MANUAL PENGGUNA e-GTukar - MODUL KEMASKINI by NelayanLautdalam

VIEWS: 1,357 PAGES: 21

More Info
									     Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
      MANUAL PENGGUNA
SISTEM PERTUKARAN GURU SECARA ONLINE
        eG-Tukar


     MODUL KEMASKINI
         &
     MODUL PENEMPATAN


 PERANAN : PEGAWAI PENGESAH
      (PENGETUA / GURU BESAR)
                                           1
                Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
                  KANDUNGAN

       TAJUK

1. Paparan utama eGtukar

    OBJEKTIF
    PERINGATAN


    1.0 Skrin Utama
    1.1 Skrin Daftar Masuk
    1.2 Skrin Lupa Kata Laluan
    1.3 Skrin Tukar Kata Laluan


2. Paparan bagi Skrin Permohonan

    2.0 Skrin Utama Pegawai Pengesah
    2.1 Skrin Proses Pengesahan Maklumat Guru
    2.2 Skrin Maklumat Terperinci Guru
    2.3 Sambungan Skrin Maklumat Terperinci Guru
    2.4 Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru
    2.5 Sambungan Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru
    2.6 Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai
    2.7 Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai
    2.8 Skrin Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat
    2.9 Skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat
    2.10 Skrin Pengesahan Data
    3.0 Skrin Keluar Sistem GLOSARI
                                                     2
               Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
OBJEKTIF

Manual Pengguna ini bertujuan membantu Pengetua / Guru Besar untuk membuat semakan,
pengesahan dan pengemaskinian maklumat guru di sekolah beliau secara atas talian. Maklumat ini
akan digunakan sebagai data sistem pertukaran dan penempatan guru kelak.

Sistem boleh dicapai melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di
http://www.moe.gov.my/ atau di http://apps.emoe.gov.my/epgo/

Bagi memudahkan pengguna membuat rujukan, skrin setiap proses yang terlibat dimasukkan
ke dalam manual ini.

Setiap penerangan untuk setiap skrin di susun mengikut turutan peroses seperti berikut :-

    Pendaftaran Pengguna
    Lupa Kata Laluan
    Tukar Kata Laluan
    Pengesahan Maklumat Guru
    Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai
    Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat
    Pengesahan Maklumat Guru
                                                     3
                Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0Paparan Utama e-GTukar
             Paparan 1.0 Skrin Utama


       1. Untuk membolehkan Pegawai Pengesah membuat semakan, pengemaskinian dan
        pengesahan maklumat guru melalui e-GTukar, Pegawai Pengesah perlulah
        membuat proses daftar masuk melalui sistem.

       2. Klik Daftar Masuk atau Di sini pada Paparan 1.0 untuk membuat proses daftar
        diri.
                                                      4
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Daftar Masuk
                   Paparan 1.1 Skrin Daftar Masuk

       3. Skrin bagi Daftar masuk adalah seperti Paparan 1.1.

       4. Pegawai Pengesah dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Daftar Masuk.
         Maklumat Nama, No. Kad Pengenalan dan No. Gaji perlulah sama seperti
         maklumat yang terdapat didalam data EMIS pengguna.

       5. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN/PASSWORD ditaip dalam huruf
         besar atau huruf kecil atau campuran huruf dengan nombor. Perkara ini isu
         sensitif.

          ID PENGGUNA       :    Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri
                          untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan
                          adalah 6 hingga 16 aksara.

          KATA LALUAN/       :   Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk
          PASSWORD            memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah
                          6 hingga 16 aksara.
                                                       5
           Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
6. Sila lihat contoh dibawah.

  ID PENGGUNA dan KATA LALUAN.

   FAUDZIAH         faudziah
   FAUDZIAH87        faudziah35
   FAUDZIAH_58       faudziah_58
   FDZ_557         fdz_5557

7. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN tidak kurang dari 6 aksara. Jika
tidak
  memenuhi syarat, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut :

            Kata Laluan Tidak Boleh Kurang Dari 6 Aksara.

8. Pengesahan Kata Laluan bermaksud pengguna dikehendaki memasukkan
  semula KATA LALUAN yang sama dalam ruangan Pengesahan Kata Laluan.
  Jika Pengesahan Kata Laluan adalah salah, maka sistem akan mengeluarkan
  mesej seperti berikut :

         Kata Laluan Dan Pengesahan Kata Laluan Tidak Sama.
                   Sila Cuba Lagi.

