Dnr preload by sanmelody

VIEWS: 31 PAGES: 15

									              Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       1 (15)
        Fujitsu Technology Solutions AB                 Dnr 93-39-09
            Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                           Bilaga 4
Bilaga 4: Specifikation Prisvillkor, Produkter och
tjänster till ramavtal 6923/08
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                1
1   PRODUKTER, PRISVILLKOR                            2
  1.1   RABATTSATSER/PÅSLAG                          2
    1.1.1  Volymrabatter                            2
  1.2   HYRA OCH LEASING                            2
2   TJÄNSTER PRISVILLKOR                             3
  2.1    TIMBANKAR                              3
  1.2    RESEKOSTNADER                            3
3   SPECIFIKATION PRODUKTER                            3
  3.1    STATIONÄR PC                             3
    3.1.1   ESPRIMO                Error! Bookmark not defined.4
    3.1.2   Celsius Workstation          Error! Bookmark not defined.10
  3.2    BÄRBARA PC                              3
    3.2.1   LIFEBOOK               Error! Bookmark not defined.16
    3.2.3   CELSIUS Mobile            Error! Bookmark not defined.24
    3.2.4   ESPRIMO Mobile            Error! Bookmark not defined.25
    3.2.5   STYLISTIC               Error! Bookmark not defined.29
    3.2.6   AMILO                 Error! Bookmark not defined.30
  3.3    BILDSKÄRM                               4
  3.4    TILLBEHÖR                               4
    3.4.1   Exempel på tillbehör         Error! Bookmark not defined.32
4   SPECIFIKATION AV TJÄNSTER                           4
  4.1   FÖRSÄLJNING OCH LEVERANSER                       4
    4.1.1  Leveranstider                            4
  4.1.2  INDIREKT FÖRSÄLJNING                          4
  4.2   INTERNETVERKTYG                            5
  4.3   KONFIGURATION OCH INSTALLATION                     5
    Montering Hårdvara                              6
    Systemstart standard, uppstart                        7
    Systemstart standard, byte                          7
    Systemstart, kundunik                            7
    Image installation                              7
    Inventariemärkning                              7
    Asset Info                                  8
    Stöldskyddsmärkning med märkningsbricka                   8
    Stöldmärkning med stöldmärkningsetikett                   8
    Stöldmärkning med mikropunkter                        8
    Skapande av image, kundunik                         9
  4.4   UTBILDNING                               9
    4.4.1  Allmänt                               9
  4.5   GARANTI, SUPPORT OCH UNDERHÅLL                     9
    4.5.1  Funktionsgaranti                          9
    Tillgänglighet av delar och Recovery CD                   13
    Reservdelshantering                             13
  4.6   KONSULTTJÄNSTER                            13
    Inledning                                  13
  4.7   DRIFTTJÄNSTER                             14
  4.8   FÖRMEDLINGSVERKSAMHET                         15
    4.8.1  Rabattsats                             15
            Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       2 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                 Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4
1       PRODUKTER, PRISVILLKOR
Samtliga priser i detta avtal är angivna exklusive moms och i SEK där inget
annat anges.


1.1      Rabattsatser/påslag
Avtalad referensprislista: Prisbok Professional Products Refpris.

Produktområde               Rabattsats/Påslag
Stationär PC               35%
Bärbar PC                 35 %
Bildskärm                 35 %
Tillbehör                 35 %

1.1.1  Volymrabatter
Eventuella volymrabatter utöver de som framgår i bilaga 4, punkt 1.1, anges vid
respektive affärstillfälle.1.2      Hyra och leasing

Finansiell leasing erbjuds med följande villkor:

 I enlighet med Avtal – Allmänna villkor hyra & leasing (Bilaga 1i i
 ramavtalet)
 Rörlig ränteparameter är Stibor 3 månader, den dagen leasingavtalet
 tecknas (basdagen)
 En högsta räntemarginal på 1,90 % får tillföras ovan angiven
 ränteparameter.
 Leasingavtal får bara tecknas mellan berörd kund och i detta ramavtal
 överenskommet finansbolag De Lage Landen Finans AB, Fortis Lease
 Sweden AB alternativt Caperio Finance AB.
 Den effektiva räntan i ett tecknat leasingavtal är summan av aktuell
 ränteparameter och räntemarginalen.
            Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       3 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4
2      TJÄNSTER PRISVILLKOR

Vid all prissättning för tjänster förutsätts att tjänsten utförs under normal
arbetstid då inget annat påtalas. Normal arbetstid är helgfria vardagar kl.
8.00 till 17.00. Övertid debiteras med 1,5 * timdebitering för tid från normal
arbetstids slut till 20.00 samt från 06.00 till 08.00 och 2 * timdebitering för
tid från 20.00 till 06.00 samt alla helgdagar2.1     Timbankar
Timbankspriser erbjuds för olika mängd avropade timmar enligt följande
generella tabell:

     Avropad timbank inom en nivå    Rabattsats på ordinarie
                      ramavtalspris
          40 timmar             5%
          100 timmar            10%%


 1.2    Resekostnader
                              Pris /Sek per
                   Benämning      timme resp mil
Restidsersättning          FSC-RESTID          658 kr
Milersättning, netto         FSC-KMERS           31 kr

Övriga faktiska reskostnader tillkommer samt traktamente enligt statliga
normer.


3      SPECIFIKATION PRODUKTER
Nedan följer en kort presentation av Fujitsu Siemens Computers produkter
inom efterfrågade områden. För varje modell ges en kortfattad beskrivning.
För detaljerad och alltid aktuell information om respektive modell hänvisas
till http://www.fujitsu-siemens.se


3.1     Stationär PC
Se Appendix Produktbok Stationärt, bärbart och bildskärmar Avtal 6923-08.


3.2     Bärbara PC

Se Appendix Produktbok Stationärt, bärbart och bildskärmar Avtal 6923-08.
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       4 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4

3.3     Bildskärm

Se Appendix Produktbok Stationärt, bärbart och bildskärmar Avtal 6923-08.
3.4     Tillbehör

Fujitsu Siemens har som policy att ha ett brett utbud av användbara tillbehör
för alla våra klienter. Utöver interna tillbehör, så som minnen, optiska
enheter, hårddiskar samt AGP, PCI och PCI express kort har vi även externa
periferienheter. Där vi har produkter som möss, tangentbord, Smartcard
läsare, högtalare, portreplikatorer, extern lagring och trådlösa produkter och
mycket, mycket mer

Se Appendix Produktbok Stationärt, bärbart och bildskärmar Avtal 6923-08.


4      SPECIFIKATION AV TJÄNSTER
Fujitsu Siemens Computers erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster, med
bredd, djup och geografisk täckning, genom ett nära samarbete med våra
partners. I detta avsnitt beskrivs tjänsterna från Fujitsu Siemens Computers
AB och dess samarbetspartners. Under detta avsnitt följer en
sammanställning samt något exempel på tjänstebeskrivningar under
respektive avsnitt. I övrigt hänvisas till respektive partners hemsida där man
alltid kan få aktuell produktbeskrivning.


4.1     Försäljning och leveranser
4.1.1    Leveranstider
Normala leveranstider till offentliga sektorn varierar från 1 till 10 dagar be-
roende på produkt och kvantitet. Enstaka produkter från ett volymsortiment
kan i allmänhet levereras inom en vecka till slutkund. För övriga sortimentet
är normal ledtid från fabrik till slutkund är 10 – 15 arbetsdagar beroende på
volym.
Leveranstid för de tjänster som erbjuds är i normalfallet ca en vecka från
avrop och gäller för ”uppdrag” som har en varaktighet upp till 8 timmar.


4.1.2    Indirekt försäljning
Fujitsu Siemens Computers använder sig av en traditionell indirekt
försäljningsmodell, det vill säga genom att använda återförsäljare som finns
över hela landet nära avropande myndigheter och organisationer. En del av
våra återförsäljare har egna lager, medan huvuddelen av återförsäljarna
använder sig av våra distributörers lagerställen. Inom här aktuella
produktområde använder vi oss av distributörerna: Scribona, Ingram Micro,
TD Tech Data och GNT.
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       5 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4
4.2      Internetverktyg
Fujitsu Siemens Computers officiella hemsida avseende ramavtal med
Verva är www.fujitsu-siemens.se/verva.
Via denna sida kommer man åt konfigurator, återförsäljareinformation,
serviceinformation m.m. Då vi inte är direktförsäljande löser vi behov av
onlinebeställningar genom våra partners. På "vår" sida finns länkar som
leder direkt till beställningswebbar avseende våra avtalade produkter.
Länkar finns för närvarande till webbshopar hos vår återförsäljare Dustin,
Office och Ateas. Listan kommer efterhand att utökas. Detta medför stora
fördelar för beställaren som har frihet att bestämma den återförsäljare /
webbshop som bäst tillgodoser den enskilde beställarens behov.


4.3      Konfiguration och installation
Fujitsu Siemens Computers samarbetspartners har lång erfarenhet av inför-
ande och utrullning av infrastruktur-lösningar, vilket kan inkludera allt från
planering, migrering, dokumentation och installation till
driftsöverlämnande. Det kan bland annat omfatta projektledning, införande
och utrullning, support, konsulting, avtal, förvaltning, processer, modeller
och metoder.

Inom detta område erbjuds såväl paketerade tjänster från våra olika samar-
betspartners, som kundspecifika tjänster, antingen mot fast pris eller mot
bok och räkning enligt angivna timpriser.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster som förenklar driftssättningen av ny
utrustning.

Vid större volymer är det mest fördelaktigt att redan vid tillverkningen
förberedda utrustningen för de specifika krav som ställs vid
Fujitsu Siemens Computers samarbetspartners har lång erfarenhet av inför-
ande och utrullning av infrastruktur-lösningar, vilket kan inkludera allt från
planering, migrering, dokumentation och installation till
driftsöverlämnande. Det kan bland annat omfatta projektledning, införande
och utrullning, support, konsulting, avtal, förvaltning, processer, modeller
och metoder.

Inom detta område erbjuds såväl paketerade tjänster från våra olika samar-
betspartners, som kundspecifika tjänster, antingen mot fast pris eller mot
bok och räkning enligt angivna timpriser.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster som förenklar driftssättningen av ny
utrustning.
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster        6 (15)
       Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
         Rev. 2009-01-20            PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4

Vid större volymer är det mest fördelaktigt att redan vid tillverkningen
förberedda utrustningen för de specifika krav som ställs vid i samband med
utrullning. En sammanfattning av detta koncept som vi kallar för Made4u är
enligt följande

Beteckning    Benämning
Made4u
Basic      Sammanfattning av made4you konceptet
Made4u      Tjänster som erbjuder installation av speciell
HW        hårdvara i standard PC
Made4u      Installation av kunds image och programvara,
SW        speciell bootprom etc
Made4u
Lifecycle    Låsning av BIOS, Sättning av CMOS m m
         Beredskap servicetekniker helgtid (avrop >12
ST50341     timmar)
         Beredskap servicetekniker serviceadress max 50
ST50340     km från central serviceort (avrop >12 timmar).
ST50121     Installation PC klient kompetensnivå 2
         Miljö och ergonomi anpassning av PC
ST40300     arbetsplatsen
         Utryckningsavgift vid beredskap inkl. 2 tim arbete
ST50350     (engångsavgift vid varje utryckning)


ST50140     Central konfiguration av Pc
ST50130     Installation PC klient Kompetens nivå 3
         Miljö och ergonomi anpassning av PC
ST40300     arbetsplatsen
ST5A995     Märkning i konfigurationsceter
ST50142     Märkning på plats hos kund
ST50143     Uppackning och omhändertagande av emballage
ST50131     Uppgradering PC klient
FSCAT-111    Preload; Montering hårdvara
FSCAT-1110    Preload; Systemstart Standard, uppstart
FSCAT-1111    Preload; Systemstart Standard, byte
FSCAT-1112    Preload; Systemstart, kundunik
FSCAT-1113    Preload; Image Installation
FSCAT-1114    Preload; Inventariemärkning
FSCAT-1115    Preload; Asset Info


Montering Hårdvara
Förmontering av t.ex. minne, brännare, dvd, nätverkskort mm. Funktionstest
görs på den monterade hårdvaran.

Avser: montering av 1 - 2 enheter.
            Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       7 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4Systemstart standard, uppstart
Uppstart av förinstallerat operativsystem.
I systemstart Standard, monteras all extra hårdvara samt det önskade
operativsystemet* installeras. Installation och konfigurering av extra
programvara* utförs enligt kunds önskemål.

