Moderne konomisystemer.ppt by liningnvp

VIEWS: 130 PAGES: 84

									    Teknologitrender
        &
      markedsutvikling
           Telenor
        14-15. februar 2001

  Siviling./Bedriftsøk. Bo Hjort Christensen
   Studierektor; Handelshøyskolen BI
      Institutt for teknologiledelse
      Bedriftsrådgiver BHC A/S
        bo.h.christensen@bi.no                 1    Handelshøyskolen BI
BHC ©                  Institutt for teknologiledelse
Innhold
1:  Begreper og rammer            03
2:  Fra ERP til ERP II            15
3:  WFM & BI                 32
4:  e-c & e-b arkitekturer          41
5:  Strategi og arkitektur          61
6:  Markedet og alternativene        70
           2  Handelshøyskolen BI
BHC ©           Institutt for teknologiledelse
      DEL 1;

  En klargjøring av senen
   Begreper & Rammer
         3  Handelshøyskolen BI
BHC ©         Institutt for teknologiledelse
    4  Handelshøyskolen BI
BHC ©    Institutt for teknologiledelse
    De ”viktige” begrepene
            5   Handelshøyskolen BI
BHC ©            Institutt for teknologiledelse
           Informasjonsamfunnet
        John Naisbitt i Megatrends fra 1982
Det elektroniske marked
(“Nettverksøkonomien”)

Kunnskapsarbeidere
(“Kunnskapssamfunnet”)

Nye organisasjonsformer
(“Verdiverksted”)

Strategiske allianser/Virtuelle org.
(“Nettverksorganisering”)

Krav til bedret reaksjonsevne
(“Time to marked”)
                            TIDSVINDU
                             (stress)
                       Hendelse som       Handling
              e-dokumenter   krever handling      utført
             kommunikasjonsnett
                          Handelshøyskolen BI
BHC ©                       Institutt for teknologiledelse
          Fire begreper, fire nivåer

Det elektroniske marked
(“Nettverksøkonomien”)

Kunnskapsarbeidere
(“Kunnskapssamfunnet”)

Nye organisasjonsformer
(“Verdiverksted”)

Strategiske allianser/Virtuelle org.
(“Nettverksorganisering”)

Økt fleksibilitet og bedret reaksjonsevne
(“Time to marked”)                   TID
                           (stress)
                    Hendelse som       Handling
                    krever handling      utført

                       Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
                  Definisjoner
e-economy = den nye økonomien = nettverksøkonomien
            Kraftig vekst kombinert med moderat inflasjon
            Utnyttelse av teknologi (internett) endrer konkurransekreftene dram

e-handel = e-commerce = i-commerce (som benyttes av Forrester Research):
EU definisjon:     e-handel omfatter handelstransaksjoner på Internett
OECD-definisjon:    Forretning som finner sted over åpne, ikke proprietære nett så som
Andersen Consulting:  Kommersielle transaksjoner mellom økonomiske spillere ved hjelp av
            elektronisk formidling basert på Internetteknologi.
Laudon & Laudon:        The process of bying and selling goods and services electro
            transactions using the Internet, networks, and other digital technolog

e-business / e-enterprise:
Laudon & Laudon:       The use of the internet and other digital technologies for org
            communication and coordination and the management of the firm.
            Referanse: Laudon & Laudon; "Management Information Systems" sixth edition, Prentice Hall
e-commerce coorporation: e-business is what happens when you combine the broad reach of th
            Internet with the vast resources of traditional information technolog
            systems. It is dynamic and interactive.
Peter Gloor:      e-business covers the application of Internet technology in all aspec
            business world. We use the term ”e-b” in a broader meaning of usin
            based information technology along the whole value-chain…..
                          8       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                         Institutt for teknologiledelse
  Utviklingen innen elektronisk handel

 80-
 årene


 90-
 årene
 00-
 årene

            9   Handelshøyskolen BI
BHC ©             Institutt for teknologiledelse
    Den tredje
  teknologiske bølgen     Internet


       Client/server

                Thin client
                Slim client
Mainframe            Network Computer

         Fat client   WEB-server
         Rich client  Application-server
         Thick client  Databaseserver              10  Handelshøyskolen BI
BHC ©              Institutt for teknologiledelse
                         Tankerekke
            Visjonen         for planlegging
                         av gode løsninger
          Teknisk infrastruktur
            Applikasjoner
            Arbeidsflyt

             Forretnings-
              strategi:     IT-anvendelser
  Informasjons-     VISJONER
    systemer       MÅL


             Forretnings
              prosesser

                     Tankerekke
                     for å se
                     mulighetene
                   11    Handelshøyskolen BI
BHC ©                     Institutt for teknologiledelse
  IT-begrepene,- en lagdelt struktur
                 Regneark
                            Anvendelser
    SLUTTBRUKER-     Tekstbehandling
                                                                           Metoder
    VERKTØY        Beslutningsstøtte                                                     &
               Regnskapssystem                                                    teknikker
     APPLIKASJONER     lønnssystem
             Produksjonsstyringssystem
                                                          Programvareområder
                                                   Teknologisk
                                                   plattform
    UTVIKLINGS- OG    Databaseverktøy

    DB- VERKTØY
               Utviklingsverktøy                                                  Kunnskap
                Caseverktøy
                                                                            &
                                                                         Ferdigheter
                             Teknisk infrastruktur
    BASIS-         Operativsystem
                                         Drifts plattform
              Nettverksoperativsystem
    PROGRAMVARE   Limprogramvare (Middle ware)               Kabler/Prosessorer                                                   Råvarer
               Skjerm/Tastatur
                 Printere
                                                                           Data
    TEKNISK UTSTYR
               Lagringsenheter
               Routere/Gateways
                           12                                        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                                                  Institutt for teknologiledelse
    Plattformkonsentrasjon
     De ”70%”                  De ”100%”
     Microsoft lojale              Microsoft lojale
    MS Office 2000
    MS NT/2000      Eget/annet
    MS SQL Server 7.0 utviklingsmiljø
    MS Transaction Server
    MS Internett I. Serverdatabasemiljø
    MS Terminal Server driftsmiljø
    MS BizTalk Server
    OSV          Unix/Linux
                           MS Office 2000
                            MS NT/2000
                          MS SQL Server 7.0
                          MS Transaction Server
                          MS Internett I. Server
                          MS Terminal Server
                          MS BizTalk Server
                              OSV

