Oktober Svartl mer en by

Document Sample
Oktober Svartl mer en by Powered By Docstoc
					  http://www.svartla.nu      BYANYTT                                           Oktober
                                                                  2008

 Manus och Prylannonser till BYANYTT skickas via e-post till mig eller läggs i min blå brevlåda vid korsningen till Storklinten. Manusstopp
                       för BYANYTT är den 25:e varje månad!
              Redaktör: Maria Sundén Telefon: 0928-40070 E-post: mariasunden@hotmail.com


 Tipset på torsdagar!                Dialektgruppen               Barngrupp / ”Öppna”
Finns intresse att tippa på                träffas den
                                            Tisdagar mellan kl. 10.00-13.00 träffas vi
 travhästar tillsammans                   1/10            som är hemma med barn och umgås
 även denna höst/vinter?                                under lättsamma former. Vi äter medhavd
                               15/10
Intresserade anmäler sig                                    lunch och fikar tillsammans.
    till Leif B.               (under kulturrallyveckan)
                                              Barnen leker, ritar och sist sjunger vi
      40150                       29/10                   barnvisor
                           kl. 18.00 - 20.00                  Välkomna!
                                                Plats: Missionskyrkan i Svartlå Nummer 5 till Svartlå 2008!                                       Tänkvärt…
 Grattis Annika Winroth & Robert Eriksson till gossen!                  Så här efter söndagens friska vindar över
                                                 Svartlå har vi i SSEK:s
 Född: 26/9 2008                                     marknadsföringsgrupp kommit fram till
                                                     följande:
 3060 g och 52.5 cm
                                             ”Borde det inte finnas en till arbetsgrupp i
 Syskon: Amanda och Johan                                   Svartlå som jobbar med att utreda
                                             möjligheterna att utnyttja vindens kraft för
                                              att försörja byn med elektricitet? Tänk
                                             vilket dragplåster för inflyttningen av nya
                                                   bybor till Svartlå…”


          Filadelfia Oktober 2008

Onsdag 1/10 kl. 19.00. Lars Hörnberg med ungdomar från
           Rumänien (Bredåker Filadelfia)
Söndag 5/10 kl. 11.00. Församlingsmöte (Bredåker Filadelfia)
Söndag 12/10 kl. 18.00. Kvällssmöte (Svartlå Filadelfia)

Söndag 19/10 kl. 18.00. Kvällssmöte (Degerbäcken Filadelfia)                  Missionskyrkans program
Söndag 26/10 kl. 18.00. Kvällssmöte (Svartlå Filadelfia)                         Oktober 2008

                                                Lördagen den 11 oktober kl. 14.00.
                                                 Orgelkonsert i Missionskyrkan.
                                            (Se information om Bodens kommuns kulturrally)
                                             Söndagar kl. 9.30 utom 26/10. Söndagsskola.


                                                Söndagen 26 oktober kl. 11.00.
                                            Familjegudstjänst där barnen sjunger. Temat är
                                            Änglar i sånger, bibelord och dikter m.m. Det blir
                                             också en liten änglautställning och servering.
   Utdelare av Byanytts novembernummer är!                        (Obs! Ingen söndagsskola denna dag)

              Dialektgruppen
Byaföreningen informerar
Ordförande har ordet:
Hösten har kommit, och vår älvdal är vackrare än någonsin, med hela sin färgskala, från ljust gult till knallrött. Allt
mot bakgrund av barrskogens mörkgröna.


                              Kontaktpersoner Nornan:
                                  Akuta frågor:
                                  Leif Bergdahl
                                 tfn: 070-6965899
                              Uthyrning av lägenheter:
                                 Ingemar Karlsson
                                 tfn: 070-2076048
                                Ansvarig för nycklar:
                                  Bo Jakobsson
                                 tfn: 070-5904117
                               Medlemskap 2008:
                             50 kronor för enskild medlem
                              100 kronor för hel familj
                              Bankgiro nr: 5816-2835


En fröjd för en fotograferande amatör!


Sedan sist har följande hänt…
-Ordförande har varit på konstituerande möte för ”Spira Fyrkanten” (De som läst Norrbottenskuriren i veckan har
kanske noterat att jag fått chansen att recensera träffen.) Noteras bör, att vi var enda närvarande by från
Edeforsbygden. Det blir spännande att träffa Edeforsrådet nästa gång! Nu går i varje fall Leader-projektet
vidare…
  (En slutsats jag också har kunnat dra av Kurirens besök, är att vår hemsidan läses även utanför bygden!)
-I veckan som var råkade Nornan ut för vattenläckage i köket till samlingslokalen, något som jag litar på att
Gårdsrådet nu har fixat till.
-Vid senaste styrelsemöte diskuterade vi några saker som jag vill att ni alla tänker på:
1. Föreningens budget är fortsatt ansträngd! En bidragande orsak till detta är att alla inte har betalat sin
medlemsavgift. Utan pengar -inga arrangemang i Byaföreningens regi!
Måste vi höja hyrorna ytterligare? Det finns även en outhyrd 1-rummare i Nornan, så om ni känner någon som
söker bostad, tipsa om den!
2. Den gräsklippningslista som Yngve J. så förtjänstfullt ställde samman i våras, tycks tyvärr ha fallit i glömska
när turen kom till en själv!
Det betyder att Rune och Joel frivilligt har dragit stora delar av lasset i år! – Så kan vi inte ha det!
Vi måste hitta en annan lösning! Kanske någon som åtar sig klippningen mot ersättning? Detta skulle dock
ytterligare belasta föreningens ekonomi.
Förslag mottages!
Med vänlig hälsning Bosse J.
                     Yngves Hörna
                 Här berättar Yngve Jansson om människor, hus och
                 företeelser från Svartlå med omnejd från förr i tiden.
                       ”Farbro Sundholm”
 Han var född den 12 juni 1894, i väglöst land, i Rappo,
 några km från Näsberg, i norra delen av f.d. Edefors
 kommun. Johan Alfred Sundholm som han hette, träffade
 Hildur Strömberg från Havsträsk, som troligen var på
 besök hos sin syster Selma. Denna var hushållerska i
 Näsberg. Efter giftermålet flyttade de och bodde en tid på
 Hälludden, sedan bodde de i Gransjö, och därefter en tid i
 Rappo.
 Ett småbruk styckades ut på Brattbergs domäner i
 Svartlå. Här byggde ”Farbro Sundholm” hus och ladugård
 och hit flyttade de 1936.
 Han körde timmer med häst under vintrarna och skötte sitt
 jordbruk och hjälpte även andra småbrukare med
 slåtterarbete. Han var också en ivrig älgjägare och höll på
 med jakt fram till ”ålderns höst”. Min kusin berättade
 nyligen, att han var med i deras jaktlag på ”gamla dar”.
 ”Farbro Sundholm” var även intresserad av skytte och var
 med i hemvärnet under lång tid. Jag minns honom då han
 kom cyklande förbi oss iklädd uniform med bössan över
 axeln på väg till hemvärnsövning.

Hästar hörde till hans stora intresse. Under en tid hade han en           Alfred Sundholm
”kronmärr”. Denna märr var väldigt rädd för bilar, trots att det inte
fanns så många bilar på vägen vid den tiden. Det var ett stort
besvär att framföra märren på vägen, så fort ”Farbro Sundholm”
hörde en bil, skyndade han fram till märrens huvud. Där stod han
och höll i grimman medan bilarna körde förbi. Många gånger
stegrade märren och han hade mycket svårt att kunna hålla
henne stilla.
Vid ett tillfälle hade han med slåttermaskin slagit ut ängarna hos
oss och lämnat märren framför trappan.
Martin Fredriksson hyrde övre våningen i vårt hus, han kom vid
det tillfället hem från skogen. I ryggsäcken hade han satt ner sin
timmersvans. En solkatt bildades, den skrämde märren och hon
skenade iväg med slåttermaskinen efter sig över ett djupt dike.
Där gick skaklarna av och det flög delar från maskinen åt alla
väderstreck.
Förtvivlad kom ”Farbro Sundholm” ut och sprang ”ptrooande” efter
märren, som vände och kom tillbaka, så han fick fast henne. Jag
har frågat mig vad som var kvar av slåttermaskinen.
Men som alltid i denna by, kunde man fara till Joel Fahlman för att
repa sina trasiga maskiner.                              Alfred`s kronmärr
Vid ett tillfälle hade han slagit med lie och slagit sönder ett
jordgetingbo. Hans ansikte och armar var uppsvullna, ögonen
igenmurade så han såg inget. Min mor kom på besök till dem och
frågade: ”Huri jere ve n Alfred”, varpå Hildur svarar. ”Hån ligg din
ini kåmarn o ojjäs”.
Hildur och Alfred fick fyra söner och en dotter. I slutet på 1940-talet köpte sönerna en traktor, en David Brown
Cropmaster. För det mesta vevade de igång traktorn. ”F S” hade aldrig kört traktorn tidigare, men när sönerna var borta
tänkte han pröva den en dag. Den stod parkerad mot ladugårdsväggen med veven lämnad i. Han tog tag i veven och
drog den runt varpå traktorn startade, men ”F S” hade inte lagt ur växeln så traktorn åkte fram tryckte honom mot
väggen. Hur han kom lös har ingen berättat för mig, men hur han såg ut efteråt, vet de som såg honom, Han var
blåslagen över hela kroppen. Ännu en gång låg han där i kammaren och kved och hade ont i hela sin kropp.
                                             David Brown Cropmaster
De lämnar ”Gammelstället” 1947, som yngste sonen Per övertar. De köper ”Nyhem” av ”Kolkodd-Hjalmar”. Ägare av
Nyhem blir näst äldste sonen Harry. Per köper sedermera Oskar Mattssons hemman.
Hildur och Alfred bor kvar på Nyhem fram till 1963. De flyttar sedan till Handlar Petterssons lilla stuga, bor där till 1966.
Därefter flyttar de till Pensionärshemmet i Svartlå . De sista åren av sin levnad bor de på Edestrand i Harads. Alfred
avlider 1983 och Hildur 1979.
Den äldste sonen Alf lämnar tidigt bygden och flyttar till Österforse i Ångermanland. Där träffar han ”Britti”, Anna-Britta,
de gifter sig och får 4 barn, Sune, Anette, Carina och Mona. Alf avlider 1991
Harry som jag tidigare nämnt, gifter sig med Göta Andersson från Bovallen, de får en son, Jan. De säljer hemmanet till
Rune Karlsson 1963. Flyttar upp till byn, köper huset av Adolf Engfors. Harry avlider 2007. Göta flyttar till Boden
Tredje sonen Östen hittar sin hustru Ragnhild Öhrvall i Långsjön och övertar Ragnhilds hemgård. De får en dotter,
Majvor. Östen avlider 1993 Ragnhild flyttar då till Edestrand och avlider 1995.
Dottern Belina hittar sin levnadskamrat, Ebbe Mattsson från S:a Bredåker. De bor i Heden under många år, men flyttar
till en lägenhet i Boden 2003. De får en dotter och en son: Inger och Ove. Ebbe avlider 2007.
Yngste sonen Per träffar May Lundholm från Degerbäcken. De får två söner och en dotter, Mats, Åsa och Mikael. May
avlider 1970. Per gifter om sig med Monica, de får 3 söner. Dan, Magnus och Mårten . Per flyttar med sin familj till
Mellerud i Dalsland 1988. Ingen av ”Farbro Sundholms” ättlingar bor kvar i Svartlå.

