AUSTRALIA A NGUYEN by nikeborome

VIEWS: 425 PAGES: 251

									A NGUYEN TRADING COMPANY LTD
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-5
Add    :  No.7, C18 Street, Ward 12, Tan
        Binh District, Hcmc, Vietnam
Tel    :  +84-8-8116999
Fax    :  +84-8-9481433
Email   :  sangya@hcm.vnn.vn

A NGUYEN TRADING COMPANY LIMITED is the Sole Agent of ORGAN Industrial Sewing Machine Needles –
Knitting Needles and Sprayway – Aerosols for sewing & embroidery trades. Our principle products include
industrial sewing machine needles, knitting needles and aerosol products that are used in the garment i ndustry.
Our strategy is to build long-term partnerships with our customers. With their support we aim to maximize the
potential of our business through a combination of enhanced quality of service, creative marketing, innovative
pricing and cost efficiency. Especially with our strong sales staff we will help you solve all your problems on the
production-line. Please do not hesitate to contact us we are always ready to help.

Công ty TNHH Thƣơng Mại Á Nguyên là tổng đại lý của kim máy may công nghiệp và kim dệt nhãn hiệu ORGAN
của Nhật và sản phẩm bình xịt nhãn hiệu Sprayway của Mỹ. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm kim máy
may công nghiệp, kim máy dệt và các sản phẩm bình xịt dùng trong ngành may thêu. Chiến lƣợc của chúng tôi
là xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng. Với sự hỗ trợ từ khách hàng, chúng tôi sẽ nhắm đến phát huy tối
đa tiềm năng của chúng tôi thông qua hệ thống dịch vụ chất lƣợng cao, chiến lƣợc marketing sáng tạo, giá cả
cạnh tranh và chi phí hiệu quả.Đặc biệt, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách
giải quyết các vấn đề trong quá trình may. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi một cơ hội phục vụ
các bạn!

Products to be displayed:
Industrial sewing machine needles
Knitting needles
Aerosol products used in Garment Industry.

Kim máy may công nghiệp
Kim máy dệt
Sản phẩm bình xịt dùng trong ngành may thêu.
ADSALE PUBLISHING LIMITED
Add    :  6th Floor, 321 Java Road,
        North Point, Hong Kong
Tel    :  +852-28118897
Fax    :  +852-25165119
Email   :  cta.ata@adsale.com.hk

Adsale Publishing Limited publishes trade magazines to foster trade between P.R. China and other countries.
Amongst are Journal for Asia on Textile & Apparel (ATA) and China Textile & Apparel (CTA). They are the
premier trade magazines for the Asia and China textile and apparel industries.

Công ty Adsale Publishing Limited chuyên xuất bản các tạp chí khuyến khích phát triển thƣơng mại giữa Quốc
Gia Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Các ấn phẩm củq chúng tôi có Journal for Asia on Textile &
Apparel (ATA) và China Textile & Apparel (CTA). Đây là các ấn phẩm đứng đầu các tạp chí tại vùng Châu Á và
Trung Quốc chuyên về ngành công nghiệp dệt may.

Products to be displayed:
ATA – Journal for Asia on Textile & Apparel,
                              9
CTA – China Textile & Apparel
                10
AMANN ASIA LIMITED
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-1B
Add    :  Uint 17-18, 31/F, Tower 1,
        Millennium City 1, 388 Kwun Tong Rd.,
        Kowloon Hong Kong
Tel    :  852-2345-6090
Fax    :  852-2389-0236
Email   :  info.hk@amann.com

AMANN has been established since 1854. AMANN is seen across the world as synonymous with sewing
perfection.


The entire enterprise is certified according to the strict criteria of DIN EN ISO 9001. In addition, the Augsburg
production site is certified according to the environmental management system DIN EN ISO 14001.

Công ty AMANN đƣợc thành lập từ năm 1854 . Công ty AMANN có danh tiếng khắp nơi trên thế giới với các sản
phẩm tuyệt hảo chuyên về chỉ may.
Công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng DIN EN ISO 9001. Thêm nữa, vùng sản xuất của
chúng tôi tại Augsburg cũng đã nhận đƣợc chứng nhận về môi trƣờng “environmental management system DIN
EN ISO 14001”.

Products to be displayed:
Our high performance products include industrial sewing threads and embroidery threads, with large range of
sizes, colours and make-ups.

Các lọai chỉ may công nghiệp, các lọai chỉ thêu với nhiều kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc.
ATA VIETNAM COMPANY LIMITED
Hall No: 2 Booth No: 2G-3
Add: So 10 Day M4, Lo TT6, Bac Linh Dam, Hanoi
Tel: +84.4 .6416.555
Fax: +84.4.6416.529
Email: info@atvietnam.vn

HCM office :
Add: 515A Le Van Khuong, Khu pho 5,
   P.Hiep Thanh, Q.12, TP. HCM

We are supply CAD / CAM for garment industry such as Tukatech cad, Algotex plotter, digitizer, Takatori cut ter

Products to be displayed :
CAD / CAM for garment industry
                             11
AVANTEC DE FRANCESCHI
Hall No.  :  1        Booth No : 1C-1A
Add    :  Via dell‟ Artigianato, 24 Mason
        Vic. no (VI) Italy
Tel    :  +39-0424-411152
Fax    :  +39-0424-708186
Email   :  info@avantecitaly.com

“AVANTEC-DE FRANCESHI” is a young and dynamic reality that holds inside one single Company tow Historcal
and Important Trade Marks of the sector of machines for Washing, Dyeing and Finishing treatments of ready
made garments. AVANTEC-DE FRANCESCHI is present in all the 5 Continents from Argentina to China, from the
United States to Russia, from Mexico to India and with more than 3.000 sold machines it is a leader Company of
the market.

Công ty “AVANTEC-DE FRANCESHI” là một doanh nghiệp trẻ và năng động sở hữu các thƣơng hiệu “Historcal
and Important Trade Marks” kinh doanh các lọai máy nhƣ: máy giặt, nhuộm màu và xử lý hòan tất sản phẩm may
mặc. Sản phẩm của công ty AVANTEC-DE FRANCESCHI hiện có mặt tại thị trƣờng của 5 châu lục từ Argentina
đến Trung Quốc, từ Mỹ đến Nga và từ Mexico đến Ấn Độ với hơn 3.000 máy các lọai đã đƣợc bán ra, công ty
chúng tôi hiện đang dẫn đầu trên thị trƣờng.

Products to be displayed:
Garment washing and dyeing machine

Máy giặt – nhuộm màu
                            12
AVCO VIETNAM CO., LTD
Hall No.  :  4       Booth No : 4C-4
Add    :  28 Phan Liem Street, District 1, Ho Chi
        Minh City, Vietnam
Tel    :  +84 8 8208 942
Fax    :  +84 8 8208 943
Email   :  avcovietnam@avcovietnam.com.vn

Plant   : Road No.2, Nhon Trach 1 IZ, Dong Nai Province, Vietnam

Head Office : AVCOCHEM.
Add    : 2 Kaufman St., Tel-Aviv 68012, Israel
Tel    : +972-3-5163 834
Fax    : +972-3-5164 221
Website : www.avcochem.com

Established in 2005, Avco Vietnam Co., Ltd (Avco Vietnam) is a member of Avcochem ‟s Group of Companies,
focus on manufacturing Innovative Chemicals For TEXTILE AUXILIARIES; GARMENT WASHING, and
INDUSTRIAL & INSTITUTINOAL CLEANING industries on the basis of:
+ Full range of products/ applications which are environmental friendly, bio-degradable, GOTS approved.
+ Products are tested according to the severe AATCC, ISO and DIN international standards.
+ R&D – improves existing products/ development of new products to maintain innovative approach to the
constantly changing markets.
+ Value Innovation via products customization and technical support

Thành lập năm 2005, cty TNHH Avco Việt Nam (Avco Vietnam), là một thành viên trong tập đoàn các Công ty
của Avcochem, chuyên sản xuất các SẢN PHẨM HÓA CHẤT sáng tạo cho các ngành CÔNG NGHIỆP DỆT MAY,
WASH, & NGÀNH GIặT ỦI, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, GIA DỤNG trên nền tảng:
+ Dãy sản phẩm đa dạng thân thiện với môi trƣờng có khả năng phân hủy sinh học, đƣợc chứng nhận của
GOTS
+ Mọi sản phẩm đều đƣợc kiểm nghiệm theo hệ thống tiêu chuẩn AATCC, ISO & DIN
+ Bộ phận Nghiên Cứu Phát Triển luôn cải tiến và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng sự thay đổi không ngừng
của thị trƣờng.
+ Gia tăng giá trị sản phẩm với sản phẩm tƣơng thích và hỗ trợ kỹ thuật

Products to be displayed:
TEXTILE AUXILIARIES: wide range product from preparation to finishing auxiliaries suitable for fashion-wear,
home textiles and technical fabrics produced with all kinds of textile fibers, various textile machines.

GARMENT WASHING SPECIALTY CHEMICALS: Value added chemical product range for desizing, enzyme-
wash, garment dyeing and finishing in order to obtain fashionable and updated finishing effects

LAUNDRY & CLEANING Environmental friendly Home care, Industrial & Institutional cleaning chemicals for:
Housekeeping, Kitchen & Laundry.


HÓA CHẤT TRỢ NGÀNH DỆT: Dãy sản phẩm đa dụng cho các quá trình từ tiền xử lí đến xử lý hoàn tất; phù
hợp với mọi loại vải sử dụng trong may mặc thời trang, gia dụng và kỹ thuật, đƣợc dệt từ các loại xơ sợi và sử
lý bằng nhiều loại thiết bị khác nhau trong các qui trình nhuộm và hoàn tất.

HÓA CHẤT NGÀNH WASH: Dãy sản phẩm Trợ chất cho các qui trình rũ hồ, wash enzyme, nhuộm quần áo và
xử lí hoàn tất hàng may mặc để đạt đƣợc các hiệu ứng về thời trang tiên tiến.

HÓA CHẤT GIẶT ỦI & TẨY RỬA: Dãy sản phẩm thân thiện môi trƣờng cho Vệ Sinh Gia dụng & Công Nghiệp
cho: Bộ phận Buồng, ộ phận ếp, Giặt ủi.
                              13
BE.MA.TEX SRL.
Hall No.  :  2       Booth No : 2D-5
Add    :  Via Q.Sella N.50 – 13855 Valdengo
        (Biella) Italy
Tel    :  +39-015-882-110
Fax    :  +39-015-881-548
Email   :  bematex@bematex.com

Textile machinery trade and spare parts, the certitude of certified and guaranteed second-hand machinery for
any request

Chuyên kinh doanh các lọai thiết bi và phụ tùng ngành dệt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về các loại thiết
bị đã qua sử dụng với chất lƣợng đảm bảo.

Products to be displayed:
Preparation - Spinning - Winding - Assembling - Twisting - Reeling - Fancy and Spare Parts

Hệ thống chuẩn bị sản xuất – Thiết bị sợi con – Đánh ống – Xe guồng – Đánh sợi kiểu và các lọai phụ tùng khác.
BEIJING TOPTIDE SUN TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  4       Booth No : 4A-1
Add    :  Food Industrial Park West Area No.6
        Tongzhou Beijing China
Tel    :  +86-10-61525992
Fax    :  +86-10-61525987
Email   :  Toptide_vietnam@163.com

Vietnam Office :
BEIJING TOPTIDE SUN TEXTILE CO., LTD
Add   : 40/12 Lam Son street, Ward 2, Tan
       Binh District, HCM City, Vietnam
Tel   : +84-8-8486958
Fax   : +84-8-8486957
Email  : Toptide_vietnam@163.com

We are specialized manufacturer of garment accessories, especially pocketing, and waistband, which are widely
used in suits and pants. We can provide Pocketing, Waistband, Interlining, Linings etc as per customer‟s
description. If you are interested in a these interested in these product s, please advise the content, construction,
color and other information. We‟ll reply your inquiry or make sample as soon as possible.

Là công ty chuyên sản xuất nguyên phụ liệu may mặc, đặc biệt là sản phẩm vải lót túi và lót lƣng quần. Ngoài ra
công ty chúng tôi còn có thể căn cứ vào yêu cầu khách hàng cung cấp nhứng sản phẩm về các loại vải lót, các
loại mếch lót v.v. Nếu quý khách có nhu cầu, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thành phần, kết cấu, màu sắc
và những thông tin liên quan của sản phẩm, chúng tôi sẽ liên lạc hoặc làm mẫu theo yêu cầu của quý khách
trong thời gian sớm nhất.

Products to be displayed:
Poketing, Waistband, Interlining, Linings, others
                              14
BELL NEW CERAMICS
CO., LTD.
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-13
Add    :  No. 60, Ying Tao Road,
        Ying Ko Chen, Taipei Hsien, 239,
        Taiwan
Tel    :  +866-2-26795215-6
Fax    :  +866-2-2679-2130
Email   :  bellcera@bellcera.com

With more than 30 years experience in this field, BNC‟s customers including major synthetic Fiber company,
Textile company, Twisting and Knitting company who are using BARMAG, MURATA, ICBT, RPR, SCRAGG,
TEIJIN machines all over the world.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may, khách hàng của công ty chúng tôi bao gồm:
Các công ty lớn trong lĩnh vực xơ synthetic fiber, các công ty dệt, các công ty xe sợi và công ty dệt kim có sử
dụng các lọai máy BARMAG, MURATA, ICBT, RPR, SCRAGG, TEIJIN trên khắp thế giới .

Products to be displayed:
Air Texturising And Interlacing Jet,
Yarn Guide For Spinning M/C.
Yarn Guide For DTY M/C

Thiết bị Air Texturising and interlacing Jet
Thiết bị dẫn sợi - Yarn Guide - dùng trong nhà máy sợi con.
Thiết bị dẫn sợi - Yarn guide for DTY M/CBENNINGER AG. (SWITZERLAND)
participating under Peja Vietnam
Hall No  :  1   Booth No: 1C-3
Add    :  9240 Uzwil / Switzerland
Tel    :  +41 71 955 85 85
Fax    :  +41 71 955 87 47
E-mail   :  beninfo@benninger.ch

Agents   :  Peja              Vietnam,            HCMC              Office
Add    :  2 Ngo Duc Ke Street,
        Unit 806 Melinh Point,
        District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    :  +84-8-8293503
Fax    :  +84-8-8251021

         Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    :  8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
        District, Hanoi, Vietnam
Tel    :  +84-4-8244627
Fax    :  +84-4-8244628
E-mail   :  info@pejavietnam.com
Website  :  www.pejavietnam.com


Textile Finishing Ranges - Continuous Open Width - (Desizing,-Scouring, Bleaching, Washing, Mercerizing,
Dyeing / CPB....) - for woven fabric and knitted goods. Specialty machinery for Industrial fabrics (Airbags.......).

Các dây chuyền xử lý hoàn tất - liên tục dạng mở khổ -(Rũ Hồ, Nấu, Tẩy, Giặt, Làm Bóng, Nhuộm liên
tục/Nhuộm Ủ Lạnh CP , vv…) dùng để xử lý hoàn tất các loại vải dệt thoi và vải dệt kim. enninger cũng cung cấp
các loại máy chuyên dụng dùng cho sản xuất vải công nghiệp (túi khí ….)

                             15
Sản phẩm mới:
Dây chuyền xử lý hoàn tất liên tục vải dệt kim của Benninger hiệu quả kinh tế cao, phù hợp cho sản xuất với công
suất tối thiểu 5 tấn/ngày trở lên.
BENTEX TRADING
Hall No: 2       Booth No: 2B-3
Add: 31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11,
   Hochiminh City, Vietnam.
Tel : 84-8-2642199
Fax: 84-8-2642202
Email: Bentex@viettel.vn

Hanoi office:
Add: 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-6410100
Fax : 84-4-6410098
Mobile : 84-97 97 97 180

Dear Our Distinguished Customers,
We are pleased to introduce ourselves - Bentex Trading Ltd. - a Canadian trading company.
Launched a market survey in Vietnam seven years‟ ago and set up representative office in Vietnam in 2004, entex
have built up a strong team of overseas Vietnamese and Chinese along with experienced local Vietnamese personnel.
This ensures excellent communication, whether in Vietnamese, Chinese or English.
Bentex Trading Ltd. sets itself high standards to provide the best quality textile machinery and services to its valued
customers. Guidance and support is given towards a modern and profitable production with the innovative and top
quality product ranges represented by Bentex:

  -  Rieter – Switzerland - System supply for spun yarn spinning system
  -  Morrison Textile machinery Co.- USA- designing, building and servicing quality fabrics preparation ranges,
    chain mercerizing ranges and pad steam dye ranges, Indigo rope dyeing sytem and denim finishing range.
  -  Hong Yan Engineering co.,Ltd. – Taiwan – Design, manufacturing, supply, installation, know how transfer for
    outstanding Air conditioning system
  -  Zweigle Textilemaschinen GmbH & Co. KG – Germany – Manufacturing and supply full range of Laboratory
    equipment for Textile Industry
  -  Giuseppe Crespi – Italy – Design, manufacturing, supply, installation various kinds of sliver can, trolleys, tubes
    for textile industry.
Should you have any questions and inquiry, please contact to our Agent in Vietnam

Thƣa quý khách hàng,
Chúng tôi xin hân hạnh tự giới thiệu đến quý khách hàng Công ty Bentex Trading Ltd – một công ty của Canada.
Công ty Bentex Trading Ltd bắt đầu khảo sát thị trƣờng Việt Nam từ 7 năm qua, đã thiết lập Văn phòng đại diện tại
Việt Nam từ năm 2004. Kể từ đó entex Trading đã thiết lập một đội ngũ năng động với nhiều thành viên là thƣơng
nhân Việt kiều và Đài Loan từ nƣớc ngoài cùng với những thành viên nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam. Điều này đảm
bải một mối liên lạc tuyệt với giữa Bentex Trading với toàn thể quý khách hàng cho dù bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay
tiếng Hoa.
Công ty Bentex Tradong Ltd sẽ thiết lập một chuẩn mực cao để đem đến quý khác hàng những thiết bị trong ngành
Kéo sợi, Dệt, Nhuộm, hoàn tất vải có chất lƣợng cao cùng với những dịch vụ hoàn hảo cho toàn thể khách hàng của
chúng tôi. entex Trading xin đƣợc trình bày đến quý khác hàng loạt sản phẩm thiết bị mang tính hiện đại , chất
lƣợng cao nhất, đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất cho những dự án của quý Công ty nhƣ sau:
  -  Rieter – Thụy Sỹ - Nhà sản xuất toàn bộ thiết bị cho dây chuyền máy kéo sợi cao cấp của Thụy Sỹ.
  -  Morrison Textile machinery Co – USA – Nhà thiết kế, sản xuất, cung cấp và dịch vụ chuyển giao công nghệ
    cho dây chuyền máy chuẩn bị, máy nhuộm Chƣng hơi (cho cotton), máy làm bóng dạng băng chuyền xích,
    máy nhuộm Indigo dạng thừng và Dây chuyền máy Hoàn tất vải Denim cao cấp.
  -  Hong Yan Engineering co Ltd – Taiwan – Thiết kế, sản xuất, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho
    Hệ thống điều không hoàn hảo cho các nhà máy thuộc ngành Dệt, sợi, filament, v.v.
  -  Zweigle Textilemaschinen Gmbh & Co Kg – Germany – Sản xuất và cung cấp toàn bộ dây chuyền máy thí
    nghiệm cho phòng thí nghiệm thuộc ngành Dệt, kéo sợi, nhuộm hoàn tất.
  -  Giuseppe Crepsi – Italy – Thiết kế, sản xuất, cung cấp, lắp đặt tất cả các loại thùng cúi, các loại xe đẩy và
    ống dùng trong ngành sợi, dệt nhuộm.
                              16
Bentex kính mong nhận đƣợc bất kỳ yêu cầu nào của quý khách hàng liên quan đến kỹ thuật thiết kế dây chuyền sợi,
hoặc đơn chào hàng thông qua các địa chỉ liên lạc của Bentex
                           17
BEST MACHINERY CO., LTD (BEIJING ZHONGHENG ALLIANCE
INTERNATIONAL CO., LTD)
Hall No.  :  1      Booth No : 1F-7
Add    :  Rm.B-606 Botai International
        No.122 Nan Hu Dong Yuan Chaoyang
        Beijing China
Tel    :  +86-10-64756140/64736882
Fax    :  +86-10-64756913
Email   :  LMYANG_2002@263.NET

The ring spinning frame produced by best machinery company ltd. is a comprehensive technology inte grated with
the advanced ring spinning frames both at home and abroad. It is the best quality spinning machinery with its
exclusive creativity, it is suitable for spinning pure cotton, chemical fibres and their blends for both weaving and
knitting yarns.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất khung sợi con kiểu nồi khuyên. Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hiện
đại trong việc sản xuất các lọai khung máy sợi con kiểu nồi khuyên sử dụng trong thị trƣờng nội địa và thị trƣờng
nƣớc ngòai. Sản phẩm của chúng tôi có chất lƣợng cao, phù hợp cho quá trình gia công sợi con coton thiên
nhiên, sợi xơ nhân tạo và tổng hợp trong dệt thoi lẫn dệt kim.

