Plán 2011 Měs datum by ciq80626

VIEWS: 103 PAGES: 7

									 Měs.


       datum          LEDEN - výlety 2011            km   vede
        1.1.  Jak na Nový rok, tak po celý rok ….            7    Pony
            Výstup na Ronov z Kravař ČD a zpět vede V.Šumová        A. Machová
                                           B. Novotný
        8.1.  Do zimní Chrastavy na 38. šlápoty             7   Veka
L E D E N
            Chrastava, Ovčí hora, Hamrštejn a zpět.          15

       14.1. - Na Vlčí Hoře zimní stanování                5  K.Jindra
        16.1. stany i chata,moţná i tancování               20
        22.1. Výroční schůze KČT                     -  výbor KČT
          Restaurace "Pod kaštany" Svárov od 10 hod.
       28.1- Dědečkové a babičky + vnukové a vnučičky,           7   Pony
       30.1. poznávejte okolí naší chatičky                15  K.Jindra

       29.1. Ke starým poustevnám                     10 J.Dobrovolná
            Rynoltice, Janovice, Lvová, Lemberk, Jablonné
 Měs.
       datum            ÚNOR - výlety 2011           km   vede
        5.2.  Za známou i neznámou Českou Lípou 1            6  A.Machová
            Procházka od Muzea po městě a jeho památkách.         L.Smejkal

       11.2.-  Zimní stanování ve Sloupu                 7  P.Randus
Ú N O R
       13.2.  Nabídka pro otuţilé muţe a ţeny              20
       12.2.  Okruh kolem Sloupu (v zimě o to zajímavější)       10 J.Dobrovolná
            Hrad, Vyhlídka, jeskyně, Modlivý důl…
       19.2.  Zimním Polabím                      13   Veka
            Ze Sadské do Nymburka zimní krajinou.
       26.2.  Jak to bylo s generálem Sochorem             10  M.Zavadil
            Hamr, Děvín, pomník gen. Sochora, Stohánek, Hamr
 Měs.
       datum           BŘEZEN - výlety 2011          km   vede
        5.3.  Za známou i neznámou Českou Lípou 2            6  A.Machová
            Druhá procházka od Muzea po městě a jeho památkách.      L.Smejkal
B Ř E Z E N
       12.3.  K větrným elektrárnám                   10 J.Dobrovolná
            Srbská, naučná st., elektrárny Jindřichovice p. Smrkem.
       19.3. Poznáváme Český ráj 1                    12 B.Sedláčková
            Sedmihorky, Hrubá skála, Valdštejn, Hlavatice, Turnov
       26.3. Putování za Rumcajzem                    15   Veka
            Pohádkové cesty ne jen cesty kolem Jičína.        22
 Měs.
       datum        DUBEN - výlety 2011              km   vede
       1.4.- Základní školení vedoucích turistiky               A.Machová
        3.4.                                  P.Randus
            Grabštejn. Jak nám za ta léta vyrostly duby        10 J.Dobrovolná
        2.4.
            Bílý Kostel, hrad Grabštejn, chovná stanice, Hrádek ČD.
N
        3.4.  Cyklovýlet "Nahoru a dolů" - ČD Jedlová z., N.Huť, Mlý-ny,  40   Pony
            Světlá, Juliovka, Mařenice, Lindava, Zákupy, Č.Lípa.
        9.4.  Poznáváme Český ráj 2                    10 B.Sedláčková
            Za obrácenými zvony - Borek, Rovensko, D.Ves, Ktová
D U B E N
       16.4.  Tradiční předvelikonoční cesta do Pekla           10   Veka
            Ani hospůdce se nevyhnem.
        21.4  Velikonoce v Jihlavě                     7 A.Machová
       -24.4.  aneb v tajemném podzemí se otevírají poklady.        20 Z.Svobodová

       23.4.  Do Vídně na vídeňskou kávu                  10   K.Jindra
            Tentokráte dobývání od severu.
       23.4.  Autovýlet "Za praotcem Čechem na Říp"             -   F, Fiala
            Řípská pouť.                           p. Dříhsalová
       30.4.  Jarní květiny jiţ kvetou                   12  p. Pučková
            Špičák, Písečná, N.Domky, Pusté kostely, Záhořín, Sloup      P.Morcová

