Docstoc

Atc

Document Sample
Atc Powered By Docstoc
					ATC    ANGL_NAZEV                   CESKY_NAZEV
A     ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM         Trávicí trakt a metabolismus
A01    STOMATOLOGICAL PREPARATIONS           Stomatologické přípravky
A01A   STOMATOLOGICAL PREPARATIONS           Stomatologické přípravky
A01AA   CARIES PROPHYLACTIC AGENTS           Látky k prevenci zubního kazu
A01AA01  SODIUM FLUORIDE                 Fluorid sodný
A01AA02  SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE           Monofluorofosforečnan sodný
A01AA03  OLAFLUR                     Olaflur
A01AA04  STANNOUS FLUORIDE                Fluorid cínatý
A01AA30  COMBINATIONS                  Látky k prevenci zubního kazu, kombinace
A01AA51  SODIUM FLUORIDE, COMBINATIONS          Fluorid sodný, kombinace
     ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS FOR LOCAL ORAL
A01AB   TREATME                     Antiinfektiva a antiseptika pro lokální léčbu v dutině ústní
A01AB02  HYDROGEN PEROXIDE                Peroxid vodíku
A01AB03  CHLORHEXIDINE                  Chlorhexidin
A01AB04  AMPHOTERICIN B                 Amfotericin B
A01AB05  POLYNOXYLIN                   Polynoxylin
A01AB06  DOMIPHEN                    Domifen
A01AB07  OXYQUINOLINE                  Oxychinolin
A01AB08  NEOMYCIN                    Neomycin
A01AB09  MICONAZOLE                   Mikonazol
A01AB10  NATAMYCIN                    Natamycin
A01AB11  VARIOUS                     Různá jiná antiinfektiva a antiseptika
A01AB12  HEXETIDINE                   Hexetidin
A01AB13  TETRACYCLINE                  Tetracyklin
A01AB14  BENZOXONIUM CHLORIDE              Benzoxonium-chlorid
A01AB15  TIBEZONIUM IODIDE                Tibezonium-jodid
A01AB16  MEPARTRICIN                   Mepartricin
A01AB17  METRONIDAZOLE                  Metronidazol
A01AB18  CLOTRIMAZOLE                  Klotrimazol
A01AB19  SODIUM PERBORATE                Perboritan sodný
A01AB21  CHLORTETRACYCLINE                Chlortetracyklin
A01AB22  DOXYCYCLINE                   Doxycyklin
A01AB23  MINOCYCLINE                   Minocyklin
A01AC   CORTICOSTEROIDS FOR LOCAL ORAL TREATMENT    Kortikosteroidy pro lokální léčbu v dutině ústní
A01AC01  TRIAMCINOLONE                  Triamcinolon
A01AC02  DEXAMETHASONE                  Dexamethason
A01AC03  HYDROCORTISONE                 Hydrokortison
A01AC54  PREDNISOLONE, COMBINATIONS           Prednisolon, kombinace
A01AD   OTHER AGENTS FOR LOCAL ORAL TREATMENT      Jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní
A01AD01  EPINEPHRINE                   Epinefrin (adrenalin)
A01AD02  BENZYDAMINE                   Benzydamin
A01AD05  ACETYLSALICYLIC ACID              Kyselina acetylsalicylová
A01AD06  ADRENALONE                   Adrenalon
A01AD07  AMLEXANOX                    Amlexanox
A01AD11  VARIOUS                     Různá jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní
A02    DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS        Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity
A02A   ANTACIDS                    Antacida
A02AA   MAGNESIUM COMPOUNDS               Sloučeniny hořčíku
A02AA01  MAGNESIUM CARBONATE               Zásaditý uhličitan hořečnatý
A02AA02  MAGNESIUM OXIDE                 Oxid hořečnatý
A02AA03  MAGNESIUM PEROXIDE               Peroxid hořečnatý
A02AA04  MAGNESIUM HYDROXIDE               Hydroxid hořečnatý
A02AA05  MAGNESIUM SILICATE               Křemičitan hořečnatý
A02AA10  COMBINATIONS                  Sloučeniny hořčíku, kombinace
A02AB   ALUMINIUM COMPOUNDS               Sloučeniny hliníku
A02AB01  ALUMINIUM HYDROXIDE               Hydroxid hlinitý
A02AB02  ALGELDRATE                   Algeldrát
A02AB03  ALUMINIUM PHOSPHATE               Fosforečnan hlinitý
A02AB04  DIHYDROXIALUMINI SODIUM CARBONATE        Uhličitan dihydroxyhlinito-sodný
A02AB05  ALUMINIUM ACETOACETATE             Aluminium-acetylacetonát
A02AB06  ALOGLUTAMOL                   Aloglutamol
A02AB07  ALUMINIUM GLYCINATE               Dihydroxyaluminium-glycinát
A02AB10  COMBINATIONS                  Sloučeniny hliníku, kombinace
A02AC   CALCIUM COMPOUNDS               Sloučeniny vápníku
A02AC01  CALCIUM CARBONATE               Uhličitan vápenatý
A02AC02  CALCIUM SILICATE                Křemičitan vápenatý
A02AC10  COMBINATIONS                  Sloučeniny vápníku, kombinace
     COMBINATIONS AND COMPLEXES OF ALUMINIUM,
A02AD   CALCIUM AND                  Kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku
A02AD01  ORDINARY SALT COMBINATIONS           Kombinace běţných solí
A02AD02  MAGALDRATE                   Magaldrát
A02AD03  ALMAGATE                    Almagát
A02AD04  HYDROTALCITE                  Hydrotalcit
A02AD05  ALMASILATE                   Almasilát
A02AF   ANTACIDS WITH ANTIFLATULENTS          Antacida s antiflatulencii
A02AF01  MAGALDRATE AND ANTIFLATULENTS         Magaldrát a antiflatulencia
     ORDINARY SALT COMBINATIONS AND
A02AF02  ANTIFLATULENTS                 Kombinace běţných solí s antiflatulencii
A02AG   ANTACIDS WITH ANTISPASMODICS          Antacida se spazmolytiky
A02AH   ANTACIDS WITH SODIUM BICARBONATE        Antacida s uhličitanem sodným
A02AX   ANTACIDS, OTHER COMBINATIONS          Antacida, jiné kombinace
     DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-
A02B   OESOPHAGEAL REFLUX               Léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
A02BA   H2-RECEPTOR ANTAGONISTS            Antagonisté H2-receptorů
A02BA01  CIMETIDINE                   Cimetidin
A02BA02  RANITIDINE                   Ranitidin
A02BA03  FAMOTIDINE                   Famotidin
A02BA04  NIZATIDINE                   Nizatidin
A02BA05  NIPEROTIDINE                  Niperotidin
A02BA06  ROXATIDINE                   Roxatidin
A02BA07  RANITIDINE BISMUTH CITRATE           Ranitidin-citronan bismutitý
A02BA08  LAFUTIDINE                   Lafutidin
A02BA51  CIMETIDINE, COMBINATIONS            Cimetidin, kombinace
A02BA53  FAMOTIDINE, COMBINATIONS            Famotidin, kombinace
A02BB   PROSTAGLANDINS                 Prostaglandiny
A02BB01  MISOPROSTOL                  Misoprostol
A02BB02  ENPROSTIL                   Enprostil
A02BC   PROTON PUMP INHIBITORS             Inhibitory protonové pumpy
A02BC01  OMEPRAZOLE                   Omeprazol
A02BC02  PANTOPRAZOLE                  Pantoprazol
A02BC03  LANSOPRAZOLE                  Lansoprazol
A02BC04  RABEPRAZOLE                  Rabeprazol
A02BC05  ESOMEPRAZOLE                  Esomeprazol
     COMBINATIONS FOR ERADICATION OF HELICOBACTER
A02BD   PYLORI                     Kombinace k eradikaci Helicobacter pylori
A02BD01  OMEPRAZOLE, AMOXICILLIN AND METRONIDAZOLE   Omeprazol, amoxicilin a metronidazol
     LANSOPRAZOLE, TETRACYCLINE AND
A02BD02  METRONIDAZOLE                 Lansoprazol, tetracyklin a metronidazol
A02BD03  LANSOPRAZOLE, AMOXICILLIN AND METRONIDAZOLE  Lansoprazol, amoxicillin a metronidazol

A02BD04 PANTOPRAZOLE, AMOXICILLIN AND CLARITHROMYCIN   Pantoprazol, amoxicilin a klarithromycin
A02BD05 OMEPRAZOLE, AMOXICILLIN AND CLARITHROMYCIN    Omeprazol, amoxicilin a klarithromycin

A02BD06 ESOMEPRAZOLE, AMOXICILLIN AND CLARITHROMYCIN   Esomeprazol, amoxicilin a klarithromycin
    OTHER DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-
A02BX  OESOPHAGEAL R                  Jiná léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu
A02BX01 CARBENOXOLONE                  Karbenoxolon
A02BX02 SUCRALFATE                    Sukralfát
A02BX03 PIRENZEPINE                   Pirenzepin
A02BX04 METHIOSULFONIUM CHLORIDE             Methiosulfonium-chlorid
A02BX05 BISMUTH SUBCITRATE                Zásaditý citronan bismutitý
A02BX06 PROGLUMIDE                    Proglumid
A02BX07 GEFARNATE                    Gefarnát
A02BX08 SULGLICOTIDE                   Sulglikotid
A02BX09 ACETOXOLONE                   Acetoxolon
A02BX10 ZOLIMIDINE                    Zolimidin
A02BX11 TROXIPIDE                    Troxipid
A02BX12 BISMUTH SUBNITRATE              Zásaditý dusičnan bismutitý
A02BX13 ALGINIC ACID                 Kyselina alginová
    CARBENOXOLONE, COMBINATIONS EXCL.
A02BX51 PSYCHOLEPTICS                Karbenoxolon, kombinace kromě psycholeptik
    CARBENOXOLONE, COMBINATIONS WITH
A02BX71 PSYCHOLEPTICS                Karbenoxolon, kombinace s psycholeptiky
A02BX77 GEFARNATE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS  Gefarnát, kombinace s psycholeptiky

A02X   OTHER DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS   Jiná léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity
     DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL
A03    DISORDERS                 Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu
A03A   DRUGS FOR FUNCTIONAL BOWEL DISORDERS    Léčiva k terapii funkčních střevních poruch
     SYNTHETIC ANTICHOLINERGICS, ESTERS WITH
A03AA   TERTIARY AMIN               Syntetická anticholinergika, estery s terciární aminoskupinou
A03AA01  OXYPHENCYCLIMINE              Oxyfencyklimin
A03AA03  CAMYLOFIN                 Kamylofin
A03AA04  MEBEVERINE                 Mebeverin
A03AA05  TRIMEBUTINE                Trimebutin
A03AA06  ROCIVERINE                 Rociverin
A03AA07  DICYCLOVERINE               Dicykloverin
A03AA08  DIHEXYVERINE                Dihexyverin
A03AA09  DIFEMERINE                 Difemerin
A03AA30  PIPERIDOLATE                Piperidolát
     SYNTHETIC ANTICHOLINERGICS, QUATERNARY
A03AB   AMMONIUM COMPO               Syntetická anticholinergika, kvarterní amoniové sloučeniny
A03AB01  BENZILONE                 Benzilonium
A03AB02  GLYCOPYRRONIUM               Glykopyrronium
A03AB03  OXYPHENONIUM                Oxyfenonium
A03AB04  PENTHIENATE                Penthienacium
A03AB05  PROPANTHELINE               Propanthelinium
A03AB06  OTILONIUM BROMIDE             Otilonium-bromid
A03AB07  METHANTHELINE               Methanthelinium
A03AB08  TRIDIHEXETHYL               Tridihexethylium
A03AB09  ISOPROPAMIDE                Isopropamid
A03AB10  HEXOCYCLIUM                Hexocyklium
A03AB11  POLDINE                  Poldinium
A03AB12  MEPENZOLATE                Mepenzolacium
A03AB13  BEVONIUM                  Bevonium
A03AB14  PIPENZOLATE                Pipenzolacium
A03AB15  DIPHEMANIL                 Difemanilium
     (2-BENZHYDRYLOXYETHYL)DIETHYL-
A03AB16  METHYLAMMONIUM IODIDE           Difenhydramin-jodid
A03AB17  TIEMONIUM IODIDE              Tiemonium-jodid
A03AB18  PRIFINIUM BROMIDE             Prifinium-bromid
A03AB19  TIMEPIDIUM BROMIDE             Timepidium-bromid
A03AB21  FENPIVERINIUM               Fenpiverinium
A03AB53  OXYPHENONIUM, COMBINATIONS         Oxyfenonium, kombinace
     SYNTHETIC ANTISPASMODICS, AMIDES WITH
A03AC   TERTIARY AMINES              Syntetická spazmolytika, amidy s terciárními aminy
A03AC02  DIMETHYLAMINOPROPIONYLPHENOTHIAZINE    Dimethylaminopropionylfenothiazin
A03AC04  NICOFETAMIDE                Nikofetamid
A03AC05  TIROPRAMIDE                Tiropramid
A03AD   PAPAVERINE AND DERIVATIVES         Papaverin a deriváty
A03AD01  PAPAVERINE                 Papaverin
A03AD02  DROTAVERINE                Drotaverin
A03AD30  MOXAVERINE                 Moxaverin
A03AE   DRUGS ACTING ON SEROTONIN RECEPTORS    Léčiva působící na serotoninové receptory
A03AE01  ALOSETRON                 Alosetron
A03AE02  TEGASEROD                 Tegaserod
A03AE03  CILANSETRON                Cilansetron

A03AX  OTHER DRUGS FOR FUNCTIONAL BOWEL DISORDERS  Jiná léčiva k terapii funkčních střevních poruch
A03AX01 FENPIPRANE                  Fenpipran
A03AX02 DIISOPROMINE                 Diisopromin
A03AX03  CHLORBENZOXAMINE                Chlorbenzoxamin
A03AX04  PINAVERIUM                   Pinaverium
A03AX05  FENOVERINE                   Fenoverin
A03AX06  IDANPRAMINE                   Idanpramin
A03AX07  PROXAZOLE                    Proxazol
A03AX08  ALVERINE                    Alverin
A03AX09  TREPIBUTONE                   Trepibuton
A03AX10  ISOMETHEPTENE                  Isomethepten
A03AX11  CAROVERINE                   Karoverin
A03AX12  PHLOROGLUCINOL                 Floroglucin
A03AX13  SILICONES                    Silikony
A03AX30  TRIMETHYLDIPHENYLPROPYLAMINE          Trimethyldifenylpropylamin
A03AX58  ALVERINE, COMBINATIONS             Alverin, kombinace
A03B   BELLADONNA AND DERIVATIVES, PLAIN        Alkaloidy rulíku a deriváty, samotné
A03BA   BELLADONNA ALKALOIDS, TERTIARY AMINES      Alkaloidy rulíku, terciární aminy
A03BA01  ATROPINE                    Atropin
A03BA03  HYOSCYAMINE                   Hyoscyamin
A03BA04  BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS           Všechny alkaloidy rulíku
     BELLADONNA ALKALOIDS, SEMISYNTHETIC,      Alkaloidy rulíku, semisyntetické kvarterní amoniové
A03BB   QUATERNARY AMMON                sloučeniny
A03BB01  BUTYLSCOPOLAMINE                Butylskopolaminium
A03BB02  METHYLATROPINE                 Methylatropinium
A03BB03  METHYLSCOPOLAMINE                Methylskopolaminium
A03BB04  FENTONIUM                    Fentonium
A03BB05  CIMETROPIUM BROMIDE               Cimetropium-bromid
     ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH
A03C   PSYCHOLEPTICS                  Spazmolytika v kombinaci s psycholeptiky
     SYNTHETIC ANTICHOLINERGIC AGENTS IN
A03CA   COMBINATION WITH                Syntetická anticholinergika v kombinaci s psycholeptiky
A03CA01  ISOPROPAMIDE AND PSYCHOLEPTICS         Isopropamid a psycholeptika
A03CA02  CLIDINIUM AND PSYCHOLEPTICS           Klidinium a psycholeptika
A03CA03  OXYPHENCYCLIMINE AND PSYCHOLEPTICS       Oxyfencyklimin a psycholeptika
A03CA04  OTILONIUM BROMIDE AND PSYCHOLEPTICS       Otilonium-bromid a psycholeptika
A03CA05  GLYCOPYRRONIUM AND PSYCHOLEPTICS        Glykopyrronium a psycholeptika
A03CA06  BEVONIUM AND PSYCHOLEPTICS           Bevonium a psycholeptika
A03CA07  AMBUTONIUM AND PSYCHOLEPTICS          Ambutonium a psycholeptika
A03CA08  DIPHEMANIL AND PSYCHOLEPTICS          Difemanilium a psycholeptika
A03CA30  EMEPRONIUM AND PSYCHOLEPTICS          Emepronium a psycholeptika
A03CA34  PROPANTHELINE AND PSYCHOLEPTICS         Propanthelinium a psycholeptika
     BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION
A03CB   WITH PSYCHO                   Alkaloidy rulíku a deriváty v kombinaci s psycholeptiky
A03CB01  METHYLSCOPOLAMINE AND PSYCHOLEPTICS       Methylskopolaminium a psycholeptika

A03CB02  BELLADONNA TOTAL ALKALOIDS AND PSYCHOLEPTICS  Všechny alkaloidy rulíku a psycholeptika
A03CB03  ATROPINE AND PSYCHOLEPTICS           Atropin a psycholeptika
A03CB04  METHYLHOMATROPINE AND PSYCHOLEPTICS       Methylhomatropinium a psycholeptika
A03CB31  HYOSCYAMINE AND PSYCHOLEPTICS          Hyoscyamin a psycholeptika
     OTHER ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH
A03CC   PSYCHOLEPTIC                  Jiná spazmolytika v kombinaci s psycholeptiky

A03D   ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH ANALGESICS  Spazmolytika v kombinaci s analgetiky
     SYNTHETIC ANTICHOLINERGIC AGENTS IN
A03DA   COMBINATION WITH                Syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky
A03DA01  TROPENZILONE AND ANALGESICS           Tropenzilinium a analgetika
A03DA02  PITOFENONE AND ANALGESICS            Pitofenon a analgetika
A03DA03  BEVONIUM AND ANALGESICS             Bevonium a analgetika
A03DA04  CICLONIUM AND ANALGESICS            Ciklonium a analgetika
A03DA05  CAMYLOFIN AND ANALGESICS            Kamylofin a analgetika
A03DA06  TROSPIUM AND ANALGESICS             Trospium a anagetika
A03DA07  TIEMONIUM IODIDE AND ANALGESICS         Tiemonium-jodid a analgetika
     BELLADONNA AND DERIVATIVES IN COMBINATION
A03DB   WITH ANALGE                   Alkaloidy rulíku a deriváty v kombinaci s analgetiky
A03DB04  BUTYLSCOPOLAMINE AND ANALGESICS         Butylskopolaminium a analgetika
     OTHER ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH
A03DC   ANALGESICS                   Jiná spazmolytika v kombinaci s analgetiky
     ANTISPASMODICS AND ANTICHOLINERGICS IN
A03E   COMBINATION WI                 Spazmolytika a anticholinergika v kombinaci s dalšími léčivy
     ANTISPASMODICS, PSYCHOLEPTICS AND ANALGESICS
A03EA   IN COMBI                    Spazmolytika, psycholeptika a analgetika v kombinaci
     ANTISPASMODICS IN COMBINATION WITH OTHER
A03ED   DRUGS                     Spazmolytika v kombinaci s jinými léčivy
A03F   PROPULSIVES                  Prokinetika
A03FA   PROPULSIVES                  Prokinetika
A03FA01  METOCLOPRAMIDE                 Metoklopramid
A03FA02  CISAPRIDE                   Cisaprid
A03FA03  DOMPERIDONE                  Domperidon
A03FA04  BROMOPRIDE                   Bromoprid
A03FA05  ALIZAPRIDE                   Alizaprid
A03FA06  CLEBOPRIDE                   Kleboprid
A04    ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS         Antiemetika
A04A   ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS         Antiemetika
A04AA   SEROTONIN (5HT3) ANTAGONISTS          Antagonisté serotoninových 5HT3 receptorů
A04AA01  ONDANSETRON                  Ondansetron
A04AA02  GRANISETRON                  Granisetron
A04AA03  TROPISETRON                  Tropisetron
A04AA04  DOLASETRON                   Dolasetron
A04AA05  PALONOSETRON                  Palonosetron
A04AD   OTHER ANTIEMETICS               Jiná antiemetika
A04AD01  SCOPOLAMINE                  Skopolamin
A04AD02  CERIUM OXALATE                 Šťavelan ceritý
A04AD04  CHLOROBUTANOL                 Chlorbutanol
A04AD05  METOPIMAZINE                  Metopimazin
A04AD10  DRONABINOL                   Dronabinol
A04AD11  NABILONE                    Nabilon
A04AD12  APREPITANT                   Aprepitant
A04AD51  SCOPOLAMINE, COMBINATIONS           Skopolamin, kombinace
A04AD54  CHLOROBUTANOL, COMBINATIONS          Chlorbutanol, kombinace
A05    BILE AND LIVER THERAPY             Léčiva k terapii onemocnění jater a ţlučových cest
A05A   BILE THERAPY                  Léčiva k terapii onemocnění ţlučníku
A05AA   BILE ACID PREPARATIONS             Přípravky obsahující ţlučové kyseliny
A05AA01  CHENODEOXYCHOLIC ACID             Kyselina chenodeoxycholová
A05AA02  URSODEOXYCHOLIC ACID              Kyselina ursodeoxycholová
A05AB   PREPARATIONS FOR BILIARY TRACT THERAPY     Léčiva k terapii onemocnění ţlučových cest
A05AB01  NICOTINYL METHYLAMIDE             Nikometamid
A05AX   OTHER DRUGS FOR BILE THERAPY          Jiná léčiva k terapii onemocnění ţlučových cest
A05AX01  PIPROZOLIN                   Piprozolin
A05AX02  HYMECROMONE                  Hymekromon
A05AX03  CYCLOBUTYROL                  Cyklobutyrol
A05B   LIVER THERAPY, LIPOTROPICS           Léčiva k terapii onemocnění jater, hepatoprotektiva
A05BA   LIVER THERAPY                 Léčiva k terapii onemocnění jater
A05BA01  ARGININE GLUTAMATE               Arginin-glutamát
A05BA03  SILYMARIN                   Silymarin
A05BA04  CITIOLONE                   Citiolon
A05BA05  EPOMEDIOL                   Epomediol
A05BA06  ORNITHINE OXOGLURATE              Ornithin-oxoglutarát
A05BA07  TIDIACIC ARGININE               Tidiacik-arginin
     DRUGS FOR BILE THERAPY AND LIPOTROPICS IN   Léčiva k terapii onem. ţluč. cest a hepatoprotektiva v
A05C   COMBINATION                  kombinaci
A06    LAXATIVES                   Laxativa
A06A   LAXATIVES                   Laxativa
A06AA   SOFTENERS, EMOLLIENTS             Změkčující laxativa
A06AA01  LIQUID PARAFFIN                Tekutý parafin
A06AA02  DOCUSATE SODIUM                Sodná sůl dokusátu
A06AA51  LIQUID PARAFFIN, COMBINATIONS         Tekutý parafin, kombinace
A06AB   CONTACT LAXATIVES               Kontaktní laxativa
A06AB01  OXYPHENISATINE                 Oxyfenisatin
A06AB02  BISACODYL                   Bisakodyl
A06AB03  DANTRON                 Dantron
A06AB04  PHENOLPHTHALEIN             Fenolftalein
A06AB05  CASTOR OIL               Ricinový olej
A06AB06  SENNA GLYCOSIDES            Sennové glykosidy
A06AB07  CASCARA                 Kůra řešetláku Purshova
A06AB08  SODIUM PICOSULFATE           Pikosíran sodný
A06AB09  BISOXATIN                Bisoxatin
A06AB20  CONTACT LAXATIVES IN COMBINATION    Kontaktní laxativa v kombinaci
     CONTACT LAXATIVES IN COMBINATION WITH
A06AB30  BELLADONNA ALKA             Kontaktní laxativa v kombinaci s alkaloidy rulíku
A06AB52  BISACODYL, COMBINATIONS         Bisakodyl, kombinace
A06AB53  DANTRON, COMBINATIONS          Dantron, kombinace
A06AB56  SENNA GLYCOSIDES, COMBINATIONS     Sennové glykosidy, kombinace
A06AB57  CASCARA, COMBINATIONS          Kůra řešetláku Purshova, kombinace
A06AB58  SODIUM PICOSULFATE, COMBINATIONS    Pikosíran sodný, kombinace
A06AC   BULK PRODUCERS             Objemová laxativa
A06AC01  ISPAGHULA (PSYLLA SEEDS)        Semeno jitrocele vejčitého
A06AC02  ETHULOSE                Ethulóza
A06AC03  STERCULIA                Sterkuliová klovatina
A06AC05  LINSEED                 Lněné semeno
A06AC06  METHYLCELLULOSE             Metylcelulóza
A06AC07  TRITICUM (WHEAT FIBRE)         Pšeničná vláknina
A06AC08  POLYCARBOPHIL CALCIUM          Vápenatá sůl polykarbofilu
A06AC51  ISPAGHULA, COMBINATIONS         Semeno jitrocele vejčitého, kombinace
A06AC53  STERCULIA, COMBINATIONS         Sterkuliová klovatina, kombinace
A06AC55  LINSEED, COMBINATIONS          Lněné semeno, kombinace
A06AD   OSMOTICALLY ACTING LAXATIVES      Osmoticky působící laxativa
A06AD01  MAGNESIUM CARBONATE           Zásaditý uhličitan hořečnatý
A06AD02  MAGNESIUM OXIDE             Oxid hořečnatý
A06AD03  MAGNESIUM PEROXIDE           Peroxid hořečnatý
A06AD04  MAGNESIUM SULFATE            Síran hořečnatý
A06AD10  MINERAL SALTS IN COMBINATION      Kombinace minerálních solí
A06AD11  LACTULOSE                Laktulóza
A06AD12  LACTITOL                Laktitol
A06AD13  SODIUM SULFATE             Síran sodný
A06AD14  PENTAERITHRITYL             Pentaerythrityltetranitrát
A06AD15  MACROGOL                Makrogol
A06AD16  MANNITOL                Mannitol
A06AD17  SODIUM PHOSPHATE            Fosrorečnan sodný
A06AD18  SORBITOL                Sorbitol
A06AD19  MAGNESIUM CITRATE            Citronan hořečnatý
A06AD21  SODIUM TARTRATE             Vínan sodný
A06AD61  LACTULOSE, COMBINATIONS         Laktulóza, kombinace
A06AD65  MACROGOL, COMBINATIONS         Makrogol, kombinace
A06AG   ENEMAS                 Léčiva k očištění střeva (klyzmata)
A06AG01  SODIUM PHOSPHATE            Fosforečnan sodný
A06AG02  BISACODYL                Bisakodyl
A06AG03  DANTRON, INCL. COMBINATIONS       Dantron, včetně kombinací
A06AG04  GLYCEROL                Glycerol
A06AG06  OIL                   Olej
A06AG07  SORBITOL                Sorbitol
A06AG10  DOCUSATE SODIUM, INCL. COMBINATIONS   Sodná sůl dokusátu, včetně kombinací
A06AG11  LAURILSULFATE, INCL. COMBINATIONS    Laurylsíran, včetně kombinací
A06AG20  COMBINATIONS              Léčiva k očištění střeva, kombinace
A06AX   OTHER LAXATIVES             Jiná laxativa
A06AX01  GLYCEROL                Glycerol
A06AX02  CARBON DIOXIDE PRODUCING DRUGS     Látky produkující oxid uhličitý
     ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL
A07    ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFEC       Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva
A07A   INTESTINAL ANTIINFECTIVES        Střevní antiinfektiva
A07AA   ANTIBIOTICS               Antibiotika
A07AA01  NEOMYCIN                Neomycin
A07AA02  NYSTATIN                Nystatin
A07AA03  NATAMYCIN                Natamycin
A07AA04  STREPTOMYCIN                 Streptomycin
A07AA05  POLYMYXIN B                 Polymyxin B
A07AA06  PAROMOMYCIN                 Paromomycin
A07AA07  AMPHOTERICIN B                Amfotericin B
A07AA08  KANAMYCIN                  Kanamycin
A07AA09  VANCOMYCIN                  Vankomycin
A07AA10  COLISTIN                   Kolistin
A07AA11  RIFAXIMIN                  Rifaximin
A07AA51  NEOMYCIN, COMBINATIONS            Neomycin, kombinace
A07AA54  STREPTOMYCIN, COMBINATIONS          Streptomycin, kombinace
A07AB   SULFONAMIDES                 Sulfonamidy
A07AB02  PHTHALYLSULFATHIAZOLE            Ftalylsulfathiazol
A07AB03  SULFAGUANIDINE                Sulfaguanidin
A07AB04  SUCCINYLSULFATHIAZOLE            Sukcinylsulfathiazol
A07AC   IMIDAZOLE DERIVATIVES            Imidazolové deriváty
A07AC01  MICONAZOLE                  Mikonazol
A07AX   OTHER INTESTINAL ANTIINFECTIVES       Jiná střevní antiinfektiva
A07AX01  BROXYQUINOLINE                Broxychinolin
A07AX02  ACETARSOL                  Acetarsol
A07AX03  NIFUROXAZIDE                 Nifuroxazid
A07AX04  NIFURZIDE                  Nifurzid
A07B   INTESTINAL ADSORBENTS            Střevní adsorbencia
A07BA   CHARCOAL PREPARATIONS            Přípravky obsahující aktivní uhlí
A07BA01  MEDICINAL CHARCOAL              Aktivní uhlí
A07BA51  MEDICINAL CHARCOAL, COMBINATIONS       Přípravky obsahující aktivní uhlí, kombinace
A07BB   BISMUTH PREPARATIONS             Přípravky obsahující bismut
A07BC   OTHER INTESTINAL ADSORBENTS         Jiná střevní adsorbencia
A07BC01  PECTIN                    Pektin
A07BC02  KAOLIN                    Kaolin
A07BC03  CROSPOVIDONE                 Krospovidon
A07BC04  ATTAPULGITE                 Attapulgit
A07BC05  DIOSMECTITE                 Diosmektit
A07BC30  COMBINATIONS                 Jiná střevní adsorbencia, kombinace
A07BC54  ATTAPULGITE, COMBINATIONS          Attapulgit, kombinace
A07C   ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES       Elektrolyty se sacharidy
A07CA   ORAL REHYDRATION SALT FORMULATIONS      Perorální rehydratační elektrolytové roztoky
A07D   ANTIPROPULSIVES               Antipropulziva
A07DA   ANTIPROPULSIVES               Antipropulziva
A07DA01  DIPHENOXYLATE                Difenoxylát
A07DA02  OPIUM                    Opium
A07DA03  LOPERAMIDE                  Loperamid
A07DA04  DIFENOXIN                  Difenoxin
A07DA05  LOPERAMIDE OXIDE               Loperamid-oxid
A07DA52  MORPHINE, COMBINATIONS            Morfin, kombinace
A07DA53  LOPERAMIDE, COMBINATIONS           Loperamid, kombinace
A07E   INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS      Střevní protizánětlivá léčiva
A07EA   CORTICOSTEROIDS ACTING LOCALLY        Kortikosteroidy působící lokálně
A07EA01  PREDNISOLONE                 Prednisolon
A07EA02  HYDROCORTISONE                Hydrokortison
A07EA03  PREDNISONE                  Prednison
A07EA04  BETAMETHASONE                Betamethason
A07EA05  TIXOCORTOL                  Tixokortol
A07EA06  BUDESONIDE                  Budesonid
A07EA06  BUDESONIDE                  Budesonid
A07EA07  BECLOMETASONE                Beklometason
A07EB   ANTIALLERGIC AGENTS, EXCL. CORTICOSTEROIDS  Antialergika kromě kortikosteroidů
A07EB01  CROMOGLICIC ACID               Kyselina chromoglykanová
A07EC   AMINOSALICYLIC ACID AND SIMILAR AGENTS    Kyselina aminosalicylová a podobné látky
A07EC01  SULFASALAZINE                Sulfasalazin
A07EC02  MESALAZINE                  Mesalazin
A07EC03  OLSALAZINE                  Olsalazin
A07EC04  BALSALAZIDE                 Balsalazid
A07F   ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS         Protiprůjmové mikroorganismy
A07FA   ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS         Protiprůjmové mikroorganismy
A07FA01 LACTIC ACID PRODUCING ORGANISMS          Organismy produkující kyselinu mléčnou
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII              Saccharomyces Boulardii

A07FA51  LACTIC ACID PRODUCING ORGANISMS, COMBINATIONS  Organismy produkující kyselinu mléčnou, kombinace
A07X   OTHER ANTIDIARRHEALS              Jiná antidiaroika
A07XA   OTHER ANTIDIARRHEALS              Jiná antidiaroika
A07XA01  ALBUMIN TANNATE                 Albumin-tanát
A07XA02  CERATONIA                    Rohovníková klovatina
A07XA03  CALCIUM COMPOUNDS                Sloučeniny vápníku
A07XA04  RACECADOTRIL                  Racekadotril
A07XA51  ALBUMIN TANNATE, COMBINATIONS          Albumin-tanát, kombinace

A08    ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS  Léčiva k terapii obezity, kromě dietetik

A08A   ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS  Léčiva k terapii obezity, kromě dietetik
A08AA   CENTRALLY ACTING ANTIOBESITY PRODUCTS      Centrálně působící léčiva k terapii obezity
A08AA01  PHENTERMINE                   Fentermin
A08AA02  FENFLURAMINE                  Fenfluramin
A08AA03  AMFEPRAMONE                   Amfepramon
A08AA04  DEXFENFLURAMINE                 Dexfenfluramin
A08AA05  MAZINDOL                    Mazindol
A08AA06  ETILAMFETAMINE                 Etilamfetamin
A08AA07  CATHINE                     Kathin
A08AA08  CLOBENZOREX                   Klobenzorex
A08AA09  MEFENOREX                    Mefenorex
A08AA10  SIBUTRAMINE                   Sibutramin
A08AA56  EPHEDRINE, COMBINATIONS             Efedrin, kombinace
A08AB   PERIPHERALLY ACTING ANTIOBESITY PRODUCTS    Periferně působící léčiva k terapii obezity
A08AB01  ORLISTAT                    Orlistat
A08AX01  RIMONABANT
A09    DIGESTIVES, INCL. ENZYMES            Digestiva včetně enzymových přípravků
A09A   DIGESTIVES, INCL. ENZYMES            Digestiva včetně enzymových přípravků
A09AA   ENZYME PREPARATIONS               Enzymové přípravky
A09AA01  DIASTASE                    Diastáza
A09AA02  MULTIENZYMES (LIPASE, PROTEASE ETC.)      Multienzymové přípravky (lipáza, proteáza apod.)
A09AA03  PEPSIN                     Pepsin
A09AA04  TILACTASE                    Tilaktáza
A09AB   ACID PREPARATIONS                Acida
A09AB01  GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE           Hydrochlorid kyseliny glutamové
A09AB02  BETAINE HYDROCHLORIDE              Betain-hydrochlorid
A09AB03  HYDROCHLORIC ACID                Kyselina chlorovodíková
A09AB04  CITRIC ACID                   Kyselina citronová
A09AC   ENZYME AND ACID PREPARATIONS, COMBINATIONS   Enzymy a acida, kombinace
A09AC01  PEPSIN AND ACID PREPARATIONS          Pepsin a acida
A09AC02  MULTIENZYMES AND ACID PREPARATIONS       Multienzymové přípravky a acida
A10    DRUGS USED IN DIABETES             Léčiva k terapii diabetu
A10A   INSULINS AND ANALOGUES             Inzuliny a analogy
     INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, FAST-
A10AB   ACTING                     Inzuliny a analogy rychle působící, k injekční aplikaci
A10AB01  INSULIN (HUMAN)                 Inzulin lidský
A10AB02  INSULIN (BEEF)                 Inzulin hovězí
A10AB03  INSULIN (PORK)                 Inzulin vepřový
A10AB04  INSULIN LISPRO                 Inzulin lispro
A10AB05  INSULIN ASPART                 Inzulin aspart
A10AB06  INSULIN GLULISINE                Inzulin glulisin
A10AB30  COMBINATIONS                  Kombinace inzulinů
     INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION,
A10AC   INTERMEDIATE-AC                 Inzuliny a analogy střednědobě působící, k injekční aplikaci
A10AC01  INSULIN (HUMAN)                 Inzulin lidský
A10AC02  INSULIN (BEEF)                 Inzulin hovězí
A10AC03  INSULIN (PORK)                 Inzulin vepřový
A10AC04  INSULIN LISPRO                 Inzulin lispro
A10AC30  COMBINATIONS                  Kombinace inzulinů
     INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION,     Inzuliny a analogy středněd.a rychle působ.v komb., k
A10AD   INTERMEDIATE-AC                inj.aplik.
A10AD02  INSULIN (BEEF)                 Inzulin hovězí
A10AD03  INSULIN (PORK)                 Inzulin vepřový
A10AD04  INSULIN LISPRO                 Inzulin lispro
A10AD05  INSULIN ASPART                 Inzulin aspart
A10AD30  COMBINATIONS                  Kombinace inzulinů
     INSULINS AND ANALOGUES FOR INJECTION, LONG-
A10AE   ACTING                     Inzuliny a analogy dlouze působící, k injekční aplikaci
A10AE01  INSULIN (HUMAN)                Inzulin lidský
A10AE02  INSULIN (BEEF)                 Inzulin hovězí
A10AE03  INSULIN (PORK)                 Inzulin vepřový
A10AE04  INSULIN GLARGINE                Inzulin glargin
A10AE05  INSULIN DETEMIR                Inzulin detemir
A10AE30  COMBINATIONS                  Kombinace inzulinů
A10AF   INSULINS AND ANALOGUES, FOR INHALATION     Inzuliny a analogy, inhalační
A10AF01  INSULIN (HUMAN)                Inzulin lidský

A10B   BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS  Antidiabetika, kromě inzulinů
A10BA   BIGUANIDES                   Biguanidy
A10BA01  PHENFORMIN                   Fenformin
A10BA02  METFORMIN                   Metformin
A10BA03  BUFORMIN                    Buformin
A10BB   SULFONAMIDES, UREA DERIVATIVES         Deriváty sulfonylmočoviny
A10BB01  GLIBENCLAMIDE                 Glibenklamid
A10BB02  CHLORPROPAMIDE                 Chlorpropamid
A10BB03  TOLBUTAMIDE                  Tolbutamid
A10BB04  GLIBORNURIDE                  Glibornurid
A10BB05  TOLAZAMIDE                   Tolazamid
A10BB06  CARBUTAMIDE                  Karbutamid
A10BB07  GLIPIZIDE                   Glipizid
A10BB08  GLIQUIDONE                   Gliquidon
A10BB09  GLICLAZIDE                   Gliklazid
A10BB10  METAHEXAMIDE                  Metahexamid
A10BB11  GLISOXEPIDE                  Glisoxepid
A10BB12  GLIMEPIRIDE                  Glimepirid
A10BB31  ACETOHEXAMIDE                 Acetohexamid
A10BC   SULFONAMIDES (HETEROCYCLIC)          Sulfonamidy, heterocyklické
A10BC01  GLYMIDINE                   Glymidin
     COMBINATIONS OF ORAL BLOOD GLUCOSE
A10BD   LOWERING DRUGS                 Kombinace perorálních antidiabetik
A10BD01  PHENFORMIN AND SULFONAMIDES          Fenformin a sulfonamidy
A10BD02  METFORMIN AND SULFONAMIDES           Metformin a sulfonamidy
A10BD03  METFORMIN AND ROSIGLITAZONE          Metformin a rosiglitazon
A10BD04  GLIMEPIRIDE AND ROSIGLITAZONE         Glimepirid a rosiglitazon
A10BD05  METFORMIN AND PIOGLITAZONE
A10BD06  GLIMEPIRIDE AND PIOGLITAZONE
A10BF   ALPHA GLUCOSIDASE INHIBITORS          Inhibitory alfaglukosidázy
A10BF01  ACARBOSE                    Akarbóza
A10BF02  MIGLITOL                    Miglitol
A10BF03  VOGLIBOSE                   Voglibóza
A10BG   THIAZOLIDINEDIONES               Thiazolidindiony
A10BG01  TROGLITAZONE                  Troglitazon
A10BG02  ROSIGLITAZONE                 Rosiglitazon
A10BG03  PIOGLITAZONE                  Pioglitazon
A10BH01  SITAGLIPTIN
A10BH02  VILDAGLIPTIN                  Vildagliptin
     OTHER BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL.
A10BX   INSULINS                    Jiná antidiabetika, kromě inzulinů
A10BX01  GUAR GUM                    Klovatina guar
A10BX02  REPAGLINIDE                  Repaglinid
A10BX03  NATEGLINIDE                  Nateglinid
A10BX04  EXENATIDE                   Exenatid
A10X   OTHER DRUGS USED IN DIABETES          Ostatní léčiva k terapii diabetu
A10XA  ALDOSE REDUCTASE INHIBITORS            Inhibitory aldózoreduktáz
A10XA01 TOLRESTAT                     Tolrestát
A11   VITAMINS                      Vitaminy
A11A  MULTIVITAMINS, COMBINATIONS            Multivitaminy, kombinace
A11AA  MULTIVITAMINS WITH MINERALS            Multivitaminy, kombinace s minerály
A11AA01 MULTIVITAMINS AND IRON               Multivitaminy a ţelezo
A11AA02 MULTIVITAMINS AND CALCIUM             Multivitaminy a vápník
    MULTIVITAMINS AND OTHER MINERALS, INCL.
A11AA03 COMBINATIONS                    Multivitaminy a jiné minerály, včetně kombinací
A11AA04 MULTIVITAMINS AND TRACE ELEMENTS          Multivitaminy a stopové prvky
A11AB  MULTIVITAMINS, OTHER COMBINATIONS         Multivitaminy, jiné kombinace
A11B  MULTIVITAMINS, PLAIN                Multivitaminy, samotné
A11BA  MULTIVITAMINS, PLAIN                Multivitaminy, samotné

A11C   VITAMIN A AND D, INCL. COMBINATIONS OF THE TWO  Vitamin A a D včetně jejich kombinací
A11CA   VITAMIN A, PLAIN                 Vitamin A, samotný
A11CA01  RETINOL (VIT A)                 Retinol
A11CA02  BETACAROTENE                   Betakaroten
A11CB   VITAMIN A AND D IN COMBINATION          Vitamin A a D v kombinaci
A11CC   VITAMIN D AND ANALOGUES             Vitamin D a analogy
A11CC01  ERGOCALCIFEROL                  Ergokalciferol
A11CC02  DIHYDROTACHYSTEROL                Dihydrotachysterol
A11CC03  ALFACALCIDOL                   Alfakalcidol
A11CC04  CALCITRIOL                    Kalcitriol
A11CC05  COLECALCIFEROL                  Cholekalciferol
A11CC06  CALCIFEDIOL                   Kalcifediol
A11CC07  PARICALCITOL                   Parikalcitol
A11CC20  COMBINATIONS                   Vitamin D a analogy, kombinace
     VITAMIN B1, PLAIN AND IN COMBINATION WITH
A11D   VITAMIN B6                    Vitamin B1 včetně kombinací s vitaminem B6 a B12
A11DA   VITAMIN B1, PLAIN                Vitamin B1, samotný
A11DA01  THIAMINE (VIT B1)                Thiamin (vitamin B1)
A11DA02  SULBUTIAMINE                   Sulbuthiamin
A11DA03  BENFOTIAMINE                   Benfotiamin
     VITAMIN B1 IN COMBINATION WITH VITAMIN B6
A11DB   AND/OR VITA                   Vitamin B1 v kombinaci s vitaminem B6 a/nebo B12
A11E   VITAMIN B-COMPLEX, INCL. COMBINATIONS      Vitaminy skupiny B, včetně kombinací
A11EA   VITAMIN B-COMPLEX, PLAIN             Vitaminy skupiny B, samotné
A11EB   VITAMIN B-COMPLEX WITH VITAMIN C         Vitaminy skupiny B s vitaminem C
A11EC   VITAMIN B-COMPLEX WITH MINERALS         Vitaminy skupiny B s minerály
A11ED   VITAMIN B-COMPLEX WITH ANABOLIC STEROIDS     Vitaminy skupiny B s anabolickými steroidy
A11EX   VITAMIN B-COMPLEX, OTHER COMBINATIONS      Vitaminy skupiny B, jiné kombinace
A11G   ASCORBIC ACID (VITAMIN C), INCL. COMBINATIONS  Kyselina askorbová (vitamin C) včetně kombinací
A11GA   ASCORBIC ACID (VITAMIN C), PLAIN         Kyselina askorbová (vitamin C), samotná
A11GA01  ASCORBIC ACID (VIT C)              Kyselina askorbová (vitamin C)
A11GB   ASCORBIC ACID (VITAMIN C), COMBINATIONS     Kyselina askorbová (vitamin C), kombinace
A11GB01  ASCORBIC ACID (VIT C) AND CALCIUM        Kyselina askorbová (vitamin C) a vápník
A11H   OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS         Jiné vitaminové přípravky (nekombinované)
A11HA   OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS         Jiné vitaminové přípravky (nekombinované)
A11HA01  NICOTINAMIDE                   Nikotinamid
A11HA02  PYRIDOXINE (VIT B6)               Pyridoxin (vitamin B6)
A11HA03  TOCOPHEROL (VIT E)                Tokoferol alfa (vitamin E)
A11HA04  RIBOFLAVIN (VIT B2)               Riboflavin (vitamin B2)
A11HA05  BIOTIN                      Biotin
A11HA06  PYRIDOXAL PHOSPHATE               Kodekarboxyláza (pyridoxalfosfát)
A11HA07  INOSITOL                     Inositol
A11HA30  DEXPANTHENOL                   Dexpanthenol
A11HA31  CALCIUM PANTOTHENATE               Kalcium-pantothenát
A11HA32  PANTETHINE                    Pantethin
A11J   OTHER VITAMIN PRODUCTS, COMBINATIONS       Jiné vitaminové přípravky, kombinace
A11JA   COMBINATIONS OF VITAMINS             Kombinace vitaminů
A11JB   VITAMINS WITH MINERALS              Vitaminy s minerály
A11JC   VITAMINS, OTHER COMBINATIONS           Vitaminy, jiné kombinace
A12    MINERAL SUPPLEMENTS               Minerální doplňky
A12A   CALCIUM                   Vápník
A12AA   CALCIUM                   Vápník
A12AA01  CALCIUM PHOSPHATE              Fosforečnan vápenatý
A12AA02  CALCIUM GLUBIONATE              Kalcium-glubionát
A12AA03  CALCIUM GLUCONATE              Kalcium-glukonát
A12AA04  CALCIUM CARBONATE              Uhličitan vápenatý
A12AA05  CALCIUM LACTATE               Kalcium-laktát
A12AA06  CALCIUM LACTATE GLUCONATE          Kalcium-laktoglukonát
A12AA07  CALCIUM CHLORIDE               Chlorid vápenatý
A12AA08  CALCIUM GLYCERYLPHOSPHATE          Kalcium-glycerolfosfát
A12AA09  CALCIUM CITRATE LYSINE COMPLEX        Kalcium-citrát, komplex s lysinem
A12AA10  CALCIUM GLUCOHEPTONATE            Kalcium-glukoheptonát
A12AA11  CALCIUM PANGAMATE              Kalcium-pangamát
A12AA12  CALCIUM ACETATE ANHYDROUS          Octan vápenatý bezvodý
A12AA20  CALCIUM (DIFFERENT SALTS IN COMBINATION)   Vápník, kombinace různých solí
A12AA30  CALCIUM LAEVULATE              Kalcium-levulinát
A12AX   CALCIUM, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS    Vápník, kombinace s jinými léčivy
A12B   POTASSIUM                  Draslík
A12BA   POTASSIUM                  Draslík
A12BA01  POTASSIUM CHLORIDE              Chlorid draselný
A12BA02  POTASSIUM CITRATE              Citronan draselný
A12BA03  POTASSIUM HYDROGENTARTRATE          Hydrogenvínan draselný
A12BA04  POTASSIUM HYDROGENCARBONATE         Hydrogenuhličitan draselný
A12BA05  POTASSIUM GLUCONATE             Kalium-glukonát
A12BA30  COMBINATIONS                 Draslík, kombinace
A12BA51  POTASSIUM CHLORIDE, COMBINATIONS       Chlorid draselný, kombinace
A12C   OTHER MINERAL SUPPLEMENTS          Jiné minerální doplňky
A12CA   SODIUM                    Sodík
A12CA01  SODIUM CHLORIDE               Chlorid sodný
A12CA02  SODIUM SULFATE                Síran sodný
A12CB   ZINC                     Zinek
A12CB01  ZINC SULFATE                 Síran zinečnatý
A12CB02  ZINC GLUCONATE                Zink-glukonát
A12CB03  ZINC PROTEIN COMPLEX             Komplexy bílkovin se zinkem
A12CC   MAGNESIUM                  Hořčík
A12CC01  MAGNESIUM CHLORIDE              Chlorid hořečnatý
A12CC02  MAGNESIUM SULFATE              Síran hořečnatý
A12CC03  MAGNESIUM GLUCONATE             Magnesium-glukonát
A12CC04  MAGNESIUM CITRATE              Citronan hořečnatý
A12CC05  MAGNESIUM ASPARTATE             Magnesium-aspartát
A12CC06  MAGNESIUM LACTATE              Magnesium-laktát
A12CC07  MAGNESIUM LEVULINATE             Magnesium-levulinát
A12CC08  MAGNESIUM PIDOLATE              Magnesium-pidolát
A12CC09  MAGNESIUM OROTATE              Magnesium-orotát
A12CC10  MAGNESIUM OXIDE               Oxid hořečnatý
A12CC30  MAGNESIUM (DIFFERENT SALTS IN COMBINATION)  Hořčík (různé sole v kombinaci)
A12CD   FLUORIDE                   Fluorid
A12CD01  SODIUM FLUORIDE               Fluorid sodný
A12CD02  SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE          Monofluorofosforečnan sodný
A12CD51  FLUORIDE, COMBINATIONS            Fluorid, kombinace
A12CE   SELENIUM                   Selen
A12CE01  SODIUM SELENATE               Selenan sodný
A12CE02  SODIUM SELENITE               Seleničitan sodný
A12CX   OTHER MINERAL PRODUCTS            Jiné minerální produkty
A13    TONICS                    Tonika
A13A   TONICS                    Tonika
A14    ANABOLIC AGENTS FOR SYSTEMIC USE       Anabolika pro systémovou aplikaci
A14A   ANABOLIC STEROIDS              Anabolické steroidy
A14AA   ANDROSTAN DERIVATIVES            Deriváty androstanu
A14AA01  ANDROSTANOLONE                Androstanolon
A14AA02  STANOZOLOL                  Stanozolol
A14AA03  METANDIENONE                 Metandienon
A14AA04  METENOLONE                  Metenolon
A14AA05  OXYMETHOLONE                 Oxymetholon
A14AA06  QUINBOLONE                Quinbolon
A14AA07  PRASTERONE                Prasteron
A14AA08  OXANDROLONE                Oxandrolon
A14AA09  NORETHANDROLONE              Norethandrolon
A14AB   ESTREN DERIVATIVES            Deriváty estrenu
A14AB01  NANDROLONE                Nandrolon
A14AB02  ETHYLESTRENOL               Ethylestrenol
A14AB03  OXABOLONE CIPIONATE            Oxabolon-cipionát
A14B   OTHER ANABOLIC AGENTS           Jiná anabolika
A15    APPETITE STIMULANTS            Stimulancia chuti
     OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A16    PRODUCTS                 Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva
     OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A16A   PRODUCTS                 Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva
A16AA   AMINO ACIDS AND DERIVATIVES        Aminokyseliny a jejich deriváty
A16AA01  LEVOCARNITINE               Levokarnitin
A16AA02  ADEMETIONINE               Ademethionin
A16AA03  GLUTAMINE                 Levoglutamid
A16AA04  MERCAPTAMINE               Merkaptamin
A16AA05  CARGLUMIC ACID              Kyselina karglumová
A16AA06  BETAINE                  Betain
A16AB   ENZYMES                  Enzymy
A16AB01  ALGLUCERASE                Algluceráza
A16AB02  IMIGLUCERASE               Imigluceráza
A16AB03  AGALSIDASE ALFA              Agalsidáza alfa
A16AB04  AGALSIDASE BETA              Agalsidáza beta
A16AB05  LARONIDASE                Laronidáza
A16AB06  SACROSIDASE                Sacrosidáza
A16AB07  ALGLUCOSIDASE ALFA            Alglukosidáza alfa
A16AB08  GALSULFASE                Galsulfáza
A16AB09  IDURSULFASE                Idursulfáza
     VARIOUS ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
A16AX   PRODUCTS                 Trávicí trakt a metabolismus, různá léčiva
A16AX01  TIOCTIC ACID               Kyselina tioktová
A16AX02  ANETHOLE TRITHIONE            Anetholtrithion
A16AX03  SODIUM PHENYLBUTYRATE           Natriumfenylbutyrát
A16AX04  NITISINONE                Nitisinon
A16AX05  ZINC ACETATE               Octan zinečnatý
A16AX06  MIGLUSTAT                 Miglustat
A16AX07  SAPROPTERIN                Sapropterin
B     BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS      Krev a krvetvorné orgány
B01    ANTITHROMBOTIC AGENTS           Antikoagulancia, antitrombotika
B01A   ANTITHROMBOTIC AGENTS           Antikoagulancia, antitrombotika
B01AA   VITAMIN K ANTAGONISTS           Antagonisté vitaminu K
B01AA01  DICOUMAROL                Dikumarol
B01AA02  PHENINDIONE                Fenindion
B01AA03  WARFARIN                 Warfarin
B01AA04  PHENPROCOUMON               Fenprokumon
B01AA07  ACENOCOUMAROL               Acenokumarol
B01AA08  ETHYL BISCOUMACETATE           Ethyl-biskumacetát
B01AA09  CLORINDIONE                Klorindion
B01AA10  DIPHENADIONE               Difenadion
B01AA11  TIOCLOMAROL                Tioklomarol
B01AB   HEPARIN GROUP               Hepariny
B01AB01  HEPARIN                  Heparin
B01AB02  ANTITHROMBIN III             Antithrombin III
B01AB04  DALTEPARIN                Dalteparin
B01AB05  ENOXAPARIN                Enoxaparin
B01AB06  NADROPARIN                Nadroparin
B01AB07  PARNAPARIN                Parnaparin
B01AB08  REVIPARIN                 Reviparin
B01AB09  DANAPAROID                Danaparoid
B01AB10  TINZAPARIN                Tinzaparin
B01AB11  SULODEXIDE                Sulodexid
B01AB12 BEMIPARIN                     Bemiparin
B01AB51 HEPARIN, COMBINATIONS               Heparin, kombinace

