lyrics - PDF

Document Sample
lyrics - PDF Powered By Docstoc
					             Les textes des chansons suivantes sont
            ceux qui sont dans l'album "Ala Sarona".
           Ils suivent l'ordre des opus dans ledit album.ALA SARONA
To’ sadaikatra ny tena raha toa ka hiteny
Hiatrika anareo zoky ray-aman-dreny
Saingy tonga tsy mivolana to’ hafahafa ihany
Ka aoka tsy ho tsiny raha toa ka hanontany
Efa ao dahalo ve ianareo rehetra havana
Any ambadibadik’any ve mbola misy handrasana
Heverinay angamba fa efa vory daholo
Na ireo tanora vao misondrotra na ireo fotsy volo
Handray fitenenana izahay hitondra teny
Ka aoka tsy ho tsiny rê ry aman-dreny
Fa teny tsy rombahana f’ifampizarana
No entinay atolotra anareo am-panajana
Maro loatra ianareo tapaka sy namana
Angamba tsy ho vita ny hifandray tànana
Ho solon’arahaba dia hanontany izahay
"Hianareo rehetra ‘reo manao ahona hatram’izay ? "

   Arahab’ê isika mianakavy
   D’ atsangano ny tànana dia miaraka mivazo
   Efa ao daholo ve sa mbola misy andrasana
   Mitsangana daholo f’aza menamenatra
   Aiz’ê isika rehetrarehetra, fa milay androany,
Dia mampiaram-peo
Ambony ny tànana, avoavo ny feo
Tabataba daholo dia miaraka aminay ‘nareo

‘zahay rehetra indray aloha dia salama tsara
Somary vizambizana ny feo somary gara
Faly izahay fa tafahoana indray isika
Hiara-hizara dihy, sy hira sy mozika
Hatram’izay tsy nihaona inona ny vaovao
Izay malaza sy maresaka mba zarazarao
Fa ny aty aminay efa hiaraha-mahalala
Fa midangana ny fiainana ka misy lasa adala
Naverina ho ariary ny sandam-bolantsika
Tazomoka sy “sida” masiaka dia masiaka
Tsy ampy orana ka kely tam’ity ny “letchis”
Hanomboka hiasa indray izao ny lalam-by
Nakarina ny hetra ny paraky sy sigara
Dokam-barotr’izy ireo dia lasa voarara
Tany Antsiranana iray no saika maty
Voalaza fa vokatra ny fitsakoana “khat”

Efa ao ve ? Asio tabatab'ê !
   Ao ve ? Ataovy mafimafy ê !
Aiza ê ? "mi-sautesaute" daholo"
Aiza ê ? Ampio tànana ambony
Aiz’ê ? 'sika rehetrarehetra, fa milay androany,
Dia mampiaram-peo
Ambony ny tànana, avoavo ny feo
Tabataba daholo dia miaraka aminay ‘nareo
Dia miaraka aminay 'nareo
Ambony ny tànana, avoavo ny feo
Tabataba daholo dia miaraka aminay ‘nareo

Vita izao ny làlana any Vatomandry
Saingy tsy mandalo intsony ao Maintinandry
Ny any Alaotra indray : tanimbary midadasika
Mety tsy hamokatra fa difotry ny fasika
Matoy ny lavanila any avarabaratra any
Misy ireo faritra somary tsy milamina
Niaraha-nandre tami’vaovao eran-tany
Ela ny ela ….Ela ny ela ka tratra ihany Ingahy Sadddam
Faritra arabo iny tsy mandry velively
Mbola ela vao hilamina ao Israely
Ry zareo Jiosy nanangana tamboho
Ao Palestina : Arafat no Filoha
Sandan’ny “euro” màzana miaka-midina
Sandan’ny "dollar” indraindray dia mitsingidina
Sempotra ny trosa ny an-dalam-pandrosoana
Ny ngeza miady mafy ami’fampihororoana
                             Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                     OMDA 45984
ARIARY
He ! Azafady ilay Efferalgan
Ay ! Fa ny lohako ‘zany tena marary
Satria efa zatra mikajy ny franc
Nef’ankehitriny ielah’ k'hay niova ho ariary

‘reo vola tato an-tanako
Navadiko ho ariary
Banga be ny fananako
Ny andohako marary

Tena mampiteny ‘rery
Ny vola ankehitriny
Isain'lah' ts’hisy very
Nefa lasa ampahadimy

A-R-I- ampiana A-R-I
MGA ny vola malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ‘reo ariary, ariary taratasy

A-R-I- ampiana A-R-I
MGA ny ariary malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ‘reo ariary, ariary taratasy

Raha ariary no resahina
Dia be ‘reo midonaka
Mihevi-tena nofitahana
Mihevi-tena ho voambaka
Na lehibe na ankizy
Fanimpanina avokoa
Raha vao misy faingo izy
Mampivadik’atidoha !

