Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

soya

VIEWS: 383 PAGES: 135

 • pg 1
									Sökoptimeringens ABC

    13.00-16.00 26 nov 2008
          SOYA, Sthlm
           Lars Iselid
Bibliotekarie (sedan 1994)‫‏‬
Frilansjournalist
(sedan 80-talet)‫‏‬
 Författare
(sedan 2003)‫‏‬      Ny upplaga
      kommer 2008
 Bloggare
(sedan 2001)‫‏‬
Föreläsare/utbildare(sedan 1996)
Sökbarhetskonsult (sedan 2003)‫‏‬
     www.iselid.info
          Innehåll
  13.00-14.30
  Vad är sökoptimering?
  Hur fungerar en sökmotor och hur skiljer den
  sig mot andra söktjänster?
  Hur rangordnar Google (och andra sökmotorer)
  sina träfflistor?
  Vem länkar till mina sidor? - Google link:,
  Yahoo site explorer, Google webmaster tools
  Vilka av mina sidor indexeras av sökmotorerna?
          Innehåll
  14.30-16.00
  Hur hittar man lämpliga nyckelord och fraser?
  Hur skriver man effektiva titletaggar, meta
  description, meta keywords, alt-texter, rubriker
  och brödtext?
  Länkbete och länkbyggande - hur skaffar man
  värdefulla inkommande länkar?
  Hur kan jag förbättra min optimering med
  loggfilsanalyser?
       Om vi hinner...
  ...några ord om Social Media Optimization
  och checklista för sökoptimering
       Vad är sökoptimering?


–Sökmotoroptimering, sökmotorpositionering,
 sökordsoptimering etc

  hur högt hamnar min sida i träfflistan på en viss sökning?


–Eng. SEO - Search Engine Optimization

– Sökbarhetsoptimering - helhetsbegrepp
  Även sökbarheten på själv webbplatsen (inte bara via sökmotorerna)
    Sök(barhets)optimering

Extern sökbarhet
   synligheten via sökmotorerna
Intern sökbarhet
   sökbarheten internt på webbplatsen
     Hur blir man en bra
      sökredaktör?

 1.En dos kunskap om sök(motorer)


 2.En dos omvärldsbevakning om sök(motorer)


 3.En dos kreativitet
 Hur blir man en bra sökredaktör?
 Teknisk kunskap då?
 – Ju mer desto bättre men inte det mest
  avgörande...

 Testa, testa, testa...


 sök, sök, sök...


 obeservera, observera, observera...
       Branding vs. using
  Branding
    “snygg förpackning”

  Using
    användbart, sökbart


  “Snyggt” och användbart
    svårt att förena?
     Viktiga frågeställningar
  Var på nätet finns mina användare?

  Vad kan jag erbjuda mina besökare?

    som gör att jag får nya besökare
    som gör att jag får återkommande besökare
    som gör att jag får besökare som för ordet vidare
    lika med uppfyllt affärsmål
   4 typer av söktjänster


Sökmotorer
Webbkataloger
Metasöktjänster
Frågetjänster
  Hur fungerar en sökmotor?
• Spider(or Crawler)/Spindel
  – söker igenom webbsidor
                       DN
• Indexet/katalogen(dvs själva
 sökmängden)‫‏‬
  – innehållet i webbsidorna
   indexeras          SÖKMOTOR-   SvD
                  INDEX

• Sökfunktionen
  – söker på sökmängden               GP

                   SÖK  NEJ!!
Sparade (cachade, arkiverade) sidor
”Som det såg ut senast spindeln var där och tittade” Kollat: 25 nov 2008
  Sökmotorerna visar
  bara en
  ögonblicksbild av hur
  Internet såg ut när
  spindeln var där och
  tittade!
Matt Cutts om spindlingsfrekvens

  Ingen mer Google Dance


  ” Now some documents can show up in
  minutes instead of hours or days”.

  Augusti 2007
  www.mattcutts.com/blog/minty-fresh-
  indexing/
   Topp 3 av sökmotorer
          Mer än 19,2 miljarder sidor
          (Sanningen mer ca 10 miljarder)‫‏‬
25 miljarder
sidor
        MSN (ej längre beta) 20 miljarder
    Uppstickare med egna index


           8 miljarder
           Närhetssökning, trunkering bl a
4,2 miljarder
            Norska Schibsted
            Bra nyhetssök
            Index från Yahoo
   Utmanare till Google?

• CUIL – 124
 miljoner


• Wikia Search
   Relativ jämförelse mellan
      sökmotorindex

     Remjohan jubelidioti Snåttren
Yahoo      782     83    117
MSN       174     26     76
Cuil      428     43    129
Exalead     48     23     41
Sesam      775     78    116
Google     1730    152     283
  Altavista och Alltheweb
  ägs av Yahoos och ska
  betraktas som
  experimentverkstäder!


  De flesta bra avancerade
  funktioner som fanns i
  Alltheweb och Altavista
  finns integrerade i Yahoo
  numer.
Ask.com byter inriktning mot
   gifta kvinnor(!)‫‏‬
Vissa sökmotorer använder andras
       index
Andra Googleindex alltid mindre
Webbkataloger/länksamlingar
   Open Directory dmoz.org
   •Frivilliga redaktörer
   •Tyvärr ofta manipulerad
   •Mycket varierande täckning
   och uppdatering
Webbkataloger/länksamlingar
   •Lite döda länkar tack vare automatiserad koll
   •Bra täckning av svenska webben
   •Tyvärr bara en enda redaktör
KTHnoc blir infoo.se
    Biblioteksproducerade
      webbkataloger
• Mölndals stadsbibliotek länkkatalog


• Referensbiblioteket.se


• Länkskafferiet


• Lii.org
  Metasöktjänster
- genväg till bättre svar?

 Mamma.com    Vivisimo.com
      Metasöktjänster
 Visar ofta bara 10 träffar från varje söktjänst

 Enkla sökningar går bra, men avancerade
 sökning rekommenderas ej

 Missar bra sökfunktioner från respektive
 söktjänst (t ex Define: i Google)‫‏‬

 Allt för ofta dåligt urval av sökmotorer
              Frågetjänster
 Yahoo answers
    kommunikativa
    frågetjänster
 Google answers nedlagd Brainboost – maskinell
 frågetjänst
    Försöker förstå ”semantiken” på
    sidorna
    Extraherar texten ur webbsidorna
              Ranking
    -  i vilken ordning träffarna i sökresultatet presenteras


 Med relevanskriterier bedöms hur viktigt ett
 dokument är!

   Algoritm – innehåller inprogrammerade relevanskriterier, kan
   till stor del avslöjas genom tester och därmed manipuleras


   Olika kriterier för att ett dokument är relevant:
     frequency - hur ofta ett ord förekommer
     postioning - var det förekommer, tio första raderna, i title-
     taggen, rubriker
     proximity - närheten mellan olika ord
     ...och många andra kriterier
Title-taggen en av de viktigaste
      kriterierna<title>  </title>
title-taggen är det som visas
  som rubrik i träfflistorna
       Länkanalys
 link popularity - länkpopularitet
    hur många webbsidor som länkar till en viss webbsida
    eller -plats, inlänkar
    bygger på samma idé som citeringsdatabaser
                           Min
             GP              sida

                           Min
         DN         ICA
                           sida


 Länkpopularitet och andra länkanalys-metoder
 används i någon form mer eller mindre av alla
 söktjänster idag!
      Googles PageRank
                  länkars värde inte
 Sökning på maffian        bara antal


      CIA          länkar som kommer
                  från andra sidor med
                  många inlänkar ges
  Stasi        Ryska
            maffian
                  högre värde

Säpo
      Tjejenska
       maffian
        PageRank
•  100 olika algoritmer (Källa:Pagerank
   uncovered)‫‏‬


1.  Fullständig relevansbedömning
2.  Länktexten i inlänkarna
3.  Sedan PageRank
       Länktext i inlänkarna
 Google-bombning: ”miserable failure”


                ….miserable
….miserable           failure….
 failure….

