bina ayat by MizMickey

VIEWS: 938 PAGES: 4

									  PERAYAAN
    DI
  MALAYSIA
Bina ayat tunggal berdasarkan gambar
yang diberikan mengikut kumpulan.

Setiap kumpulan adalah berbeza
arahan dan gambarnya.
    KUMPULAN A

Bina empat ayat untuk setiap gambar.
      KUMPULAN B

 Bina ayat daripada perkataan bergambar.
Tarian Singa         Angpau
         KUMPULAN C

         Isi tempat kosong.
Ayah memberi duit _____.    Saya mengambil _____.

								
To top