Products to be displayed:
Ring spinning frame, o.e.machine, and combing machine. We are also able to organize complete project from
blowroom to winding machine and also Dust filter and Air condition system.

Khung máy sợi con “Ring spinning frame”, máy sợi o.e., và máy liên hợp “combing machine”.
BOSCH ELECTROMECHANIC EQUIPMENT CO., LTD
Hall No.  :  1      Booth No : 1H-4
Add    :  Tongsha Scien-Tech Garden
        Dongcheng Dongguan Guangdong
        523012, China
Tel    :  +86-769-88990608 +84-909206780
Fax    :  +86-769-23162145
Email   :  gbosch@gbosch.cn
Website  :  www.gbosch.cn

We specialize in manufacturing various high performance engineering adhesives and sealants for Automobile and
Industry.
We manufacture the products under strict quality control environment and test each batch according to internal
specifications. To ensure our quality, meet customers' needs and constantly improve company performances,
Darbond set up a quality management system according to CE certificate of Europe, and got many certificate s in
China, We provide customers a whole service from design, manufacture to repair. Our laser equipments can
satisfy the demand of many industries.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các lọai chất dính và chất keo kỹ thuật cao dùng ngành công
nghiệp                và              ngành              Automobile.
Chúng tôi họat động theo phƣơng châm kiểm sóat chất lƣợng an tòan môi trƣờng và kiểm tra sản phẩm theo
tiêu chuẩn phát triển bền vững. Để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát
triển công ty, Darbond đã thiết lập hệ thống quản trị chất lƣợng theo tiêu chuẩn chất lƣợng Châu Âu - CE
certificate of Europe, và công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc các chứng nhận chất lƣợng của Trung Quốc .
Công ty chúng tôi có thể cung cấp đến khách hàng các lọai dịch vụ từ việc thiết kế, sản xuất và sửa chữa. Các
lọai thiết bị laser của chúng tôi có thể làm thỏa mãn tất cả khách hàng trong các ngành công nghiệp khác nhau.                              18
19
BRACKER – BERKOL
Hall No: 6   Booth No: 6D-6
Add: Obermattstrasse 65 CH-8330 Pfaffikon Zurich Switzeland.
Tel: +41 44 953 14 14
Fax: +41 44 953 14 90
Email: sales@bracker.ch
Web: www.bracker.ch

Vietnam Agents: KHOI MINH CO LTD
Add: 523 Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh Dist, Hcmc, Vietnam.
Tel: 84-8-9717109
Fax: 84-8-9717110
Email: info@timelyw.com

Distributor of Bracker and Berkol products
  -  Rings and traveller
  -  Spinning tube
  -  Traveller inserting tool
  -  Fluff remover
  -  Cots and Aprons
  -  Cots grinding machine
  -  Testing instruments

Nhà phân phối các sản phẩm của racker &    erkol – Thụy Sĩ
  -  Nồi & Khuyên
  -  Suốt máy sợi con
  -  Súng bắn khuyên
  -  Súng vệ sinh
  -  Vòng da – Suốt cao su
  -  Máy mài suốt
  -  Dụng cụ đo

Products to be displayed:
Brochure, catalogue, leaflet, Ring Spinning Tube, Apron, Cots

Catalo, tờ bƣớm, nồi…suốt nhựa, vòng da, suốt
                             20
BRAZZOLI S.P.A.
Hall No.: 2   BoothNo.: 2E-1
Add. : Via alla Chiesa, 41, 20030 Senago, Milano, Italy
Tel. : 39-02-990192.1
Fax : 39-02-9989627
Contact: Mr. Gigi Ubiali / Representative

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
Add.:  Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, Hcmc, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn


Business Activity:
Since 50 years BRAZZOLI spa, made in Italy, is leader manufacturer of dyeing machinery with high technological
content, for fabrics running in rope form.

New beam-jigger concept creation

Headquarter, R&D, production, sales, post-saleservice are located at Senago, near Milan.

Thành lập tại ITALY cách đây 50 năm, Công ty RAZZOLI Spa là nhà chế tạo Máy nhuộm hàng đầu với công nghệ
cao, dùng cho nhuộm vải dạng dây (Rope) và Máy Nhuộm Trục Beam, Máy Nhuộm Jigger thiết kế sáng tạo.

Trụ sở chính, Bộ phận nghiên cứu phát triển, Xƣởng chế tạo, Bộ phận bán hàng, Bộ phận dịch vụ hậu mãi… tất cả
đều đƣợc đặt tại SENAGO gần thành phố MILAN.
BRUGMAN HOLLAND
Hall No.  :  2       Booth No : 2A-3
Add    :  Textielstraat 34 – 7575 CA Oldenzaal
        The Netherlands
Tel    :  +31-541-571-960
Fax    :  +31-541-571-962
Email   :  sales@brugman-holland.nl

Agent   :  Q.M.C.
Add    :  1/124 Thuy Khue Hanoi Vietnam
Fax    :  +84-4-8474756
Email   :  qmcoffice@fpt.vn

The Brugman production program covers the entire area of pre-treatment of woven fabrics of any kind. Production
program: Washing, Bleaching, Mercerizing, Dyeing, Drying, Polyester Pre-treatment ranges

Công ty Brugman chuyên về sản xuất các lọai thiết bị phục vụ cho quá trình tiền xử lý dùng cho tất cả các lọai vải
dệt thoi. Chƣơng trình cung cấp của chúng tôi bao gồm: Dây chuyền giặt, nấu tẩy, làm bóng, sấy, nhuộm, tiềm
xử lý các sản phẩm về Polyester
                             21
BRÜCKNER TEXTILE TECHNOLOGIES
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-1D
Add    :  Benzstr 8-10, 71229 Leonberg
        Germany
Tel    :  +49-7152-120
Fax    :  +49-7152-129254
Email   :  mail@brueckner-tm.de

Brückner plan, build and install ranges for dry finishing of tex tiles. Planning, design, manufacture, assembly and
after-sales service – innovative system-based solutions – made in Germany – from one supplier – from Brückner.
Brückner machines produce high quality. With over 130 systems and ranges supplied every year, Brückner is the
leading international manufacturer.

Công ty Brückner chúng tôi chuyên về thiết kế, xây dựng và lắp đặt cho dây chuyền sản xuất hòan tất sấy khô
trong ngành dệt. Công ty ucker cũng chuyên về lên kế họach, thiết kế, sản xuất, lắp ráp và thực hiện dịch vụ
hậu mãi – có hệ thống thiết bị tiên tiến có xuất xứ từ Đức.
Các lọai máy của công ty Brückner sản xuất các sản phẩm đạt chất lƣợng. Với hơn 130 hệ thống thiết bị và dây
chuyền đã đƣợc cung ứng hàng năm, Công ty rückner là doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu trên thì trƣờng quốc
tế.
BUSER PRINT SYSTEMS LTD
Hall No: 2       Booth No: 2C-2
Add: CH-3428 Wiler, Switzerland
Tel : 41(0)32 666 22 22
Fax: 41(0)32 666 22 00
Email: sales@buser.ch
Website: www.buser.ch

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,  Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

Buser Print Systems LTD., has researched and produced printing machine for 80 years. Buser as a brand is the head
of The industry of Textile‟s Printing, user offers F8 Flat machine and R6 Rotary machine, D4 Dryer, Sampling Tables
and Accessories. Buser will give the customers an excellent quality, reasonable price and better service.

Buser Print Systems LTD nghiên cứu và sản xuất máy in từ hơn 80 năm nay. user là nhãn hiệu hàng đầu trong
công nghiệp in của ngành dệt. Các loại sản phẩm hiện user đang sản xuất và chào hàng là máy in phẳng F8, máy in
lƣới quay R6, máy sấy D4, bàn chuẩn bị mẫu in và các phụ tùng. user mang đến cho khách hàng chất lƣợng sản
phẩm tuyệt vời, giá cả phải chăng và dịch vụ tốt.
                             22
C.ILLIES & CO.
Handelsgesellschaft mbH
Hall No  :  1       Booth No. : 1G-2
Add    :    Valentinskamp 18
         20354 Hamburg, Germany
Tel    :    +49-40-359030
Fax    :    +49-40-35903245/246
Email   :    Hamburg@illies.de

Agent   :    C.Illies & Co. Rep. Office in
         HochiMinh city and Hanoi

Add    :    HCM City Office
         Unit 1704 - 17th floor –
         Saigon Trade Center
         37 Ton Duc Thang – Dist.1
Tel    :    +84-8-9100584/585/586
Fax    :    +84-8-9100583
Email   :    saigon-illies@hcm.vnn.vn

Add    :    Hanoi Office
         Unit 501 – 5th floor – North Star Bldg
         4 Da Tuong
Tel    :    +84-4-9422363
Fax    :    +84-4-9421126
Email   :    illies.hn@fpt.vn

We are the agent for the following principles:
Chúng tôi là đại lý của những công ty sau:


J. ZIMMER MASCHINENBAU GMBH
Add    :  Ebentaler Strasse 133, Austria
Tel    :  +43-463-3848
Fax    :  +43-463-319203
Email   :  sales@zimmer-austria.com

Manufacturer of: Rotary and flat screen printing machine, sample printing machine and laboratory machines,
coating and wet finishing machine, traditionally with the application technology based on the “Magnet -System-
Plus” invented by Zimmer.

Additionally manufacturing programme: Various types of dryers, Jet printing machines for textiles and carpets.

Zimmer sản xuất các loại máy in lƣới phẳng và trục quay , máy in mẩu, và máy thí nghiệm, các máy xử lý dạng
ƣớt và tráng phủ, dựa trên kỹ thuật do Zimmer sáng chế “Magnet – System – Plus”.

Ngoài ra còn sản xuất các loại máy khác nhƣ máy sấy, máy in jet (in phun) dùng cho hàng dệt và thảm.

KARL MAYER TEXTILMASCHINENFABRIK GMBH
Add    :    Bruehlstrasse 25
         D-63179, Oberthausen
         Germany
Tel   :     +49-6104-402-0
Fax   :     +49-6104-43574
Website :     http://www.karlmayer.de

Manufacturer of tricot and raschel machines as well as warp preparation units for weaving and warp knitting for
following applications: clothes, sportswear, lace, curtain, semi technical, articles, nettings and tubular fabrics. As
well as manufacturer of stitch-bonding machines for the application field of technical textiles.

                              23
Sản xuất các loại máy dệt kim dọc Tricot và Raschel, cũng nhƣ các thiết bị chuẩn bị sợi dọc cho dệt kim dọc và
dệt thoi/không thoi, để dệt các loại sản phẩm dùng trong may mặc thời trang, quần áo thể thao, màn cửa, đăng
ten/ren, vải kỹ thuật, vải lƣới và vải ống. Đồng thời hãng cũng sản xuất các loại máy khâu đan dùng để sản xuất
các loại vải kỷ thuật.


MAYER & CIE
Circular knitting machines
Add    :  Emil-Mayer Strabe 10
        72461 Albstadt, Germany
Tel   :   +49-7432 700281
Fax   :   +49-7432 700315
Website :   http://www.mayercie.de

German Manufacturer of high quality circular knitting machines for all kind of single and double jersey fabrics
( plain, structures, mini jacquard and full jacquard designs).
Single and double jersey machines are offered with mechanical and fully electronic needle selection in diameters
from 8“ to 48“ and gauges from 4gg to 44gg, available in various specifications, frame-and take-down systems
( including „open width devices“).
Furthermore we supply, design software for jacquard machinery and accessories for circular knitting machines,
developed and produced by Mayer & Cie, such as feeding devices, cylinders, oiler systems, hole detectors and
other parts“.

For further information please contact our agent C.Illies & Co. in HCMC and Hanoi.

Là một nhà sản xuất của CHL Đức về các loại máy dệt kim tròn chất lƣợng cao cho các loại vải dệt một và hai
giƣờng kim ( các kiểu dệt trơn, cấu trúc, hoa nhỏ và hoa lớn).

Các máy dệt kim tròn 1 và 2 giƣờng kim đƣợc chào hàng ở dạng cơ và điều khiển điện tử chọn kim với đƣờng
kính từ 8“ đến 48“ và cấp kim từ 4 đến 44, thích ứng với các đặc tính kỹ thuật khác nhau, hệ thống khung máy và
kéo căng vải (kể cả bộ phận mở khổ).

Ngoài ra chúng tôi cung cấp, thiết kế phần mềm cho máy jacquard và các phụ kiện cho máy dệt kim tròn do
Mayer & Cie sản xuất, nhƣ bộ cấp sợi, mâm kim, hệ thống bơm dầu, báo lỗi vải, và các chi tiết khác.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với đại lý của chúng tôi công ty C.Illies & Co. tại TPHCM và Hà Nội.


PROTECHNA BERBST GMBH & CO. KG
Add    :  Otto-Hahn-Strasse 26
        D-85521 Ottobrunn, Germany
Tel   :    +49-089-60 81 14 0
Fax   :    +49-089-68 01 14 48
Website :    www.protechna.de

-   Thread break control systems for Tricot, Raschel and weaving machines with the help of innovative laser light
   barrier technology and computer-controlled evaluation devices.
-   Scanner for monitoring the fabric on Tricot and Raschel machines.
-   CCD camera monitoring system for fabric.
-   Digital thread counter to monitor the warp sheet on warping, beaming, siz ing, draw warping and similar
   machines.
-   High precision thread controlling devices for the detection of slubs down to the smallest capillary.
-   Digital needle sensor for the detection of faults on circular knitting machines.
-   Production data acquisition for the textile industry.

-   Các hệ thống kiềm tra báo đứt sợi cho máy Tricot, Raschel và các loại máy dệt thoi/không thoi với sự trợ
   giúp của kỹ thuật tia laser và máy tính .
-   Bộ quét dò vải dùng trên máy Tricot và Raschel.
-   Hệ thống chụp ảnh CCD dùng cho vải
-   Bộ phận đếm sợi bằng kỹ thuật số để kiểm soát lớp sợi dọc trên máy mắc, hồ, và các máy tƣơng tự
                              24
-  Hệ thống kiểm tra sợi chính xác phát hiện lỗi to đến rất nhỏ.
-  Hệ thống báo lỗi kim dùng kỹ thuật số dùng cho máy dệt kim tròn.
-  Hệ thống xử lý thông số sản xuất dùng trong công nghiệp dệt
                            25
SANTEX GROUP
Add   :  Fliegeneggstrasse 9
       9555 Tobel, Switzerland
Tel   :   +41 71 918 66 66
Fax   :   +41 71 918 66 00
Website :   www.santex-group.com

Santex group offers machines and technology and the know – how for the finishing of knitted fabric in tubular- and
open width form such as:
Shrinkdryer, Compactor, Stenterframe, Washing ranges, Bleaching ranges, Mercerising machines, Sueding
machines, Brushing machines, etc. as well as woven fabrics such as: Flexa for Denim, Santasoft, et c..

Santex group là tập đoàn sản xuất và cung cấp các thiết bị, công nghệ và bí quyết hoàn tất vải dệt kim ở dạng
ống và mở khổ nhƣ:
Sấy không sức căng, máy compacting, máy văng sấy định hình, dây chuyền giặt, tẩy, máy kiềm bóng, máy mài,
máy chải vải, v.v..cũng nhƣ hoàn tất vải dệt (kiếm, khí,..) nhƣ máy Flexa cho vải Denim, Santasoft làm mềm,...SULTEX LIMITED
Add   :  Head office
       CH-8630 Ruti/ZH
       Switzerland
Tel   :   +41-55-250-21-21
Fax   :   +41-55-250-21-01
Website :   www.sultex.com

Sulzer Textil – Leadership in weaving technology
Whether projectile, rapier, air jet or multi phase
technology, Sultex is the name of synonymous with
quality through the world. Sultex is the only weaving
machine manufacturer offering all four leading weft
insertion systems worldwide. We are therefore able to
provide the right solution and know how for all our
customer‟s need.

Sulzer Textil – Nhà tiên phong trong công nghệ dệt.
Cho dù là công nghệ dệt thoi k p, kiếm, khí hay công
nghệ dệt nhiều miệng vải, Sultex là tên tuổi đồng nghĩa
với chất lƣợng nổi tiếng trên toàn thế giới. Sultex là nhà sản xuất máy duy nhất cung cấp tất cả bốn loại công nghệ dệt
trên toàn cầu. Vì vậy chúng có thể mang lại các giải pháp và công nghệ đúng đắn cho tất cả các yêu cầu của khách hàng .
                               26
CAM LE TRADING JOINT STOCK COMPANY
Hall No.  :  2       Booth No : 2B-1
Add    :  5-7 Đặng thị nhu , Phƣờng Nguyễn thái
        bình , Q 1 . TP. Ho Chi Minh, Vietnam
Tel    :  +84-8 8225717 / 9142848
Fax    :  +84-8 8212818
Email   :  camleco@camlecom.vn

Cam Le trading joint stock company has experienced over 20 year in consulting and supplying all kind of machine
that are used for garment fashion sector. Nowadays, we are one of the major distributions of sewing – machine
prestigious in garment industry of Vietnam. What success we have recently achieved thanks to ou r prestige of
quality guarantee and reasonable prices. With us, you are always satisfy with our production. Simultaneous, we
always assist your factories and tailors to increase the effects of works and develop your production perfectly .The
garment fashion industry of Vietnam tend to be improved presently, a part from high-technical workers, you have
yet to use professional machines and equipment with high and multi -technology to produce gods which are
competitive in markets. With all the best efforts and non-ending studying of ourselves, we develop to enter into the
mentioned tendency, in order to serve you the highest satisfaction, Cam Le will non-stop to increase the skills of
customers services based on the set motto: prestige, high-quality and reasonable prices. Cam Le joint stock
company would like to express our thank fullness to the valued customers who have been enthusiastically
supporting us recently. We do hope to warm welcome you and co-operate with your fine companies for the forth
coming time.

Công ty cổ phần thƣơng mại Cẩm Lệ là một công ty có bề dày trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tƣ vấn và
cung cấp tất cả các loại máy dùng trong ngành may mặc, nay đã trở thành một trong những nhà phân phối máy
may hàng đầu có uy tín lớn trong ngành công nghiệp may Việt Nam. Những gì công ty Cẩm Lệ đạt đƣợc trong
ngày hôm nay chính là sự uy tín đảm bảo về chất lƣợng, giá cả hợp lý. Khách hàng đến với Cẩm Lệ luôn tìm
đƣợc sự hài lòng cao nhất về chất lƣợng sản phẩm mà công ty cung cấp. Đồng thời Cẩm Lệ sẽ cùng bạn nâng
cao hiệu quả công việc, cải thiện chất lƣợng sản phẩm ngày càng cao cho công ty của bạn .Trong xu hƣớng
ngành công nghiệp thời trang may mặc việt nam ngày càng phong phú và đa dạng, ngoài công nhân kỹ thuật có
tay nghề cao, các công ty may mặc còn phải sử dụng thiết bị may mặc chuyên dùng đồng bộ với tính năng kỹ
thuật cao và ngày càng đa dạng để sản xuất những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trƣờng .Để cùng hòa
nhập và phát triển theo xu hƣớng trên nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho các bạn, Cẩm Lệ sẽ không ngừng
nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng theo phƣơng châm “Uy tín, chất lƣợng cao, giá cả hợp lý” ằng chính
sức nổ lực phấn đấu học hỏi không ngừng của toàn thể cán bộ trong công ty .Công ty cổ phần thƣơng mại Cẩm
Lệ chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các bạn hàng nhiệt tình ủng hộ trong thời gian qua , cũng nhƣ
hân hạnh đón chào và hợp tác cùng quý khách hàng trong tƣơng lai.

Chân trọng kính chào
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Trịnh Viết Cẩm.

Products to be displayed:
1. Sản phẩm của Durkopp gồm có 34 máy.
2. Sản phẩm của Jack gồm có 33 máy
                              27
CHANGSHU DAYOU IMP & EXP CO., LTD.
Hall No.  :  1        Booth No : 1E-3
Add    :  2/F, Block B, 172 Zhujiang Road,
        Changshu, Jiangsu, China
Tel    :  +86-512-52813207
Fax    :  +86-512-52820732
Email   :  dayoutrade@yahoo.com.cn

 eing a specialized knitting company founded in 1996, we‟re located in Changshu China, adjacent to Shanghai
and then enjoying very convenient & fast transportation.
We have capacity from weaving & knitting, printing & dyeing, finishing to tailoring with an annual production of over
3000 tons of various kinds of knitted fabrics and widely appreciated by the customers.