          George W.         Michael
           Bush          Moore


 ….miserable         ….miserable
  failure….          failure….
    Länktexters betydelse
• Google-bombing fick till följd att
 länktextens betydelse skruvades ned

• Även viktigt med bra döpta interna länkar
 – inte:

  Läs mer>>,

  hellre:

  Läs mer om våra digitala skärmar>>
Ofta träffar i Google på ord som
  finns i inkommande länkar
 Länkkraft från in(kommade)
       länkar
• Inkommande länkars betydelse kan aldrig
 undervärderas

• Inte antalet som är viktigast, utan värdet på
 länkarna

• Pagerank ger en fingervisning om värdet av en
 länk från en viss webbsida men ta det med en
 nypa salt
   e-nyheter.se        pandia.com
Pagerankme.com
 Firefox add-on
   Relevans i sökmotorerna
 Marginell skillnad vad gäller relevanta träffar
   Andra sökmotorer har kommit i kapp Googles
   Pagerank
   Idag använder alla stora sökmotorer någon form av
   länkanalys


 Stor skillnad i träffar, dvs. liten överlappning
 Överlappning mellan Yahoo och Google
http://www.langreiter.com/exec/yahoo-vs-google.html
Sponsrade länkar
Google AdWords i Gmail
Google AdSense
Är min webbplats indexerad av
    sökmotorerna?
Är min webbsida indexerad av
    sökmotorerna?
Måste jag bry mig om andra
 sökmotorer än Google?
Ska jag bara bry mig om
   sökmotorerna?
    internetbrus.com
Ska jag bara bry mig om
   sökmotorerna?
         internetbrus.com
Vem länkar till min sida?
    Yahoo Site Explorer
- mer fullständig än Google inlänksökning
 Autenticerad sida ger flest
inlänkar i Yahoo Site Explorer
 internetbrus.com/2007/12/21/inlakar-yahoo-site-explorer/
 Metatext – title, description,
      keywords
• <head>
 <title>iselid info | optimera din sökbarhet för att
 synas på webben</title>

 <meta name="description" content="Iselid info,
 sökbarhetskonsult, är experter inom området
 sökbarhetsoptimering och informationssökning på
 internet. Vi jobbar med sökoptimering och
 sökbarhet för att webbplatser ska synas optimalt
 på webben. ">

 <meta name="Keywords" content="sökoptimering,
 sökbarhet, webben, informationssökning">
 </head>
Varje sida ska ha en relevant
   och unik title-tagg
Varje sida ska ha en relevant
   och unik title-tagg
Ca 65-75 tecken i title-taggen
Ca 65-75 tecken i title-taggen
       Utforma title-tagg
• Använd namnet på din tjänst i title-taggen om du
 tydligt vill visa det för användaren i träfflistan dvs.
 branding
• Innehåller namnet på din tjänst bra nyckelord använd
 det i title-taggen
      Utforma title-tagg
• Var beskrivande så kort som möjligt inte bara
 rada upp nyckelord, skriv för användaren och
 sökmotorn inte bara sökmotorn  :-(
   :-)‫‏‬
       Utforma titletagg
• Bra ange geografisk plats i title
Frisör Umeå
      Meta description

• 150-200 tecken är lagom.

• Description kan ibland ha betydelse för
 ranking men inte nödväntigtvis

• Viktigt för att beskriva innehåll bakom en
 länk i en träfflista. Ska vara aptitretande.
SJ – meta description
...men även undersidor viktiga
Dagens Nyheter
  Dagens Nyheter
-  saknar meta description
       Renault.se
 - var kommer den beskrivande texten ifrån?
Var


    Var
Beskrivande texten hämtat från
    Open Directory
Meta description saknas
     Meta description

• Upprepa inte exakt title-taggen i
 description. Det kan tolkas som
 manipulering.

• Skriv INTE in en lång lista med nyckelord
 utan var beskrivande med nyckelord.
      Meta keywords
• Har väldigt liten eller ingen betydelse för
 ranking

• Har man tid kan man ändå ange några
 nyckelord

• Se till att nyckelorden verkligen är
 relaterade till sidans innehåll, inga
 automatiserade slentrianord.
  title, description, keywords
• Gärna singular, plural, bestämd, obestämd av
 nyckelord ev. synonymer som du inte vill
 använda i title-taggen


• Upprepa helst inte nyckelord exakt i en
 enskild del, men gärna upprepas i varje
 enskild del
  – Strumpor, strumporna går bra men inte
   upprepa någon av dom
  – Bättre uttnyttja utrymme till fler nyckelord
   än att upprepa i en enskild del
  title, description, keywords
• Viktiga nyckelord först i texten

• Se inte metatexten som en gång för alla
 given. Var beredd att omarbeta den om
 du inte når de resultat du vill ha (trafik,
 avslut)

• Ser du att din sida tappar i resultat
 (trafik, avslut) kan du alltid ändra tillbaka
 till den tidigare metatexten som du BÖR
 ha sparat
     header h1,h2, h3 osv
• Rubriker och underrubriker bör vara skrivna med nyckelord i
 åtanke, men behöver inte nödvändigtvis alltid vara det
 viktigaste nyckelordet/frasen
      Brödtexten
• Upprepa nyckelord inte mer än två
 gånger medvetet.

• Upprepa viktiga namn på människor,
 företag, tjänster mer än en gång

• Viktiga nyckelord som används i
 metatext ska komma tidigt i
 brödtexten.
       Brödtexten
• Skriva inte för långt, men inte för kort
 och snuttifierat heller.

• En riktlinje: över 1000 ord/5000 tecken
 så är det lämpligt att dela upp artikeln.

• Längre artiklar och rapporter av värde
 kan skriva en sammanfattning om och
 länka till PDF som är utskriftsvänligt.
       Ordböjning
• Få söktjänster har ”ordböjning”. Dvs. att
 en sökning på sjukhus även söker på
 sjukhuset, sjukhusanläggning,
 barnsjukhus. Bättre försöka skriva:”Den
 nya bilmodellen X som SAAB lanserar…”
 än: ”SAABs nya bilmodell X som vi
 lanserar…”

• Google gör viss ordstamsökning
 automatiskt främst på engelska ord
Google och Frågeexpansion
        Nyckelordsanalys
  Definiera affärsmål/organisationsmål

    t.ex. att marknadsföra Sverige i EU.
    ev. delmål – t.ex. särskilt svenska delikatesser


  Definiera målgrupper

    t.ex. alla datorvana svenskar med intresse för
    rollspel.
       Nyckelordslista
  Skapa en lista över alla relevanta
  nyckelord som du håller uppdaterad
       Nyckelordsanalys
  Vilka är de mest relevanta nyckelorden som
  beskriver webbplatsens affärsmål?


  Vilka eventuella synonyma ord finns? T ex
  stämmer de ord du definierat med vad
  användarna skulle använda.


  Singularis, pluralis, bestämd, obestämd form,
  fraser
      Checklista vid
    nyckelordsanpassning!
• Synonymer - Jobb, anställning, arbete

• Välj i första hand naturliga ord, t ex jobb istället för
 anställning. Särskilt om det gäller B2C (i de flesta fall).

• Bestämd, obestämd – bok, boken

• Singularis, pluralis,– bok, böcker

• Fraser – lediga jobb, svenska tomater

• Närhet mellan ord
  – Ex. I Sverige spelas bättre fotboll än…
Var kan jag få tips på
 lämpliga nyckelord?


  traktorer TV-affärer parabol
bilar
laptops linux Abstrakt konst
Medicin  handdukar  jaktgevär Bussresor
        Google Suggest
”Google Suggest uses data about the overall popularity of various
searches to help rank the refinements it offers. An example of
this type of popularity information can be found in the Google
Zeitgeist”.
Från Google Suggest FAQ
Google AdWords Keyword Tool
 Ger förslag på fler nyckelord!
Relaterade sökord
   Google Trends
- jämför popularitet relativt
Egna loggfiler
Konkurrenters webbsidor
   Kommersiella tjänster
• Man klarar sig rätt bra med gratistjänster,
 men vill man ha en professionell tjänst
 rekommenderas:


 – Keyword Discovery – kommersiell tjänst
  • samlar söksstatistik från många olika sökmotorer
Keyword Discovery
   Vad söker folk på just nu?
  Google Hot Trends
 Web Web Search: Public Searching of the
Websearch by Amanda Spink och Bernard J.
     Jansen. Kluwer, 2004.
• Undersökningar gjorda mellan 1997-2004
 baserat på sökloggar från sökmotorerna Ask
 Jeeves, Excite, Alltheweb and Altavista.

• Antal sökord är cirka 2,5 för varje sökfråga.

• Sökoperator används i 10% av sökfrågorna
 men i Alltheweb mindre än 5% och i Altavista
 20%.

• Av alla sökoperatorer används frassökning (”
 ”) i 50% av fallen och AND är nästa populärast
 av operatorna.
      Skriv för sökmotorerna och
        nyckelordsanpassa.

  Landstinget i Söderbottens Län har två
  moderna sjukhusanläggningar där sammanlagt
  3000 personer arbetar. En större anläggning i
  Boteå och en mindre i Fläskeå.

