539    634    720     800
   6  Loại từ 51 -60 chỗ                   606    713    810     900
   7  Loại trên 60 chỗ                    673    792    900    1,000

III         Xe vận tải

    Xe tải mui kín (có dạng xe chở khách)
   1 Loại xe khoang hàng kín, không có kính, trọng tải    101    119    135    150
    dưới 1 tấn (dạng xe mini)

                           Page 25
STT        LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 3 Loại xe khoang hàng kín, không có kính, trọng tải       168    198    225     250
  trên 1 tấn ( dạng xe 10-15 chỗ)
 3 Xe Huyndai Galloper II, tải van - 400 Kg           111    131    149    165
 4 Xe Hyundai Starex GRX - 2.476cc - tải van          409    481    547    605
 5 Xe tải van Huyndai Grand Starex (H-1)            408    480    545    605
 6 Xe SSangyong Korando TX-5, tải van 2 chỗ - 550Kg       269    317    360    400
 7 Xe Kia Morning - tải van 2 chỗ - 330Kg            111    131    149    165


   Xe tải thùng
 1  Trọng tải dưới 1 tấn                    101    119    135    150
 2  Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,5 tấn            134    158    180    200
 3  Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn           168    198    225    250
 4  Trọng tải từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn              222    261    297    330
 5  Trọng tải trên 3,5 tấn đến 4,5 tấn             283    333    378    420
 6  Trọng tải trên 4,5 tấn đến 6 tấn              337    396    450    500
 7  Trọng tải trên 6 tấn đến 8 tấn               404    475    540    600
 8  Trọng tải trên 8 tấn đến 10 tấn              471    554    630    700
 9  Trọng tải trên 10 tấn đến 13 tấn              539    634    720    800
 10  Trọng tải trên 13 tấn đến 15 tấn              673    792    900    1000

        Các loại xe khác
 1  Xe Ssangyong Stavic, chuyên dùng chở tiền         371    436    495    550
 2  Xe Ssangyong Rexton II - 3199cc, chuyên dùng chở tiền   539    634    720    800
 3  Xe Huyndai Grand Starex 2.5 VGT - chở tiền         383    451    513    570
 4  Xe Huyndai Grand Starex (H-1) - chở tiền          451    531    603    670
 5  Xe Hyundai Grand Starex CVX - chở tiền           320    377    428    475
 6  Xe Hyundai Veacruz - dung tích 2.959cc - chở tiền     565    665    756    840
 7  Xe Hyundai Santa FE MLX - dung tích 1.995cc        448    527    599    665
 8  Xe tưới nhựa đường                     256    301    342    380
 9  Xe kéo xe hỏng                       202    238    270    300
 10  Xe cứu thương Huyndai Grand Starex (H-1)          293    345    392    435
 11  Xe cứu thương hiệu Hyundai Starex             303    356    405    450
 12  Xe đầu kéo sơmirơmooc các hiệu               606    713    810    900
 13  Rơmooc chở container
       Loại từ 20 tấn trở xuống              202    238    270    300
       Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             235    277    315    350
       Loại từ 40 tấn trở lên               269    317    360    400

                         CHƢƠNG XIII
                       XE DO ĐÀI LOAN, MEXICO SẢN XUẤT

 1  Honda CR-V, 5 chỗ                     371    436    495    550
 2  Honda CR-V SX, dung tích 1.997 cc -5 chỗ          424    499    567    630
 3  Honda Accord - 1997 cc                   415    488    554    615
 4  Nissan Teana dung tích 1997cc               367    432    491    545
 5  Xe Wolkswagen New Beetle Convertible SE          586    689    783    870
 6  Xe Mitsubishi Lancer I.O - dung tích 1.998 cc       388    456    518    575

                           Page 26
STT         LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   7  Toyota Camry 2.0E                     572    673    765     850
   8  Mazada 3 - dung tích 1.598cc                458    539    612     680
   9  Mazada 3 2.0S- dung tích 1999cc              505    594    675     750
  10  Mazda 5 - 7 chỗ - 1.999cc                 350    412    468     520
  11  Xe tải Hino FG1JSUB - tải 9,1 tấn             235    277    315     350
  12  Xe tải đông lạnh CMV Varica - 1.198cc -550Kg        155    182    207     230
  13  Đầu kéo sơmirơmooc                     505    594    675     750
  14  Rơmooc chở container
         Loại từ 20 tấn trở xuống             168    198    225    250
         Loại từ 20 tấn đến 40 tấn            202    238    270    300
         Loại từ 40 tấn trở lên              235    277    315    350

                         CHƢƠNG XIV
                     XE DO ẤNĐỘ, INDONESIA, THÁI LAN SẢN XUẤT

   1  Xe Toyota Fortuner SR7, dung tích 2.7           572    673    765    850
   2  Xe Toyota Fortuner SR5, dung tích 2.7           630    741    842    935
   3  Xe Toyota Fortuner V, dung tích 2.982cc - 7 chỗ      592    697    792    880
   4  Xe Toyota Hilux G pickup cabin kép -2982cc        446    525    597    663
   5  Xe Ford Ranger pickup cabin kép - 2499cc         417    491    558    620
   6  Xe Ford Ranger XL pickup cabin kép - 2499cc        404    475    540    600
   7  Ford Everest XLT -2.6L - 7 chỗ             1,027   1,208   1,373    1525
   8  Ford Everest -2.606cc - 7 chỗ               808    950   1,080    1200
   9  Xe Mitsubíhi Triton GLX - 2477 cc pickup cabin kép    320    377    428    475
  10  Xe Mitsubíhi Triton GLS - 2477 cc pickup cabin kép    350    412    468    520
  11  Xe Mitsubíhi Triton GL - 2351 cc pickup cabin kép     316    372    423    470
  12  Xe Suzuki APV -GLX -dung tích 1590cc -7 chỗ        293    345    392    435
  13  Xe Hyundai 110 - 5 chỗ - dung tích 1.086cc        202    238    270    300
  14  Xe Hyundai I 10 -1248cc                  252    297    338    375
  15  Hyundai Verna -1.5 -AT                  269    317    360    400
  16  Hyundai Verna -1.5 -MT                  247    290    329    365
  17  Hyundai I20- dung tích 1396cc               330    388    441    490
  18  Xe khách Tata                       539    634    720    800
  19  Xe đầu kéo sơmirơmooc                   539    634    720    800
  20  Rơmooc chở container
         Loại từ 20 tấn trở xuống             148    174    198    220
         Loại từ 20 tấn đến 40 tấn             168    198    225    250
         Loại từ 40 tấn trở lên              202    238    270    300

                        CHƢƠNG XV
                 XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP

I         XNLD sản xuất ô tô Hoà Bình (VMC)

   1  Mazda 323, 1.6                      235    277    315    350
   2  Mazda 626, 2.0                      309    364    414    460
   3  Mazda B2200                        179    210    239    265
   4  Mazda 3, 5chỗ                       283    333    378    420

                           Page 27
STT        LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 5  Mazda 3 (BVSN), dung tích 1.598cc, 5 chỗ        307     361    410    455
 6  Mazda 3 (BVSP), dung tích 1.598cc, 5 chỗ        323     380    432    480
 7  Mazda 6, loại GV2L                   438     515    585    650
 8  Mazda 6, dung tích 1.999cc, 5 chỗ           383     451    513    570
 9  Mazda 6, dung tích 2.261cc, 5 chỗ           441     519    590    655
 10  Mazda Premacy, 7 chỗ                  283     333    378    420
 11  Mazda E2000, 12 chỗ                  235     277    315    350
 12  BMW 318i, 320i                     475     559    635    705
 13  BMW 525i, 528i                     552     649    738    820
 14  BMW 318iA, 320iA                    596     701    797    885
 15  BMW 323 i                       623     733    833    925
 16  BMW 325iA                       704     828    941   1,045
 17  BMW 525iA                       886    1,042   1,184   1,315
 18  Kia Pride CD5, dung tích 1.139cc            115     135    153    170
 19  Kia Pride 1.3                     122     143    162    180
 20  Kia Spectra, 5 chỗ                   202     238    270    300
 21  Kia Carnival, dung tích 2.497cc, 7 chỗ         337     396    450    500
 22  Kia Carnival, dung tích 2.497cc, 9 chỗ         316     372    423    470
 23  Kia vận tải 1,5 tấn                   94     111    126    140
 24  Riich M1-993cc- 5 chỗ                 189     222    252    280
 25  Xe Chery QQ3 - 812 cc - 5 chỗ                   139    158    175
 26  Xe Chery SQR 7080S117 - 812cc - 5 chỗ               143    162    180
 27  Nissan Grand Livina L10M-1798cc- 7 chỗ               523    594    660


II       Công ty Mêkông

 1  Mêkông Jeep                      182    214    243    270
 2  Mêkông Star 4WD                    199    234    266    295
 3  Mêkông Iveco 16-26 chỗ                309    364    414    460
 4  Mêkông Iveco 27-30 chỗ                323    380    432    480
 5  Mêkông Iveco trên 30 chỗ               394    464    527    585
 6  Mêkông Ambulance 4 WD                 182    214    243    270
 7  Mêkông Iveco, trọng tải dưới 2,5 tấn         168    198    225    250
 8  Mêkông Iveco Turbodaily Truck 4910          199    234    266    295
 9  Xe tải Mêkông 1,1 tấn thùng tiêu chuẩn         81     95    108    120
 10  Xe tải Mêkông - CA1031K4-2, trọng tải 1.105Kg     71     84     95    105
 11  Xe tải Mêkông 1,1 tấn thùng ATSO phủ bạt        84     99    113    126
 12  Fiat Tepmpra 1.6                   180    212    241    268
 13  Fiat siena (1.3)                   148    174    198    220
 14  Fiat siena (1.6)                   189    222    252    280
 15  Fiat Siena ED                     199    234    266    295
 16  Fiat Siena HLX                    247    291    331    368
 17  Fiat Siena ELX                    189    222    252    280
 18  Fiat loại ALBEAELX                        258    293    325
 19  Fiat loại ALBEAHLX                        285    324    360
 20  Fiat loại DOBLO ELX                       246    279    310
 21  Sangyong Musso Libero                      388    441    490

                         Page 28
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 22  Shuguang Premio DG 1020B                      210    239     266
 23  Sanyong Muso 2.3, 7chỗ                       361    410     456
 24  Shuguang Pronto DG 6472                      313    356     395
 25  Shuguang Pronto DG 6471C                      266    302     335
 26  Huanghai Pronto DD6490D (Pronto DX II)               277    315     350
 27  Huanghai Premio MAX GS DD1022F-xe pickup              250    284     315
 28  Huanghai Premio DD 1030                      234    266     296

III       Xe hiệu Mitsubishi (Công ty Vinastar)

 1  Mitsubishi L 300                    252    297    338     375
 2  Mitsubishi Pajero GLS -Deluxe             462    543    617     685
 3  Mitsubishi Pajero 2351 cc kiểu V31VNDLVT        340    400    455     505
 4  Mitsubishi Lancer Gala 1.6 AT- CS3ASTJELVT,5chỗ    259    305    347     385
 5  Mitsubishi Pajero Supreme V45 WG, 7chỗ         579    681    774     860
 6  Mitsubishi Pajero XX- GLV6V33VH, 7chỗ         438    515    585     650
 7  Mitsubishi Pajero X- GLV6V33V, 7chỗ          434    511    581     645
 8  Mitsubishi Pajero GLS A/T - 7 chỗ          1,245   1,465   1,665    1,850
 9  Mitsubishi Pajero GLS M/T - 7 chỗ          1,202   1,414   1,607    1,785
 10  Mitsubishi Pajero GL - 9 chỗ             1,057   1,243   1,413    1,570
 11  Mitsubishi Joile SS- VB2WLNHEYVT,8chỗ         229    269    306     340
 12  Mitsubishi Joile MB- VB2WLNJEYVT,8chỗ         215    253    288     320
 13  Mitsubishi Joile, 8chỗ                 213    250    284     315
 14  Mitsubishi Zinger GLS - 8 chỗ             367    432    491     545
 15  Mitsubishi Zinger GL - 8 chỗ              371    436    495     550
 16  Mitsubishi Zinger GLS AT - VC4WLRHEYVT - 8 chỗ     458    539    612     680
 17  Mitsubishi Zinger GLS MT - VC4WLRHEYVT - 8 chỗ     411    484    550     612
 18  Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT,7chỗ          411    484    550     940
 19  Mitsubishi Lancer Gala 2.0 CS6ASRJELVT, 5chỗ      321    378    429     477
 20  Mitsubishi Lancer 1.6 MT CS3ASNJELVT, 5chỗ       259    305    347     385
 21  Mitsubishi Canter                   179    210    239     265
 22  Mitsubishi Canter tải thùng tiêu chuẩn         213    250    284     315
 23  Mitsubishi Canter tải chuyên dùng           283    333    378     420
 24  Mitsubishi Canter 3,5T, hiệu FE645E          192    226    257     285
 25  Mitsubishi Canter 3,5T, hiệu FE645E; tải thùng kín   213    250    284     315
 26  Mitsubishi Canter 3.5 Wide -FE645E           209    246    279     310
 27  Mitsubishi Canter 1,9T, hiệu FE515B8LDD3        190    224    255     283
 28  Mitsubishi Canter 1,9LW FE535E6LDD3          190    224    255     283
 29  Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - FE659F6LDD3       215    253    288     320
 30  Proton Wira 1.6 Gli                  213    250    284     315
 31  Mitsubishi Canter 7.5 Great T.hở            390    459    522     580
 32  Mitsubishi Canter 7.5 Great T.kín           404    475    540     600
 33  Mitsubishi Canter 7.5 Great C&C            371    436    495     550
 34  Mitsubishi Canter 6.5 Wide T.hở            376    442    502     558
 35  Mitsubishi Canter 6.5 Widet T.kín           388    456    518     576
 36  Mitsubishi Canter 6.5 Widet C&C            357    420    477     530
 37  Mitsubishi Canter 4.7 LW T.hở             352    414    470     522
 38  Mitsubishi Canter 4.7 LW T.kín             364    428    486     540

                        Page 29
STT       LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 39  Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C               330    388    441    490
 40  Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - TNK             233    274    311    346
 41  Mitsubishi Canter 4.5 GREAT - TCK             240    282    320    356
 42  Mitsubishi Canter 3.5 Wide TNK              219    258    293    325
 43  Mitsubishi Canter 3.5 Wide TCK              226    266    302    335
 44  Mitsubishi Canter 1.9LW TNK                201    236    268    298
 45  Mitsubishi Canter 1.9LW TCK                204    240    273    303
 46  Mitsubishi Canter FE84PE6SLDD1(TC) - tải 3,61 tấn     330    388    441    490
 47  Mitsubishi Canter FE73PE6SLDD1 - ANLACBS1                   1,046   1162
 48  Mitsubishi Canter FE73PE6SLDD1 - ISAMCO -TK                   495    550
 49  Mitsubishi Triton DC GLS A/T -tải pick up cabin kép               504    589
 50  Mitsubishi Triton DC GLS M/T -tải pick up cabin kép               486    572
 51  Mitsubishi Triton DC GLX -tải pick up cabin kép                 450    525
 52  Mitsubishi Triton DC GL -tải pick up cabin kép                 396    464
 53  Mitsubishi Triton SC GL4WD -tải pick up cabin đơn                353    412
 54  Mitsubishi Triton SC GL2WD -tải pick up cabin đơn                323    377
 55  Mitsubishi Triton DC GLS - tải pickup kép                    486    540
 56  Mitsubishi Pajero -V93WLNDVQL - cứu thương                   633    813
 57  Mitsubishi L300 -P13WHLNEKL - cứu thương                    495    604


IV       Xe hiệu Daewoo

 1  Daewoo Cielo 1.5                   141     166     189     210
 2  Daewoo Espero 2.0                   213     250     284     315
 3  Daewoo Prince 2.0                   226     266     302     336
 4  Daewoo Supper saloon 2.0               296     348     396     440
 5  Daewoo Matiz                     141     166     189     210
 6  Daewoo Matiz SE Auto -796cc              172     202     230     255
 7  Daewoo Matiz S-800cc                 145     171     194     215
 8  Daewoo Matiz SE-800cc, SE Color-800cc         152     179     203     225
 9  Daewoo Vivant 2.0 SE -1.998cc             252     297     338     375
 10  Daewoo Vivant 2.0 CDX MT -1.998cc           269     317     360     400
 11  Daewoo Vivant 2.0 CDX AT -1.998cc           283     333     378     420
 12  Daewoo - BS090-D3                   666     784     891     990
 13  Daewoo Leganza 2.0                  309     364     414     460
 14  Daewoo Nubira 2.0                   226     266     302     336
 15  Daewoo Nubira 1.6                   190     224     255     283
 16  Daewoo Lanos 1.5 LS                  235     277     315     350
 17  Daewoo Lanos 1.5 SX; SX -ECO             252     297     338     376
 18  Daewoo Gentra 1.5 S; 1,5SX              269     317     360     400
 19  Daewoo Gentra 1.5 SF69Y-2               226     266     302     335
 20  Daewoo Magnus Diamond                 377     444     504     560
 21  Daewoo Magnus 2.0 L6                 404     475     540     600
 22  Daewoo Magnus 2.5 L6                 471     554     630     700
 23  Daewoo Magnus LF 69Z                 354     416     473     525
 24  Daewoo Magnus Eagle                  367     432     491     545
 25  Daewoo Lacetti SE (1.6)                314     369     419     465

                        Page 30
STT        LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 26   Daewoo Lacetti CDX (1.8)                303     356    405    450
 27   Daewoo Captiva LS W/o Alloy Wheel -2.400cc       340     400    455    505
 28   Daewoo Captiva LS With Alloy Wheel -2.400cc       343     404    459    510
 29   Daewoo Captiva LT W/o leather seat -2.400cc       371     436    495    550
 30   Daewoo Captiva LT With leather seat -2.400cc      381     448    509    566
 31   Daewoo Captiva LTA -2.400cc               404     475    540    600
 32   Daewoo Chevrolet Captiva KLAC1FF            462     543    617    686
 33   Daewoo Chevrolet Captiva KLAC1DF            431     507    576    640
 34   Chevrolet Spark van - 796cc               115     135    153    170
 35   Chevrolet Spark KLAKF4U - 796cc             165     194    221    245
 36   Chevrolet Spark KLAKA4U - 796cc             189     222    252    280
 37   Chevrolet Vivant KLAUFZU - 1.998 cc           323     380    432    480
 38   Chevrolet - Vivant KLAUAZU - 7 chỗ           252     297    337    374
 39   Chevrolet Capitiva CA26R- 7 chỗ             404     475    540    600
 40   Chevrolet Captiva CF26R                 438     515    585    650
 41   Chevrolet cruze KL1J-JNE11/AA5 - dung tích 1598cc    300     353    401    445
 42   Chevrolet cruze KL1J-JNB11/AC5 - dung tích 1796cc    364     428    486    540
 43   Chevrolet cruze KL1J-JNB11/CD5- dung tích 1796cc    383     451    512    569
 44   Daewoo BF 106 Standard 2 cửa, 45 chỗ          482     567    644    715
 45   Daewoo BF 106 Luxury 1 cửa, 45 chỗ           496     583    662    735
 46   Daewoo BF 106 Luxury 2 cửa, 41 chỗ           508     598    680    755
 47   Daewoo loại BH115E                   909    1,069   1,215   1,350
 48   Daewoo BS090 -HGF -33 chỗ                677     796    905   1,005
 49   Daewoo BS090 -HGF -33 chỗ                902    1,061   1,206   1,340
 50   Daewoo BS090 -D4 -34 chỗ                643     757    860    955
 51   Daewoo BS090D - 30 đến 32 ghế              539     634    720    800
 52   Daewoo BS090DL - 25 ghế và 47 chỗ đứng         539     634    720    800
 53   Daewoo BS090A                      813     956   1,086   1,207
 54   Daewoo BS 106A - 46 ghế                 823     968   1,100   1,222
 55   Daewoo BS 106D - 28 ghế và 55 chỗ đứng         800     941   1,069   1,188
 56   Daewoo BH115E -D4 -46 chỗ                906    1,066   1,211   1,345
 57   Daewoo BH15E-G2-46 chỗ                1,137    1,338   1,520   1,689
 58   Daewoo BH Luxury Air BH 116              1,284    1,510   1,716   1,907
 59   Daewoo GDW6900 - 25 ghế và 64 chỗ đứng         401     472    536    595

V        Xe hiệu Toyota

  1  Toyota Corolla 1.6                  263     309    351     390
  2  Toyota Camry SXV20LDEMNKV, 5chỗ,2164cc        388     457    519     577
  3  Toyota Camry SXV20LDEMDKV, 5chỗ,2164cc        367     432    491     545
  4  Toyota Hiace glass van RZH112L -SRMRS,        242     285    324     360
    3 -6 chỗ vừa chở người vừa chở hàng, 1998cc
 5   Toyota Hiace super Wagon RZH 114LBFMGS-12 chỗ    303     356    405     450
 6   Toyota Hiace commuter 15 chỗ             340     400    455     505
 7   Toyota Hiace van RZH 113L SRMRE           283     333    378     420
 8   Toyota Hiace Super Wagon RZH 115L- BFMGE,12 chỗ   388     456    518     575
 9   Toyota Hiace RZH 115L - BRMRE, 15 chỗ        333     392    446     495
 10   Toyota Hiace Comumuter Gasoline TRH 213 L-      364     428    486     540

                         Page 31
STT       LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   JEMDK, 16 chỗ
 11  Toyota Hiace Comumuter Gasoline TRH 213 L-      428   503    572    636
   JEMDKU, 16 chỗ
 12  Toyota Hiace Comumuter KDH 212 L-JEMDYU, 16chỗ    417   491    558    620
 13  Toyota Hiace Super Wagon, Model TRH 213L-       478   562    639    710
   JDMNKU, 10 chỗ
 14  Toyota Hiace super Wagon TRH213L-JDMNKU-10chỗ     507   597    678     753
 15  Toyota Corolla GLIAE 1111-GEMNK, 5chỗ         263   309    351     390
 16  Toyota Corolla XLAE 1111-GEKRS, 5chỗ         213   250    284     315
 17  Toyota Corolla XL 1.3                 280   329    374     415
 18  Toyota Corolla Altis model ZZE 122L -GEMEKH      383   451    513     570
 19  Toyota Corolla Altis 1.8 MT Model ZZE 142L - GEMGKH      528    600     667
 20  Toyota Corolla Altis 1.8 AT Model ZZE 142L-GEPGKH       562    639     710
 21  Toyota Corolla 1.8CVT -ZRE142L-GEXGKH                         722
 22  Toyota Corolla 1.8MT -ZRE142L-GEFGKH                         675
 23  Toyota Corolla Altis 2.0 AT Model ZRE143L-GEPVKH             693     770
 24  Toyota Corolla 2.0CVT -ZRE143L-GEXVKH                         786
 25  Toyota Corolla Model NZE 120 LGEMRKH         233   274    311     346
 26  Toyota Zace (1.8)                   240   282    321     357
 27  Toyota Zace (1.8) loại DX               293   345    392     436
 28  Toyota Zace GL Model KF-82L-HRMNEU,8chỗ        300   353    401     446
 29  Toyota Zace GL Model KF-80L-HRMNEU,8chỗ        283   333    378     420
 30  Toyota Zace Super KF82L -HRMNEU, 8chỗ         327   385    437     485
 31  Toyota Landcruiser FZJ 100L- GNMNKV, 8chỗ       812   955   1,085    1,205
 32  Toyota Landcruiser FXJ 100L- GNMNK, 8chỗ       672   790    898     998
 33  Toyota Camry 3.0                   496   583    662     735
 34  Toyota Camry grande MCV20L - JEMGKU          508   598    680     756
 35  Toyota Camry Gli SXV 20L-JEMNKV, 5chỗ         417   491    558     620
 36  Toyota Camry 3.0 V Model MCV 30L - JEPEKU           855    972    1,080
 37  Toyota Camry 2.4G Model ACV 30L - JEMNKU            670    761     845
 38  Toyota Camry 3.5Q Model GSV40L-JETGKU,            1,113   1,265    1,406
   dung tích 3456cc, 5 chỗ
 39  Toyota Camry 2.4G Model ACV 40L - JEAEKU,           808    918    1020
   dung tích 2362 cc, 5 chỗ
 40  Toyota Vios Limo, NCP 42L- EEMGKU               345    392    435
 41  Toyota Vios Limo - Model NCP93L-BEMDKU -1497cc         385    437    486
 42  Toyota Vios 1.5G                        282    321    357
 43  Toyota Vios 1.5G, Model NCP42L - EEMGKU            337    383    425
 44  Toyota Vios G -NCP93L-BEPGKU, dung tích 1497cc, 5 chỗ     445    506    562
 45  Toyota Vios E -NCP93L-BEMRKU, dung tích 1497cc, 5 chỗ     408    464    515
 46  Toyota Innova G, Model TGN40L -GKMNKU-             528    600    667
   8 chỗ, dung tích 1998cc
 47  Toyota Innova J, Model TGN40L -GKMRKU-             473    537    597
   8 chỗ, dung tích 1998cc
 48  Toyota Innova V, Model TGN40L - GKPNKU,            583    663    737
   dung tích 1998cc - 8 chỗ ngồi
 49  Toyota Fortuner V Model TGN51L-NKPSKU - dung          748    850    944
   tích 2.694 cc, 7 chỗ

                        Page 32
STT        LOẠI XE                 Giá xe mới 100%
                         1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 50 Toyota Fortuner G Model KUN60L-NKMSHU - dung         621    706     784
  tích 2.494 cc, 7 chỗ
 51 Toyota Innova G SR TGN40L -GKMNKU                    634     704


VI       Xe hiệu Suzuki

 1  Xe tải nhẹ Suzuki Carry                  74  87   99    110
 2  Xe tải nhẹ Suzuki Carry Truck - SK410K          105  124  141    157
 3  Xe Suzuki Super Carry Pro - 1590cc - không trợ lực    129  152  173    192
 4  Xe Szuki Super Carry Pro - 1590cc- có trợ lực      135  159  181    201
 5  Xe tải nhẹ Suzuki Euro II -SK410K             91  107  122    135
 6  Xe tải nhẹ thùng kín Suzuki Euro II -SK410BV       118  139  158    175
 7  Xe tải nhẹ thùng kín Suzuki Blird van SK 410BV      128  150  170    189
 8  Suzuki Wagon                       84  99  113    126
 9  Suzuki 12 chỗ cải tạo trên suzuki carry (Phương Trinh)  71  84   95    105
 10  Suzuki Window van, 6 chỗ vừa chở người vừa chở hàng   105  124  141    157
 11  Tải nhẹ thùng kín Blin Van                94  111  126    140
 12  Tải nhẹ thùng kín máy lạnh Blin Van, A/C         106  125  142    158
 13  Xe khách 7 chỗ - Window van               113  133  151    168
 14  Xe khách 7 chỗ - SK 410WV                193  227  258    287
 15  Xe Suzuki Euro II -SK410WV - 7 chỗ            133  157  178    198
 16  Xe khách 7 chỗ máy lạnh- Window van, A/C         128  150  171    190
 17  Xe Wagon R, 5chỗ                     155  182  207    230
 18  Xe Suzuki -SX4 Hatch 2.0 AT - 5 chỗ           368  433  492    547
 19  Xe Suzuki -SX4 Hatch 2.0 MT - 5 chỗ           354  416  473    525
 20  Xe Suzuki -SWIFT 1.5 AT - 5 chỗ             407  479  544    604
 21  Xe Suzuki -SWIFT1.5M T - 5 chỗ              382  449  510    567
 22  Xe Suzuki Vitara 4WD, 2 cầu, 5 chỗ            240  282  321    357
 23  Xe Suzuki Vitara SE 416, 2 cầu, 5 chỗ          226  266  302    336
 24  Xe Suzuki Wagon R +11                  141  166  189    210
 25  Xe Suzuki APV GL, số tay - 8 chỗ             295  347  394    438
 26  Xe Suzuki APV GLX, số tự động - 8 chỗ          325  382  434    482

VII       Xe hiệu Ford

 1  Ford transit 9 chỗ                    233  274  311    345
 2  Ford transit 12 chỗ                   254  299  340    378
 3  Ford transit 16 chỗ (loại cũ)              273  321  365    405
 4  Ford transit van (bán tải)                213  250  284    315
 5  Ford Transit FCCY-HFFA, 16 chỗ động cơ dầu        388  456  518    575
 6  Ford Transit FCCY-E5FA, 16 chỗ động cơ xăng       383  451  513    570
 7  Ford Transit FCCY-HFFA, 16 chỗ động cơ dầu, Limited      475  540    600
 8  Ford Transit FCCY-E5FA, 16 chỗ động cơ xăng, Limited      475  540    600
 9  Ford Transit FCC6SWFA, 16 chỗ                 483  549    610
 10  Ford Transit FCC6GZFB, 16 chỗ                 473  538    598
 11  Ford Transit FCC6 PHFA, 16 chỗ                 564  641    712
 12  Ford Transit FCC6 GZFA, 16 chỗ                 475  540    600

                          Page 33
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 13  Ford Transit FCA6SWFA, 10 chỗ                   491    558     620
 14  Ford Transit FCA6SWFA9S, 9 chỗ                   499    567     630
 15  Ford Transit FCA6 PHFA9S, 9 chỗ                  491    558     620
 16  Ford Transit FAC6SWFA, tải van                   369    419     465
 17  Ford Transit FCA PHFA - tải van 3 chỗ               356    405     450
 18  Ford Transit FAC6 PHFA - tải van 3 chỗ ngồi            376    427     474
 19  Ford Transit VP                     377    444    504     560
 20  Ford Trader 4 tấn                    177    208    236     262
 21  Ford Laser loại Deluxe 5 chỗ              247    290    329     365
 22  Ford Laser loại LX                   219    258    293     325
 23  Ford Laser loại Sports                 247    290    329     365
 24  Ford Laser loại GLX (có vành đúc hợp kim)        240    282    320     355
 25  Ford Laser Deluxe loại GLX (không có vành đúc hợp kim) 233     274    311     345
 26  Ford Laser LXI, 5chỗ                  303    356    405     450
 27  Ford Laser Ghia, 5chỗ                  371    436    495     550
 28  Ford Laser Ghia 1.8L MT, 5 chỗ số sàn          371    436    495     550
 29  Ford Laser Ghia AT, 5 chỗ                     491    558     620
 30  Ford Esscape loại XLT                       630    716     795
 31  Ford Esscape loại XLS                       551    626     695
 32  Ford Escape 1 EZ, 5chỗ                       480    545     605
 33  Ford Escape XLS 2.0 L MT, 5chỗ hai cầu               388    441     490
 34  Ford Escape 3.0 L Centennial                    491    558     620
 35  Ford Escape 1 N2 ENGZ4, 5chỗ                    495    562     624
 36  Ford Escape 1 N2 ENLD4, 5chỗ                    583    662     735
 37  Ford Escape EV24 - 4x4 XLT                     608    691     768
 38  Ford Escape EV65 -4x2 XLS                     546    621     690
 39  Ford Mondeo B4Y-LCBD                        649    738     820
 40  Ford Mondeo B4Y-CJBB                        586    666     740
 41  Ford Mondeo Ghia 2.5L                       575    653     725
 42  Ford Mondeo 2.5 V6                         703    799     888
 43  Ford Mondeo 2.0                          610    693     770
 44  Ford Mondeo BA7 - dung tích 2.261cc - 5 chỗ            733    833     926
 45  Ford Ranger XL canopy                       377    428     476
 46  Ford Ranger 2AW, pick up cabin kep chở hàng
   Trang bị tiêu chuẩn XLT                 318    374    425     472
   Trang bị tiêu chuẩn XL                 280    329    374     415
   Trang bị tiêu chuẩn XL có nắp che thùng sau       296    348    396     440
   Trang bị cao cấp                    316    372    423     470
   Trang bị cao cấp thương gia               332    391    444     493
   Trang bị cao cấp du lịch                343    404    459     510
   Trang bị cao cấp thể thao                335    394    448     498
   Trang bị cao cấp du lịch XLT              340    400    454     504
   Trang bị cao cấp thể thaoXLT              335    394    448     498
   Trang bị cao cấp du lịch XLT,Active           377    444    504     560
   Trang bị cao cấp thể thaoXLT, Active          371    436    495     550
 47  Ford Ranger 2AW 8F2-2
   - Loại 4x4 Diesel XLT - xe tiêu chuẩn               424    482     535
   - Loại 4x4 Diesel XL - xe tiêu chuẩn                377    428     475

                        Page 34
STT        LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   - Loại 4x4 Diesel XLT - cao cấp du lịch               448    509     565
   - Loại 4x4 Diesel XLT - cao cấp thể thao               440    500     555
   - Loại 4x4 Diesel XL - nắp che thùng sau               388    441     490
 48  Ford Ranger 2AW 1F2-2
   - Loại 4x2 Diesel XL - xe tiêu chuẩn                 337    383    425
   - Loại 4x2 Diesel XL - nắp che thùng sau               348    396    440
 49  Ford Ranger UV7C, pick up chở hàng cabin kép
   - Loại 4x4 Diesel XLT                        412    468    520
   - Loại 4x4 Diesel XLT, cao cấp du lịch                436    495    550
   - Loại 4x4 Diesel XLT, cao cấp thể thao               428    486    540
   - Loại 4x4 Diesel XL                         378    430    478
   - Loại 4x4 Diesel XL, nắp che thùng sau               401    456    507
 50  Ford Ranger UV7B, pick up chở hàng cabin kép
   - Loại 4x2 Diesel XL                         337    383    426
   - Loại 4x2 Diesel XL, nắp che thùng sau               356    405    450
 51  Ford Ranger - tải pickup(nhập khẩu)
    - Loại UF5FLAA                                487    541
    - Loại UF5FLAB                                570    633
    - Loại UF5F901                                544    604
    - Loại UF5F902                                593    659
    - Loại UF5F903                                601    668
    - Loại UF4MLAC                                562    624
    - Loại UF4LLAD                                455    506
    - Loại UF4M901                                584    649
    - Loại UF4L901                                475    528
 52  Ford Ranger UG6F901 - loại 4x4 - Diesel XLT Wildtrak - tải pick up       602    669
 53  Ford Everest UV9G, 7chỗ                       380    432    480
 54  Ford Everest UV9F, 7chỗ                       396    450    500
 55  Ford Everest UV9H, 7chỗ                       483    549    610
 56  Ford Everest UV9G, 7chỗ trang bị cao cấp               428    486    540
 57  Ford Everest UV9F, 7chỗ trang bị cao cấp               444    504    560
 58  Ford Everest UV9H, 7chỗ trang bị cao cấp               539    612    680
 59  Ford Everest UV9R- 7chỗ, 4x2 Diesel 2.5L               436    495    550
 60  Ford Everest UV9P- 7chỗ, 4x2 Petrol 2.6L               444    504    560
 61  Ford Everest UV9S - 7chỗ, 4x4 Diesel 2.5L              539    612    680
 62  Ford Focus DB3 BZ MT, 5chỗ                      380    432    480
 63  Ford Focus DB3 QQDD MT, 5chỗ                     429    488    542
 64  Ford Focus DB3 QQDD AT, 5chỗ                     428    486    540
 65  Ford Focus DB3 AODB MT, 5chỗ                     456    518    575
 66  Ford Focus DB3 AODB AT, 5chỗ                     506    575    639
 67  Ford Focus DA3 AODB AT, 5 chỗ, 2.0L, hộp số tự động AT,       533    606    673
   động cơ xăng, 5 cửa
 68  Ford Focus DB3 AODB AT, 5 chỗ, 2.0L, hộp số tự động AT,       464    527    585
   động cơ xăng, Ghia, trang bị cao cấp
 69  Ford Focus DA3 G6DH AT - dung tích 1997cc-5 chỗ           581    660    733
 70  Ford Focus DA3 QQDD AT - dung tích 1798cc - 5 chỗ          435    494    549
 71  Ford Everest UW 151-2, 7 chỗ ngồi                  574    652    724
 72  Ford Everest UW 151-7, 7 chỗ ngồi                  608    691    768

                          Page 35
STT        LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 73 Ford Everest UW 851-2, 7 chỗ ngồi                 695    790     878

VIII      Xe hiệu ISUZU

 1  Isuzu trooper (3.2)                 458    539    612    680
 2  Isuzu D-Max- TFS54H, 5 chỗ              332    391    444    493
 3  Isuzu -NHR55E -FL, tải thùng kín 1,2 tấn       190    224    255    283
 4  Isuzu NLR55E CAB-Chassis /THQ-TK-thùng kín 1,2 tấn  206    242    275    305
 5  Isuzu-NLR55E CAB -CHASSIS/THQ-MP- tải 1,2 tấn    281    330    375    417
 6  Isuzu - NHR55E -FL, trọng tải 1,4 tấn        173    203    231    257
 7  Isuzu - NLR55E, trọng tải 1,4 tấn          221    260    295    328
 8  Isuzu tải 1,45 tấn                  155    182    207    230
 9  Isuzu- NKR66LR, trọng tải 1,8 tấn          208    245    278    309
 10  Isuzu MHR85H CAB-CHASSIS/THQ-TK - 1,8 tấn      350    412    468    520
 11  Isuzu NKR66L-Van 05, tải thùng kín 1,85 tấn     226    266    302    335
 12  Isuzu -NKR66L, trọng tải 1,99 tấn          205    241    274    304
 13  Isuzu - NMR85H, trọng tải 1,99 tấn          268    315    358    398
 14  Isuzu - NMR85E, trọng tải 2 tấn           264    311    353    392
 15  Isuzu -NKR55E, trọng tải 2 tấn            215    253    288    320
 16  Isuzu - NKR55LR, trọng tải 2 tấn           226    266    302    335
 17  Isuzu - NKR66E, trọng tải 2 tấn           202    238    270    300
 18  Isuzu NKR66E, thùng kín - 1,9 tấn          226    266    302    335
 19  Isuzu - NKR66L, trọng tải 2,8 tấn          218    256    291    323
 20  Isuzu - NKR55L, trọng tải 3 tấn           233    274    311    346
 21  Isuzu NKRSSE 14, trọng tải 3 tấn           184    216    246    273
 22  Isuzu -NPR85KCAB -CHASSIS/THQ-TK - tải 3,4 tấn    337    396    450    500
 23  Isuzu NLR55E CAB-Chassis /TK-TTK-thùng kín 3,4 tấn  276    325    369    410
 24  Isuzu - NPR66P, tải thùng kín 3,45 tấn        254    299    340    378
 25  Isuzu NPK85K CAB -CHASSIS/THQ-MP - tải 3,48 tấn   393    462    525    583
 26  Isuzu -NPR66P, trọng tải 3,95 tấn          219    258    293    325
 27  Isuzu -NPR66P- STD, trọng tải 3,95 tấn        190    224    255    283
 28  Isuzu - NPR85K, trọng tải 3,95 tấn          290    341    387    430
 29  Tải có cần cẩu Isuzu NPR66P/XC -CK 327        404    475    540    600
 30  Xe tải có cần cẩu Isuzu -NQR71R -CRANE01- 4 tấn   441    519    590    655
 31  Isuzu NQR75LCAB-CHASSIS-TCG8/HĐ-4,95 tấn       404    475    540    600
 32  Isuzu NQR 66P, trọng tải 5 tấn            233    274    311    346
 33  Isuzu NQR 71R - trọng tải 5,5 tấn          265    312    354    393
 34  Isuzu -NQR 75L - trọng tải 5,5 tấn          320    377    428    475
 35  Isuzu - NQR75L CAB -CHASSIS/THQ-MP - 5,1 tấn     421    495    563    625
 36  Isuzu FRR90N- trọng tải 6,2 tấn           417    491    558    620
 37  Isuzu FVR34L - trọng tải 9 tấn            585    688    782    869
 38  Isuzu FVR34Q -trọng tải 9 tấn            609    717    815    906
 39  Isuzu -FTR33P, trọng tải 9 tấn            473    557    633    703
 40  Isuzu -FTR33H, trọng tải 9,5 tấn           424    499    567    630
 41  Isuzu - FTR33P- trọng tải 8,5 tấn          529    622    707    785
 42  Isuzu Trooper 2 cầu, 7chỗ, Model UBS25G- Loại SE   687    808    918    1020
 43  Isuzu Trooper 2 cầu, 7chỗ, Model UBS25G- Loại LS   650    765    869    965
 44  Isuzu Trooper 2 cầu -7 chỗ, Model UBS25G hạng S   502    590    671    745

                        Page 36
STT         LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 45   Isuzu Trooper 2 cầu -7 chỗ, Model UBS25G hạng SE    626     736    836    929
 46   Hi- Lander 8chỗ, Model TBR54F- Loại -TREME       350     412    468    520
 47   Hi- Lander 8chỗ, Model TBR54F- Loại LS         326     383    435    483
 48   Hi - Lander 8chỗ,Model TBR54F - Hạng LX        326     383    435    483
 49   Hi-Lander TBR54F MT                  248     292    332    369
 50   Hi- Lander TBR54F AT                  248     292    332    369
 51   Hi - Lander 8chỗ,Model V -SPEC - TBR54F        275     324    368    409
 52   Hi-Lander,Model V-SPEC-TBR54F, hạng X-TREME      377     444    504    560
 53   Hi - Lander, Model V -SPEC- TBR54F -AT         301     354    402    447
 54   Hi-Lander, Model V-SPEC-TBR54F-AT, X-TREME       394     464    527    585
 55   D-Max TFS77H MT, 5 chỗ                 360     424    482    535
 56   D-Max TFS77H AT, 5 chỗ                 402     473    538    598
 57   D-Max TFR85H MT -S, 5 chỗ               280     329    374    415
 58   D- Max TFR85H - AT, 5 chỗ               333     392    446    495
 59   D-Max -TFR85H MT-LS                  315     371    422    469
 60   D-Max -TFS85H                     351     413    469    521
 61   D - Max S(2.5MT) FSE                  337     396    450    500
 62   D - Max S(3.0 MT)                   357     420    477    530
 63   D - Max S(3.0 MT) FSE                 374     440    500    555
 64   D - Max LS (3.0AT) FSE                 397     467    531    590
 65   Isuzu D-Max -TFR85H MT-LS               371     436    495    550
 66   Xe hiệu Samco dùng để chở xe ôtô 4tấn         364     428    486    540
 67   Xe hiệu Samco - BGA, 28 chỗ              458     539    612    680
 68   Xe Samco 34 chỗ (đóng từ Isuzu NQR 71R)        438     515    585    650
 69   Xe Samco -BE3, 46 chỗ                 876    1,030   1,170   1,300
 70   Ôtô Pickup cabin kép ISUZU               273     321    365    405
 71   Isuzu D Max /THQ -STD                                  365
 72   Isuzu D Max /THQ -MP                                  369
 73   Isuzu D Max/THQ-TK                                   370

IX         Xe hiệu Daihatsu

   1  Daihatsu Citivan Semi -Deluxe            219    258    293     325
   2  Daihatsu Citivan Deluxe               233    274    311     345
   3  Daihatsu Citivan Super -Deluxe            235    277    315     350
   4  Daihatsu X471 Citivan 7 chỗ             179    211    240     267
   5  Daihatsu Hijet Jumbo                 94    111    126     140
   6  Daihatsu Hijet Q.Bic                 101    119    135     150
   7  Daihatsu Devan                    139    163    185     206
   8  Daihatsu Victor                   173    203    231     257
   9  Daihatsu Terios                   213    250    284     315

X          Xe hiệu Hino

   1  FC 112SA                       263    309    351     390
   2  FC 114SA                       272    320    364     404
   3  FC 3JEUA                       303    356    405     450
   4  FC 3JLUA                       309    364    414     460

                         Page 37
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 5  FF 3HJSA                        396     466    529    588
 6  FF 3HMSA                        404     475    540    600
 7  FF 3 HGSD                        411     483    549    610
 8  FM 1JNKA                        515     606    689    765
 9  FM 1JNUA                        596     701    797    885
 10  FG 1JJUB                        471     554    630    700
 11  FG 1JPUB                        519     610    693    770
 12  FG1JTUA.MB                       657     773    878    975
 13  Xe Hino WU422L-LAMBERET/ĐT               615     724    823    914
 14  Hino WU342L-HBMMB3 - Lamberet/ĐL- đông lạnh 1,7 tấn         606    689    766
 15  Xe Hino WU342L-BMMB3/ĐL-TTK - trọng tải 1,8 tấn           366    416    462
 16  Xe Hino WU342L-TL - 2,75 tấn                    407    462    513
 17  Xe Hino WU422L-TK.ST - tải 3,5 tấn                 518    589    654
 18  Xe Hino WU422L -TL - 4,5 tấn                    404    459    510
 19  Xe Hino FC9JLSA -TV2 -LAMBERET/ĐL - 5 tấn             1,265   1,438    1598
 20  Xe Hino FG8JPSB-TL9,4 - 9,4 tấn                   907   1,031    1145
 21  Xe Hino -FL1JTUA.MB, tải thùng có mui phủ -14 tấn          792    900    1000
 22  Xe Hino FL8JTSA 6x2/THQ -MPB - 15 tấn               1,188   1,350    1500
 23  Xe Hino FL8JTSA 6x2 -MBMST - 15,4 tấn               1,170   1,329    1477
 24  Xe Hino FL8JTSL -TL-6x2/TRUONGLONG-FL.CBA- 15,4 tấn        1,152   1,309    1454
 25  Xe Hino FL8JTSL -TL-6x2 trọng tải 15,7 tấn            1,137   1,292   1,435
 26  Xe Hino FL8JTSA 6x2/ĐL-TMB - tải có mui 16,2 tấn         1,145   1,301    1445
 27  Xe Hino FL8JTSA 6x2 -TL - trọng tải 16,3 tấn           1,073   1,219    1354
 28  Xe tải gắn cẩu trên chassis hiệu Hino FG1JTUA.MB          887   1,008   1,120
 29  Xe tải gắn cẩu Hino 3 tấn                      466    529    588
 30  Xe tải gắn cẩu Hino - MCR6SA                    749    851    945

XI       Xe hiệu Mercedes Benz (do Cty Mercedes Benz sản xuất hoặc nhập khẩu)

 1  Mercedes Benz 16 chỗ                 316    372     423     470
 2  Xe C-200 số sàn                    525    618     702     780
 3  Xe C-200 số tự động                  572    673     765     850
 4  Xe E-240 số sàn                    812    955    1,085    1,205
 5  Xe E-240 số tự động                 1,202   1,414    1,607    1,785
 6  Xe MB -140 D                     296    348     396     440
 7  Xe MB -140 Avant -Grade                303    356     405     450
 8  Xe MB- 100 Panel van                 226    266     302     335
 9  Xe MB -700                      240    282     320     355
 10  Xe City Star có máy lạnh               606    713     810     900
 11  Xe City Liner có máy lạnh               657    773     878     975
 12  Mercedes Benz 5 chỗ, C 180, 1998 cc          424    499     567     630
 13  Mercedes Benz 9 chỗ                  343    404     459     510
 14  Mercedes Benz 5 chỗ, C 180K, 1596 cc         536    630     716     795
 15  Mercedes Benz Sprinter 16 chỗ             415    488     554     615
 16  Mercedes C180K Classic Automatic, 5 chỗ        565    665     756     840
 17  Mercedes C180K Sport 5 Speed Automatic, 5 chỗ          646     734     815
 18  Mercedes C180K Elegance, 5 chỗ                  958    1,089    1210
 19  Mercedes E200K Elegance Automatic, 5 chỗ            1,066    1,211    1,345

                        Page 38
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 20  Mercedes E200K Avantgarde 2007, 5 Speed Automatic        1,089   1,238   1,376
 21  Mercedes C200K Elegance 5 Speed Automatic             847    963   1,070
 22  Mercedes C200K Avantgarde - 5 Speed Automatic           752    855    950
 23  Mercedes C200K (W204)                       911   1,035   1,150
 24  Mercedes C200K Elegance Automtic Bixenon -5 chỗ          832    945   1,050
 25  Mercedes C200K Elegance Automtic -5 chỗ              792    900   1,000
 26  Mercedes C200 CGI (W204)                      941   1,069   1,188
 27  Mercedes SLK 200 Kompressor -2 chỗ                1,505   1,710   1,950
 28  Mercedes C230 (W204)                       1,093   1,242   1,380
 29  Mercedes C230 Avantgarde Automatic Bixenon - 5 chỗ         953   1,083   1,203
 30  Mercedes C230 Avantgarde Automatic - 5 chỗ             966   1,098   1,220
 31  Mercedes C240 Avantgarde Automatic, 5 chỗ             804    914    1015
 32  Mercedes E240 Elegance Automatic, 5 chỗ             1,299   1,476   1,640
 33  Mercedes C250 CGI (W204)                     1,018   1,157   1,285
 34  Mercedes E250 CGI                        1,345   1,528   1,698
 35  Mercedes E250 CGI (W212) -1796cc                 1,389   1,578   1,753
 36  Mercedes C280 Elegance Automatic, 5 chỗ              947   1,076   1,195
 37  Mercedes C280 Avantgarde 7 Speed Automatic             868    986   1,096
 38  Mercedes E280 Elegance 2006 -7 Speed Automatic,         1,393   1,583   1,759
 39  Mercedes E280 Elegance 2007, 7 Speed Automatic,         1,382   1,571   1,745
 40  Mercedes Benz - E280 (W211) - dung tích 2996 cc         1,454   1,652   1,836
 41  Mercedes GLK 280 4Matic- 5 chỗ                  1,045   1,187   1,319
 42  Mercedes Benz C300 (W204) - 5 chỗ                1,180   1,341   1,490
 43  Mercedes GLK 300 4Matic- X204                  1,157   1,315   1,461
 44  Mercedes C300 7G -Tronic transmission              1,067   1,213   1,348
 45  Mercedes CLS300                         2,299   2,613   2,903
 46  Mercedes S300                          3,150   3,580   3,978
 47  Mercedes E300 Elegance 7G-Tronic transmission          1,667   1,894   2,104
 48  Mercedes Benz E300 (W212)                    1,837   2,088   2,320
 49  Mercedes SLK 350 - 2 chỗ                     1,822   2,070   2,300
 50  Mercedes SL 350 - 2 chỗ                     3,846   4,370   4,856
 51  Mercedes CLS350                         2,162   2,457   2,730
 52  Mercedes R350 - 6 chỗ                      1,649   1,874   2,082
 53  Mercedes ML350 4Matic - 5 chỗ                  1,814   2,061   2,290
 54  Mercedes S350 - 5 chỗ                      2,732   3,105   3,450
 55  Mercedes E350                          2,301   2,615   2,905
 56  Mercedes E 350 Cabriolet                     2,254   2,561   2,846
 57  Mercedes Benz S63 AMG                      4,371   4,967   5,519
 58  Mercedes Benz S400 Hybrid                    3,815   4,335   4,817
 59  Mercedes GL450 4Matic - 7 chỗ                  3,228   3,668   4,075
 60  Mercedes GL450 Face -lift                    2,837   3,224   3,582
 61  Mercedes R500 4 Matic - 6 chỗ                  1,952   2,218   2,464
 62  Mercedes S500L Face-lift                     3,604   4,095    4550
 63  Mercedes S500 Sedan Long - 5 chỗ                 3,206   3,643   4,048
 64  Mercedes S 500                          3,846   4,370   4,856
 65  Mercedes E 63 AMG                        2,709   3,078   3,420
 66  Mercedes Sprinter CDI 311, 16 chỗ                 495    563    625
 67  Mercedes Sprinter CDI 311- Standard, 16 chỗ            535    608    675

                        Page 39
STT        LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 68  Mercedes Sprinter CDI 311- Special Edition 16 chỗ          515    585     650
 69  Mercedes Sprinter Panel CDI 311- ôtô chở hàng            497    565     628
 70  Mercedes Sprinter Business 311CDI                  671    763     848
 71  Mercedes Sprinter Special 313, 16 chỗ                537    610     678
 72  Mercedes Sprinter 313, 16 chỗ                    537    610     678
 73  Mercedes Sprinter Executive 313 CDI                 710    807     897

XII       Xe hiệu Honda

 1  Honda Civic 1.8L 5MT FD1, 5 chỗ                   503    572    636
 2  Honda Civic 1.8L 5AT FD1, 5 chỗ                   551    626    696
 3  Honda Civic 2.0L 5AT FD2, 5 chỗ                   622    707    786
 4  Honda CR-V2.4L AT RE3                        805    915    1017

XIII       Xe hiệu JRD

 1  Xe JRD Suv Daily II 4x 2,dung tích 2.400 cc, 7 chỗ         238    270    300
 2  Xe JRD Suv Daily II 4x 2, dung tích 2.800 cc, 7 chỗ         252    286    318
 3  Xe JRD Suv Daily II 4x 4, dung tích 2.400 cc, 7 chỗ         266    302    335
 4  Xe JRD Suv Daily II 4x 4, dung tích 2.800 cc, 7 chỗ         277    315    350
 5  Xe JRD Suv Daily II, 7 chỗ                     222    252    280
 6  Xe JRD Mega I (7 chỗ)                        132    150    167
 7  Xe JRD Mega II.D (7 chỗ)                      122    139    154
 8  Xe JRD Mega I, dung tích 1.100 cc, 8 chỗ              123    140    156
 9  Xe JRD Mega II, dung tích 1.100 cc, 8 chỗ              92    105    117
 10  Xe JRD Daily Pick up II 4x2, dung tích 2.400 cc           187    212    235
 11  Xe JRD Daily Pick up I 4x2, dung tích 2.800 cc           209    237    263
 12  Xe JRD Daily Pick up II 4x4, dung tích 2.800 cc           226    257    285
 13  Xe JRD Daily Pickup ( 5 chỗ)                    238    270    300
 14  Xe JRD Storm I ( 2 chỗ)                       135    153    170
 15  Xe JRD Manjia -I - 2 chỗ                       99    113    125
 16  Xe JRD Excel -I tải 1,45 tấn - 3 chỗ                160    182    202
 17  Xe JRD Excel -II tải 2,5 tấn - 3 chỗ                154    175    194
 18  Xe JDR Manjia II - 4 chỗ                      123    140    155
 19  Xe JRD Travel (5 chỗ)                        147    167    185
 20  Xe JRD Pickup 1 cầu (5 chỗ) máy dầu 2.8L, Turbo           187    212    235
 21  Xe JRD Suv Daily II, 1 cầu, 7 chỗ, máy dầu 2.8L, Turbo       222    252    280
 22  Xe JRD Suv Daily I, 1 cầu, 7 chỗ                  222    252    280
 23  Xe JRD Excel I                           139    158    176
 24  Xe JRD Excel II                           168    191    212
 25  Xe JRD Excel -C, dung tích 2.6 (3 chỗ) - 1,95 tấn          187    212    235
 26  Xe JRD Excel -D, dung tích 3.7 (3 chỗ) - 2,2 tấn          204    232    258
 27  Xe JRD Excel -S, dung tích 3.9 (3 chỗ) - 4 tấn           250    284    315
XIV       Các hiệu khác


                          Page 40
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                          1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
 1 Xe hiệu Anthái
  Anthái - tải ben 2,5 tấn                     99    113    125
  An thái- tải ben 1,8 tấn                     92    104    116
  An Thái Coneco - 4950TD1- tự đổ 4,5 tấn             218    248    275
  An Thái Coneco - 4950KM1- tự đổ 4,5 tấn             242    275    305
  An Thái Coneco -AC5TD 4x4 - tự đổ 4,95 tấn            234    266    295
  An Thai Coneco -AC7000TD1 - tự đổ 7 tấn             317    360    400
  An Thái Coneco AC7500KM1- tải có mui 7,5 tấn           293    333    370
 2 Xe hiệu Balloonca
  Xe tải Balloonca - loại 1.25A, trọng tải 1,25 tấn         49     56     62
  Xe tải thùng Balloonca 2.2A, trọng tải 2,2 tấn          119    135    150
  Xe tải thùng Balloonca -3.0, trọng tải 3 tấn           91    103    114
 3 Xe hiệu Changhe
  CHANGHE CH 1012L- tải 570Kg                    71     81     90
  CHANGHE, tải nhẹ 950Kg                      84     95    105
  CHANGHE CH6321D- khách 8 chỗ                   123    140    155
 4 Xe hiệu Chiến Thắng
  Chiến Thắng -2D1; 2D2 - xe tải                  119    135    150
  Chiến Thắng -3A; 3B - xe tải                   93    106    118
  Chiến Thắng 3T4x4 - xe tải                    145    165    183
  Chiến Thắng - CT1.25D1, CT1.25D2 - tải tự đổ           103    117    130
  Chiến Thắng - CT2D3 - tải tự đổ                 115    131    146
  Chiến Thắng - 3D1; 3D3A - tải tự đổ               123    140    156
  Chiến Thắng -3TDA 4x4 - tải tự đổ                145    165    183
  Chiến Thắng - CT3.25D1, CT3.25D2 - tải tự đổ           127    144    160
  Chiến Thắng - CT3.25D1/4x4 - tải tự đổ              177    201    223
  Chiến Thắng - CT3.25D2/4x4- tải tự đổ              147    167    185
  Chiến Thắng - CT4.00D1/4x4- tải tự đổ              154    175    194
  Chiến Thắng - CT4.00D1- tải tự đổ                134    152    169
  Chiến Thắng - CT4.5D1/4x4- tải tự đổ               163    185    205
  Chiến Thắng - CT4.5D1- tải tự đổ                 147    167    185
  Chiến Thắng CT750TM1 - tải có mui 0,75 tấn            60     68     76
  Chiến Thắng CT0.98 T3/KM - tải có khung mui 0,8 tấn       107    122    136
  Chiến Thắng -CT0.98/KM, tải khung mui 0,825tấn          74     84     93
  Chiến Thắng CT0.98T3- tải 0,98 tấn                104    118    131
  Chiến Thắng CT0.98D1- tải tự đổ 0,98 tấn             111    126    140
  Chiến Thắng CT1.50D1 - tải ben 2 tấn               159    181    201
  Chiến Thắng CT2.00D2/4x4 - tải ben 2 tấn             179    203    225
  Chiến Thắng -CT1.25/KM, tải khung mui 1.050Kg          102    116    129
  Chiến Thắng-CT2.00/KM. tải khung mui 1710Kg           123    140    156
  Chiến Thắng - CT2.00D 1/4x4- tải tự đổ 2 tấn           174    198    220
  Chiến Thắng - CT2.00D 2/4x4- tải tự đổ 2 tấn           171    194    215
  Chiến Thắng -CT2D4- trọng tải 2 tấn               182    207    230
  Chiến Thắng CT2.50T1/KM - tải có khung mui 2,25 tấn       141    160    178
  Chiến Thắng CT2.50T1 - tải 2,5 tấn                136    155    172
  Chiến Thắng -CT3.45/KM, tải khung mui 3,17tấn          145    165    183
  Chiến Thắng -CT3.45D1- trọng tải 3,45 tấn            217    247    274
  Chiến Thắng -CT3.45D1/4x4 - tải tự đổ 3,45 tấn          238    271    301

                       Page 41
STT       LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Chiến Thắng -CT3.45T1- tải 3,45 tấn                 158    180     200
   Chiến Thắng CT3.45T1/KM - tải có khung mui              165    187     208
   Chiến Thắng CT3.48D1/4x4 - tự đổ 3, 48 tấn              241    274     304
   Chiến Thắng CT3.48D1 - tự đổ 3, 48 tấn                220    250     278
   Chiến Thắng - CT4.00D2/4x4- tải tự đổ 4 tấn             170    193     214
   Chiến Thắng - CT4.25D2/4x4- tải tự đổ 4,25 tấn            218    248     275
   Chiến Thắng - CT4.50D2/4x4- tải tự đổ 4,5 tấn            258    293     325
   Chiến Thắng CT4.50D3 - tải tự đổ 4,5 tấn               236    268     298
   Chiến Thắng CT4.95T1/KM - tải có khung mui 4,6 tấn          180    205     228
   Chiến Thắng - CT4.95T1 - tải 4,95 tấn                174    198     220
   Chiến Thắng CT4.95D1- tải tự đổ 4,95 tấn               234    266     296
   Chiến Thắng CT4.95D1/4x4 - tải tự đổ 4,95 tấn            251    285     317
   Chiến Thắng -CT5.00D1/4x4- tải tự đổ 5 tấn              261    297     330
   Chiến Thắng CT5.00D1 - tải ben 5 tấn                 245    278     309
   Chiến Thắng CT7.00D1 - tải tự đổ 6,6 tấn               256    291     323
   Chiến Thắng CT7-TM2- tải có mui 7 tấn                269    306     340
   Chiến Thắng - CT0.98T1                        71    81     90
   Chiến Thắng -CT1.25T1                         99    113     125
   Chiến Thắng - CT1.85T1                        106    120     133
   Chiến Thắng - CT2.00T1                        120    136     151
   Chiến Thắng - CT3.50T1                        135    153     170
 5  Xe hiệu ChongQing
   Xe ChongQing -loại CKZ6753, động cơ 103KW, 27 chỗ ngồi        253    288     320
   Xe ChongQing -loại CKZ6753, động cơ 88 KW, 27 chỗ ngồi        242    275     305
 6  Xe hiệu Chuan Mu
   Xe tải tự đổ Chuan Mu, số loại CXJ3047ZP1, trọng tải 2,305 Kg     79    90     100
 7  Xe hiệu Comtranco
   Xe Comtranco 34 chỗ có điều hoà                   464    527     585
   Xe Comtranco 45 - 50 chỗ không điều hoà               424    482     535
   Xe Comtranco MBA -220RN, 50 chỗ có điều hoà             564    641     712
 8  Xe hiệu Cuulong
   Cuulong ZB3810T1-0,85tấn                       111    126     140
   Cuulong DFA3810T-MB và DFA3810T1-MB - 0,85tấn             99    113     125
   Cuulong - 2810D2A, trọng tải 0,8 tấn                 105    119     132
   Cuulong CL2810D2A/TC; CL2810D2A-TL, trọng tải 0,88tấn        115    131     145
   Cuulong CL2810D2A -TL/TC trọng tải 0,8 tấn              115    131     145
   Cuulong DFA 3810D-0,95tấn                      112    127     141
   Cuulong ZB3810T1-MB -0,95tấn                     111    126     140
   Cuulong -loại 2810TG, 2810 DG - trọng tải 0,99tấn           76    86     95
   Cuulong - loại 2210FTDA, trọng tải 1 tấn               77    87     97
   Cuulong- 3810T và 3810T1- trọng tải 1 tấn               96    109     121
   Cuulong- 3810DA- trọng tải 1 tấn                   106    120     133
   Cuulong ZB3812T1-MB - 1 tấn                     121    138     153
   Cuulong -DFA1- trọng tải 1,05 tấn                   90    102     113
   Cuulong DFA4215T1 -MB- 1,05 tấn                   145    165     183
   Cuulong CL3812T; CL3812T-MB trọng tải 1,2 tấn            103    117     130
   Cuulong CL3812DA; CL 3812DA1; CL 3812DA2 - tải 1,2 tấn        121    138     153
   Cuulong KC3815D-T400 - 1,2 tấn                    127    144     160

                        Page 42
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Cuulong KC3815D -T550-1,2 tấn                   134    152     169
   Cuulong ZB3812T1-1,2 tấn                     121    138     153
   Cuulong ZB3812D-T550 -1,2 tấn                   137    156     173
   Cuulong KC3815D-T550 -1,2 tấn                   135    153     170
   Cuulong CLDFA1; CLDFA/TK trọng tải 1,25 tấn            115    131     146
   Cuulong - DFA - trọng tải 1,25 tấn                 91    103     114
   Cuulong DFA1 và DFA1/TK, trọng tải 1,25 tấn            107    122     135
   Cuulong - CLDFA- 1,25 tấn                     115    131     146
   Cuulong DFA4215T1- 1,25 tấn                    145    165     183
   Cuulong DFA4215T và DFA 4215T-MB - trọng tải 1,5 tấn       143    163     181
   Cuulong - DFA 1,6T5- trọng tải 1,6 tấn              103    117     130
   Cuulong - DFA 7027T1 - trọng tải 1,75 tấn             105    119     132
   Cuulong -DFA 1,8T; DFA 1,8T2 - trọng tải 1,8 tấn         103    117     130
   Cuulong - DFA 1.8T3- trọng tải 1,8 tấn              100    114     127
   Cuulong - DFA 1.8T4- trọng tải 1,8 tấn              108    123     137
   Cuulong - DFA 7027T- trọng tải 2 tấn               105    119     132
   Cuulong -5220D2A, trọng tải 2 tấn                 156    177     197
   Cuulong CL5220D2 trọng tải 2 tấn                 155    176     196
   Cuulong -DFA7027T2/TK, trọng tải 2,1 tấn             114    130     144
   Cuulong ZB5220D- trọng tải 2,2 tấn                148    168     187
   Cuulong -4025QT6, trọng tải 2,25 tấn               103    117     130
   Cuulong -4025QT7, DFA7027T3 - trọng tải 2,25 tấn         114    130     144
   Cuulong 4025QT9 - tải có mui 2,25 tấn               149    169     188
   Cuulong - 4025 DG1, 4025 DG2; trọng tải 2,35 tấn         103    117     130
   Cuulong - 4025DA; trọng tải 2,35 tấn               106    121     134
   Cuulong- CL4025DG3, trọng tải 2,35 tấn              116    132     147
   Cuulong -4025DA1, 4025DA2, trọng tải 2,35 tấn           119    135     150
   Cuulong -4025D2A, trọng tải 2,35 tấn               169    192     213
   Cuulong -4025D2A- TC, trọng tải 2,35 tấn             169    192     213
   Cuulong -4025D2B, trọng tải 2,35 tấn               155    176     196
   Cuulong 4025DG3B; CL 4025DG3B-TC trọng tải 2,35 tấn        149    169     188
   Cuulong ZB5225D - trọng tải 2,35 tấn               148    168     187
   Cuulong ZB5225D2 - trọng tải 2,35 tấn               182    207     230
   Cuulong CLDFA 7027T2/TK; CLDFA 7027T3 trọng tải 2,5 tấn      138    157     174
   Cuulong 4025 D; 4025 QT; trọng tải 2,5 tấn            107    122     135
   Cuulong 4025 QT1 -2,5 tấn                     110    125     139
   Cuulong 4025 D1; 4025D2 -2,5 tấn                 115    131     146
   Cuulong - 4025QT3, 4025QT4; trọng tải 2,5 tấn           95    108     120
   Cuulong - 4025QT6; 4025QT7; 4025QT8, trọng tải 2,5 tấn      116    132     147
   Cuulong - CLDFA, trọng tải 2,5 tấn                113    128     142
   Cuulong CLKC6625D-2,5 tấn                     202    230     255
   Cuulong CLKC6625D2- 2,5 tấn                    228    259     288
   Cuulong CLDFA6025T-tải 2,5 tấn                  168    191     212
   Cuulong CLDFA6025T -MB - tải 2,5 tấn               168    191     212
   Cuulong CLDFA6027T-tải 2,5 tấn                  141    160     178
   Cuulong CLDFA6027T-MB - tải 2,5 tấn                141    160     178
   Cuulong - DFA 2,70T5 -trọng tải 2,7 tấn              116    132     147
   Cuulong - DFA2.95T3/MB -trọng tải 2,75 tấn            132    150     167

                        Page 43
STT       LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Cuulong 5830 D1, D2, D3 -2,8 tấn                  125    142     158
   Cuulong 5830 DGA -2,8 tấn                      129    147     163
   Cuulong 5830 D -2,8 tấn                       119    135     150
   Cuulong - DFA 2.90T4- 2,9 tấn                    121    138     153
   Cuulong - DFA 2.95T3- 2,95 tấn                   131    149     166
   Cuulong - 5830DA, trọng tải 3 tấn                  137    156     173
   Cuulong - DFA 3,0T; DFA 3,0T1, trọng tải 3 tấn           111    126     140
   Cuulong - DFA 2.95 T2, trọng tải 3 tấn               116    132     147
   Cuulong - DFA 2.95 T3, trọng tải 3 tấn               112    127     141
   Cuulong -DFA3.2T3-3,2 tấn                      172    196     218
   Cuulong -DFA3.2T2-LK-3,2 tấn                    172    196     218
   Cuulong 5840D2 -3,45 tấn                      164    186     207
   Cuulong 5840DQ và 5840DQ1 - 3,45 tấn                231    262     291
   Cuulong 5840DGA1, 5840DG1 -3,45 tấn                 139    158     176
   Cuulong DFA 3.2T - 3,2 tấn, DFA 3.45T- 3,45 tấn           142    161     179
   Cuulong - loại 7540DA, trọng tải 3,45 tấn              149    169     188
   Cuulong - loại 7540DA1, trọng tải 3,45 tấn             213    242     269
   Cuulong -7540D2A; 7540D2A1, trọng tải 3,45 tấn           172    195     217
   Cuulong - CLDFA3.45T1, trọng tải 3,45 tấn              165    188     209
   Cuulong CLDFA3.2T1; CLDFA3.2T3 trọng tải 3,45 tấn          165    188     209
   Cuulong CLDFA3.45T3; CLDFA3.50T trọng tải 3,45 tấn         165    188     209
   Cuulong CLDFA3.45T2-LK trọng tải 3,45 tấn              165    188     209
   Cuulong CLDFA3.2T3-LK trọng tải 3,45 tấn              165    188     209
   Cuulong CL KC8135D2-T650 -trọng tải 3,45 tấn            279    317     352
   Cuulong CL KC8135D2-T750 -trọng tải 3,45 tấn            279    317     352
   Cuulong CL KC8135D-T650 -trọng tải 3,45 tấn             253    288     320
   Cuulong CL KC8135D-T750 -trọng tải 3,45 tấn             253    288     320
   Cuulong KC8135D2-T550- trọng tải 3,45 tấn              277    315     350
   Cuulong KC8135D2-T650A - trọng tải 3,45 tấn             277    315     350
   Cuulong KC8135D- 3,45 tấn                      253    288     320
   Cuulong KC8135D2- 3,45 tấn                     253    288     320
   Cuulong DFA3.45T2- 3,45 tấn                     172    196     218
   Cuulong - 7550D2A, 7550D2B trọng tải 4,5 đến 4,75tấn        250    284     315
   Cuulong 7550DQ; 7550DQ1 -4,75 tấn                  163    185     205
   Cuulong - 7550DGA và 7550DGA1, trọng tải 4,75 tấn          226    257     286
   Cuulong -7550DA, trọng tải 4,75 tấn                 157    178     198
   Cuulong DFA7050T; DFA7050T/LK trọng tải 4,95 tấn          204    232     258
   Cuulong DFA7050T-MB; DFA7050T-MB/LK trọng tải 4,95 tấn       179    203     225
   Cuulong KC8550D2 - tự đỏ 4,95 tấn                  305    347     385
   Cuulong CLKC9050D-T600- tải 4,95 tấn                271    308     342
   Cuulong CLKC9050D-T700- tải 4,95 tấn                271    308     342
   Cuulong CLKC9050D2-T600- tải 4,95 tấn                299    340     378
   Cuulong CLKC9050D2-T700 -tải 4,95 tấn                299    340     378
   Cuulong - CL 7550 QT1 và CL 7550QT2, trọng tải 5 tấn        154    175     194
   Cuulong - CL 7550 QT4, trọng tải 5 tấn               154    175     194
   Cuulong 9650TL và 9650TL/MB, trọng tải 5 tấn            231    263     292
   Cuulong -CL9650D2A - trọng tải 5 tấn                286    325     361
   Cuulong CL9650T2- trọng tải 5 tấn                  293    333     370

                        Page 44
STT      LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                          1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Cuulong CL9650T2- MB, trọng tải 5 tấn              293    333    370
  Cuulong KC8550D- 5 tấn                      262    298    331
  Cuulong - CLDFA9960T1, trọng tải 5,7 tấn             180    205    228
  Cuulong - CLDFA9960T, trọng tải 6 tấn              180    205    228
  Cuulong KC9060D2-T600 và KC9060D2-T700 - trọng tải 6 tấn     297    338    375
  Cuulong KC9060D-T600 và KC9060D-T700 - trọng tải 6 tấn      269    306    340
  Cuulong - 7750QT1, trọng tải 6,08 tấn              168    191    212
  Cuulong 7550QT2 và 7550QT4, trọng tải 6,08 tấn          188    214    238
  Cuulong 9670D2A -TT- 6,8 tấn                   313    356    395
  Cuulong DFA10307D -6,8 tấn                    232    264    293
  Cuulong -DFA9970T và DFA9970T1 -trọng tải 7 tấn         232    264    293
  Cuulong -CL9670D2A - trọng tải 7 tấn               313    356    395
  Cuulong CLDFA9670A-1; CLDFA9670DA-2 - 7 tấn           282    320    355
  Cuulong CLDFA9670A-3; CLDFA9670DA-4 - 7 tấn           282    320    355
  Cuulong CLDFA9670D-T750; CLDFA9670D-T860- 7 tấn         293    333    370
  Cuulong CLDFA9970T2; CLDFA9970T2-MB - 7 tấn           226    257    285
  Cuulong CLDFA9970T3; CLDFA9970T3-MB- 7 tấn            226    257    285
  Cuulong CLDFA9975T-MB-tải 7,2 tấn                275    312    347
  Cuulong DFA12080D- 7,86 tấn                   321    365    405
  Cuulong DFA12080D-HD - 7,86 tấn                 361    410    455
  Cuulong CL DFA 1208D và CL DFA 12080D-HD, tải 8 tấn       348    396    440
  Cuulong Sinotruk - ZZ4187M3511V - 8,4 tấn            388    441    490
  Cuulong Sinotruk - ZZ3257N3847B - 9,77 tấn            562    639    710
  Cuulong Sinotruk - ZZ3257N3847B - 10,07 tấn           578    657    730
  Cuulong Sinotruk - ZZ5257GJBM3647W - 10,56 tấn          701    797    886
  Cuulong Sinotruk - ZZ5257GJBN3641W - 11,77 tấn          725    824    915
  Cuulong Sinotruk - ZZ1201G60C5W, sát xi             404    459    510
  Cuulong Sinotruk - ZZ1251M6041W, sát xi             485    551    612
  Cuulong CNHTC -CL.33HP-MB - trọng tải 13,35 tấn         594    675    750
 9 Xe hiệu Damco
  Xe Damco-C12TL, tải thùng 1,2 tấn                108    123    137
  Xe Damco, tải thùng 1,38 tấn                   111    126    140
  Xe Damco - 2 cầu - trọng tải 2,5 tấn               187    212    236
 10 Xe hiệu Damsan
  Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D1                  122    139    154
  Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D2                  139    158    175
  Xe tải Damsan - DS1.85T1                     99    113    126
  Xe tải tự đổ Damsan - DS1.85D1                  102    116    129
  Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D3                  126    143    159
  Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D2A                 150    171    190
 11 Xe hiệu Dongfeng
  Xe Dongfeng -EQ1011T, trọng tải 0,73 tấn             55     63     70
  Xe Dongfeng-EQ1168G7D1/TC-MP, tải trọng 7,15 tấn         364    414    460
  Xe Dongfeng -EQ1168G7D1/HH-TM                  277    315    350
  Xe Dongfeng -DFL 1250A2/HH-TM                  396    450    500
  Xe Dongfeng -DFL 1311A1/HH-TM                  475    540    600
  Xe Dongfeng -EQ1202WJ                      333    378    420
  Xe Dongfeng DFL1311A1/TC-NL.C280 - xitéc -12,46 tấn       882   1,002   1,113

                      Page 45
STT       LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Xe đầu kéo Dongfeng DFL 4251A                  559    635     705
 12  Xe hiệu Dongfan
   Xe Dongfan 960TĐ1 - tải trọng 0,95 tấn             99    113    126
 13  Xe hiệu Damco
   Damco B50-01                                     530
 14  Xe hiệu Fairy
   Xe tải thùng Fairy - BJ1043V, tải trọng 1,5 tấn         79     90    100
   Xe tải tự đổ Fairy - BJ3042D                  101    115    128
   Xe bán tải Fairy - 4JB1.BT5                  139    158    176
   Xe bán tải Fairy - SF491QE.BT5                 127    144    160
   Xe 7 chỗ hiệu Fairy -4JB1.C7                  165    187    208
   Xe 7 chỗ hiệu Fairy -SF491QE.C7                150    171    190
 15  Xe hiệu Faw
   Xe Faw CA1061HK26L4                      165    188    209
   Xe Faw CA7110F1A, máy xăng - 5 chỗ               133    151    168
   Xe Faw -CA1010A2, trọng tải 0,7 tấn               46     52     58
   Xe Faw CA1031K4- HT.TK02-25, trọng tải 0,95 tấn         99    113    125
   Xe Faw CA1031K4- HT.TK02-25, trọng tải 1 tấn          100    114    127
   Xe tải Faw, thùng tiêu chuẩn, trọng tải 1,17 tấn        95    108    120
   Xe tải Faw, thùng ATSO phủ bạt, trọng tải 1,17 tấn       99    112    124
   Xe Faw CA1041K2L2 -42, trọng tải 1,45 tấn           124    141    157
   Xe Faw CA1041K2L2 -43, trọng tải 1,45 tấn           126    143    159
   Xe Faw CA1041K2L2.SX -HT.MB -54, trọng tải 1,495tấn      126    143    159
   Xe Faw CA3041K5L, trọng tải 1,65 tấn              110    125    139
   Xe Faw CA1041K2L2 -HT.TTC -40, trọng tải 1,8 tấn        121    138    153
   Xe tải Faw - CA1041AD, trọng tải 1,95 tấn            91    103    114
   Xe tải Faw - CA3041AD, trọng tải 1,95 tấn           113    128    142
   Xe Faw CA1228P1K2L11T1                     491    558    620
   Xe Faw CA1061HK26L4 -HT.TK -44, trọng tải 2,645 tấn      215    244    271
   Xe Faw CA1061HK26L4 -HT.MB-67, trọng tải 2,85 tấn       211    240    267
   Xe Faw CA1061HK26L4 -HT.TTC -32, trọng tải 2,96 tấn      189    215    239
   Xe Faw CA1061HK26L4 -HT.TTC -62, trọng tải 3,4 tấn       189    215    239
   Xe Faw CA1061HK26L4 -HT.TTC -41, trọng tải 3,5 tấn       189    215    239
   Xe Faw CAH1121K28L6R5 -HT.TK -45, trọng tải 4,45 tấn      253    287    319
   Xe Faw CAH1121K28L6R5 -HT.MB -38, trọng tải 5,2 tấn      285    324    360
   Xe Faw CAH1121K28L6R5 -HT.KM -37, trọng tải 5,4 tấn      253    287    319
   Xe Faw CA5166XXYP1K2L5 -HT.TTC -46, trọng tải 8 tấn      348    396    440
   Xe Faw CA5166XXYP1K2L5-HT.MB -63, tải trọng 8 tấn       348    396    440
   Xe Faw HT.MB-75 - tải có mui 8 tấn               458    520    578
   Xe Faw HT.TTC -76 - tải 8,3 tấn                438    498    553
   Xe Faw -CA5160PK2L4A95, trọng tải 8,8 tấn           197    224    249
   Xe Faw -CA1201P1K2L10T3A91, trọng tải 10,6 tấn         237    269    299
   Xe Faw CA1258P1K2L11T1 -HT.TK -48, trọng tải 11,25 tấn     652    741    823
   Xe Faw CA1258P1K2L11T1 -trọng tải 12 tấn            505    574    638
   Xe Faw CA1258P1K2L11T1-HT.MB - tải có mui 12 tấn        652    741    823
   Xe Faw CA3250P1K2T1- 12,885 tấn                661    751    834
   Xe Faw CA1258P1K2L11T1 -HT.TTC -53, trọng tải 13 tấn      600    682    758
   Xe Faw CA1258P1K2L11T1 -HT.MB -59, trọng tải 13 tấn      634    720    800