*Gäller endast Microsofts programvara.

Systemstart standard, byte
Byte till önskat operativsystem

I systemstart Standard, monteras all extra hårdvara samt det önskade
operativsystemet* installeras. Installation och konfigurering av extra
programvara* utförs enligt kunds önskemål.

*Gäller endast Microsofts programvara.

Systemstart, kundunik
Systemstart kundunik är en kundunik systemstart med eget artikelnummer
som tas fram tillsammans med kunden för att få en specialanpassad
systemstart som kvalitetssäkras och implementeras utifrån kundens
kravspecifikation. En kundansvarig tekniker utses på Konfig som håller
kontakten med kundens kontaktperson och ansvarar för upplägg och
uppdateringar av de rutiner som hör till tjänsterna.

Anm.
I tjänsten ingår en ghostlicens

Image installation
Installation av en från kunden skickad image, inga övriga inställningar görs.
Anm.
I tjänsten ingår en ghostlicens

Inventariemärkning
Hårdvaran packas upp. Utrustningen märks med en petsäker etikett med
inventarienummer. Etiketten är mkt tålig och klarar produktionsmiljöer.
Etiketten tål -50 till +50 grader och är svart/vit. På etiketten finns möjlighet
till max 6 informationsfält, dessa fält styrs av kund. Genom fördefinierade
formulär i överenskommet beställningsverktyg kan även unik information
vid beställningstillfället lämnas som bildar underlag till en unik etikett.
Etiketten skapas förslagsvis med fyra fält (för läsbarhet) och om så önskas
en mindre logotype alt. streckkod. Även tillhandahållen etikett av kund kan
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       8 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
         Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4

fästas. Överenskommen implementerad checklista avgör var exakt
märkningen skall fästas.

Asset Info
Vid märkning av utrustning kan det finnas behov av återrapportering, detta
sker genom tjänsten Asset Info. Rapportering kan ske av ID nr, Mac adress,
Skal id, Serienr, Datornamn, Image version, streckkod, 2D kod,
Företagsnamn mm. Atea erbjuder andra verktyg för asset management
(anläggningsregister). Dessa verktyg (t ex Indico) kan mer fullskaligt
användas för att koppla samman utrustningens identitet och värde med t ex
användare, organisation och geografi.

Stöldskyddsmärkning med märkningsbricka
Stöldskyddsmärkning med en ”bricka” som är gjord av latex/aluminium.
Brickorna är petsäkra och UV-lackade för att skydda tryckt information. På
brickan finns löpnummer, streckkod m.m. Denna information blir upplagd i
en databas som är kopplad till en webb. Vi tillhandahåller flera olika
produkter i olika storlekar för denna typ av stöldskydd. Märkningen kan
göras kundunik - dvs med logotype och förvald egen text. Överenskommen
implementerad checklista avgör var exakt märkningen skall fästas. 1-års
abbonnemang i stöldskyddsregister ingår. Registrering till
stöldskyddsregister tillkommer.

Stöldmärkning med stöldmärkningsetikett
Stöldskyddsmärkning med en ”etikett” innebär, stöldskyddsmärkning. På
etiketten finns löpnummer, streckkod m.m. Denna information blir upplagd
i en databas som är kopplad till en webb. Vi tillhandahåller flera olika
produkter i olika storlekar för denna typ av stöldskydd.

Stöldskyddsmärkningen etsas in i chassiet med en speciell märkvätska.
Etiketterna är petsäkra och UV-lackade för att skydda tryckt information.
Märkningen kan göras kundunik - dvs med logotype och förvald egen text.
implementerad checklista avgör var exakt märkningen skall fästas. 1-års
abbonnemang i stöldskyddsregister ingår. Registrering till
stöldskyddsregister tillkommer.

