archip-bianca-bogdana-rezumat-partea-a-iii-a

Document Sample
archip-bianca-bogdana-rezumat-partea-a-iii-a Powered By Docstoc
					Rezumat Partea a II a Archip Bianca Bogdana- Eul si religia www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Ich denke în doctrina kantiană

Rezumat
Această lucrare îşi propune să formuleze câteva sensuri ale conceptului de eu, pe temeiul analizei semnificaŃiilor metafizice şi ontologice ale lui “eu gândesc” şi “eu sunt”. Ea investighează relaŃiile în care se aşează acest concept şi semnificaŃia pe care el o capătă în una dintre cele mai marcante opere filosofice moderne – cea kantiană –, precum şi lumina pe care această doctrină o aruncă asupra posibilităŃilor şi limitelor analizei filosofice a subiectivităŃii. “Eu sunt” este interioritatea absolută (într-un intelect pentru care ea este suficientă, arată Kant, decurge apoi în mod firesc cunoaşterea multiplicităŃii la care noi ajungem doar prin experienŃă, adică prin influenŃarea de către ceva exterior), în timp ce “eu gândesc” este exterioritate prin chiar distanŃa de netrecut între lucru în sine şi obiect. Critica fundamentală formulată în lucrarea mea este – pornind de la Kant – aceea că o investigaŃie care porneşte de la sensul primordial acordat eului ca mărginit la “eu gândesc” (adică la determinarea de gândire ca anterioară celei de fiinŃă sau chiar excluzând-o pe aceasta), în ciuda faptului că ea se poate declara o investigaŃie asupra subiectivităŃii, poate fi delimitată ca desfăşurându-se integral în câmpul obiectivităŃii pe care “eu gândesc” – în rolul de intelect care poartă cu sine idealul “raŃiunii pure” şi pur obiective – este chemat să îl desfăşoare.

87


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:6/19/2009
language:Romanian
pages:1