Docstoc

Overzicht-stages-Interactieve-Media-gemeld-van-jan-2009-feb-2009

Document Sample
Overzicht-stages-Interactieve-Media-gemeld-van-jan-2009-feb-2009 Powered By Docstoc
					  Overzicht stages Interactieve Media (IAM) gemeld van jan. 2009 – feb. 2009
In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding Interactieve Media. De
bedrijven zijn door het stagebureau goedgekeurd. Voor de definitieve inhoud van de stage ben je zelf
verantwoordelijk en dien je e.e.a. kort te sluiten met je stagebegeleider (concept stageplan).

Je kunt zelf contact opnemen met deze stagebedrijven. Wanneer je tot overeenkomst bent gekomen met één van
onderstaande bedrijven, wil ik dat graag van je weten! Door in de inhoud met de cursor op de stage te gaan staan
word je door “CTRL + klik” in één keer doorgelinkt naar de juiste pagina. Dit bestand zal regelmatig door mij
worden aangevuld met nieuwe stages. De meest recente stages staan bovenaan. Voor vragen/opmerkingen kun
je bij mij terecht.

Mattijs Blekemolen

t: 020-5951818
f: 020-5951840
e: m.blekemolen@hva.nl


Rosier Communicatie – CC/TDI stage .......................................................................................................... 2
Leones – CC/TDI stage ................................................................................................................................. 5
Soepel – TDI stage ........................................................................................................................................ 8
Chiworld – CC/TDI stage ............................................................................................................................... 9
(via Tempoteam) - BO/CC stage ................................................................................................................ 10
ID&T (Sensation) – CC/TDI stage ............................................................................................................... 11
Bromet & Dochters – CC/TDI stage ............................................................................................................ 12
LaComunidad – TDI stage........................................................................................................................... 15
Bibliotheek Hoorn – CC/TDI stage .............................................................................................................. 18
WEBclusive – BO/CC/TDI stages................................................................................................................ 20
Universal XS – BO/CC stage....................................................................................................................... 24
Alley Cat Rescue – CC/TDI stage ............................................................................................................... 26
NIMA – BO/CC/TDI stage ............................................................................................................................ 28
Greetz – BO/CC/TDI stages ........................................................................................................................ 29
Glimworm IT BV – TDI stage ....................................................................................................................... 33
Stormcatch – TDI stage ............................................................................................................................... 39
PayPal – BO/CC stage ................................................................................................................................ 40
Tuk Tuk Company B.V. – TDI stage ............................................................................................................ 42
MediaMatic – CC stage ............................................................................................................................... 46
Buzzer – CC/TDI stage ................................................................................................................................ 47
Mirabeau – TDI stage .................................................................................................................................. 49
Maxd’oro – BO/CC/TDI stages .................................................................................................................... 52
Amnesty International – BO/CC stage ........................................................................................................ 54
Muse Agency – CC/TDI stages ................................................................................................................... 56
Just – CC/TDI stage .................................................................................................................................... 57
Nationale Beeldbank – CC/TDI stages ........................................................................................................ 58
Weirdbeard – TDI stage .............................................................................................................................. 62
RTV Company Interactive Communications B.V. – TDI stages .................................................................. 65
Rosier Communicatie – CC/TDI stage


 Naam organisatie      Rosier Communicatie

 Adres / Postcode / Plaats  Zesstedenweg 165, 1613 JD GROOTEBROEK

 Contactpersoon       Lisa Sjerps

 Functie contactpersoon   Communicatiemedewerker

 Telefoonnummer(s)      0228 530110

 E-mailadres         Lisa.sjerps@rosier.nl

 Website           www.rosier.nl

 Naam stagebegeleider    Suzanne Koomen

 Functie stagebegeleider   Projectmanager
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    21

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 X (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                        De uitgave van advertentiekrant ‘De
 Afdeling waar stagiair komt te werken
                        Middenstander’
                        Het ontwikkelen, coördineren en opzetten van een
 De stageopdracht                interactieve webportal, gerelateerd aan de fysieke
                        uitgave.
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 X  Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
 X  communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
 X  MySQL/datagbases/netwerken
 X  anders, nl: organisatie/projectmanagement
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 X  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 X  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Zelfstandig kunnen functioneren binnen een team.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 350,00 per maand.
Leones – CC/TDI stage


 Naam organisatie      Leones

 Adres / Postcode / Plaats  Monitorweg 31, 1322 BK Almere

 Contactpersoon       Denis de Vries

 Functie contactpersoon   Marketing manager

 Telefoonnummer(s)      036-5278300

 E-mailadres         d.devries@leones.nl

 Website           www.leones.nl

 Naam stagebegeleider    Denis de Vries

 Functie stagebegeleider   Marketing Manager
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   45

 Bureau of consultancy? ICT-bedriijf
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
 X (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
 X beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                         Totaal diensten – en productenaanbod op het
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     gebied van ICT voor de Zorgsector. Innovatief en
                         gedreven.
 Afdeling waar stagiair komt te werken      Marketing
                         Ontwikkelen multimediale middelen (generiek) en
 De stageopdracht                specifiek tbv een groot symposium dat in Juni
                         wordt gehouden.
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
   HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
 X  vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
   Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
 X  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Zelfstandigheid


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250 per maand.
Soepel – TDI stage


Stageplaats aangeboden: vormgever 2D/3D

Soepel
Soepel bestaat uit een jonge groep professionals die zich bezig houden met het
ontwerpen en realiseren van games, websites en interactieve media.
Meer over Soepel vind je op www.soepel.eu
Voorbeelden van onze producten en onze showreel kun je vinden op
www.soepel.eu/demos

Stage 2D/3D designer
Als onderdeel van een team ervaren vormgevers, programmeurs, game- en
interactie designers help je mee met het bedenken en vormgeven van onze
interactieve producten. Je maakt schetsen en design mockups van games, interfaces
en lay-outs en werkt deze uit naar een volwaardig eindproduct. Je werkt vanaf het
begin volop mee en hebt zelf in de hand hoe groot de stempel is die je op het
eindresultaat drukt.
Startdatum: per direct voor een periode van minimaal vier maanden.

Profiel
- Gevoel voor vormgeving
- Gevuld portfolio met gevarieerd en aansprekend werk
- Affiniteit met games en media
- Programma kennis: Photoshop en Illustrator
- Ervaring met Flash, 3D max en/of After Effects is een pluspunt.


Interesse? Stuur een motivatie incl. portfolio naar Andreas Verlinden: info@soepel.eu
Chiworld – CC/TDI stage> Chiworld is a global webportal for children. The website offers
> a worldwide directory of child helplines. Child Helpline
> International (CHI) is looking again at whether the webportal
> serves its needs and where to go from here.
> Sanne 't Hooft informed me that students of the Hogeschool van
> Amsterdam could possibly participate in further development of
> Chiworld.
>
>
> For more information on the project I would like to invite you
> to contact Anna Gerrard at Child Helpline International. You
> will find the contact details below.
>
> Best regards,
> Yohan Creemers.
>
> (030) 298 00 87
>
>
>
> ________________________________
>
> Anna Gerrard
> Communications and Fundraising Manager
> (020) 528 96 27
> anna@childhelplineinternational.org
>
>
>
> Child Helpline International (CHI)
> http://www.childhelplineinternational.org/
> http://www.chiworld.org/
> Herengracht 418
> 1017 BZ Amsterdam
>
(via Tempoteam) - BO/CC stage


Stagiair Communicatie afdeling Nieuwe Media

De stage taken
Op ons hoofdkantoor in Diemen op de afdeling marketing & communicatie zijn we
op zoek naar een enthousiaste meewerkstagiair.

Binnen deze stage ben je vooral bezig met nieuwe media. Je moet veel interesse
hebben in internet/nieuwe media, bij voorkeur marketing achtergrond, analytisch
inzicht. Het is een meeloopstage ter ondersteuning van online marketeer.
Werkzaamheden zijn onder andere: zoekmachinemarketing met tempo-team.nl,
onderhouden en vernieuwen nieuw concept (web2.0 based, social networks),
onderzoek (denk aan uitzoeken mogelijkheden inzet webvertising, hyves, jobboards,
online doelgroepen onderzoek) en webstatistieken.

Het is geen stage waar je uitvoert wat er gezegd wordt, het is echt de bedoeling dat
je 'online leeft' (passie voor internet; alleen mailen en een Hyves-account is niet
voldoende).

Interesse?! Reageer dan snel, zodat we je inhoudelijk meer over deze plek kunnen
vertellen.

Jouw profiel
-   Je doet een HBO studie gericht op communicatie en media;
-   Je bent een aanpakker;
-  Je hebt affiniteit met schrijven van teksten;
-   Je hebt affiniteit met internet
-  en je bent proactief en positief.

Ons aanbod
Je kunt rekenen op een uitdagende praktijkstage op HBO-niveau. Je wordt intensief
betrokken bij onze dagelijkse werkzaamheden. Zo laten we je kennismaken met de
veelzijdigheid van de uitzendbranche.
In je stageperiode werk je, begeleid door een mentor, mee op een vestiging. Je
volgt daar ook een praktisch inwerkprogramma. Daarnaast neem je deel aan de
centrale stagedag op ons hoofdkantoor in Diemen. Tijdens je stage krijg je een
vergoeding. We hebben zowel parttime als fulltime stageplekken en ook de lengte
van de stageperiode verschilt naar gelang de omstandigheden. Bevalt het je bij
Tempo-Team en wil je na je afstuderen bij ons aan het werk? Dan behoort dat zeker
tot de mogelijkheden.


Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kijk je op www.werkenbijtempo-team.nl . Hier vind je alle
vacante stageplaatsen en ook het sollicitatieformulier. Heb je specifieke vragen, dan
kun je contact opnemen met Recruitment Support en vragen naar de
stagecoördinator, telefoon 020 569 13 32.
ID&T (Sensation) – CC/TDI stage
Gezocht

Sensation International is op zoek naar een stagiair(e) voor de afdeling Internet.
Sensation zoekt een student op HBO werk- en denkniveau, die een van de volgende
opleidingen volgt: Interactieve Media, Media Informatie en Communicatie, Digitale
communicatie of Journalistiek met de afstudeerrichting Nieuwe Media of een andere
soortgelijke opleiding.

Bedrijfsprofiel

ID&T is organisator van dance-evenementen in binnen,- en buitenland, waarvan
Sensation, Mystery Land en Trance Energy de bekendste zijn. ID&T is marktleider in
Nederland en is met Sensation wereldwijd actief in momenteel 22 landen. De cultuur
is dynamisch en gepassioneerd. De organisatie volgt geen trends, maar bepaalt ze.
Dat vraagt om mensen die passen in deze werkomgeving; vernieuwend,
ondernemend en gedreven.

Hij/ zij beschikt over de volgende vaardigheden:

- Goede beheersing van de Engelse taal.
- Passie voor online media en online strategieën.
- Ervaring met Content Management Systeem Joomla is een pre.
- Ervaring in schrijven van commerciële webteksten is een pre.
- Kennis van de technische kant van internet en database/software-
toepassingsvormen is een pre (basis-HTML, CMS-systemen, MS Office en grafische
software: photoshop/illustrator).

Hij/ zij heeft de volgende taken:

- Het up to date houden van de website sensation.com.
- Leveren van international content voor de diverse Sensation landen.

Wat bieden wij:

- Een dynamische, creatieve en internationale werkomgeving.
- Ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en om eigen ideeën op te starten en
uit te voeren.

Geïnteresseerd?

Reactie met CV, motivatie graag voor 31 januari 2009 mailen naar
sanne@sensation.com
Bromet & Dochters – CC/TDI stage Naam organisatie      Bromet & dochters / Studio Bromet

 Adres / Postcode / Plaats  De Noord 3/ 1452 PS/ Ilpendam

 Contactpersoon       Lucas Westerbeek

 Functie contactpersoon   Hoofd Opleidingen, cursussen & trainingen

 Telefoonnummer(s)      020-43 63 594

 E-mailadres         lucas@bromet.nl

 Website           www.bromet.nl / www.studiobromet.nl

 Naam stagebegeleider    Idem (Lucas Westerbeek)

 Functie stagebegeleider   Idem
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   10

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten: Televisieproductiebedrijf/Opleidingsbedrijf
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Televisieproductiebedrijf

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Bouw en beheer van websites
 De stageopdracht                Opzetten community / forum / videoblog (vlog)


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
 x  Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl Creatief denken, van idee naar daadwerkelijk site.
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid
 x  De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl

   Creatief denken, onafhankelijk werken met grote verantwoordelijkheid.
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Kennismaking in persoonlijk gesprek


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250/300 per maand.
LaComunidad – TDI stage Naam organisatie      LaComunidad

 Adres / Postcode / Plaats  Marnixstraat 317 1016TB Amsterdam

 Contactpersoon       Otto Barnard

 Functie contactpersoon   Studio Manager

 Telefoonnummer(s)      0205126571

 E-mailadres         otto@lacomunidad.nl

 Website           www.lacomunidad.nl

 Naam stagebegeleider    Otto Barnard

 Functie stagebegeleider   Studio Manager
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   20

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Online campagnes voor A merken (strategie en
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                        design)
 Afdeling waar stagiair komt te werken     Studio

 De stageopdracht               Meewerken bouwen aan top oplossingen
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 x  MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 x  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

De vergoeding zal marktconform zijn
Bibliotheek Hoorn – CC/TDI stageBibliotheek Hoorn biedt aan:


Stageplaats / afstudeeropdracht
Vertalen content naar nieuwe website
(met ingang van 1 februari 2009 mogelijk)

Bibliotheek Hoorn is een innovatieve bibliotheekorganisatie met 40 medewerkers,
die op dit moment bezig is met conceptontwikkeling van de digitale bibliotheek met
een nieuwe rol voor de bibliotheek in Hoorn.

Er is binnen de conceptontwikkeling van de digitale bibliotheek een duidelijke
noodzaak gebleken voor een nieuwe aanpak met betrekking tot de digitale
presentatie van de bibliotheek en al haar producten, diensten en activiteiten.

De nieuwe website die op dit moment ontwikkeld wordt maakt het mogelijk om op
een dynamische manier verschillende soorten content bijeen te brengen en te tonen.
De toon van de content op de nieuwe website moet aansluiten bij het nieuwe concept
en is zeer belangrijk voor de uitstraling van de website en Bibliotheek Hoorn. Uit alle
teams die binnen de bibliotheek content creëren, aanpassen of doorleveren wordt
relevante content verzameld. Voor gebruik op de website zal de content moeten
worden herschreven en om de content dynamisch te kunnen laten genereren is
toevoegen van een of meerdere tags(kenmerken) nodig.

De taken:
  -   Content verzamelen van alle teams / diensten binnen de bibliotheek.
  -   Dit alles herschrijven tot web 2.0 toepassingen
  -   Adviseren in aanspreektoon naar diverse doelgroepen
  -   Adviseren in webredactie en overdragen aan bibliotheekmedewerkers
  -   Met dit alles een wezenlijke bijdrage te leveren aan de nieuwe in aanbouw
     zijnde website.

Wat vragen we van je:
 -   Dat je zelfstandig en in teamverband kunt werken
 -   Dat je gevoel hebt en affiniteit met schrijven voor het web
 -   Dat je helder en bondig kunt formuleren
 -   Dat je in staat bent kennis en vaardigheden over te dragen
 -   Dat je zelf content kunt maken en/of kunt vertalen naar een dynamisch en
     overzichtelijk geheel voor de nieuwe website


Vergoeding: 100 euro netto per maand.

Voor verdere informatie kun je terecht bij Frank Bergsma
fbergsma@bibliotheekhoorn.nl) of Carla van Rijckevorsel
(cvrijckevorsel@bibliotheekhoorn.nl) , voor beiden tel. 02292194 41, toets 0.
Ben je direct geïnteresseerd mail dan je motivatie naar beiden.
Bibliotheek Hoorn biedt aan:


Stageplaats / afstudeeropdracht
Digitale presentatievorm
(met ingang van 1 februari 2009 mogelijk)

Bibliotheek Hoorn is een innovatieve bibliotheekorganisatie met 40 medewerkers,
die op dit moment bezig is met conceptontwikkeling van de digitale bibliotheek met
een nieuwe rol voor de bibliotheek in Hoorn.

Er is binnen de conceptontwikkeling van de digitale bibliotheek een duidelijke
noodzaak gebleken voor een nieuwe aanpak met betrekking tot de digitale marketing
van de bibliotheek en al haar producten, diensten en activiteiten.

Wij zijn voor onze vestigingen en de nieuwe website, die op dit moment wordt
ontwikkeld, op zoek naar dynamische en effectieve presentatievormen, die
meegenomen kunnen worden in het te ontwikkelen digitale marketingbeleid.

De taken:
  -   Op basis van aanwezige hard- en software (eventueel met advies tot
     aanvulling) adviseren in beleid voor het digitaal presenteren van en in de
     bibliotheek .
  -   Op basis van doelgroepen / thema’s in samenwerking met het team
     collectiebeleid korte acties dynamisch vormgeven en presentaties in de
     praktijk brengen
  -   Effectmeting toepassen en daarover rapporteren + uitwerken tot een
     mogelijke vertaling naar de nieuwe website

Wat vragen we van je:
 -   Dat je zelfstandig en in teamverband kunt werken
 -   Dat je het leuk vindt de vrijheid te hebben tot experimenteren
 -   Dat je in staat bent kennis en vaardigheden over te dragen
 -   Dat je zelf content kunt maken en verwerken tot een dynamische
     presentatie en dus kennis hebt van toepasbare software. (Adobe, flash,
     ppt).

Vergoeding: 100 euro netto per maand.

Voor verdere informatie kun je terecht bij Frank Bergsma
fbergsma@bibliotheekhoorn.nl) of Carla van Rijckevorsel
(cvrijckevorsel@bibliotheekhoorn.nl) , voor beiden tel. 0229219441, toets 0.
Ben je direct geïnteresseerd mail dan je motivatie naar beiden.
WEBclusive – BO/CC/TDI stages


Stage WEBclusive Uitwisselen van gebruikersprofielen tussen community sites WEBclusive |
INLEIDING
We zoeken per direct een enthousiaste stagiair voor een uitdagende opdracht voor het inventariseren van de
mogelijkheden om informatie van je eigen gebruikersprofiel te hergebruiken in andere sociale netwerk sites,
zoals Hyves, MySpace en Facebook. Daarnaast moet onderzocht worden op welke manier vrienden/connecties
van een gebruiker ingelezen kunnen worden (na toestemming) in een andere site.

1.1 OPDRACHT OMSCHRIJVING
Het belangrijkste onderdeel van de opdracht is het inventariseren en uittesten van bestaande en toekomstige
mogelijkheden. Hier zal uiteindelijk een proof-of-concept van gemaakt moeten worden om aan te tonen hoe
dit werkt. Doe dit op basis van bestaand en nieuw eigen onderzoek. Een van de mogelijke concepten waar je
naar kunt kijken is OpenSocial (Google, MySpace, Hyves). Onderzoek de mogelijkheden van het medium en de
toepasbaarheid hiervan. Concreet betekend dit:

- Samen met je collega’s bij WEBclusive doelen en randvoorwaarden opstellen

- Opzetten en uitvoeren van onderzoek en opleveren helder adviesrapport

- Verkennen van technische en functionele mogelijkheden en beperkingen

- Programmeren in HTML/CSS en evt. andere programmeertalen

Bij elk van deze activiteiten word je ondersteund door professionals binnen WEBclusive.1.2 WAT ZOEKEN WIJ?
Je bent een derde- of vierdejaars student (M/V) aan de TU of HBO met een technische studie. Verder ben je
enthousiast, flexibel en kun je zelfstandig werken. Je kunt abstract denken, maar kunt projecten ook concreet
maken en afronden. Ervaring in Internet techniek is een pré, gezonde interesse in internet ontwikkelingen is
noodzakelijk! Je hebt:

- Zin in de uitdaging van het innoveren

- Kennis HTML/CSS, affiniteit met webdevelopment

- Een enorme leergierigheid op gebied van web ontwikkelingen

1.3 WAT BIEDEN WIJ?
WEBclusive is een gezellig en innovatief internetbureau in Den Haag met 12 professionals die zeer gedreven
met de nieuwste internet technieken bezig zijn om unieke projecten voor onze opdrachtgevers neer te zetten.
Daarbij hebben we een open werksfeer, waarbij er veel ruimte is voor eigen inzichten. Daarnaast bieden wij:

 Een goede stagevergoeding van 300 euro per maand

 Een uitdagende werkomgeving met specialisten die werken aan unieke projecten voor toonaangevende
bedrijven

 Een functie met veel mogelijkheden voor eigen inbreng

Wij zijn gevestigd direct naast Den Haag HS, waardoor we met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar zijn
voor studenten uit Den Haag, Amsterdam, Delft en Rotterdam.
1.4 HET BEDRIJF
WEBclusive is een internetbureau met 12 vaste medewerkers. Wij ontwikkelen grootschalige internet projecten
met de nadruk op community projecten. Daarnaast zijn we een vaste technische partner van de Gemeente Den
Haag en Philips en werken we voor bedrijven als Coca-Cola, MTV, Cinekid , woningcorporaties en Heineken.
Binnen WEBclusive zijn wij continue bezig met het zoeken naar de grenzen van technische ontwikkelingen,
waardoor we jaarlijks regelmatig in de prijzen vallen bij o.a. de SpinAwards verkiezing.
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie, CV en eventueel portfolio naar
ronald@webclusive.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald
Kleverlaan (070-3699 817
1 INLEIDING
We zoeken vanaf januari 2009 een enthousiaste stagiair voor een uitdagende opdracht voor het opzetten van
een mobiel platform voor een grote online community. Binnen deze community is plaatsbepaling (GPS, geo-
tagging) zeer belangrijk, waardoor dit ook op het mobiele platform terug zal moeten komen.

1.1 OPDRACHT OMSCHRIJVING
Ontwikkel een mobiele website die aansluit bij de belevingswereld en context van de mobiele gebruiker en die
aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgever. Hiervoor zul je een interactie ontwerp op moeten zetten
en uit moeten werken in een werkende mobiele site. Doe dit op basis van bestaand en nieuw eigen onderzoek
op het gebied van mobiele websites. Onderzoek de mogelijkheden van het medium en de toepasbaarheid
hiervan voor de klant. Concreet betekend dit:

- Samen met je collega’s bij WEBclusive en de klant doelen en randvoorwaarden opstellen

- Opzetten en uitvoeren van onderzoek

- Verkennen van technische en functionele mogelijkheden en beperkingen

- Functioneel- en interactie ontwerp, eventueel visueel ontwerp

- Uitvoeren van usabilityonderzoek

- Programmeren in HTML/CSS en evt. andere programmeertalen.

Bij elk van deze activiteiten word je ondersteund door professionals binnen WEBclusive.1.2 WAT ZOEKEN WIJ?
Je bent een derde- of vierdejaars student (M/V) aan de TU of HBO richting Communication and Multimedia
Design of een gelijkwaardige opleiding. Verder ben je enthousiast, flexibel en kun je zelfstandig werken. Je kunt
abstract denken en hebt gevoel voor usability. Ervaring in Internet techniek is een pré, gezonde interesse in
internet ontwikkelingen is noodzakelijk! Je hebt:

- Zin in de uitdaging van het innoveren ondanks technische beperkingen

- Kennis HTML/CSS, affiniteit met webdevelopment

- Een enorme leergierigheid op gebied van interactieontwerp
1.3 WAT BIEDEN WIJ?
WEBclusive is een gezellig en innovatief internetbureau in Den Haag met 12 professionals die zeer gedreven
met de nieuwste internet technieken bezig zijn om unieke projecten voor onze opdrachtgevers neer te zetten.
Daarbij hebben we een open werksfeer, waarbij er veel ruimte is voor eigen inzichten. Daarnaast bieden wij:

 Een goede stagevergoeding van 300 euro per maand

 Een uitdagende werkomgeving met specialisten die werken aan unieke projecten voor toonaangevende
bedrijven

 Een functie met veel mogelijkheden voor eigen inbreng

Wij zijn gevestigd direct naast Den Haag HS, waardoor we met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar zijn
voor studenten uit Den Haag, Amsterdam, Delft en Rotterdam.

1.4 HET BEDRIJF
WEBclusive is een internetbureau met 12 vaste medewerkers. Wij ontwikkelen grootschalige internet projecten
met de nadruk op community projecten. Daarnaast zijn we een vaste technische partner van de Gemeente Den
Haag en Philips en werken we voor bedrijven als Coca-Cola, MTV, Cinekid , woningcorporaties en Heineken.
Binnen WEBclusive zijn wij continue bezig met het zoeken naar de grenzen van technische ontwikkelingen,
waardoor we jaarlijks regelmatig in de prijzen vallen bij o.a. de SpinAwards verkiezing.
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie, CV en eventueel portfolio naar
ronald@webclusive.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald
Kleverlaan (070-3699 817).
1 INLEIDING
We zoeken vanaf januari 2009 een enthousiaste stagiair voor een uitdagende opdracht voor het inventariseren
van de mogelijkheden voor plaatsbepaling en dit online publiceren voor andere personen/diensten.

1.1 OPDRACHT OMSCHRIJVING
Er zijn steeds meer mogelijkheden om door te geven waar je bent. M.b.v. GPS chips of cell-informatie van
mobiele telefoons of het gebruik van specifieke programma’s op een computer (Plazes) is het steeds
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker om te kunnen zien en door te geven waar je bent. Hiermee zijn
uiteindelijk een groot aantal interessante diensten mogelijk, zoals een overzicht van je vrienden die in de buurt
zijn. Hierbij is privacy natuurlijk erg belangrijk, dus hier moet ook uitgebreid aandacht aan besteed worden.
Hiervoor zul je huidige concepten en mogelijkheden moeten inventariseren. Doe dit op basis van bestaand en
nieuw eigen onderzoek. Een van de mogelijke systemen waar je mee te maken zult krijgen is FireEagle van
Yahoo. Onderzoek de mogelijkheden van het medium en de toepasbaarheid hiervan. Concreet betekend dit:

- Samen met je collega’s bij WEBclusive doelen en randvoorwaarden opstellen

- Opzetten en uitvoeren van onderzoek

- Verkennen van technische en functionele mogelijkheden en beperkingen

- Schrijven van adviesrapport

Bij elk van deze activiteiten word je ondersteund door professionals binnen WEBclusive.
1.2 WAT ZOEKEN WIJ?
Je bent een derde- of vierdejaars student (M/V) aan de TU of HBO richting Communication and Multimedia
Design, een technische studie of een gelijkwaardige opleiding. Verder ben je enthousiast, flexibel en kun je
zelfstandig werken. Je kunt abstract denken en hebt gevoel voor privacy issues. Ervaring in Internet techniek is
een pré, gezonde interesse in internet ontwikkelingen is noodzakelijk! Je hebt:

- Zin in de uitdaging van het innoveren ondanks technische beperkingen

- Kennis HTML/CSS, affiniteit met webdevelopment

- Een enorme leergierigheid op gebied van (mobiele) web ontwikkelingen

1.3 WAT BIEDEN WIJ?
WEBclusive is een gezellig en innovatief internetbureau in Den Haag met 12 professionals die zeer gedreven
met de nieuwste internet technieken bezig zijn om unieke projecten voor onze opdrachtgevers neer te zetten.
Daarbij hebben we een open werksfeer, waarbij er veel ruimte is voor eigen inzichten. Daarnaast bieden wij:

 Een goede stagevergoeding van 300 euro per maand

 Een uitdagende werkomgeving met specialisten die werken aan unieke projecten voor toonaangevende
bedrijven

 Een functie met veel mogelijkheden voor eigen inbreng

Wij zijn gevestigd direct naast Den Haag HS, waardoor we met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar zijn
voor studenten uit Den Haag, Amsterdam, Delft en Rotterdam

1.4 HET BEDRIJF
WEBclusive is een internetbureau met 12 vaste medewerkers. Wij ontwikkelen grootschalige internet projecten
met de nadruk op community projecten. Daarnaast zijn we een vaste technische partner van de Gemeente Den
Haag en Philips en werken we voor bedrijven als Coca-Cola, MTV, Cinekid , woningcorporaties en Heineken.
Binnen WEBclusive zijn wij continue bezig met het zoeken naar de grenzen van technische ontwikkelingen,
waardoor we jaarlijks regelmatig in de prijzen vallen bij o.a. de SpinAwards verkiezing.
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met motivatie, CV en eventueel portfolio naar
ronald@webclusive.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald
Kleverlaan (070-3699 817).
Universal XS – BO/CC stage


Het bedrijf

Universal XS(Google Qualified Company) is een SEO (Search Engine Optimization) bureau dat haar
hoofdkwartier heeft gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf verzorgt SEO (Search Engine Optimization)
voor MKB en grotere bedrijven. Vele bedrijven zijn al jaren tevreden met de geleverde diensten van
Universal XS. Universal XS heeft vestigingen in Nederland, Engeland, en Duitsland. Door de huidige
markt en de geboden kwaliteit is Universal XS onderhevig aan een sterke groei. Tevens heeft
Universal XS een certificatie behaald voor het ISO keurmerk.

Geschiedenis Bedrijf

Universal XS is in 2004 gestart als hosting bedrijf. Omdat Universal XS de klant op een zo volledig
mogelijke manier wilde bedienen, is zij naast het hosten van websites, in 2005 ook websites gaan
bouwen. Hiermee was de cirkel nog niet rond. Want het internet is immers continu in beweging en
zo zal een website ook continu mee moeten bewegen. Dus deed in 2006 ook de bedrijfstak SEO
(Search Engine Optimization) haar intrede. Hiermee was voor Universal XS de cirkel rond en kan zij
een website bouwen, hosten en optimaliseren.

Bedrijfscultuur

Het bedrijf is informeel, kent een platte organisatiestructuur en dus korte communicatielijnen en
bestaat uit een jong, gemotiveerd en hecht team; de gemiddelde leeftijd hiervan is 28 jaar. Mede
hierdoor zal het voor een stagiair zeer aantrekkelijk zijn om stage te lopen bij Universal XS.

Stageomschrijving

Voor de afdeling SEO (Search Engine Optimization) zijn wij op zoek naar een stagiair die in staat is
kleine aanpassingen in websites aan te passen in de HTML,PHP of ASP code. Tijdens je stage leer je
diverse aspecten van het zoekmachine optimalisatie traject kennen. Deze kennis kan je nu en in de
toekomst gebruiken om websites een hogere positie te geven in zoekmachines . Daarnaast kan je
meekijken/meewerken bij het bouwen en hosten van websites. Er zal afhankelijk van de ervaring
een stagevergoeding worden toegekend van rond de €200,- & €400,- per maand.
Stageplaats eisen:

    HBO

    Bereidheid om in de snelst groeiende branche te werken

    Interesse t.a.v. internet

    Interesse t.a.v. SEO

    Analytisch sterk

    Tekstueel sterk

    Oog voor detail

    Goede dosis humor

    Meedenken met de bedrijfsvoering

    Basiskennis van (X)HTML, PHP of ASP


Reageren op deze stageplaats?

Wil jij reageren op deze stageplaats internet marketing? Naast een afwisselende stage is deze
stageplaats de kans om jezelf te ontwikkelen. Doordat de branche voortdurend in beweging is zal
geen dag hetzelfde zijn en blijf je op de hoogte van actuele informatie over SEO (Search Engine
Optimization). Ook heeft Universal XS een actief beleid ten aanzien van bedrijfsuitjes.

Kortom denk jij dat jij de ideale kandidaat bent voor deze stage? Aarzel dan niet en stuur je CV naar
ons toe middels onderstaande contactgegevens.

Adresgegevens:

Universal XS Nederland
t.a.v. Miquel Pluylaar
Johann Siegerstraat 20
1096 BH Amsterdam

T: 020-7718552
F: 020-4682508
E: vacature@universalxs.nl
W: www.universalxs.nl
Alley Cat Rescue – CC/TDI stage


   Looking for 2 Enthusiastic & Entrepreneurial
   Web 2.0 Design & Communication Students
                      About us
  We're an established US Cat Charity that is running a new media project out of Hoofddorp (near
Amsterdam Schiphol Airport). Alley Cat Rescue is helping to solve the crisis and tragedy of unwanted
  and abandoned cats, linking Vet doctors with donors in US and world. The aim is to expand our
current sponsor database, set up a blog, professional e-newsletter and build a Web 2.0 community for
            a Cat Charity project in South Africa (African Wildcat).

   Alley Cat Rescue – The National Cat Protection Association web: www.saveacat.org
              Nearly graduated and ready for takeoff?
                Prove yourself during one of our
                two internships at our organization
                supporting a US based charity with
                    international projects.
               From day one you will be treated as a
                full team member working on your
               own project. You'll have the chance to
               really show what you're made of as an
                  independent developer and
                 communicator. We will give you
                experience with design, creative
                publishing, guerrilla marketing, PR
               using new media, web 2.0 and even
                mobile marketing techniques - we
               never said this would be a stroll in the
                 park. Impress us and yourself!
                   What are we looking for?


               Web 2.0/Mobile App Designer
                 You're a creative web designer who
                 likes to get things done. You have a
                     keen instinct for visual
                       communication.
                User interfaces don't hold any secrets
                 for you, and your sites are pure eye
                candy. We can't wait to see your first
                      customized designs.
                   • Working on your bachelors or
                  masters degree in multimedia or
                  interaction design, web & mobile
                        applications
                 • Good skills in DTP & web design,
                    Photoshop, Illustrator and
                     Dreamweaver / Drupal
                 • Knowledge of XHTML, JSP, SQL,
                   Flash or ActionsScript and CSS
                   • Experience with HTML/XML is
                         helpful
                • Proven creative web designer skills
               • Experience in rich media /video gives
                      you an extra edge
                • You know how to develop a creative
                concept and translate this into design
 and how to build a functional front-end,
 link databases and a mobile web page
 • Fluent English written & verbal skills
 • Focus on deadlines, and stress-proof
   • Creative, innovative, pro-active
        • Team player


PR Communicator & marketing
    assistant
 You're a creative communicator. You
  know how to write an e-newsletter,
 develop an interactive web marketing
    campaign & translate this into
  successful FREE publicity articles
   • Working on your bachelors or
  masters degree in PR, advertising,
    multimedia communications or
         marketing
 • Good skills in Photoshop, Illustrator
  • Proven PR press release writing
          skills
  • Experience in PR/Advertising/rich
 media /communication gives you an
         extra edge
   • Knowledge of HTML is helpful
 • Fluent English written & verbal skills
  • Meet deadlines, & can multi-task
   • Creative, innovative, pro-active
        • Team player

   Location: Hoofddorp
   Dates: Jan-June 2009
   Info: +31 625 088 301
  please send your CV by
  email:ACRnews@gmail.com
NIMA – BO/CC/TDI stage


Het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) is het grootste netwerk van commerciële
professionals. Voor de afdeling Communications zoeken wij een

Stagiair Digitale Marketing (full time)
meeloopstage

Taken
Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van digitale marketing activiteiten (realiseren van
marketingdoelstellingen via online en interactieve media, kanalen en concepten) waarbij het bouwen van een
duurzame relatie met (potentiële) klanten door een dialoog met hen aan te gaan centraal staat. Je initieert,
coördineert en organiseert de ontwikkeling van digitale marketing activiteiten.

Iets concreter betekent dit dat je medeverantwoordelijk bent voor het content management van de
NIMA website, de E-mailings en E-uitnodigingen. Je fungeert op onderdelen als webredacteur. Je kent
binnen de kortste keren de weg binnen de e-mail software en het CMS. Je kan conceptueel denken en
je krijgt teksten altijd korter en scherper. Je houd je bezig met database- en zoekmachinemarketing en
je vindt het leuk om je te verdiepen in zaken als Google Analytics en Adwords, LinkedIn en
Mindz.com.

Profielomschrijving
Je volgt momenteel een HBO-opleiding marketing, (marketing)communicatie of nieuwe media. Je hebt
een passie voor online en digitale marketing en volgt de ontwikkelingen op de voet. Het is een grote
pre als je kunt programmeren (HTML) en ervaring hebt met vormgevings- en
beeldbewerkingsprogramma’s. Je bent een teamplayer met een creatieve geest, die zelfstandig kan
werken en uitstekend kan plannen, coördineren en organiseren. Verder ben je flexibel en accuraat
ingesteld en heb je een hands-on mentaliteit. Je bent leergierig, klantgericht en staat open voor ideeën.
Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse taal. In verband met de dynamiek van het werk is
het belangrijk dat je snel kunt schakelen en dat je stressbestendig bent. Je schrikt niet van spoedklusjes
en je weet hoe je ervoor zorgt dat activiteiten binnen de deadline gereed zijn.

NIMA
Doel van het NIMA is het marktgericht ondernemen in Nederland te bevorderen. Het NIMA doet dat
door middel van twee pijlers, te weten Inspiration en Qualification. Inspiration activeert en coördineert
het NIMA netwerk onder meer door de organisatie van jaarlijks 80 evenementen en andere vormen
van kennisuitwisseling (internet, nieuwsbrieven, publicaties, tijdschriften). Qualification houdt zich
bezig met examens, accreditatie van opleidingen en persoonscertificering.

Stagevergoeding
Wij bieden een stagevergoeding van € 400 bruto per maand.

Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lex Berghuis, telefoon 020 – 503 93 47. Stuur je
beknopte motivatie met CV naar Lex Berghuis (l.berghuis@nima.nl). Meer informatie over het NIMA is
te vinden op www.nima.nl. Andere stages zijn te vinden op http://www.nima.nl/vacatures.
Greetz – BO/CC/TDI stages
•
••

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
pim@greetz.com. Telefoonnummer: 023 - 566 68 10
•
•


•

•
•

•

•
•
••
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•


•
•
•
•
•
•
•
Wil je reageren op deze stage, stuur dan een e-mail met je motivatie en C.V. naar Patricia
Spape, patricia.spape@greetz.com. Telefoonnummer: 023 - 566 68 10
•
•
•
•

•

•
•
•


•
•
•
•
•
•
•
Glimworm IT BV – TDI stage Naam organisatie      Glimworm IT BV

 Adres / Postcode / Plaats  Weteringschans 130 – II

 Contactpersoon       Benjamin Proctor

 Functie contactpersoon   Project Manager / Designer

 Telefoonnummer(s)      020- 616 56 40

 E-mailadres         benjamin@glimworm.com

 Website           www.glimworm.com

 Naam stagebegeleider    Benjamin Proctor

 Functie stagebegeleider   Project Manager / Designer
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    9

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Wij zijn een bedrijf met 250 klanten. We maken
                        niet alleen websites, maar onze focus ligt op het
                        creëeren van een web oplossing die past bij wat
                        de klant nodig heeft. Werken bij ons zal je helpen
                        om te groeien als 'all-round' designer.
 Afdeling waar stagiair komt te werken      Design / Productie

 De stageopdracht                Ter ondersteuning van de designafdeling binnen
                         het bedrijf is Glimworm op zoek naar een
                         gedreven design stagiair die onze designers en
                         project managers zal assisteren met verschillende
                         taken. De voornaamste taak is het samenvatten
                         en implementeren van websites. Glimworm biedt
                         je de mogelijk om in de stageperiode
                         verschillende taken uit te voeren.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 x  Photoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)
De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen

   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 x  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl

 x  Basis kennis van de Engelse taal
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Graag in het bezit van OV


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 200 per maand, op basis van een volledige werkweek.
 Naam organisatie      Glimworm IT BV

 Adres / Postcode / Plaats  Weteringschans 130 – II

 Contactpersoon       Benjamin Proctor

 Functie contactpersoon   Project Manager / Designer

 Telefoonnummer(s)      020- 616 56 40

 E-mailadres         benjamin@glimworm.com

 Website           www.glimworm.com

 Naam stagebegeleider    Benjamin Proctor

 Functie stagebegeleider   Project Manager / Designer
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    9

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    Wij zijn een bedrijf met 250 klanten. We maken
                        niet alleen websites, maar onze focus ligt op het
                        creëeren van een web oplossing die past bij wat
                        de klant nodig heeft. Werken bij ons zal je helpen
                        om te groeien als 'all-round' designer.

 Afdeling waar stagiair komt te werken     Design / Productie

 De stageopdracht                Ter ondersteuning van de designafdeling binnen
                        het bedrijf is Glimworm op zoek naar een
                         gedreven design stagiair die onze designers en
                         project managers zal assisteren met verschillende
                         taken. De voornaamste taak is het samenvatten
                         en implementeren van websites. Glimworm biedt
                         je de mogelijk om in de stageperiode
                         verschillende taken uit te voeren.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
 x  onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Photoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
   Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
 x  anders, nl: Java
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 300,- per maand afhankelijk van kwalificaties, gebaseerd op
een 40-urige werkweek.
Stormcatch – TDI stage


Applicatie ontwikkelaar

Vacature Stagiaire PHP / HTML / CSS

Volg jij de opleiding : Applicatie-ontwikkelaar en ben jij opzoek naar een leerzaam, leuk en
erkend leerbedrijf? Dan zit je bij Stormcatch helemaal goed! Dit multimedia bedrijf biedt jou
de mogelijkheid om je alvast voor te bereiden op jouw carrière! Wil jij alvast een goed CV in
huis hebben ook als je nog op school zit? Zorg dan dat jij een stageplek krijgt bij dit
multimedia bedrijf!

    Stormcatch is het multimedia bedrijf (klanten zoals SBS, RTL, Orangina)
    Goed begin voor jouw carrière door te laten zien wat jij allemaal in huis hebt!
    Een leuke, gezellige, leerzame en flexibele stage
    Nog betaalt krijgen ook!

Het bedrijf:
Stormcatch Webproject BV gevestigd in Nieuw-Vennep, vlak bij het station. Wij zijn een
modern gezellig bedrijf met veel kennis in huis. In ons kantoor werken we met zijn achten.
Wij ontwikkelen internetprojecten van klein en simpel tot groot en geavanceerd. Denk
hierbij aan standaard websites met CMS, Datingsite, Webshop, Mailingsystemen en
Reserveringssystemen. We zijn 6 jaar bezig en hebben inmiddels grote bedrijven als klant
zoals SBS, Orangina, RTL en meer. We hebben ook tientallen kleinere bedrijven als klant.

De functie:
Op het gebied van programmeren van PHP, HTML en CSS en eventueel andere
programmeertalen zoalsjava_script en ASP zoeken wij nog een stagiaire. Als stagiaire zal je
actief meewerken in alle projecten en veel bijleren. Bepaalde opdrachten kun je zelfstandig
uitvoeren en voor andere projecten werk je nauw samen met één van de andere
programmeurs.

Voorwaarden:
Wij werken van 09.00 tot 17.30. Zolang je van tevoren aangeeft wanneer je er een keer niet
kan zijn, zijn we heel flexibel. De stagevergoeding hangt sterk af van de productiviteit van
jezelf. Het profijt wat wij beleven aan jouw zullen we belonen in een stagevergoeding.

Zorg dus dat dit je stageplek wordt en reageer meteen! Geef aan waarom het jou leuk lijkt
om hier stage te lopen en in om welke stage periode het gaat.

Succes en hopelijk tot snel !
PayPal – BO/CC stageWerkstage: PayPal Consumenten Marketer
    – Communicatie specialist
        (full-time)
   Unieke kans om ervaring op te doen bij de internetpionier en
  het ‘challenger’ merk in e-Commerce/ Online betalen. Samen
   met Marktplaats.nl, eBay.nl, en Skype onderdeel van eBay
               Incorporated.

Over de rol:

Het Consumenten Marketing team zorgt voor de positionering en ontwikkeling van
het merk, acquisitie van nieuwe klanten, en het ontwikkelen van klantgebruik. Het
laatste gebeurt voornamelijk door middel van email marketing.

We zoeken een flexibele, energieke, en creatieve stagiair die als (marketing)
communicatiespecialist vanuit het Consumenten Marketing team email marketing
programma’s richting de ruim 3 miljoen consumenten klanten in de Benelux
meestart en verbetert.

  Managen van de produktie van outbound marketing email programma’s en
   campagnes
  Creeren van email campagnes en uitwisselen van ideeen hierover
  Definieren van doelgroepen op basis van database criteria
  Schrijven, proeflezen en verbeteren van e-mail copy, op duidelijkheid, correctheid,
   en de unieke PayPal ‘tone-of-voice’
  Opzetten van testaanpak om emailmarketing verder te verbeteren
  Leveren van test emails voor uitvoering door collega’s in de USA met duidelijke
   tijdslijnen
  Zorgen voor e-mail campagne voortgang, evaluatie, en benchmarking door
   middel van analyse tools
  Meedraaien in het marketing team en bijdragen aan ‘marketing excellence’ samen
   met collega’s in andere PayPal landenorganisaties en functies in Europa en USA

Jouw profiel:

     Gevoel voor humor
     Nederlandse sprekend en schrijvend (moedertaal), goede sprekend en
     schrijvende beheersing van de Engelse taal
     Sterke affiniteit met internet and e-Commerce
     Creatief, probleemoplossend, innovatief, gestructureerd
     Multi-tasker, open voor nieuwe projecten en taken, harde werker
     Zelfstarter, proactief, resultaatgericht met oog voor detail
    Sterke interpersoonlijke communicatievaardigheden, werkt graag in een cross-
    functionele omgeving
    In staat onder druk te werken in een dynamische omgeving met ambitieuze
    tijdslijnen
    Aanleg voor analyse
    Word, Excel, Powerpoint (html en Photoshop een plus)
    Opleiding bij voorkeur HBO/ Academisch niveau,
    Communicatiewetenschappen of vergelijkbaar

Belangrijk te weten:

    Uitstekende vergoeding (EUR +1000,-)
    Minimaal 32 uren per week
    Periode 4-5 maanden, start zsm.
    Toplocatie in Amsterdam, tegenover Amstel trein en metro station

Interesse

    Voor meer info bel of email Robbert de Haan, Marketing directeur Benelux
    (06-29443740 of rdehaan@paypal.com )
    Sterke interesse? Meld je direct aan door je CV te sturen met een korte
    motivatie.
Tuk Tuk Company B.V. – TDI stage Naam organisatie      Tuk Tuk Company B.V.

 Adres / Postcode / Plaats  Verrijn Stuartweg 22 P / 1112 AX DIEMEN

 Contactpersoon       Martijn Beversluis

 Functie contactpersoon   Directeur

 Telefoonnummer(s)      020 686 88 88 / 06 2489 2031

 E-mailadres         martijn@tuktukcompany.nl

 Website           www.tuktukcompany.nl

 Naam stagebegeleider    Martijn Beversluis

 Functie stagebegeleider   Directeur
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    9

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
 x (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage
3.1 Werkzaamheden stagiair

                         Tuk Tuk Company is met 50 Tuk Tuk’s en
                         vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den
                         Haag marktleider in Nederland op het vlak van
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                         Tuk Tuk vervoer. Wij bieden
                         evenementenvervoer, low budget stadstaxi
                         vervoer en brand activation met Tuk Tuk’s
 Afdeling waar stagiair komt te werken      Hoofdkantoor
                         Via onze website: www.tuktukcompany.nl komen
 De stageopdracht
                         veel aanvragen binnen van klanten een Tuk Tuk
                         evenement willen boeken of een ander product
                         willen afnemen. Hoewel we positieve reacties
                         krijgen over de site, is de opbouw voor
                         verbetering vatbaar. Zo is het nog niet mogelijk
                         om online te betalen en is het voor bezoekers
                         soms moeilijk om het antwoord te vinden op een
                         specifieke vraag. Er zijn waarschijnlijk nog meer
                         verbeterpunten die een student multimedia wel
                         ziet, maar wij niet. De Tuk Tuk heeft een hoog
                         knuffelgehalte. We hebben daarom veel fans. Het
                         zou mogelijk moeten zijn om hier iets mee te
                         doen, bijv. het opzetten van een community
                         waarop leden hun foto’s en/of filmpjes kunnen
                         uploaden van Tuk Tuk’s waar ze in hebben
                         gezeten o.i.d. Er kan dan bijvoorbeeld gestemd
                         worden op foto’s of filmpjes.


                         Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student
                         met affectie voor de Tuk Tuk die ons wil helpen
                         onze website verder te verbeteren. De student
                         moet zelfstandig kunnen werken en in staat zijn
                         om zelf met innovatieve ideeën te komen die hij of
                         zij ook zelfstandig kan uitwerken en
                         implementeren. Het bouwen van een nieuwe site
                         behoort tot de mogelijkheden.3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 x  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 x  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
 x  MS Office
 x  Phtoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
 x  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl


3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 x  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 x  de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

   De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
 x  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 x  De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl commercieel inzicht, evenementen business, met name vervoer
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Stagiair werkt bij voorkeur bij ons op kantoor in Diemen, hoewel dit geen must is.


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 250 per maand.
MediaMatic – CC stage


Stage Communicatie bij Mediamatic: Nieuwe media en cultuur extern communiceren

Vanaf januari 2009 zoekt Mediamatic stagiaires PR & communicatie. Je werkt gedurende 100 dagen mee
aan alle externe communicatie van Mediamatic en doet een schat aan kennis en ervaring op.

Stichting Mediamatic is een culturele instelling die tentoonstellingen en projecten organiseert over nieuwe nieuwe
media, kunst en maatschappij, zoals bijvoorbeeld de El HEMA. Mediamatic Lab is de zusterorganistie en ontwerpt
websites en interactieve installaties voor klanten zoals bijvoorbeeld http://www.picnicnetwork.org en
http://www.platform21.nl

De afdeling communicatie werkt zowel voor Lab als voor de stichting. Als stagiaire krijg je de mogelijkheid om in
korte tijd veel ervaring op te doen in verschillende sectoren en werk je met veel verschillende oude en nieuwe
media.

Taken:
 * Ontwikkelen van communicatieplannen en bijdragen aan strategisch communicatiebeleid
 * Zelf nieuwe initiatieven ontwikkelen voor externe communicatie
 * Persberichten en nieuwsberichten (helpen) opstellen en bijdragen aan de websites van Mediamatic
 * Initiëren van nieuwe on-line mogelijkheden, meewerken aan community management en het onderhouden
van mediacontacten
 * (Laten) ontwikkelen van diverse grafische communicatie-uitingen (posters, flyers) en andere communicatie
middelen
 * Onderzoek en ontwikkeling van projecten van Mediamatic (in te vullen afhankelijk van de studierichting en de
wensen van de student)

Locatie: Mediamatic, Vijzelstraat 72, Amsterdam
Stagevergoeding: 250 euro bij full time stage
Info: Michel Langendijk 020 - 6389901
Solliciteren: Korte mail met motivatie en CV naar werk@mediamatic.net

Volledige vacature tekst http://www.mediamatic.net/page/13746/nl


---------------------------------------
Michel Langendijk
---------------------------------------
Mediamatic
---------------------------------------
Postbus 17490
---------------------------------------
1001 JL Amsterdam
---------------------------------------
The Netherlands
---------------------------------------
m +31 (0)6 4096 3010
---------------------------------------
t +31 (0)20 638 9901
---------------------------------------
f +31 (020) 638 7969
---------------------------------------
Buzzer – CC/TDI stage


Bedrijf:      Buzzer (www.buzzer.nl)
Locatie:      Amsterdam; PND NRD (www.pandnoord.nl )
Aanvang:      Per Direct
Min. niveau:    HBO
Studierichting:   Interactieve Media, Technische bedrijfskunde
Functiegebied:   Marketing & Communicatie
Functie    :   Stagiair Technisch Projectmanager Webbuzz
Stagevergoeding:  € 350
Type stage:     Afstudeerstage
Aantal uur per week In overleg bespreekbaar, minimaal 32 uur
Duur stage:     4-6 maanden

Ben jij onze (Inter) actieve Manager?
Bedrijfsinformatie
Buzzer is het eerste Word of Mouth Marketing bureau in Europa en leidt deze marketing
revolutie sinds 2005 vanuit Amsterdam. We voeren Buzzer Campagnes uit in Nederland en
België en binnenkort daarbuiten. Eerlijke mond tot mond op
basis van een productervaring is hierbij het heilige doel.

Buzzer Campagnes brengen nieuwe, ‘buzzable’ producten en diensten naar de markt.
Door consumenten (Buzzers) met deze producten te confronteren. Onze campagnes
hebben als doel om consumenten het product te laten ervaren, feedback te verzamelen en
Buzzers in staat te stellen hun omgeving te bereiken (= buzzen). We werkten al voor
Philips, Heineken, Unilever, Frieslandfoods, Pathé,etc.. In Nederland, België en straks
daarbuiten. Buzzer is niet meer weg te denken uit de marketingarena.

Wegens aankomend succes zijn we op zoek naar:

Aankomend Technisch Projectmanager Webbuzz (stage)
Omschrijving
Buzzer is vernieuwend, altijd op zoek naar nieuwe buzzable producten en diensten.
Daarom gaan we onze eigen activiteiten uitbreiden met het buzzen van websites. Dat
deden we al, maar nu nog meer. De Webbuzz. Wij geloven namelijk dat websites erg
buzzable zijn. We gaan voor onze buzzers en klanten een platform maken, waarmee we
met online tools websites kunnen buzzen.

Functieomschrijving:
Onze Technische Projectmanager is verantwoordelijk voor het ontwerpen, creëren en
uitvoeren van de applicatie voor de Webbuzz. Ofwel, je bent verantwoordelijk voor de
grafische vormgeving & interface van de Webbuzz. Daarnaast ben je samen met de
campagnemanager verantwoordelijk voor de marketing en implementatie van de
technische omgeving van de Webbuzz.
Jouw takenpakket:
   Ontwikkelen van functionele applicatie van de Webbuzz
   Bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en implementatie van tools voor de Webbuzz
   Eigen initiatieven aandragen en meedenken om de Webbuzz tot een hoger plan te
   tillen
   Launchen van Webbuzz campagnes
   Coördineren van Webbuzz campagnes; Draaiboeke, checklists etc..

De exacte taken worden in overleg bepaald, afhankelijk van je ervaring & interesses.

Buzzer biedt:
Een uitdagende stage, uniek in Nederland. Je gaat werken in een team van jonge,
enthousiaste, zeer gemotiveerde mensen om Nederland aan het buzzen te krijgen. Je
wordt onderdeel van een vooruitstrevend bureau in een dynamische markt.
Medeverantwoordelijk voor het succesvol lanceren van een nieuw platform, wat erg
buzzable staat op je CV. Een stage waarin je continu wordt uitgedaagd wordt om de
Webbuzz naar een hoger plan te tillen.


                     Jij bent...
                     een enthousiaste en ambitieuze student vol
                     energie, klaar om deze uitdaging met beide
                     handen aan te pakken. Je bent een denker, die
                     zijn gedachtes graag uitwerkt tot inspirerende
                     ontwerpen en concepten. We verwachten een
                     open-minded persoon, mét gevoel voor humor
                     zonder angst om zijn/haar mening te geven. Je
                     weet van aanpakken, staat stevig in je schoenen
                     en voor deadlines deins je niet terug.
                     Vanzelfsprekend ben je al eerder betrokken
                     geweest bij de bouw van een website, en
                     idealiter heb je al eens een Functioneel ontwerp
gemaakt. De ideale kandidaat volgt een opleiding Interactieve Media of Digitale
Communicatie met als afstudeerrichting Techniek, Design en Interactie.

Periode:
Per direct, minimaal 4 maanden achtereen.

