MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU NA REALIZACIJI PROJEKATA ODRŽIVOG by TroyWozniak

VIEWS: 445 PAGES: 3

									            MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
     NA REALIZACIJI PROJEKATA ODRŽIVOG POVRATKA U 2009. GODINI

1.
Strane potpisnice ovog Memoranduma o razumijevanju su:

Institucije i tijela u BiH:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH
Fond za povratak BiH
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
Distrikt Brčko i

Općine/opštine:
Bosansko Grahovo, Bratunac, Bugojno, Čapljina, Derventa, Doboj, Donji Vakuf, Foča Ustikolina,
Gacko, Gradiška, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kakanj, Kalesija,
Konjic, Krupa na Uni, Ljubuški, Milići, Modriča, Neum, Novi Travnik, Olovo, Pale, Prozor-Rama,
Ravno, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Stolac, Teslić, Travnik, Vareš i Zvornik

Vjerske zajednice:
Banjalučka biskupija,Biskupski ordinarijat, Banja Luka; Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo
Medžlisa Islamske zajednice BiH Banja Luka, Banja Luka; Vrhbosanska nadbiskupija, RKT Župni
ured Sv. Mihovila Arkanđela, Kolibe, B. Brod; Vrhbosanska nadbiskupija, RKT Župni ured Sv.
Ilije Proroka, B. Brod; Vrhbosanska nadbiskupija, Gornja Močila, Sijekovac, Župa Svetog Ante
Padovanskog, G. Močila, B. Brod; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Rođenja BDM, Brusnica,
Vinska, B. Brod; Srpska pravoslavna Crkvena opština Peći, Crkva '' Silazak Sv. Duha na apostole'',
Peći, B. Grahovo; Banjalučka biskupija, Crkva Sv. Josipa, Uništa, B. Grahovo; Vrhbosanska
nadbiskupija, RKT Župni ured sv. Ante Padovanskog, Bugojno; Vrhbosanska nadbiskupija, Župna
crkva Sv. Juraja Mučenika, Derventa; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Sv. Franje Asiškog,
Derventa; Vrhbosanska nadbiskupija, RKT Župni ured Sv. Ivana Krstitelja, Bijelo Brdo, Derventa;
Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo banjalučko, Medžlis IZ Derventa, Derventa; Srpska
pravoslavna Crkvena opština Ustikoljanska, Ustikolina; Franjevački samostan Duha Svetoga,
Fojnica; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Srca Marijinog, Skopaljska Gračanica, G. Vakuf-
Uskoplje; Vrhbosanska nadbiskupija, RKT Župni ured Gradačac, Crkva Sv. Marka, Gradačac;
Srpska pravoslavna Crkvena opština Vojkovići, I.Ilidža; Srpska pravoslavna Crkvena opština
Novosarajevska, Istočno Novo Sarajevo; Srpska pravoslavna Crkvena opština Jeginov Lug,
Kalesija i SP Crkvena opština Osmaci, Srpska pravoslavna Crkva Svete Trojice, Osmaci; Srpska
pravoslavna Eparhija Zahumsko-hercegovačka i Primorska, Trebinje, SP Crkva Sv. Vasilija
Ostroškog, Ulog, Kalinovik; Srpska pravoslavna Eparhija Zahumsko-hercegovačka i Primorska, SP
Crkvena opština Konjička, Konjic; Banjalučka biskupija, RKT Župni ured Rođenja BDM, Kotor
Varoš; Banjalučka biskupija, Župa Svetog Josipa, Trn, Laktaši; Srpska pravoslavna Eparhija
Bihaćko-petrovačka, SP Crkvena opština Vrbica, Livno; Franjevački samostan Gorica, Livno; SP
Crkvena opština Puračićka, Puračić, Lukavac; Islamska zajednica u BiH, Medžlis IZ Vlasenica,
Milići; Srpska pravoslavna crkvena opština Višnjik, Crkva Pokrova Presvete Bogorodice,Višnjik i
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Modriči, Modriča; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Žalosne
Gospe, Čardak, Modriča; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Marije majke Crkve Garevac, Garevac,
Modriča; Vrhbosanska nadbiskupija Župa Rođenja BDM Modriča; Srpska pravoslavna Crkvena
opština Blagajska , Blagaj, Mostar; Franjevački samostan, Mostar; Trebinjsko-mrkanska biskupija,
Župa Sv. Ivana Krstitelja-Stjepan Krst, Mostar i Mostarsko-duvanjska biskupija, Župa Uznesenja
BDM-Nevesinje, Mostar; Mostarsko-duvanjska biskupija, Mostar, Župni ured Sv. Ante
Padovanskoga, Ploče-Tepčići, Mostar; Mostarsko-duvanjska biskupija, Župni ured Sv. Ilije
Proroka; Kruševo, Mostar; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa Martina Biskupa, Bučići, N. Travnik;
Vrhbosanska nadbiskupija, Župni ured Presvetoga Trojstva, N. Travnik; Vrhbosanska nadbiskupija,
RKT Župni ured Sv. Josipa, Rankovići, N.Travnik; Srpska pravoslavna Crkvena opština Novi Grad,
Odžak; Vrhbosanska nadbiskupija, Župa imena Marijina – Svilaj, Odžak; Vrhbosanska
nadbiskupija, Župa Sv. Vida Mučenika, Vidovice, Orašje; Banjalučka biskupija, Župa Ravska,
Ljubija, Prijedor; RKT Župni ured Sv. Ivana Krstitelja,Uzdol, Prozor-Rama; Banjalučka biskupija,
RKT Župni ured Rođenja BDM-SASINA, Sanski Most; Srpska pravoslavna Crkvena opština i
parohija Dolačka, N. Sarajevo; Srpska pravoslavna Crkvena opština Sokolac, Sokolac; Islamska
zajednica u BiH, Medžlis IZ Stolac, Stolac; Srpska pravoslavna Crkvena opština Vrućićna; Banja
Vrućica, Teslić; Srpska pravoslavna Crkvena opština Tešanjska, Tešanj; Vrhbosanska nadbiskupija,
RKT župni ured Sv. Ivan Krstitelj, Travnik; Islamska zajednica u BiH, Medžlis IZ Višegrad,
Višegrad; Župni ured Sv. Alojzija Gonzage, Pećnik, Vukosavlje

Hrvatsko kulturno društvo NAPREDAK- Modriča, Sarajevo


2.
Strane potpisnice sklapaju Memorandum o razumijevanju na realizaciji projekata održivog
povratka u 2009. godini (u daljem tekstu: Memorandum) u duhu uzajamnog povjerenja, partnerstva
i prijateljske saradnje.
3.
Memorandum je zaključen u svrhu podrške/pomoći realizaciji projekata rekonstrukcije i obnove
komunalne i socijalne infrastrukture i drugih vidova održivosti povratka, u mjestima realizovanog
povratka u 2009. godini (u daljem tekstu: Projekat ZP09-održivi povratak).
4.
Odobreni projekti/zahtjevi, mikrolokacije i općine/opštine na kojima se isti realizuju, kao i visina
dodjeljenih sredstava po projektu/zahtjevu koja se realizuju putem Fonda za povratak BiH,
definisani su Odlukom o izboru prioritetnih lokaliteta u 2009. godini u kojima će se realizovati
zajednički projekti za rješavanje pitanja održivosti povratnika kroz rekonstrukciju i obnovu
komunalne i socijalne infrastrukture i druge vidove održivosti u mjestima realizovanog povrtka ( u
daljem tekstu: Odluka ).
5.
Strane potpisnice su saglasne sa preuzimanjem svih obaveza i odgovornosti u vezi sa
implementiranjem Projekta ZP09-održivi povratak, u skladu sa Memorandumom.
6.
Strane potpisnice će sve aktivnosti na implementaciji Projekta ZP09-održivi povratak, uraditi u
skladu sa važećim zakonima, podzakonskim aktima i propisima koji regulišu predmetnu oblast.
7.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, Federalno ministarstvo
raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Distrikt
Brčko, putem Fonda za povratak BiH finansijski participiraju u Projektu ZP09-održivi povratak, a
u skladu sa potpisanim Sporazumom o udruživanju i načinu realizovanja sredstava za podršku
procesu povratka u Bosni i Hercegovini u 2009. godini.
8.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će vršiti monitoring procesa implementacije Projekta
ZP09–održivi povratak, po procedurama monitoringa definisanim u Priručniku monitoring
procedura, prema pravilima PCM-a i procedurama EU.
9.
Fond za povratak BiH će vršiti finansijsku realizaciju Projekta ZP09-održivi povratak , u skladu sa
zakonom i finansijskim procedurama Fonda za povratak BiH.

U cilju blagovremenog informisanja učesnika o realizaciji odobrenog projekta, Fond za povratak
BiH zadržava prava da u svako vrijeme u toku implementacije Projekta ZP09-održivi povratak,
može tražiti sve potrebne informacije, od svih učesnika.
10.
Implementaciju Projekta ZP09-održivi povratak na lokalnom nivou vršiće općine/opštine, vjerske
zajednice i Hrvatsko kulturno društvo NAPREDAK-Modriča, Sarajevo (u daljem tekstu:
Implementatori projekta ).
11.
Obaveze i odgovornosti implementatora iz tačke 10. su:
  • Imenovanje projekt menadžera
  • Izrada i dostava projektnog prijedloga u skladu sa Priručnikom za monitoring, prema
   principima PCM-a i procedurama EU
  • Po potrebi, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izdavanje/pribavljanje neophodnih
   saglasnosti i dozvola.
  • Ukoliko to već nije obavljeno, formiranje komisija za provođenje i provođenje tenderskih
   procedura za izradu i reviziju izvedbene dokumentacije (projekat, predmjer i predračun
   radova, specifikacije materijala i sl.) , nabavku materijala, izvođenje radova, angažovanje
   nadzora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima koji
   regulišu ovu oblast.
  • Zaključivanje ugovora sa odabranim dobavljačima roba i /ili izvođačima radova i usluga.
  • Organizovanje i učešće u parcijalnom (faznom) ili konačnom tehničkom prijemu i
   obračunu izvedenih radova definisanih izvedbenom dokumentacijom, a zavisno od stepena
   realizacije projekta.
  • Koordiniranje svih aktivnosti u vezi realizacije projekta
  • Pripremanje i prosljeđivanje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondu za
   povratak BiH periodičnih i detaljnih izvještaja o realizaciji, dijela projekta koji se finansira
   putem Fonda (ako se finansira dio projekta), kao i projekta u cjelini.
12.
Obim i vrsta aktivnosti iz tačke 11, u skladu sa dodjeljenim sredstvima i potrebama na terenu
iskazanim kroz projekt/zahtjev, bez obzira da li se radi o planiranom projektu ili projektu u nekoj od
faza realizacije, se definišu projektnim prijedlogom.

U odnosu na projektni prijedlog, detaljnije definisanje obima i vrste aktivnosti, odnosno obaveza
implementatora, po potrebi, preciziraće se posebnim aktom uvažavajući specifičnosti svakog od
implementatora.
13.
Sastavni dio Memoranduma je Odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH broj: K-50-15-
95-2925/09 od 25.05.2009.godine
14.
Memorandum je potpisan u Sarajevu dana.23.06.2009.odine, kada i stupa na snagu, a sačinjen je u
98 orginalnih primjeraka.

								
To top