RPH Sivik Kenali Malaysia Tahun 4 C

					Mata Pelajaran    : Sivik dan Kewarganegaraan
Kelas         : 4 Bestari
Bil. Murid      : 30 orang
Masa         : 9.00-9.30 pagi
Tarikh        : 1 Jun 2009 (Rabu)
Topik         : Malaysia Negaraku
Sub Topik       : Penduduk

Hasil pembelajaran:
  1. Menjelaskan ciri-ciri penduduk berbilang kaum di Malaysia
  2. Menjelaskan kepelbagaian cara agama, cara hidup, tradisi dan budaya penduduk di Malaysia
  3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur

Objektif eksplisit:
Diakhir pembelajaran, murid-murid dapat

  1. Menyatakan dengan baik nama 3 dari 6 kaum utama di Malaysia
  2. Menamakan dengan jelas 3 jenis agama utama, tradisi dan perayaan kaum-kaum di Malaysia
  3. Membandingkan dan membezakan 3 perkara mengenai tradisi dan budaya masyarakat
   berbilang kaum di Malaysia

Isi kandungan pelajaran:
   1. Memahami pelbagai agama, tradisi, dan budaya masyarakat Malaysia
   2. Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat
   3. Menghormati kaum dan budaya lain

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempunyai pengetahuan asas tentang perbezaan kaum di Malaysia

Nilai murni:
Kerjasama, hornat menghormati berbangga dan menghargai

Unsur patriotism:
Bersyukur dan berbangga

BBM/SPP
 Bil              Senarai Sumber                   Kuantiti (unit)
 1 Papan putih                                      1
 2 Marker pen                                      1
 3 Laptop                                        1
 5 Video klip Rumah terbuka Malaysia                           1
 6 Speaker                                        1
 7 MP3 Lagu (Lagu Selamat Hari Raya, Lagu mandarin, Lagu Tamil, Lagu bahgra       5
   dan Lagu Kadazan
 8 Lembaran nota                                     30
 9 Lembaran kerja                                    30
Pelaksanaan

   Prosedur Pelaksanaan     Elemen Pembelajaran Bestari       Catatan

 Set Induksi (3 minit)       Kecerdasan Pelbagai (TKP)   Sumber
                  Verbal-linguistik       Laptop
 Guru menerangkan mengenai                    Speaker
 tajuk apa yang bakal dipelajari                 MP3 Lagu
 oleh murid
                  Kemahiran Berfikir (KB)
 Murid diminta mendengar lagu   Menjana idea         Nilai
 yang dimainkan          Mengkategorikan        Menghargai dan berbangga

 Murid diminta meneka lagu dari
 kaum apakah yang dimainkan    Pembelajaran Kontekstual

 Murid akan bersoal jawab
 dengan guru

 Soalan guru:
 Namakan lagu dari kaum-kaum
 mana ia berasal?

 Jangkaan jawapan murid:
 Murid akan menjawab
 berdasarkan pengetahuan sedia
 ada mereka


 Langkah 1 (8 minit)        Kecerdasan Pelbagai (TKP)   Sumber
 Murid mendengar penerangan    Verbal-linguistik       LCD
 guru menerusi Powerpoint     Visual ruang         Laptop
 tentang 6 kaum-kaum utama di   Interpersonal         Power Point
 Malaysia             Intrapersonal         Lembaran nota

   1.  Kaum Melayu                      Nilai
   2.  Kaum Cina        Kemahiran Berfikir (KB)    Bangga dan menghargai
   3.  Kaum India        Menjana idea
   4.  Kaum Sikh        Mengkategorikan
   5.  Kaum Kadazan       Membanding beza
   6.  Kaum Iban

                  Pembelajaran Kontekstual Perkara yang ditekankan
  1.  Agama           Kemahiran belajar (KB)
  2.  Pakaian kaum tradisi    Mencatat nota
  3.  Jenis tarian        Memperolehi maklumat
  4.  Perayaan

Pelajar diminta melengkapkan
point-point utama di dalam
lembaran nota yang diberikan


Langkah 2 (8 minit)        Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                  Verbal-linguistik      Peta magnetik
Pelajar dibahagikan kepada 5    Interpersonal        Gambar mercu tanda ibunegeri
kumpulan (15 kumpulan) dengan   Intrapersonal        Label nama
setiap kumpulan berbincang                   Borang banding beza
secara share and compare
menerusi lembaran nota yang    Kemahiran Berfikir (KB)
perlu dilengkapkan tentang     Menjana idea        Nilai
maklumat yang dikutip sepanjang  Mengklasifikasi       Kerjasama, hormat menghormati
tugasan di Langkah 1        Banding beza

Guru bertindak sebagai
pembimbing sepanjang aktiviti   Kemahiran Belajar
dilaksanakan            Mengingat


                  Pembelajaran Koperatif
                  Share and compare


Langkah 3 (8 minit)
                  Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
Guru akan memainkan semula     Verbal-linguistik      Laptop
lagu berdasarkan kaum secara    Interpersonal        Speaker
satu persatu            Intrapersonal        MP3 Lagu
                                Lembaran nota
Selesai lagu dimainkan guru akan
menyebut nama murid untuk     Kemahiran Berfikir (KB)
ditanya soalan           Merumus

Murid akan dipilih secara rawak
untuk memberi jawapan
berdasaran soalan oleh guru


Soalan guru boleh berbentuk:
  a) Bertumpu
  b) Bercapah
 Murid dan guru berbincang,
 menilai dan merumuskan hasil
 jawapan tersebut

 Pelajar akan menampal nota
 yang telah dilengkapkan ke
 dalam buku latihan
 Penutup (3 minit)        Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                 Verbal linguistik      Lembaran kerja
 Murid-murid diminta
 merumuskan isi pelajaran
                               Unsur patriotisme
 Guru menerapkan unsur      Kemahiran Belajar (KB)   Berbangga dan bersyukur
 patriotisme dan nilai      Mengingat, merumus

 Murid diberi tugasan di dalam                Nilai
 buku kerja bagi pengukuhan                 KerjasamaRefleksi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2075
posted:3/28/2011
language:Malay
pages:4
Description: Topik : Malaysia Negaraku Sub Topik : Penduduk Hasil pembelajaran: 1. Menjelaskan ciri-ciri penduduk berbilang kaum di Malaysia 2. Menjelaskan kepelbagaian cara agama, cara hidup, tradisi dan budaya penduduk di Malaysia 3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur Objektif eksplisit: Diakhir pembelajaran, murid-murid dapat 1. Menyatakan dengan baik nama 3 dari 6 kaum utama di Malaysia 2. Menamakan dengan jelas 3 jenis agama utama, tradisi dan perayaan kaum-kaum di Malaysia 3. Membandingkan dan membezakan 3 perkara mengenai tradisi dan budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia