Format Pentaksiran Kerja Kursus Geografi Pmr - PowerPoint by czl22321

VIEWS: 0 PAGES: 9

More Info
									  SYOR DAN CADANGAN
 PENAMBAHBAIKAN SISTEM
PENTAKSIRAN KEBANGSAAN :
   UPSR DAN PMR
    1    UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan

                                   Tahun  Tahun      Tahun 6
           Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun Tahun Tahun
                                                           Pengulangan
                                                                                                 Tingkatan
 1     2   3                           4    5                                  Peralihan
                                                                                                   1
                                           UPSR
                                           B.Melayu
                                           B.Inggeris
                                                                                                   Arus
                                                                                Tidak memenuhi standard minimum
   DIAGNOSTIK
                                      PBS
                                                    APTITUD
                                           B.Cina/B.Tamil
                                                         Tidak melepasi standard minimum
    LINUS                                                                                           Perdana
                                           Sains
                                           Matematik
                                                                                                  Sukan

                                    100%     PBP/PBS
                                                                                     Bahasa Melayu
                                           60:40                                                     Seni
                                                                          SJKc/SJKT
                                                    UJIAN
   PEMULIHAN
                                           Agama/Moral                                                 Kemahiran
                                           Kemahiran                                                   dan
                                           Hidup                                                    vokasional
                                           Pend.Jasmani
    PBS                                      Kesihatan

                                           PBS 100%

    PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah,
   Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.
  2   Penambahbaikan PMR dengan memperkenalkan
      PBS 100%

      Ting 1        Ting 2        Ting 3


   Pentaksiran     Pentaksiran      Pentaksiran
   Menengah       Menengah       Menengah
   Rendah PBS      Rendah PBS      Rendah PBS
     100%         100%         100%

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah,
  Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani , Sukan dan
               Kokurikulum
 Dilaksanakan oleh
sekolah dengan garis
 panduan dari LP
Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dalam Pentaksiran Menengah Rendah
                   TINGKATAN 1      TINGKATAN 2      TINGKATAN 3
Kumpulan
         MP   FORMAT  SEMESTER  SEMESTER  SEMESTER  SEMESTER  SEMESTER  SEMESTER  TEMPOH
 MP
                  1     2     1     2     1     2
                                                  Satu
TERAS   BM      Lisan                                   Semester
                                                  Satu
      BI      Lisan                                   Semester
                                                  Satu
      Matematik  Projek                                   Semester
                                                  Satu
      Sains    Projek                                   Semester

      Pendidikan  Kerja                                   Satu
Wajib                                               Semester
      Islam    Kursus
      Pendidikan  Kerja                                   Satu
      Moral    Kursus                                   Semester

                                                  Satu
      Sejarah   Projek                                   Semester
                                                  Satu
      Geografi   Projek                                   Semester
                                                  Sepanjang
      PJK                                           Tahun
                                                  Satu
      KH      Modul                                   Semester
                                                  Sepanjang
      Pendidikan
                                                  Tahun
      Seni/Muzik
   Time line : UPSR dilaksanakan di Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan

PELAKSANAAN       2010     2011       2012    2013     2014   2015       2016
Transformasi Kurikulum       Tahun1      Tahun 2   Tahun 3    Tahun 4  Tahun 5   Tahun 6

Sistem Pentaksiran         PBS        PBS     PBS      PBS    PBS       PBP:PBS
                                                       =
                                                      60:40
Latihan Guru       Guru   Guru       Guru    Guru     Guru    Guru
(Pendedahan       Tahun1  Tahun 2      Tahun 3   Tahun 4    Tahun 5  Tahun 6
kepada KSSR dan     40 000  40 000      40 000   40 000    40 000   40 000
PBS)
Sistem Persekolahan        Semester
                  yang       Sistem Semester Sepenuhnya
                  diubahsuai

   2010                             2012              2013
           •Transformasi kurikulum       •Transformasi kurikulum      •Transformasi kurikulum
•Latihan KSSR & PBS
                              dilaksanakan di Tahun 2      dilaksanakan di Tahun 3
kepada 40000 orang  dilaksanakan di Tahun 1
guru Tahun 1 dalam                                      •PBS dilaksanakan di Tahun 3
                              •PBS dilaksanakan di Tahun 2
perkhidmatan     •PBS dilaksanakan di Tahun 1
                            •Latihan KSSR & PBS kepada 40000   •Latihan KSSR & PBS kepada
           •Latihan KSSR & PBS kepada 40000                    40000 orang guru Tahun 4 dalam
                            orang guru Tahun 3 dalam
           orang guru Tahun 2 dalam     perkhidmatan             perkhidmatan
           perkhidmatan
                              •Pelaksanaan sistem semester   •Pelaksanaan sistem semester
           •Sistem semester yang diubahsuai   sepenuhnya
                                               sepenuhnya
    Time line :UPSR dilaksanakan di Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan
 PELAKSANAAN          2010   2011     2012       2013   2014     2015       2016
 Transformasi Kurikulum        Tahun1    Tahun 2    Tahun 3   Tahun 4   Tahun 5   Tahun 6

 Sistem Pentaksiran          PBS      PBS      PBS     PBS     PBS       PBP:PBS
                                                        =
                                                       60:40
 Latihan Guru       Guru    Guru     Guru     Guru    Guru     Guru
 (Pendedahan        Tahun1   Tahun 2    Tahun 3    Tahun 4   Tahun 5   Tahun 6
 kepada KSSR dan      40 000   40 000    40 000    40 000   40 000    40 000
 PBS)
 Sistem Persekolahan          Semester
                    yang     Sistem Semester Sepenuhnya
                    diubahsuai

                            2015                 2016
•Transformasi kurikulum dilaksanakan  • PBS dilaksanakan di Tahun 5     •UPSR dilaksanakan di Tahun 6 dengan nisbah
di Tahun 4                                   PBP:PBS = 60:40
                    •Transformasi kurikulum dilaksanakan  •Ujian Psikometrik dilaksanakan di Tahun 6
•PBS dilaksanakan di Tahun 4      di Tahun 5
                                        •Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 6
•Latihan KSSR &PBS kepada 40000     •Latihan KSSR &PBS kepada 40000
orang guru Tahun 5 dalam        orang guru Tahun 6 dalam perkhidmatan •UPSR (U) Kertas BM kepada SJK (Penentuan ke
perkhidmatan                                 kelas peralihan)
                    •Pelaksanaan sistem semester
•Pelaksanaan sistem semester                         •Pelaksanaan sistem semester
                   SEKOLAH MENENGAH
 PERLAKSANAAN             2012       2013     2014        2015        2016
 Kurikulum             Kurikulum    Kurikulum Kurikulum        Kurikulum    Kurikulum
                   Lama      Lama   Baru           Baru       Baru
                                Ting. 1         Ting.2      Ting.3
 Sistem Pentaksiran         PMR       PMR      PBS –        PBS -      PMR mansuh
                                  Kurikulum      Kurikulum    - PBS
                                  Baru        Baru       sepenuhnya
 Latihan Guru                    Guru      Guru        Guru
 (Pendedahan KSSM dan                Ting. 1    Ting. 2       Ting.3
 PBS)                        38 000     38 000       38 000

 Sistem Persekolahan         Pelaksanaan Sistem     Semester Sepenuhnya

  2013                                2015               2016
•Latihan KSSM & PBS    •Transformasi kurikulum     •Transformasi kurikulum        •Transformasi kurikulum
kepada 38000 orang guru  dilaksanakan di Ting. 1     dilaksanakan di Ting. 2        dilaksanakan di Ting. 3
Tingkatan 1 dalam
perkhidmatan       •PBS dilaksanakan di Ting. 1  •PBS dilaksanakan di Ting 2      •Pentaksiran Menengah
             •Latihan KSSM & PBS                          Rendah dalam format PBS
                             •Latihan KSSM & PBS kepada
             kepada 38000 orang guru                        dilaksanakan di Ting 3
                             38000 orang guru Ting. 3
             Ting. 2 dalam perkhidmatan   dalam perkhidmatan

             •Pelaksanaan sistem       •Pelaksanaan sistem semester      •Pelaksanaan sistem semester
             semester sepenuhnya       sepenuhnya               sepenuhnya

								
To top