B01AC   PLATELET AGGREGATION INHIBITORS EXCL. HEPARIN  Antiagregancia kromě heparinu
B01AC01  DITAZOLE                    Ditazol
B01AC02  CLORICROMEN                   Klorikromen
B01AC03  PICOTAMIDE                   Pikotamid
B01AC04  CLOPIDOGREL                   Klopidogrel
B01AC05  TICLOPIDINE                   Tiklopidin
B01AC06  ACETYLSALICYLIC ACID              Kyselina acetylsalicylová
B01AC07  DIPYRIDAMOLE                  Dipyridamol
B01AC08  CARBASALATE CALCIUM               Vápenatá sůl karbasalátu
B01AC09  EPOPROSTENOL                  Epoprostenol
B01AC10  INDOBUFEN                    Indobufen
B01AC11  ILOPROST                    Iloprost
B01AC13  ABCIXIMAB                    Abciximab
B01AC15  ALOXIPRIN                    Aloxiprin
B01AC16  EPTIFIBATIDE                  Eptifibatid
B01AC17  TIROFIBAN                    Tirofiban
B01AC18  TRIFLUSAL                    Triflusal
B01AC19  BERAPROST                    Beraprost
B01AC21  TREPROSTINIL                  Treprostinil
B01AC30  COMBINATIONS                  Antiagregancia kromě heparinu, kombinace
B01AD   ENZYMES                     Enzymy
B01AD01  STREPTOKINASE                  Streptokináza
B01AD02  ALTEPLASE                    Altepláza
B01AD03  ANISTREPLASE                  Anistrepláza
B01AD04  UROKINASE                    Urokináza
B01AD05  FIBRINOLYSIN                  Fibrinolysin
B01AD06  BRINASE                     Brináza
B01AD07  RETEPLASE                    Retepláza
B01AD08  SARUPLASE                    Sarupláza
B01AD09  ANCROD                     Ankrod
B01AD10  DROTRECOGIN ALFA (ACTIVATED)          Drotrekogin alfa (aktivovaný)
B01AD11  TENECTEPLASE                  Tenektepláza
B01AD12  PROTEIN C                    Protein C
B01AE   DIRECT THROMBIN INHIBITORS           Přímé inhibitory trombinu
B01AE01  DESIRUDIN                    Desirudin
B01AE02  LEPIRUDIN                    Lepirudin
B01AE03  ARGATROBAN                   Argatroban
B01AE04  MELAGATRAN                   Melagatran
B01AE05  XIMELAGATRAN                  Ximelagatran
B01AE06  BIVALIRUDIN                   Bivalirudin
B01AX   OTHER ANTITHROMBOTIC AGENTS           Jiná antikoagulancia, antitrombotika
B01AX01  DEFIBROTIDE                   Defibrotid
B01AX04  DERMATAN SULFATE                Dermatan-sulfát
B01AX05  FONDAPARINUX                  Fondaparinux
B02    ANTIHEMORRHAGICS                Hemostyptika, hemostatika
B02A   ANTIFIBRINOLYTICS                Antifibrinolytika
B02AA   AMINO ACIDS                   Aminokyseliny
B02AA01  AMINOCAPROIC ACID                Kyselina aminokapronová
B02AA02  TRANEXAMIC ACID                 Kyselina tranexamová
B02AA03  AMINOMETHYLBENZOIC ACID             Kyselina aminomethylbenzoová
B02AB   PROTEINASE INHIBITORS              Inhibitory proteáz
B02AB01  APROTININ                    Aprotinin
B02AB02  ALFA1 ANTITRYPSIN                Alfa1 antitrypsin
B02AB03  C1-INHIBITOR                  C1 inhibitor
B02AB04  CAMOSTAT                    Kamostát
B02B   VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS         Vitamin K a jiná hemostatika
B02BA   VITAMIN K                    Vitamin K
B02BA01  PHYTOMENADIONE                 Fytomenadion
B02BA02  MENADIONE                    Menadion
B02BB   FIBRINOGEN                   Fibrinogen
B02BB01  HUMAN FIBRINOGEN                Fibrinogen lidský
B02BC  LOCAL HEMOSTATICS               Lokální hemostatika
B02BC01 ABSORBABLE GELATIN SPONGE           Ţelatinová houba absorbovatelná
B02BC02 OXIDIZED CELLULOSE              Oxidovaná celulóza

B02BC03  TETRAGALACTURONIC ACID HYDROXYMETHYLESTER  Hydroxymethyltetragalakturonát
B02BC05  ADRENALONE                 Adrenalon
B02BC06  THROMBIN                  Trombin
B02BC07  COLLAGEN                  Kolagen
B02BC08  CALCIUM ALGINATE              Kalcium-alginát
B02BC09  EPINEPHRINE                 Epinefrin (adrenalin)
B02BC10  FIBRINOGEN, HUMAN              Fibrinogen lidský
B02BC30  COMBINATIONS                Lokální hemostatika, kombinace
B02BD   BLOOD COAGULATION FACTORS          Koagulační faktory
     COAGULATION FACTOR IX, II, VII AND X IN
B02BD01  COMBINATION                 Kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X
B02BD02  COAGULATION FACTOR VIII           Koagulační faktor VIII
B02BD03  FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY  Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů (FEIBA)
B02BD04  COAGULATION FACTOR IX            Koagulační faktor IX
B02BD05  COAGULATION FACTOR VII           Koagulační faktor VII
     VON WILLEBRAND FACTOR AND COAGULATION
B02BD06  FACTOR VIII IN               Koagulační faktor VIII a von Willebrandův faktor v kombinaci
B02BD07  COAGULATION FACTOR XIII           Koagulační faktor XIII
B02BD08  EPTACOG ALFA (ACTIVATED)          Eptakog alfa (aktivovaný)
B02BD09  NONACOG ALFA                Nonakog alfa
B02BD30  THROMBIN                  Trombin
B02BX   OTHER SYSTEMIC HEMOSTATICS         Jiná systémová hemostatika
B02BX01  ETAMSYLATE                 Etamsylát
B02BX02  CARBAZOCHROME                Karbazochrom
B02BX03  BATROXOBIN                 Batroxobin
B03    ANTIANEMIC PREPARATIONS           Antianemika
B03A   IRON PREPARATIONS              Přípravky s obsahem ţeleza
B03AA   IRON BIVALENT, ORAL PREPARATIONS      Perorální přípravky obsahující dvojmocné ţelezo
B03AA01  FERROUS GLYCINE SULFATE           Ferroglycin-sulfát
B03AA02  FERROUS FUMARATE              Fumaran ţeleznatý
B03AA03  FERROUS GLUCONATE              Glukonan ţeleznatý
B03AA04  FERROUS CARBONATE              Uhličitan ţeleznatý
B03AA05  FERROUS CHLORIDE              Chlorid ţeleznatý
B03AA06  FERROUS SUCCINATE              Jantaran ţeleznatý
B03AA07  FERROUS SULFATE               Síran ţeleznatý
B03AA08  FERROUS TARTRATE              Vínan ţeleznatý
B03AA09  FERROUS ASPARTATE              Ferro-aspartát
B03AA10  FERROUS ASCORBATE              Ferro-askorbát
B03AA11  FERROUS IODINE               Jodid ţeleznatý
B03AB   IRON TRIVALENT, ORAL PREPARATIONS      Perorální přípravky obsahující trojmocné ţelezo
B03AB01  FERRIC SODIUM CITRATE            Citronan sodno-ţelezitý
B03AB02  SACCHARATED IRON OXIDE           Oxid ţelezitý se sacharózou
B03AB03  SODIUM FEREDETATE              Natrium-feredetát
B03AB04  FERRIC HYDROXIDE              Hydroxid ţelezitý
B03AB05  DEXTRIFERRON                Dextriferon
B03AB06  FERRIC CITRATE               Citronan ţelezitý
B03AB07  CHONDROITIN SULFATE-IRON COMPLEX      Dermatan-sulfát, komplex se ţelezem
B03AB08  FERRIC ACETYL TRANSFERRIN          Ferric acetyl transferrin
B03AB09  FERRIC PROTEINSUCCINYLATE          Sukcinylkasein ţelezitý
B03AC   IRON TRIVALENT, PARENTERAL PREPARATIONS   Parenterální přípravky obsahující trojmocné ţelezo
B03AC01  DEXTRIFERRON                Dextriferon
B03AC02  SACCHARATED IRON OXIDE           Oxid ţelezitý se sacharózou
B03AC03  IRON-SORBITOL-CITRIC ACID COMPLEX      Komplex ţelezo-sorbitol-kyselina citronová
B03AC05  FERRIC SORBITOL GLUCONIC ACID COMPLEX    Komplex ţelezo-sorbitol-kyselina glukonová
B03AC06  FERRIC OXIDE DEXTRAN COMPLEX        Komplex oxidu ţelezitého a dextranu
B03AC07  FERRIC SODIUM GLUCONATE COMPLEX       Glukonan sodno-ţelezitý
B03AD   IRON IN COMBINATION WITH FOLIC ACID     Ţelezo v kombinaci s kyselinou listovou
B03AD01  FERROUS AMINO ACID COMPLEX         Komplex ţelezo-aminokyselina a kyselina listová
B03AD02  FERROUS FUMARATE              Fumaran ţeleznatý a kyselina listová
B03AD03  FERROUS SULFATE               Síran ţeleznatý a kyselina listová
B03AD04 DEXTRIFERRON                  Dextriferron a kyselina listová
B03AE  IRON IN OTHER COMBINATIONS           Ţelezo, jiné kombinace

B03AE01  IRON, VITAMIN B12 AND FOLIC ACID       Ţelezo v kombinaci s kyanokobalaminem a kyselinou listovou
B03AE02  IRON, MULTIVITAMINS AND FOLIC ACID      Ţelezo, multivitaminy a kyselina listová
B03AE03  IRON AND MULTIVITAMINS            Ţelezo a multivitaminy
B03AE04  IRON, MULTIVITAMINS AND MINERALS       Ţelezo, multivitaminy a minerály
B03AE10  VARIOUS COMBINATIONS             Různé jiné kombinace ţeleza
B03B   VITAMIN B12 AND FOLIC ACID          Vitamin B12 a kyselina listová
B03BA   VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN AND ANALOGUES)  Vitamin B12 (kyanokobalamin a analogy)
B03BA01  CYANOCOBALAMIN                Kyanokobalamin
B03BA02  CYANOCOBALAMIN TANNIN COMPLEX         Komplex kyanokobalamin-tanin
B03BA03  HYDROXOCOBALAMIN               Hydroxokobalamin
B03BA04  COBAMAMIDE                  Kobamamid
B03BA05  MECOBALAMIN                  Mekobalamin
B03BA51  CYANOCOBALAMIN, COMBINATIONS         Kyanokobalamin, kombinace
B03BA53  HYDROXOCOBALAMIN, COMBINATIONS        Hydroxokobalamin, kombinace
B03BB   FOLIC ACID AND DERIVATIVES          Kyselina listová a deriváty
B03BB01  FOLIC ACID                  Kyselina listová
B03BB51  FOLIC ACID, COMBINATIONS           Kyselina listová, kombinace
B03X   OTHER ANTIANEMIC PREPARATIONS         Jiná antianemika
B03XA   OTHER ANTIANEMIC PREPARATIONS         Jiná antianemika
B03XA01  ERYTHROPOIETIN                Erytropoetin
B03XA02  DARBEPOETIN ALFA               Darbepoetin alfa
B03XA03  PEGZEREPOETIN ALFA              Pegzerepoetin alfa
B05    BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS   Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
B05A   BLOOD AND RELATED PRODUCTS          Krev, krevní deriváty a náhrady plazmy
     BLOOD SUBSTITUTES AND PLASMA PROTEIN     Krevní deriváty, frakce plazmatických bílkovin, náhrady
B05AA   FRACTIONS                   plazmy
B05AA01  ALBUMIN                    Albumin
B05AA02  OTHER PLASMA PROTEIN FRACTIONS        Jiné frakce plazmatických bílkovin
B05AA03  FLUOROCARBON BLOOD SUBSTITUTES        Fluorokarbonové krevní náhrady
B05AA05  DEXTRAN                    Dextran
B05AA06  GELATIN AGENTS                Ţelatinové přípravky
B05AA07  HYDROXYETHYLSTARCH              Hydroxyethylškrob
B05AA08  HEMOGLOBIN CROSFUMARIL            Hemoglobin-krosfumaril
B05AA09  HEMOGLOBIN RAFFIMER              Hemoglobin-raffimer
B05B   I.V. SOLUTIONS                Intravenózní roztoky
B05BA   SOLUTIONS FOR PARENTERAL NUTRITION      Roztoky pro parenterální výţivu
B05BA01  AMINO ACIDS                  Aminokyseliny
B05BA02  FAT EMULSIONS                 Tukové emulze
B05BA03  CARBOHYDRATES                 Cukry
B05BA04  PROTEIN HYDROLYSATES             Hydrolyzáty bílkovin
B05BA10  COMBINATIONS                 Roztoky pro parenterální výţivu, kombinace

B05BB   SOLUTIONS AFFECTING THE ELECTROLYTE BALANCE  Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů
B05BB01  ELECTROLYTES                 Elektrolyty
B05BB02  ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES        Elektrolyty se sacharidy
B05BB03  TROMETAMOL                  Trometamol
B05BC   SOLUTIONS PRODUCING OSMOTIC DIURESIS     Roztoky vyvolávající osmotickou diurézu
B05BC01  MANNITOL                   Mannitol
B05BC02  CARBAMIDE                   Močovina
B05C   IRRIGATING SOLUTIONS             Irigační roztoky
B05CA   ANTIINFECTIVES                Antiinfektiva
B05CA01  CETYLPYRIDINIUM                Cetylpyridinium
B05CA02  CHLORHEXIDINE                 Chlorhexidin
B05CA03  NITROFURAL                  Nitrofural
B05CA04  SULFAMETHIZOLE                Sulfamethizol
B05CA05  TAUROLIDINE                  Taurolidin
B05CA06  MANDELIC ACID                 Kyselina mandlová
B05CA07  NOXYTIOLIN                  Noxytiolin
B05CA08  ETHACRIDINE LACTATE              Ethakridin-laktát
B05CA09  NEOMYCIN                   Neomycin
B05CA10  COMBINATIONS                 Irigační roztoky, kombinace
B05CB   SALT SOLUTIONS                 Roztoky solí
B05CB01  SODIUM CHLORIDE                Chlorid sodný
B05CB02  SODIUM CITRATE                 Citronan sodný
B05CB03  MAGNESIUM CITRATE               Citronan hořečnatý
B05CB04  SODIUM BICARBONATE               Hydrogenuhličitan sodný
B05CB10  COMBINATIONS                  Roztoky solí, kombinace
B05CX   OTHER IRRIGATING SOLUTIONS           Jiné irigační roztoky
B05CX01  GLUCOSE                    Glukóza
B05CX02  SORBITOL                    Sorbitol
B05CX03  GLYCINE                    Glycin
B05CX04  MANNITOL                    Mannitol
B05CX10  COMBINATIONS                  Jiné irigační roztoky, kombinace
B05D   PERITONEAL DIALYTICS              Peritoneální dialýza
B05DA   ISOTONIC SOLUTIONS               Izotonické roztoky
B05DB   HYPERTONIC SOLUTIONS              Hypertonické roztoky
B05X   I.V. SOLUTION ADDITIVES            Aditiva k intravenózním roztokům
B05XA   ELECTROLYTE SOLUTIONS             Roztoky elektrolytů
B05XA01  POTASSIUM CHLORIDE               Chlorid draselný
B05XA02  SODIUM BICARBONATE               Hydrogenuhličitan sodný
B05XA03  SODIUM CHLORIDE                Chlorid sodný
B05XA04  AMMONIUM CHLORIDE               Chlorid amonný
B05XA05  MAGNESIUM SULFATE               Síran hořečnatý
     POTASSIUM PHOSPHATE, INCL. COMB. WITH OTHER  Fosforečnan draselný, včetně kombinací s jinými solemi
B05XA06  POTASSIUM                   draslíku
B05XA07  CALCIUM CHLORIDE                Chlorid vápenatý
B05XA08  SODIUM ACETATE                 Octan sodný
B05XA09  SODIUM PHOSPHATE                Fosforečnan sodný
B05XA10  MAGNESIUM PHOSPHATE              Fosforečnan hořečnatý
B05XA11  MAGNESIUM CHLORIDE               Chlorid hořečnatý
B05XA12  ZINC CHLORIDE                 Chlorid zinečnatý
B05XA13  HYDROCHLORIC ACID               Kyselina chlorovodíková
B05XA14  SODIUM GLYCEROPHOSPHATE            Glycerofosforečnan sodný
B05XA15  POTASSIUM LACTATE               Mléčnan draselný
B05XA16  CARDIOPLEGIA SOLUTIONS             Kardioplegické roztoky
B05XA30  COMBINATIONS OF ELECTROLYTES          Kombinace elektrolytů

B05XA31  ELECTROLYTES IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS  Elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy
B05XB   AMINO ACIDS                  Aminokyseliny
B05XB01  ARGININE HYDROCHLORIDE             Arginin-hydrochlorid
B05XB02  ALANYL GLUTAMINE                Alanylglutamin
B05XB03  LYSINE                     Lysin
B05XC   VITAMINS                    Vitaminy
B05XX   OTHER I.V. SOLUTION ADDITIVES         Jiná aditiva k intravenózním roztokům
B05XX02  TROMETAMOL                   Trometamol
B05Z   HEMODIALYTICS AND HEMOFILTRATES        Hemodialyzační a hemofiltrační roztoky
B05ZA   HEMODIALYTICS, CONCENTRATES          Hemodialyzační roztoky - koncentráty
B05ZB   HEMOFILTRATES                 Hemofiltrační roztoky
B06    OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS           Jiné hematologické látky
B06A   OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS           Jiné hematologické látky
B06AA   ENZYMES                    Enzymy
B06AA02  FIBRINOLYSIN AND DESOXYRIBONUCLEASE      Fibrinolysin a desoxyribonukleáza
B06AA03  HYALURONIDASE                 Hyaluronidáza
B06AA04  CHYMOTRYPSIN                  Chymotrypsin
B06AA07  TRYPSIN                    Trypsin
B06AA10  DESOXYRIBONUCLEASE               Deoxyribonukleáza
B06AA11  BROMELAINS                   Bromelainy
B06AA55  STREPTOKINASE, COMBINATIONS          Streptokináza, kombinace
B06AB   OTHER HEM PRODUCTS               Jiné hematologické přípravky
B06AB01  HEMATIN                    Hematin
C     CARDIOVASCULAR SYSTEM             Kardiovaskulární systém
C01    CARDIAC THERAPY                Kardiaka
C01A   CARDIAC GLYCOSIDES               Srdeční glykosidy
C01AA   DIGITALIS GLYCOSIDES              Digitalisové glykosidy
C01AA01  ACETYLDIGITOXIN                Acetyldigitoxin
C01AA02  ACETYLDIGOXIN                 Acetyldigoxin
C01AA03  DIGITALIS LEAVES               Náprstníkové listy
C01AA04  DIGITOXIN                   Digitoxin
C01AA05  DIGOXIN                    Digoxin
C01AA06  LANATOSIDE C                 Lanatosid C
C01AA07  DESLANOSIDE                  Deslanosid
C01AA08  METILDIGOXIN                 Metildigoxin
C01AA09  GITOFORMATE                  Gitoformát
C01AA52  ACETYLDIGOXIN, COMBINATIONS          Acetyldigoxin, kombinace
C01AB   SCILLA GLYCOSIDES               Glykosidy mořské cibule
C01AB01  PROSCILLARIDIN                Proscilaridin
C01AB51  PROSCILLARIDIN, COMBINATIONS         Proscilaridin, kombinace
C01AC   STROPHANTUS GLYCOSIDES            Strofantové glykosidy
C01AC01  G-STROPHANTHIN                Ouabain
C01AC03  CYMARIN                    Cymarin
C01AX   OTHER CARDIAC GLYCOSIDES           Jiné srdeční glykosidy
C01AX02  PERUVOSIDE                  Peruvosid
C01B   ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III       Antiarytmika, třída I a III
C01BA   ANTIARRHYTHMICS, CLASS IA           Antiarytmika, třída Ia
C01BA01  QUINIDINE                   Chinidin
C01BA02  PROCAINAMIDE                 Prokainamid
C01BA03  DISOPYRAMIDE                 Disopyramid
C01BA04  SPARTEINE                   Spartein
C01BA05  AJMALINE                   Ajmalin
C01BA08  PRAJMALINE                  Prajmalin
C01BA12  LORAJMINE                   Lorajmin
C01BA51  QUINIDINE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS  Chinidin, kombinace kromě psycholeptik
C01BA71  QUINIDINE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS  Chinidin, kombinace s psycholeptiky
C01BB   ANTIARRHYTHMICS, CLASS IB           Antiarytmika, třída Ib
C01BB01  LIDOCAINE                   Lidokain
C01BB02  MEXILETINE                  Mexiletin
C01BB03  TOCAINIDE                   Tokainid
C01BB04  APRINDINE                   Aprindin
C01BC   ANTIARRHYTHMICS, CLASS IC           Antiarytmika, třída Ic
C01BC03  PROPAFENONE                  Propafenon
C01BC04  FLECAINIDE                  Flekainid
C01BC07  LORCAINIDE                  Lorkainid
C01BC08  ENCAINIDE                   Enkainid
C01BD   ANTIARRHYTHMICS, CLASS III          Antiarytmika, třída III
C01BD01  AMIODARONE                  Amiodaron
C01BD02  BRETYLIUM TOSILATE              Bretylium-tosylát
C01BD03  BUNAFTINE                   Bunaftin
C01BD04  DOFETILIDE                  Dofetilid
C01BD05  IBUTILIDE                   Ibutilid
C01BG   OTHER CLASS I ANTIARRHYTHMICS         Jiná antiarytmika třídy I
C01BG01  MORACIZINE                  Moracizin
C01BG07  CIBENZOLINE                  Cibenzolin
C01C   CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES  Kardiotonika, kromě srdečních glykosidů
C01CA   ADRENERGIC AND DOPAMINERGIC AGENTS      Adrenergní a dopaminergní látky
C01CA01  ETILEFRINE                  Etilefrin
C01CA02  ISOPRENALINE                 Isoprenalin
C01CA03  NOREPINEPHRINE                Norepinefrin (noradrenalin)
C01CA04  DOPAMINE                   Dopamin
C01CA05  NORFENEFRINE                 Norfenefrin
C01CA06  PHENYLEPHRINE                 Fenylefrin
C01CA07  DOBUTAMINE                  Dobutamin
C01CA08  OXEDRINE                   Oxedrin
C01CA09  METARAMINOL                  Metaraminol
C01CA10  METHOXAMINE                  Metoxamin
C01CA11  MEPHENTERMINE                 Mefentermin
C01CA12  DIMETOFRINE                  Dimetofrin
C01CA13  PRENALTEROL                  Prenalterol
C01CA14  DOPEXAMINE                  Dopexamin
C01CA15  GEPEFRINE                   Gepefrin
C01CA16  IBOPAMINE                   Ibopamin
C01CA17  MIDODRINE                   Midodrin
C01CA18  OCTOPAMINE                  Oktopamin
C01CA19  FENOLDOPAM                  Fenoldopam
C01CA21  CAFEDRINE                   Kafedrin
C01CA22  ARBUTAMINE                  Arbutamin
C01CA23  THEODRENALINE                 Theodrenalin
C01CA24  EPINEPHRINE                  Epinefrin (adrenalin)
C01CA30  COMBINATIONS                 Adrenergní a dopaminergní látky, kombinace
C01CA51  ETILEFRINE, COMBINATIONS           Etilefrin, kombinace
C01CE   PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS         Inhibitory fosfodiesterázy
C01CE01  AMRINONE                   Amrinon
C01CE02  MILRINONE                   Milrinon
C01CE03  ENOXIMONE                   Enoximon
C01CE04  BUCLADESINE                  Bukladesin
C01CX   OTHER CARDIAC STIMULANTS           Jiná kardiotonika
C01CX06  ANGIOTENSINAMIDE               Angiotensinamid
C01CX07  XAMOTEROL                   Xamoterol
C01CX08  LEVOSIMENDAN                 Levosimendan
C01D   VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES     Vazodilatancia pouţívaná u onemocnění srdce
C01DA   ORGANIC NITRATES               Organické nitráty
C01DA02  GLYCERYL TRINITRATE              Glycerol-trinitrát
C01DA04  METHYLPROPYLPROPANEDIOL DINITRATE       Methylpropylpropandiol-dinitrát
C01DA05  PENTAERITHRITYL TETRANITRATE         Pentaerythrityl-tetranitrát
C01DA07  PROPATYLNITRATE                Propatylnitrát
C01DA08  ISOSORBIDE DINITRATE             Isosorbid-dinitrát
C01DA09  TROLNITRATE                  Trolnitrát
C01DA13  ERITRITYL TETRANITRATE            Erythrityl-tetranitrát
C01DA14  ISOSORBIDE MONONITRATE            Isosorbid-mononitrát
C01DA20  ORGANIC NITRATES IN COMBINATION        Organické nitráty v kombinaci
C01DA38  TENITRAMINE                  Tenitramin
C01DA52  GLYCERYL TRINITRATE, COMBINATIONS       Glycerol-trinitrát, kombinace
     METHYLPROPYLPROPANEDIOL DINITRATE,
C01DA54  COMBINATIONS                 Methylpropylpropandiol-dinitrát, kombinace
C01DA55  PENTAERITHRITYL TETRANITRATE, COMBINATIONS  Pentaerythrityl-tetranitrát, kombinace
C01DA57  PROPATYLNITRATE, COMBINATIONS         Propatylnitrát, kombinace
C01DA58  ISOSORBIDE DINITRATE, COMBINATIONS      Isosorbid-dinitrát, kombinace
C01DA59  TROLNITRATE, COMBINATIONS           Trolnitrát, kombinace
C01DA63  ERITRITYL TETRANITRATE, COMBINATIONS     Erythrityl-tetranitrát, kombinace
     ORGANIC NITRATES IN COMBINATION WITH
C01DA70  PSYCHOLEPTICS                 Organické nitráty v kombinaci s psycholeptiky
C01DB   QUINOLONE VASODILATORS            Chinolonová vazodilatancia
C01DB01  FLOSEQUINAN                  Flosechinan

C01DX   OTHER VASODILATORS USED IN CARDIAC DISEASES  Jiná vazodilatancia pouţívaná u onemocnění srdce
C01DX01  ITRAMIN TOSILATE               Itramin-tosylát
C01DX02  PRENYLAMINE                  Prenylamin
C01DX03  OXYFEDRINE                  Oxyfedrin
C01DX04  BENZIODARONE                 Benziodaron
C01DX05  CARBOCROMEN                  Karbokromen
C01DX06  HEXOBENDINE                  Hexobendin
C01DX07  ETAFENONE                   Etafenon
C01DX08  HEPTAMINOL                  Heptaminol
C01DX09  IMOLAMINE                   Imolamin
C01DX10  DILAZEP                    Dilazep
C01DX11  TRAPIDIL                   Trapidil
C01DX12  MOLSIDOMINE                  Molsidomin
C01DX13  EFLOXATE                   Efloxát
C01DX14  CINEPAZET                   Cinepazet
C01DX15  CLORIDAROL                  Kloridarol
C01DX16  NICORANDIL                  Nikorandil
C01DX18  LINSIDOMINE                  Linsidomin
C01DX19  NESIRITIDE                  Nesiritid
C01DX51  ITRAMIN TOSILATE, COMBINATIONS        Itramin-tosylát, kombinace
C01DX52  PRENYLAMINE, COMBINATIONS          Prenylamin, kombinace
C01DX53  OXYFEDRINE, COMBINATIONS           Oxyfedrin, kombinace
C01DX54  BENZIODARONE, COMBINATIONS          Benziodaron, kombinace
C01E   OTHER CARDIAC PREPARATIONS          Jiná kardiaka
C01EA   PROSTAGLANDINS                Prostaglandiny
C01EA01  ALPROSTADIL                 Alprostadil
C01EB   OTHER CARDIAC PREPARATIONS          Jiná kardiaka
C01EB02  CAMPHORA                   Kafr
C01EB03  INDOMETACIN                 Indometacin
C01EB04  CRATAEGUS GLYCOSIDES             Glykosidy z hlohu
C01EB05  CREATINOLFOSFATE               Kreatinolfosfát
C01EB06  FOSFOCREATINE                Fosfokreatin
C01EB07  FRUCTOSE 1,6-DIPHOSPHATE           Fruktózo-1,6-difosfát
C01EB09  UBIDECARENONE                Ubidekarenon
C01EB10  ADENOSINE                  Adenosin
C01EB11  TIRACIZINE                  Tiracizin
C01EB12  TEDISAMIL                  Tedisamil
C01EB13  ACADESINE                  Akadesin
C01EB15  TRIMETAZIDINE                Trimetazidin
C01EB16  IBUPROFEN                  Ibuprofen
C01EB17  IVABRADINE                  Ivabradin
C01EB18  RANOLAZINE                  Ranolazin
C01EX   OTHER CARDIAC COMBINATION PRODUCTS      Jiná kardiaka, kombinované přípravky
C02    ANTIHYPERTENSIVES              Antihypertenziva
C02A   ANTIADRENERGIC AGENTS, CENTRALLY ACTING   Antiadrenergní látky, centrálně působící
C02AA   RAUWOLFIA ALKALOIDS             Rauwolfiové alkaloidy
C02AA01  RESCINNAMINE                 Rescinamin
C02AA02  RESERPINE                  Reserpin
C02AA03  COMBINATIONS OF RAUWOLFIA ALKALOIDS     Kombinace rauwolfiových alkaloidů
C02AA04  RAUWOLFIA ALKALOIDS, WHOLE ROOT       Rauwolfiový kořen
C02AA05  DESERPIDINE                 Deserpidin
C02AA06  METHOSERPIDINE                Methoserpidin
C02AA07  BIETASERPINE                 Bietaserpin
C02AA52  RESERPINE, COMBINATIONS           Reserpin, kombinace
     COMBINATIONS OF RAUWOLFIA ALKOLOIDS,
C02AA53  COMBINATIONS                 Rauwolfiové alkaloidy, kombinace
C02AA57  BIETASERPINE, COMBINATIONS          Bietaserpin, kombinace
C02AB   METHYLDOPA                  Methyldopa
C02AB01  METHYLDOPA (LEVOROTATORY)          Methyldopa (levotočivá)
C02AB02  METHYLDOPA (RACEMIC)             Methyldopa (racemická)
C02AC   IMIDAZOLINE RECEPTOR AGONISTS        Agonisté imidazolinových receptorů
C02AC01  CLONIDINE                  Klonidin
C02AC02  GUANFACINE                  Guanfacin
C02AC04  TOLONIDINE                  Tolonidin
C02AC05  MOXONIDINE                  Moxonidin
C02AC06  RILMENIDINE                 Rilmenidin
C02B   ANTIADRENERGIC AGENTS, GANGLION-BLOCKING   Antiadrenergní látky, ganglioplegika
C02BA   SULFONIUM DERIVATIVES            Sulfoniové deriváty
C02BA01  TRIMETAPHAN                 Trimetafan
C02BB   SECONDARY AND TERTIARY AMINES        Sekundární a terciární aminy
C02BB01  MECAMYLAMINE                 Mekamylamin
C02BC   BISQUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS       Biskvarterní amoniové sloučeniny
C02C   ANTIADRENERGIC AGENTS, PERIPHERALLY ACTING  Antiadrenergní látky, periferně působící
C02CA   ALPHA-ADRENORECEPTOR ANTAGONISTS       Blokátory alfa-adrenergních receptorů
C02CA01  PRAZOSIN                   Prazosin
C02CA02  INDORAMIN                  Indoramin
C02CA03  TRIMAZOSIN                  Trimazosin
C02CA04  DOXAZOSIN                  Doxazosin
C02CA06  URAPIDIL                   Urapidil
C02CC   GUANIDINE DERIVATIVES            Deriváty guanidinu
C02CC01  BETANIDINE                  Betanidin
C02CC02  GUANETHIDINE                 Guanethidin
C02CC03  GUANOXAN                   Guanoxan
C02CC04  DEBRISOQUINE                 Debrisochin
C02CC05  GUANOCLOR                    Guanoklor
C02CC06  GUANAZODINE                   Guanazodin
C02CC07  GUANOXABENZ                   Guanoxabenz
C02D   ARTERIOLAR SMOOTH MUSCLE, AGENTS ACTING ON    Látky působící na hladké svalstvo arteriol
C02DA   THIAZIDE DERIVATIVES               Thiazidové deriváty
C02DA01  DIAZOXIDE                    Diazoxid
C02DB   HYDRAZINOPHTHALAZINE DERIVATIVES         Deriváty hydrazinoftalazinu
C02DB01  DIHYDRALAZINE                  Dihydralazin
C02DB02  HYDRALAZINE                   Hydralazin
C02DB03  ENDRALAZINE                   Endralazin
C02DB04  CADRALAZINE                   Kadralazin
C02DC   PYRIMIDINE DERIVATIVES              Deriváty pyrimidinu
C02DC01  MINOXIDIL                    Minoxidil
C02DD   NITROFERRICYANIDE DERIVATIVES          Deriváty nitroferikyanidu
C02DD01  NITROPRUSSIDE                  Nitroprusid
C02DG   GUANIDINE DERIVATIVES              Deriváty guanidinu
C02DG01  PINACIDIL                    Pinacidil
C02K   OTHER ANTIHYPERTENSIVES             Jiná antihypertenziva
C02KA   ALKALOIDS, EXCL. RAUWOLFIA            Alkaloidy, kromě rauwolfiových
C02KA01  VERATRUM                     Kýchavice
C02KB   TYROSINE HYDROXYLASE INHIBITORS         Inhibitory tyrosinhydroxylázy
C02KB01  METIROSINE                    Metirosin
C02KC   MAO INHIBITORS                  Inhibitory MAO
C02KC01  PARGYLINE                    Pargylin
C02KD   SEROTONIN ANTAGONISTS              Antagonisté serotoninu
C02KD01  KETANSERIN                    Ketanserin
C02KX   OTHER ANTIHYPERTENSIVES             Jiná antihypertenziva
C02KX01  BOSENTAN                     Bosentan
C02KX02  AMBRISENTAN                   Ambrisentan
C02KX03  SITAXENTAN

C02L   ANTIHYPERTENSIVES AND DIURETICS IN COMBINATION  Antihypertenziva a diuretika v kombinaci
     RAUWOLFIA ALKALOIDS AND DIURETICS IN
C02LA   COMBINATION                   Rauwolfiové alkaloidy a diuretika v kombinaci
C02LA01  RESERPINE AND DIURETICS             Reserpin a diuretika
C02LA02  RESCINNAMINE AND DIURETICS            Rescinamin a diuretika
C02LA03  DESERPIDINE AND DIURETICS            Deserpidin a diuretika
C02LA04  METHOSERPIDINE AND DIURETICS           Methoserpidin a diuretika
C02LA07  BIETASERPINE AND DIURETICS            Bietaserpin a diuretika

C02LA08 RAUWOLFIA ALKALOIDS, WHOLE ROOT AND DIURETICS   Rauwolfiový kořen a diuretika
C02LA09 SYROSINGOPINE AND DIURETICS            Syrosingopin a diuretika
    COMB. OF RAUWOLFIA ALKALOIDS AND DIURETICS     Kombinace rauwolf. alkaloidů a diuretik, včetně jiných
C02LA50 INCL. OTHE                     kombinací
    RESERPINE AND DIURETICS, COMBINATIONS WITH
C02LA51 OTHER DRUG                     Reserpin a diuretika, kombinace s jinými léčivy
    RESCINNAMINE AND DIURETICS, COMBINATIONS WITH
C02LA52 OTHER D                      Rescinamin a diuretika, kombinace s jinými léčivy
    RESERPINE AND DIURETICS, COMBINATIONS WITH
C02LA71 PSYCHOLEPT                     Reserpin a diuretika, kombinace s psycholeptiky
C02LB  METHYLDOPA AND DIURETICS IN COMBINATION      Methyldopa a diuretika v kombinaci
C02LB01 METHYLDOPA (LEVOROTATORY) AND DIURETICS      Methyldopa (levotočivá) a diuretika
    IMIDAZOLINE RECEPTOR AGONISTS IN COMBINATION
C02LC  WITH DIU                      Agonisté imidazolinových receptorů v kombinaci s diuretiky
C02LC01 CLONIDINE AND DIURETICS              Klonidin a diuretika
C02LC05 MOXONIDINE AND DIURETICS              Moxonidin a diuretika
    CLONIDINE AND DIURETICS, COMBINATIONS WITH
C02LC51 OTHER DRUG                     Klonidin a diuretika, kombinace s jinými léčivy
    ALPHA-ADRENORECEPTOR ANTAGONISTS AND
C02LE  DIURETICS                     Blokátory alfa-adrenergních receptorů a diuretika
C02LE01 PRAZOSIN AND DIURETICS               Prazosin a diuretika
C02LF  GUANIDINE DERIVATIVES AND DIURETICS        Deriváty guanidinu a diuretika
C02LF01 GUANETHIDINE AND DIURETICS             Guanethidin a diuretika
     HYDRAZINOPHTHALAZINE DERIVATIVES AND
C02LG   DIURETICS                     Deriváty hydrazinoftalazinu a diuretika
C02LG01  DIHYDRALAZINE AND DIURETICS            Dihydralazin a diuretika
C02LG02  HYDRALAZINE AND DIURETICS             Hydralazin a diuretika
C02LG03  PICODRALAZINE AND DIURETICS            Pikodralazin a diuretika
     DIHYDRALAZINE AND DIURETICS, COMBINATIONS
C02LG51  WITH OTHER                    Dihydralazin a diuretika, kombinace s jinými léčivy
     PICODRALAZINE AND DIURETICS, COMBINATIONS
C02LG73  WITH PSYCHO                    Pikodralazin a diuretika, kombinace s psycholeptiky
     ALKALOIDS, EXCL. RAUWOLFIA, IN COMBINATION WITH
C02LK   DIURE                       Alkaloidy, kromě rauwolfiových, v kombinaci s diuretiky
C02LK01  VERATRUM AND DIURETICS              Kýchavice a diuretika
C02LL   MAO INHIBITORS AND DIURETICS           Inhibitory MAO a diuretika
C02LL01  PARGYLINE AND DIURETICS              Pargylin a diuretika
C02LN   SEROTONIN ANTAGONISTS AND DIURETICS        Antagonisté serotoninu a diuretika
C02LX   OTHER ANTIHYPERTENSIVES AND DIURETICS       Jiná antihypertenziva a diuretika
C02LX01  PINACIDIL AND DIURETICS              Pinacidil a diuretika
     COMBINATIONS OF ANTIHYPERTENSIVES IN ATC-GR.
C02N   C02                        Kombinace antihypertenziv z ATC skupiny C02
C03    DIURETICS                     Diuretika
C03A   LOW-CEILING DIURETICS, THIAZIDES         Diuretika s niţším účinkem, thiazidy
C03AA   THIAZIDES, PLAIN                 Thiazidy samotné
C03AA01  BENDROFLUMETHIAZIDE                Bendroflumethiazid
C03AA02  HYDROFLUMETHIAZIDE                Hydroflumethiazid
C03AA03  HYDROCHLOROTHIAZIDE                Hydrochlorothiazid
C03AA04  CHLOROTHIAZIDE                  Chlorothiazid
C03AA05  POLYTHIAZIDE                   Polythiazid
C03AA06  TRICHLORMETHIAZIDE                Trichlormethiazid
C03AA07  CYCLOPENTHIAZIDE                 Cyklopenthiazid
C03AA08  METHYCLOTHIAZIDE                 Methyklothiazid
C03AA09  CYCLOTHIAZIDE                   Cyklothiazid
C03AA13  MEBUTIZIDE                    Mebutizid
C03AB   THIAZIDES AND POTASSIUM IN COMBINATION      Thiazidy a kalium v kombinaci
C03AB01  BENDROFLUMETHIAZIDE AND POTASSIUM         Bendroflumethiazid a kalium
C03AB02  HYDROFLUMETHIAZIDE AND POTASSIUM         Hydroflumethiazid a kalium
C03AB03  HYDROCHLOROTHIAZIDE AND POTASSIUM         Hydrochlorothiazid a kalium
C03AB04  CHLOROTHIAZIDE AND POTASSIUM           Chlorothiazid a kalium
C03AB05  POLYTHIAZIDE AND POTASSIUM            Polythiazid a kalium
C03AB06  TRICHLORMETHIAZIDE AND POTASSIUM         Trichlormethiazid a kalium
C03AB07  CYCLOPENTHIAZIDE AND POTASSIUM          Cyklopenthiazid a kalium
C03AB08  METHYCLOTHIAZIDE AND POTASSIUM          Methyklothiazid a kalium
C03AB09  CYCLOTHIAZIDE AND POTASSIUM            Cyklothiazid a kalium
     THIAZIDES, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS
C03AH   AND/OR ANA                    Thiazidy, kombinace s psycholeptiky a/nebo analgetiky
C03AH01  CHLOROTHIAZIDE, COMBINATIONS           Chlorothiazid, kombinace
C03AH02  HYDROFLUMETHIAZIDE, COMBINATIONS         Hydroflumethiazid, kombinace
C03AX   THIAZIDES, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS     Thiazidy, kombinace s jinými léčivy
C03AX01  HYDROCHLOROTHIAZIDE, COMBINATIONS         Hydrochlorothiazid, kombinace
C03B   LOW-CEILING DIURETICS, EXCL. THIAZIDES      Jiná diuretika s niţším účinkem, kromě thiazidů
C03BA   SULFONAMIDES, PLAIN                Sulfonamidy, samotné
C03BA02  QUINETHAZONE                   Chinethazon
C03BA03  CLOPAMIDE                     Klopamid
C03BA04  CHLORTALIDONE                   Chlortalidon
C03BA05  MEFRUSIDE                     Mefrusid
C03BA07  CLOFENAMIDE                    Klofenamid
C03BA08  METOLAZONE                    Metolazon
C03BA09  METICRANE                     Metikran
C03BA10  XIPAMIDE                     Xipamid
C03BA11  INDAPAMIDE                    Indapamid
C03BA12  CLOREXOLONE                    Klorexolon
C03BA13  FENQUIZONE                    Fenchizon
C03BA82  CLOREXOLONE, COMB. WITH PSYCHOLEPTICS       Klorexolon, kombinace s psycholeptiky
C03BB   SULFONAMIDES AND POTASSIUM IN COMBINATION     Sulfonamidy a kalium v kombinaci
C03BB02  QUINETHAZONE AND POTASSIUM            Chinethazon a kalium
C03BB03  CLOPAMIDE AND POTASSIUM            Klopamid a kalium
C03BB04  CHLORTALIDONE AND POTASSIUM          Chlorthalidon a kalium
C03BB05  MEFRUSIDE AND POTASSIUM            Mefrusid a kalium
C03BB07  CLOFENAMIDE AND POTASSIUM           Klofenamid a kalium
C03BC   MERCURIAL DIURETICS              Rtuťová diuretika
C03BC01  MERSALYL                   Mersalyl
C03BD   XANTHINE DERIVATIVES             Deriváty xanthinu
C03BD01  THEOBROMINE                  Theobromin

C03BK   SULFONAMIDES, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS  Sulfonamidy, kombinace s jinými léčivy
C03BX   OTHER LOW-CEILING DIURETICS          Jiná diuretika s niţším účinkem
C03BX03  CICLETANINE                  Cikletanin
C03C   HIGH-CEILING DIURETICS            Diuretika s vysokým účinkem
C03CA   SULFONAMIDES, PLAIN              Sulfonamidy, samotné
C03CA01  FUROSEMIDE                  Furosemid
C03CA02  BUMETANIDE                  Bumetanid
C03CA03  PIRETANIDE                  Piretanid
C03CA04  TORASEMIDE                  Torasemid
C03CB   SULFONAMIDES AND POTASSIUM IN COMBINATION   Sulfonamidy a kalium v kombinaci
C03CB01  FUROSEMIDE AND POTASSIUM           Furosemid a kalium
C03CB02  BUMETANIDE AND POTASSIUM           Bumetanid a kalium
C03CC   ARYLOXYACETIC ACID DERIVATIVES        Deriváty kyseliny aryloxyoctové
C03CC01  ETACRYNIC ACID                Kyselina etakrynová
C03CC02  TIENILIC ACID                 Kyselina tienilová
C03CD   PYRAZOLONE DERIVATIVES            Pyrazolonové deriváty
C03CD01  MUZOLIMINE                  Muzolimin
C03CX   OTHER HIGH-CEILING DIURETICS         Jiná diuretika s vysokým účinkem
C03CX01  ETOZOLIN                   Etozolin
C03D   POTASSIUM-SPARING AGENTS           Kalium šetřící diuretika
C03DA   ALDOSTERONE ANTAGONISTS            Antagonisté aldosteronu
C03DA01  SPIRONOLACTONE                Spironolakton
C03DA02  POTASSIUM CANRENOATE             Kalium-kanreonát
C03DA03  CANRENONE                   Kanrenon
C03DA04  EPLERENONE                  Eplerenon
C03DB   OTHER POTASSIUM-SPARING AGENTS        Jiná kalium šetřící diuretika
C03DB01  AMILORIDE                   Amilorid
C03DB02  TRIAMTERENE                  Triamteren
     DIURETICS AND POTASSIUM-SPARING AGENTS IN
C03E   COMBINATION                  Diuretika a kalium šetřící diuretika v kombinaci
     LOW-CEILING DIURETICS AND POTASSIUM-SPARING
C03EA   AGENTS                    Diuretika s niţším účinkem a kalium šetřící diuretika
     HYDROCHLOROTHIAZIDE AND POTASSIUM-SPARING
C03EA01  AGENTS                    Hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika
     TRICHLORMETHIAZIDE AND POTASSIUM-SPARING
C03EA02  AGENTS                    Trichlormethiazid a kalium šetřící diuretika
C03EA03  EPITIZIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS    Epitizid a kalium šetřící diuretika
C03EA04  ALTIZIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS     Altizid a kalium šetřící diuretika
C03EA05  MEBUTIZIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS    Mebutizid a kalium šetřící diuretika

C03EA06 CHLORTALIDONE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS   Chlortalidon a kalium šetřící diuretika
    CYCLOPENTHIAZIDE AND POTASSIUM-SPARING
C03EA07 AGENTS                     Cyklopenthiazid a kalium šetřící diuretika
C03EA12 METOLAZONE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS     Metolazon a kalium šetřící diuretika
    BENDROFLUMETHIAZIDE AND POTASSIUM-SPARING
C03EA13 AGENTS                     Bendroflumethiazid a kalium šetřící diuretika
C03EA14 BUTIZIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS      Butizid a kalium šetřící diuretika
    HIGH-CEILING DIURETICS AND POTASSIUM-SPARING
C03EB  AGENTS                     Diuretika s vysokým účinkem a kalium šetřící diuretika
C03EB01 FUROSEMIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS     Furosemid a kalium šetřící diuretika
C03EB02 BUMETANIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS     Bumetanid a kalium šetřící diuretika
C04   PERIPHERAL VASODILATORS             Periferní vazodilatancia
C04A  PERIPHERAL VASODILATORS             Periferní vazodilatancia
C04AA  2-AMINO-1-PHENYLETHANOL DERIVATIVES       Deriváty 2-amino-1-fenylethanolu
C04AA01 ISOXSUPRINE                   Isoxsuprin
C04AA02  BUPHENINE                 Bufenin
C04AA31  BAMETHAN                 Bamethan
C04AB   IMIDAZOLINE DERIVATIVES          Imidazolové deriváty
C04AB01  PHENTOLAMINE               Fentolamin
C04AB02  TOLAZOLINE                Tolazolin
C04AC   NICOTINIC ACID AND DERIVATIVES      Kyselina nikotinová a deriváty
C04AC01  NICOTINIC ACID              Kyselina nikotinová
C04AC02  NICOTINYL ALCOHOL (PYRIDYLCARBINOL)    Nikotinylalkohol (pyridinmethanol)
C04AC03  INOSITOL NICOTINATE            Inositol-nikotinát
C04AC07  CICLONICATE                Ciklonikát
C04AD   PURINE DERIVATIVES            Deriváty purinu
C04AD01  PENTIFYLLINE               Pentifylin
C04AD02  XANTINOL NICOTINATE            Xanthinol-nikotinát
C04AD03  PENTOXIFYLLINE              Pentoxifylin
C04AD04  ETOFYLLINE NICOTINATE           Etofylin-nikotinát
C04AE   ERGOT ALKALOIDS              Námelové alkaloidy
C04AE01  ERGOLOID MESYLATES            Hydrogenované námelové alkaloidy
C04AE02  NICERGOLINE                Nicergolin
C04AE04  DIHYDROERGOCRISTINE            Dihydroergokristin
C04AE51  ERGOLOID MESYLATES, COMBINATIONS     Hydrogenované námelové alkaloidy, kombinace
C04AE54  DIHYDROERGOCRISTINE, COMBINATIONS     Dihydroergokristin, kombinace
C04AF   ENZYMES                  Enzymy
C04AF01  KALLIDINOGENASE              Kalidinogenáza
C04AX   OTHER PERIPHERAL VASODILATORS       Jiná periferní vazodilatancia
C04AX01  CYCLANDELATE               Cyklandelát
C04AX02  PHENOXYBENZAMINE             Fenoxybenzamin
C04AX07  VINCAMINE                 Vinkamin
C04AX10  MOXISYLYTE                Moxisylyt
C04AX11  BENCYCLANE                Bencyklan
C04AX17  VINBURNINE                Vinburnin
C04AX19  SULOCTIDIL                Suloktidil
C04AX20  BUFLOMEDIL                Buflomedil
C04AX21  NAFTIDROFURYL               Naftidrofuryl
C04AX23  BUTALAMINE                Butalamin
C04AX24  VISNADINE                 Visnadin
C04AX26  CETIEDIL                 Cetiedil
C04AX27  CINEPAZIDE                Cinepazid
C04AX28  IFENPRODIL                Ifenprodil
C04AX30  AZAPETINE                 Azapetin
C04AX32  FASUDIL                  Fasudil
C05    VASOPROTECTIVES              Vazoprotektiva, venofarmaka
C05A   ANTIHEMORRHOIDALS FOR TOPICAL USE     Antihemoroidika pro lokální aplikaci
C05AA   PRODUCTS CONTAINING CORTICOSTEROIDS    Přípravky obsahující kortikosteroidy
C05AA01  HYDROCORTISONE              Hydrokortison
C05AA04  PREDNISOLONE               Prednisolon
C05AA05  BETAMETHASONE               Betamethason
C05AA06  FLUOROMETHOLONE              Fluorometholon
C05AA08  FLUOCORTOLONE               Fluokortolon
C05AA09  DEXAMETHASONE               Dexamethason
C05AA10  FLUOCINOLONE ACETONIDE          Fluocinolon-acetonid
C05AA11  FLUOCINONIDE               Fluocinonid
C05AB   PRODUCTS CONTAINING ANTIBIOTICS      Přípravky obsahující antibiotika
C05AD   PRODUCTS CONTAINING LOCAL ANESTHETICS   Přípravky obsahující lokální anestetika
C05AD01  LIDOCAINE                 Lidokain
C05AD02  TETRACAINE                Tetrakain
C05AD03  BENZOCAINE                Benzokain
C05AD04  CINCHOCAINE                Cinchokain
C05AD05  PROCAINE                 Prokain
C05AD06  OXETACAINE                Oxetakain
C05AD07  PRAMOCAINE                Pramokain
C05AE01  GLYCERYL TRINITRATE
C05AX   OTHER ANTIHEMORRHOIDALS FOR TOPICAL USE  Jiná antihemoroidika pro lokální aplikaci
C05AX01  ALUMINIUM PREPARATIONS          Přípravky obsahující hliník
C05AX02  BISMUTH PREPARATIONS, COMBINATIONS    Přípravky obsahující bismut, kombinace
                          Antihemoroidika pro lokální aplikaci, jiné přípravky,
C05AX03  OTHER PREPARATIONS, COMBINATIONS     kombinace
C05AX04  ZINC PREPARATIONS             Přípravky obsahující zinek
C05AX05  TRIBENOSIDE                Tribenosid
C05B   ANTIVARICOSE THERAPY           Antivarikózní terapie
C05BA   HEPARINS OR HEPARINOIDS FOR TOPICAL USE  Hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci
C05BA01  ORGANO-HEPARINOID             Organo-heparinoid
C05BA02  SODIUM APOLATE              Natrium-apolát
C05BA03  HEPARIN                  Heparin
C05BA04  PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM        Sodná sůl pentosan-polysulfátu
C05BA51  HEPARINOID, COMBINATIONS         Heparinoidy, kombinace
C05BA53  HEPARIN, COMBINATIONS           Heparin, kombinace
C05BB   SCLEROSING AGENTS FOR LOCAL INJECTION   Sklerotizující látky k lokální injekci
C05BB01  MONOETHANOLAMINE OLEATE          Monoethanolaminoleát
C05BB02  POLIDOCANOL                Lauromakrogol 400 (polidokanol)
C05BB03  INVERT SUGAR               Invertóza
C05BB04  SODIUM TETRADECYL SULFATE         Natrium-tetradecyl-sulfát
C05BB05  PHENOL                  Fenol
C05BB56  GLUCOSE, COMBINATIONS           Glukóza, kombinace
C05BX   OTHER SCLEROSING AGENTS          Jiné sklerotizující látky
C05BX01  CALCIUM DOBESILATE            Kalcium-dobesylát
C05BX51  CALCIUM DOBESILATE, COMBINATIONS     Kalcium-dobesylát, kombinace
C05C   CAPILLARY STABILIZING AGENTS       Látky stabilizující kapiláry
C05CA   BIOFLAVONOIDS               Bioflavonoidy
C05CA01  RUTOSIDE                 Rutosid
C05CA02  MONOXERUTIN                Monoxerutin
C05CA03  DIOSMIN                  Diosmin
C05CA04  TROXERUTIN                Troxerutin
C05CA05  HIDROSMIN                 Hidrosmin
C05CA51  RUTOSIDE, COMBINATIONS          Rutosid, kombinace
C05CA53  DIOSMIN, COMBINATIONS           Diosmin, kombinace
C05CA54  TROXERUTIN, COMBINATIONS         Troxerutin, kombinace
C05CX   OTHER CAPILLARY STABILIZING AGENTS    Jiná kapiláry stabilizující látky
C05CX01  TRIBENOSIDE                Tribenosid
C07    BETA BLOCKING AGENTS           Beta-blokátory
C07A   BETA BLOCKING AGENTS           Beta-blokátory
C07AA   BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE    Beta-blokátory neselektivní
C07AA01  ALPRENOLOL                Alprenolol
C07AA02  OXPRENOLOL                Oxprenolol
C07AA03  PINDOLOL                 Pindolol
C07AA05  PROPRANOLOL                Propranolol
C07AA06  TIMOLOL                  Timolol
C07AA07  SOTALOL                  Sotalol
C07AA12  NADOLOL                  Nadolol
C07AA14  MEPINDOLOL                Mepindolol
C07AA15  CARTEOLOL                 Karteolol
C07AA16  TERTATOLOL                Tertatolol
C07AA17  BOPINDOLOL                Bopindolol
C07AA19  BUPRANOLOL                Bupranolol
C07AA23  PENBUTOLOL                Penbutolol
C07AA27  CLORANOLOL                Chloranolol
C07AA57  SOTALOL, COMBINATION PACKAGES       Sotalol, kombinovaná balení
C07AB   BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE      Beta-blokátory selektivní
C07AB01  PRACTOLOL                 Praktolol
C07AB02  METOPROLOL                Metoprolol
C07AB03  ATENOLOL                 Atenolol
C07AB04  ACEBUTOLOL                Acebutolol
C07AB05  BETAXOLOL                 Betaxolol
C07AB06  BEVANTOLOL                Bevantolol
C07AB07  BISOPROLOL                Bisoprolol
C07AB08  CELIPROLOL                Celiprolol
C07AB09  ESMOLOL                  Esmolol
C07AB10  EPANOLOL                 Epanolol
C07AB11  S-ATENOLOL                Esatenolol
C07AB12  NEBIVOLOL                    Nebivolol
C07AB13  TALINOLOL                    Talinolol
C07AB52  METOPROLOL, COMBINATION PACKAGES         Metoprolol, kombinovaná balení
C07AG   ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS          Alfa- a beta-blokátory
C07AG01  LABETALOL                    Labetalol
C07AG02  CARVEDILOL                    Karvedilol
C07B   BETA BLOCKING AGENTS AND THIAZIDES        Beta-blokátory a thiazidy
     BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE, AND
C07BA   THIAZIDES                    Beta-blokátory neselektivní a thiazidy
C07BA02  OXPRENOLOL AND THIAZIDES             Oxprenolol a thiazidy
C07BA05  PROPRANOLOL AND THIAZIDES            Propranolol a thiazidy
C07BA06  TIMOLOL AND THIAZIDES              Timolol a thiazidy
C07BA07  SOTALOL AND THIAZIDES              Sotalol a thiazidy
C07BA12  NADOLOL AND THIAZIDES              Nadolol a thiazidy
C07BA68  METIPRANOLOL AND THIAZIDES, COMBINATIONS     Metipranolol a thiazidy, kombinace

C07BB   BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE, AND THIAZIDES  Beta-blokátory selektivní a thiazidy
C07BB02  METOPROLOL AND THIAZIDES             Metoprolol a thiazidy
C07BB03  ATENOLOL AND THIAZIDES              Atenolol a thiazidy
C07BB04  ACEBUTOLOL AND THIAZIDES             Acebutolol a thiazidy
C07BB06  BEVANTOLOL AND THIAZIDES             Bevantolol a thiazidy
C07BB07  BISOPROLOL AND THIAZIDES             Bisoprolol a thiazidy
C07BB52  METOPROLOL AND THIAZIDES, COMBINATIONS      Metoprolol a thiazidy, kombinace

C07BG  ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS AND THIAZIDES    Alfa- a beta-blokátory a thiazidy
C07BG01 LABETALOL AND THIAZIDES              Labetalol a thiazidy
C07C  BETA BLOCKING AGENTS AND OTHER DIURETICS      Beta-blokátory a jiná diuretika
    BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE, AND
C07CA  OTHER DIURET                    Beta-blokátory neselektivní a jiná diuretika
C07CA02 OXPRENOLOL AND OTHER DIURETICS           Oxprenolol a jiná diuretika
C07CA03 PINDOLOL AND OTHER DIURETICS            Pindolol a jiná diuretika
C07CA17 BOPINDOLOL AND OTHER DIURETICS           Bopindolol a jiná diuretika
C07CA23 PENBUTOLOL AND OTHER DIURETICS           Penbutolol a jiná diuretika
    BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE, AND OTHER
C07CB  DIURETICS                     Beta-blokátory selektivní a jiná diuretika
C07CB02 METOPROLOL AND OTHER DIURETICS           Metoprolol a jiná diuretika
C07CB03 ATENOLOL AND OTHER DIURETICS            Atenolol a jiná diuretika
C07CB53 ATENOLOL AND OTHER DIURETICS, COMBINATIONS     Atenolol a jiná diuretika, kombinace
    ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS AND OTHER
C07CG  DIURETICS                     Alfa- a beta-blokátory a jiná diuretika
C07CG01 LABETALOL AND OTHER DIURETICS           Labetalol a jiná diuretika
    BETA BLOCKING AGENTS, THIAZIDES AND OTHER
C07D  DIURETICS                     Beta-blokátory a thiazidy a jiná diuretika
    BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE, THIAZIDES
C07DA  AND OT                       Beta-blokátory neselektivní, thiazidy a jiná diuretika
C07DA06 TIMOLOL, THIAZIDES AND OTHER DIURETICS       Timolol, thiazidy a jiná diuretika
    BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE, THIAZIDES AND
C07DB  OTHER                       Beta-blokátory selektivní, thiazidy a jiná diuretika
C07DB01 ATENOLOL, THIAZIDES AND OTHER DIURETICS      Atenolol a thiazidy a jiná diuretika
C07E  BETA BLOCKING AGENTS AND VASODILATORS       Beta-blokátory a vazodilatancia
    BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE, AND
C07EA  VASODILATORS                    Beta-blokátory neselektivní a vazodilatancia
    BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE, AND
C07EB  VASODILATORS                    Beta-blokátory selektivní a vazodilatancia
    BETA BLOCKING AGENTS AND OTHER
C07F  ANTIHYPERTENSIVES                 Beta-blokátory a jiná antihypertenziva
    BETA BLOCKING AGENTS, NON-SELECTIVE, AND
C07FA  OTHER ANTIHY                    Beta-blokátory neselektivní a jiná antihypertenziva
C07FA05 PROPRANOLOL AND OTHER ANTIHYPERTENSIVES      Propranolol a jiná antihypertenziva
    BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE, AND OTHER
C07FB  ANTIHYPERT                     Beta-blokátory selektivní a jiná antihypertenziva
C07FB02 METOPROLOL AND OTHER ANTIHYPERTENSIVES       Metoprolol a jiná antihypertenziva
C07FB03 ATENOLOL AND OTHER ANTIHYPERTENSIVES        Atenolol a jiná antihypertenziva
C08   CALCIUM CHANNEL BLOCKERS              Blokátory kalciových kanálů
     SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH     Selektivní blokátory kalciových kanálů s přev. vaskulár.
C08C   MAINLY VASCUL                  účinkem
C08CA   DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES           Dihypropyridinové deriváty
C08CA01  AMLODIPINE                   Amlodipin
C08CA02  FELODIPINE                   Felodipin
C08CA03  ISRADIPINE                   Isradipin
C08CA04  NICARDIPINE                   Nikardipin
C08CA05  NIFEDIPINE                   Nifedipin
C08CA06  NIMODIPINE                   Nimodipin
C08CA07  NISOLDIPINE                   Nisoldipin
C08CA08  NITRENDIPINE                  Nitrendipin
C08CA09  LACIDIPINE                   Lacidipin
C08CA10  NILVADIPINE                   Nilvadipin
C08CA11  MANIDIPINE                   Manidipin
C08CA12  BARNIDIPINE                   Barnidipin
C08CA13  LERCANIDIPINE                  Lerkanidipin
C08CA14  CILNIDIPINE                   Cilnidipin
C08CA15  BENIDIPINE                   Benidipin
C08CA55  NIFEDIPINE, COMBINATIONS            Nifedipin, kombinace
     OTHER SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS
C08CX   WITH MAINLY                   Jiné selektivní blokátoty kalc. kanálů s přev.vaskulár.účinkem
C08CX01  MIBEFRADIL                   Mibefradil
     SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH     Selektivní blokátory kalciových kanálů s přímým kardiál.
C08D   DIRECT CARDIA                  účinkem
C08DA   PHENYLALKYLAMINE DERIVATIVES          Fenylalkylaminové deriváty
C08DA01  VERAPAMIL                    Verapamil
C08DA02  GALLOPAMIL                   Galopamil
C08DA51  VERAPAMIL, COMBINATIONS             Verapamil, kombinace
C08DB   BENZOTHIAZEPINE DERIVATIVES           Benzothiazepinové deriváty
C08DB01  DILTIAZEM                    Diltiazem
C08E   NON-SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS     Neselektivní blokátory kalciových kanálů
C08EA   PHENYLALKYLAMINE DERIVATIVES          Fenylalkylaminové deriváty
C08EA01  FENDILINE                    Fendilin
C08EA02  BEPRIDIL                    Bepridil
     OTHER NON-SELECTIVE CALCIUM CHANNEL
C08EX   BLOCKERS                    Jiné neselektivní blokátory kalciových kanálů
C08EX01  LIDOFLAZINE                   Lidoflazin
C08EX02  PERHEXILINE                   Perhexilin
C08G   CALCIUM CHANNEL BLOCKERS AND DIURETICS     Blokátory kalciových kanálů a diuretika
C08GA   CALCIUM CHANNEL BLOCKERS AND DIURETICS     Blokátory kalciových kanálů a diuretika
C08GA01  NIFEDIPINE AND DIURETICS            Nifedipin a diuretika

C09    AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM  Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C09A   ACE INHIBITORS, PLAIN              ACE inhibitory, samotné
C09AA   ACE INHIBITORS, PLAIN              ACE inhibitory, samotné
C09AA01  CAPTOPRIL                    Kaptopril
C09AA02  ENALAPRIL                    Enalapril
C09AA03  LISINOPRIL                   Lisinopril
C09AA04  PERINDOPRIL                   Perindopril
C09AA05  RAMIPRIL                    Ramipril
C09AA06  QUINAPRIL                    Chinapril
C09AA07  BENAZEPRIL                   Benazepril
C09AA08  CILAZAPRIL                   Cilazapril
C09AA09  FOSINOPRIL                   Fosinopril
C09AA10  TRANDOLAPRIL                  Trandolapril
C09AA11  SPIRAPRIL                    Spirapril
C09AA12  DELAPRIL                    Delapril
C09AA13  MOEXIPRIL                    Moexipril
C09AA14  TEMOCAPRIL                   Temokapril
C09AA15  ZOFENOPRIL                   Zofenopril
C09AA16  IMIDAPRIL                    Imidapril
C09B   ACE INHIBITORS, COMBINATIONS          ACE inhibitory, kombinace
C09BA   ACE INHIBITORS AND DIURETICS          ACE inhibitory a diuretika
C09BA01  CAPTOPRIL AND DIURETICS             Kaptopril a diuretika
C09BA02  ENALAPRIL AND DIURETICS            Enalapril a diuretika
C09BA03  LISINOPRIL AND DIURETICS            Lisinopril a diuretika
C09BA04  PERINDOPRIL AND DIURETICS           Perindopril a diuretika
C09BA05  RAMIPRIL AND DIURETICS             Ramipril a diuretika
C09BA06  QUINAPRIL AND DIURETICS            Chinapril a diuretika
C09BA07  BENAZEPRIL AND DIURETICS            Benazepril a diuretika
C09BA08  CILAZAPRIL AND DIURETICS            Cilazapril a diuretika
C09BA09  FOSINOPRIL AND DIURETICS            Fosinopril a diuretika
C09BA12  DELAPRIL AND DIURETICS             Delapril a diuretika
C09BA13  MOEXIPRIL AND DIURETICS            Moexipril a diuretika
C09BA15  ZOFENOPRIL AND DIURETICS            Zofenopril a diuretika
C09BB   ACE INHIBITORS AND CALCIUM CHANNEL BLOCKERS  ACE inhibitory a blokátory kalciových kanálů
C09BB02  ENALAPRIL AND CALCIUM CHANNEL BLOCKERS     Enalapril a blokátory kalciových kanálů
C09BB05  RAMIPRIL AND CALCIUM CHANNEL BLOCKERS     Ramipril a blokátory kalciových kanálů
C09BB10  TRANDOLAPRIL AND CALCIUM CHANNEL BLOCKERS   Trandolapril a blokátory kalciových kanálů
C09BB12  DELAPRIL AND CALCIUM CHANNEL BLOCKERS     Delapril a blokátory kalciových kanálů
C09C   ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN       Antagonisté angiotensinu II, samotní
C09CA   ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN       Antagonisté angiotensinu II, samotní
C09CA01  LOSARTAN                    Losartan
C09CA02  EPROSARTAN                   Eprosartan
C09CA03  VALSARTAN                   Valsartan
C09CA04  IRBESARTAN                   Irbesartan
C09CA05  TASOSARTAN                   Tasosartan
C09CA06  CANDESARTAN                  Kandesartan
C09CA07  TELMISARTAN                  Telmisartan
C09CA08  OLMESARTAN MEDOXOMIL              Olmesartan-medoxomil
C09D   ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, COMBINATIONS    Antagonisté angiotensinu II, kombinace
C09DA   ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS AND DIURETICS    Antagonisté angiotensinu II a diuretika
C09DA01  LOSARTAN AND DIURETICS             Losartan a diuretika
C09DA02  EPROSARTAN AND DIURETICS            Eprosartan a diuretika
C09DA03  VALSARTAN AND DIURETICS            Valsartan a diuretika
C09DA04  IRBESARTAN AND DIURETICS            Irbesartan a diuretika
C09DA06  CANDESARTAN AND DIURETICS           Kandesartan a diuretika
C09DA07  TELMISARTAN AND DIURETICS           Telmisartan a diuretika
C09DA08  OLMESARTAN MEDOXOMIL AND DIURETICS       Olmesartan-medoxomil a diuretika
     ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS AND CALCIUM
C09DB   CHANNEL BLOCKE                 Antagonisté angiotensinu II a blokátory kalciových kanálů
C09DB01  VALSARTAN AND AMLODIPINE            Valsartan a amlodipin
     OTHER AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN
C09X   SYSTEM                     Jiná léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C09XA   RENIN-INHIBITORS                Inhibitory reninu
C09XA01  REMIKIREN                   Remikiren
C09XA02  ALISKIREN                   Aliskiren
C10    LIPID MODIFYING AGENTS             Léčiva ovlivňující hladinu lipidů
C10A   LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN         Léčiva ovlivňující hladinu lipidů, samotná
C10AA   HMG COA REDUCTASE INHIBITORS          Inhibitory HMG CoA reduktázy
C10AA01  SIMVASTATIN                  Simvastatin
C10AA02  LOVASTATIN                   Lovastatin
C10AA03  PRAVASTATIN                  Pravastatin
C10AA04  FLUVASTATIN                  Fluvastatin
C10AA05  ATORVASTATIN                  Atorvastatin
C10AA06  CERIVASTATIN                  Cerivastatin
C10AA07  ROSUVASTATIN                  Rosuvastatin
C10AA08  PITAVASTATIN                  Pitavastatin
C10AB   FIBRATES                    Fibráty
C10AB01  CLOFIBRATE                   Klofibrát
C10AB02  BEZAFIBRATE                  Bezafibrát
C10AB03  ALUMINIUM CLOFIBRATE              Aluminium-klofibrát
C10AB04  GEMFIBROZIL                  Gemfibrozil
C10AB05  FENOFIBRATE                  Fenofibrát
C10AB06  SIMFIBRATE                   Simfibrát
C10AB07  RONIFIBRATE                  Ronifibrát
C10AB08  CIPROFIBRATE                  Ciprofibrát
C10AB09  ETOFIBRATE                   Etofibrát
C10AB10  CLOFIBRIDE                  Klofibrid
C10AC   BILE ACID SEQUESTRANTS            Adsorbenty ţlučových kyselin
C10AC01  COLESTYRAMINE                 Cholestyramin
C10AC02  COLESTIPOL                  Kolestipol
C10AC03  COLEXTRAN                   Kolextran
C10AC04  COLESEVELAM                  Kolesevelam
C10AD   NICOTINIC ACID AND DERIVATIVES        Kyselina nikotinová a deriváty
C10AD01  NICERITROL                  Niceritrol
C10AD02  NICOTINIC ACID                Kyselina nikotinová
C10AD03  NICOFURANOSE                 Nikofuranóza
C10AD04  ALUMINIUM NICOTINATE             Aluminium-nikotinát
C10AD05  NICOTINYL ALCOHOL (PYRIDYLCARBINOL)      Nikotinylalkohol (pyridinmethanol)
C10AD06  ACIPIMOX                   Acipimox
C10AX   OTHER LIPID MODIFYING AGENTS         Jiná léčiva ovlivňující hladinu lipidů
C10AX01  DEXTROTHYROXINE                Dextrothyroxin
C10AX02  PROBUCOL                   Probukol
C10AX03  TIADENOL                   Tiadenol
C10AX04  BENFLUOREX                  Benfluorex
C10AX05  MEGLUTOL                   Meglutol
C10AX06  OMEGA-3-TRIGLYCERIDES             Omega-3-triglyceridy
C10AX07  MAGNESIUM PYRIDOXAL 5-PHOSPHATE GLUTAMATE   Magnesium-pyridoxalfosfát-glutamát
C10AX08  POLICOSANOL                  Polikosanol
C10AX09  EZETIMIBE                   Ezetimib
C10B   LIPID MODIFYING AGENTS, COMBINATIONS     Léčiva ovlivňující hladinu lipidů, kombinace
     HMG COA REDUCTASE INHIBITORS IN COMBINATION  Inhibitory HMG CoA reduktázy v komb.s j.léč.ovliv.hladinu
C10BA   WITH OTHE                   lipidů
C10BA01  LOVASTATIN AND NICOTINIC ACID         Lovastatin a kyselina nikotinová
C10BA02  SIMVASTATIN AND EZETIMIBE           Simvastatin a ezetimib
     HMG COA REDUCTASE INHIBITORS, OTHER
C10BX   COMBINATIONS                 Inhibitory HMG CoA reduktázy, jiné kombinace
C10BX01  SIMVASTATIN AND ACETYLSALICYLIC ACID     Simvastatin a kyselina acetylsalicylová
C10BX02  PRAVASTATIN AND ACETYLSALICYLIC ACID     Pravastatin a kyselina acetylsalicylová
C10BX03  ATORVASTATIN AND AMLODIPINE          Atorvastatin a amlodipin
D     DERMATOLOGICALS                Dermatologika
D01    ANTIFUNGALS FOR DERMATOLOGICAL USE      Antimykotika pro pouţití v dermatologii
D01A   ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE          Antimykotika pro lokální aplikaci
D01AA   ANTIBIOTICS                  Antibiotika
D01AA01  NYSTATIN                   Nystatin
D01AA02  NATAMYCIN                   Natamycin
D01AA03  HACHIMYCIN                  Hachimycin
D01AA04  PECILOCIN                   Pecilocin
D01AA06  MEPARTRICIN                  Mepartricin
D01AA07  PYRROLNITRIN                 Pyrrolnitrin
D01AA08  GRISEOFULVIN                 Griseofulvin
D01AA20  COMBINATIONS                 Antimykotika pro lokální aplikaci, kombinace
D01AC   IMIDAZOLE AND TRIAZOLE DERIVATIVES      Imidazolové a triazolové deriváty
D01AC01  CLOTRIMAZOLE                 Klotrimazol
D01AC02  MICONAZOLE                  Mikonazol
D01AC03  ECONAZOLE                   Ekonazol
D01AC04  CHLORMIDAZOLE                 Chlormidazol
D01AC05  ISOCONAZOLE                  Isokonazol
D01AC06  TIABENDAZOLE                 Tiabendazol
D01AC07  TIOCONAZOLE                  Tiokonazol
D01AC08  KETOCONAZOLE                 Ketokonazol
D01AC09  SULCONAZOLE                  Sulkonazol
D01AC10  BIFONAZOLE                  Bifonazol
D01AC11  OXICONAZOLE                  Oxikonazol
D01AC12  FENTICONAZOLE                 Fentikonazol
D01AC13  OMOCONAZOLE                  Omokonazol
D01AC14  SERTACONAZOLE                 Sertakonazol
D01AC15  FLUCONAZOLE                  Flukonazol
D01AC16  FLUTRIMAZOLE                 Flutrimazol
D01AC20  COMBINATIONS                 Imidazolové a triazolové deriváty, kombinace
D01AC52  MICONAZOLE, COMBINATIONS           Mikonazol, kombinace
D01AC60  BIFONAZOLE, COMBINATIONS            Bifonazol, kombinace
D01AE   OTHER ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE        Jiná antimykotika pro lokální aplikaci
D01AE01  BROMOCHLOROSALICYLANILIDE            Klobromsalan (bromchlorsalicylanilid)
D01AE02  METHYLROSANILINE                Methylrosanilinium
D01AE03  TRIBROMOMETACRESOL               Tribrommetakresol
D01AE04  UNDECYLENIC ACID                Kyselina undecylenová
D01AE05  POLYNOXYLIN                   Polynoxylin
D01AE06  2-(4-CHLORPHENOXY)-ETHANOL           2-(4-chlorfenoxy)ethanol
D01AE07  CHLORPHENESIN                  Chlorfenesin
D01AE08  TICLATONE                    Tiklaton
D01AE09  SULBENTINE                   Sulbentin
D01AE10  ETHYL HYDROXYBENZOATE              Ethylparaben
D01AE11  HALOPROGIN                   Haloprogin
D01AE12  SALICYLIC ACID                 Kyselina salicylová
D01AE13  SELENIUM SULFIDE                Sulfid seleničitý
D01AE14  CICLOPIROX                   Ciklopirox
D01AE15  TERBINAFINE                   Terbinafin
D01AE16  AMOROLFINE                   Amorolfin
D01AE17  DIMAZOLE                    Dimazol
D01AE18  TOLNAFTATE                   Tolnaftát
D01AE19  TOLCICLATE                   Tolciklát
D01AE20  COMBINATIONS                  Jiná antimykotika pro lokální aplikaci, kombinace
D01AE21  FLUCYTOSINE                   Flucytosin
D01AE22  NAFTIFINE                    Naftifin
D01AE23  BUTENAFINE                   Butenafin
D01AE54  UNDECYLENIC ACID, COMBINATIONS         Kyselina undecylenová, kombinace
D01B   ANTIFUNGALS FOR SYSTEMIC USE          Antimykotika pro systémovou aplikaci
D01BA   ANTIFUNGALS FOR SYSTEMIC USE          Antibiotika
D01BA01  GRISEOFULVIN                  Griseofulvin
D01BA02  TERBINAFINE                   Terbinafin
D02    EMOLLIENTS AND PROTECTIVES           Emoliencia a protektiva
D02A   EMOLLIENTS AND PROTECTIVES           Emoliencia a protektiva
D02AA   SILICONE PRODUCTS                Přípravky obsahující silikony
D02AB   ZINC PRODUCTS                  Přípravky obsahující zinek
D02AC   SOFT PARAFFIN AND FAT PRODUCTS         Měkký parafin a tukové produkty
D02AD   LIQUID PLASTERS                 Tekuté náplasti
D02AE   CARBAMIDE PRODUCTS               Přípravky obsahující ureu
D02AE01  CARBAMIDE                    Urea
D02AE51  CARBAMIDE, COMBINATIONS             Urea, kombinace
D02AF   SALICYLIC ACID PREPARATIONS           Přípravky obsahující kyselinu salicylovou
D02AX   OTHER EMOLLIENTS AND PROTECTIVES        Ostatní emoliencia a protektiva
D02B   PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION        Protektiva proti UV záření
     PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION FOR TOPICAL
D02BA   USE                       Protektiva proti UV záření pro lokální aplikaci
D02BA01  AMINOBENZOIC ACID                Kyselina aminobenzoová
D02BA02  OCTINOXATE                   Oktinoxát
     PROTECTIVES AGAINST UV-RADIATION FOR SYSTEMIC
D02BB   USE                       Protektiva proti UV záření pro systémovou aplikaci
D02BB01  BETACAROTENE                  Betakaroten
     PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND
D03    ULCERS                     Přípravky pro léčbu ran a vředů
D03A   CICATRIZANTS                  Léčiva podporují tvorbu jizev
D03AA   COD-LIVER OIL OINTMENTS             Masti s rybím olejem
D03AX   OTHER CICATRIZANTS               Jiná léčiva podporující tvorbu jizev
D03AX01  CADEXOMER IODINE                Jod-kadexomer
D03AX02  DEXTRANOMER                   Dextranomer
D03AX03  DEXPANTHENOL                  Dexpanthenol
D03AX04  CALCIUM PANTOTHENATE              Kalcium-pantothenát
D03AX05  HYALURONIC ACID                 Kyselina hyaluronová
D03AX06  BECAPLERMIN                   Bekaplermin
D03AX07  GLYCERYL TRINITRATE
D03AX08  ISOSORBIDE DINITRATE
D03AX09  CRILANOMER                   Krilanomer
D03AX10  ENOXOLONE                    Enoxolon
D03B   ENZYMES                 Enzymy
D03BA   PROTEOLYTIC ENZYMES           Proteolytické enzymy
D03BA01  TRYPSIN                 Trypsin
D03BA02  CLOSTRIDIOPEPTIDASE           Kolagenáza (klostridiopeptidáza)
D03BA52  CLOSTRIDIOPEPTIDASE, COMBINATIONS    Kolagenáza (klostridiopeptidáza), kombinace
     ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES,
D04    ANESTHETICS, ETC             Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd.
     ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES,
D04A   ANESTHETICS, ETC             Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd.
D04AA   ANTIHISTAMINES FOR TOPICAL USE      Antihistaminika pro lokální aplikaci
D04AA01  THONZYLAMINE               Thonzylamin
D04AA02  MEPYRAMINE                Mepyramin
D04AA03  THENALIDINE               Thenalidin
D04AA04  TRIPELENNAMINE              Tripelenamin
D04AA09  CHLOROPYRAMINE              Chlorpyramin
D04AA10  PROMETHAZINE               Promethazin
D04AA12  TOLPROPAMINE               Tolpropamin
D04AA13  DIMETINDENE               Dimetinden
D04AA14  CLEMASTINE                Klemastin
D04AA15  BAMIPINE                 Bamipin
D04AA22  ISOTHIPENDYL               Isothipendyl
D04AA32  DIPHENHYDRAMINE             Difenhydramin
D04AA33  DIPHENHYDRAMINE METHYLBROMIDE      Mefenidramium-bromid
D04AA34  CHLORPHENOXAMINE             Chlorfenoxamin
D04AB   ANESTHETICS FOR TOPICAL USE       Anestetika pro lokální aplikaci
D04AB01  LIDOCAINE                Lidokain
D04AB02  CINCHOCAINE               Cinchokain
D04AB03  OXYBUPROCAINE              Oxybuprokain
D04AB04  BENZOCAINE                Benzokain
D04AB05  QUINISOCAINE               Chinisokain
D04AB06  TETRACAINE                Tetrakain
D04AB07  PRAMOCAINE                Pramokain
D04AX   OTHER ANTIPRURITICS           Jiná antipruriginóza
D05    ANTIPSORIATICS              Antipsoriatika
D05A   ANTIPSORIATICS FOR TOPICAL USE      Antipsoriatika pro lokální aplikaci
D05AA   TARS                   Dehty
D05AC   ANTRACEN DERIVATIVES           Deriváty antracenu
D05AC01  DITHRANOL                Dithranol
D05AC51  DITHRANOL, COMBINATIONS         Dithranol, kombinace
D05AD   PSORALENS FOR TOPICAL USE        Psoraleny pro lokální aplikaci
D05AD01  TRIOXYSALEN               Trioxysalen
D05AD02  METHOXSALEN               Methoxalen
D05AX   OTHER ANTIPSORIATICS FOR TOPICAL USE   Jiná antipsoriatika pro lokální aplikaci
D05AX01  FUMARIC ACID               Kyselina fumarová
D05AX02  CALCIPOTRIOL               Kalcipotriol
D05AX03  CALCITRIOL                Kalcitriol
D05AX04  TACALCITOL                Takalcitol
D05AX05  TAZAROTENE                Tazaroten
D05AX52  CALCIPOTRIOL, COMBINATIONS        Kalcipotriol, kombinace
D05B   ANTIPSORIATICS FOR SYSTEMIC USE     Antipsoriatika pro systémovou aplikaci
D05BA   PSORALENS FOR SYSTEMIC USE        Psoraleny pro systémovou aplikaci
D05BA01  TRIOXYSALEN               Trioxysalen
D05BA02  METHOXSALEN               Methoxsalen
D05BA03  BERGAPTEN                Bergapten
D05BB   RETINOIDS FOR TREATMENT OF PSORIASIS   Retinoidy pro léčbu psoriázy
D05BB01  ETRETINATE                Etretinát
D05BB02  ACITRETIN                Acitretin
D05BX   OTHER ANTIPSORIATICS FOR SYSTEMIC USE  Jiná antipsoriatika pro systémovou aplikaci
D05BX51  FUMARIC ACID DERIVATIVES, COMBINATIONS  Deriváty kyseliny fumarové, kombinace
     ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPEUTICS FOR
D06    DERMATOLOGICAL              Antibiotika a chemoterapeutika pro pouţití v dermatologii
D06A   ANTIBIOTICS FOR TOPICAL USE       Antibiotika pro lokální aplikaci
D06AA   TETRACYCLINE AND DERIVATIVES       Tetracyklin a deriváty
D06AA01  DEMECLOCYCLINE              Demeklocyklin
D06AA02 CHLORTETRACYCLINE                 Chlortetracyklin
D06AA03 OXYTETRACYCLINE                  Oxytetracyklin
D06AA04 TETRACYCLINE                   Tetracyklin
D06AX  OTHER ANTIBIOTICS FOR TOPICAL USE         Jiná antibiotika pro lokální aplikaci
D06AX01 FUSIDIC ACID                   Kyselina fusidová
D06AX02 CHLORAMPHENICOL                  Chloramfenikol
D06AX04 NEOMYCIN                     Neomycin
D06AX05 BACITRACIN                    Bacitracin
D06AX07 GENTAMICIN                    Gentamicin
D06AX08 TYROTHRICIN                    Tyrothricin
D06AX09 MUPIROCIN                     Mupirocin
D06AX10 VIRGINIAMYCIN                   Virginiamycin
D06AX11 RIFAXIMIN                     Rifaximin
D06AX12 AMIKACIN                     Amikacin
D06B  CHEMOTHERAPEUTICS FOR TOPICAL USE         Chemoterapeutika pro lokální aplikaci
D06BA  SULFONAMIDES                   Sulfonamidy
D06BA01 SILVER SULFADIAZINE                Sulfadiazin, stříbrná sůl
D06BA02 SULFATHIAZOLE                   Sulfathiazol
D06BA03 MAFENIDE                     Mafenid
D06BA04 SULFAMETHIZOLE                  Sulfamethizol
D06BA05 SULFANILAMIDE                   Sulfanilamid
D06BA06 SULFAMERAZINE                   Sulfamerazin
D06BA51 SILVER SULFADIAZINE, COMBINATIONS         Sulfadiazin, stříbrná sůl, kombinace
D06BB  ANTIVIRALS                    Virostatika
D06BB01 IDOXURIDINE                    Idoxuridin
D06BB02 TROMANTADINE                   Tromantadin
D06BB03 ACICLOVIR                     Aciklovir
D06BB04 PODOPHYLLOTOXIN                  Podofylotoxin
D06BB05 INOSINE                      Inosin
D06BB06 PENCICLOVIR                    Penciklovir
D06BB07 LYSOZYME                     Lysozym
D06BB08 IBACITABINE                    Ibacitabin
D06BB09 EDOXUDINE                     Edoxudin
D06BB10 IMIQUIMOD                     Imichimod
D06BB11 DOCOSANOL                     Docosanol
D06BX  OTHER CHEMOTHERAPEUTICS              Jiná chemoterapeutika pro lokální aplikaci
D06BX01 METRONIDAZOLE                   Metronidazol
    ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPEUTICS,
D06C  COMBINATIONS                   Antibiotika a chemoterapeutika, kombinace
    CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL
D07   PREPARATIONS                   Kortikosteroidy, dermatologické přípravky
D07A  CORTICOSTEROIDS, PLAIN              Kortikosteroidy, samotné
D07AA  CORTICOSTEROIDS, WEAK (GROUP I)          Kortikosteroidy, slabě účinné (skupina I)
D07AA01 METHYLPREDNISOLONE                Methylprednisolon
D07AA02 HYDROCORTISONE                  Hydrokortison
D07AA03 PREDNISOLONE                   Prednisolon

D07AB   CORTICOSTEROIDS, MODERATELY POTENT (GROUP II)  Kortikosteroidy, středně účinné (skupina II)
D07AB01  CLOBETASONE                   Klobetason
D07AB02  HYDROCORTISONE BUTYRATE             Hydrokortison-butyrát
D07AB03  FLUMETASONE                   Flumetason
D07AB04  FLUOCORTIN                   Fluokortin
D07AB05  FLUPEROLONE                   Fluperolon
D07AB06  FLUOROMETHOLONE                 Fluorometholon
D07AB07  FLUPREDNIDENE                  Flupredniden
D07AB08  DESONIDE                    Desonid
D07AB09  TRIAMCINOLONE                  Triamcinolon
D07AB10  ALCLOMETASONE                  Alklometason
D07AB11  HYDROCORTISONE BUTEPRATE            Hydrokortison-buteprát
D07AB19  DEXAMETHASONE                  Dexamethason
D07AB21  CLOCORTOLONE                  Klokortolon
D07AB30  COMBINATIONS OF CORTICOSTEROIDS         Kombinace kortikosteroidů
D07AC   CORTICOSTEROIDS, POTENT (GROUP III)       Kortikosteroidy, silně účinné (skupina III)
D07AC01  BETAMETHASONE                  Betamethason
D07AC02  FLUCLOROLONE                 Fluklorolon
D07AC03  DESOXIMETASONE                Deoximetason
D07AC04  FLUOCINOLONE ACETONIDE            Fluocinolon-acetonid
D07AC05  FLUOCORTOLONE                Fluokortolon
D07AC06  DIFLUCORTOLONE                Diflukortolon
D07AC07  FLUDROXYCORTIDE               Fludoxykortid
D07AC08  FLUOCINONIDE                 Fluocinonid
D07AC09  BUDESONIDE                  Budesonid
D07AC10  DIFLORASONE                 Diflorason
D07AC11  AMCINONIDE                  Amcinonid
D07AC12  HALOMETASONE                 Halometason
D07AC13  MOMETASONE                  Mometason
D07AC14  METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE         Methylprednisolon-aceponát
D07AC15  BECLOMETASONE                Beklometason
D07AC16  HYDROCORTISONE ACEPONATE           Hydrokortison-aceponát
D07AC17  FLUTICASONE                 Flutikason
D07AC18  PREDNICARBATE                Prednikarbát
D07AC19  DIFLUPREDNATE                Difluprednát
D07AC21  ULOBETASOL                  Ulobetasol
D07AD   CORTICOSTEROIDS, VERY POTENT (GROUP IV)   Kortikosteroidy, velmi silně účinné (skupina IV)
D07AD01  CLOBETASOL                  Klobetasol
D07AD02  HALCINONIDE                 Halcinonid
     CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH
D07B   ANTISEPTICS                 Kortikosteroidy, kombinace s antiseptiky
     CORTICOSTEROIDS, WEAK, COMBINATIONS WITH
D07BA   ANTISEPTICS                 Kortikosteroidy, slabě účinné, kombinace s antiseptiky
D07BA01  PREDNISOLONE AND ANTISEPTICS         Prednisolon a antiseptika
D07BA04  HYDROCORTISONE AND ANTISEPTICS        Hydrokortison a antiseptika
     CORTICOSTEROIDS, MODERATELY POTENT,
D07BB   COMBINATIONS WITH              Kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky
D07BB01  FLUMETASONE AND ANTISEPTICS         Flumetason a antiseptika
D07BB02  DESONIDE AND ANTISEPTICS           Desonid a antiseptika
D07BB03  TRIAMCINOLONE AND ANTISEPTICS        Triamcinolon a antiseptika
D07BB04  HYDROCORTISONE BUTYRATE AND ANTISEPTICS   Hydrokortison-butyrát a antiseptika
     CORTICOSTEROIDS, POTENT, COMBINATIONS WITH
D07BC   ANTISEPTIC                  Kortikosteroidy, silně účinné, kombinace s antiseptiky
D07BC01  BETAMETHASONE AND ANTISEPTICS        Betamethason a antiseptika
D07BC02  FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTISEPTICS    Fluocinolon-acetonid a antiseptika
D07BC03  FLUOCORTOLONE AND ANTISEPTICS        Fluokortolon a antiseptika
D07BC04  DIFLUCORTOLONE AND ANTISEPTICS        Diflukortolon a antiseptika
     CORTICOSTEROIDS, VERY POTENT, COMBINATIONS
D07BD   WITH ANTIS                  Kortikosteroidy, velmi silně účinné, kombinace s antiseptiky
     CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH
D07C   ANTIBIOTICS                 Kortikosteroidy, kombinace s antibiotiky
     CORTICOSTEROIDS, WEAK, COMBINATIONS WITH
D07CA   ANTIBIOTICS                 Kortikosteroidy, slabě účinné, kombinace s antibiotiky
D07CA01  HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS        Hydrokortison a antibiotika
D07CA02  METHYLPREDNISOLONE AND ANTIBIOTICS      Metylprednisolon a antibiotika
D07CA03  PREDNISOLONE AND ANTIBIOTICS         Prednisolon a antibiotika
     CORTICOSTEROIDS, MODERATELY POTENT,
D07CB   COMBINATIONS WITH              Kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antibiotiky
D07CB01  TRIAMCINOLONE AND ANTIBIOTICS        Triamcinolon a antibiotika
D07CB02  FLUPREDNIDENE AND ANTIBIOTICS        Flupredniden a antibiotika
D07CB03  FLUOROMETHOLONE AND ANTIBIOTICS       Fluorometholon a antibiotika
D07CB04  DEXAMETHASONE AND ANTIBIOTICS        Dexamethason a antibiotika
D07CB05  FLUMETASONE AND ANTIBIOTICS         Flumetason a antibiotika
     CORTICOSTEROIDS, POTENT, COMBINATIONS WITH
D07CC   ANTIBIOTIC                  Kortikosteroidy, silně účinné, kombinace s antibiotiky
D07CC01  BETAMETHASONE AND ANTIBIOTICS        Betamethason a antibiotika
D07CC02  FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTIBIOTICS    Fluocinolon-acetonid a antibiotika
D07CC03  FLUDROXYCORTIDE AND ANTIBIOTICS       Fludroxykortid a antibiotika
D07CC04  BECLOMETASONE AND ANTIBIOTICS        Beklometason a antibiotika
D07CC05  FLUOCINONIDE AND ANTIBIOTICS         Fluocinonid a antibiotika
D07CC06  FLUOCORTOLONE AND ANTIBIOTICS        Fluokortolon a antibiotika
     CORTICOSTEROIDS, VERY POTENT, COMBINATIONS
D07CD   WITH ANTIB                  Kortikosteriody, velmi silně účinné, kombinace s antibiotiky
D07CD01  CLOBETASOL AND ANTIBIOTICS          Klobetasol a antibiotika
D07X   CORTICOSTEROIDS, OTHER COMBINATIONS      Kortikosteroidy, jiné kombinace
D07XA   CORTICOSTEROIDS, WEAK, OTHER COMBINATIONS   Kortikosteroidy, slabě účinné, jiné kombinace
D07XA01  HYDROCORTISONE                Hydrokortison
D07XA02  PREDNISOLONE                 Prednisolon
     CORTICOSTEROIDS, MODERATELY POTENT, OTHER
D07XB   COMBINATION                  Kortikosteroidy, středně účinné, jiné kombinace
D07XB01  FLUMETASONE                  Flumetason
D07XB02  TRIAMCINOLONE                 Triamcinolon
D07XB03  FLUPREDNIDENE                 Flupredniden
D07XB04  FLUOROMETHOLONE                Fluorometholon
D07XB05  DEXAMETHASONE                 Dexamethason
D07XB30  COMBINATIONS OF CORTICOSTEROIDS        Kombinace kortikosteroidů

D07XC   CORTICOSTEROIDS, POTENT, OTHER COMBINATIONS  Kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace
D07XC01  BETAMETHASONE                 Betamethason
D07XC02  DESOXIMETASONE                Deoximetason
D07XC03  MOMETASONE                  Mometason
D07XC04  DIFLUCORTOLONE                Diflukortolon
     CORTICOSTEROIDS, VERY POTENT, OTHER
D07XD   COMBINATIONS                 Kortikosteroidy velmi silně účinné, jiné kombinace
D08    ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS         Antiseptika a dezinficiencia
D08A   ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS         Antiseptika a dezinficiencia
D08AA   ACRIDINE DERIVATIVES             Deriváty akridinu
D08AA01  ETHACRIDINE LACTATE              Ethakridin-laktát
D08AA02  AMINOACRIDINE                 Aminoakridin
D08AA03  EUFLAVINE                   Akriflavinium-chlorid
D08AB   ALUMINIUM AGENTS               Léčiva obsahující hliník
D08AC   BIGUANIDES AND AMIDINES            Biguanidy a amidiny
D08AC01  DIBROMPROPAMIDINE               Dibrompropamidin
D08AC02  CHLORHEXIDINE                 Chlorhexidin
D08AC03  PROPAMIDINE                  Propamidin
D08AC04  HEXAMIDINE                  Hexamidin
D08AC05  POLIHEXANIDE                 Polihexanid
D08AC52  CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS          Chlorhexidin, kombinace
D08AD   BORIC ACID PRODUCTS              Přípravky obsahující kyselinu boritou
D08AE   PHENOL AND DERIVATIVES            Fenol a deriváty
D08AE01  HEXACHLOROPHENE                Hexachlorofen
D08AE02  POLICRESULEN                 Polykresulen
D08AE03  PHENOL                    Fenol
D08AE04  TRICLOSAN                   Triklosan
D08AE05  CHLOROXYLENOL                 Chlorxylenol
D08AE06  BIPHENYLOL
D08AF   NITROFURAN DERIVATIVES            Nitrofuranové deriváty
D08AF01  NITROFURAL                  Nitrofural
D08AG   IODINE PRODUCTS                Jodové přípravky
D08AG01  IODINE/OCTYLPHENOXYPOLYGLYCOLETHER      Jodtyloxapol
D08AG02  POVIDONE-IODINE                Jodovaný povidon
D08AG03  IODINE                    Jód
D08AG04  DIIODOHYDROXYPROPANE             Dijodhydroxypropan
D08AH   QUINOLINE DERIVATIVES             Chinolinové deriváty
D08AH01  DEQUALINIUM                  Dechalinium
D08AH02  CHLORQUINALDOL                Chlorchinaldol
D08AH03  OXYQUINOLINE                 Oxychinolin
D08AH30  CLIOQUINOL                  Kliochinol
D08AJ   QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS         Kvarterní amoniové sloučenimy
D08AJ01  BENZALKONIUM                 Benzalkonium
D08AJ02  CETRIMONIUM                  Cetrimonium
D08AJ03  CETYLPYRIDINIUM                Cetylpyridinium
D08AJ04  CETRIMIDE                   Cetrimid
D08AJ05  BENZOXONIUM CHLORIDE             Benzoxonium-chlorid
D08AJ06  DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE       Didecyldimethylammonium-chlorid
D08AJ57  OCTENIDINE, COMBINATIONS           Oktenidin, kombinace
D08AJ58  BENZETHONIUM CHLORIDE, COMBINATIONS      Benzethonium-chlorid, kombinace
D08AJ59  DODECLONIUM BROMIDE, COMBINATIONS       Dodeklonium-bromid, kombinace
D08AK   MERCURIAL PRODUCTS              Sloučeniny rtuti
D08AK01  MERCURIC AMIDOCHLORIDE            Amidochlorid rtuťnatý
D08AK02  PHENYLMERCURIC BORATE             Fenylhydrargyrium-borát
D08AK03  MERCURIC CHLORIDE               Chlorid rtuťnatý
D08AK04  MERCUROCHROME                 Merbromin
D08AK05  MERCURY, METALLIC               Rtuť kovová
D08AK06  THIOMERSAL                  Thiomersal
D08AK30  MERCURIC IODIDE                Jodid rtuťnatý
D08AL   SILVER COMPOUNDS               Sloučeniny stříbra
D08AL01  SILVER NITRATE                Dusičnan stříbrný
D08AL30  SILVER                    Stříbro
D08AX   OTHER ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS      Jiná antiseptika a dezinficiencia
D08AX01  HYDROGEN PEROXIDE               Peroxid vodíku
D08AX02  EOSIN                     Eosin (dibromfluorescein sodný)
D08AX03  PROPANOL                   Propanol
D08AX04  TOSYLCHLORAMIDE SODIUM            Tosylchloramid sodný
D08AX05  ISOPROPANOL                  Isopropanol
D08AX06  POTASSIUM PERMANGANATE            Manganistan draselný
D08AX07  SODIUM HYPOCHLORITE              Chlornan sodný
D08AX08  ETHANOL                    Ethanol
D08AX53  PROPANOL, COMBINATIONS            Propanol, kombinace
D09    MEDICATED DRESSINGS              Léčivé obvazy
D09A   MEDICATED DRESSINGS              Léčivé obvazy
D09AA   MEDICATED DRESSINGS WITH ANTIINFECTIVES    Léčivé obvazy s antiinfektivy
D09AA01  FRAMYCETIN                  Framycetin
D09AA02  FUSIDIC ACID                 Kyselina fusidová
D09AA03  NITROFURAL                  Nitrofural
D09AA04  PHENYLMERCURIC NITRATE            Dusičnan fenylrtuťnatý
D09AA05  BENZODODECINIUM                Benzododecinium
D09AA06  TRICLOSAN                   Triklosan
D09AA07  CETYLPYRIDINIUM                Cetylpyridinium
D09AA08  ALUMINIUM CHLOROHYDRATE            Hydroxychlorid hlinitý
D09AA09  POVIDONE-IODINE                Jodovaný povidon
D09AA10  CLIOQUINOL                  Kliochinol
D09AA11  BENZALKONIUM                 Benzalkonium
D09AA12  CHLORHEXIDINE                 Chlorhexidin
D09AA13  IODOFORM                   Jodoform
D09AB   ZINC BANDAGES                 Zinkové bandáţe
D09AB01  ZINC BANDAGE WITHOUT SUPPLEMENTS       Zinkové bandáţe bez doplňků
D09AB02  ZINC BANDAGE WITH SUPPLEMENTS         Zinkové bandáţe s doplňky
D09AX   SOFT PARAFFIN DRESSINGS            Obvazy s tekutým parafínem
D10    ANTI-ACNE PREPARATIONS            Léčiva k terapii akné
D10A   ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE    Léčiva k terapii akné pro lokální aplikaci
     CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS FOR TREATMENT
D10AA   OF ACNE                    Kortikosteroidy, kombinace pro léčbu akné
D10AA01  FLUOROMETHOLONE                Fluorometholon
D10AA02  METHYLPREDNISOLONE              Methylprednisolon
D10AA03  DEXAMETHASONE                 Dexamethason
D10AB   PREPARATIONS CONTAINING SULFUR        Přípravky obsahující síru
D10AB01  BITHIONOL                   Bithionol
D10AB02  SULFUR                    Síra
D10AB03  TIOXOLONE                   Tioxolon
D10AB05  MESULFEN                   Mesulfen
D10AD   RETINOIDS FOR TOPICAL USE IN ACNE       Retinoidy pro lokální aplikaci k terapii akné
D10AD01  TRETINOIN                   Tretinoin
D10AD02  RETINOL                    Retinol
D10AD03  ADAPALENE                   Adapalen
D10AD04  ISOTRETINOIN                 Isotretinoin
D10AD05  MOTRETINIDE                  Motretinid
D10AD51  TRETINOIN, COMBINATIONS            Tretinoin, kombinace
D10AD54  ISOTRETINOIN, COMBINATIONS          Isotretinoin, kombinace
D10AE   PEROXIDES                   Peroxidy
D10AE01  BENZOYL PEROXIDE                Benzoyl-peroxid
D10AE51  BENZOYL PEROXIDE, COMBINATIONS         Benzoyl-peroxid, kombinace
D10AF   ANTIINFECTIVES FOR TREATMENT OF ACNE      Antiinfektiva k terapii akné
D10AF01  CLINDAMYCIN                  Klindamycin
D10AF02  ERYTHROMYCIN                  Erythromycin
D10AF03  CHLORAMPHENICOL                Chloramfenikol
D10AF04  MECLOCYCLINE                  Meklocyklin
D10AF51  CLINDAMYCIN, COMBINATIONS           Klindamycin, kombinace
D10AF52  ERYTHROMYCIN, COMBINATIONS           Erythromycin, kombinace

