INTERREG IVA Nord.ppt by censhunay

VIEWS: 10 PAGES: 22

									Rundabordssamtal 2011-01-11


         Gränslösa möjligheter
     Interreg Nord och ENPI

Några skillnader denna programperiod jmf
med föregående

Nord programmet och läget i program
genomförandet

ENPI och det aktuella läget
                      Gränslösa möjligheter


Några tankar om kommande period
Skillnader jmf med föregående
    programperiod

 3 delprogram har blivit 2 program,
 Kolartic till ENPI, Sápmi ett prioriterat
 område i Nord
 Förvaltningsmyndigheten till Sverige
 Interreg IV Målprogram såsom Mål 1 och
 Mål 2
 Ett utökade programområden, sjögränser
 nytt begrepp
                      Gränslösa möjligheter Nytt kontrollsystem, Nationella
 kontrollanter
Interreg IVA Nord
          Gränslösa möjligheter
Nordprogrammets prioriteringar

 Mer fokuserat, inte lika brett som tidigare
 programperiod

 Sju strategiska utvecklingsområden

 FoU och utbildning – bygga nätverk och
kompetens för att gå vidare till FP 7, CIP,
CRAFT etc.                 Gränslösa möjligheter
 Ett steg vidare, mer konkreta och
långsiktiga resultat
   Prioriterade områden

-       Nord

1. Utveckling av näringslivet

2. Forskning, utveckling och utbildning

3. Regional funktionalitet och identitet
    Delprogram Sápmi
                      Gränslösa möjligheter


4. Gränslös utveckling
Vad krävs för att delta i Interreg?

 1. Ett partnerskap med minst två parter och
 att de är från två olika länder

 2. 40% Nationell offentlig finansiering i
 område 1-3 och 35 % i område 4.

 3. Goda idéer med ett gränsregionalt
 mervärde.
                       Gränslösa möjligheter

 4. Ett gemensamt genomförande.
       Programläget

  33 miljoner € i EU medel

 Hittills prioriterat beslut för drygt 64 % av
programbudgeten

 ca 92 projekt igång

 ca 160 olika parter är med i programmet
                      Gränslösa möjligheter
Programläget
        Gränslösa möjligheter
                 Beslutsläge €

                  Beslut / Päätetty

  12 000 000

  10 000 000

  8 000 000

  6 000 000
                                  Budget/Budjetti
  4 000 000                           Beslut/Päätetty
                                  Återstår/Jäljellä
  2 000 000
                                  Återstår/Jäljellä %
      -
            Prio 1  Prio 2   Prio 3   Prio 4
Budget/Budjetti    11 095 705 8 241 454 8 241 454  4 349 845
                                             Gränslösa möjligheter
Beslut/Päätetty    5 119 498 7 116 662 5 978 006  2 309 745
Återstår/Jäljellä   5 976 207 1 124 792 2 263 448  2 040 100
Återstår/Jäljellä %   54%    14%    27%     47%
   Några exempel på projekt

- Gränsleden

- Nordic Mining School

- Gränslös omsorg

- IEEB

- Nordic Business Link      Gränslösa möjligheter
Fler exempel


        - Gränslös vård

        - Sensorband II

        - Filmbågen A


           Gränslösa möjligheter
        Resultat så här långt

- Kvalitén på projekten är högre, mer konkreta

Indikatorer i hittills beslutade projekt visar på

-  Internationalisering 490 ftg (förväntat 50)
-  Kompetensutveckling 537 ftg (förväntat 500)
-  Nya arbetstillfällen 119 (förväntat 115)
-  Erfarenhetsutbyte antal individer 2858 (3800)
-  Kultursamarbete individer/kulturaktivitet Gränslösa möjligheter
   42 080 ( förväntat 2 800)

- Kommande utvärdering i programmet blir
 innovationer
                                                                Gränslösa möjligheter
Strategiska utvecklingsområden
 Resultat så här långt PRIO 1
                                   Norsk privat
                                   Norsk IR
                                   Privat
                                   Totalt
                                   EU
                                                            Annat
                                                            Utveckling av
                                                            tjänstesektorn
                                                            Testverksamhet
                                                             Teknik-, produkt- och
                                                            tjänsteföretagande inom
                                                            ett hållbart energisystem
                                                            Utveckling av förnybara
                                                             energiformer samt
                                                              miljöteknologi
                                                             Informations- och
                                                            kommunikationsindustrin
                                                                (IKT)
                                                            Kreativa näringar och
                                                             besöksindustrin
                                                             Samarbetet mellan
                                                            basindustrin och små-
                                                            och medelstora företag
                                                          0
                 6 000 000
                       5 000 000
                             4 000 000
                                     euro 3 000 000
                                              2 000 000
                                                    1 000 000
                                                         Gränslösa möjligheter
Resultat så här långt PRIO 2
                                  Norsk privat
                                  Norsk IR
                                  Privat
                                  Totalt
                                  EU
                                                                       Annat
                                                                       Kreativa näringar och
                                                                        besöksindustrin
                                                                       Utveckling av
                                                                       tjänstesektorn
                                                                       Testverksamhet
                                                                       Utveckling av förnybara
                                                                        energiformer samt
                                                                         miljöteknologi
                                                                        Teknik-, produkt- och
                                                                       tjänsteföretagande inom
                                                                       ett hållbart energisystem
                                                                        Informations- och
                                                                       kommunikationsindustrin
                                                                           (IKT)
                                                                        Samarbetet mellan
                                                                       basindustrin och små-
                                                                       och medelstora företag
                                                                     0
                                                    500 000
                3 500 000
                      3 000 000
                            2 500 000
                                  2 000 000
                                        1 500 000
                                              1 000 000
         Samarbetsområden PRIO 3
          Resultat så här långt
   4 000 000
   3 500 000
   3 000 000
   2 500 000

                                                          Totalt
                                                          EU
euro 2 000 000                                                   Privat
                                                          Norsk IR
                                                          Norsk privat

   1 500 000


                                                               Gränslösa möjligheter
   1 000 000
   500 000
      0
         Gränskommunalt  Infrastruktur och  Kultur och identitet  Myndighetssamarbete   Småskaligt
          samarbete   kommunikationer                         ungdomsprojekt
    Samarbetsområden PRIO 4
     Resultat så här långt
    4 000 000
    3 500 000
    3 000 000
    2 500 000


                                                                            Totalt
                                                                            EU
Euro
    2 000 000                                                                    Privat
                                                                            Norsk IR
                                                                            Norsk privat

    1 500 000
    1 000 000
    500 000
                                                                                    Gränslösa möjligheter


       0
          Näringslivssamarbete
                     Forskning och utbildning
                                   Kultur och identitet
                                              Miljö
                                                  kommunikationsindustrin
                                                               Samiska språket
                                                                        Annat
                                                    Informations- och
                                                       (IKT)
                   ENPI

Russia:  Murmansk Oblast,
      Arkhangelsk Oblast,
      Nenets Autonomous Okrug

Finland:  Lapland
Sweden:  Norrbotten
Norway:  Nordland,
      Troms,
      Finnmark


Adjacent areas
Russia:  Republic of Karelia,
     Leningrad Oblast
     St. Petersburg

Finland:  Norra Österbotten        Gränslösa möjligheter
Sweden:  Västerbotten
        ENPI


1. Ekonomisk och social utveckling

2. Gemensamma utmaningar

3. Samarbete mellan människor och
uppbyggande av identitet
                   Gränslösa möjligheter
    Programläget ENPI

 EU-finansiering 28,241 M€

 1 call har genomförts i programmet, 2010

 1 projekt har skrivit kontrakt om
 finansiering

 4 projekt är nära kontrakt och ytterligare
                     Gränslösa möjligheter 2 har påbörjat förhandling
    Tankar om kommande
     programperiod

  Macro regioner/strategier
  Gränsregionala program
  Städernas roll/betydelse
  Förordningar/regelförenklingar
  Budgetförordningen
  Prioriteringar
                   Gränslösa möjligheter
    Tack för er uppmärksamhet
Lena Anttila, Enhetschef
Förvaltningsmyndighet Interreg IVA Nord
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Gränsregional utveckling
S 971 86 LULEÅ
SWEDEN

Phone: + 46 (0)920-96125
Mobil: + 46 (0)70-541 72 89
Telefax: + 46 (0)920-22 84 11
e-mail: Lena.Anttila@lansstyrelsen.se   Gränslösa möjligheterWWW.lansstyrelsen.se

WWW.interregnord.com

								
To top