  Vi söker sjukvårdspersonal inom de flesta
  yrkeskategorier, särskilt sjuksköterskor eller
  barnmorskor. Vi är omtyckta för vårat goda
  arbetsklimat.
     Skriv för sökmotorerna och
       nyckelordsanpassa.

• Landstinget i Söderbottens Län har två
 moderna sjukhus där sammanlagt 3000
 personer jobbar inom vården. Ett större
 sjukhus i Boteå och ett mindre sjukhus i
 Fläskeå.

 Vi söker folk som vill jobba i vården, särskilt
 om du är sjuksköterska, läkare eller
 barnmorska, men det finns även behov av
 annan sjukvårdspersonal. Vi är omtyckta för
 vårat goda arbetsklimat. Du kan söka arbete
 redan nu! Just nu finns 3 lediga jobb för
 sjuksköterskor och 2 för barnmorskor.
          Nyckelord
• Text 1          • Text 2
 landstinget        landstinget
 sjukhusanläggningar    sjukhus 3 ggr
 (pl.)           vården 2 ggr
 sjukvårdpersonal      sjukvårdspersonal
 sjuksköterskor(pl.)
 barnmorskor(pl.)‫‏‬     sjuksköterska(sing.)
               sjuksköterskor(pl.)
               läkare(sing., pl.)
               barnmorska(sing.)
               barnmorskor(pl.)
               jobba, jobb (2 ggr)
               arbete
Visserligen mer text men   lediga jobb (fras)
bredare nyckelords-
anpassning!
   Google webmaster tools
• Indexeringsproblem


• Sajtkarta


• Ta bort URL:ar


• Analysera robots.txt


• Statistik: pagerank, vanligaste sökord etc
Google webmaster tools
Senast indexerad
Google Webmaster Tools
Top Search Queries
Links
Google Sitemaps för iselid.info
Iselid.info/sitemap.xml
Tools
      Loggfilsanalyser
• Google Analytics
 – är gratis gott eller integritetskränkande för
  besökarna?
  Browser-based statistics
<script src="http://www.google-
 analytics.com/urchin.js"
 type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-1243694-4";
urchinTracker();
</script>
internetbrus.com
Ändra datumintervall
Visitors Overview
Traffic Sources Overview
Keywords
Content overview
Site Overlay
  Länkbete (eng. länkbait) =
      bra innehåll
• Skapa innehåll som andra vill länka till

• Skapa en bra faktasida eller tjänst som kan vara av värde
 att länka till från bl.a. webbkataloger

• Exempel: Paginas IT-ordbok
     Länkbyggande (eng.
      linkbuilding)‫‏‬
• Att skaffa länkar från andra sidor
 – för att öka trafiken
 – för att få länkkraft

• Varning för länkfarmar och även betalda
 länkar!!

• Inte alltid mängden utan kvaliteten på länken
 som är viktig

• Hellre länkbete än länktiggeri
Exempel på länktiggeri
       Länkbyggande
• Allra viktigast är att skapa bra länkbete som är
 lätt att hitta och länka till.

• Registrera dig på webbkataloger och liknande
 tjänster som bloggsöktjänster.

• Skicka länkerbjudande. Ring helst.

• Inbjud gärna till utbyteslänkar, men se till att
 du inte bara har utbyteslänkar.
     Mera länkbyggtips
• Se vilka som länkar till dig och se om det
 är någon som du borde be om fler länkar
 eller någon du borde skicka nyhetsbrev,
 pressmeddelande eller liknande till.

• Kolla också ut och inlänkar på de som
 länkar till dig för att hitta nya
 webbplatser att bli länkad från.
SMO – Social Media Optimization
Bli synlig i social media och web
      2.0 - tjänster
  Blended search results
- videos, nyheter, bilder m.m.
Artikel i Datormagazin
        Checklista
   – 8 punkter att tänka extra på

  Har varje sida en unik relevant title-tagg av lagom längd?
  Finns meta description?
  Finns tillräckligt med relevant nyeklordsanpassad brödtext på sidan?
  Döljs viktig text någon bildfil?
  Har sidans ev. Interna länkar relevant och lämplig länktext?
  Är majoriteten av webbplatsens webbsidor indexerade av de stora
  sökmotorerna?
  Finns det tillräckligt med inkommande länkar, även djuplänkar?
  Är webbplatsens URL:ar läsbara?

								
To top