Docstoc

CAM Alapjai

Document Sample
CAM Alapjai Powered By Docstoc
					2005.11.07.   CAM alapjai            1       CAM ALAPJAI
               Dr. Markos Sándor
                   &
                Dr. Boór Ferenc
                  BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai               2       Megmunkálási igények
                 Marás (sík, zseb, horony,
                 kontúr, felület, menet,
                 maradék…)
                 Szikraforgácsolás (tömb,
                 huzal, bolygó)
                 Köszörülés (sík, henger,
                 horony, menet, ...)
                 Polírozás
                 Felületkikészítés
                 (szemcseszórás, “bőrözés” )
                 Bevonatolás

                         BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai        3  Gyártási (megmunkálási) típus sorrendterv
                   BME GTT
 2005.11.07.                            CAM alapjai                            4

Technológiai tervezés                 Termékmodell             Előgyártmány
 szintjei és feladatai
                                    Gyártási modell

                      Feldolgozó - Processzor               Megmunkálási módok hozzárendelése
                                                Bázisfelületek kijelölése
                       Szerszámgép,
   Modell
                                    Sorrend tervezés    Szerszámgépek, készülékek választása
                        Készülék
                                                Műveletek behatárolása, sorrendje,
          FELHASZNÁLÓI FELÜLET
                                                közbenső állapotok meghatározása

                                                Leválasztási terv
                                                Szerszámválasztás, elrendezés
                        Szerszám         Művelet tervezés
   Leíró nyelv
                                                Műveletelemek sorrendje, összevonása,
                                                bontása


                       Forgácsolási                   Szerszám mozgáspálya tervezés
                                  Műveletelem tervezés
                       paraméterek                    Forgácsolási paraméterek meghat.
   Dialógus
                                      CL Data

                      Illesztő – Posztprocesszor
                                                Tényleges gyártóberendezés tulajdon-
                            Vezérlés       Illesztés      ságainak figyelembe vétele                                      NC gép
                                                          BME GTT
2005.11.07.      CAM alapjai             5        CAM RENDSZEREK
 ESPRIT   CAMWORKS        SURFCAM  SOLIDCAM

 DELCAM   FEATURECAM MASTERCAM TEBIS

 HYPERMILL EDGECAM         WORKNC   GEOPACK
                        MAZACAM
 EZCAM    ALPHACAM        CIMATRON  ALASKACAM

 VISICAM   TOPCAM         XNC    GIBBS

                         BME GTT
2005.11.07.                CAM alapjai          6            2-3D-s hibrid modellezés
     Felület- és testmodellező alaprendszer
     Egyesíti a felület- és testmodellezés előnyeit
     Speciális modulok, például szerszámtervezők számára
         Szerszámház tervezés: „Mold maker”
         Elektróda tervezés: „Electrode”
         Összeállítás: „Assembly”
         2D-s rajzolás: „Draft”
                                BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai         7ArtCAM: Művészeti gravírozás, domborművek (relief)
                    BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai                   8CAM felépítés (struktúra), fejlesztési törekvések
               CAM feladatok bővülése
               Alakzat/Sajátosság (Feature) alapú
               szerszámpálya tervezés
               Modell, NC program asszociativitás
               Test/Térbeli (Solid) megmunkálás
               Maradék nagyolás
               HSM szerszámpályák
               Pálya optimálás, (Technológiai adatok)
               Ellenőrzési funkció bővülése                            BME GTT
2005.11.07.              CAM alapjai                 9


                CAM modulok
NC megmunkálás programozása             NC megmunkálás kiszolgálása

     esztergálás (turning)              alkatrész modellezés
     marás (milling)                 DNC kommunikáció
     huzal szikraforgácsolás (wire)         posztprocesszor generátor
     lemezmegmunkálás (punch)            programellenőrzés
     lézer sugaras megmunkálás (laser beam)     munkadarab anyagadatbázis
     vízsugaras vágás (water jet)          szerszám adatbázis
     prototípus gyártás (rapid prototyping)     szerszámtervezés támogatás
     mérés (measure)                 elektróda tervezés
     …                        munkafolyamat (projekt)
                             menedzselés
                             …
                                   BME GTT
2005.11.07.   CAM alapjai       10       Marás 2, 3, 5D
                BME GTT
2005.11.07.            CAM alapjai       11       Huzalelektródás szikraforgácsolás
           Energia forrás
                        BME GTT
2005.11.07.               CAM alapjai                  12                 CAM folyamat
     Beolvasás, Transzport
     Konvertálás (IGES, SAT, VDA-FS….)
     Felületek javítása, kiegészítése, módosítása
     Gép leírása (DNC), Poszt-processzor
      generálás
     Modell anyagának megadása
     (anyagadatbázis)
     Műveletek, műveletelemek sorrendje
     Szerszám leírása, kiválasztása         Szerszámpálya editálás
     Technológiai követelmények (megközelítés,   (Transzformációk, kivágás,
      belépés, korrekció, …, kilépés)        összekötés, új sorrend)
     Szerszámpálya generálás (2D, 3D,..5D )     Szerszámpálya ellenőrzés
                             (Ütközésvizsgálat, szimuláció)
                             Posztprocesszálás
                             Méretellenőrzés kiszolgálása
                             Dokumentálás
                             Archiválás                                    BME GTT
2005.11.07.         CAM alapjai                      13       Digitalizálás, másolás, rekonstrukció


                  A felület folt letapogatása
                  választott stratégia szerint
                      A mért pontok:
                      - tapintógömb középpont koordináták
                      - normális meghatározása csak bizonyos
                       esetekben


                                 BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai        14  MDB anyag adatbázis (forgácsolási adatok)
                  BME GTT
2005.11.07.      CAM alapjai             15       Egy bemenet (input) példa
                   • Igs, Step, VDA-FS
                   • Felületmodell
                   • Jellemzően
                    maradékanyag
                    megmunkálás
                   • anyaga: edzett acél
                       BME GTT
2005.11.07.     CAM alapjai        16       Marás, marószerszámok
                   BME GTT
2005.11.07.             CAM alapjai       17       Szerszámleírás, szerszámadatbázis
Feltöltés egyedileg
Gép vagy feladat (projekt) orientáltság
Adatbázis import
                         BME GTT
2005.11.07.    CAM alapjai       18       Szerszámbemérés
                BME GTT
2005.11.07.                  CAM alapjai                      19

               Megközelítési stratégiák
                   és a megmunkálási szintek szerepe
                        A szerszám típusától, kialakításától függően:

                        • fúrás, merítés, süllyesztés (plunge)
                        • egyirányú rézsű (fixed direction, ~ ramp)
                        • kétirányú, cikk-cakk rézsű (zig-zag ramp)
                        • csavarvonal, helikális rézsű (helical ramp)
  Abszolút szintek:
  • Biztonsági sík (Clearance)
  • Munkasík (Level)

  Relatív szintek:
  • Kiemelési sík (Retract)
  • Biztonsági távolság (Safe distance)
  • Megmunkálási mélység (Depth)

                                              BME GTT
2005.11.07.                          CAM alapjai                             20


                 Megmunkálási dimenzió
 egész D : egyidejűleg vezérelt/-hető mozgás koordinátatengelyek száma
      ( azonos időben végzett szinkronizált gépi tengely elmozdulások száma )
 fél D : egy vagy több mozgás nem szinkronizált vagy nem egyidejűleg vezérelt/-hető
     ( pl. csak fogásvétel vagy rétegváltás történik/-het egy kiválasztott tengely irányban)

          2.5 D                          3D                      5D
Alkalmazása
• bonyolultság jellemzője: technológiai dimenziószám, mint bonyolultsági fokmérő szám (pl. 2.5D-s marás)
• kapacitás definiálása: gépi dimenziószám, mint kapacitási fokmérőszám (pl. 4D-s v. tengelyes huzalos szikrácsológép)
                                                             BME GTT
2005.11.07.            CAM alapjai       21


       Dimenzió csökkentő stratégiák (2.5D)
Z-merőleges (X-Y) v. -párhuzamos (Y--Z, Z--X)
         v. -párhuzamos (Y Z, Z X)
gépi síkokban végzett megmunkálások

    Nagyolás (terasz) Z-rough

    Maradék nagyolás (terasz)
    rest-mill

    Elősimítás (kontúrozás) Z-finish
   Simítás (kontúrozás Z-finish,
   párhuzamos „pásztázás” X/Y--lace )
                  X/Y lace    Maradék simítás (2.5-3D)
                         BME GTT
2005.11.07.                   CAM alapjai       22       Dimenzió csökkentő stratégiák (2.5D)
 Z-párhuzamos (z-x, y-z) gépi síkokban
 végzett megmunkálások
 • Z~állandó (vízszinteshez) közeli felületek
  megmunkálására
 • A szerszámpályák Z irányból nézve (felülnézet)
  egyenközű vagy állandó barázdamagasság szerint
  változó párhuzamos x- ill. y-egyenesek
 • Pozitív, vagy negatív ráhagyás
 • Egy lépésben több felület is megmunkálható
 • Speciális technikák (interpoláció) gyorsmaráshoz
 • Egyes rendszerekben csupán, mint az általános
  pásztázás (lásd: 3D-s mozgáspálya generálási stratégiák)
  speciális (0o ill. 90o-os) beállításaként hívható
 • Nagyolásra kiterjesztett verziója a többlépéses
  profil-, avagy Offset-megmunkálás

                                BME GTT
2005.11.07.                      CAM alapjai                  23


 Egy- és Kétirányú megmunkálás (Pásztázás)
                                  Megnevezések nagyolásnál:
                                   Egy-
                                  • Egy-, Kétirányú megmunkálás
Beállítások :                             Cikk-    Zig- Zag)
                                  • Cikk-Cakk (Zig-Zag)
• Egyirányú                             • Pásztázás (Parallel Lace)
    • Egy irányban vág kijelölése (Once cut)           Megnevezések simításnál:
     Egyen-
    • Egyen- vagy ellenirányú főorsó forgás kijelölése
• Kétirányú
                                  • Kontúrozás (lásd alsó ábra)
    • Optimális főorsó forgás választása
                                         BME GTT
2005.11.07.       CAM alapjai                 24       Váltakozó irányú megmunkálás
                    Megnevezések :
                    • Csigavonalas megmunkálás
                    • Cirkuláris megmunkálás (Meander)
                    • Területmarás (Area clear)                           BME GTT
2005.11.07.                        CAM alapjai                              25

                   Nagyolás és Simítás
                    és a megmunkálási határgörbe szerepe
 Ráhagyáskövető, -generáló stratégia: a pályák a ráhagyást rajzolják   Felületkövető, -generáló stratégia: a pályák a felületet
 ki, a darabra csupán következtetni lehet a kihagyott térrész alapján)  rajzolják ki, a ráhagyásról nem adnak felvilágosítást
              Nagyolás                              Simítás
           • cirkuláris teraszolás                • kontúrozás a teljes felületen – piros
                                      • pásztázás határgörbén belül – kék
                    Határgörbén kívül nincsen mozgáspálya
                                                      BME GTT
2005.11.07.                       CAM alapjai                                26                     Simítás stratégiák
                                 Simítás
   Elősimítás
 Felületkövető, -generáló stratégiák, mikor a ráhagyás alakja, mérete közvetlenül nem, viszont a generált felületre megengedett
 barázdáltság (felületi integritás) nagyban befolyásolja a generált szerszámpályákat.
                                                       BME GTT
  2005.11.07.                       CAM alapjai                              27

            Felületi integritás: barázdáltság
                                                     Gömbvégű maró

                         Szármaró
                                                        Fogásmélység
                                     Barázda
      Maradék                           (maradék)              Barázda magasság
                                         Wall Profile        (Hullámosság)             Lépés                                         Kúpos végű
                                                        szerszám
                          Barázda
                          magasság
                                     Nincs
                                     maradék


Megjegyzés: Nemcsak a barázda-keresztmetszet jellemzi a barázdáltságot! A barázdák szerszámtengely irányból nézve ugyancsak
mutathatnak homogenitást avagy több-kevesebb inhomogenitást, mint az egy-, két- és változó irányú megmunkálási stratégia eredményei.
                                                      BME GTT
2005.11.07.               CAM alapjai                      28


       2.5D-s simítás – Kontúrozás
  Felületi minőség figyelembevétele fogásvételnél                            Fogásmélység, megmunkálási szintváltás
                              állandó barázdaméret mellett
       Egyenletes fogásmélység,
       megmunkálási szintváltás
                                       BME GTT
2005.11.07.           CAM alapjai                29    3D-s mozgáspálya generálási stratégiák
Felület pásztázás; azaz párhuzamos megmunkálás nem gépi síkokban (Surface lace)
                                BME GTT
2005.11.07.            CAM alapjai       30


       Alkatrészmodell és szerszámpályák
          Egyenközű görbe
       Szerszámtengely - normális
                         BME GTT
2005.11.07.                  CAM alapjai             31       A háromszögelés „triangulation” elve
   A rétegképzés alapja a „VOXEL”
         geometria
                    Anyaga eljárástól függően lehet
                     műanyag, fém, papír, ..