Đƣợc thành lập từ năm 1996, công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt kim, công ty đặt tại
Changshu Trung Quốc kề bên thành phố Thƣợng Hải có môi trƣờng tốt và vận chuyển thuận lợi.
Năng lực sản xuất của công ty chúng tôi bao gồm các loại vải dệt thoi, dệt kim, in hoa, nhuộm màu và hòan tất
các lọai vải với năng suất hàng năm đạt trên 3.000 tấn cho tất cả các loại vải và phù hợp với mọi nhu cầu khác
nhau của các khách hàng.


Products to be displayed:
Polar fleece, S/J, Interlock, Terry, CVC Velour, Feeder & Engineer

Các lọai vải bao gồm Polar fleece, S/J, Interlock, Terry, CVC Velour, bộ phận cấp nguyên liệu và các thiết kế
                              28
CHANGSHU TEXTILE MACHINERY WORKS CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3E-1
Add    :  No.188 Tonggang Road, Meili,
        Changshu, Jiangsu, P.R. China, 215511
Tel    :  +86-512 5285 0551
Fax    :  +86-512 5285 2806
Email   :  pingzhijun9185@yahoo.com.cn
Website  :  www.changfang.com

Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd is located in the east of the Changshu Economical Development
Zone in Jiangsu, it is very close to the follow river‟s expressway, the Suzhou-Jiading-Hangzhou expressway and
the Suzhou-Nantong bridge that is being built now. It only takes 4 minutes by car from the Mei -li Exist of the
expressway to our company.

Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd was founded in 1970, it has already been built into the largest
specialized enterprise and the research basement in China of producing series Dobby devices、Jacquard devices
as well as the Cam motion devices after our hard working for nearly 40 years. At present, the company covers
area of 28 acres and building area of 45,000 square meters, including 4 branch factories and obtaining the
identification of ISO9001 (2000). There are about 500 employees, among which 30% are professional technicians,
10% are middle and senior engineers. Product branded with Changfang is a famous brand in jiangsu which sales
took the first in its industry in China. The products are exported to Japan, Korea, India, Egypt and Taiwan etc.

Through the technique reformation, Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd has equipped with lots of
advanced machines, such as the Mandelli machine center, the Heckert CWK machine center, the NC grinding
machine, the horizontal/vertical machine center, the DEA measuring machine, the precision plastic projection
machine and high precise checking and testing devices etc., has an annual production ability of more than
100,000 sets shedding devices. These years, our information level has been greatly i mproved: CAD, DNC and
ERP are widely used for the product design, fast manufacture and the enterprise management, company ’s core
competencies is continuously increased.

Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd has a very strong technique development capability (has obtained 28
patents). Its Provincial Enterprise Center with talented persons and advanced design system has successively
undertook many projects, such as: the State Torch Planning Project, the State Technique Innovation Project, the
National Debt Technology Reformation Discount Project etc.. Project products are certified as the State New
Product, the Provincial High-tech Products successively and have won many times the awards of state-level (or
provincial-level) Science and Technology Progress.

Công ty Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd đƣợc đặt tại phía tây thuộc Khu Phát triển Kinh tế
Changshu của vùng Jiangsu, nơi đây rất gần với hệ thống tàu cao tốc ven sông đó là hệ thống tàu cao tốc
“Suzhou-Jiading-Hangzhou expressway” và cầu “Suzhou-Nantong bridge” đang đƣợc xây dựng. Nơi đây cũng chỉ
cách 4 phút xe ôtô đi từ cổng Mei-li Exist của tàu cao tốc đến văn phòng công ty chúng tôi.

Công ty Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd đƣợc thành lập từ năm 1970, Công ty chúng tôi đƣợc xây
dựng nhƣ một doanh nghiệp lớn nhất và trên cơ sở nghiên cứu các kỹ thuật sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc
bằng các thiết bị kiểu Dobby, kiểu Jacquard cũng nhƣ thiết bị tiên tiến nhƣ “Cam motion devices” bằng các kinh
nghiệm nghiên cứu sản xuất với gần 40 năm. Hiện nay, công ty chúng tôi rộng khỏang 28 hecta và nhà xƣởng
rộng khỏang 45.000 m2, bao gồm cả 4 nhà máy chi nhánh và công ty chúng tôi cũng đạt đƣợc chứng chỉa ISO
9001 (2000). Với khỏang 500 nhân công, trong đó công ty chúng tôi có khỏang30% kỷ thuật viên lành nghề, 10%
kỹ sƣ trung và cao cấp. Thƣơng hiệu sản phẩm của chúng tôi tên là “Changfang” là một thƣơng hiệu nổi tiếng
khắp cả vùng Jiangsu có doanh số bán hàng đầu trong nền công nghiệp của Trung Quốc. Các sản phẩm của
chúng tôi cũng đƣợc xuất khẩu sang các nƣớc nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ai Cập và Đài Loan.

Mặc dù kỹ thuật đang đƣợc cải tiến, Công ty Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd đã trang bị các lọai
máy móc trang thiết bị hiện đại, nhƣ là trung tâm máy “Mandelli machine center”, Trung tâm máy “Heckert CWK
machine center”, Lọai máy “NC grinding machine”, Trung tâm máy sợi ngang/ sợi dọc, Lọai máy “DEA measuring
machine”, Lọai máy “The precision plastic projection machine” và thiết bị kiểm tra “high precise checking and
testing devices”, … với năng lực sản xuất hàng năm là 100.000 bộ thiết bị shedding devices. Trong những năm
gần đây, trình độ thông tin của công ty chúng tôi đã đƣợc cải tiến một cách đáng kể: tiêu chuẩn về CAD, DNC và
                             29
ERP đã đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế sản phẩm, các nhà máy sản xuất nhanh và các công ty quản lý,
năng lực cốt lõi của công ty chúng tôi vẫn đang liên tục gia tăng.

Công ty Changshu Textile Machinery Works Co., Ltd rất mạnh về khả năng nghiên cứu phát triển kỹ thuật (đã đạt
đƣợc 28 bằng sáng chế). Trung Tâm Kinh Doanh Địa Phƣơng “Provincial Enterprise Center” với đội ngủ cán bộ
năng động và hệ thống thiết kế sản phẩm tiên tiến đã đảm nhận thành công nhiều dự án, nhƣ: Dự án của Nhà
nƣớc “The State Torch Planning Project”, Dự án Cách Tân Kỹ thuật câp quốc gia “The State Technique Innovation
Project”, Dự án “The National Debt Technology Reformation Discount Project”. Các dự án sản xuất của chúng tôi
nhận đƣợc các chứng nhận: Chứng nhận sản phẩm thành công mới của quốc gia “The State New Product”,
Chứng nhận Sản phẩm công nghệ cao cấp tỉnh “the Provincial High-tech Products” và đã thắng nhiều giải thƣởng
ở cấp Nhà nƣớc (Hoặc cấp tỉnh) trong lĩnh vực Cải tiến khoa học công nghệ.
CHANGZHOU DEYING AUTOMATION MACHINE CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No: 1E-6
Add    :  No.2 Sinfu Road Xinfeng Ind Area
        Qinglong, Changzhou, Jiangsu, China
Tel    :  +86-519-88802910
Fax    :  +86-519-85308260
Email   :  deying@czdeying.com

Changzhou Deying Automation Co., Ltd, witch is a professional manufacturer of the fully automatic seamless
jacquard knitting machine. The company adopts the most advanced module ization technology computer. DT
model fully automatic seamless jacquard knitting machine adopts the most advanced computer controlled system,
it instead of the traditional card type knitting machine. It is the most advanced product in China.

Công ty Changzhou Deying Automation Co., Ltd, chuyên về sản xuất kinh doanh lọai máy dệt kim jacquard không
đƣờng may nối tự động – “The fully automatic seamless jacquard knitting machine”. Công ty chúng tôi ứng dụng
công nghệ vi tính tiên tiến nhất với module ization. Kiểu máy ký hiệu “DT model fully automatic seamless
jacquard knitting machine” ứng dụng hệ thống kiểm soát máy tính tiên tiến nhất thay vì sử dụng lọai mành truyền
thống dùng trong máy dệt kim . Đây là lọai sản phẩm tiên tiến hiện đại nhất ở Trung quốc.

Products to be displayed:
DT Fully Automatic Seamless Jacquard Knitting Machine

Lọai máy dệt kim Jacquard không đƣờng may tự động ký hiệu: DT Fully Automatic Seamless Jacquard Knitting
Machine
                            30
CHANGZHOU WUJIN YANGZE WEAVING CO., LTD.
Hall No.  :  4      Booth No: 4B-4
Add    :  Mahang, Hutang Town, Changzhou,
        Jiangsu,213162, China
Tel    :  +86-519-86329828
Fax    :  +86-519-86329838
Email   :  yzsql@163.com

We are a specialized factory of dealing with denim production. The company covers an area of more than 4600
square meters with fixed assets of over RMB 50 million yuan and annual production capacity of more than 12
million meters.

The company has won the trust and love from vast number of customers abroad by its top quality good service,
timely delivery and reasonable price.

Chúng tôi là công ty chuyên về kinh doanh các lọai sản phẩm vải denim. Nhà xƣởng đƣợc xây dựng trên vùng
đất 4.600 m2 với giá trị tài sản cố định là RMB 50 triệu yuan và năng lực sản xuất hàng năm hơn 12 triệu mét vải.

Công ty chúng tôi thật sự đáng tin cậy và nhận đƣợc sự yêu mến từ khách hàng nƣớc ngòai bởi chất lƣợng
phục vụ tốt, giao hàng đúng hạn và giá cả cạnh tranh.

Products to be displayed:
Regular denin, Cotton/Polyester slub denin, Mercerize denin, Cross hatch denin, Cross hatch strech denin.

Các lọai vải denim thông thƣờng - Regular denin, vải denim - Cotton/Polyester slub denin, và các lọai vải
Mercerize denin, Cross hatch denin, Cross hatch strech denin.CHANGZHOU ZHENHUI WEAVING CO. LTD.
Hall No   : 1    Booth No : 1D-4
Add    : 132 Heping Road, Tianning District,
       Changzhou, Jiangsu, China
Tel     : +86-519-88160598
Fax     : +86-510-88120993
Email    : sarawu0921@hotmail.com

Changzhou Zhenhui, a company nearby Shanghai, continuously focusing on the development of the new products.
Our product line covers Elastic Satin / Jacquard / Yarn Khaki / Poplin...etc. 98% of these are exported to Europe,
USA, Japan & other countries We are sincere & faithful to co-operate with customers from all the countries to
develop win-win business.

Công ty Changzhou Zhenhui trụ sở đặt tại Thƣợng Hải, liên tục trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Các lọai sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm : Covers Elastic Satin / Jacquard / Yarn Khaki / Poplin... với
98% sản lƣợng đƣợc xuất khẩu sang thị trƣờng Châu Âu, Mỹ, Nhật và nhiều thị trƣờng khác. Công ty chúng tôi
hân hạnh chào đón sự hợp tác kinh doanh đến từ khách hàng của các quốc gia để cùng tìm kiếm sự phát triển
trong tƣơng lai.

Products to be displayed:
Elastic Satin
Elastic Jacquard
Elastic Yarn Khaki
Elastic Poplin

Công ty chúng tôi trƣng bày các lọai sản phẩm nhƣ:
Elastic Satin
Elastic Jacquard
Elastic Yarn Khaki
Elastic Poplin
                             31
32
CHEMICAL AUXILIARIES VIETNAM
Hall No.  :  2       Booth No : 2C-3
Add    :  23 Phung Khac Khoan, Dakao ward,
        Dist 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel    :  +84-8-8251384
Fax    :  +84-8-8237665
Email   :  ca@eaglepax.com

CHEMICAL AUXILIARIES supplies textile chemical and process such as: textile auxiliaries for preparation and
dyeing, dyestuffs, enzymes, textile finishing products, optical brighteners...

CHEMICAL AUXILIARIES cung cấp các loại chất trợ cho ngành dệt và nhuộm - hoàn tất nhƣ: chất trợ nhuộm-
hoàn tất, nhuộm, enzymes, quang sắc...
CHEMTAX
INDUSTRIAL CO. LTD
Hall No.  : 2      Booth No: 2H-10
Add    : 14/FI. Guangdong Textile Centre,
       No. 22-26 Minden Avenue,
       Tsimshatsui,Hong Kong
Tel    : +852-23686269
Fax    : +852-27212687
Email   : chemtax@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Agent   : Công ty TNHH Tiến Thế Huy
Add    : 338 Bắc Hải, Phƣờng 6, Quận Tân Bình,
       Thàng Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Chemtax Industrial Co. Ltd with more than 40 years in representing European textiles machinery markers
specialized in providing knitting (including flat knitting, circular knitting and warp knitting), dyeing & finishing
equipment, technology and services. Main represented markers included Stoll, Santoni, Mec -mor, Vignoni and Hui
Cheng etc.

Trong hơn 40 năm, công ty Chemtax tiêu biểu về công nghệ dệt Châu Âu bao gồm: dệt phẳng, dệt tròn và dệt sợi,
dịch vụ, trang thiết bị nhuộm và hồ vải. Tiên biểu với các loại máy: Stoll, Santoni, Mec-mor, Vignoni, Hui Cheng...
                             33
CHINA TEXMATECH CO., LTD.
Hall No.  :  3     Booth No: 3G-1
Add    :  18th Floor China Garments Mansion
        99 Jianguo Rd., Chaoyang Dist., Beijing
        100020, China
Tel    :  +86-10-65815588
Fax    :  +86-10-65814280
Email   :  yaoyn@ctmtc.com.cn

China Texmatech Co., Ltd. (CTMTC), established in 1984, is the largest enterprise in China speciali zed in the
import and export of textile machinery and technology. CTMTC focuses its business on many fields such as the
import and export of textile machinery and the whole set equipment, textile technology, textile products, garments,
and textile raw materials; engineering contracted, investment etc.

Công ty China Texmatech Co., Ltd. (CTMTC), đƣợc thành lập từ năm 1984, là doanh nghiệp lớn nhất tại Trung
Quốc chuyên về xuất nhập khẩu các lọai máy móc thiết bị và công nghệ ngành dệt. Công ty CTMTC họat động
kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nhƣ về xuất nhập khẩu máy móc thiết bị dệt và tất cả các lọai thiết bị, công nghệ
dệt, sản phẩm dệt, các lọai nguyên phụ liệu ngành dệt, hàng may mặc, cơ khí và đầu tƣ ngành dệt, …

Products to be displayed:
Complete cotton spinning equipment
Woolen/worsted/Ramie/jute spinning machines, Machines for fiber plants, Weaving machines, Knitting machines,
Dyeing & printing machines, Non-woven machines, the accessories, apparatus and spare parts.

Trọng bộ hệ thống thiết bị máy sợi con sản xuất nguyên liệu cotton
Các lọai máy sợi con “Woolen/worsted/ Ramie/jute”, Các lọai máy “Fiber plants”, Các lọai máy dệt thoi “Weaving
machines”, Các lọai máy dệt kim “Knitting machines”, Các lọai máy chuyên về in , nhuộm , Các lọai máy không
dệt , Nguyên phụ liệu và thiết bị trong ngành dệt..
CHUNG PARK COMPUTER LABELS FTY. LTD.
Hall No.  :  1       Booth No: 1D-7
Add    :  Rm 416-417, Block A,
        Vigor Industrial Bldg.,
        14-20 Cheung Tat Road,
        Tsing Yi, N.T., Hong Kong
Tel    :  +852-24321266
Fax    :  +852-24322080
Email   :  rchu@cplabels.com.hk

We supply: Embossed Labels, Printed Cotton Labels, Printed PP Labels, Woven Labels, Heat Transfer Labels,
Silicon Labels, Paper Hangtags, PVC Hangtags, Canvas Hangtags, PVC Patches, Embroidery Pa tches, PU
Patches, Rubber Patches, Non-Woven Bags, Paper Shopping Bags, Seals, Jacquard Tapes, Taglocks, Card
Holders, Zip Pullers, PVC Tags, Printed Stickers, Lanyards

Công ty chúng tôi chuyên về cung cấp các loại sản phẩm nhƣ: Nhãn dập nổi, Nhãn cotton in hoa, Nhãn PP in
hoa, Nhãn dệt, Nhãn chuyển đổi màu trong điều kiện nhiệt độ, Nhãn Silicon, Nhãn giấy treo, Nhãm PVC treo,
“PVC Hangtags, Canvas Hangtags, Miếng dán thêu “Embroidery Patches”, Miếng dán PU Patches, Rubber
Patches, Túi xách không dệt, Túi xách Shopping bắng giấy Bags, Seals, Jacquard Tapes, Taglocks, Card
Holders, Zip Pullers, PVC Tags, Printed Stickers, Lanyards

Products to be displayed:
Labels, Hangtags, Patches, Shopping Bags, Seals, Jacquard Tapes, Taglocks, Zip Pullers, Tags, Stickers,
Lanyards


                             34
Các loại sản phẩm trƣng bày bao gồm: Các lọai nhãn, nhãn treo, miếng dán túi xách mua hàng, Seals, Jacquard
Tapes, Taglocks, Zip Pullers, Tags, Stickers, Lanyards
                           35
CMT-OVERWORLD MACHINERY (QINGDAO) CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No: 3I-2
Add    :  No.208 Langyatai Road, Jiaonan,
        Qingdao, Shandong, China
Tel    :  +86-532-86151837, +86-13697655208
Fax    :  +86-532-86152127
Email   :  textile@overworld.cn
        owtrade@163.com

Representative office: Corvet Holding AG
Add   : Room 204, Nam Viet office Building
       No.107 Ben Van Don Street, District 4,
       Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel   : +84-8-9432228/29
Fax   : +84-8-9432230
Email  : hochiminh@corvetvietnam.com

CMT-OVERWORLD MACHINERY (QINGDAO) CO., LTD. is one Joint Venture with CMT Italy,
produced Roving Frame since 1986, Exported the Roving Frame and Draw Frame to Vietnam, Pakistan,
Bangladesh, India, Thailand, Uzbekistan, Tanzania etc. European Technology and management injectio n will
further the aim to
Serve global customers.
     Tel : +86-532-86151837
     Fax : +86-532-86152127
     Mobile : +86-13573891755
     Mr. Xu Liping
     E-Mail: textile@overworld.cn
      owtrade@163.com
Công ty CMT-OVERWORLD MACHINERY (QINGDAO) CO., LTD. Là một công ty liện doanh với công ty CMT Italy,
chuyên về sản xuất thiết bị kéo sợi thô từ năm 1986, Chúng tôi xuất khẩu lọai thiết bị kéo sợi thô “Roving Frame” và
máy ghép “Draw Frame” sang các thị trƣờng nhƣ Vietnam, Pakistan, Bangladesh, India, Thailand, Uzbekistan,
Tanzania,… Chúng tôi áp dụng công nghệ từ Châu Âu và cải cách trong quản trị nhằm mục đích phục vụ tốt khách
hàng tòan cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi:
    Tel : +86-532-86151837
    Fax: +86-532-86152127
    Mobile: +86-13573891755
    Mr. Xu Liping
    E-Mail: textile@overworld.cn (OR)
         owtrade@163.com

Products to be displayed:
Roving Frame: FA422, FA494, FA498
Draw Frame: CMT306A, Woolen Machinery

Thiết bị kéo sợi thô, ký hiệu Roving Frame: FA422, FA494, FA498
Máy ghép, ký hiệu Draw Frame: CMT306A, Woolen Machinery.
                             36
COLORFUL TEXTILE INTERNATIONAL (VN)
CO., LTD
Hall No   :1   Booth No : 1B-5
Add     : 432/9 Boulevard, An Thanh Town,
        Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel     : 84-650-744469
Fax     : 84-650-744470
Email   : colourful_vn@163.com
        colorful_vn@126.com


Colorful Textile International (VN) Co., ltd. was invested alone by a company from Hong Kong. We fetched in the
advanced production coating equipments, professionally produce non woven fabric, garments interlinings. We have
the complete items with very good prices! The products mainly used for garments, shoes, caps, boxes, bags and
other industries.

Welcome everybody come to contact with us by any way for business cooperation!

Công ty TNHH Dệt Colorful (VN) là một doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tƣ từ Hong Kong. Chúng tôi sử dụng các
công nghệ hiện đại tiên tiến nhƣ thiết bị sản xuất sản phẩm tráng phủ, đặc biệt là sản xuất các lọai vải không dệt,
interlinings dùng cho ngành may mặc. Chúng tôi chào hàng các lọai sản phẩm với giá cả tốt nhất . Sản phẩm
của chúng tôi đặc biệt dùng cho ngành may giày, may nón, may túi và dùng cho các ngành công nghiệp khác.

Rất chào mừng các bạn đến liên hệ hợp tác kinh doanh với công ty chúng tôi.

