PENCEMARAN UDARA (PDF)

Document Sample
PENCEMARAN UDARA (PDF) Powered By Docstoc
					                  Bumi secara semulajadinya mene-
                  rima beban pencemaran udara dari-
    PENGENALAN          pada fenomena alam semulajadi
                  seperti letupan gunung berapi, pem-
                  bakaran hutan akibat dari panahan
                  petir dan sebagainya. Walaubagai-
Pencemaran udara boleh didefi-   manapun, Bumi mempunyai 'kaedah
nasikan sebagai   terdapatnya  semulajadi' bagi menangani pence-
gas, cecair atau zarah yang ter-  maran semulajadi ini. Apabila manu-
kandung di udara sehingga berla-  sia mula menjalankan aktiviti perin-
kunya perubahan dan menjejas-    dustrian mahupun aktiviti harian,
kan kehidupan atau bahan-bahan   pencemaran alam sekitar semakin
lain.                berleluasa dan Bumi tidak mampu
                  lagi 'memikul' beban pencemaran
Bahan-bahan tersebut terampai    tersebut.
di udara dan memberi kesan
negatif kepada manusia, tumbuh-


                                      PENCEMARAN
tumbuhan dan haiwan. Ini sebab-
kan bahan-bahan ini akan masuk


                                       UDARA
ke tubuh manusia melalui per-
nafasan dan berupaya menyekat
pengaliran oksigen ke dalam
salur-salur darah. Ini boleh men-
imbulkan pelbagai penyakit
seperti penyakit kekejangangan,
barah, asma, kekejangan dan
anemia.

Habuk, asap, kabus, wap atau
bahan-bahan lain yang boleh
menghalang penglihatan mata
merupakan pelbagai bentuk
pencemaran udara.
                                       Disediakan Oleh :
                                        Jong Soo Chin
                                       PISMP BM/PJ/PSK
 Punca-punca Pencemaran Udara
                          Sulfur   K a r b o n  Alergen
                          dioksida  monoksida
  AKTIVITI PERINDUSTRIAN & PEMBANGUNAN                            Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas
                                               kesihatan manusia. Manusia akan menghidap
          Pelbagai jenis industry                          pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat
          menghasilkan bahan cemar                         menghidu udara yang tercemar.
          yang berbeza seperti organic
          dan bukan organic, bahan          Jenis-jenis       Pencemaran udara juga memberi kesan kepada
          kimia dan juga habuk.
                                B a h a n        tanaman. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara

              KENDERAAN MOTOR
                                Pencemar         dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Jika udara
                                            mengandungi bahan pencemar, ini mengakibatkan
                                            kekurangan karbon dioksida untuk proses penghasilan
 kenderaan motor menggunakan                              klorofil.
 tenaga yang banyak dan hampir
 kesemuanya dihasilkan dengan           Nitrogen     Plumbum   dan    pencemaran udara juga memberi kesan kepada iklim
 membakar bahan api fosil, yang
 menghasilkan asap yang membawa          dioksida     logam-logam lain    global dan setempat. Pelbagai bahan kimia buangan
                                               seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan
 kesan buruk kepada keadaan            dan ozon                 larut dengan wap air dan akan turun sebagai hujan
 setempat.                                         asid.


 PENJANAAN KUASA                                    pencemaran udara juga memberi kesan kepada
                                            bangunan-bangunan. Bangunan -bangunan,
          Hampir kesemua tenaga                        khususnya yang diperbuat daripada batu kapur bo-
          elektrik dihasilkan dengan                     leh mengalami keretakan dan roboh.
          membakar bahan api fosil
          seperti gas asli, minyak dan
          arang batu.                                pencemaran udara juga memberi kesan ke atas
                                               atmosfera kita. Bahanbahan pencemar seperti CFC
                                               (kloroflora karbon) dikatakan telah mengakibatkan
                                               lapisan ozon kita menjadi nipis dan bocor.
            PEMBAKARAN TERBUKA

Api dari pembakaran ini bukan
sahaja menghasilkan asap
yang mencemarkan tetapi ia
juga memusnahkan segala
fauna dan flora di sekitarnya.

AKTIVITI HARIAN

           Isi rumah menyumbang
           kepada pencemaran melalui
           penggunaan tenaga untuk
           mesin dan perkakas elektrik
           seperti peti sejuk.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:740
posted:4/7/2011
language:Malay
pages:2