PROSEDUR PERINTAH AM MALAYSIA:

DOCUMENT INFO
Description: Kakitangan atau sumber manusia adalah satu aset terpenting bagi sesebuah organisasi. Oleh yang demikian sumber manusia perlu dijaga dan diuruskan supaya mereka memberi sumbangan yang berkesan terhadap produktiviti dn pertumbuhan organisasi. Di antara langkah yang boleh diambil oleh sesebuah organisasi untuk menentukan supaya mereka mempunyai sumber manusia yang produktif ialah menerusi pengurusan pekerja dan kakitangan secara berkesan (Cummings & Schwab, 1973)