Stöldmärkning med mikropunkter
Mikropunkter små som sandkorn fästes på hårdvaran genom fördefinierad
rutin. Dessa mikropunkter kan avläsas med kundunik information
(identitetsnr) för att härleda gods till ägaren. En varningsdekal fästes på
hårdvaran för att upplysa om att hårdvaran har denna märkning. På varje
enhet som skall märkas ska 30-50 mikropunkter fördelas på förslagsvis tre
ställen (med minimal förslitningsrisk). implementerad checklista avgör var
exakt märkningen skall fästas. Vi tillhandahåller flera olika produkter i
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       9 (15)
       Fujitsu Technology Solutions AB               Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4

olika storlekar för denna typ av stöldskydd. 1-års abbonnemang i
stöldskyddsregister ingår. Registrering till stöldskyddsregister tillkommer.Skapande av image, kundunik
En kundunik image tas fram av ansvarig tekniker eller tillsammans med
kund. Imagen skapas enligt kundens specifikation. Installationsmedia och
instruktioner för icke Microsoft programvara ansvarar kunden för. Imagen
testas och kvalitetssäkras enligt kundens kravspecifikation.


4.4      Utbildning
Fujitsu Siemens Computers ansvarar såsom leverantör framförallt för den
rena hårdvaruutbildning av sina partners och återförsäljare. Utbildning av
slutkunds tekniker och användare görs dels av vår egna serviceorganisation
och dels av våra samarbetspartner

4.4.1     Allmänt

SBS utbildning är oftast praktiskt inriktad mot den konkreta installationen.
I de fall nödvändiga förkunskaper finns är utbildning på plats att föredra då
skräddarsydd teori och praktik kan genomföras i aktuell driftmiljö. Lärare är
normalt den konsult som ansvarat för implementation, driftsättning och


Beteckning    Benämning
ST30009      Drift och administration PC
ST30019      Teoretisk och praktisk
         utbildning av PC-teknik och
         felsökning4.5      Garanti, support och underhåll
4.5.1     Funktionsgaranti
.
I alla sammanhang då priser anges under detta avtal förutsätts produkt med
standardgaranti. Tilläggs garanti för att nå de funktionsgarantier som är
definierade under detta avtal erbjuds i form av A- och B-funktionsgartin
med möjlighet att teckna upp till fem år för vissa produktgrupper.

Standargaranti för respektive produkt finns alltid att hämta från vår
webbsida. För närvarande har produkterna följande standardgarntier
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       10 (15)
     Fujitsu Technology Solutions AB                 Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4
Family        WG   Productmodel            Standard warranty
               AMILO Pro V1000, V2000,
               V2010, V2020, V2030, V2035,
               V2040, V2045, V2055, V2060,
               V2065, V2085, V3205, V3405,
               V3505, V3515, V3525, V3545,
               ESPRIMO Mobile V5505,
               V5515, V5535, V5545, V5555,     1 year collect&return
Business Mobiles   CN3   V6505, V6545            service
                                 2 years send-
               Pocket LOOX, 600, 610, 710,     in/return to base
           LOX   718, 720, S 750, S 760       service
               Full Dock II, Full Dock II E-
               Series, Full Dock II X-Series,
               LAN Dock II, LAN Dock II E-
               Series, LAN Dock II X-Series,
               Lifebook E-Port Replicator, Port
               Replicator for EF3 and EF, Port
               Replicator II E-Series, Port
               Replicator II X-Series, Port
           NBD   Replicator II-           n/a
               Lifebook C1020, C1110, C1320,    3 years
               C1320 ROHS, C1410, C-Serie     collect&return
           NBG   C1010                service
               AMILO Pro V7010, V8010,
               V8210, ESPRIMO Mobile
               D9500, M9400, U9200, Lifebook
               B Series, B series, B Series
               Chiffon, B2545/B2547, B256x,
               B-Series Chiffon-E, B-Series
               Quilt, C series, C Series LI1, C-
               Series (Quanta), C-xxxx, L     1 year collect&return
           NBL   series, UltraPortable NB      service
                                 3 years
               LIFEBOOK P7010, P7120,       collect&return
           NBP   P7230, P7230-2, P8010        service
               Lifebook E Series, E series,
               E2010, E4010, E-6624, E-
               66X6/66X4, E-6xxx, E7010, E-
               7110, E8010, E8020, E8110,
               E8210, E8310, E8410-INTEL,
               E8410-Nvidia, M/stream NB,
               P5020, S Series, S series,
               S2110, S-4546, S-4572, S-558x, 3 years
               S-6010, S6120/S6120D, S6410, collect&return
           NBS   S7010,             service
                              2 years send-
               Pocket LOOX 410, 420, C 550,  in/return to base
           PDA   N 500, N520, N560       service
         Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster      11 (15)
     Fujitsu Technology Solutions AB               Dnr 93-39-09
        Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                      Bilaga 4

             Lifebook P1510, P1610, P1620,
             T3010, T4010, T4210, T4215,
             T4220, Stylistic, Stylistic
             ST4110x, ST4120x, ST4121x,
             ST5010, ST5011, ST5020,
             ST5021, ST5031, ST5032,     2 years
             ST5111, ST5111, ST5112,     collect&return
         PEN   ST5112              service
                             2 years send-
                             in/return to base
         PLT   PL T8xx             service
                             2 years send-
                             in/return to base
         PNA   Pocket LOOX N1xx         service
                             2 years
                             collect&return
         PT1   Tablet Dock for ST4110x     service
Business PC   B2R   n/a               n/a
             ESPRIMO C5900, E5600,
             E5700, E5901, E5905, P5600,
             P5700, P5905, P5909, SCENIC
             C600, C610, C620, E300, E600,
             E620, N300, N320, N600, P300,
             P320, W300, W600, W620,
             SCENICO N300, N320, P300,    1 year on-site
         BD1   P320               service
             ESPRIMO E3500, E2500 ED,
             P2410 ED, P2411 ED, P2420
             ED, P2500 ED, P2501 ED,
             P2502 ED, P2510 ED, P2511
             ED, P2520 ED, P2511 ED,
             P3500, SCENIC ED X100,
             X101 ED, X102 ED, X103 ED,    1 year on-site
         BD2   P320 i915GL MPS,         service
             ESPRIMO C5720, C5910,
             E5611, E5615, E5625 MCP78,
             E5710 ATI, E5720, E5730,
             E5911, E5915, E5925, E7935,
             P5615, P5616, P5625, P5710,
             P5720, P5730, P5915, P5916    3 years on-site
         BD3   iAMT, P5925, P7935        service
             ESPRIMO Q5000, Q5010,      3 year on-site
         BD4   Q5020, Q5030           service
                             1 year on-site
         BD5   Esprimo P3510, E3510       service
             SCENIC 620, 650/660, 651/661,
             6xx, 6xx Bosch-Telekom PX 60,
             6xx/xB PCs, 850/860, 8xx
             Bosch-Telekom PX 80, 8xx/xL
             PCs, D, HEMERA (Tiroir CPU
             Hbn), L, S, S 2, xB, xD, xF PCs,
         BDH   xL, xS PCs, xSP, SCENICO L    n/a
         BDL   Old units            n/a
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster      12 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4

               ACTIVY 21x, 3xx, JETSON
               (Augusta PC), SCENIC 4xx,
               SCENIC Activy, SCENIC
               Scovery PCs, SCENIC
               SCOVERY PCs, SCENIC
               Scovery PCs, SCOVERY 21x,
               SCOVERY 250, SCOVERY
               Bosch-Telekom, PX 200,
           BDS   SCOVERY F, SCOVERY XS      n/a
               CELSIUS H210, H230, H240,
               H250, Mobile A, Lifebook High  3 years
               End NB, X series, X-7xxx,    collect&return
           NBH   SCENIC Mobile 800, YBXSER    service
               FUTRO A100, A110, A120,     3 years
               A210, A220, A230, A240, A250,  collect&return
           TC1   B100, B210, B220, B230      service
               FUTRO C100, C200, C250,
               D100, G100, S200, S2xx, S300,  3 years
           TC2   S400, S500            collect&returnservice
               CELSIUS K330, W340, W340,
               i945G, W350, W350, iQ965,    3 years on-site
           WSB   W360, W370            service
               CELSIUS V830 RoHS, 880
               (WTX), V810, V810 (Step 2),   3 years on-site
           WSH   V830, V840, V840-2        service
               CELSIUS 420/440, 422, 442,
               444, 460, K320, M410, M420,
               M430, M440, M450, M460,     3 years on-site
           WSL   M470, M470 POWER         service
               CELSIUS Mobile, Mobile 810
               (Indi), Mobile 810 Upgrade,
               Mobile H, Mobile Workstation,
           WSM   Mobile Workstation S       (tom)
               CELSIUS R630 no SCSI RoHS,
               1, 1000, 1000 / 2000,
               620/630/640/650, 670, R540,
               R550, R570, R570 POWER,
               R610, R630, R630 no SCSI,
               R630 RoHS, R640, R650, R670,   3 years on-site
           WSS   SCENIC Celsius Workstations   service
               SCALEOVIEW C17-11, C17-12,
               C17-13, C17-5, C17-6, C17-7,
               C17-8, C17-9, C19-10, C19-11,
               C19-12, C19-3, C19-4, C19-5,
               C19-6, C19-7, C19-8, C19-9,
               SCENICVIEW X17-4, X17-7 GB,   3 years door-to-door
PC Peripherals    CDP   XE17-1,             exch. serviceUtöver dessa garantiformer erbjuds ett varierande utbud av
garantiförstärkningar för huvuddelen av produkterna. Standardgaranti för så
kallad på platsen services är inställelsetid 2 dagar efter felanmälan detta kan
förstärkas till t ex färdigställt till inom 8 timmar. Alla dessa
garantiförstärkningar finns under Tjänsteprislistan Bilaga 3A_3.
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster       13 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4

