Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Handleiding AS54x (DOC)

VIEWS: 179 PAGES: 30

									AS54xx - handleiding
               ISDN-GSM Gateways
                  AS54xx

        Handleiding AS54xx / xV

                                       AS5411/4V

     AS5401/2V Slimline

                                AS5411/2V GME (Mobility Extender™)      AS5401/2V Light
                                     AS5411/4D Data (LAN)
 AS5401/1V GME (Mobility Extender™)                   AS5411/4V SimSwitch
      AS5401/2V SimSwitch                 AS5401/1V SimSwitch / GME              Optioneel: back-up batterij beschikbaar.
            Mobility Extender™ - SimSwitch, Data, Light & SMS


             Configuratiesoftware beschikbaar via:
                 WWW.MCS-NL.COM
                      Ga naar support – downloadsLET OP: Bij de installatie dient er op gelet te worden dat voldoende GSM signaal/veldsterkte beschikbaar is
 en dat noch personen, noch andere technische apparaten door de antennestraling beïnvloed worden.


MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                      pag. 1 / 30
AS54xx - handleiding
Opmerkingen vooraf
Alvorens met de installatie te beginnen, wordt aangeraden om te checken of de afzonderlijke componenten
aanwezig zijn. Standaard worden de volgende onderdelen met de verschillende produkten meegeleverd:

 AS5401/2V Slimline            AS5401/2V SMS           AS5411/4D Data (LAN) 19”
 GSM-ISDN Gateway             GSM-ISDN Gateway         GSM-ISDN Gateway
  1 x ISDN kabel             1 x ISDN kabel          1 x 230V voedingskabel
  1 x 230V adapter 7,5V          1 x 230V adapter 7,5V       1 x 3dB GSM dual band
  1 x 3dB GSM dual band          1 x 3dB GSM dual band       antenne met 5 m. kabel en
  antenne met 5 m. kabel en        antenne met 5 m. kabel en     bevestigingsbeugel
  bevestigingsbeugel           bevestigingsbeugel        CD handleiding & AT
  CD handleiding & software        CD handleiding & software     commandoset AS5401/2V light             AS5401/1V GME           AS5401/2V SimSwitch
 GSM-ISDN Gateway             GSM-ISDN Gateway         GSM-ISDN Gateway
  1 x ISDN kabel             1 x ISDN kabel          1 x ISDN kabel
  1 x 230V adapter 7,5V          1 x 230V adapter 7,5V       1 x 230V adapter 7,5V
  1 x 0dB GSM dual band          1 x 3dB GSM dual band       1 x 3dB GSM dual band
  schroefantenne (SMA)          antenne met 5 m. kabel en     antenne met 5 m. kabel en
  CD handleiding & software        bevestigingsbeugel        bevestigingsbeugel
                      CD handleiding & software     CD handleiding & software AS5411/2V 19” GME            AS5411/2V 19” SimSwitch      AS5411/4V 19” SimSwitch
 GSM-ISDN Gateway             GSM-ISDN Gateway         GSM-ISDN Gateway
  2 x ISDN kabel             2 x ISDN kabel          2 x ISDN kabel
  1 x 230V voedingskabel         1 x 230V voedingskabel      1 x 230V voedingskabel
  1 x 3dB GSM dual band          1 x 3dB GSM dual band       1 x 3dB GSM dual band
  antenne met 5 m. kabel en        antenne met 5 m. kabel en     antenne met 5 m. kabel en
  bevestigingsbeugel           bevestigingsbeugel        bevestigingsbeugel
  CD handleiding & software        CD handleiding & software     CD handleiding & software AS5411/4V 19”
 GSM-ISDN Gateway
  2 x ISDN kabel
  1 x 230V voedingskabel
  1 x 3dB GSM dual band
  antenne met 5 m. kabel en
  bevestigingsbeugel
  CD handleiding & softwareOptioneel kunnen andere type antennes en antennekabels geleverd worden, afhankelijk van de lokatie en de
GSM netwerksterkte. Zie de bijlage op de laatste pagina voor de mogelijkheden en ons assortiment.

De SIM kaarten dienen via de GSM netwerk operator of een service provider aangeschaft te worden.

Verder wordt ten zeerste aanbevolen, wijzigingen in de telefooncentrale waar de AS54xx op wordt
aangesloten, alleen door de leverancier van uw telefooncentrale te laten uitvoeren.
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 2 / 30
AS54xx - handleiding


Index
    Opmerkingen vooraf                                    p.2
    Index                                          p.3
    Software opties / configuratiemogelijkheden                       p.4
    Versieontwikkeling                                    p.6
    GSM-SIM kaarten inzetten                                 p.7
    Installatie:                                       p.7
      o voedingsaansluitingen
      o Antenne aansluiting                                p.8
    Programmeerpoort (RS232)                                 p.8
    Toelichting betekenis LEDs                                p.8
    Aansluiten op externe S0/T0-bus                             p.9
    Aansluiten op interne S0-bus                               p.9
      o Connectie als intern toestel
      o Connectie als dwarsverbinding/Tie-line
    Uitgaande gesprekken richting het GSM netwerk                      p.10
      o Bij externe S0/T0 connectie
      o Bij interne interne S0 connectie
      o Bij dwarsverbinding/Tie-line
      o Routing tabel
    Call setup parameters                                  p.11
    Inkomende gesprekken vanuit het GSM netwerk                       p.13
      o Een binnenkomend gesprek wordt automatisch beantwoord
      o Opnieuw kiezen bij in-gesprek
      o Opnieuw kiezen indien onbeantwoord of tijdens een gesprek
      o Direkt doorschakelen naar intern toestelnummer
      o Vertraagd doorschakelen naar vast toestelnummer
    Access data of GSM subscribers                              p.14
    Configuratie van AS54xx Gateway                             p.16
      o General settings                                  p.18
      o Radio setting                                   p.19
      o ISDN settings                                   p.20
      o GSM access                                     p.21
    Extended services                                    p.22
      o Check and set clock and calendar                          p.22
      o Service Multiple SimReader                             p.22
      o Statistics                                     p.23
      o SMS notification                                  p.24
      o Display (un)answered call list                           p.25
    Trace (diagnose) mogelijkheden                              p.26
      o Lokaal
      o Op afstand (remote)
    Opslaan configuratie en lijsten                             p.26
    HEX editor                                       p.27
    Help                                          p.27
      o Support , reparaties en RMA procedure                       p.27
    FAQ - Veel gestelde vragen                               p.28
    Technische specificaties                                p.29
    Antenne assortiment                                  appendix

    Bijlage(n)
       o SimSwitch - Gateway                               bijlage A
       o Mobility Extender™ - Gateway                          bijlage B
       o Light - Gateway                                 bijlage C
       o SMS / Data – Gateway                              bijlage D

Noot: de hierboven genoemde bijlage(n) zijn niet in deze handleiding opgenomen en zijn los verkrijgbaar. Het zijn alleen
           de aanvullingen op dit document. Het zijn geen handleidingen op zich zelf.


MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc   May 2006                         pag. 3 / 30
AS54xx - handleiding


SOFTWARE OPTIES / CONFIGURATIE MOGELIJKHEDEN (3.60)
Dit hoofdstuk geeft in het kort de extra mogelijkheden van de AS54xx serie aan. Sommige opties zijn middels
de configuratiesoftware in te stellen.

Call back:
U belt naar de SIM in de AS54x. De AS54x herkent het nummer en verbreekt de oproep. U heeft geen
kosten. De box belt terug. Als u opneemt kunt U elk intern toestel bereiken d.mv. nakiezen. N.B
Nummerherkenning moet zowel op de SIM in de AS54x als op het GSM toestel geactiveerd zijn.

Uitgaande gesprekken opslaan in de box en benutten bij terugbellen: (Save call setup     GSM)
Het is mogelijk om alle uitgaande gesprekken te loggen in de box. Als iemand dan terugbelt naar de box, dan
wordt hij automatisch met dit toestelnummer doorverbonden.

Uitgaande CLIP selectief aan/uit voor bepaalde mobielenummers die gebeld worden:
Bepaal zelf wanneer wel en wannneer geen CLIP van de box wordt meegezonden naar buiten toe.
Bijvoorbeeld: eigen personeel wel met nummerweergave, anderen niet.