Go go go!
Ben jij enthousiast geworden en geïnteresseerd in deze stagefunctie? Stuur dan een mail
met je CV en maximaal 10 regels waarin je uitlegt waarom we jou moeten aannemen als
stagiair, naar nancy@buzzer.nl
Mirabeau – TDI stage Naam organisatie      Mirabeau BV

 Adres / Postcode / Plaats  h.J.E. Wenckebachweg 108

 Contactpersoon       D.E.J. Wanders

 Functie contactpersoon   HR recruiter

 Telefoonnummer(s)      0611305288

 E-mailadres         dwanders@mirabeau.nl

 Website           www.mirabeau.nl

 Naam stagebegeleider    D.E.J.Wanders

 Functie stagebegeleider   HR recruiter
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:

 Bureau of consultancy? Fullservice internet bureau
 + (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
 + interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 + interactieve concepten/producten
 + beheer/infrastructuur


3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                        Mirabeau is een full service internet bureau;
                        strategie, creatie, realisatie en beheer van
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau    interactieve, digitale media producten (Primaire
                        complexe websites voor relatief grote klanten /
                        Mirabeau.nl)
                        Concept & Design (C&D) bestaande uit 4
                        Interactie ontwerpers, 5 Designers, Front-end
 Afdeling waar stagiair komt te werken
                        Developers, project managers en Creative
                        Consultant.
                         De opdracht is tweeledig waarbij de verhouding
                         tussen de beide opdrachten +/- 50-50 is.:
                           A. Zelfstandige opdracht: research,
                             conceptontwikkeling, design en
                             technische realisatie (front-end) van een
 De stageopdracht
                             prototype applicatie voor een klant van
                             Mirabeau
                           B. Interactie en/of Visual Design voor
                             actuele / lopende projecten ism het
                             creatieve team van C&D3.2 Soort stagiair
   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 +  Technologie, Design & Interactie
   (graag zouden wij een student willen gespecialiseerd in visual design en interaction
   design)3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

 +  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
   uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
   MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X  De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse
   op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media.
 X  Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen
   van de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 X  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair

 Voor vragen over de afdeling Concept & Design, het werk en de eigen opdracht, contact
 opnemen met Thomas Hamer, thamer@mirabeau.nl


3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 450,- per maand.
Maxd’oro – BO/CC/TDI stages
Stage: Webredacteur | Amersfoort

Wil jij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe
online concepten? We zijn op zoek naar een online redactie
stagiair(e) die verantwoordelijk is voor het onderhouden,
actualiseren en monitoren van de veelzijdige content op de
websites van onze klanten. Naast het schrijven van teksten,
ben je ook betrokken bij sales en marketing activiteiten. Je bent
creatief en ondernemend ingesteld.

Wat vragen we van je?
- creatieve redactionele content
- in staat op bij te springen op het gebied van marketing & sales.
- opzetten van online acties
- contact onderhouden met onze klanten

Jouw profiel:
- HBO/WO denk- en werkniveau, liefst journalistiek/communicatie/media-studies
- ervaring met het schrijven van artikelen voor internet
- ervaring met Photoshop, Flash en HTML is een pré
- zelfstandig, initiatiefrijk met een communicatieve instelling
- affiniteit met internet in de breedste zin van het woord

Maxd’Oro
Maxd’Oro Internetbureau bestaat uit een team van jonge en gedreven professionals in
verschillende online disciplines. We ontwerpen en ontwikkelen hoogwaardige web applicaties
voor uiteenlopende opdrachtgevers als de gemeente Amsterdam, National Geographic,
Politie en de Universiteit van Nijmegen. Wij werken altijd vanuit een gefundeerde visie op
communicatie, technologie en design, kenmerkend voor al onze digitale mediaproducties.
Meer info op www.maxdoro.nl.

Periode
De stage kan starten vanaf januari, maar later is ook mogelijk. Minimale stageperiode is drie
maanden.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je reactie met CV naar Jeroen Veldman info@maxdoro.nl. Voor meer informatie
over de vacature kun je een e-mail sturen of bellen naar 033 462 77 07.
Stage: Ontwerper digitale media | Amersfoort
Als Stagiair Interactie Ontwerp werk je mee aan het tot stand brengen van interactieve
mediaprojecten. Onder begeleiding van een groep creatieve professionals hou je je bezig
met het ontwerp en de creatie van aansprekende producties. Je hebt een eigen stijl,
typografische vaardigheden en affiniteit met interactie ontwerp. Je bent leergierig op het
gebied van nieuwe technologie en de toepassing daarvan in projecten.

Vereisten
Je bent een student die minimaal 2 jaar een relevante MBO studie heeft gevolgd,
bijvoorbeeld Communication & Multimedia Design, Interaction Design of een andere
opleiding op het gebied van interactie en vormgeving. Daarbij heb je:
 kennis van grafische software als Adobe Photoshop, Illustrator
 kun je omgaan met animatie software als Adobe Flash
 communicatieve + conceptuele vaardigheden

Maxd’Oro
Maxd’Oro Internetbureau bestaat uit een team van jonge en gedreven professionals in
verschillende online disciplines. We ontwerpen en ontwikkelen hoogwaardige web
applicaties voor uiteenlopende opdrachtgevers als de gemeente Amsterdam, National
Geographic, Politie en de Universiteit van Nijmegen. Wij werken altijd vanuit een
gefundeerde visie op communicatie, technologie en design, kenmerkend voor al onze
digitale mediaproducties. Meer info op www.maxdoro.nl.

Periode
De stage kan starten vanaf januari, maar later is ook mogelijk. Minimale stageperiode is
drie maanden.

Stage vergoeding
In overleg

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je reactie met CV naar Jeroen Veldman info@maxdoro.nl. Voor meer
informatie over de vacature kun je een e-mail sturen of bellen naar 033 462 77 07.
Amnesty International – BO/CC stage


Amnesty International
Cluster:       Communicatie & Campagnes
Afdeling:       Actieve Achterban
Eenheid:       LRV
Datum indiening:   december 2008Naam van de functieStagiair: Werven en matchen van activisten

Je werkt op het infopunt van de afdeling Actieve Achterban. Het doel van dit infopunt is zoveel
mogelijk nieuwe mensen actief te laten worden voor Amnesty. Dat doen we door vanuit de behoeftes
en wensen van mensen wervingstools te ontwikkelen en activisten te voorzien met het nodige
materiaal.
In 2009 zijn we bezig met het opzetten van een platform/webtool waar mensen hun projecten voor de
mensenrechten op kunnen zetten en samen met anderen ook kunnen uitvoeren.

Opdracht
Opzetten ontwikkelen en beheren van een online vrijwilligers community voor
mensen die actief willen worden voor de mensenrechten.

Taakomschrijving
   Opzetten en ontwikkelen van een online vrijwilligers community
   Beheren van dit platform samen met anderen van de eenheid
   Evaluatie van dit project na een half jaar
   Taken voortvloeiende uit de dagelijkse werkzaamheden zoals matchen van potentiële
   activisten, advies geven aan groepen over actiemateriaal e.a.

Functievereisten
   opleiding op Hbo-niveau ((digitale) communicatie, interactieve media)
   kennis van recente internetontwikkelingen
   kennis van en ervaring met content management systemen
   goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
   Kennis van social networks /communities
   Kennis van weblog
   Affiniteit met de doelstelling van Amnesty International


Competenties
   Resultaatgerichtheid
   Betrouwbaar
   Contactuele vaardigheden
   Initiatief
   Zelfstandige werker
   Conceptueel denken


Benodigde Tijd     : 24 -32 uur per week
Periode:        : februari/maart 2009 (min vier maanden)
Stagevergoeding    : € 206,86 bruto bij een 40-urige werkweek
Meer informatie:    : m.luetzenkirchen@amnesty.nl of 020 6264436
Sollicitatie  : Paula Chin a Lion, persona@amnesty.nl
Muse Agency – CC/TDI stages

LOCATIE
Amsterdam

BEDRIJFSPROFIEL
Muse Agency is een crossmediaal bureau gevestigd in Amsterdam.
Wij zijn een boutique agency en werken voor nationale en internationale klanten.

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Als stagiair bij Muse ben je breed inzetbaar. Wij zijn op zoek naar een interactief talent die goed in
teamverband kan werken, maar ook zelfstandig verder kan. Je werkt nauwkeurig, blijft graag op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je ondersteunt het team in diverse stadia van opdrachten en
zoekt inspiratie op internet die je met het team deelt.

FUNCTIE EISEN
   (Typo)grafisch inzicht,
   Je hebt ervaring met Photoshop, In-design,Illustrator en Flash 9/10

FUNCTIE VOORWAARDEN
   MBO/HBO werk- en denkniveau;
   Beschikbaarheid (minimaal 32 uur);
   Je spreekt engels
   Kennis After Effects, Final Cut Pro en 3D progamma’s is prettig.

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN
   Pro-actief, communicatief en teamplayer;
   Je denkt in oplossingen, bent bereid nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en toont initiatief;
   Je bent creatief, visueel ingesteld (met oog voor detail) en streeft samen met het team naar
   topkwaliteit.


CARRIÈRE MOGELIJKHEDEN
Indien de stageperiode wederzijds goed is bevallen (afhankelijk van je prestaties, inzet en ambities), is
een vast dienstverband wat ons betreft bespreekbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE
Zie jij jezelf als enthousiaste stagiaire bij Muse? stuur dan je e-mail met CV én
voorbeelden van je werk naar Muse Agency bv tav Eline van der Stok: eline @muse.nl
Kijk voor meer info op muse.nl


Voor vragen kan je ons natuurlijk altijd bellen: 020 4164723
Just – CC/TDI stage


Vacature voor stageplek of afstudeeropdracht

Wie wij zoeken
Ben jij puur grafisch, juist meer technisch of voornamelijk gericht op conceptueel vlak, of heb je
gewoon een leuk maar goed verhaal, dan ben je van harte welkom om langs te komen bij Just. Dit
kan zijn voor een stage of voor een afstudeeropdracht.

Wij zijn Just
Just is een ontwerpbureau dat zich focust op online communicatie met fris ontwerp, creatieve
techniek en vernieuwende concepten. We zijn een relatief klein bureau (+/- 10 man) en hierdoor
werk je vaak met meerdere mensen aan een project. Je leert veel -naast je eigen werkzaamheden-
over de algehele manier waarop projecten tot stand komen en uitgevoerd worden en over het werk
van anderen.

Onze klanten
Just werkt voor een breed scala aan klanten. De ene keer werken we voor een groot reclamebureau,
de andere keer direct voor een multinational of we zetten bijvoorbeeld een nieuw bedrijf op een
goede manier in de markt.