Products to be displayed:
Garment Interlining

Interlining dùng cho ngành may mặc.
CONCENTRIC (HONG KONG) CO., LTD.
Hall No.  :  2       Booth No: 2D-3
Add    :  Flat D, 2/F Mai Wah Industrial Building,
        1-7 Wah Sing Street, Kwai Chung,
        New Territories, Hong Kong
Tel    :  +852-24267878
Fax    :  +852-24101998
Email   :  concentr@netvigator.com

Established in 1983, CONCENTRIC is a provider of inventory control and process flow solutions and a leading
supplier of label materials and related supplies in Hong Kong and China. CONCENTRIC upholds the fundamental
belief in reliable service by providing superior professional advice and leveraging our diverse product portfolio to
serve our customers‟ needs.

Đƣợc thành lập từ năm 1983, công ty CONCENTRIC chuyên về cung cấp các giải pháp quản lý và tiến trình lƣu
chuyển hàng hóa, chúng tôi cũng là nhà cung cấp hàng đầu các lọai nguyên phụ liệu về nhãn hàng hóa và các
sản phẩm có liên quan tại Hong Kong và Trung Quốc. Công ty CONCENTRIC cũng thực hiện các dịch vụ tƣ vấn
chuyên nghiệp theo các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Products to be displayed:
Garment Labels & labelers, hand tag, computer & bar code labels, electronics labels, stationery labels.

Các lọai nhãn dùng trong ngành may, các lọai nhãn treo, nhãn - hand tag, nhãn mã hóa vi tính & nhãn mã vạch -
computer & bar code labels, nhãn điện tử - electronics labels, nhãn đồ dùng văn phòng - stationery labels

                              37
CÔNG TY TNHH NE VON
Hall No:1            Booth No: 1G-5
Add: 157 street No.7, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, Hcmc, Vietnam.
Tel: 84-8-2603057 / 2603058
Fax: 84-8-2603056
Email: nevon@viettel.vn

Our company is the dealer of Japan‟s Mitsubishi, and also the dealer Shihlin, Ston and Q-Star of Taiwan. We
specialize in products such as industrial sewing machines by Mitsubishi, automated electronically controlled product s
and electronic brands from Taiwan such as Shilin, Ston, Q-Star. All of the products mentioned above have successfully
passed the European CE safety tests and obtained the ISO 9001/2000 quality rating.


Industrial sewing machines produced by Mitsubishi are widely used in the production of jeans, outwear, industrial wear
athletic shoes, baggage, luggage, clove, tents and many others. Manufactures widely recommend the ISM from
Mitsubishi.

Công ty TNHH Nevon là nhà phân phối chính thức về máy may lập trình bằng vi tính, và máy may công nghiệp của
hãng Mitsubishi. Ngoài việc cung cấp máy móc và thiết bị chất lƣợng tốt nhất để phục vụ cho các ngành liên quan,
chúng tôi còn có một chế độ bảo hành, bảo trì, sửa chữa chu đáo và kịp thời để phục vụ cho khách hàng. Chúng tôi
còn miễn phí tƣ vấn kỹ thuật cho khách hàng. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ nhận đƣợc những sản phẩm chất
lƣợng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, chế độ hậu mãi hoàn mỹ nhất. Chúng tôi luôn mong nhận đƣợc sự ủng hộ và hợp
tác của quý vị.

Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi còn bao gồm:

- Phân phối thiết bị điện hàng đầu của Đài Loan hiệu Shihlin.
- Cung cấp các thiết bị điều khiển, tự động hoá, relay, timer,…
- Cung cấp các loại đèn siêu tiết kiệm điện.
- Và các thiết bị điện khác.

Products to be displayed:
-Mitsubishi Electric Controlled Pattern Sewing Machine model: PLK -E2010R & PLK-E1010
-Varies automated electronically controlled products e.g low voltage Switch, electric capacity & transformer etc…

-Máy may lập trình bằng vi tính hãng Mitsubishi.
-Các loại thiết bị điện nhƣ: C , công tắc, tụ bù, máy biến thế, v.v
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV ĐẠI TIẾN TH ÀNH
Hall No  :   1      Booth No : 1G-4
Add    :   2/75Z Quốc lộ 22, Phƣờng Trung Mỹ
        Tây, Quận 12, TP, Hồchíminh, Việtnam.
Tel    :  84-8883-0203 / 8830203
Fax    :  84-8883-1178
Email   :  winspeed.vn@gmail.com

We are the professional industrial ventilation manufacturing and engineering company, we provide the wide-
range of the products for industrial, commercial and residential purposes. We are specialist in:

-  Factory Water Cooling Ventilation System.
-  Factory Environmental Air-Conditional System.
-  Air Ducting System.
-  Economical, Efficiency and Energy Saving Ventialtion Products.

Chúng tôi là nhà chuyên nghiệp về hệ thống làm mát nhà xƣởng và các công trình, chúng tôi cung cấp nhiều
loại sản phẩm cho các công Xƣởng, các khu Thƣơng mại và các hộ gia đình. Đặc biệt nhƣ:
                              38
-  Hệ thống làm mát bằng hơi nƣớc.
-  Hệ thống máy điều hoà không.
-  Hệ thống ống dẫn hơi.
-  Sản phẩm của chúng tôi: kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm điện.

Products to be displayed:
FRP Ventilation Fans, Galvanized Ventilation Fans, Environmental Air-Conditioner, Cooling Pad, Portable
Cooling Fans & etc

Quạt hút FPR, Quạt Sắt, Máy làm mát, Tấm giấy làm mát, Máy làm mát di động và vv…


Booth no : 1C-1B

Company Services:
- We are the manufacturer and supplier for all kind of industrial garment sewing machines and apparel equipments.
  We supply Italy brand VIBEMAC automatic industrial sewing machines and technical device.
- Beside that, we provide the advisory, design and supply of ventilation cooling system, boiler complete system.
- We have strong and experienced technical teams for the maintenance and service. We are sure to satisfy you with
  the shortest fastest service, maintenance and spare parts support.

Hoạt động của công ty:
- Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy móc thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp. chúng tôi cung cấp
  máy may công nghiệp, sản phẩm tự động, kỹ thuật cao hiệu VIBEMAC của Italy.
- Bên cạnh đó, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tƣ vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống làm mát xƣởng, hệ thống nồi
  hơi.
- chúng tôi có những đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Đảm bảo cung cấp phục vụ, sửa
  chữa và linh kiện trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất đến Quí khách hàng.

Products to be displayed:
- Automatic belt loop application unit.
- Automatic pocket hemming unit.
- Automatic pocket pressing unit.
- Automatic pocket application unit.
- Automatic bottom hemming unit.
- Automatic pocket design unit.
- Automatic reverse arm lap felling unit.
- Automatic waistband application unit.
- Automatic fly piece unit.
- Programmable one/two needles unit.

-  Máy  gắn vít săn tự động.
-  Máy  may viền miệng túi tự động.
-  Máy  ép túi quần tự động.
-  Máy  gắn túi quần tự động.
-  Máy  lên lai quần tự động.
-  Máy  trang trí túi quần tự động.
-  Máy  cuốn sƣờn.
-  Máy  may lƣng quần tự động.
-  Máy  may trang trí bagết tự động.
-  Máy  may lập trình 1, 2 kim.
                             39
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV MỸ LUẬT
Hall No.   :  6      Booth No : 6D-2
Add     :  11A Đƣờng 7A, Cƣ Xá Bình Thới, P8,
         Q11, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel     :  +84-8 9626615/6
Fax     :  +84-8 9626616
Email    :  myluat@hcm.fpt.vn

Principals    :
TAIWAN TRUSTWELL INDUSTRIAL LTD
Add     :  No.11, 31st Road, Industrial Park 407,
         TaiChung, Taiwan
Tel     :  +886-4-23595868
Fax     :  +886-4-23595878
Email    :  money@trustwell.com.tw

We supply:
- Material, fabrics, squeegee, chemicals, films and inks for Screen printing, Digital printing industries.
- Whole range of fabrics and wire meshes for Sifting and Filtration industries.
- Conveyor belts for:
    Dewatering /Sludging machinery               Drying system of Screen printing machine
    Fusing press machine
- Teflon Heat-resistant Fabrics, Tape, Open-mesh.
- Insulation paper.

-   Lƣới, dao cạo, hóa chất, phim, mực in phục vụ ngành In lụa và In Kỹ thuật số.
-   Các loại vải và lƣới sàng lọc.
-   ăng tải: Máy ép bùn xử lý nƣớc thải
         Máy sấy
         Máy ép keo
-   Vải, lƣới, băng keo chịu nhiệt Teflon.
-   Giấy cách điện.

Products to be displayed:
Digital Printing Machine, Ink, Paper,
Screen-Printing Mesh. Teflon & Polyester Fabric, Open-meshes, Belts, Tapes.

Mực, Giấy, Lƣới, Máy In Kỹ thuật số. Vải, Lƣới,      ăng tải/keo Teflon, Polyester.
                                40
CÔNG TY TNHH TM & SX TÂN PHÚ MINH
Hall No.  :  6       Booth No : 6F-1
Add    :  78-80 Khuông Việt – P. Phú Trung – Q.
        Tân Phú, Vietnam
Tel    :  +84-8 9743771
Fax    :  +84-8 9743773
Email   :  tanphuminh@vnn.vn

Hà Nội Representative Office:
CÔNG TY TNHH TM & SX TÂN PHÚ MINH
Add   : Số 22, Ngõ 81/35 Phố Linh lang Ba
      Đình – Hà Nội, Vietnam
Tel   : +84-4 7660323
Fax   : +84-4 7660323
Email  : tpm_interlining@fpt.vn

Specialized in supplying wide range of high quality interlining products, including customized cutting and heat
press fusing service; suppling bags using recyclable and environmental friendly materials. Our company always
desires touching customer‟s various demands.

Chuyên doanh: Keo giấy, keo vải, bìa lƣng, khoanh nhựa; nhận gia công ép keo, cắt vải viền, thiết kế may túi
xách tái sử dụng và bảo vệ môi trƣờng. Công ty chúng tôi không ngừng nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu khác
nhau của khách hàng.

Products to be displayed:
Non-woven interlining fabric, non-woven fusible interlining, pp spunbond  non-woven fabric, collar paper-band,
 collar plastic-band, Cardboard, recyclable bags, etc,…

Dựng giấy, dựng vải, keo giấy, keo vải, mỡ chày, khoanh cổ giấy, khoanh nhựa, bìa lƣng, túi xách tái sử
dụng,..v..v…
Hoạt động của công ty
Booth no : 1C-1

公司簡介:
  本公司為FEIYUE 工業縫紉機的指定供應商;HOSHIMA 牌子裁斷與整燙設備的代理;提供各類工業縫紉機,通
風、降溫系統,鍋爐全套系統。本公司專為客戶提供各類優質的工業縫紉設備與超值的價格。
  同時本公司擁有強大的專業技術團隊。以確保能在最快最短時間內為客戶提供優質的服務。
公司產品:
  高速單針平車、單針自動切線平車、微油單針自動切線平車。
  單針鎖鏈車、雙針鎖鏈車。
  高速固定雙針車、高速轉腳雙針車。
  03 線、04 線、05 線拷克車。
  平頭三本車、小頭三本車。
  04 針、06 針、12 針、13 針褲腰車。
  人字車、珠邊車、暗縫車、埋夾車。
  打結車、釘鈕車、鎖眼車。
  電子打結機、電子釘紐機、電子花樣機、電子鳳眼機。
  裁剪刀、斷布機、自動切滾條機。
  壓襯機、蒸汽燙斗、吸風燙床、帶臂吸風燙床、吸線機。
  自動上袋機、自動縫合商標機、自動上褲耳機。
  多頭工業電腦繡花機。

                            41
    “INA”成衣自動輸送系統。
    “HOSHIMA”通風、降溫系統。
    鍋爐全套系統

Hoạt động của công ty:
     Công ty chúng tôi là nhà cung ứng máy may công nghiệp hiểu “FEIYUE”; máy móc thiết bị sử dụng cho khâu
cắt và khâu hoàn thành hiệu “HOSHIMA”, cung cấp hệ thống thông gió, làm mát, hệ thống nồi hơi. Chúng tôi tin rằng
chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm chất lƣợng cao nhƣng với giá cả hợp lý.
     Đồng thời chúng tôi có các đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm để đảm bảo cung cấp phục
vụ tốt nhất cho khác hàng trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất.
Sản phẩm của chúng tôi:
    Máy may 1 kim; Máy 1 kim điện tử tự động cắt chỉ; Máy 1 kim điện tử tự động cắt chỉ ít dầu.
    Máy may 1 kim móc xích; máy 2 kim móc xích.
    Máy may 2 kim cố định; 2 kim di động.
    Máy vắt sổ 03 chỉ, 04 chỉ, 05 chỉ.
    Máy đánh bông đầu bằng; máy đánh bông đầu nhỏ.
    Máy may lƣng quần 04 kim, 06 kim, 12 kim, 13 kim.
    Máy Zigzag; Máy trang trí giọt Nƣớc; Máy sâm lai; Máy cuốn sƣờng cùi chõ.
    Máy đánh bọ; Máy đính nút; Máy khuy.
    Máy đánh bọ điện tử; Máy đính nút điện tử; Máy may nhãn điện tử; Máy khuy mắt phụng điện tử.
    Máy cắt; Máy cắt đầu bàn; Máy cắt băng viền tự động.
    Máy ép keo; Bàn ủi hơi; àn hút chân không không tay ủi; Bàn hút chân không có tay ủi; Máy hút chỉ.
    Máy may túi quần tự động; Máy may trang trí túi quần sau và gắn nhãn tự động; Máy may đĩa tự động.
    Máy thêu vi tính.
    Hệ thống chuyền treo tự động “INA”.
    Hệ thống thông gió, làm mát nhà xƣởng “HOSHIMA”.
    Hệ thống nồi hơi.
                            42
CÔNG TY TNHH TM-DV VẠN CÁT (MANKICHI-TORAY ACS)
Hall No.  : Foyer    Booth No : F-11
Add    : 2 Thi Sách-Phƣờng Bến Nghé, Quận 1-
       TP. HCM, Lầu 4, Phòng 407, Tòa Nhà
       Hoa Lâm- Vietnam
Tel    : +84-8-8246417
Fax    : +84-8-8246419

TORAY ACS tìm kiếm nhằm nâng cao cơ hội, công việc của khách hàng với phần mềm sáng kiến và dịch vụ hỗ
trợ khách hàng đáng tin cậy của Công ty TORAY ACS .

TORAY ACS CREACOMPO là sản phẩm phần mềm của Công ty TORAY ACS đáp ứng sự cấu thành giải pháp
CAD may mặc
Chúng tôi luôn hy vọng khách hàng chọn giải pháp phù hợp nhất đáp ứng đƣợc với nhu cầu kinh doanh của
khách hàng.

Pattern Magic: Cảm giác nhƣ thực hiện thao tác bằng tay. Tốc độ nhanh kiểm tra chính xác
Marker Magic: có thể đo đƣợc để phù hợp với các lọai mẫu vải. Có thể tƣơng thích đƣợc với dữ liệu cắt của hệ
thống khác

Grading Magic: Sự chính xác đến bất ngờ bằng phƣơng pháp “Dummy” của phần mềm TORAY.
Trace Magic: Thao tác nhập giản đơn các mẫu đã đƣợc quét.

Products to be displayed:
TORAY ACS CREACOMPO- apparel CAD solution components / Phần mềm TORAY ACS CREACOMPO – là
thành phần giải pháp CAD trong ngành may mặc
(Pattern, Marker, Grading, Trace, Xiform)
CÔNG TY TNHH TM-SX VẠN SỰ LỢI
Hall No: 2       Booth No: 2B-2
Adds   : 333 Tran Hung Dao B, Ward 10, Dist 5, Hcmc, Vietnam
Tel   : 84-8 - 8550243 / 8552503
Fax   : 84-8 – 8594171
Email  : vansuloi@hotmail.com
Website : www.vansuloi.com

Company services :
   Van Su Loi Trading Co.,Ltd is The Exclusive Agent business in Chinese famous machinery equipment factory.
Besides supplying the newest and best quality machines, we have had the best maintenance service to Client by
powerful technique, property every machine‟s professional technicians. We will consult to invest the suitable machi ne,
free direction for use, supply techniques educate and best services during sale tim e and after sale. We have the best
quality equipments with the most favor price, perfect maintenance service to generous users.

Hoạt động công ty:
  CÔNG TY TNHH TM-SX VẠN SỰ LỢI là đại lý chuyên cung cấp máy móc tối tân và chất lƣợng tốt nhất cho khách
hàng với một chế độ hậu mãi về bảo hành và bảo trì chu đáo, với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo và năng
động sẵn sàng tƣ vấn, hƣớng dẫn miễn phí kỹ thuật và cách sử dụng máy. Cung cấp các thiết bị chất lƣợng cao, giá
cả phù hợp, chế độ hậu mãi hoàn mỹ luôn là phƣơng châm hoạt động của chúng tôi.

Products to be displayed:
Series of Laser engraving-cutting machine, paper box cutter machine etc.

Hệ máy khắc và cắt tia Laser và các loại máy cắt rập giấy, thiết bị công cụ khác…
                             43
44
CORINO MACCHINE s.r.l. (ITALY)
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No  : 1        Booth No: 1C-3
Add    : Strada Statale 231
      I -12066 Monticello D'alba – Italia
Tel    : 0173 44 05 76
Fax    : 0173 36 36 95
E-mail   : corino@corinomacchine.com

Agents   :    Peja              Vietnam,        HCMC             Office
Add    :    2 Ngo Duc Ke Street,
          Unit 806 Melinh Point,
          District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    :    +84-8-8293503
Fax    :    +84-8-8251021

          Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem,
        :
      District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

CORINO MACCHINE was founded in 1983 by Mr. Roberto Corino.
The Corino Macchine product line is intended for use mainly in the Textile Dyeing and Finishing sector. Due to
innovation and quality machinery Corino are now a leader in this field. Corino have machinery operating in more
than 60 countries worldwide, with a turnover of 14 million EURO per year.

Our production range is:
Expander-Centering Devices-Aligners
Rope Openers-Rope Openers With Slitting Devices
Squeezers And Hydroextractors
Brushing And Beating Systems
Automatic Weftstraighteners For Woven And Knitted Fabrics
Preparation Machines
Introductions And Exits For Finishing Machines

CORINO MACCHINE thành lập năm 1983 do ông Roberto Corino.
Sản phẩm Corino thiết kế sử dụng chủ yếu cho ngành dệt - nhuộm - hoàn tất. Nhờ sự đổi mới và nhờ máy chất
lƣợng, CORINO MACHINE trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực này, máy mang thƣơng hiệu CORINO
hiện đang vận hành trên hơn 60 quốc gia trên Thế Giới, doanh thu hàng năm 14 triệu EURO.

Sản phẩm Corino bao gồm:
MÁY MỞ VẢI -THIẾT BỊ ĐỊNH TÂM - CHỈNH BIÊN.
MÁY MỞ XOẮN DÂY VẢI- MÁY MỞ XOẮN DÂY VẢI CÓ THIẾT BỊ XẺ DỌC
TRỤC ÉP VÀ MÁY VẮT LY TÂM
HỆ THỐNG CHẢI VÀ ĐẬP
MÁY CHỈNH CANH NGANG TỰ ĐỘNG DÙNG CHO CÁC LOẠI VẢI DỆT THOI VÀ DỆT KIM.
MÁY CHUẨN BỊ
THIẾT BỊ VÀO VÀ RA VẢI CHO MÁY HOÀN TẤT
                               45
CORVET HOLDING AG
Hall No  :   2     Booth No : 2C-2
Add      : Zugerstrasse 74,
         6340 Baar, Switzerland
Tel      : 41-0- 767 0719
Fax      : 41-0-767 7056

Vietnam Office: Corvet Holding AG
        Hanoi Rep. Office
Add   : 4th Fl., 14Lang Ha Street
      Hanoi, Vietnam
Tel   : 84-4-772 1678
Fax   : 84-4-772 1676
Email  : hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office: Corvet Holding AG
         Hochiminh City Rep. Office
Add   : Unit 204, 107 Ben Van Don Str.,
      District 4, Hochiminh City,
      Vietnam
Tel   : 84-8-9432228
Fax   : 84-8-9432230
Email  : hochiminh@corvetholding.com

CORVET HOLDING AG is a leading supplier of textile machines and solutions for the textile industry in Vietnam.
During Saigontex it will introduce its partners PICANOL (weaving), GTP (heddle & reed), JAKOB MUELLER
(narrow weaving, crochet knitting), LIBA (warp knitting), SUESSEN (Accessories for Spinning machine), LONATI
(sock knitting), FADIS (assembling winder), USTER TECHNOLOGIES (testing equipment), LUWA (air
conditioning), LOPTEX ( Separating foreign fibers machine), RESEDA INDER (wax roll) etc…..