D10AX   OTHER ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE  Jiná léčiva k terapii akné pro lokální aplikaci
D10AX01  ALUMINIUM CHLORIDE               Chlorid hlinitý
D10AX02  RESORCINOL                   Resorcinol
D10AX03  AZELAIC ACID                  Kyselina azelaová
D10AX04  ALUMINIUM OXIDE                Oxid hlinitý
D10AX30  VARIOUS COMBINATIONS              Jiná lokální léčiva k terapii akné, různé kombinace
D10B   ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC USE    Přípravky k terapii akné pro systémovou aplikaci
D10BA   RETINOIDS FOR TREATMENT OF ACNE        Retinoidy pro systémovou aplikaci k terapii akné
D10BA01  ISOTRETINOIN                  Isotretinoin
     OTHER ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR SYSTEMIC
D10BX   USE                      Jiné přípravky pro systémovou aplikaci k terapii akné
D10BX01  ICHTASOL                    Ichtasol
D11    OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS       Jiné dermatologické přípravky
D11A   OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS       Jiné dermatologické přípravky
D11AA   ANTIHIDROTICS                 Antihidrotika
D11AC   MEDICATED SHAMPOOS               Léčivé šampony
D11AC01  CETRIMIDE                   Cetrimid
D11AC02  CADMIUM COMPOUNDS               Přípravky obsahující kadmium
D11AC03  SELENIUM COMPOUNDS               Přípravky obsahující selen
D11AC06  POVIDONE-IODINE                Jodovaný povidon
D11AC08  SULFUR COMPOUNDS                Přípravky obsahující síru
D11AC09  XENYSALATE                   Xenysalát
D11AC30  OTHERS                     Jiné léčivé šampony
D11AE   ANDROGENS FOR TOPICAL USE           Androgeny k lokální aplikaci
D11AE01  METANDIENONE                  Metandienon
D11AF   WART AND ANTI-CORN PREPARATIONS        Přípravky pro léčbu bradavic a kuřích ok
D11AX   OTHER DERMATOLOGICALS             Jiná dermatologika
D11AX01  MINOXIDIL                   Minoxidil
D11AX02  GAMOLENIC ACID                 Kyselina gamolenová
D11AX03  CALCIUM GLUCONATE               Kalcium-glukonát
D11AX04  LITHIUM SUCCINATE               Lithium-sukcinát
D11AX05  MAGNESIUM SULFATE               Síran hořečnatý
D11AX06  MEQUINOL                    Mechinol
D11AX08  TIRATRICOL                   Tiratrikol
D11AX09  OXACEPROL                   Oxaceprol
D11AX10  FINASTERIDE                  Finasterid
D11AX11  HYDROQUINONE                  Hydrochinon
D11AX12  PYRITHIONE ZINC                Zinečnatá sůl pyrithionu
D11AX13  MONOBENZONE                  Monobenzon
D11AX14  TACROLIMUS                   Takrolimus
D11AX15  PIMECROLIMUS                  Pimekrolimus
D11AX16  EFLORNITHINE                  Eflornithin
D11AX17  CROMOGLICIC ACID                Kyselina chromoglykanová
D11AX18  DICLOFENAC                   Diklofenak
D11AX52  GAMOLENIC ACID, COMBINATIONS          Kyselina gamolenová, kombinace
D11AX57  COLLAGEN, COMBINATIONS             Kolagen, kombinace
G     GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES     Urogenitální trakt a pohlavní hormony

G01    GYNECOLOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS  Gynekologická antiinfektiva a antiseptika

G01A   WITH CORTICOSTEROIDS              Antiinfektiva a antiseptika, kromě kombinací s kortikosteroidy
     ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS, EXCL.
G01A   COMBINATIONS                  Antiinfektiva a antiseptika, kromě kombinací s kortikosteroidy
G01AA   ANTIBIOTICS                   Antibiotika
G01AA01  NYSTATIN                     Nystatin
G01AA02  NATAMYCIN                    Natamycin
G01AA03  AMPHOTERICIN B                  Amfotericin B
G01AA04  CANDICIDIN                    Kandicidin
G01AA05  CHLORAMPHENICOL                 Chloramfenikol
G01AA06  HACHIMYCIN                    Hachimycin
G01AA07  OXYTETRACYCLINE                 Oxytetracyklin
G01AA08  CARFECILLIN                   Karfecilin
G01AA09  MEPARTRICIN                   Mepartricin
G01AA10  CLINDAMYCIN                   Klindamycin
G01AA11  PENTAMYCIN                    Pentamycin
G01AA51  NYSTATIN, COMBINATIONS              Nystatin, kombinace
G01AB   ARSENIC COMPOUNDS                Sloučeniny arsenu
G01AB01  ACETARSOL                    Acetarsol
G01AC   QUINOLINE DERIVATIVES              Chinolinové deriváty
G01AC01  DIIODOHYDROXYQUINOLINE              Dijodhydroxychinolin
G01AC02  CLIOQUINOL                    Kliochinol
G01AC03  CHLORQUINALDOL                  Chlorchinaldol
G01AC05  DEQUALINIUM                   Dekvalinium
G01AC06  BROXYQUINOLINE                  Broxychinolin
G01AC30  OXYQUINOLINE                   Oxychinolin
G01AD   ORGANIC ACIDS                  Organické kyseliny
G01AD01  LACTIC ACID                   Kyselina mléčná
G01AD02  ACETIC ACID                   Kyselina octová
G01AD03  ASCORBIC ACID                  Kyselina askorbová
G01AE   SULFONAMIDES                   Sulfonamidy
G01AE01  SULFATOLAMIDE                  Sulfatolamid
G01AE10  COMBINATIONS OF SULFONAMIDES           Kombinace sulfonamidů
G01AF   IMIDAZOLE DERIVATIVES              Imidazolové deriváty
G01AF01  METRONIDAZOLE                  Metronidazol
G01AF02  CLOTRIMAZOLE                   Klotrimazol
G01AF04  MICONAZOLE                    Mikonazol
G01AF05  ECONAZOLE                    Ekonazol
G01AF06  ORNIDAZOLE                    Ornidazol
G01AF07  ISOCONAZOLE                   Isokonazol
G01AF08  TIOCONAZOLE                   Tiokonazol
G01AF11  KETOCONAZOLE                   Ketokonazol
G01AF12  FENTICONAZOLE                  Fentikonazol
G01AF13  AZANIDAZOLE                   Azanidazol
G01AF14  PROPENIDAZOLE                  Propenidazol
G01AF15  BUTOCONAZOLE                   Butokonazol
G01AF16  OMOCONAZOLE                   Omokonazol
G01AF17  OXICONAZOLE                   Oxikonazol
G01AF18  FLUTRIMAZOLE                   Flutrimazol
G01AF20  COMBINATIONS OF IMIDAZOLE DERIVATIVES      Imidazolové deriváty, kombinace
G01AG   TRIAZOLE DERIVATIVES               Triazolové deriváty
G01AG02  TERCONAZOLE                   Terkonazol
G01AX   OTHER ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS       Jiná antiinfektiva a antiseptika
G01AX01  CLODANTOIN                    Klodantoin
G01AX02  INOSINE                     Inosin
G01AX03  POLICRESULEN                   Polykresulen
G01AX05  NIFURATEL                    Nifuratel
G01AX06  FURAZOLIDONE                   Furazolidon
G01AX09  METHYLROSANILINE                 Methylrosanilinium
G01AX11  POVIDONE-IODINE                 Jodovaný povidon
G01AX12  CICLOPIROX                    Ciklopirox
G01AX13  PROTIOFATE                    Protiofat
G01AX14  LACTOBACILLUS FERMENTUM             Lactobacillus fermentum
G01AX15  COPPER USNATE                  Copper usnate
G01AX66  OCTENIDINE, COMBINATIONS             Oktenidin, kombinace
     ANTIINFECTIVES/ANTISEPTICS IN COMBINATION WITH
G01B   CORTIC                      Antiinfektiva a antiseptika v kombinaci s kortikosteroidy
G01BA   ANTIBIOTICS AND CORTICOSTEROIDS         Antibiotika a kortikosteroidy
G01BC   QUINOLINE DERIVATIVES AND CORTICOSTEROIDS    Chinolinové deriváty a kortikosteroidy
G01BD   ANTISEPTICS AND CORTICOSTEROIDS         Antiseptika a kortikosteroidy
G01BE   SULFONAMIDES AND CORTICOSTEROIDS        Sulfonamidy a kortikosteroidy
G01BF   IMIDAZOLE DERIVATIVES AND CORTICOSTEROIDS    Imidazolové deriváty a kortikosteroidy
G02    OTHER GYNECOLOGICALS              Jiná gynekologika
G02A   OXYTOCICS                    Uterotonika
G02AB   ERGOT ALKALOIDS                 Námelové alkaloidy
G02AB01  METHYLERGOMETRINE                Methylergometrin
G02AB02  ERGOT ALKALOIDS                 Námelové alkaloidy
G02AB03  ERGOMETRINE                   Ergometrin
     ERGOT ALKALOIDS AND OXYTOCIN INCL. ANALOGUES,
G02AC   IN COMB                     Námelové alkaloidy a oxytocin včetně analogů v kombinaci
G02AC01  METHYLERGOMETRINE AND OXYTOCIN         Methylergometrin a oxytocin
G02AD   PROSTAGLANDINS                 Prostaglandiny
G02AD01  DINOPROST                    Dinoprost
G02AD02  DINOPROSTONE                  Dinoproston
G02AD03  GEMEPROST                    Gemeprost
G02AD04  CARBOPROST                   Karboprost
G02AD05  SULPROSTONE                   Sulproston
G02AX   OTHER OXYTOCICS                 Jiná uterotonika
G02B   CONTRACEPTIVES FOR TOPICAL USE         Kontraceptiva lokální
G02BA   INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES           Kontraceptiva nitroděloţní
G02BA01  PLASTIC IUD                   Nitroděloţní tělísko
G02BA02  PLASTIC IUD WITH COPPER             Nitroděloţní tělísko s mědí
G02BA03  PLASTIC IUD WITH PROGESTOGEN          Nitroděloţní tělísko s progestinem
G02BB   INTRAVAGINAL CONTRACEPTIVES           Kontraceptiva intravaginální

G02BB01  VAGINAL RING WITH PROGESTOGEN AND ESTROGEN   Vaginální krouţek s progestinem a estrogenem
G02C   OTHER GYNECOLOGICALS              Jiná gynekologika
G02CA   SYMPATHOMIMETICS, LABOUR REPRESSANTS      Sympatomimetika - tokolytika
G02CA01  RITODRINE                    Ritodrin
G02CA02  BUPHENINE                    Bufenin
G02CA03  FENOTEROL                    Fenoterol
G02CB   PROLACTINE INHIBITORS              Inhibitory prolaktinu
G02CB01  BROMOCRIPTINE                  Bromokryptin
G02CB02  LISURIDE                    Lisurid
G02CB03  CABERGOLINE                   Kabergolin
G02CB04  QUINAGOLIDE                   Chinagolid
G02CB05  METERGOLINE                   Metergolin
     ANTIINFLAMMATORY PRODUCTS FOR VAGINAL
G02CC   ADMINISTRATION                 Protizánětlivá léčiva k vaginální aplikaci
G02CC01  IBUPROFEN                    Ibuprofen
G02CC02  NAPROXEN                    Naproxen
G02CC03  BENZYDAMINE                   Benzydamin
G02CC04  FLUNOXAPROFEN                  Flunoxaprofen
G02CX   OTHER GYNECOLOGICALS              Jiná gynekologika
G02CX01  ATOSIBAN                    Atosiban
     SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL
G03    SYSTEM                     Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému
G03A   HORMONAL CONTRACEPTIVES FOR SYSTEMIC USE    Hormonální kontraceptiva k systémové aplikaci
     PROGESTOGENS AND ESTROGENS, FIXED
G03AA   COMBINATIONS                  Progestiny a estrogeny, fixní kombinace
G03AA01  ETYNODIOL AND ESTROGEN             Etynodiol a estrogen
G03AA02  QUINGESTANOL AND ESTROGEN            Quingestanol a estrogen
G03AA03  LYNESTRENOL AND ESTROGEN            Lynestrenol a estrogen
G03AA04  MEGESTROL AND ESTROGEN             Megestrol a estrogen
G03AA05  NORETHISTERONE AND ESTROGEN           Norethisteron a estrogen
G03AA06  NORGESTREL AND ESTROGEN             Norgestrel a estrogen
G03AA07  LEVONORGESTREL AND ESTROGEN           Levonorgestrel a estrogen
G03AA08  MEDROXYPROGESTERONE AND ESTROGEN        Medroxyprogesteron a estrogen
G03AA09  DESOGESTREL AND ESTROGEN            Desogestrel a estrogen
G03AA10  GESTODENE AND ESTROGEN             Gestoden a estrogen
G03AA11  NORGESTIMATE AND ESTROGEN            Norgestimat a estrogen
G03AA12  DROSPIRENONE AND ESTROGEN            Drospirenon a estrogen
G03AA13 NORELGESTROMIN AND ESTROGEN         Norelgestromin a estrogen
    PROGESTOGENS AND ESTROGENS, SEQUENTIAL
G03AB  PREPARATIONS                 Progestiny a estrogeny, sekvenční přípravky
G03AB01 MEGESTROL AND ESTROGEN            Megestrol a estrogen
G03AB02 LYNESTRENOL AND ESTROGEN           Lynestrenol a estrogen
G03AB03 LEVONORGESTREL AND ESTROGEN         Levonorgestrel a estrogen
G03AB04 NORETHISTERONE AND ESTROGEN         Norethisteron a estrogen
G03AB05 DESOGESTREL AND ESTROGEN           Desogestrel a estrogen
G03AB06 GESTODENE AND ESTROGEN            Gestoden a estrogen
G03AB07 CHLORMADINONE AND ESTROGEN          Chlormadinon a estrogen
G03AC  PROGESTOGENS                 Progestiny
G03AC01 NORETHISTERONE                Norethisteron
G03AC02 LYNESTRENOL                 Lynestrenol
G03AC03 LEVONORGESTREL                Levonorgestrel
G03AC04 QUINGESTANOL                 Quingestanol
G03AC05 MEGESTROL                  Megestrol
G03AC06 MEDROXYPROGESTERONE             Medroxyprogesteron
G03AC07 NORGESTRIENONE                Norgestrienon
G03AC08 ETONOGESTREL                 Etonogestrel
G03AC09 DESOGESTREL                 Desogestrel
G03B  ANDROGENS                  Androgeny
G03BA  3-OXOANDROSTEN (4) DERIVATIVES        3-oxoandrosten(4) deriváty
G03BA01 FLUOXYMESTERONE               Fluoxymesteron
G03BA02 METHYLTESTOSTERONE              Methyltestosteron
G03BA03 TESTOSTERONE                 Testosteron
G03BB  5-ANDROSTANON (3) DERIVATIVES        5-androstanon(3) deriváty
G03BB01 MESTEROLONE                 Mesterolon
G03BB02 ANDROSTANOLONE                Androstanolon
G03C  ESTROGENS                  Estrogeny
G03CA  NATURAL AND SEMISYNTHETIC ESTROGENS, PLAIN  Přirozené a semisyntetické estrogeny, samotné
G03CA01 ETHINYLESTRADIOL               Ethinylestradiol
G03CA03 ESTRADIOL                  Estradiol
G03CA04 ESTRIOL                   Estriol
G03CA06 CHLOROTRIANISENE               Chlorotrianisen
G03CA07 ESTRONE                   Estron
G03CA09 PROMESTRIENE                 Promestrien
G03CA53 ESTRADIOL, COMBINATIONS           Estradiol, kombinace
G03CA57 CONJUGATED ESTROGENS             Konjugované estrogeny
G03CB  SYNTHETIC ESTROGENS, PLAIN          Syntetické estrogeny, samotné
G03CB01 DIENESTROL                  Dienestrol
G03CB02 DIETHYLSTILBESTROL              Diethylstilbestrol
G03CB03 METHALLENESTRIL               Methalenestril
G03CB04 MOXESTROL                  Moxestrol
G03CC  ESTROGENS, COMBINATIONS WITH OTHER DRUGS   Estrogeny, kombinace s jinými léčivy
G03CC02 DIENESTROL                  Dienestrol
G03CC03 METHALLENESTRIL               Methalenestril
G03CC04 ESTRONE                   Estron
G03CC05 DIETHYLSTILBESTROL              Diethylstilbestrol
G03CC06 ESTRIOL                   Estriol
G03CX01 TIBOLONE
G03D  PROGESTOGENS                 Progestiny
G03DA  PREGNEN (4) DERIVATIVES           Deriváty pregnenu (4)
G03DA01 GESTONORONE                 Gestonoron
G03DA02 MEDROXYPROGESTERONE             Medroxyprogesteron
G03DA03 HYDROXYPROGESTERONE             Hydroxyprogesteron
G03DA04 PROGESTERONE                 Progesteron
G03DB  PREGNADIEN DERIVATIVES            Deriváty pregnadienu
G03DB01 DYDROGESTERONE                Dydrogesteron
G03DB02 MEGESTROL                  Megestrol
G03DB03 MEDROGESTONE                 Medrogeston
G03DB04 NOMEGESTROL                 Nomegestrol
G03DB05 DEMEGESTONE                 Demegeston
G03DB06 CHLORMADINONE                Chlormadinon
G03DB07 PROMEGESTONE                 Promegeston
G03DC   ESTREN DERIVATIVES             Deriváty estrenu
G03DC01  ALLYLESTRENOL                Allylestrenol
G03DC02  NORETHISTERONE               Norethisteron
G03DC03  LYNESTRENOL                 Lynestrenol
G03DC04  ETHISTERONE                 Ethisteron
G03DC05  TIBOLONE                  Tibolon
G03DC06  ETYNODIOL                  Etynodiol
G03DC31  METHYLESTRENOLONE              Methylestrenolon
     ANDROGENS AND FEMALE SEX HORMONES IN
G03E   COMBINATION                 Androgeny a ţenské pohlavní hormony v kombinaci
G03EA   ANDROGENS AND ESTROGENS           Androgeny a estrogeny
G03EA01  METHYLTESTOSTERONE AND ESTROGEN       Methyltestosteron a estrogen
G03EA02  TESTOSTERONE AND ESTROGEN          Testosteron a estrogen
G03EA03  PRASTERONE AND ESTROGEN           Prasteron a estrogen
     ANDROGEN, PROGESTOGEN AND ESTROGEN IN
G03EB   COMBINATION                 Androgeny, progestiny a estrogeny v kombinaci
     ANDROGENS AND FEMALE SEX HORMONES IN    Androgeny a ţenské pohlavní hormony v kombinaci s jinými
G03EK   COMBINATION WITH              léčivy
G03EK01  METHYLTESTOSTERONE             Methyltestosteron

G03F   PROGESTOGENS AND ESTROGENS IN COMBINATION  Progestiny a estrogeny v kombinaci
     PROGESTOGENS AND ESTROGENS, FIXED
G03FA   COMBINATIONS                Progestiny a estrogeny, fixní kombinace
G03FA01  NORETHISTERONE AND ESTROGEN         Norethisteron a estrogen
G03FA02  HYDROXYPROGESTERONE AND ESTROGEN      Hydroxyprogesteron a estrogen
G03FA03  ETHISTERONE AND ESTROGEN          Ethisteron a estrogen
G03FA04  PROGESTERONE AND ESTROGEN          Progesteron a estrogen
G03FA05  METHYLNORTESTOSTERONE AND ESTROGEN     Methylnortestosteron a estrogen
G03FA06  ETYNODIOL AND ESTROGEN           Etynodiol a estrogen
G03FA07  LYNESTRENOL AND ESTROGEN          Lynestrenol a estrogen
G03FA08  MEGESTROL AND ESTROGEN           Megestrol a estrogen
G03FA09  NORETYNODREL AND ESTROGEN          Noretynodrel a estrogen
G03FA10  NORGESTREL AND ESTROGEN           Norgestrel a estrogen
G03FA11  LEVONORGESTREL AND ESTROGEN         Levonorgestrel a estrogen
G03FA12  MEDROXYPROGESTERONE AND ESTROGEN      Medroxyprogesteron a estrogen
G03FA13  NORGESTIMATE AND ESTROGEN          Norgestimat a estrogen
G03FA14  DYDROGESTERONE AND ESTROGEN         Dydrogesteron a estrogen
G03FA15  DIENOGEST AND ESTROGEN           Dienogest a estrogen
G03FA16  TRIMEGESTONE AND ESTROGEN          Trimegeston a estrogen
G03FA17  DROSPIRENONE AND ESTROGEN          Drospirenon a estrogen
     PROGESTOGENS AND ESTROGENS, SEQUENTIAL
G03FB   PREPARATIONS                Progestiny a estrogeny, sekvenční přípravky
G03FB01  NORGESTREL AND ESTROGEN           Norgestrel a estrogen
G03FB02  LYNESTRENOL AND ESTROGEN          Lynestrenol a estrogen
G03FB03  CHLORMADINONE AND ESTROGEN         Chlormadinon a estrogen
G03FB04  MEGESTROL AND ESTROGEN           Megestrol a estrogen
G03FB05  NORETHISTERONE AND ESTROGEN         Norethisteron a estrogen
G03FB06  MEDROXYPROGESTERONE AND ESTROGEN      Medroxyprogesteron a estrogen
G03FB07  MEDROGESTONE AND ESTROGEN          Medrogeston a estrogen
G03FB08  DYDROGESTERONE AND ESTROGEN         Dydrogesteron a estrogen
G03FB09  LEVONORGESTREL AND ESTROGEN         Levonorgestrel a estrogen
G03FB10  DESOGESTREL AND ESTROGEN          Desogestrel a estrogen
G03FB11  TRIMEGESTONE AND ESTROGEN          Trimegeston a estrogen
     GONADOTROPINS AND OTHER OVULATION
G03G   STIMULANTS                 Gonadotropiny a jiné látky stimulující ovulaci
G03GA   GONADOTROPINS                Gonadotropiny
G03GA01  CHORIONIC GONADOTROPHIN           Choriový gonadotropin
G03GA02  HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPHIN       Menotropin (lidský menopauzální gonadotropin)
G03GA03  SERUM GONADOTROPHIN             Sérový gonadotropin
G03GA04  UROFOLLITROPIN               Urofolitropin
G03GA05  FOLLITROPIN ALFA              Folitropin alfa
G03GA06  FOLLITROPIN BETA              Folitropin beta
G03GA07  LUTROPIN ALFA                Lutropin alfa
G03GA08  CHORIOGONADOTROPIN ALFA           Choriogonadotropin alfa
G03GB   OVULATION STIMULANTS, SYNTHETIC       Syntetické látky stimulující ovulaci
G03GB01  CYCLOFENIL                  Cyklofenil
G03GB02  CLOMIFENE                  Klomifen
G03GB03  EPIMESTROL                  Epimestrol
G03H   ANTIANDROGENS                Antiandrogeny
G03HA   ANTIANDROGENS, PLAIN             Antiandrogeny samotné
G03HA01  CYPROTERONE                 Cyproteron
G03HB   ANTIANDROGENS AND ESTROGENS         Antiandrogeny a estrogeny
G03HB01  CYPROTERONE AND ESTROGEN           Cyproteron a estrogen
     OTHER SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE
G03X   GENITAL SYST                 Jiné pohlavní hormony a modulátory genitálního systému
G03XA   ANTIGONADOTROPINS AND SIMILAR AGENTS     Antigonadotropiny a podobné látky
G03XA01  DANAZOL                   Danazol
G03XA02  GESTRINONE                  Gestrinon
G03XB   ANTIPROGESTOGENS               Antiprogestiny
G03XB01  MIFEPRISTONE                 Mifepriston
G03XC   SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS    Selektivní modulátory estrogenových receptorů
G03XC01  RALOXIFENE                  Raloxifen
G04    UROLOGICALS                 Urologika
G04B   OTHER UROLOGICALS, INCL. ANTISPASMODICS   Jiná urologika včetně spazmolytik
G04BA   ACIDIFIERS                  Acidifikující látky
G04BA01  AMMONIUM CHLORIDE              Chlorid amonný
G04BA03  CALCIUM CHLORIDE               Chlorid vápenatý
G04BC   URINARY CONCREMENT SOLVENTS         Rozpouštědla močových kamenů
G04BD   URINARY ANTISPASMODICS            Močová spazmolytika
G04BD01  EMEPRONIUM                  Emepronium
G04BD02  FLAVOXATE                  Flavoxat
G04BD03  MELADRAZINE                 Meladrazin
G04BD04  OXYBUTYNIN                  Oxybutynin
G04BD05  TERODILINE                  Terodilin
G04BD06  PROPIVERINE                 Propiverin
G04BD07  TOLTERODINE                 Tolterodin
G04BD08  SOLIFENACIN                 Solifenacin
G04BD09  TROSPIUM                   Trospium
G04BD10  DARIFENACIN                 Darifenacin
G04BE   DRUGS USED IN ERECTILE DYSFUNCTION      Léčiva pouţívaná při poruchách erekce
G04BE01  ALPROSTADIL                 Alprostadil
G04BE02  PAPAVERINE                  Papaverin
G04BE03  SILDENAFIL                  Sildenafil
G04BE04  YOHIMBIN                   Yohimbin
G04BE05  PHENTOLAMINE                 Fentolamin
G04BE06  MOXISYLYTE                  Moxisylyt
G04BE07  APOMORPHINE                 Apomorfin
G04BE08  TADALAFIL                  Tadalafil
G04BE09  VARDENAFIL                  Vardenafil
G04BE30  COMBINATIONS                 Léčiva pouţívaná při poruchách erekce, kombinace
G04BE52  PAPAVERINE, COMBINATIONS           Papaverin, kombinace
G04BX   OTHER UROLOGICALS              Jiná urologika
G04BX01  MAGNESIUM HYDROXIDE             Hydroxid hořečnatý
G04BX03  ACETOHYDROXAMIC ACID             Kyselina acetohydroxamová
G04BX06  PHENAZOPYRIDINE               Fenazopyridin
G04BX10  SUCCINIMIDE                 Sukcinimid
G04BX11  COLLAGEN                   Kolagen
G04BX12  PHENYL SALICYLATE              Fenyl-salicylát
G04BX13  DIMETHYL SULFOXIDE              Dimethyl-sulfoxid
G04C   DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY  Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty
G04CA   ALPHA-ADRENORECEPTOR ANTAGONISTS       Antagonisté alfa-adrenergních receptorů
G04CA01  ALFUZOSIN                  Alfuzosin
G04CA02  TAMSULOSIN                  Tamsulosin
G04CA03  TERAZOSIN                  Terazosin
G04CB   TESTOSTERONE-5-ALPHA REDUCTASE INHIBITORS  Inhibitory testosteron-5-alfa reduktázy
G04CB01  FINASTERIDE                 Finasterid
G04CB02  DUTASTERIDE                 Dutasterid
     OTHER DRUGS USED IN BENIGN PROSTATIC
G04CX   HYPERTROPHY                 Jiná léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty
G04CX01  PYGEUM AFRICANUM               Kůra slivoně africké (Pygeum africanum)
G04CX02  SERENOA REPENS                Serenoový plod (Serenoa repens)
G04CX03  MEPARTRICIN                 Mepartricin
     SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL.SEX   Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a
H     HORMONES AND                 inzulinů
     PITUITARY AND HYPOTHALAMIC HORMONES AND
H01    ANALOGUES                  Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy
     ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES AND
H01A   ANALOGUES                  Hormony předního laloku hypofýzy a analogy
H01AA   ACTH                     ACTH
H01AA01  CORTICOTROPIN                Kortikotropin
H01AA02  TETRACOSACTIDE                Tetrakosaktid
H01AB   THYROTROPIN                 Thyrotropin
H01AB01  THYROTROPIN                 Thyrotropin
H01AC   SOMATROPIN AND SOMATROPIN AGONISTS      Somatropin a agonisté somatropinu
H01AC01  SOMATROPIN                  Somatropin
H01AC02  SOMATREM                   Somatrem
H01AC03  MECASERMIN                  Mekasermin
H01AC04  SERMORELIN                  Sermorelin
     OTHER ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES AND
H01AX   ANALOGUES                  Jiné hormony předního laloku hypofýzy a analogy
H01AX01  PEGVISOMANT                 Pegvisomant
H01B   POSTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES      Hormony zadního laloku hypofýzy
H01BA   VASOPRESSIN AND ANALOGUES          Vasopresin a analogy
H01BA01  VASOPRESSIN                 Vasopresin
H01BA02  DESMOPRESSIN                 Desmopresin
H01BA03  LYPRESSIN                  Lypresin
H01BA04  TERLIPRESSIN                 Terlipresin
H01BA05  ORNIPRESSIN                 Ornipresin
H01BA06  ARGIPRESSIN                 Argipresin
H01BB   OXYTOCIN AND ANALOGUES            Oxytocin a analogy
H01BB01  DEMOXYTOCIN                 Demoxytocin
H01BB02  OXYTOCIN                   Oxytocin
H01BB03  CARBETOCIN                  Karbetocin
H01C   HYPOTHALAMIC HORMONES            Hypotalamické hormony
H01CA   GONADOTROPIN-RELEASING HORMONES       Gonadotropin-releasing hormony
H01CA01  GONADORELIN                 Gonadorelin
H01CA02  NAFARELIN                  Nafarelin
H01CA03  HISTRELIN                  Histrelin
H01CB   ANTIGROWTH HORMONE              Protirůstové hormony
H01CB01  SOMATOSTATIN                 Somatostatin
H01CB02  OCTREOTIDE                  Oktreotid
H01CB03  LANREOTIDE                  Lanreotid
H01CC   ANTI-GONADOTROPIN-RELEASING HORMONES     Antagonisté gonadotropin-releasing hormonů
H01CC01  GANIRELIX                  Ganirelix
H01CC02  CETRORELIX                  Cetrorelix
H02    CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE       Kortikosteriody pro systémovou aplikaci
H02A   CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN   Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, samotné
H02AA   MINERALOCORTICOIDS              Mineralokortikoidy
H02AA01  ALDOSTERONE                 Aldosteron
H02AA02  FLUDROCORTISONE               Fludrokortison
H02AA03  DESOXYCORTONE                Desoxykorton
H02AB   GLUCOCORTICOIDS               Glukokortikoidy
H02AB01  BETAMETHASONE                Betamethason
H02AB02  DEXAMETHASONE                Dexamethason
H02AB03  FLUOCORTOLONE                Fluokortolon
H02AB04  METHYLPREDNISOLONE              Methylprednisolon
H02AB05  PARAMETHASONE                Paramethason
H02AB06  PREDNISOLONE                 Prednisolon
H02AB07  PREDNISONE                  Prednison
H02AB08  TRIAMCINOLONE                Triamcinolon
H02AB09  HYDROCORTISONE                Hydrokortison
H02AB10  CORTISONE                 Kortison
H02AB11  PREDNYLIDENE               Prednyliden
H02AB12  RIMEXOLONE                Rimexolon
H02AB13  DEFLAZACORT                Deflazakort
H02AB14  CLOPREDNOL                Kloprednol
H02AB15  MEPREDNISONE               Meprednison
H02AB17  CORTIVAZOL                Kortivazol
     CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE,
H02B   COMBINATIONS               Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, kombinace
     CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE,
H02BX   COMBINATIONS               Kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, kombinace
H02BX01  METHYLPREDNISOLONE, COMBINATIONS     Methylprednisolon, kombinace
H02C   ANTIADRENAL PREPARATIONS         Antiadrenální látky
H02CA   ANTICORTICOSTEROIDS            Antikortikosteroidy
H02CA01  TRILOSTANE                Trilostan
H03    THYROID THERAPY              Léčiva k terapii onemocnění štítné ţlázy
H03A   THYROID PREPARATIONS           Tyreoidální léčiva
H03AA   THYROID HORMONES             Hormony štítné ţlázy
H03AA01  LEVOTHYROXINE SODIUM           Levothyroxin, sodná sůl
H03AA02  LIOTHYRONINE SODIUM            Liothyronin, sodná sůl
     COMBINATIONS OF LEVOTHYROXINE AND
H03AA03  LIOTHYRONINE               Kombinace levothyroxinu a liothyroninu
H03AA04  TIRATRICOL                Tiratrikol
H03AA05  THYROID GLAND PREPARATIONS        Přípravky ze štítné ţlázy
H03B   ANTITHYROID PREPARATIONS         Antityreoidální léčiva (tyreostatika)
H03BA   THIOURACILS                Thiouracily
H03BA01  METHYLTHIOURACIL             Methylthiouracil
H03BA02  PROPYLTHIOURACIL             Propylthiouracil
H03BA03  BENZYLTHIOURACIL             Benzylthiouracil
H03BB   SULFUR-CONTAINING IMIDAZOLE DERIVATIVES  Imidazolové deriváty obsahující síru
H03BB01  CARBIMAZOLE                Karbimazol
H03BB02  THIAMAZOLE                Thiamazol
H03BB52  THIAMAZOLE, COMBINATIONS         Thiamazol, kombinace
H03BC   PERCHLORATES               Chloristany
H03BC01  POTASSIUM PERCHLORATE           Chloristan draselný
H03BX   OTHER ANTITHYROID PREPARATIONS      Jiná tyreostatika
H03BX01  DIIODOTYROSINE              Dijodtyrosin
H03BX02  DIBROMOTYROSINE              Dibromtyrosin
H03C   IODINE THERAPY              Jodová terapie
H03CA   IODINE THERAPY              Jodová terapie
H03CA   IODINE THERAPY              Jodová terapie
H04    PANCREATIC HORMONES            Pankreatické hormony
H04A   GLYCOGENOLYTIC HORMONES          Glykogenolytické hormony
H04AA   GLYCOGENOLYTIC HORMONES          Glykogenolytické hormony
H04AA01  GLUCAGON                 Glukagon
H05    CALCIUM HOMEOSTASIS            Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku
H05A   PARATHYROID HORMONES AND ANALOGUES    Hormony příštítných tělísek a analogy
H05AA   PARATHYROID HORMONES AND ANALOGUES    Hormony příštítných tělísek a analogy
H05AA01  PARATHYROID GLAND EXTRACT         Extrakt příštítných tělísek
H05AA02  TERIPARATIDE               Teriparatid
H05AA03  PARATHYROID HORMONE            Parathormon
H05B   ANTI-PARATHYROID AGENTS          Antiparatyreoidální látky
H05BA   CALCITONIN PREPARATIONS          Přípravky obsahující kalcitonin
H05BA01  CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC)       Kalcitonin (lososí syntetický)
H05BA02  CALCITONIN (PORK NATURAL)         Kalcitonin (vepřový přírodní)
H05BA03  CALCITONIN (HUMAN SYNTHETIC)       Kalcitonin (lidský syntetický)
H05BA04  ELCATONIN                 Elkatonin
H05BX   OTHER ANTI-PARATHYROID AGENTS       Jiné antiparatyreoidální látky
H05BX01  CINACALCET                Cinakalcet
J     ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE      Antiinfektiva pro systémovou aplikaci
J01    ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE      Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
J01A   TETRACYCLINES               Tetracykliny
J01AA   TETRACYCLINES               Tetracykliny
J01AA01  DEMECLOCYCLINE              Demeklocyklin
J01AA02 DOXYCYCLINE                Doxycyklin
J01AA03 CHLORTETRACYCLINE             Chlortetracyklin
J01AA04 LYMECYCLINE                Lymecyklin
J01AA05 METACYCLINE                Metacyklin
J01AA06 OXYTETRACYCLINE              Oxytetracyklin
J01AA07 TETRACYCLINE                Tetracyklin
J01AA08 MINOCYCLINE                Minocyklin
J01AA09 ROLITETRACYCLINE              Rolitetracyklin
J01AA10 PENIMEPICYCLINE              Penimepicyklin
J01AA11 CLOMOCYCLINE                Klomocyklin
J01AA12 TIGECYCLINE                Tigecyklin
J01AA20 COMBINATIONS OF TETRACYCLINES       Kombinace tetracyklinů
J01AA56 OXYTETRACYCLINE, COMBINATIONS       Oxytetracyklin, kombinace
J01B  AMPHENICOLS                Amfenikoly
J01BA  AMPHENICOLS                Amfenikoly
J01BA01 CHLORAMPHENICOL              Chloramfenikol
J01BA02 THIAMPHENICOL               Thiamfenikol
J01BA52 THIAMPHENICOL, COMBINATIONS        Thiamfenikol, kombinace
J01C  BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS  Beta-laktamová antibiotika, peniciliny
J01CA  PENICILLINS WITH EXTENDED SPECTRUM     Peniciliny se širokým spektrem
J01CA01 AMPICILLIN                 Ampicilin
J01CA02 PIVAMPICILLIN               Pivampicilin
J01CA03 CARBENICILLIN               Karbenicilin
J01CA04 AMOXICILLIN                Amoxicilin
J01CA05 CARINDACILLIN               Karindacilin
J01CA06 BACAMPICILLIN               Bakampicilin
J01CA07 EPICILLIN                 Epicilin
J01CA08 PIVMECILLINAM               Pivmecilinam
J01CA09 AZLOCILLIN                 Azlocilin
J01CA10 MEZLOCILLIN                Mezlocilin
J01CA11 MECILLINAM                 Mecilinam
J01CA12 PIPERACILLIN                Piperacilin
J01CA13 TICARCILLIN                Tikarcilin
J01CA14 METAMPICILLIN               Metampicilin
J01CA15 TALAMPICILLIN               Talampicilin
J01CA16 SULBENICILLIN               Sulbenicilin
J01CA17 TEMOCILLIN                 Temocilin
J01CA18 HETACILLIN                 Hetacilin
J01CA20 COMBINATIONS                Peniciliny se širokým spektrem, kombinace
J01CA51 AMPICILLIN, COMBINATIONS          Ampicilin, kombinace
J01CE  BETA-LACTAMASE SENSITIVE PENICILLINS    Peniciliny citlivé k působení beta-laktamáz
J01CE01 BENZYLPENICILLIN              Benzylpenicilin
J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLIN          Fenoxymethylpenicilin
J01CE03 PROPICILLIN                Propicilin
J01CE04 AZIDOCILLIN                Azidocilin
J01CE05 PHENETICILLIN               Feneticilin
J01CE06 PENAMECILLIN                Penamecilin
J01CE07 CLOMETOCILLIN               Klometocilin
J01CE08 BENZATHINE BENZYLPENICILLIN        Benzathin-benzylpenicilin
J01CE09 PROCAINE BENZYLPENICILLIN         Prokain-benzylpenicilin
J01CE10 BENZATHINE PHENOXYMETHYLPENICILLIN     Benzathin-fenoxymethylpenicilin
J01CE30 COMBINATIONS                Peniciliny citlivé k působení beta-laktamáz, kombinace
J01CF  BETA-LACTAMASE RESISTANT PENICILLINS    Peniciliny rezistentní k působení beta-laktamáz
J01CF01 DICLOXACILLIN               Dikloxacilin
J01CF02 CLOXACILLIN                Kloxacilin
J01CF03 METICILLIN                 Meticilin
J01CF04 OXACILLIN                 Oxacilin
J01CF05 FLUCLOXACILLIN               Flukloxacilin
J01CG  BETA-LACTAMASE INHIBITORS         Inhibitory beta-laktamáz
J01CG01 SULBACTAM                 Sulbaktam
J01CG02 TAZOBACTAM                 Tazobaktam
    COMBINATIONS OF PENICILLINS, INCL. BETA-
J01CR  LACTAMASE INH               Kombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamáz
J01CR01 AMPICILLIN AND ENZYME INHIBITOR      Ampicilin a enzymový inhibitor
J01CR02  AMOXICILLIN AND ENZYME INHIBITOR  Amoxicilin a enzymový inhibitor
J01CR03  TICARCILLIN AND ENZYME INHIBITOR  Tikarcilin a enzymový ihibitor
J01CR04  SULTAMICILLIN            Sultamicilin
J01CR05  PIPERACILLIN AND ENZYME INHIBITOR  Piperacilin a enzymový inhibitor
J01CR50  COMBINATIONS OF PENICILLINS     Kombinace penicilinů
J01D   OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS  Jiná beta-laktamová antibiotika
J01DB   FIRST-GENERATION CEPHALOSPORINS   Cefalosporiny I. generace
J01DB01  CEFALEXIN              Cefalexin
J01DB02  CEFALORIDINE            Cefaloridin
J01DB03  CEFALOTIN              Cefalotin
J01DB04  CEFAZOLIN              Cefazolin
J01DB05  CEFADROXIL             Cefadroxil
J01DB06  CEFAZEDONE             Cefazedon
J01DB07  CEFATRIZINE             Cefatrizin
J01DB08  CEFAPIRIN              Cefapirin
J01DB09  CEFRADINE              Cefradin
J01DB10  CEFACETRILE             Cefacetril
J01DB11  CEFROXADINE             Cefroxadin
J01DB12  CEFTEZOLE              Ceftezol
J01DC   SECOND-GENERATION CEPHALOSPORINS  Cefalosporiny II. generace
J01DC01  CEFOXITIN              Cefoxitin
J01DC02  CEFUROXIME             Cefuroxim
J01DC03  CEFAMANDOLE             Cefamandol
J01DC04  CEFACLOR              Cefaklor
J01DC05  CEFOTETAN              Cefotetan
J01DC06  CEFONICIDE             Cefonicid
J01DC07  CEFOTIAM              Cefotiam
J01DC08  LORACARBEF             Lorakarbef
J01DC09  CEFMETAZOLE             Cefmetazol
J01DC10  CEFPROZIL              Cefprozil
J01DC11  CEFORANIDE             Ceforanid
J01DD   THIRD-GENERATION CEPHALOSPORINS   Cefalosporiny III. generace
J01DD01  CEFOTAXIME             Cefotaxim
J01DD02  CEFTAZIDIME             Ceftazidim
J01DD03  CEFSULODIN             Cefsulodin
J01DD04  CEFTRIAXONE             Ceftriaxon
J01DD05  CEFMENOXIME             Cefmenoxim
J01DD06  LATAMOXEF              Latamoxef
J01DD07  CEFTIZOXIME             Ceftizoxim
J01DD08  CEFIXIME              Cefixim
J01DD09  CEFODIZIME             Cefodizim
J01DD10  CEFETAMET              Cefetamet
J01DD11  CEFPIRAMIDE             Cefpiramid
J01DD12  CEFOPERAZONE            Cefoperazon
J01DD13  CEFPODOXIME             Cefpodoxim
J01DD14  CEFTIBUTEN             Ceftibuten
J01DD15  CEFDINIR              Cefdinir
J01DD16  CEFDITOREN             Cefditoren
J01DD54  CEFTRIAXONE, COMBINATIONS      Ceftriaxon, kombinace
J01DD62  CEFOPERAZONE, COMBINATIONS     Cefoperazon, kombinace
J01DE   FOURTH-GENERATION CEPHALOSPORINS  Cefalosporiny IV. generace
J01DE01  CEFEPIME              Cefepim
J01DE02  CEFPIROME              Cefpirom
J01DF   MONOBACTAMS             Monobaktamy
J01DF01  AZTREONAM              Aztreonam
J01DH   CARBAPENEMS             Karbapenemy
J01DH02  MEROPENEM              Meropenem
J01DH03  ERTAPENEM              Ertapenem
J01DH51  IMIPENEM AND ENZYME INHIBITOR    Imipenem a enzymový inhibitor
J01E   SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM    Sulfonamidy a trimethoprim
J01EA   TRIMETHOPRIM AND DERIVATIVES    Trimethoprim a deriváty
J01EA01  TRIMETHOPRIM            Trimethoprim
J01EA02  BRODIMOPRIM             Brodimoprim
J01EB   SHORT-ACTING SULFONAMIDES      Sulfonamidy krátkodobě působící
J01EB01  SULFAISODIMIDINE               Sulfisomidin
J01EB02  SULFAMETHIZOLE                Sulfamethizol
J01EB03  SULFADIMIDINE                 Sulfadimidin
J01EB04  SULFAPYRIDINE                 Sulfapyridin
J01EB05  SULFAFURAZOLE                 Sulfafurazol
J01EB06  SULFANILAMIDE                 Sulfanilamid
J01EB07  SULFATHIAZOLE                 Sulfathiazol
J01EB08  SULFATHIOUREA                 Sulfathiomočovina
J01EB20  COMBINATIONS                 Sulfonamidy krátkodobě působící, kombinace
J01EC   INTERMEDIATE-ACTING SULFONAMIDES       Sulfonamidy střednědobě působící
J01EC01  SULFAMETHOXAZOLE               Sulfamethoxazol
J01EC02  SULFADIAZINE                 Sulfadiazin
J01EC03  SULFAMOXOLE                  Sulfamoxol
J01EC20  COMBINATIONS                 Sulfonamidy střednědobě působící, kombinace
J01ED   LONG-ACTING SULFONAMIDES           Sulfonamidy dlouhodobě působící
J01ED01  SULFADIMETHOXINE               Sulfadimethoxin
J01ED02  SULFALENE                   Sulfalen
J01ED03  SULFAMETOMIDINE                Sulfametomidin
J01ED04  SULFAMETOXYDIAZINE              Sulfametoxydiazin
J01ED05  SULFAMETHOXYPYRIDAZINE            Sulfamethoxypyridazin
J01ED06  SULFAPERIN                  Sulfaperin
J01ED07  SULFAMERAZINE                 Sulfamerazin
J01ED08  SULFAPHENAZOLE                Sulfafenazol
J01ED09  SULFAMAZONE                  Sulfamazon
J01ED20  COMBINATIONS                 Sulfonamidy dlouhodobě působící, kombinace
     COMBINATIONS OF SULFONAMIDES AND
J01EE   TRIMETHOPRIM, INCL.              Kombinace sulfonamidů a trimethoprimu, včetně derivátů
J01EE01  SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM       Sulfamethoxazol a trimethoprim
J01EE02  SULFADIAZINE AND TRIMETHOPRIM         Sulfadiazin a trimethoprim
J01EE03  SULFAMETROLE AND TRIMETHOPRIM         Sulfametrol a trimethoprim
J01EE04  SULFAMOXOLE AND TRIMETHOPRIM         Sulfamoxol a trimethoprim
J01EE05  SULFADIMIDINE AND TRIMETHOPRIM        Sulfadimidin a trimethoprim
J01EE06  SULFADIAZINE AND TETROXOPRIM         Co-tetroxazin (sulfadiazin a tetroxoprim)
J01EE07  SULFAMERAZINE AND TRIMETHOPRIM        Sulfamerazin a trimethoprim

