Docstoc

INTERRUPTION OF ELECTRICTY SUPPLY UKUPHAZAMISEKA KOKUPHAKELWA KUKAGESI

Document Sample
INTERRUPTION OF ELECTRICTY SUPPLY UKUPHAZAMISEKA KOKUPHAKELWA KUKAGESI Powered By Docstoc
					          INTERRUPTION OF ELECTRICTY SUPPLY
Notice is hereby given that, subject to favourable weather conditions, the electricity supply in the
Southern area will be interrupted on Sunday, 10 May 2009 from 08h00 to 17h00 for the purpose of
carrying out essential upgrading construction work on the 33 kV overhead line system.

The following areas will be affected:

Areas affected (OFF)                Areas not affected (NOT OFF)
(Supply from Shakaskraal Substation)        (Supply from Driefontein Substation)
Sheffield                     Zimbali Lodge
Salt Rock                     Ballito Junction
Shakas Rock                    Alberlito Hospital
Zimbali residential                The Well
Ballito Business Park               Ballito Lifestyle Centre
Imbonini Business Park               Shakaskraal
Collisheen                     Etete
Umhlali                      Nkobongo
Umhlali Golf Estate                Glendale
Parts of Ballito                  Palm Lakes and Tinley Manor
                          Umvoti Toll
                          Jex and surrounding area
Note:
All geysers will be switched off during the scheduled time period. Those residences who do not have
geyser relays installed must please switch their geysers off to prevent overload conditions.

No guarantee can be given that the interruption will be for the full period and therefore all installations
must be regarded as being “ALIVE” during the times stated.

       UKUPHAZAMISEKA KOKUPHAKELWA KUKAGESI
Umphakathi waziswa ukuthi uma isimo sezulu sisihle, ukuphakelwa kukagesi kuzophazanyiswa
mhlaka 10 May 2009, ngeSonto kusukela ngo 8 kuya ku 5 ngenjongo yokulungisa nokunezela
amandla eziphehlelweni zikagesi ezihamba phezulu:
Izindawo Ezithintekayo Yelezi (EZICIMILE)   Izindawo Ezingathintekile Yilezi (EZINGACIMILE)
(Supply from Shakaskraal Substation)     (Supply from Driefontein Substation)
Sheffield                   Zimbali Lodge
Salt Rock                   Ballito Junction
Shakas Rock                  Alberlito Hospital
Zimbali residential              The Well
Ballito Business Park             Ballito Lifestyle Centre
Imbonini Business Park            Shakaskraal
Collisheen                  Etete
Umhlali                    Nkobongo
Umhlali Golf Estate              Glendale
Parts of Ballito               Palm Lakes and Tinley Manor
                       Umvoti Toll
                       Jex and surrounding area
Isexwayiso:
Konke okushisisa amanzi kuyocishwa kulesisikhathi sokuphazamiseka kukagesi.     Lezo zakhamizi
ezinezishisisi zamanzi ezingaxhunyiwe ngohlelo lukaMasipala kuyomele bazicishe izishisisi zabo
ukuvikela ukusindeka kukagesi.


Akunasiqiniseko esinganikwezwa ukuthi ugesi uzophazamiseka isikhathi esigcwele esibekwe
ngaphezulu.    Ngakho-ke zonke izinto ezisebenza ngogesi kufanele zithathwe njengezinto
“EZIPHILAYO KUMBE EZISEBENZAYO” kulesisikhathi esibekiwe sokuphazamiseka kukagesi.MOS ZUNGU
MUNICIPAL MANAGER

Civic Offices
P O Box 72
KwaDukuza
4450

Tel Nº: (032) 437-5000
M/N Nº: 53/2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:3/30/2011
language:English
pages:2