Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KERTAS CADANGAN MINGGU BM 2011 by zawiden

VIEWS: 8,491 PAGES: 13

									           KERTAS KERJA UNTUK PROGRAM
           MINGGU BAHASA MELAYU 2011


1.0  PENDAHULUAN

     Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan
   1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah.
   Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang
   mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada
   semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu
   wawasan. Untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan
   untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, selaras dengan matlamat kurikulum
   Bahasa Melayu sekolah menengah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan
   berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,
   pendidikan, dan pekerjaan, maka Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan
   Tun Mutahir menganjurkan Minggu Bahasa Melayu 2011.2.0  RASIONAL

     Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memperkasakan bahasa
   Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lantaran itu, pelbagai aktiviti mampu dijalankan bagi
   menarik penyertaan warga sekolah khasnya pelajar-pelajar agar lebih mahir berkomunikasi
   dan seterusnya melahirkan cinta akan bahasa kebangsaan.
3.0  TEMA

   “ Bahasa Jiwa Bangsa “.
4.0  MATLAMAT PROGRAM

     Minggu Bahasa Melayu membimbing dan mempertingkat pengetahuan tentang aspek
   budaya sesuatu bahasa terutamanya dari segi kesantunan dan kepersisan bahasa.
                       1
5.0  OBJEKTIF PROGRAM

    5.1 Mendedahkan keunikan bahasa Melayu dari pelbagai aspek.
    5.2 Meningkatkan penghayatan terhadap kehalusan budaya di sebalik kewujudan bahasa
      Melayu.
    5.3 Menimbulkan minat dalam kalangan individu untuk menguasai bahasa Melayu.
    5.4 Melahirkan individu yang menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan
      semangat patriotik bertunjangkan bahasa Melayu.6.0  CADANGAN TARIKH DAN MASA PROGRAM

    Tarikh    :     4 sehingga 9 April 20117.0  TEMPAT:

    Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir


8.0  PERASMIAN PEMBUKAAN:

    Tn. Hj. Zolkaply Bin Yunus, Pengetua SMK Tun Mutahir9.0 KUMPULAN SASARAN

    Semua murid, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir.10.0  KEWANGAN

    Sila Lihat Lampiran 111.0  ORGANISASI

    Sila Lihat Lampiran 2
                        2
13.0 SENARAI TUGAS

     Sila Lihat Lampiran 3


14.0 TENTATIF PROGRAM


     Sila Lihat Lampiran 4


15.0 PENUTUP


  Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah digarisi. Semoga
semua perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan.Sekian, terima kasih.


   Disediakan oleh,              Disahkan dan diluluskan oleh,........................................    .............................................
(ZAWIYAH BINTI MOHD)              (HJ.ZOLKAPLY BIN YUNUS)
   Ketua Panitia                     PENGETUA
 Bahasa Melayu                  SMK TUN MUTAHIR
                      3
                 Lampiran 1

            JAWATANKUASA KERJA
           MINGGU BAHASA MELAYU
              TAHUN 2011


Pengerusi       : Tuan Haji Zolkaply bin Yunus
            Pengetua
            SMK Tun Mutahir


Naib Pengerusi     : Pn. Hjh. Kamariah Bt Hj. Othman
           Guru Penolong Kanan 1
            SMK Tun Mutahir


Penyelaras       : Puan Latifah Bt. Hassan
           Guru kanan Mata Pelajaran ( Bahasa )
           SMK Tun Mutahir

Setiausaha       : Puan Zawiyah Binti Mohd
           Ketua Panitia Bahasa Melayu


Penolong Setiausaha  : Puan Roshaya Bt. Mohamed Sohor


Bendahari       : Pn.Jamaliah Bt. Karim
                    4
               Ahli Jawatankuasa Guru
AJK Perasmian &
Persembahan       :    En.Muhammad Izuan B. Rejab
                 Pn.Duzaimah Bt. Kamaruddin
                 Pn.Punitha A/P Rajinram

AJK Banner &
Brosur          :    Pn. Punitha A/P Rajinram
                 Pn. Zaida Bt. Mat Yasin


AJK Perakam & Dokumentasi:    En. Abdul Kadir B. Idris
                 Cik Koh Siok Len

AJK Juruacara Majlis   :    Pn.Jamaliah Bt. Karim
                 Saudari Nur Azeena Bt. Azhar; 5SN
                 Saudara Daryl Yeow Yee Beng, 4SN


AJK Bacaan Doa      :    Ustaz Razak Bin Baba


AJK PA Sistem      :    En.Zakaria Bi. Ahmad
                 Pengawas PA Sistem
                  5
PERTANDINGAN MINGGU BAHASA MELAYU
ANJURAN PANITIA BAHASA MELAYU

AKIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANG:

Pertandingan Bercerita   :  Pn.Norhayati Bt. Amadaldin
[Sesi Petang saja]

