data kognitif by AmaluddinIsa

VIEWS: 262 PAGES: 10

									DATA DAN PERBINCANGAN

BERIKUT ADALAH HASIL KEPUTUSAN DARI UJIAN YANG TELAH DIJALANKAN:
           (A)                 (B)
        (C)                 (D)
        (E)                 (F)
                    6 TAHUN


  NAMA         UJIAN 1 (Syiling)      UJIAN 2 (Pen)      UJIAN 3 (Air)


a) Ayyash bin    Situasi (A)        Situasi (C)        Situasi (E)
  Mohd Rizal      - Jumlah syiling      - Pen           - Kuantiti air
               dikatakan         dikatakan         dikatakan
               sama banyak        sama           sama
           Situasi (B)             panjang     Situasi (F)
             - Jumlah syiling    Situasi (D)          - Kuantiti air
               dikatakan       - Pen             dikatakan
               berbeza          dikatakn         berbeza
                             berbeza
                             kepanjanga
                             nnyab) Hadaina      Situasi (A)        Situasi (C)        Situasi (E)
  Bte          - Jumlah syiling      - Pen           - Kuantiti air
               dikatakan         dikatakan         dikatakan
  Nawawi
               sama banyak        sama           sama
           Situasi (B)             panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
            Jumlah syiling                    Kuantiti air
            dikatakan berbeza      Pen dikatakn       dikatakan berbeza
                          berbeza
                          kepanjangannya
c) Sri        Situasi (A)        Situasi (C)        Situasi (E)
  Wahyuni        - Jumlah syiling      - Pen           - Kuantiti air
               dikatakan         dikatakan         dikatakan
  Bte Kalit
               sama banyak        sama           sama
           Situasi (B)             panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
            Jumlah syiling                    Kuantiti air
            dikatakan berbeza      Pen dikatakn       dikatakan berbeza
                          berbeza
                          kepanjangannya

d) Siti Aisyah
  Bte Rosli
           Situasi (A)        Situasi (C)        Situasi (E)
             - Jumlah syiling                   - Kuantiti air
               dikatakan   Pen dikatakan sama           dikatakan
               sama banyak  panjang                sama
           Situasi (B)                     Situasi (F)
                        Situasi (D) Pen
            Jumlah syiling     dikatakan berbeza      Kuantiti air
            dikatakan berbeza    kepanjangannya        dikatakan berbeza
                         7 TAHUN


    NAMA        UJIAN 1             UJIAN 2         UJIAN 3
            Situasi (A)
              - Jumlah syiling
  a) Nisreen bt        dikatakan       Situasi (C)       Situasi (E)
   Dahlan          sama banyak        - Pen          - Kuantiti air
            Situasi (B)               dikatakan        dikatakan
                                sama           sama
              Jumlah syiling           panjang     Situasi (F)
              dikatakan berbeza     Situasi (D)
                                          Kuantiti air
                         Pen dikatakn masih        dikatakan berbeza
                         sama kepanjangannya


  b) Muhd Emir    Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
    Iman Bin      - Jumlah syiling        - Pen          - Kuantiti air
    Anisman         dikatakan           dikatakan        dikatakan
                sama banyak          sama           sama
            Situasi (B)               panjang     Situasi (F)
                           Situasi (D)
              Jumlah syiling                     Kuantiti air
              dikatakan berbeza   Pen dikatakn masih        dikatakan berbeza
                         sama kepanjangannya.


  c) Intan      Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
    Nadhirah      - Jumlah syiling        - Pen          - Kuantiti air
    Roslan          dikatakan           dikatakan        dikatakan
                sama banyak          sama           sama
            Situasi (B)               panjang     Situasi (F)
                           Situasi (D)
              Jumlah syiling                     Kuantiti air
              dikatakan berbeza   Pen dikatakn berbeza       dikatakan berbeza
                         kepanjangannya
Nurul Ain     Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Syamilah Binti
              -  Jumlah syiling       -  Pen         -  Kuantiti air
Marzuki
                dikatakan           dikatakan        dikatakan
                sama banyak          sama           sama
            Situasi (B)               panjang     Situasi (F)
                           Situasi (D)
              Jumlah syiling                     Kuantiti air
              dikatakan berbeza   Pen dikatakn berbeza       dikatakan berbeza
                         kepanjangannya
                    8 TAHUN


NAMA       UJIAN 1            UJIAN 2         UJIAN 3

Nor   Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Izyan
Hanis      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
           dikatakan           dikatakan        dikatakan
           sama banyak          sama           sama
       Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                      Situasi (D)
         Jumlah syiling                     Kuantiti air
         dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
         sama banyak          berbeza
                        kepanjangannya

Mohd   Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Saiful
Najwan      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Bin          dikatakan           dikatakan        dikatakan
Roslan        sama banyak          sama           sama
       Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                      Situasi (D)
         Jumlah syiling                     Kuantiti air
         dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan masih
         sama banyak          berbeza         sama.
                        kepanjangannya

Nurin  Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Atirah
Binti      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Azmi         dikatakan           dikatakan        dikatakan
           sama banyak          sama           sama
       Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                      Situasi (D)
         Jumlah syiling                     Kuantiti air
         dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
         sama banyak          berbeza
                        kepanjangannya

Siti   Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Sarah
Binti      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Zaid         dikatakan           dikatakan        dikatakan
           sama banyak          sama           sama
       Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                      Situasi (D)
         Jumlah syiling                     Kuantiti air
         dikatakan berbeza       Pen dikatakn       dikatakan masih
                        berbeza         sama
                        kepanjangannya
                              9 TAHUN


NAMA         UJIAN 1            UJIAN 2          UJIAN 3

Muhd     Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Hilman
Munsyrif       -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Bin Al-          dikatakan           dikatakan         dikatakan
Fendi           sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
           sama banyak          masih sama
                          kepanjangannya

Muhd     Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Akmal
Izzudin       -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Bin Mohd         dikatakan           dikatakan         dikatakan
Rahim           sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
           sama banyak          berbeza
                          kepanjangannya

Nur     Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Farahani
Binti Arif      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Rizal           dikatakan           dikatakan         dikatakan
             sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
           sama banyak          berbeza
                          kepanjangannya

Nur     Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Amira
Syukrina       -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Binti           dikatakan           dikatakan         dikatakan
Syarim          sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih    Pen dikatakn masih        dikatakan berbeza
           sama banyak      sama kepanjangannya
                     10 TAHUN


NAMA         UJIAN 1            UJIAN 2         UJIAN 3
      Situasi (A)
                      Situasi (C)       Situasi (E)
Mohd        -  Jumlah syiling
amir           dikatakan         -  Pen         -  Kuantiti air
             sama banyak          dikatakan        dikatakan
Firdaus
        Situasi (B)               sama           sama
B Azmi                         panjang     Situasi (F)
          Jumlah syili g       Situasi (D)
          dikatakan berbeza                    Kuantiti air
          jumlahnya       Pen dikatakan masih       dikatakan berbeza
                      sama kepanjangannya

      Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Mohd
azani b       -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
             dikatakan           dikatakan        dikatakan
Jaimi
             sama banyak          sama           sama
        Situasi (B)               panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
          Jumlah syiling                     Kuantiti air
          dikatakan masih    Pen dikatakn masih        dikatakan berbeza.
          sama banyak      sama kepanjangannya
                      Situasi (C)
Nurul    Situasi (A)                       Situasi (E)
Intan                       -  Pen
Balqis       -  Jumlah syiling         dikatakan      -  Kuantiti air
Binti          dikatakan           sama           dikatakan
Mohd           sama banyak          panjang         sama
Hatta      Situasi (B)          Situasi (D)       Situasi (F)

          Jumlah syiling     Pen dikatakn berbeza       Kuantiti air
          dikatakan masih    kepanjangannya          dikatakan berbeza
          sama banyak

Hamidatul  Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Salimatul
Binti        -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Berahim         dikatakan           dikatakan        dikatakan
             sama banyak          sama           sama
        Situasi (B)               panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
          Jumlah syiling                     Kuantiti air
          dikatakan masih    Pen dikatakn masih        dikatakan masih
          sama banyak      sama kepanjangannya       sama.
                         11 TAHUN


NAMA         UJIAN 1            UJIAN 2         UJIAN 3

Mohd     Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Zaim B
Mohd         -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Shah           dikatakan           dikatakan        dikatakan
             sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan berbeza   Pen dikatakn masih        dikatakan masih
           banyak        sama kepanjangannya       sama.
                      Situasi (C)
Shakirin B  Situasi (A)                      Situasi (E)
Mohd                        -  Pen
Sabri        -  Jumlah syiling        dikatakan      -  Kuantiti air
             dikatakan           sama           dikatakan
             sama banyak          panjang         sama
         Situasi (B)          Situasi (D)       Situasi (F)

           Jumlah syiling    Pen dikatakn berbeza       Kuantiti air
           dikatakan masih    kepanjangannya          dikatakan berbeza
           sama banyak

Nur Amira  Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Aida Bt M.
Nazir        -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
             dikatakan           dikatakan        dikatakan
             sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih    Pen dikatakn berbeza       dikatakan berbeza
           sama banyak      kepanjangannya

Puteri    Situasi (A)          Situasi (C)       Situasi (E)
Syrieyanie
Balqis Bt      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Jalil           dikatakan           dikatakan        dikatakan
             sama banyak          sama           sama
         Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                        Situasi (D)
           Jumlah syiling                     Kuantiti air
           dikatakan masih    Pen dikatakn berbeza       dikatakan berbeza
           sama banyak      kepanjangannya.
                     12 TAHUN


NAMA         UJIAN 1           UJIAN 2          UJIAN 3
      Situasi (A)
Muhd                   Situasi (C)        Situasi (E)
Iqmal B       -  Jumlah syiling
Abdullah         dikatakan        -  Pen         -  Kuantiti air
             sama banyak          dikatakan         dikatakan
        Situasi (B)              sama           sama
                            panjang     Situasi (F)
          Jumlah syiling      Situasi (D)
          dikatakan masih                     Kuantiti air
          sama banyak          Pen dikatakn       dikatakan sama
                         berbeza          banyaknya
                         kepanjangannya.

Mohd    Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Azlan B
Mat         -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Ross           dikatakan           dikatakan         dikatakan
             sama banyak          sama           sama
        Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                       Situasi (D)
          Jumlah syiling                     Kuantiti air
          dikatakan berbeza       Pen dikatakn       dikatakan sama.
          banyaknya           berbeza
                         kepanjangannya

Siti    Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Aisyah
Bt         -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Jumadal         dikatakan           dikatakan         dikatakan
             sama banyak          sama           sama
        Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                       Situasi (D)
          Jumlah syiling                     Kuantiti air
          dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan sama
          sama banyak k.        berbeza          banyaknya
                         kepanjangannya

Nurul    Situasi (A)          Situasi (C)        Situasi (E)
Aina
Syafikah      -  Jumlah syiling      -  Pen         -  Kuantiti air
Bt Zainal        dikatakan           dikatakan         dikatakan
             sama banyak          sama           sama
        Situasi (B)              panjang     Situasi (F)
                       Situasi (D)
          Jumlah syiling                     Kuantiti air
          dikatakan masih        Pen dikatakn       dikatakan berbeza
          sama banyak          berbeza          banyaknya
                         kepanjangannya
   Teori Perkembangan Kognitif Piaget yang dipelopori oleh Jean Piaget
membincangkan bagaimana perkembangan kognitif yang sama berlaku kepada
kanak-kanak tetapi dalam peringkat usia yang berbeza-beza. Di sekolah rendah,
pelajar-pelajarnya tergolong dalam peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun). Ujian
konservatif Piaget dijalankan keatas beberapa pelajar yang terpilih dari setiap
peringkat umur yang terdapat di sekolah rendah.

   Menurut teori Perkembangan Kognitif Piaget, kanak-kanak yang berada
dalam peringkat ini sudah boleh memahami proses transformasi, keterbalikan dan
menaakul. Ini bermakna, setiap pelajar yang diuji (kecuali pelajar pra sekolah)
seharusnya sudah boleh menyelesaikan masalah yang ditunjukkan di ujian 1
(syiling) dengan menyatakan bilangan duit syiling adalah sama walaupun baris
kedua dipanjangkan. Namun begitu, masih terdapat lapan orang pelajar (separuh
daripadanya adalah dari darjah satu) yang tidak boleh mengenalpasti jumlah syiling
yang sama itu. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berusia tujuh tahun
berkemungkinan besar masih belum boleh memahami operasi songsang.

   Untuk menguatkan hujah ini, tidak ada seorang pun pelajar yang terpilih dari
darjah satu yang dapat menyatakan kepanjangan pen dengan betul. Hal yang sama
juga terjadi dalam ujian yang ketiga iaitu berkaitan dengan konsep pengabadian
dimana pelajar yang berusia tujuh tahun sepatutnya sudah boleh mengenal pasti
isipadu air yang tidak akan berubah walaupun bekasnya ditukar.

								
To top