CORVET HOLDING AG là nhà cung cấp máy móc thiết bị hàng đầu và các giải pháp cho ngành công nghiệp dệt
tại Việt nam. Tại Hội chợ ngành Công nghiệp Dệt may tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin giới
thiệu các đối tác của mình gồm PICANOL (máy dệt), GTP (go và lƣợc dệt), JAKOB MUELLER (máy dệt nhãn và
trang trí), LIBA (máy dệt kim đan dọc), SUESSEN (phụ tùng máy kéo sợi), LONATI (máy dệt vớ), FADIS (máy
đánh ống, máy đậu), USTER TECHNOLOGIES (thiết bị thí nghiệm), LUWA (thiết bị điều không), LOPTEX (máy
tách xơ lạ), RESEDA INDER (sáp) v.v…..
                            46
CSP CO., LTD
Hall No: 2       Booth No: 2E-1A
Add: 3a Binh Gia Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Hochiminh City, Vietnam
Tel : 84-8-812 1036
Fax: 84-8-812 2397
Email: info@cspco.com.vn

CSP Co., Ltd. was established in 2003. We are the top consultant and provider of 2D- 3D CAD/CAM solutions applied
to Apparel, Upholstery, Transportation, Home furnishings industries. With professional experience, Our ob ject is to
bring the most advanced and efficient technological solutions to the clients with a purpose to enhancing productivity,
quality and reducing product prices thereby giving their competitiveness.

Công ty TNHH C.S.P đ ƣợc thành lập từ năm 2003. Chúng tôi là nhà cung cấp và tƣ vấn chuyên nghiệp về các giải
pháp 2D & 3D CAD/CAM ứng dụng trong ngành công nghiệp May mặc, Ghế da, Trang trí nội thất. Với nhiều năm kinh
nghiệm chuyên ngành, mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho qúi khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến
nhất, hữu hiệu nhất nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tăng năng xuất, nâng cao chất lƣợng và hạ giá thành sản phẩm
từ đó tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của qúi khách hàng.

Products to be displayed :
  -  Provide 2D & 3D Pattern design, Grading and Marking software.
  -  Provide Digitizer, Plotter, Pattern Cutter, Auto Spreading machine, Auto cutting machine, 3D Body scanner.
  -  Advise investment, technological transfer and CAD/CAM system maintenanc e.

  -  Cung cấp phần mềm thiết kế rập mẫu, nhảy cỡ và sơ đồ 2D & 3D.
  -  Cung cấp Bảng nhập rập, Máy vẽ sơ đồ, Máy cắt rập, Máy cắt, trải vãi tự động, công nghệ Scan 3D
  -  Tƣ vấn, chuyển giao công nghệ, bảo trì hệ thống CAD/CAM.
                             47
CUBOTEX S.R.L.
Hall No.: 2   BoothNo.: 2E-1
Add. : Via Bergamo, 11, 20010 Pregnana Milanese, Milano, Italy
Tel. : 39-02-93590488
Fax : 39-02-93590245
Contact: Mr. Gigi Ubiali / Representative

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
HCM City Office:
Add.:   Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, Hcmc, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn


Business Activity:

Cubotex has been established on 1984.

Hank & package yarn dyeing machinery maker, world leader for pantyhoses dyeing machinery, (Golden Lady, Sara
Lee, Pompea, Filodoro, Mengha… 2008 Bejing Olympic game socks supplier), stocking, Rotary machinery for ready-
made garments dyeing unit.

Công ty CU OTEX đƣợc thành lập vào năm 1984. Chuyên về chế tạo các loại máy nhuộm chuyên dùng nhƣ: máy
nhuộm cúi xơ, máy nhuộm sợi, máy nhuộm vớ quần bó sát ngƣời (các thƣơng hiệu Golden Lady, Sara Lee, Pompea,
Filodoro, Mengha…là các nhà cung cấp vớ thể thao chính thức cho Olympic Bắc Kinh 2008), máy nhuộm bít tất, máy
nhuộm quay dùng cho hàng may mặc sẵn…
D&G INDUSTRIAL CO., LTD.
Hall No.  :  Foyer    Booth No : F-6
Add    :  Rm 1806, 18/F, Comweb Plaza, 12
        Cheung Yue St., Cheung Sha Wan,
        Kowloon, Hong Kong
Tel    :  +852 2410 9928
Fax    :  +852 2410 0439
Email   :  Sales@dngbuttons.com

D&G Industrial Co., Ltd. is a professional manufacturer of buttons and other garment accessories. Our main
products include Jeans Buttons, Rivets, Snaps, Eyelets, Dress Hooks, and other Metal Accessories.

D&G is a reliable and respectable company, its‟ “pursuit of excellence” has earned a reputation from customers.
We are also known to be a high quality producer, forging the way to success in all over the world.

D&G là một công ty sản xuất chuyên nghiệp về nút và các phụ liệu may. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm
nút quần jeans, đinh tán, nút bốn phần, mắt cáo, móc cài quần áo và các phụ liệu kim loại khác.

D&G là một công ty đáng tin cậy và việc theo đuổi sự hoàn hảo của chúng tôi đã đạt đƣợc danh tiếng tốt đối với
khách hàng. Chúng tôi cũng đƣợc biết đến nhƣ một nhà sản xuất chất lƣợng cao, luôn hƣớng đến sự thành
công trên toàn thế giới.

Products to be displayed:

                            48
Jeans Buttons, Jeans Rivets, Snap Fasteners, Pronged Snap Fasteners, Eyelets, Hook & Bar, Metal Accessories.

Nút quần jeans, đinh tán, nút đóng có ngạnh, mắt cáo, móc cài quần áo.
                            49
DAESAN INDUSTRIAL
Hall No.  :  2      Booth No: 2A-12
Add    :  344-20 Gaebong 3 – Dong,
        GuroGu, Seoul, Korea
Tel    :  +82-2-2617-0523
Fax    :  +82-2-2617-0522
Email   :  webmaster@dsrhinestone.co.kr

Vietnam office : DAE SAN CO. LTD
Add    : 59/1E Pham Van Chieu Ward 12.
       Go Vap Dist HCM City Vietnam
Tel    : +84-8-947-0030
Fax    : +84-8-947-0031

Hot Fix Items: Rhinestone / Machine Cut Rhinestone / Rhine Stud / Nailhead

Các lọai phụ liệu đính bằng nhiệt nóng: Rhinestone / Machine Cut Rhinestone / Rhine Stud / Nailhead

Products to be displayed:
Machine Cut Rhinestone

Máy cắt đá trang trí - Machine Cut Rhinestone
                            50
DAH HEER INDUSTRIAL CO., LTD
Hall No.  :  1      Booth No : 1G-4A
Add    :  No. 10-1 Yuan Chu Rd, Fu Feng Li,
        Erlin Town, Chang hwa., Taiwan
Tel    :  +886-4-8902838
Fax    :  +886-4-8902446
Email   :  dahu.machine@msa.hinet.net

Dah Heer was established in 1976, specializes in Research, Designing, Manufacturing and Selling quality crochet,
Knitting, Cylinder Rachel Machine.
1. DH 02 – NB/DH 02-NBC/DH NB - NET Knitting Machine
2. DH 750 – VNF Fancy Yarn Crochet Machine
3. DH 750 – DNFC Computerized Fancy Yarn Crochet Machine
4. DH 608 Lace and Band Crochet Machine
5. DH 608 – L/C Computerized Lace Crochet Machine
6. DH 750 – SL/DH 750 – 10 GPL Full Function Special Lace Crochet Machine
7. DH – DNB/DNBC Double Needle Bed Computerized Warping Rachel Machine
8. DH CK – 10 Cord Knitting Machine
9. DH 06KL Spindle Knitting Machine
10. DH CR-06 Covering Machine
11. Fully Automatic Shoelace Tipping Machine

Công ty Dah Heer đƣợc thành lập vào năm 1976, chuyên về nghiên cứu phát triển, thiết kế, sản xuất và kinh
doanh các lọai máy móc đạt chất lƣợng nhƣ: máy đan móc, máy dệt kim, máy Cylinder Rachel Machine.
Bao gồm các loại thiết bị ký hiệu :
1. Máy dệt kim DH 02 – NB/DH 02-NBC/DH NB - NET Knitting Machine
2. Máy đan móc sợi kiểu DH 750 – VNF Fancy Yarn Crochet Machine
3. Máy đan móc sợi kiểu điều kiển mạch vi tính - DH 750 – DNFC Computerized Fancy Yarn Crochet Manchine
4. Máy đan ren và dãi băng - DH 608 Lace and Band Crochet Machine
5. Máy đan ren móc điều khiển mạch vi tính - DH 608 – L/C Computerized Lace Crochet Machine
6. Máy đan ren móc đặc biệt - DH 750 – SL/DH 750 – 10 GPL Full Function Special Lace Crochet Machine
7. Máy bao gói kim đôi điều khiển mạch vi tính - DH – DNB/DNBC Double Needle Bed Computerized Warping Rachel
  Machine
8. Máy dệt dây dệt kim DH CK – 10 Cord Knitting Machine
9. DH 06KL Spindle Knitting Machine
10. Máy đóng gói DH CR-06 Covering Machine
11. Máy “Fully Automatic Shoelace Tipping Machine”

Products to be displayed:
DH 608 – RL Lace and Band Crochet Machine

Máy sản xuất ren ký hiệu - DH 608 – RL Lace và máy đan móc dãi băng - Band Crochet Machine
                            51
DAI DAO TRADING SEVICE CO., LTD (OSHIMA VIETNAM)
Hall No: 5       Booth No: 5A-1
Add: 353 Cong Hoa St , Ward 13 ,
Tan Binh Dist, Hochiminh City, Vietnam
Tel : 84-8-2972298 / 2972299
Fax: 84-8-8125968 / 8425127
Email: congtydaidao@viettel.vn

DAI DAO TRADING SERVICE CO., LTD (OSHIMA VIETNAM) specializes in trade of machinery and equipment of
garment . Our commodities are supplied by famous manufactures from Taiwan, Japan, USA,… and certified ISO -9002
and CE mark.

We have now had more authorized distributors in almost cities and provinces to satisfy the customer various demands
of supplementary devices, genuine parts, attachments and services after selling.

To meet the requirement of the high technology devices, machinery on the market, we continuously train up and
upgrade the quality of services as well as the professional sales department and technical team in order to serve the
customer quickly and better.


CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI ĐẢO (OSHIMA VIỆT NAM) chuyên kinh doanh các loại máy móc, thiết bị trong ngành
may mặc. Hàng hóa chúng tôi kinh doanh đƣợc cung cấp bởi các hãng nổi tiếng của Đài Loan, Nhật, Mỹ… với các
nhãn hiệu: OSHIMA, SICAMA, PENG LI, SIRU A, AMFREECE…Các nhãn hiệu này đã đƣợc cấp giấy chứng nhận
đạt tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế ISO-9002 và CE.

Hiện nay, chúng tôi đã mở rộng mạng lƣới cung cấp đến khắp các tỉnh thành, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của
Quý Khách.

Để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng về máy móc, thiết bị kỹ thuật cao, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lƣợng phục
vụ, cũng nhƣ trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật, nhằm phục vụ cho Quý Khách hàng ngày
càng nhanh chóng và tốt hơn.

Products to be displayed :

We would like to introduce our following products that are available: automatic spreading machine, band knife machine,
electric boiler, fabric inspection machine, continuous fusing press machine …
                             52
DAI PHUOC MACHINERY CO LTD
Hall No: 6     Booth No: 6D-5
Add: 1226 Lac Long Quan St, Ward 8, Tan Binh Dist, Hochiminh City, Vietnam
Tel: 84-8-8635806 / 8651055
Fax: 84-8-9716954 / 8608695
Email: daiphuoc@hcm.vnn.vn
Website: www.daiphuoc.com

Manufacturing & Supplying:
Dyeing and finishing machines: Jet dyeing machine, jigger & high pressure jigger.

Dyeing machine, gas singeing, stentering, heat, soft, steam setting.

Auxiliary machines: cloth inspecting and winding, releasing, scutcher, double folding, slitter…

Laboratory machines: 12 breaker test dyeing, low pressure test dyeing, mini jet.

Reconditioning and supplying, used machines, spare parts and accessories for textile machines.

Sản xuất và cung ứng:
Thiết bị nhuộm và hoàn tất: máy nhuộm jet cao áp, máy nhuộm jigger cao áp và hạ áp, máy sấy, máy định hình, máy
đốt lông.

Thiết bị phụ trợ: máy kiểm và cuộn vải, máy xả xoắn, máy xếp đôi, máy xẻ khổ.

Thiết bị phòng thí nghiệm. Các loại linh kiện nhập khẩu từ các nƣớc.

Nhận tân trang và cung cấp thiết bị đã qua sử dụng.
DAI-ICHI INC.
Hall No  : 1    Booth No : 1D-2
Add    : Osaka Japan
Tel    : +81-6-6251-8931
Email   : uchihashi-t@d-ichi.co.jp

Dai-ichi Inc. is one of Japanese yarn dyed manufacture in Japan but also producing many yarn dyed fabrics in
China and trading to Asias also EU countries under ourself.

Công ty Dai-ichi Inc. là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất kinh doanh các lọai vải thả sợi tại thị trƣờng Nhật
Bản cũng nhƣ tại Trung Quốc và xuất khẩu sang các thị trƣờng Châu Á và Châu Âu dƣới thƣơng hiệu của công
ty chúng tôi .
                              53
DAIKIN
CHEMICAL (HK) LTD.
Hall No.  :  4      Booth No: 4A-8
Add    :  Room 3608-10, Windsor House, 311
        Gloucester Road, Causeway Bay,
        Hong Kong
Tel    :  +852 2979 5320
Fax    :  +852 2979 5306
Email   :  albert.lee@grp.daikin.co.jp

We are a world-class fabric protection auxiliary manufacturer giving you fuctional performances: Water and oil
repellency, stain release, moisture management.
Non-PFOS, Non-PFOA* (Non-detected at 5 ppb limit)
Multi-series agent for your different purposes
Good for all kinds of fabrics, non-woven, carpet, leather, and paper

Chúng tôi là công ty hàng đầu trong việc sản xuất các chất phụ trợ bảo vệ trong ngành công nghiệp vải bao gồm
các lọai nhƣ sau : chất chống thấm nƣớc và dầu, tẩy chất bẩn, chất quản lý độ ẩm.
Không có PFOS, không có PFOA* (Non-detected at 5 ppb limit)
Các chất phụ trợ dùng cho cho nhiều mục đích khác nhau.
Sản phẩm của chúng tôi phù hợp cho nhiều lọai vải khác nhau, các lọai vải không dệt, thảm, sản phẩm da và các
lọai sản phẩm giấy

Products to be displayed:
World-class fabric protection auxiliaries

Chất phụ trợ hàng đầu trên thế giới dùng bảo vệ vải các lọai


DALIAN DAFUJI SEWING MACHINE CO.LTD.
Hall No: Foyer Booth No: F-1A
Add: No.9, Kuiying Street, Zhongshan District, Dalian, China
Tel: 86-411-82689349
Fax: 86-411-82689323
Email: SongYanjun@online.ln.cn
Website: www.dldafuji.com

Since year 1958, we focus on the special sewing machines including bartacker, buttonhole, button sewer, Feed -off-
Arm, cutting machines and so on, the German technology is incorporated into our machines, Dalian brand special
sewing machines is well-known in China, and would be high priority of your choice.

Kể từ năm 1958, công ty chúng tôi chuyên tập trung vào sản xuất các lọai máy ngành may đặc biệt theo yêu cầu bao
gồm thiết bị bartacker, thiết bị đóng khuy, thiết bị đóng nút, thiết bị Feed-off-Arm, máy cắt các lọai , ... Công ty chúng
tôi sản xuất áp dụng các công nghệ mới của Đức . Thƣơng hiệu công ty Dalian brand chuyên về các lọai thiết bị
ngành may nổi tiếng khắp thị trƣờng Trung Quốc, sử dụng thiết bị chúng tôi là sự lựa chọn đáng tin cậy của khách
hàng
                              54
DEPARTMENT OF EXPORT PROMOTION
Hall No: 4 Booth No: 4D-4
Rachadapisek Office:
22/77 Rachadapisek Road,Chatuchak,Bangkok 10900,Thailand
Tel. (66 2)511-5066-77 Fax. (66 2)512-2670
Email : iticdep@depthai.go.th
Website: www.thaitrade.com

THAI TRADE CENTER – Hochiminh City
Commercial office of Royal Thai Consulate -General
Unit 804, Saigon Centre Building
65 Le Loi St., District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84 8) 914 1838 - Fax: (84 8) 914 1864
E-mail: thaitradecenter@hcm.fpt.vnThe Department is entrusted with the following duties and responsibilities to :
  1.  Promote and expand the market for Thai exports in goods and services by penetrating new markets and to
     preserve existing ones.
  2.  Develop and perform activities that promote trade and increase the competitiveness of the export sector, for
     instance, the expansion of production bases overseas.
  3.  Reinforce the ability of Thai exporters to deliver goods and s ervices that are of international standards and
     meanwhile increasing the competitiveness of Thai exporters to further penetrate the international market.
  4.  Build a positive image of Thai goods and services and thereby increases the market's confidence in Thai
     product, in terms of quality and prompt delivery of service.
The functions of the Department are to :
  1.  Formulate policy recommendations and action plans on issues related to trade and marketing and in this
     process, provide strategic directions and measures for promoting export.
  2.  Provide Thai manufacturers and exporters as well as foreign importers with trade information services and to
     strengthen the role of information technology in export promotion
  3.  Utilize the media and public relations as a mechanism for promoting Thai products.
  4.  Improve the knowledge and skills of the private sector personal in the field of international trades ensuring that
     competitiveness in the export sector is adequately enhanced.
  5.  Reinforce coordination and cooperation with the relevant international institutions and organizations in support
     of export expansion.

Bộ phận chúng tôi chịu trách nhiệm về các lĩnh vực sau:

  1.  Xúc tiến và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ của Thái Lan, tìm kiếm các thị trƣờng mới
     và tiếp tục duy trì các khác hàng trên thị trƣờng cũ.
  2.  Phát triển và giới thiệu các hoạt động xúc tiến thƣơng mại và gia tăng sức cạnh tranh xuất khẩu, mở rộng thị
     trƣờng nƣớc ngoài.
  3.  Tăng cƣờng khà năng xuất khẩu cho các nhà sản xuất Thái Lan với các loại hàng hóa và các dịch vụ dựa
     theo tiêu chuẩn chất lƣợng thế giới và cùng lúc gia tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm Thái Lan xa hơn
     nữa trên thị trƣờng toàn cầu.

Xây dựng một cách tích cực hình ảnh các sản phẩm và dịch vụ Thái Lan và vì thế làm tăng sự tự chủ thị phần các sản
phẩm Thái với phƣơng châm chất lƣợng và phục vụ tốt giao hàng đúng thời hạn.


                               55
Các chức năng của Bộ phận chúng tôi bao gồm:
  1. Giới thiệu cung cấp các chính sách và các hoạt động sản xuất có liên quan đến các lĩnh vực thƣơng mại và
    tiếp thị, và cũng trong lĩnh vực này, cung cấp các hƣớng dẫn chiến lƣợc và đánh giá về các hoạt động xúc
    tiến xuất khẩu.
  2. Cung cấp các nhà sản xuất Thái Lan và các nhà xuất khẩu Thái Lan cũng nhƣ những nhà nhập khẩu nƣớc
    ngoài với các thông tin thƣơng mại có liên quan và tiếp tục vai trò cung cấp công nghệ thông tin trong hoạt
    động xúc tiến xuất khẩu.
  3. Sử dụng công nghệ truyền thông và xuất bản các thông tin liên quan trong việc thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu
    các sản phẩm Thái Lan.
  4. Cải thiện, cung cấp các thông tin và kỹ năng quản trị trong lĩnh vực thƣơng mại quốc tế cho các doanh nghiệp
    tƣ nhân nhằm tăng cƣờng khả năng cạnh tranh xuất khẩu một cách tƣơng xứng.
  5. Làm tăng cƣờng việc sắp xếp và hợp tác với các việc nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm khuyến khích việc
    mở rộng xuất khẩu.
BANGKOK WEAVING MILLS GROUP
Hall No: 4 Booth No: 4C-10
Add: 879 Bangkok- Nonthaburi Rd., Bangsoe, Bangkok 10800 Thailand
Tel: (662) 586-0901
Fax: (662) 587-2338
Email: bwm@bwm-group.com
Website: www.bwmgroup.net

Vertical textile group of companies, from Spinning Weaving to Dyeing and Finishing, mainly 100% Cotton with some
blended fabric for apparel and Home Textiles.
Have wide range of fabric from Tops (Shirts, Jackets, ect) to Bottoms, in various weight and finishing (e.g. Micro Sand,
Water Resistant, Wrinkle Free, Calender, Downproof, UV Protection etc.) from yarn count 10s to fine 110s.

Chúng tôi bao gồm các công ty sản xuất khép kín,bao gồm các công đọan từ Sợi - Dệt - Nhuộm màu và Hòan tất,
sản phẩm chủ yếu là vải 100% cotton đến các lọai vải sợi pha dùng sản xuất trong ngành may mặc và trang trí nội
thất.
Sản phẩm vải của chúng tôi vào gồm các lọai cao cấp (dùng sản xuất Sơmi, Jacket, ...) đến các lọai thông dụng, có
nhiều lọai trọng lƣợng và hòan tất khác nhau (ví dụ Micro Sand, Chống thấm - Water Resistant, Chống nhăn - Wrinkle
Free, Calender, Downproof, Bảo vệ chống tia cực tím - UV Protection, ... ) từ các chi số sợi 10s cho đến lọai chi số
cao - fine 110s. "

Products to be displayed:
- Grey, Cotton, TC/CVC, TR, White
- Dyed, Bed Linen, Uphoistery, Cavas.
- Waterproof, Rainwear/ Outerwear.
- Wrinkle Resistant.
- Acrylic& Polyurethane Coating downproof
- 100% Cotton.

- Vải  mộc, vải Cotton, vải pha TC/CVC, vải pha TR, vải tẩy trắng
- Vải  nhuộm màu, vải may drap - Bed Linen, vải Uphoistery, vải Cavas.
- Vải  chống thấm, vải đi mƣa/dạo phố
- Vải  chống nhăn - Wrinkle Resistant.
- Vải  tráng phủ Acrylic& Polyurethane Coating downproof
- Vải  100% Cotton.
                              56
BENCHMARK CO LTD
Hall No:4 Booth No:4D-9
Add: 46/56 Moo 13, Bangbon 4 Rd, Nongkhaem, Bangkok, Thailand
Tel: 6681-6143133
Fax: 662-4457069
Email: future@pacific.net.th

Cufflinks & Tiebar – Best quality Rhodium Plated
100% Silk Necktie – Best quality

Các lọai khuy măngset - Cufflinks và các lọai K p - Tiebar – Phiến Plated Rhodium chất lƣợng tốt nhất.
Sản phẩm 100% silk necktle – chất lƣợng tốt nhất

Products to be displayed :
Cufflinks & Tiebar
Silk Necktie

Khuy măng sét Cufflinks và k p Tiebar
Sản phẩm Silk Necktle
CHAREONSUK KNITTING CO LTD
Hall No:4 Booth No:4C-6
Add: 75/9 Moo 7, Soi Pracharuamchai, Petchakaseam Rd, Sampian Nakornpathom Thailand
Tel: 662-8134001
Fax: 662-8134413
Email: peterbkk31@gmail.com

Lace products such as Raschel Lace, Embroidery Lace, Tricot all kind of tulle.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các lọai sản phẩm ren trang trí bao gồm : ren trang trí Raschel Lace, ren thêu hoa
- Embroidery Lace, các lọai vải lƣới dệt kim Tricot .


Products to be displayed :
Raschel Lace
Embroidery Lace
Tricot

Các lọai ren trang trí - Raschel Lace
Các lọai ren thêu hoa - Embroidery Lace
Các lọai vải lƣới dệt kim – Tricot
                             57
CHIEM PATANA TEXTILES CO., LTD
Hall No:4 Booth No: 4B-8
Add: 23/3 Moo 3, Peikaseam Rd., Km33, Yaichai, Samphran, Nakhornpathom 73110 Thailand
Tel: (6634) 311 2734, 322-557-8
Fax: (662) 322-559, 225-532
Email: export1@chiempatana.com
Website: www.chiempatana.com

Products to be displayed:
Chiemilon
Chiemidex
Tower Brand.

Sản phẩm Chiemilon
Sản phẩm Chiemidex
Khăn tắm các lọai Tower Brand
FUTURETEX CO LTD
Hall No:4   Booth No:4D-8
Add: 309/1 Moo 2 Suksawad Rd, Samutprakarn 10290, Thailand
Tel: 662-4258199
Fax: 662-8197646
Email: futuretex2525@gmail.com

We offer the best quality of knitted fabric with dyeing & finishing & printing the highest standard process Oeko -tex
standard 100 is guarantee our quality.

Công ty chúng tôi cung cấp các lọai vải dệt kim bao gồm vài nhuộm màu, in hoa và hòan tất với công nghệ gia công
hiện đại dựa theo tiêu chuẩn chất lƣợng Oeko-tex standard 100 có thể đảm bảo đƣợc chất lƣợng tốt nhất cho sản
phẩm của chúng tôi.

Products to be displayed :
Futuretex is offer only the best quality of knited fabric.

Công ty Futuretex chỉ trƣng bày các lọai sản phẩm vải dệt kim tốt nhất của công ty chúng tôi.
G.M.S. TEXTILE CO., LTD
Hall No:4 Booth No: 4B-5
Add: 48/4 Moo 7, Bangmod, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand
Tel: (662) 428-7971-4
Fax: (662) 874-1115
Email: info@thailanddenims.com
Website: www.thailanddenims.com

Products to be displayed:
Denim fabric

Vải Denim
                               58
JONG PATTANA CO., LTD
Hall No:4 Booth No: 4C-9
Add: 202-202/1 Moo 2, Suksawat 76 Rd., Bangchark, Phrapradaeng, Samutprakran 10130 Thailand
Tel: (662) 463-1024, 817-6400
Fax: (662) 463-3377, 817-6409
Email: jpn@jongpattana.com
Website: www.jongpattana.com

Products to be displayed:
Woven fabric 100% Cotton, Compact Yarn TC, CVC, Fancy Yarn and Home textiles.

Vải dệt thoi 100% Cotton, Vải sợi pha , Compact Yarn TC, CVC, sợi xoắn kiểu Fancy Yarn và vải trang trí nội thất .
K.S.N ASIA CO. LTD
Hall No:4 Booth No:4D-7
Add: 13/11 Moo2, Soi Raiking 42, Bangkratreauk, Sampran, Nakornpatom 73210, Thailand
Tel: 662-4821079-81
Fax: 662-4821038 ext 132
Email: ksnasiath@yahoo.com

Products to be displayed :
Motif sheet
Fabric

Vải Motif sheet
KIMURAHARU IMPORT EXPORT CO., LTD
Hall No:4   Booth No: 4C-5
Add: 52 Thaniya Plaza Bldg., 15th Floor , Zone A, Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand
Tel: (662) 231-2150-1, 231-2181
Fax: (662) 231-2182
Email: tato@kimuraharu.com
Website: www.kimuraharu.com

Our company produced yarn dyed fabric and is the design creator for 100% cotton and CVC fabric with high quality.

Công ty chúng tôi sản xuất vải thả sợi màu và thiết kế vải CVC, vải 100% cotton với chất lƣợng cao.

Products to be displayed:
Yarn Dyed and Piece
Dyed Fabrics
Men‟s shirts
Trend collection

Vải thả sợi màu và nhuộm màu
Các lọai vải nhuộm màu
Các lọai sơmi nam
Bộ sƣu tập định hƣớng thời trang cho mùa sau.
                             59
60
KONGKIAT TEXTILE CO. LTD
Hall No: 4 Booth No: 4D-6
Add: 133 Moo 6, Soi Suksawat 35 Ratburana Rd, Bangkok 10140, Thailand
Tel: 662-4630020
Fax: 662-4631914
Email: sale@kongkiat.com

Vietnam Agent: Synthetic Cotton
Add: 770 Nguyen Dinh Chieu St, Dist 3, HCMC, Vietnam
Tel: 84-8-8350355
Fax: 84-8-8330635

Fancy  & Melange yarn for knitting and weaving:
  -   100% Cotton.
  -   I/C 65% Polyester + 35% Cotton
  -   CVC60% Cotton + 40% Polyester
  -   Linen Bamboo Rayon, Lyocell Nylon, Silk melange
  -   Other fiber blending depend on fashion and customer request.

Sản phẩm chủ yếu của công ty chúng tôi bao gồm các lọai sợi Fancy & Melange dùng cho sản phẩm dệt kim và dệt
thoi.
   - 100% Cotton.
   - I/C 65% Polyester + 35% Cotton
   - CVC60% Cotton + 40% Polyester
   - Linen Bamboo Rayon, Lyocell Nylon, Silk melange
   - Và các lọai sợi tổng hợp thời trang khác tùy theo yêu cầu của từng khách hàng .

Products to be displayed :
Fancy & Melange yarn with effects for knitting and weaving.

Bao gồm các lọai sợi Fancy & Melange dùng cho sản phẩm dệt kim và dệt thoi.


Và các lọai vải khác
                             61
L.D.N. DEVELOPMENT CO., LTD.
Hall No:4  Booth No:4B-6
Add: 83/33-34 Moo 6, Ekachai – Bangbon Rd, Same-Dum, Bangkoontian, Bangkok 10150, Thailand
Tel: 662-8194617-9
Fax: 662-8194616
Email: cdindustrial@cdindustrial.com

L.D.N. Development is a garment company that our group company has weaving and dying factory therefore, we able
to produce large and small purchase. Our product is indigo, bamboo, silky, modal, batik and organic fabric that made
from nature thread. Not only it is a beautiful fabric but also it reduce the toxic in environment.

Công ty L.D.N Development là một công ty may mặc, đồng thời công ty chúng tôi cũng có các nhà máy chuyên về gia
công dệt và nhuộm , vì vậy, chúng tôi có thể sản xuất các đơn hàng lớn hoặc nhỏ. Các lọai sản phẩm vải của chúng
tôi bao gồm vải indigo, bamboo, silky, modal, batik và organic đƣợc sản xuất từ các lọai tơ sợi thiên nhiên không
những tạo ra các lọai sản phẩm vải tuyệt đạp mà còn làm gia giảm các lọai độc tố gây hại môi trƣờng


Products to be displayed:
  1. Indigo fabric hang with garment sample
  2. Bamboo fabric hang with garment sample
  3. Silky fabric hang with garment sample
  4. Modal fabric hang with garment sample
  5. Batik fabric hang with garment sample
  6. Organic fabric hang with garment sample

  1.  Các lọai mẫu treo sản phẩm vải Indigo
  2.  Các lọai mẫu treo sản phẩm vải Bamboo
  3.  Các lọai mẫu treo sản phẩm vải Silky
  4.  Mẫu vải Modal
  5.  Mẫu vải Batik
  6.  Mẫu vải Organic
P.N. TEXTILE CO., LTD
Hall No:4 Booth No: 4C-7
Add: 582, 989, 1014 Moo 6, Bangpoomai, Muang, Samutrakarn 10280 Thailand
Tel: (662) 710-6090-3
Fax: (662) 710-6094
Email: sales@pnt-group.com

Products to be displayed:
Polyester Textile
Cotton Textile

Vải Polyester Textile
Vải cotton
                             62
SANTAVEE INTERGROUP CO LTD
Hall No:4 Booth No:4D-5
Add: 339, 339/9 Moo 9 Soi Suksawat 74 Soi 1, Suksawat Rd, Bangchak, Phrapradaeng Samutprakarn 10130,
Thailand
Tel: 662-4642983-6
Fax: 662-4642987
Email: samtavee@santaveetextile.com

Vietnam Agent: Vinh Phat Co Ltd
Add: No 6 Lane 9 Giong River Residental Area <21 century> Tay B Hamlet, Binh Trung Tay Ward, Dist 2, HCMC,
Vietnam
Tel: 84-8-2408790

Santavee Intergroup Co Ltd has been involved in textile business to fulfill our fabric quality and to add value to yarn-
dyed non-woven fabric by installation of the newest and brand new technologies.

Công ty Santavee Intergroup Co Ltd chuyên về lĩnh vực kinh doanh các lọai vải chất lƣợng cao và các lọai vải không
dệt nhuộm màu bằng công nghệ gia công sản xuất hiện đại tiên tiến


Products to be displayed :
S.T.I creates the woven fabric by focusing on “touches & feels” by added various kind of “finishing techniques”.

Công ty S.T.I thiết kế các lọai vải dệt thoi bằng cơ cấu “ Chạm đến và Cảm nhận” và áp dụng công nghệ hiện đại
trong hòan tất.
THAVORNPIPAT GROUP CO., TLD
Hall No:4 Booth No: 4B-10
Add: 235-245 Soi Charoennakorn 10, Klongtonsai, Bamgkok 10600 Thailand
Tel: (662) 437-8108
Fax: (662) 437-2797
Email: admin@vptextile.com
Website: www.tvptextile.com

Products to be displayed:
Cotton Yarn
Cotton Knitted
Fabric

Sợi Cotton
Vải Cotton dệt kim
Và các lọai vải khác
                              63
UNION BUTTON CORP LTD
Hall No:4 Booth No:4B-7
Add: 142 Soi Latphrao 80 (Chantima) Latphrao Rd, Khwang Wangthong, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310,
Thailand
Tel: 66-25396121
Fax: 66-25396140
Email: export@union-button.com

Button manufacturer, innovative products, high quality and value, customer satisfaction.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai nút áo. Áp dụng công nghệ cải tiến, chất lƣợng tốt và hòan
hảo, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

Products to be displayed :
Button and garment accessories

Các loại nút áo và nguyên phụ liệu ngành may.
UNITED TEXTILE MILLS CO. , LTD
Hall No. :  4   Booth No :  4B-9
Add   :  18/8 Mu 4, Soi Watomyai, Petchkasem
       Road, Omyai, Sampran, Nakhon
       Pathom 73160, Thailand
Tel    :  +66-2-812 7211-7
Fax    :  +66-2-420 3408
Email   :  treethip@unitedtextilemills.com

United Textile Mills Co., Ltd is the one of knitted fabric manufact urer leading in textile market. UTM is the vertical
line process: Knitting, Dyeing and Finishing. We supply knitted fabric both piece dyed and yarn dyed fashion
stripers with premium quality. We are flexible to meet customer requirement and produce in proc ess to meet the
world quality standard.

Công ty United Textile Mills Co., Ltd là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trƣờng trong việc sản
xuất các lọai vải dệt kim . Công ty UTM chuyên gia công khép kín từ dệt kim, nhuộm và hòan tất . Công ty chúng
tôi cung cấp các lọai vải dệt kim thời trang từ vải nhuộm màu đến thả sợi màu với chất lƣợng sản phẩm cao.
Chúng tôi sản xuất sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu từ phía khách hàng và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về chất
lƣợng sản phẩm.

Products to be displayed:
Knitted Fabric: Piece dyed and Yarn dyed striper for Knittedwear, Casualwear Mens & Womenwear, Lingerie,
Activewear, Sportwear and Childrenwears.

Các lọai vải dệt kim bao gồm: vải nhuộm màu, vải thả sợi màu dùng sản xuất sản phẩm may dệt kim, trang phục
nam dùng thƣờng ngày, trang phục nữ, trang phục dạo phố, Lingerie, trang phục thể thao, trang phục trẻ em.
                              64
WORLD KNITTING TEXTILES CO., LTD.
Hall No:4 Booth No:4C-8
Add: 35/7 Moo 6, Nadee, Amphur Muang, Samutsakorn 74000, Thailand
Tel: 6634-468820-4
Fax: 6634-468825
Email: sale@world-knitting.com
    somkiat_chat@hotmail.com

Verticle integrated manufacturer & exporter of circular knitted fabric with own dyeing and finishing mill plus facilities to
serve major buyer‟s requirements.

Focus on both fabrics for inner and outer wear at various structure including cotton/ tencel/ modal/ nylon with spandex,
yarn-dyed (feeder & engineer stripe) and body-size
Please visit our website: www.world-knitting.com

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp họat động khép kín từ khâu sản xuất cho đến xuất khẩu các lọai vải dệt kim tròn ,
sản phẩm đƣợc sản xuất nhuộm màu và hòan tất tại các nhà máy của công ty chúng tôi với các thiết bị máy móc
hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau từ phía khách hàng .

Chuyên về sản xuất các lọai vải sử dụng trong nhà và ngòai trời với nhiều cấu trúc và sợi khác nhau , bao gồm các
lọai sợi cotton/ sợi tencel/ sợi modal/ sợi nylon pha với sợi spandex, thả sợi màu yarn-dyed (feeder & enguneer) và
lọai vải body-size.

Vui lòng viếng thăm trang website của chúng tôi : www.world-knitting.com


Products to be displayed:
Cotton (Supima, Recycle, Organic)/ Tencel/ Modal/ Nylon with spandex
Yarn dyed (feeder & engineer stripe)
Body size

Vải Cotton (Supima, Recycle, Organic)/ tencel/ modal/ s ợi ny lon pha sợi spandex
Vải thả sợi màu - Yarn dyed (feeder & engineer stripe)
Vải Body size
                               65
M/s. DHALL EXPORTS
Hall No  :  2    Booth No : 2E-2
Add    :  P.O. SAIJPUR BOGHA,
       NARODA ROAD,
       AHMEDABAD – GUJARAT
       INDIA
Tel    :  382 345
Fax    :  91-79-22820225
Email   :  dhall@dhallgroup.com

Cotton / Synthetic / Blended Fabrics
-  Continuous Bleaching Range
-  MENZEL - Dhall Singeng Machine
-  Chainless Merceriser Machine
-  REISKY - Dhall Continuous Pad Dry / Pad Batch
-  Dyeing Range
-  REISKY - Dhall Cold Pad Batch Dyeing Machine
-  REISKY - Dhall Finishing Padders
-  REISKY - Dhall Continuous Pad Steam Range
-  3 Bowl Mangle with Float Drier / Hot Flue
-  Hot Air Stenter
-  Automatic Dyeing Jigger
-  Open Width Washing Range
-  Mangle Drying Range
-  Continuous Fabric Carbonising Plant
-  Compressive Shrinking Range
-  Bleaching Jiggers
-  Calender Machine

Denim
- Continuous Over Dyeing Range
- Denim Flat Finish Range
- Denim Soft Feel Range
- Denim Vacuum Foam Finishing & Shrinking Range
- Denim Wet Finishing & Shrinking Range
- Stenter with Coating Head
- Denim Singeing Machine

PA / Blended & Wool Suitings
-  Super'b Finish Machine
-  Relax Scouring Range
-  London Shrunk Machine
-  Humidification & Steaming Machine
-  High Speed Cloth Scouring Machine with Fulling Plant (Dolly Winches)
-  Wool Fabric Carbonising Plant
-  Felt Washing & Chemical Treatment Plant
-  Suction Drum Dryers

Raw Wool & Carpet Yarn
- Wool Scouring Plant
- Wool Carbonising Plant
- Continuos Hank Scouring Machine
- Continuos Hank Yarn Dryers
- Hank Yarn Dyeing Machine
- Stenter Machine for Woven Fabric
- Yarn Bundling & Baling Press
- Fully Automatic Twin Chamber Hydraulic Revolving Baling Press


                            66
Knitted Fabrics in Open Width / Tubular Fabrics
-  Pad Batch Bleaching Machine
-  Pad Batch Dyeing Machine
-  Open Width Scouring / Washing Range
-  Relax Dryers
-  Compressive Shrinking Machine
-  Stenter for Open Width Knit
-  Ballon Padder
-  Merceriser Machine for Tubular Knits

Thiết bị dùng cho các lọai vải gồm : Cotton / Synthetic / sợi pha - Blended
-  Dây chuyền tẩy trắng liên tục - Continuous Bleaching Range
-  Máy đốt lông - MENZEL - Dhall Singeng Machine
-  Máy xử lý kiềm bóng - Chainless Merceriser Machine
-  Thiết bị - REISKY - Dhall Continuous Pad Dry / Pad Batch
-  Dây chuyền nhuộm màu
-  Máy nhuộm màu - REISKY - Dhall Cold Pad Batch Dyeing Machine
-  Máy hòan tất - REISKY - Dhall Finishing Padders
-  Dây chuyền hấp hơi liên tục - REISKY - Dhall Continuous Pad Steam Range
-  Thiết bị - 3 Bowl Mangle with Float Drier / Hot Flue
-  Khung căng vải dùng hơi nóng - Hot Air Stenter
-  Thiết bị nhuộm tự động - Automatic Dyeing Jigger
-  Dây chuyền giặt khổ rộng - Open Width Washing Range
-  Dây chuyền sấy khô - Mangle Drying Range
-  Thiết bị thấm carbon vải liên tục - Continuous Fabric Carbonising Plant
-  Thiết bị co dùng lực nén - Compressive Shrinking Range
-  Thiết bị tẩy trắng - Bleaching Jiggers
-  Máy chấm công - Calender Machine

