Docstoc

Retea_scolara_Neamt

Document Sample
Retea_scolara_Neamt Powered By Docstoc
					       Reţeaua unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar de stat an şcolar 2009 - 2010

 Nr. Mediu:
           Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică*
 crt urban/r
    ural Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"- nivel Liceal
1   rural
       Şcoala cu clasele I-VIII "N.Grigorescu" Agapia     (preşcolar,
2  rural  primar,gimnazial)3  rural  Şcoala cu cls. I - VIII Vaduri, Alexandru cel Bun (preşcolar,


4  rural  Scoala cu clasele I-VIII Bahna (preşcolar,primar, gimnazial)


5  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Izvoare Bahna ( preşcolar, primar,
6  rural  Scoala de Arte si Meserii Bălţăteşti ( preşcolar, primar,

7  rural  Scoala cu clasele I-VIII Bîrgauani (preşcolar, primar, gimnazial)
8  urban  Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz (preşcolar, primar,gimnazial)
9  urban  Şcoala cu cls.I-VIII Nr.2 Bicaz(preşcolar, primar,gimnazial)

   rural
   rural
10  urban  Grupul Şcolar Bicaz (liceal rută directă şi rută progresivă , liceu
11  rural  Scoala cu cls. I-VIII Nr.1 Bicaz Chei(preşcolar, primar,gimnazial)


12  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean (preşcolar,
13  rural  Şcoala de Arte şi Meserii Bîra (preprimar,primar,gimnazial,SAM14  rural  SAM Bodeşti (prescolar, primar, gimnazial)


15  rural  Scoala cu clasele I-VIII Boghicea (prescolar, primar, gimnazial)

   rural
   rural
16  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Mădei Borca (preşcolar, primar,
   rural
   rural
17  rural  Grupul Şcolar "M.Sadoveanu"Borca (preşcolar, primar,
       Ș

18  rural    coala cu clasele I-VIII Nr.1 Ruseni, Borleşti


19  rural  Scoala cu clasele I-VIII Mastacan (preşcolar, primar, gimnazial)

20  rural  Scoala de Arte si Meserii Borlesti( preşcolar, primar,gimnazial)

21  rural  Şcoala de arte şi meserii Nisiporeşti Boteşti ( preşcolar, primar,
22  Rural  Şcoala cu clasele I-VIII Barticeşti Boteşti ( preşcolar,

23  rural  Şcoala de Arte şi Meserii Bozieni (preşcolar, gimnazial, SAM,
24  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Brusturi (preşcolar, primar, gimnazial)25  rural  SAM Cîndeşti           (preşcolar, primar, gimnazial)26  rural  Scoala cu clasele I-VIII Nr.1 Ceahlau (preşcolar, primar,


27  rural  Scoala cu clasele I-VIII Cordun (prescolar,primar, gimnazial)

28  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Pildeşti-Cordun (preşcolar, primar,
29  rural  Scoala cu clasele I-VIII Costisa (preşcolar, primar, gimnazial)


30  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Magazia Crăcăoani


31  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Crăcăoani (preşcolar, primar, gimnazial)

32  rural  Scoala de Arte si Meserii Dămuc (preşcolar, primar, gimnazial,


33  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Dobreni (preşcolar, primar, gimnazial)
34  rural  Scoala cu clasele I-VIII Dochia (preşcolar, primar, gimnazial)
35  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Doljeşti (preşcolar, primar, gimnazial)36  rural  Scoala de Arte si Meserii ,, Gheorghe Patrascu" Buruienesti
37  rural  Scoala cu clasele I-VIII Drăgăneşti (prescolar, primar,


38  rural  Scoala cu clasele I-VIII Dragomireşti (preşcolar, primar,


39  rural  Şcoala de arte şi meserii Dulceşti (preşcolar, primar, gimnazial)


40  rural  Şcoala cu clasele I - VIII Dumbrava Roşie (preşcolar, primar,41  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Farcaşa (preşcolar, primar, gimnazial)
42  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Făurei (preşcolar, primar, gimnazial)


43  rural  Scoala cu clasele I-VIII,Gâdinţi (preşcolar, primar, gimnazial)
44  rural  Scoala cu clasele I-VIII Gîrcina (preşcolar, primar, gimnazial)


45  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Gherăeşti (preşcolar, primar, gimnazial)


46  rural  Şcoala cu clasele I-VIII "Vasile Conta" Ghindăuani (preşcolar,
47  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Girov    ( preşcolar, primar,
48  rural  Şcoala de arte şi meserii Grinţieş   (preşcolar, primar,49  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Grumăzeşti   (preşcolar, primar


50  rural  Scoala cu clasele I-VIII Hangu    (preşcolar, primar, gimnazial)
51  rural  Şcoala cu clasele I-VIII "Otilia Cazimir" Cotu Vameş Horia
52  rural  Scoala cu clasele I-VIII Horia (preşcolar, primar, gimnazial)
53  rural  Grupul Şcolar Agricol "Ion Ionescu de la Brad" Horia (liceal,
54  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Icuşeşti (preşcolar, primar, gimnazial)55  rural  Scoala de Arte si Meserii Băluşeşti


56  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Avereşti Ion Creangă( preşcolar, primar,


57  rural  Ș
       Şcoala de arte şi meserii Ion Creangă (preşcolar, primar,
58  rural  coala cu clasele I-VIII Mărgineni ( preşcolar, primar, gimnazial)59  rural  Scoala cu clasele I-VIII Moldoveni (preşcolar, primar, gimnazial)

60  rural  Şcoala cu clasele I-VIII"Dumitru Almaş"Negreşti (preşcolar,

61  rural  Şcoala de artă şi meserii Oniceni (preşcolar, primar, gimnazial)
62  urban  Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Piatra-Neamţ (gimnazial,
63  urban  Colegiul Naţional "Petru Rareş" Piatra Neamţ (gimnazial, liceal)
64  urban  Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ (gimnazial, liceal)
65  urban  Colegiul Tehnic, Piatra Neamţ (liceu rută directă, rută
66  urban  Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", Piatra Neamţ (liceal rută
67  urban  Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ (liceal zi, liceal
68  urban  Grupul Scolar Dimitrie Leonida (preşcolar, primar, gimnazial,69  urban  Grupul Şcolar Economic-Administrativ, Piatra Neamţ (liceal ruta
70  urban  Liceul Comercial "Spiru Haret"Piatra Neamţ (preşcolar, primar,
71  urban  Liceul de Artă "Victor Brauner" Piatra Neamţ (primar,
72  urban  Liceul Pedagogic "Gheorghe Asachi" Piatra Neamţ ( preşcolar,
73  urban  Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamt (gimnazial, liceal)
74  urban  Seminarul Teologic Liceal "Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena"
75  urban  Şcoala cu clasele I-VIII "Elena Cuza" Piatra Neamţ (preşcolar,76  Urban  Şcoala cu cls.I-VIII Nr.1 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,
77  urban  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,


78  urban  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,79  urban  Scoala cu clasele I-VIII Nr.5 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,
80  urban  Şcoala cu cls. I-VIII "Daniela Cuciuc" Piatra Neamţ (preşcolar,

81  urban  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,


82  urban  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.10 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,
83  urban  Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 11 Piatra Neamţ (preşcolar, primar,

84  rural  Scoala de arte si Meserii Pâncesti (preşcolar, primar, gimnazial,


85  Rural  Scoala cu clasele I-VIII Păstraveni (preşcolar, primar, gimnazial)86  rural  Şcoala de Arte şi Meserii Petricani (preşcolar, primar, gimnazial,
87  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Piatra Şoimului (preşcolar, primar,
88  rural  Şcoala de arte şi meserii Pîngăraţi (preşcolar, primar, gimnazial)
89  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Stânca Pipirig (preşcolar, primar,
90  rural  Şcoala de arte şi meserii "Ion Creangă" Pipirig (preşcolar, primar,
91  rural  Şcoala de arte şi meserii "Alexandru Podoleanu" Podoleni92  rural  Şcoala cu clasele I-VIII "Constantin Romanescu" Dreptu Poiana

93  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Galu , Poiana Teiului (preşcolar, primar,94  rural  Scoala cu clasele I-VIII Nr.1 Poienari (preşcolar, primar,


95  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Răuceşti (preşcolar, primar,96  rural  Şcoala de arte şi meserii Oglinzi Răuceşti (preşcolar, primar,

97  rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Războieni (preşcolar, primar,


98  rural  Şcoala de arte şi meserii Rediu (preşcolar, primar,99 urban   Colegiul Naţional "Roman-Vodă" Roman (primar, gimnazial,
100 urban   Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman(preşcolar,
101 urban   Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman(preşcolar, liceal,SAM, an de


102  urban  Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman (preşcolar,gimnazial, liceal,
103  urban  Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Roman (liceal rută
104  urban  Grupul Şcolar "Vasile Sav" Roman (liceal, SAM, an de
105  Urban  Liceul cu Program Sportiv Roman( preşcolar, primar, gimnazial,

106 urban   Liceul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Francisc de Assisi"
107 urban   Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Roman
108 urban   Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu (preşcolar, primar,

109 urban   Şcoala cu clasele I-VIII "Roman Muşat" Roman (preşcolar,

110 urban   Scoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Roman (preşcolar, primar,
111 urban   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Roman (preşcolar, primar,

112 urban   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 Roman (nivel preşcolar, primar,

113 urban   Scoala cu cls.I-VIII Nr.6 Roman (preşcolar, primar, gimnazial)
114 urban   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 Roman (preşcolar, primar,
115 urban   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Roman ( preşcolar, primar,
116 urban   Şcoala cu cls.I-VIII Nr.1 Roznov (preşcolar, primar, gimnazial)
117 urban   Grupul Scolar Roznov (preşcolar, primar,gimnazial,liceal, an de

118 rural   Scoala cu clasele I-VIII Români (preşcolar, primar, gimnazial)
119 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Ruginoasa (preşcolar, primar, gimnazial)
120 rural  Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani (preşcolar,

121 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Sagna (preşcolar, primar, gimnazial)

122 rural  Şcoala cu clasele I - VIII Nr.2 Săvineşti (preşcolar, primar,
123 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Secuieni(prescolar, primar, gimnazial)


124 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Stanita (prescolar, primar, gimnazial)
125 rural  Şcoala de arte şi meserii "Dr. Emanuiel Rigler" Ştefan cel


126 urban  Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Tîrgu Neamţ (primar,
127 urban  Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Târgu Neamţ (preşcolar,
128 urban  Liceul Economic " Vasile Conta " - Tg Neamt (preşcolar,


129 urban  Scoala cu clasele I-VIII Nr.2 Tg.Neamt (preşcolar, primar,

130 urban  Scoala de Arte si Meserii Nr.3 "Ion Creanga" Tg.Neamt (

131 rural  Scoala cu clasele I-VIII Tămăşeni (preşcolar, primar, gimnazial)
132 rural  Şcoala de arte şi meserii Adjudeni Tămăşeni (preşcolar, primar,
133 rural  Şcoala de arte şi meserii Tarcău (preşcolar, primar, gimnazial)134 rural  Şcoala cu clasele I-VIII ,,Vasile Mitru" Taşca (preşcolar, primar,

135 rural  Şcoala cu clasele I-VIII "I.I.Mironescu" Tazlău (preşcolar,
136 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Ţibucani (preşcolar, primar,


137 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Timişeşti (preşcolar, primar, gimnazial)138 rural  Scoala cu clasele I-VIII Nr.1Trifesti (preşcolar, primar, gimnazial)139 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Tupilaţi (preşcolar, primar, gimnazial)
140 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Urecheni (preşcolar, primar,


141 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Ingăreşti, Urecheni (preşcolar, primar,
142 rural  Scoala de arte si Meserii Valea Ursului (preşcolar, primar,
143 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Văleni (preşcolar, primar, gimnazial)
144 rural  Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi"(liceal)
145 rural  Şcoala de arte şi meserii Vânători Neamţ (preşcolar, primar,
146 rural  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Zăneşti (preşcolar, primar,


147     Şcoala Postliceală Sanitară de stat Piatra Neamţ
ământul preuniversitar de stat an şcolar 2009 - 2010

         Unitatea de învăţământ fără personalitate
              juridică (arondată*)
        Şcoala cu clasele I-VIII "M.Eminescu"Filioara
        Şcoala cu clasele I-IV Văratec (preşcolar, primar)
        Grădiniţa cu program normal Săcăluşeşti

        Şcoala cu clasele I - VIII Bistriţa (preşcolar,
        Grădiniţa cu program normal Vaduri 2 (preşcolar)

        Gradiniţa cu program normal Băhnişoara
        Gradiniţa cu program normal Tuţcanii din Vale

        Şcoala cu clasele I-VIII Valea-Seacă(preşcolar,
        Grădiniţa cu program normal Valea-Arini

        Şcoala cu clasele I-IV Bălăneşti (preşcolar,
        Şcoala cu clasele I-IV Talpa ( preşcolar, primar)
        Şcoala cu clasele I-IV Vlădiceni (preşcolar,
        Şcoala cu clasele I-IV Breaza( primar)

        Şcoala cu clasele I-IV Izvorul Alb, Bicaz (
        Şcoala cu clasele I-IV Secu, Bicaz (primar)
        Grădiniţa cu Program Normal Mărceni, Bicaz
        Grădiniţa cu Program Prelungit "Moldocim"

        Grădiniţa cu program normal Dodeni (preşcolar)
        Şcoala cu clasele I-IV Potoci (primar)
        Şcoala cu clasele I-IV Izvoru-Muntelui (primar)


        Şcoala cu cls. I-VIII Nr.2 Bicaz Chei ( preşcolar,
        Şcoala cu cls. I-VIII Nr.1 Ivanes Bicaz Chei (

        Şcoala cu clasele I-VIII Telec (preşcolar, primar,
        Scoala cu clasele I-IV Tosorog ( preşcolar,
        Şcoala cu clasele I-IV Bistra PR(primar)
        Grădiniţa cu program normal Ticoş(preşcolar)

        Şcoala cu clasele I-IV Nr.1Rediu (primar)
        Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Rediu (preşcolar,
        Şcoala cu clasele I-IV Negreşti (primar)

        Şcoala cu clasele I-IV Oşlobeni (preşcolar,
        Şcoala cu clasele I-VIII Bodeşti de Jos (preşcolar,

        Scoala cu clasele I-VIII Slobozia, Boghicea
        Scoala cu clasele I-IV Nistria, Boghicea
        Scoala cu clasele I-IV Căuşeni (primar)

        Şcoala cu clasele I-IV Pîrîul Cîrjei
        Grădiniţa cu program normal Lunca (preşcolar)

        Şcoala cu clasele I-VIII Sabasa (preşcolar, primar,
        Şcoala cu clasele I-IV Soci (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Pîrîul Pîntei (preşcolar,
Ș
Ș
 coala cu clasele I-IV Nr.2 Ruseni ( preşcolar,
 coala cu clasele I-IV Nr.3 Ruseni ( preşcolar,

Şcoala cu clasele I-IV Sovoaia (preşcolar si
Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Borleşti
Grădiniţa cu program normal Nechit (preşcolar)


Scoala cu clasele I-IV Boteşti (preşcolar, primar)

Şcoala cu clasele I-IV Băneasa (primar)
Şcoala cu clasele I-IV Crăieşti ( primar)
Şcoala cu clasele I-IV Cuci ( preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Iucşa ( preşcolar, primar)

Grădiniţa cu program normal Poiana , Brusturi
Şcoala cu clasele I-VIII Târzia (preşcolar, primar,
Grădiniţa cu program normal Groşi (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-IV Vădurele (preşcolar,
Şcoala cu claseleI-IV Bărcăneşti ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Pădureni (primar)

Şcoala cu claseleI-IV Bistricioara (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV N2. Ceahlau (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-IV Simioneşti (preşcolar,


Şcoala cu clasele I-IV Frunzeni (preşcolar,
Grădiniţa Mănoaia (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-IV Mitocul Bălan, Crăcăoani (
Şcoala cu clasele I-IV Cracăul Negru, Crăcăoani (

Şcoala cu clasele I-IV  Nr. 2 Crăcăoani (

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 2 Damuc (preşcolar,
Şcoala cu cls.I-VIII Huisurez (preşcolar, primar,Şcoala cu cls. I-IV Buhonca (preşcolar, primar)
Grădiniţa cu program normal Rotunda (preşcolar)
Şcoala cu cls. I-VIII Rotunda (primar,gimnazial)


Grădiniţa cu program normal Şoimăreşti
Grădiniţa cu program normal Orţăşti (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-VIII Hlăpeşti, Dragomireşti
Şcoala cu clasele I-IV Vad, Dragomireşti

Grădiniţa cu program normal Cîrlig ( preşcolar)
Şcoala cu clasele I - IV Corhana (preşcolar,

Şcoala cu clasele I - VIII Cut (preşcolar, primar,
Şcoala cu clasele I - VIII Izvoare ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I - IV Brăşăuţi ( preşcolar,

Şcoala cu clasele I-IV Stejaru (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Frumosu ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Popeşti (preşcolar, primar)

Şcoala cu clasele I-IV Budeşti Făurei (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Climeşti


Grădiniţa cu program normal Almaş (preşcolar)
Scoala cu clasele I-VIII Cuejdiu ( preşcolar,

Şcoala cu claseleI-VIII Teţcani (preşcolar, primar,
Şcoala cu claseleI-IV Gherăeştii - Noi (preşcolar,


Şcoala cu clasele I-VIII Căciuleşti (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Gura Văii (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Dăneşti (preşcolar)
Grădiniţa cu program normal Turtureşti

Şcoala cu clasele I-IV Grinţieş Nr. 2 (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Bradu Nr. 1 (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Bradu Nr. 2 (preşcolar,

Şcoala cu clasele I-IV Curechiştea (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-VIII Topoliţa (preşcolar,

Şcoala cu clasele I-VIII Buhalnita (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Ruginesti (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Grozavesti
Şcoala cu clasele I-IV Chiriteni (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Boboteni ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Rocna (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Spiridoneşti (primar)
Şcoala cu clasele I-IV Bătrîneşti (primar)

Şcoala cu clasele I-IV Mesteacăn ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Tabăra (primar)

Şcoala cu clasele I-VIII Stejaru, Avereşti
Şcoala cu clasele I-IV Izvoru, Avereşti (preşcolar,

Ș              ș
Şcoala cu clasele I-IV Recea, Ion Creangă
Ș             ț ș
Școala cu clasele I-IV Hoiseș ti (preşcolar, primar)
 coala cu clasele I-IV Hîr e ti (primar)
 cola cu clasele I-IV Itrine ti (primar)

Şcoala cu clasele I-IV Hociungi (preşcolar,

ȘGrădiniţa cu program normal Poiana ( preşcolar)
Ș
Școala cu clasele I-VIII Solca(preşcolar, primar,
Școala cu clasele I-IV Pietrosu ( preşcolar,
Școala cu clasele I-IV Gorun ( preşcolar, primar)
Școala cu clasele I-IV Valea Enei (preşcolar,
 coala cu clasele I-IV Mărmureni ( primar)
 coala cu clasele I-IV Poiana Humei (primar)
Grădinita cu program prelungit Nr.10 Piatra
Grădiniţa cu program normal Nr.19 Piatra Neamţ
Grădiniţa cu program normal Nr.8 Piatra NeamţGradinita de Aplicatie Piatra NeamţGrădiniţa cu program normal Nr.12 Piatra Neamţ
Grădiniţa cu program normal Nr.13 Piatra Neamţ
Grădiniţa cu program săptămânal "Veronica Filip"


Grădiniţa Nr. 1 Piatra Neamţ (preşcolar)
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 Piatra Neamţ

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Piatra
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Piatra
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 Piatra

Grădinita cu program prelungit Nr.12 Piatra

Grădiniţa cu Program Prelungit " Floare de Colţ"

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 5 Piatra
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 8 Piatra


Grădinita cu program normal Ocol Piatra Neamţ

Şcoala cu clasele I - IV Ciurea (primar)
Şcoala cu clasele I - IV Holm (primar)

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Rădeni
Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Rădeni
Şcoala cu clasele I-IV Lunca Moldovei

Şcoala cu cls. I-IV Boiştea (preşcolar, primar)
Şcoala cu cls. I-IV Petricani Nr.2 (preşcolar,
Şcoala cu cls. I-VIII Tîrpeşti (preşcolar, primar,
Şcoala cu cls. I-VIII Ţolici (preşcolar, primar,

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Piatra Şoimului
Şcoala cu clasele I-VIII Poieni, Piatra Şoimului
Şcoala cu clasele I-VIII Luminiş,Piatra Şoimului
Grădiniţa cu program normal Neguleşti

Şcoala cu clasele I-VIII Stejaru ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-VIII Ouanţu (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Pîngărăcior (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Poiana (preşcolar, primar)
Grădiniţa cu program normal Pîngărati 2
Grădiniţa cu program normal Bocancea
Grădiniţa cu program normal Preluca (preşcolar)
a doua sansa
Şcoala cu clasele I-VIII Pluton(preşcolar, primar,
Şcoala cu clasele I-VIII Boboieşti
Şcoala cu clasele I-IV Pipirig Nr.2 (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Dolheşti (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Leghin (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Boboieşti Nr.2 (preşcolar,


Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Podoleni (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Nr.3 Podoleni
Şcoala cu clasele I-IV Nr.4 Negriteşti Podoleni

Şcoala cu clasele I-IV Săvineşti,Poiana Teiului

Grădiniţa cu program normal Poiana Teiului
Şcoala cu clasele I-VIII Poiana Largului
Şcoala cu clasele I-VIII Petru Vodă, Poiana

Scoala cu clasele I-IV Poienita (primar)
Scoala cu clasele I-IV Săcăleni (primar)

Grădiniţa cu program normal Săveşti (preşcolar)
Şcoala cu clasele I-IV
Şcoala cu clasele I-VIII

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 2 Oglinzi (preşcolar,

Grădiniţa cu program normal , Marginea
Şcoala cu clasele I-IV Nr. 2 Războieni (primar)

Scoala cu clasele I-IV Beteşti (preşcolar, primar)
Scoala cu clasele I-IV Socea (preşcolar, primar)
(preşcolar, primar, gimnazial)Grădiniţa cu program prelungit Nr. 5 Roman
Grădiniţa cu program prelungit Nr. 6 Roman
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Roman (preşcolar,Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1 Roman

Grădiniţa cu program prelungit "Ep.Melchisedec


Grădiniţa cu program normal Nr. 5 Roman

Grădiniţa cu program prelungit Nr.3 Roman


Grădinita cu Program Prelungit Nr.3Şcoala cu clasele I-IV Nr. 2 Roznov (preşcolar,

Scoala cu clasele I-VIII Silistea
Scoala cu clasele I-VIII Silistea Nr.2
Scoala cu clasele I-IV Silistea Nr.3
Scoala cu clasele I-VIII Gosmani


Şcoala cu clasele I-VIII Traian (preşcolar, primar,

Şcoala cu clasele I-IV Vulpăşeşti (primar,

Grădiniţa cu program prelungit Săvineşti
Grădiniţa cu program normal Săvineşti
Şcoala cu clasele I - VIII Nr.1 Savinesti (primar,
Scoala cu clasele I - IV Dumbrava Vale(preşcolar,

Şcoala cu clasele I-VIII Butnăreşti (preşcoalar,
Şcoala cu clasele I-IV Başta (preşcoalar, primar)

Şcoala cu clasele I-IV Ghidion (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Todireni ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Veja (preşcolar, primar)
Grădiniţa cu program normal Chicirea (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-IV Cîrligi (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Ghigoieşti (preşcolar,Gădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Tg Neamţ
Gădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Tg Neamţ

Şcoala cu clasele I-IV Nr.6 Condreni, Tg Neamţ

Şcoala cu clasele I-IV Nr.5 Târgu Neamţ

    ț             ș
    ț
Grădinița cu program normal Brate (preşcolar)
Grădini a cu program normal Cazaci (preşcolar)
Grădini a cu program normal Straja (preşcolar)

Şcoala cu clasele I-IV Neagra (preşcolar, primar)


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Ţibucani (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-VIII Davideni Ţibucani

Şcoala cu clasele I-VIII Dumbrava (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Plaiesu (preşcolar, primar)
Grădiniţa cu program normal Preuteşti

Şcoala cu clasele I-IV Nr.2Trifesti (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1Miron Costin
Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Miron Costin


Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Urecheni (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Nr. 3 Urecheni


Şcoala cu clasele I-VIII Chilii (preşcolar, primar,
Şcoala cu clasele I-IV Bucium (preşcolar, primar)
Şcoala cu clasele I-IV Giurgeni (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-IV Muncelu de Jos (preşcolar,
Grădiniţa cu program normal Munteni , Văleni


Şcoala cu clasele I-IV Mănăstirea Neamţ (primar)
Şcoala cu clasele I-VIII Lunca (preşcolar, primar,
Şcoala cu clasele I-VIII Nemţişor (preşcolar,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Vînători Neamţ

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Zăneşti ( preşcolar,
Şcoala cu clasele I -IV Traian , Zăneşti
olar 2009 - 2010


                          Adresa, Nr. telefon/fax/mail

        Sat Agapia,Jud. Neamţ tel 0233244695, semagapia@yahoo.com.


        Sat Agapia, Jud. Neamţ telefon/fax 0233/244610 Şcoalaagapia@yahoo.com.
        Sat Filioara, com. Agapia, Jud. Neamţ
        Sat Văratic, com. Agapia, Jud. Neamţ
        Sat Săcăluşeşti, com. Agapia, Jud. Neamţ
        Sat Vaduri, com. Alexandru cel Bun,Jud. Neamţ tel 0233214390, vaduri_scoala@yahoo.com.
        Sat Bistriţa, com. Alexandru cel Bun, Jud. Neamţ
        Sat Vaduri, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamţ
        com. Bahna, Jud.Neamt,0233760034, scoalabahna@yahoo.com.
        Sat Băhnişoara, com. Bahna, jud. Neamţ
        Sat Tuţcanii din Vale, com. Băhnişoara, Jud. Neamţ
        Sat Izvoare, com. Bahna, jud. Neamţ, tel. 0233/760084, fax. 0233760084, scoalaizvoare@yahoo.com.
        com. Bălţăteşti,Jud. Neamţ Nr.telefon/fax 0233/244001,sacrtasimeseriibaltatesti@yahoo.com.
        Sat Valea-Arini ,com. Bălţateşti, jud. Neamţ
        Sat Bîrgauani com. Bîrgăuani, tel. ,fax 0233/294327, e-mail: scbirgauani@gmail.com.
        Sat Bălăneşti, com. Bîrgăuani, Jud. Neamţ
        Sat Talpa, com. Bîrgăuani, Jud. Neamţ
        Sat Vlădiceni, com. Bîrgăuani, Jud. Neamţ 0233294700
        Sat Breaza, com.Bîrgăuani, jud. Neamţ
        Strada Mărceni, Nr. 1, oraş Bicaz, judeţul Neamţ, 0233/253740, scoala_marceni@yahoo.com.
        Sat Izvoru Alb, Jud. Neamţ
        Sat Secu, Jud. Neamţ
        str.Primăverii, Nr. 1 Bicaz, Jud. Neamţ , 0233253355
        str. Aleea Teilor, Nr. 3, Bicaz,Jud. Neamţ 0233254164
        Bicaz, str.Păltiniş Nr.9, Jud. Neamţ tel-fax/0233253457, mail scoalaNr.2bicaz@yahoo.com.
        Str. Păltiniş , Nr. 5 Bicaz, Jud. Neamţ
        Sat Potoci, Jud. Neamţ
        Bicaz, str.Izvoru-Muntelui, Jud. Neamţ
        Bicaz, str Republicii Nr. 21Jud. Neamţ tel. 0233253541, liceulbicaz@yahoo.com.
        Bicaz Chei, str.Lunca Bisericii Nr.665 bisJud. Neamţ 0233255707/scoalabicazchei1@yahoo.com.
        Bicaz Chei, Jud. Neamţ 0233255771/scoalabicazchei1@yahoo.com.
        Bicaz Chei, Jud. Neamţ 0233255772/scoalabicazchei1@yahoo.com.
        com.Bicazu Ardelean, Jud. Neamţ Tel/Fax 0233255320 e-mail scoalabardelean @yahoo.com.
        Sat Telec, com. Bicazu Ardelean, Jud. Neamţ
        Sat Toşorog, com. Bicazu Ardelean, Jud. Neamţ
        Sat Bistra, com. Bicazu Ardelean, Jud. Neamţ
        Sat Ticoş, com. Bicazu Ardelean, Jud. Neamţ
        Sat.Bîra,com. Bîra Jud. Neamţ telefon/fax-0233/765527 / E-mail:sambira@yahoo.com.
        Sat Nr.1Rediu,com. Bîra, Jud. Neamţ telefon-0233/765506
        Sat Nr.2Rediu,com. Bîra, Jud. Neamţ telefon-0233/765506
        Sat.Negreşti,com. Bîra, Jud. Neamţ
        Bodesti Nr. 352, Jud. Neamţ 0233 243008,
        Sat Oşlobeni, com. Bodeşti, Jud. Neamţ Jud. Neamţ 0233 243313
        Sat Bodesti Jos, com. Bodeşti Jud. Neamţ 0233 243303
        com.Boghicea,Jud. Neamţ tel./fax 0233767003,e-mail:scoalaboghicea@yahoo.com.
        Sat Slobozia , com. Boghicea,Jud. Neamţ 0233767370
        Sat Nistria , com. Boghicea, Jud. Neamţ 0233767370
        Sat Căuşeni, com. Boghicea, jud. Neamţ
        loc.Mădei, com. Borca, jud. Neamţ/0233249312/scoala_madei@yahoo.com.
        Sat .Pîrîul Cîrjei, com. Borca, jud. Neamţ
        Sat Lunca,com.Borca, jud.Neamţ
        com. Borca,Jud. Neamţ tel. 0233268016, fax. 0233268029, gsbborca@yahoo.com.
        Sat.Sabasa,com.Borca,Jud. Neamţ, tel:0233269500
        Sat.Soci,com.Borca, Jud. Neamţ
            ș       ț
Sat.Pîrîul Pîntei,com.Borca, Jud. Neamţ
           ș       ț
           ș       ț
Sat.Ruseni,com.Borle ti,Jud.Neam ,Tel/Fax:02332/296879,e-mail:scoala_ruseni@yahoo.com.
Sat.Ruseni,com.Borle ti,Jud.Neam ,Tel/Fax:02332/297253
Sat.Ruseni,com.Borle ti,Jud.Neam
Sat. Mastacan,com. Borleşti,jud. Neamt tel./fax 0233/297326,scoalamastacannt@yahoo.com.
Sat Şovoaia, com.Borleşti, Jud. Neamţ
Borlesti Jud. Neamţ 0233/297359/scoalaborlestineamt@yahoo.com.
Sat Nechit, com. Borleşti, Jud. Neamţ
SAM Nisiporeşti,com. Boteşti, Judeţul Neamţ telefon-fax 0233/781031/e mail
Sat Barticeşti, com. Boteşti, jud. Neamt, tel./fax 0233 781 017, scoala.barticesti@yahoo.com.
Sat Boteşti, com. Boteşti, Jud. Neamţ
com. Bozieni Jud. Neamţ tel. 0233764105, sc.bozienidejos@yahoo.com.
Sat Băneasa, com Bozieni, Jud. Neamţ
Sat Crăieşti, com. Bozieni, Jud. Neamţ
Sat Cuci, com. Bozieni, Jud. Neamţ
Sat Iucşa , com. Bozieni, Jud. Neamţ
com. Brusturi, Jud. Neamţ tel. 0233789013, sc_brusturi@yahoo.com.
Sat Poiana, com. Brusturi, Jud. Neamţ
Sat Târzia, com. Brusturi, Jud. Neamţ
Sat Groşi, com. Brusturi, Jud. Neamţ
Sat Cîndeşti, Jud. Neamţ tel/fax 0233294993,scoala_cindesti@yahoo.com.
Sat Vădurele, com. Cîndesti, Jud. Neamţ
Sat Bărcăneşti, com. Cîndesti, Jud. Neamţ
Sat Pădureni, Sat Cîndesti, Jud. Neamţ
 com. Ceahlau, Jud. Neamţ tel/fax.0233/258126 , scoalaceahlauneamt@yahoo.com.
Sat Bistricioara, com. Ceahlău, Jud. Neamţ
Sat Ceahlău, com. Ceahlău, Jud. Neamţ
Cordun,str.V.Alecsandri , Jud. Neamţ Nr.169,scoalacordun@yahoo.com.
Sat Simioneşt, com. Cordun, Jud. Neamţ
Loc Pildeşti, Jud. Neamţ tel/fax: 0233-748507, e-mail: scoalapildesti@yahoo.com.
com.Costisa, Jud.Neamţ Nr.85, tel/fax:0233260061;scoala_costisa@yahoo.com.
Sat Frunzeni, com. Costişa, Jud. Neamţ
Sat Mănoaia , com. Costişa, jud. Neamţ tel 0233260251
Sat Magazia;com. Crăcăoani;Jud. Neamţ Nr. telefon/fax:0233246248; scoalamagazia@yahoo.com.
Sat Mitocul Balan, com. Crăcăoani, Jud. Neamţ, telefon 0233246249
Sat Cracăul Negru, com. Crăcăoani , Jud. Neamţ, telefon: 0233246083
com. Crăcăoani, jud. Neamţ , Nr. telefon/fax:0233246008; scoala_cracaoani@yahoo.com.
 com. Crăcăoani, jud. Neamţ
com. Dămuc, Judetul Neamţ,0233256220/0233256220/scdamuc@samdamuc.ro
com. Dămuc, Judetul Neamt,0233263777
com. Dămuc, Judetul Neamt,0233263605
Loc. Dobreni, Jud. Neamţ Nr.80;tel./fax 0233242520;e-mail scoala.dobreni@yahoo.com.
com. Dochia, Judetul Neamţ, 0233291775, scoaladochia@yahoo.com.
Doljeşti, Jud. Neamţ tel./fax 0233780515 e-mail doljestiscoala@yahoo.com.
Sat Buhonca, com. Doljeşti, Jud. Neamţ
Sat Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ
Sat Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ
Loc. Buruienesti, com. Doljesti, Jud. Neamţ 0233780504,
Drăgăneşti,Jud. Neamţ tel. 0233789002, draganestiscoala@yahoo.com.
Sat.Şoimăresti,com. Drăganeşti, Jud. Neamţ
Sat.Orţăşti,com. Drăgăneşti, Jud. Neamţ
com. Dragomireşti, Jud. Neamţ str. Principală, Nr. 46, tel. 0233292610, scdragomirestint@yahoo.com.
Dragomiresti,Sat Vad, Jud. Neamţ
Sat Hlapesti, com. Dragomiresti, Jud. Neamţ
com. Dulceşti, Jud. Neamţ tel. 0233761039, sam_dulcesti@yahoo.com.
Sat.Cîrlig, com. Dulcesti , Jud. Neamţ
Sat. Corhana, com. Dulceşti, Jud. Neamţ
Dumbrava Roşie, str. Dumbravei, Jud. Neamţ tel. 0233282419, sc_dumbrava_rosie@yahoo.com.
Cut, com Dumbrava Roşie, Jud. Neamţ Tel/Fax :0233/282370
Izvoare, Jud. Neamţ Tel/ Fax:0233/282231
sat Brăşăuţi, com Dumbrava Roşie, Jud. Neamţ Tel/Fax: 0233/282223
Loc. Farcasa; Jud. Neamţ tel/fax 0233267005 scoalafarcasa@yahoo.com.
Sat Stejaru, com. Farcaşa, Jud. Neamţ
Sat Frumosu, com. Farcaşa, Jud. Neamţ
Sat Popeşti, com. Farcaşa, Jud. Neamţ
com. Făurei ,jud Neamt 0233 / 762 042 faureiscoala@yahoo.com.
Sat Budeşti, com. Făurei, Jud. Neamţ
Sat Climeşti, com. Făurei, Jud. Neamţ
com.Gadinti,jud.Neamt,tel./fax. 0233765111.e-mail gadinti@yahoo.com
com. Gircina, Jud. Neamţ 0233242050/0233242050/ scoalagircina@yahoo.com.
Sat Almaş, com. Gârcina, Jud. Neamţ
Sat Cuejdiu, com. Gârcina, Jud. Neamţ
Gherăeşti, str V. Alecsandri, Jud. Neamţ Nr. 64, tel 0233746164, s_gheraesti@yahoo.com.
Sat Teţcani, com. Gherăeşti, Jud. Neamţ
Str.Romanului, Nr. 22 Gherăeştii Noi, com. Gherăeşti, Jud. Neamţ
Ghindăoani, str. Vasile Conta Nr. 2, Jud. Neamţ 0233 270020, fax 0233 270257,
Girov, Jud. Neamţ 0233-291042, scoalagirov@yahoo.com.
Sat Căciuleşti, com. Girov, Jud. Neamţ
Sat Gura Văii, com. .Girov, Jud. Neamţ
Sat Dăneşti, com. Girov, Jud. Neamţ
Sat Turtureşti, com. .Girov, Jud. Neamţ
com. Grinties, Jud.Neamţ tel/fax 0233/265140 scgrinties@yahoo.com.
com. Grinties, Jud. Neamţ tel/fax 0233/265140 scgrinties@yahoo.com.
Sat Bradu, com. Grinţieş, Jud. Neamţ
Sat Bradu, com. Grinţieş, Jud. Neamţ
Grumăzeşti , Jud Neamţ 0233786006 scoalagrumazesti@yahoo.com.
Sat Topoliţa com. Grumăzeşti Jud. Neamţ 0233786363
Sat Curechiştea com.Grumăzeşti Jud. Neamţ 0233786080
com. Hangu,jud. Neamt,0233/257674,       scoalahangu1@yahoo.com.
Buhalnita,com. Hangu jud.Neamt 0233264011,scoalabuhalnita@yahoo.com.
Rugineşti,com. Hangu, Jud. Neamţ
Sat Grozăveşti, com. Hangu, Jud. Neamţ
Sat Chiriţeni,com. Hangu, Jud. Neamţ
Sat Hangu,com. Hangu Jud. Neamţ
Sat Cotu Vameş, com. Horia str. Plopului, Nr. 62, Jud. Neamţ tel. 0233747795,
Horia,Str.Alexandru cel Bun Nr.1, Jud. Neamţ tel./fax 0233747309,e-
com. Horia, str Alexandru cel Bun, Nr. 115, Jud. Neamţ tel. 0233744655, liceulhoria@yahoo.com.
Loc. Icuşeşti, com. Icuşeşti, Jud. Neamţ tel/fax: 0233762515, e-mail:
Loc. Rocna, com. Icuşeşti, tel. 0233762712
Loc. Spiridoneşti, com. Icuşeşti, tel.0233762524
Loc. Bătrîneşti, com. Icuşeşti, tel. 0233762798
Loc. Balusesti com. Icusesti jud. Neamt tel./fax: 0233762664 e-mail
Loc. Mesteacan com. Icusesti jud. Neamt
Loc. Tabara com. Icusesti jud. Neamt
Sat Avereşti, com. Ion Creangă, str.Oancea Averescu, Nr.13, Jud. Neamţ tel.
Sat Stejaru, str. Preot Moraru nr. 18, Avereşti Ion Creangă, Jud. Neamţ
Sat Izvoru, str. Şcolii, com. Avereşti, Jud. Neamţ
      ș
com. Ion Creangă, Jud. Neamţ tel. 0233780015, fax. 0233780180, scoala_ioncreanga@yahoo.com.
Sat Recea, com Ion Creangă, Jud. Neamţ
Sat Hoise ti com.Mărgineni , Jud. Neamţ tel 0233295581, scoalamarginenineamt@yahoo.com.
    ț ș
sat Hoiseşti, com. Mărgineni, Jud. Neamţ
Sat Hîr e ti com. Mărgineni, Jud. Neamţ
Sat Itrineşti com. Mărgineni, Jud. Neamţ
com. Moldoveni,Jud. Neamţ tel. 0233745762, scoala_moldoveni@yahoo.com.
sat Hociungi, com Moldoveni, Jud. Neamţ
              ț
com. Negreşti,Jud. Neamţ tel/fax0233242565;e-mail sc_dumitru_almas@yahoo.com.
Sat Poiana, com.Negreşti, Jud.Neamţ
com. Oniceni,Jud.Neam ; Tel:0233763555; Fax:0372870094; e-mail: s_scoalaoniceni@yahoo.com.
Sat Solca, com. Oniceni,    Jud. Neamţ
Sat Pietrosu, com. Oniceni,       Jud. Neamţ
Sat Gorun, com. Oniceni, Jud. Neamţ
Sat Valea Enei, com. Oniceni, Jud. Neamţ
Sat Mărmureni, com. Oniceni, Jud. Neamţ
sat Poiana Humei, com. Oniceni, Jud. Neamţ
Piatra-Neamt, str.Alexandru cel Bun, Nr.19, Jud. Neamţ cod.610004, tel.0233215853, fax.0233212000,
Piatra Neamţ, str Ştefan cel Mare Nr. 4, Jud. Neamţ tel 0233213751, fax 03338105888,
Piatra Neamţ, str. Mihai Viteazu, Nr. 12, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ tel./fax 0233/227510,
Piatra Neamţ, Str. Stefan cel Mare Nr. 67 Piatra Neamt, Jud. Neamţ tel. 0233213680/fax 0233237311/e
Piatra-Neamţ, B-dul Traian, Nr. 165, Jud. Neamţ Tel/fax: 0233/222800, colegiulcartianu@gmail.com.
Piatra Neamţ, Str. Soarelui Nr. 1 , Jud. Neamţ Tel. 0233/ 216163, Fax: 0233/219058, E-mail:
Piatra Neamţ, Str.Marasesti 13,Jud. Neamţ tel 0233215262, fax 0233215266, email
Piatra Neamţ, Str.Mărăşesti Nr. 34, Jud. Neamţ tel 0233216524
Piatra Neamţ, Str.Ion Ionescu de la Brad Nr.13, anexa Ciritei, Jud. Neamţ
Piatra Neamţ,Str.Gral Dascalescu Nr. 426, Jud. Neamţ tel 0233212185
Piatra Neamţ, Str. Alexandru Lăpuşneanu Nr.16, Jud. Neamţ telefon: 0233/211552, fax:0233212328;
Piatra Neamţ, Strada Petru Rareş Nr.26, Jud. Neamţ
Piatra Neamţ, str. Penes Curcanu, Nr. 6, mun. Piatra Neamt, jud. Neamt ,0233213062, fax 0233237337,
Piatra Neamţ,Audia Nr. 3, Jud. Neamţ tel./fax. 0233223469/gheorgheasachi@gmailcom.
Piatra Neamţ, str. Dragoş Vodă, Nr. 15A, Jud. Neamţ tel. 0233233605, lps_p_neamţ@yahoo.com.
Piatra Neamţ, b-dul Traian, Nr. 165, Jud. Neamţ tel. 0233229550, seminarulpiatraneamt@yahoo.com.
Piatra Neamţ, B-dul.Decebal, Nr.72-74,Jud. Neamţ, tel/fax 0233/215816,e-
Piatra Neamţ, B-dul.Decebal, Nr.72-74, Jud. Neamţ, tel/fax 0233/215816,e-
Piatra Neamţ, B-dul Decebal,Nr.46,Jud. Neamţ ,tel/fax.0233/236045
Piatra Neamţ str.Alexandru Lăpuşneanu,Nr.12,tel/fax.0233/216334
Piatra Neamţ, str. G-ral N. Dăscălescu, Nr. 4, Jud. Neamţ tel. 0233212672, fax. 0333404067,
Piatra Neamţ, strada Mărăţei Nr. 6, Jud. Neamţ , tel:0233226895, fax:0233226894
Str Aleea Plaiului Nr. 7 Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 0233223989
Str Gheorghe Asachi Nr. 3 Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, 0233230419
Piatra Neamţ, str. 22 Decembrie, Nr. 1, Jud. Neamţ tel. 0233212315, scoala3pn@yahoo.com.
B-dul 9 Mai Nr. 3, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ , 0233211023
Str. Cuza Voda Nr. 80,Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, 0233210728
B-dul Republicii Nr. 8, Piatra-Neamţ 0233215502
Piatra Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918 Nr.32, Jud. Neamţ Tel/Fax 0233224508, e-mail:
Piatra Neamţ, str. Constantin Mătase Nr. 49, Jud. Neamţ
Piatra Neamţ, str. Progresului, Nr. 108, Jud. Neamţ, tel./fax 0233211582, email: scoala6_pn@yahoo.fr
Str. Progresului, Nr. 36, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, 0233222651
Piatra Neamţ, str. Dărmăneşti, Nr. 33,Jud. Neamţ tel. 0233226706, scoala8pn@yahoo.com.
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 44 , Piatra Neamţ, Jud. Neamţ
Piatra Neamţ, str. Dărmăneşti, Nr. 41, tel. 0233627975, scoala8pn@yahoo.com.
Piatra Neamţ, str. Ecoului Nr. 26,Jud. Neamţ tel 0233218177, scoalazece@yahoo.com.
Piatra Neamţ, Str.G.Călinescu Nr. 46, Jud. Neamţ, 0233227606, scoala11pn@yahoo.com.
Str. Cetatea Neamţului Nr. 37, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 0233229106
Pâncesti, Jud. Neamţ 0233 / 764708 ; 0788 / 629504 : scoala_pancesti@yahoo.com.
St Ciurea, com.Pâncesti Jud. Neamţ
Sat Holm, com. Pâncesti, Jud. Neamţ
com. Păstrăveni, Judetul Neamt, tel. 0233 783015, fax 0233 783015, e-mail:
Sat Rădeni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ
Sat Rădeni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ
Sat Lunca Moldovei, , com. Păstrăveni, jud. Neamţ
Sat Petricani, com. Petricani, jud. Neamţ / 0233785052 sampetricani@yahoo.com.
Sat Boiştea, com. Petricani, jud. Neamţ / 0233785289
Sat Petricani, com. Petricani, jud. Neamţ / 0233785291
Sat Tîrpeşti, com. Petricani, jud. Neamţ / 0233785057
Sat Tolici, com. Petricani, jud. Neamţ / 0233785290
Piatra Şoimului,str. Cantonului,Nr.1, Jud.
Piatra Şoimului,str.Bisericii, Jud. Neamţ,0233296487
Poieni,Piatra Şoimului, Jud.Neamţ,0788/694046
Luminiş, Piatra Şoimului,str.Luminii, Jud. Neamţ,0233296602
Neguleşti, Piatra Şoimului, Jud.Neamţ, 0233296760
Loc. Pingarati, jud. Neamt, 0233 240341, pingarati_scoala@yahoo.com.
Sat Stejaru, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0233 240623
Sat Oanţu, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0233 240699
Sat Pingaracior, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0233 240503
Sat Poiana, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0233 261518
Sat Pingarati , loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0233 240556
Sat Stejaru, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0731003819
Sat Preluca, loc. Pîngarati, jud. Neamt, 0731003818
Stînca, com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252453/scoalastinca@yahoo.com.
Sat Pluton, com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252451
Sat Boboeşti, com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252452
Sat Pipirig , Jud. Neamţ 0233252450
Sat Dolheşti ,com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252519
Sat Leghin , com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252514
Sat Boboeşti, com. Pipirig, Jud. Neamţ 0233252520
Pipirig, str. David Creangă, Nr. 464, Jud. Neamţ tel. 0233252014, scpipirig@yahoo.com.
Podoleni, Strada Speranţei Nr.437,Jud. Neamţ tel./fax0233299453, scoalapodoleni@yahoo.com.
Podoleni, Strada Vatra Nouă, Jud. Neamţ tel. 0233299805
Podoleni, Strada Sfanta Treime, Jud. Neamţ tel. 0233299806
Sat Negritesti, com. Podoleni, Jud. Neamţ tel. 0233299706
Sat Dreptu, com. Poiana Teiului, jud. Neamţ tel./fax 0233266587 scoalacromanescu@yahoo.com.
Sat Săvineşti, com. Poiana Teiului, Jud. Neamţ
Sat Galu, com. Poiana Teiului, Jud. Neamţ Telefon/Fax 0233266059, e-mail:scgalu@yahoo.com.
Sat Poiana Teiului, com. Poiana Teiului, Jud. Neamţ Telefon 0233266226
Sat Poiana Largului, com. Poiana Teiului, Jd. Neamţ , Telefon/Fax 0233257068
Sat Petru Voda, com. Poiana Teiului, Jud. Neamţ, Telefon/Fax 0233257069
Poienari, jud Neamţ, tel 0233764705       scoalapoienari@yahoo.com.
sat Poieniţa, com Poienari, Jud. Neamţ
Sat Săcăleni, com Poienari, Jud. Neamţ
Sat Răuceşti, com.Răuceşti, jud.Neamţ, telefon/fax:0233/788019
Sat Săveşti , com.Răuceşti,
Sat Ungheni , com.Răuceşti,