                       13    Handelshøyskolen BI
BHC ©                          Institutt for teknologiledelse
 På vei                           IBM
                              • Stormaskin
                              • 360 - 390 arkitektur
 mot                            • MVA, VM
                               SAP R/2

sentrum            OracleNorsk Data                           SAP
                  Oracle
• Sintran
Bull                 Oracle          SAP
• GCOS                                                 IBM
Digital                                                 • System 36
• VMS                  Oracle A 11i
                               mySAP.com                 • System 38
                               WorkPlace
                                                    • AS 400
                    Unique
                    WEB 3Q00       Movex NG               Movex 11.2
Unique    Unique    Unique
Sintran 85  Unix 91    Win 98   Internet/WEB Rubicon Global
                   orientering     Hansa Financials

               NT         Rubicon   Hansa Financials
               orientering

             UNIX                  Hansa Financials
             orientering
            Flerbruker-
            orientering

                       PC-Systemer
       Enbruker                           MacHansa
                       Microsoft   Macintosh
                                        Maconomy
                       • DOS     • Mac OS
                                   14        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                         Institutt for teknologiledelse
       DEL 2;

    Fra ERP til ERP II
          15  Handelshøyskolen BI
BHC ©          Institutt for teknologiledelse
  Teknologisk paradigmeskifte ?

 Nettverkets,- kommunikasjonsteknologiens betydning

 Brukergrensesnittets betydning

 Objektmodellenes betydning

 Nettleserens betydning

 Økt granulering / komponentifisering


     Monolitt               Egen
                      komponent                      3.parts
                     komponent


                 16    Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
 3. Parts komponenter
                            3. Parts komponenter
               Arkitektur
               dynamikk
 StreamServe
             (Tetris metaforen)
                          3. Parts komponent
                          Kjøpes opp og
             3. Parts komponenter
                          blir ”ens egen”
             supplerer egne
 ERP-suiten              3. Parts komponent
                               ERP-suite
                    erstatter egen

                    17      Handelshøyskolen BI
BHC ©                         Institutt for teknologiledelse
           The ERP system
                             Backbone =
Functional depth                     Transaction
                             Processing
                             System

                             • One datamodel
                             • One system
                             • One technological
                    General ledger     platform
                    Accounts P&R    • One vendor
                    Logistics
                    Production
                    Maintenance
                    Order
      ERP vendor in the role   Billing
      as arcitecht and owner   Distribution
    of the Data- and Objectmodel  Sallery/ HRM

                        Functional width
                     18       Handelshøyskolen BI
BHC ©                          Institutt for teknologiledelse
    Principles of ERP development
Functional depth     Organic development
                           Development
      ERP vendor in the role          throught
      as arcitecht and owner          3. Party
    of the Data- and Objectmodel         components

                      Functional width
                    19   Handelshøyskolen BI
BHC ©                     Institutt for teknologiledelse
       Development Strategies
       Oracle Applications
Functional depth

                 The organic development  CRM
                 of the ERP suite
          Organic development           Oracle A.

                                 E-commerce
                                 Oracle A.
         E-business
                        Seamless
      ERP vendor in the role
      as arcitecht and owner
                        Integration
    of the Data- and Objectmodel

                              Functional width
                       20        Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
       Development Strategies
         J D Edwards
Functional depth

                     Development
                 The organic development
                     throught
                              CRM
                 of the ERPParty
                     3. suite      Siebel
                     components


               E-business               E-commerce
                                   Ariba
                            XML/API
                          Integration
                                 Development
      ERP vendor in the role
                                 throught
      as arcitecht and owner                3. Party
    of the Data- and Objectmodel               components


                              Functional width
                       21       Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
       Development Strategies
          MySAP.com
Functional depth     Organic development  E-commerce CRM

                              E-commerce
                              CRM
                                Development
                                throught
                        API       3. Party
                                components
      ERP vendor in the role   Integration
      as arcitecht and owner
    of the Data- and Objectmodel

                       Functional width
                    22      Handelshøyskolen BI
BHC ©                        Institutt for teknologiledelse
1.  Utvikle e-løsninger som en direkte                         3
   videreføring av den originale pakken
                                           strategier
2.  Utvikle e-løsninger som en selvstendig
   fri komponent der man velger den teknologi
   som er best egnet for formålet

3.  Kjøpe en e-løsningskomponent                    Telefon
                        N ett-leser
                        H TTP            W AP
                        TCP/IP
                      M O V E X e-com m erce
                        (e-handelsapplikasjon)   A PI
                                                       A pplikasjons- og
                                            M O V E X 11.2
              W E B -server
                                                       databaseserver
                                            (E R P-applikasjon)
                       IB M s W ebSphere
                       H TM L,JA V A ,X M L
                        D H TM L,W M L             R PG /D B 400
                        (utviklingsverktøy)
                                            (utviklingsverktøy/
                       M S Site Serve 3.0            språk og database)

                       C om m erce E dition
                       D iverse hjelpeverktøy            O S400
                       M S Internet Inf. Server         (basisprogram vare/
                         M S N T Server             operativsystem )
                        (basisprogram vare)


                             23           Handelshøyskolen BI
BHC ©                                       Institutt for teknologiledelse
      Heterogenious environment

                   ERP
                 General ledger
                 Accounts P&R
         CRM        Logistics
        Marketing
          Sale      Production
Customer   Complaints     Maintenance
                          Purchase  Supplier
        Service       Order
                   Billing
                 Distribution
                   Sallery
                   HRM          Replication
                       24        Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
       E-business suite (Oracle)
       ERP II (Gartner Group)

             ERP         ”Solid Wood”
           General ledger
           Accounts P&R             Supplier Relation
        CRM          ”SRM”         Management
            Logistics
      Marketing        Search
        Sale
            Production  Purchase order
Customer  Complaints Maintenance Complaints        Supplier
       Service   Order
             Billing
            Distribution
             Sallery
             HRM
                   25       Handelshøyskolen BI
BHC ©                         Institutt for teknologiledelse
                         ERP


           Bransje-
                 ERP             Elektronisk
           løsning
            ERP                   støttet
      ERP
         salg   innkjøp
                              leveransestyring
  salg     innkjøp
                                 ERP
                                kjernen
                                              Leverandør
                          CRM              ”SRM”

                    Elektronisk salg  Digitale prosesser
                                  ERP      Elektronisk innkjøp


                Kunde
                           26         Handelshøyskolen BI
BHC ©                                  Institutt for teknologiledelse
  E-business and process integration
       fig. 2.1 side 33
 Application
                   Applications fully
 integration             integrated across
        Client/server     organizational
                   bounderies
        Legacy     Work Group
        Applications  workflow


                   Process
                   integration
                27      Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
                     I randsonen av
                     ERP er det vokst frem

  ERP                 en rekke nye
          CRM         funksjonsområder
                     som må løses ved
                     hjelp av applikasjons-
     E-commerce
                     komponenter
                  WAP  PDA   WinCE    WEB    WIN


  EDM       e-Business


           Business to
           BusinessUtvidet løsning =  Business to

 e-business suite  Employee   ERP II     Business to
           Consumer


                  28      Handelshøyskolen BI
BHC ©                      Institutt for teknologiledelse
            Håndholdte medier
             Fra ”e” til ”m”
 Utvikling av generiske tjenester
 som tilpasses det mediet som henter
 tjenesten

 Utvikling av enkle browsere for PDAer og
 annen mobil utrustning.

 Utvikling av et alternativ til GSM nettet som
 gir høyere ytelse og en oppkoplingsmulighet
 som ligner den vi har for vanlige PCer
 Stikkord: UMTS og
 General Packet Radio Service (GPRS)
Vi ser en konvergering av de teknologier som støtter henholdsvis de
tradisjonelle og de håndholdte PCer. Telefoni er bare en attributt som kan
velges eller velges bort nå du konfigurerer din håndholdte PC.

                         29   Handelshøyskolen BI
BHC ©                          Institutt for teknologiledelse
              CRM
            1. generasjon

     Salgsstøtte  • Forespørsel
            • Tilbud
      Ordre

      MPS
 ERP
    Distribusjon            KUNDE
    Fakturering
     Kunde-
     reskontro
    Serviceadm. Virksomhets-
   data


                    30  Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
               CRM Visjonen
Operational CRM
     Marketingstøtte CRM  • Kampanjer
      Salgsstøtte     • Forespørsel
                • Tilbud
     Kundesupport      • Support

       Ordre
                • Ordre/avtale prosesser
       MPS        • Ordreprod./Status
                                KUNDE
  ERP
                • Levering/distribusjon
     Distribusjon
                • Reklamasjoner
     Fakturering  DW  • Fakturering
      Kunde-
      reskontro      • Betaling

     Serviceadm.     • Service  Virksomhets- E-dokument
                Analytical CRM
    data    arkiv


                             31  Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
      DEL 3;

  Work Flow Management
   Business Intelligence
         32  Handelshøyskolen BI
BHC ©         Institutt for teknologiledelse
          En viktig nyanse
Proaktiv rapportering:  Systemet tolker data. Avhengig
             av utfallet vil systemet ta et
             initiativ og presentere resultatet
             for brukeren (abonnenten)

Proaktiv arbeidsflyt:  Systemet tolker hendelser.
             Avhengig av utfallet vil systemet
             ta et initiativ overfor en bestemt
             bruker og tildele denne en oppgave.
                 33     Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
    Hva vet vi om rapportering idag
  Kilde: Deloitte Consulting; Skandinavisk undersøkelse utført våren 1999

 • At lønnsomhetsmåling og kostnadseffektivitet er den
    viktigste form for finansiell rapportering
 • At rapportering som reflekterer miljø- og kompetanseprofil
    fremdeles er lite utbredt.

 • Rapportering er i størst utstrekning fokusert på konsern- og
   funksjonsnivå, og i meget mindre grad på prosess og
   individnivå.

 • At PC-baserte modeller, f.eks. utført i Excel er det mest
    brukte rapporteringsverktøy.

 • At papirbasert rapportering fremdeles er den hyppigst brukte
    presentasjonsform

                       34      Handelshøyskolen BI
BHC ©                           Institutt for teknologiledelse
  Ulemper ved dagens rapportering

  1.  Er alt for historisk orientert
  2.  Har en altfor kortsiktig fokus
  3.  Er altfor finansielt fokusert
  4.  Gir for mye informasjon
  5.  Informasjonen mottas for sent
  6.  For lett å manipulere
  7.  For aggregert
  8.  For lavt presisjonsnivå
               Kilde:  Deloitte Consulting
                    Våren 1999


            35    Handelshøyskolen BI
BHC ©              Institutt for teknologiledelse
  Neural Computing / Neural Networks
     det ultimate verktøy for
     Business Intelligence
      CELL( NEURON) 1   Databehandlingsteknologi
                inspirert av hjernen og dens
                biologiske form form
                databearbeiding
                               SYNAPSE = WEIGHT
           AXON = OUTPUT

  SOMA = NODE

                              DENDRITES = INTPUT


         Del av et nettverk;
         to sammenkoplede
         biologiske celler                CELL (NEURON) 2


                     36     Handelshøyskolen BI
BHC ©                        Institutt for teknologiledelse
  Anvendelser av ”kunstig intelligens”
 • Revisjon,- identifisering av uregelmessigheter
 • Kredittvurdering        Neural
 • Prognostisering
 • Risikoanalyse
                  Network
 • Valutahåndtering        Computing
 • Identifisering av fremtidige ressursbehov
 • Optimalisering av direct-mail kampanjer
 • Analyse av kundeadferd og kundekarakteristika
  Proaktiv
  rapportering    Å utnytte avanserte
            analysemodeller for å finne

            • Mønstre, sammenhenger, forklaringer
            • Trender, sannsynligheter, mulige utfall

                 37      Handelshøyskolen BI
BHC ©                     Institutt for teknologiledelse
         Rapporteringsrommet
  Proaktiv                 Fuzzy
                       Logics
                Datamining        Neural
                      Expert   Network
           Intelligent Agents  Systems   Computing
                      Genetic
         Hendelsesovervåking    Algorithm
         Alert


            Monitorering


        Dagens
        tradisjonelle
        rapportering
  Reaktiv
       ”Uintelligent”                Intelligent
                      38       Handelshøyskolen BI
BHC ©                            Institutt for teknologiledelse
         Proaktiv rapportering
         eksempler på anvendelse
 • En hendelse som skulle ha inntruffet
    inntreffer ikke (betaling)
 • En vesentlig hendelse med bestemte
    karakteristika har inntruffet (et salg)
 • Et måltall har overskredet eller underskredet
    et bestemt nivå (leveransekvalitet)
 • En bestemt sannsynlig for at et mål oppnås
    innen en bestemt tid er nådd
                 39    Handelshøyskolen BI
BHC ©                   Institutt for teknologiledelse
  Den avanserte sanntids-monitorering

