Prezentace aplikace PowerPoint by hedongchenchen

VIEWS: 44 PAGES: 56

									SOFT-TRONIK, a.s.
          Citrix Solutions
          upgrade 2009

          Pavel Buček
          Business development manager
          Citrix                Praha, 5.2.2009
Agenda


Doručování Windows aplikací

Serverová virtualizace

Dostupnost a ochrana web aplikací

Citrix partnerství, obchodní informace
 –  Co to je, jak to funguje
 –  Kdo jsou vhodní zákazníci
 –  Kdo jsou správní lidé u zákazníka, kde vést komunikaci
 –  Oblasti řešení
 –  Klíčové pojmy, přínosy, výhody
  Úplně od Adama…

         Podpora    Web a eCommerce
        rozhodování

Produktivita                     Finanční
                          účetnictví
Komunikace a
 spolupráce                  Rozvoj lidského
        Uživatelé      Aplikace
                         kapitálu

           Správa zákazníka
Podnikové aplikace a uživatelé
      • Globalizace   • Konsolidace
      • Flexibilita   • Bezpečnost
      • Pobočková exp.  • Vyhovění požadavkům
      • Mobilita     • kontinuita podnikání


       Uživatelé        Aplikace
End-to-End virtualizační
infrastruktura
              Workflow studio
         Sladění a sjednocení všech procesů


             Správa & doručení
               XenApp      Kontrola
     Kontrola &    Win aplikace
                         zátěže
      doručení
     XenDesktop              fyzických i
                        XenServer
     desktopů z
                        virtuálních
     datacenter   Správa & doručení
               NetScaler      serverů
              Web aplikace
      Úplně od Adama…                                          Optimalizace a
                                          zabezpečení web
                                          aplikací.
Uživatelé
                                                      Aplikace
                                          Doručování a
                                          virtualizace web
                                          aplikací

        Monitoring výkonu  Vstupní dveře do     Brána, přes kterou
        aplikací přímo na  poboček, odkud až     uživatelé dostanou
        koncovém zařízení  55% podnikových      bezpečný přístup ke
                  uživatelů spouští svoje  svým aplikacím    Doručování virtuálních
                  aplikace                    desktopů a desktop
                                          aplikací      Citrix je přístup! Řešení end-to-end přístupové
       infrastruktury.
Agenda


Doručování Windows aplikací

Serverová virtualizace

Dostupnost a ochrana web aplikací

Citrix partnerství, obchodní informace


   Citrix Presentation Server (XenApp)

   Citrix XenDesktop
      Doručování Windows aplikací


                                   Citrix Access
        Citrix EdgeSight™      Citrix WANScaler™     Gateway™       Citrix XenApp™
      Monitoring výkonu aplikací a  Urychlení aplikací pro  Zajišťiuje bezpečný  Doručuje Windows
       spokojenosti uživatele    pobočkové uživatele    aplikační přístup     aplikace
                                                          Aplikace
Uživatelé
          1. Terminálová služba (XenApp)
                                             Citrix XenDesktop
                                             Doručování virtuálních
          2. Virtuální desktop (XenDesktop)                    desktopů a desktop
                                                aplikací
Doručování Windows aplikací
Terminálová služba
                      Aplikace běží v
      Změny obrazovek jsou       datovém centru
      posílány na klientské zařízení

    Akce klávesnicí a myší
    jsou posílány na server


• Aplikace je dostupná z jakéhokoliv
 zařízení
• Vysoký výkon i přes pomalé linky
Doručování Windows aplikací
Terminálový server


Centralizace uživatelských sezení na úrovni OS
terminálového serveru
                               Citrix
                 Klientovo zařízení     XenApp™
        Uživatel   Uživatel   Uživatel

                           ICA®
              Citrix XenApp
            Windows Server OS
              Hardware
                               ICA®
 Doručování Windows aplikací
 Virtualizace desktopů


Centralizace uživatelských sezení na úrovni HW –
 přesněji Hypervisoru
                                 Virtuální desktopy
      WinXP     Vista    W2K Prof.  Vista 64 bit


                         Obchodník
                            ICA®
          Hypervisor (Xen, VMWare, Hyper-V)


                   Marketing

                 Hardware          Virtualizované desktopy Finance
Citrix doručení aplikací
3 rozdílné způsoby doručení aplikace

  Standard        Individuální        Vysoce výkonný
  desktop         desktop           desktop

 User   User   User  User    User   User   User   User  User


     Aplikace     App     App   App   App   App   App


              WinXP   WinXP  Vista  WinXP  WinXP  Vista
  Windows Server OS

                 Hypervisor      Blade  Blade  Blade

    Hardware          Hardware
                  Hardware         Blade Rack


                             Náklady, TCO
Standardizace
                                Flexibilita
Citrix doručování Win aplikací
V čem se liší XenApp a XenDesktop


Obě řešení mají své výhody a nevýhody
  –  Ne všechny aplikace jsou vhodné pro tu kterou možnost
  –  Ovládání přístupu k aplikacím
  –  Výkonnost relace terminálové služby vs. virtuálního desktopu
  –  Správa každého z řešení, její náročnost a nákladnost
  –  Potřebný HW
  –  Cena – za licence, za HW, za nástroje pro správu, …

Řešení mají rozdílné typické uživatele
  – Běžné pořizování dat, prohlížení, tisky, editace
  – Grafické operace, testování, matematické operace, tajné
   informace

V praxi se ovšem požadavky prolínají… 
   Komu nabídnout
   XenDestop a XenApp?                                                     Cílené
     XenApp (70.000.000 uživatelů přes všechny
Celosvětově
               Správa desktopů
                                                    segmenty
                                                   segmenty)
                                             Správa aplikací
    XenDesktop zákazník          XenDesktop
             Potřeby (PC)
 XenDesktop                    XenApp
                                   a

                Task Worker               Knowledge Worker     Knowledge      Knowledge
Krátkodobí   Task Worker             Task Worker
                 Výroba                   Mobilní        Worker        Worker
pracovníci   Call Center   (Výroba, sestry,
                          v kancelářích
                 prodavači)
                          (kreditní účty)      (vedoucí,     V kancelářích     Power User
                                     obchodní cestující)   (Marketing)    (Engineer, designer)

 3%       13%        17%       49%           10%           6%           3%

  Nízká personalizace                                          Vysoká personalizace

  Nízká spokojenost                                           Vysoká spokojenost

       Omezení                                          Administrátorská práva

    Nízké náklady                                              Vysoké náklady
XenApp detailněji…
Doručování Windows aplikací
Citrix XenApp


Co je Citrix XenApp
  de-facto průmyslový standard pro nejlevnější
   doručování Windows aplikací kamkoli. Je end-to-end
   systémem doručování aplikací redukujícím náklady
   spojené s poskytováním, testováním a podporou Win
   aplikací. Díky centralizaci poskytuje maximální
   datovou bezpečnost, redukuje nároky na šířku
   přenosového pásma a zlepšuje výkon aplikací!


      - v ČR více než 1000 firem s nasazením XenApp
      - generuje 93% celkového obratu Citrixu v ČR
      - Windows a Unix aplikace
XenApp
Příležitosti na trhu• Snižování nákladů na dodání Win aplikací
  – Eliminuje potřebu instalací a správy na každé zařízení a
   tím náklady na testy, poskytování, správu a podporu
   aplikací. Snadnější migrace MS Office 07, Vista, SAP, …
• Bezpečnost dat a správa intelekt. vlastnictví
  – Rozšíření autorizovaný přístup uživatelů. Zamezení
   krádežím dat, zařízení s daty, …
• Zvýšení výkonnosti aplikací po síti
  – Snížení nespokojenosti uživatelů z pomalých linek,
   latence, šířkou pásma pro vzdálené uživatele
• Zajištění business continuity a flexibility
Citrix XenApp
Kdo jsou vhodní/potenciální zákazníciKdo jsou vhodní zákazníci pro XenApp:
  – Organizace s pobočkami
   • Obchodní firmy, státní správa, výrobci, banky, akvizice,
    školy, knihovny, vzdělávací instituce, stavební firmy,
    telekomunikace
  – Společnosti s mobilními zaměstnanci
   • Pojišťovny, leasingové firmy, spedice, telekomunikce
  – Společnosti vyžadující ochranu svých dat
   • Státní správa, banky, pojišťovny, nemocnice
  – Organizace vyžadující vysokou dostupnost dat
   • Obchodní firmy, banky, poskytovatelé, outsourcing
Citrix XenApp
Proč virtualizace aplikací               Kdo jsou Vaši
                uživatelé
    Mobilní         Uživatelé s   - Požadují admin. práva
   uživatelé s       limitovanou   -Větší počet uživatelů (>100)
   notebooky        sadou aplikací  -Aplikace nefungující pod TS
    XenApp          XenApp       XenDesktop
   Client side        Server side     Hypervisor or
   virtualizace       virtualizace     Blade based
                           desktop
      Citrix XenApp
      S kým komunikovat u zákazníka        Web Apps

                    Síťová
                infrastruktura   Web

                         Windows
                                                   Aplikace
                          „Vlastník aplikací“
Uživatelé
                          pro jednotlivé divize
       Windows Apps             vede projekty související
                             s většinou
                          divizních/oborových
                              aplikací         CIO, CTO
                   Správa IT                VP pro infrastrukturu
                infrastruktury                 odpovědní za výkon,
                                        bezpečnost a náklady
                                         všech aplikací         Desktops &
        Desktop Apps

              Správa desktopů
Vhodným zákazníkům, vhodné
XenApp technologie


    App. Streaming    Easy call    Isolation 2.0    Smart Access


    Speed Screen     Single Sign-On


    Application Hub   Smart Auditor


    Health Assistant
XenApp – produktová řada

         Platinum  Nabízí strategické end-to-end řešení
         Edition  doručování a virtualizací Windows aplikací               Doručuje širokou škálu Windows mission-
        Enterprise
         Edition   critical aplikací        Advanced
         Edition   Poskytuje serverovým aplikacím
               virtualizační možnosti

Citrix XenApp
         Access
        Essentials Nabízí na klíč připravené řešení pro
               bezpečný vzdálený přístup pro malé a
               střední organizace s limitovanými IT zdroji
 Citrix XenApp 5
 funkcionalita v edicích…  Product Features                Advanced   Enterprise     Platinum
                          $350 /ccu  $450 /ccu  Platinum
                                          $600 /ccu

                                       Edition
  Application Virtualization             x      x         x
  SpeedScreen Progressive Display           x      x         x
  X64-bit Support                   x      x         x
  Application Streaming                  Enterprise
                                  x         x
  Health Assistant                     Edition x         x
  SmartAuditor                                    x
  EasyCall                                      x
  Application Performance Monitoring
                    Advanced                    x
  Universal SSL VPN with SmartAccess  Edition                    x
 Access
 Single Sign-On                                    x
Essenials
 WAN optimization                                   x
Citrix XenApp
Jaká je konkurence• Microsoft® Terminal Services
  – Citrix dává lepší bezpečnost, spravovatelnost,
   rozšiřitelnost a kompatibilitu pro mission-critical aplikace
  – Microsoft a Citrix NEJSOU konkurenti
• Tradiční způsoby nasazení
  – Vytvářejí spoustu problémů v samotném nasazení,
   bezpečnosti, správě a kompatibilitě. Navíc ztrácejí v TCO
   – 12 vs 48% pro Citrix
• Web aplikace
  – Rozhodně budou do budoucna růst a získávat podíl na
   trhu aplikací. Citrix přichází s řešením NetScaler pro
   optimalizaci, bezpečnost a TCO pro web aplikace
Citrix XenApp
Proč by si ho měl zákazník vybrat• De-facto standard v poskytování aplikací
  – je to platforma, tzn. je ve finále levnější, bezpečnost je
   to nejdůležitější a výkon je klíčový
• Jediné PLATFORMNÍ řešení nabízející
  – virtualizaci aplikací, aplikační streaming, monitoring
   výkonu aplikací, smart access a single sign on!
• 180.000 zákazníků celosvětově, reference
  – Více než 1.000 zákazníků v ČR, slušná databáze
   referenčních instalací
XenApp
Přínosy pro zákazníka  – Nejnižší náklady na doručování Windows aplikací
   • Virtualizace a streaming eliminují potřebu instalovat a
    spravovat individuální klientská zařízení, umožňují
    testování, provisioning, správu a podporu snadněji a levněji
  – Silnější ochrana aplikací a intelektuálního
   vlastnictví
   • Správa, ochrana a plná kontrola dat centralizovaných
    aplikací pomáhají zajistit vyhovění požadavkům a úspěšné
    bezpečnostní audity
  – Vynikající výkonnost aplikací na jakékoli síti
   • Přenášejí se pouze pohyby myši a updaty obrazovek.
    Všechny datově nebo graficky náročné aplikace běží stejně
    rychle
XenApp
Přínosy pro zákazníka  – Rychlejší dodání aplikací všem uživatelům -
   kamkoli
   • Okamžité dodání aplikací a jejich updatů – kamkoli a
    kdykoli – zaměstnancům pro offshoring, outsourcing, nové
    pobočky, akvizice a převzaté firmy, pro mobilní pracovníky
  – Maximální dostupnost, spolehlivost a výkonnost
   • Rychlé řešení problém díky detailním a hodnověrným
    reportům systému, který monitoruje uživatelskou
    spokojenost a identifikuje tak kořeny problému – ať už jsou
    jimi aplikace, servery, síť nebo pracovní stanice. Load
    Balancing aplikací, automatické server recovery a fileover
    zabezpečují „always-on“ funkcionalitu a tím i přístup!
Citrix XenDesktop
Doručování Windows aplikací
XenDesktop


Co je Citrix XenDesktop
  řešení doručující desktop na vyžádání k uživatelům, kteří
   mohou být kdekoli, s výrazným zjednodušením jeho
   správy. Urychluje doručení desktopu k důležitým
   uživatelům (vývojáři, kreativní pracovníci, …) při
   dodržení požadavku na silnou ochranu dat a správu
   zařízení. Přináší tak, mimo jiné, úsporu na vlastnictví
   technologie až 40%
XenDesktop
Příležitosti na trhu• Neschopnost IT pružně a rychle doručit
 desktop
  – XenServer spravuje a poskytuje všechny obrazy
   nabízených desktop systémů centrálně a tedy efektivně
• Vysoké nebezpečí potenciální ztráty dat a
 krádeže
  – Zabezpečení dat v datacentru, SSL VPN komunikace
   mezi desktopy a virtuálními desktopy
• Náročnou a nákladnou administraci a správa
 desktopů
  – Centralizovaná správa obrazů poskytovaných virtuálních
   desktopů zjednodušuje a zlevňuje jejich správu a
   administraci
Příležitosti na trhu
pro XenDesktop            Desktop OS
            Pomalý proces upgrade na vyšší verze
             S XD proaktivní a rychlé updaty
            Uživatelské nastavení
            Co uživatel to unikát
             SP instalovány jednou, centrálně
            Aplikace
            Problémy s kompatibilitou aplikací,
            doručování a správa speciálních aplikací
            pro speciální pracovníky
             CAD Systémy, DOS aplikace, ….
            Uživatelská data
            HDD – silná bezpečnostní hrozba
             Centralizovaná správa
XenDesktop
Kdo jsou vhodní/potenciální zákazníci• Kdo jsou vhodní zákazníci pro XenDesktop:
  – Střední a velcí zákazníci
   • Uvádí se 250+ desktopů, ALE…
   • Záleží na aplikacích, uživatelích a dalších důvodech
  – Společnosti s citlivými údaji
   • Finanční instituce, státní organizace, zdravotnictví
  – Společnosti s náročnými aplikacemi
   • Výroba, design, vývoj, vzdělávání, retail
XenDesktop
Integrované prvky dávají náskok
    Instant On   SpeedScreen   Universal Print Setup Wizard
            Technologies    Driver
   Virtual Desktop  WAN QoS    Remote Virtual  Performance
    Provisioning          Desktop Access  Monitoring
Citrix XenDesktop
Jaká je konkurence• VMWare VDI
• SUN VDI 2.0
• a budou určitě přibývat další….


Co oproti konkurenci přináší XenDesktop
  – Kvalitnější a více vnímavější uživatelský pocit
  – Rychlejší cestu k poskytování, správě a doručení
  – Nižší náklady na TCO díky jednoduššímu lifecycle
   managementu
  Citrix XenDesktop
  funkcionalita v edicích                     Express    Standard   Platinum
                                   Advanced  Ente
                                    Edition
Price (per CCU)               $0      $75      $195    $
Core components
                              Enterpri
                                    
 Desktop Delivery Controller
                               se
 VM Infrastructure
                              Edition

Secure Remote Access                           
                       Advanced
Scalability                  Edition
 Desktop Provisioning                          
            Standard
 Resource Pooling & XenMotion
                Edition
Desktop Delivery Services
Integrated App delivery
(XenApp for Virtual Desktops)
 Performance Monitoring
 Virtual Desktop Support
 WAN Optimization
 EasyCall
XenDesktop
proč virtualizace desktopů od Citrixu?• Kompletní „End-to-end“ řešení
  – Heterogenní klienti
  – Výkonný protokol ICA
  – Prověřená bezpečnost (Access Gateway)
  – Rozšiřitelná a prověřená infrastruktura (Web Interface)
  – Podporuje všechny typy virtuálních (Windows) desktopů
  – Obsahuje vestavěný provisioning
  – Sofistikovaný monitorovací a reportovací engine
• Integrace Desktop Delivery (XenDesktop) a
 Application Delivery (XenApp)
  – Konkurence potvrzuje tuto strategii
XenDesktop
Přínosy pro zákazníka• Urychluje doručení desktopu pro náročné
 uživatele – kamkoli
  – zjednodušuje celý cyklus správy a umožňuje tak IT
   rychleji doručit, spravovat a updatovat desktopy jedním
   čistým obrazem OS
• Umožňuje silnější ochranu dat a správu
  – Centralizací dat v datacentru dramaticky zjednodušuje
   bezpečnost, správu a ochranu kritických obchodních dat
   a duševního vlastnictví
• Snižuje náklady na TCO až o 40%
  – Oddělením doručování OS a desktopu, XenDesktop
   umožňuje IT spravovat jeden obraz OS namísto obrazu
   pro každého uživatele. To výrazně snižuje správu
   virutálního stroje a snižuje náklady na straně úložišť.
      Co by se pro doručování aplikací
      nemělo vynechat!
                                 Citrix Access
       Citrix EdgeSight™    Citrix WANScaler™     Gateway™       Citrix XenApp™
        Monitoring výkonu    Urychlení aplikací pro  Zajišťiuje bezpečný   Doručuje Windows
          aplikací a     pobočkové uživatele    aplikační přístup     aplikace
       spokojenosti uživatele
Uživatelé
                                                        Aplikace
                                           Citrix XenDesktop
                                           Doručování virtuálních
                                            desktopů a desktop
                                              aplikací
Agenda


Doručování Windows aplikací

Serverová virtualizace

Dostupnost a ochrana web aplikací

Citrix partnerství, obchodní informace


   Citrix Presentation Server (XenApp)

   Citrix XenDesktop
Citrix XenServer
Prostor pro virtualizaci

          Virtualizováno
             14%     Note: Očekávaná velikost trhu $3.4B v roce
                   2011, podle IDC
 Nevirtualizováno
    86%
 Source: IDC
Co je Xen?

• Nativní 64-bit hypervisor
• Běží na „holém“ kovu (bare metal)
• Nasazeno na desetitisících instalací ve světě
• Optimalizováno pro hardware-assisted &
paravirtualizaci
• Vysoce bezpečný Xen open security
framework
• Malé zatížení systému instalaci
• Lehký a efektivní
XenServer
hypervisor řešení Citrixu• Paravirtualiazce je klíčem k výkonu
  – Umožňuje kernelu a I/O „vědomí“, že jsou virtualizovány
  – Spolupráce přináší maximální výkon
• Využití virtualizace podporované HW
  – Plně podporované Intel-VT a AMD-V procesory
  – Podpora HW umožňuje vysoký výkon bez emulací
• Podpora vývojářské komunity
Podpora širokého spektra
klientů


• Windows
 –  Windows  Server 2008 64-bit & 32-bit
 –  Windows  Server 2003 32-bit SP0, SP1, SP2, R2; 64-bit SP2
 –  Windows  Small Business Server 2003 32-bit SP0, SP1, SP2, R2
 –  Windows  XP 32-bit SP 2, SP3
 –  Windows  2000 32-bit SP 4
 –  Windows  Vista 32-bit SP 1
• Linux
 – Red Hat Enterprise Linux 32-bit 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
  4.5,4.7, 5.0, 5.1, 5.2; 64-bit 5.0, 5.1, 5.2
 – Novell SUSE Linux Enterprise Server 32-bit 9 SP2, SP3, SP4; 10
  SP1; 64-bit 10 SP1, SP2
 – CentOS 32-bit 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.0, 5.1 , 5.2; 64-bit 5.0,
  5.1, 5.2
 – Oracle Enterprise Linux 64-bit & 32-bit 5.0, 5.1
 – Debian sarge (3.1), etch (4.0)
XenServer a enterprise
vlastnosti
  Citrix XenServer Family

                                  •  Dynamický VM provisioning
                                  •  Image management      Platinum
                                  •  Virtual and physical
                                  •  $5,000 / server       Edition


                         •    Live migrace
                         •    Sdílení zdrojů       Enterprise
                         •    Sdílený storage
                         •    $3000 / server        Edition


            •  Multi server management
            •  Lokální nebo vzdálený storage    Standard
            •  $ 600/900 / server          Edition


•  Jeden server   Express     OEM      •   Vestavěn v severech
•  Download zdarma                 •   Upgrade licen. klíče
           Edition     Edition
Proč XenServer?

• Podpora funkcionality s XenApp a
 XenDesktop
 – Vyšší výkon pro Citrix technologie
    • Eliminace aplikačních downtime
 –  XenServer obsažen v XenDesktop licencích
 –  XenCenter console zdarma
 –  Disaster recovery s NetApp
 –  Podpora image souborů dalších výrobců (Microsoft)
• Nativně 64bit architektura
Citrix Access Gateway
Citrix Access Gateway
SSL VPN řešení• Co je Citrix Access Gateway
  –  Univerzální SSL VPN řešení (HW i SW)
  –  Odolné a škálovatelné zařízení
  –  Snadno použitelné do Citrix i non-Citrix prostředí
  –  Těsně integrované s XenApp
  –  Přináší technologii SmartAccess
V čem je CAG jiná VPN


• SmartAccess
 – Administrátorem definované politiky, jaké aplikace
  mohou být zpřístupněny uživateli a jak s nimi tento
  může pracovat
• Extrémní rozšiřitelnost
 – Až 10,000 concurrent uživatelů na jedno zařízení
• Urychlování aplikací
 – Při VPN komunikací díky technologii AppCompress
• Těsná integrace s XenApp
 – Vše od jednoho dodavatele, kompatibilita a spolupráce
Takhle je vnímána VPN


  Běžná VPN        Citrix VPN

  Kancelář         Přístup

             Bez    Plný
  Vzdáleně      přístupu  přístup
Smart Access
To nejdůležitější v Access Gateway

    Jiné SSL VPN řešení dojdou jen sem…
  Kdo přistupuje      K čemu          JAK                              • Clipboard
                               • Save
   Jaký uživatel
                               • Print
             Web a file  Síťové   Spustit
             Servery   zdroje  přes ICA   Jaké zařízení
              Citrix    Mail
             aplikace   server
                        Stahování   Email


    Jaké místo

 Analýza koncového   Správa přístupu
  zařízení a ověření
   Citrix Access Gateway
   pozicování a edice


          Smart Access, HA, NetScaler
          HW model 9000    Enterprise
          500-999 us. 100,- USD Edition        25.000,- USD
                                 max. 5.000 users     Smart Access, HA
     HW model 7000          Advanced
     1–499 us. 170,- USD        Edition
                               10.000,- USD
                               max. 2.500 users


Pouze „tunel“, nic více.
HW model 2000           Standard
1 uživatel 100,- USD        Edition      3.500,- USD
                           max. 500 users
Co Access Gateway přinese
zákazníkovi• Jeden bod přístupu ke VŠEM aplikacím
  – www.firma.cz/vzdalene
• Bezpečné rozšíření přístupů k uživatelům a
 zařízením
• Cenově efektivní
  – Cena pro malé, střední i velké firmy
• Snížení zmatenosti uživatelů s přístupem
  – Jeden odkaz a jedno heslo
• Ochrana dat společnosti díky SamrtAccess
 politikám
  – Uživatel mimo firemní LAN ne/smí nebezpečně pracovat
   s aplikací
Kontakty SOFT-TRONIK


   Radim Kačmařík – technická podpora
    radim.kacmarik@soft-tronik.cz
    Mobil: 736-750 114
   Jiří Petrásek – technická podpora ANG
    Jiri.petrasek@soft-tronik.cz
    Mobil: 739-243 704
   Karel Hlaváček – account sales manager
    Karel.hlavacek@soft-tronik
    mobil: 724-250 451
   Pavel Buček – product marketing
    pavel.bucek@soft-tronik.cz
    Mobil: 736-750 115
Pavel BUČEK
Business Development Manager Citrix
pavel.bucek@soft-tronik.cz
Ve spplečnosti SOFT-TRONIK, a.s. odpovědný za rozvoj
produktů přístupové infrastruktury Citrix, AppSense a Wyse


SOFT-TRONIK, a.s.
Ostrava
Tvorkovských 5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: +420 597 488 811
fax: +420 596 622 486

Praha
Nagano Office and Technology Park,
Nagano III
U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
tel: +420 266 109 211
fax: +420 283 840 236

www.soft-tronik.cz

								
To top