Tillgänglighet av delar och Recovery CD
Fujitsu Siemens Computers garanterar att reservdelar finns tillgängliga
under minst fem år från sista leveransdag för produkter i enlighet med detta
avtal. Säkerställande av detta sker genom noggrann planering av
kvalificerade ”spare part planners” inom Fujitsu Siemens Computers Spares
Logistics. Till sin hjälp används några av marknadens mest sofistikerade
planeringsverktyg

I vårt åtagande ligger också att vi skall hålla reservdelar i fem år. Detta
omfattar även den recovery CD som levereras tillsammans med utrustningen
initialt. Om denna CD försvinner går den att beställa som reservdel.
Reservdelshantering

Fujitsu Siemens Computers har sitt centrala reservdelslager utanför
Frankfurt i Tyskland. Leverans från lagret sker varje eftermiddag med
charterflyg till Malmö och Skavsta på kvällen för vidare distribution under
natten i Sverige till Service Partner och kunder. Över 90% av
leveransadresserna nås före klockan 08.00 nästa morgon. Denna hantering
försörjer huvuddelen av våra Service givare med reservdelar.

För att ytterligare förstärka reservdelsförsörjningen har SBS en parallell
hantering enligt följande

SBS internationella logistikkoncept kallas SCOPE. Grundstenarna i detta
koncept är smart lagring av reservdelar, snabb påfyllnad från centrala lager,
automatisk kontroll av tekniker och lagernivåer hos depåer samt ett starkt
system som säkerställer kontrollen av alla reservdelar. För att kunna uppnå
korta inställelse- och åtgärdstider lagras reservdelar dels i ”teknikers kit”,
dvs. de delar teknikern har i sin bil, och dels på rikstäckande depåer, eller
hos kunder. Detta koncept har varit i bruk sedan flera år. Att leverera över
natten direkt till tekniker och depåer runt om i Sverige från vårt Europeiska
Distributions Center (EDC) i Frankfurt är standard. Automatisk
lagerpåfyllnad är ett effektivt sätt att upprätthålla en bestämd lagernivå hos
tekniker och på depåer. Vid förbrukning av reservdel av tekniker eller
utleverans från depå, skapas automatiskt en order till centrala lager för
påfyllnad över natten.


4.6      Konsulttjänster
Inledning

Våra samarbetspartners har utvecklat ett flertal tjänster för stöd åt företag
och organisationers IT verksamhet.

Genom ett centralt användarstöd och rikstäckande servicenät kan resurser
snabbt allokeras för stöd av kunders kortare eller längre överbelastningar
eller hela projekt.
            Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster      14 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
          Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                         Bilaga 4SBS menar t ex att ett effektivt Service Managament är av högsta vikt för ett
lyckat projekt och för en god relation mellan köpare och leverantör/-
återförsäljare.

När en datamiljö behöver byggas ny eller byggas om använder SBS den s.k.
CHESTRA-metodiken. Syftet är att uppnå en gemensam förståelse av
verksamhetsmässiga förutsättningar och krav innan man etablerar ett nytt
projekt och på sikt en ny lösning. Syftet är också att få en överblick över
framgångsfaktorer i utformningen av projektet och inte minst, tidskritiska
aktiviteter i genomförandet

På motsvarande sätt erbjuder Atea och InfoCare ett brett utbud av olika
konsulttjänster.


