peperiksaan pertengahan tahun 2010

Document Sample
peperiksaan pertengahan tahun 2010 Powered By Docstoc
					                      SMK Bukit Jambul
                 Jalan Bukit Gambier 11700 Pulau Pinang

                PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                       2010
               KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PILIHAN 1
                     TINGKATAN 3

   Kertas soalan ini telah disemak oleh:                 Masa : 1 jam 15 Min
   Ketua Panitia :…………………….                   Penyedia soalan : Pn.Aimi Humairah
   Penyelaras   :…………………….
   Pengetua    :…………………….

   Nama Pelajar : …………………………………                 Kelas:………………………..

                       Jawab semua soalan
1  Apakah fungsi utama jadual tugasan murid di
  bengkel?                      3  Rajah di bawah ini menunjukkan proses kerja
  A  Memudahkan guru melaksanakan tugas         menggunakan sesiku L.
     mengikut jadual tugasan
  B  Membimbing dan menilai tugasan yang
     dibuat oleh murid
  C  Mengelakkan berlakunya kemalangan
     dan kecederaan
  D  Mewujudkan sikap bertanggungjawab,
     berdisiplin, dan bekerjasama dalam
     kalangan murid
                              Apakah proses kerja yang
                              ditunjukkan di atas?
                              A Mengukur lebar kayu
                              B Menguji kerataan permukaan kayu
2  Apakah jenis alatan keselamatan yang perlu       C Menentukan kelicinan permukaan kayu
  disediakan di bengkel Kemahiran Hidup?         D Menguji ketepatan segi muka kayu dan tepi
   I  Selimut                      kayu
   II  Alat pemadam api
  III  Peralatan elektrik
  IV  Kotak pertolongan cemas
  A   I dan II
  B   I dan III
  C   II dan IV
  D   III dan IV
4  Antara yang berikut, yang manakah
  menunjukkan tanggam lekap T?         C

    A
                         D

    B
    C                   6  Susun langkah-langkah pengenalpastian
                         masalah yang betul.
                          I Menganalisis maklumat
                          II Mengenal pasti masalah
                         III Mengumpul maklumat dan data
                         IV  Menyenarai pelbagai alternatif
                         penyelesaian masalah
    D                     A  I, II, III, IV
                         B  I, III, IV, II
                         C  II, III, I, IV
                         D  III, II, I, IV


                       7  Apakah tujuan utama membuat beberapa
                         lakaran reka bentuk?
                          I  Memastikan ketepatan projek
                          II  Memperkembangkan idea
5  Rajah di bawah ini menunjukkan sejenis    III  Menilai dan memilih reka bentuk terbaik
  pengikat.                   IV  Memperbaik rupa bentuk dan lakaran
                         A   I, II dan III
                         B   I, II dan IV
                         C   I, III dan IV
                         D   II, III dan IV
  Antara alatan tangan yang berikut, yang
  manakah digunakan untuk memasang
  pengikat tersebut?

  A
  B
8  Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan
  beberapa ciri yang terdapat pada sejenis  10  Antara yang berikut, bahagian yang manakah
  alatan elektrik.                terlibat dalam sistem penghantaran kuasa
                          motor DC?
                           I  Roda
                           II  Aci
                          III  Takal
                          IV   Tali sawat
                          A   I, II dan III
                          B   I, II dan IV
                          C   I, III dan IV
                          D   II, III dan IV
  Apakah alatan elektrik tersebut?
  A  Fius
  B  Plag                 11  Jadual di bawah ini menunjukkan kadar tarif
  C  Wayar neutral               penggunaan tenaga elektrik di kediaman.
  D  Kabel tiga teras bertebat PVC


9  Antara rajah yang berikut, yang manakah
  menunjukkan pendawaian plag 3-pin 13
  ampere?
   A

                          Bil elektrik yang diterima Nur Amalia pada
                          bulan Jun berjumlah RM56.50. Berapakah unit
                          tenaga elektrik yang telah digunakannya?
                          A   200 kWj
                          B   219 kWj
                          C   250 kWj
  B
                          D   259 kWj


                        12  Antara simbol yang berikut, yang manakah
                          menunjukkan simbol transistor PNP?
                          A
  C                          B
  D
C                          15  Rajah di bawah ini menunjukkan litar skematik
                             satu projek elektronik.
D
                             Antara yang berikut, pin yang manakah
                             berfungsi sebagai keluaran?
                             A   2
                             B   3
                             C   6
                             D   7
13  Rajah di bawah ini menunjukkan litar skematik
   projek elektronik.
                           16  Paip yang menyalurkan bekalan air dari paip
                             utama ke meter air ialah
                             A   paip cuci
                             B   paip agihan
                             C   paip perhubungan
                             D   paip perkhidmatan


