Programming by wuxiangyu

VIEWS: 15 PAGES: 42

									                            Manufacturing
Aalborg University – Department of Production      Information
                               Systems
                               Group
             Kursus:
        Programmering

           Kaj A. Jørgensen
    Aalborg Universitet - Institut for Produktion
2006.09.04      Kursus: Programmering        1
                                   Manufacturing
Aalborg University – Department of Production             Information
                                      Systems
                                      Group


Kursus: Programmering - Introduktion
 • Mål og indhold i kurset
   •  Kursusbeskrivelse: http://www.iprod.aau.dk/~kaj
   •  Programmeringssproget Java
   •  Lærebog: Objektorienteret programmering i Java
   •  Forelæsninger og opgaveregning - deltagerindsatsen er den
     vigtigste
 • Evalueringsmetode
   • Mundtlig evaluering gruppevis på basis af afleverede
    opgaveløsninger
 • Java Software Development Kit (SDK) fra Sun Microsystems
 • Java udviklingsværktøjer
   • JDeveloper, NetBeans, Jbuilder
   • Andre: RealJ, Jcreator,

2006.09.04         Kursus: Programmering            2
                          Manufacturing
Aalborg University – Department of Production    Information
                             Systems
                             Group


Eksamensopgave - indholdsskitse
• Grundlæggende programmering (ca. 20%)
   • Forklar kort …
•  Objekt og klasse (ca. 30%)
   • Erklæring af objekter …
   • Objekt- og klassediagrammer …
•  Klassifikation, arv (ca. 30%)
   • Extends, super, …
   • Interface, implements …
•  Hændelsesprogrammering (ca. 20%)
   • Hændelser og lyttere …

2006.09.04         Kursus: Programmering   3
                               Manufacturing
Aalborg University – Department of Production          Information
                                  Systems
                                   Group


Hvad er et program
• Eksempler
   • Vejvisning
   • Madopskrifter
   • Strikkeopskrifter
   • Programinstallering
   • Computeropsætning
   • Beskrivelse af en boreproces
•  Definition (uformel)
   • Et program er en identifikation af et antal handlinger og
    en præcis anvisning af en rækkefølge for deres udførelse


2006.09.04         Kursus: Programmering          4
                                               Manufacturing
Aalborg University – Department of Production
 Binary Choice
                    End-Controlled                     Information
                    OPERATION     Loop
                                       PI1          Systems
                    STRUCTURES
        B
                                                   Group
                                       PI2
                    Simple Sequence
    True     False

                       O1

  O1            O2                        PIM

                       O2
                                 False
                                       BI
                                          True


M ulti Choice                       Begin-Controlled
        W                     Loop               False
                       Oi                 B

                                           True

                                        PI1


                      On                PI2
 O1      O2      On                                       PIM2006.09.04             Kursus: Programmering                       5
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Operation Structures
Simple sequence:

       O1                 O1

       O2                 O2

                  Simple
       O3           Sequence  O3
       On                 On2006.09.04      Kursus: Programmering       6
                             Manufacturing
Aalborg University – Department of Production        Information
                                Systems
                                 Group


Operation Structures
Binary choice:       Logical
       Expr.                 O1
                      Binary
                      Choice
   O1        O2              O2
2006.09.04         Kursus: Programmering      7
                            Manufacturing
Aalborg University – Department of Production       Information
                               Systems
                                Group


Operation Structures
Multi choice:


                            O1
         Multi
        Choice                 O2

                       Multi
                       Choice
   O1   O2   On     O0          On                            O0


2006.09.04        Kursus: Programmering       8
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Operation Structures
Begin-controlled loop:

       Logical              O1
       expr.

       O1
                Begin-
                        O2
       O2        Controled
                Loop       O3
       O3
       On                On2006.09.04       Kursus: Programmering      9
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Operation Structures
End-controlled loop:

                        O1
       O1

       O2        End-
                        O2
                Controled
       O3        Loop      O3       On
                        On
       Logical
       expr.
2006.09.04       Kursus: Programmering      10
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Operation Structures
Middle-out controlled loop:

                        O1
       O1
                        O2
                Middle-Out

                Controled Loop
                        O3
       Logical
       expr.
                        On

       On
2006.09.04       Kursus: Programmering      11
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Operation Structures
Subrange-controlled loop:

       Subr.               O1
       expr.