                                     BME GTT
2005.11.07.       CAM alapjai          32       A szerszám relatív helyzete
                      BME GTT
2005.11.07.       CAM alapjai       33     Szerszámpálya generálás, megjelenítés


           Testmodellhez
           generált pálya
                    BME GTT
2005.11.07.            CAM alapjai       34


Alakzat sajátosság (feature) alapú pálya tervezés


 • Alaksajátosságok felismerése,
  azonosítása
 • Felület csoportok kijelölése
 • Automatikus szerszámválasztás
 • Szerszámpálya generálás
 • Szerszámpálya editálás
 • Asszociativitás megmarad
                         BME GTT
2005.11.07.      CAM alapjai         35   CAD modellen azonosított alakzat (feature)
                    BME GTT
2005.11.07.         CAM alapjai                36       Speciális szerszámpályák
                     Esztergaközpont
             HSM
                            5D

        Sarok, hirtelen
        irányváltoztatás
         nélküli pálya
                              BME GTT
2005.11.07.                      CAM alapjai       37
                  HSM megmunkálás


  • Levegő vagy nitrogén
   hűtőközeg
  • Mikroszemcsés keményfém
   vagy CBN szerszámanyag
  • Spline interpoláció
  • Előretekintési funkció
  • Programellátás
    Dupla kattintás a képre a videó indításához
                                  BME GTT
2005.11.07.               CAM alapjai       38              Előtolás optimálása
 Az „OptiFeed” opció az aktuálisan
 leválasztott anyag térfogatának
 (vastagságának) függvényében
 csökkenti vagy növeli az előtolás
 nagyságát.
 Eredmény:
     • Egyenletesebb szerszámterhelés
     • Jobb minőségű forgácsolt felület
     • Gépi főidő csökkenése
                            BME GTT
2005.11.07.               CAM alapjai                    39 Anyagleválasztás, szerszámpálya ellenőrzése
                        • Egy-egy műveletelem által eltávolított
                         rétegvastagság ellenőrzése
                        • Összevetés a kész darab geometriájával
• Csak geometriai viszonyok ellenőrzése
• Színkódok alkalmazása az előző
 műveletelem nyomainak eltávolítása
 céljából
• Forgácsleválasztás ellenőrzése nincs
                                      BME GTT
2005.11.07.              CAM alapjai         40                   Elektródatervezés
 • Elektródák felépítése hibrid
  (test és felület) modellezés
  alkalmazásával
 • Szikraköz miatti profil eltolás
  (offset) képzés
 • Elektróda elrendezésről
  egyszerű módon rajzkészítés


                             BME GTT
2005.11.07.               CAM alapjai                    41              NURBS interpoláció
                            • NC program hossza lecsökken
                            • Felület minősége javul
                            • Megmunkálás pontossága jobb lesz
• CAM rendszerben spline (NURBS) interpoláció
 - UG, EdgeCam
• Transzformálás a vezérlésben                                      BME GTT
2005.11.07.      CAM alapjai         42


       Mérés 3D-s modell alapján
                     BME GTT
2005.11.07.      CAM alapjai             43       Metszet generálás, mérés
             Z-re merőleges síkkal metszve
                        BME GTT
2005.11.07.         CAM alapjai                        44


              Illesztés
  Közbenső felületek, formátumok, interfészek, poszt-processzálás

       CAD      Munkadarab geometria (Besier görbék, NURBS
               felületek), analitikus felületekkel való helyettesítés,
               hálózás. IGES, VDA-FS, SAT, STEP

       CAM      Szerszámpálya generálása, szerszám mozgáspályát
               leíró CLDATA file létrehozása. Általános térbeli
               mozgás, lineáris egyenes vagy spline interpoláció

       POST-PROC   Alkatrész-program, NC file generálása, CAM file
               átalakítása egy adott vezérlésnek megfelelően.


       CNC      CNC program végrehajtása, memóriába töltés vagy
               DNC (RS232C vagy Ethernet) révén


       CAQ      Méretellenőrzés minősítés, (DMIS) mérési adatok
               regisztrálása és visszacsatolása CAD-be
                                    BME GTT
2005.11.07.                  CAM alapjai                45           Vezérlés, NC programellátás
     PC
                                 Vezérlés
          RS232C
                 Adat tároló
          DNC     BTR kártya


                                  Szervo     Szerszám-
                          CNC PROC.
                                 processzor     gép

             Memória
     RS232C               Adat
                          „RISC” PROC.
     ETHERNET      szerver                                        BME GTT
2005.11.07.          CAM alapjai          46            NC program, -fordítás
       SPLINE-OK ?   EGYENESEK, KÖRÖK ?


                          BME GTT
2005.11.07.                  CAM alapjai                   47
    IRODALOM:
    Dr. Horváth M., Dr. Markos S.: Számítógéppel integrált gyártás, LSI 1996
    Jose Balic: Contribution to Integrated Manufacturing, DAAAM Publishing Vienna, 1999
                                           BME GTT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: CIMATRON
Stats:
views:392
posted:3/29/2011
language:Hungarian
pages:47