                        Page 46
STT      LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                          1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe Faw CA1258P1K2L11T1-tải 13,25 tấn               700    795     883
  Xe Faw CA1258P1K2L11T1 -HT.TTC-60, trọng tải 14 tấn       600    682     758
  Xe Faw CA5312CLXYP21K2L2T4A2 - thùng mui bạt 18 tấn       784    891     990
  Xe Faw CA5167XXYP1K2L7, thùng tiêu chuẩn             408    464     515
  Xe Faw CA3250P1K2T1 -tải ben -9,69 tấn              553    628     768
  Xe Faw CA3256P2K2T1A80, tải ben                 669    760     844
  Xe Faw CA3311P2K2T4A60, tải ben                 752    855     950
  Xe Faw CA3320P2K15T1A60, tải ben                 705    801     890
  Xe Faw CAH1121K28L6R5-HT.TTC -33                 251    285     317
  Xe Faw CA1176P1K2L7                       497    565     628
  Xe Faw HT.TTC -68                        450    511     568
  Xe Faw CA1200PK2L7P3A80                     497    565     628
  Xe Faw CA5200XXYPK2L7T3A80-1                   505    574     638
  Xe Faw CA1258P1K2L11T1-HT-MB-58                 627    713     792
  Xe Faw CA1312P21K2L2T4A2-HT-TTC-69                814    925    1,028
  Xe Faw CA3311P2K2T4A80- tải ben                 855    972    1,080
  Xe Faw CA3320P2K15T1A80- tải ben                 786    893     992
  Xe Faw CA4143P11K2A80, đầu kéo                  369    419     465
  Xe Faw CA4161P1K2A80, đầu kéo                  408    464     515
  Xe Faw CA4182P21K2, đầu kéo                   448    509     565
  Xe Faw CA4258P1K2T1, đầu kéo                   421    478     531
  Xe Faw CA4252P21K2T1A, đầu kéo                  466    529     588
  Xe Faw CA4258P2K2T1A80, đầu kéo                 502    570     633
  Xe Faw -CA4147P11K2CA91, đầu kéo                 301    342     380
  Xe Faw CA4252P21K2T1A80 - đầu kéo                574    652     724
  Xe Faw LG5257GJB, trộn bê tông                  729    828     920
  Xe Faw CAH1121K28L6R5                      266    302     336
  Xe Faw CAH1121K28L6R6                      281    319     354
  Xe Faw CA5310XXYP2K1L7T4                     729    828     920
  Xe Faw CA5310XXYP2K11L7T4-1                   697    792     880
  Xe Faw CA3252P2K2T1A                       832    945    1050
  Xe Faw CA1061XXYHK26L4                      200    227     252
  Xe Faw LZT3165PK2E3A95                      325    369     410
  Xe Faw LZT3253P1K2T1A91                     608    691     768
  Xe Faw LZT3242P2K2E3T1A92                    711    808     898
  Xe Faw CAH1121K28L6R5                      253    287     319
  Xe Faw CA1258P1K2L11T1                      652    741     823
 16 Xe hiệu Fonton, Foton
  Foton - BJ1043V8JB5-2-THACO/TK-C, tải thùng 1,2 tấn       139    158     175
  Foton-BJ1043V8JB5-2-THACO/TMB, tải thùng có mui phủ 1,25 tấn   119    135     150
  Foton - BJ1043V8JB5-2-THACO/MBB-C, tải có mui phủ 1,25 tấn    138    157     174
  Foton -BJ1043V8JB5-2/THACO -TMB-C, trọng tải 1,35 tấn      136    154     171
  Foton - BJ1046V8JB6, tải thùng - 1,49 tấn             63    72     80
  Foton - BJ1043 V8JB5-2, tải thùng - 1,5 tấn           127    144     160
  Fonton (hoặc FOTON) tải thùng - 1,5 tấn              95    108     120
  Foton - BJ1043V8JE6-F/THACO -MBB -C, tải có mui phủ1,7 tấn    160    182     202
  Foton - BJ1043V8JE6-F/THACO -TK -C, tải thùng kín 1,7 tấn    161    183     203
  Foton -BJ1043V8JE6-F/THACO -TMB-C, tải có mui phủ1,85 tấn    158    180     200

                      Page 47
STT      LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Foton -BJ1043 V8JE6-F, tải thùng - 2 tấn              148    168     187
  Fonton (hoặc FOTON) tải thùng - 2 tấn                111    126     140
  Fonton -BJ1043 V8JE6-F/Thaco/TMB, tải thùng có mui phủ       143    162     180
  Foton -BJ1043 V8JE6-F/Thaco/TK, tải thùng kín            145    165     183
  Foton -FC3300-TK-C, tải thùng kín 2,3 tấn              150    170     189
  Foton - FC3300-TMB-C, tải thùng có mui phủ 2,4 tấn         148    168     187
  Foton -FC3900-TK-C, tải thùng kín 2,8 tấn              158    180     200
  Foton - FC3900-TMB-C, tải thùng có mui phủ 2,85 tấn         156    177     197
  Foton - loại BJ1063VCJFA, trọng tải 3,45 tấn            140    159     177
  Fonton ben 2 tấn                          109    124     138
  Fonton ben 4,5 tấn                         148    168     187
  Foton HT 1250T                            76    86     95
  Foton HT 1490T                            87    99     110
  Foton HT 1950TĐ, HT1950TĐ1                      95    108     120
  Foton BJ1168 VLPEG/TMB/ 8 tấn, tải thùng có mui phủ         396    450     500
  Foton -BJ5243VMCGP/THACO -TMB-C- 9 tấn               491    558     620
  Foton -BJ5243VMCGP - 14,8 tấn                    469    533     592
  Foton -BJ1311VNPKJ/THACO-TMB, trọng tải 15 tấn           812    923    1,026
  Foton BJ1311VNPKJ - trọng tải 17,5 tấn               790    898     998
  Foton - BJ4183SMFJB -2, trọng tải 27,6 tấn             371    422     469
  Foton - BJ4183SMFJB -2 -đầu kéo 35,625 tấn             517    588     653
  Foton -BJ4253SMFJB -S3 - đầu kéo 38.925 tấn             618    702     780
  Foton BJ141SJFJA -2                         396    450     500
 17 Xe hiệu Forland
  Forland - loại BJ1022V3JA3-2, trọng tải 0,985 tấn          58    66     73
  Forland - loại BJ1043V8JB5-1, trọng tải 1,49 tấn           87    99     110
  Forland - BJ1036V3JB3 -N485QA, 0,99 tấn               77    87     97
  Forland - BJ3032D8JB5 - N485QA, tự đổ 0,99 tấn            82    93     103
 18 Xe hiệu Fusin
  Xe Fusin CT100/TK- tải thùng kín 0,9 tấn              103    117     130
  Xe tải Fusin CT 1000 - tải trọng 0,99 tấn              77    87     97
  Xe tải FusinLT1250 - tải trọng 1,25 tấn               99    112     124
  Xe tải Fusin FT 1500 -tải trọng 1,5 tấn               116    132     147
  Xe Fusin LD1800- tự đổ 1,8 tấn                   155    176     195
  Xe tải ben Fusin 2 tấn loại ZD2000                 155    176     195
  Xe tải Fusin 2.5 loại FT2500                    176    200     222
  Xe tải hiệu Fusin FT 2500E - tải trọng 2,5 tấn           171    194     215
  Xe tải Fusin FT2500L - tải trọng 2,5 tấn              136    155     172
  Xe tải tự đổ Fusin LD3450- tải trọng 3,45 tấn            237    269     299
  Xe tải thùng kín Fusin MT4500/TK - 3,7 tấn             210    239     265
  Xe khách Fusin JB28SL                        317    360     400
  Xe khách Fusi JB35SL                        475    540     600
 19 Xe hiệu Forcia
  Forcia HN950TĐ1                           103    117     130
  Forcia 950KM                             95    108     120
  Forcia 990 TL                            95    108     120
  Forcia HN 1200 KM                          107    122     135
  Forcia 1250 TL                           107    122     135

                       Page 48
STT      LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                          1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe tải Forcia -HN888TĐ2 - trọng tải 0,818 tấn           95    108     120
 20 Xe hiệu Giải Phóng
  Xe tải Giải Phóng T3575YJ                    150    171    190
  Xe Giải Phóng T0836.FAW-1/MPB -0,7 tấn              78     89     99
  Xe Giải Phóng T0836.FAW-1/TK -0, 7 tấn              78     89     99
  Xe Giải Phóng T0836.FAW -1 -0,81tấn               78     89     99
  Xe Giải Phóng T1028- tải thùng 1 tấn               77     88     98
  Xe Giải Phóng T1029.YJ- tải thùng 1 tấn             91    103    114
  Xe Giải Phóng - DT1028, tải tự đổ 1 tấn             87     99    110
  Xe Giải Phóng T1036- tải thùng 1,25 tấn             102    116    129
  Xe GiảiPhóng -T1036.YJ -1,25 tấn                107    122    135
  Xe GiảiPhóng DT1246.YJ - tải ben 1,25 tấn            121    138    153
  Xe Giải Phóng T1546.YJ- tải thùng 1,5 tấn            123    140    155
  Xe Giải Phóng - DT2046.4x4, tải tự đổ 1,7 tấn          150    171    190
  Xe Giải Phóng T1846.YJ -1,8 tấn                 135    153    170
  Xe Giải Phóng T2270. YJ - 2,2 tấn                155    176    196
  Xe Giải Phóng T2570.YJ- tải thùng 2,5 tấn            155    176    196
  Xe Giải Phóng T3070. YJ - 3 tấn                 171    194    216
  Xe GiảiPhóng -T4075.YJ/MPB -3,49 tấn              171    194    215
  Xe Giải Phóng T3575.YJ- tải thùng 3,5 tấn            152    173    192
  Xe GiảiPhóng DT 4881 .YJ - tải ben 4,8 tấn           230    261    290
  Xe Giải Phóng NJ1063DAVN- tải thùng 5 tấn            194    221    246
  Xe Giải Phóng - DT5090.4x4, tải tự đổ 5 tấn           205    233    259
  Xe Giải Phóng - DT5090.4x4 -1                  252    286    318
  Xe GiảiPhóng -T5090.YJ -5 tấn                  210    239    265
  Xe Giải Phóng -T0836.FAW và T0836.FAW/MPB            79     90    100
  Xe Giải Phóng -T0836.FAW /TK                   81     92    102
  Xe Giải Phóng -T1546.YJ/MPB                   124    141    157
  Xe Giải Phóng -T0136.YJ/MPB                   112    127    141
  Xe Giải Phóng -T2570.YJ/MPB                   157    178    198
  Xe Giải Phóng -T4075.YJ                     169    192    213
  Xe Giải Phóng -T4081.YJ và T4081.YJ/MPB             187    213    237
  Xe Giải Phóng 5090.4x4 -1                    238    270    300
 21 Xe hiệu Hoa Mai
  HoaMai HM990TL -0,99tấn                     152    173    192
  HoaMai HD990-0,99 tấn                      148    168    187
  HoaMai HM990TK -0,99 tấn                    158    180    200
  Hoa Mai -loại HD1000, tải ben 1 tấn               81     92    102
  Hoa Mai -loại HD1000A, tải ben 1 tấn              127    144    160
  Hoa Mai -HD1250- tải ben 1,25 tấn                135    153    170
  Hoa Mai HD 1500 4x4 - tải ben 1,5 tấn              166    189    210
  Hoa Mai HD 1500 A 4x4 - tải ben 1,5 tấn             181    206    229
  HoaMai - loại HD1800, tải ben 1,8 tấn              93    106    118
  HoaMai - loại HD1800A, tải ben 1,8 tấn             149    169    188
  HoaMai - loại HD1800B, tải ben 1,8 tấn             170    193    214
  Hoa Mai HD1800TL- tải ben 1,8 tấn                158    180    200
  Hoa Mai HD1800TK- tải ben 1,8 tấn                165    187    208
  Hoa Mai HD1900- tải ben 1,9 tấn                 158    179    199

                       Page 49
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Hoa Mai -loại TĐ2TA-1, tải ben 2 tấn               163    185     205
  Hoa Mai HD2000TL, tải ben 2 tấn                  143    162     180
  HoaMai HD2000TL/MB1 - 2 tấn                    149    169     188
  HoaMai HD2350 -tải ben 2,35 tấn                  162    184     204
  HoaMai HD2350. 4x4 -tải ben 2,35 tấn               182    207     230
  HoaMai HD2500- tự đổ 2,5 tấn                   216    245     272
  HoaMai HD2500.4x4 - tự đổ 2,5 tấn                 195    222     247
  Hoa Mai -T.3T/MB1 -trọng tải 2,65 tấn               158    180     200
  Hoa Mai -loại TĐ3T(4x4)-1, tải ben 3 tấn             206    234     260
  Hoa Mai -loại TĐ3Tc-1, tải ben 3 tấn               187    212     236
  HoaMai T.3T - 3 tấn                        163    185     206
  HoaMai T.3T/MB - 3 tấn                      148    168     187
  HoaMai T.3T/MB1 - 3 tấn                      172    196     218
  HoaMai HD3000- tải ben 3 tấn                   218    248     276
  Hoa Mai -HD3250TL và HD3250 - 3,25 tấn              192    218     242
  Hoa Mai -HD3250TL.4x4 và HD3250.4x4- 3,25 tấn           210    239     266
  HoaMai - loại TĐ3,45T, tải ben 3,45 tấn              134    152     169
  HoaMai - loại HD3450.4 x 4 - tải ben 3,45 tấn           245    278     309
  HoaMai - loại HD3450 - tải ben 3,45 tấn              238    270     300
  HoaMai - loại HD3450 MP - tải ben 3,45 tấn            250    284     315
  HoaMai - loại HD3450 MP.4x4- tải ben 3,45 tấn           261    297     330
  HoaMai - loại HD3450 A- MP.4x4- tải ben 3,45 tấn         268    305     339
  HoaMai - loại HD3600 - tải ben 3,6 tấn              218    248     275
  HoaMai - loại HD3600 MP- tải ben 3,6 tấn             250    284     315
  Hoa Mai -loại TĐ4,5T, tải ben 4,5 tấn               147    167     186
  Hoa Mai -loại HĐ4500.4 x 4, tải ben 4,5 tấn            163    185     206
  HoaMai - loại HD4500 A4x4, tải ben 4,5 tấn            163    185     206
  HoaMai HD4500 - tải ben 4,5 tấn                  253    288     320
  HoaMai - loại HD4650, tải ben 4,65 tấn              198    225     250
  HoaMai - loại HD46504x4, tải ben 4,65 tấn             218    248     275
  HoaMai HD4950 - tải ben 4,95 tấn                 260    296     329
  HoaMai HD4950.4x4 - tải ben 4,95 tấn               291    331     368
  HoaMai HD4950 MP- tải ben 4,95 tấn                288    327     363
  Hoa Mai HD5000 - tải ben 5 tấn                  245    278     309
  Hoa Mai HD5000. 4x4 - tải ben 5 tấn                269    306     340
  Hoa Mai HD5000MP.4x4 - tải ben 5 tấn               312    355     394
  Hoa Mai HD5000A - MP.4x4 - tải ben 5 tấn             308    350     389
  HoaMai HD6500 - tải ben 6,5 tấn                  336    382     424
  HoaMai HD7000 - tải ben 7 tấn                   385    438     487
 22 Xe hiệu Hoàng Trà
  Xe HoangTra HT1.FAW29T1                      245    278     309
  Xe HoangTra YC6701C1                       325    369     410
  Xe HoangTra YC6701C6.BUS40                    250    284     315
  Xe HoangTra - CA1031K4SX-HT.MB-51, 970Kg             103    117     130
  Xe HoangTra - CA1031K4SX-HT.TK-50, 975Kg             109    124     138
  Xe HoangTra FHT1250T-MB- tả có mui 0,99 tấn            140    159     177
  Xe HoangTra - CA1031K4SX-HT.TTC-52, 1,105tấn            99    112     124
  Xe HoangTra FHT1250T- tải 1,25 tấn                130    148     164

                      Page 50
STT       LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Xe HoangTra - CA1041K2L2.SX-HT.TK-55, trọng tải 1,45tấn       150    170     189
   Xe HoangTra - CA1041K2L2.SX-HT.MB -54, trọng tải 1,495tấn      139    158     176
   Xe HoangTra - CA1041K2L2.SX-HT.MB -49, trọng tải 1,495tấn      133    151     168
   Xe HoangTra FHT1840T-MB-tải có mui 1,495 tấn             177    201     223
   Xe HoangTra FHT1990T-MB - 1,495 tấn                 196    223     248
   Xe HoangTra -CA3041K5L - trọng tải 1,65 tấn             109    124     138
   Xe HoangTra FHT1840T-tải 1,84 tấn                  169    192     213
   Xe HoangTra - CA1041K2L2.SX-HT.TTC-61, trọng tải 1,85 tấn      133    151     168
   Xe HoangTra FHT1990T-1,99 tấn                    187    212     236
   Xe HoangTra FHT 7900SX-TTC-tải 3,45 tấn               209    237     263
   Xe HoangTra FHT7900SX-MB- tải có mui 3,5 tấn             232    264     293
   Xe Hoàng Trà FHT1840T-TK                       179    203     226
   Xe Hoàng Trà FHT3450T                        218    248     275
   Xe Hoàng Trà FHT -CA1176K2L7CX                    590    671     746
   Xe Hoàng Trà FHT-CA1258P1K2L11T1CX                  721    819     910
   Xe Hoàng Trà FHT-CA1258P1K2L11T1PN                  741    842     935
   Xe Hoàng Trà FHT-CA1176P1K2L7PN                   558    634     704
   Xe Hoàng Trà FHT -CAH1121K28L6R5PN                  721    819     910
 23  Xe hiệu HeiBao
   Xe Heibao, tải ben 660Kg                       85    97     108
   Xe Heibao SM1023 -HT.TK -28, trọng tải 660Kg             102    116     129
   Xe Heibao SM1023 -HT.TB02 -29, trọng tải 660Kg            76    86     95
   Xe Heibao SM1023 -HT.MB -27, trọng tải 710 Kg            100    114     127
   Xe Heibao - SM1023, trọng tải 860Kg                  95    108     120
   Xe Heibao, thùng ATSO phủ bạt, trọng tải 860Kg            65    74     82
   Xe Heibao SM 1023 -HT-70                       111    126     140
 24  Xe hiệu Honor
   Honor - 950TD - tự đổ 0,95 tấn                    111    126     140
   Honor - 950TL - tải thùng 0,95 tấn                  88    100     111
   Honor 1480TL/MB- tải mui phủ 1,35 tấn                125    142     158
   Honor - 1480TL, tải thùng 1,48 tấn                  103    117     130
   Honor - 1840TL - tải thùng 1,84 tấn                 115    131     145
   Honor - 2TD1-tự đổ 2 tấn                       170    193     214
   Honor TD2.5T4x2 - tải ben 2,5 tấn                  185    210     233
   Honor - 3TD1-tự đổ 3 tấn                       194    221     246
   Honor - 3TD2-tự đổ 3 tấn                       214    243     270
   Honor TD3.45T4x2 - tải ben 3,45 tấn                 209    238     264
   Honor TD3.45T4x4 - tải ben 3,45 tấn                 232    264     293
   Honor TD4.8T - tải ben 4,7 tấn                    238    270     300
   Honor TD4.95T4x4 - tải ben 4,95 tấn                 258    293     325
 25  Xe Honta
   Xe Honta FHT 800T                           95    108     120
   Xe Honta FHT 980T                          135    153     170
 26  Xe hiệu Huyndai
   Hyundai H100 Porter 1.25 -2/TK, tải thùng kín 1 tấn         222    252     280
   Hyundai H100 Porter 1.25 -2/TB, trọng tải 1,15 tấn          222    252     280
   Huyndai -Porter 1,25 tấn                       155    176     195
   Huyndai HD65/MB3, HD/65MB4 - tải 1,9 tấn               309    351     390