Klanten zijn o.a.:
Samsung, de Kindertelefoon, XXS, Lexa, Talpa

Voor een overzicht van recent werk kun je kijken op www.wearejust.com

Stuur je CV en motivatie naar Sanne Smeets (sanne.smeets@wearejust.com), ook voor meer
informatie kun je bellen naar 071-5601688
Nationale Beeldbank – CC/TDI stages Naam organisatie      Nationale Beeldbank

 Adres / Postcode / Plaats  Keizersgracht 534

 Contactpersoon       FWM Vos

 Functie contactpersoon   Managing Director

 Telefoonnummer(s)      020-5240499

 E-mailadres         frank@nationalebeeldbank.nl

 Website           www.nationalebeeldbank.nl

 Naam stagebegeleider    FWM Vos

 Functie stagebegeleider   Managing Director
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:   2

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 X interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

                      De Nationale Beeldbank is een
                      fotostockagentschap dat opereert in een
                      nichemarkt met typisch Nederlands beeld. De
                      markt van fotostockagenstschappen is een sterk
                      concurrerende markt waarin veel internationale
                      spelers actief zijn en waarmee veel
                      mediaorganisaties zaken doen.

                      Als Nationale Beeldbank voorzien wij onze
                      klanten van alledaags beeld voor redactionele en
                      commerciële doeleinden. We zijn een startup een
                      en in ons derde jaar opnieuw succesvol. Onze no-
                      nonsense organisatie bestaat uit een klein team
                      (sr. online marketeer, sales support & daily
                      operations en een managing partner (overall
                      actief)).

                      Vanwege onze ambities om groeikansen te
                      benutten zijn we op zoek naar een stagiair(e) die
                      het interessant vindt om in een klein team een
                      'kijkje in te keuken' te kunnen nemen bij een
                      startup. De taken van de stagiair(e) liggen
                      voornamelijk op nauwe betrokkenheid bij het
                      vernieuwen van ons e-commerce platform.
                      Daarnaast zal sales support en online marketing
                      support tot de taken behoren. Helemaal
                      vastomlijnd zijn de taken zeker niet en er is veel
                      ruimte voor eigen initiatief. Begeleiding van de
                      stagiair(e) zal geschieden door zowel de online
 Korte beschrijving werkzaamheden bureau
                      marketeer als de managing partner.

                      De stagiair(e) zal enerzijds hands-on moeten zijn
                      met name inzake klantcontact (dwz telefoontjes
                      aannemen en afhandelen alsook email).
                      Anderzijds is er voor de stagiair(e) een actieve rol
                      weggelegd
                      om mee te denken/praten over het in ontwikkeling
                      zijnde e-commerce platform vanuit strategisch,
                      usability en commercieel perspectief.

                      Afstudeeropdrachten zoals marktonderzoek over
                      haalbaarheid business modellen en/of
                      zoekmachinemarketing zijn mogelijk. Kansen voor
                      een aansluitend dienstverband zijn aanwezig en
                      afhankelijk van teamfit en prestatie. Doelstelling is
                      om te groeien naar 5/6 mensen in 2009.

                      Affiniteit met fotografie is een sterke pré.
                      Stageperiodes vanaf 3 maanden tot 6 maanden,
                      langer is bespreekbaar. Minimaal 4 dagen per
                      week. Vergoeding conform de markt en extra
                      beloning mogelijk afhankelijk van prestatie en
                      inzet. Aanvang stage kan per 5 januari 2009,
                      eerder in overleg.

                      Trefwoorden die van toepassing mogen zijn op de
                      stagiair(e) zijn: initiatiefrijk, ambitieus, online
                      focus, creatief, eigenwijs doch leergierig. Verder
                         uiteraard een prettig persoon en een goede
                         arbeidsethiek.

                         Wij vernemen graag reacties van geschikte en
                         interessante, gemotiveerde kandidaten. Mocht u
                         vragen hebben neem dan gerust contact met ons
                         op.

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Operations
                         Ondersteunend aan Sr. Online Marketeer en
                         bterokken bij vernieuwing e-commerce platform
 De stageopdracht                inzake: usability, inetraction design en
                                      e
                         projectmanangement. 2 lijn contactpersoon naar
                         webbureau en adviseur bij FO en TO.


3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 X
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 X  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 X  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 X  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
 X  marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
 X  communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
 X  technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
 X  Phtoshop/illustrator
 X  HTML/XML/Dreamweaver
 X  Flash/action scripting
 X  MySQL/datagbases/netwerken
   anders, nl
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen

 X De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van een
   interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
 X de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 X De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
  multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties.

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

 X De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen
 X
   De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 400,-        per maand.
Weirdbeard – TDI stage Naam organisatie      WeirdBeard BV

 Adres / Postcode / Plaats  Rijnstraat 154-III / 1079HR / Amsterdam

 Contactpersoon       Niels Monshouwer

 Functie contactpersoon   Software developer

 Telefoonnummer(s)      020-3377834

 E-mailadres         niels@weirdbeard.nl

 Website           www.weirdbeard.nl

 Naam stagebegeleider    Niels Monshouwer

 Functie stagebegeleider   Software developer
2. Soort organisatie
Aantal vaste medewerkers:    3

 Bureau of consultancy?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Afdeling van een organisatie?
  (marketing) communicatie
  interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur

Of:
 Bedrijf dat producten ontwikkelt en aanbiedt op het gebied van:
  (marketing) communicatie
 x interactieve concepten/producten
  beheer/infrastructuur
3. Toelichting op stage

3.1 Werkzaamheden stagiair

 Korte beschrijving werkzaamheden bureau     Het ontwikkelen van internet applicaties en games

 Afdeling waar stagiair komt te werken      Software Development
                         Het uitwerken en ontwikkelen van een web
 De stageopdracht                 platform voor het ondersteunen van trainers en
                         spelers van verschillende teamsporten.
3.2 Soort stagiair


   Wij hebben ruimte voor een oriëntatiestagiair, 4 dagen per week, minimaal 8 weken,
 x
   maximaal 10 weken in de periode april t/m juni


   Wij hebben ruimte voor een afstudeerstagiair, 4 dagen per week, minimaal 17 weken,
 x
   maximaal 22 weken periode september t/m januari en/of februari t/m juni

Studenten kunnen u ook buiten deze periodes voor de stage benaderen


3.3 Voorkeur specialisatie van student (zie onze website www.iam.hva.nl voor een toelichting)

   Business & Organisatie
   Content & Communicatie
 x  Technologie, Design & Interactie


3.4 Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het gebied van:

   ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie


3.5 Functie-eisen stagiair

 x  ontwerpen, creatie, conceptontwikkeling
 x  uitwerking en technische realisatie
   communicatie, redactie, content
   marketing, projectmanagement, organisatie
   marketingkennis en managementvaardigheden
   communicatiekennis en creatieve vaardigheden
   onderzoekskennis en analytische vaardigheden
   technische (internet)kennis en ontwerpvaardigheden:
   MS Office
   Photoshop/illustrator
 x  HTML/XML/Dreamweaver
 x  Flash/action scripting
 x  MySQL/databases/netwerken
   anders, nl: Kennis over PHP/CMS systemen
3.6 Competenties stagiair (meerdere antwoorden mogelijk)

De stagiair kan bij onze organisatie de volgende competenties oefenen:

   Creërend en interactief denkvermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en vaardigheden te combineren om tot effectieve en
   vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

   Communicatief vermogen
 x
   De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de ontwikkeling en productie/beheer van
   een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met opdrachtgevers en eindgebruikers.

   Omgevingsgerichtheid

   De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op basis van oriëntatie en analyse op
   de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interactieve media. Hij
   kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van
   de opdrachtgever.

   Productie en beheer bekwaam

 x  De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan interactieve media projecten en kan
   multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van aangeleverde ontwerpspecificaties .

   Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden

   De beginnende IAM professional kan adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
   multidisciplinaire beroepsomgeving. Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

   Methodisch en reflectief denken en handelen

 x  De beginnende IAM professional is in staat methodisch te werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en
   beroepshandelingen te reflecteren.

   andere competenties, nl
3.7 Overige wensen/opmerkingen voor de stagiair
3.8 Vergoeding stagiair

Wij denken aan een vergoeding van € 300,- per maand.
RTV Company Interactive Communications B.V. – TDI stages

Wij van RTV Company Interactive Communications B.V. willen ons graag aanmelden als
leer bedrijf.


Sinds 1992 zijn wij allround in representatieve Media. RTV Company Interactive
Communications B.V. bedenkt de betere interactieve crossmedia concepten en
combineren dagelijks alle marketing en communicatie technieken met elkaar. Wij zijn bij
uitstek de exclusieve communicatiespecialisten in Radio, TV, Internet Services, Hosting,
Streaming, Consultancy, ICT, Music & Entertainment.

Wij zijn gevestigd in Hilversum en zijn goed per openbaar vervoer te bereiken. Meer
informatie over wat wij doen is te vinden op www.rtvcompany.nl.

Wij hebben eigenlijk vrijwel elke stage periode ruimte voor leerlingen die zich bezig
houden met:

  -  Front-end ontwikkeling ( (x)html/css/javascript eventueel i.c.m. een gedeelte
    vormgeving )

  -  Back-end ontwikkeling ( php/mysql ) (of in combinatie met Front-end
    ontwikkeling)

  -  Event management

  -  Office management


Met vriendelijke groeten,

Maikel Nellestijn

Rading 33, 1213 RL Hilversum
P.O. Box 143, 1200 AC Hilversum The Netherlands
Tel: +31(0)35 – 582 1872 Fax: +31(0)35 – 582 491
Cellphone: +31 (0) 619 882 529 Skype: rtvcompany
Url: www.rtvcompany.nl Mail: maikelnellestijn@rtvcompany.nl

				
DOCUMENT INFO