Docstoc

146

Document Sample
146 Powered By Docstoc
					                                   Kolędy i pastorałki


        0146. Hej, w Dzień Narodzenia
             On this Christmas Morning
                   t. XVII w. (Miod); English version: Felician Sisters
1. Hej, w dzień na - ro - dze - nia     Sy - na Je - dy -   ne -   go.
  On this Christmas   mor- ning     all the earth re -   joic -  es
Oj - ca Przed-wie - czne -   go,   Bo- ga praw - dzi -    we - go.
With the an - gel  choirs,  –    blending all its      voic - es.
  We   -    so-     ło śpie - waj - my,      chwa    -    łę
  Join      the     ce- le - bra - tion,     praise       in
 Bo - gu daj - my:   Hej, ko- lę - da,    ko - lę -      da.
 ex -ul - ta - tion:  Hey, ko-len - da,    ko - len -      da.


   2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
    W żłobie położyła małe Pacholątko.
    Pasterze śpiewają, na multankach grają,
      Hej, kolęda, kolęda!
   3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
    Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
    Witając Dzieciątko, małe Pacholątko,
      Hej, kolęda, kolęda!


   2. Virgin Mother Mary bore a Child so holy
    Just to save the sinners who are poor and lowly;
    Shepherds gaily singing, loud their voices ringing:
      Hey, kolenda, kolenda!
   3. When the shepherds heard the tidings of this Birth
    They set out to greet Him, hearts so full of mirth.
    Welcome, Precious Child, Who are meek and mild!
      Hey, kolenda, kolenda!
                                       Kolędy i pastorałki


          0146-2.  Hej, w dzień Narodzenia
               On this Christmas Morning
                                English version: Felician Sisters
Hej, w dzień Na - ro - dze - nia    Sy - na je - dy - ne - go      Oj - ca przed-wie
 On this Christmas mor- ning      all the earth re - joic - es     With the an - gel
 czne - go     Bo -ga praw-dzi - we - go      We - so - ło spie-waj- my,
 choirs –     blen-ding all its voic-es      Join this ce - le -bra- tion,
 chwa -   łę    Bo-gu daj - my;    Hej, ko -lę - da,    ko - lę - da.
 Praise   in    ex- ul - ta - tion,  Hei, ko- len- da,    ko - len - da.
2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, * W żłobie położyła małe Pacholątko.
  Pasterze śpiewają, na multankach grają, * Hej, kolęda, kolęda!
3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, * Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
  Witając Dzieciątko, małe Pacholątko, * Hej, kolęda, kolęda!

   2. Virgin Mother Mary bore a Child so holy
    Just to save the sinners who are poor and lowly;
    Shepherds gaily singing, loud their voices ringing:
      Hey, kolenda, kolenda!
   3. When the shepherds heard the tidings of this Birth
    They set out to greet Him, hearts so full of mirth.
    Welcome, Precious Child, Who are meek and mild!
      Hey, kolenda, kolenda!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:4/16/2011
language:Polish
pages:2