4.7      Drifttjänster

Fujitsu Siemens Computers har utvecklat en metodik som kallas PC
Lifecycle Solution. De övergripande målen för detta serviceerbjudande är
att standardisera kundens PC miljö. Den viktigaste punkten för att trimma
kostnaderna för hantering av PC-användare och genom detta uppnå bästa
möjliga TCO är en standardisering av den hårdvara som installeras. Genom
skapandet av en ”standardarbetsplats” kan stora vinster göras inom både
inköp och driftskostnader. En annan viktig komponent att se över är vilka
behov som finns hos användaren och utifrån dessa förutsättningar skapa en
genomtänkt, och i så stor grad som möjligt standardiserad applikationsmiljö
för att underlätta återskapande av användarmiljö vid eventuella
driftproblem. Standardisering kräver dock också utrymme för flexibilitet
med möjligheter för anpassningar och effektiv hantering av eventuella
tillägg och uppdateringar. Rutinen för att hantera vilka användare som har
tillgång till vilka applikationer är också en viktig del i att skapa en så stabil
driftsmiljö som möjligt. En viktig del av PC Lifecycle Solution är därför
Asset Management där administration och uppdatering av ”masterdata” för
varje användare gällande applikationer och installerad maskinutrustning
finns registrerat.
Service modell
Fujitsu Siemens Computers hanterar hela kedjan från analys/utvärdering,
inköp och utrullning till utrangering (skotning och återvinning) av uttjänta
produkter kompletterat med ett helhetstäckande servicepaket för en säker
drift av s PC-miljö.
Livscykeln beskrivs övergripande i nedanstående bild:
        PC Lifecycle Solution
           Specifikation prisvillkor, produkter och tjänster      15 (15)
      Fujitsu Technology Solutions AB                Dnr 93-39-09
         Rev. 2009-01-20           PC, Bildskärmar och tjänster 2008
                                        Bilaga 4

Beroende på önskemål kan Fujitsu Siemens Computers tillhandahålla hela
konceptet och servicekedjan eller utvalda delar som kunden är intresserad
av.
Långsiktigt arbetar vi ständigt med att förbättra konceptet och hantera dess
olika delar enligt ”Best Practice” principen.

Prismodell och fakturering
Debiteringsmodellen för PC Lifecycle Solution är flexibel. Den kan vara
baserad på ett totalt pris per ”Standardarbetsplats” som inkluderar
livscykelns alla delar; analys och utvärdering, inköp och finansiering av
utrustning, garanti, förebyggande och avhjälpande service osv.

Ett annat alternativ är att varje delmoment i livscykeln prissätts och
debiteras separat om tillexempel endast utvalda delar av servicekonceptet är
av intresse för kunden. Denna modell erbjuder dock inte samma
kostnadstransperans för PC miljön per användare som den förstnämnda
prismodellen. Pris- och faktureringsmodell (frekvens samt detaljeringsnivå)
bestäms och utarbetas i samråd med kunden.

Principiella fördelar med PC Lifecycle Solution:
  Reducering av infrastruktur- och administrativa kostnader genom en
  standardisering av PC miljön.
  Etablering av metoder och system för kontinuerlig process- och
  omkostnadsbesparingar
  Bättre kostnadsmedvetenhet och service kvalitet genom en komplett
  tjänsteleverans enligt överenskommet SLA.
  Flexibel volymbaserad faktureringsmodell som kan specificeras ner på
  önskad nivå.
  Reducering av kapitalkostnader genom införande av en effektiv
  finansieringsmodell.
  Pålitlig beräkningsgrund för framtida budgetering.4.8     Förmedlingsverksamhet
Fujitsu Siemens Computers erbjuder till de organisationer som så önskar det
ett förmedlingsavtal enligt bilaga 7 till detta avtal.

4.8.1    Rabattsats
Beroende på hur avtalet utformas definieras en rabattsats för den avropade
förmedlingsverksamheten. Rabattsatsen är dock minst ytterligare minst 3%
utöver de, under punkt 1.1 Rabattsatser i denna bilaga, avtalade generella
rabattsatserna.

								
To top