Docstoc

MENJANA KECEMERLANGAN DIRI

Document Sample
MENJANA KECEMERLANGAN DIRI Powered By Docstoc
					  MENJANA
KECEMERLANGAN
   DIRI
         RANGKA
        PERSEMBAHAN
Pengenalan
Mengkaji Realiti Persaingan
Muhasabah dan Mengkaji Diri
Model Perubahan: Menyesuaikan diri dengan Perubahan
Rintangan dan Kekangan
Mengambil Tindakan
Menyemai Tabiat Baru dan Muhasabah Diri
Penutupan
       PENGENALAN
Dunia berubah dengan cepat
Kita dalam era globalisasi dan
 kemajuan teknologi yang pesat
 berubah
Perubahan yang pesat boleh membuat
 prinsip yang unggul semalam dalam
 mengendalikan perusahan menjadi
 jumut
Kurun ke 21st : REALITI PERSAINGAN
Kurun ke 21st : REALITI PERSAINGAN

         Tatacara kerja

 Teknologi                Bentuk
                    Tenaga Kerja

           Tekanan
          Perubahan
Pelbagai Budaya
                  Permintaan Produk
                  & Perkhidmatan
         Persaingan     yang berkualiti

                         FEBRUARI 2010
TREND PERUBAHAN
Hubungkait teknologi & kerja
Perubahan dalam bentuk dan stuktur kerja
Penekanan pembelajaran sepanjang hayat
Kawalan luaran Kerja & Standard oleh penguna dan
 Stakeholder
Penyatuan Pekerja daripada pelbagai pengalaman,
 pengetahuan, umur dan latarbelakang
       APA MAKNANYA ?

Tindakbalas organisasi terhadap trend dan cabaran:

 Wujudkan proses kerja yang mantap.
 Wujudkan budaya korporat yang profesional.
 Cari dan melabur dalam bakat yang berpotensi
 tinggi
 Menganggap individu sebagai aset-intellectual
 capital
I want to build a strong, efficient and effective team
  in the civil service. Heightened improvement of
  service delivery will be the order of the day under
  my leadership. These twin pillars are crucial to
  achieve Sarawak vision to become the most
  prosperous state in Malaysia by the year 2030”

   (Ucapan YB SUK semasa Perhimpunan Amanat
          Perdana pada 13 Ogos 2009)
       APA MAKNANYA ?
Bakat/kemahiran merupakan pengerak dalam era
  Pengurusan Maklumat – memberi kelebihan
Persaingan untuk bakat/kemahiran akan
  berlanjutan di masa hadapan selaras dengan
  keperluan Pengurusan Sumber Manusia
Individu yang memiliki bakat/kemahiran yang
  tertentu akan lebih mudah berjaya dalam
  kerjayanya
Nilai untuk bakat/kemahiran sentiasa meningkat
            APA MAKNANYA ?
Organisasi sentiasa melabur untuk bakat/kemahiran
   Cepat Belajar
   Memiliki Pelbagai Kebolehan
   Fleksibel
   Proaktif
APA MAKNANYA?
Mempunyai kekuatan kognitif dan keupayaan analitik (kritikal dan pemikiran
 strategik, Kreatif and Innovatif)
Penguasaan di dalam bidang I.T
Kemahiran dalam bidang interpersonel.
APA MAKNANYA ?
Kita perlu:
Perubahan Paradigma - pemikiran
Bekerja keras untuk sentiasa kompetatif, relevan
Penambahbaikan berterusan
Melakukan penambahbaikan jangka panjang
TANDA-TANDA INDIVIDU PERLU
Tidak sanggup belajar daripada pihak lain
Tiada perubahan dalam cara bekerja dan prestasi
BERUBAH:
Melakukan kesilapan yang sama
Tidak sanggup untuk mendengar/mewakilkan
Selalu mendapat aduan
Pelbagai masalah timbul
KENAPA KITA PERLU BERUBAH
Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
Untuk meningkatkan produktiviti dan lebih efisien
Untuk menyediakan kita selaras dengan
 perkembangan semasa dan masa hadapan
Bersedia untuk persaingan
         AKAN MENJADIKAN KITA:
Lebih efektik
Lebih efisien
Lebih produktif
Saya mahu bersaing
Saya mahu mengikuti keperluan
     semasa,relevan
Bersedia untuk sebarang   kemungkinan
  PERLU ADA PENYESUAIAN SEMULATerima hakikat perubahan
Terima kehilangan identiti dan aktiviti
  lama
Cari penganti
Perasaan tidak selesa/gelabah dll
REKOMENDASI: MENYEDIA ARAHTUJU
YANG BARU
Sediakan visi dan matlamat untuk bantu perubahan


Buat strategi untuk mencapai perubahan


Sekali sekala lihat balik realiti lama


Nilai Budaya yang menyokong perubahan
KEKANGAN DALAM HIDUP KITA ?
Masa Yang Terhad ?
Kewangan Yang Terhad?
Peluang Yang Terhad?
Keberanian Diri yang terhad?
Ilmu dan Kebolehan yang terhad?
Sokongan keluarga dan pasangan   yang terhad?
 Sokongan Organisasi yang terhad
   Jauhi Halangan

 Ambil Risiko


Mulakan Usaha Perubahan

  DR. RAZALI ABON  FEBRUARI 2010
TINDAKAN MENTAL YANG DAPAT
MENYOKONG PERUBAHAN INDIVIDU
Rendah diri
Mengambil Risiko
Mendapatkan Pandangan
Sikap Terbuka
Bersemangat
Komitmen
Sanggup Belajar
Sedia Berubah
 BUDAYA PERUBAHAN
Fokus kepada sikap yang produktif
Kait sikap baru dengan kejayaan
Buat perubahan yang berkekalan
Muhasabah Diri
PENUTUPAN

Organisasi pada masa sekarang hanya akan
 mengambil pekerja yang terbaik, dan mempunyai
 pelbagai kemahiran,pengetahuan serta berbakat.
Seseorang itu harus mempunyai pengetahuan dan
 kemahiran yang spesifik .
Seseorang itu harus sentiasa meningkatkan
 pengetahuan dan kemahiran
  Sekian.
Terima Kasih
                  TUGASAN
Do you know where you are going?
If you don’t know, you will go nowhere
Must have a plan-6 mth, 1 yr, 5 yrs
1 mth plan: current work projects
1 yr plan: for projects being planned
5 yr plan: dreams, goals, ideas
Draw a 6 mth, 1 yr and 5 yrs plans

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:355
posted:3/22/2011
language:Malay
pages:25
Description: Mengkaji realiti persaingan, muhasabah dan mengkaji diri sendiri