מנועי חיפוש באינטרנט‎

Document Sample
מנועי חיפוש באינטרנט‎ Powered By Docstoc
					‫מנועי חיפוש‬
 ‫באינטרנט‬
  ‫כתב :עמרי שרון‬
     ‫מהם מנועי חיפוש?‬
‫‪ ‬מנגנון המאפשר גישה למידע ספציפי במארג ה – ‪.WWW‬‬
  ‫‪ ‬הגישה למנועי החיפוש נעשית באחת משתי הדרכים‬
                    ‫הבאות:‬
     ‫‪ ‬הקשת שאילתה הכוללת מילת מפתח אחת או יותר.‬
   ‫‪ ‬בחירה בנושא ותת נושא באמצעות עץ נושאים היררכי.‬
             ‫ישנם שני סוגי מנועי חיפוש:‬    ‫‪‬‬
                         ‫‪ ‬מדריך‬
          ‫‪ ‬מנוע חיפוש – נחלק לשני סוגי משנה:‬
                  ‫‪‬מנוע דור ראשון‬
                   ‫‪‬מנוע דור שני‬
  ‫סוגי מנועי חיפוש - מדריך‬
    ‫‪ ‬מסווג את האתרים השונים על פי נושאים.‬
‫‪ ‬הסיווג מתבצע בצורה ידנית, כלומר יוצרי המנוע‬
‫סורקים את האתרים השונים ב – ‪ ,Web‬קוראים‬
   ‫את הדפים ומסווגים אותם לפי נושאים. לכן‬
   ‫אתר/דף יכול להיות מסווג למספר נושאים.‬
                   ‫דוגמא:‬
 ‫דף מתוך האתר של מוזיאון ה – ‪ Louvre‬בפריז‬
  ‫המתאר את הציור של מונה ליזה, יכול להופיע‬
 ‫תחת הנושא: אמנות ובתוכו מוזיאונים וכמו כן‬
      ‫בתת נושא אומנים או יצירות אמנות.‬
‫מאפייני מנועי חיפוש מסוג מדריך‬
              ‫‪ ‬צורת עדכון ידנית.‬
     ‫‪ ‬כוללים רק אתרים נבחרים בכל נושא.‬
‫‪ ‬בעלי כיסוי קטן יחסית למנועי חיפוש מסוג מנוע‬
                   ‫חיפוש.‬
          ‫‪ ‬מתעדכנים בתדירות נמוכה.‬
        ‫‪ ‬מתאימים לחיפוש מדויק יותר.‬
     ‫‪ ‬דוגמאות למנועי חיפוש מסוג מדריך:‬
            ‫‪www.yahoo.com ‬‬
            ‫‪www.walla.co.il ‬‬
 ‫סוגי מנועי חיפוש – מנוע חיפוש‬
    ‫מסווג את האתרים השונים על פי מילות מפתח‬   ‫‪‬‬
‫הסיווג מתבצע בצורה ממוכנת על ידי תוכנות ה"זוחלות"‬  ‫‪‬‬
   ‫במרחב ה – ‪ web‬בין השרתים עליהם מאוחסנים‬
  ‫הדפים. תוכנות הזחילה נקראות גם גשש או ‪.spider‬‬
‫כאשר הגשש מגיע לאתר חדש הוא בונה מאגר של מילים‬    ‫‪‬‬
‫המופיעות בו בתדירות גבוהה או שמופיעות בכותרת הדף‬
               ‫או בכתובת שלו (‪.)url‬‬
   ‫הגשש מעדכן את הטבלה הענקית שמוחזקת במנוע‬    ‫‪‬‬
     ‫החיפוש במילים שמצא באתר ובכתובותיהן .‬
  ‫ההבדל בין מנוע חיפוש מדור ראשון‬
     ‫למנוע חיפוש מדור שני‬
  ‫‪ ‬למנועי הדור הראשון יש בעיה מרכזית הגורמת‬
‫לקבלת תוצאות רבות לא רלוונטיות: אנשים אינם‬
   ‫משתמשים במילות מפתח אלא בשפה בעלת‬
            ‫סמלים מורכבים יותר.‬
    ‫‪ ‬מנועי הדור השני עושים שימוש בטכניקות‬
  ‫סטטיסטיות על מנת ללמוד את המשתמשים.‬
   ‫בנוסף לטבלה הרגילה שהם מחזיקים בדומה‬
  ‫למנועי חיפוש מהדור הראשון הם מחזיקים גם‬
 ‫ציון רלוונטיות לכל מילה. הציון ישתנה בהתאם‬
   ‫למספר המשתמשים שיבחרו בלינק המסוים.‬
 ‫מאפייני מנועי חיפוש מסוג מנוע‬
       ‫חיפוש‬
                  ‫צורת עדכון מכנית.‬   ‫‪‬‬
    ‫כוללים אתרים רבים בכל נושא, חלק רב מהם לא‬     ‫‪‬‬
                       ‫רלוונטי.‬
   ‫בעלי כיסוי גבוה יחסית למנועי חיפוש מסוג מדריך.‬    ‫‪‬‬
              ‫מתעדכנים בתדירות גבוהה.‬    ‫‪‬‬
             ‫מתאימים לחיפוש רחב יותר.‬     ‫‪‬‬
       ‫דוגמאות למנועי חיפוש מסוג מנוע חיפוש:‬    ‫‪‬‬
                ‫דוגמאות למנועי חיפוש דור‬
‫דוגמאות למנועי חיפוש דור שני:‬      ‫ראשון:‬
    ‫‪www.google.com‬‬
                 ‫‪www.AltaVista.com‬‬
    ‫‪www.DirectHit.com‬‬
                  ‫‪www.lycos.com‬‬
                  ‫‪www.excite.com‬‬
                  ‫‪www.hotbot.com‬‬
 ‫מנועי על – ‪Meta Search Engines‬‬
   ‫‪ ‬מנועי חיפוש המאגדים בתוכם גישה למספר‬
            ‫מנועי חיפוש אחרים.‬
            ‫‪ ‬נחלקים לשני סוגים:‬
  ‫‪ ‬מנועי על המבצעים את השאילתה במספר מנועי‬
  ‫חיפוש ומחזירים תוצאות חיפוש נבחרות מכולם.‬
         ‫דוגמה: ‪www.mamma.com‬‬
   ‫‪ ‬מנועי חיפוש המאפשרים חיפוש מותאם אישית‬
‫באחד או יותר ממנועי החיפוש אליהם יש להם גישה.‬
       ‫דוגמה: ‪www.savvysearch.com‬‬
    ‫מנועי חיפוש ייעודיים‬
‫מרכזים מידע בנושא מסוים בלבד. בעלי תחומי התמחות‬
           ‫צרה.‬
                      ‫דוגמאות:‬
    ‫‪ - www.northernlight.com ‬מנוע המתמחה‬
               ‫בחומרים אקדמאים.‬
‫‪ - www.scour.net ‬מנוע המתמחה בחיפוש תמונות,‬
                ‫קבצי קול, וקליפים.‬
  ‫‪ – www.webmed.com ‬מנוע המתמחה בנושאי‬
                      ‫רפואה.‬
  ‫‪ - www.deja.com ‬מנוע המתמחה בקבוצות דיון‬
                      ‫ברשת.‬
   ‫מנועי חיפוש פנימיים‬
   ‫מנוע חיפוש בתוך אתר ספציפי.‬
                  ‫דוגמאות:‬
‫‪ - www.amazon.com ‬אתר למכירת ספרים‬
                  ‫ברשת.‬
 ‫‪ - www.britannica.com ‬מנוע המתמחה‬
    ‫בחיפוש תמונות, קבצי קול, וקליפים.‬
  ‫צורת החיפוש במנועי חיפוש‬
   ‫‪ ‬רשימת נושאים ותתי-נושאים - גלישה בתוך עץ‬
     ‫הנושאים המוצע עד למציאת המידע הרצוי.‬
  ‫‪ ‬מילות מפתח - כתיבת מילת מפתח אחת או יותר‬
            ‫המתארת את הנושא לחיפוש.‬
 ‫‪ ‬שפה טבעית - כתיבת שאלה המנוסחת בשפה טבעית‬
           ‫לצורך הצגת שאילתה לחיפוש.‬
         ‫מנועים המאפשרים כתיבת שאלות:‬
             ‫‪www.askjeeves.com ‬‬
              ‫‪www.altavista.com ‬‬
‫‪ ‬סינון – שימוש באפשרויות סינון נוספות כמו שפה, זמן,‬
                   ‫סווג אתר וכו'.‬
 ‫כיצד לחפש? כללים וטיפים‬
   ‫‪ ‬שימוש בגרשיים – יגרום לכך שימצאו רק‬
  ‫תוצאות התואמות את המילים באותו הסדר‬
  ‫בדיוק כפי שמופיעות בין הגרשיים. דוגמה:‬
‫”‪ ,“Michael Jordan‬יגרום לכך שרק אתרים‬
  ‫המכילים את שתי המילים זו ליד זו, יופיעו‬
              ‫בתוצאות החיפוש.‬
‫‪ ‬סימן פלוס - הוספת + לפני המילה תגרום לכך‬
 ‫שהמילה תופיע בכל תוצאות החיפוש. דוגמה:‬
  ‫‪ ,police +sting‬תגרום לכך שבכל תוצאות‬
 ‫החיפוש של ‪ police‬תופיע גם המילה ‪.sting‬‬
  ‫כיצד לחפש? כללים וטיפים‬
  ‫‪ ‬סימן מינוס - הוספת - לפני המילה תגרום לכך‬
‫שהמילה לא תופיע בכל תוצאות החיפוש. דוגמה:‬
 ‫‪ ,python -monty‬תגרום לכך שבכל תוצאות‬
‫החיפוש של ‪ python‬לא תופיע המילה ‪.monty‬‬
   ‫‪ - t: ‬הוספת :‪ t‬לפני מילת החיפוש תגביל את‬
    ‫החיפוש לכותרות האתרים בלבד. דוגמה:‬
‫”‪ ,t:”david bowie‬תגביל את חיפוש שם הזמר‬
            ‫רק לכותרות האתרים.‬
  ‫כיצד לחפש? כללים וטיפים‬
 ‫‪ - u: ‬הוספת :‪ u‬לפני מילת החיפוש תגביל את‬
    ‫החיפוש לכתובות האתרים בלבד. דוגמה:‬
  ‫‪ ,u:intel‬תגביל את החיפוש לכתובות (‪)url‬‬
                ‫האתרים בלבד.‬
 ‫‪ - * ‬הוספת * בצידה הימני של מילה תגרום לכך‬
‫שתוצאות החיפוש יכילו מילה שמתחילה במילה‬
            ‫שמשמאל ל - *. דוגמה:‬
 ‫*‪ ,cap‬תגרום לכך שבתוצאות החיפוש תופיע‬
 ‫מילה שמתחילה ב – ‪ .cap‬למשל: ,‪cap, caps‬‬
         ‫‪.capabilities, capacitors‬‬
 ‫כיצד לחפש? כללים וטיפים‬
 ‫‪ – AND ‬תחזיר את כל המילים המחוברות‬
       ‫ביניהן בביטוי ‪ .AND‬דוגמה:‬
‫‪ ,amsterdam AND hotel‬תחזיר תוצאות‬
 ‫הכוללות גם את המילה אמסטרדם וגם את‬
              ‫המילה מלון.‬
 ‫‪ – OR ‬תחזיר את אחת מהמילים המחוברות‬
        ‫ביניהן בביטוי ‪ .OR‬דוגמה:‬
 ‫‪ , amsterdam OR hotel‬תחזיר תוצאות‬
‫הכוללות את המילה אמסטרדם או את המילה‬
                 ‫מלון.‬
  ‫כיצד לחפש? כללים וטיפים‬
   ‫סוגריים – שימוש בסוגריים בשילוב עם אופרטורים‬  ‫‪‬‬
 ‫לוגיים (‪ ,)AND, OR‬ימקד יותר את החיפוש. דוגמה:‬
   ‫)”‪+lyrics +(“david bowie” OR “lou reed‬‬
‫יחזיר את כל האתרים שמופיעה בהם המילה ‪ lyrics‬וגם‬
        ‫המילים ‪ ,david bowie‬או ‪.lou reed‬‬
       ‫השתמש לפחות בשני מנועי חיפוש שונים.‬   ‫‪‬‬
           ‫התאם את מנוע החיפוש לנושא.‬   ‫‪‬‬
    ‫בדוק בעזרה של המנוע כדי לברר אילו כלי חיפוש‬  ‫‪‬‬
                    ‫אפשריים בו.‬

				
DOCUMENT INFO