J01F   MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS  Makrolidy, linkosamidy a streptograminy
J01FA   MACROLIDES                  Makrolidy
J01FA01  ERYTHROMYCIN                 Erythromycin
J01FA02  SPIRAMYCIN                  Spiramycin
J01FA03  MIDECAMYCIN                  Midekamycin
J01FA05  OLEANDOMYCIN                 Oleandomycin
J01FA06  ROXITHROMYCIN                 Roxithromycin
J01FA07  JOSAMYCIN                   Josamycin
J01FA08  TROLEANDOMYCIN                Troleandomycin
J01FA09  CLARITHROMYCIN                Klarithromycin
J01FA10  AZITHROMYCIN                 Azithromycin
J01FA11  MIOCAMYCIN                  Miokamycin
J01FA12  ROKITAMYCIN                  Rokitamycin
J01FA13  DIRITHROMYCIN                 Dirithromycin
J01FA14  FLURITHROMYCIN                Flurithromycin
J01FA15  TELITHROMYCIN                 Telithromycin
J01FF   LINCOSAMIDES                 Linkosamidy
J01FF01  CLINDAMYCIN                  Klindamycin
J01FF02  LINCOMYCIN                  Linkomycin
J01FG   STREPTOGRAMINS                Streptograminy
J01FG01  PRISTINAMYCIN                 Pristinamycin
J01FG02  QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN           Quinupristin/dalfopristin
J01G   AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS         Aminoglykosidová antibiotika
J01GA   STREPTOMYCINS                 Streptomyciny
J01GA01  STREPTOMYCIN                 Streptomycin
J01GA02  STREPTODUOCIN                 Streptoduocin
J01GB   OTHER AMINOGLYCOSIDES             Jiné aminoglykosidy
J01GB01  TOBRAMYCIN                  Tobramycin
J01GB03  GENTAMICIN                  Gentamicin
J01GB04  KANAMYCIN                Kanamycin
J01GB05  NEOMYCIN                Neomycin
J01GB06  AMIKACIN                Amikacin
J01GB07  NETILMICIN               Netilmicin
J01GB08  SISOMICIN                Sisomicin
J01GB09  DIBEKACIN                Dibekacin
J01GB10  RIBOSTAMYCIN              Ribostamycin
J01GB11  ISEPAMICIN               Isepamicin
J01M   QUINOLONE ANTIBACTERIALS        Chinolonová antibakteriální léčiva
J01MA   FLUOROQUINOLONES            Fluorochinolony
J01MA01  OFLOXACIN                Ofloxacin
J01MA02  CIPROFLOXACIN              Ciprofloxacin
J01MA03  PEFLOXACIN               Pefloxacin
J01MA04  ENOXACIN                Enoxacin
J01MA05  TEMAFLOXACIN              Temafloxacin
J01MA06  NORFLOXACIN               Norfloxacin
J01MA07  LOMEFLOXACIN              Lomefloxacin
J01MA08  FLEROXACIN               Fleroxacin
J01MA09  SPARFLOXACIN              Sparfloxacin
J01MA10  RUFLOXACIN               Rufloxacin
J01MA11  GREPAFLOXACIN              Grepafloxacin
J01MA12  LEVOFLOXACIN              Levofloxacin
J01MA13  TROVAFLOXACIN              Trovafloxacin
J01MA14  MOXIFLOXACIN              Moxifloxacin
J01MA15  GEMIFLOXACIN              Gemifloxacin
J01MA16  GATIFLOXACIN              Gatifloxacin
J01MA17  PRULIFLOXACIN              Prulifloxacin
J01MA18  PAZUFLOXACIN              Pazufloxacin
J01MA19  GARENOXACIN               Garenoxacin
J01MB   OTHER QUINOLONES            Jiné chinolony
J01MB01  ROSOXACIN                Rosoxacin
J01MB02  NALIDIXIC ACID             Kyselina nalidixová
J01MB03  PIROMIDIC ACID             Kyselina piromidová
J01MB04  PIPEMIDIC ACID             Kyselina pipemidová
J01MB05  OXOLINIC ACID              Kyselina oxolinová
J01MB06  CINOXACIN                Cinoxacin
J01MB07  FLUMEQUINE               Flumekvin
J01R   COMBINATIONS OF ANTIBACTERIALS     Kombinace antibakteriálních léčiv
J01RA   COMBINATIONS OF ANTIBACTERIALS     Kombinace antibakteriálních léčiv
     PENICILLINS, COMBINATIONS WITH OTHER
J01RA01  ANTIBACTERIALS             Peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními léčivy
     SULFONAMIDES, COMBINATIONS WITH OTHER  Sulfonamidy, komb.s jinými antibakt.léčivy (kromě
J01RA02  ANTIBACTERIALS             trimethoprimu)
     CEFUROXIME, COMBINATIONS WITH OTHER
J01RA03  ANTIBACTERIALS             Cefuroxim, kombinace s jinými antibakteriálními léčivy
     SPIRAMYCIN, COMBINATIONS WITH OTHER
J01RA04  ANTIBACTERIALS             Spiramycin, kombinace s jinými antibakteriálními léčivy
J01X   OTHER ANTIBACTERIALS          Jiná antibakteriální léčiva
J01XA   GLYCOPEPTIDE ANTIBACTERIALS       Glykopeptidová antibiotika
J01XA01  VANCOMYCIN               Vankomycin
J01XA02  TEICOPLANIN               Teikoplanin
J01XB   POLYMYXINS               Polymyxiny
J01XB01  COLISTIN                Kolistin
J01XB02  POLYMYXIN B               Polymyxin B
J01XC   STEROID ANTIBACTERIALS         Steroidní antibakteriální léčiva
J01XC01  FUSIDIC ACID              Kyselina fusidová
J01XD   IMIDAZOLE DERIVATIVES          Imidazolové deriváty
J01XD01  METRONIDAZOLE              Metronidazol
J01XD02  TINIDAZOLE               Tinidazol
J01XD03  ORNIDAZOLE               Ornidazol
J01XE   NITROFURAN DERIVATIVES         Nitrofuranové deriváty
J01XE01  NITROFURANTOIN             Nitrofurantoin
J01XE02  NIFURTOINOL               Nifurtoinol
J01XX   OTHER ANTIBACTERIALS          Jiná antibakteriální léčiva
J01XX01  FOSFOMYCIN                 Fosfomycin
J01XX02  XIBORNOL                  Xibornol
J01XX03  CLOFOCTOL                  Klofoktol
J01XX04  SPECTINOMYCIN                Spektinomycin
J01XX05  METHENAMINE                 Methenamin
J01XX06  MANDELIC ACID                Kyselina mandlová
J01XX07  NITROXOLINE                 Nitroxolin
J01XX08  LINEZOLID                  Linezolid
J01XX09  DAPTOMYCIN                 Daptomycin
J02    ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE        Antimykotika pro systémovou aplikaci
J02A   ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE        Antimykotika pro systémovou aplikaci
J02AA   ANTIBIOTICS                 Antimykotická antibiotika
J02AA01  AMPHOTERICIN B               Amfotericin B
J02AA02  HACHIMYCIN                 Hachimycin
J02AB   IMIDAZOLE DERIVATIVES            Imidazolové deriváty
J02AB01  MICONAZOLE                 Mikonazol
J02AB02  KETOCONAZOLE                Ketokonazol
J02AC   TRIAZOLE DERIVATIVES            Triazolové deriváty
J02AC01  FLUCONAZOLE                 Flukonazol
J02AC02  ITRACONAZOLE                Itrakonazol
J02AC03  VORICONAZOLE                Vorikonazol
J02AC04  POSACONAZOLE                Posakonazol
J02AX   OTHER ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE     Jiná antimykotika pro systémovou aplikaci
J02AX01  FLUCYTOSINE                 Flucytosin
J02AX04  CASPOFUNGIN                 Kaspofungin
J02AX05  MICAFUNGIN                 Micafungin
J02AX06  ANIDULAFUNGIN                Anidulafungin
J04    ANTIMYCOBACTERIALS             Antimykobakteriální léčiva
J04A   DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS     Léčiva k terapii tuberkulózy (tuberkulostatika)
J04AA   AMINOSALICYLIC ACID AND DERIVATIVES     Kyselina aminosalicylová a deriváty
J04AA01  AMINOSALICYLIC ACID             Kyselina aminosalicylová
J04AA02  SODIUM AMINOSALICYLATE           Natrium-aminosalicylát
J04AA03  CALCIUM AMINOSALICYLATE           Kalcium-aminosalicylát
J04AB   ANTIBIOTICS                 Antibiotika
J04AB01  CYCLOSERINE                 Cykloserin
J04AB02  RIFAMPICIN                 Rifampicin
J04AB03  RIFAMYCIN                  Rifamycin
J04AB04  RIFABUTIN                  Rifabutin
J04AB05  RIFAPENTINE                 Rifapentin
J04AB30  CAPREOMYCIN                 Kapreomycin
J04AC   HYDRAZIDES                 Hydrazidy
J04AC01  ISONIAZID                  Isoniazid
J04AC51  ISONIAZID, COMBINATIONS           Isoniazid, kombinace
J04AD   THIOCARBAMIDE DERIVATIVES          Deriváty thiomočoviny
J04AD01  PROTIONAMIDE                Protionamid
J04AD02  TIOCARLIDE                 Tiokarlid
J04AD03  ETHIONAMIDE                 Ethionamid
J04AK   OTHER DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS  Jiná léčiva k terapii tuberkulózy
J04AK01  PYRAZINAMIDE                Pyrazinamid
J04AK02  ETHAMBUTOL                 Ethambutol
J04AK03  TERIZIDONE                 Terizidon
J04AK04  MORINAMIDE                 Morinamid
     COMBINATIONS OF DRUGS FOR TREATMENT OF
J04AM   TUBERCULOSIS                Kombinace léčiv k terapii tuberkulózy
J04AM01  STREPTOMYCIN AND ISONIAZID         Streptomycin a isoniazid
J04AM02  RIFAMPICIN AND ISONIAZID          Rifampicin a isoniazid
J04AM03  ETHAMBUTOL AND ISONIAZID          Ethambutol a isoniazid
J04AM04  THIOACETAZONE AND ISONIAZID         Thioacetazon a isoniazid
J04AM05  RIFAMPICIN, PYRAZINAMIDE AND ISONIAZID   Rifampicin, pyrazinamid a isoniazid
     RIFAMPICIN, PYRAZINAMIDE, ETHAMBUTOL AND
J04AM06  ISONIAZID                  Rifampicin, pyrazinamid, ethambutol a isoniazid
J04B   DRUGS FOR TREATMENT OF LEPRA        Léčiva k terapii lepry
J04BA   DRUGS FOR TREATMENT OF LEPRA        Léčiva k terapii lepry
J04BA01  CLOFAZIMINE                 Klofazimin
J04BA02  DAPSONE                    Dapson
J04BA03  ALDESULFONE SODIUM              Sodná sůl aldesulfonu
J05    ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE          Antivirotika pro systémovou aplikaci
J05A   DIRECT ACTING ANTIVIRALS           Přímo působící antivirotika
J05AA   THIOSEMICARBAZONES              Thiosemikarbazony
J05AA01  METISAZONE                  Metisazon
     NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES EXCL. REVERSE   Nukleosidy a nukleotidy, kromě inhibitorů reverzní
J05AB   TRANSCRIPTA                  transkriptázy
J05AB01  ACICLOVIR                   Aciklovir
J05AB02  IDOXURIDINE                  Idoxuridin
J05AB03  VIDARABINE                  Vidarabin
J05AB04  RIBAVIRIN                   Ribavirin
J05AB06  GANCICLOVIR                  Ganciklovir
J05AB09  FAMCICLOVIR                  Famciklovir
J05AB11  VALACICLOVIR                 Valaciklovir
J05AB12  CIDOFOVIR                   Cidofovir
J05AB13  PENCICLOVIR                  Penciklovir
J05AB14  VALGANCICLOVIR                Valganciklovir
J05AB15  BRIVUDINE                   Brivudin
J05AC   CYCLIC AMINES                 Cyklické aminy
J05AC02  RIMANTADINE                  Rimantadin
J05AC03  TROMANTADINE                 Tromantadin
J05AD   PHOSPHONIC ACID DERIVATIVES          Deriváty kyseliny fosfonové
J05AD01  FOSCARNET                   Foskarnet
J05AD02  FOSFONET                   Fosfonet
J05AE   PROTEASE INHIBITORS              Inhibitory proteáz
J05AE01  SAQUINAVIR                  Sachinavir
J05AE02  INDINAVIR                   Indinavir
J05AE03  RITONAVIR                   Ritonavir
J05AE04  NELFINAVIR                  Nelfinavir
J05AE05  AMPRENAVIR                  Amprenavir
J05AE06  LOPINAVIR                   Lopinavir
J05AE07  FOSAMPRENAVIR                 Fosamprenavir
J05AE08  ATAZANAVIR                  Atazanavir
J05AE09  TIPRANAVIR                  Tipranavir
J05AE10  DARUNAVIR                   Darunavir
     NUCLEOSIDE AND NUCLEOTIDE REVERSE
J05AF   TRANSCRIPTASE INHIB              Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy
J05AF01  ZIDOVUDINE                  Zidovudin
J05AF02  DIDANOSINE                  Didanosin
J05AF03  ZALCITABINE                  Zalcitabin
J05AF04  STAVUDINE                   Stavudin
J05AF05  LAMIVUDINE                  Lamivudin
J05AF06  ABACAVIR                   Abakavir
J05AF07  TENOFOVIR DISOPROXIL             Tenofovir disoproxil
J05AF08  ADEFOVIR DIPIVOXIL              Adefovir dipivoxil
J05AF09  EMTRICITABINE                 Emtricitabin
J05AF10  ENTECAVIR                   Entekavir
J05AF11  TELBIVUDINE                  Telbivudin
     NON-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASE
J05AG   INHIBITORS                  Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
J05AG01  NEVIRAPINE                  Nevirapin
J05AG02  DELAVIRDINE                  Delavirdin
J05AG03  EFAVIRENZ                   Efavirenz
J05AH   NEURAMINIDASE INHIBITORS           Inhibitory neuraminidázy
J05AH01  ZANAMIVIR                   Zanamivir
J05AH02  OSELTAMIVIR                  Oseltamivir
     ANTIVIRALS FOR TREATMENT OF HIV INFECTIONS,
J05AR   COMBINATI                   Antivirotika k léčbě infekce HIV, kombinace
J05AR01  ZIDOVUDINE AND LAMIVUDINE           Zidovudin a lamivudin
J05AR02  LAMIVUDINE AND ABACAVIR            Lamivudin a abakavir
J05AR03  TENOFOVIR DISOPROXIL AND EMTRICITABINE    Tenofovir-disoproxyl a emtricitabin
J05AR04  ZIDOVUDINE, LAMIVUDINE AND ABACAVIR      Zidovudin, lamivudin a abacavir
J05AR05  ZIDOVUDINE, LAMIVUDINE AND NEVIRAPINE     Zidovudin, lamivudin a nevirapin
     EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL AND
J05AR06  EFAVIRENZ                   Emtricitabin, tenofovir-disoproxyl a efavirenz
J05AX   OTHER ANTIVIRALS               Jiná antivirotika
J05AX01  MOROXYDINE                  Moroxydin
J05AX02  LYSOZYME                   Lysozym
J05AX05  INOSINE PRANOBEX               Methisoprinol
J05AX06  PLECONARIL                  Pleconaril
J05AX07  ENFUVIRTIDE                  Enfuvirtid
J05AX08  RALTEGRAVIR
J05AX09  MARAVIROC
J06    IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS        Hyperimunní séra a imunoglobuliny
J06A   IMMUNE SERA                  Hyperimunní séra
J06AA   IMMUNE SERA                  Hyperimunní séra
J06AA01  DIPHTHERIA ANTITOXIN             Difterický antitoxin
J06AA02  TETANUS ANTITOXIN               Tetanový antitoxin
J06AA03  SNAKE VENOM ANTISERUM             Sérum proti hadímu jedu
J06AA04  BOTULINUM ANTITOXIN              Antitoxin botulinu
J06AA05  GAS-GANGRENE SERA               Sérum proti plynaté sněti
J06AA06  RABIES SERUM                 Sérum proti vzteklině
J06B   IMMUNOGLOBULINS                Imunoglobuliny
J06BA   IMMUNOGLOBULINS, NORMAL HUMAN         Imunoglobuliny, normální lidské
     IMMUNOGLOBULINS, NORMAL HUMAN, FOR
J06BA01  EXTRAVASCULAR ADM.              Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci
     IMMUNOGLOBULINS, NORMAL HUMAN, FOR
J06BA02  INTRAVASCULAR ADM.              Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci
J06BB   SPECIFIC IMMUNOGLOBULINS           Specifické imunoglobuliny
J06BB01  ANTI-D (RH) IMMUNOGLOBULIN          Anti-D (Rh) imunoglobulin
J06BB02  TETANUS IMMUNOGLOBULIN            Imunoglobulin proti tetanu
J06BB03  VARICELLA/ZOSTER IMMUNOGLOBULIN        Imunoglobulin proti planým neštovicím/pásovému oparu
J06BB04  HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN          Imunoglobulin proti hepatitidě B
J06BB05  RABIES IMMUNOGLOBULIN             Imunoglobulin proti vzteklině
J06BB06  RUBELLA IMMUNOGLOBULIN            Imunoglobulin proti zarděnkám
J06BB07  VACCINIA IMMUNOGLOBULIN            Imunoglobulin proti vakcinii
J06BB08  STAPHYLOCOCCUS IMMUNOGLOBULIN         Imunoglobulin proti stafylokokové infekci
J06BB09  CYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN        Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci
J06BB10  DIPHTHERIA IMMUNOGLOBULIN           Imunoglobulin proti difterii
J06BB11  HEPATITIS A IMMUNOGLOBULIN          Imunoglobulin proti hepatitidě A
J06BB12  ENCEPHALITIS, TICK BORNE IMMUNOGLOBULIN    Imunoglobulin proti evropské klíšťové encefalitidě
J06BB13  PERTUSSIS IMMUNOGLOBULIN           Imunoglobulin proti pertusi
J06BB14  MEASLES IMMUNOGLOBULIN            Imunoglobulin proti spalničkám
J06BB15  MUMPS IMMUNOGLOBULIN             Imunoglobulin proti příušnicím
J06BB16  PALIVIZUMAB                  Palivizumab
J06BB30  COMBINATIONS                 Specifické imunoglobuliny, kombinace
J06BC   OTHER IMMUNOGLOBULINS             Jiné imunoglobuliny
J06BC01  NEBACUMAB                   Nebacumab
J07    VACCINES                   Vakcíny
J07A   BACTERIAL VACCINES              Bakteriální vakcíny
J07AC   ANTHRAX VACCINES               Vakcíny proti antraxu
J07AC01  ANTHRAX ANTIGEN                Antigen B. anthracis
J07AD   BRUCELLOSIS VACCINES             Vakcíny proti brucelóze
J07AD01  BRUCELLA ANTIGEN               Brucelový antigen
J07AE   CHOLERA VACCINES               Vakcíny proti choleře
J07AE01  CHOLERA, INACTIVATED, WHOLE CELL       Cholera, inaktivovaná celobuněčná vakcína
J07AE02  CHOLERA, LIVE ATTENUATED           Cholera, ţivá atenuovaná vakcína
     CHOLERA, COMBINATIONS WITH TYPHOID VACCINE,  Cholera, komb. s břišním tyfem, inaktivovaná celobuněčná
J07AE51  INACTIVAT                   vakcína
J07AF   DIPHTHERIA VACCINES              Vakcíny proti difterii
J07AF01  DIPHTHERIA TOXOID               Difterický toxoid
                            Vakcíny proti infekcím vyvolaným Haemophilus influenzae
J07AG  HEMOPHILUS INFLUENZAE B VACCINES        typu b
    HEMOPHILUS INFLUENZAE B, PURIFIED ANTIGEN
J07AG01 CONJUGATED                   Haemophilus influenzae b, purifikovaný antigen konjugovaný
    HEMOPHILUS INFLUENZAE B, COMBINATIONS WITH
J07AG51 TOXOIDS                     Haemophilus influenzae b, kombinace s toxoidy
    HEMOPHILUS INFLUENZAE B, COMBINATIONS WITH
J07AG52 PERTUSSIS                    Haemophilus influenzae b, kombinace s pertusí a toxoidy
J07AH  MENINGOCOCCAL VACCINES              Vakcíny proti meningokokovým infekcím
    MENINGOCOCCUS A, PURIFIED POLYSACCHARIDES
J07AH01 ANTIGEN                     Meningococcus A, purifikovaný polysacharidový antigen
    OTHER MENINGOCOCCAL MONOVALENT PURIFIED     Jiná meningokoková monovalentní vakcína, purif.
J07AH02 POLYSACCHARID                  polysach.antigen
    MENINGOCOCCUS, BIVALENT PURIFIED         Meningokoková bivalentní vakcína, purif.polysacharidové
J07AH03 POLYSACCHARIDES ANTI               antigeny
    MENINGOCOCCUS, TETRAVALENT PURIFIED       Meningokoková tetravalentní vakcína,
J07AH04 POLYSACCHARIDES A                purif.polysacharid.antigeny
    OTHER MENINGOCOCCAL POLYVALENT PURIFIED     Jiná meningokok.polyvalent.vakcína,
J07AH05 POLYSACCHARID                  purif.polysacharid.antigeny
    MENINGOCOCCUS B, OUTER MEMBRANE VESICLE
J07AH06 VACCINE                     Meningococcus B, OMV vakcína
    MENINGOCOCCUS C, PURIFIED POLYSACCHARIDES    Meningococcus C, purif. polysacharidový antigen
J07AH07 ANTIGEN CON                   konjugovaný
J07AJ  PERTUSSIS VACCINES                Vakcíny proti pertusi
J07AJ01 PERTUSSIS, INACTIVATED, WHOLE CELL        Pertuse, inaktivovaná celobuněčná vakcína
J07AJ02 PERTUSSIS, PURIFIED ANTIGEN           Pertuse, purifikovaný antigen
    PERTUSSIS, INACTIVATED, WHOLE CELL,       Pertuse, inaktivovaná celobuněčná vakcína, kombinace s
J07AJ51 COMBINATIONS WITH                toxoidy
    PERTUSSIS, PURIFIED ANTIGEN, COMBINATIONS WITH
J07AJ52 TOXOID                      Pertuse, purifikovaný antigen, kombinace s toxoidy
J07AK  PLAGUE VACCINES                 Vakcíny proti moru
J07AK01 PLAGUE, INACTIVATED, WHOLE CELL         Mor, inaktivovaná celobuněčná vakcína
J07AL  PNEUMOCOCCAL VACCINES              Vakcíny proti pneumokokovým infekcím
    PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES
J07AL01 ANTIGEN                     Pneumococcus, purifikované polysacharidové antigeny
    PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES      Pneumococcus, purifikované polysacharidové antigeny
J07AL02 ANTIGEN CONJUG                  konjugované
J07AM  TETANUS VACCINES                 Vakcíny proti tetanu
J07AM01 TETANUS TOXOID                  Tetanový toxoid
    TETANUS TOXOID, COMBINATIONS WITH DIPHTHERIA
J07AM51 TOXOID                      Tetanový toxoid, kombinace s difterickým toxoidem
    TETANUS TOXOID, COMBINATIONS WITH TETANUS
J07AM52 IMMUNOGLOBU                   Tetanový toxoid, kombinace s imunoglobulinem proti tetanu
J07AN  TUBERCULOSIS VACCINES              Vakcíny proti tuberkulóze
J07AN01 TUBERCULOSIS, LIVE ATTENUATED          Tuberkulóza, ţivá atenuovananá vakcína
J07AP  TYPHOID VACCINES                 Vakcíny proti břišnímu tyfu
J07AP01 TYPHOID, ORAL, LIVE ATTENUATED          Břišní tyfus, perorální ţivá atenuovaná vakcína
J07AP02 TYPHOID, INACTIVATED, WHOLE CELL         Břišní tyfus, inaktivovaná celobuněčná vakcína
J07AP03 TYPHOID, PURIFIED POLYSACCHARIDE ANTIGEN     Břišní tyfus, purifikovaný polysacharidový antigen
J07AP10 TYPHOID, COMBINATIONS WITH PARATYPHI TYPES    Břišní tyfus, kombinace s paratyfem
J07AR  TYPHUS (EXANTHEMATICUS) VACCINES         Vakcíny proti skvrnitému tyfu
    TYPHUS EXANTHEMATICUS, INACTIVATED, WHOLE
J07AR01 CELL                       Skvrnitý tyfus, inaktivovaná celobuněčná vakcína
J07AX  OTHER BACTERIAL VACCINES             Jiné bakteriální vakcíny
J07B  VIRAL VACCINES                  Virové vakcíny
J07BA  ENCEPHALITIS VACCINES              Vakcína proti virové encefalitidě
    ENCEPHALITIS, TICK BORNE, INACTIVATED, WHOLE
J07BA01 VIRUS                      Klíšťová encefalitida, inaktivovaný celý virus
    ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE
J07BA02 VIRUS                      Japonská encefalitida, inaktivovaný celý virus
J07BB  INFLUENZA VACCINES                Vakcíny proti chřipce
J07BB01 INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS       Chřipka, inaktivovaný celý virus
J07BB02 INFLUENZA, PURIFIED ANTIGEN           Chřipka, purifikovaný antigen
J07BC  HEPATITIS VACCINES                Vakcíny proti hepatitidě
J07BC01 HEPATITIS B, PURIFIED ANTIGEN          Hepatitida B, purifikovaný antigen
J07BC02 HEPATITIS A, INACTIVATED, WHOLE VIRUS      Hepatitida A, inaktivovaný celý virus
J07BC20 COMBINATIONS                   Kombinace vakcín proti hepatitidě
J07BD  MEASLES VACCINES                 Vakcíny proti spalničkám
J07BD01 MEASLES, LIVE ATTENUATED             Spalničky, ţivý atenuovaný virus
    MEASLES, COMBINATIONS WITH MUMPS, LIVE      Spalničky, kombinace s příušnicemi, ţivá atenuovaná
J07BD51 ATTENUATED                    vakcína
    MEASLES, COMBINATIONS WITH MUMPS AND
J07BD52 RUBELLA, LIVE AT                 Spalničky-příušnice-zarděnky, ţivá atenuovaná vakcína
    MEASLES, COMBINATIONS WITH RUBELLA, LIVE     Spalničky, kombinace se zarděnkami, ţivá atenuovaná
J07BD53 ATTENUATED                    vakcína
    MEASLES, COMBINATIONS WITH MUMPS, RUBELLA    Spalničky-příušnice-zarděnky-pl.neštovice,ţivá. atenuov.
J07BD54 AND VARICEL                   vakcína
J07BE  MUMPS VACCINES                  Vakcíny proti příušnicím
J07BE01 MUMPS, LIVE ATTENUATED              Příušnice, ţivý atenuovaný virus
J07BF  POLIOMYELITIS VACCINES              Vakcíny proti poliomyelitidě
    POLIOMYELITIS ORAL, MONOVALENT LIVE       Poliomyelitida, perorální monovalentní vakcína, ţivý aten.
J07BF01 ATTENUATED                    virus

J07BF02 POLIOMYELITIS ORAL, TRIVALENT, LIVE ATTENUATED  Poliomyelitida, perorální trivalentní vakcína, ţivý aten. virus
    POLIOMYELITIS, TRIVALENT, INACTIVATED, WHOLE
J07BF03 VIRUS                      Poliomyelitida, trivalentní vakcína, inaktivovaný celý virus
J07BG  RABIES VACCINES                 Vakcíny proti vzteklině
J07BG01 RABIES, INACTIVATED, WHOLE VIRUS         Vzteklina, inaktivovaný celý virus
J07BH  ROTA VIRUS DIARRHEA VACCINES           Vakcíny proti rotavirovým průjmovým infekcím
J07BH01 ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED           Rotavirus, ţivý atenuovaný
J07BJ  RUBELLA VACCINES                 Vakcíny proti zarděnkám
J07BJ01 RUBELLA, LIVE ATTENUATED             Zarděnky, ţivý atenuovaný virus
    RUBELLA, COMBINATIONS WITH MUMPS, LIVE
J07BJ51 ATTENUATED                    Zarděnky, kombinace s příušnicemi, ţivá atenuovaná vakcína
J07BK  VARICELLA ZOSTER VACCINES            Vakcíny proti infekcím vyvolaným virem varicella-zoster
J07BK01 VARICELLA, LIVE ATTENUATED            Plané neštovice, ţivý atenuovaný virus
J07BK02 ZOSTER, LIVE ATTENUATED             Zoster, ţivý atenuovaný virus
J07BL  YELLOW FEVER VACCINES              Vakcína proti ţluté zimnici
J07BL01 YELLOW FEVER, LIVE ATTENUATED          Ţlutá zimnice, ţivý atenuovaný virus
J07BM  PAPILLOMAVIRUS VACCINES             Vakcíny proti papilomaviru
J07BM01 PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 6, 11, 16, 18)    Papilomavirus lidský (typ 6, 11, 16, 18)
J07BM02 PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 16, 18)       Papilomavirus lidský (typ 16, 18)
J07BX  OTHER VIRAL VACCINES               Jiné virové vakcíny
J07C  BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED      Bakteriální a virové vakcíny, kombinované
J07CA  BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED      Bakteriální a virové vakcíny, kombinované
J07CA01 DIPHTHERIA-POLIOMYELITIS-TETANUS         Difterie-poliomyelitida-tetanus
J07CA02 DIPHTHERIA-PERTUSSIS-POLIOMYELITIS-TETANUS    Difterie-pertuse-poliomyelitida-tetanus
J07CA03 DIPHTHERIA-RUBELLA-TETANUS            Difterie-rubeola-tetanus
J07CA04 HEMOPHILUS INFLUENZAE B AND POLIOMYELITIS    Haemophilus influenzae b-poliomyelitida
J07CA05 DIPHTHERIA-HEPATITIS B-PERTUSSIS-TETANUS     Difterie-hepatitida B-pertuse-tetanus
    DIPHTHERIA-HEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSSIS-  Difterie-Haemophilus influenzae b-pertuse-poliomyelitida-
J07CA06 POLIOMYE                     tetanus
J07CA07 DIPHTHERIA-HEPATITIS B-TETANUS          Difterie-hepatitida B-tetanus
J07CA08 HEMOPHILUS INFLUENZAE B AND HEPATITIS B     Haemophilus influenzae b-hepatitida B
    DIPHTHERIA-HEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSSIS-  Difterie-H.influenz.b-pertuse-poliomyelitis-tetanus-hepatitida
J07CA09 POLIOMYE                     B
J07CA10 TYPHOID-HEPATITIS A               Břišní tyfus-hepatitida A
    DIPHTHERIA-HEMOPHILUS INFLUENZAE B-PERTUSSIS-  Difterie-Haemophilus influenzae b-pertuse-tetanus-hepatitida
J07CA11 TETANUS-                     B
    DIPHTHERIA-PERTUSSIS-POLIOMYELITIS-TETANUS-
J07CA12 HEPATITIS                    Difterie-pertuse-poliomyelitida-tetanus-hepatitida B
J07X  OTHER VACCINES                  Jiné vakcíny

L     ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS   Cytostatika a imunomodulační léčiva
L01    ANTINEOPLASTIC AGENTS             Cytostatika
L01A   ALKYLATING AGENTS               Alkylační látky
L01AA   NITROGEN MUSTARD ANALOGUES           Analogy dusíkatého yperitu
L01AA01  CYCLOPHOSPHAMIDE                Cyklofosfamid
L01AA02  CHLORAMBUCIL                  Chlorambucil
L01AA03  MELPHALAN                   Melfalan
L01AA05  CHLORMETHINE                  Chlormethin
L01AA06  IFOSFAMIDE                   Ifosfamid
L01AA07  TROFOSFAMIDE                  Trofosfamid
L01AA08  PREDNIMUSTINE                    Prednimustin
L01AB   ALKYL SULFONATES                  Alkylsulfonáty
L01AB01  BUSULFAN                      Busulfan
L01AB02  TREOSULFAN                     Treosulfan
L01AB03  MANNOSULFAN                     Mannosulfan
L01AC   ETHYLENE IMINES                   Etylenaminy
L01AC01  THIOTEPA                      Thiotepa
L01AC02  TRIAZIQUONE                     Triazichon
L01AC03  CARBOQUONE                     Karbochon
L01AD   NITROSOUREAS                    Deriváty nitrosomočoviny
L01AD01  CARMUSTINE                     Karmustin
L01AD02  LOMUSTINE                      Lomustin
L01AD03  SEMUSTINE                      Semustin
L01AD04  STREPTOZOCIN                    Streptozocin
L01AD05  FOTEMUSTINE                     Fotemustin
L01AD06  NIMUSTINE                      Nimustin
L01AD07  RANIMUSTINE                     Ranimustin
L01AG   EPOXIDES                      Epoxidy
L01AG01  ETOGLUCID                      Etoglucid
L01AX   OTHER ALKYLATING AGENTS               Jiné alkylační látky
L01AX01  MITOBRONITOL                    Mitobronitol
L01AX02  PIPOBROMAN                     Pipobroman
L01AX03  TEMOZOLOMIDE                    Temolozomid
L01AX04  DACARBAZINE                     Dakarbazin
L01B   ANTIMETABOLITES                   Antimetabolity
L01BA   FOLIC ACID ANALOGUES                Analogy kyseliny listové
L01BA01  METHOTREXATE                    Methotrexát
L01BA03  RALTITREXED                     Raltitrexed
L01BA04  PEMETREXED                     Pemetrexed
L01BB   PURINE ANALOGUES                  Analogy purinu
L01BB02  MERCAPTOPURINE                   Merkaptopurin
L01BB03  TIOGUANINE                     Tioguanin
L01BB04  CLADRIBINE                     Kladribin
L01BB05  FLUDARABINE                     Fludarabin
L01BB06  CLOFARABINE                     Klofarabin
L01BB07  NELARABINE                     Nelarabin
L01BC   PYRIMIDINE ANALOGUES                Analogy pyrimidinu
L01BC01  CYTARABINE                     Cytarabin
L01BC02  FLUOROURACIL                    Fluorouracil
L01BC03  TEGAFUR                       Tegafur
L01BC04  CARMOFUR                      Karmofur
L01BC05  GEMCITABINE                     Gemcitabin
L01BC06  CAPECITABINE                    Kapecitabin
L01BC52  FLUOROURACIL, COMBINATIONS             Fluorouracil, kombinace
L01BC53  TEGAFUR, COMBINATIONS                Tegafur, kombinace
L01C   PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS     Rostlinné alkaloidy a jiná přírodní léčiva
L01CA   VINCA ALKALOIDS AND ANALOGUES            Vinka alkaloidy a analogy
L01CA01  VINBLASTINE                     Vinblastin
L01CA02  VINCRISTINE                     Vinkristin
L01CA03  VINDESINE                      Vindesin
L01CA04  VINORELBINE                     Vinorelbin
L01CB   PODOPHYLLOTOXIN DERIVATIVES             Deriváty podofylotoxinu
L01CB01  ETOPOSIDE                      Etoposid
L01CB02  TENIPOSIDE                     Teniposid
L01CC   COLCHICINE DERIVATIVES               Deriváty kolchicinu
L01CC01  DEMECOLCINE                     Demekolcin
L01CD   TAXANES                       Taxany
L01CD01  PACLITAXEL                     Paklitaxel
L01CD02  DOCETAXEL                      Docetaxel
L01CX   OTHER PLANT ALKALOIDS AND NATURAL PRODUCTS     Jiné rostlinné alkaloidy a přírodní léčiva
L01CX01  TRABECTEDIN                     Trabektedin

L01D   CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES Cytotoxická antibiotika a příbuzné látky
L01DA   ACTINOMYCINES                Aktinomyciny
L01DA01  DACTINOMYCIN                 Daktinomycin
L01DB   ANTHRACYCLINES AND RELATED SUBSTANCES    Antracykliny a příbuzné látky
L01DB01  DOXORUBICIN                 Doxorubicin
L01DB02  DAUNORUBICIN                 Daunorubicin
L01DB03  EPIRUBICIN                  Epirubicin
L01DB04  ACLARUBICIN                 Aklarubicin
L01DB05  ZORUBICIN                  Zorubicin
L01DB06  IDARUBICIN                  Idarubicin
L01DB07  MITOXANTRONE                 Mitoxantron
L01DB08  PIRARUBICIN                 Pirarubicin
L01DB09  VALRUBICIN                  Valrubicin
L01DC   OTHER CYTOTOXIC ANTIBIOTICS         Jiná cytotoxická antibiotika
L01DC01  BLEOMYCIN                  Bleomycin
L01DC02  PLICAMYCIN                  Plikamycin
L01DC03  MITOMYCIN                  Mitomycin
L01X   OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS         Jiná cytostatika
L01XA   PLATINUM COMPOUNDS              Platinová cytostatika
L01XA01  CISPLATIN                  Cisplatina
L01XA02  CARBOPLATIN                 Karboplatina
L01XA03  OXALIPLATIN                 Oxaliplatin
L01XB   METHYLHYDRAZINES               Methylhydraziny
L01XB01  PROCARBAZINE                 Prokarbazin
L01XC   MONOCLONAL ANTIBODIES            Monoklonální protilátky
L01XC01  EDRECOLOMAB                 Edrekolomab
L01XC02  RITUXIMAB                  Rituximab
L01XC03  TRASTUZUMAB                 Trastuzumab
L01XC04  ALEMTUZUMAB                 Alemtuzumab
L01XC05  GEMTUZUMAB                  Gemtuzumab
L01XC06  CETUXIMAB                  Cetuximab
L01XC07  BEVACIZUMAB                 Bevacizumab
L01XC08  PANITUMUMAB                 Panitumumab
     SENSITIZERS USED IN PHOTODYNAMIC/RADIATION
L01XD   THERAPY                   Senzitizéry pouţívané při fotodynamické terapii/radioterapii
L01XD01  PORFIMER SODIUM               Sodná sůl porfimeru
L01XD03  METHYL AMINOLEVULINATE            Methyl-aminolevulinát
L01XD04  AMINOLEVULINIC ACID             Kyselina aminolevulinová
L01XD05  TEMOPORFIN                  Temoporfin
L01XD06  EFAPROXIRAL                 Efaproxiral
L01XE   PROTEIN KINASE INHIBITORS          Inhibitory protein kinázy
L01XE01  IMATINIB                   Imatinib
L01XE02  GEFITINIB                  Gefinitib
L01XE03  ERLOTINIB                  Erlotinib
L01XE04  SUNITINIB                  Sunitinib
L01XE05  SORAFENIB                  Sorafenib
L01XE06  DASATINIB                  Dasatinib
L01XE08  NILOTINIB                  Nilotinib
L01XE09  TEMSIROLIMUS
L01XX   OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS         Jiná cytostatika
L01XX01  AMSACRINE                  Amsakrin
L01XX02  ASPARAGINASE                 Asparagináza
L01XX03  ALTRETAMINE                 Altretamin
L01XX05  HYDROXYCARBAMIDE               Hydroxymočovina
L01XX07  LONIDAMINE                  Lonidamin
L01XX08  PENTOSTATIN                 Pentostatin
L01XX09  MILTEFOSINE                 Miltefosin
L01XX10  MASOPROCOL                  Masoprokol
L01XX11  ESTRAMUSTINE                 Estramustin
L01XX14  TRETINOIN                  Tretinoin
L01XX16  MITOGUAZONE                 Mitoguazon
L01XX17  TOPOTECAN                  Topotekan
L01XX18  TIAZOFURINE                 Tiazofurin
L01XX19  IRINOTECAN                  Irinotekan
L01XX22  ALITRETINOIN                 Alitretinoin
L01XX23  MITOTANE                   Mitotan
L01XX24  PEGASPARGASE               Pegaspargasa
L01XX25  BEXAROTENE                Bexaroten
L01XX27  ARSENIC TRIOXIDE             Oxid arsenitý
L01XX29  DENILEUKIN DIFTITOX           Denileukin-diftitox
L01XX32  BORTEZOMIB                Bortezomib
L01XX33  CELECOXIB                Celecoxib
L01XX35  ANAGRELIDE                Anagrelid
L01XY   COMBINATIONS OF ANTINEOPLASTIC AGENTS  Kombinace cytostatik
L02    ENDOCRINE THERAPY            Hormonální léčiva pouţívaná v onkologii
L02A   HORMONES AND RELATED AGENTS       Hormony a příbuzné látky
L02AA   ESTROGENS                Estrogeny
L02AA01  DIETHYLSTILBESTROL            Diethylstilbestrol
L02AA02  POLYESTRADIOL PHOSPHATE         Polyestradiol-fosfát
L02AA03  ETHINYLESTRADIOL             Ethinylestradiol
L02AA04  FOSFESTROL                Fosfestrol
L02AB   PROGESTOGENS               Progestiny
L02AB01  MEGESTROL                Megestrol
L02AB02  MEDROXYPROGESTERONE           Medroxyprogesteron
L02AB03  GESTONORONE               Gestonoron

L02AE  GONADOTROPIN RELEASING HORMONE ANALOGUES  Analogy gonadotropin-releasing hormonu
L02AE01 BUSERELIN                 Buserelin
L02AE02 LEUPRORELIN                Leuprorelin
L02AE03 GOSERELIN                 Goserelin
L02AE04 TRIPTORELIN                Triptorelin
L02AX  OTHER HORMONES               Jiné hormony
L02B  HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS   Antagonisté hormonů a příbuzná léčiva
L02BA  ANTI-ESTROGENS               Antiestrogeny
L02BA01 TAMOXIFEN                 Tamoxifen
L02BA02 TOREMIFENE                 Toremifen
L02BA03 FULVESTRANT                Fulvestrant
L02BB  ANTI-ANDROGENS               Antiandrogeny
L02BB01 FLUTAMIDE                 Flutamid
L02BB02 NILUTAMIDE                 Nilutamid
L02BB03 BICALUTAMIDE                Bikalutamid
L02BG  ENZYME INHIBITORS             Enzymové inhibitory
L02BG01 AMINOGLUTHETIMIDE             Aminoglutetimid
L02BG02 FORMESTANE                 Formestan
L02BG03 ANASTROZOLE                Anastrozol
L02BG04 LETROZOLE                 Letrozol
L02BG05 VOROZOLE                  Vorozol
L02BG06 EXEMESTANE                 Exemestan
    OTHER HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED
L02BX  AGENTS                   Jiní antagonisté hormonů a příbuzné látky
L02BX01 ABARELIX                  Abarelix
L03   IMMUNOSTIMULANTS              Imunomodulátory/-stimulancia
L03A  CYTOKINES AND IMMUNOMODULATORS       Cytokiny a imunomodulátory/-stimulancia

L03AA   COLONY STIMULATING FACTORS        Faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk (CSF)
L03AA02  FILGRASTIM                Filgrastim
L03AA03  MOLGRAMOSTIM               Molgramostim
L03AA09  SARGRAMOSTIM               Sargramostim
L03AA10  LENOGRASTIM               Lenograstim
L03AA12  ANCESTIM                 Ancestim
L03AA13  PEGFILGRASTIM              Pegfilgrastim
L03AB   INTERFERONS               Interferony
L03AB01  INTERFERON ALFA NATURAL         Interferon alfa přírodní
L03AB02  INTERFERON BETA NATURAL         Interferon beta přírodní
L03AB03  INTERFERON GAMMA             Interferon gama
L03AB04  INTERFERON ALFA-2A            Interferon alfa-2a
L03AB05  INTERFERON ALFA-2B            Interferon alfa-2b
L03AB06  INTERFERON ALFA-N1            Interferon alfa-n1
L03AB07  INTERFERON BETA-1A            Interferon beta-1a
L03AB08  INTERFERON BETA-1B            Interferon beta-1b
L03AB09  INTERFERON ALFACON-1                Interferon alfacon-1
L03AB10  PEGINTERFERON ALFA-2B               Peginterferon alfa-2b
L03AB11  PEGINTERFERON ALFA-2A               Peginterferon alfa-2a
L03AB60  PEGINTERFERON-ALFA-2B, COMBINATIONS        Peginterferon alfa-2b, kombinace
L03AC   INTERLEUKINS                    Interleukiny
L03AC01  ALDESLEUKIN                    Aldesleukin
L03AC02  OPRELVEKIN                     Oprelvekin
L03AX   OTHER CYTOKINES AND IMMUNOMODULATORS        Jiné cytokiny a imunomodulátory/-stimulancia
L03AX01  LENTINAN                      Lentinan
L03AX02  ROQUINIMEX                     Rokvinimex
L03AX03  BCG VACCINE                    BCG vakcína
L03AX04  PEGADEMASE                     Pegademasa
L03AX05  PIDOTIMOD                     Pidotimod
L03AX07  POLY I:C                      Poly I:C
L03AX08  POLY ICLC                     Poly ICLC
L03AX09  THYMOPENTIN                    Thymopentin
L03AX10  IMMUNOCYANIN                    Imunocyanin
L03AX11  TASONERMIN                     Tasonermin
L03AX12  MELANOMA VACCINE                  Vakcína proti melanomu
L03AX13  GLATIRAMER ACETATE                 Glatiramer-acetát
L03AX14  HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE             Histamin-dihydrochlorid
L04    IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS              Imunomodulátory/-supresiva
L04A   IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS              Imunosupresivní léčiva
L04AA   SELECTIVE IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS         Selektivní imunomodulátory/-supresiva
L04AA01  CICLOSPORIN                    Cyklosporin
L04AA02  MUROMONAB-CD3                   Muromonab-CD3
L04AA03  ANTILYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN (HORSE)       Antilymfocytární imunoglobulin (koňský)
L04AA04  ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (RABBIT)       Antithymocytární imunoglobulin (králičí)
L04AA05  TACROLIMUS                     Takrolimus
L04AA06  MYCOPHENOLIC ACID                 Mykofenolová kyselina
L04AA08  DACLIZUMAB                     Daklizumab
L04AA09  BASILIXIMAB                    Basiliximab
L04AA10  SIROLIMUS                     Sirolimus
L04AA11  ETANERCEPT                     Etanercept
L04AA12  INFLIXIMAB                     Infliximab
L04AA13  LEFLUNOMIDE                    Leflunomid
L04AA14  ANAKINRA                      Anakinra
L04AA15  ALEFACEPT                     Alefacept
L04AA16  AFELIMOMAB                     Afelimomab
L04AA17  ADALIMUMAB                     Adalimumab
L04AA18  EVEROLIMUS                     Everolimus
L04AA19  GUSPERIMUS                     Gusperim
L04AA21  EFALIZUMAB                     Efalizumab
L04AA22  ABETIMUS                      Abetimus
L04AA23  NATALIZUMAB                    Natalizumab
L04AA24  ABATACEPT                     Abatacept
L04AA25  ECULIZUMAB                     Ekulizumab
L04AB01  ETANERCEPT
L04AB02  IFLIXIMAB
L04AB03  AFELIMOMAB
L04AB04  ADALIMUMAB
L04AC01  DACLIZUMAB
L04AC02  BASILIXIMAB
L04AC03  ANAKINRA
L04AD01  CICLOSPORIN
L04AD02  TACROLIMUS
L04AX   OTHER IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS           Jiné imunomodulátory/-supresiva
L04AX01  AZATHIOPRINE                    Azathioprin
L04AX02  THALIDOMIDE                    Thalidomid
L04AX03  METHOTREXATE                    Methotrexát (pouze perorální)
L04AX04  LENALIDOMIDE                    Lenalidomid
M     MUSCULO-SKELETAL SYSTEM              Muskuloskeletární systém

M01    ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS Protizánětlivá a protirevmatická léčiva
     ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC
M01A   PRODUCTS, NON-STER          Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
M01AA   BUTYLPYRAZOLIDINES          Butylpyrazolidiny
M01AA01  PHENYLBUTAZONE            Fenylbutazon
M01AA02  MOFEBUTAZONE             Mofebutazon
M01AA03  OXYPHENBUTAZONE            Oxyfenbutazon
M01AA05  CLOFEZONE               Klofezon
M01AA06  KEBUZONE               Kebuzon
     ACETIC ACID DERIVATIVES AND RELATED
M01AB   SUBSTANCES              Deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva
M01AB01  INDOMETACIN              Indometacin
M01AB02  SULINDAC               Sulindak
M01AB03  TOLMETIN               Tolmetin
M01AB04  ZOMEPIRAC               Zomepirak
M01AB05  DICLOFENAC              Diklofenak
M01AB06  ALCLOFENAC              Alklofenak
M01AB07  BUMADIZONE              Bumadizon
M01AB08  ETODOLAC               Etodolak
M01AB09  LONAZOLAC               Lonazolak
M01AB10  FENTIAZAC               Fentiazak
M01AB11  ACEMETACIN              Acemetacin
M01AB12  DIFENPIRAMIDE             Difenpiramid
M01AB13  OXAMETACIN              Oxametacin
M01AB14  PROGLUMETACIN             Proglumetacin
M01AB15  KETOROLAC               Ketorolak
M01AB16  ACECLOFENAC              Aceklofenak
M01AB17  BUFEXAMAC               Bufexamak
M01AB51  INDOMETACIN, COMBINATIONS       Indometacin, kombinace
M01AB55  DICLOFENAC, COMBINATIONS       Diklofenak, kombinace
M01AC   OXICAMS                Oxikamy
M01AC01  PIROXICAM               Piroxikam
M01AC02  TENOXICAM               Tenoxikam
M01AC04  DROXICAM               Droxikam
M01AC05  LORNOXICAM              Lornoxikam
M01AC06  MELOXICAM               Meloxikam
M01AE   PROPIONIC ACID DERIVATIVES      Deriváty kyseliny propionové
M01AE01  IBUPROFEN               Ibuprofen
M01AE02  NAPROXEN               Naproxen
M01AE03  KETOPROFEN              Ketoprofen
M01AE04  FENOPROFEN              Fenoprofen
M01AE05  FENBUFEN               Fenbufen
M01AE06  BENOXAPROFEN             Benoxaprofen
M01AE07  SUPROFEN               Suprofen
M01AE08  PIRPROFEN               Pirprofen
M01AE09  FLURBIPROFEN             Flurbiprofen
M01AE10  INDOPROFEN              Indoprofen
M01AE11  TIAPROFENIC ACID           Kyselina tiaprofenová
M01AE12  OXAPROZIN               Oxaprozin
M01AE13  IBUPROXAM               Ibuproxam
M01AE14  DEXIBUPROFEN             Dexibuprofen
M01AE15  FLUNOXAPROFEN             Flunoxaprofen
M01AE16  ALMINOPROFEN             Alminoprofen
M01AE17  DEXKETOPROFEN             Dexketoprofen
M01AE51  IBUPROFEN, COMBINATIONS        Ibuprofen, kombinace
M01AE53  KETOPROFEN, COMBINATIONS       Ketoprofen, kombinace
M01AG   FENAMATES               Fenamáty
M01AG01  MEFENAMIC ACID            Kyselina mefenamová
M01AG02  TOLFENAMIC ACID            Kyselina tolfenamová
M01AG03  FLUFENAMIC ACID            Kyselina flufenamová
M01AG04  MECLOFENAMIC ACID           Kyselina meklofenamová
M01AH   COXIBS                Koxiby
M01AH01  CELECOXIB               Celekoxib
M01AH02  ROFECOXIB               Rofekoxib
M01AH03  VALDECOXIB              Valdekoxib
M01AH04 PARECOXIB                    Parekoxib
M01AH05 ETORICOXIB                    Etorikoxib
M01AH06 LUMIRACOXIB                   Lumirakoxib
    OTHER ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC
M01AX  AGENTS, NON-                   Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva
M01AX01 NABUMETONE                    Nabumeton
M01AX02 NIFLUMIC ACID                  Kyselina niflumová
M01AX04 AZAPROPAZONE                   Azapropazon
M01AX05 GLUCOSAMINE                   Glukosamin
M01AX07 BENZYDAMINE                   Benzydamin
M01AX12 GLUCOSAMINOGLYCAN POLYSULFATE          Glukosaminoglykan-polysulfát
M01AX13 PROQUAZONE                    Prochazon
M01AX14 ORGOTEIN                     Orgotein
M01AX17 NIMESULIDE                    Nimesulid
M01AX18 FEPRAZONE                    Feprazon
M01AX21 DIACEREIN                    Diacerein
M01AX22 MORNIFLUMATE                   Morniflumat
M01AX23 TENIDAP                     Tenidap
M01AX24 OXACEPROL                    Oxaceprol
M01AX25 CHONDROITIN SULFATE               Dermatan-sulfát
M01AX68 FEPRAZONE, COMBINATIONS             Feprazon, kombinace
    ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC AGENTS IN
M01B  COMBINATION                   Protizánětlivá a protirevmatická léčiva v kombinaci
    ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC AGENTS IN     Protizánětlivá a protirevmatická léčiva v komb.s
M01BA  COMBINATION                   kortikosteroidy
M01BA01 PHENYLBUTAZONE AND CORTICOSTEROIDS        Fenylbutazon a kortikosteroidy
M01BA02 DIPYROCETYL AND CORTICOSTEROIDS         Dipyrocetyl a kortikosteroidy
M01BA03 ACETYLSALICYLIC ACID AND CORTICOSTEROIDS     Kyselina acetylsalicylová a kortikosteroidy
    OTHER ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC AGENTS
M01BX  IN COMBIN                    Jiná protizánětlivá a protirevmat. léčiva v komb.s jinými léčivy
M01C  SPECIFIC ANTIRHEUMATIC AGENTS          Specifická antirevmatika
M01CA  QUINOLINES                    Chinoliny
M01CA03 OXYCINCHOPHEN                  Oxycinchofen
M01CB  GOLD PREPARATIONS                Přípravky obsahující zlato
M01CB01 SODIUM AUROTHIOMALATE              Natrium-aurothiomalát
M01CB02 SODIUM AUROTIOSULFATE              Natrium-aurothiosulfát
M01CB03 AURANOFIN                    Auranofin
M01CB04 AUROTHIOGLUCOSE                 Aurothioglukóza
M01CB05 AUROTIOPROL                   Aurotioprol
M01CC  PENICILLAMINE AND SIMILAR AGENTS         Penicilamin a příbuzné látky
M01CC01 PENICILLAMINE                  Penicilamin
M01CC02 BUCILLAMINE                   Bucilamin
M01CX  OTHER SPECIFIC ANTIRHEUMATIC AGENTS       Ostatní specifická antirevmatika

M02    TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN  Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů

M02A   TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN  Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů
     ANTIINFLAMMATORY PREPARATIONS, NON-STEROIDS
M02AA   FOR TOPIC                   Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci
M02AA01  PHENYLBUTAZONE                 Fenylbutazon
M02AA02  MOFEBUTAZONE                  Mofebutazon
M02AA03  CLOFEZONE                   Klofezon
M02AA04  OXYPHENBUTAZONE                Oxyfenbutazon
M02AA05  BENZYDAMINE                  Benzydamin
M02AA06  ETOFENAMATE                  Etofenamat
M02AA07  PIROXICAM                   Piroxikam
M02AA08  FELBINAC                    Felbinak
M02AA09  BUFEXAMAC                   Bufexamak
M02AA10  KETOPROFEN                   Ketoprofen
M02AA11  BENDAZAC                    Bendazak
M02AA12  NAPROXEN                    Naproxen
M02AA13  IBUPROFEN                   Ibuprofen
M02AA14  FENTIAZAC                   Fentiazak
M02AA15  DICLOFENAC                   Diklofenak
M02AA16 FEPRAZONE                    Feprazon
M02AA17 NIFLUMIC ACID                  Kyselina niflumová
M02AA18 MECLOFENAMIC ACID                Kyselina meklofenamová
M02AA19 FLURBIPROFEN                   Flurbiprofen
M02AA21 TOLMETIN                     Tolmetin
M02AA22 SUXIBUZONE                    Suxibuzon
M02AA23 INDOMETACIN                   Indometacin
M02AA24 NIFENAZONE                    Nifenazon
M02AA25 ACECLOFENAC                   Aceklofenak
M02AB  CAPSICUM PREPARATIONS AND SIMILAR AGENTS     Přípravky z papriky a podobné látky
M02AC  PREPARATIONS WITH SALICYLIC ACID DERIVATIVES   Přípravky s deriváty kyseliny salicylové
    OTHER TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND
M02AX  MUSCULAR PAIN                  Jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů
M02AX02 TOLAZOLINE                    Tolazolin
M02AX03 DIMETHYL SULFOXIDE                Dimetylsulfoxid
M02AX10 VARIOUS                     Jiná různá lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů
M03   MUSCLE RELAXANTS                 Myorelaxancia

M03A   MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS  Periferně působící myorelaxancia
M03AA   CURARE ALKALOIDS                Kurarové alkaloidy
M03AA01  ALCURONIUM                   Alkuronium
M03AA02  TUBOCURARINE                  Tubokurarin
M03AA04  DIMETHYLTUBOCURARINE              Dimethyltubokurarin
M03AB   CHOLINE DERIVATIVES              Deriváty cholinu
M03AB01  SUXAMETHONIUM                 Suxamethonium
M03AC   OTHER QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS      Jiné kvarterní amoniové sloučeniny
M03AC01  PANCURONIUM                  Pankuronium
M03AC02  GALLAMINE                   Gallamon
M03AC03  VECURONIUM                   Vekuronium
M03AC04  ATRACURIUM                   Atrakurium
M03AC05  HEXAFLURONIUM                 Hexafluronium
M03AC06  PIPECURONIUM BROMIDE              Pipekuronium
M03AC07  DOXACURIUM CHLORIDE              Doxakurium-chlorid
M03AC08  FAZADINIUM BROMIDE               Fazadinium-bromid
M03AC09  ROCURONIUM BROMIDE               Rokuronium-bromid
M03AC10  MIVACURIUM CHLORIDE              Mivakurium-chlorid
M03AC11  CISATRACURIUM                 Cisatrakurium
     OTHER MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING
M03AX   AGENTS                     Jiná periferně působící myorelaxancia
M03AX01  BOTULINUM TOXIN                Botulotoxin
M03B   MUSCLE RELAXANTS, CENTRALLY ACTING AGENTS   Centrálně působící myorelaxancia
M03BA   CARBAMIC ACID ESTERS              Estery kyseliny karbamové
M03BA01  PHENPROBAMATE                 Fenprobamat
M03BA02  CARISOPRODOL                  Karisoprodol
M03BA03  METHOCARBAMOL                 Methokarbamol
M03BA04  STYRAMATE                   Styramat
M03BA05  FEBARBAMATE                  Febarbamat
     PHENPROBAMATE, COMBINATIONS EXCL.
M03BA51  PSYCHOLEPTICS                 Fenprobamat, kombinace kromě psycholeptik
     CARISOPRODOL, COMBINATIONS EXCL.
M03BA52  PSYCHOLEPTICS                 Karisoprodol, kombinace kromě psycholeptik
     METHOCARBAMOL, COMBINATIONS EXCL.
M03BA53  PSYCHOLEPTICS                 Methokarbamol, kombinace kromě psycholeptik
     PHENPROBAMATE, COMBINATIONS WITH
M03BA71  PSYCHOLEPTICS                 Fenprobamat, kombinace s psycholeptiky
     CARISOPRODOL, COMBINATIONS WITH
M03BA72  PSYCHOLEPTICS                 Karisoprodol, kombinace s psycholeptiky
     METHOCARBAMOL, COMBINATIONS WITH
M03BA73  PSYCHOLEPTICS                 Methokarbamol, kombinace s psycholeptiky
M03BB   OXAZOL, THIAZINE, AND TRIAZINE DERIVATIVES   Oxazolové, thiazinové a triazinové deriváty
M03BB02  CHLORMEZANONE                 Chlormezanon
M03BB03  CHLORZOXAZONE                 Chlorzoxazon
     CHLORMEZANONE, COMBINATIONS EXCL.
M03BB52  PSYCHOLEPTICS                 Chlormezanon, kombinace kromě psycholeptik
    CHLORZOXAZONE, COMBINATIONS EXCL.
M03BB53 PSYCHOLEPTICS                 Chlorzoxazon, kombinace kromě psycholeptik
    CHLORMEZANONE, COMBINATIONS WITH
M03BB72 PSYCHOLEPTICS                 Chlormazanon, kombinace s psycholeptiky
    CHLORZOXAZONE, COMBINATIONS WITH
M03BB73 PSYCHOLEPTICS                 Chlorzoxazon, kombinace s psycholeptiky
M03BC  ETHERS, CHEMICALLY CLOSE TO ANTIHISTAMINES   Ethery chemicky blízké antihistaminikům
M03BC01 ORPHENADRINE (CITRATE)             Orfenadrin-citrát
M03BC51 ORPHENADRINE, COMBINATIONS           Orfenadrin, kombinace
M03BX  OTHER CENTRALLY ACTING AGENTS         Jiná centrálně působící myorelaxancia
M03BX01 BACLOFEN                    Baklofen
M03BX02 TIZANIDINE                   Tizanidin
M03BX03 PRIDINOL                    Pridinol
M03BX04 TOLPERISONE                  Tolperison
M03BX05 THIOCOLCHICOSIDE                Thiokolchikosid
M03BX06 MEPHENESIN                   Mefenesin
M03BX07 TETRAZEPAM                   Tetrazepam
M03BX08 CYCLOBENZAPRINE                Cyklobenzaprin
M03BX30 FENYRAMIDOL                  Fenyramidol
M03C  MUSCLE RELAXANTS, DIRECTLY ACTING AGENTS    Přímo působící myorelaxancia
M03CA  DANTROLENE AND DERIVATIVES           Dantrolen a deriváty
M03CA01 DANTROLENE                   Dantrolen
M04   ANTIGOUT PREPARATIONS             Léčiva k terapii dny
M04A  ANTIGOUT PREPARATIONS             Léčiva k terapii dny
M04AA  PREPARATIONS INHIBITING URIC ACID PRODUCTION  Léčiva potlačující tvorbu kyseliny močové
M04AA01 ALLOPURINOL                  Alopurinol
M04AA02 TISOPURINE                   Tisopurin
M04AA03 FEBUXOSTAT                   Febuxostát
M04AA51 ALLOPURINOL, COMBINATIONS           Alopurinol, kombinace
M04AB  PREPARATIONS INCREASING URIC ACID EXCRETION  Léčiva zvyšující vylučování kyseliny močové (urikosurika)
M04AB01 PROBENECID                   Probenecid
M04AB02 SULFINPYRAZONE                 Sulfinpyrazon
M04AB03 BENZBROMARONE                 Benzbromaron
M04AB04 ISOBROMINDIONE                 Isobromindion
    PREPARATIONS WITH NO EFFECT ON URIC ACID    Léčiva k terapii dny neovlivňující metabolismus kyseliny
M04AC  METABOLISM                   močové
M04AC01 COLCHICINE                   Kolchicin
M04AC02 CINCHOPHEN                   Cinchofen
M04AX  OTHER ANTIGOUT PREPARATIONS          Jiná léčiva k terapii dny
M04AX01 URATE OXIDASE                 Urikáza
M05   DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES      Léčiva k terapii nemocí kostí
    DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND
M05B  MINERALIZATION                 Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti
M05BA  BISPHOSPHONATES                Bisfosfonáty
M05BA01 ETIDRONIC ACID                 Kyselina etidronová
M05BA02 CLODRONIC ACID                 Kyselina klodronová
M05BA03 PAMIDRONIC ACID                Kyselina pamidronová
M05BA04 ALENDRONIC ACID                Kyselina alendronová
M05BA05 TILUDRONIC ACID                Kyselina tiludronová
M05BA06 IBANDRONIC ACID                Kyselina ibandronová
M05BA07 RISEDRONIC ACID                Kyselina risedronová
M05BA08 ZOLEDRONIC ACID                Kyselina zoledronová
M05BB  BISPHOSPHONATES, COMBINATIONS         Bisfosfonáty, kombinace
M05BB01 ETIDRONIC ACID AND CALCIUM, SEQUENTIAL     Kyselina etidronová a kalcium, sekvenční přípravky
M05BB02 RISEDRONIC ACID AND CALCIUM, SEQUENTIAL    Kyselina risedronová a kalcium, sekvenční přípravky
M05BB03 ALENDRONIC ACID AND COLECALCIFEROL       Kyselina alendronová a cholekalciferol
M05BC  BONE MORPHOGENETIC PROTEINS          Kostní morfogenní proteiny (BMP)
M05BC01 DIBOTERMIN ALFA                Dibotermin alfa
M05BC02 EPTOTERMIN ALFA                Eptotermin alfa
    OTHER DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND
M05BX  MINERALIZATI                  Jiná léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti
M05BX01 IPRIFLAVONE                  Ipriflavon
M05BX02 ALUMINIUM CHLOROHYDRATE            Hydroxychlorid hlinitý
M05BX03 STRONTIUM RANELATE               Stroncium-ranelát
     OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-
M09    SKELETAL SYS                  Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému
     OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-
M09A   SKELETAL SYS                  Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému
M09AA   QUININE AND DERIVATIVES            Chinin a deriváty
M09AA01  HYDROQUININE                  Hydrochinin
M09AA72  QUININE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS    Chinin, kombinace s psycholeptiky
M09AB   ENZYMES                    Enzymy
M09AB01  CHYMOPAPAIN                  Chymopapain
M09AB52  TRYPSIN, COMBINATIONS             Trypsin, kombinace
     OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-
M09AX   SKELETAL SYS                  Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému
M09AX01  HYALURONIC ACID                Kyselina hyaluronová
N     NERVOUS SYSTEM                 Nervový systém
N01    ANESTHETICS                  Anestetika
N01A   ANESTHETICS, GENERAL              Anestetika celková
N01AA   ETHERS                     Ethery
N01AA01  DIETHYL ETHER                 Diethylether
N01AA02  VINYL ETHER                  Vinylether
N01AB   HALOGENATED HYDROCARBONS            Halogenované uhlovodíky
N01AB01  HALOTHANE                   Halothan
N01AB02  CHLOROFORM                   Chloroform
N01AB03  METHOXYFLURANE                 Methoxyfluran
N01AB04  ENFLURANE                   Enfluran
N01AB05  TRICHLOROETHYLENE               Trichlorethylen
N01AB06  ISOFLURANE                   Isofluran
N01AB07  DESFLURANE                   Desfluran
N01AB08  SEVOFLURANE                  Sevofluran
N01AF   BARBITURATES, PLAIN              Barbituráty, samotné
N01AF01  METHOHEXITAL                  Methohexital
N01AF02  HEXOBARBITAL                  Hexobarbital
N01AF03  THIOPENTAL                   Thiopental

N01AG   BARBITURATES IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS  Barbituráty v kombinaci s jinými léčivy
N01AG01  NARCOBARBITAL                 Narkobarbital
N01AH   OPIOID ANESTHETICS               Anestetika opioidní
N01AH01  FENTANYL                    Fentanyl
N01AH02  ALFENTANIL                   Alfentanyl
N01AH03  SUFENTANIL                   Sufentanyl
N01AH04  PHENOPERIDINE                 Fenoperidin
N01AH05  ANILERIDINE                  Anileridin
N01AH06  REMIFENTANIL                  Remifentanil
N01AH51  FENTANYL, COMBINATIONS             Fentanyl, kombinace
N01AX   OTHER GENERAL ANESTHETICS           Jiná celková anestetika
N01AX01  DROPERIDOL                   Droperidol
N01AX03  KETAMINE                    Ketamin
N01AX04  PROPANIDID                   Propanidid
N01AX05  ALFAXALONE                   Alfaxalon
N01AX07  ETOMIDATE                   Etomidat
N01AX10  PROPOFOL                    Propofol
N01AX11  HYDROXYBUTYRIC ACID              Kyselina hydroxymáselná
N01AX13  NITROUS OXIDE                 Oxid dusný
N01AX14  ESKETAMINE                   Esketamin
N01AX63  NITROUS OXIDE, COMBINATIONS          Oxid dusný, kombinace
N01B   ANESTHETICS, LOCAL               Anestetika lokální
N01BA   ESTERS OF AMINOBENZOIC ACID          Estery kyseliny aminobenzoové
N01BA01  METABUTETHAMINE                Metabutethamin
N01BA02  PROCAINE                    Prokain
N01BA03  TETRACAINE                   Tetrakain
N01BA04  CHLOROPROCAINE                 Chlorprokain
N01BA05  BENZOCAINE                   Benzokain
N01BA52  PROCAINE, COMBINATIONS             Prokain, kombinace
N01BB   AMIDES                     Amidy
N01BB01  BUPIVACAINE                  Bupivakain
N01BB02  LIDOCAINE                   Lidokain
N01BB03  MEPIVACAINE                  Mepivakain
N01BB04  PRILOCAINE                  Prilokain
N01BB05  BUTANILICAINE                 Butanilikain
N01BB06  CINCHOCAINE                  Cinchokain
N01BB07  ETIDOCAINE                  Etidokain
N01BB08  ARTICAINE                   Artikain
N01BB09  ROPIVACAINE                  Ropivakain
N01BB10  LEVOBUPIVACAINE                Levobupivakain
N01BB20  COMBINATIONS                 Amidy, kombinace
N01BB51  BUPIVACAINE, COMBINATIONS           Bupivakain, kombinace
N01BB52  LIDOCAINE, COMBINATIONS            Lidokain, kombinace
N01BB53  MEPIVACAINE, COMBINATIONS           Mepivakain, kombinace
N01BB54  PRILOCAINE, COMBINATIONS           Prilokain, kombinace
N01BB57  ETIDOCAINE, COMBINATIONS           Etidokain, kombinace
N01BB58  ARTICAINE, COMBINATIONS            Artikain, kombinace
N01BC   ESTERS OF BENZOIC ACID            Estery kyseliny benzoové
N01BC01  COCAINE                    Kokain
N01BX   OTHER LOCAL ANESTHETICS            Jiná lokální anestetika
N01BX01  ETHYL CHLORIDE                Ethylchlorid
N01BX02  DYCLONINE                   Dyklonin
N01BX03  PHENOL                    Fenol
N01BX04  CAPSAICIN                   Kapsaicin
N02    ANALGESICS                  Analgetika
N02A   OPIOIDS                    Opioidní analgetika (anodyna)
N02AA   NATURAL OPIUM ALKALOIDS            Přírodní opiové alkaloidy
N02AA01  MORPHINE                   Morfin
N02AA02  OPIUM                     Opium
N02AA03  HYDROMORPHONE                 Hydromorfon
N02AA04  NICOMORPHINE                 Nikomorfin
N02AA05  OXYCODONE                   Oxykodon
N02AA08  DIHYDROCODEINE                Dihydrokodein
N02AA09  DIAMORPHINE                  Diamorfin
N02AA10  PAPAVERETUM                  Papaveretum
N02AA51  MORPHINE, COMBINATIONS            Morfin, kombinace
N02AA58  DIHYDROCODEINE, COMBINATIONS         Dihydrokodein, kombinace
N02AA59  CODEINE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS   Kodein, kombinace kromě psycholeptik
N02AA79  CODEINE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS   Kodein, kombinace s psycholeptiky
N02AB   PHENYLPIPERIDINE DERIVATIVES         Deriváty fenylpiperidinu
N02AB01  KETOBEMIDONE                 Ketobemidon
N02AB02  PETHIDINE                   Pethidin
N02AB03  FENTANYL                   Fentanyl
N02AB52  PETHIDINE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS  Pethidin, kombinace kromě psycholeptik
N02AB72  PETHIDINE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS  Pethidin, kombinace s psycholeptiky
N02AC   DIPHENYLPROPYLAMINE DERIVATIVES        Deriváty difenylpropylaminu
N02AC01  DEXTROMORAMIDE                Dextromoramid
N02AC03  PIRITRAMIDE                  Piritramid
N02AC04  DEXTROPROPOXYPHENE              Dextropropoxyfen
N02AC05  BEZITRAMIDE                  Bezitramid
N02AC52  METHADONE, COMB. EXCL. PSYCHOLEPTICS     Methadon, kombinace kromě psycholeptik
     DEXTROPROPOXYPHENE, COMB. EXCL.
N02AC54  PSYCHOLEPTICS                 Dextropropoxyfen, kombinace kromě psycholeptik
     DEXTROPROPOXYPHENE, COMB. WITH
N02AC74  PSYCHOLEPTICS                 Dextropropoxyfen, kombinace s psycholeptiky
N02AD   BENZOMORPHAN DERIVATIVES           Deriváty benzomorfanu
N02AD01  PENTAZOCINE                  Pentazocin
N02AD02  PHENAZOCINE                  Fenazocin
N02AE   ORIPAVINE DERIVATIVES             Deriváty oripavinu
N02AE01  BUPRENORPHINE                 Buprenorfin
N02AF   MORPHINAN DERIVATIVES             Deriváty morfinanu
N02AF01  BUTORPHANOL                  Butorfanol
N02AF02  NALBUPHINE                  Nalbufin
N02AG   OPIOIDS IN COMBINATION WITH ANTISPASMODICS  Opioidní analgetika v kombinaci se spazmolytiky
N02AG01  MORPHINE AND ANTISPASMODICS          Morfin a spazmolytika
N02AG02 KETOBEMIDONE AND ANTISPASMODICS           Ketobemidon a spazmolytika
N02AG03 PETHIDINE AND ANTISPASMODICS            Pethidin a spazmolytika
N02AG04 HYDROMORPHONE AND ANTISPASMODICS          Hydromorfon a spazmolytika
N02AX  OTHER OPIOIDS                    Jiná opioidní analgetika
N02AX01 TILIDINE                      Tilidin
N02AX02 TRAMADOL                      Tramadol
N02AX03 DEZOCINE                      Dezocin
N02AX52 TRAMADOL, COMBINATIONS               Tramadol, kombinace
N02B  OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS          Jiná analgetika a antipyretika
N02BA  SALICYLIC ACID AND DERIVATIVES           Kyselina acetylsalicylová a deriváty
N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID                Kyselina acetylsalicylová
N02BA02 ALOXIPRIN                      Aloxiprin
N02BA03 CHOLINE SALICYLATE                 Choliniumsalicylát
N02BA04 SODIUM SALICYLATE                  Natrium-salicylát
N02BA05 SALICYLAMIDE                    Salicylamid
N02BA06 SALSALATE                      Salsalat
N02BA07 ETHENZAMIDE                     Ethenzamid
N02BA08 MORPHOLINE SALICYLATE                Morfolinsalicylát
N02BA09 DIPYROCETYL                     Dipyrocetyl
N02BA10 BENORILATE                     Benorilat
N02BA11 DIFLUNISAL                     Diflunisal
N02BA12 POTASSIUM SALICYLATE                Kalium-salicylát
N02BA14 GUACETISAL                     Guacetisal
N02BA15 CARBASALATE CALCIUM                 Vápenatá sůl karbasalátu
N02BA16 IMIDAZOLE SALICYLATE                Imidazol-salicylát
    ACETYLSALICYLIC ACID, COMBINATIONS EXCL.
N02BA51 PSYCHOLEPTIC                    Kyselina acetylsalicylová, kombinace kromě psycholeptik

N02BA55 SALICYLAMIDE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS Salicylamid, kombinace kromě psycholeptik

N02BA57 ETHENZAMIDE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS Ethenzamid, kombinace kromě psycholeptik

N02BA59 DIPYROCETYL, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS Dipyrocetyl, kombinace kromě psycholeptik
    CARBASALATE CALCIUM COMBINATIONS EXCL.
N02BA65 PSYCHOLEPTICS                 Vápenatá sůl karbasalátu, kombinace kromě psycholeptik
    ACETYLSALICYLIC ACID, COMBINATIONS WITH
N02BA71 PSYCHOLEPTICS                 Kyselina acetylsalicylová, kombinace s psycholeptiky

N02BA75 SALICYLAMIDE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS Salicylamid, kombinace s psycholeptiky

N02BA77 ETHENZAMIDE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS Ethenzamid, kombinace s psycholeptiky

N02BA79  DIPYROCETYL, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS   Dipyrocetyl, kombinace s psycholeptiky
N02BB   PYRAZOLONES                    Pyrazolony
N02BB01  PHENAZONE                     Fenazon
N02BB02  METAMIZOLE SODIUM                 Sodná sůl metamizolu
N02BB03  AMINOPHENAZONE                  Aminofenazon
N02BB04  PROPYPHENAZONE                  Propyfenazon
N02BB05  NIFENAZONE                    Nifenazon

N02BB51 PHENAZONE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS     Fenazon, kombinace kromě psycholeptik
    METAMIZOLE SODIUM, COMBINATIONS EXCL.
N02BB52 PSYCHOLEPTICS                    Metamizol sodný, kombinace kromě psycholeptik
    AMINOPHENAZONE, COMBINATIONS EXCL.
N02BB53 PSYCHOLEPTICS                    Aminofenazon, kombinace kromě psycholeptik
    PROPYPHENAZONE, COMBINATIONS EXCL.
N02BB54 PSYCHOLEPTICS                    Propyfenazon, kombinace kromě psycholeptik
N02BB71 PHENAZONE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS     Fenazon, kombinace s psycholeptiky
    METAMIZOLE SODIUM, COMBINATIONS WITH
N02BB72 PSYCHOLEPTICS                    Metamizol sodný, kombinace s psycholeptiky
    AMINOPHENAZONE, COMBINATIONS WITH
N02BB73 PSYCHOLEPTICS                    Aminofenazon, kombinace s psycholeptiky
    PROPYPHENAZONE, COMBINATIONS WITH
N02BB74 PSYCHOLEPTICS                    Propyfenazon, kombinace s psycholeptiky
N02BE  ANILIDES                     Anilidy
N02BE01 PARACETAMOL                    Paracetamol
N02BE03 PHENACETIN                    Fenacetin
N02BE04 BUCETIN                      Bucetin
N02BE05 PROPACETAMOL                   Propacetamol
    PARACETAMOL, COMBINATIONS EXCL.
N02BE51 PSYCHOLEPTICS                   Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik

N02BE53 PHENACETIN, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS   Fenacetin, kombinace kromě psycholeptik
N02BE54 BUCETIN, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS     Bucetin, kombinace kromě psycholeptik
    PARACETAMOL, COMBINATIONS WITH
N02BE71 PSYCHOLEPTICS                   Paracetamol, kombinace s psycholeptiky

N02BE73  PHENACETIN, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS   Fenacetin, kombinace s psycholeptiky
N02BE74  BUCETIN, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS    Bucetin, kombinace s psycholeptiky
N02BG   OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS        Jiná analgetika a antipyretika
N02BG02  RIMAZOLIUM                   Rimazolium
N02BG03  GLAFENINE                    Glafenin
N02BG04  FLOCTAFENINE                  Floktafenin
N02BG05  VIMINOL                     Viminol
N02BG06  NEFOPAM                     Nefopam
N02BG07  FLUPIRTINE                   Flupirtin
N02BG08  ZICONOTIDE                   Zikonotid
N02C   ANTIMIGRAINE PREPARATIONS            Antimigrenika
N02CA   ERGOT ALKALOIDS                 Námelové alkaloidy
N02CA01  DIHYDROERGOTAMINE                Dihydroergotamin
N02CA02  ERGOTAMINE                   Ergotamin
N02CA04  METHYSERGIDE                  Methysergid
N02CA07  LISURIDE                    Lisurid
N02CA51  DIHYDROERGOTAMINE, COMBINATIONS         Dihydroergotamin, kombinace

N02CA52 ERGOTAMINE, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS Ergotamin, kombinace kromě psycholeptik

N02CA72  ERGOTAMINE, COMBINATIONS WITH PSYCHOLEPTICS   Ergotamin, kombinace s psycholeptiky
N02CB   CORTICOSTEROID DERIVATIVES           Deriváty kortikosteroidů
N02CB01  FLUMEDROXONE                  Flumedroxon
N02CC   SELECTIVE SEROTONIN (5HT1) AGONISTS       Selektivní agonisté serotoninu na 5HT1 receptorech
N02CC01  SUMATRIPTAN                   Sumatriptan
N02CC02  NARATRIPTAN                   Naratriptan
N02CC03  ZOLMITRIPTAN                  Zolmitriptan
N02CC04  RIZATRIPTAN                   Rizatriptan
N02CC05  ALMOTRIPTAN                   Almotriptan
N02CC06  ELETRIPTAN                   Eletriptan
N02CC07  FROVATRIPTAN                  Frovatriptan
N02CX   OTHER ANTIMIGRAINE PREPARATIONS         Jiná antimigrenika
N02CX01  PIZOTIFEN                    Pizotifen
N02CX02  CLONIDINE                    Klonidin
N02CX03  IPRAZOCHROME                  Iprazochrom
N02CX05  DIMETOTIAZINE                  Dimetotiazin
N02CX06  OXETORONE                    Oxetoron
N03    ANTIEPILEPTICS                 Antiepileptika
N03A   ANTIEPILEPTICS                 Antiepileptika
N03AA   BARBITURATES AND DERIVATIVES          Barbituráty a deriváty
N03AA01  METHYLPHENOBARBITAL               Methylfenobarbital
N03AA02  PHENOBARBITAL                  Fenobarbital
N03AA03  PRIMIDONE                    Primidon
N03AA04  BARBEXACLONE                  Barbexaklon
N03AA30  METHARBITAL                   Metharbital
N03AB   HYDANTOIN DERIVATIVES              Hydantoináty
N03AB01  ETHOTOIN                    Ethotoin
N03AB02  PHENYTOIN                    Fenytoin
N03AB03  AMINO(DIPHENYLHYDANTOIN) VALERIC ACID      Amino(difenylhydantoin)valerová kyselina
N03AB04  MEPHENYTOIN                   Mefenytoin
N03AB05  FOSPHENYTOIN                  Fosfenytoin
N03AB52 PHENYTOIN, COMBINATIONS           Fenytoin, kombinace
N03AB54 MEPHENYTOIN, COMBINATIONS          Mefenytoin, kombinace
N03AC  OXAZOLIDINE DERIVATIVES           Oxazolidinové deriváty
N03AC01 PARAMETHADIONE                Parametadion
N03AC02 TRIMETHADIONE                Trimethadion
N03AC03 ETHADIONE                  Ethadion
N03AD  SUCCINIMIDE DERIVATIVES           Sukcinimidy
N03AD01 ETHOSUXIMIDE                 Ethosuximid
N03AD02 PHENSUXIMIDE                 Fensuximid
N03AD03 MESUXIMIDE                  Mesuximid
N03AD51 ETHOSUXIMIDE, COMBINATIONS          Ethosuximid, kombinace
N03AE  BENZODIAZEPINE DERIVATIVES          Benzodiazepinové deriváty
N03AE01 CLONAZEPAM                  Klonazepam
N03AF  CARBOXAMIDE DERIVATIVES           Deriváty karboxamidu
N03AF01 CARBAMAZEPINE                Karbamazepin
N03AF02 OXCARBAZEPINE                Oxkarbazepin
N03AF03 RUFINAMIDE                  Rufinamid
N03AG  FATTY ACID DERIVATIVES            Deriváty mastných kyselin
N03AG01 VALPROIC ACID                Kyselina valproová
N03AG02 VALPROMIDE                  Valpromid
N03AG03 AMINOBUTYRIC ACID              Kyselina aminomáselná
N03AG04 VIGABATRIN                  Vigabatrin
N03AG05 PROGABIDE                  Progabid
N03AG06 TIAGABINE                  Tiagabin
N03AX  OTHER ANTIEPILEPTICS             Jiná antiepileptika
N03AX03 SULTIAME                   Sultiam
N03AX07 PHENACEMIDE                 Fenacemid
N03AX09 LAMOTRIGINE                 Lamotrigin
N03AX10 FELBAMATE                  Felbamat
N03AX11 TOPIRAMATE                  Topiramat
N03AX12 GABAPENTIN                  Gabapentin
N03AX13 PHENETURIDE                 Feneturid
N03AX14 LEVETIRACETAM                Levertiracetam
N03AX15 ZONISAMIDE                  Zonisamid
N03AX16 PREGABALIN                  Pregabalin
N03AX17 STIRIPENTOL                 Stiripentol
N03AX30 BECLAMIDE                  Beklamid
N04   ANTI-PARKINSON DRUGS             Antiparkinsonika
N04A  ANTICHOLINERGIC AGENTS            Anticholinergika
N04AA  TERTIARY AMINES               Terciární aminy
N04AA01 TRIHEXYPHENIDYL               Trihexyfenidyl
N04AA02 BIPERIDEN                  Biperiden
N04AA03 METIXENE                   Metixen
N04AA04 PROCYCLIDINE                 Procyklidin
N04AA05 PROFENAMINE                 Profenamid
N04AA08 DEXETIMIDE                  Dexetimid
N04AA09 PHENGLUTARIMIDE               Fenglutarimid
N04AA10 MAZATICOL                  Mazatikol
N04AA11 BORNAPRINE                  Bornaprin
N04AA12 TROPATEPINE                 Tropatepin
N04AB  ETHERS CHEMICALLY CLOSE TO ANTIHISTAMINES  Ethery chemicky blízké antihistaminikům
N04AB01 ETANAUTINE                  Etanautin
N04AB02 ORPHENADRINE (CHLORIDE)           Orfenadrin-hydrochlorid
N04AC  ETHERS OF TROPINE OR TROPINE DERIVATIVES   Tropinové ethery a tropinové deriváty
N04AC01 BENZATROPINE                 Benzatropin
N04AC30 ETYBENZATROPINE               Etybenzatropin
N04B  DOPAMINERGIC AGENTS             Dopaminergní léčiva
N04BA  DOPA AND DOPA DERIVATIVES          Dopa a její deriváty
N04BA01 LEVODOPA                   Levodopa
N04BA02 LEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR     Levodopa a inhibitor dekarboxylázy
    LEVODOPA, DECARBOXYLASE INHIBITOR AND COMT
N04BA03 INHIBITOR                  Levodopa, inhibitor dekarboxylázy a inhibitor COMT
N04BA04 MELEVODOPA                  Melevodopa
N04BA05 MELEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR    Melevodopa a inhibitor dekarboxylázy
N04BA06  ETILEVODOPA AND DECARBOXYLASE INHIBITOR  Etilevodopa a inhibitor dekarboxylázy
N04BB   ADAMANTANE DERIVATIVES           Deriváty adamantanu
N04BB01  AMANTADINE                 Amantadin
N04BC   DOPAMINE AGONISTS             Agonisté dopaminu
N04BC01  BROMOCRIPTINE               Bromokriptin
N04BC02  PERGOLIDE                 Pergolid
N04BC03  DIHYDROERGOCRYPTINE MESYLATE        Dihydroergokryptinium-mesylát
N04BC04  ROPINIROLE                 Ropinirol
N04BC05  PRAMIPEXOLE                Pramipexol
N04BC06  CABERGOLINE                Kabergolin
N04BC07  APOMORPHINE                Apomorfin
N04BC08  PIRIBEDIL                 Piribedil
N04BC09  ROTIGOTINE                 Rotigotin
N04BD   MONOAMINE OXIDASE B INHIBITORS       Inhibitory monoaminooxidázy typu B
N04BD01  SELEGILINE                 Selegilin
N04BD02  RASAGILINE                 Rasagilin
N04BX   OTHER DOPAMINERGIC AGENTS         Jiná dopaminergní léčiva
N04BX01  TOLCAPONE                 Tolkapon
N04BX02  ENTACAPONE                 Entakapon
N04BX03  BUDIPINE                  Budipin
N05    PSYCHOLEPTICS               Psycholeptika
N05A   ANTIPSYCHOTICS               Antipsychotika, neuroleptika
N05AA   PHENOTHIAZINES WITH ALIPHATIC SIDE-CHAIN  Fenothiaziny s alifatickým postranním řetězcem
N05AA01  CHLORPROMAZINE               Chlorpromazin
N05AA02  LEVOMEPROMAZINE              Levomepromazin
N05AA03  PROMAZINE                 Promazin
N05AA04  ACEPROMAZINE                Acepromazin
N05AA05  TRIFLUPROMAZINE              Triflupromazin
N05AA06  CYAMEMAZINE                Cyamemazin
N05AA07  CHLORPROETHAZINE              Chlorproethazin
N05AB   PHENOTHIAZINES WITH PIPERAZINE STRUCTURE  Fenothiaziny s piperazinovým jádrem
N05AB01  DIXYRAZINE                 Dixyrazin
N05AB02  FLUPHENAZINE                Flufenazin
N05AB03  PERPHENAZINE                Perfenazin
N05AB04  PROCHLORPERAZINE              Prochlorperazin
N05AB05  THIOPROPAZATE               Thiopropazat
N05AB06  TRIFLUOPERAZINE              Trifluperazin
N05AB07  ACETOPHENAZINE               Acetofenazin
N05AB08  THIOPROPERAZINE              Thioproperazin
N05AB09  BUTAPERAZINE                Butaperazin
N05AB10  PERAZINE                  Perazin
N05AC   PHENOTHIAZINES WITH PIPERIDINE STRUCTURE  Fenothiaziny s piperidinovým jádrem
N05AC01  PERICIAZINE                Periciazin
N05AC02  THIORIDAZINE                Thioridazin
N05AC03  MESORIDAZINE                Mesoridazin
N05AC04  PIPOTIAZINE                Pipotiazin
N05AD   BUTYROPHENONE DERIVATIVES         Deriváty butyrofenonu
N05AD01  HALOPERIDOL                Haloperidol
N05AD02  TRIFLUPERIDOL               Trifluperidol
N05AD03  MELPERONE                 Melperon
N05AD04  MOPERONE                  Moperon
N05AD05  PIPAMPERONE                Pipamperon
N05AD06  BROMPERIDOL                Bromperidol
N05AD07  BENPERIDOL                 Benperidol
N05AD08  DROPERIDOL                 Droperidol
N05AD09  FLUANISONE                 Fluanizon
N05AE   INDOLE DERIVATIVES             Indolové deriváty
N05AE01  OXYPERTINE                 Oxypertin
N05AE02  MOLINDONE                 Molindon
N05AE03  SERTINDOLE                 Sertindol
N05AE04  ZIPRASIDONE                Ziprasidon
N05AF   THIOXANTHENE DERIVATIVES          Deriváty thioxanthenu
N05AF01  FLUPENTIXOL                Flupentixol
N05AF02  CLOPENTHIXOL                Klopenthixol
N05AF03  CHLORPROTHIXENE             Chlorprotixen
N05AF04  TIOTIXENE                Tiotixen
N05AF05  ZUCLOPENTHIXOL              Zuklopentixol
N05AG   DIPHENYLBUTYLPIPERIDINE DERIVATIVES   Deriváty difenylbutylpiperidinu
N05AG01  FLUSPIRILENE               Fluspirilen
N05AG02  PIMOZIDE                 Pimozid
N05AG03  PENFLURIDOL               Penfluridol
N05AH   DIAZEPINES, OXAZEPINES AND THIAZEPINES  Diazepiny, oxazepiny a thiazepiny
N05AH01  LOXAPINE                 Loxapin
N05AH02  CLOZAPINE                Klozapin
N05AH03  OLANZAPINE                Olanzapin
N05AH04  QUETIAPINE                Kvetiapin
N05AK   NEUROLEPTICS, IN TARDIVE DYSKINESIA   Neuroleptika pouţívaná při tardivních dyskinezích
N05AK01  TETRABENAZINE              Tetrabenazin
N05AL   BENZAMIDES                Benzamidy
N05AL01  SULPIRIDE                Sulpirid
N05AL02  SULTOPRIDE                Sultoprid
N05AL03  TIAPRIDE                 Tiaprid
N05AL04  REMOXIPRIDE               Remoxiprid
N05AL05  AMISULPRIDE               Amisulprid
N05AL06  VERALIPRIDE               Veraliprid
N05AL07  LEVOSULPIRIDE              Levosulpirid
N05AN   LITHIUM                 Lithium
N05AN01  LITHIUM                 Lithium
N05AX   OTHER ANTIPSYCHOTICS           Jiná antipsychotika
N05AX07  PROTHIPENDYL               Prothipendyl
N05AX08  RISPERIDONE               Risperidon
N05AX09  CLOTIAPINE                Klotiapin
N05AX10  MOSAPRAMINE               Mosapramin
N05AX11  ZOTEPINE                 Zotepin
N05AX12  ARIPIPRAZOLE               Aripiprazol
N05AX13  PALIPERIDONE               Paliperidon
N05B   ANXIOLYTICS               Anxiolytika
N05BA   BENZODIAZEPINE DERIVATIVES        Benzodiazepinové deriváty
N05BA01  DIAZEPAM                 Diazepam
N05BA02  CHLORDIAZEPOXIDE             Chlordiazepoxid
N05BA03  MEDAZEPAM                Medazepam
N05BA04  OXAZEPAM                 Oxazepam
N05BA05  POTASSIUM CLORAZEPATE          Kalium-klorazepát
N05BA06  LORAZEPAM                Lorazepam
N05BA07  ADINAZOLAM                Adinazolam
N05BA08  BROMAZEPAM                Bromazepam
N05BA09  CLOBAZAM                 Klobazam
N05BA10  KETAZOLAM                Ketazolam
N05BA11  PRAZEPAM                 Prazepam
N05BA12  ALPRAZOLAM                Alprazolam
N05BA13  HALAZEPAM                Halazepam
N05BA14  PINAZEPAM                Pinazepam
N05BA15  CAMAZEPAM                Kamazepam
N05BA16  NORDAZEPAM                Nordazepam
N05BA17  FLUDIAZEPAM               Fludiazepam
N05BA18  ETHYL LOFLAZEPATE            Ethyl-loflazepát
N05BA19  ETIZOLAM                 Etizolam
N05BA21  CLOTIAZEPAM               Klotiazepam
N05BA22  CLOXAZOLAM                Kloxazolam
N05BA23  TOFISOPAM                Tofisopam
N05BA56  LORAZEPAM, COMBINATIONS         Lorazepam, kombinace
N05BB   DIPHENYLMETHANE DERIVATIVES       Deriváty difenylmethanu
N05BB01  HYDROXYZINE               Hydroxyzin
N05BB02  CAPTODIAME                Kaptodiam
N05BB51  HYDROXYZINE, COMBINATIONS        Hydroxyzin, kombinace
N05BC   CARBAMATES                Karbamáty
N05BC01  MEPROBAMATE               Meprobamát
N05BC03  EMYLCAMATE                Emylkamát
N05BC04  MEBUTAMATE                   Mebutamát
N05BC51  MEPROBAMATE, COMBINATIONS           Meprobamát, kombinace
N05BD   DIBENZO-BICYCLO-OCTADIENE DERIVATIVES     Deriváty dibenzo-bicyklo-oktadienu
N05BD01  BENZOCTAMINE                  Benzoktamin
N05BE   AZASPIRODECANEDIONE DERIVATIVES        Deriváty azaspirodekanedionu
N05BE01  BUSPIRONE                   Buspiron
N05BX   OTHER ANXIOLYTICS               Jiná anxiolytika
N05BX01  MEPHENOXALONE                 Mefenoxalon
N05BX02  GEDOCARNIL                   Gedokarnil
N05BX03  ETIFOXINE                   Etifoxin
N05C   HYPNOTICS AND SEDATIVES            Hypnotika a sedativa
N05CA   BARBITURATES, PLAIN              Barbituráty, samotné
N05CA01  PENTOBARBITAL                 Pentobarbital
N05CA02  AMOBARBITAL                  Amobarbital
N05CA03  BUTOBARBITAL                  Butobarbital
N05CA04  BARBITAL                    Barbital
N05CA05  APROBARBITAL                  Aprobarbital
N05CA06  SECOBARBITAL                  Sekobarbital
N05CA07  TALBUTAL                    Talbutal
N05CA08  VINYLBITAL                   Vinylbital
N05CA09  VINBARBITAL                  Vinbarbital
N05CA10  CYCLOBARBITAL                 Cyklobarbital
N05CA11  HEPTABARBITAL                 Heptabarbital
N05CA12  REPOSAL                    Reposal
N05CA15  METHOHEXITAL                  Methohexital
N05CA16  HEXOBARBITAL                  Hexobarbital
N05CA19  THIOPENTAL                   Thiopental
N05CA20  ETALLOBARBITAL                 Etallobarbital
N05CA21  ALLOBARBITAL                  Allobarbital
N05CA22  PROXIBARBAL                  Proxibarbal
N05CB   BARBITURATES, COMBINATIONS           Barbituráty, kombinace
N05CB01  COMBINATIONS OF BARBITURATES          Kombinace barbiturátů

N05CB02  BARBITURATES IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS  Barbituráty v kombinaci s jinými léčivy
N05CC   ALDEHYDES AND DERIVATIVES           Aldehydy a deriváty
N05CC01  CHLORAL HYDRATE                Chloralhydrát
N05CC02  CHLORALODOL                  Chloralodol
N05CC03  ACETYLGLYCINAMIDE CHLORAL HYDRATE       Acetylglycinamidchloralhydrát
N05CC04  DICHLORALPHENAZONE               Dichloralfenazon
N05CC05  PARALDEHYDE                  Paraldehyd
N05CD   BENZODIAZEPINE DERIVATIVES           Benzodiazepinové deriváty
N05CD01  FLURAZEPAM                   Flurazepam
N05CD02  NITRAZEPAM                   Nitrazepam
N05CD03  FLUNITRAZEPAM                 Flunitrazepam
N05CD04  ESTAZOLAM                   Estazolam
N05CD05  TRIAZOLAM                   Triazolam
N05CD06  LORMETAZEPAM                  Lormetazepam
N05CD07  TEMAZEPAM                   Temazepam
N05CD08  MIDAZOLAM                   Midazolam
N05CD09  BROTIZOLAM                   Brotizolam
N05CD10  QUAZEPAM                    Quazepam
N05CD11  LOPRAZOLAM                   Loprazolam
N05CD12  DOXEFAZEPAM                  Doxefazepam
N05CD13  CINOLAZEPAM                  Cinolazepam
N05CE   PIPERIDINEDIONE DERIVATIVES          Deriváty piperidindionu
N05CE01  GLUTETHIMIDE                  Glutethimid
N05CE02  METHYPRYLON                  Methyprylon
N05CE03  PYRITHYLDIONE                 Pyrithyldion
N05CF   BENZODIAZEPINE RELATED DRUGS          Léčiva podobná benzodiazepinům
N05CF01  ZOPICLONE                   Zopiklon
N05CF02  ZOLPIDEM                    Zolpidem
N05CF03  ZALEPLON                    Zaleplon
N05CH01  MELATONIN
N05CM   OTHER HYPNOTICS AND SEDATIVES         Jiná hypnotika a sedativa
N05CM01  METHAQUALONE                  Metachalon
N05CM02  CLOMETHIAZOLE                  Klomethiazol
N05CM03  BROMISOVAL                   Bromisoval
N05CM04  CARBROMAL                    Karbromal
N05CM05  SCOPOLAMINE                   Skopolamin
N05CM06  PROPIOMAZINE                  Propiomazin
N05CM07  TRICLOFOS                    Triklofos
N05CM08  ETHCHLORVYNOL                  Ethchlorvynol
N05CM09  VALERIAN                    Kozlíkový kořen
N05CM10  HEXAPROPYMATE                  Hexapropymát
N05CM11  BROMIDES                    Bromidy
N05CM12  APRONAL                     Apronal
N05CM13  VALNOCTAMIDE                  Valnoktamid
N05CM15  METHYLPENTYNOL                 Methylpentynol
N05CM16  NIAPRAZINE                   Niaprazin
N05CM17  MELATONIN                    Melatonin
N05CM18  DEXMEDETOMIDINE                 Dexmedetomidin
     HYPNOTICS AND SEDATIVES IN COMBINATION, EXCL.
N05CX   BARBITU                     Hypnotika a sedativa v kombinaci, kromě barbiturátů
N05CX01  MEPROBAMATE, COMBINATIONS            Meprobamat, kombinace
N05CX02  METHAQUALONE, COMBINATIONS           Metachalon, kombinace
N05CX03  METHYLPENTYNOL, COMBINATIONS          Methylpentynol, kombinace
N05CX04  CLOMETHIAZOLE, COMBINATIONS           Klomethiazol, kombinace
N05CX05  EMEPRONIUM, COMBINATIONS            Emepronium, kombinace
N05CX06  DIPIPERONYLAMINOETHANOL, COMBINATIONS      Dipiperonylaminoethanol, kombinace
N06    PSYCHOANALEPTICS                Psychoanaleptika
N06A   ANTIDEPRESSANTS                 Antidepresiva

N06AA   NON-SELECTIVE MONOAMINE REUPTAKE INHIBITORS   Neselektivní inhibitory zpětného vychytávání monoaminů
N06AA01  DESIPRAMINE                   Desipramin
N06AA02  IMIPRAMINE                   Imipramin
N06AA03  IMIPRAMINE OXIDE                Imipraminoxid
N06AA04  CLOMIPRAMINE                  Klomipramin
N06AA05  OPIPRAMOL                    Opipramol
N06AA06  TRIMIPRAMINE                  Trimipramin
N06AA07  LOFEPRAMINE                   Lofepramin
N06AA08  DIBENZEPIN                   Dibenzepin
N06AA09  AMITRIPTYLINE                  Amitriptylin
N06AA10  NORTRIPTYLINE                  Nortriptylin
N06AA11  PROTRIPTYLINE                  Protriptylin
N06AA12  DOXEPIN                     Doxepin
N06AA13  IPRINDOLE                    Iprindol
N06AA14  MELITRACEN                   Melitracen
N06AA15  BUTRIPTYLINE                  Butriptylin
N06AA16  DOSULEPIN                    Dosulepin
N06AA17  AMOXAPINE                    Amoxapin
N06AA18  DIMETACRINE                   Dimetakrin
N06AA19  AMINEPTINE                   Amineptin
N06AA21  MAPROTILINE                   Maprotilin
N06AA23  QUINUPRAMINE                  Chinupramin
N06AB   SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS     Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
N06AB02  ZIMELDINE                    Zimeldin
N06AB03  FLUOXETINE                   Fluoxetin
N06AB04  CITALOPRAM                   Citalopram
N06AB05  PAROXETINE                   Paroxetin
N06AB06  SERTRALINE                   Sertralin
N06AB07  ALAPROCLATE                   Alaproklát
N06AB08  FLUVOXAMINE                   Fluvoxamin
N06AB09  ETOPERIDONE                   Etoperidon
N06AB10  ESCITALOPRAM                  Escitalopram
N06AF   MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS, NON-SELECTIVE   Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy
N06AF01  ISOCARBOXAZID                  Isokarboxazid
N06AF02  NIALAMIDE                    Nialamid
N06AF03  PHENELZINE                   Fenelzin
N06AF04  TRANYLCYPROMINE               Tranylcypromin
N06AF05  IPRONIAZIDE                 Iproniazid
N06AF06  IPROCLOZIDE                 Iproklozid
N06AG   MONOAMINE OXIDASE A INHIBITORS        Inhibitory monoaminooxidázy typu A
N06AG02  MOCLOBEMIDE                 Moklobemid
N06AG03  TOLOXATONE                  Toloxaton
N06AX   OTHER ANTIDEPRESSANTS            Jiná antidepresiva
N06AX01  OXITRIPTAN                  Oxitriptan
N06AX02  TRYPTOPHAN                  Tryptofan
N06AX03  MIANSERIN                  Mianserin
N06AX04  NOMIFENSINE                 Nomifensin
N06AX05  TRAZODONE                  Trazodon
N06AX06  NEFAZODONE                  Nefazodon
N06AX07  MINAPRINE                  Minaprin
N06AX08  BIFEMELANE                  Bifemelan
N06AX09  VILOXAZINE                  Viloxazin
N06AX10  OXAFLOZANE                  Oxaflozan
N06AX11  MIRTAZAPINE                 Mirtazapin
N06AX13  MEDIFOXAMINE                 Medifoxamin
N06AX14  TIANEPTINE                  Tianeptin
N06AX15  PIVAGABINE                  Pivagabin
N06AX16  VENLAFAXINE                 Venlafaxin
N06AX17  MILNACIPRAN                 Milnacipran
N06AX18  REBOXETINE                  Reboxetin
N06AX19  GEPIRONE                   Gepiron
N06AX21  DULOXETINE                  Duloxetin
N06AX22  AGOMELATINE                 Agomelatin
N06AX23  DESVENLAFAXINE                Desvenlafaxin
     PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND
N06B   NOOTROPICS                  Psychostimulancia, látky uţívané k léčbě ADHD a nootropika
N06BA   CENTRALLY ACTING SYMPATHOMIMETICS      Centrálně působící sympatomimetika
N06BA01  AMFETAMINE                  Amfetamin
N06BA02  DEXAMFETAMINE                Dexamfetamin
N06BA03  METAMFETAMINE                Metamfetamin
N06BA04  METHYLPHENIDATE               Methylfenidát
N06BA05  PEMOLINE                   Pemolin
N06BA06  FENCAMFAMIN                 Fenkamfamin
N06BA07  MODAFINIL                  Modafinil
N06BA08  FENOZOLONE                  Fenozolon
N06BA09  ATOMOXETINE                 Atomoxetin
N06BA10  FENETYLLINE                 Fenetylin
N06BC   XANTHINE DERIVATIVES             Deriváty xanthinu
N06BC01  CAFFEINE                   Kofein
N06BC02  PROPENTOFYLLINE               Propentofyllin
N06BX   OTHER PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS    Jiná psychostimulancia a nootropika
N06BX01  MECLOFENOXATE                Meklofenoxát
N06BX02  PYRITINOL                  Pyritinol
N06BX03  PIRACETAM                  Piracetam
N06BX04  DEANOL                    Deanol
N06BX05  FIPEXIDE                   Fipexid
N06BX06  CITICOLINE                  Citikolin
N06BX07  OXIRACETAM                  Oxiracetam
N06BX08  PIRISUDANOL                 Pirisudanol
N06BX09  LINOPIRDINE                 Linopirdin
N06BX10  NIZOFENONE                  Nizofenon
N06BX11  ANIRACETAM                  Aniracetam
N06BX12  ACETYLCARNITINE               Acetylkarnitin
N06BX13  IDEBENONE                  Idebenon
N06BX14  PROLINTANE                  Prolintan
N06BX15  PIPRADROL                  Pipradrol
N06BX16  PRAMIRACETAM                 Pramiracetam
N06BX17  ADRAFINIL                  Adrafinil
N06BX18  VINPOCETINE                 Vinpocetin
     PSYCHOLEPTICS AND PSYCHOANALEPTICS IN
N06C   COMBINATION                Psycholeptika a psychoanaleptika v kombinaci
     ANTIDEPRESSANTS IN COMBINATION WITH
N06CA   PSYCHOLEPTICS               Antidepresiva v kombinaci s psycholeptiky
N06CA01  AMITRIPTYLINE AND PSYCHOLEPTICS      Amitriptylin a psycholeptika
N06CA02  MELITRACEN AND PSYCHOLEPTICS        Melitracen a psycholeptika
     PSYCHOSTIMULANTS IN COMBINATION WITH
N06CB   PSYCHOLEPTICS               Psychostimulancia v kombinaci s psycholeptiky
N06D   ANTI-DEMENTIA DRUGS            Léčiva proti demenci
N06DA   ANTICHOLINESTERASES            Anticholinesterázy
N06DA01  TACRINE                  Takrin
N06DA02  DONEPEZIL                 Donepezil
N06DA03  RIVASTIGMINE                Rivastigmin
N06DA04  GALANTAMINE                Galantamin
N06DX   OTHER ANTI-DEMENTIA DRUGS         Ostatní léčiva proti demenci
N06DX01  MEMANTINE                 Memantin
N06DX02  GINKGO BILOBA               Ginkgo biloba (jinan dvojlaločný)
N07    OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS         Jiná léčiva nervového systému
N07A   PARASYMPATHOMIMETICS            Parasympatomimetika
N07AA   ANTICHOLINESTERASES            Inhibitory cholinesterázy
N07AA01  NEOSTIGMINE                Neostigmin
N07AA02  PYRIDOSTIGMINE               Pyridostigmin
N07AA03  DISTIGMINE                 Distigmin
N07AA30  AMBENONIUM                 Ambenonium
N07AA51  NEOSTIGMINE, COMBINATIONS         Neostigmin, kombinace
N07AB   CHOLINE ESTERS               Estery cholinu
N07AB01  CARBACHOL                 Karbachol
N07AB02  BETHANECHOL                Bethanechol
N07AX   OTHER PARASYMPATHOMIMETICS         Jiná parasympatomimetika
N07AX01  PILOCARPINE                Pilokarpin
N07AX02  CHOLINE ALFOSCERATE            Cholin-alfosterát
N07B   DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS     Léčiva k terapii závislostí
N07BA   DRUGS USED IN NICOTINE DEPENDENCE     Léčiva k terapii závislosti na nikotinu
N07BA01  NICOTINE                  Nikotin
N07BA02  BUPROPION                 Bupropion
N07BA03  VARENICLINE                Vareniklin
N07BB   DRUGS USED IN ALCOHOL DEPENDENCE      Léčiva k terapii závislosti na alkoholu
N07BB01  DISULFIRAM                 Disulfiram
N07BB02  CALCIUM CARBIMIDE             Karbimid vápenatý
N07BB03  ACAMPROSATE                Akamprosat
N07BB04  NALTREXONE                 Naltrexon
N07BC   DRUGS USED IN OPIOID DEPENDENCE      Léčiva k terapii závislosti na opioidech
N07BC01  BUPRENORPHINE               Buprenorfin
N07BC02  METHADONE                 Methadon
N07BC03  LEVACETYLMETHADOL             Levacetylmethadol
N07BC04  LOFEXIDINE                 Lofexidin
N07BC51  BUPRENORPHINE, COMBINATIONS        Buprenorfin, kombinace
N07C   ANTIVERTIGO PREPARATIONS          Antivertiginóza
N07CA   ANTIVERTIGO PREPARATIONS          Antivertiginóza
N07CA01  BETAHISTINE                Betahistin
N07CA02  CINNARIZINE                Cinarizin
N07CA03  FLUNARIZINE                Flunarizin
N07CA04  ACETYLLEUCINE               Acetylleucin
N07CA52  CINNARIZINE, COMBINATIONS         Cinarizin, kombinace
N07X   OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS         Jiná léčiva centrální nervové soustavy
N07XA   GANGLIOSIDES AND GANGLIOSIDE DERIVATIVES  Gangliosidy a deriváty gangliosidů
N07XX   OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS         Jiná léčiva nervového systému
N07XX01  TIRILAZAD                 Tirilazad
N07XX02  RILUZOLE                  Riluzol
N07XX03  XALIPRODEN                 Xaliproden
N07XX04  HYDROXYBUTYRIC ACID            Kyselina hydroxymáselná
N07XX06  TETRABENAZINE
     ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND
P     REPELLENTS                 Antiparazitika, insekticidy a repelenty
P01    ANTIPROTOZOALS               Antiprotozoika
     AGENTS AGAINST AMOEBIASIS AND OTHER
P01A   PROTOZOAL DISEASE              Léčiva proti amebiáze a jiným protozoózám
P01AA   HYDROXYQUINOLINE DERIVATIVES        Deriváty hydroxychinolinu
P01AA01  BROXYQUINOLINE               Broxychinolin
P01AA02  CLIOQUINOL                 Kliochinol
P01AA04  CHLORQUINALDOL               Chlorchinaldol
P01AA05  TILBROQUINOL                Tilbrochinol
P01AA52  CLIOQUINOL, COMBINATIONS          Kliochinol, kombinace
P01AB   NITROIMIDAZOLE DERIVATIVES         Deriváty nitroimidazolu
P01AB01  METRONIDAZOLE                Metronidazol
P01AB02  TINIDAZOLE                 Tinidazol
P01AB03  ORNIDAZOLE                 Ornidazol
P01AB04  AZANIDAZOLE                 Azanidazol
P01AB05  PROPENIDAZOLE                Propenidazol
P01AB06  NIMORAZOLE                 Nimorazol
P01AB07  SECNIDAZOLE                 Seknidazol
P01AC   DICHLOROACETAMIDE DERIVATIVES        Deriváty dichloracetamidu
P01AC01  DILOXANIDE                 Diloxanid
P01AC02  CLEFAMIDE                  Klefamid
P01AC03  ETOFAMIDE                  Etofamid
P01AC04  TECLOZAN                  Teklozan
P01AR   ARSENIC COMPOUNDS              Sloučeniny arsenu
P01AR01  ARSTHINOL                  Arsthinol
P01AR02  DIFETARSONE                 Difetarson
P01AR03  GLYCOBIARSOL                Glykobiarsol
P01AR53  GLYCOBIARSOL, COMBINATIONS         Glykobiarsol, kombinace
     OTHER AGENTS AGAINST AMOEBIASIS AND OTHER
P01AX   PROTOZOAL D                 Jiná léčiva proti amebiáze a jiným protozoózám
P01AX01  CHINIOFON                  Chiniofon
P01AX02  EMETINE                   Emetin
P01AX04  PHANQUINONE                 Fanchinon
P01AX05  MEPACRINE                  Mepakrin
P01AX06  ATOVAQUONE                 Atovakvon
P01AX07  TRIMETREXATE                Trimetrexát
P01AX08  TENONITROZOLE                Tenonitrozol
P01AX09  DIHYDROEMETINE               Dihydroemetin
P01AX10  FUMAGILLIN                 Fumagilin
P01AX52  EMETINE, COMBINATIONS            Emetin, kombinace
P01B   ANTIMALARIALS                Antimalarika
P01BA   AMINOQUINOLINES               Aminochinoliny
P01BA01  CHLOROQUINE                 Chlorochin
P01BA02  HYDROXYCHLOROQUINE             Hydroxychlorochin
P01BA03  PRIMAQUINE                 Primachin
P01BA06  AMODIAQUINE                 Amodiachin
P01BB   BIGUANIDES                 Biguanidy
P01BB01  PROGUANIL                  Proguanil
P01BB02  CYCLOGUANIL EMBONATE            Cykloguanil-emboát
P01BB51  PROGUANIL, COMBINATIONS           Progvanil, kombinace
P01BC   METHANOLQUINOLINES             Methanolchinoliny
P01BC01  QUININE                   Chinin
P01BC02  MEFLOQUINE                 Meflochin
P01BD   DIAMINOPYRIMIDINES             Diaminopyrimidiny
P01BD01  PYRIMETHAMINE                Pyrimethamin
P01BD51  PYRIMETHAMINE, COMBINATIONS         Pyrimethamin, kombinace
P01BE   ARTEMISININ AND DERIVATIVES         Artemisinin a deriváty
P01BE01  ARTEMISININ                 Artemisinin
P01BE02  ARTEMETHER                 Artemether
P01BE03  ARTESUNATE                 Artesunát
P01BE04  ARTEMOTIL                  Artemotil
P01BE05  ARTENIMOL                  Artenimol
P01BE52  ARTEMETHER, COMBINATIONS          Artemether, kombinace
P01BX   OTHER ANTIMALARIALS             Jiná antimalarika
P01BX01  HALOFANTRINE                Halofantrin
    AGENTS AGAINST LEISHMANIASIS AND
P01C  TRYPANOSOMIASIS                Léčiva k terapii leishmanióz a trypanozomóz
P01CA  NITROIMIDAZOLE DERIVATIVES           Deriváty nitroimidazolu
P01CA02 BENZNIDAZOLE                  Benznidazol
P01CB  ANTIMONY COMPOUNDS               Sloučeniny antimonu
P01CB01 MEGLUMINE ANTIMONATE              Meglumin-antimonát
P01CB02 SODIUM STIBOGLUCONATE             Natrium-antimon-glukonát
P01CC  NITROFURAN DERIVATIVES             Deriváty nitrofuranu
P01CC01 NIFURTIMOX                   Nifurtimox
P01CC02 NITROFURAL                   Nitrofural
P01CD  ARSENIC COMPOUNDS               Sloučeniny arsenu
P01CD01 MELARSOPROL                  Melarsoprol
P01CD02 ACETARSOL                   Acetarsol
    OTHER AGENTS AGAINST LEISHMANIASIS AND
P01CX  TRYPANOSOMIASI                 Jiná léčiva k terapii leishmanióz a trypanozomóz
P01CX01 PENTAMIDINE ISETHIONATE            Pentamidinium-diisethionát
P01CX02 SURAMIN SODIUM                 Sodná sůl suraminu
P01CX03 EFLORNITHINE                  Eflornithin
P02   ANTHELMINTICS                 Anthelmintika
P02B  ANTITREMATODALS                Antitrematodika