                           17  Antara alatan yang berikut, yang manakah
                             sesuai digunakan untuk membuang gerigis
                             pada bahagian luar paip besi bergalvani (BG)
                             yang telah dipotong?
                             A
   Antara LED dalam litar skematik projek di
   atas, yang manakah tidak akan menyala?
   A   P dan Q
   B   R dan S
   C   P dan R
   D   Q dan S
                             B
14  Antara yang berikut, yang manakah boleh
   menyebabkan kerosakan litar bersepadu (IC)?
    I  Suhu terlalu tinggi
   II  Voltan arus berlebihan
   III  Arus tidak mencukupi
   IV  Pematerian pada soket IC
   A   I dan II
   B   I dan IV
   C   II dan III
   D   III dan IV
                            20  Rajah di bawah ini menunjukkan pelan dan
   C                       D    pandangan hadapan satu objek.
   D
                               Antara yang berikut, yang manakah objek dari
                               pelan dan pandangan hadapan yang
                               ditunjukkan?
                               A


18  Mengapakah air masih menitis pada
   sambungan paip besi bergalvani setelah kerja
   penyambungan siap?
   A   Simen pelarut digunakan berlebihan
   B   Soket penjodoh dipasang terbalik         B
   C   Pita Poly Tetra Fluro Ethylene (PTFE)
   tidak digunakan
   D   Gerigis pada hujung paip tidak
   dibersihkan                               C

19  Rajah di bawah ini menunjukkan sesiku T.


                               D
   Alatan ini digunakan untuk melukis garisan
   A   lurus
   B   mendatar                   21  Antara yang berikut, yang manakah bukan
   C   menegak                      merupakan aktiviti menyenggara mesin jahit?
   D   bersudut                     A   Meminyakkan mesin jahit
                               B   Menggantikan jarum mesin
                               C   Menukar tali sawat mesin yang putus
                               D   Menggantikan mesin jahit yang lama
22  Antara yang berikut, yang manakah contoh   26  Antara yang berikut, yang manakah betul
   jahitan hiasan artikel?              tentang kerja mengubah keratan berakar dari
    I  Jahitan jelujur               kotak semaian ke dalam pasu?
   II  Jahitan suji bilang              I  Dilakukan pada awal pagi atau lewat
   III  Jahitan insang pari             petang
   IV   Jahitan silang pangkah            II  Buang sebahagian daunnya
   A   I, II dan III                III  Siram medium sehingga lembab
   B   I, II dan IV                IV  Potong bahagian bawah akar keratan
   C   I, III dan IV                A   I dan II sahaja
   D   II, III dan IV               B   I dan III sahaja
                            C   II dan III sahaja
                            D   III dan IV sahaja
23  Apakah yang dimaksudkan dengan etika
   makan?
   A  Cara seseorang makan           27  Antara yang berikut, yang manakah susunan
   B  Penilaian sesuatu jenis makanan        langkah kerja yang betul untuk menyediakan
   C  Adab dan sopan semasa makan          medium semaian?
   D  Teknik penyediaan makanan            I  Gaulkan campuran bahan medium
                             II  Masukkan bahan medium ke dalam
                               bekas semaian
24  Apakah kebaikan merancang menu dalam        III  Tapis ketiga-tiga bahan medium secara
   penyediaan sesuatu sajian?                berasingan
   A  Menambahkan kos                IV  Sukat isi padu ketiga-tiga bahan
   B  Menjimatkan masa                  medium mengikut nisbah yang
   C  Menjimatkan tenaga                 ditetapkan
   D  Mengurangkan hidangan             A   I, II, IV, III
                            B   I, III, IV, II
                            C   III, I, II, IV
25  Jadual di bawah ini menunjukkan kos yang      D   III, IV, I, II
   terlibat dalam menyediakan 10 pinggan mihun
   goreng.
                          28  Mengapakah bekas yang digunakan untuk
                            kerja-kerja pemasuan semula tanaman hiasan
                            perlu lebih besar daripada pasu asal?
                            A   Supaya mudah dibersihkan
                            B   Supaya akar yang padat dapat
                            dilonggarkan
                            C   Membaiki pengudaraan dan saliran
                            medium
                            D   Menyediakan ruang untuk pertumbuhan
                            akar

   Berapakah jumlah kos pengeluaran bagi
   menyediakan 10 hidangan mihun goreng     29  Apakah jenis lampu yang menghasilkan
   tersebut, jika masa yang diperlukan untuk     pencahayaan tidak langsung pada ruang
   menyiapkan hidangan adalah dua jam?        tempat kediaman?
   A   RM11.20                   A  Lampu pijar
   B   RM12.20                   B  Lampu hiasan
   C   RM13.20                   C  Lampu pendarflour
   D   RM14.20                   D  Lampu meja
30  Rajah di bawah ini menunjukkan susun atur
   ruang dapur.
   Apakah bentuk susun atur ruang dapur yang
   ditunjukkan di atas?
   A   Bentuk L
   B   Bentuk I
   C   Bentuk U
   D   Bentuk H

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:365
posted:4/14/2011
language:Malay
pages:7