sky_and_more_katalogs_2008_sievietem by wuyunqing

VIEWS: 4 PAGES: 15

									        pedīcijā
  Dodies eks     vai
  uz m ežu, dārzu
      pa La tvijas lauku
sirojumos
        sti ar dabas
  ārēm, saplū ti etniski
        sajū
  krāsām un
   āfrikān isko safari.
           mīļoto
  Izspēlē matroža
  meiteni un  dodies līdzi
         u uz lūpām,
 reidā ar dziesm
 bruņota jaut rām svītrām:
           šaurām,
  lielām, platām,
         ib altsarkanām.
smalkām un zil
    Aizgūs
  japāņie ti no
      m origa
  mākslu       mi
      u
 tērpa k n loci sava
     ro
plisējum kas smalkos
     os, ieloc
 nepara      ēs
     stu form un
   siluetos   u
        .
       Uzzib
    kokteiļv snī vasaras
 zvaigžņ    akarā a
      o       r metā
zeltīti s tā mirdzumā v liski
     udraba       izošu
  un pērl inā faktūrā tītu tēlu,
       īšu biru      , iteru
  kā Žann      mā
      as d’Ark mirdzošu
           as mūsd
        atspulg     ienu
            s.
 Savu klasiski
         perfekto cīn
  tēlu iepriec       ītājas
         ini ar neform
milzīgām sa          āli
       ulesbriļļu m
 dzelteno kr       ušām un
        āsas triepie
tik nepiecieš        nu —
       amo devu p
   optimisma       ozitīva
          virzienā.
      Bārsties ar
   bezgalīgiem zi
            edu
  rakstiem un ne
krāsu varavīkš    baidies
        ņotā spožum
  kļūstot par ko       a,
          šāko no
 zvaigznēm, va
         i saldkaisli
rotaļājies ar ro
        zā maigajām
  niansēm, kļūs
          tot par
  ārišķīgi saldo
          pasaku
     princesi.

								
To top