P02BA  QUINOLINE DERIVATIVES AND RELATED SUBSTANCES  Deriváty chinolinu a příbuzné látky
P02BA01 PRAZIQUANTEL                  Prazichantel
P02BA02 OXAMNIQUINE                  Oxamnichin
P02BB  ORGANOPHOSPHOROUS COMPOUNDS          Organofosfátové sloučeniny
P02BB01 METRIFONATE                  Metrifonát
P02BX  OTHER ANTITREMATODAL AGENTS          Jiná antitrematodika
P02BX01 BITHIONOL                   Bithionol
P02BX02 NIRIDAZOLE                   Niridazol
P02BX03 STIBOPHEN                   Stibofen
P02BX04 TRICLABENDAZOLE                Triklabendazol
P02C  ANTINEMATODAL AGENTS              Antinematodika
P02CA  BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES           Benzimidazolové deriváty
P02CA01 MEBENDAZOLE                  Mebendazol
P02CA02 TIABENDAZOLE                  Tiabendazol
P02CA03 ALBENDAZOLE                  Albendazol
P02CA04 CICLOBENDAZOLE                 Cyklobendazol
P02CA05 FLUBENDAZOLE                  Flubendazol
P02CA06 FENBENDAZOLE                  Fenbendazol
P02CA51 MEBENDAZOLE, COMBINATIONS           Mebendazol, kombinace
P02CB  PIPERAZINE AND DERIVATIVES           Piperazin a deriváty
P02CB01 PIPERAZINE                   Piperazin
P02CB02 DIETHYLCARBAMAZINE               Diethylkarbamazin
P02CC  TETRAHYDROPYRIMIDINE DERIVATIVES        Deriváty tetrahydropyrimidinu
P02CC01 PYRANTEL                    Pyrantel
P02CC02 OXANTEL                    Oxantel
P02CE  IMIDAZOTHIAZOLE DERIVATIVES          Deriváty imidazothiazolu
P02CE01 LEVAMISOLE                   Levamizol
P02CF  AVERMECTINES                  Avermektiny
P02CF01 IVERMECTIN                   Ivermektin
P02CX  OTHER ANTINEMATODALS              Jiná antinematodika
P02CX01 PYRVINIUM                   Pyrvinium
P02CX02 BEPHENIUM                   Befenium
P02D  ANTICESTODALS                 Anticestodika
P02DA  SALICYLIC ACID DERIVATIVES           Deriváty kyseliny salicylové
P02DA01 NICLOSAMIDE                  Niklosamid
P02DX  OTHER ANTICESTODALS              Jiná anticestodika
P02DX01 DESASPIDIN                   Desaspidin
P02DX02 DICHLOROPHEN                  Dichlorofen
    ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES,
P03   INSECTICIDES AND                Antiektoparazitika, vč. skabicid. léčiv, insekticidů a repelentů
P03A  ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES      Antiektoparazitika, včetně skabicidních léčiv
P03AA  SULFUR CONTAINING PRODUCTS           Přípravky obsahující síru
P03AA01 DIXANTHOGEN                  Dixanthogen
P03AA02  POTASSIUM POLYSULFIDE            Polysulfid draselný
P03AA03  MESULFEN                  Mesulfen
P03AA04  DISULFIRAM                 Disulfiram
P03AA05  THIRAM                   Thiram
P03AA54  DISULFIRAM, COMBINATIONS          Disulfiram, kombinace
P03AB   CHLORINE CONTAINING PRODUCTS        Přípravky obsahující chlór
P03AB01  CLOFENOTANE                 Klofenotan
P03AB02  LINDANE                   Lindan
P03AB51  CLOFENOTANE, COMBINATIONS          Klofenotan, kombinace
P03AC   PYRETHRINES, INCL. SYNTHETIC COMPOUNDS   Pyrethriny, včetně syntetických sloučenin
P03AC01  PYRETHRUM                  Pyrethrum
P03AC02  BIOALLETHRIN                Bioalethrin
P03AC03  PHENOTHRIN                 Fenothrin
P03AC04  PERMETHRIN                 Permethrin
P03AC51  PYRETHRUM, COMBINATIONS           Pyrethrum, kombinace
P03AC52  BIOALLETHRIN, COMBINATIONS         Bioalethrin, kombinace
P03AC53  PHENOTHRIN, COMBINATIONS          Fenothrin, kombinace
P03AC54  PERMETHRIN, COMBINATIONS          Permetrin, kombinace
P03AX   OTHER ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES  Jiná antiektoparazitika, včetně skabicidních léčiv
P03AX01  BENZYL BENZOATE               Benzylbenzoát
P03AX02  COPPER OLEINATE               Kuprumoleát
P03AX03  MALATHION                  Malathion
P03AX04  QUASSIA                   Kvasiové dřevo
P03B   INSECTICIDES AND REPELLENTS         Insekticidy a repelenty
P03BA   PYRETHRINES                 Pyrethriny
P03BA01  CYFLUTHRIN                 Cyfluthrin
P03BA02  CYPERMETHRIN                Cypermethrin
P03BA03  DECAMETHRIN                 Dekamethrin
P03BA04  TETRAMETHRIN                Tetramethrin
P03BX   OTHER INSECTICIDES AND REPELLENTS      Jiné insekticidy a repelenty
P03BX01  DIETHYLTOLUAMIDE              Diethyltoluamid
P03BX02  DIMETHYLPHTHALATE              Dimethylftalát
P03BX03  DIBUTYLPHTHALATE              Dibutylftalát
P03BX04  DIBUTYLSUCCINATE              Dibutylsukcinát
P03BX05  DIMETHYLCARBATE               Dimetylkarbat
P03BX06  ETOHEXADIOL                 Etohexadiol
Q     VETERINARY PREPARATIONS           Veterinární přípravky
Q01    VET. ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM    Veterinaria - zaţívací trakt a metabolismus
Q01AB   VET. SPASMOLYTICS              Veterinaria - spazmolytika
Q01BA   VET. CALCII PREPARATIONS          Veterinaria - přípravky s vápníkem
Q01BB   VET. MAGNESII PREPARATIONS         Veterinaria - přípravky s magnéziem
Q01BC   VET. PHOSPHORATED PREPARATIONS       Veterinaria - přípravky s fosforem
Q01BD   VET. MINERAL SUPPLEMENTS          Veterinaria - minerální doplňky
Q01BE   VET. OTHER MINERAL PREPARATIONS       Veterinaria - jiné minerální přípravky
Q01CX   VET. LAXATIVES               Veterinaria - laxativa
Q01EA   VET. VITAMIN A AND COMBINATIONS       Veterinaria - vitamin A a kombinace
Q01EB   VET. VITAMIN B AND COMBINATIONS       Veterinaria - vitamin B a kombinace
Q01EC   VET. VITAMIN C AND COMBINATIONS       Veterinaria - vitamin C a kombinace
Q01ED   VET. VITAMIN D AND COMBINATIONS       Veterinaria - vitamin D a kombinace
Q01EE   VET. VITAMIN E AND COMBINATIONS       Veterinaria - vitamin E a kombinace
Q01EF   VET. OTHER VITAMIN PREPARATIONS       Veterinaria - jiné vitaminové přípravky
Q01EM   VET. VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENTS    Veterinaria - vitaminové a minerální doplňky
Q01HA   VET. ADSORBENTIA INTESTIN.         Veterinaria - intestinální adsorbencia
Q01HX   VET. OTHER ANTIDIARHOICS          Veterinaria - jiná antidiarhoika
Q01JA   VET. STOMACHICA, RUMINATORIA        Veterinaria - stomachika, ruminatoria
Q01KA   VET. PARASYMPATICOMIMETICS         Veterinaria - parasympatomimetika
Q01XB   VET. CHOLERETICS              Veterinaria - choleretika
Q01XD   VET. HEPATIC PROTECTORS           Veterinaria - hepatika
Q01XE   VET. ANTITYMPANICA             Veterinaria - antitympanika
Q02    VET. BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS     Veterinaria - krev a krvetvorné orgány
Q02BA   VET. ANTIANEMICS PRAEMIXTA         Veterinaria - antianemika premixy
Q02BC   VET. ANTIANEMICS INJ.            Veterinaria - antianemika injekční
Q02CE   VET. REHYDRATANTS              Veterinaria - rehydratancia
Q02CX   VET. OTHER INFUSION SOL.          Veterinaria - jiné infúzní roztoky
Q03   VET. CARDIVASCULAR SYSTEM          Veterinaria - kardivaskulární systém
Q03BA  VET. CARDIACA                Veterinaria - kardiaka
Q03CX  VET. OTHER CARDIOVASCULAR PREPARATIONS   Veterinaria - jiná léčiva kardiovaskulárního systému
Q04   VET. DERMATOGICAL DRUGS           Veterinaria - dermatologika
Q04AX  VET. LOCAL ANTIBIOTICS           Veterinaria - topická antibiotika
Q04BA  VET. ANTISEPTICS DIFFERENT         Veterinaria - antiseptika
Q04CA  VET. DESINFECTANTS             Veterinaria - dezinfekcia
Q04CD  VET. UDDER DESINFECTANTS          Veterinaria - dezinfekce vemene
Q04DA  VET. SYSTEMIC FUNGICIDES          Veterinaria - antimykotika pro systémovou aplikaci
Q04DB  VET. TOPICAL FUNGICIDES           Veterinaria - antimykotika pro lokální aplikaci
Q04HB  VET. OINTMENTS W. VITAMINS         Veterinaria - vitaminové masti
Q04IA  VET. ANTIPHLOGISTICS            Veterinaria - antiflogistika
Q04XA  VET. COAL TAR PREPARATIONS         Veterinaria - dehtové přípravky
Q04XB  VET. LOCAL HEMOSTATICS           Veterinaria - lokální hemostatika
Q05   VET. HORMONES, REPRODUCTIVE         Veterinaria - reprodukční hormony
Q05AA  VET. GONADOTROPINES             Veterinaria - gonadotropiny
Q05CA  VET. HYPOTHALAMIC HORMONES         Veterinaria - hypotalamické hormony
Q05DA  VET. PROGESTOGENS              Veterinaria - progesterony
Q05DB  VET. OESTROGENS               Veterinaria - estrogeny
Q05GA  VET. PROSTAGLANDINS             Veterinaria - prostaglandiny
Q05IA  VET. ANTIHORMONES              Veterinaria - antihormony
    VET. CORTICOSTEROIDES AND SYSTEMIC
Q06   ANTIHISTAMINES               Veterinaria - kortikosteroidy a systémová antihistaminika
Q06AB  VET. GLUCOCORTICOIDS            Veterinaria - glukokortikoidy
Q06CA  VET. SYSTEMIC ANTIHISTAMINES        Veterinaria - systémová antihistaminika
Q07   VET. SYSTEMIC ANTIINFECTIVES        Veterinaria - systémová antiinfektiva
Q07A  VET. ANTIBIOTICS              Veterinaria - antibiotika
Q07AA  VET. CHLORAMPHENICOL            Veterinaria - chloramfenikol
Q07AB  VET. MAKROLIDES               Veterinaria - makrolidy
Q07AC  VET. PENICILLINS              Veterinaria - peniciliny
Q07AD  VET. CEFALOSPORINES             Veterinaria - cefalosporiny
Q07AE  VET. POLYPEPTID ANTIBIOTICS         Veterinaria - polypeptidová antibiotika
Q07AH  VET. TETRACYKLINES             Veterinaria - tetracykliny
Q07AK  VET. LINCOSAMIDES              Veterinaria - linkosamidy
Q07AL  VET. AMINOGLYCOSIDES            Veterinaria - aminoglykosidy
Q07AX  VET. OTHER SYSTEMIC ANTIBIOTICS       Veterinaria - jiná systémová antibiotika
Q07BA  VET. SULFONAMIDES              Veterinaria - sulfonamidy
Q07BB  VET. SULFONAMIDES W. TRIMETOPRIM      Veterinaria - sulfonamidy s trimetoprimem
Q07BF  VET. IMIDAZOL DERIVATIVES          Veterinaria - imidazolové deriváty
Q07BG  VET. QUINOLONES               Veterinaria - chinolony
Q07BX  VET. OTHER CHEMOTHERAPEUTICS SYSTEMIC    Veterinaria - jiná systémová antiinfektiva
Q08   VET. NERVOUS SYSTEM DRUGS          Veterinaria - léčiva nervového systému
Q08AA  VET. ANALEPTICS               Veterinaria - analeptika
Q08EX  VET. PSYCHOTROPIC PREPARATIONS       Veterinaria - psychotropní přípravky
Q08FB  VET. ANESTETICS AND HYPNOTICS        Veterinaria - anestetika a hypnotika
Q08GA  VET. LOCAL ANESTETICS            Veterinaria - lokální anestetika
Q09   VET. ANTIPARASITICS             Veterinaria - antiparazitika
Q09AA  VET. ANTHELMINTICS             Veterinaria - anthelmintika
Q09AB  VET. ANTICESTODIC PREPARATIONS       Veterinaria - anticestodika
Q09AX  VET. ANTIFASCIOLIC PRAPARATIONS       Veterinaria - přípravky proti fasciolóze
Q09BA  VET. ANTICOCCIDICS             Veterinaria - antikokcidika
Q09BB  VET. OTHER ANTIPROTOZOICS          Veterinaria - jiná antiprotozoika
Q09CC  VET. ANTIECTOPARASITICS           Veterinaria - ektoparazitika
Q09CX  VET. VARIOUS ENDO AND ECTO ANTIPARASITICS  Veterinaria - různá endo- a ektoparazitika
Q10   VET. RESPIRATORY SYSTEM DRUGS        Veterinaria - léčiva respiračního systému
Q10BC  VET. EXPECTORANTS, SECRETOLYTICS      Veterinaria - expektorancia, sekretolytika
Q10CX  VET. OTHER RESPIRATORY PREPARATIONS     Veterinaria - jiná léčiva respiračního systému
Q11   VET. SENSORY ORGANS DRUGS          Veterinaria - léčiva smyslových orgánů
Q11AA  VET. OPHTALMOLOGICAL PREPARATIONS      Veterinaria - oftalmologika
Q11AB  VET. OTOLOGICAL PREPARATIONS        Veterinaria - otologika
Q12   VET. GYNAECOLOGICALS            Veterinaria - gynekologika
Q12AA  VET. INTRAVAGINAL ANTIINFECTIVES      Veterinaria - intravaginální antiinfektiva
Q12BA  VET. INTRAUTERINAL ANTIINFECTIVES      Veterinaria - intrauterinní antiinfektiva
Q12CA  VET. UTEROTONIC PREPARATIONS        Veterinaria - uterotonika
Q12DA   VET. UTEROSPASMOLYTIC PREPARATIONS       Veterinaria - tokolytika
Q12GC   VET. OTHER GYNAECOLOGICALS           Veterinaria - jiná gynekologika
Q12HA   VET. INTRAMAMMAL ANTIBIOTICS          Veterinaria - antibiotika pro intramamální aplikaci
Q12IA   VET. OTHER INTRAMAMMAL ANTIINFECTIVES      Veterinaria - jiná antiinfektiva pro intramamální aplikaci
Q12JA   VET. OTHER ANTIMASTITIS PREPARATIONS      Veterinaria - jiné antimastitidní přípravky
Q13    VET. PROMOTERS AND STIMULATORS         Veterinaria - povzbuzující léčiva a stimulátory
Q13A   VET. GROWTH PROMOTERS              Veterinaria - růstové stimulátory
Q13AA   VET. ANTIBIOTICS GROWTH PROMOTERS        Veterinaria - antibiotické stimulátory
Q13AB   VET. OTHER GROWTH PROMOTERS           Veterinaria - jiné stimulátory
Q13B   VET. MILK STIMULATORS
Q14    VET. MICROBIOTICS, PROBIOTICS          Veterinaria - mikrobiotika, probiotika
Q14AA   VET. MIKROBIOTICS                Veterinaria - mikrobiotika
Q14AB   VET. PROBIOTICS                 Veterinaria - probiotika
Q15    VET. IMMUNOPREPARATIONS             Veterinaria - imunopreparáty
Q15AA   VET. VACCINES                  Veterinaria - vakcíny
Q15BA   VET. SERA                    Veterinaria - séra
Q15CA   VET. GLOBULINS                 Veterinaria - globuliny
Q15DA   VET. ALLERGENS                 Veterinaria - alergeny
Q15GX   VET. OTHER IMMUNOPREPARATIONS          Veterinaria - jiné imunopreparáty

Q16    VET. PREPARATIONS FOR SPECIAL KIND OF ANIMALS  Veterinaria - přípravky pro speciální druhy zvířat
Q16AA   VET. PREPARATIONS FOR FISHS           Veterinaria - přípravky pro ryby
Q16BA   VET. PREPARATIONS FOR BEES           Veterinaria - přípravky pro včely
Q20    VET. VARIA                   Veterinaria - varia
Q20AA   VET. OTHER THERAPEUTICS             Veterinaria - jiná terapeutika
Q20AB   VET. HOMEOPATICS                Veterinaria - homeopatika
Q20AX   VET. VARIA                   Veterinaria - varia
R     RESPIRATORY SYSTEM               Respirační systém
R01    NASAL PREPARATIONS               Nosní léčiva
     DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS
R01A   FOR TOPICA                   Dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci
R01AA   SYMPATHOMIMETICS, PLAIN             Sympatomimetika samotná
R01AA02  CYCLOPENTAMINE                 Cyklopentamin
R01AA03  EPHEDRINE                    Efedrin
R01AA04  PHENYLEPHRINE                  Fenylefrin
R01AA05  OXYMETAZOLINE                  Oxymetazolin
R01AA06  TETRYZOLINE                   Tetryzolin
R01AA07  XYLOMETAZOLINE                 Xylometazolin
R01AA08  NAPHAZOLINE                   Nafazolin
R01AA09  TRAMAZOLINE                   Tramazolin
R01AA10  METIZOLINE                   Metizolin
R01AA11  TUAMINOHEPTANE                 Tuaminoheptan
R01AA12  FENOXAZOLINE                  Fenoxazolin
R01AA13  TYMAZOLINE                   Tymazolin
R01AA14  EPINEPHRINE                   Epinefrin (adrenalin)
     SYMPATHOMIMETICS, COMBINATIONS EXCL.
R01AB   CORTICOSTEROIDS                 Sympatomimetika, kombinace kromě kortikosteriodů
R01AB01  PHENYLEPHRINE                  Fenylefrin
R01AB02  NAPHAZOLINE                   Nafazolin
R01AB03  TETRYZOLINE                   Tetryzolin
R01AB05  EPHEDRINE                    Efedrin
R01AB06  XYLOMETAZOLINE                 Xylometazolin
R01AB07  OXYMETAZOLINE                  Oxymetazolin
R01AB08  TUAMINOHEPTANE                 Tuaminoheptan
R01AC   ANTIALLERGIC AGENTS, EXCL. CORTICOSTEROIDS   Antialergika kromě kortikosteroidů
R01AC01  CROMOGLICIC ACID                Kyselina chromoglykanová
R01AC02  LEVOCABASTINE                  Levokabastin
R01AC03  AZELASTINE                   Azelastin
R01AC04  ANTAZOLINE                   Antazolin
R01AC05  SPAGLUMIC ACID                 Kyselina spaglumová
R01AC06  THONZYLAMINE                  Thonzylamin
R01AC07  NEDOCROMIL                   Nedokromil
R01AC08  OLOPATADINE                   Olopatadin
R01AC51  CROMOGLICIC ACID, COMBINATIONS         Kyselina chromoglykanová, kombinace
R01AD   CORTICOSTEROIDS            Kortikosteroidy
R01AD01  BECLOMETASONE             Beklometason
R01AD02  PREDNISOLONE              Prednisolon
R01AD03  DEXAMETHASONE             Dexamethason
R01AD04  FLUNISOLIDE              Flunisolid
R01AD05  BUDESONIDE               Budesonid
R01AD06  BETAMETHASONE             Betamethason
R01AD07  TIXOCORTOL               Tixokortol
R01AD08  FLUTICASONE              Flutikason
R01AD09  MOMETASONE               Mometason
R01AD11  TRIAMCINOLONE             Triamcinolon
R01AD12  FLUTICASONE FUROATE
R01AD52  PREDNISOLONE, COMBINATIONS       Prednisolon, kombinace
R01AD53  DEXAMETHASONE, COMBINATIONS      Dexamethason, kombinace
R01AD57  TIXOCORTOL, COMBINATIONS        Tixokortol, kombinace
R01AD60  HYDROCORTISONE, COMBINATIONS      Hydrokortison, kombinace
R01AX   OTHER NASAL PREPARATIONS        Jiná nosní léčiva
R01AX01  CALCIUM HEXAMINE THIOCYANATE      Kalcium-hexaminthiokyanát
R01AX02  RETINOL                Retinol
R01AX03  IPRATROPIUM BROMIDE          Ipratropium-bromid
R01AX05  RITIOMETAN               Ritiometan
R01AX06  MUPIROCIN               Mupirocin
R01AX07  HEXAMIDINE               Hexamidin
R01AX08  FRAMYCETIN               Framycetin
R01AX10  VARIOUS                Různá jiná nosní léčiva
R01AX30  COMBINATIONS              Jiná nosní léčiva, kombinace

R01B   NASAL DECONGESTANTS FOR SYSTEMIC USE  Léčiva k dekongesci nosní sliznice pro systémovou aplikaci
R01BA   SYMPATHOMIMETICS            Sympatomimetika
R01BA01  PHENYLPROPANOLAMINE          Fenylpropanolamin
R01BA02  PSEUDOEPHEDRINE            Pseudoefedrin
R01BA03  PHENYLEPHRINE             Fenylefrin
R01BA51  PHENYLPROPANOLAMINE, COMBINATIONS   Fenylpropanolamin, kombinace
R01BA52  PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS     Pseudoefedrin, kombinace
R01BA53  PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS      Fenylefrin, kombinace
R02    THROAT PREPARATIONS          Krční léčiva
R02A   THROAT PREPARATIONS          Krční léčiva
R02AA   ANTISEPTICS              Antiseptika
R02AA01  AMBAZONE                Ambazon
R02AA02  DEQUALINIUM              Dechalinium
R02AA03  DICHLOROBENZYL ALCOHOL         Dichlorobenzenmethanol
R02AA05  CHLORHEXIDINE             Chlorhexidin
R02AA06  CETYLPYRIDINIUM            Cetylpyridin
R02AA09  BENZETHONIUM              Benzethonium
R02AA10  MYRISTYL-BENZALKONIUM         Miristalkonium
R02AA11  CHLORQUINALDOL             Chlorchinaldol
R02AA12  HEXYLRESORCINOL            Hexylresorcinol
R02AA13  ACRIFLAVINIUM CHLORIDE         Akriflavinium-chlorid
R02AA14  OXYQUINOLINE              Oxychinolin
R02AA15  POVIDONE-IODINE            Jodovaný povidon
R02AA16  BENZALKONIUM              Benzalkonium
R02AA17  CETRIMONIUM              Cetrimonium
R02AA18  HEXAMIDINE               Hexamidin
R02AA19  PHENOL                 Fenol
R02AA20  VARIOUS                Různá jiná krční antiseptika
R02AB   ANTIBIOTICS              Antibiotika
R02AB01  NEOMYCIN                Neomycin
R02AB02  TYROTHRICIN              Tyrothricin
R02AB03  FUSAFUNGINE              Fusafungin
R02AB04  BACITRACIN               Bacitracin
R02AB30  GRAMICIDIN               Gramicidin
R02AD   ANESTHETICS, LOCAL           Lokální anestetika
R02AD01  BENZOCAINE               Benzokain
R02AD02  LIDOCAINE               Lidokain
R02AD03 COCAINE                     Kokain
R02AD04 DYCLONINE                    Dyklonin
                             Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí
R03    DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES     dýchacích cest
R03A   ADRENERGICS, INHALANTS             Sympatomimetika inhalační
R03AA   ALPHA- AND BETA-ADRENORECEPTOR AGONISTS    Agonisté alfa a beta adrenergních receptorů
R03AA01  EPINEPHRINE                  Epinefrin (adrenalin)

R03AB   NON-SELECTIVE BETA-ADRENORECEPTOR AGONISTS   Neselektivní agonisté beta adrenergních receptorů
R03AB02  ISOPRENALINE                  Isoprenalin
R03AB03  ORCIPRENALINE                 Orciprenalin
R03AC   SELECTIVE BETA-2-ADRENORECEPTOR AGONISTS    Selektivní agonisté beta2 adrenergních receptorů
R03AC02  SALBUTAMOL                   Salbutamol
R03AC03  TERBUTALINE                  Terbutalin
R03AC04  FENOTEROL                   Fenoterol
R03AC05  RIMITEROL                   Rimiterol
R03AC06  HEXOPRENALINE                 Hexoprenalin
R03AC07  ISOETARINE                   Isoetarin
R03AC08  PIRBUTEROL                   Pirbuterol
R03AC09  TRETOQUINOL                  Tretochinol
R03AC10  CARBUTEROL                   Karbuterol
R03AC11  TULOBUTEROL                  Tulobuterol
R03AC12  SALMETEROL                   Salmeterol
R03AC13  FORMOTEROL                   Formoterol
R03AC14  CLENBUTEROL                  Klenbuterol
R03AC15  REPROTEROL                   Reproterol
R03AC16  PROCATEROL                   Prokaterol
R03AC17  BITOLTEROL                   Bitolterol
R03AH   COMBINATIONS OF ADRENERGICS          Kombinace sympatomimetik
     ADRENERGICS AND OTHER DRUGS FOR        Sympatomimetika a jiná léčiva onem. spoj. s obstrukcí dých.
R03AK   OBSTRUCTIVE AIRWAY DI             cest
     EPINEPHRINE AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE  Epinefrin a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dýchacích
R03AK01  AIRWAY DI                   cest
     ISOPRENALINE AND OTHER DRUGS FOR
R03AK02  OBSTRUCTIVE AIRWAY D              Isoprenalin a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     FENOTEROL AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE
R03AK03  AIRWAY DISE                  Fenoterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     SALBUTAMOL AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE
R03AK04  AIRWAY DIS                   Salbutamol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     REPROTEROL AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE
R03AK05  AIRWAY DIS                   Reproterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     SALMETEROL AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE
R03AK06  AIRWAY DIS                   Salmeterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     FORMOTEROL AND OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE
R03AK07  AIRWAY DIS                   Formoterol a jiná léčiva onem. spojen. s obstrukcí dých. cest
     OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES,  Jiná inhalační léčiva onemocnění spojených s obstrukcí
R03B   INHALANT                    dých.cest
R03BA   GLUCOCORTICOIDS                Glukokortikoidy
R03BA01  BECLOMETASONE                 Beklometason
R03BA02  BUDESONIDE                   Budesonid
R03BA03  FLUNISOLIDE                  Flunizolid
R03BA04  BETAMETHASONE                 Betamethason
R03BA05  FLUTICASONE                  Flutikason
R03BA06  TRIAMCINOLONE                 Triamcinolon
R03BA07  MOMETASONE                   Mometason
R03BA08  CICLESONIDE                  Ciklesonid
R03BB   ANTICHOLINERGICS                Anticholinergika
R03BB01  IPRATROPIUM BROMIDE              Ipratropium-bromid
R03BB02  OXITROPIUM BROMIDE               Oxitropium-bromid
R03BB03  STRAMONI PREPARATIONS             Durmanové přípravky
R03BB04  TIOTROPIUM BROMIDE               Tiotropium-bromid
R03BC   ANTIALLERGIC AGENTS, EXCL. CORTICOSTEROIDS   Antialergika kromě kortikosteroidů
R03BC01  CROMOGLICIC ACID                Kyselina chromoglykanová
R03BC03  NEDOCROMIL                   Nedokromil
     OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES,  Jiná inhalační léčiva onemocnění spojených s obstrukcí
R03BX   INHALANT                    dých.cest
R03BX01  FENSPIRIDE                   Fenspirid
R03C   ADRENERGICS FOR SYSTEMIC USE          Sympatomimetika pro systémovou aplikaci
R03CA   ALPHA- AND BETA-ADRENORECEPTOR AGONISTS    Agonisté alfa a beta adrenergních receptorů
R03CA02  EPHEDRINE                   Efedrin

R03CB   NON-SELECTIVE BETA-ADRENORECEPTOR AGONISTS   Neselektivní agonisté beta adrenergních receptorů
R03CB01  ISOPRENALINE                  Isoprenalin
R03CB02  METHOXYPHENAMINE                Methoxyfenamin
R03CB03  ORCIPRENALINE                 Orciprenalin
R03CB51  ISOPRENALINE, COMBINATIONS           Isoprenalin, kombinace
R03CB53  ORCIPRENALINE, COMBINATIONS          Orciprenalin, kombinace
R03CC   SELECTIVE BETA-2-ADRENORECEPTOR AGONISTS    Selektivní agonisté beta2 adrenergních receptorů
R03CC02  SALBUTAMOL                   Salbutamol
R03CC03  TERBUTALINE                  Terbutalin
R03CC04  FENOTEROL                   Fenoterol
R03CC05  HEXOPRENALINE                 Hexoprenalin
R03CC06  ISOETARINE                   Isoetarin
R03CC07  PIRBUTEROL                   Pirbuterol
R03CC08  PROCATEROL                   Prokaterol
R03CC09  TRETOQUINOL                  Tretochinol
R03CC10  CARBUTEROL                   Karbuterol
R03CC11  TULOBUTEROL                  Tulobuterol
R03CC12  BAMBUTEROL                   Bambuterol
R03CC13  CLENBUTEROL                  Klenbuterol
R03CC14  REPROTEROL                   Reproterol
R03CC53  TERBUTALINE, COMBINATIONS           Terbutalin, kombinace
     ADRENERGICS AND OTHER DRUGS FOR        Sympatomimetika a jiná léčiva onem. spoj. s obstrukcí dých.
R03CK   OBSTRUCTIVE AIRWAY DI             cest
     OTHER SYSTEMIC DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY  Jiná systémová léčiva onemocnění spojen. s obstrukcí dých.
R03D   DISEASES                    cest
R03DA   XANTHINES                   Xanthiny
R03DA01  DIPROPHYLLINE                 Diprofylin
R03DA02  CHOLINE THEOPHYLLINATE             Cholin-theofylinát
R03DA03  PROXYPHYLLINE                 Proxyfylin
R03DA04  THEOPHYLLINE                  Teofylin
R03DA05  AMINOPHYLLINE                 Aminofylin
R03DA06  ETAMIPHYLLINE                 Etamifylin
R03DA07  THEOBROMINE                  Theobromin
R03DA08  BAMIFYLLINE                  Bamifylin
R03DA09  ACEFYLLINE PIPERAZINE             Acefylin-piperazin
R03DA10  BUFYLLINE                   Bufylin
R03DA11  DOXOFYLLINE                  Doxofylin
R03DA20  COMBINATIONS OF XANTHINES           Xanthiny, kombinace
R03DA51  DIPROPHYLLINE, COMBINATIONS          Diprofylin, kombinace
     THEOPHYLLINE, COMBINATIONS EXCL.
R03DA54  PSYCHOLEPTICS                 Theofylin, kombinace kromě psycholeptik
R03DA55  AMINOPHYLLINE, COMBINATIONS          Aminofylin, kombinace
R03DA57  THEOBROMINE, COMBINATIONS           Theobromin, kombinace
     THEOPHYLLINE, COMBINATIONS WITH
R03DA74  PSYCHOLEPTICS                 Theofylin, kombinace s psycholeptiky
R03DB   XANTHINES AND ADRENERGICS           Xanthiny a sympatomimetika
R03DB01  DIPROPHYLLINE AND ADRENERGICS         Diprofylin a sympatomimetika
R03DB02  CHOLINE THEOPHYLLINATE AND ADRENERGICS     Cholin-theofylinát a sympatomimetika
R03DB03  PROXYPHYLLINE AND ADRENERGICS         Proxyfylin a sympatomimetika
R03DB04  THEOPHYLLINE AND ADRENERGICS          Theofylin a sympatomimetika
R03DB05  AMINOPHYLLINE AND ADRENERGICS         Aminofylin a sympatomimetika
R03DB06  ETAMIPHYLLINE AND ADRENERGICS         Etamifylin a sympatomimetika
R03DC   LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONISTS        Antagonisté leukotrienových receptorů
R03DC01  ZAFIRLUKAST                  Zafirlukast
R03DC02  PRANLUKAST                   Pranlukast
R03DC03  MONTELUKAST                  Montelukast
R03DC04  IBUDILAST                   Ibudilast
     OTHER SYSTEMIC DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY  Jiná systémová léčiva onemocnění spojen. s obstrukcí dých.
R03DX   DISEASES                   cest
R03DX01  AMLEXANOX                   Amlexanox
R03DX02  EPROZINOL                   Eprozinol
R03DX03  FENSPIRIDE                  Fenspirid
R03DX05  OMALIZUMAB                  Omalizumab
R03DX06  SERATRODAST                  Seratrodast
R03DX07  ROFLUMILAST                  Roflumilast
R05    COUGH AND COLD PREPARATIONS          Léčiva proti nachlazení a kašli
     EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH
R05C   SUPPRESSA                   Expektorancia, kromě kombinací s antitusiky
R05CA   EXPECTORANTS                 Expektorancia
R05CA01  TYLOXAPOL                   Tyloxapol
R05CA02  POTASSIUM IODIDE               Jodid draselný
R05CA03  GUAIFENESIN                  Guajfenesin
R05CA04  IPECACUANHA                  Ipekakuanha
R05CA05  ALTHEA ROOT                  Proskurníkový kořen
R05CA06  SENEGA                    Senega
R05CA07  ANTIMONY PENTASULFIDE             Sulfid antimoničný
R05CA08  CREOSOTE                   Kreosot
R05CA09  GUAIACOLSULFONATE               Sulfoguajakol

R05CA10  COMBINATIONS                 Expektorancia, kombinace (kromě kombinací s antitusiky)
R05CA11  LEVOVERBENONE                 Levoverbenon
R05CB   MUCOLYTICS                  Mukolytika
R05CB01  ACETYLCYSTEINE                Acetylcystein
R05CB02  BROMHEXINE                  Bromhexin
R05CB03  CARBOCISTEINE                 Karbocystein
R05CB04  EPRAZINONE                  Eprazinon
R05CB05  MESNA                     Mesna
R05CB06  AMBROXOL                   Ambroxol
R05CB07  SOBREROL                   Sobrerol
R05CB08  DOMIODOL                   Domiodol
R05CB09  LETOSTEINE                  Letostein
R05CB10  COMBINATIONS                 Mukolytika, kombinace
R05CB11  STEPRONIN                   Stepronin
R05CB12  TIOPRONIN                   Tiopronin
R05CB13  DORNASE ALFA (DESOXYRIBONUCLEASE)       Alfa dornáza (desoxyribonukleáza)
R05CB14  NELTENEXINE                  Neltenexin
R05CB15  ERDOSTEINE                  Erdostein
     COUGH SUPPRESSANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH
R05D   EXPECTORA                   Antitusika, kromě kombinací s expektorancii
R05DA   OPIUM ALKALOIDS AND DERIVATIVES        Opiové alkaloidy a deriváty
R05DA01  ETHYLMORPHINE                 Ethylmorfin
R05DA03  HYDROCODONE                  Hydrokodon
R05DA04  CODEINE                    Kodein
R05DA05  OPIUM ALKALOIDS WITH MORPHINE         Opiové alkaloidy s morfinem
R05DA06  NORMETHADONE                 Normethadon
R05DA07  NOSCAPINE                   Noskapin
R05DA08  PHOLCODINE                  Folkodin
R05DA09  DEXTROMETHORPHAN               Dextromethorfan
R05DA10  THEBACON                   Thebakon
R05DA11  DIMEMORFAN                  Dimemorfan
R05DA12  ACETYLDIHYDROCODEINE             Acetyldihydrokodein
R05DA20  COMBINATIONS                 Opiové alkaloidy a deriváty, kombinace
R05DB   OTHER COUGH SUPPRESSANTS           Jiná antitusika
R05DB01  BENZONATATE                  Benzonatát
R05DB02  BENPROPERINE                 Benproperin
R05DB03  CLOBUTINOL                  Klobutinol
R05DB04  ISOAMINILE                  Isoaminil
R05DB05  PENTOXYVERINE                 Pentoxyverin
R05DB07  OXOLAMINE                   Oxolamin
R05DB09  OXELADIN                   Oxeladin
R05DB10  CLOFEDANOL                  Klofenadol
R05DB11 PIPAZETATE                  Pipazetát
R05DB12 BIBENZONIUM BROMIDE              Bibenzonium-bromid
R05DB13 BUTAMIRATE                  Butamirát
R05DB14 FEDRILATE                   Fedrilát
R05DB15 ZIPEPROL                   Zipeprol
R05DB16 DIBUNATE                   Dibunát
R05DB17 DROXYPROPINE                 Droxypropin
R05DB18 PRENOXDIAZINE                 Prenoxdiazin
R05DB19 DROPROPIZINE                 Dropropizin
R05DB20 COMBINATIONS                 Jiná antitusika, kombinace
R05DB21 CLOPERASTINE                 Kloperastin
R05DB22 MEPROTIXOL                  Meprotixol
R05DB23 PIPERIDIONE                  Piperidion
R05DB24 TIPEPIDINE                  Tipepidin
R05DB25 MORCLOFONE                  Morklofon
R05DB26 NEPINALONE                  Nepinalon
R05DB27 LEVODROPROPIZINE               Levodropropizin
R05DB28 DIMETHOXANATE                 Dimethoxanát
    COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS,
R05F  COMBINATIONS                 Antitusika a expektorancia, kombinace
R05FA  OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS      Opiové deriváty a expektorancia
R05FA01 OPIUM DERIVATIVES AND MUCOLYTICS       Opiové deriváty a mukolytika
R05FA02 OPIUM DERIVATIVES AND EXPECTORANTS      Opiové deriváty a expektorancia

R05FB   OTHER COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS  Jiná antitusika a mukolytika
R05FB01  COUGH SUPPRESSANTS AND MUCOLYTICS      Antitusika a mukolytika
R05FB02  COUGH SUPPRESSANTS AND EXPECTORANTS     Antitusika a expektorancia
R05X   OTHER COLD COMBINATION PREPARATIONS     Jiná kombinovaná léčiva proti nachlazení
R06    ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE       Antihistaminika pro systémovou aplikaci
R06A   ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE       Antihistaminika pro systémovou aplikaci
R06AA   AMINOALKYL ETHERS              Aminoalkylétery
R06AA01  BROMAZINE                  Bromazin
R06AA02  DIPHENHYDRAMINE               Difenhydramin
R06AA04  CLEMASTINE                 Klemastin
R06AA06  CHLORPHENOXAMINE              Chlorfenoxamin
R06AA07  DIPHENYLPYRALINE              Difenylpyralin
R06AA08  CARBINOXAMINE                Karbinoxamin
R06AA09  DOXYLAMINE                 Doxylamin
R06AA52  DIPHENHYDRAMINE, COMBINATIONS        Difenhydramin, kombinace
R06AA54  CLEMASTINE, COMBINATIONS          Klemastin, kombinace
R06AA56  CHLORPHENOXAMINE, COMBINATIONS       Chlorfenoxamin, kombinace
R06AA57  DIPHENYLPYRALINE, COMBINATIONS       Difenylpyralin, kombinace
R06AB   SUBSTITUTED ALKYLAMINES           Substituované alkylaminy
R06AB01  BROMPHENIRAMINE               Bromfeniramin
R06AB02  DEXCHLORPHENIRAMINE             Dexchlorfeniramin
R06AB03  DIMETINDENE                 Dimetinden
R06AB04  CHLORPHENAMINE               Chlorfeniramin
R06AB05  PHENIRAMINE                 Feniramin
R06AB06  DEXBROMPHENIRAMINE             Dexbromfeniramin
R06AB07  TALASTINE                  Talastin
R06AB51  BROMPHENIRAMINE, COMBINATIONS        Bromfeniramin, kombinace
R06AB52  DEXCHLORPHENIRAMINE, COMBINATIONS      Dexchlorfeniramin, kombinace
R06AB54  CHLORPHENAMINE, COMBINATIONS        Chlorfeniramin, kombinace
R06AB56  DEXBROMPHENIRAMINE, COMBINATIONS      Dexbromfeniramin, kombinace
R06AC   SUBSTITUTED ETHYLENE DIAMINES        Substituované ethylendiaminy
R06AC01  MEPYRAMINE                 Mepyramin
R06AC02  HISTAPYRRODINE               Histapyrrodin
R06AC03  CHLOROPYRAMINE               Chlorpyramin
R06AC04  TRIPELENNAMINE               Tripelenamin
R06AC05  METHAPYRILENE                Methapyrilen
R06AC06  THONZYLAMINE                Thonzylamin
R06AC52  HISTAPYRRODINE, COMBINATIONS        Histapyrrodin, kombinace
R06AC53  CHLOROPYRAMINE, COMBINATIONS        Chlorpyramin, kombinace
R06AD   PHENOTHIAZINE DERIVATIVES          Fenothiazinové deriváty
R06AD01  ALIMEMAZINE               Alimemazin
R06AD02  PROMETHAZINE               Promethazin
R06AD03  THIETHYLPERAZINE             Thiethylperazin
R06AD04  METHDILAZINE               Methdilazin
R06AD05  HYDROXYETHYLPROMETHAZINE         Hydroxyethylpromethazin
R06AD06  THIAZINAM                Thiazinam
R06AD07  MEQUITAZINE               Mechitazin
R06AD08  OXOMEMAZINE               Oxomemazin
R06AD09  ISOTHIPENDYL               Isothipendyl
R06AD52  PROMETHAZINE, COMBINATIONS        Promethazin, kombinace
R06AD55  HYDROXYETHYLPROMETHAZINE, COMBINATIONS  Hydroxyethylpromethazin, kombinace
R06AE   PIPERAZINE DERIVATIVES          Piperazinové deriváty
R06AE01  BUCLIZINE                Buklizin
R06AE03  CYCLIZINE                Cyklizin
R06AE04  CHLORCYCLIZINE              Chlorcyklizin
R06AE05  MECLOZINE                Meklozin
R06AE06  OXATOMIDE                Oxatomid
R06AE07  CETIRIZINE                Cetirizin
R06AE09  LEVOCETIRIZINE              Levocetirizin
R06AE51  BUCLIZINE, COMBINATIONS         Buklizin, kombinace
R06AE53  CYCLIZINE, COMBINATIONS         Cyklizin, kombinace
R06AE55  MECLOZINE, COMBINATIONS         Meklozin, kombinace
R06AK   COMBINATIONS OF ANTIHISTAMINES      Kombinace antihistaminik pro systémovou aplikaci
R06AX   OTHER ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE  Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci
R06AX01  BAMIPINE                 Bamipin
R06AX02  CYPROHEPTADINE              Cyproheptadin
R06AX03  THENALIDINE               Thenalidin
R06AX04  PHENINDAMINE               Fenindamin
R06AX05  ANTAZOLINE                Antazolin
R06AX07  TRIPROLIDINE               Triprolidin
R06AX08  PYRROBUTAMINE              Pyrrobutamin
R06AX09  AZATADINE                Azatadin
R06AX11  ASTEMIZOLE                Astemizol
R06AX12  TERFENADINE               Terfenadin
R06AX13  LORATADINE                Loratadin
R06AX15  MEBHYDROLIN               Mebhydrolin
R06AX16  DEPTROPINE                Deptropin
R06AX17  KETOTIFEN                Ketotifen
R06AX18  ACRIVASTINE               Akrivastin
R06AX19  AZELASTINE                Azelastin
R06AX21  TRITOQUALINE               Tritochalin
R06AX22  EBASTINE                 Ebastin
R06AX23  PIMETHIXENE               Pimethixen
R06AX24  EPINASTINE                Epinastin
R06AX25  MIZOLASTINE               Mizolastin
R06AX26  FEXOFENADINE               Fexofenadin
R06AX27  DESLORATADINE              Desloratadin
R06AX28  RUPATADINE                Rupatadin
R06AX53  THENALIDINE, COMBINATIONS        Thenalidin, kombinace
R06AX58  PYRROBUTAMINE, COMBINATIONS       Pyrrobutamin, kombinace
R07    OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS    Jiná léčiva respiračního systému
R07A   OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS    Jiná léčiva respiračního systému
R07AA   LUNG SURFACTANTS             Plicní surfaktanty
R07AA01  COLFOSCERIL PALMITATE          Kolfosceril-palmitát
R07AA02  NATURAL PHOSPHOLIPIDS          Přírodní fosfolipidy
R07AA30  COMBINATIONS               Plicní surfaktanty, kombinace
R07AB   RESPIRATORY STIMULANTS          Dechová stimulancia
R07AB01  DOXAPRAM                 Doxapram
R07AB02  NIKETHAMIDE               Nikethamid
R07AB03  PENTETRAZOL               Pentetrazol
R07AB04  ETAMIVAN                 Etamivan
R07AB05  BEMEGRIDE                Bemegrid
R07AB06  PRETHCAMIDE               Pretkamid
R07AB07  ALMITRINE                Almitrin
R07AB08  DIMEFLINE                   Dimeflin
R07AB09  MEPIXANOX                   Mepixanox
R07AB52  NIKETHAMIDE, COMBINATIONS           Niketamid, kombinace
R07AB53  PENTETRAZOL, COMBINATIONS           Pentetrazol, kombinace
R07AX   OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS       Jiná léčiva respiračního systému
R07AX01  NITRIC OXIDE                 Oxid dusnatý
S     SENSORY ORGANS                Smyslové orgány
S01    OPHTHALMOLOGICALS               Oftalmologika
S01A   ANTIINFECTIVES                Antiinfektiva
S01AA   ANTIBIOTICS                  Antibiotika
S01AA01  CHLORAMPHENICOL                Chloramfenikol
S01AA02  CHLORTETRACYCLINE               Chlortetracyklin
S01AA03  NEOMYCIN                   Neomycin
S01AA04  OXYTETRACYCLINE                Oxytetracyklin
S01AA05  TYROTHRICIN                  Tyrothricin
S01AA07  FRAMYCETIN                  Framycetin
S01AA09  TETRACYCLINE                 Tetracyklin
S01AA10  NATAMYCIN                   Natamycin
S01AA11  GENTAMICIN                  Gentamicin
S01AA12  TOBRAMYCIN                  Tobramycin
S01AA13  FUSIDIC ACID                 Fusidová kyselina
S01AA14  BENZYLPENICILLIN               Benzylpenicilin
S01AA15  DIHYDROSTREPTOMYCIN              Dihydrostreptomycin
S01AA16  RIFAMYCIN                   Rifamycin
S01AA17  ERYTHROMYCIN                 Erythromycin
S01AA18  POLYMYXIN B                  Polymyxin B
S01AA19  AMPICILLIN                  Ampicilin
S01AA20  ANTIBIOTICS IN COMBINATION WITH OTHER DRUGS  Antibiotika v kombinaci s ostatními léčivy
S01AA21  AMIKACIN                   Amikacin
S01AA22  MICRONOMICIN                 Mikronomicin
S01AA23  NETILMICIN                  Netilmicin
S01AA24  KANAMYCIN                   Kanamycin
S01AA25  AZIDAMFENICOL                 Azidamfenikol
S01AA30  COMBINATIONS OF DIFFERENT ANTIBIOTICS     Kombinace různých antibiotik
S01AB   SULFONAMIDES                 Sulfonamidy
S01AB01  SULFAMETHIZOLE                Sulfamethizol
S01AB02  SULFAFURAZOLE                 Sulfafurazol
S01AB03  SULFADICRAMIDE                Sulfadikramid
S01AB04  SULFACETAMIDE                 Sulfacetamid
S01AB05  SULFAFENAZOL                 Sulfafenazol
S01AD   ANTIVIRALS                  Virostatika
S01AD01  IDOXURIDINE                  Idoxuridin
S01AD02  TRIFLURIDINE                 Trifluridin
S01AD03  ACICLOVIR                   Aciklovir
S01AD05  INTERFERON                  Interferon
S01AD06  VIDARABINE                  Vidarabin
S01AD07  FAMCICLOVIR                  Famciklovir
S01AD08  FOMIVIRSEN                  Fomivirsen
S01AD09  GANCICLOVIR                  Ganciklovir
S01AX   OTHER ANTIINFECTIVES             Jiná antiinfektiva
S01AX01  MERCURY COMPOUNDS               Sloučeniny rtuti
S01AX02  SILVER COMPOUNDS               Sloučeniny stříbra
S01AX03  ZINC COMPOUNDS                Sloučeniny zinku
S01AX04  NITROFURAL                  Nitrofural
S01AX05  BIBROCATHOL                  Bibrokathol
S01AX06  RESORCINOL                  Resorcinol
S01AX07  SODIUM BORATE                 Tetraboritan sodný
S01AX08  HEXAMIDINE                  Hexamidin
S01AX09  CHLORHEXIDINE                 Chlorhexidin
S01AX10  SODIUM PROPIONATE               Natrium-propionát
S01AX11  OFLOXACIN                   Ofloxacin
S01AX12  NORFLOXACIN                  Norfloxacin
S01AX13  CIPROFLOXACIN                 Ciprofloxacin
S01AX14  DIBROMPROPAMIDINE               Dibrompropamidin
S01AX15  PROPAMIDINE                   Propamidin
S01AX16  PICLOXYDINE                   Pikloxydin
S01AX17  LOMEFLOXACIN                  Lomefloxacin
S01AX18  POVIDONE-IODINE                 Jodovaný povidon
S01AX19  LEVOFLOXACIN                  Levofloxacin
S01AX21  GATIFLOXACIN                  Gatifloxacin
S01AX22  MOXIFLOXACIN                  Moxifloxacin
S01B   ANTIINFLAMMATORY AGENTS             Protizánětlivá léčiva
S01BA   CORTICOSTEROIDS, PLAIN             Kortikosteroidy, samotné
S01BA01  DEXAMETHASONE                  Dexamethason
S01BA02  HYDROCORTISONE                 Hydrokortison
S01BA03  CORTISONE                    Kortison
S01BA04  PREDNISOLONE                  Prednisolon
S01BA05  TRIAMCINOLONE                  Triamcinolon
S01BA06  BETAMETHASONE                  Betamethason
S01BA07  FLUOROMETHOLONE                 Fluorometholon
S01BA08  MEDRYSONE                    Medryson
S01BA09  CLOBETASONE                   Klobetason
S01BA10  ALCLOMETASONE                  Alklometason
S01BA11  DESONIDE                    Desonid
S01BA12  FORMOCORTAL                   Formokortal
S01BA13  RIMEXOLONE                   Rimexolom
S01BA14  LOTEPREDNOL                   Loteprednol
S01BA15  FLUOCINOLONE ACETONIDE             Fluocinolon-acetonid