Nef’izay rehetra mitranga
Teto ami’tanàna
Dia ielah’ no voampanga
Fa marary tsy salama

Fa ny sandan’là
Mitontongana ambany
Fa ny euro-n’ny vazaha
To' midangana hatrany

A-R-I- ampiana A-R-I
MGA ny vola malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ‘reo ariary, ariary taratasy

A-R-I- ampiana A-R-I
MGA ny ariary malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ‘reo ariary, ariary taratasy


Na ny vavy na ny lah’
Any ambanivohitr’ any
Dia maharaka an’là
Hatrami’fahagolatany

Tsy ilaina kajikajy
Kajikajy sarotsarotra
Mahafantatra ny azy
Na mpividy na mpivarotra

N’aiza n’aiza tany aleha
Rah’ mbola eto Madà
Na kely na lehibe
Dia mahafantatra an’là

Fa misy ariary tsy mivaky
An-tapitrisa aman’hetsy
Tehirizana ami’Banky
Ariary soratra ami’chèque

A-R-I- ampiana A-R-I
Hafohizina ho AR ny vola malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ireo ariary, ariary taratasy

A-R-I- ampiana A-R-I
Hafohizina ho AR ny vola malagasy
Misy ‘reo ariary vita, vita tami’vy
Misy koa ireo ariary, ariary taratasy

                    Luke/Luke/Arrangement : Donat
                            OMDA 45984
MOZIK'
Mozika : atolotro anareo

Angamba teo foana ny masoandro isan'andro
Nitondra hazavana mba hitaratra ny tany
Isan'andro, isan'andro : maizina eo ihany
Tontolo eo ihany, zavaboaary mitomany
N'inona n'inona mitranga eo amin'ny fainantsika
Babangoana be ny fiainana raha tsy eo no mozika
'zay rehetra voatahiry… Eo ! fahatsiarovana
Ny mozika R.A.P… Eo ! Ao anaty ra
Na izaho na ielahy ts'hisy nahafantatra mozika
Raha tsy teo ny "télé", "radio", etsetsetsetra
Kaozikaozy manery, manafintohana fitiavana
Mozika tonon-kira no mahalaza an'izany
Omaly, androany : hivazo foana i Luke
Any am-poto-tsofinao : rima andalana mozika
M-O-Z-I-K : Mozika, Mozika, Mozika, Mozika

Refrain : Naoty, feo sy tononkira fohy
No atambatra ho mozika iray
Ilazana tantara mitohy
Hanambarana ny fiainana

Any avaratra ô ! Tonga eto afovoan-tany
Manakoako be ny lazany avaratra sy afovoany
Eh ! Oh ! Zik'n làlana
Efa vakin'ny rap gasy ôh !… ny Kianjan'Antsahamanitra

Ianao io, ianao io Baby
Anjaranao ny mandray fa (ny) rap gasy mozika be
Fa ny rap gasy io Zama tena izy ary izy "vrai"

R-A-P- efa bokona, efa tonga any am-bavan'ny mpokona
Mozika mitaiza sofiny, mitoetra mandrakizay
Tsy ho faty, tsy ho jokina
'ray ! Roa ! Mivelatra fa tsy mitontona

Mh ! Mh ! Mozikanay io Zama
Mozika rap io, mozika manafana
Tsy mba mitsitsy io fa tonga dia migama
Io r'i Zama ! Io r'i Zama ! 'Peo r'i Nama
Mambabo sofina ny rap Malagasy, Êka !
"Dance hall" no ampiarahako azy, ëka !
Diam-penina "lyrics" no analana azy
Hey ! 'zao ! Manala azy

Eoah ! Omeo ahy ny hery hoentiko miady
Hikolo ny mozika tsy ho ahy fa ho antsika
Hanafany ny hatsiaka mitady hamirifiry, mitady hamirifiry
Donat, North, Luke, Samantha sy Kaya
Anaty mozika iray, Hay !
Connexion iray, Hay !
Bad boys foana mandrakizay
Fa tsy fantatr'ielah' fa raha ts'hisy ny mozika :
Ny Jô sy ny Kôfa dia mety hivika,
Asio kiakiaka, asio tabataba
Tazomy aho f'aza avelo ho rava
Refrain : Naoty, feo sy tononkira fohy
No atambatra ho mozika iray
Ilazana tantara mitohy
    Hanambarana ny fiainana
Adolan'ity fiainana efa to' miritarita, mampivika
Soa ihany fa efa nisy ny mozika
Nahalehibe ahy, nanova ahy ho olon'ny Fanahy
Ka hiady aho ho goavana ny kanto eto Madà
Tahio ry Zanahary 'ty rap ho isan'ny zavaboaary
Omeo anay ny fahombiazana sahaza anay
Ny ho kivy : fady ahy
Ka raha ho faty ihany aho
Aleoko (ao) anatin'ny faritry ny haingam-panahy

Ho an'ny (mpi)kif', ho an'ny kil'
Mozika ny gadona manafana ny andro ririnina
Oh ! Eh ! ambony daholo ny tànana
Mozikam-pitolomana, mozikam-panafahana
Saranga tsy mitovy ao anaty fiaraha-monina
Rap mitolona, mitolona ho an'ny marina
'zay 'reo 'reo hitondra foana ny hafatra :
"Malagasy tsy vaky volo, aza ariana ny nentin-drazana !"
Ianao io 'zay manambanimbany vakisaova sy hira gasy
Io no maha Malagasy
Rap gasy : gasy fivelaranay
Mandrakizay doria, Mandrakizay, Mandrakizay