                        Page 51
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Hyundai HD65/THACO -MBB- tải có mui 2,4 tấn              363    412     458
  Hyundai HD65/THACO -TK- tải thùng kín 2,4 tấn             363    413     459
  Hyundai HD65/MB1, HD/65MB2, HD 65/TK - 2,4 tấn             309    351     390
  Huyndai Mighty HD65 -tải thùng 2,5tấn                 319    362     402
  Hyundai HD 65/TL - 2,5 tấn                       309    351     390
  Hyundai HD65/THACO - tải 2,5 tấn                    340    386     429
  Hyundai HD65/THACO-TB-tự đổ 2,5 tấn                  402    457     508
  Huyndai HD70DUMP TRUCK, tự đổ 3 tấn                  250    284     315
  Huyndai Mighty HD72/HVN -TK-ĐV tải thùng kín 3,1 tấn          431    490     544
  Hyundai HD72/MB1,HD72/MB2, HD/72TK -3,4 tấn              333    378     420
  Huyndai -HD72/THACO -MBB, tải có mui 3,4 tấn              392    446     495
  Huyndai -HD72/THACO -TK, tải thùng kín 3,4 tấn             392    446     495
  Huyndai -Mighty HD72, trọng tải 3,5 tấn                342    389     432
  Hyundai HD72/THACO - tải 3,5 tấn                    368    418     464
  Hyundai HD72/TL - 3,5 tấn                       333    378     420
  Huyndai HD72/TC-TL.D4DB-d- tải 3,5 tấn                 397    451     501
  Hyundai HD120/THACO-L-MBB-tải có mui 5 tấn               639    726     807
  Hyundai HD120/THACO-MBB-tải có mui 5 tấn                618    702     780
  Hyundai HD120/THACO-L -tải 5,5 tấn                   605    688     764
  Hyundai HD 120/THACO- tải 5,5 tấn                   590    670     744
  Huyndai HD 120 - tải 6,305 tấn                     585    665     739
  Hyundai HD170/THACO -MBB - tải có mui 8,1 tấn             934   1061    1179
  Hyundai HD250/THACO-MBB- thùng có mui phủ 13,15 tấn          1241   1410    1567
  Hyundai HD250/THACO -MBB - tải có mui 13,15 tấn            1179   1340    1489
  Hyundai HD320/THACO-MBB- có mui phủ 17 tấn              1385   1574    1749
  Hyundai HD320/THACO -MBB - tải có mui 17 tấn             1322   1502    1669
  Hyundai HD170 - sát xi có buồng lái                  934   1061    1179
  Hyundai HD250 - sát xi có buồng lái                  1179   1340    1489
  Hyundai HD 320 - sát xi có buồng lái                 1322   1502    1669
  Hyundai HD 700- sát xi có buồng lái                  1037   1178    1309
  Hyundai HD 1000                            1179   1340    1489
  Huyndai County HM K29B                         678    770     855
  Huyndai Universe LX - 47 chỗ                     2081   2365    2628
  Hyundai Universe NB - 47 chỗ                     2335   2653    2948
 27 Xe hiệu Jac
  JAC HFC 1032KW, trọng tải 0,98 tấn                   79    90     100
  JAC TRA 1025T-TRACI.TK, tải thùng kín-1 tấn              119    135     150
  JAC TRA 1025T-TRACI.TMB, tải có mui -1,05 tấn             114    130     144
  JAC HFC 1025K, có trợ lực tay lái, trọng tải 1,25 tấn         107    122     136
  JAC HFC 1025K, không có trợ lực tay lái -1,25 tấn            99    113     126
  JAC HFC 1025K,có trợ lực thùng mui bạt -1,25 tấn            119    135     150
  JAC HFC 1025K, có trợ lực thùng bảo ôn - 1,25 tấn           123    140     155
  JAC -TRA 1025T-TRACI, trọng tải 1,25 tấn                107    122     135
  JAC TRA 1020K -TRACI/TK, tải thùng kín có trợ lực 1,25 tấn       131    149     165
  JAC Tra 1025H-TRACI - 1,25 tấn                     147    167     185
  JAC TRA 1020K-TRACI/MP, tải (có mui) có trợ lực 1,3 tấn        127    144     160
  JAC TRA 1020K-TRACI, trọng tải 1500Kg                 127    144     160
  JAC TRA 1040KSV/TK, tải thùng kín có trợ lực 1.550Kg          134    152     169

                        Page 52
STT      LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  JAC TRA 1040KSV/MP, tải (có mui) có trợ lực 1,6 tấn         130    148    164
  JAC TRA 1040KV/TK, tải thùng kín - 1,7 tấn             139    158    176
  JAC TRA 1040KV/TMB, tải có mui - 1,75 tấn              137    156    173
  JAC TRA 1040KSV, trọng tải 1,8 tấn                 119    135    150
  JAC TRA 1040KV- trọng tải 1,95 tấn                 127    144    160
  JAC HFC 1040K- trọng tải 1,95 tấn                  138    157    174
  JAC Tra 1041K-TRACI -2,15 tấn                    203    231    257
  JAC HFC3045K-TK và JAC TRA1044K-TRACI/TK - 2,2 tấn         166    189    210
  JAC HFC3045K-TB và JAC TRA 1044K-TRACI/MP - 2,3 tấn         161    183    203
  JAC HFC3045TL và JAC TRA1044K-TRACI - trọng tải 2,5 tấn       152    173    192
  JAC HFC 1045K- trọng tải 2,5 tấn                  166    189    210
  JAC TRA 1045K- trọng tải 2,5 tấn                  150    171    190
  JAC Tra 1044H-TRACI -2,5 tấn                    180    204    227
  JAC Tra 1047K-TRACI -3,6 tấn                    221    251    279
  JAC TRA 1062V-TRACI/TK, trọng tải 4,05 tấn             187    212    236
  JAC TRA 1062V-TRACI/MP, trọng tải 4,1 tấn              182    207    230
  JAC TRA 1062V-TRACI, trọng tải 4,5 tấn               228    259    288
  JAC TRA 1083K-TRACI - 6,5 tấn                    292    332    369
  JAC HFC1160KR1, trọng tải 8 tấn                   342    389    432
  JAC HT.TTC -68, trọng tải 8,4 tấn                  457    519    577
  JAC HB-MP - tải có mui 8,8 tấn                   527    599    665
  JAC HFC 1160KR - trọng tải 9,95 tấn                 342    389    432
  JAC HFC 1202K1R1 - trọng tải 9,95 tấn                385    437    485
  JAC HFC 1202K1R1 -trọng tải 10,9 tấn                570    648    720
  JAC HFC1251KR1, trọng tải 11,67 tấn                 586    666    740
  JAC HFC 1255KR1                           670    761    845
  JAC HFC 1312 KR1, trọng tải 13,73 tấn                616    700    778
  JAC HFC 1312KR1 - trọng tải 18,51 tấn                781    887    985
  JAC HFC 1312K4R1                          895   1,017   1130
  JAC HFC 3045K                            163    185    205
  JAC HFC4253K5R1 - đầu kéo                      543    617    685
  JAC HFC 3251KR1 - tải tự đổ                     808    918   1020
  JAC HK 6730K, 28 chỗ                        293    333    370
 28 Xe hiệu JMC
  Xe tải JMC -JX1043DL2 - trọng tải 2 tấn               124    141    157
 29 Xe hiệu JPM
  Xe tải tự đổ JPM - loại TO.97 , trọng tải 0,97 tấn          55     63     70
  Xe tải tự đổ JPM - B1.45, trọng tải 1,45 tấn             87     99    110
  Xe tải tự đổ JPM - loại B2.5 , trọng tải 2,5 tấn           73     83     92
  Xe tải tự đổ JPM -loại B4, trọng tải 4 tấn              82     93    103
  Xe tải tự đổ JPM - B4.00A, trọng tải 4 tấn             143    162    180
  Xe tải tự đổ JPM -loại B4.58A, trọng tải 4,58 tấn          166    189    210
 30 Xe hiệu Kia
  Xe Kia K2700 II - tải thùng 1,25 tấn                157    178    198
  Xe Kia K2700II-THACO/TK-C, tải thùng kín 1 tấn           174    198    220
  Xe Kia K3000S-THACO/TK-C, tải thùng kín 1,1 tấn           198    225    250
  Xe Kia K2700II Thaco/TMB-C, tải thùng có mui phủ 1 tấn       171    194    215
  Xe Kia K3000 S - tải thùng 1,4 tấn                 184    209    232

                       Page 53
STT        LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                               1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Xe Kia K3000S Thaco/TMB-C, tải thùng có mui phủ 1,2 tấn         194    221    245
   Xe Kia K3000S Thaco/MBB-C, tải thùng có mui phủ 1,2 tấn         194    221    245
   Xe Kia K3000 SP - 2 tấn                         154    175    194
   Xe Kia K3600SP -3 tấn                          204    232    258
   Xe Kia AM 928 -46 chỗ                          804    914   1,015
   Xe Kia -Morning BAH42F8 LXMT - 5 chỗ                  220    250    278
   Xe Kia -Morning BAH42F8-EXMT - 5 chỗ                  233    265    294
   Xe Kia -Morning BAH43F8 - 5 chỗ                     244    277    308
   Xe Kia - Morning SXAT - RNYSA2433                    242    275    305
   Xe Kia Carnival (FLBGV6B)                        400    455    506
   Xe Kia Carens FGKA42 -RNYFG 5212                    392    446    495
   Xe Kia Carens FGKA43 -RNYFG 5213                    408    464    515
   Xe Kia Carens FGFC42 -1.6L -7 chỗ                    363    412    458
   Xe Kia Forte TDFC42 -RNYTD41M5                     395    449    499
   Xe Kia Forte TDFC43 -RNYTD41A4                     436    495    550
   Xe Kia K2700 II/THA-DHW 21 - nâng người                 887   1,008   1,120
 31  Xe hiệu Kamaz
   Kamaz tự đổ 65115 -743-15/VMIC -TD13M                  821    933   1,037
   Kamaz -Tra 3020K- tải ben 1,25 tấn                   137    156    173
   Kamaz 53229-1740-15 - sát xi tải                    732    832    924
 32  Xe hiệu Lifan
   - Xe tải ben Lifan - LF3070G1, động cơ loại               109    124    138
     4102QBZ, tải trọng 2.980Kg
   - Xe tải ben Lifan - LF3070G1-2, động cơ loại              114    129    143
     YC4F115-20, tải trọng 2.980Kg
   - Xe Lifan 520 -LF7130A                         196    223    248
   - Xe Lifan 520- LF7160                         105    119    132
   - Lifan LF3090G - tự đổ 5 tấn                      158    180    200
 33  Xe hiệu Qinjl
   Xe tải ben Qinjl - loại QJ 4525D, trọng tải 2 tấn            131    149    166
   Xe tải ben Qinjl - loại QJ 7540PD, trọng tải 4 tấn           169    192    213
 34  Xe hiệu Qing Qi
   Xe Qing Qi - ZB1022BDA                          71     81     90
   Xe Qing Qi, loại MEKO ZB 1022 BDA -F                   79     90    100
   Xe Qing Qi, loại MEKO ZB 1022 , tự đổ 0,95 tấn              69     78     87
   Xe QingQi -TRA 3010Z - tải ben 1,25 tấn                 131    149    166
   Xe Qing Qi, loại MEKO ZB 1044 JDD -F, trọng tải 1,5 tấn         92    105    117
   Xe Qing Qi -ZB3031WDB, tự đổ 1,8 tấn                   95    108    120
   Xe QingQi -HT 2000, 4x4, trọng tải 2 tấn                123    140    155
 35  Xe hiệu SCI
   Xe tải SCI -A                              115    131    146
   Xe tải SCI-A2                              95    108    120
   Xe sát xi tải SCI-B                           95    108    120
   Xe sát xi tải SCI-B2                           92    105    117
 36  Xe hiệu Songhong
   SongHong SH 1250- tải 1,25 tấn                      84     95    106
   SongHong -SH1480- trọng tải 1,48 tấn                  108    123    137
   SongHong - loại SH1950A, SH1950B, tải tự đổ 1,95 tấn           99    113    125
                           Page 54
STT        LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   SongHong SH 2000 - tải ben 2 tấn                    99    113     126
   SongHong loại SH3450, tải tự đổ 3,45 tấn               127    144     160
   SongHong - loại SH4000, tải tự đổ 4 tấn                134    152     169
 37  Xe Shenye
   Xe Shenye -ZJZ5260CCYDPG7AZ -14,12 tấn                491    558    620
   Xe Shenye -ZJZ3220DPG4AZ -11.000 tấn                 436    495    550
   Xe Shenye -ZJZ1220GW1J/TRC-MB -11.000 tấn              456    518    575
   Xe Shenye -ZJZ5150 DPG5AD/TRC-MB -7.700 tấn             305    347    385
 38  Xe Songhuajiang
   Xe Songhuajiang - HFJ1011G                      76     86     96
 39  Xe hiệu SYM
   Xe SYM T880 - thùng kín SCI -B-1                   114    129    143
   Xe SYM T880 - thùng kín SCI -B2-1                  111    126    140
   Xe SYM T1000-SC2-A - tải 1 tấn                    136    155    172
   Xe SYMT1000-SC2-A2- tải 1 tấn                    131    149    166
   Xe SYM T1000-SC2-B - tải 2,365 tấn                  131    149    166
   Xe SYM T1000-SC2-B2 - tải 2,365 tấn                 127    144    160
 40  Xe hiệu Tanda
   Xe Tanda 24-27 chỗ                          317    360    400
   Xe Tanda 29 chỗ                           515    585    650
   Xe Tanda 45 chỗ                           634    720    800
   Xe Tanda 35 chỗ (CT cơ khí ôtô và thiết bị điện ĐN lắp ráp)     301    342    380
   Xe Tanda 51 chỗ (CT cơ khí ôtô và thiết bị điện ĐN lắp ráp)     341    387    430
 41  Xe hiệu Thaco
   Thaco JB 70, 28 chỗ                         392    446     495
   Thaco -Hyundai County 29 chỗ (Ghế 2-2)                606    689     765
   Thaco - Hyundai Country 29 chỗ (Ghế 1-3)               632    718     798
   Thaco - Hyundai Country Crdi - 29 chỗ (Ghế 1-3)HQ          622    707     785
   Thaco - Hyundai Country Crdi - 29 chỗ (Ghế 2-2)VND4DD        610    693     770
   Thaco - Hyundai City                         583    663     737
   Thaco Hyundai HB 120SLS                      1,923   2,185    2428
   Thaco -KB80SLII, 30 chỗ                       546    621     690
   Thaco KB80SLII - 30 chỗ                       546    621     690
   Thaco JB 80, 35 chỗ                         449    510     567
   Thaco JB 86, 35 chỗ                         464    527     586
   Thaco JB86L - 35 chỗ                         504    573     637
   Thaco -JB 80SL 35 chỗ                        487    553     614
   Thaco -KB 80SLI và JB86L 35 chỗ                   551    626     695
   Thaco -KB 80SLI                           638    725     806
   Thaco - KB88SEII, 35 chỗ                       776    882     980
   Thaco -KB88SLI, từ 35 đến 40 chỗ                   718    816     907
   Thaco -KB88SLII, từ 35 đến 40 chỗ                  683    776     862
   Thaco - KB88SEI, 39 chỗ                       798    907    1008
   Thaco KB110SL, 43 chỗ                        866    984    1093
   Thaco KB110SLII - 43 chỗ                       871    990    1,100
   Thaco -KB110SEIII, 43 chỗ                      955   1,085    1,205
   Thaco -KB115SEIII, 43 chỗ                     1,457   1,656    1,840
   Thaco -KB110SL, 47 chỗ                        868    986    1,095

                          Page 55
STT       LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Thaco- KB110SEII, 47 chỗ                     947   1,076   1,195
   Thcao KB120LSII, 47 chỗ                     1,663   1,890   2,100
   Thaco -KB115SEII, 47 chỗ                    1,386   1,575   1,750
   Thaco Hyundai 115L - 47 chỗ                   1,058   1,202   1,335
   Thaco KB110SLI, 51 chỗ                      871    990   1,100
   Thaco - KB110SEI, 51 chỗ                     950   1,080   1,200
   Thaco - KB110SEII, 51 chỗ                     950   1,080   1,200
   Thaco -KB115SEI, 51 chỗ                     1,391   1,581   1,757
   Thaco KB120LSI, 51 chỗ                     1,583   1,799   1,999
   Thaco -HC112L -80 chỗ                       863    981   1,090
   Thaco - KB 120SE                        1,782   2,025   2,250
   Thaco KB120SF - ôtô khách giường nằm              1,826   2,075   2,305
   Thaco KB120SH - ôtô khách giường nằm              1,923   2,185   2,428
   Thaco Hyundai HB 120SL - xe khách có giường nằm         1,923   2,185   2,428
   Thaco Hyundai HB 120 SSL                    2,002   2,275   2,528
   Thaco Hyundai HB 120 ESL                    2,002   2,275   2,528
   Thaco WT 1000 -560kg                        60    68     75
   Thaco Towner 750 -TB, tự đổ 560Kg                 103    117    130
   Thaco -Towner 750 -MBB , tải có mui phủ 650Kg           107    122    136
   Thaco -Towner 750 -TK , tải thùng kín 650Kg            103    117    130
   Thaco Towner 750-750Kg                       91    103    114
   Thaco FC2300 - 750Kg                        84    95    105
   Thaco FC 099L -TK, tải thùng kín 830Kg              136    155    172
   Thaco FC2300-TK-C, tải thùng kín 880Kg              107    122    135
   Thaco FC2600-TK-C tải thùng kín 880Kg               119    135    150
   Thaco FC2300-MBB-C, tải thùng có mui phủ 880Kg          105    119    132
   Thaco FC2300-TMB-C -tải thùngcó mui phủ 900Kg           103    117    130
   Thaco FC2600-TMB-C và FC2600-MBB-C, có mui phủ 900Kg       117    133    148
   Thaco FC099L-MBB - tải có mui phủ 900Kg              132    150    167
   Thaco FC099L-MBM - tải có mui phủ 900Kg              134    152    169
   Thaco FC2300 trọng tải 990Kg                    96    109    121
   Thaco FC 2300-TMB                         100    114    127
   Thaco FD2300A, tải tự đổ 990Kg                  117    133    148
   Thaco FC2600 và FC2600-TMB, trọng tải 990Kg            108    123    137
   Thaco FC099L-990Kg                        123    140    156
   Thaco FD099 - 990Kg ( FD099)                   132    150    167
   Thaco FC 2200-TMB-C và FC 2200MBB-C, có mui phủ 1 tấn       123    140    156
   Thaco FC2200-TK-C, tải thùng kín 1 tấn              127    144    160
   Thaco FC125-TK, thùng kín 1 tấn                  154    175    194
   Thaco FC4100-TK-C; FC4100K-TK-C, tải thùng kín 1,1 tấn      172    195    217
   Thaco FC125-MBB, tải thùng có mui phủ 1,15 tấn          149    169    188
   Thaco FC125-MBM tải có mui phủ 1,15 tấn              150    170    189
   Thaco Ollin 150-TK- thùng kín 1,15 tấn              179    203    225
   Thaco Ollin 150-MBB- có mui phủ 1,2 tấn              173    197    219
   Thaco Ollin 150-MBM- có mui phủ 1,2 tấn              172    196    218
   Thaco - FC2200, trọng tải 1,25 tấn                115    131    146
   Thaco - FD2200, tải tự đổ - 1,25 tấn               103    117    130
   Thaco - FD2200A, tải tự đổ - 1,25 tấn               132    150    167

