BORANG MO1

Document Sample
BORANG MO1 Powered By Docstoc
					              BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
               KEJOHANAN HOKI BAWAH 18 TAHUN
                 SEKOLAH BERASRAMA PENUH
KEJOHANAN HOKI
SBP KEBANGSAAN  2011    PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE-6 / 2011


NAMA PASUKAN
NAMA PEMAIN                                         SILA SERTAKAN
ALAMAT PEMAIN                                          GAMBAR
(RUMAH)                                            BERUKURAN
NO KAD PENGENALAN               NO.TELEFON(RUMAH)                 PASPORT
TINGKATAN                   TARIKH DAFTAR SEK.
NO. PENDAFTARAN SEK.

             AKUAN KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA/WARDEN ASRAMA
NAMA IBU BAPA / PENJAGA
/WARDEN ASRAMA
                                         NO.KP
NO TELEFON BIMBIT

Saya ibu/bapa/penjaga /warden asrama kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar
dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak saya/pelajar saya didaftarkan sebagai pemain hoki
bawah 18 tahun untuk pasukan hoki________________________________________________dan bersetuju
mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-Pekeliling dan syarat-syarat mengenai
pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan
mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.


Tanda tangan:_______________________________              Tarikh:_____________________

               AKUAN GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAMA                                  NO.TELEFON SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

_____________________________________________             Tarikh:_____________________
    (Tanda tangan dan Cop Resmi)                AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN PENGETUA
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Hoki Sekolah Berasrama Penuh Bawah 18
Tahun Peringkat Zon Timur Ke-6 Tahun 2011 dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah
benar


_________________________________________             ______________________________________
      Pengurus Pasukan                           Pengetua

Nama     :                          Cop rasmi :
No.KP    :
Tarikh    :                          Tarikh   :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:86
posted:3/21/2011
language:Malay
pages:1
Description: BORANG PENDAFTARAN PASUKAN KEJOHANAN HOKI BAWAH 18 TAHUN SEKOLAH BERASRAMA PENUH PERINGKAT KEBANGSAAN KALI KE-6 / 2011
kamal0220 kamal0220
About