Lich Thi 08CT by tuananhg1

VIEWS: 40 PAGES: 48

									Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

        LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010-2011 (lần 2)
                             GiỜ    NGÀY    SỐ
STT    LỚP              MÔN THI                    PHÒNG THI
                             THI     THI    SV

 1    07CT   ChĐ: Thiết kế mạng Intranet      14:00   29/3/2011       103     x

 2    07CT   Lập trình di động           9:30   31/3/2011       103     x

 3    07CT   ChĐ: MS SQL/Oracle          13:00   29/3/2011       103     x

 4    07CT   Tự chọn 5( Quản lý dự án phần mềm)  3/31/2011  Báo cáo     14:00, VP.Khoa x

 6   08CĐCT   Hệ điều hành Unix           9:30   31/3/2011       103     x

 7  08CĐCT_DPT ChĐ: Kỹ thuật in ấn           8:00   1/4/2011       103     x

 8 08CĐCT_HTTT ChĐ: MS SQL/Oracle             8:00   31/3/2011       103     x

 9    08CT   Đường lối CM của ĐCS_VN        8:00   29/3/2011       103     x

10  08CT_HTTT Hệ quản trị cơ sở dữ liệu         9:30   2/4/2011       103       x

11   08CT_MTT  Quản trị mạng             15:30   2/4/2011       103     x

12   08CT_MTT  An toàn mạng             14:00   2/4/2011       103     x

13   08CT_MTT  Mạng MT nâng cao (L3-L5)        9:30   29/3/2011       103     x

14   09CDCT1,2 Lập trình Web 1            3/31/2011  T.báo sau    14:00, VP.Khoa

15   09CDCT1,2 Tư tưởng Hồ Chí Minh          13:00   1/4/2011       103

16   09CDCT1,2 Lập trình trên Windows         14:00   1/4/2011       103     x

17   09CDCT1,2 Hệ điều hành              15:30   1/4/2011       103     x

18   09CDCT1,2 Truyền dữ liệu             13:00   30/3/2011       103     x

19   09CDCT1,2 Cơ sở dữ liệu              14:00   30/3/2011       103     x

20   09CDCT1,2 Mạng MT                 15:30   30/3/2011       103     x

28    09CT   Anh văn A2              15:30   2/4/2011       103     x

29    09CT   Tư tưởng Hồ Chí Minh         13:00   29/3/2011       103     x

30    09CT   Cơ sở dữ liệu             9:30   1/4/2011       103

31    09CT   Lý thuyết thông tin          14:00   2/4/2011       103

32    09CT   Kỹ thuật lập trình          14:00   29/3/2011       103     x

33    09CT   Toán rời rạc             12:30   2/4/2011       103
          Những NLCB của CNM- lenin       9:30
34   10CDCT                           30/3/2011       103     x

35   10CDCT   Kỹ thuật điện tử            8:00   30/3/2011       103     x

36   10CDCT   Toán rời rạc              8:00   2/4/2011       103     x

37   10CDCT   Tin học đại cương           8:00   31/3/2011       103
38    10CT   Hóa đại cương             8:00   29/3/2011       103     x
                                    GiỜ       NGÀY    SỐ
STT    LỚP             MÔN THI                              PHÒNG THI
                                    THI       THI    SV

     10CT    Những NLCB của CNM- lenin             9:30
39                                           30/3/2011       103     x

40    10CT    Vật lý đại cương( Cơ)               13:00      1/4/2011       103
53    10CT    Vật lý đại cương( Nhiệt)             15:30      1/4/2011       103
54    10CT    Đại số                       9:30      29/3/2011       103
55    10CT    Giải tích 1                    14:00      1/4/2011       103
41    10CT    Môn tự chọn 1(sơ sở văn hoá Việt Nam)               T.báo sau
42 08CĐCT_DPT Animation                       3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

43 08CĐCT_DPT Xử lý tín hiệu Video                  3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

44 08CĐCT_HTTT Lập trình XML                     3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

45    08CT    Tự chọn 2(Phần mềm đồ họa và thiết kế)     3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

46    08CT    ChĐ: Phát triển phần mềm trên Internet     3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

47   08CT_HTTT Phân tích thiết kế hệ thống             3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

48   08CT_HTTT XML                         3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

49   08CT_HTTT Kỹ thuật lập trình nâng cao             3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa    72

50   08CT_MTT   Thực hành quản trị mạng             3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

51    10CDCT   Khai thác Internet               3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

52    10CDCT   Các HĐH MS Windows               3/31/2011     Báo cáo     14:00, VP.Khoa

   GHI CHÚ: Xem lịch thi tại Website http://www.hungvuong.edu.vn
   1. Sinh viên đi thi mang theo Thẻ SV hoặc CMND và lệ phí thi lại 30.000đ/1 môn
   2. Sinh viên có tên trong Danh sách cấm thi lần 1 phải mang
   Biên lại đóng học phí HK1: 2010-2011 đến VP.Khoa trước ngày 28/03/2011.
   3. Danh Sách sinh viên tại phòng thi sẽ được thông báo vào trước mỗi môn thi 2 ngày.
   4. Sinh viên thi lý thuyết tại địa điểm: 59 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

                            Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2011

                                 P.Trưởng Khoa

								
To top