       O1
                Subrange
                        O2
       O2        Controled
                Loop       O3
       O3
       On                 On
2006.09.04      Kursus: Programmering      12
                                Manufacturing
Aalborg University – Department of Production           Information
                                   Systems
                                    Group


Operation Structures – Overview
                       Begin -
                       Controlled Loop
       Binary              End -
       Choice              Controlled Loop              Simple
              Sequence


       Multi              Middle - Out
       Choice
                       Controlled Loop
                       Subrange -
                       Controlled
                       Loop2006.09.04      Kursus: Programmering            13
                                       Manufacturing
Aalborg University – Department of Production                 Information
                                          Systems
                                          Group


Operation Structures – Diagram Example
              Compute
        Read     n_ok?
        size n
                           Write
                           "n is
                            even"
                     Even ?
               Not
               n_ok?          Write
    Magic  Check                 "out of
    Square   n                  range"                    Initialise
                            Init.
                           variable
        n_ok?
              Legal    Compute           New
              Square   Square           field
                           Key<max
                           Go through
                           all fields
                     Write
                     Square          Compute
                                  field
2006.09.04        Kursus: Programmering                 14
                               Manufacturing
Aalborg University – Department of Production         Information
                                  Systems
                                  Group

Operation Structures – Identification of Methods

            Read
            size n
       Magic   Check
       Square   n
                        Initialise
                   Legal   Compute
                   Square  Square
            n_ok?                         Write
                         Square
2006.09.04      Kursus: Programmering          15
                              Manufacturing
Aalborg University – Department of Production        Information
                                 Systems
                                 Group

Operation Structures – Two Separate Methods
             Compute
             n_ok?

                         Write
                         "n is
        Check               even"
         n
                    Even ?
              Not
              n_ok?         Write
                         "out of
                         range"
              Init.
             variable


       Compute          New
                    field
       Square
             Key<max
             Go through
             all fields

                    Compute
                    field
2006.09.04       Kursus: Programmering        16
                                        Manufacturing
Aalborg University – Department of Production                   Information
                                           Systems
                                            Group

Operation Structures – Improved Example
         Read
         size n


                      Initialise

                              Init.
                             variable
         Compute
         n_ok?    Legal                  New
                      Compute
                Square   Square           field

    Magic                      Key<max
    Square                     Go through
                             all fields
                      Write
                      Square          Compute
         n_ok?                        field
                       Write
                       "n is
                       even"
                Even ?

                       Write
                       "out of
                       range"2006.09.04         Kursus: Programmering                 17
                               Manufacturing
  Aalborg University – Department of Production       Information
                                  Systems
                                  Group


  Data Modelling Fundamentals
•  Objects (the software view)
   • a software component containing
     • attributes
         – variables
         – methods – procedures and functions
     • structures of sub objects (not shown)
   • encapsulation - attributes can be
     • public – visible for other objects
     • private – invisible for other objects
   • each object is allocated in memory
     • with start address and some amount of space
   • an object containing a method with name “main” is a program

  2006.09.04          Kursus: Programmering     18
                                Manufacturing
  Aalborg University – Department of Production         Information
                                   Systems
                                    Group


  Data Modelling Fundamentals, cont.
•  Object Types (Java: classes)
   • Object type = template for objects
   • Object = instance of an object type
   • Constructor methods can be defined for initialisation
   • Standard object types - libraries, e.g. string, array
   • Special object types can be designed: class { ... }
   • The new operator
     •  creates a new object of a specified type
     •  start address is defined
     •  necessary space is allocated
     •  constructor method is invoked

  2006.09.04         Kursus: Programmering       19
                                 Manufacturing
  Aalborg University – Department of Production          Information
                                    Systems
                                     Group


  Data Modelling Fundamentals, cont.
•  References
   • References are declared <class name> <reference name>
     • Java example: Random R;
   • A reference can contain an address value, i.e. of an object
   • Usually initialised when new objects are created
     • Java statement: <reference> = new <class name>(...);
         – example: R = new Random();
   • Java dot notation: <reference name>.<attribute name>
     • example: int i = R.nextInt();
   • Reference values can be compared and copied
   • Special Java value: null – referring to nothing
     • Java boolean expression: R == null (yes or no?)
  2006.09.04        Kursus: Programmering         20
                                  Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production            Information
                                     Systems
                                      Group


 Data Modelling Fundamentals, cont.
• References to Java strings and arrays
  • String reference, e.g.       String hey;
  • Assign address value of string constant to reference:
    hey = ”Hi there.”;

        Reference variable         String object

                           String
       Hey

                           Hi there.  • Array reference, e.g.       int[][] ChessBoard;
  • Assign address value of new object to reference:
    ChessBoard = new int[8][8];
 2006.09.04             Kursus: Programmering      21
                                Manufacturing
Aalborg University – Department of Production           Information
                                   Systems
                                    Group


Data Modelling Fundamentals, cont.
   • Object type definition in Java (only data attributes)
     class SimpleCDdata
     {
       String Title;
       int Year;
     }
   • Instance of Object type
     SimpleCDdata CD = new SimpleCDdata();
   • Attribute assignment
     CD.Title = ”I love you”;
     CD.Year = 1970;2006.09.04        Kursus: Programmering          22
                           Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                              Group


Data Modelling Fundamentals, cont.
  Definition of object type with methods:
  public class CDdata
  {
    private String Title;     private int Year;
    public CDdata (String t, int y)
    {
      Title = t;   Year = y;
    }
    public void setTitle (String t) { Title = t; }
    public String getTitle () { return Title; }
    . . .
  }
2006.09.04      Kursus: Programmering       23
                                        Manufacturing
Aalborg University – Department of Production                   Information
                                           Systems
                                            Group


Data Modelling Fundamentals, cont.
 • Collections
   • Oriented relationship between two object types
   • Symbol in type diagrams: double-headed arrow
   • Anchor type and body type
   • Identified by a special attribute in the anchor type
   • One-to-many relationships
   • Internal organisation - information structure:
       • static structure - array
       • dynamic/linked structures – standard structures: lists, trees,
        networks


    CDset             CDdata
                                 ??

          Object types              Objects

2006.09.04             Kursus: Programmering             24
                          Manufacturing
Aalborg University – Department of Production     Information
                             Systems
                              Group


Linked Data Structures
•  Characteristics - Efficiency
   • Insert and remove operations
   • Retrieval operations – Search trees
•  Standard structures
   • List structures
    • Single-linked
    • Double-linked
   • Tree structures
    • Binary trees
    • Multi-way trees
   • Networks

2006.09.04         Kursus: Programmering   25
                                 Manufacturing
Aalborg University – Department of Production            Information
                                    Systems
                                     Group


Example: The Stack Data Structure
       CDstack


                Stack
                top  size

                    2         Node               Node
        data  link            data  link
        CD-Data              CD-Data
       Title: Kiss me          Title: I love you
       Year: 1970            Year: 1996

2006.09.04          Kursus: Programmering         26
                                                 Manufacturing
Aalborg University – Department of Production                           Information
                                                    Systems
                                                    Group


Example: The Queue Data Structure

              CDQueue        Queue

                      front  size   rear
           Node              Node             Node

       data       link    data       link    data       link
          CD-Data            CD-Data           CD-Data

     Title: Ace Of Base       Title: Bob Marley      Title: Elton John
     Year: 1996           Year: 1993          Year: 2000
2006.09.04              Kursus: Programmering                    27
                                                          Manufacturing
     Aalborg University – Department of Production                                Information
                                                             Systems
                                                              Group


     Example: The Binary Tree Data Structure
CDTree
      BinaryTree

      top  now                                          CD-Data

                          BinTreeNode                 Title: Ace Of Base
                                                Year: 1996
                       LeftChild   RightChild
                             Data

                                                    CD-Data

                                                Title: Bob Marley
                                                Year: 1993            BinTreeNode                  BinTreeNode
                                                    CD-Data
         LeftChild   RightChild           LeftChild   RightChild
               Data                      Data       Title: Elton John
                                                Year: 2000
     2006.09.04                Kursus: Programmering                       28
                            Manufacturing
Aalborg University – Department of Production      Information
                               Systems
                               Group


Classification of Object Types

•  Sample taxonomy: Object Types with Attributes
   • CompactDisc (Owner)
    • MusicCD (Artist, AlbumTitle, RecordedYear)
    • FilmCD (FilmTitle, Director, PremiereYear)
    • DataCD (SpaceUsed)
       – SystemCD (SystemName, SoftwareMaker)
       – UserCD (Content, CreatedDate)
2006.09.04        Kursus: Programmering      29
                             Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production       Information
                                Systems
                                Group

Classification of Object Types, cont.
   • Objects - object types - attributes - values
   • Identification - definition - specification
   • Classification
     • generalisation
     • specialisation
   • Attributes: name - type / data - method
   • Taxonomy: super-types / sub-types - inheritance
   • [Multiple inheritance]
 2006.09.04         Kursus: Programmering     30
                          Manufacturing
Aalborg University – Department of Production    Information
                             Systems
                             Group


Classification of Object Types, cont.
• Definition of Object Types based on Supertypes
  class CompactDisc extends Object
  {
    String Owner;
  }


  class MusicCD extends CompactDisc
  {
    String Artist, AlbumTitle;
    int  RecordedYear;
  }
2006.09.04       Kursus: Programmering    31
                         Manufacturing
Aalborg University – Department of Production   Information
                            Systems
                            Group