                       Page 56
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Thaco- FC125, trọng tải 1,25 tấn                 139    158     176
   Thaco FC 150-TK-tải thùng kín 1,25 tấn              163    185     205
   Thaco FD125- tự đổ 1,25 tấn                    158    180     200
   Thaco FC 150-MBM tải có mui phủ 1,3 tấn              158    180     200
   Thaco -FC150-MBB tải có mui phủ 1,35 tấn             158    180     200
   Thaco FC150, trọng tải 1,5 tấn                  147    167     186
   Thaco OLLIN 150 - tải 1,5 tấn                   163    185     205
   Thaco FLC150- tải 1,5 tấn                     149    169     188
   Thaco FC200-TK, thùng kín 1,7 tấn                 186    211     234
   Thaco OLLIN198-TK, thùng kín1,73 tấn               208    236     262
   Thaco OLLIN 198-MBM -tải có mui 1,78 tấn             204    232     258
   Thaco -AUMARK198 -TK-tải thùng kín 1,8 tấn            236    268     298
   Thaco OLLIN198 -MBB -tải có mui 1,83 tấn             200    227     252
   Thaco FC200-MBB và FC200-MBM, có mui phủ 1,85 tấn         180    205     228
   Thaco-AUMARK198-MBB -có mui phủ 1,85 tấn             250    284     315
   Thaco-AUMARK198-MBM -có mui phủ 1,85 tấn             253    287     319
   Thaco AUMARK 198- tải 1,98 tấn                  238    270     300
   Thaco OLLIN 198 -tải 1,98 tấn                   189    215     239
   Thaco FLC198- tải 1,98 tấn                    152    173     192
   Thaco- FC200, trọng tải 2 tấn                   163    185     205
   Thaco -FD2700, tải thùng - 2 tấn                 115    131     145
   Thaco -FD2700A, tải tự đổ- 2 tấn                 158    179     199
   Thaco -FD200-4WD, tải tự đổ 2 cầu- 2 tấn             185    210     233
   Thaco -FD200B-4WD- 2 tấn                     209    237     263
   Thaco FD200 - tải tự đổ 2 tấn                   187    212     235
   Thaco QD20-4WD, tải tự đổ - 2 tấn                 153    174     193
   Thaco -QJ4525D, trọng tải 2 tấn                  141    160     178
   Thaco FLC250 -TK - tải thùng kín 2,15 tấn             185    210     233
   Thaco FC250-TK, thùng kín 2,2 tấn                 194    221     246
   Thaco -AUMARK250 -TK, trọng tải 2,2 tấn              242    275     306
   Thaco FLC250 -MBB- tải có mui 2,2 tấn               182    207     230
   Thaco - OLLIN 250-TK, tải thùng kín 2,25 tấn           210    239     266
   Thaco FC3300-TK-C, tải thùng kín 2,3 tấn             176    200     222
   Thaco FC3300-MBB-C, có mui phủ 2,3 tấn              173    197     219
   Thaco - AUMARK250 -MBB -trọng tải 2,3 tấn             239    272     302
   Thaco - AUMARK250 -MBB -trọng tải 2,3 tấn             239    272     302
   Thaco FC250-MBM -tải có mui phủ 2,3 tấn              188    214     238
   Thaco - OLLIN 250- MBM, tải có mui 2,3 tấn            209    238     264
   Thaco AUMARK 250-MBM, tải có mui phủ 2,3 tấn           255    290     322
   Thaco FLC250 -MBM - tải có mui 2,3 tấn              185    210     233
   Thaco FC 250 -MBB, có mui phủ 2,35 tấn              189    215     239
   Thaco - OLLIN 250-MBB, tải có mui 2,35 tấn            208    236     262
   Thaco FC3300-TMB-C, tải thùng có mui phủ 2,4 tấn         171    194     216
   Thaco - OLLIN 250, tải 2,5 tấn                  193    219     243
   Thaco -FC3300, trọng tải 2,5 tấn                 161    183     203
   Thaco - FC250, trọng tải 2,5 tấn                 177    201     223
   Thaco - AUMARK250 - trọng tải 2,5 tấn               240    273     303
   Thaco FLC250 - tải 2,5 tấn                    165    187     208

                        Page 57
STT       LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Thaco TC345 -TK - tải thùng kín 2,7 tấn              243    276     307
   Thaco FC350-TK - tải thùng kín 2.74 tấn              234    266     296
   Thaco FLC300-MBB- tải có mui 2,75 tấn               202    230     256
   Thaco FLC300-TK- tải có mui 2,75 tấn                207    235     261
   Thaco FC3900 -TK-C, tải thùng kín 2,8 tấn             168    191     212
   Thaco FLC300-MBM - tải có mui 2,8 tấn               206    234     260
   Thaco FC3900-TMB-C, tải thùng có mui phủ 2,85 tấn         165    188     209
   Thaco - FD3800, FD 3800A, tải tự đổ - 3 tấn            158    180     200
   Thaco - FC 3900, trọng tải 3 tấn                  150    170     189
   Thaco FC350-MBM - tải có mui 3 tấn                 239    272     302
   Thaco TC345 -MBM - tải có mui 3 tấn                242    275     306
   Thaco FC4100 -TK-C- thùng kín 3,1 tấn               202    229     254
   Thaco FC4100K -TK-C- thùng kín 3,1 tấn               178    202     224
   Thaco -AUMARK345 -TK tải thùng kín 3,1 tấn             256    291     323
   Thaco FC345 -TK tải thùng kín 3,1 tấn               218    248     276
   Thaco FC350-MBB - 3,1 tấn                     229    260     289
   Thaco - FC4100TMB-C, tải thùng có mui phủ 3,2 tấn         198    225     250
   Thaco FC 4100K-TMB-C, tải thùng có mui phủ 3,2 tấn         170    193     214
   Thaco -AUMARK345 -MBM có mui phủ 3,2 tấn              253    287     319
   Thaco FC345-MBB có mui phủ 3,2 tấn                 214    243     270
   Thaco FC345-MBM có mui phủ 3,2 tấn                 216    245     272
   Thaco OLLIN345-TK, thùng kín 3,2 tấn                262    298     331
   Thaco -AUMARK345 -MBB có mui phủ 3,25 tấn             255    290     322
   Thaco OLLIN 345-MBB -tải có mui 3,25 tấn              258    293     325
   Thaco OLLIN 345-MBM -tải có mui 3,25 tấn              258    293     326
   Thaco - FC4100, tải 3,45 tấn - Cabin đơn              158    180     200
   Thaco FC 4100-tải 3,45 tấn- Cabin đơn 1900             187    213     237
   Thaco FC 345-tải 3,45 tấn- Cabin đơn 1900             197    224     249
   Thaco -FC345, trọng tải 3,45 tấn                  201    228     253
   Thaco FD 345-tải tự đổ 3,45 tấn- Cabin đơn 1900          231    263     292
   Thaco FD345A-4WD - tự đổ 3,45 tấn                 259    294     327
   Thaco - FC4100K, tải cabin kép - 3,45 tấn             158    180     200
   Thaco QD35-4WD, tải tự đổ 3,45 tấn                 204    232     258
   Thaco FD3500A, tải tự đổ 3,45 tấn                 208    236     262
   Thaco FD3500A-tự đổ 3,45tấn - Cabin 1900              210    239     265
   Thaco - FD35-4WD và FD35A-4WD, tải tự đổ 3,45 tấn         242    275     305
   Thaco FD345-4WD, tự đổ 3,45 tấn - 2 cầu              243    276     307
   Thaco AUMARK 250- tải 3,45 tấn                   241    274     304
   Thaco OLLIN 345 - tải 3,45 tấn                   244    277     308
   Thaco AUMARK345 - tải 3,45 tấn                   255    290     322
   Thaco FLC345A-tải 3,45 tấn                     207    235     261
   Thaco TC345 - tải 3,45 tấn                     223    253     281
   Thaco FC350-3,5 tấn                        202    230     255
   Thaco -QJ7540PD, trọng tải 4 tấn                  179    203     225
   Thaco TC450 -MBB - tải có mui 4 tấn                240    273     303
   Thaco -AUMARK450 -TK, trọng tải 4,1 tấn              267    303     337
   Thaco -AUMARK450-MBB trọng tải 4,2 tấn               266    302     336
   Thaco -FD4100, tải tự đổ - 4,5 tấn                 145    165     183

                        Page 58
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Thaco FD4100A, tải tự đổ 4,5 tấn                 175    199     221
  Thaco FD4100A, tải tự đổ 4,5 tấn, cabin đơn            182    207     230
  Thaco FD4100A1, tải tự đổ 4,5 tấn                 218    248     275
  Thaco - QD45-4WD, tải tự đổ 4,5 tấn                218    248     275
  Thaco FC4200-TMB-C. tải thùng có mui phủ 4,5 tấn         250    284     316
  Thaco FC4200-TK-C, tải thùng kín 4,5 tấn             246    280     311
  Thaco - AUMARK450 - trọng tải 4,5 tấn               251    285     317
  Thaco FD450 - tự đổ 4,5 tấn                    242    275     305
  Thaco FC 450- tải 4,5 tấn                     213    242     269
  Thaco FC500-TK, thùng kín 4,5 tấn                 266    302     335
  Thaco FC450-MBB- tải 4,5 tấn                   239    272     302
  Thaco -OLLIN 450, tải 4,5 tấn                   247    281     312
  Thaco -OLLIN 450 -MBB, tải có mui 4,1 tấn             265    301     334
  Thaco -OLLIN 450-TK, tải thùng kín 4,3 tấn            262    298     335
  Thaco FC500-MBB tải có mui phủ 4,6 tấn              269    306     340
  Thaco FD499 - tự đổ 4,99 tấn                   261    297     330
  Thaco FLD499 - tự đổ 4,99 tấn                   285    324     360
  Thaco FD499-4WD- tự đổ 4,99 tấn                  304    346     384
  Thaco FLD499-4WD- tự đổ 4,99 tấn                 332    377     419
  Thaco FC4200, tải 5 tấn                      218    248     276
  Thaco FC500 - 5 tấn                        244    277     308
  Thaco - FC4200A, tải 6 tấn                    253    288     320
  Thaco -FC4800-TMB-C, tải thùng có mui phủ 6 tấn          271    308     342
  Thaco FD4200A và FD600, tải tự đổ 6 tấn              261    297     330
  Thaco FD600-4WD, tải tự đổ 6 tấn                 304    346     384
  Thaco -FC600-WD - tải 6 tấn                    317    360     400
  Thaco FD 600A - tự đổ 6 tấn                    267    303     337
  Thaco FD 600B -4WD- tự đổ 6 tấn                  310    352     391
  Thaco FD600A-4WD - tự đổ 6 tấn                  306    348     387
  Thaco Ollin 700-MBB- có mui phủ 6,5 tấn              323    367     408
  Thaco - FC4800, tải 6,5 tấn                    250    284     315
  Thaco FC700-MBB- tải thùng có mui phủ 6,5 tấn           299    340     378
  Thaco FC700- tải 7 tấn                      275    312     347
  Thaco OLLIN 700 - 7 tấn                      297    337     374
  Thaco FD800 - tự đổ 8 tấn                     361    410     456
  Thaco AUMAN820-MBB tải có mui phủ 8,2 tấn             431    490     544
  Thaco Auman 990-MBB-tải có mui 9,9 tấn              488    555     617
  Thaco FTD1200 - tự đổ 12 tấn                   781    887     985
  Thaco - BJ3251DLPJB-5, tải tự đổ 12,3 tấn             691    785     872
  Thaco Auman 1290-MBB- tải có mui 12,9 tấn             653    742     824
  Thaco AUMAND1300 - 13 tấn                     766    870     967
  Thaco Towner 750-BCR - cơ cấu nâng hạ thùng hàng         107    122     135
 42 Xe hiệu Thành Công
  Xe Thành Công - 4100QB, tự đổ 2,5 tấn - 1 cầu           137    156     173
  Xe Thành Công - 4102QB, tự đổ 3,2 tấn - 1 cầu           156    177     197
  Xe Thành Công - 4102QB, tự đổ 3,5 tấn - 2 cầu           177    201     223
  Xe Thành Công - YC4108Q, tự đổ 4,5 tấn              187    212     235
  Xe Thành Công - 4105ZQ, tự đổ 4,5 tấn - 1 cầu           171    194     215

                      Page 59
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe Thành Công -YC4D120-21/6T - tự đổ 6 tấn             254    289    321
  Xe Thành Công EQB190-21/TC-MP- tải có mui 7 tấn           396    450    500
 43 Xe hiệu Trường Giang
  Xe Trường Giang DFM -TL900A - tải 0,9 tấn              119    135    150
  Xe Trường Giang DFM -TD0.98TA - 0,96 tấn              155    176    195
  Xe Trường Giang DFM -TD1.8TA - 1,8 tấn               179    203    225
  Xe Trường Giang DFM -TT1.8TA - 1,8 tấn               176    200    222
  Xe Trường Giang DFM-TD2.35TA-2,35 tấn                210    239    265
  Xe Trường Giang DFM-TD2.35TB-2,35 tấn                210    239    265
  Xe Trường Giang DFM-TD2.35TC-2,35 tấn                214    243    270
  Xe Trường Giang -TD2.5T, tự đổ 2,5 tấn                87    99    110
  Xe Trường Giang DFM EQ3.8T-KM - tải thùng 3,25 tấn         203    231    257
  Xe Trường Giang DEM TD3.45T4x2 - tự đổ 3,45 tấn           234    266    295
  Xe Trường Giang DFM - 3.45TD- 3,45 tấn               244    277    308
  Xe Trường Giang -TD4.5T, tự đổ 4,5 tấn               158    180    200
  Xe Trường Giang -DFM EQ 5T TMB, tải thùng 4,9 tấn          230    261    290
  Xe Trường Giang - DFM 4.95T - tự đổ 4,95 tấn            253    288    320
  Xe Trường Giang DFMTD4.98T4x4 -tự đổ 4,98 tấn            276    314    349
  Xe Trường Giang DFM-TD4.98TB -tự đổ 4,98 tấn            297    338    375
  Xe Trường Giang DFM -TD4.99T-4,99 tấn                325    369    410
  Xe Trường Giang DFM - TD5T 4x4, tự đổ 5 tấn             269    306    340
  Xe Trường Giang DFMTD7TA 4x4 - tự đổ 6,5 tấn            341    387    430
  Xe Trường Giang DFMTD7T 4x4 - tự đổ 6,5 tấn             348    396    440
  Xe Trường Giang DFM EQ7TA-TMB -tải thùng 6,885tấn          256    291    323
  Xe Trường Giang DEM EQ7TA-KM -tải thùng 6,9 tấn           268    304    338
  Xe Trường Giang DFM TD7TA - tự đổ 6,95 tấn             290    330    367
  Xe Trường Giang DFM TD7T - tự đổ 6,98 tấn              274    311    345
  Trường Giang DFM-TD7TB4x4 - 7 tấn                  372    423    470
  Xe Trường Giang DFM EQ7140TA - 7 tấn                309    351    390
  Xe Trường Giang DFM EQ8T -TMB -tải thùng 7,5 tấn          361    410    456
  Xe Trường Giang DFM -TD7.5TA - tự đổ 7,5 tấn            333    378    420
 44 Xe hiệu Transico
  Xe Transico 1,7 tấn                         111    126    140
  Xe Transinco 29chỗ ( XN cơ khí 1-5)                 448    509    565
  Xe Transinco 29 chỗ động cơ Hàn Quốc( XN cơ khí 3/2)        448    509    565
  Xe Transinco NADIBUS 29 FAW1 - 29 chỗ                282    320    355
  Xe Transinco Haeco K29S1, K29SA                   448    509    565
  Xe Transinco Haeco K29S2                      539    612    680
  Xe Transinco Haeco K29S3                      570    648    720
  Xe Transinco Haeco K29ST                      333    378    420
  Xe Transinco NADIBUS 29F                      361    410    455
  Xe Transinco K46, 46 chỗ (VN liên doanh HQuốc)           773    878    975
  Xe Transinco A -CA6900D210 -2- KIE, 46 chỗ             671    763    848
  Xe Transinco AEPK47, 47 chỗ (VN liên doanh HQuốc)         1,069   1,215   1,350
  Xe Transinco 1.5-CAK51B, 51 chỗ không điều hoà nhiệt độ       364    414    460
  Xe Transinco 1-5 K29/H6                       353    401    445
  Xe Transinco 1-5 K35-39                       353    401    445
  Xe Transinco 1-5 K29H5B                       531    603    670

                       Page 60
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Xe Transinco 1-5 K29H7 - Euro 2                    372    423    470
   Xe Transinco 1-5 K51C1                         428    486    540
   Xe Transinco 1-5 K52C2                         491    558    620
   Xe Transinco 1-5 K46D                         515    585    650
   Xe Transinco 1-5 K29NJ                         586    666    740
   Xe Transinco 1-5 K29H8 -Euro 2 (D4DB)                 507    576    640
   Xe Transinco 1-5B40                          348    396    440
   Xe Transinco 1-5B45 -Euro 2 - 1 cửa hoặc 2 cửa, không điều hoà     356    405    450
   Xe Transinco 1-5B45 -Euro 2 - 2 cửa, có điều hoà            404    459    510
   Xe Transinco 1-5B65B                          420    477    530
   Xe Transinco 1-5B50                          436    495    550
   Xe Transinco 1-5B60E                          503    572    635
   Xe Transinco 1-5B40/H8(1) - Euro 2                   503    572    635
   Xe Transinco 1-5B40/H8(2) - Euro 2                   523    594    660
   Xe Transinco 1-5AC K39ZD, 5 người ngồi và 34 giường nằm       1,251   1,422   1580
   Xe Transinco BAHAI HCK29E3- 29 chỗ ngồi
        Loại lắp ghế nhập khẩu Hàn Quốc               606    689    765
        Loại lắp ghế sản xuất tại Việt Nam              567    644    715
   Xe Transinco BAHAI AHK34C- 34 chỗ ngồi
        Loại không có máy lạnh                    392    446    495
        Loại có máy lạnh                       432    491    545
   Xe Transinco BAHAI HCB40E3 - Xe Bus 40 chỗ               567    644    715

  Xe Transinco BAHAI CAK46 - Xe khách 46 chỗ
        Loại không có máy lạnh                  491     558     620
        Loại có máy lạnh                     554     630     700
  Xe BAHAI CA K37 Universe - 3 ngồi+34 nằm              792     900    1000
  Xe BAHAI CA K42 Universe - 42 giường nằm              911    1,035    1150
  Xe BAHAI CAK46E2ST - Xe khách 46 chỗ
        Loại không có máy lạnh                  499     567     630
        Loại có máy lạnh                     562     639     710
  Xe Transinco BAHAI AHB50 - Xe Bus 50 chỗ
        Loại không có máy lạnh                  392     446     495
        Loại có máy lạnh                     432     491     545
  Xe BAHAI AHB50E2 - Xe Bus 50 chỗ
        Loại không có máy lạnh                  404     459     510
        Loại có máy lạnh                     444     504     560
  Xe BAHAI CAB80E2 - Xe Bus 80 chỗ
        Loại không có máy lạnh                  499     567     630
        Loại có máy lạnh                     562     639     710
  Xe Transinco - NADIBUS B50                     444     504     560
  Xe Transinco NGT HK 29DD                      602     684     760
  Xe Transinco NGT HK29DB                       568     646     718
  Xe Transinco A-HFC6782KYZL2-B50                   475     540     600
 45 Xe hiệu Transico - Jiulong
  Xe Jiulong JL 1010G ; JL 1010GA - 0,75 tấn              48     54     60
  Xe Jiulong 1 tấn                           55     63     70
  Xe tải ben Transinco -Jiulong JL 2515 CD1- 1,5 tấn          71     81     90