Dùng cho sản phẩm vải Denim :
- Dây chuềyn nhuộm liên tục - Continuous Over Dyeing Range
- Thiết bị hòan tất - Denim Flat Finish Range
- Thiết bị Denim Soft Feel Range
- Thiết bị hòan tất Denim Vacuum Foam Finishing và thiết bị chống co -Shrinking Range
- Thiết bị hòan tất - Denim Wet Finishing và thiết bị chống co - Shrinking Range
- Thiết bị căng vải - Stenter with Coating Head
- Máy đốt lông - Denim Singeing Machine
- Dùng cho sản phẩm PA / Blended & Wool Suitings
- Máy hòan tất - Super'b Finish Machine
- Dây chuyền giặt - Relax Scouring Range
- Thiết bị làm co - London Shrunk Machine
- Máy tạo ẩm và hấp nóng - Humidification & Steaming Machine
- Máy giặt tốc độ cao - High Speed Cloth Scouring Machine with Fulling Plant (Dolly Winches)
- Thiết bị thấm carbon vải sợi len - Wool Fabric Carbonising Plant
- Máy giặt nỉ - Felt Washing và thiết bị xử lý hóa chất - Chemical Treatment Plant
- Thùng hút sấy khô - Suction Drum Dryers

Dùng cho sản phẩm sợi len thô - Raw Wool và sợi thảm - Carpet Yarn
- Dây chuyền giặt len - Wool Scouring Plant
- Thiết bị thấm carbon sợi len - Wool Carbonising Plant
- Máy giặt liên tục - Continuos Hank Scouring Machine
- Máy sấy sợi khô liên tục - Continuos Hank Yarn Dryers
- Máy nhuộm sợi - Hank Yarn Dyeing Machine
- Máy căng vải dùng cho vải dệt thoi - Stenter Machine for Woven Fabric
- Thiết bị Yarn Bundling & Baling Press
- Thiết bị Hoàn toàn Tự động Thủy lực quay tròn dùng cho máy đóng kiện - Fully Automatic Twin Chamber
  Hydraulic Revolving Baling Press


                            67
Dùng cho các lọai sản phẩm vải dệt kim khổ rộng / vải dệt kim hình ống :
- Máy tẩy trắng - Pad Batch Bleaching Machine
- Máy nhuộm màu - Pad Batch Dyeing Machine
- Máy giặt khổ rộng - Open Width Scouring / Washing Range
- Thiết bị sấy khô - Relax Dryers
- Thiết bị co dùng lực nén - Compressive Shrinking Machine
- Thiết bị căng dùng cho vải dệt kim khổ rộng - Stenter for Open Width Knit
- Thiết bị Ballon Padder
- Thiết bị xử lý kiềm bóng dùng cho vải dệt kim dạng ống - Merceriser Machine for Tubular Knits


Products to be displayed:
Catalogues, Machine Photos, Videos etc…

Hình ảnh quảng cáo catalogue, hình ảnh giới thiệu các lọai máy, băng ghi hình giới thiệu các loại máy , …
DOLLFUS & MULLER
(FRANCE)
participating under Peja Vietnam
Hall No  :  1         Booth No: 1C-3
Add    :  63 Rue de Reiningue
        68990 Heimsbrunn, France
Tel    :  +33-3-89 83 28 88
Fax    :  +33-3-89 81 83 84
E-mail  :  info@dollfus -muller.com
Web site :   www.dollfus -muller.com

Agents  : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

      Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem District,
     :
     Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

Dollfus & Muller is a French leader manufacturer of needle punched felts, open mesh conveyor belts and satin
wrappers and many other spare parts of textile finishing machines. The high technological materials used in our
production process made our products the right choice for your compacting, calendering, and
sanforizing machines; printing and relax dryers as well as for your decatizing machines. Thanks to this
achievement to perfection, Dollfus & Muller is supplying for 200 year itsseveral decades its product s range from
the most famous machine makers to the end users worldwide.

Với hơn 200 năm lịch sử, Dollfus & Muller, Công ty hàng đầu của Pháp, chuyên sản xuất các loại bành nỉ, băng
tải lƣới, và vải bọc satin. Mua sản phẩm chất lƣợng cao từ DolfusMuller, sẽ yên tâm trong quá trình vận hành và
tạo cho máy họat động ổn định hơn, chất lƣợng sản phẩm tạo ra tốt hơn, là sự lựa chọn đúng đắn cho máy
compact, sanfor, máy cán láng, máy in, máy sấy không căng và máy xử lý hoàn tất vải len (decatizer). Nhờ
                             68
thành tựu đạt đến sự hoàn hảo trong vài thập niên qua, Dollfus & Muller đã cung cấp sản phẩm của mình cho hầu
hết các nhà sản xuất thiết bị chuyên ngành nổi tiếng trên thế giới, cũng nhƣ cho ngƣời sử dụng máy.
                            69
DONG CANG CO., LTD
Hall No  : 2 Booth No :
Add    : 118/1 Luy Ban Bich Phuong,
        Tan Thoi Hoa, Tan Phu Province, Hochiminh City, Vietnam.
Tel     : 84-8-9612107
Fax     : 84-8-9612106
Email   : dongcanglab@monarchvn.com

Dong Cang Co., Ltd. is major in business all kind of machine and equipments in textile, dyeing and finishing
fabric. We‟re sole agent of Pailung Knitting machine, Tong Geng Rapic High – Pressure Cheese Dryer machine,
LK &LH stenter machine, Hsing Cheng inspection & winding machine, JM Air Dryer, special is laboratory
equipments as color matching and color analyzing from DataColor, Dispenser Datacolor machine (USA). We
also are agent for Lifong, Longchuan boiler, Dyna Air compressor, Kyang Yhe Automatic needle loom, Chienlun
raising machine and other accessories for above equipments…

CÔNG TY TNHH TM-DV ĐÔNG CẢNG chuyên kinh doanh các loại máy móc, thiết bị trong ngành dệt, nhuộm
và hoàn tất vải, Công ty Đông Cảng là đại lý độc quyền cho các loại máy dệt kim tròn Pailung, máy nhuộm
Tong Geng, máy định hình LK&LH, máy kiểm cuộn, xẻ khổ vải Hsing Cheng, máy sấy khô JM, đặc biệt là các
loại thiết bị phòng thí nghiệm nhuộm kỹ thuật cao hiện đại LA, Datacolor (Mỹ). Và là đại lý cho các loại máy
nhƣ Lò hơi Long Chuan, Lifong, máy đánh cone Hwa Ching, máy nén khí trục vít Dyna, máy dệt đai Kyang Yhe,
máy cào lông… và phụ tùng cuả các loại máy kể trên…

Products to be displayed:
 Datacolor SPECTROPHOTOMETER machine,Datacolor Dispensor machine, LA Infra- red dyer machine.
 Dosun Rotary inkjet engraver and flat bed inkjet engraver
 Dyna Air compressor, JM Air Dryer
 Weisheng inverter control centrifugal hudro extractor for packages  Máy  đo quang phổ hiệu Datacolor, hệ thống phối màu Datacolor, máy nhuộm mẫi tia hồng ngoại hiệu LA
  Máy  tạo bản in bông lƣới quay & Máy tạo bản in bông lƣới phẳng hiệu DOSUN
  Máy  nén khí trục vít hiệu Dyna, Máy sấy khô hiệu JM.
  Máy  vắt ly tâm hiệu Weisheng.
                             70
DUNG HUNG CO., LTD
Hall No: 2        Booth No: 2F-1
Add: 122/11 Pham Van Hai Str., Ward.2, Tan Binh Dist., Hcmc, Vietnam
Tel : 84-8- 8454096 / 9918506 / 9918738
Fax: 84-8- 9918507
Email: hungdungmachine@vnn.vn

AGENTS:
* Branch 2: 2977/ 12/7 Highway 1a, Tan Thoi Nhat.Ward., Dist.12, Hcmc, Vietnam
Tel: 84-8-2560683

Dung Hung Co., Ltd was established in 2003 due to business license : 4102014142 was given by Business
Department – Ministry of plans and investment 24/02/2003.


Dung Hung Co. provides many kinds of machines about garment, shoe leather of trademarks: Juki, Brother, Siruba,
Unicorn, Sunstar, Reece, Dukorp, Hashima, Eastman, KM . . . from Japan, Germany, Taiwan, Korea, China . . . With
the development of Knitting & Garment market in Viet Nam in integration time. Know customers‟ liking , Dung Hung
introduced to customers a new trademark with reasonable prices, good quality and many garment industry company in
Viet Nam like this It‟s TYPICAL from China


With the direction “ The customers are always right” and the staffs are active, creative, professional, high responsi bility,
Dung Hung Co., bring to customers high-quality products, reasonable prices and good service.

Công ty TNHH TM DV Dũng Hùng đƣợc thành lập từ năm 2003 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4102014142
do Phòng Đăng Ký Doanh thuộc Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ cấp ngày 24/02/2003.


Công ty Dũng Hùng chuyên cung cấp các loại máy móc thiết bị ngành may mặc, da giày của các thƣơng hiệu của
các nƣớc: Nhật, Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Với sự phát triển của thị trƣờng Dệt May tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, nắm rõ thị hiếu của ngƣ ời tiêu dùng,
Công ty Dũng Hùng đã giới thiệu đến khách hàng một nhãn hiệu sản phẩm mới với giá cả hợp lý, chất lƣợng và hiệu
quả kinh tế cao, đƣợc các công ty May Mặc tại Việt Nam rất ƣa chuộng đó chính là nhãn hiệu Typical đến từ Trung
Quốc.


Với phƣơng châm: “Khách hàng là thƣợng đế”, với đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, tay nghề cao, phong cách
phục vụ chuyên nghiệp và với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty Dũng Hùng luôn mang đến cho quý khách những
sản phẩm có chất lƣợng cao, dịch vụ tốt và giá cả hợp lý.
EAGLE PACIFIC LTD VIETNAM
Hall No.  :  2       Booth No : 2C-3
Add    :  23 Phung Khac Khoan, Dakao ward,
        Dist 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel    :  +84-8-8251384
Fax    :  +84-8-8237665
Email   :  sales1@eaglepax.com

EAGLE PACIFIC LTD VIETNAM thành lập từ năm 1991 chuyên cung cấp máy móc và công nghệ trong ngành dệt,
và giặt công nghiệp.

NAVIS GLOBAL: cung cấp trong lĩnh vực hoàn tất dệt kim và dệt thoi nhƣ máy phòng co, máy sấy văng, máy
sấy không sức căng, dây chuyền tẩy cho vải dệt kim, dây chuyền hoàn tất cho vải dệt kim và dệt thoi…

TUPESA: cung cấp các loại máy trong công nghiệp giặt ủi công nghiệp nhƣ máy giặt - nhuộm - sấy - ủi ép – làm
hàng thời trang…

                              71
CHEMICAL AUXILIARIES VIETNAM: cung cấp các loại hóa chất cho ngành dệt và nhuộm-hoàn tất nhƣ chất trợ
nhuộm, nhuộm, enzymes, quang sắc...
                          72
EMERY MACHINERY CORP.
Hall No.  :  1      Booth No: 1F-3
Add    :  6F-2, No.492-20, Sec.1 Wan Shou Rd,
        Kuei Shan Hsiang Taoyuan Hsien
        Taiwan
Tel    :  +886-2-8209-3013
Fax    :  +886-2-8209-0564
Email   :  emery@msl.hinet.net

Quilting machine 18”X9” w/frame, leg and tabletops up to 3.5M

Smocking machine using cam on interlock coverstitch machine to creat decorative stitchings on knitwear.

Powerful twin feeding and extra high needle stroke 14mm and upper looper stroke 12mm ensuring heavy duty
sponge mattress up to 50mm is sewn with ease.

Khung máy chần gòn ký lọai - Quilting machine 18”X9” w/frame, chân và bàn dài 3,5 mét

Lọai máy đan móc sử dụng trên thiết bị cam dùng cho máy đính - interlock coverstitch machine để trang trí trang
các sản phẩm may mặc dệt kim.

Với lọai kim đôi cỡ lớn 14 mm và lọai 12 mm có thể đãm bảo may các lọai đ m 50 mm một cách dễ dàng.

Products to be displayed:
Long arm hand-guided quilting machine
Mattress flanging machine
Interlock coverstitch smocking machine

Máy chần gòn có cần dài - Long arm hand-guided quilting machine
Máy Mattress flanging machine
Máy đan móc trang trí - Interlock coverstitch smocking machine
ENTEMA LTD.
Hall No.  :  1      Booth No: 1B-1A
Add    :  Hatip Mah. Haci Hamam Sok.
        No:3 59860 Corlu / Turkey
Tel    :  +90-282-651-34-02
Fax    :  +90-282-652-29-10
Email   :  omer@entema.com.tr
Website  :  www.entema.com

Products to be displayed:
- Relax Dryers
- Tumbler Dryers
- Textile Finishing Machineries

-  Các lọai thùng sấy “Relax Dryers”
-  Các lạoi thùng sấy “Tumbler Dryers”
-  Các lọai máy hòan tất dùng trong ngành dệt
                             73
ENVISION EXPORTS (P) LTD.
Hall No.  :  2       Booth No :  2H-9
Add    :  1101/1 Satsang Road,
        Civil Lines, Ludhiana,
        Punjab, India
Tel    :  +91-161-2431662 / 3
Fax    :  +91-161-2409945
Email   :  enex@mail.com

We are sourcing and indenting agents for all types of fibres, yarns, fabrics and garments. We are sourcing all
types of yarns from well known brands of Indian, Pakistan and Indonesia and supplying them to Bangladesh, Egypt,
Korea, Malaysia, and Singapore.

Công ty chúng tôi chuyên về kinh doanh và làm đại lý trong lĩnh vực các lọai sản phẩm xơ, sợi, vải và sản phẩm
may mặc. Công ty chúng tôi đang kinh doanh tất cả các lọai sợi có thƣơng hiệu nổi tiếng có xuất xứ từ Ấn Độ,
Pakistan và Indonesia và cung cấp lọai sản phẩm này đến các thị trƣờng ở Bangladesh, Ai Cập, Hàn Quốc,
Malaysia, và Singapore.

Products to be displayed:
Fibre, Yarn, Fabric and Garments
Các lọai sản phẩm xơ, sợi, vải và hàng may mặc.
ESO ZIPPERS / REN-MEI ZIPPERS (SHENZHEN)
CO., LTD.
Hall No.  :  1       Booth No: 1A-1B
Add    :  5th Industrial Zone, Ma-Shan-Tou
        Village, Gongming, Baoan, Shenzhen,
        China
Tel    :  +86-755-2988-6890
Fax    :  +86-755-2988 6900
Email   :  ericlin@esozippers.com

ESO Zippers
All Kinds of Zippers & Sliders

Chuyên về kinh doanh các lọai dây kéo mang thƣơng hiệu “ESO Zippers”
Và tất cả các lọai dây kéo và khóa trƣợt

Products to be displayed:
Zippers & Sliders

Tất cả các lọai dây kéo và khóa trƣợt
                            74
ETC INVESTMENT HOLDING LIMITED
Hall No.  :  1       Booth No: 1E-2
Add    :  Room 402,7th Bldg.,
        No.777 LongWu Road, Shanghai,
        200232 China
Tel    :  +86-21-61196039 / 61196040
Fax    :  +86-21-61196032
Email   :  etc@etextiles.cn / dd@etextiles.cn

-  A professional and strict Quality Control System
-  A progressive and solid Suppliers Network ready in place
-  A excellent Management Team well versed in global business

-  Công ty chúng tôi họat động chuyên nghiệp và kiểm sóat tốt về các Hệ Thống Quản Lý Chất Lƣợng Sản Phẩm
  “Quality Control System”
-  Phát triển và đồng bộ hệ thống các nhà cung cấp khắp mọi nơi.
-  Có đội ngũ Quản Trị xuất sắc nổi tiếng khắp tòan cầu

Products to be displayed:
Fabrics for Jacket, Pant, shirt, suit, sportwear, underwear including woven & knit.

Các lọai vải dùng sản xuất Jacket, Pant, shirt, suit, sportwear, underwear bao gồm cả vải dệt thoi lẫn dệt kim
ETERNITY EMBROIDERY EQUIPMENT CO. LTD
Hall No: 2 Booth No: 2G-4
Add: Room A, 15/F,Kin Hing Ind. Bldg., 17-23 Shek Kin Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, China
Tel: 852-23288000
Fax: 852-23289186
Email: info@eternity-emb.com.hk

Vietnam Agent: Giai Nguyen Phong Co., Ltd.
Add: 12-14 Xuan Dieu St., Ward 4, Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 8118639-9485469-9485470
Fax: (84-8) 8112099
Email: sales@gnpvn.com

Eternity Embroidery Equipment Co. is a Hong Kong funded enterprise, engaged in developing & manufacturing
computerized embroidering machines which developed in Hong Kong & manufactured in Shenzhen, China. Comparing
with Other branded embroidering machine producers, “Eternity” has got long-term good reputation from the users
because of economic price and high quality.

Eternity Embroidrey Equipment Co. là doanh nghiệp HongKong, chuyên nghiên cứu phát trie n và sản xuất máy thêu
vi tính, nhà máy đƣơc đặt tại Shenzhen, Trung Quốc. So với máy thêu các thƣơng hiệu khác, danh tiếng “Eternity” đã
đƣợc khách hàng bieát đến do giá cả hợp lý và sản pha m có chất lƣợng cao.

Products to be displayed :
Economic price,high quality ,concise embroidering machine comes from Eternity!

Máy thêu Eternity với giá cả hợp lý, chất lƣợng cao, thao tác sử dụng đơn giản.                              75
EUNSUNG
ELECTRIC CO., LTD
Hall No.  :  2      Booth No: 2A-11
Add    :  104-5,Shinpyung-Ri,
        Shinbuk-Myon,
        Pochun-Si,Kyunggi-Do
        Korea
Tel    :  +82-31-531-8131
Fax    :  +82-2-6230-9431
Email   :  eunsung5@kornet.net

Industrial Steam Iron
Steamer
Teflon Shoe
Teflon Hose

Bàn ủi hơi công nghiệp - Industrial Steam Iron
Nồi hơi - Steamer
Thiết bị Teflon Shoe
Thiết bị Teflon Hose

Products to be displayed :
Industrial Steam Iron

Bàn ủi hơi công nghiệp - Industrial Steam Iron
                         76
EUROASIATIC JAYA P.T.
VIETNAM REPRESENTATIVE OFFICE

Hall No  :  1      Booth No : 1G-1
        Ho Chi Minh City
Add    :  413/15 Nguyen Kiem Str.,
        Phu Nhuan District
Tel    :  (84-8) 8454 288
Fax    :  (84-8) 8454 278
Email   :  ea.hcmc@euroasiatic.com.vn

        Hanoi
Add    :  V-Tower # 208, 649 Kim Ma Street
        Ba Dinh District,
Tel    :  (84-4) 7663 564
Fax    :  (84-4) 7663 565
Email   :  ea-hanoi@fmail.vnn.vn

Company, in trade and service for textile machines from leading manufacturers in Europe. Specialized in pre -
treatment, dyeing, drying, finishing and printing of knitted & woven fabric, in tubular form, rope form and open-
width. Flat knitting machines and Non-woven processing lines, Laboratory equipment. Sales and Service for
Steam boiler, Thermo-oil boiler and Power Generator to be used in textile industry, as well other industries.

EuroAsiatic represents leading Manufactures such as:

   -  Werner Mathis AG - Switzerland
   -  Lindauer DORNIER GmbH - Germany
   -  TEXPA Maschinenbau GmbH & Co. - Germany
   -  BIANCO S.p.A - Italy
   -  REGGIANI Machine S.p.A – Italy
   -  ARIOLI S.p.A – Italy
   -  INPLAN GmbH & Co. KG
   -  VKK Standardkessel GmbH – Germany
   -  SAACKE GmbH - Germany

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu tại Châu Âu chuyên về kinh doanh và thực hiện các dịch vụ trong
việc sản xuất máy móc ngành dệt. Thiết bị của chúng tôi chủ yếu bao gồm : Tiền xử lý, nhuộm, sấy khô, hòan
tất và in hoa trên các lọai vải dệt kim , vải dệt thoi, dạng ống, dạng khổ rộng. Các lọai máy dệt kim phẳng, dây
chuyền gia công vải không dệt, các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Kinh doanh và sửa chữa các lọai nồi hấp
nóng, nồi hơi, và máy phát điện đƣợc sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dệt cũng nhƣ các ngành công
nghiệp khác.
Công ty EuroAsiatic làm đại diện của các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu nhƣ :

   -  Công ty  Werner Mathis AG – Thụy Sĩ
   -  Công ty  Lindauer DORNIER GmbH – Đức
   -  Công ty  TEXPA Maschinenbau GmbH & Co. – Đức
   -  Công ty  BIANCO S.p.A - Ý
   -  Công ty  REGGIANI Machine S.p.A – Ý
   -  Công ty  ARIOLI S.p.A – Ý
   -  Công ty  INPLAN GmbH & Co. KG
   -  Công ty  VKK Standardkessel GmbH – Đức
   -  Công ty  SAACKE GmbH – Đức
                             77
EVER GREEN ULTRASONIC CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No: 1B-1E
Add    :  2F, NO.13, Wu-Chiuan 1 Rd., Wu-Ku Ind.
        Park, Hsinchuan City, Taipei Hsien, Taiwan.
Tel    :  +886-2-22995830
Fax    :  +886-2-22995719
Email   :  bryanchen_168@yahoo.com.tw

Ever Green Ultrasonic Co., Ltd. is a landing manufacturer of ultrasonic machineries in Taiwan and having
established in 1991.
We have been the innovator in design, manufacturing, product quality, per-use consultation and post-sale customer
service.
Our specialization is in plastic joining, fabric cutting and sealing machineries.