Classification of Object Types, cont.
 •  Definition of Object Types based on
   Supertypes, cont.
   class DataCD extends CompactDisc
   {
       long SpacesUsed;
   }


   class SystemCD extends DataCD
   {
       String SystemName, SoftwareMaker;
   }
2006.09.04        Kursus: Programmering   32
                         Manufacturing
Aalborg University – Department of Production    Information
                            Systems
                             Group


Classification of Object Types, cont.
• Definition of Constructor
  class CompactDisc extends Object
  {
    String Owner;
    CompactDisc( String o )
    {
       Owner = o;
    }
  }2006.09.04        Kursus: Programmering   33
                          Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production    Information
                             Systems
                             Group


Classification of Object Types, cont.
• Superconstructing
  class FilmCD extends CompactDisc
  {
   String FilmTitle, Director;
   int  PremiereYear;
   FilmCD ( String o, String f, String d, int p )
   {
     super(o);
     FilmTitle = f;
     Director = d;
     PremiereYear = p;
   }
  }
2006.09.04       Kursus: Programmering      34
                              Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production        Information
                                 Systems
                                 Group


 Classification of Object Types, cont.
• Overriden Methods: use of the built-in reference super
  class UserCD extends DataCD
  {
    String Content;
    Date  CreatedDate;
    void Display()
    {
     super.Display();
     System.out.println("Content: "+Content);
     System.out.println("Created: "+CreatedDate);
    }
  }
 2006.09.04       Kursus: Programmering        35
                               Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production        Information
                                  Systems
                                  Group

Classification of Object Types, cont.

 • Substitution
   • Address values can be substituted by addresses of a subtype
     CompactDisc CD = new MusicCD;
   • The opposite assignment is also possible,
    if the values are casted
      CompactDisc CD1 = new CompactDisc("Me");
      Stack S = new Stack();
      S.push(CD1);
      CompactDisc CD2 = (CompactDisc) S.pop();
      CD2.Display(); 2006.09.04       Kursus: Programmering         36
                                Manufacturing
Aalborg University – Department of Production           Information
                                   Systems
                                    Group


Classification of Object Types, cont.
•  Interfaces
   • Interface declaration contains a set of methods
   • Methods are declared with name and parameter list - ex:
    public interface Sortable
    { int CompareTo(Sortable s); }
   • Interfaces can be implemented in classes
   • In such classes, the methods must be programmed - ex:
    class DataCD implements Sortable
    { ...
      int CompareTo(Sortable s){... /*something*/ ...}
    }
   • Interfaces provides a solution to multiple inheritance

2006.09.04        Kursus: Programmering          37
                                   Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production            Information
                                      Systems
                                      Group

Object-Orientation
   • Different interpretations of the paradigm
     • Models of real world objects
        – appearance and behaviour
     • Organisms - communicating living objects
        – clients and servers - agents
     • Inheritance of properties
   • Object-orientation can be seen from two viewpoints
     • Two abstraction mechanisms
        – classification: attributes - inheritance
        – composition: organisms - communication - services
 2006.09.04        Kursus: Programmering           38
                                   Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production             Information
                                      Systems
                                       Group

The Data Modelling Methodology

   • Six steps in recommended order:
     •  1.  Identification of objects and object types
     •  2.  Definition of attributes of the object types
     •  3.  Building of a taxonomy through classification
     •  4.  Definition of relationships between object types
          – references, collections and associations
     • 6. Definition of semantics
   • Composite object types - recursively defined
 2006.09.04           Kursus: Programmering         39
                           Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production     Information
                              Systems
                               Group

Modelling as a Systems Development Approach

   • Design levels ~ abstraction levels (models)
   • Degree of invariance
   • Traditional system design levels
     • conceptual - logical - physical
   • Prototyping
     • development of prototypes
     • stepwise improvement of prototypes
   • Prototyping by modelling
   • CASE systems - repositories
 2006.09.04        Kursus: Programmering    40
                          Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production    Information
                             Systems
                              Group

Software Development
   • Target system model
   • Object base and user interfaces
   • Modelling
     • data model
     • function model
   • Function modelling
     • identification of user interfaces
     • related object types
   • Functionality in object types
     • data attributes and methods - services
 2006.09.04         Kursus: Programmering   41
                              Manufacturing
 Aalborg University – Department of Production        Information
                                 Systems
                                 Group

Summary and Conclusion
   • Data modelling as a development approach
     • abstraction mechanisms - abstraction levels
   • Data modelling methodology based on
     • fundamental system concepts
     • abstraction mechanisms
     • object-orientation
   • Perspectives of data modelling
     • reusable, extensible, reliable system objects
     • computer based, graphical support tools
     • generation of information systems
 2006.09.04        Kursus: Programmering       42

								
To top