                         Page 61
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe tải benTransinco -Jiulong JL 2815 CD1- 1,5 tấn            79    90     100
  Xe tải ben Transinco - Jiulong JL 2515CD1- 1,8 tấn           79    90     100
  Xe tải ben Transinco -Jiulong JL 5830 PD, 3 tấn            103    117     130
  Xe Transinco -Jiulong JL 5830 PD1, 5830PD1A - 3 tấn          107    122     135
  Xe tải ben Transinco -Jiulong JL 5840 PD1 - 4tấn            111    126     140
  Xe Transinco -Jiulong JL 5840 PD1A, 5840 PD1Aa - 4tấn         111    126     140
  Xe Transinco -Jiulong JL 5840 PD1B - 4tấn               115    131     145
  Xe Transinco -Jiulong JL 5840 PD1C - 4tấn               123    140     155
 46 Xe hiệu Traenco
  Xe tải Traenco - loại VK 90TK, trọng tải 900 Kg             61    69     77
  Xe tải Traenco - loại VK 110 TM, trọng tải 1,1 tấn           61    69     77
  Xe tải tự đổ Traenco - loại NGC1.8TD, trọng tải 1,8 tấn         57    65     72
  Xe tải tự đổ Traenco - loại LATD1.95D, trọng tải 1,95 tấn        99    112     124
  Xe tải tự đổ Traenco - loại LATD3.45D, trọng tải 3,45 tấn       110    125     139
 47 Xe hiệu Uaz
  Xe Uaz 315 122                             131    149     166
  Xe Uaz 315 142                             149    169     188
  Xe Uaz 31512                              150    171     190
  Xe Uaz 31514                              166    189     210
 48 Xe do VINAXUKI sản xuất
  Xe bán tải pickup 650D                         171    194     215
  Xe bán tải pickup 650X                         157    178     198
  Xe bán tải loại cabin kep CC1021 LSR                  158    180     200
  Xe bán tải loại một hàng ghế rưỡi CC 1021 LR              143    162     180
  Xe bán tải loại một hàng ghế rưỡi CC 1021 LR              145    165     183
  Xe bán tải loại cabin kep CC1022 SR                  165    187     208
  Xe bán tải loại 2 hàng ghế kép CC1022SC                176    200     222
  Xe HFJ 6371                              132    150     167
  Xe V-HFJ 6376                             139    158     175
  Xe khách 29 chỗ ngồi                          317    360     400
  Xe tải 780Kg HFJ 1011G                         60    68     76
  Xe tải Jinbei SY 1022 DEF                        71    81     90
  Xe tải Jinbei SY 1021 DMF3                       103    117     130
  Xe tải Jinbei SY 1021 DMF3 đóng thùng kín -590Kg            82    93     103
  Xe tải Jinbei SY1030DFH3 đóng thùng kín -610Kg             119    135     150
  Xe tải Jinbei SY 1030 DFH3 đóng mui bạt - 810Kg            100    114     127
  Xe Jinbi SY 1030DML3-TK1, tải thùng kín 850Kg             105    119     132
  Xe tải Jinbei SY 1030 DFH - 990Kg                    98    111     123
  Xe tải Jinbei SY1044 DVS3 đóng thùng kín có trợ lực 1.335Kg      130    148     164
  Xe tải Jinbei SY1044 DVS3 đóng thùng kín không trợ lực 1.335Kg     126    143     159
  Xe tải Jinbei SY 1044 DVS3 đóng mui bạt - có trợ lực 1.340Kg      124    141     157
  Xe tải Jinbei SY 1044 DVS3 đóng mui bạt - không trợ lực 1.340Kg    120    136     151
  Xe tải Jinbei SY 1044 DVS3 có trợ lực tay lái- 1.490Kg         121    138     153
  Xe tải Jinbei SY 1044 DVS3 không trợ lực tay lái- 1.490Kg       115    131     146
  Xe tải Jinbei SY1041 DLS3 thùng kín -1495Kg có trợ lực tay lái     111    126     140
  Xe tải Jinbei SY1041 DLS3 thùng kín -1495Kg không trợ lực tay lái   108    123     137
  Xe tải Jinbei SY 1041 DLS3 - 1.605Kg có trợ lực tay lái         99    112     124
  Xe tải Jinbei SY 1041 DLS3 - 1.605Kg không trợ lực tay lái       115    131     146

                        Page 62
STT       LOẠI XE                       Giá xe mới 100%
                             1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
   Xe tải Jinbei SY1047 DVS3 -1,685Kg                   126   143    159
   Xe tải Jinbei SY 1041 DLS3 mui bạt - 1.735Kg có trợ lực tay lái    107   122    135
   Xe tải Jinbei SY 1041 DLS3 mui bạt - 1.735Kg không trợ lực tay lái   105   119    132
   Xe tải Jinbei SY1043 DVL -1750Kg                    103   117    130
   Vinaxuki 1900TA - trọng tải 1.900Kg                  144   164    182
   Xe tải thùng Jinbei SY 1062 -2.800 Kg                 158   180    200
   Xe tải tự đổ Jinbei SY 3030 DFH2                    98   111    123
   Xe tải đông lạnh 999 Kg Jinbei SY 5047XXY -V phanh hơi         146   166    184
   Xe tải đông lạnh 999 Kg Jinbei SY 5044XXYD3 -V phanh dầu        143   163    181
   Xe tải Jinbei SY 3050 (4500BA)                     158   180    200
   Xe tải tự đổ Jinbei SY 3040 DFH2                    143   162    180
   Xe tải đa dụng SY 1041 SLS3                      120   136    151
   Xe tải đa dụng SY 1030 SML3                      101   115    128
   Xe tải Jinbei SY 4500AB/BĐ                       191   217    241
   Xe ôtô 8 chỗ hiệu SONGHUAJIANG -HFJ6376                135   153    170
   Xe tải tự đổ XK 3000BA (LF3070G1)                   131   149    166
   Xe tải tự đổ XK 3000BA                         150   170    189
   Xe tải tự đổ XK 5000BA (LF3090G)                    189   215    239
   Xe tải tự đổ XK 1990BA                         136   155    172
   Vinaxuki 1980.PD                            133   151    168
   Vinaxuki 3500TL                            204   232    258
   Vinaxuki 990T                             106   121    134
   Vinaxuki 1490T                             124   141    157
   Vinaxuki 1980T                             142   161    179
   Vinaxuki 3450T                             160   182    202
   Vinaxuki 470 AT                             58    66     73
   Vinaxuki 470TL                             57    65     72
   Vinaxuki - HFJ1011                           77    87     97
   Vinaxuki - SY1022DEF3-795 Kg                      93   106    118
   Vinaxuki - SY1021DMF3-860 Kg                      97   110    113
   Vinnaxuki - SY1030DFH3-990 Kg                     112   127    131
   Vinnaxuki - SY1030SML3-985 Kg-6 ghế                  113   128    142
   Vinaxuki - SY1030DML3-1,05 tấn                     99   113    126
   Vinaxuki -1200B-1,2 tấn                        113   128    142
   Vinaxuki 1240T, trọng tải 1,24 tấn                   114   130    144
   Vinaxuki 1250TA - tải 1,25 tấn                     87    99    110
   Vinaxuki -1250BA-1,25 tấn                        92   104    115
   Vinaxuki SY104SLS3, trọng tải 1,41tấn - 6 ghế             125   142    158
   Vinaxuki 1980T/TK1 - thùng kín 1,7 tấn                 171   194    216
   Vinaxuki V-1044TL -1,95 tấn                      162   184    204
   Vinaxuki V-1047TL -2,5 tấn                       171   194    215
   Vinaxuki V 2500TL-2,5 tấn                       154   175    194
   Vinaxuki V 2500BA-2,5 tấn                       150   170    189
   Vinaxuki V 2500BA 4x4                         194   221    245
   Vinaxuki V2700BA-2,7 tấn                        204   232    258
   Vinaxuki V3250BA -3,25 tấn                       221   251    279
   Vinaxuki V3490TL-3, 45 tấn                       189   215    239
   Vinaxuki V-3490BA-3,49 tấn                       222   252    280

                        Page 63
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Vinaxuki 3600 AT - trọng tải 3,6 tấn               200    227     252
  Vinaxuki V 4000TL-4 tấn                      217    247     274
  Vinaxuki -4500BA-4,5 tấn                     189    215     239
  Vinaxuki -5000BA 4x4 -5 tấn                    212    241     268
  Vinaxuki -6000T -5,5 tấn                     224    255     283
  Vinaxuki V-5500TL-5,5 tấn                     237    269     299
  Vinaxuki 6000BA (4x4)- trọng tải 6 tấn              290    329     365
  Vinaxuki V-6000TL - 6 tấn                     268    304     338
  Vinaxuki V6500BA-6,5 tấn                     290    329     366
  Vinaxuki V-7000TL                         226    257     285
  VinaxukiV-7000BA -7 tấn                      316    359     399
  Xe VINAXUKI -8000BA -8 tấn                    284    323     359
  Vinaxuki XK7TL1 - 8,2 tấn                     480    546     607
  Vinaxuki 13BA - 8,5 tấn                      517    588     653
  Vinaxuki 13BA280 -9,6 tấn                     685    778     864
  Vinaxuki 13BA210 - 9,7 tấn                    504    573     637
  Vinaxuki VXK12BA - 10,5 tấn                    583    662     736
  Vinaxuki XK10TL1- 11,1 tấn                    487    553     614
  Vinaxuki XK13TL1 -13,5 tấn                    519    590     655
  Vinaxuki VXK17BA - 14 tấn                     838    952    1058
  Vinaxuki XK14TL1 - 15, 75 tấn                   791    899     999
  Vinaxuki -25BA 4x4                        179    203     225
  Xe HFJ7110E                            155    176     195
  Xe HFJ 7133E-Vinaxuki                       178    202     224
  Vinaxuki Pickup 650X-II                      214    243     270
  Xe EQ1168                             391    444     493
 49 Xe hiệu Việt Trung
  Xe Việt Trung - VT2810DII -tự đổ 980 Kg             107    122    135
  Xe Việt Trung- VT 4025 DII-tự đổ 2350Kg             139    158    175
  Xe Việt Trung - JL4025D-tự đổ 2350Kg               150    171    190
  Xe Việt Trung -DVM2.45 - tự đổ 2,45 tấn             190    216    240
  Xe Việt Trung -DVM2.45 4x4 - 2,45 tấn              236    268    298
  Xe Việt Trung DVM2.5 - 2,45 tấn                 202    230    255
  Xe Việt Trung - DVM3.45 - tự đổ 3,45 tấn             269    306    340
  Xe Việt Trung - DVM3.45 4x4 - tự đổ 3,45 tấn           274    311    345
  Xe Việt Trung - DVM3.45 TB 4x4 - tự đổ 3,45 tấn         263    299    332
  Xe Việt Trung DVM3.45TB4x4 -A2 - tải có mui 3,45 tấn       297    338    375
  Xe Việt Trung DVM3.45TB - tải có mui 3,45 tấn          242    275    305
  Xe Việt Trung -DVM4.85 - tự đổ 4,9 tấn              253    287    319
  Xe Việt Trung -DVM4.95 - tự đổ 4,95 tấn             274    311    345
  Xe Việt Trung -DVM4.95TB - tải thùng 4,95 tấn          238    270    300
  Xe Việt Trung - DVM4.95/TB (4x4) - 4,95 tấn           297    338    375
  Xe Việt Trung DVM4.95 -T5A - 4,95 tấn              313    356    395
  Xe Việt Trung DVM5.0TB4x4 - 4,95 tấn               297    338    375
  Xe Việt Trung DVM 5.0/TB - 4,95 tấn               250    284    315
  Xe Việt Trung - DFM 6.0 - tải tự đổ 6 tấn            258    293    325
  Xe Việt Trung - DFM 6.0 (4x4) - tải tự đổ 6 tấn         269    306    340
  Xe Việt Trung DVM6.04x4 - 6 tấn                 295    335    372

                       Page 64
STT      LOẠI XE                     Giá xe mới 100%
                           1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe Việt Trung DVM 7.8 4x4 - tự đổ 6,35 tấn             310    352     391
  Xe Việt Trung DVM8.0 4x4 -A1 - 6,35 tấn              364    414     460
  Xe Việt Trung -DVM8.0 (4x4) - 6,59 tấn               345    392     435
  Xe Việt Trung DVM7.8TB4x4 - tải có mui 6,7 tấn           339    385     428
  Xe Việt Trung - DFM 7.8 - tải tự đổ 7 tấn             275    313     348
  Xe Việt Trung -DVM8.4x4 - tự đổ 7 tấn               305    347     385
  Xe Việt Trung DVM7.8 - 7 tấn                    293    333     370
  Xe Việt Trung DVM7.8-T5 - tự đổ 7 tấn               301    342     380
  Xe Việt Trung DVM4.95 -T5 - tự đổ 7 tấn              301    342     380
  Xe Việt Trung DVM 7.8/TB4x4 - tải có mui 7 tấn           325    369     410
  Xe Việt Trung -DVM8.0 - tự đổ 7,5 tấn               321    365     405
  Xe Việt Trung DVM8.0 TB- tải 7,5 tấn                297    338     375
 50 Xe do VEAM sản xuất
  Rabbit 990                            150    170    189
  Cub 1250                             158    179    199
  Fox 490                              165    188    209
  Puma 1990                             202    229    254
  Bull 2500                             213    242    269
  VM 555102-223                           474    539    599
  VM551605-271                           791    899    999
  Fox 1.5T - trọng tải 1490Kg                    162    184    204
 51 Xe hiệu Yuejin
  Xe Yuejin - NJ3038BEDJ, trọng tải 1,2 tấn             90    102    113
  Xe Yuejin - NJ3038BEDJ1, tải tự đổ 1,2 tấn             71     81     90
  Xe Yuejin - NJ1031BEDJ1, trọng tải 1,24 tấn            87     99    110
  Xe Yuejin TM2.35DA - 2,35 tấn                   107    122    135
  Xe Yuejin - NJ1043DAVN, trọng tải 3 tấn              119    135    150
  Xe Yuejin - NJ1043DAVN, trọng tải 5 tấn              179    203    225
  Xe Yuejin - NJ1063DAVN, trọng tải 5 tấn              171    194    215
  Xe Yuejin - TM2.35DA                       144    164    182
 52 Các hiệu khác
  Xe Musso 602EL                     269    317    360    400
  Xe Huanghai Pronto DD6490A-7 chỗ            283    333    378    420
  Xe Huanghai Pronto DD6490A-CT, chở tiền        286    336    382    424
  Xe tải Daiduong BJV8JB6                 84     99    113    125
  Xe tải tự đổ Đông Phong -MEKO HT 4400. 4x4       152    179    203    226
  Xe DADI loại BDD 1022SE, pick-up cabin kép       152    179    203    225
  Xe Pronto DX                      266    313    356    395
  Xe Premio                       186    219    249    277
  Xe Premio Max -tải pick up cabin kép - 5 chỗ      219    258    293    326
  Xe tải JIEFANG - loại CA1010A2, trọng tải 700Kg     41     48     54     60
  Xe Shazhou -hiệu MD4015- 490Q(DI), 1500Kg        74     87     99    110
  Xe tải tự đổ Hào Quang TĐ3TD, trọng tải 3 tấn     118    139    158    175
  Xe Passio 7 chỗ                    148    174    198    220
  Xe Soyat - NHQ6520E3, 7 chỗ ngồi            120    141    160    178
  Xe Dongou-ZQK6700N1,động cơ CY4105Q, 29 chỗ      207    244    277    308
  Xe Mudan - 35 chỗ                   337    396    450    500
  Xe Yuchai 43 chỗ (đóng trên chassi Trung Quốc)     247    290    329    365

                       Page 65
STT        LOẠI XE                    Giá xe mới 100%
                            1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau
  Xe Aero Datramco - 44 chỗ                202    238    270    300
  Xe khách SaigonBus - 46 chỗ ngồi             350    412    468    520
  Xe khách SaigonBus loại 51TA, 51TB - 51 chỗ ngồi     639    752    855    950
  Xe chuyên dùng chở tiền Greatwall CC5020 XXYL      134    158    180    200
  Xe Soueast -DN6441E, 8 chỗ                222    261    297    330
  Sam co BL3 -MC201 , 46 chỗ ngồi - 34 chỗ đứng      774    911   1,035   1150
  Xe V-5500TL- 5500Kg                   190    224    255    283
  Vinatruck 1750TL/MB tải có mui - 1450Kg         101    119    135    150
  Xe tải tự đổ VINATRUCK - 1990TD             125    147    167    186
  Xe KESDA - tự đổ 0,86 tấn                 72     85     97    108
  Xe CNHTC-ZZ1201H60C5W/CL-MB- 8, 4 tấn          397    467    531    590
  Xe CNHT-ZZ120H60C5W/HZ-KM- tải 8,8 tấn          434    511    581    645
  Xe Audi TT Coupe Sline -2.0-4 chỗ sản xuất tại Hungary  653    768    873    970
  Xe Magentis KNAGH417BA, 5 chỗ ngồi - xe nhập       474    558    634    704
 53 Sơmirơmooc
  Hiệu Chienyou
    Trọng tải từ 25 tấn trở xuống            168    198    225    250
    Trọng tải trên 25 tấn                235    277    315    350
  Hiệu KCT
    Trọng tải từ 25 tấn trở xuống            101    119    135    150
    Trọng tải trên 25 tấn                168    198    225    250
  Các hiệu khác
    Trọng tải từ 25 tấn trở xuống            134    158    180    200
    Trọng tải trên 25 tấn                202    238    270    300

 54 Các xe do Vnam cải tạo lại trên chassis (cũ) các nƣớc
  Loại xe chở khách trên 15 chỗ              134   158     180     200
  Loại xe chở khách từ 15 chỗ trở xuống           67   79     90     100
  Loại ô tô tải nhỏ lắp máy Nhật              41   48     54     60
  Loại ôtô tải nhỏ lắp máy Trung Quốc            27   32     36     40

                        CHƢƠNG XIV
                  CÁC LOẠI XE KHÁC DO CÁC NƢỚC SẢN XUẤT

        Xe trộn bê tông các hiệu

 1  Loại có dung tích động cơ từ 3.000cm3 trở xuống     673   792    900    1000
 2  Loại có dung tích trên 3.000 đến 5.000cm3        876  1,030   1,170    1300
 3  Loại có dung tích trên 5.000 đến 10.000cm3      1,077  1,267   1,440    1600
 4  Loại có dung tích trên 10.000cm3           1,346  1,584   1,800    2000

        Xe bơm bê tông các hiệu

 1  Loại có dung tích động cơ từ 3.000cm3 trở xuống    1,212  1,426   1,620     1800
 2  Loại có dung tích trên 3.000 đến 5.000cm3       1,683  1,980   2,250     2500
 3  Loại có dung tích trên 5.000 đến 10.000cm3      2,020  2,376   2,700    3,000
 4  Loại có dung tích trên 10.000cm3           3,703  4,356   4,950    5,500


                         Page 66
STT        LOẠI XE                      Giá xe mới 100%
                              1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 về sau

                    PHẦN IV: MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

   1/ Đối với xe tải ben - có thùng tự đổ (trừ xe do Việt Nam sản xuất) chưa quy định giá tại Quyết định này
    thì tính bằng 105% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
   2/ Đối với xe xitec (xe bồn) tính bằng 105% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất
   3/ Đối với xe ô tô có thùng chở hàng kín gắn trên chassis xe ( kể cả xe chở hàng đông lạnh) tính bằng
    125% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
   4/ Đối với xe tải chỉ có chassis, không có thùng tính bằng 90% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng
    năm sản xuất
   5/ Đối với xe tải đầu kéo sơmirơmooc:
   - Nếu tính riêng đầu kéo tính bằng 70% của giá xe đầu kéo sơmirơmooc đồng bộ.
   - Nếu tính riêng sơmirơmooc tính bằng 30% của giá xe đầu kéo sơmirơmooc đồng bộ.
   6/ Đối với xe tải chở cần cẩu tính bằng 120% giá xe tải thùng có cùng chủng loại và cùng năm sản xuất
   7/ Đối với xe có trọng tải trên mức quy định tại quyết định này thì cứ mỗi tấn trọng tải vượt trên mức qui
    định thì tính tăng 1,5 % so với giá xe cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
   8/ Đối với lốc máy (tổng thành máy), khung xe ô tô, môtô:
   a/ Lốc máy: Giá tính LPTB đối với lốc máy được qui định tối thiểu bằng 30% giá tính LPTB của cả chiếc
- Đối với lốc máy nhập khẩu: Giá tính lệ phí trước bạ tối thiểu không thấp hơn giá CIF cộng (+) thuế nhập khẩu
      cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cộng (+) thuế giá trị gia tăng theo chế độ qui định
    - Đối với lốc máy đã đăng ký sử dụng: Giá tính lệ phí trước bạ tối thiểu bằng 30% giá tính LPTB
  của cả chiếc xe cùng chủng loại, cùng năm và cùng nước sản xuất. Trường hợp nếu lốc máy không xác định
    được chủng loại hoặc năm sản xuất thì giá tính LPTB được xác định bằng 30% giá tính LPTB của xe
    được thay máy.
   b/ Khung xe: Cách xác định giá tính LPTB tương tự như cách xác định giá tính LPTB đối với lốc máy
    nhưng theo tỷ lệ 70%.
                          Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
yết định này
rên mức qui


của cả chiếc
        Page 134

								
To top