NILAI NILAI MURNI NILAI NILAI MURNI

					NILAI-NILAI MURNI
(Bab VI Penghayatan Nilai-Nilai Murni dalam PA)
Pendahuluan
  “Setiap perkara yang dilakukan untuk
  mencapai visi dan misi organisasi wajar
  dilihat sebagai satu ibadah, sebagai satu
  amanah dan tanggungjawab yang perlu
  ditunaikan kepada masyarakat dan negara,
  bukannya sebagai satu beban yang
  terpaksa dibuat untuk mendapat ganjaran
  di setiap hujung bulan”.
  ◦ YB Datuk Amar Abd. Aziz Hj.Hussien; sempena Perhimpunan
   Hari Perkhidmatan Awam – 9.8.2003
definasi
  Kepercayaan yang mendorong seseorang atau
  sesebuah institusi untuk bertindak mengikut
  pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama
  masyarakat.
  Satu tenaga yang menggerakkan seseorang
  melaksanakan tugasnya dengan cemerlang
   ◦ murni tidak mengandungi unsur-unsur asing (biasanya unsur-unsur yg
    mencemarkan), bersih benar, suci, tulen: aku bekerja kuat dan rajin dgn
    mendapat semangat dan perangsang drpd cita-cita yg ~ dlm hatiku; kemanakan
    dia telah mengirim bingkisan permata ~;
  Nilai-Nilai Murni dalam P.A
 Adil dalam Perlantikan
 Amanah dalam Menjalankan Tugas
 Bertanggungjawab
 Ikhlas
 Dedikasi
 Tekun
 Berdisiplin
 Bekerjasama
 Berbudi Mulia
 Bersyukur
1. Adil dalam Perlantikan
 ◦ Pengaruhi proses
 ◦ Ciri-ciri
   Layak dan berkebolehan
   Memenuhi syarat
   Layak dan mampu untuk naik pangkat
 ◦ Penamatan atas sebab munasabah
2. Amanah dalam Menjalankan
Tugas
 ◦ Menyerahkan sesuatu kepada orang yang
  berhak menerimanya
 ◦ Matlamatnya keadilan
 ◦ Ciri-ciri
   Guna masa dengan baik
   Belanja ikut peraturan
   Elak rasuah dan bazir
   Siap ikut tempoh
3. Bertanggungjawab
 ◦ Beri pulangan maksimum
 ◦ Sanggup dinilai dan diperiksa
 ◦ Ciri-ciri
   Kerja sempurna
   Laksana dengan sendiri
   Laksana ikut ketetapan
4. Ikhlas
 ◦ Berjaya laksana tugas dengan sempurna
 ◦ Laksana tugas dalam apa keadaan
 ◦ Ciri-ciri
   Kerja dengan sebenarnya
   Terima tugas sebaiknya
   Laksana tugas sebaiknya
5. Dedikasi
 ◦ Kepuasan kerja
 ◦ Sedia ditegur dan dibimbing
 ◦ Ciri-ciri
   Seronok
   Tabah dan sabar
   Sanggup bersaing
6. Tekun
 ◦ Laksana tugas ikut jadual dan Qualiti
 ◦ Matlamat dan objektif tercapai
 ◦ Ciri-ciri
  Utamakan tugas
  Korban
  Tingkatkan mutu dan produktiviti
7. Dispilin
 ◦ Matlamat tercapai dengan cepat
 ◦ Kerja cemerlang
 ◦ Ciri-ciri
  Patuh dan taat arahan
  Pegangan kuat
  Imej dan maruah terjaga
8. Kerjasama
 ◦ Kerja harmoni, aman dan gembira
 ◦ Hubungan baik dan bantu membantu
 ◦ Ciri-ciri
  Kerja cara kolektif
  Idea mantap dan jitu
  Elak kerumitan
9. Budi Mulia
 ◦ Nilai dan norma masyarakat
 ◦ Keindahan manusia
 ◦ Ciri-ciri
   Tutur kata lembut tapi tegas
   Layanan sopan dan wajah manis
   Kelakuan menyenangkan
   Sedia membantu
10. Syukur
 ◦ Terima ganjaran dan kemudahan
 ◦ 2 bentuk
  Tuhan
  makhluk
 ◦ Beri impak kepada masyarakat
 ◦ Ciri-ciri
  Tekun tanpa rungutan
  Patuh dan sabar terima arahan
  Sanggup korban
Perlaksanaan penghayatan
  Bekerja dengan ;
  ◦ Penuh Keazaman
  ◦ Ikhlas dan Amanah
  ◦ Tekun dan Cekap
  ◦ Semangat Gotong Royong dan Bersepadu
   Fikiran
  ◦ Matlamat kebaikan Manusia sejagat
Kesimpulan
Teras ke arah mencapai P.A yang cemerlang
 Renungan!


“Andainya kamu seorang majikan, jadilah
  seolah-oleh seperti orang buta”
“Andainya kamu seorang pelayan, jadilah
   seolah-olah seperti orang tuli”
Sekian, terima kasih
ustbhaam@sarawaknet.gov.my
082429811 ofis (Opr)
082258145 fax

				
DOCUMENT INFO
Description: Nilai-nilai murni yang seharusnya diamalkan dalam perkhidmatan awam