Model Reziliere Contract - DOC by sco11521

VIEWS: 3,801 PAGES: 1

Model Reziliere Contract document sample

More Info
									                 CERERE DE REZILIERE A CONTRACTULUI
                      persoane fizice


Subsemnatul/ a……………………… …………………………………………………….., cu domiciliul in
localitatea………………….., str……………………………, nr………, bl………., sc………., ap………
telefon…………………………client al SC APA NOVA Ploiesti SRL, solicit rezilierea contractului de:

    □ alimentare cu apa
    □ alimentare cu apa si preluare ape uzate
    □ preluare ape uzate
pentru imobilul situat in Ploiesti str…………………………………………., nr………
Indexul contorului cunoscut fiind si de noul proprietar, la data de …………...… a fost de ………..mc.
Precizez ca acest contract va fi preluat de ………………………………………………………………,
telefon …………...…care este succesorul in drepturi asupra imobilului de la adresa sus mentionata.


Anexez urmatoarele acte doveditoare ale instrainarii spatiului:

    □ contract de vanzare - cumparare
    □ contract de inchiriere
    □ alte documente :
Data                                           Semnatura
RPF – MO– SCL – 01-02 Versiunea 4                                 mai 2010

    APA NOVA Ploiesti, societate cu raspundere limitata
    Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiesti, România
    Tel.: +40 (0)244-40.76.30, Fax: +40 (0)244-59 15 60; Apel gratuit: 0800.800.923
    www. apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro
    Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

								
To top