                 Fra proaktiv
                 rapportering til
                 sanntidsmonitorering
                 av et vidt
                 spekter av måltall.
  The Management Cockpit
      (SAP)

 The Managers workbench

  Excective information
      system

              40    Handelshøyskolen BI
BHC ©                 Institutt for teknologiledelse
      DEL 4;

  e-commerce- e business
     arkitekturer
         41  Handelshøyskolen BI
BHC ©         Institutt for teknologiledelse
     INTERNT                   EKSTERNT
                                        Varianter av
AKTIV     Oppgaveutførelse        Handel på nett
        (Applikasjonstilgang)   (e-handelsfunksjoner)        eksponering
                                  Ekstranett/Internett
           Transaksjonsprosessering                  på WEB
  Intranett                Monitorering

        Nøkkeltall           Leveransestatus
        (BSC)              Leveranseevne
        (Databasetilgang)        (Databasetilgang)

                Publisering

                    Selskaps- og produkt
        Styringsrapporter        informasjon
        (HTML format)          (“Hjemmesider”)
PASSIV


                           42            Handelshøyskolen BI
BHC ©                                     Institutt for teknologiledelse
             WEB-grensesnitt
 WEB gir en enkel stedsuavhengig tilgang til applikasjonen
 uten andre krav til klienten enn at den har en nettleser eller på
 annen måte en innebygget JAVA Virtual Machine. I tillegg må
 minnet være stort nok !!!!
Strategi A:           Strategi C:           Strategi B:
Videreføring/kopiering   Nytt grensesnitt basert  Videreføring/kopiering
av det karakterbaserte    optimal bruk av     av det grafiske WIN
grensesnittet        WEB-grensesnittet         grensesnittet
                 muligheter.
                     SAP
                    Workplace

              EnJoy SAP  EnJoy SAP
 Karakter-         WIN GUI   WEB GUI    Windows
       WEB GUI                         WEB GUI
 basert                        GUI
              SAP R/3   SAP R/3
              WIN GUI   WEB-GUI
Masterpiece/NET                   Oracle Application
              SAP Workplace
                      43     Handelshøyskolen BI
BHC ©                         Institutt for teknologiledelse
  Kreves det noe mer ?


    ERP      E-handels-
                  Vareinfo
            løsning   Lev.evne.

  ERP-DATA
                  Bestilling
           44   Handelshøyskolen BI
BHC ©             Institutt for teknologiledelse
           Kritiske funksjonsområder
     Ledelsen     Ledelsen
                                   XML/WML
                                   Markedsføring
      Analyse                          Tilbud
                                   Ordrebekreftelse
      verktøy      CRM                   E-faktura
                         Output
              verktøy       Management

Service Management
 Distribusjon/Lager  ERP            Sanntids-
                        kontakt med    E-handel    Vareinfo
                        ERP-data             Lev.evne.

     ERP-DATA             Kredit-
                    administrasjon               Bestilling


       Arbeidsflyt
        verktøy
              ARKIV


                             Dun &
                            Bradstreet
                               45      Handelshøyskolen BI
BHC ©                                   Institutt for teknologiledelse
    Kritiske funksjonsområder med 3. Parts-
        Ledelsen komponenter
     Ledelsen
                       + Jetform        XML/WML
                       + Streamserve      Markedsføring
                                   Tilbud
      Analyse
                                   Ordrebekreftelse
      verktøy      CRM                   E-faktura
                         Output
              verktøy      Management

Service Management
 Distribusjon/Lager  ERP           Sanntids-
                        kontakt med    E-handel    Vareinfo
                        ERP-data             Lev.evne.

     ERP-DATA            Kredit-
                   administrasjon               Bestilling


       Arbeidsflyt
        verktøy
              Arkiv

                            Dun &
                            Bradstreet
                               46      Handelshøyskolen BI
BHC ©                                   Institutt for teknologiledelse
            E-handel;
       et spørsmål om hva det er man
             selger


                     Kvalitet som                           Kvalitet som
       Stabil kvalitet over tid  forringes over tid         Stabil kvalitet over tid   forringes over tid

                                     Enkelt å håndtere i et Krevende å håndtere i et
          CD-er                         e-handelskonsept     e-handelskonsept
   Enkel                Matvarer        Enkel KSF: Massedistribusjon KSF: Leveringshastighet
          bøker
                                    KSF: Varetilgjengelighet   KSF: Routing


                                     Krevende å håndtere i et Meget vanskelig å håndtere
       Møbelinnredning                         e-handelskonsept    i et e-handelskonsept
 Kompleks                Catering      Kompleks
                                      KSF: Konfigurator      KSF: Logistikk
        Datautstyr
                                        KSF: Pakking      KSF: Konfigurator


       Kategorisering av varer                     Kritiske suksessfaktorer
                                   47              Handelshøyskolen BI
BHC ©                                               Institutt for teknologiledelse
  Modell 1:                    Modell 2:                    KUNDER
  Forsiktig tilnærming               Lavt ambisjonsnivå

                       KUNDE                           KUNDE
A    LEVERANDØR A                   LEVERANDØR A
m                                CRM
           Hjemme-                         E-ordre         KUNDE
    ERP                 KUNDE    ERP
b            sider                         registrering


i
                       KUNDE                           KUNDE
s
j                          Modell 4: Moden løsning
  Modell 3:               KUNDER                           KUNDER
o  Middels ambisjonsnivå
                           LEVERANDØR B
                              CRM
n                      KUNDE
                           ERP
                                 E-handels-
                                  program
                                        Brann-
                                         vegg
                                                    KUNDE
s    LEVERANDØR A
                           LEVERANDØR A
n    ERP
        CRM
           E-handels-  Brann-
                  vegg   KUNDE  ERP
                              CRM
                                 E-handels- Brann-
                                  program  vegg
                                             E-markeds-   KUNDE
           program                               plass
i
                           LEVERANDØR C
v                      KUNDE     CRM
                                 E-handels-  Brann-
                                                    KUNDE
                           ERP
å                                 program    vegg
e
n
e                          48          Handelshøyskolen BI
BHC ©                                   Institutt for teknologiledelse
      Innkjøper                     Selger
• Bestillingsforslag ifølge behovsberegning       • Tilgang til varekatalog
• Bokføring av rekvisisjoner og avtaler         • Priser og betingelser
• Avrop mot innkjøpsavtaler               • Bilder og dokumentasjon
• Søking på laveste pris ved alternative lev.      • Bestillingsfunksjon
• Utvikling av innkjøpsprognoser             • Proaktive tilbud basert på
• Knytte bestilte artikler til kunde- eller prod.ordre      kjøpsadferd.
• Felles leverandørregister (innkjøp/reskontro)     • Promotering av varertilbud
• Leverandørevaluering                  • Kreditevaluering
• Sjekke leveransedyktighet               • XML faktua
• Sjekke leveransestatus
• EDI-tilknytning mot leverandør
• Tilknytning til transportsystemer
• Fakturakontroll
• Kvalitetskontroll
• Betaling
• Reklamasjon
                         49      Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
      WORK FLOW MANAGEMENT

 Workflow Management Coalition (WFMC):
 "A Workflow Management System is one that provides procedural
 automation of a business process by managing of sequence of
 work activities and invoking appropriate human and/or IT-
 resources associated with the various activity steps" Business Process Redesign (M. Hammer;)
 "The fundamental analysis and redesign of everything
 associated with a business to achieve dramatic
 performance improvement and the management of
 associated business changes"


                   50     Handelshøyskolen BI
BHC ©                      Institutt for teknologiledelse
   De
  merkantile
  prosesser                                          Fakturahåndtering


             Antall
                                            Reiseregninger
             involverte

                                      Innkjøp• Fakturering - inndriving
• Fakturamottak - remittering
• Innkjøp                                 Fakturering
• Konsernkonsolidering
• Årsavslutning
• Periodeavslutning                   Budsjettering
• Budsjettering
• Prognostisering
• Likviditetsstyring              Grad av
• Avskrivning
                        geografisk
• Prosjektoppfølging
• Investeringsanalyser             spredning
• Multidimensjonal rapportering    Årsavslutning
• Reiseadministrasjon

                                 Grad av regelstyring
                              51       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                   Institutt for teknologiledelse
                     Begrepene
                    Workflow management
Unique:
Tieto E:
        Jetform komponent
        Eget
                    på ulike nivåer:
SU Application: Eget
Oracle:     Eget
mySAP.com:   SAP Work Flow               Maskinstyrings-
Movex:     Eget                   systemer på
Maconomy:    Eget
                             fabrikkgulvet
Masterpiece: Eget           Prosesstyring i produksjon
IFS:      IFS Business Modeler

                    Administrativ WFM
Hansa Finan. Eget
Guide:     Eget
XAL:      3. Partsløsning
AXAPTA:     Shop Floor Control   Elektroniske
ASW:      Utnytte Lotus Notes  formularer
Agresso:    Eget

                    Ad hoc
                      52     Handelshøyskolen BI
 BHC ©                        Institutt for teknologiledelse
                 Regnskapssystem                               Contempus`
           Data legges
                                                         (tidligere DOCNET)
           inn manuelt              Data legges

                                                        WFM-konsept
                                          Utbetaling
           i regnskap               inn manuelt       initieres
           Tildeler                i regnskap
           bilagsnummer


Faktura
     Preregistrering
      Konterings-
              Faktura
                    Distribusjon
                    Godkjenning
                            Endelig
                                 Arkivering    Utbetaling
                                                       ”Contempus Invoice”
              kontroll         bokføring
       stempel          Kontering
                                                       Ref. Contempus Invoice, White Paper
                                    Originalbilag
                                    arkiveres


                           Manuelt arkiv
                           for regnskapsbilag
                                                 FAKTURAGODKJENNING


                                     DOKUMENT
                                     FANGST
                                                 DATA-
                                                          Regn     NN      Web
                                                 FANGST       skap    system    browser
                                     - Scanning        OCR

                                     - EDI

                                     - Intern import
                                                       ELEKTRONISK BILAGSARKIV
                                                    53       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                                         Institutt for teknologiledelse
    Personlig portal tjenesteabonnement

                 Dine
                spesifikke     Dine dokumenter
                         Tilbud
                oppgaver     Faktura nr. 1001      Aksjon
SAP Workplace           ERP      Faktura nr. 1301

IFS Personal Portal        suitens     Ordrebekreftelse


Agresso Business Portal     funksjoner


                 Dine
                          Din nyhetskanal
                         Intern/ekstern informasjon
                generelle
                oppgaver      Ditt styringsverktøy
                 Microsoft         Balanced Scorecard
                 Office
                funksjoner
Når PCen er en så viktig del av din arbeidsdag og din fritid vil du kreve å bygge
ditt eget grensesnitt,- dvs velge form, farge og funksjon. Dette er en
manifistering av begrepet ”personlig databehandling”.

                       54           Handelshøyskolen BI
BHC ©                                Institutt for teknologiledelse
                WEB-tilnærming

        Windows      Browser
                         Minimum linjekapasitet 64 kbps
1. Lag       Klient-
Brukerflate-   applikasjon
logikk
                  WEB-     • Antall brukere er et spørsmål om å
                                dimensjonere WEB-serveren
                  server
                                (og de øvrige serverne !)


2. Lag     Applikasjons-   Applikasjons-
applikasjons-   server      server
logikk3. Lag     Database     Database
Data-
logikk      server      server
                          55        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                Institutt for teknologiledelse
               Citrix-tilnærming

        Windows    Windows      ICA-protokoll
               m/ICA protokoll   Windows      • Minimum Intel 286 m/ 640 K Ram
1. Lag                        Unix
         Klient-                OS-2    • Minimum linjekapasitet 14 kbps
applikasjons-  applikasjon
logikk
                             Macintosh               Microsoft               • Ca 20-30 navngitte brukere pr. server.
                           MetaFrame    • Håndterer både 16 og 32 bits
               Terminal         server
                Server                      applikasjoner


 2. Lag     Database   Database        Database-
 Data-
 logikk     server    server         server
                              56        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                    Institutt for teknologiledelse
              Arkitektur eksempler
 Guide Movex NG AXAPTA Agresso 5 Hansa F               Navision
        KLIENT    KLIENT            KLIENT    KLIENT     Filserver
 Karakter-                KLIENT
        Nettleser  Nettleser           Windows   Windows
  basert    Java VM   Java V.M.
                      ICA
               WEB    Metaframe-
               server   Server
        WEB
        Appl.
        server    Applika-   Applika-     Applika-
                sjons    sjons      sjons-
 Appl.sjons-         server    server      server
   og
 Database
  server   Database   Database   Database     Database  Database
        server    server    server      server   server