Uitgaande routing tabel:
Instelbaar via welke SIM een uitgaand gesprek moet. Bijvoorbeeld bij SIM‟s van verschillende GSM-
operators in de box. Selectie wordt gemaakt aan de hand van het gebelde 06-nummer of aan de hand van
het interne toestel(groeps)nummer van de PABX. Mogelijkheden o.a. exclusief via SIM x, bij voorkeur via
SIM x, bij voorkeur wisselend.

Importeer/exporteer mogelijkheden.
De lijst met mogelijkheden voor uitbellende en inbellende personen is via de import/export functie snel
toegankelijk

Firmware upgrades:
Alle boxen zijn firmware upgradeble via de seriele poort of op afstand via een GSM-dataverbinding.

Spraak-, toon- of melodiemeldingen:
Instelbaar zijn meldingen bij inbellen of uitbellen via de box. Standaard spraakmeldingen zijn instelbaar in
Nederlands, Engels en Duits. Eventueel zijn klantspecifieke meldingen mogelijk. Alle meldingen zijn via
serieel of op afstand te wijzigen. Noot: voor de light-versie is dit beperkt.

Trace mogelijkheden:
De AS54x heeft uitgebreide trace mogelijkheden. Hierin staat de hele communicatie tussen PABX en AS54x
/ GSM netwerk. Deze optie vergemakkelijkt de eventuele (fout)analyse. Tracen kan serieel of via GSM-data
verbinding.

SIM-lock:
Met deze optie vergrendeld u de AS54x met de SIM-kaarten. Gebruik van andere SIM-kaarten is nu niet
meer mogelijk.

LED-indicatie:
Uitgebreide visuele indicaties over de toestand van de box

Externe SYNC:
De SYNC optie maakt gebruik op o.a. de Alcatel, 3Com, Philips iS1000 (Mitel Imagination), Siemens Realitis
DX PABX‟en mogelijk.

Phantom Power:
De Phantom power optie maakt gebruik op de KPN Alliance 10/20 of 30 en de SDX Index mogelijk.

Backup batterij:
Alleen mogelijk voor AS5401. Bij stroomuitval toch nog uitgaande / inkomende gesprekken voeren indien de
PABX ook van een noodstroom is voorzien.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                      pag. 4 / 30
AS54xx - handleiding


Groepsgesprek:
Vanaf de interne gebruiker een groepsgesprek/conferentie met maximaal 6 andere telefoonnummers via de
GSM gateway opzetten. (GSM-oprerator afhankelijk)

Minute reminder:
De gebruiker op het vaste toestel krijgt elke minuut een “piep” te horen.

Save call setup parameters   GSM:
Uitgebreid met de mogelijkheid om uitgaande gesprekken zelf te routeren via de SIM-kaarten en de
nummerherkenning per telefoonnummer aan of uit te zetten. Instelbaar van “uit” tot twee weken.

Alternative Ringingtone:
Het onderdrukken van het ontladingseffect indien er een “ringtone” uit de PABX komt bij het inbellen. Ook wel
bekend (en klinkt) als een kanonschot.

Extended services:
Uitlezen van de gebruikers statistieken, uitlezen van de in de AS54x opgeslagen “Call setup GSM” toestel
naar mobielnummer. Versturen van SMS berichten over gebruik van de AS54x. Activeren van de interne klok
en kalender in de AS54x (alleen voor SIM-switch)

SMS-notificatie:
Dagelijks, wekelijks, maandelijks of bij een verandering van datum e.d. kunnen de (gebruiks)statestieken via
SMS verstuurd worden.

MSN-GSM link lijst:
Bij direkt aansluiten van de AS54x op een enkelvoudige NT1 kan een mobielnummer gekoppeld worden aan
het MSN-nummer waarop wordt ingebeld. Tevens kan bij inbellen, handmatig een (vast) internationaal
nummer worden nagekozen of wanneer de GSM gateway is aangsloten op een interne S0-bus van een
PABX.

Mobility Extender™ (GME):
Een doorverbind optie om een gesprek door middel van een code (via een wachtstand) naar een ander intern
toestel (of extern telefoonnummer*) door te schakelen. Deze optie zit standaard niet in de GSM gateway en
wordt in de GME (Mobility Extender) versie verkocht. We hebben een aanvullende handleiding voor de GME
gateway. * Noot: PABX afhankelijk

SimSwitch:
Een GSM gateway met 5 sim kaarten per GSM kanaal, speciaal om belminuten van diverse abonnementen
te benutten. Verschillende modes maken het mogelijk om deze optimaal te benutten. Deze optie zit
standaard niet in de GSM gateway en wordt in de SimSwitch versie verkocht. We hebben een aanvullende
handleiding voor deze gateway.

Light versie:
Een basic GSM gateway waar over uitgebeld en ingebeld kan worden. Echter zijn alleen de basis elementen
geactiveerd in deze uitvoering. Het is een instap-model dat als een aparte GSM gateway wordt verkocht. We
hebben een aanvullende handleiding voor de light-versie. Vanaf de firmware 3.60 kan deze gateway tegen
betaling geüpdate worden naar een volledige versie.
* Let op: niet alle PABX‟en ondersteunen alle functies van de AS54xxMCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 5 / 30
AS54xx - handleiding


Versie ontwikkeling
Versie 3.18  maart 2004     Groepsgeprek, opzetten van conference vanaf een vastnummer.
Versie 3.21  juni 2004     Bugfix: terugval op Fixed subscriber nummer.
                 SimSwitch
                 Minute reminder, het instellen van een minuten”piep”
                 Call setup parameters > GSM, routeren van uitgaande gesprekken
                 Extended services, statistieken, ISDN>GSM white/blacklist
                 SMS notificatie, uitlezen en versturen van status gegevens per SMS
                 MSN-GSM link lijst, GSM CLIP koppeling naar MSN nummer.
Versie 3.22  augustus 2004
Versie 3.23  oktober 2004    Toevoeging: “Alternative ringtone” voor “kanonschot” bij DTMF nakiezen
Versie 3.24  januari 2005    Bugfix: busytone autosetting bij configuratie download.
                 SMS statistieken verzenden (uitlezen)
                 Callback herhaling i.v.m. bezet van het toestel tot 3x
                 Echocancelling Duplex toegevoegd voor Vodafone SIM kaarten
Versie 3.30  maart 2005     Bugfix: wachttijd voor oversturing modules MC45 en MC388
                 Reset (belminuten) op dag van ingave voor SimSwitch.
                 Instellen nationale prefix
Versie 3.31  april 2005     Bugfix: reduceren van storing en fouten op DTMF tonen.
                 Beëindiging van een gesprek (naar hold) dmv *0 op de Mobility Extender.
                 Weergeven van de GSM CLIP op het tweede gesprek (Mobility Extender).
                 Flexibele keuze „hold‟ opdracht met * voor de Mobility Extender.
Versie 3.33  juli 2005     Bugfix: negeren GSM oproep bij gebruik beide B-kanalen van een GME
                                      e
                 Bugfix: GME reset bij binnenkomen 2 gesprek op ISDN
                 Ontvangen en bewaren van inkomende SMS‟en
                 Aantal digits nakiezen GSM>PABX in te stellen
Versie 3.50ß           Ondersteuning Light-versie
                 Amount digits of autostart default op 10
Versie 3.51 september 2005    Toevoeging: netwerk CLIP in internationaal formaat
Versie 3.52ß           Bugfix: sneller schakelen tussen de sims op de SimSwitch
Versie 3.53 november 2005     Uitboeken GSM kanaal na verbruik van belminuten
                 Blacklist/whitelist optie voor Mobility Extender (GME)
                 Bugfix: remote inloggen & config verandering light-versie
                 Actieve beëindiging van GSM gesprek dmv *# op de Mobility Extender.
Versie 3.54  december 2005   Toevoeging: Light instelling van “Proceeding tone PABX-> GSM”
                 Bugfix: SimSwitch klok instelling / datum reset
                 Bug: Light remote configureren
Versie 3.55ß januari 2006     Toevoeging: AS546 ondersteuning
Versie 3.56ß april 2006      Combinatie van verschillende nieuwe toevoegingen, zie 3.60
Versie 3.60 mei 2006       Toevoeging: Light gateways kunnen geüpgrade worden
                 Toevoeging: Ondersteuning MC55 modules
                 Toevoeging: CLIP/CLIR functies
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 6 / 30
AS54xx - handleiding


GSM-SIM kaarten inzetten
Alvorens de SIM kaarten in te zetten, dient het volgende gecheckt te worden:
  - Indien pincodes geactiveerd zijn, kent u deze?
    De AS54x kan ook zonder geactiveerde PIN-codes werken
  - Zijn de SIM kaarten aktief en kunnen ze SMS berichten zenden/ontvangen? Controleer of
    doorschakelingen, voicemail, wisselgesprekken, etc. gede-activeerd zijn.

Bovenstaande punten zijn te checken/wijzigen met een standaard GSM toestel.
De AS54x werkt alleen met mini SIM kaarten met 3V technologie.

Inzetten van de SIM kaarten:
Duw de gele knop naast de SIM-kaart houder naar binnen. De houder schuift nu naar buiten. De SIM-kaart
past maar op 1 manier in de houder. Check voorzichtig of alle zijdes goed in de houder passen.
U kunt nu de houder met SIM terugschuiven in de AS54x. De gouden contacten dienen naar beneden te
wijzen. Dit dient zonder kracht en uiterst voorzichtig te gebeuren.
Belangrijk: de gouden contacten van de SIM dienen zichtbaar in de SIM-lade te zitten.


Installatie
The AS54x heeft de volgende indicatie LED‟s en aansluitmogelijkheden:

Power LED:         voedings LED
Controle LEDs:       Bij de AS54xx/xV per GSM kanaal één driekleuren led en per ISDN2 één 3-
              kleuren LED. Ook de sync heeft één driekleuren led indien sync aanwezig is.
ISDN2 aansluiting:     AS54x1/2V: 1x RJ45
              AS5411/4V: 2x RJ45
              Voor verbinding met interne S0 of externe S0/T0 van de PABX;
              NT sim.Point-to-Point, QSIG, Tie line DSS1, Point-to-Multipoint of S0 subscriber
Sync aansluiting      1x RJ45
9Pol SUB D connector:    COM-poort (RS232) voor programmeren van de AS54x via PC met de Service
(Locale toegang)      Tool. Kabel wordt niet standaard meegeleverd.
SIM-kaart houders      Alleen voor 3Volt mini SIM-kaarten (géén oude 5Volt kaarten)
Schakelaar         Voor vrijgeven remote-toegang via SMS of een GSM dataverbinding
Remote access
AS5411: SMA connector    Voor connectie met GSM900/1800 antenne
AS5401: SMA connector    Voor connectie met GSM900/1800 antenne
Voedingsaansluiting     230V, 3-polige aansluiting. Interne zekeringen: 2* 2,5A.
AS5411/2V
Voedingsaansluiting     230V, 3-polige aansluiting. Interne zekeringen: 2* 2,5A.
AS5411/4V
Aardeaansluiting      Bout/moer: M5, kenmerk :
AS5411/xV
Voedingsaansluiting     Aansluiting voor netadapter: 7,5Volt DC, 3 Ampere
AS5401/2VVoedingsaansluiting:
AS54x1/xV tafelmodel:  via meegeleverde netadapter 7,5V
AS5411/xV 19”:      via meegeleverde 230V voedingskabel
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 7 / 30
AS54xx - handleiding


Antenne aansluiting
De antenne met SMA connector (GSM900/1800) dient aan de SMA aansluiting , aangesloten te worden.
Intern beschikken de AS54xx gateways over een antennecombiner.

Het is uitermate belangrijk dat de antenne geïnstalleerd wordt op een lokatie met voldoende, stabiele
ontvangst – via het monitoring onderdeel in de software kan dit gechecked worden (zie configuratie
software, services, trace). Wij adviseren waardes boven de 60%. Tevens dienen bij gebruik van
meerdere AS54xx gateways op één lokatie de antennes op minimaal 1 meter afstand van elkaar,
personen en/of apparaten / kabels geplaatst worden. Dit in verband met GSM-straling. Overweeg om
de AS54xx en antennes op een hoger gelegen lokatie te plaatsen, bij voorkeur in de buurt van ramen.
Connectie tussen AS54xx en PABX kan via het (bestaande) UTP netwerk.

Zie voor mogelijkheden en ons assortiment op de bijlage (laatste pagina)

Programmeerpoort (RS232)
De 9 polige SUB D connector op de AS54xx dient voor de koppeling van het apparaat aan een PC/laptop. De
configuratie van het apparaat kan vervolgens via de speciale software plaatsvinden. Deze
configuratiesoftware is gratis beschikbaar via de MCS-website: www.mcs-nl.com. Via support/downloads

De PC configuratie software wordt verder toegelicht op pagina 12.

Toelichting betekenis LEDs
De LED‟s aan de voorkant van de AS54xx geven uitgebreide informatie over de werking van het apparaat.
De PC configuratiesoftware hoeft hiervoor niet gestart te worden.
De volgende LED-meldingen zijn mogelijk en dienen als volgt geinterpreteerd te worden:
LET OP: De AS54x1 heeft 3 kleurenleds. (rood, groen en geel)

Algemene aanduiding (na inschakelen):
Alle LED‟s aan en geel:          Boot loader test integriteit van de firmware + Lamp-test
Alle rode LED‟s knipperen:         Firmware is niet in orde; geen download programma aanwezig
Rode en groene S0/T0 LED‟s aan en     Opslaan van het download programma
beide rode GSM LED‟s aan
Rode en groene S0/T0 LED‟s aan en     ID-probleem van EEPROM
rode GSM1 LED aan:

ISDN2 LED‟s:
Groen:    continu aan         ISDN2 verbinding correct. Connectie check in configuratie staat aan.
       knipperen          Connecetie check in de configuratie staat uit. Status verbinding onbekend.
Rood:     3* knipperen         ISDN2 verbinding niet correct. Connectiecheck in configuratie staat aan.

LED‟s voor GSM-kanalen
AS541/xV rode + groene LED 1 sec. aan   Betreffende GSM-module wordt geïnitialiseerd
AS54xx/xV gele LED 1 seconde aan      Betreffende GSM-module wordt geïnitialiseerd
Groene LED continu aan           GSM-module heeft verbinding met het netwerk en is
                      beschikbaar voor telefoongesprek
Groene LED knippert langzaam        GSM-module bereikt de geprogrammeerde minimale
                      ontvangstwaarde niet (minimal signal quality)
Groene LED knippert snel          GSM-module aktief (een gesprek vindt plaats, of wordt
                      opgebouwd
Rode LED knippert 1x            GSM-module niet aanwezig of defekt
Rode LED knippert 2x            GSM-module heeft geen SIM of SIM wordt niet herkend
Rode LED knippert 3x            SIM probleem, SIM vereist geen PIN. Eventueel PUK nodig
Rode LED knippert 4x            SIM vraagt om PIN-code, in de AS54x is echter geen PIN
                      geprogrammeerd
Rode LED knippert 5x            de geprogrammeerde PIN-code in de AS54x is niet correct
Rode LED knippert 6x            laatste PIN poging (wordt niet door AS54x ingevoerd)
Rode LED knippert 7x            reset van de betreffende GSM-module, omdat er gedurende
                      2 minuten geen netwerkverbinding was
Rode LED knippert 8x            foutieve GSM-netcode, inboeken op netwerk niet mogelijk,
                      geen ontvangst, antenne probleem
Rode LED knippert 9x            SIM-lock fout
Rode LED knippert 10x           fout in data uitwisseling met GSM-module
Rode LED knippert 11x           echo command error


MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                         pag. 8 / 30
AS54xx - handleiding


De AS5411/2V beschikt over 1 ISDN2 kanaal en stuurt GSM 1/1 en 1/2 aan.
De AS5411/4V beschikt over 2 ISDN2 kanalen, ISDN1 en ISDN2. Bij ISDN1 horen GSM kanalen 1/1 en 1/2.
Bij ISDN2 horen GSM kanalen 2/1 en 2/2. Ieder ISDN-kanaal en ieder GSM kanaal kan afzonderlijk
geprogrammeerd worden.
De AS5401 beschikt over 1 ISDN2 kanaal en stuurt GSM1 en GSM2 aan.

De RJ45 aansluiting kan aan een interne S0 of aan een externe S0/T0 van een telefooncentrale aangesloten
worden. Zowel Point-Point als Point-Multipoint worden ondersteund, waarbij de voorkeur aan Point-Point
gegeven dient te worden.

Ondersteunde ISDN-protocollen: EuroISDN (DSS1) en QSIG

De manier waarop de RJ45 reageert wordt bepaalt via de programmering in de configuratiesoftware.

Connectie als dwarsverbinding/Tie Line:
Indien het ISDN kanaal van de AS54xx als dwarsverbinding/Tie Line geprogrammeerd wordt, dan dient de
telefooncentrale overeenkostig ingesteld te worden. Deze aansluitwijze kan alleen in overleg met een
specialist van de betreffende telefooncentrale uitgevoerd worden.
Bij de dwarsverbinding, ook wel aangeduid met Point-Point, is de AS54xx Slave (synchronisatie komt uit
PABX). De RJ45-aansluiting is nu als S0 geconfigureerd. Deze connectie voorkomt de zogenaamde
synchronisatieproblemen die sommige PABX‟en ondervinden.

Aansluiten op externe S0/T0-bus
Indien de RJ45 van de AS54x is geprogrammeerd als externe S0/T0, dan zijn pin 3 t/m 6 als NT1
aangesloten. De AS54xx simuleert een “NT1-kastje”.
De 8-polige aansluiting wordt 1-op-1 met de externe S0/T0 van de telefooncentrale verbonden.
Afsluitweerstanden bevinden zich in de AS54xx.
Het ISDN kanaal van de AS54x kan op 2 manieren geprogrammeerd worden:
  1) AS54xx simuleert NT1 - Point-Point
  2) AS54xx simuleert NT1 - Point-Multipoint

De Point-Point verbinding verdient de voorkeur. De instelling dient overeen te komen met de instelling van de
externe S0/T0 van de telefooncentrale.

De Point-Multipoint mogelijkheid dient alleen gebruikt te worden indien Point-Point niet mogelijk is. Met het
volgende dient rekening gehouden te worden:
  - Er kan maar 1 telefooncentrale op de AS54xx aangesloten worden. Interne toestellen mogen niet
    direkt met de AS54xx in verbinding staan.
  - Er kan rechtstreeks een ISDN toestel worden aangesloten. De AS54xx levert echter geen
    voedingspanning voor het toestel. Een losse NT1 ertussen zorgt voor voeding.
  - De parameters „prefix for DTMF suffix dialling‟ en „Amounts of digits for DTMF suffix dialling‟ dienen
    ingevuld te worden. Ze dienen overeen te komen met de telefoonnummers die in de telefooncentrale
    bekend zijn.

Aansluiten op interne S0-Bus
Indien de RJ45 van de AS54x is geprogrammeerd voor gebruik op een interne S0-bus, dan zijn pinnen 3 t/m
6 als ISDN-toestel aangesloten. De 8-polige aansluiting wordt 1-op-1 met de standaard interne S0 bus van de
telefooncentrale verbonden. Afsluitweerstanden bevinden zich in de AS54xx.

Connectie als intern toestel:
Het ISDN kanaal van de AS54xx kan als een standaard ISDN S0 telefoontoestel op een interne S0-bus van
een telefooncentrale aangesloten worden. Het apparaat kan zo geprogrammeerd worden dat het op
meerdere nummers reageert.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 9 / 30
AS54xx - handleiding


Uitgaande gesprekken richting het GSM netwerk
De verbindingsopbouw vanuit de PABX richting GSM verschilt per ISDN-aansluitwijze op de telefooncentrale.

Als Dwarsverbinding / Tie Line
Indien het ISDN kanaal van de AS54xx als dwarsverbinding/Tie Line is aangesloten, dan kan ieder toestel dat
op de telefooncentrale is aangesloten, na het aankiezen van het nummer van de dwarsverbinding/tie line of
via gebruik van LCR (Least cost routing) een GSM nummer kiezen. DTMF is niet vereist en de verkorte
kiescodes van de telefooncentrale kunnen gebruikt worden.

Bij externe S0/T0 connectie
Na het aankiezen van de betreffende trunk of via de LCR, geeft de AS54xx ofwel een kiestoon, ofwel een
meldtekst af. Sommige centrales laten deze kiestoon of meldtekst niet door.
Vervolgens kan het complete GSM-nummer nagekozen worden. Dit kan op basis van digit-by-digit en en-
bloc. En-bloc heeft de voorkeur ivm automatische herroutering met behulp van ISDN causes, bij fouten in het
GSM-netwerk. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de verkorte kiescodes van de PABX.

Bij interne S0 connectie
Als intern toestel:
Nadat het toestelnummer van de AS54xx gekozen is, krijgt men ofwel een kiestoon, ofwel een meldtekst te
horen. Vervolgens kan via DTMF het gewenste GSM nummer nagekozen worden.
De Gateway start met kiezen na het verlopen van een vooraf ingestelde tijd, na ontvangst van het ingesteld
aantal nummers, ofwel na ontvangst van het „#‟ teken.

Routing Tabel
Via de configuratiesoftware kan aangegeven worden, via welke GSM module een uitgaand gesprek
opgebouwd dient te worden. Er zijn 2 mogelijkheden, ofwel op basis van het te kiezen nummer (called party),
ofwel op basis van het toestelnummer van degene die het gesprek wil voeren (calling party).
De keuze wordt gemaakt aan de hand van de eerste x cijfers. Maximaal 20 velden zijn beschikbaar. Voor
bepaalde, of alle ongedefinieerde gesprekken kan de opbouw geblokkeerd worden.
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                    pag. 10 / 30
AS54xx - handleiding


Call setup parameters
Het is mogelijk om lijsten aan te maken voor het uitbellen om specifieke kenmerken en instellingen per
uitgaande nummer te programmeren. Door GSM nummers of reeksen te specificeren is het mogelijk om een
white- of blacklist te maken.

Voor activering van deze lijst, zet in het configuratie menu – “general settings” een vinkje bij:
“Edit call setup parameters”

Ga hiervoor naar “extended lists” in het hoofdmenu. Kies “Edit call setup parameters” zoals het onderstaande
menu aangeeft.
AS54xx Call setup parameters – Keuze menu: Edit call setup parameters

In het onderstaande scherm is het mogelijk om via “Edit/Add entry” nieuwe nummers in te voeren. Dit mogen
volledige nummers of nummerreeksen zijn in nationaal of internationaal formaat. Bij elke invoer kan
aangegeven worden of het nummer meegezonden mag worden, het gebruik van een “save call setup” en via
welke sim, cq. route het gesprek wordt gevoerd.
AS54xx Call setup parameters – Edit / Add entry
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc    May 2006                  pag. 11 / 30
AS54xx - handleiding


In de onderstaande lijst staan een aantal voorbeelden van nummers die verschillende functies hebben.
AS54xx Call setup parameters – Overzicht

Er mogen in deze lijst 1000 nummers worden geprogrammeerd.

OK       keer terug in het vorige menu
Add entry   invoeren van een nieuw nummer of -reeks
Edit entry   aanpassen van een bestaand nummer of -reeks
Delete     verwijderen van een bestaand nummer of -reeks
Import     importeren van een (komma gescheiden) tekst bestand met lijst gegevens
Export     exporteren van een (komma gescheiden) tekst bestand met lijst gegevens
?       help functie behorende tot dit veld

Tip: Bij het invoeren van veel nummers, doe alleen de eerste drie. Door dit bestand te exporteren en in een
text-editor te openen, is het nu eenvoudig om de lijst aan te passen of aan te vullen m.b.v. copy & paste.

Enkele voorbeelden:
 Bij de nummers +316123456.600 en 601 wordt er geen nummerweergave meegezonden. Verder onthoud
 de gateway de gespekken en de herkomst ervan niet. Alle gesprekken naar beide GSM nummers worden
 alleen over kanaal 2 gevoerd.
 Bij de nummers +316123456.700 tot 703 worden de nummers van de gateway wel meegezonden als
 CLIP. De gevoerde gespekken worden 1 dag onthouden bij elke niet beantwoorde oproep. Alle
 gesprekken lopen volgens de routing tabel.
 Bij de nummers +316123456.800 tot 803 wordt er geen nummerweergave meegezonden. Verder onthoud
 de gateway de gespekken en de herkomst ervan niet. Alle gesprekken van deze GSM nummers worden
 met voorkeur over kanaal 1 gevoerd. Wanneer deze bezet is, zal kanaal 2 worden gebruikt.
 Het nummer +316123456.900 is geblokkeerd en mag niet gebeld worden. (Blacklist)


MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                    pag. 12 / 30
AS54xx - handleiding


Inkomende gesprekken vanuit het GSM netwerk
Binnenkomende gesprekken kunnen op meerdere manieren behandeld worden. Ook is het mogelijk om
binnenkomende gesprekken te blokkeren. De aansluitwijze van de AS54xx aan de telefooncentrale is hierop
niet van invloed. Alle opties zijn via de configuratie software instelbaar.

Een binnenkomend gesprek wordt automatisch beantwoord door de AS54xx.
De beller krijgt, afhankelijk van de instelling, ofwel tonen, een melodie of een meldtekst te horen. Vervolgens
kan hij via DTMF het gewenste toestelnummer nakiezen. Vermeld dient te worden, dat zodra de AS54xx het
gesprek beantwoord, er reeds gesprekskosten voor de beller ontstaan.

Opnieuw kiezen bij in-gesprek.
Indien de beller op een toestel uitkomt dat in geprek is, volgt eerst kort een bezet-toon, waarna de AS54xx
opnieuw de toon/melodie/meldtekst laat horen. De beller kan vervolgens een ander nummer via DTMF
kiezen.

Opnieuw kiezen indien onbeantwoord of tijdens een gesprek.
Indien het gekozen toestel niet beantwoord wordt, kan de beller via de code „*0‟ terugschakelen naar de
toon/melodie/meldtekst om vervolgens via DTMF opnieuw na te kiezen. Deze code kan ook tijdens een
gesprek gebruikt worden.

Direkt doorschakelen naar een intern toestelnummer
In de AS54x kan per GSM-kanaal een toestelnummer geprogrammeerd worden waar naartoe ieder
binnenkomend gesprek, zonder vertraging doorgeschakeld dient te worden.
In de „GSM access data list‟ is het zelfs mogelijk om per beller een route naar een vast toestel aan te geven.
Zie een voorbeeld in hoofdstuk: “Access data of GSM subscribers”

Vertraagd doorschakelen naar vast toestelnummer
Hierbij wordt het gesprek eerst door de AS54xx beantwoord en krijgt de beller de mogelijkheid een nummer
na te kiezen. Doet hij dit tijdens de aangegeven periode niet, dan wordt hij alsnog doorgeschakeld naar het
voorgedefinieerde nummer.

Uitgaande gesprekken opslaan in de AS54xx in combinatie met terugbellen naar de AS54xx
Het is mogelijk om 1000 uitgaande Call detail records (CDR) op te slaan in de AS54xx. Indien nu door het
gebelde nummer wordt teruggebeld naar de AS54x, dan wordt automatisch doorverbonden naar het
toestelnummer dat oorspronkelijk gebeld heeft. CDR‟s worden maximaal 2 weken (of maximaal 1000 CDR‟s)
bewaard. Dit is instelbaar via configuratie. Bij stroomuitval gaat de tabel verloren.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                      pag. 13 / 30
AS54xx - handleiding


Access data of GSM subscribers
Het is mogelijk om lijsten aan te maken voor het inbellen om specifieke kenmerken en instellingen per
inkomend GSM nummer te programmeren. Door GSM nummers of reeksen te specificeren is het mogelijk
om een white- of blacklist te maken.

Voor activering van deze lijst, zet in het configuratie menu – “GSM access” vinkje(s) bij:
“Access data of GSM subscribers”

Ga hiervoor naar “extended lists” in het hoofdmenu. Kies “Edit access data of GSM subscribers” zoals het
onderstaande menu aangeeft.
AS54xx Access data for GSM subscribers – Keuze menu: Access data for GSM subscribers

In het onderstaande scherm is het mogelijk om via “Edit/Add entry” nieuwe nummers in te voeren. Dit mogen
volledige nummers of nummerreeksen zijn in nationaal of internationaal formaat. Bij elke invoer kan worden
aangegeven of dat nummer / reeks toegang heeft voor het inbellen, dat“Call back” geactiveerd is en naar
welk (intern) ISDN nummer deze doorverbonden wordt. Verder kan de GME functie per nummer worden aan
of uit gezet of een kiestoon (delay) gegenereerd worden voor het nakiezen van andere nummers.
AS54xx Access data for GSM subscribers – Edit / Add entryMCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc      May 2006               pag. 14 / 30
AS54xx - handleiding


In de onderstaande lijst staan een aantal voorbeelden van nummers die verschillende functies hebben.
AS54xx Access data for GSM subscribers – Overzicht

Er mogen in deze lijst 1000 nummers worden geprogrammeerd.

OK      keer terug in het vorige menu
Add entry   invoeren van een nieuw nummer of -reeks
Edit entry  aanpassen van een bestaand nummer of -reeks
Delete    verwijderen van een bestaand nummer of -reeks
Import    importeren van een (komma gescheiden) tekst bestand met lijst gegevens
Export    exporteren van een (komma gescheiden) tekst bestand met lijst gegevens
?       help functie behorende tot dit veld

Tip: Bij het invoeren van veel nummers, doe alleen de eerste drie. Door dit bestand te exporteren en in een
text-editor te openen, is het nu eenvoudig om de lijst aan te passen of aan te vullen m.b.v. copy & paste.

Enkele voorbeelden:
 Bij de nummers +316123456.600 en 601 mogen inbellen maar geen gebruik maken van “Call back”.
 Wanneer één van deze GSM nummers de gateway belt, zal een kiestoon worden gegeven waarna de
 GSM beller een toestelnummer mag nakiezen. Wanneer de PABX binnen 8 seconden geen geldige
 invoer ontvangt zal het gesprek worden doorgezet naar toestel 501. Er mag geen gebruik van de GME-
 functie worden gemaakt.
 Bij de nummers +316123456.700 tot 703 mogen inbellen maar geen gebruik maken van “Call back” en de
 GME functie. Wanneer één van deze GSM nummers de gateway belt, zal deze worden doorgezet naar
 een specifiek toestel 700 tot 703 (afhankelijk van het nummer en de programmering).
 Bij de nummers +316123456.800 tot 803 mogen inbellen maar geen gebruik maken van “Call back”.
 Wanneer één van deze GSM nummers de gateway belt, zal deze worden doorgezet naar het
 toestelnummer 1600. Tijdens het gesprek mag met de GME code een ander toestel worden nagekozen.
       Het nummer +316123456.900 is geblokkeerd en mag niet inbellen. (Blacklist)

MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                   pag. 15 / 30
AS54xx - handleiding


Configuratie van de AS54xx gateway.
Voor de configuratie van de AS54xx apparaten dient u de “AS54x SERVICE” software te installeren. Het
programma is geschikt voor Windows 9x,NT,2000 en XP.
De configuratie software is gratis beschikbaar via: www.mcs-nl.com ga naar support/downloads
AS54xx main configuration screen

“Start Session”, de software tool zoekt contact met de GSM Gateway (box), waarna je kunt gaan
configureren.
“Configuration”, hier kunnen de settings uit de box worden ge-upload, die dan onder “Edit” veranderd /
aangepast kunnen worden. Vergeet na het aanpassen van de verschillende onderdelen de configuratie ook
weer naar de box te “downloaden”.
“Routing-table”, hier kunnen nummers aan specifieke GSM kanalen worden gekoppeld. Zie “configuration”
voor upload, edit en download.
“Dialling start table”, indien gebruik wordt gemaakt van het verkort kiezen in het GSM netwerk of bij GSM
nummers die uit een verschillend aantal cijfers bestaan.
“Extended lists”, hier kunnen de GSM access, MSN link en Call setup parameters worden ingevoerd voor
het gebruik voor een whitelist of blacklist in combinatie met de routing-table. Zie “configuration” voor upload,
edit en download.
“All data”, het up/downloaden van alle bovenstaande lijsten: “configuration”, “routing table”, Dialling start
table” en de “extended lists”.
“Enter PIN GSM-1 +2”, zijn voor het invoeren van een eventuele PIN. Deze kan leeg zijn of een vier cijferig
nummer bevatten.
“Announcements”, kan worden gebruikt om de box van klantspecifieke meldteksten en –melodieën. Tevens
zijn er meldteksten in de talen: engels, duits, nederlands, frans, hongaars en fins. Deze kunnen op de
website van MCS gedownload worden.

MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                      pag. 16 / 30
AS54xx - handleiding“Firmware”, kan worden gebruikt om de box van andere software te voorzien. Wanneer de box is uitgeleverd
met een versie 3.53 of lager raden wij aan om deze te upgraden naar een nieuwere versie. Let op: Bij de
MC45 modules kan dit zorgen voor een gehele freeze van de GSM gateway! Neem contact op met MCS in
geval van twijfel. (Type modules zijn te vinden onder “state of GSM channel 1/2”).
 “Terminate Session”, hiermee sluit je de configuratie van de computer af met de box. Soms is dit nodig na
het downloaden van een configuratie.
“State of GSM channel 1 + 2”, geven de
status van de GSM kanalen en hun SIM‟s
weer. Ook wordt hier de ontvangstwaarde
en een eventuele error weergegeven.
De eerste vijf cijfers van de IMSI is de GSM
netcode. Deze kunnen wanneer de
gateway in een grensgebied geplaatst
wordt ingevuld worden in de configuratie –
radio settings: “netcode”. De AS54xx
gateway zal dan gelocked blijven op één
netwerk en zal niet internationaal gaan
roamen.“Display unit data”, hier kun o.a. je zien
welke firmware (software) de box heeft,
welk serienummer en de dag van
vervaardiging.
De betekenis van de letters achter de
hardware review:
A Backup
F Freerun ISDN clock
K Real time clock
L Light
M Mobility extender (GME)
P Power suplly switch
S Synchronisation
U Multiple SimReader (SimSwitch)
V ISDN clock control


MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                    pag. 17 / 30
AS54xx - handleiding
AS54xx configuration general settings

“Amount of digits for autostart”, zijn het aantal getallen die gebruikt worden van PABX naar de box.
Wanneer deze het aantal ontvangen getallen gelijk is aan de setting, gaat de box uitbellen. Bij het ontvangen
van minder getallen duurt het “Timeout for autostart” seconden langer duren voordat de box actie
onderneemt. Defaultwaarde is 10 digits. (Voor de firmware 3.50 stond deze default op 11)

“Country code”, is het landcode. Wordt gebruikt in het internationaal formaat. (Nederland = 31; België = 32)

“Volume levels”, zijn de geluidsvolumes van PABX naar GSM en GSM naar PABX. Deze kunnen verzwakt
worden (b.v. -3dB) of versterkt (b.v. +3 dB). Let wel dat de kwaliteit van de gesprekken (ruis, tikken, galm of
echo) ook versterkt of verzwakt wordt.

“Dialling tones”, hier kunnen de diverse tonen en berichten worden ingesteld voor het uitbellen, inbellen en
callback. Deze zijn in verschillende talen te verkrijgen en te downloaden op onze website. Om een andere
taal te installeren in de box doe je door de “Announcements” knop in het hoofdmenu te kiezen.

“Save call setups  GSM”, maakt het mogelijk om alle uitgaande gesprekken te loggen met een maximum
van 1000 nummers of tot twee weken. Deze lijst wordt geraadpleegt bij het terugbellen en zal de beller direct
doorverbinden naar het toestelnummer van oorsprong. (Soort DISA)

“Use extended lists of call setup parameters”, moet worden aangevinkt wanneer er gebruikt gemaakt
wordt van een white/blacklist voor het gebruik via de GSM gateway. Die moet dan ook wel gebruikt en
ingevuld worden onder de extended lists – Call setup parameters.

“Time limit callback attempt”, de maximale tijd voor terugschakelen naar het nakiesmenu (voor inbellen)
wanneer iemand inbelt in de box en “Save callsetup” aanstaat. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat
een beller met een “save callsetup” een ander belt. Bij het terugbellen zou het gesprek meteen naar het
startpunt gaan. Mocht de terug-beller een ander willen spreken, dan kan deze nakiezen na de ingestelde
“time limit”.


MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                      pag. 18 / 30
AS54xx - handleiding
AS54xx configuration Radio settings

“Display number > GSM”, deze staat default op netwerk setting, wat afhangt hoe de instelling bij de
verschillende providers staat. Selecteer “yes” of “no” om de uitgaande CLIP van de simkaarten aan of uit te
zetten voor elk gesprek.
“LF operation mode / echo cancelling”, deze bepaald de echo onderdrukking voor de GSM kanalen. Voor
Vodafone is de instelling: “Echocancelling Duplex” en voor de andere operators alleen: “Duplex”. Het is een
setting die op basis van test-kwaliteit/echo onderdrukking ingesteld moet worden. Per situatie kan deze dus
afwijken. Pas in geval van “Vodafone” SIMs ook de volume levels in de configuratie – general settings aan
naar -3 dB.
 Standen                  Level echo cancelling     Spraak kwaliteit
 Duplex                   Geen echo cancelling     Optimaal
 Echocancelling duplex           Laagste echo cancelling    Goed
 Echocancelling simplex           Medium echo cancelling    O.K.
 Echocancelling simplex + duplex      Hoogste echo cancelling    Minder

“Minimum signal Quality”, dient er voor om de kanalen te laten uitschakelen wanneer de ontvangstwaarde
onder een vooringesteld percentage komt. Default is deze setting niet ingevuld en zal onder alle
omstandigheden proberen in te loggen in het GSM netwerk.
“GSM Net Code”, kan gebruikt worden om een SIM kaart te locken op een bepaald netwerk. De netcode
bestaat uit de eerste vijf cijfers van de IMSI (zie “state of GSM channel” ). Verstandig te gebruiken bij
installatie van een AS54xx in een grensgebied waar ook buitenlandse operators te ontvangen zijn.
“Time out DTMF recognition”, is de tussenpauze om de DTMF tonen te herkennen. Default waarde is
300ms, echter de oudere GSM gateways staan tussen de 400ms - 600ms.
“Restart GSM Channel”, geeft een restart van het GSM kanaal na een bepaalde tijd. Dit is om de SIM
kaarten actief in het netwerk te houden. Default staat deze op 8 uur nadat het laatste gesprek heeft
plaatsgevonden.

“CLIP/CLIR code”, het meezenden van CLI (Calling Line Identification) getriggerd door een nummer prefix
uit de centrale (CLIP). Het niet meezenden van CLI getriggerd door een nummer prefix uit de centrale (CLIR).

MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                    pag. 19 / 30
AS54xx - handleiding
AS54xx configuration ISDN settings

“Operation mode of the ISDN-interface”, de verschillende aansluitprotocollen die voor communicatie
gelden naar de PABX. Dit is centrale en situatie afhankelijk! Overigens is de meest gebruikte setting: “NT
simulation Point to Point”. Let wel dat de centrale natuurlijk hetzelfde protocol moet praten.
Dit product is met alle bekende centrales getest en MCS heeft voor diverse centrales testrapporten. Deze
kunnen door uw leverancier opgevraagd worden bij MCS.
“Connection check”, de controle op de ISDN verbinding naar de centrale. De meest gebruikte setting is:
“Layers 1+2”, welke de controle/status ISDN led aanstuurt. Alleen wanneer een box symptomen vertoont dat
de ISDN lijn vastloopt en met regelmaat (hardwarematig) gereset moet worden kan de “restart” optie een
uitkomst bieden.
“Synchronisation / clock generation”, zijn de clock settings om de GSM gateway te synchroniseren. Dit is
centrale en situatie afhankelijk! Wanneer de box via de bestaande ISDN kabel aangesloten wordt is de box
niet gesynchroniseerd en zal “free running” zijn. Bij een externe aansluiting op de sync input, bepaald het
type NT1 kastje/verbinding de wijze van instelling.
 Aansluitwijzen               Externe sync                         Geen sync
 Point to point, additional terminal    NT1 point to point voor sync en spraak/data         Free running
 Point to point, single terminal      NT1 point to point specifiek gereserveerd voor sync     Free running
 Point to multipoint, additional terminal  NT1 point to multipoint voor sync en spraak/data       Free running
 Point to multipoint, single terminal    NT1 point to multipoint specifiek gereserveerd voor sync   Free running
 Sync off, clock free running        Clock op eigen generator / kristal             LED knippert groen

Alle modellen AS54xx zijn tevens leverbaar met SYNC aansluiting. Synchronisatie is soms nodig als de
AS54xx als NT-PTP of NT-PTM wordt geconfigureerd. De AS54xx levert in deze situatie een kloksignaal aan
de PABX. In dit geval is de AS54xx „Master‟ en de PABX „Slave‟. Sommige PABX‟en genereren fouten als er
op de netlijnpoorten verschillende kloksignalen staan. Bijvoorbeeld een klok van het KPN ISDN netwerk en
een klok van de AS54xx. Om geen fouten op de PABX te krijgen wordt de klok van een aanwezige NT1
doorgelust via de AS54xx naar de PABX. De interne klok van de AS54x wordt hiermee uitgeschakeld.
PABX‟en die een AS54x met SYNC nodig hebben zijn: Tenovis, Alcatel 4200 E, D en C. Beter bekend als
Vox Supreme Novo, Vox Novo Delta en Vox Novo Compact. De Philips S15, S25 en S35 en de Vox DaVo.MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc      May 2006                         pag. 20 / 30
AS54xx - handleiding
AS54xx configuration GSM access

“Access via GSM allowed”, staan default op “yes” en er kan op de box worden ingebeld. Bij “nee” kan de
GSM gateway alleen maar uitbellen. Echter remote configuratie blijft gewoon mogelijk.

“Fixed subscriber number/delay”, is het interne toestelnummer waar de centrale naartoe belt wanneer er
via GSM op de box wordt ingebeld. Bij de delay kan een wachttijd worden ingegeven voor het invoeren van
een extensie nummer (ISDN toestel). Bij het verstrijken van de delay wordt er verbinding gemaakt met de
“fixed subscriber number”.
Let op: handmatig nakiezen is niet mogelijk op de Light-versie

“Use extended list of GSM access data”, moet worden aangevinkt wanneer er gebruikt gemaakt wordt van
een white/blacklist voor het inbellen naar de GSM gateway. Die moet dan ook wel gebruikt en ingevult
worden onder de extended lists – Edit access data for GSM subsribers.

“Callback mode/delay”, hier kan een terugbel optie geactiveerd worden. Default waarde is “immediate
rejection for callback”.

“Callback via CLIP”, gebruik van CLIP info om het nummer terug te bellen.

“Callback via DTMF”, gebruik van DTMF info om het nummer terug te bellen.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                   pag. 21 / 30
AS54xx - handleiding


Extended services
AS54xx Extended services


Opties en beschrijvingen
Check and set clock and calendar
De locatie om de tijd en datum in te stellen. (Zie bijlage A, SimSwitch)

Service Multiple SimReader
De locatie voor het bekijken en te regelen van de sim instellingen en activiteit. (Zie bijlage A, SimSwitch)
AS54xx Extended services - Service multiple SIM reader
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc    May 2006                   pag. 22 / 30
AS54xx - handleiding


Statistics
De gegevens over het aantal belminuten per kanaal, layer II – errors en het aantal reboots per ISDN module.
Hieruit kan afgeleid worden hoe lang een gateway actief is, wat de status is van het aantal fouten of gebelde
minuten van en naar de AS54xx gateway.
AS54xx Extended services – Statistics

Mocht het aantal reboots of ISDN layer-2 errors in overflow staan, dan zijn er meer dan 65536 fouten. Dit
geeft meestal aan dat er een probleem zit in de synchronisatie, bekabeling of de connectie naar de PABX.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                    pag. 23 / 30
AS54xx - handleiding


SMS notification
Er kunnen via SMS enkele configuratie statussen worden opgevraagd. Onder „extended lists‟ en „SMS
notification‟ kan een melding met status aan een vooraf ingestelde GSM verstuurd worden.
AS54xx Extended services - SMS notification voorbeeld

Message via GSM channel 1+2
Een combinatie met een tekst en een placeholdercode kan dan als status verzonden worden. Wanneer een
placeholder geselecteerd is kan deze door middel van de knop „insert selected placeholder‟ in de tekst
geplaatst worden.

Placeholder
De verschillende statussen die vanuit de box opgevraagd kunnen worden:
  o Aantal minuten, setups en successvolle setups van de GSM kanalen 1 of 2
  o Signaal kwaliteit / coverage van de GSM kanalen 1 of 2
  o Minimale / maximale signaal kwaliteit van de GSM kanalen 1 of 2
  o Aantal inkomende en uitgaande minuten van verbinding van de GSM kanalen 1 of 2
  o Aantal reboots of layer-2 fouten van de GSM Gateway
  o Welke SIM actief is en/of het aantal minuten waarover SIM 1, 2, 3, 4, 5 gebeld is van kanaal 1 of 2.

   Noot: Bovenstaande mogelijkheden kunnen per AS54xx model of firmware release afwijken.
   Noot: De corresponderende codes kunnen natuurlijk ook los in het „message‟ veld worden ingevoerd.

Send message
Is de aanleiding / tijd / datum waarop de SMS wordt verstuurd.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc    May 2006                     pag. 24 / 30
AS54xx - handleiding


Display (un)answered call list
Deze lijst wordt ingevuld door de gateway door elk gesprek wat met “save call setup” wordt gemaakt op te
slaan. Het kan zijn dat gesprekken weer van de lijst verdwijnen wanneer dat nummer heeft teruggebeld naar
de gateway, wat afhangt aan de setting: “delete entry after callback” in het configuratie menu: general
settings. De onderstaande lijst bestaat uit mobiele nummers die vanaf de gateway gebeld zijn.
AS54xx Extended services – Display (un)answered call list
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc      May 2006              pag. 25 / 30
AS54xx - handleiding


Trace (Diagnose):
De AS54xx is voorzien van meervoudige controlefunkties. Storingen in het dataverkeer met de
telefooncentrale of het uitboeken van een GSM-module worden herkend. De betreffende verbinding/module
wordt dan korte tijd uitgeschakeld en even later weer geactiveerd.

Via het menu „Services‟ „traces‟ kunt u een diagnose starten en deze vervolgens als tekst bestand opslaan.
Dit bestand kunt u voor analyse per email aan support@mcs-nl.com sturen. Natuurlijk in combinatie tot de
omschrijving van het probleem, aansluitwijze ISDN en PABX en contactgegevens.

Lokaal
Voor een goede analyse van de trace dient de AS54xx via RS232 met een PC verbonden zijn, waarbij de
AS54xx ook op de telefooncentrale aangesloten dient te zijn. Tevens dienen er een paar gespreksopbouwen
of pogingen daartoe gedaan worden.

Op afstand Configuratie / Tracing
Door via de schakelaar „remote access‟ vrij te geven, is het mogelijk om via GSM-data of SMS het apparaat
op afstand te configureren of tracen. Hiervoor dient de SIM-kaart wel voor SMS-verkeer geschikt/vrijgegeven
te zijn. Meer informatie over remote toegang is verkrijgbaar via uw leverancier of via MCS.
AS54xx Trace voorbeeld


Opslaan configuratie en lijsten:
Het is mogelijk om de bestaande configuratie, extended lists, MSN lists, GSM access lists zowel locaal als
remote op te slaan. Kies hiervoor uit het menu: “file” de optie “save”. Bij de verschillende lijsten kan de inhoud
geëxporteerd/geïmporteerd worden. Deze kunnen dan lokaal aangepast worden wanneer het om een grote
(lijst) invoer gaat.MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                       pag. 26 / 30
AS54xx - handleiding


HEX editor:
Via het menu „configuration‟ en de knop „HEX editor‟ kan de configuratie worden aangepast. Dit zijn meestal
aanpassingen die niet standaard in de Service Tool zitten. Alleen voor speciale toepassingen op advies van
MCS kunnen via een adres een bitsetting veranderd worden.
                          AS54xx HEX editor
Reset naar factory settings
Open de HEX editor, vul in het adresveld: “0000” in. Vul in het dataveld: “FF” in en houd de “F”-toets vast
totdat alle adressen in het veld op “FF” staan. Druk “OK” en download deze configuratie in de box. De box
staat nu op de fabrieksinstellingen (en kan opnieuw geconfigureerd worden.)

Help:
Onder alle velden in de Service Tool staat een vraagtekenknop. Wanneer deze gekozen wordt veranderd de
cursor in een vraagteken. Bij het aankiezen van een willekeurige configuratie setting kan nu de „help‟ worden
opgevraagd.

Wanneer er na het lezen van deze handleiding (en evt. bijlages) nog vragen zijn over de configuratie
instellingen kunt ons altijd even bellen of e-mailen voor support support@MCS-nl.com. Wij kunnen de
meeste problemen in het veld oplossen. Als dit niet mogelijk is kunnen wij direct een RMA nummer
aanmaken waarna de Gateway naar ons bedrijf gestuurd kan worden. We sturen na enkele dagen een
reparatievoorstel per fax, wanneer het product buiten de garantie valt. Na akkoord sturen wij deze naar u
retour. Bij garantie of coulance komt het product al direct na reparatie/service retour. Voor vragen voor
reparaties kunt u ook telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar: RMA@MCS-nl.com
Noot: eindgebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers.MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc   May 2006                    pag. 27 / 30
AS54xx - handleiding


FAQ – Veelgestelde vragen
Kan het nummer van de centrale / bedrijf ook (als CLI) worden meegezonden?
Neen, zowel de gateway als het GSM netwerk laten dit niet toe. Alleen het nummer van de SIM kan worden
meegezonden.

Moet ik de gateway synchroniseren bij een Alcatel PABX (of gemaakt door Alcatel)?
Ja een gateway moet altijd extern gesynchroniseerd worden wanneer het aangesloten is op een Alcatel
centrale. Bij het ontbreken van synchronisatie, zal de gateway de gesprekken regelmatig verbreken.

Kan ik wat doen aan de galm die ik tijdens de gespekken hoor?
Ja, je hebt zeer wel mogelijk SIM‟s van Vodafone in de gateway. Door de instelling LF operationmode /
echocancelling: “duplex” te zetten op: “echocancelling duplex” wordt de galm weggehaald. In sommige
gevallen helpt het door de volume levels van de spraak te verzwakken door deze van 0 dB op -3 dB te zetten.
We gaan er van uit dat de ontvangst van de antenne boven de 60% is.

Soms loopt de gateway op de ISDN vast, wat moet ik doen?
Wanneer dit een enkele keer per maand voorkomt, kan het zijn dat de ISDN verbinding vast kan lopen. Dit
komt wel eens voor bij de Nortel PABX en zeldzaam bij andere centrales. Door de gateway te resetten of een
power-down doet deze het weer. Zet de connectioncheck op: “restart”. Wanneer dit vaker voorkomt of niet
verdwijnt, neem contact op met MCS.

Gespekken vallen weg, wat moet ik doen?
Dit kan verschillende redenen hebben. Onderzoek de ISDN aansluiting & protocol, synchronisatie aansluiting
& instelling, de interval van uitvallen, de status van de leds. Wanneer er dan nog steeds problemen zijn,
maak een trace van minimum 15 minuten waarin het probleem gesimuleerd is en neem contact op met MCS
support.

De antenne ontvangst is laag, hoe krijg ik die hoger?
Bij een ontvangstwaarde van < 60% probeer dan de antenne op een andere plek en in een vertikale stand uit.
Wanneer deze binnen in een technische ruimte zit, test de antenne in de buurt van een raam of buiten. Bij
een signaalsterkte winst van meer dan 20% raden wij aan om een antenne buiten te plaatsen en/of te
vervangen voor een sterkere antenne. Zie het MCS antenne programma in de appendix.

Hoe upgrade ik een gateway?
Controleer de type GSM modules in: “State GSM channel x”. Bij de MC388, MC55, 900_1800 kan deze
zonder problemen geüpdate worden. Let op bij de MC45, neem hiervoor contact op met MCS support.
Controleer dat de versie van de service Tool (File – about this program) gelijk is met de firmware in de
gateway (Display unit data – software review). Download bij een versieverschil de nieuwe Service Tool en
firmware op de MCS website. Het *.PRO- bestand moet geselecteerd en geïnstalleerd worden bij de firmware
upgrade.

Hoe kan ik zien of een module defect is?
Bij de state van GSM channel x (van ISDN module x) staat een error veld. Wanneer hier: “module out of
order” or “module missing” staat, neem contact op met MCS RMA/Support. Wanneer dit veld leeg is zijn er
geen defecte modules.

Ik mis sommige opties in de software?
Je hebt waarschijnlijk een oude firmware in de gateway zitten of je werkt met een oude Service Tool.
Controleer de versies en download eventueel een nieuwe versie.

Wat is de default configuratie?
Dit is erg afhankelijk aan de situatie terplekke, het type PABX, SIM-provider en de aansluitwijze. De meest
gebruikte instellingen staan in de screenshots in het hoofdstuk: Configuratie van de AS54xx Gateway.
MCS   16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                     pag. 28 / 30
AS54xx - handleiding


Technische Gegevens over ISDN-GSM Gateways AS 54xx:
      GSM modules AS5401/xV + AS5411/xV:
      Type:      SIEMENS MC45 of MC388 Engine Triple-band GSM Phase 2/2+
      Frequentiebereik 880-915 / 925-960 MHz (EGSM900)
               1710-1785 / 1805-1880 MHz (DCS1800)
               1850-1910 / 1930-1990 MHz (GSM1900)
      Vermogen:     2 W (EGSM900 - Class 4)
               1 W (DCS1800 - Class 1)
               1 W ((GSM1900 – Class 1)
      Gevoeligheid:   -105dBm W
      SIM:       3V Plug-in SIM met of zonder PIN
      ISDN:       interne S0-bus met EuroISDN Protokol
               Dwarsverbinding/Tie Line met EuroISDN of QSIG Protokol
               NT Simulatie Point-Point of Point-Multipoint met EuroISDN Protokol
      SMS:       Via speciale AS5401/2V SMS Gateway

      PC Data/Fax:      wordt momenteel alleen ondersteund via de COM poort/Data variant de
                  AS5411/xD.

      Stroomverbruik en vermogen:
      AS54x1 / 2V:     stationair: gemiddeld 50mA, maximaal 80mA (12 tot 19 Watt)
                 Beide GSM modules actief: gem. 70mA, max 120mA (16 tot 28 Watt)
      AS5411 / 4V:     stationair: gemiddeld 60mA, maximaal 100mA (14 tot 23 Watt)
                 Beide GSM modules actief: gem. 100mA, max 150mA (23 tot 35 Watt)

      Werkingscondities:

      Bedrijfstemperatuur +5C t/m +40C
      Rel. luchtvochtigheid 0 t/m 90%
      Opslag en transport -10C t/m +70C

      Aansluitingen:

      Sync:          RJ 45 (8-polig Western)
      ISDN:          RJ 45 (8-polig Western)
      Service:        9 pol. (female) Sub D RS 232 IBM–kompatibel

               Voeding       Antenne-   Afmetingen     Gewicht exclusief
                         aansluiting           antenne
       AS5411/2V    Netsnoer       1* SMA    19”, 1HU      2040 gram
               90 - 254 V AC,           485 mm x 45mm x
               50/60 Hz              245 mm
       AS5411/4V    Netsnoer       1* SMA    19”, 1HU      3115 gram
               90 - 254 V AC,           485 mm x 45mm x
               50/60 Hz              245 mm
       AS5401     Externe adapter,   1* SMA    82*149*248 mm   1030 gram
       tafelmodel   7,5V DC – 3A            (h*b*d) tafelmodel zonder back-up
                                          batterij


      Technische wijzigingen mogelijk!
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc  May 2006                   pag. 29 / 30
AS54xx - handleiding


Bijlage:
Mobility Extender™ (GME), de SimSwitch, de light GSM gateway
Voor de functies en modellen met de Mobility Extender™ (GME), de SimSwitch, de light of een combinatie
van de eerste twee hebben we aanvullende handleidingen.

Antenne assortiment:
Wanneer de GSM signaalsterkte slecht is en/of de ontvangstwaarden beneden de 60% zijn, adviseren we
een (externe) betere antenne aan te sluiten. MCS levert de onderstaande verschillende uitvoeringen:

            Stationaire antenne (Artikelnummer: 108017/108511)
            Stationaire omnidirectionele 3dB antenne, FME of SMA aansluiting met 5m kabel en
            ophangbeugel. Triple band

            (Standaard meegeleverd met alle AS54xx gateways behalve de light versie)
            Antivandalisme antenne (Artikelnummer: 108181)
            2,4 dB Anti vandalisme dual band GSM antenne met 4m RJ174 kabel en FME of SMA
            connector
           Plakantenne's (Artikelnummer: 108405/108223)
           0dB dual band plakantenne met 2,5m kabel en FME of SMA aansluiting - GSM900/1800
           en UMTS

           Magneetvoetantenne (Artikelnummer: 108473/108489)
           0dB schroefantenne met FME of SMA aansluiting

           Maritieme antenne (Artikelnummer: 108528)
           6dB omnidirectionele maritieme antenne met N-connector en pijpbevestigingsbeugels.
           Directionele antenne (Artikelnummer: 108537)
           10dB directionele richtantenne met 6m kabel en FME-connector
      Natuurlijk hebben we verder nog een groot assortiment aan connectoren, kabels en bevestigingsbeugels.

  Prijzen zijn telefonisch op te vragen bij MCS op +31  (0) 10 – 437.55.55 of via de email op: verkoop@mcs-nl.com
MCS  16dd514d-05aa-4b10-afc2-a02c6a40523a.doc       May 2006                        pag. 30 / 30

								
To top