Docstoc

Syarat Kelayakan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)

Document Sample
Syarat Kelayakan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Powered By Docstoc
					                                      SYARAT KELAYAKAN KEMASUKAN
                                  PROGRAM DIPLOMA IKM & KKTM

                                                Syarat Am:
                                                1) Warganegara
                                                2) Bertaraf Bumiputera
                                                3) Berumur 17 - 40 tahun
                                                4) Sihat Tubuh Badan

     KOD
BIL                       NAMA PROGRAM                    KKTM/IKM                     SYARAT KEMASUKAN
    PROGRAM
 1    K01     HND in Electronic Engineering                                  Lulus SPM/SPMV dengan lima (5) Kepujian subjek berikut:
                                                           1. Bahasa Melayu
                                                  KKTM P. Jaya   2. Matematik
                                                           3. Fizik/Kimia/Sains/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
                                                           4. Mana-mana dua (2) matapelajaran lain
                                                           Lulus Bahasa Inggeris
 2     K03    Diploma Senibina                                        Lulus SPM/SPMV dengan tiga (3) Kepujian subjek berikut:
                                                           1) Matematik
                                                 KKTM Pasir Mas   2) Dua (2) matapelajaran lain
                                                           Lulus Bahasa Inggeris
                                                           Lulus Pendidikan Seni / Seni Visual / ujian portfolio

 3     K07    Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk                       Lulus SPM/SPMV dengan tiga (3) Kepujian subjek berikut:
 4     K04    Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan                   KKTM Pasir Mas   1) Matematik
 5     K05    Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa                          2) Satu (1) matapelajaran Sains / Teknikal / Vokasional
 6     K06    Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)                      3) Satu (1) matapelajaran lain
 7     K08    Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Gas)                         Lulus Bahasa Inggeris
 8     K09    Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan        IKM Johor Bahru
 9     K11    Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif                    IKM Jasin
 10    K16    Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 11    K13    Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Peralatan dan Acuan Tekan)
 12    K12    Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Acuan)               KKTM Balik Pulau
 13    K15    Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk)
           Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (Pembinaan dan Senggaraan
 14    K14
           Mesin)
 15    K22    Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Proses dan Teknologi)
 16    K23    Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Industri Automasi dan Robotik)
 17    K24    Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Rekabentuk Pembuatan)         KKTM Kuantan
 18    K26    Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Pembuatan Automotif)
 19    K25    Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Kualiti dan Produktiviti)                Lulus SPM/SPMV dengan lima (5) Kepujian subjek berikut:
 20    K42    Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Terapeutik)                  1. Bahasa Melayu
 21    K43    Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Diagnostik)                  2. Matematik/Matematik Tambahan
 22    K44    Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Radiologi & Pengimejan)   KKTM Ledang    3. Mana-mana satu (1) subjek dalam kumpulan Sains/Teknologi/Vokasional
 23    K45    Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Makmal)                    4. Mana-mana dua (2) subjek lain
           Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Teknologi Maklumat
 24    K46                                                    Lulus Bahasa Inggeris
           Berkomputer)
 25    K27    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Robotik dan Automasi)
 26    K28    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Sistem Terbenam)
 27    K29    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Mikro-Elektronik)              KKTM Beranang
 28    K31    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Pengukuran Elektronik dan Kawalan)
 29    K30    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Transmisi Data dan Rangkaian)
 30    K23    Diploma Teknologi Pembinaan (Sistem Termaju)
 31    K33    Diploma Teknologi Pembinaan (Geostruktur)                            Lulus SPM/SPMV dengan tiga (3) Kepujian subjek berikut:
 32    K34    Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyenggaraan)      KKTM Sri Gading  1. Bahasa Melayu
 33    K35    Diploma Teknologi Pembinaan (Turapan dan Jalanraya)                       2. Matematik/Matematik Tambahan
 34    K36    Diploma Teknologi Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyenggaraan)              3. Mana-mana satu (1) subjek lain dalam kumpulan
 35    K37   Diploma Teknologi Pemprosesan Polimer                              Sains/Teknologi/Vokasional
 36    K38   Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik                    KKTM Masjid Tanah  Lulus Bahasa Inggeris
 37    K39   Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik
 38    K20   Diploma Rekabentuk Dalaman                                    Lulus SPM/SPMV dengan tiga (3) Kepujian subjek berikut:
 39    K18   Diploma Rekabentuk Perabot                                    1. Bahasa Melayu
 40    K21   Diploma Rekabentuk Fesyen                           KKTM Rembau    2. Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan
 41    K19   Diploma Filem Digital dan Animasi                                3. Mana-mana satu (1) subjek lain dalam kumpulan Teknologi/Vokasional/Kemanusiaan
 42    K17   Diploma Rekabentuk Media Digital                                 Lulus Bahasa Inggeris
 43    K47   Diploma Teknologi Loji Proses (Perpaipan)                            Lulus SPM/SPMV dengan tiga (3) Kepujian subjek berikut:
 44    K48   Diploma Teknologi Loji Proses (Mekanikal)                            1. Bahasa Melayu
 45    K49   Diploma Teknologi Loji Proses (Elektrik)                   KKTM Kemaman    2. Matematik/Matematik Tambahan
 46    K50   Diploma Teknologi Loji Proses (Persisiran)                            3. Mana-mana satu (1) subjek lain dalam kumpulan Teknologi/Vokasional/Kemanusiaan
 47    K51   Diploma Teknologi Loji Proses (Instrumentasi & Kawalan)                     Lulus Bahasa Inggeris
* Maklumat Program adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa