Odd-Egil Auran E-post oeauran_gmailcom Sivilstatus Ugift by uploaddoc

VIEWS: 17 PAGES: 4

									               Curriculum Vitae

Odd-Egil Auran
                         E-post:    oeauran@gmail.com
                         Sivilstatus:  Ugift
                         Førerkort   ABC1

Erfaring
2007 - 2008 Sentralbordoperatør, Nordre Aker sosialtjeneste i Oslo kommune
2006 - 2007 Pleieassistent på omsorgsbolig i Oslo kommune
2005 - 2006 Helpdesk, PC-reparasjon og sentralbord på Industri Lambertseter AS
2003 - 2004 Konsulent i Insoft Norge AS
2001 - 2002 Konsulent i Sybase Norge AS
2000 - 2001 Seniorkonsulent i Antares Integration AS.
      Nettverksansvarlig Antares Gruppen AS (1999-2001). Drift av lokalnettverk
      (Backup, brukeradm., SW, kommunikasjon, Web-servere, Mail-servere,
      Antivirus, Linux og NT adm.).
1997 - 2000 Systemkonsulent i Antares Software Partner AS.
1995 - 1997 Systemkonsulent i CreditInform AS.

1994  -  1995  Gruppeleder - databaseavdelingen i CreditInform AS.
1993  -  1994  Kvalitetssikring - databaseavdelingen i CreditInform AS.
1992  -  1993  Registrering & ajourhold - databaseavdelingen i CreditInform AS.
1992  -  1992  Renholder i Viking Service Systemer AS.

Utdannelse
1990-1992 2-årig Heltidsstudium i Administrativ Databehandling, NKI Datahøgskolen,
      Helsfyr, Oslo
1986-1989 Stjørdal Videregående skole, handelsfag, med VKI Markedsføring, og VKII-
      Data og Informasjon
1985-1986 Stjørdal Videregående skole, grunnkurs elektrofag
1983-1985 Halsen Ungdomsskole (Stjørdal, Nord-Trøndelag)
1976-1983 Hommelvik barneskole (Sør-Trøndelag), Lånke barneskole (Nord-Trøndelag)

Kurs
Mar. 2003 Programming with Microsoft VB .NET           Microsoft Norge AS
(Seminar)
Okt. 2002 Programming with C#                   Masterminds AS (Seminar)
Nov. 2001 Using the DataWindow Object               Sybase Norge AS
Sep. 2001 Fast Track to PowerBuilder               Sybase Norge AS
Jun. 2001 Advanced PowerBuilder Controls             Sybase Norge AS
Feb. 2001 Sybase Enterprise Portals workshop           Sybase Norge AS
Nov. 1998 Xancus introduction                   Astea Intn. AB (Abalon AB)
Mai. 1998 Innføringskurs Xip-programmering            Astea Intn. AB (Abalon AB)
Des. 1997 Visual Basic 4.0 Database-aksess            Mandator AS
Des. 1997 Visual Basic 4.0 Videregående kurs           Mandator AS
Okt. 1996 Ansi-C programmering                  Skrivervik Data AS
Aug. 1996 Visual Basic 4.0 Grunnkurs               Mandator AS
Aug. 1996 Visual Basic 4.0 Introduksjon til VBA          Mandator AS
Nov. 1995 Kurs i SalesMaker                    Software Innovation AS
Nov. 1989 Typografisk utforming m/ Desktop Publishing       Håkonsvern
Undervisningsktr.
                      Curriculum Vitae                          Side 2 av 4

Aug. 1989 Kurs i MS-DOS, WordPerfect, Lotus 1-2-3                 KNM Harald Hårfagre Und.ktr
Mai. 1988 Salgsutvikling i detaljhandelen                     Stjørdal VGS.
Apr. 1984 Kjenn din moped                             Folkets brevskole

Militærtjeneste og tillitsverv
1997-2004 Varamedlem i Teisenløkka Borettslag.
1989-1990 Avtjening av førstegangstjeneste ved Data-driftsavdelingen i Sjøforsvarets
      Forsyningskommando på Haakonsvern ved Bergen.

Teknikk- og produkterfaring (utvalg)
 Data-modellering:      ER-diagrammer
               Dataflytdiagrammer
               Use-case
               Prototyping

               Verktøy:
               Sybase PowerDesigner (6.x/8.x/9.x)
               Microsoft Visio
               Metodedata Modellator
               Dataflyt
 Databaser:         Relasjonsdatabaser
               Flate filer

               Verktøy:
               Oracle 7.3.x/8.0.x/8i
               Sybase ASE (11.x, 12.x)
               Sybase ASA (7.x, 8,x)
               Access (2.0/97/2000)
               Borland Paradox (4.x, 5.x)
               Ashton-Tate dBase III/III+.
               Embarcadero DBArtisan
               Sybase Central
               Sybase SQL Advantage
               Oracle SQL Plus
 Programmering:       Prosedyreorienterte språk
               Objektorienterte språk
               Markup-språk

               Verktøy/språk:
               Sybase PowerBuilder 7.x
               Microsoft Visual Basic 4, 5, 6, .net 2005
               Microsoft AccessBasic (VBA)
               Microsoft FrontPage 97/98/2000
               W3C HTML 1.0/2.0/3.0/4.0, XHTML 1.0/1.1
               Javascript 1.0/1.1
               Abalon WebeXploit, (se eget avsnitt nederst).
               Abalon Xip, med Xancus klassebibliotek (se eget avsnitt lengre ned).
               Ashton-Tate DBase III/III+
               Sun JSP
               Sun Java 1.1/1.2/J2SE
               Sybase PowerDynamo
               HotMetal
               Dreamweaver

               Også brukt:
               Basic (Q-Basic)
               Pascal (Borland Turbo Pascal 3.x/4.x, Borland Delphi 1.x/2.x/4.x)
               Cobol

Sist oppdatert: 2009-03-24                         9d5d4c26-9207-4cf8-8ef9-05afeb7c5b81.rtf
                      Curriculum Vitae                          Side 3 av 4

               C++ (Microsoft Visual C++ 1.5x/5.0)

 Rapportering:        Verktøy:
               Seagate Crystal Reports 4.x/6.x
               PowerBuilder 7.x
               WebeXploit 1.x
               Xip/Xancus 3.x
               Word-koblinger

 Andre verktøy:       Seagate Backup Exec
               Microsoft Backup
               Norton Antivirus, F-Prot Antivirus, Norman Antivirus
               Fjernstyringsprogramvare (NetOp, PCDuo, VNC)
               Microsoft Exchange Server 5.0/5.5
               Microsoft Office 4.3/95/97/2000/XP/2003/2007
               Microsoft Project 98/2000
               Microsoft Outlook 98/2000/2003/2007
               Adobe Photoshop 4.x/5.x/6.0

               …og mange flere…
 OS:             Microsoft Windows 3.1/3.11
               Microsoft Windows 95/98/ME
               Microsoft Windows NT 3.5x/4.0 Server og Workstation,
               Microsoft Windows 2000 Professional/- 2000 Server/- 2000 Advanced Server
               Microsoft Windows 2003 Server
               Microsoft Windows XP
               Microsoft Windows Vista (Ultimate)
               Microsoft MS-DOS
               UNIX (HP, Digital, Sun)
               Linux (RedHat)

               Også brukt:
               IRIX
               CP/M
               AmigaDOS
 Maskinvare:         PC (Bygging, oppsett og konfigurasjon av arbeidsstasjoner og servere, feilsøking)
               Commodore AmigaXip-programmering:
      Xip er et 4GL objektorientert programmeringsspråk som er utviklet i, og
      bygger på C++ syntaks. Xips objektorienterte prinsipper bygger hovedsaklig
      på programmeringsspråket Smalltalk-80, mens listebehandlingen tilsvarer
      den man finner i programmeringsspråket LISP. Sammen med
      klassebiblioteket Xancus, som også er utviklet av Industri-Matematik Abalon
      AB, (IMA), utgjør Xip en komplett multi-plattform, databaseuavhengig
      løsning.

WebeXploit:
          WebeXploit er et funksjonsbibliotek, som er lagd for å kalle opp hendelser på
          server fra en Web-side. WebeXploit ligner litt på ASP. WebeXploit er utviklet
          av Industri-Matematik Abalon AB, (IMA).
Sist oppdatert: 2009-03-24                         9d5d4c26-9207-4cf8-8ef9-05afeb7c5b81.rtf
                    Curriculum Vitae                  Side 4 av 4Språkkunnskap
 Språk        Muntlig             Skriftlig
 Norsk        Flytende             Flytende
 Engelsk       Bra               Flytende
 Svensk        Forstår/kan gjøre meg forstått  Forstår/kan gjøre meg forstått
 Dansk        Forstår/kan gjøre meg forstått  Forstår/kan gjøre meg forstått
Sist oppdatert: 2009-03-24                9d5d4c26-9207-4cf8-8ef9-05afeb7c5b81.rtf

								
To top