Docstoc

Bien ban

Document Sample
Bien ban Powered By Docstoc
					CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÂN XƢỞNG CƠ ĐIỆN             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


        BIÊN BẢN KIỂM TRA XE PHẢN TU
     SAU SỬA CHỮA CẨU TỰ HÀNH SAM SUNG


I: Thành phần.
  - Ông Đỗ Duy Hiền :           Kỹ thuật Xưởng Cơ điện
  - Ông Đỗ Trung Dũng :          Lái xe Xưởng Cơ điện
  - Ông Trần Văn Thành :          Đại diện Cty Thắng Ngân

II: Tình trạng thiết bị.
   -Căn cứ vào tình hình của thiết bị, hai bên thống nhất bàn giao tình trạng thiết
bị như sau:
1, Phần động cơ:
   - Hiện tại có tiếng gõ lớn chưa xác định được nguyên nhân.
   - Động cơ nóng, phụt nước làm mát thổi qua két.
2, Phần gầm:
   - Các quang dầm thùng dơ dão, lỏng.
   - Hệ thống bu lông giằng cầu lỏng, không đúng chủng loại.
   - Các chắn bùn sau không có.
   - Nhíp trước xô.
   - Bắt xiết lại bulong các đăng và bulong bơm lai thủy lực.
3, Hệ thống lái:
   - Hiện tại xe nhao lái trái.
   - Khi đánh lái có tiếng kêu.
4, Hệ thống điện:
   - Các đèn xi nhan chưa ổn định.
   - Hệ thống đèn phanh chưa ổn định.
   - Không có đèn pha, cos.
   - Không có hệ thống còi điện trên cẩu.
   - Hệ thống đèn chiếu sáng trên cẩu không có.
   - Hệ thống đèn báo sáng trên táp lô không có.
   - Hệ thống điều khiển kính lên xuống không hoạt động.
   - Nắp đậy bình ắc quy không có.
5, Hệ thống ca bin:
   - Các nút điều khiển trên ca bin không hoạt động.
   - Chân ga không ổn định, hỏng bàn đạp chân ga.
   - Các đồng hồ báo trên ca bin không chính xác.
6, Hệ thống dầu:
  - Dầu thủy lực khi xe đỗ bằng phẳng qua kiểm tra còn cách mặt thùng 15cm.
  - Dầu Diezen khi xe đỗ bằng phẳng qua kiểm tra còn đầy thùng bằng miệng.

7, Hệ thống phanh:
  - Phanh tay không ăn.
  - Phanh chân không có độ rà phanh, khi phanh hay bị dính.

III: Nội dung khác.
   - Sau khi xe sửa chữa xong phải khắc phục được các sự cố đã nêu trên mới
tiến hành bàn giao và đưa vao sử dụng.

Biên bản được lập thành hai bản và đã được hai bên thông qua, thống nhất ký tên.
                            Ngày 22/3/2011

Đại diện Xƣởng Cơ điện            Đại diện Công ty Thắng Ngân
  Đỗ Duy Hiền                  Trần Văn Thành


Lái xe Xƣởng Cơ điện
  Đỗ Trung Dũng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:252
posted:3/25/2011
language:Vietnamese
pages:2