       30.4.  Čarodějnický slet a odlet s Adélou              -  výbor KČT
            Hudba, občerstvení, kostýmy a zpěv.
 Měs.
       datum           KVĚTEN - výlety 2011            km    vede
        1.5.  Máme se čím dál radši, sejdeme se v Radči          10  J.Švehlová
                                              M.Čech
            Koláč přes Oldřichov, N.Ves, Volfartice, Radeč, Struţnici.
                                             A.Machová
        7.5.  Putování za Faustem – Dr Kittlem               10 J.Dobrovolná
            Rychnov, Krásná, Šumburk, Kittlovo muz., Studnice, JBC
        7.5.  Autovýlet "Petrovice a okolí"                 -   Papíkovi
            Zavítáme i do Německa.
K V Ě T E N
       14.5.  Za kvetoucí měsíčnicí                    15   Veka
            Účast na DP z Kamenického Šenova               25

       14.5.  Cyklovýlet "Za kvetoucí Měsíčnicí" - ČD Jedlová z., N.Huť,  40   Pony
            Kytlice, Mlýny, Kříţový Buk, rezervace Měsíčnice, Líska,
            Č.Kamenice, Volfartice, cyklostezka Varhany.
       14.5.  Autovýlet "Mladoboleslavsko."                 -   K.Kutík
            Klášter, Mnichovo Hradiště a okolí.
       21.5.  Autobusový zájezd do Osečné                 5   výbor KČT
            Voda ze střechy Evropy - program Eurorando.
       28.5.  Netradičně do okolí Litoměřic                10  D.Škrlová
            Mostná hora, skála Kočka, Ţitenice, Pohořany, Ploskovice   15  A.Machová
 Měs.
       datum            ČERVEN - výlety 2011           km    vede
        4.6.  Poznáváme Český ráj 3 - Malá Skála, Bludiště,        10 B.Sedláčková
            Chléviště, sluj Č.bratří, Kalich, Sokol, Prosíčka, M.Skála
E R V E N
          4.6.  Autovýlet "Jizerské hory".                   5   Papíkovl
             Josefovská přehrada a okolí.
Č E R V E N
         11.6.  Krkonošské kruhy a okruhy.                   15   Veka
             Kol kolem Jilemnice na Dálkovém Pochodu.
         12.6.  Cyklovýlet "Svatá cesta" - ČD Jedlová z., N.Huť,        40   Pony
                                               A.Machová
             Martinovo údolí, Cvikov, Hamerův kříţ (Ortel), Sloup, Pihel,
             Častolovice, Manušice, cyklostezka Varhany.
         18.6.  Mezní louka a Zadní Jetřichovice                19  A.Machová
             Obere Schleuse, Zadní Doubice, Brtníky               Z.Svobodová

         19.6.  Autobusový zájezd Ţitava –Bogatynia              10  P.Randus
             Görlitz, Zhořelec a další zajímavosti.
         26.6.  Novoty u Kuksu –nová kříţová cesta 21.st.           10 J.Dobrovolná
             Ţírec ČD, Braunův Betlém, Kříţová cesta, Kuks
 Měs.
         datum         ČERVENEC - výlety 2011             km   vede
         2.7.- Putování po Beskydech                       7   Veka
         9.7. Toulky Beskydy jsou bez chyby                   20
Č E R V E N E C
          2.7. Hradčany                             -  M.Zavadil
            Kolem vody, skal a hospůdek
          9.7. K Mumlavslkému vodopádu                     10 J.Dobrovolná
            Harrachov, vodopád Mumlava, sklárna, muzeum, ČD
         16.7. Za skalními výtvory V.Levého Štětí, Stračí, Hrabě-        12  D.Škrlová
            cí kaple, Morloch, 7 chlebů, Had, Harfenice, Liběchov
         23.7. Poznáváme Český ráj 4                      12 B.Sedláčková
             Malá Skála, Frýdštejn, Voděrady, Záborčí, Malá Skála
         24.7. Cyklovýlet "Kol Jablonného" - Bus Krompach,           40   Pony
            Jablonné (Lemberk), Janovice, Stráţ, Noviny (Průrva),         A.Machová
            V.Grunov, Zákupy, Boţíkov, Brenná, Č.Lípa
         29.7. Autovýlet"Setkání v Jizerských horách"              -   K.Kutík
         31.7.
         30.7. Vzhůru do Sedla                         10  R.Kaprál
             Liběšice, Trnobrany, Sedlo, Liběšice
 Měs.
         datum           SRPEN - výlety 2011             km   vede
          6.8. Do Luţice                            12  M.Zavadil
             Krompach, (Hvozd, Töpfr ?) Oybin, Krompach
         13.8. Kolik je zvonečků ve Zvonečku?                  10 J.Dobrovolná
             Jiřetín, Rozhled, Ranč 7D, Zvoneček, Kříţová hora
         14.8.- Coţ takhle Krkonoše počtvrté                   -  A.Machová
          20.8 Polská část.                             P.Morcová
S R P E N
S R P E N


      20.8. Z Mikulášovic do Velkého Šenova                 12  D.Škrlová
           Vilémov, H.Poustevna, Čtverec, Lobendava, Vlčí prameny
      27.8. Autobusový zájezd za krásami Orlických hor           10   J.Košťák
      28.8. Procházky a zastavení na zajímavých místech              p. Pučková

      27.8. Za kopečky v okolí         St.Lípa, Viniční vršek,   10   R.Kaprál
         Ţízníkov, Źíznikovský vrch, Hůrka, Rasova hůrka, Svárov
      28.8. Cyklovýlet "Máchovou cestou" - ČD Bezděz, Doksy         40   Pony
         (Králův stolec), podél Máchova jezera, S.Splavy, Provodín,      A.Machová
         Jestřebí, Dlouhý hřeben, Borek, Č.Lípa.
 Měs.
      datum           ZÁŘÍ - výlety 2011             km    vede
       3.9. Poznáváme Český ráj 5                      10 B.Sedláčková
         Malá skála, Zbirohy, Rakousy, Zrcadlová koza, Turnov
      10.9. Na chvíli k Sasům - Schmilka, Kleine Bastei, Schram-      12  A.Machová
                                            Z.Svobodová
         msteinaussit, Carola v Felsen, Heilige Stiege, Schmilka
      10.9. Autovýlet "Podzim v Českém ráji"                 -   Papíkovi
         Jičín a Prachovské skály
Z Á Ř Í
      17.9. S Adélou Českolipskem - "Novoborsko"              10    Veka
         Tradiční dálkový pochod našim bezprostředním okolím       až
                                         50
      24.9. Rauenstein, barokní zahrada Grosedlitz              6  A.Machová
         Návštěva další stolové hory a krásné zahrady             Z.Svobodová
      24.9. Autovýlet "Do Frýdlantského výběţku"               -   F, Fiala
         Frýdlant, Libverda, Obří sud, Hejnice                p. Dříhsalová

      28.9. Svatováclavské putování Českým lesem              10   Pony
      2.10. Tradiční pochod krajem jiţních příhraničních lesů        až
                                         50
 Měs.
      datum            ŘÍJEN - výlety 2011            km    vede
      1.10. Poznáváme Český ráj 6                      10 B.Sedláčková
           Frýdštejn, Voděrady, Záborčí
      8.10. Obhlídka vojenské pevnosti                   10  A.Machová
           Pevnost Königstein, Bad Schandau                  Z.Svobodová

      14.10.  Seminář cvičitelů turistiky                    -   kraj
Ř Í J E N
      16.10.  Polesí u Rynoltic.
      22.10.  Šlápoty nad Novým Borem Svor, Rousínovský vrch, 14 P.Randus
           Popelová hora, Kytlice, Psí kostel, Polevsko, N.Bor
      28.10.  Cyklovýlet "Za Úštěckými slavnostmi" - ČD Úštěk, Hrá-dek, 40      Pony
           Rašovice, Skalka, Blíţevedly (Hřídelík), Stranné, Litice, Holany,  A.Machová
           Čapí Dvory, Kvítkov, Dubice, Č.Lípa
      28.10. Za opicemi do Úštěka                      10 J.Dobrovolná
           Blíţevedly, Hřídelík, Sv.Ves, Opičí hlavy, Ústěk
 Měs.