                             /Yngve


 Schackintresserad?                                        Nu är det möjligt att
 "Tänk att inte en enda person av alla i Svartlå spelar                     annonsera ut sitt hus via
 schack. Det är konstigt. Ni kanske bara inte vill vara med i                    vår hemsida
 en schackklubb? Tyvärr är det ju inte lönt att starta upp en
 förening där det bara är familjemedlemmar med, så om
                                                  www.svartla.nu
 ingen hör av sig till mig inom en månad så fortsätter vi att                  Givetvis går det även att
 spela för oss själva här hemma istället. Kom ihåg att                      sätta in en annons:
 kunskap om spelet egentligen inte behövs, bara
 nyfikenhet. Och att åldern inte har någon betydelse.                      ”Hus sökes i Svartlå med
                                                    omnejd”

 Med vänlig hälsning                                         Kontakta Jennie

 Jennie Nilede                                            jennie@jepix.se

 jennie@jepix.se 0921-23120                                      0921-23120
www.svartla.nu
Det är dax att det ska gå att klicka på de kategorier som finns på hemsidan: www.svartla.nu. Vår webmaster Jennie
behöver hjälp att fylla i några luckor under rubriken: "Om Svartlå”
Det som behövs är följande:
1) Aktuell information om byns invånarantal i olika åldersgrupper t.ex.
och hur många hushåll det finns och lite sånt.
2) Vilka aktiviteter pågår varje vecka t.ex.? Gymnastik, syjunta, bagarstugebak med mera? Bidra gärna med trevliga
bilder från dessa aktiviteter.
3) Sammanfattning av byns historia, som det ju finns så mycket info om. När grundlades byn, när fanns
ångbåtsstationen osv. Snälla någon som kan skriva ihop en text!
4) Information om den flora som finns runt Svartlå med omnejd, både de vanliga
växterna och de ovanliga. En lista räcker, men det är klart roligt med mer info om vissa växter om man kan
5) Information om den fauna som finns runt Svartlå, både de vanliga djuren och de ovanliga. En lista räcker, men det
är klart roligt med mer info om vissa djur om man kan
6) Hus till salu. Hur många är det och vilka?


       Titta in på hemsidan och se om det finns något som ni kan bidra med i text och bild!

                          www.svartla.nu


  Nyhet i Byanytt: Tankeborgen Svartlå Fria får en egen plats för information till elever,
               föräldrar och övriga bybor…

     Detta händer i ”Tankeborgen Svartlå Fria” under oktober månad

4/10       Städ- och fixardag inne och ute. Start kl. 10.00.
         Försäljning av hamburgare. Behållningen går till inköp av gymnastikmatta!
7/10       Skolans föräldramöte 18.30
12/10      Konstcafé
         Eleverna säljer fika i samband med en konstutställning
         ( se Kulturrallyveckan)
15/10      Fotografering av barnen i skolan och förskolan.
19/10      Fredsfest (se Kulturrallyveckan)
         Anmälan till middag senast torsdag 16/10 tel. 40013 eller 40093
         Pris middag vuxna 60:- och barn 30:-
22/10      Skolaffären öppen 12.00 – 13.30. Välkommen att köpa paj,
         sallad, kakor och hantverk.
23/10      Förskolans föräldramöte 18.30

  Däck och fälgar säljes!        Dubbelsäng säljes!            Köpes!        Var är husse
 Fyra aluminiumfälgar bultcirkel                                     och matte?
                   180cm bred. Använd i 1år.      Stora Kaninburar (inne/ute),
 4/108 med nya vinterdäck 15”    Mahogny och smide inklusive 2                     Och var är
 Michelin X-Ice. Pris: 4000kr
                                     vattenflaskor och matskålar i
                    sängbord. Pris: 3200kr                       hunden?
                                        porslin samt övriga
     Ring Hanna!              Ring Hanna!            kanintillbehör!     Upphittat:
     070-2068892             070-2068892                         HUNDKOPPEL
                                         I gott skick!
                                         Ring Maria!        i skogen.
                                                      Återfås mot
                                           40070         beskrivning
                                                      Tel. 40019
Kulturrally i Bodens kommun -Aktiviteter i Svartlå

Lördag–Söndag 11/10–12/10 kl. 10.00–14.00
Konstutställning
Lokal: Svartlå skola
Konstnären och hemmasonen Ricky Sandberg
ställer ut målningar och berättar.
Konstcafé Söndag 12/10 kl. 10.00–14.00
(Tankeborgen -Svartlå Fria, Svartlå-Sandträsk Ekonomiska förening)


