tayangan gambar by MizMickey

VIEWS: 58 PAGES: 4

									    PERAYAAN
       DI
    MALAYSIA
Perhatikan gambar yang berikut dan
berbual mengenai gambar tersebut
mengikut kumpulan.

Setiap kumpulan perlu menghantar
wakil kumpulan untuk menyatakan
hasil perbualan tersebut.
KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C

								
To top