         datum         LISTOPAD - výlety 2011            km    vede
         5.11. Honba za pokladem pro malé i velké              10 J.Dobrovolná
             Výprava do Mimoňského okolí s mnoha překvapeními.
L I S T O P A D
         6.11. Cyklovýlet "Nad Labe" - ČD Starý Šachov, Merbol-tice,     40   Pony
             Rychnov, Rytířov, Fojtovice, Benešov, Habartice, Malá a Velká   A.Machová
             Bukovina, Volfartice, cyklostezka Varhany.
         11.11. .
             Brigáda ve Vlčí Hoře                      7  K.Jindra
         13.11. Ještě zbude čas na vycházku do Kyjovského údolí.       15  A.Machová
         17.11. Za posledním puchýřem do Kopřivnice              10   Veka
         20.11. Kdo uţ nebude moci, snad ho sveze i 603.           až
                                           50
         26.11. Kopcem nekopcem                       10   R.Kaprál
             H.Libchava, kóta 303,2, Vinný a Stráţný vrch, H.Libchava
 Měs.
         datum         PROSINEC - výlety 2011            km    vede
         3.12. Za památkami města Kutná Hora                 10   K.Jindra
             Procházka předvánočním městem.
P R O S I N E C
          9.12. Zimní stanování na Klíči                   10  P.Randus
         11.12. Celostátní akce                          A.Machová
         10.12. Zimní výstup na Klíč                     10    Veka
             Cesta z nádraţí přes kopec do nádraţí.
         17.12. Cesta přes Michlův kopec                   12   Pony
             Předvánoční brouzdání po zajímavém okolí.             A.Machová
         31.12. Tradiční Silvestrovský výstup na Ještěd            6  J.Dobrovolná
             Horní Růţodol - Ještěd - H.Růţodol
 Měs.
         datum         LEDEN - výlety 2011             km    vede
          1.1. Novoroční výstup na Ronov                   7   Pony
            Č.Lípa ČD-Kravaře ČD - Ronov a zpět                 A.Machová
  LEDEN
                                               a další
          6.1. Zimní stanování na Vlčí Hoře                  -   K.Jindra
         14.1 S procházkami po okolí.
         21.1. Výroční členská schůze                     -   výbor KČT
Jméno        Telefon      Adresa / E-mail
Čech Milan     607248677 Volfartice

Dobrovolná Jana  607538152
               Mimoň, Panská 16
               janina13@centrum.cz            Kalendář akcí
Fiala František
Jindra Karel
          728639482 Česká Lípa, Havířská 2035
          487832253 Česká Lípa, Ţelezničářská 1747
                                      2011
          724549631
Kaprál Antonín        Česká Lípa, Praţská 2927
           Veka
               Česká Lípa,
Kaprál Rosťa
               rosta.kapral@email.cz
Košťák Josef    724954687 Česká Lípa, Čs. Armády, 920
Kutík Karel    721820220 Česká Lípa, Dolní Libchava 6
                Česká Lípa, Kozákova 243
Machová Anna    606393776
                machovacl@centrum.cz
                Česká Lípa, Myslbekova 2448
Morcová Pavla   605702400
                pavla.morcova@atlas.cz             KČT Česká Lípa
                Česká Lípa, Mariánská 1764             Děčínská 1414
Nyklová Jarosl.  723949433
                nyklova.j@centrum.cz               470 01 Česká Lípa
                Česká Lípa, U spojů 579              IČO 442 23 901
Papíkovi R + P   605544270
                renapap@atlas.cz          Městské informace: http://turistika.mucl.cz/
          723352683  Česká Lípa, Na Blatech 1486      E-mail: MIC@mucl.cz, tel.: 487 881 105
Povolný Čestmír
           Pony   c.povolny.pony@seznam.cz    Aktuální informace KČT CL: http://turista.sramkova.info/
                Nový Bor, Nemocniční 456           E-mail: evaneo@seznam.cz
Randus Petr    739477607
                petr.randus@seznam.cz      Turistické informace z Českolipska: www.nakola.cz
Sedláčková Blan.                               E-mail: s.vrata@seznam.cz
                Česká Lípa, Lužická 2507
Švehlová Jarosl.  723662987  Ţandov, Pod Doubravkou 244
          728921459  Česká Lípa, Vladimírská 2511
Vejtruba Pavel
           Veka   vejtruba.pavel@seznam.cz
Vebr Pravoslav   731789812  Česká Lípa, Chelčického 1025
turista.sramkova.info/

ska: www.nakola.cz

								
To top