Lördag 11/10 kl.14.00
Orgelkonsert och musikcafé
Lokal: Missionskyrkan
Konsertorganist Stefan Lönnquist från Kronoby i Österbotten, Finland,
ger orgelkonsert, även solosång ackompanjerad av Andreas Markström
Insamling till Världens barn
(Svartlå Missionsförsamling)


Onsdag 15/10 kl. 18.00 – 20.00
Dialektträff
Lokal: Byalokalen Nornan
Kom och prata och sjung på Överlulebondska!
Dragspelsmusik och kaffeservering
(Svartlå dialektgrupp och Grus i bälgen)


Fredag 17/10 kl. 18.00 – 20.30
Knappafton
Lokal: Byalokalen Nornan
Susanne N. Sondell visar och berättar om sin knappsamling.
Du får höra en del om knappens historia och dess utbredning
i världen, hur man samlar och bedömer knappars ålder, material och värde.
Ta gärna med din knappburk så kan vi göra en genomgång
av den i mån av tid! Kaffeservering
(Svartlå dialektgrupp)


Söndag 19/10 kl. 15.00
Fredsfest
Lokal: Svartlå skola
Skolbarnen bjuder på sång och musik, Rockföreningen underhåller
Försäljning och lotteri. Nepalesisk middag
Behållningen går till Projekt Nepal
(Tankeborgen –Svartlå Fria och Svartlå Rockförening)
              Ett brev bara till kvinnor och tjejer:
                      Hej!
 Jag är nyinflyttad i denna ljuvliga och underbara bygd. Vi stortrivs här! Vi promenerar
ofta omkring och tittar på alla vackra vyer, hus och bondgårdar. Men så tyst och stilla det
 är! Man ser nästan inga människor. Och ingen naturlig mötesplats för kvinnor finns!
 Eftersom jag jobbat för och med kvinnor under ett mycket långt arbetsliv tänker jag ofta
                på Er kvinnor och funderar:
         •Hur står det till? Hur känns det så här inför vintern?
         •Är det bara arbete och plikter som styr Din tillvaro?
              •Vad gör alla kvinnor på fritiden?
             •Vilka träffar och aktiviteter finns i byn?
               •Är det någonting som fattas?
               •Vilka önskemål har just Du?
        •Vad skulle kunna ge inspiration och energi i Din tillvaro?


Ungefär så här har mina tankar och funderingar gått… Själv har jag ett stort intresse av
att restaurera gamla möbler och behandla och måla med gammaldags tekniker som t.ex.
”äggoljetempera” och användning av linolja, men också användning av limfärg för att
måla väggar och tak. Allt detta ligger mig så varmt om hjärtat. Det vill jag gärna berätta
närmare om för Dig!
Jag blev bekant med Karin Harju som också var intresserad av gammaldags
målningsteknik. Kanske finns det andra intresserade kvinnor? Vi tyckte att någonting
borde ordnas bara för oss kvinnor. En träff med möjlighet att umgås i all enkelhet för att
berätta om våra olika intressen, om pågående aktiviteter och kanske önskemål om nya.
   Vi ordnar därför en Kvinnoträff. Måndagen den 17 november kl. 18.oo–21.oo
              med ”drop in” under kvällen.
Jag vet att kvinnor har ett stort ansvar för familjen och svårt att komma ifrån på
kvällarna. Därför ordnar vi ”drop in”! Du kommer när det går! Det viktiga är att Du kan
vara med oss ett litet tag och säga Din mening! Vad kvinnor anser, känner och tycker, är
faktiskt mycket viktigt!
Naturligtvis kommer det att finnas litet ätbart under kvällen, sallad med paj samt kaffe
och kaka, till en billig penning. Eftersom det är ”drop in” kommer ett mer detaljerat
program att meddelas i nästa Byanytt.
               Planera in den 17/11 redan nu!
      Vi ska även ha med annan aktuell information med punkter som:
           -Vilka planer finns för Vårdcentralen i Harads?
          -På vilket sätt kan jag få hjälp via Patientnämnden?


               Välkommen till Kvinnoträffen
                  på ”KerstinBoTorp”!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/22/2011
language:Slovenian
pages:7