Format Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan - DOC by dmu13711

VIEWS: 0 PAGES: 1

More Info
									              PENYATA KEWANGAN
               PERSATUAN XYZ
       KETERANGAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI
        1HB. JANUARI 2007HINGGA 31 HB. DISEMBER 2007

PENDAPATAN/PENERIMAAN         RM       PERBELANJAAN/PEMBAYARAN          RM

Baki pada 1.1…..           14,000.00 Sewa rumah, cukai dan lain-lain          00.00

Yuran dari ahli            1,000.00 Gaji                       500.00

Derma                   100.00 Alat tulis, cetak dan lain-lain         300.00
Faedah                  100.00 Mesyuarat Agung                 80.00

Bayaran Perkhidmatan         1,000.00 Jumlah Perbelanjaan:               880.00

                          Baki pada akhir tahun:
                                                16420.00
                            Wang Tunai di bank
Upah angkat barang lama        1,000.00

                             Wang Tunai di tangan          100.00

JUMLAH:               17,400.00 JUMLAH:                     17,400.00Tandatangan    :                Tandatangan    :

Nama       :                Nama        :
         :                           Pemeriksa Kira-Kira
Jawatan                      Jawatan      :
           (Pemegang Jawatan
           Utama)

Tandatangan    :                Tandatangan    :

Nama       :                Nama        :

Jawatan      :                Jawatan      :  Pemeriksa Kira-Kira
           (Pemegang Jawatan
           Utama)           Tandatangan Induk    :
                         (Jika Berkenaan)

								
To top