Tham tre by WoodyShop

VIEWS: 27 PAGES: 2

More Info
									      Th m tre – ý tư ng                 c áo cho
             không gian hi n              i


S d ng th m tr i sàn làm t cây tre chính là s l a ch n thân thi n v i môi trư ng, ti t
ki m chi phí mà v n có th mang n s m cúng và v     p hi n i cho không gian s ng
c a b n.

Lo i th m tr i sàn làm t cây tre ang ngày càng tr nên ph bi n trong các gia ình còn vì
 b n và nét p r t t nhiên mà các lo i th m làm t v i s i, ch t li u t ng h p…không
có ư c.

Th m tre ã t lâu ã ư c s d ng các nư c châu Á như m t phương pháp gi cho sàn
g m áp hơn và t o c m giác tho i mái cho ôi bàn chân khi b n i chân tr n trên th m.
 Tre có th cung c p m t trong nh ng lo i s i b n nh t trên th gi i và ã ư c s d ng t
hàng ngàn năm qua làm th m, nhà , qu n áo và nhi u     dùng, v t d ng khác n a.
Th m tre có tu i th r t lâu năm, ngay c khi ư c t nh ng v trí thư ng có nhi u
ngư i qua l i thì th m tre cũng ch m m i ôi chút sau m t th i gian dài.
S n ph m noi that fami, noi that 190 mang l i s c s ng cho ngôi nhà c a b n.
Lo i th m này cũng là s l a ch n tuy t v i s d ng trong nhà b p vì nó là m t lo i
ch t xơ t nhiên có kh năng ch u l a t t. Nh ng t m th m tre thư ng không b t b i nên
có th ư c s d ng cho hành lang, phòng b p và phòng gia ình.

Th m tre không ch b n mà nó còn mang n hi u qu trang trí r t t t cho nhi u khu v c
trong m t căn nhà. Ch ng h n như b n có th   t m t t m th m tre trong phòng khách,
ngoài hiên hay khu v c vui chơi gi i trí, thư giãn c a c gia ình…
Th m tre cũng có th ư c s d ng như là m t phong cách trang trí tô i m cho sàn g t
nhiên mang l i m t b u không khí m áp, thân thi n b i sàn g thư ng khá c ng và
mang l i c m giác khá l nh, m t chút i m nh n n t ch t li u tre s trung hoà ư c
nh ng khi m khuy t ó c a sàn g . Thêm n a, c m giác ư c bư c chân trên chi c th m
tre ch c ch n s làm b n c m th y r t b t ng và thú v .

Là m t “ c s n” c a châu Á nhưng gi ây th m tre ã không còn quá xa l v i ngư i
phương Tây và ã nhanh chóng chi m tr n c m tình c a ngư i s d ng. Các lo i th m tre
hi n có trên th trư ng không ch a d ng v màu s c, kích c mà còn có r t nhi u hình
dáng khác nhau cho b n l a ch n phù h p v i s thích và phong cách ki n trúc c a t ng
căn h .
S n ph m noi that fami, noi that 190 mang l i s c s ng cho ngôi nhà c a b n.

								
To top