9. Sila pastikan maklumat Soalan Keselamatan, Jawapan dan Tarikh Lahir perlu
  diisikan. Jika tidak diisi, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut:

               Sila Masukkan Jawapan Anda
              Sila Masukkan Tarikh Lahir Anda

10. Pegawai Pengesah dikehendaki memasukkan semua maklumat di atas dan menekan
  butang Simpan.

    a. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah tiada, sistem akan memaparkan
    mesej
     seperti dibawah :-
            Maklumat Tiada Dalam Rekod Kami.
       Sila hubungi pegawai yang berkaitan untuk maklumat lanjut.

    b. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah telah didaftarkan, sistem akan
     memaparkan mesej seperti dibawah :-
              Maklumat Telah Didaftar.
        Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem.

    c. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah berjaya didaftarkan, sistem akan
     memaparkan mesej seperti dibawah :-
           Tahniah Pendaftaran Anda Berjaya.


                                                6
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0Paparan Bagi Skrin Terlupa Kata Laluan
               Paparan 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan

       11. Sekiranya Lupa Kata Laluan, klik Lupa Kata Laluan seperti di paparan 1.2

       12. Pegawai Pengesah dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Lupa Kata
         Laluan dan menekan butang Hantar.

           a. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah tidak tepat, sistem akan
            memaparkan mesej seperti dibawah :-

              Maklumat Tidak Tepat. Sila Hubungi Pentadbir Sistem di PPD


           b. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah tepat, sistem akan memaparkan
             katalaluan seperti dibawah :-

                      Password Anda Adalah : *********
                  Sila Log in Dengan ID Pengguna dan Kata Laluan pada
             Skrin Daftar Masuk. Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem.
                                                      7
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0Paparan Bagi Skrin Tukar Kata Laluan
                 Paparan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan

       13. Klik pada Tukar Kata Laluan. Sistem akan memaparkan skrin seperti di paparan
         1.3 untuk membuat proses tukar kata laluan.

       14. Pegawai Pengesah dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Tukar Kata
         Laluan dan menekan butang Hantar

           a. Sekiranya katalaluan baru dan pengesahan katalaluan tidak sama, sistem
            akan memaparkan mesej seperti dibawah :-

            Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kataluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi


           b. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah tidak tepat, sistem akan
           memaparkan
            katalaluan seperti dibawah :-

                Harap Maaf Kata Laluan Salah... Cuba Lagi           c. Sekiranya maklumat Pegawai Pengesah tepat, sistem akan memaparkan
            katalaluan seperti dibawah :-

                                                      8
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0                  Pertukaran Kata Laluan Berjaya,
              Sila Gunakan Kata Laluan Baru Bagi Laluan Masuk Sistem.


      15. Untuk membuat proses semakan dan pengemaskinian data guru, Pegawai Pengesah
       hendaklah memasukkan maklumat pada laluan masuk iaitu ID Pengguna, Kata
       Laluan, No Kad Pengenalan, No Fail JPN dan NoGaji. Kemudian tekan butang OK.


Paparan Bagi Skrin Utama Pegawai Pengesah
                     Pengesahan Pertukaran Guru
                   UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA                                    Kod sekolah Pengetua /
                                    Guru Besar akan
                                    dipaparkan.

        MENU CAPAIAN
       PEGAWAI PENGESAH        PENGESAHAN       Pilih menu ‘PENGESAHAN
        MAKLUMAT GURU
                    MAKLUMAT GURU’ untuk membuat
                    proses pengesahan data guru.
                   Paparan 2.0 Skrin Utama Pegawai Pengesah

      16. Skrin utama Pegawai Pengesah adalah seperti di paparan 2.0 di mana sistem akan
        memaparkan Nama Penuh Pegawai Pengesah berserta No. Kad Pengenalan.

      17. Sistem juga memaparkan menu pengguna di sebelah kiri iaitu :-

         a.    PENGESAHAN MAKLUMAT GURU
              - Membuat proses semakan dan pengemaskinian data
         b.    KELUAR
              - Keluar ke Menu Utama Sistem

                                                      9
                    Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
       18. Sekiranya Pegawai Pengesah klik pada menu PENGESAHAN MAKLUMAT
         GURU sistem akan mengeluarkan paparan seperti berikut :


Paparan Bagi Skrin Pengesahan Maklumat Guru
                       Pengesahan Pertukaran Guru
                      UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA  Klik pada nama untuk paparan
                                      dan kemaskini maklumat guru
                                      berkenaan.
        MENU CAPAIAN
         PENGESAH
       PEGAWAI PENGESAH        PENGESAHAN     Senarai nama guru yang memerlukan pengesahan Pengetua:
       MAKLUMAT GURU    3 rekod dijumpai
                 1.   AHMAD BIN YAACOB          800421025085
                 2.   ABU BIN ALI            751212015012
                 3.   SITI AMINAH BINTI MUHD       661112085222

                      DISAHKAN BENAR         BATAL


                                      HANTAR LAPORAN
                 Nama guru tiada dalam senarai ?      LAPORAN
               Paparan 2.1 Skrin Pengesahan Maklumat Guru

       19. Skrin Pengesahan Maklumat Guru adalah seperti di paparan 2.1 di mana Pegawai
         Pengesah perlu memilih maklumat guru yang hendak disemak dan disahkan dengan
         klik pada nama atau no. kad pengenalan guru tersebut.
                                                         10
                     Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0Paparan Bagi Skrin Maklumat Terperinci Guru
                                       Paparan maklumat guru
                                       untuk dikemaskini
          Nama            :
                          HAMIDAH BINTI MD YASIN   KEMASKINI

          No. Kad Pengenalan     :
                          821227-03-5450       LAPOR PPD

          No. Gaji          ;  451259871254        LAPOR PPD

          No. Kad Pengenalan Lain   :  A 3856715          KEMASKINI

          Gred Jawatan SSM / SSB   ;  DG 41            KEMASKINI

          Opsyen Iktisas I      ;  BAHASA MELAYU        KEMASKINI

          Opsyen Iktisas II      :  KESUSASTERAAN MELAYU    KEMASKINI

          Jenis Guru         :  GURU TINGKATAN 6      KEMASKINI

          Tarikh Lapor Diri Sekolah  :  7 DISEMBER 2006
                                        KEMASKINI
          Semasa
          Jantina           :  PEREMPUAN          KEMASKINI

          Agama            :  ISLAM            KEMASKINI

          Kaum            :  MELAYU           KEMASKINI
                    Paparan 2.2 Skrin Maklumat Terperinci Guru

       20. Skrin Maklumat Terperinci Guru adalah seperti di paparan 2.2 di mana Pegawai
         Pengesah dapat menyemak semua butiran yang dikehendaki.

       21. Sistem akan memaparkan 36 kategori maklamat dalam skrin paparan ini.
                                                           11
                      Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0Sambungan Paparan Bagi Skrin Maklumat Terperinci Guru


                                      Klik untuk kemaskini
                                      data guru ini
             Negeri Lahir     :  PERAK           KEMASKINI

             Kod Taraf Jawatan   :  TETAP           KEMASKINI

             No. Fail JPN     ;  1234567891234       KEMASKINI

             Akademik Tertinggi  :  UNIVERSITI        KEMASKINI

             Pengkhususan I    ;  GEOGRAFI         KEMASKINI

             Pengkhususan II    ;  SEJARAH          KEMASKINI

             Ikhtisas       :  DIPLOMA PENDIDIKAN    KEMASKINI

             Tugas Khas I     :  GURU PENATIA       KEMASKINI

             Tugas Khas II     :  -             KEMASKINI

             Kod Pengisian     :  HAKIKI          KEMASKINI

             Kod Ikstisas     :  SARJANA          KEMASKINI
             Convertion
           JENIS LANTIKAN
             Kod Convertion
           TARIKH LANTIKAN PERTAMA  :  -             KEMASKINI

             Kod Convertion    : -
           TARIKH LANTIKAN KENAIKAN PANGKAT SEMASA
                                       KEMASKINI
             Dominan I
           TINDAKAN TATATERTIB
             Kod Convertion    :  -
                                       KEMASKINI
             Dominan II
           Paparan 2.3 Sambungan Skrin Maklumat Terperinci Guru

       22. Sambungan Skrin Maklumat Terperinci Guru adalah seperti di paparan 2.3 di mana
         Pegawai Pengesah turut dapat menyemak semua butiran seperti di paparkan di atas.

       23. Sekiranya ada maklumat yang hendak dikemaskini. Klik butang KEMASKINI.

       24. Butang MENU UTAMA digunakan untuk kembali ke menu utama semula.
                                                           12
                     Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru
                                        Paparan maklumat guru
                                        untuk dikemaskini                       LAPOR PPD          Nama             :
                           HAMIDAH BINTI MD YASIN   KEMASKINI

          No. Kad Pengenalan      :
                           821227-03-5450       LAPOR PPD

          No. Gaji           ;  451259871254        LAPOR PPD

          No. Kad Pengenalan Lain   :  A 3856715         KEMASKINI

          Gred Jawatan SSM / SSB    ;  DG 41           KEMASKINI

          Opsyen Iktisas I       ;  BAHASA MELAYU       KEMASKINI

          Opsyen Iktisas II      :  KESUSASTERAAN MELAYU    KEMASKINI

          Jenis Guru          :  GURU TINGKATAN 6      KEMASKINI

          Tarikh Lapor Diri Sekolah  :  7 DISEMBER 2006
                                         KEMASKINI
          Semasa
          Jantina           :  PEREMPUAN         KEMASKINI

          Agama            :  ISLAM           KEMASKINI

          Kaum             :  MELAYU           KEMASKINI
              Paparan 2.4 Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru

        25. Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru adalah seperti di paparan 2.4 di mana
          Pegawai Pengesah dapat menyemak dan mengesahkan semua butiran terperinci
          guru tersebut kecuali maklumat KP Utama dan maklumat Tindakan Tatatertib.

        26. Sistem akan memaparkan Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru dan
        paparan\
          maklumat adalah maklumat yang sedia ada dalam sistem E-Gtukar.

        27. Sila semak semula semua butiran yang telah diisi di dalam maklumat terperinci
    guru.        28. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian
          maklumat, klik butang KEMBALI untuk ke Menu Utama (skrin 2.0).

                                                           13
                          Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
       29. Sekiranya Pegawai Pengesah ingin mengemaskini maklumat guru ini,
         sila berbuat demikian di dalam medan / ruang yang telah disediakan dan
         kemudian klik butang SIMPAN di sambungan skrin Kemaskini
         Maklumat Terperinci Guru seperti di bawah (skrin 2.5).


Sambungan Paparan Bagi Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru
                                              Klik SIMPAN untuk
                                              maklumat dikemaskini
            Nama                 :
                                 HAMIDAH BINTI MD YASIN   KEMASKINI

            No. Kad Pengenalan          :
                                 821227-03-5450       LAPOR PPD

            No. Gaji               ;  451259871254        LAPOR PPD

            No. Kad Pengenalan Lain        :  A 3856715         KEMASKINI

            Gred Jawatan SSM / SSB        ;  DG 41           KEMASKINI

            Opsyen Iktisas I           ;  BAHASA MELAYU       KEMASKINI

            Opsyen Iktisas II           :  KESUSASTERAAN MELAYU    KEMASKINI

            Jenis Guru              :  GURU TINGKATAN 6      KEMASKINI

        JENIS LANTIKAN
            Tarikh  Lapor Diri Sekolah
                 SILA PILIH JENIS LANTIKAN  :  7 DISEMBER 2006
                                               KEMASKINI
            SemasaSILA PILIH TARIKH LANTIKAN PERTAMA
        TARIKH LANTIKAN
        PERTAMA
             Jantina
        TARIKH LANTIKAN                :  PEREMPUAN         KEMASKINI
                 SILA PILIH TARIKH LANTIKAN PANGKAT SEMASA
        PANGKAT SEMASA
        TINDAKAN Agama SILA PILIH TINDAKAN TATATERTIB
                             :    ISLAM           KEMASKINI
        TATATERTIB
            Kaum                 :  MELAYU           KEMASKINI
        Paparan 2.5 Sambungan Skrin Kemaskini Maklumat Terperinci Guru
                                                                14
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai
                                           Semua guru yang berada
                                           disekolah tersebut akan
                          Pengesahan Pertukaran Guru
                                           disenaraikan. Sekiranya
                         UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA   nama guru tiada dan guru
                                           PK1 telah membuat laporan,
                                           Pengetua boleh view dan
                                           edit laporan tersebut dengan
                                           klik button ‘LAPORAN’.


            MENU CAPAIAN
            MENU CAPAIAN
           PEGAWAI PENGESAH
             PENGESAH            PENGESAHAN    Senarai nama guru yang memerlukan pengesahan Pengetua :
            MAKLUMAT GURU   3 rekod dijumpai
                     1.  AHMAD BIN YAACOB          800421025085
                     1.
                     2.   AHMAD ALI
                        ABU BIN BIN YAACOB         800421025085
                                         751212015012
                     2.
                     3.   ABU BIN ALI
                        SITI AMINAH BINTI MUHD       751212015012
                                         661112085222
                     3.  SITI AMINAH BINTI MUHD       661112085222
                          DISAHKAN BENAR         BATAL


                     Nama guru tiada dalam senarai ?     LAPORAN
                     Nama guru tiada dalam senarai ?     LAPORAN
          Paparan 2.6 Skrin Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai

     30. Skrin paparan 2.6 akan memaparkan senarai semua guru di sekolah tersebut untuk
       maklumat disemak dan disahkan oleh Pegawai Pengesah.

     31. Skrin ini akan membenarkan Pegawai Pengesah untuk papar / semak / kemaskini
       laporan yang dibuat oleh Guru PK 1 sekiranya ada data guru yang tidak terdapat dalam
       senarai yang telah diberikan dengan klik pada perkataan LAPORAN.
                                                          15
                  Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai
                               Laporan guru yang tiada dalam senarai
                               ditulis oleh guru PK 1. Laporan ini boleh
                               dikemaskini. Apabila selesai,klik button
                      Pengesahan Pertukaran Guru
                               ‘HANTAR’.
                    UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA Untuk laporan dihantar kepada
                               pegawai yang bertanggungjawab. Klik
                               ‘BATAL’ untuk batal laporan.
         MENU CAPAIAN     Sila tuliskan laporan guru yang tiada dalam senarai yang
        PEGAWAI PENGESAH
          PENGESAH      diberikan. Sila nyatakan maklumat guru tersebut termasuk
                    nama, no. kad pengenalan dan butir-butir peribadi untuk
         PENGESAHAN      semakan PPD.
         MAKLUMAT GURU
                     Guru berikut tiada dalam senarai :


                     1. Kasim Bin Abu      121212-08-5211
                           HANTAR            BATAL
        Paparan 2.7 Skrin Kemaskini Laporan Data Guru Tiada Dalam Senarai

    32. Paparan berikut akan dipaparkan dan Pegawai Pengesah boleh semak dan kemaskini
      laporan guru yang tiada dalam senarai di dalam medan / ruang yang telah disediakan.

    33. Pegawai Pengesah hendaklah klik butang HANTAR sebaik sahaja selesai semak /
      kemaskini laporan tersebut dan Skrin Menu Utama (skrin 2.6) akan dipaparkan semula
      kepada Pegawai Pengesah.

    34. Sekiranya Pegawai Pengesah hendak batalkan laporan, klik butang BATAL dan paparan
      Skrin Menu Utama (skrin 2.6) akan dipaparkan semula.
                                                       16
                    Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat
                                       Paparan laopran no kad
                                       pengenalan tidak tepat.
                                       Klik LAPOR PPD.                       LAPOR PPD          Nama             :
                           HAMIDAH BINTI MD YASIN   KEMASKINI

          No. Kad Pengenalan      :
                           821227-03-5450       LAPOR PPD

          No. Gaji           ;  451259871254        LAPOR PPD

          No. Kad Pengenalan Lain   :  A 3856715          KEMASKINI

          Gred Jawatan SSM / SSB    ;  DG 41            KEMASKINI

          Opsyen Iktisas I       ;  BAHASA MELAYU        KEMASKINI

          Opsyen Iktisas II      :  KESUSASTERAAN MELAYU    KEMASKINI

          Jenis Guru          :  GURU TINGKATAN 6      KEMASKINI

          Tarikh Lapor Diri Sekolah  :  7 DISEMBER 2006
                                         KEMASKINI
          Semasa
          Jantina           :  PEREMPUAN          KEMASKINI

          Agama            :  ISLAM            KEMASKINI

          Kaum             :  MELAYU           KEMASKINI
      Paparan 2.8 Skrin Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat

     35. Pegawai Pengesah boleh semak / membuat laporan kepada pihak atasan sekiranya
       maklumat no. kad pengenalan guru tersebut tidak tepat.