                           57       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                 Institutt for teknologiledelse
Tykk           Tynn
klient          klient
                       Arkitekturer
                  Installasjonens lagdeling
                   • 1 + 2 på ett tjenerlag
     TCP/IP
     basert           • 3 på klientlaget
     kommunikasjon
                   • 1 på ett tjenerlag
                   • 2 på ett tjenerlag
                   • 3 på klientlaget
 ”Tynn”          ”Tykk”
 tjener          tjener   • 1 på ett tjenerlag
                   • 2 + 3 på klientlaget

 Applikasjons lagdeling       • 1 på ett tjenerlag
                   • 2 på mange tjenerlag (distribuert logikk)
     1: Databaselogikk      • 3 på klientlaget
     2: Forretningslogikk
     3: Dialoglogikk       • 1 + 2 på ett tjenerlag
                   • 3 på ett tjenerlag (WEB-server)
                   58       Handelshøyskolen BI
BHC ©                        Institutt for teknologiledelse
          XML
     eXtended Markup Language
    godkjent av WWW Consortium


   SGML       HTML       XML

 XML definerer struktur og syntaks for
 alle dataelementer i et skjema/rapport/skjermbilde

 EDIFACT formater er iferd med å bli implementert
 på en XML plattform.

                59    Handelshøyskolen BI
BHC ©                  Institutt for teknologiledelse
     Autentisering
                             • Stemmegjenkjenning
                             • Fingeravtrykk
                             • Fingertrykk
                             • Signatur

          Adgang             til   infrastruktur
          Autorisasjon          til   programmer og data
          Autentisering av             person
          Digitale signaturer       på    aksjoner mot systemet
          Sporbarhet           fra   saldopost til datakilder
          Formell kontroll        av    koder, konti mm
          Formatkontroll         på    kontostreng
          Logisk kontroll         av    posteringstransaksjonen
          Rimelighetskontroll       på    posteringen

Når aksess i stadig større grad skjer via enkle håndholdet medier vil kravet til
sikker autentisering øke.

                       60        Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
        DEL 5;

    Arkitektur og strategi
           61  Handelshøyskolen BI
BHC ©           Institutt for teknologiledelse
      E-handel som fenomen                Salgsvolumer og resultater


1a    E-handel innen vår bransje                 Kjøpsmønster
                                                 1b
   E-handel hos våre konkurrenter                 Kundelojalitet
    Eksternanalyse                     Internanalyse
                      Bør vi gå
                      videre i
                      analysen
    Kundenes forhold til e-handel            Prosesser/forretningsregler/data

   Leverandørenes forhold til e-handel               Ansattes
2a     Systemleverandørens
                              arbeidsoppgaver og kompetanse
                                                 2b
      forhold til e-handel                Systemer og Infrastruktur
     Infrastrukturleverandørens
       forhold til e-handel              Hvilken kost/nytte kan påregnes
                            62        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                  Institutt for teknologiledelse
             Key issues
           Research project 1998


1:  To create better linkage between IT strategy and Business Strategy
2:  To identify IT-projects which gives competitive edge.
3:  Strengthen the IT-planning process across organisational borders.
4:  To create a holistic IS/IT Architecture
                    63     Handelshøyskolen BI
BHC ©                        Institutt for teknologiledelse
 Architecture
Combination and integration of all components in a system.

A system is either an Information System or a Business system.

We have to deal with both:
As is” architectures and ”To be” architectures

ARCHITECTURE:
The technical blueprint for the corporate resource
that can be shared by many users and services. This blueprint is how
things fit together and so must consern itself with standards. The
opposite of architecture is to select every element on a project by
project basis (Keen 1991)


                   64     Handelshøyskolen BI
BHC ©                      Institutt for teknologiledelse
              Henderson & Venkatraman
           BUSINESS                         IT
         Business Strategy                   IT-strategy

              Business                   Technology
              Scope                     Scope
External

      Distinctive      Business          Systemic          IT
      Competencies      Governance         Competencies      Governance


 Strategic Fit


            Administrative                     IT
            Infrastructure                  Infrastructure
Internal


      Processes          Skills         Processes         Skills


           Organizational       Functional   IT Infrastructure
       Infrastructure & Processes     Integration   & Processes
                                    Handelshøyskolen BI
BHC ©                                  Institutt for teknologiledelse
  De fem                    Virksomhetsperspektivet
 dimensjoner               ORGANISASJONSARKITEKTUR

  side 73
IS/IT-perspektivet
           APPLIKASJONSARKITEKTUR           TEKNISK ARKITEKTUR
                       PROSESS-
                       ARKITEKTUR
                     DATAARKITEKTUR
                                   Handelshøyskolen BI
BHC ©                                Institutt for teknologiledelse
 Integrerte modeller med ”IFS Active Modeler”
virksomhets modeller          IS / IT- modeller
 • virksomhetsprosesser          •  applikasjons struktur
 • interessenter             •  data modell
             Repository   •  data-flyt modell
                     •  infrastruktur


         integrert gjennom meta-modellen
                     Handelshøyskolen BI
BHC ©                   Institutt for teknologiledelse
                          Målbilde 2003
         Leverandør            Telenor Business Solutions                       Kunde
 Marketing                                  Salgsstøtte/
                                                         OForespørsler   Kundeportal
                                        dialogmarkedsføring                 Kampanjer

                                                         U
Salg                                     Salgsordresystem          T Kjøp
                                                         Endre kundedata

                          Kunde-                         C            Kundeportal

                          master
                               Ressurstilgj.
                                                         P         Tilbud


                                                         UOrdrestatus   Kundeportal
                                        Ordreadministrasjon
Ordre            Leveransestatus
                                                         T         Ordrebekr.

                                                      R
Innkjøp            Ordrebekreftelse                Innkjøpssystem           M WEB WEBFAX PRINT
                                                               MAIL
                                                         N
Produksjon/                                                    G
Lager
         Produkssjons-
         styringssystem          Produkt-       Innkjøpsordre
                                                     M    MReklamasjon Kundeportal
                          master
                                                         N poster ? Kundeportal
                                                          Åpne
Fakturering            Leveranseinfo                Faktureringssystem         T.       Faktura
                                        Økonomisystem;      KRED.  DOK-
Økonomi                                     Hovedbok + reskontri   ADM.  ADM                                       Lønnsberegning
Personal / lønn
                                       Personalsystem
                                        68           Handelshøyskolen BI
BHC ©                                                 Institutt for teknologiledelse
    Målbilde 2003 hvilke systemer passer / passer ikke
          Leverandør                            TBS                    Kunde
 Marketing                                        RADAR
                                         Salgsstøtte/
                                                           OForespørsler   Kundeportal
                                         dialogmarkedsføring                  Kampanjer

                           KURT                               U
                                                                       KSO
                                      RADAR AHD
                                       Salgsordresystem             T Kjøp
                                                           Endre kundedata
Salg                                                     C             Kundeportal
                                                                      VIP nett
                           Kunde-
                           master
                                Ressurstilgj.
                                 CAST        Rebel    CSAM        P         Tilbud
                                                                     Telenor City
                           KM                               UOrdrestatus   Kundeportal
                                         Ordreadministrasjon
Ordre             Leveransestatus
                                        Sinsen                T         Ordrebekr.
                                                 KOF
                                                       R
Innkjøp             Ordrebekreftelse
                                        Sinsen
                                         Innkjøpssystem            M WEB WEBFAX PRINT
                                         IFS     KOF                MAIL
                                                           N
                           Clearing
Produksjon/                                                      G
Lager
          Produkssjons-
          styringssystem
          KOF
                           Produkt-       Innkjøpsordre
                                                       M    MReklamasjon Kundeportal
                           master

                                        Sinsen      KOF
                                                           N poster ? Kundeportal
                                                            Åpne
Fakturering             Leveranseinfo                Faktureringssystem          T.       Faktura

                                        Kontering systemet

                            MIA            FS
                                         Økonomisystem;      Kreditt  DOK-
Økonomi                                                  Credit
                                                       adm.   ADM
                                         Hovedbok + reskontri
                           OASEN                        View

                                               SAP
                                        Lønnsberegning
Personal / lønn
                                        Personalsystem
                                         69           Handelshøyskolen BI
BHC ©
 Sentral styring  Full frihet      Uavklart
                                                     Institutt for teknologiledelse
      DEL 6;

  Markedet og alternativene
         70  Handelshøyskolen BI
BHC ©         Institutt for teknologiledelse
  Et
          Programvarehus
fragmentert
 konsept
Sekundærprodukt     Primærprodukt:
                         Sekundærprodukt
  Referanse-
                         Implementasjon
  prosesser      Applikasjonene


   Sekundærprodukt           Sekundærprodukt
     Support              Opplæring
         Bedriften/Kunden
                  71    Handelshøyskolen BI
BHC ©                     Institutt for teknologiledelse
   Det                                Allianser
               Programvarehus               • Teknologi
 utvidede                              • Programvare
                                    • Konsulent
 produkt-                                 • Salg

  begrep
    Støtteprodukt      Hovedprodukt:
                              Støtteprodukt
    Referanse-            Komponent
                             Implementasjon
     prosesser
  Komponent         Applikasjonene       Komponent


 e-processes                             e-implementation
         Støtteprodukt      Støtteprodukt
           Support        Opplæring
         Komponent       Komponent

        e-support               e-learning
                Støtteprodukt
                 ASP/Drift
                     Komponent
                           e-operation


            Bedriften/Kunden
                 72            Handelshøyskolen BI
BHC ©                            Institutt for teknologiledelse
         The software arena
 USA/Tyskland/Holland/England/Sverige
         CODA
        Movex NG
        OneWorld                  S+D+F
        Masterpiece
        ORACLE
         BaaN
         SAP                     GUIDE
          IFS    MOVEX              MULTI+
               JD Edward       SU     AXAPTA
               AS400       UNIQUE
                        VISMA E
                               MACONOMY
                ASW       AGRESSO   TIETO ECONOMA
                       RUBICON G
                               NAVISION
                        VISMA D
                                SCALA
               Sweden
                       SCENARIO
                       INFOEASY      XAL
                        RUBICON
                        VISMA P
                        BRAVO
                        HANSA
                         GBA


                       Norway

                     73    Handelshøyskolen BI
BHC ©                       Institutt for teknologiledelse
               The ERP arena

      mySAP.com    Oracle                                    Masterpiece/
                                                       Net

      IFS Appl.       BaaN
                                                      Coda
  Muti+        Movex     Guide
                                             Agresso B W
    OneWorld Damgaard
                          Maconomy             Unique
         Axapta       ASW
                                      SU Applications  Rubicon    Tieto
                        Visma B.
     Scala                  Design
                                                Global   Economa
            Damgaard  Navision                               Next F S
             XAL                  Hansa
                               Financials          Rubicon Pro
                                        BRAVO
                        Visma B.
                        Enterprise
                                        GBA E2    Rubicon
                                Office 2
                                               Småbedrift
                                     InfoEasy
                        Visma B.    First            Rubicon
                        Professional   office     GBA 2000
                                     Scenario      Express
                                           Best of
          Wide ERP                    Narrow ERP     Breed
                                74     Handelshøyskolen BI
BHC ©                                        Institutt for teknologiledelse
  Livsløp
               One-stop-shopping
  n. driftsår
  2. driftsår                           Support    Drift

  1. driftsår
  Implemen-   Implemen-  Prosess-
                     Opplæring
  tasjonsår    tasjon   design
               Hovedproduktet
           (ERP/CRM/e-handel etc. / Programkode)


                        75       Handelshøyskolen BI
BHC ©                             Institutt for teknologiledelse
      Undersøkelse om prioriteringer
       ved kjøp av programvare
              Diplomoppgave vår/høst 99

 • Løsningens funksjonalitet                    1,6
 • Prosjektets totaløkonomi                    3,2
 • Løsningens tekniske konsept                   3,8
 • Løsningens markedsmessige posisjon               4,0
 • Leveransekvaliteter                       4,5
 • Aktørenes markedsmessige posisjon                4,6
 • Kvalitet i tilbudsmateriale og tilbudsprosess          6,4PS: Laveste verdi representerer høyeste rang

                        76    Handelshøyskolen BI
BHC ©                          Institutt for teknologiledelse
                          • Funksjonell arkitektur           1,5
                          • Rapportering/informasjonsuthenting     3,0
    Detaljene                  • Brukergrensesnitt
                          • Arbeidsflyt/workflow
                                                 3,2
                                                 3,9
                          • Autorisasjon/sikkerhet           4,5
                          • Dokumentasjon/hjelpefunksj.         4,9

• Løsningens funksjonalitet
• Prosjektets totaløkonomi             • Konsulenttjenester             2,2
• Løsningens tekniske konsept            • Applikasjonslisenser            2,4
• Løsningens markedsmessige posisjon        • Infrastruktur                3,1
• Leveransekvaliteter                • Effektivitetstap etter start        3,2
• Aktørenes markedsmessige posisjon         • Interne ressurser              4,5
• Kvalitet i tilbudsmateriale og tilbudsprosess
                          • Driftskostnader               5,5


                          • Implementeringsmetode            2,3
                          • Referanseprosesser             3,0
• Programvarelev. ref. og renomè       1,6  • Support                   3,3
• Programvarelev. soliditet          2,0  • Påvirkningskraft              3,8
• Implementeringsp. ref. og renomè      3,1  • Opplæringsprogram              4,0
• Implementeringsp. soliditet         3,5  • Programvarelev. alliansep.         4,7


 PS: Laveste verdi representerer høyeste rang

                             77       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                  Institutt for teknologiledelse
                Metamodellen


Visjon/           Hoved-    Støtte-         Gjennom-  Total Cost of
       Arkitektur              Overlevelse                Nytteverdi
 mål            produktet  produktene         førbarhet  Ownership
Ivareta    Ivareta et  Ivareta   Ivareta   Ivareta   Ivareta   Ivareta     Høste
 for-    helhetssyn    at      at    behovet   prosjekt-  bruks-     gevinstene
ankring          behovene  løsningen   for en    fasen    fasen
              dekkes    kan    langsiktig   og
                    utnyttes   allianse   bruks-
                    effektivt
                                 fasen

     Strategi      Egenskaper           Risiko          Nåverdi
           Kundens vurderinger i anskaffelsesfasen


                            78        Handelshøyskolen BI
BHC ©                                  Institutt for teknologiledelse
               Vurderinger som må gjøres


 Visjon/                 Hoved-    Støtte-             Gjennom-     Total Cost of
           Arkitektur                     Overlevelse                   Nytteverdi
 mål                  produktet  produktene            førbarhet     Ownership
          Organisasjon      Rolle-   Implementasjons-                            Prosess-
           Prosess               metode
                                      Aktør    Mottaks-      Lisenser    forbedring
Forretnings-               aspektet
 strategi                                        evne                 Primær-
           Data                                Forankring             sekundær
                            Referance-            Ressurser
             O        Prosess-    processes
                                    Applikasjon
                                            Endringsvilje
                                                     Infrastruktur
                                                              Omsetning
                     aspektet                                      Ny forretning
                                                               Unngå tap
                                            Gevinst-     Implemen-
Trigger     A    P    T           Support
                                            realisering     tering      Kapital
                     Data-                                      forbedring
                                     Teknologi
                     aspektet    Interaktiv            Prioritet           Penge-/Anleggs- og
                                                     Forvaltning
             D                læring            Kompetanse
                                             Opptreden
                                                              Intellektuell k.

 IS/IT-
          Applikasjoner                            Leveranse-     Risiko-
 strategi                Teknologi-     Drift      Faglig                    Gevinstrisiko
                                             evne      kostnader
        Teknisk infrastruktur  aspektet     (ASP)     fundament              Påslag
                                                             Reduksjonsfaktor
        Strategi          Egenskaper                Risiko             Nåverdi
               Kundens vurderinger i anskaffelsesfasen


                                      79          Handelshøyskolen BI
BHC ©                                              Institutt for teknologiledelse
    Leveranseevne/implementering
Kritiske suksesfaktorer  Indikatorer
KRITISK MASSE       • Antall installasjoner
             • Konsentrasjon mot èn programvare
             • Allianser med teknologileverandører
KONSENTRASJON       • Bransjekunnskap
             • Sertifiseringer
KOMPETANSE        • Referanseinstallasjoner/suksess
             • Kvalitetssystemer/Metodikk
             • Opptreden
KVALITET

KULTUR
                 80     Handelshøyskolen BI
BHC ©                    Institutt for teknologiledelse
               Supply Chain

                The Enterprise
             The Extended Enterprise
 Suppliers   Office      Branch      Field Workers  Customers    Consumers
 (Vendors)  Knowledge     Knowledge              (Clients,
        Workers      Workers              Resellers)
              Financial Control
               Project Control
                   Sales              Buy        Shop
       Purchasing        Procurement
             Sales Order Fulfillment
         Manufacturing         Services

       Advanced Warehousing
       Advanced Manufacturing     Advanced Services
                            81      Handelshøyskolen BI
BHC ©                                Institutt for teknologiledelse
                  Communication

                   The Enterprise
                The Extended Enterprise
 Suppliers     Office      Branch       Field Workers   Customers     Consumers
 (Vendors)    Knowledge     Knowledge               (Clients,
          Workers      Workers               Resellers)
           Intranet      Intranet      Intranet
  Extranet                                 Extranet     The Internet
            LAN        WAN         WAP

                    Windows    Browser (HTML/   Browser (HTML/
   EDI                                          Browser (HTML/
          Windows     Terminal Server,    XML)        XML)
   XML                                            XML)
                  Citrix Metaframe    WML        WML

XML, Fax, Email  Printer, Email   Printer, Email  Fax, Email, SMS  Fax, Email, SMS  Fax, Email, SMS
                               82       Handelshøyskolen BI
BHC ©                                    Institutt for teknologiledelse
            Solutions on Demand
                        Business Scenarios


People                               Examples:
in                                 • e-Procurement
Business Scenarios                         • Field Sales
                                  • and much more ...

Roles


Industry Solutions

             Marketplace News Directories        Sales         Very Short
Software &
            Workplace  Catalogs ESS B2B Procurement          Innovation Cycles
Service
                         TM   Application
Components      Service Selling  BW
(examples)                 SEM CFM hosting
          Marketing    IS   Electronic Implementation
               Components surveys     Outsourcing
         ValueSAP
               KW Logistics   APO
                           Human                  Relatively
        Financials                      Payroll
              Manufacturing      Resources                  Stable
Internet
               Internet Business Framework
Architecture                   83            Handelshøyskolen BI
BHC ©                                    Institutt for teknologiledelse
        Ole Brum`s lov
      ”Ja takk, - begge deler”
 Standard     men også   Skreddersøm

 Funksjonsrikt   men også   Enkelt

 Komponenter    men allikevel ”Hel Ved”
              84    Handelshøyskolen BI
BHC ©                Institutt for teknologiledelse

								
To top