Refrain : Naoty, feo sy tononkira fohy
No atambatra ho mozika iray
Ilazana tantara mitohy
    Hanambarana ny fiainana
Mozika : atolotro anareo


            Luke/North' nd Center/Samantha sy Kaya/Donat/Arrangement : Donat
                                     OMDA 45984
DAHALO IELAH'

Any ambanivohitr’any dia tebiteby lava
‘zay kely mba hananana dia potika sy rava
‘ty vazoko ity dia vazo mitaraina
Sy entiko miondrika amin’ireo nalatsak’aina

Potipotika avokoa ‘zay mandalo
Basy marovava ‘reny fa dahalo
Any misy an’là : Nosy Lava sy Tsiafah’
FA DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

Fonenan’là : lobolobo, lavabato
Fa ny ombin’lah : an’arivo aman-jato
Herisetra foana io tsy mety miato
FA DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

Mirona foana ami’ fampiasana hery
Zava-mahadomelina ami’zany, ami’zany
Tsy matahotra lalàna ny bandy akama
DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

Faizin’làh’ toy ny olona voasazy
Na kely na lehibe io, na lahy io na vavy
Tsy mataho-tody, tsy manam-panahy
FA DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

Tsy mampihontsina an’lah’ feon-jaza mitomany
To’ tsy ren’lah’ akory izany kikiaka izany
Fa ny sofin’lah’ efa zatra foana hatrany
DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

‘zay tany andalovan’lah’ fasana
Ra mandriaka, tavela eo dia razana
Ireo rindrina ‘reo k’hay voatrobakin’ny bala
DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !

Heverin’lah’ fa ielahy no vedety
Ny sarin’lah’ mivoaka foana an-gazety
Eo anilan’ny baodega sy ny mitraillette
SATRIA DAHALO IELAH’! DAHALO HO A’ TSY METY !

N’ino n’inona atao eto ami’tanàna
Ts’hisy fahamarinana, ts’hisy fihatsarana
Anaty ra mandriaka, anaty ranomaso
Eo anilan’ny dahalo, eo anilan’ny malaso

Tebiteby lava isan’andro, isan’andro
Tsy maraina tsy hariva io, amin’ny atoandro
FA DAHALO IELAH’ ! DAHALO IELAH’ !
DAHALO FOANA IELAH’ ! DAHALO FOANA IELAH’ !

Eh ! ‘zany ‘ndrareo rey adra hitaliliako
Fa rehefa mandalo ny malaso dra mijaly izahay
‘reo eo ami’ ny tanàna dreo ô !
Dra mijaly izahay fa dra lasagny aby ny fanagnagnay
Na aomby ‘zay, ny aosy izay
Ndreny ampondra hatrami’ ny vilagny dra tsy misy
Ny handrahoanay eh !…
DAHALO IELAH’ !
Hatrami’ ny antitsy io,
DAHALO IELAH’ !
Hatrami’ ny tanora io
Ndreny kibaotinay dra vonoigny
Indrindra moa fa ndra ny lehilah’ dra...
Tamà igny mba mpiabina ny tananagnay iny
DAHALO IELAH’ !
Ndra vonoigny… tapahigny loha…
Dra... DAHALO IELAH’ !
Raha loba ny aby ry raha akilin’ny malaso agnay aty ô !
Ndra mijaly, tena faran’ny mijaly
DAHALO IELAH’ !
Izahay… DAHALO IELAH’ !
Ry adra, mba vonjenareo ny tanignay ity ô ry adra !
Mijaly izahay ! … DAHALO HO A’ IELAH’ !
Dia tena mijaly izahay ! DAHALO HO A’ IELAH’ !
Dra mijaly izahay !… Mijaly izahay !
Mijaly izahay !…
DAHALO HO A’ IELAH’ !
                             Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                     OMDA 45984
ZANDRIKELINAO
Fa hono ho'ah' ry Bavy izaho mba hanontany an-dry
Ianareo Jô ve raha sendra mba zokiny
(Dia) manindrinindry mafy, manindry mafy ery
Fa matotra sy lafatra sy katraka fa zokiny

Ny zandrikelinao raha sendra mody hariva
Bedibedy lava 'zao tsenainan gidragidra
Ts'hita ho tanisaina beloatra ireo fanontaniana
'zay tsy takatry ny saina sady sarotra valiana

   Zandrikely ! Aoka hazava ihany
   Fa zandry, zandry tsy ambony zokiny hatrany
   Eo ihany
   Eo ihany fa manindry
   Entina hananatra an'i Zandry
   Fa tsy hoe manaratsy
   Sy hamitaka an'i Zandry

   Fa tsy mody ielah'
   Mihakà foana Baina sy Bôfy
   F'efa te hivazo
   Mitenena 'ndao hisaosy
   'petrah' kely aloha fa mbôla zandrikelely
   Avy eo miainga ho azy
   Mandeha ho azy foana ny eny

Zandrikelinao ange
Teto ami'tanàna
F'angamba tsy hitanao
'zahay sy r'i Zama
Niraka nivazo
Vazo mampafana
Avy eo dia nihodina
Nanatitra ny akama

   Yeah ! Hitako 'reny ta'izany
   F'efa tsapako fa mahavita azy
   'zany bandikely
   Tsy vitan'ny tabataba ho azy
   Fa sady manala azy
   No misaina ihany
   Fa sady mieritreritra
   Ny kaozy asio fetra

   Ny fetra ange mitovy
   Na kôfa na jôba
   Hitan'là fa ny ho avy
   Tsy vitan'ny maha kôfa nôfa
   Takaro dia mazoto
   Paikao ny adin'ny kôfa
   Raha misy tsy mety anontanio
   Fa ny kaoziko tsy nôfa

Raha misy antso an-tariby
Ho an'ny zandrikelinao
Manontany foana in-dry
Iza indray 'zao ?
Ahoana sy ahoana
No nolazainy teo ?
Angaha misy fotoana
'zay ifanaovanareo ?

   Tsy raharahako 'zany
   Ataovy izay ataon'là
   (Fa) tandremo fa (ny jôba 'zao
   Miasa saina noho ielah'
   Ielah' taraiky
   Fa zareo mody miantso
   Kanefa tsy hainao 'zay fika
   Tsy hainao na fika fiantso

   Eritrereto 'zao ry Kôfboaikely
   Fa (ny) indro tsy maintsy misy
   Fa ataovy an-tsaina ihany fa kely
   Eh ! Soa ihany 'zao
   Sanatria manko avy eo mitsipozipozy
   Ohatry ny kôfa am'zao

Raha sendra tazanao
Eny an-dalana eny
Ho aiza indray 'zao ?
Ny voalohan-teny
Fa hono ho'ah' ry Bavy
'zaho mbola hanontany an-dry
Ianareo jô ve
Manindry foana aky ?

   Tsy 'zany ho' ah'
   Fa valiako ihany ielah'
   Hey ! Kim, zandry
   Efa kobon'lah'
   'zao ataoiko (zao)
   (No) tanjon'lah'
   Mieritreritra an'i zandrikely
   Fa tiako ielah'

Zandrikelin-dry
Mba valio
   Eo 'zah'
Fa manontany

Zandrikelin-dry
Mba valio
   Eo foana ah'
Voatsindry foana hatrany

Zandrikelin-dry
Mba valio
   Hiaro anao
Fa manontany

Zandrikelin-dry
Mba valio
   Hamaly anao ah'
Voatsindry foana hatrany ho ah'                      Luke/Luke/Arrangement : Donat
                              OMDA 45984
ARENDRINA
Arendrina taratasy ô ! : Oay ! Oay ! Oay !
Arendrina taratasy ô ! : Milay ! Milay ! Milay !
Arendrina taratasy ô ! : May ! May ! May !

Na vita gasy na sinoa
Dia arendrina avokoa
Fa tandremo sao may
Ny arendrin'lah'
Fa lasa tsy milay
Ny fetin'lah'

Arendrina taratasy ô ! : Oay ! Oay ! Oay !
Arendrina taratasy ô ! : Milay ! Milay ! Milay !
Arendrina taratasy ô ! : May ! May ! May !

Na vita vazaha na sinoa
Mbola arendrina avokoa
Ka tandremo sao may
Ny arendrin-dry
Fa lasa tsy milay
Ilay fetin-dry


                           Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                   OMDA 45984

TENINDRAZANAO
Ami’ sofinao angamba no mety hafahafa
Ny mandre ireo mpirima mivazo na mitafa
Saingy aoka kely aloha ! : aza asiana olana
Aza misahirana mitady rakibolana

Fa ny teny rehetra renao teto ami’tanàna
Dia tenindrazanao saingy nisy fiovana
Satria ny tenindrazanao dia teny iray mivoatra
Tsy misy ny tsy ampy sady ts’hisy koa ny mihoatra

Fa misy teny sasantsasany teraka eny an-dàlana
Tsy hain’ireo mpandalina, tsy hita any am-pianarana
Saingy izy ireny koa dia mbola teninao
Tena teny Malagasy saingy teny vaovao

Na (avy) aiza fiavianao eto Gasikara
Bôka Antsiranana na baka Toliara
Avy a Toamasina na ahatagny Fianara
Na bôka Mahajanga na avy eto Vohitsara

Dia teny iray ihany
No hiarahana mizara
Dia teny iray io ihany
No eto Gasikara
Dia teny iray io ihany
No ahy sy anao
Dia ny teny malagasy
Saingy miampy vaovao
Dia teny iray ihany
Ifaneraserana
Dia teny iray io ihany
Eto amin’ny tanàna
Dia teny iray io ihany
No ifandovana
Dia ny teny malagasy
Saingy miampy vaovao

Fa i Madagasikara no tanàna misy antsika
Faritra mitoka-monina
Ahitana karazan'olona
Any amin'ny faritra Andilambato
Dia maro ny maty, maro ny miady satria tsy mifankatia
Fa na maitso na fotsy na mena dia ny loko maha te ho tia
Gasy io ihany leitsy no mahay mifankatia
Fa na maitso na fotsy na mena dia ny loko maha te ho tia
Gasy io ihany leitsy no mahay miara-dia