     36. Klik perkataan LAPOR PPD pada paparan skrin Kemaskini Maklumat Terperinci
Guru.

     37. Paparan skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Tidak Tepat akan
       dipaparkan seperti di bawah.
                                                          17
                 Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Bagi Skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat
                              Laporan no. kad pengenalan guru yang
                              tidak tepat untuk semakan PPD.
                              Pengetua boleh papar atau kemaskini
                              laporan.
                     Pengesahan Pertukaran Guru Apabila selesai, klik HANTAR
                    UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA
                              untuk maklumat dihantar kepada
                              pegawai yang bertanggungjawab.
         MENU CAPAIAN     Sila tuliskan no. kad pengenalan yang asal dan no. kad
        PEGAWAI PENGESAH
          PENGESAH      pengenalan yang sebenar untuk semakan PPD.


         PENGESAHAN
        MAKLUMAT GURU      Ahmad Bin Yaacob no. kad pengenalan : 800421025085 tukar
                    kepada no. kad pengenalan : 740404085127
                          HANTAR           BATAL
   Paparan 2.9 Skrin Kemaskini Laporan Maklumat No. Kad Pengenalan Yang Tidak Tepat


   38. Skrin akan menunjukkan paparan 2.9 dimana Pegawai Pengesah boleh membuat semak
     /kemaskini laporan maklumat no. kad pengenalan guru tersebut tidak tepat kepada pihak
     atasan dan mohon dikemaskini dengan maklumat yang tepat.

   39. Apabila selesai semak / kemaskini laporan, klik HANTAR untuk simpan laporan ini.
     Sekiranya ingin batalkan laporan klik butang BATAL dan skrin Kemaskini Maklumat
     Terperinci Guru (skrin 2.5) akan dipaparkan untuk Pegawai Pengesah meneruskan proses
     pengesahan data guru ini dengan klik butang DISAHKAN BENAR. Sekiranya ingin
     membatalkan pengesahan klik butang BATAL seperti di paparan skrin Pengesahan Data
     (skrin 2.10).
                                                       18
                   Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Skrin Pengesahan Data
      Klik DISAHKAN BENAR untuk
      mengesahkan maklumat guru yang
      telah disemak. Sekiranya klik ‘Sah
      Semua’ data akan disahkan secara
                        Pengesahan Pertukaran Guru
      automatik oleh sistem.      UNTUK KEGUNAAN PENGETUA SAHAJA
         MENU CAPAIAN
         MENU CAPAIAN
        PEGAWAI PENGESAH
          PENGESAH         PENGESAHAN     Senarai nama guru yang memerlukan pengesahan Pengetua:
         MAKLUMAT GURU    3 rekod dijumpai
                   1.  AHMAD BIN YAACOB          800421025085
                   2.  ABU BIN ALI             751212015012
                   3.  SITI AMINAH BINTI MUHD       661112085222

                       DISAHKAN BENAR          BATAL


                                       HANTAR LAPORAN
                   Nama guru tiada dalam senarai ?     LAPORAN
                  Paparan 2.10 Skrin Pengesahan Data
                                                        19
                Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
Paparan Skrin Keluar Dari Sistem
                Paparan 3.0 Skrin Keluar Sistem

  40. Untuk keluar dari sistem, sila tekan butang KELUAR.
                                                     20
          Manual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 3.0
           GLOSARI
DAFTAR MASUK             Digunakan pada laman login untuk
                   membenarkan pengguna mendaftarkan diri
                   sebelum memasuki aplikasi.

LALUAN MASUK             Pautan Laluan Masuk ke sistem. Dimana
                   pengguna diperlukan mengisi maklumat Login
                   ID, Kata Laluan, Nombor Kad Pengenalan,
                   Nombor Fail JPN dan Nombor Gaji

ID PENGGUNA              Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri
                   untuk memasuki sistem. Panjang yang
                   diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara.

KATA LALUAN/             Maklumat yang digunakan sebagai kunci
PASSWORD               untuk memasuki sistem. Panjang yang
                   diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara.

LUPA KATA LALUAN            Pautan ini untuk ke skrin Lupa Kata Laluan.

TUKAR KATA LALUAN           Pautan ini untuk ke skrin menukar Kata
                    Laluan pengguna.
                                                21

								
To top