Pertandingan Sahibba    :  En. Zahari B. Jusoh
[Sesi Petang saja]

Pertandingan        :  En. Muhammad Izuan B. Rejab
Mendeklamasi Sajak        Cik Noor Azizi Bt. Mahmood
[Sesi Pagi ]

Pertandingan Mencipta &   :  En. Mohd Noor B. Md. Zam
Mendeklamasi Sajak        Cik Nurul Syuhadah Bt. Mohd Jani
[Sesi Petang]

Kembara Bahasa       :  Pn.Jamaliah Bt. Karim
“ Cari Salah Saya”        Pn. Duzaimah Bt. Kamaruddin
[Sesi Pagi ]           En.Kamarudin B. Abu Bakar

Kembara Bahasa       :  Pn.Roshaya Bt. Mohd. Sohor
“ Cari Salah Saya”        Pn. Zaida Bt. Mat Yassin
[Sesi Petang]          En. Nor Hisham B. Zainudin

Pertandingan Kuiz Peribahasa :  Pn. Punitha A/P Rajinram
& Aktiviti Pentas        Cik Tuan Nor Aini Bt. Tuan Harun
[Sesi Pagi ]           Pn.Latifah Bt. Hassan

Pertandingan Kuiz Peribahasa :  Pn. Roshaya Bt. Mohd. Sohor
[Sesi Petang ]          Pn.Zaida Bt. Mat Yassin

Bersama Deejay Radio
& Aktiviti Blog       :  Pn.Zawiyah Bt. Mohd
[Pertandingan Mengarang Esei   Cik Hashimah Bt. Miusa
Blog Panitia BM]


Pertandingan Nyanyian Lagu :   En. Zakaria B. Ahmad
[ Sesi Pagi & Petang]      En. Mohd. Sarifuddin B. Mohd. Shariff
                  6
               Lampiran 2
ANGGARAN BELANJAWAN


                   Anggaran Perbelanjaan ( RM )
        Perkara
                        RM80.00
Banner
                        RM750.00
Hadiah
                        RM50.00
Alat Tulis & Pelbagai bahan                        RM880 .00
        JUMLAH
                 7
9.1  Perincian Anggaran Belanjawan Untuk Hadiah Pertandingan:
     BIL.                PERTANDINGAN


    1.   Pertandingan Bercerita;

        i.   Tempat Pertama   RM 15.00
        ii.  Tempat Kedua    RM 10.00
        iii.  Tempat Ketiga   RM 5.00
        iv.  Saguhati      RM 3 .00
        v.   Saguhati      RM 3.00

        Jumlah = RM36.00


    2.   Pertandngan Shahibba;

        i.   Tempat Pertama   RM 15.00
        ii.  Tempat Kedua    RM 10.00
        iii.  Tempat Ketiga   RM 5.00
        iv.  Saguhati      RM 3 .00
        v.   Saguhati      RM 3.00

        Jumlah = RM36.00


    3..   Pertandingan Mencipta & Deklamasi Sajak

        i.   Tempat Pertama  RM 15.00
        ii.  Tempat Kedua   RM 10.00
        iii.  Tempat Ketiga  RM 5.00
        iv.  Saguhati     RM 3 .00
        v.   Saguhati     RM 3.00

        Jumlah = RM36.00 X 2= RM72.00


    5.   Kembara Bahasa;

        i. Tempat Pertama    RM 40.00
        ii. Tempat Kedua    RM 35.00
        iii. Tempat Ketiga   RM 30.00
        iv. Saguhati      RM 25.00
        v. Saguhati       RM 25.00

        Jumlah RM155.00 x 2 sesi = RM310.00


    6.   Pertandingan Kuiz Peribahasa;; 5 soalan kuiz sehari x 5 hari= 20

        25 x RM3.00 = RM75.00 x 2 sesi = RM150.00                           8
7.  Pertandingan Nyanyian;

   i. Tempat Pertama    RM 20.00
   ii. Tempat Kedua    RM 15.00
   iii. Tempat Ketiga   RM 10.00
   iv. Saguhati      RM 5.00
   v. Saguhati       RM 5.00

   Jumlah RM55 x 2 sesi = RM110.00


8.  Pertandingan Mengarang Esei

   i.   Tempat Pertama  RM 15.00
   ii.  Tempat Kedua   RM 10.00
   iii.  Tempat Ketiga   RM 5.00
   iv.  Saguhati     RM 3 .00
   v.   Saguhati     RM 3.00

   Jumlah = RM36.00
                     9
                 Lampiran 3
                Senarai Tugasan
                Ahli Jawatankuasa Guru


AJK Brosur & Banner    :

i.   Menyediakan banner Minggu Bahasa Melayu.
ii.  Menyediakan brosur Minggu Bahasa Melayu.
iii.  Mengedarkan bosur pada hari pelancaran.


