Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Syarat Kelayakan Kolej Profesional MARA (KPM)

VIEWS: 1,398 PAGES: 3

 • pg 1
									 Untuk pengambilan bermula sesi Julai 2011


                 SYARAT KELAYAKAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN
                      KOLEJ PROFESIONAL MARA (KPM)

                       SYARAT AM (Semua Program):
                           (i) Bumiputera
                        (ii) Warganegara Malaysia
Takrif Bumiputera:
“Jika salah seorang ibu atau bapa calon adalah Melayu yang beragama Islam / Orang Asli / Pribumi seperti mana yang
ditakrifkan dalam perkara 160 (2) perlembagaan persekutuan: maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera”.

                PROGRAM [TEMPOH] [KOD]
BIL                                      SYARAT KELAYAKAN (KHUSUS)
                  TEMPAT PENGAJIAN


1    Program Intensif Persediaan (PIP) [5 bulan] [P01]          Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya
    KPM Indera Mahkota, Seri Iskandar, Bandar Penawar, Ayer Molek,   dengan 3 KEPUJIAN :
    Bandar Melaka                              *Bahasa Melayu
                                         2 subjek lain
2    London Chamber Commerce Industry (LCCI) [2 tahun] [P11]         serta lulus Bahasa Inggeris dan
    KPM Bandar Penawar, Johor                        Matematik.


3    Diploma In English Communication (DEC) [3 tahun] [P03]       Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya dengan
     KPM Indera Mahkota , Pahang                    3 KEPUJIAN
                                         *Bahasa Melayu
                                         Bahasa Inggeris (minima Gred B/4B)
                                         1 subjek lain4    Diploma In Computer Networking (DCN) [3 tahun] [P07]
    KPM Indera Mahkota, Pahang
                                      Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya
                                      dengan 3 KEPUJIAN
5    Diploma In Integrated Logistics Management (DLM) [3 tahun] [P08]    *Bahasa Melayu
    KPM Bandar Penawar, Johor                        Bahasa Inggeris
                                         Matematik.
6    Diploma In Construction Management (DCM) [ 3 tahun] [P13]
    KPM Seri Iskandar, Perak


7    Diploma In Entrepreneurship (DEn) [3 tahun] [P02]
    KPM Bandar Melaka, Melaka

8    Diploma In Business Studies (DBS) [3 tahun] [P04]
    KPM Beranang, Ayer Molek Melaka

9    Diploma In Accountancy (DIA) [3 tahun] [P05]
    KPM Beranang, Ayer Molek, Indera Mahkota, Bandar Penawar
                                      Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya
                                      dengan 3 KEPUJIAN
10   Diploma In Agro Business (DAB) [3 tahun] [P06]              *Bahasa Melayu
    KPM Beranang, Selangor                          Bahasa Inggeris
                                         1 subjek lain
11   Diploma In International Business (DIB) [3 tahun] [P09]          serta lulus Matematik.
    KPM Seri Iskandar, Perak

12   Diploma In Islamic Banking and Finance (DBF) [3 tahun] [P10]
    KPM Bandar Melaka, Melaka

13   Diploma in Business and Digital Creative Media Production (DDC)
    [3 tahun] [P12]
    KPM Indera Mahkota, Pahang
                PROGRAM [TEMPOH] [KOD]
BIL                                             SYARAT KELAYAKAN (KHUSUS)
                 TEMPAT PENGAJIAN


      Foundation & Higher National Diploma In Computing (Software
14
      Development) (F&HND CSD) [3 ½ tahun] [P21]
      KPM Beranang                                  Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya
                                              dengan 5 KEPUJIAN
                                                *Bahasa Melayu
                                                Bahasa Inggeris
      Foundation & Higher National Diploma In Business (Information            Matematik.
15
      Technology) (F&HND BIT) [ 3 ½ tahun] [P22]                     2 subjek lain
      KPM Seri Iskandar

                                              Nota: hanya pelajar yang berjaya
      Foundation & Higher National Diploma In Business (Marketing)
16                                             menamatkan pengajian di peringkat
      (F&HND BMk) [3 ½ tahun] [P23]
                                              Foundation   akan   meneruskan
      KPM Seri Iskandar                                pengajian ke peringkat HND.        SPM:  Gred Kepujian adalah sekurang-kurangnya gred C/6C
            Gred Lulus adalah gred D/7D dan E/8E


   NOTA:

   1.    *Bagi mereka yang tidak memperolehi gred kepujian bagi subjek Bahasa Melayu boleh memohon
        sekiranya bilangan Gred Kepujian yang disyaratkan mencukupi. Walau bagaimanapun mereka
        dikehendaki mengulangi peperiksaan subjek tersebut sehingga mendapat kepujian bagi melayakkan
        pelajar dianugerahkan Diploma KPM setelah tamat pengajian.


   2.    Program DIA, DBS, DAB, DEC, DEn, DCN, F&HND BIT dan F&HND BMk telah mendapat perakuan
        Akreditasi daripada Malaysian Qualifications Agency (MQA) serta Pengiktirafan Jabatan Perkhidmatan
        Awam (JPA). Program F&HND CSD , DBF, DIB dan DLM sedang dalam proses mendapatkan akreditasi
        manakala Program LCCI, DCM dan DDC adalah program baru.

   3.    Permohonan Lepasan sijil IPT
        Pemohon yang mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dan lulus Bahasa Inggeris dan/atau Matematik
        boleh memohon untuk dipertimbangkan ke peringkat diploma terus dengan syarat :
            Telah mengikuti program sijil di mana-mana IPT dan memperolehi lulus bagi subjek Bahasa
            Inggeris dan Matematik yang setara dengan Bahasa Inggeris dan Matematik di peringkat
            Program PIP di KPM.

        Setiap permohonan di perkara 3 hendaklah dikemukakan melalui online dan seterusnya mengemukakan
        salinan dokumen berikut yang telah disahkan kepada UPIM sebelum tarikh tutup permohonan
        i.   Silibus subjek Bahasa Inggeris dan/atau Matematik (berkenaan sahaja)
        ii.   Sijil SPM
        iii.  Transkrip IPT
            Maklumat ini adalah benar semasa cetakan dan ianya tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa … 31 Januari 2011
Untuk pengambilan bermula sesi Julai 2011


     SYARAT KELAYAKAN MINIMA LULUSAN PIP KE PROGRAM PERINGKAT DIPLOMA/HND

     I.     Syarat Akademik

      BIL         NAMA PROGRAM                    KELAYAKAN MINIMA

     1     Diploma in Accontancy (DIA)
     2     Diploma in Business Studies (DBS)
     3     Diploma in Entrepreneurship (DEn)
     4     Diploma in Agro-Business (DAB)
     5     Diploma in International Business       Lulus peringkat PIP KPM dengan mendapat
          (DIB)                       Gred C (lulus) dalam semua subjek
     6     Diploma in Islamic Banking and           (English, Mathematics, Information
          Finance (DBF)                   Technology & Pengajian Islam)
     7     Diploma In Business and Digital
          Creative Media Production (DDC)
     8     London Chamber Commerce
          Industry (LCCI)
     9     Diploma in English Communication       Lulus peringkat PIP KPM dengan mendapat
          (DEC)                       Gred B dalam subjek English dan
                                    Gred C (lulus) dalam semua subjek lain
                                    (Mathematics, Information Technology &
                                    Pengajian Islam)

     10    Diploma in Computer Networking
          (DCN)                     Lulus peringkat PIP KPM dengan mendapat
                                    Gred B dalam subjek Mathematics dan
     11    Diploma in Integrated Logistics          Gred C (lulus) dalam semua subjek lain
          Management (DLM)                  (English, Information Technology &
     12    Diploma In Construction              Pengajian Islam)
          Management (DCM)
     13    F&HND in Business (Marketing)         Lulus peringkat PIP KPM dengan mendapat
          (FHND BMk)                     Gred C (lulus) dalam semua subjek
                                    (English, Mathematics, Information
                                    Technology & Pengajian Islam)
                                         DAN
                                    5 Kepujian (gred 6C) di peringkat SPM

     14    F&HND in Computing (Sofware          Lulus peringkat PIP KPM dengan mendapat
          Development ) (F&HND CSD)             Gred B dalam subjek Mathematics dan
                                    Gred C (lulus) dalam semua subjek lain
                                   (English, Information Technology &
     15    F&HND in Business (Information          Pengajian Islam)
          Technology) (F&HND BIT)                   DAN
                                   5 Kepujian (gred 6C) di peringkat SPM


     Nota: Pelajar peringkat diploma / HND di KPM yang tidak mencapai gred 6C (kepujian) bagi subjek
     Bahasa Melayu di peringkat SPM diwajibkan mengulangi peperiksaan subjek ini sehingga mendapat
     kepujian bagi melayakkan pelajar dianugerah Diploma/HND KPM setelah tamat pengajian.

     II.    Lain-lain syarat
           Tiada kes disiplin
           Maklumat ini adalah benar semasa cetakan dan ianya tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa … 31 Januari 2011

								
To top