Fa i Dago mantsy dia tokotanibe
Miketrika harena, harena maro be
Bobaka ny vazo eto amin'ny tanàna
Karazany maro tsy ifankahitana

Fa ‘zahay kofboay dia mirehareh’
Fa ny rima sy ny kaozy dia harena be
Ami’ tenindrazantsika ‘zay katraka tokoa
Mahalaza ny ao an-tsaina, mahalaza ny ao am-po

Eto Dago ihany no ahitana an’izany
Kofboain’i Dago efa kôpy an’izany
Eto Dago ihany no ahitana an’izany
Kofboay mivazo efa kôpy an’izany

Fa na (avy) aiza fiavianao eto Gasikara
Bôka Antsiranana na baka Toliara
Avy a Toamasina na ahatagny Fianara
Na bôka Mahajanga na avy eto Vohitsara

Dia teny iray ihany
No hiarahana mizara
Dia teny iray io ihany
No eto Gasikara
Dia teny iray io ihany
No ahy sy anao
Dia ny teny malagasy
Saingy miampy vaovao

Dia teny iray ihany
Ifaneraserana
Dia teny iray io ihany
Eto amin’ny tanàna
Dia teny iray io ihany
No ifandovana
Dia ny teny malagasy
Saingy miampy vaovao
                                    Luke/Luke/Arrangement : Luke
                                           OMDA 45984

ZÀ
Zà ! Zà leitsy ilay kôfa, ilay kôfa nihevitra hatrany fa n'inon'inona blema eo amin'ny fiainan'lah'
Hiarahantsika ho ravaravana leitsy bandy izy ireny avy amin'ireo "lyrics" anatin'ny "insta"
Natambatambaro izy ireny ho vazo ka ny hafatra nentin'izy ireny ho an'lah' hatram'izay
De n'inon'inona blema mahazo an'lah', "Aza adino leitsy baina fa ity fiainan'ity koa ka mety milay !"

Zà ! Zà aki' r'i Jô 'lay kôfa niezaka hatrany nizara ireo vazoko rehetraretra tamin-dry
Na faly na ory ireny vazoko 'reny mitantra ny fiainana, mitantra ny mozika sy mitantara ny fitia,
Nigodogodona ah', d' nitabataba ah' d' nikiakiaka mafy ah' tamin'ireny vazoko rehetra ireny
Nilaza tamin-dry sady nampahatsiahan-dry fa manome hery ny rima ao anaty gadon-teny

Zà ! Zà 'lay kôfa nampifangaro ny rima sy ny kaozy gasigasy amin'ny HH ao anaty aingam-panahy
Tsy menatra am'zany aho reitsy, tsy menatra am'zany aho leitsy satria satria safidy ny ahy
Ilay kaozin'lah' hoe tsy tena rap ny ahy isaorako an'lah' bandy fa reko sady koa voaraiko
Saingy raha hamerina ny "feeling"-n'ny hafa leitsy bandy, tena azafady leitsy azafady fa tsy haiko

Satria 'reo jô sy kôfa rehetra mitovy "inspi" sy mpiara-mandihy rehetra sy DeJay miaraka amin'i Luke
Dia avy eto ami'tanàna daholo fa tsy misy MC tompon'ny Haintso roa na avy any Amerika
Ka afaka hiteny fa ny vazo rehetra, ny "lyrics", ny "insta", sy ny gadona ary koa ny "inspi"
Raha hafa noho ny azy hono de tsy H H, de tsy R.A.P. na koa R 'n B
Mora tena mora mantsy amin'ny vazo ny manovanova kely na mamerina izay vita teo aloha
Saingy sarotra kokoa leitsy ny mamorona sy mamadika ho vazo izay ao an-tsaina sy ao am-po
Sarotra ny mamorona saingy raha" insta"-'ny hafa raha vazon'ny hafa no alaina leitsy Baina
D' piraty miafin'endrika 'zany ka ialako tsiny, ialako pà fa nôfa sady mana "wain"

Zày ! Zày ireo jô sy kôfa rehetra mivazo sy mandihy ary DeJay miaraka amin'i Luke
Dia misaotra anareo Jô, dia misaotra anareo Kôfa rehetra tsy nitsahatra nikifa

                                    Luke/Luke/Arrangement : Luke
                                           OMDA 45984

 MARINA FA…
 Marina fa to’ mangidy sy mafaitra ny fiainana
 Sy ‘zay rehetra to’ manodidina an-drý
 Ny rehetrarehetra tsy mitsiky, tsy misangy, ts’hisy azo itarainana
 Ho an-drý izay nilaozam-pitia

 Na ny masoandro aza tsy hita teo intsony
 Tsy nitondra hazavana, tsy nivatsy hafanana
 Fa nafindrany ny safidin’ny fony
 Nilaozan-drý, nilaozan-drý fa izy tsy tamana

 Marina fa sarotra ny manadino ilay tantara
 Ilay tantaram-pitia niainanareo roa
 Sy izay rehetra nitranga : na ny ratsy, na ny tsara na ny soa
 Miraikitra ao an-doha, mijanona ao am-po

 Mbola marina fa tampotampoka teo
 Tsy hay tsy hay fa dia iny izy no lasa
 Namaramparana mialoha ilay tantaranareo
 Tsara fiantombohana fa ny fiafarany no hafahafa
Refrain :
Marina fa… mafy ilay nilaozany
Aza kivy anefa matokia, mbola hoa avy ilay anjaran-drý
Any andro iray, mbola ho avy izy izay
Ny fon-drý hitempo indray, ny haizina ho maraina indray

‘reo toerana rehetra falehanareo to’ gagagaga avokoa
Fa to’ adino, tsy voatsiditsidika intsony sy tsy voajerijery
Ela izay no tsy nandalo tsy nivily tsy nitsidika intsony teny ianareo roa
Nandalo teny ihany hono izy omaly saingy saingy to’ nandeha irery

Ankehitriny anefa ireo fanomezana rehetra izay natolony ho an-drý
Ilay sariny, ilay peratra, ilay diary, ilay rojo volamena hatramin’ ilay lamba oany
Mahatsiaro avokoa ireo tokim-pitia ireo tokim-pitia izay nataony ho an-drý
Saingy ny fahitana azy ireny ankehitriny to’ mandrotsaka tomany

Marina fa nisafidy azy in-drý ho voaloham-pitia sy ho silam-panahy
Hanokanana ny tena sy ny saina, hanokanana ny fo hanokanana ny aina
Sainga ankehitrihiny izany rehetra izany dia hivalona ho nofy sy hivalona ho tsiahy
Ho fahatsiarovana mangina sy fahatsiarovana manjombona tsy azo zarazaraina

Saingy marina koa fa tsy indrý ‘rery ihany hatreo no nilaozam-pitia
Ka fafao ny ranomaso sy alahelo sy ny sento ka mitrakà sy mitsikia
Raha tany koa ny tany mbola hiodinkodina hiodinkodina hatrany
Ka hanova ho tsiky hanova ho fitia ny ranomaso sy ny sento sy ny tomany

Marina fa to’ mankarary fo ankehitriny ho an-drý ny mahita ireo mpifankatia
Tsy misaraka, mifampitositosy, mifamihana sy mifampitantana hatrany
Izy ‘reny mantsy toa mandatsa sy maneso sy mampahatsiahy fa ny fitia
Dia fotoana mamy fotoana lafo vidy ho an’ny olon-droa izay lavitra tomany

Refrain :
Marina fa… mafy ilay nilaozany
Aza kivy anefa matokia, mbola hoa avy ilay anjaran-drý
Any andro iray, mbola ho avy izy izay
Ny fon-drý hitempo indray, ny haizina ho maraina indray

Saingy marina koa f’ankehitriny dia mbola manontany tena in-drý
‘reo fahatsiarovana manjombona rehetra ve mety mbola hisy fetrany
Saingy marina koa k’aza adino fa ny hany manasitrana ny ratram-pitia dia fitia
Ka mitrakà fa hisy IZY vaovao izay haka ilay toerana banga izay napetrany

                                    Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                            OMDA 45984
LANONANA
'reo Jô sy Kôf rehetra miaraka amin'i Luke
Dia tonga eto androany ho anareo mpikif'
Hilanonana, hivazo sy hiaraka handihy
Ka asio tabataba kely aloha r'i B.I.G.

Mihetsika daholo ianareo rehetra ireo
Asia tabataba, avoavo koa ilay feo
Miaraka isika ataovy hoe Yô ! Yô !
Mihetsika ianareo : anao r'Ikhelie Jô

Yô ! Yô ! Dia mihetsika ary in-drý
Havanana ny tànana, avy eo dia an-kavia
Yô ! Yô ! mafimafy r'ilerý
F'hilanonana androany, sa ahoana RSB ?

Hiaraka hivazo isika rehetrarehet'izao
Jô sy Kôfa rehetra any am-pototsofinao
Hilanonana, handihy : anatin'ny R.A.P.
Avoavo ny feo sa ahona r'i Kelly ?

Miaraka mitotona manaova mety
Ato t'hisy bedy fa manaova fety
Ny "ambiance" misy, ny hafanana msiy
Mitsangana rô zalah' miaraka amin'i Lanah

Yê ! Yê ! ianareo aty aloha
Yê ! Yê ! mafimafy kokoa
Yê ! Yê ! 'sika rehetra any aoriana
"Saute saute" be, dia miaraka amin'i Tiana

Ataovy hoe Yâ ! Yâ ! dia avereno ihany
Yâ ! Yâ ! fa lanonana androany
Yâ ! Yâ ! na kôfa na kali
Ovay hoe "Yê ! Yê ! " sa ahoana r'i Fanjie

Yê ! Yê ! Yê ! no averin-drý hatrany
Mbola Yê ! Yê ! fa lanona androany
Yê ! Yê ! Yê ! atsangano ny tànana
Ny tànanao havia sy havanana

Io koa MC na koa Ra-Kelly
Mahavita dzova mipetraka ani am-potitsofin 'se
'lay rap 'sika bakoko any an-finda
Fa 'ty tsy mitsatsaka omena 'lay fika
Karazana rima na riska ainga
Ao anaty atiko diko ho voleha
Adiadiko ami' lela be rora dia hiakatra havo
Ny lanjan'ny rima

Mitsangana daholo fa lanonana
Aza kivikivy 'zany f'io hivah'olana

Anaty rima mavesatra, f'efa vonona izahay 'reto
Hajanony ny ranomaso, hajanony koa ny sento
Anatin'ny "instrum", anatin'ny "insta"
Kôfy sy ny Kaly eo tsy misy miala-pà

Soratako ho an-drý sy ho an'lah' koa lery
Fa 'ty vazo iray ity : hampanonja hampandihy
Na "blème" na olana : atontony erý
F'ity ilay lanonana hiarahana mandihy.

Yê ! Yê ! Yê ! no averin-drý hatrany
Mbola Yê ! Yê ! fa lanona androany
Yê ! Yê ! Yê ! atsangano ny tànana
Ny tànanao havia sy havanana
                         Luke/Luke/Arrangement : Luke
                                 OMDA 45984
BIG UP !
Tadidiko eto izao fa to’ vao omaly
Tam’vazoko voalohany, teo anilako ianareo
Ry Radanz sy Luk, Lalie sy r’i Naly
Eram-po, eran-tsaina no isaorako anareo

Ilay Razazavavy izay natolotrao ho ahy
Isaorako anao fa nanohana ny foko
Ilay Razazavavy nampindraminao ahy
Isaorako anao, Misaotra betsaka Bekoto â !

Na ny jô na ny kôf nitambatra ho fan’s
De misaotra an-drý, de misaotra an’ lerý
‘nareo kôf’ rehetra, tao amin’ny Yam’s
Tsy ho adinoko isika niaraka nisoradihy

‘reo vazoko rehetra nahitana soradihy
Big up Sandra, Lucia sy Poussy
‘nareo North’nd C : KD sy Mike G,
RaLava sy Kathia, Tsiory, Murphy, Randy

Big up ho ‘nareo, Big up koa Donat,
Big up ihany koa ho an’i Sam sy Kaya
Tsy (ho) adinoko mihitsy ireo niarahantsika
Niaraka nivazo, nivazo ny Mozika

  Hivazo foana aho : handrafitra mozika
  Hivazo foana aho : hivazo foana isika
  Hivazo foana aho : hivazo foana i Luke
  Hivazo foana aho : ho anareo mpikif’

(Mbola) hisaorako anao, big up ho anao
Isika dahy niara-nivazo, niaraka ni-rime
Tami’ vazoko iray dia "ny zandrikelinao"
Tsy ho adinoko ireny ka misaotra anao r’i Kim

Ny lokanga sy valiha izay samy manga feo
Ny djembey sy korintsina ary koa ny marakasy
Mialy sy Bally sy Kelly teo ianareo
Nandravaka ny vazoko mba ho tena gasigasy

Fa ny tsantanao ry Fanja ami’vôlagna tanôsy
Nanamasaka ny vazoko ka misaotra Madama â
Ilay vazoko nasianao farara sy kabaôsy
Dia hisaorako anao fa tena lafatra r’i Dama

Ny vazoko no masaka ami’ feo be dia be
Dia teo Tiana, Eliano, Rasolo sy Bi G
Ny gadona no lafatra dia teo ny djembey
Ka isaorako ianao ry Olombelo Ricky

To’ mbola reko hatrany sy hitako ireo
Fanarahana ny vazoko sy ireo kopa-tanana
Raha teny an-tsehatra ah’ ka niatrika anareo
Big up n’ mpikif tena tapaka sy namana

Ianareo tany an-tsekoly, ianareo nanabe
Nampirisika ahy ho tia sy nampianatra ahy mozika
Nahaizako nanavaka ny naoty sy "clé"
Big up ngezabe ho anareo avy ami’ Luke

Ho anareo zokinjokiny nahazoazo taona
‘zay nandre ny vazoko ka namporisika ahy
Hisaorako manokana, hisaorako etoana
‘nareo rehetra ‘reny fa nampahery ahy

Hivazo foana aho : handrafitra mozika
Hivazo foana aho : hivazo foana isika
Hivazo foana aho : hivazo foana i Luke
Hivazo foana aho : ho anareo mpikif’

Mbola hivazo foana aho : handrafitra mozika
Mbola hivazo foana aho : hivazo foana isika
Mbola hivazo foana aho : hivazo foana i Luke
Mbola hivazo foana aho : ho anareo mpikif’

                          Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                  OMDA 45984

KAPILA S' AMPONGA
(Feon-kira ravahana kiki-kapila)
                          Luke/Luke/Arrangement : Luke
                                 OMDA 45984

KABAOSY
Raha tsy hahadiso rê Razoky azafady
Tsy hanihany fa ny zandrinao anie mba hanontany
'ty gitara kely ity, tsy misaraka aminao 'ty
'zany ve fa ity ilay hoe kabaosy ?
Azafady ihany
Fa liana ka mba hanontany
F'izy ity ve anisan'ny vokatry ny tany
Ts'hita n'aiza n'aiza f'eto Gasikara ihany
Nefa hatrany am-pita
Manaiky aza fa mahavita
Efa hatrany am-pita, hono, lery
Voalaza fa nivazo, nampanonja, nampandihy
Amerika aza niaiky azy ho mozika
Babo hatrany Eraopa, Azia sy Oseania
Taiza no tsy hitany
Be 'zay vitany
Jereo ! Mody kelikely nefa manga feo
K'azafady raha tsy hahadiso rê, hiangavy
Anao ny sehetra : Eo ! Jijio ! Mba tendreo !