AJK Perakam & Dokumentasi:

i.   Mengambil gambar sepanjang Minggu Bahasa Melayu.
ii.  Merakamkan peristiwa di blog sekolah.
iii.  Membuat dokumentasi.

AJK Juruacara majlis    :

i.   Melantik dan membimbing pelajar menjalankan majlis perasmian.
ii.  Memantau perjalanan majlis supaya berjalan lancar.

AJK Bacaan Doa           :

i.   Membaca doa ketika majlis pelancaran dan penutupan Minggu Bahasa Melayu.AJK Persembahan          :


i.   Melatih pelajar untuk acara yang bersesuaian untuk persembahan perasmian
    Minggu Bahasa Melayu.
                    10
                      Lampiran 4
                  MINGGU BAHASA MELAYU 2011
                 ANJURAN PANITIA BAHASA MELAYU

                    TENTATIF PROGRAM
 Tarikh : 4 APRIL 2011 - Isnin
                               Tempat   GURU YANG TERLIBAT
 Masa            Program


       Majlis Pelancaran    Minggu  Bahasa
       Melayu

       Deklamasi Sajak & Nyanyian Lagu Puisi
       Persembahan Koir & Pidato                    AJK terlibat
                              Dataran
7.20 pagi
                             Perhimpunan
       [Sesi Pagi]

       Pertandingan Mengarang Esei
       [ Blog Panitia BM]
       Sepanjang Minggu Bahasa Melayu

 12.35    Pertandingan Nyasnyian
                             Bilik Tayang    AJK terlibat
 Petang

       Perhimpunan Murid Petang

       - Kuiz Peribahasa               Dewan
 12.35
                              Mutahir      AJK terlibat
 petang
       - Pertandingan Shahibba
       [ Sesi Petang ]


 Tarikh : 5 APRIL 2011 -Selasa
                            Tempat      GURU YANG TERLIBAT
 Masa           Program

       - Bersama Deejay Radio Anda
                           Bilik Siaraya
7.20 pagi
       - Kuiz Peribahasa                        AJK terlibat
                        Tapak Perhimpunan
       [Sesi Pagi]
       Program Kecemerlangan BM
       SPM;
 12.00                      Dewan Sekolah
       Kumpulan Cemerlang
 petang                      Bilik Tayang        AJK terlibat
       Kumpulan Galus


       -Kuiz Peribahasa
11.45 pagi  -Pertandingan Bercerita           PSS
                                       AJK terlibat
       [Sesi Petang]                           11
 Tarikh : 6 APRIL 2011- Rabu

                       Tempat      GURU YANG TERLIBAT
    Masa         Program

           -Bersama Deejay
                     Bilik Siaraya
           Radio
  7.20 pagi                           AJK terlibat
                       Tapak
           -Kuiz Peribahasa
                     Perhimpunan
           [ Sesi Pagi ]

           Pertandingan
12..35 tengah hari            Kawasan sekolah
           Deklamasi Sajak           - Kembara Bahasa

           [ Sesi Petang]                AJK terlibat
  6.00 petang              Kawasan sekolah

           - Kuiz Peribahasa
           [ Sesi Petang ]
                     Dewan Sekolah Tarikh : 7 APRIL 2011-Khamis

                        Tempat     GURU YANG TERLIBAT
Masa          Program
      Bersama Deejay Radio Anda
                       Bilik Siaraya
 7.20
                                  AJK terlibat
 pagi
      Kuiz Peribahasa
      [ Sesi Pagi ]         Tapak Perhimpunan

      Kuiz Peribahasa         Dewan Mutahir

      Pertandingan Mencipta &
 6.00                                AJK terlibat
      Mendeklamasi Sajak
petang
      [ Sesi Petang ]
                       12
 Tarikh : 8 APRIL 2011

                      Tempat       GURU YANG TERLIBAT
   Masa         Program

          -Bersama Deejay
                     Bilik Siaraya
          Radio
  7.20 pagi                       AJK terlibat
                      Tapak
          -Kuiz Peribahasa
                     Perhimpunan
          [ Sesi Pagi ]


                    Kawasan sekolah
          - Kembara Bahasa
 6.00 petang
          [ Sesi Petang]
                             AJK terlibat
          - Kuiz Peribahasa
                    Kawasan sekolah
          [ Sesi Petang ]
                    Dewan Sekolah


 Tarikh : 9 APRIL 2011

                      Tempat       GURU YANG TERLIBAT
   Masa         Program

          -Bersama Deejay
                     Bilik Siaraya
          Radio
  7.20 pagi                       AJK terlibat
                      Tapak
          -Kuiz Peribahasa
                     Perhimpunan
          [ Sesi Pagi ]


12.00 tengah hari
          - Kembara Bahasa

          [Sesi Pagi]     Kawasan sekolah

                             AJK terlibat
 6.00 petang
          - Kuiz Peribahasa  Dewan Sekolah
          [ Sesi Petang ]
                      13

								
To top