com. Răuceşti,Jud. Neamţ tel 0233787564,
Sat Oglinzi, com. Răuceşti, Jud. Neamţ 0233787733
Sat Războienii de Jos, com. Războieni, Jud. Neamţ tel 0233292921, scoala1razboieni@yahoo.com.
Sat Marginea, com. Războieni, Jud. Neamţ 0233 293142
Sat Valea Mare com. Razboieni, jud. Neamţ 0233/293140
com. Rediu, jud. Neamt, tel. /fax-0233298753,scoalarediu2006@ yahoo.com.
Sat Betesti, com. Rediu, jud. Neamt, tel.0233299120
Sat Socea, com. Rediu, jud. Neamt, tel 0233299119
Sat Poloboc, com.Rediu, jud. Neamt, tel.0233299118
Roman, str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Jud. Neamţ tel. 0233740290, cNr.vroman@yahoo.com.
Roman, str. Ştefan cel Mare,jud. Neamţ Nr. 268, tel. 0233744403, ctmcroman@yahoo.com.
Roman, b-dul Republicii, Nr. 1-3, tel. 0233724336, lic_3@yahoo.com.
Roman, Str.Ecaterina Teodoroiu, Nr.1A, jud. Neamt, tel.0233722006
Roman, Str.Florilor, Nr.14, jud. Neamt, tel.0233740112
Roman, Str.ENERGIEI Nr. 9, Jud. Neamţ 0233740250/
Roman,Ştefan cel Mare, Nr.274, Jud. Neamţ 0233740730/0233740917/gsicm_roman@yahoo.com.
Roman, B.dul Republicii Nr.46 ,Jud. Neamţ tel./fax 0233744786 /vasilesav@yahoo.com.
Roman, Str. Tineretului, Nr. 24, jud. Neamţ; Telefon/fax: 0233/744370 ; e-mail:
Roman,Str. Cuza Vodă, Nr.80, Jud. Neamţ 0233/744460
Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 268B,Jud. Neamţ tel. 0233741421, franciscan@gmail.ro
Roman, str. Alexandru cel Bun, Nr. 2, Jud. Neamţ cod 611065, tel. 0233740906, seminar@ssgroman.ro
Roman, Str. M.Eminescu Nr.27, Jud. Neamţ, tel 0233744599, e-mail m_eminescu_roman@yahoo.com.
Roman, str. I.Creangă, Nr. 13, Jud. Neamţ , 0233722411
Roman, str. Victor Hugo, Nr. 9, Jud. Neamţ tel 0233744630, scoala_roman_muSat@yahoo.com.
Roman, str. Alexandru cel Bun,Jud. Neamţ Nr. 4 Jud. Neamţ , 0233741876
Roman, str. C.A.Rosetti, Nr. 8, judetul Neamt, telefon 0233-744270/ fax0233-744270/ e-mail
Roman, str.Petru Rareş Nr.1,Jud. Neamt tel/fax-0233/726751,SCOALA_2_ROMAN@yahoo.com.
Roman, str. I.Ionescu de la Brad , nr. 5,Jud. Neamţ tel 0233 733992
Roman , str.Cuza-Vodă Nr.22 Jud. Neamţ tel:0233741410, fax:0233741410, sc5roman@sc5roman.ro
Roaman, str. Cuza Vodă , nr. 20, Jud. Neamt 611014, tel 0233741413
Roman, Str. Bogdan Dragos Nr.183, tel/ fax 0233741144, e-mail scoala_6_roman@yahoo.com.
Roman, Str. Bogdan Dragos Nr. 91, Jud. Neamţ 0233744200/scoala_7_roman@yahoo.co.uk
Roman, Str. Dobrogeanu Gherea Nr. 44, Jud. Neamţ 0233744999
Roman, str. Mihai Viteazu, Nr. 15, Jud. Neamţ tel. 0233742838, scoala_8_roman@yahoo.com.
Roznov, Str. Aviator Magdalena 721; Jud. Neamţ 0233665437; sloboziaroznov1@yahoo.com.
Roznov str Tineretului Nr. 647,Jud. Neamţ tel 0233665694, grupscolarroznov@yahoo.com.
str.Scolii ,loc.Chintinici, jud. Neamţ , 0233296460
Sat Români, com. Români, jud. Neamt, tel/fax 0233768954,    e-mail scoalaromani@yahoo.com.
Sat Siliştea , com. Români, Jud. Neamţ
Sat Siliştea , com. Români, Jud. Neamţ
Sat Siliştea , com. Români, Jud. Neamţ
Sat Goşmani , com. Români , Jud. Neamţ
com.Ruginoasa,jud.Neamt, tel.0233761300, scoalaruginoasa_n@yahoo.com.
Săbăoani, Str. Progresului, Nr. 40, Jud. Neamţ, tel/ fax 0233735052, e-mail ltva_sabaoani@yahoo.com.
Sat Traian, com. Săbăoani, Jud. Neamţ
Loc.Sagna str.Principală Nr. 845,jud. Neamţ, 0233/766009;scsagna@yahoo.com.
Sat Vulpăşeşti, com. Sagna, Jud. Neamţ
Săvineşti,Str.Tineretului,Nr.23,Jud. Neamţ
Savinesti,Str.Diornelor, Jud. Neamţ 0233281561
Săvinesti,Aleea Parcului, Jud. Neamţ 0233281268
Savinesti,Str.General Bunis,Nr.108, Jud. Neamţ 0233281337
Savinesti,Str.Bistritei, Jud. Neamţ 0233281282
 Secuieni,Neamt,0233745031,sc.secuieni@yahoo.com.
Loc. Butnaresti, Secuieni , Neamt,0233745077
Sat Başta, com. Secuieni,    Jud. Neamţ
com. Stăniţa, Jud. Neamţ tel. 0233767567, scstanita@yahoo.com.
Sat Ghidion, com. Stăniţa,     Jud. Neamţ
Sat Todireni, com. Stăniţa,    Jud. Neamţ
Sat Veja , com. Stăniţa,    Jud. Neamţ
Sat Chicerea, com. Stăniţa,    Jud. Neamţ
com.Stefan cel Mare,Jud. Neamţ tel/fax 0233292021,scoala_erigler@yahoo.com.
Sat Cîrligi,com Ştefan cel Mare, Jud. Neamţ tel.0233292455
Sat Ghigoieşti,com Ştefan cel Mare , Jud. Neamţ tel.0233295950
Tîrgu Neamţ, B-dul Ştefan cel Mare, Jud. Neamţ Nr. 67 / 0233790932 / 0233790932 /
Tg. Neamţ, Str.Mărăşeşti Nr.175, Jud. Neamţ tel. 0233790574/ fax 0233790576,e-mail
Tg. Neamţ, str. R. Teoharie Nr. 3,Jud. Neamţ tel 0233791223, lic_ec_vasilecontatgnt@yahoo.com.
str.Panazol, Nr. 3, Tg Neamt , Jud. Neamţ 0233 790465
str.Stefan cel Mare, Nr. 34, Tg Neamt, Jud. Neamţ, 0233791358
Stefan cel Mare, Nr.30, Jud. Neamţ tel/fax:0233/790703;sc2tgnt@yahoo.com.
Str. 1 Decembrie 1918 Tg Neamt, jud. Neamt , 0233663753
Tg.Neamt,str.M.Sadoveanu,Nr.20, Jud. Neamţ tel:0233791709/0233791708;fax:0233791709;
Tg.Neamt;str.Hangului;Nr.2Jud. Neamţ
Tamaseni com.Tamaseni, Jud. Neamţț tel./fax 0233749155,e-mail:sc_tamaseni@yahoo.com.
Loc. Adjudeni, com. Tămăşeni, jud. Neamt, tel. 0233749502/ 0233749502, scoalaadjudeni@yahoo.com.
      ș             ț
Sat. Tarcău, com. Tarcău, jud. Neam , tel. 0233/240049, e-mail
                    ț                scoalararcau@artelecom.net
Sat. Brate , com. Tarcău, jud. Neam ț
Sat. Cazaci, com. Tarcău, jud. Neam
Sat. Straja, com. Tarcău, jud. Neam
Loc. Taşca, Jud. Neamţ tel-fax 0233255009, e-mail: scoala_tasca@yahoo.fr
Loc. Taşca, Sat Neagra, tel 0233255210
com. Tazlău, str.Stefan cel Mare Nr.186, Jud. Neamţ tel./Fax:0233298159,
Sat Ţibucani, com.Ţibucani, Judeţul Neamţ, Tel/Fax 0233293467, Email:sctibucani@yahoo.co.uk
 Sat Ţibucani, com.Ţibucani 0233293797,email :scoala_3_tibucani@yahoo.com.
Sat davideni, com. Ţibucani, tel 0233783301,e mail :scoala_davideni@yahoo.com.
Sat Timisesti, com. Timisesti, Jud. Neamţ cod 617470,Judetul Neamt , 0233787043/0233787043/
Sat Dumbrava, com. Timisesti, cod 617471,Judetul Neamt , 0233787094
Sat Plaiesu, com. Timisesti, cod 617472,Judetul Neamt , 0233787036
Sat Preutesti, com. Timisesti, cod 617473,Judetul Neamt 0233787043
Trifesti, Jud. Neamţ 0233745538/0233745538,scoalaNr.1trifesti@yahoo.com.
Trifesti,0233745747
Sat Miron Costin,com.Trifesti, tel 0233745712
Sat Miron Costin,com.Trifesti, tel 0233745744
Tupilaţi,Jud. Neamţ 0233 782046, scoala_tupilati@yahoo.com.
Urecheni, Jud. Neamţ 0233/784019,          scoala_urecheni@yahoo.com.
Urecheni, Judeţul Neamţ 0233/784201
Urecheni,Jud. Neamţ 0233/784326
Sat Ingăreşti, com. Urecheni, tel. 0233784004, scoala_ingaresti@yahoo.com.
loc. Valea Ursului , Jud. Neamţ tel.fax 0233763038/scoala_valeaursului@yahoo.com.
loc. Chilii/tel.fax 0233762740
loc.Bucium/
loc. Giurgeni/0233763036
loc. Muncelu de Jos
com. Văleni, Jud. Neamţ tel 0233781003, valeniscoala@yahoo.co.uk
str. Arhim. Chiriac Neculau Nr.86 loc. Mănăstirea Neamţ com. Vînători Neamţ jud. Neamţ
Sat Vinatori Neamt,str. Stefan cel Mare,194, tel 0233/251004, fax 0233/251004, e-mail
Sat M-rea Neamt
Sat Lunca,Vinatori Neamt,tel 0233/251501
Sat Nemtisor,Vinatori Neamt,tel 0233/251042
Vinatori Neamt,tel.0233/251706
Zăneşti, Jud. Neamţ 0233/283034/0233/283034/scoalazanesti@yahoo.com.


Piatra Neamţ, str Ştefan cel Mare Nr. 4, Jud. Neamţ tel 0233/230182, secretariat_pss@yahoo.com.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:192
posted:3/28/2011
language:Romanian
pages:21