Lafatra sy goavana, Razoky ka…
… Ekena !
Dia isaoranay anao ko' ah '
Saingy raha tsy hahadiso
Mbola misy bitsika
Mbola mahalasa saina ka manitikitika
(Ny) kabaosy sy farara ve raha mihaona
Dia manetriketrika
Mambabo fo ka mampihetsika
Iriko aloha, raha miarak'izy roa
Anao ny sehatra : Eo ! Jijio ! Mba tendreo !
Ampiako sodina
Djembey higodogodona
Ka halalaka ny gadona hitontona
Mba (ho) tena gasigasy dia lokanga sy valiha
Ka manasa ! Manavy ianao raha tsy mandihy

                          Luke/Luke/Arrangement : Donat
                                  OMDA 45984
RAZAZAVAVY
Tonga sahady
Ny lohatoana
Vadin'i Razazavavy
Tsy mbola tonga foana
Omaly Alahady
Andro fiangonana
Vavak'i Razazavavy
Manao hoe "Miverena !"
Nisy nandalo
Tao an-tanàna
Nilaza an-dRazazavavy
Maty ny vadiny
Matin'ny fiara
Fiarakodia
Tany Talatamaty ilay vadiny
Tany Talatamaty ilay vadiny
Hatram'(in')izay
Lasa fadin'ny taranaka
Taranak'i Razazavavy
Ny mandeha fiarakodia
Taranak'i Razazavavy
Ny mandeha fiarakodia
Avelao ho avy ny lohataona
Vadin'i Razazavavy
Tsy mbola tonga foana
Vadin'i Razazavavy
Tsy mety tonga foana
Vadin'i Razazavavy
Tsy mbola tonga foana
Vavak'i Razazavavy
Manao hoe "Miverina !"
"Miverena ! Miverena ! Miverena !"
Vadin'i Razazavavy
Tsy mbola tonga foana
Vadin'i Razazavavy
Tsy mety tonga intsony
Vadin'i Razazavavy
Tsy mety tonga intsony                        Bekoto/Bekoto/Arrangement : Radanz
ANTSO AN-TARIBY
Fa ny loza sy atambo
Indray tolakandro
Teo am-pamangiana
'ty fianakaviana
Niara-mpahoriana no…

Saingy soa fa teo ianao
Azo ifanafarana
Ami' tapaka sy namana
Fa lavitra ny tany
'zahay tsy lasa any
Ka : Allô ! Allô ! Allô ! Allô !

Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety mba nanao ahoana noho izao ?
Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety angamba mafy noho izao !

Dify ka tsy hita
Tsy tazana ilay fiara
Nitondra an'ilay sipa
Ho any Manakara
'lay bandy irery sisa
No mamisavisa

Tany an-kebakeban-tany
Ny andron'io ihany
Adala rehefa tia
Naneno ilay mampita
Niantso k'hay Rasipa
Hoe "Allô ! Allô ?"

Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety mba nanao ahoana noho izao ?
Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety angamba mafy noho izao !


'Zà nandalo tany omaly, omaly vao maraina
Fa tsy tao ielah' ka dia niveri-maina
Ilay kaozintsika iny tena maika leitsy
Mila valiny haingana ka alefaso SMS

Ny blème-n'iny jô iny angamba ami' tonne
Fa ts'hita lava izy no manidy phone
Isaky ny antsoina dia messagerie
Ny kaozy averimberiny : "dila crédit"

Izy sy ilay kaofa iny hitako aninkeo
Ka ny hafany ho an'là "Izy hono mba bi-peo"
Farafaharatsiny andefaso SMS
Fa izy hatramin'izao mbola miandry foana leitsy

Na izaho na ianao
Na mpiasa na mpitantana
Mpilaza vaovao
Te hiditra mivantana
Miantehatra aminao
Ry antso an-tariby â

Fa raha misy vakitrano
Dia ny fito amby folo
Raha sendra haitrano
Dia ny valo amby folo
Raha misy maty an-drano
Mbola valo amby folo
'reo no antsoinao

Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety mba nanao ahoana noho izao ?
Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety angamba mafy noho izao !

Raha sendra tafasaraka
'reo mpifankatia
Ny angola variraraka
Amin'ny antso an-tariby
No alefa sesilany
Mba hiampita ho any

Fa misy ihany koa
Ireo tsy mahalala fomba
Tsy misy ny arahaba
Mibetroka vao tonga
Torohevitro aminao
Avy dia tapaho !

Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety mba nanao ahoana noho izao ?
Antso an-tariby ô ! raha sanatria tsy teo ianao,
Ny fiainanay tety angamba mafy noho izao !                          Kàky/Luke/Arrangement : Radanz
                                  OMDA 45984


La reproduction de tout ou partie des textes est autorisée
   si elle n'a pas un but lucratif et/ou commercial.
              http://www.luke-maksim.net

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:218
posted:4/12/2011
language:French
pages:18