S01BB   CORTICOSTEROIDS AND MYDRIATICS IN COMBINATION  Kortikosteroidy a mydriatika v kombinaci
S01BB01  HYDROCORTISONE AND MYDRIATICS          Hydrokortison a mydriatika
S01BB02  PREDNISOLONE AND MYDRIATICS           Prednisolon a mydriatika
S01BB03  FLUOROMETHOLONE AND MYDRIATICS         Fluorometholon a mydriatika
S01BB04  BETAMETHASONE AND MYDRIATICS          Betamethason a mydriatika
S01BC   ANTIINFLAMMATORY AGENTS, NON-STEROIDS      Nesteroidní protizánětlivá léčiva
S01BC01  INDOMETACIN                   Indometacin
S01BC02  OXYPHENBUTAZONE                 Oxyfenbutazon
S01BC03  DICLOFENAC                   Diklofenak
S01BC04  FLURBIPROFEN                  Flurbiprofen
S01BC05  KETOROLAC                    Ketorolak
S01BC06  PIROXICAM                    Piroxikam
S01BC07  BENDAZAC                    Bendazak
S01BC08  SALICYLIC ACID                 Kyselina salicylová
S01BC09  PRANOPROFEN                   Pranoprofen
S01BC10  NEPAFENAC
     ANTIINFLAMMATORY AGENTS AND ANTIINFECTIVES IN
S01C   COMBINA                     Protizánětlivá léčiva a antiinfektiva v kombinaci
     CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN
S01CA   COMBINATION                   Kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
S01CA01  DEXAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES        Dexamethason a antiinfektiva
S01CA02  PREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES         Prednisolon a antiinfektiva
S01CA03  HYDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES        Hydrokortison a antiinfektiva
S01CA04  FLUOCORTOLONE AND ANTIINFECTIVES        Fluokortolon a antiinfektiva
S01CA05  BETAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES        Betamethason a antiinfektiva
S01CA06  FLUDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES       Fludrokortison a antiinfektiva
S01CA07  FLUOROMETHOLONE AND ANTIINFECTIVES       Fluorometholon a antiinfektiva
S01CA08  METHYLPREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES      Methylprednisolon a antiinfektiva
S01CA09  CHLOROPREDNISONE AND ANTIINFECTIVES       Chlorprednison a antiinfektiva
S01CA10  FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTIINFECTIVES    Fluocinolonacetonid a antiinfektiva
S01CA11  CLOBETASONE AND ANTIINFECTIVES         Klobetason a antiinfektiva
     CORTICOSTEROIDS/ANTIINFECTIVES/MYDRIATICS IN
S01CB   COMBINAT                    Kortikosteroidy, antiinfektiva a mydriatika v kombinaci
S01CB01  DEXAMETHASONE                  Dexamethason
S01CB02  PREDNISOLONE                  Prednisolon
S01CB03  HYDROCORTISONE                 Hydrokortison
S01CB04  BETAMETHASONE                  Betamethason
S01CB05  FLUOROMETHOLONE                 Fluormetholon
    ANTIINFLAMMATORY AGENTS, NON-STEROIDS AND
S01CC  ANTIINFECTI                 Nesteroidní protizánětlivá léčiva a antiinfektiva v kombinaci
S01CC01 DICLOFENAC AND ANTIINFECTIVES        Diklofenak a antiinfektiva
S01E  ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS1)   Antiglaukomatika a miotika
S01EA  SYMPATHOMIMETICS IN GLAUCOMA THERAPY    Sympatomimetika pro léčbu glaukomu
S01EA01 EPINEPHRINE                 Epinefrin (adrenalin)
S01EA02 DIPIVEFRINE                 Dipivefrin
S01EA03 APRACLONIDINE                Apraklonidin
S01EA04 CLONIDINE                  Klonidin
S01EA05 BRIMONIDINE                 Brimonidin
S01EA51 EPINEPHRINE, COMBINATIONS          Epinefrin (adrenalin), kombinace
S01EB  PARASYMPATHOMIMETICS            Parasympatomimetika
S01EB01 PILOCARPINE                 Pilokarpin
S01EB02 CARBACHOL                  Karbachol
S01EB03 ECOTHIOPATE                 Ekothiopát
S01EB04 DEMECARIUM                 Demekarium
S01EB05 PHYSOSTIGMINE                Fysostigmin
S01EB06 NEOSTIGMINE                 Neostigmin
S01EB07 FLUOSTIGMINE                Fluostigmin
S01EB08 ACECLIDINE                 Aceklidin
S01EB09 ACETYLCHOLINE                Acetylcholin
S01EB10 PARAOXON                  Paraoxon
S01EB51 PILOCARPINE, COMBINATIONS          Pilokarpin, kombinace
S01EB58 ACECLIDINE, COMBINATIONS          Aceklidin, kombinace
S01EC  CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORS        Inhibitory karboanhydrázy
S01EC01 ACETAZOLAMIDE                Acetazolamid
S01EC02 DICLOFENAMIDE                Diklofenamid
S01EC03 DORZOLAMIDE                 Dorzolamid
S01EC04 BRINZOLAMIDE                Brinzolamid
S01EC05 METHAZOLAMIDE                Methazolamid
S01ED  BETA BLOCKING AGENTS            Betablokátory
S01ED01 TIMOLOL                   Timolol
S01ED02 BETAXOLOL                  Betaxolol
S01ED03 LEVOBUNOLOL                 Levobunolol
S01ED04 METIPRANOLOL                Metipranolol
S01ED05 CARTEOLOL                  Karteolol
S01ED06 BEFUNOLOL                  Befunolol
S01ED51 TIMOLOL, COMBINATIONS            Timolol, kombinace
S01ED52 BETAXOLOL, COMBINATIONS           Betaxolol, kombinace
S01ED54 METIPRANOLOL, COMBINATIONS         Metipranolol, kombinace
S01ED55 CARTEOLOL, COMBINATIONS           Karteolol, kombince
S01EE  PROSTAGLANDIN ANALOGUES           Analogy prostaglandinů
S01EE01 LATANOPROST                 Latanoprost
S01EE02 UNOPROSTONE                 Unoproston
S01EE03 BIMATOPROST                 Bimatoprost
S01EE04 TRAVOPROST                 Travoprost
S01EX  OTHER ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS       Jiná antiglaukomatika
S01EX01 GUANETHIDINE                Guanethidin
S01EX02 DAPIPRAZOLE                 Dapiprazol
S01F  MYDRIATICS AND CYCLOPLEGICS         Mydriatika a cykloplegika
S01FA  ANTICHOLINERGICS              Anticholinergika
S01FA01 ATROPINE                  Atropin
S01FA02 SCOPOLAMINE                 Skopolamin
S01FA03 METHYLSCOPOLAMINE              Methylskopolamin
S01FA04 CYCLOPENTOLATE               Cyklopentolát
S01FA05 HOMATROPINE                 Homatropin
S01FA06 TROPICAMIDE                 Tropikamid
S01FA56 TROPICAMIDE, COMBINATIONS          Tropikamid, kombinace
    SYMPATHOMIMETICS EXCL. ANTIGLAUCOMA
S01FB  PREPARATIONS                Sympatomimetika, kromě antiglaukomatik
S01FB01 PHENYLEPHRINE                Fenylefrin
S01FB02 EPHEDRINE                  Efedrin
S01FB03 IBOPAMINE                  Ibopamin
S01G  DECONGESTANTS AND ANTIALLERGICS       Dekongesční léčiva a antialergika
S01GA   SYMPATHOMIMETICS USED AS DECONGESTANTS   Sympatomimetika pouţívaná jako dekongesční léčiva
S01GA01  NAPHAZOLINE                Nafazolin
S01GA02  TETRYZOLINE                Tetryzolin
S01GA03  XYLOMETAZOLINE               Xylometazolin
S01GA04  OXYMETAZOLINE               Oxymetazolin
S01GA05  PHENYLEPHRINE               Fenylefrin
S01GA06  OXEDRINE                  Oxedrin
S01GA51  NAPHAZOLINE, COMBINATIONS         Nafazolin, kombinace
S01GA52  TETRYZOLINE, COMBINATIONS         Tetryzolin, kombinace
S01GA53  XYLOMETAZOLINE, COMBINATIONS        Xylometazolin, kombinace
S01GA55  PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS        Fenylefrin, kombinace
S01GA56  OXEDRINE, COMBINATIONS           Oxedrin, kombinace
S01GX   OTHER ANTIALLERGICS            Jiná antialergika
S01GX01  CROMOGLICIC ACID              Kyselina chromoglykanová
S01GX02  LEVOCABASTINE               Levokabastin
S01GX03  SPAGLUMIC ACID               Kyselina spaglumová
S01GX04  NEDOCROMIL                 Nedokromil
S01GX05  LODOXAMIDE                 Lodoxamid
S01GX06  EMEDASTINE                 Emedastin
S01GX07  AZELASTINE                 Azelastin
S01GX08  KETOTIFEN                 Ketotifen
S01GX09  OLOPATADINE                Olopatadin
S01GX10  EPINASTINE                 Epinastin
S01GX51  CROMOGLICIC ACID, COMBINATIONS       Kyselina chromoglykanová, kombinace
S01H   LOCAL ANESTHETICS             Lokální anestetika
S01HA   LOCAL ANESTHETICS             Lokální anestetika
S01HA01  COCAINE                  Kokain
S01HA02  OXYBUPROCAINE               Oxybuprokain
S01HA03  TETRACAINE                 Tetrakain
S01HA04  PROXYMETACAINE               Proxymetakain
S01HA05  PROCAINE                  Prokain
S01HA06  CINCHOCAINE                Cinchokain
S01HA07  LIDOCAINE                 Lidokain
S01HA30  COMBINATIONS                Lokální anestetika, kombinace
S01J   DIAGNOSTIC AGENTS             Diagnostika
S01JA   COLOURING AGENTS              Barviva
S01JA01  FLUORESCEIN                Fluorescein
S01JA02  ROSE BENGAL SODIUM             Bengálská červeň, sodná sůl
S01JA51  FLUORESCEIN, COMBINATIONS         Fluorescein, kombinace
S01JX   OTHER OPHTHALMOLOGICAL DIAGNOSTIC AGENTS  Jiná oční diagnostika
S01K   SURGICAL AIDS               Pomocné přípravky pro oční chirurgii
S01KA   VISCOELASTIC SUBSTANCES          Viskoelastické substance
S01KA01  HYALURONIC ACID              Kyselina hyaluronová
S01KA02  HYPROMELLOSE                Hypromelóza
S01KA51  HYALURONIC ACID, COMBINATIONS       Kyselina hyaluronová, kombinace
S01KX   OTHER SURGICAL AIDS            Jiné pomocné přípravky pro oční chirurgii
S01KX01  CHYMOTRYPSIN                Chymotrypsin
S01L   OCULAR VASCULAR DISORDER AGENTS      Látky k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace
S01LA   ANTINEOVASCULARISATION AGENTS       Látky určené k léčbě neovaskularizace v oblasti oka
S01LA01  VERTEPORFIN                Verteporfin
S01LA02  ANECORTAVE                 Anekortav
S01LA03  PEGAPTANIB                 Pegaptanib
S01LA04  RANIBIZUMAB                Ranibizumab
S01X   OTHER OPHTHALMOLOGICALS          Jiná oftalmologika
S01XA   OTHER OPHTHALMOLOGICALS          Jiná oftalmologika
S01XA01  GUAIAZULEN                 Guajazulen
S01XA02  RETINOL                  Retinol
S01XA03  SODIUM CHLORIDE, HYPERTONIC        Chlorid sodný, hypertonický
S01XA04  POTASSIUM IODIDE              Jodid draselný
S01XA05  SODIUM EDETATE               Natrium-edetát
S01XA06  ETHYLMORPHINE               Ethylmorfin
S01XA07  ALUM                    Síran draselno-hlinitý (kamenec)
S01XA08  ACETYLCYSTEINE               Acetylcystein
S01XA09  IODOHEPARINATE               Jodoheparinat
S01XA10  INOSINE                   Inosin
S01XA11  NANDROLONE                 Nandrolon
S01XA12  DEXPANTHENOL                Dexpanthenol
S01XA13  ALTEPLASE                  Alteplasa
S01XA14  HEPARIN                   Heparin
S01XA15  ASCORBIC ACID                Kyselina askorbová
     ARTIFICIAL TEARS AND OTHER INDIFFERENT
S01XA20  PREPARATIONS                Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky
S02    OTOLOGICALS                 Otologika
S02A   ANTIINFECTIVES               Antiinfektiva
S02AA   ANTIINFECTIVES               Antiinfektiva
S02AA01  CHLORAMPHENICOL               Chloramfenikol
S02AA02  NITROFURAL                 Nitrofural
S02AA03  BORIC ACID                 Kyselina boritá
S02AA04  ALUMINIUM ACETOTARTRATE           Octan a vínan hlinitý (aluminium acetotartarat)
S02AA05  CLIOQUINOL                 Kliochinol
S02AA06  HYDROGEN PEROXIDE              Peroxid vodíku
S02AA07  NEOMYCIN                  Neomycin
S02AA08  TETRACYCLINE                Tetracyklin
S02AA09  CHLORHEXIDINE                Chlorhexidin
S02AA10  ACETIC ACID                 Kyselina octová
S02AA11  POLYMYXIN B                 Polymyxin B
S02AA12  RIFAMYCIN                  Rifamycin
S02AA13  MICONAZOLE                 Mikonazol
S02AA14  GENTAMICIN                 Gentamicin
S02AA15  CIPROFLOXACIN                Ciprofloxacin
S02AA30  ANTIINFECTIVES, COMBINATIONS        Antiinfektiva, kombinace
S02B   CORTICOSTEROIDS               Kortikosteroidy
S02BA   CORTICOSTEROIDS               Kortikosteroidy
S02BA01  HYDROCORTISONE               Hydrokortison
S02BA03  PREDNISOLONE                Prednisolon
S02BA06  DEXAMETHASONE                Dexamethason
S02BA07  BETAMETHASONE                Betamethason
     CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN
S02C   COMBINATION                 Kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
     CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN
S02CA   COMBINATION                 Kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
S02CA01  PREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES       Prednisolon a antiinfektiva
S02CA02  FLUMETASONE AND ANTIINFECTIVES       Flumetason a antiinfektiva
S02CA03  HYDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES      Hydrokortison a antiinfektiva
S02CA04  TRIAMCINOLONE AND ANTIINFECTIVES      Triamcinolon a antiinfektiva
S02CA05  FLUOCINOLONE ACETONIDE AND ANTIINFECTIVES  Fluocinolon-acetonid a antiinfektiva
S02CA06  DEXAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES      Dexamethason a antiinfektiva
S02CA07  FLUDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES     Fludrokortison a antiinfektiva
S02D   OTHER OTOLOGICALS              Jiná otologika
S02DA   ANALGESICS AND ANESTHETICS         Analgetika a anestetika
S02DA01  LIDOCAINE                  Lidokain
S02DA02  COCAINE                   Kokain
S02DA30  COMBINATIONS                Analgetika a anestetika, kombinace
S02DC   INDIFFERENT PREPARATIONS          Indiferentní přípravky
     OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL
S03    PREPARATIONS                Oftalmologika a otologika
S03A   ANTIINFECTIVES               Antiinfektiva
S03AA   ANTIINFECTIVES               Antiinfektiva
S03AA01  NEOMYCIN                  Neomycin
S03AA02  TETRACYCLINE                Tetracyklin
S03AA03  POLYMYXIN B                 Polymyxin B
S03AA04  CHLORHEXIDINE                Chlorhexidin
S03AA05  HEXAMIDINE                 Hexamidin
S03AA06  GENTAMICIN                 Gentamicin
S03AA07  CIPROFLOXACIN                Ciprofloxacin
S03AA08  CHLORAMPHENICOL               Chloramfenikol
S03AA30  ANTIINFECTIVES, COMBINATIONS        Antiinfektiva, kombinace
S03B   CORTICOSTEROIDS               Kortikosteroidy
S03BA   CORTICOSTEROIDS             Kortikosteroidy
S03BA01  DEXAMETHASONE              Dexamethason
S03BA02  PREDNISOLONE              Prednisolon
S03BA03  BETAMETHASONE              Betamethason
     CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN
S03C   COMBINATION               Kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
     CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN
S03CA   COMBINATION               Kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci
S03CA01  DEXAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES    Dexamethason a antiinfektiva
S03CA02  PREDNISOLONE AND ANTIINFECTIVES     Prednisolon a antiinfektiva
S03CA04  HYDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES    Hydrokortison a antiinfektiva
S03CA05  FLUDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES   Fludrokortison a antiinfektiva
S03CA06  BETAMETHASONE AND ANTIINFECTIVES    Betamethason a antiinfektiva
     OTHER OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL
S03D   PREPARATIONS              Jiná oftalmologika a otologika
V     VARIOUS                 Různé přípravky
V01    ALLERGENS                Alergeny
V01A   ALLERGENS                Alergeny
V01AA   ALLERGEN EXTRACTS            Extrakty alergenů
V01AA01  FEATHER                 Alergeny peří
V01AA02  GRASS POLLEN              Travní pyly, alergeny
V01AA03  HOUSE DUST               Domácí prach, alergeny
V01AA04  MOULD FUNGUS AND YEAST FUNGUS      Plísně a kvasinky, alergeny
V01AA05  TREE POLLEN               Pyly stromů, alergeny
V01AA07  INSECTS                 Hmyzí alergeny
V01AA08  FOOD                  Potravinové alergeny
V01AA09  TEXTILES                Textilní alergeny
V01AA10  FLOWERS                 Alergeny květin
V01AA11  ANIMALS                 Zvířecí alergeny
V01AA20  VARIOUS                 Různé alergeny
V03    ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS     Všechny jiné terapeutické přípravky
V03A   ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS     Všechny jiné terapeutické přípravky
V03AB   ANTIDOTES                Antidota
V03AB01  IPECACUANHA               Ipekakuanha
V03AB02  NALORPHINE               Nalorfin
V03AB03  EDETATES                Edetáty
V03AB04  PRALIDOXIME               Pralidoxim
V03AB05  PREDNISOLONE AND PROMETHAZINE      Prednisolon a promethazin
V03AB06  THIOSULFATE               Thiosírany
V03AB08  SODIUM NITRITE             Dusitan sodný
V03AB09  DIMERCAPROL               Dimerkaprol
V03AB13  OBIDOXIME                Obidoxim
V03AB14  PROTAMINE                Protamin
V03AB15  NALOXONE                Naloxon
V03AB16  ETHANOL                 Ethanol
V03AB17  METHYLTHIONINIUM CHLORIDE        Metylthioniniumchlorid
V03AB18  POTASSIUM PERMANGANATE         Manganistan draselný
V03AB19  PHYSOSTIGMINE              Fysostigmin
V03AB20  COPPER SULFATE             Síran měďnatý
V03AB21  POTASSIUM IODIDE            Jodid draselný
V03AB22  AMYL NITRITE              Amylnitrit
V03AB23  ACETYLCYSTEINE             Acetylcystein
V03AB24  DIGITALIS ANTITOXIN           Digitalisový antitoxin
V03AB25  FLUMAZENIL               Flumazenil
V03AB26  METHIONINE               Methionin
V03AB27  4-DIMETHYLAMINOPHENOL          4-dimethylaminofenol
V03AB29  CHOLINESTERASE             Cholinesteráza
V03AB31  PRUSSIAN BLUE              Berlínská modř
V03AB32  GLUTATHIONE               Glutathion
V03AB33  HYDROXOCOBALAMIN            Hydroxokobalamin
V03AB34  FOMEPIZOLE               Fomepizol
V03AC   IRON CHELATING AGENTS          Látky tvořící cheláty se ţelezem
V03AC01  DEFEROXAMINE              Deferoxamin
V03AC02  DEFERIPRONE               Deferipron
V03AC03 DEFERASIROX                Deferasirox
    DRUGS FOR TREATMENT OF HYPERKALEMIA AND
V03AE  HYPERPHOSPHAT               Léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie
V03AE01 POLYSTYRENE SULFONATE           Polystyren-sulfonát
V03AE02 SEVELAMER                 Sevelamer
V03AE03 LANTHANUM CARBONATE            Lanthan-karbonát
V03AE04 CALCIUM ACETATE AND MAGNESIUM CARBONATE
    DETOXIFYING AGENTS FOR ANTINEOPLASTIC
V03AF  TREATMENT                 Léčiva ke sníţení toxicity protinádorové léčby
V03AF01 MESNA                   Mesna
V03AF02 DEXRAZOXANE                Dexrazoxan
V03AF03 CALCIUM FOLINATE             Kalcium-folinát
V03AF04 CALCIUM LEVOFOLINATE           Kalcium-levofolinát
V03AF05 AMIFOSTINE                Amifostin
V03AF06 SODIUM FOLINATE              Natrium-folinát
V03AF07 RASBURICASE                Rasburikáza
V03AF08 PALIFERMIN                Palifermin
V03AF09 GLUCARPIDASE               Glukarpidáza
V03AG  DRUGS FOR TREATMENT OF HYPERCALCEMIA   Přípravky pro léčbu hyperkalcemie
V03AG01 SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE        Natrium-fosfocelulosa
V03AH  DRUGS FOR TREATMENT OF HYPOGLYCEMIA    Přípravky pro léčbu hypoglykemie
V03AH01 DIAZOXIDE                 Diazoxid
V03AK  TISSUE ADHESIVES             Tkáňová lepidla
V03AM  DRUGS FOR EMBOLISATION          Přípravky pro embolizaci
V03AN  MEDICAL GASES               Medicinální plyny
V03AN01 OXYGEN                  Kyslík
V03AN02 CARBON DIOXIDE              Oxid uhličitý
V03AN03 HELIUM                  Helium
V03AN04 NITROGEN                 Dusík
V03AN05 MEDICAL AIR                Medicinální vzduch
V03AX  OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS        Jiné terapeutické přípravky
V03AZ  NERVE DEPRESSANTS             Látky tlumící nervový systém
V03AZ01 ETHANOL                  Ethanol
V04   DIAGNOSTIC AGENTS             Diagnostika
V04B  URINE TESTS                Testy k vyšetření moči
V04C  OTHER DIAGNOSTIC AGENTS          Jiná diagnostika
V04CA  TESTS FOR DIABETES            Testy k vyšetření diabetu
V04CA01 TOLBUTAMIDE                Tolbutamid
V04CA02 GLUCOSE                  Glukóza
V04CB  TESTS FOR FAT ABSORPTION         Testy absorpce tuků
V04CB01 VITAMIN A CONCENTRATES          Koncentráty vitaminu A
V04CC  TESTS FOR BILE DUCT PATENCY        Testy průchodnosti ţlučovodů
V04CC01 SORBITOL                 Sorbitol
V04CC02 MAGNESIUM SULFATE             Síran hořečnatý
V04CC03 SINCALIDE                 Sinkalid
V04CC04 CERULETIDE                Ceruletid
V04CD  TESTS FOR PITUITARY FUNCTION       Testy k vyšetření funkce hypofýzy
V04CD01 METYRAPONE                Metyrapon
V04CD03 SERMORELIN                Sermorelin
V04CD04 CORTICORELIN               Kortikorelin
V04CD05 SOMATORELIN                Somatorelin
V04CE  TESTS FOR LIVER FUNCTIONAL CAPACITY    Testy pro stanovení funkční kapacity jater
V04CE01 GALACTOSE                 Galaktóza
V04CE02 SULFOBROMOPHTHALEIN            Sulfobromoftalein
V04CF  TUBERCULOSIS DIAGNOSTICS         Diagnostika tuberkulózy
V04CF01 TUBERCULIN                Tuberkulin
V04CG  TESTS FOR GASTRIC SECRETION        Testy ţaludeční sekrece
V04CG01 CATION EXCHANGE RESINS          Pryskyřičné měniče kationtů (katexy)
V04CG02 BETAZOLE                 Betazol
V04CG03 HISTAMINE PHOSPHATE            Histamin-fosfát
V04CG04 PENTAGASTRIN               Pentagastrin
V04CG05 METHYLTHIONINIUM CHLORIDE         Methylthioninium-chlorid
V04CG30 CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE       Kofein s natrium-benzoátem
V04CH  TESTS FOR RENAL FUNCTION         Testy k vyšetření renálních funkcí
V04CH01 INULIN AND OTHER POLYFRUCTOSANS          Inulin a jiné polyfruktózany
V04CH02 INDIGO CARMINE                   Indigokarmin
V04CH03 PHENOLSULFONPHTHALEIN               Fenolsulfonftalein
V04CH04 ALSACTIDE                     Alsaktid
V04CH30 AMINOHIPPURIC ACID                 Kyselina aminohippurová
V04CJ  TESTS FOR THYREOIDEA FUNCTION           Testy k vyšetření funkce štítné ţlázy
V04CJ01 THYROTROPIN                    Tyrotropin
V04CJ02 PROTIRELIN                     Protirelin
V04CK  TESTS FOR PANCREATIC FUNCTION           Testy k vyšetření funkce pankreatu
V04CK01 SECRETIN                      Sekretin
V04CK02 PANCREOZYMIN (CHOLECYSTOKININ)           Cholecystokinin
V04CK03 BENTIROMIDE                    Bentiromid
V04CL  TESTS FOR ALLERGIC DISEASES            Testy pro alergická onemocnění
V04CM  TESTS FOR FERTILITY DISTURBANCES          Testy k vyšetření poruch fertility
V04CM01 GONADORELIN                    Gonadorelin
V04CX  OTHER DIAGNOSTIC AGENTS              Jiná diagnostika
V06   GENERAL NUTRIENTS                 Celková výţiva
V06A  DIET FORMULATIONS FOR TREATMENT OF OBESITY     Dietní přípravky pro léčbu obezity
V06AA  LOW-ENERGY DIETS                  Nízkoenergetická dieta
V06B  PROTEIN SUPPLEMENTS                Bílkovinné doplňky
V06C  INFANT FORMULAS                  Dětská výţiva
V06CA  NUTRIENTS WITHOUT PHENYLALANINE          Výţiva bez fenylalaninu
V06D  OTHER NUTRIENTS                  Jiné přípravky pro výţivu
    CARBOHYDRATES/PROTEINS/MINERALS/VITAMINS,
V06DA  COMBINATION                    Sacharidy, proteiny, minerály, vitaminy, kombinace
    FAT/CARBOHYDRATES/PROTEINS/MINERALS/VITAMINS,
V06DB  COMBINA                      Tuky, sacharidy, proteiny, minerály, vitaminy, kombinace
V06DC  CARBOHYDRATES                   Sacharidy
V06DC01 GLUCOSE                      Glukóza
V06DC02 FRUCTOSE                      Fruktóza
    AMINO ACIDS, INCL. COMBINATIONS WITH
V06DD  POLYPEPTIDES                    Aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy

     AMINO ACIDS/CARBOHYDRATES/MINERALS/VITAMINS,
V06DE   COMBINAT                     Aminokyseliny, sacharidy, minerály, vitaminy, kombinace
V06DF   MILK SUBSTITUTES                 Náhrady mléka
V06DX   OTHER COMBINATIONS OF NUTRIENTS         Jiné kombinace přípravků pro výţivu
V06XX   PZLU                       Výţiva, dietetika (skupina pro VZP)
V07    ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS        Jiné neterapeutické přípravky
V07A   ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS        Jiné neterapeutické přípravky
V07AA   PLASTERS                     Náplasti
     SOLVENTS AND DILUTING AGENTS, INCL. IRRIGATING
V07AB   SOLUTI                      Rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků
V07AC   BLOOD TRANSFUSION, AUXILIARY PRODUCTS      Transfuze krve, pomocné přípravky
V07AD   BLOOD TESTS, AUXILIARY PRODUCTS         Krevní testy, pomocné přípravky
V07AN   INCONTINENCE EQUIPMENT              Pomůcky při inkontinenci
V07AR   SENSITIVITY TESTS, DISCS AND TABLETS       Testy citlivosti, disky a tablety
V07AS   STOMI EQUIPMENT                 Přípravky k ošetření vývodů
V07AT   COSMETICS                    Kosmetika
V07AV   TECHNICAL DISINFECTANTS             Technické dezinfekční přípravky
V07AX   WASHING AGENTS ETC.               Čisticí prostředky
V07AY   OTHER NON-THERAPEUTIC AUXILIARY PRODUCTS     Jiné neterapeutické pomocné přípravky
V07AZ   CHEMICALS AND REAGENTS FOR ANALYSIS       Chemikálie a zkoumadla k analýzám
V08    CONTRAST MEDIA                  Kontrastní látky
V08A   X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED         Rentgenkontrastní látky jodované
     WATERSOLUBLE, NEPHROTROPIC, HIGH OSMOLAR X-   Vodorozpustné vysokoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní
V08AA   RAY CONTRA                    látky
V08AA01  DIATRIZOIC ACID                 Kyselina diatrizoová
V08AA02  METRIZOIC ACID                  Kyselina metrizoová
V08AA03  IODAMIDE                     Jodamid
V08AA04  IOTALAMIC ACID                  Kyselina jotalamová
V08AA05  IOXITALAMIC ACID                 Kyselina joxitalamová
V08AA06  IOGLICIC ACID                  Kyselina jogliková
V08AA07  ACETRIZOIC ACID                 Kyselina acetrizoová
V08AA08 IOCARMIC ACID                Kyselina jokarmová
V08AA09 METHIODAL                  Methiodal
V08AA10 DIODONE                   Diodon
    WATERSOLUBLE, NEPHROTROPIC, LOW OSMOLAR X-  Vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní
V08AB  RAY CONTRAS                 látky
V08AB01 METRIZAMIDE                 Metrizamid
V08AB02 IOHEXOL                   Johexol
V08AB03 IOXAGLIC ACID                Kyselina joxaglová
V08AB04 IOPAMIDOL                  Jopamidol
V08AB05 IOPROMIDE                  Jopromid
V08AB06 IOTROLAN                   Jotrolan
V08AB07 IOVERSOL                   Joversol
V08AB08 IOPENTOL                   Jopentol
V08AB09 IODIXANOL                  Jodixanol
V08AB10 IOMEPROL                   Jomeprol
V08AB11 IOBITRIDOL                  Jobitridol
V08AB12 IOXILAN                   Joxilan
    WATERSOLUBLE, HEPATOTROPIC X-RAY CONTRAST
V08AC  MEDIA                    Vodorozpustné hepatotropní rentgenkontrastní látky
V08AC01 IODOXAMIC ACID                Kyselina jodoxamová
V08AC02 IOTROXIC ACID                Kyselina jotroxová
V08AC03 IOGLYCAMIC ACID               Kyselina joglykamová
V08AC04 ADIPIODONE                  Adipiodon
V08AC05 IOBENZAMIC ACID               Kyselina jobenzamová
V08AC06 IOPANOIC ACID                Kyselina jopanoová
V08AC07 IOCETAMIC ACID                Kyselina jocetamová
V08AC08 SODIUM IOPODATE               Natrium-jopodát
V08AC09 TYROPANOIC ACID               Kyselina tyropanová
V08AC10 CALCIUM IOPODATE               Kalcium-jopodát
V08AD  NON-WATERSOLUBLE X-RAY CONTRAST MEDIA    Ve vodě nerozpustné rentgenkontrastní látky
V08AD01 ETHYL ESTERS OF IODISED FATTY ACIDS     Ethylestery jodovaných mastných kyselin
V08AD02 IOPYDOL                   Jopydol
V08AD03 PROPYLIODONE                 Propyliodon
V08AD04 IOFENDYLATE                 Jofendylát
V08B  X-RAY CONTRAST MEDIA, NON-IODINATED     Rentgenkontrastní látky nejodované
    BARIUM SULFATE CONTAINING X-RAY CONTRAST
V08BA  MEDIA                    Rentgenkontastní látky obsahující síran barnatý
V08BA01 BARIUM SULFATE WITH SUSPENDING AGENTS    Síran barnatý se suspendující látkou
V08BA02 BARIUM SULFATE WITHOUT SUSPENDING AGENTS   Síran barnatý bez suspendující látky
V08C  MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST MEDIA  Kontrastní látky pro vyšetření magnetickou rezonancí
V08CA  PARAMAGNETIC CONTRAST MEDIA         Paramagnetické kontrastní látky
V08CA01 GADOPENTETIC ACID              Kyselina gadopentetová
V08CA02 GADOTERIC ACID                Kyselina gadoterová
V08CA03 GADODIAMIDE                 Gadodiamid
V08CA04 GADOTERIDOL                 Gadoteridol
V08CA05 MANGAFODIPIR                 Mangafodipir
V08CA06 GADOVERSETAMIDE               Gadoversetamid
V08CA07 FERRIC AMMONIUM CITRATE           Citrát ţelezito-amonný
V08CA08 GADOBENIC ACID                Kyselina gadobenová
V08CA09 GADOBUTROL                  Gadobutrol
V08CA10 GADOXETIC ACID                Kyselina gadoxetová
V08CA11 GADOFOSVESET                 Gadofosveset
V08CB  SUPERPARAMAGNETIC CONTRAST MEDIA       Superparamagnetické kontrastní látky
V08CB01 FERUMOXSIL                  Ferrumoxsil
V08CB02 FERRISTENE                  Ferristen
V08CB03 IRON OXIDE, NANOPARTICLES          Oxid ţeleznatý, nanočástice
    OTHER MAGNETIC RESONANCE IMAGING CONTRAST
V08CX  MEDIA                    Jiné kontrastní látky pro vyšetření magnetickou rezonancí
V08CX01 PERFLUBRON                  Perflubron
V08D  ULTRASOUND CONTRAST MEDIA          Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem
V08DA  ULTRASOUND CONTRAST MEDIA          Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem
V08DA01 MICROSPHERES OF HUMAN ALBUMIN        Mikročástice lidského albuminu
V08DA02 MICROPARTICLES OF GALACTOSE         Galaktózové mikročástice
V08DA03 PERFLENAPENT                 Perflenapent
V08DA04  MICROSPHERES OF PHOSPHOLIPIDS         Fosfolipidové mikročástice
V08DA05  SULFUR HEXAFLUORIDE              Sulfur hexafluoride
V09    DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS        Diagnostická radiofarmaka
V09A   CENTRAL NERVOUS SYSTEM            Centrální nervový systém
V09AA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS         Sloučeniny technecia (99mTc)
V09AA01  TECHNETIUM (99MTC) EXAMETAZIME        Technecium-(99mTc) exametazim
V09AA02  TECHNETIUM (99MTC) BICISATE          Technecium-(99mTc) bicisát
V09AB   IODINE (123I) COMPOUNDS            Sloučeniny jodu (123I)
V09AB01  IODINE IOFETAMINE (123I)           Jofetamin (123I)
V09AB02  IODINE IOLOPRIDE (123I)            Joloprid (123I)
V09AB03  IODINE IOFLUPANE (123I)            Joflupan (123I)
     OTHER CENTRAL NERVOUS SYSTEM DIAGNOSTIC
V09AX   RADIOPHARMACE                 Centrální nervový systém, jiná diagnostická radiofarmaka
V09AX01  INDIUM (111IN) PENTETIC ACID         Indium-(111In) kyselina pentetová
V09B   SKELETON                   Kosterní systém
V09BA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS         Sloučeniny technecia (99mTc)
V09BA01  TECHNETIUM (99MTC) OXIDRONIC ACID       Technecium-(99mTc) kyselina oxidronová
V09BA02  TECHNETIUM (99MTC) MEDRONIC ACID       Technecium-(99mTc) kyselina medronová
V09BA03  TECHNETIUM (99MTC) PYROPHOSPHATE       Technecium-(99mTc) pyrofosfát
V09BA04  TECHNETIUM (99MTC) BUTEDRONIC ACID      Technecium-(99mTc) kyselina butedronová
V09C   RENAL SYSTEM                 Ledviny a močové cesty
V09CA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS         Sloučeniny technecia (99mTc)
V09CA01  TECHNETIUM (99MTC) PENTETIC ACID       Technecium-(99mTc) kyselina pentetová
V09CA02  TECHNETIUM (99MTC) SUCCIMER          Technecium-(99mTc) sukcimer
V09CA03  TECHNETIUM (99MTC) MERTIATIDE         Technecium-(99mTc) mertiatid
V09CA04  TECHNETIUM (99MTC) GLUCEPTATE         Technecium-(99mTc) gluceptát
V09CA05  TECHNETIUM (99MTC) GLUCONATE         Technecium-(99mTc) glukonát
     OTHER RENAL SYSTEM DIAGNOSTIC
V09CX   RADIOPHARMACEUTICALS             Jiná diagnostická radiofarmaka k vyšetření ledvin a moč. cest
V09CX01  SODIUM IODOHIPPURATE (123I)          Natrium-jodhippurát-(123I)
V09CX02  SODIUM IODOHIPPURATE (131I)          Natrium-jodhippurát-(131I)
V09CX03  SODIUM IOTHALAMATE (125I)           Natrium-jotalamát-(125I)
V09CX04  CHROMIUM (51CR) EDETATE            Edetan chromito-(51Cr) sodný
V09D   HEPATIC AND RETICULO ENDOTHELIAL SYSTEM    Játra a retikuloendoteliální systém
V09DA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS         Sloučeniny technecia (99mTc)
V09DA01  TECHNETIUM (99MTC) DISOFENIN         Technecium-(99mTc) disofenin
V09DA02  TECHNETIUM (99MTC) ETIFENIN          Technecium-(99mTc) etifenin
V09DA03  TECHNETIUM (99MTC) LIDOFENIN         Technecium-(99mTc) lidofenin
V09DA04  TECHNETIUM (99MTC) MEBROFENIN         Technecium-(99mTc) mebrofenin
V09DA05  TECHNETIUM (99MTC) GALTIFENIN         Technecium-(99mTc) galtifenin
V09DB   TECHNETIUM (99MTC), PARTICLES AND COLLOIDS  Technecium-(99mTc), částice a koloidy
V09DB01  TECHNETIUM (99MTC) NANOCOLLOID        Technecium-(99mTc) nanokoloid
V09DB02  TECHNETIUM (99MTC) MICROCOLLOID        Technecium-(99mTc) mikrokoloid
V09DB03  TECHNETIUM (99MTC) MILLIMICROSPHERES     Technecium-(99mTc) milimikrosféry
V09DB04  TECHNETIUM (99MTC) TIN COLLOID        Technecium-(99mTc) cín koloidní
V09DB05  TECHNETIUM (99MTC) SULFUR COLLOID       Technecium-(99mTc) síra koloidní
V09DB06  TECHNETIUM (99MTC) RHENIUMSULFIDE COLLOID   Technecium-(99mTc) rhenium-sulfid koloidní
V09DB07  TECHNETIUM (99MTC) PHYTATE          Technecium-(99mTc) fytát
     OTHER HEPATIC AND RETICULO ENDOTHELIAL    Játra a retikuloendoteliální systém, jiná diagnost.
V09DX   SYSTEM DIAGNOS                radiofarmaka
V09DX01  SELENIUM (75SE) TAUROSELCHOLIC ACID      Selen-(75Se) kyselina tauroselcholová
V09E   RESPIRATORY SYSTEM              Respirační systém
V09EA   TECHNETIUM (99MTC), INHALANTS         Technecium-(99mTc), inhalační diagnostika
V09EA01  TECHNETIUM (99MTC) PENTETIC ACID       Technecium-(99mTc) kyselina pentetová
V09EA02  TECHNETIUM (99MTC) TECHNEGAS         Technecium-(99mTc) technegas
V09EA03  TECHNETIUM (99MTC) NANOCOLLOID        Technecium-(99mTc) nanokoloid
V09EB   TECHNETIUM (99MTC), PARTICLES FOR INJECTION  Technecium-(99mTc), částice pro injekci
V09EB01  TECHNETIUM (99MTC) MACROSALB         Technecium-(99mTc) makroagregáty lidského albuminu
V09EB02  TECHNETIUM (99MTC) MICROSPHERES        Technecium-(99mTc), mikrosféry
     OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSTIC
V09EX   RADIOPHARMACEUTIC               Respirační systém, jiná diagnostická radiofarmaka
V09EX01  KRYPTON (81MKR) GAS              Krypton (81mKr), plyn
V09EX02  XENON (127XE) GAS               Xenon (127Xe), plyn
V09EX03  XENON (133XE) GAS               Xenon (133Xe), plyn
V09F   THYROID                     Štítná ţláza
     VARIOUS THYROID DIAGNOSTIC
V09FX   RADIOPHARMACEUTICALS              Různá diagnostická radiofarmaka k vyšetření štítné ţlázy
V09FX01  TECHNETIUM (99MTC) PERTECHNETATE        Technecium-(99mTc) technecistan
V09FX02  SODIUM IODIDE (123I)              Jodid (123I) sodný
V09FX03  SODIUM IODIDE (131I)              Jodid (131I) sodný
V09G   CARDIOVASCULAR SYSTEM              Kardiovaskulární systém
V09GA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS          Sloučeniny technecia (99mTc)
V09GA01  TECHNETIUM (99MTC) SESTAMIBI          Technecium-(99mTc) sestamibi
V09GA02  TECHNETIUM (99MTC) TETROFOSMIN         Technecium-(99mTc) tetrofosmin
V09GA03  TECHNETIUM (99MTC) TEBOROXIME          Technecium-(99mTc) teboroxim
V09GA04  TECHNETIUM (99MTC) HUMAN ALBUMIN        Technecium-(99mTc) lidský albumin
V09GA05  TECHNETIUM (99MTC) FURIFOSMIN          Technecium-(99mTc) furifosmin
     TECHNETIUM (99MTC) STANNOUS AGENT LABELLED
V09GA06  CELLS                      Technecium-(99mTc) Sn2+ činidla, pro značení buněk
V09GA07  TECHNETIUM (99MTC) APCITIDE           Technecium-(99mTc) apcitid
V09GB   IODINE (125I) COMPOUNDS             Sloučeniny jodu (125I)
V09GB01  FIBRINOGEN (125I)                Fibrinogen-(125I)
V09GB02  IODINE (125I) HUMAN ALBUMIN           Jod-(125I) lidský albumin
     OTHER CARDIOVASCULAR SYSTEM DIAGNOSTIC
V09GX   RADIOPHARMACEU                 Kardiovaskulární systém, jiná diagnostická radiofarmaka
V09GX01  THALLIUM (201TL) CHLORIDE            Thalium-(201Tl)-chlorid
V09GX02  INDIUM (111IN) IMCIROMAB            Indium-(111In) imciromab
V09GX03  CHROMIUM (51CR) CHROMATE LABELLED CELLS     Chróm-(51Cr) chroman, pro značení buněk
V09H   INFLAMMATION AND INFECTION DETECTION      Detekce zánětu a infekce
V09HA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS          Sloučeniny technecia (99mTc)
V09HA01  TECHNETIUM (99MTC) HUMAN IMMUNOGLOBULIN     Technecium-(99mTc) lidský albumin

V09HA02  TECHNETIUM (99MTC) EXAMETAZIME LABELLED CELLS  Technecium-(99mTc) exametazim, pro značení buněk
V09HA03  TECHNETIUM (99MTC) ANTIGRANULOCYTE ANTIBODY   Technecium-(99mTc) protilátky proti granulocytům
V09HA04  TECHNETIUM (99MTC) SULESOMAB          Technecium-(99mTc) sulesomab
V09HB   INDIUM (111IN) COMPOUNDS            Sloučeniny india (111In)
V09HB01  INDIUM (111IN) OXINATE LABELLED CELLS      Komplex india-(111In) s oxinem, pro značení buněk
V09HB02  INDIUM (111IN) TROPOLONATE LABELLED CELLS    Indium-(111In) tropolonát, pro značení buněk
     OTHER DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS FOR
V09HX   INFLAMMATIO                   Detekce zánětu a infekce, jiná diagnostická radiofarmaka
V09HX01  GALLIUM (67GA) CITRATE             Galium-(67Ga)-citrát
V09I   TUMOUR DETECTION                Detekce nádorů
V09IA   TECHNETIUM (99MTC) COMPOUNDS          Sloučeniny technecia (99mTc)
     TECHNETIUM (99MTC)               Technecium-(99mTc) protilátka proti karcinoembryonál.
V09IA01  ANTICARCINOEMBRYONICANTIGEN ANTIBO       antigenu
V09IA02  TECHNETIUM (99MTC) ANTIMELANOMA ANTIBODY    Technecium-(99mTc) protilátka proti melanomu
V09IA03  TECHNETIUM (99MTC) PENTAVALENT SUCCIMER     Technecium-(99mTc) pětimocný sukcimer
V09IA04  TECHNETIUM (99MTC) VOTUMUMAB          Technecium-(99mTc) votumumab
V09IA05  TECHNETIUM (99MTC) DEPREOTIDE          Technecium-(99mTc) depreotid
V09IA06  TECHNETIUM (99MTC) ARCITUMOMAB         Technecium-(99mTc) arcitumomab
V09IB   INDIUM (111IN) COMPOUNDS            Sloučeniny india (111In)
V09IB01  INDIUM (111IN) PENTETREOTIDE          Indium-(111In) pentetreotid
V09IB02  INDIUM (111IN) SATUMOMAB PENDETIDE       Indium-(111In) satumomab pendetid
V09IB03  INDIUM (111IN) ANTIOVARIUMCARCINOMA ANTIBODY  Indium-(111In)- protilátka proti karcinomu ovaria
V09IB04  INDIUM (111IN) CAPROMAB PENDETIDE        Indium-(111In) kapromab pendetid
     OTHER DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS FOR
V09IX   TUMOUR DETE                   Detekce nádorů, jiná diagnostická radiofarmaka
V09IX01  IOBENGUANE (123I)                Jobenguan (123I)
V09IX02  IOBENGUANE (131I)                Jobenguan (131I)
V09IX03  IODINE (125I) CC49-MONOCLONAL ANTIBODY     Jod-(125I) CC49-monoklonální protilátka
V09IX04  FLUDEOXYGLUCOSE (18F)              Fludeoxyglukosa-(18F)
V09X   OTHER DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS      Jiná diagnostická radiofarmaka
V09XA   IODINE (131I) COMPOUNDS             Sloučeniny jodu (131I)
V09XA01  IODINE (131I) NORCHOLESTEROL          Jod-(131I)-norcholesterol
V09XA02  IODOCHOLESTEROL (131I)             Jodocholesterol (131I)
V09XA03  IODINE (131I) HUMAN ALBUMIN           Jod-(131I) lidský albumin
V09XX   VARIOUS DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS     Různá diagnostická radiofarmaka
V09XX01  COBALT (57CO) CYANOCOBALAMINE          Kobalt-(57Co) kyanokobalamin
V09XX02  COBALT (58CO) CYANOCOBALAMINE         Kobalt-(58Co) kyanokobalamin
V09XX03  SELENIUM (75SE) NORCHOLESTEROL         Selen-(75Se) norcholesterol
V09XX04  FERRIC (59FE) CITRATE             Citronan ţelezitý (59Fe)
V10    THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS        Terapeutická radiofarmaka
V10A   ANTIINFLAMMATORY AGENTS            Protizánětlivá terapeutická radiofarmaka
V10AA   YTTRIUM (90Y) COMPOUNDS            Sloučeniny yttria (90Y)
V10AA01  YTTRIUM (90Y) CITRATE COLLOID         Citronan yttritý (90Y) koloidní
V10AA02  YTTRIUM (90Y) FERRIHYDROXIDE COLLOID      Yttrium-(90Y) hydroxid ţelezitý koloidní
V10AA03  YTTRIUM (90Y) SILICATE COLLOID         Křemičitan yttritý (90Y) koloidní
     OTHER ANTIINFLAMMATORY THERAPEUTIC
V10AX   RADIOPHARMACEUTICA               Jiná protizánětlivá terapeutická radiofarmaka

V10AX01  PHOSPHOROUS (32P) CHROMICPHOSPHATE COLLOID   Fosfor-(32P) fosforečnan chromový koloidní
V10AX02  SAMARIUM (153SM) HYDROXYAPATITE COLLOID    Samarium-(153Sm) hydroxyapatit koloidní
V10AX03  DYSPROSIUM (165DY) COLLOID           Dysprosium-(165Dy) koloidní
V10AX04  ERBIUM (169ER) CITRATE COLLOID         Erbium-(169Er)-citrát koloidní
V10AX05  RHENIUM (186RE) SULFIDE COLLOID        Sulfid rhenistý-(186Re) koloidní
V10AX06  GOLD (198AU) COLLOIDAL             Zlato-(198Au) koloidní
V10B   PAIN PALLIATION (BONE SEEKING AGENTS)     Paliativní léčba bolesti (látky vychytávané v kostech)

V10BX   VARIOUS PAIN PALLIATION RADIOPHARMACEUTICALS  Různá radiofarmaka k paliativní léčbě bolesti
V10BX01  STRONTIUM (89SR) CHLORIDE           Stroncium-(89Sr)-chlorid
V10BX02  SAMARIUM (153SM) LEXIDRONAM          Samarium-(153Sm) lexidronam
V10BX03  RHENIUM (186RE) ETIDRONIC ACID         Rhenium-(186Re) kyselina etidronová
V10X   OTHER THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS     Jiná terapeutická radiofarmaka
V10XA   IODINE (131I) COMPOUNDS            Sloučeniny jodu (131I)
V10XA01  SODIUM IODIDE (131I)              Jodid-(131I) sodný
V10XA02  IOBENGUANE (131I)               Jobeguan-(131I)
V10XA53  TOSITUMOMAB/IODINE (131I) TOSITUMOMAB     Tositumomab/jod-(131I) tositumomab
V10XX   VARIOUS THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS    Jiná různá terapeutická radiofarmaka
V10XX01  SODIUM PHOSPHATE (32P)             Fosforečnan-(32P) sodný
V10XX02  IBRITUMOMAB TIUXETAN [90Y]           Ibritumomab-tiuxetan
V11    FYTOPHARMAC PREPARATIONS            Fytofarmaka a ţivočišné produkty (česká ATC skupina)
V12    HOMEOPATIC PREPARATIONS            Homeopatika (česká ATC skupina)
V20    SURGICAL DRESSINGS               Chirurgický obvazový materiál