Công ty chuyên sản xuất kinh doanh các lọai thiết bị máy sóng siêu âm tại Đài Loan và đƣợc thành lập vào năm
1991.
Công ty chúng tôi hiện nay có các thiết kế cách tân mới, nhà máy cung cấp dịch vụ tƣ vấn sử dụng và dịch vụ hậu
mãi tốt
Đặt biệt sản phẩm của chúng tôi là các lọai máy móc nhƣ: plastic joining, máy cắt vải , mày hàn -sealing
machineries.

Products to be displayed:
Ultrasonic Lace Sewing Machines, Ultrasonic Cutting Machine, Ultrasonic Welding Machines, Quilting Machine
And Ultrasonic Rhinestone Sealer.

Các lọat máy móc thiết bị: Máy may ren dùng sóng siêu âm “Ultrasonic Lace Sewing Machines”, Các l ọai máy cắt
dùng sóng siêu âm “Ultrasonic Cutting Machine”, Ultrasonic Welding Machines, Quilting Machine And Ultrasonic
Rhinestone Sealer.
                               78
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION
Hall No.  :  Foyer    Booth No : F-16
Add    :  6F, 77 Tun Hua South Road, sec. 2,
        Taipei, Taiwan
Tel    :  +886-(0)2-27066006
Fax    :  +886-(0)2-27031388
Email   :  sales@ecic.com

Vietnam Office: Huy Quang Trading Co., Ltd.
Add   : 72/55 ST 304, W 25, BINH THANH
       DIST, HCMC, Vietnam
Tel   : +84-8 8992208
Fax   : +84-8 5127574

A high-tech chemical company, manufactures fine chemicals such as:
- Dyestuffs for Textiles /Leather / Paper / Wood / Food industry
- Dyes for metal Al-anodizing industry, High Purity Colorants for Inkjet Inks Specialty chemicals (UV - Absorber)
for plastics industry
- Specialty chemicals (UV- Absorber) for plastics industry, Pharmaceuticals
- Electronic chemicals for 3C industry
- Nano-materials

With Branch offices in USA, Holland, Turkey and China

Công ty hóa học kỹ thuật cao sản xuất các hóa chất nguyên chất nhƣ
- Hóa chất nhuộm cho ngành dệt, da, giấy, gỗ và công nghệ thƣc phẩm.
- Thuốc nhuộm cho công nghiệp ion hóa kim loại, thuốc nhuộm màu với độ tinh khiết cao với màu mực đen huyền.
 - Hóa chất chuyên ngành công nghiệp plastics và ngành dƣợc.
- Hóa chất cho ngành công nghiệp 3C.
- Nguyên liệu Nano.

Công ty chúng tôi có các văn phòng chi nhánh tại Hoa Kỳ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc.


Products to be displayed:
Dyestuffs: Textile (Reactive/ Acid / Direct) / Leather / Wood / Food / Metal dyes
High Purity Colorants for Inkjet Inks

Các lọai thuốc nhuộm dùng trong ngành dệt, da, gỗ, thực, thực phẩm, và kim lọai.
Chất nhuộm màu tinh khiết cao với màu mực đen huyền.
                             79
FAB-CON MACHINERY DEVELOPMENT CORPORATION
Hall No.: 2    Booth No.: 2E-1
Add. : 75 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, U.S.A
Tel. : 1-516-88 33 999
Fax : 1-516-88 33 880
Contact: Mr. Mark C. Hall
      Vice President - International Sales
Email : fabconnc@aol.com

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
Add.:   Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn

FAB-CON Machinery Development Corporation is a manufacturer of durable, highly productive tubular and open width
finishing equipment. Serving high-end manufacturers of knitwear, FAB-CON designs, markets and provides after sales
service to customers worldwide. Trust FAB-CON to be your partner in meeting your needs.

FAB-CON Machinery Development Corporation là nhà chế tạo các thiết bị hoàn tất năng suất cao, có độ bền cao cho
vải dạng ống và mở khổ. Phục vụ cho các nhà sản xuất dệt kim lớn, FAB-CON thiết kế chế tạo và cung cấp các dịch
vụ hậu mãi cho khách hàng trên toàn thế giới. Hãy tin tƣởng rằng FAB-CON là đối tác luôn đáp ứng các yêu cầu của
bạn.

Products to be displayed :
Brochures and technical descriptions for Digital Tubular Gull-wing Stabilizer Compactor, Digital Tubular Twin Balloon
Pad, Whirl Wind Triple Pass Conveyor Dryer, Digital Open Width “S” Series Compactor

Catalogue và bảng mô tả thông số kỹ thuật cho các loại máy phòng co Compactor kỹ thuật số Digital cho vải dệt kim
dạng ống, máy ép hồ kỹ thuật số Digital Twin Balloon cho vải dệt kim dạng ống, máy sấy dạng băng chuyền 3 bƣớc
Whirl Wind, máy phòng co Compactor kỹ thuật số Digital S-Series cho vải dệt kim dạng mở khổ.
                             80
FADIS SPA
Hall No: 2      Booth No: 2C-2
Add: Via Colombera, 70, 21048 Solbiate Arno (VA), Italy
Tel : 39 0331-989511
Fax: 39 0331 989532
Email: fadis@fadis.it
Website: www.fadis.it

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,   Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

Fadis Spa produces machines for the working of reels for any type of yarn, synthetic, natural continuous or spun for
air-cross winding. In over 40 years of presence in the market we have gained the trust of faithfulness of hundreds of
clients the world over.

Fadis Spa chuyên sản xuất các loại máy guồng sợi, các loại máy guồng, máy đánh ống và máy bọc sợi khí thích hợp
cho việc gia công tất cả các loại xơ. Trong hơn 40 năm có mặt trên thị trƣờng, chúng tôi đã luôn luôn có đƣợc sự tin
cậy của hàng trăm khách hàng trên toàn thế giới.FLYING TIGER TRADING & MFG PTE
Hall No:  6     Booth No: 6C-7
Add: A021 Tan Binh IZ, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam.
Tel : 84-8-8158027 Fax: 84-8-8158028
Branch: 620 Hoang Van Thu,W.4,Tan Binh Dist
Tel: 84-8-8117623 / 9122498
Email: flyingtiger@vnn.vn
Website: WWW.FLYINGTIGER.VN

Steam oilers using: electric, DO, FO, coal : Flying Tiger, Ching Horng, Lincharng, Pyeong Hwa, Xineng…
Pressure vessels: steam header, steam pipe system, boiler treatment chemicals
Fisnishing area: steam iron, vaccuum table, Teflon hose: FT, Silverstar, Sewoong, Wolfband, Ching Horng, Oshima,
Hoshima
Knitwear, weaving: Flying Tiger
Garments industry: Brother, Juki, Siruba, Hashima, KM, Eastman, Gemsy , Taking…

Sản xuất kinh doanh nồi hơi: điện, dầu, than nhãn hiệu Flying Tiger, Ching Horng, Lin Charng, Pyeong Hwa, Covemat,
Xineng… alon hơi, bộ thu hồi nhiệt nƣớc lò hơi, thi công hệ thống đƣờng ống dẫn hơi, hóa chất dùng cho nồi hơi.
Hệ thống ủi hoàn tất: Bàn ủi, bàn hút, dây hơi: Flying Tiger, Silverstar, Ching Horng, Woflband, Oshima, Hoshima..
Thiết bị dệt len: Flying Tiger
Thiết bị dệt may: rother, Juki, Siruba, Hashima, KM, Eastman, Gemsy, Taking…

Products to be displayed :
Electric steam boiler, steam header, steam iron, vaccuum table, Teflon hose…..

Lò hơi điện, balon hơi, bộ thu hồi nhiệt, bàn ủi, bàn hút, dây hơi…
                              81
FONG’S NATIONAL
ENGINEERING CO. LTD.
(HONG KONG)
participating under Peja Vietnam
Hall No  : 1   Booth No: 1C-3
Address   8/F 22-28 Cheung Tat Roiad Tsing Yi
       :
      Hong Kong
Tel   : 852-2497 3300
Fax   : 852-2432 2552
Email  : enquiry@fongs.com
Website : www.fongsengineering.com

Agent   : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street
       Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    : 84-8-8293503
Fax    : 84-8-8251021

Agent   Peja Vietnam, Hanoi Office
     :
Add    8 -Trang Thi Street Hoan Kiem District,
     :
      Hanoi, Vietnam
Tel   : 84-4-8244627
Fax   : 84-4-8244628
Email  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

FONG‟S NATIONAL ENGINEERING Co., Ltd (FONG‟S) is the leading dyeing and finishing equipment suppliers in
the world. With an annual capacity of 2,000 sets of dyeing and finishing equipment. Customers are hailing from
every part of the globe.

FONG‟S NATIONAL ENGINEERING Co., Ltd (FONG‟S) là công ty chuyên thiết kế và chế tạo các thiết bị nhuộm
và hoàn tấf vải. Với công suất sản xuất hàng năm lên đến 2000 máy hoàn chỉnh, và có lƣợng khách hàng ở khắp
nơi trên thế giới, Fong‟s tự hào là một trong những nhà sản xuất thiết bị nhuộm và hoàn tất vải hàng đầu trên thế
giới.
                             82
FRANCO PACIFIC VIETNAM
Hall   : 2        Booth: 2A-2
Hochiminh City Office:
Add   : 55 Ho Hao Hon Street, District 1,
       Hochiminh City, Vietnam
Tel    : +84-8-6202123
Fax   : +84-8-8375077
Email  : dai@francopacific.com

Hanoi Office:
Add    : 142 Doi can, Bapaco, Ba dinh, Hanoi City
Tel    : +84-4-7224912
Fax    : +84-4-7224918
Email   : giang@francopacific.com

We Are Representing The Following Suppliers

Công ty chúng tôi là đại diện của các nhà cung cấp sau:

MARZOLI – VOUK
www.marzoli.it
Blowroom, Card, Drawframe, Comber, Roving Frame And Spinning Frame

Các lọai máy móc thiết bị nhƣ: Máy bông - lowroom, Máy chải thô - Card, Máy ghép - Drawframe, Máy chảI kỹ -
Comber, Máy thô - Roving Frame và máy sợi con - Spinning Frame

SAVIO SPA
www.saviospa.it
Open-End Machine, Automatic Winder And Two-For-One Twister

Máy kéo sợi OE - Open-End Machine, Máy đánh ống tự động - Automatic Winder và máy xe sợi đôi - Two-For-
One Twister

BEKAERT – ECC
www.bekaert.com
All Kinds Of Card Clothings For Trutszchler, Rieter, Marzoli, Etc…

Chuyên về các lọai kim chải cho máy: Trutszchler, Rieter, Marzoli, Etc…

NAVAL
www.navalgroup.com
Premium Quality Of Spinning Tubes, Bobbins And Cans.

Cung cấp ống sợi, - Bobbins và các thùng cúi- Cans chất lƣợng cao cấp.

STAEDTLER:
www.staedtleruhl.com
Vario Comb, Top Comb From Germany

Kim, lƣợc - Vario Comb, Top Comb sản xuất từ Đức

STATEX
www.statexengg.com
Testing Equipment For Spinning Laboratory

Các lọai thiết bị thí nghiệm cho nhà máy sợi

PROMATECH (SOMET AND VAMATEX)
www.promatech.it
                             83
Rapier Looms, Airjet Looms, Terry Looms

Các lọai máy dệt kiếm, máy dệt khí, máy dệt khăn lông

NEDGRAPHICS
www.nedgraphics.com
Softwares For Textile Industry

Các lọai phần mềm dùng trong ngành công nghiệp dệt

ROJ – ELECTROTEX
www.roj.com
Weft Feeders For All Kinds Of Weaving Looms

Các thiết bị cấp nguyên liệu sợi ngang dùng cho tất cả các loại máy dệt.

BIANCALANI
www.biancalani.com
Effect Finishing Machine, Softening-Washing-Drying Machine, Tumbler

Các lọai máy hòan tất, làm mềm vải

TUNG SHING
Dyeing Machines, All Kinds, Atmospheric And High Pressure.

Các lọai máy nhuộm cao áp và hạ áp, cho các loại vải .

ATEX
www.atex.com.my
Engraver For Printing System

Chuyên về khắc chạm các lọai trong hệ thống in hoa ngành dệt.
FRANZ BARTA GMBH
Hall No.  :  1       Booth No :  1D-3
Add    :  Pfeiffer Gasse 1, A-1150,
        Vienna, Austria
Tel    :  +43-1-8946894
Fax    :  +43-1-8946864
Email   :  aaron.zhu@barta.at

Agent   : FRANZ BARTA FAR EAST LTD
Add    : Unit A2, 24/F Goldking ind Bldg,
       Kwai Chung, Hong Kong
Tel     : +852-24262789
Fax     : +852-24262889
Email   : aaron.zhu@barta.at

BARTA is a global market leader in heat transfer industry since 1947. Our transfers are very thin, fine and dorable,
meet highest quality and safety requiry like oeko-tex 100 etc. BARTA offers individual solutions based on
traditional expertise combined with most updated research and develop at a fair price.

Công ty BARTA chúng tôi là công ty nổi tiếng khắp tòan cầu kể từ năm 1947 trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm
truyền nhiệt. Sản phẩm truyền nhiệt của chúng tôi mỏng, đ p tiện dụng, có chất lƣợng cao và đạt các tiêu chuẩn

                              84
về an tòan nhƣ lọai “oeko-tex 100”,… . Công ty ARTA hân hạnh chào hàng với các yêu cầu giải pháp riêng lẻ
căn cứ vào các sản phẩm truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại và giá cả chào hàng cạnh tranh

Products to be displayed:
Heat transfer logo made in Austria with top quality and full services from Hong Kong

Các thiết bị truyền nhiệt có xuất xứ từ Austria với chất lƣợng hàng đầu và dịch vụ hậu mãi đến từ Hong Kong
                             85
FUJIAN SHISHI TAIFAN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No: 3H-1
Add    :  Qinshan Industrial Mansion,
        No. 88, 87 Street, Shishi, Fujian, China
Tel    :  +86-595-88702788
Fax    :  +86-595-88702798
Email   :  info@taifan.com
Website  :  www.taifan.com

TAIFAN company is invested by Taiwanese specializing in manufacture of circular knitting machine .we had
managed more than 20years and passed the certification of CE and ISO9001.
Our products are as follows: single jersey, double, terry, 3-thread fleece, pattern wheel rib and 4-6 color stripers.

Công ty TAIFAN đƣợc đầu tƣ bởi doanh nghiệp của Đài Loan chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai máy dệt
kim tròn. Công ty chúng tôi có hơn 20 họat động và đã nhận đƣợc giấy chứng nhận chất lƣợng quốc tế nhƣ : CE
và ISO9001.
Sản phẩm chính của công ty chúng tôi bao gồm : vải thun dệt kim single jersey, double, terry, 3-thread fleece,
pattern wheel rib và vải thả sợi có từ 4-6 màu.

Products to be displayed:
Single jersey, Double, Terry, 3-thread fleece, Pattern wheel rib and 4-6 color stripers

Bao gồm các lọai sản phẩm nhƣ: vải thun dệt kim single jersey, double, terry, 3-thread fleece, pattern wheel rib và
vải thả sợi có từ 4-6 màu.
FULL COLOR CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No: 1A-1A
Add    :  101-11, Shia Li Road,
        Hsien Hsi Hsiang, Chang Hua,
        Taiwan 50703
Tel    :  +886-4-7582468
Fax    :  +886-4-7582470
Email   :  candy@full-color.com.tw

Full Color, established in 1991 and located in Chang Hua, Taiwan, is the first maker in Asia who brings
management for the production of sublimation transfer printing.
From graphic artwork treating, color separation roller engraving, transfer paper printing, fabric printing are all
operated in our facility.

Công ty Full Color, đƣợc thành lập từ năm 1991 và có trụ sở đặt tại vùng Chang Hua, Đài Loan, Chúng tôi là nhãn
hiệu đầu tiên tại khu vực Châu Á sản xuất các lọai sản phẩm in chuyển màu.
Bao gồm các lọai xử lý đồ họa trên bản vẽ ”graphic artwork treating”, in các màu trên trục in “color separation roller
engraving”, in chuyển trên giấy “transfer paper printing”, in trên vải “fabric printing” là tất cả các quy trình thiết bị
của chúng tôi.

Products to be displayed:
Sublimation transfer printing papers & fabrics
Curtain
Garments

Các lọai giấy in chuyển màu “Sublimation transfer printing papers” và các lọai vải
Màn của Sản phẩm may mặc.
                               86
87
GERBER SCIENTIFIC
INT’L LTD.
Hall No.  :  3      Booth No: 3E-4
Add    :  2F, BLD 16, 99 Tian Zhou Road
        Caohejing Hi-Tech Park, Shanghai,
        200233, China
Tel    :  +86 21 5445 0505
Fax    :  +86 21 5445 0878
Email   :  Elyn.zhu@gerbertechnology.com

Vietnam
Office :   Gerber Scientific International (Vietnam)
        Co., Ltd.
Add    :  Advanced Technology Center (ATC),    No.8, Street 25, Ward 6, Go Vap District,
        Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel    :  +84 8 984 7080
Fax    :  +84 8 984 7081
Email   :  duong.nh@gerbertechnology.com

Gerber Technology, one of four business units of $575 million Gerber Scientific, provides product lifecycle
management (PLM), computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) solutions to
manufacturers and retailers in the sewn and flexible goods industries. Gerber Technology serves more than
17,500 customers globally.

Thuộc Công ty Gerber Technology, chúng tôi là một trong bốn công ty kinh doanh mang tên Gerber Scientific với
tổng giá trị 575 triệu Dollar, chuyên cung cấp các chƣơng trình nhƣ: product lifecycle management (PLM),
computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) từ giải pháp cho đấn việc sản xuất và
phân phối phục vụ ngành công nghiệp may mặc và các ngành công nghiệp sản xuất khác. Hiện nay. Công ty
Gerber Technology chúng tôi đang phục vụ đến hơn 17.500 khách hàng khắp tòan cầu.

Products to be displayed:
CAD Workstations on AccuMark, AccuNest, V-sticker and FLM software
Infinity 45/85 - wide-format injet plotter


GERON CO., LTD.
Hall No.  :  3     Booth No : 3G-8
Add    :  No. 699-2 East Jiefang Road,
        Haimen, Jiangsu, 226100, China
Tel    :  +86-513 82211787
Fax    :  +86-513 82110966
Email   :  sales@geron-card.com

GERON has been manufacturing and supplying the complete range of card clothing products for all applications
since 1964, is the leading manufacturer of card clothing in China.
GERON is accredited to ISO 9001:2000 and manufactures its products using the latest technology and to
industry-leading Standards.   With Global textile industry expanding, GERON work in partnership with their
customers.

Kể từ năm 1964, công ty GERON là một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh và cung cấp trong bộ thiết bị
băng kim máy chải. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc trong việc sản xuất thiết bị băng kim
máy chải. Công ty GERON cũng đã nhận đƣợc chứng chỉ chất lƣợng sản phẩm ISO 9001:2000 và sản xuất thiết
bị áp dụng công nghệ mới nhất và đúng tôi chuẩn trong ngành công nghiệp. Với mục tiêu mở rộng kinh doanh
trên khắp tòan cầu, công ty GERON hân hạnh trở thành đối tác với tất cả các khách hàng trên thế giới..

Products to be displayed:
Card clothing (Cylinder, Doffer, Lickerin, Flat top, stripper,Roller,Stationary flat,Top comber)


                                88
Các lọai băng kim máy chải : Card clothing (Cylinder, Doffer, Lickerin, Flat top, stripper,Roller Stationary flat,
Top comber).
GIMO SRL.
Hall No.  :  6       Booth No : 6D-8
Add    :  Via delle Industrie 3/ B- 22100, Montano
        Lucino Como, Italy
Tel    :  +39 031 506094
Fax    :  +39 031 525712
Email   :  soniamatteis@gmail.com
        hassan@gimosrl.it
Website  :  www.gimosrl.it

Italian company for second hand weaving machineries.

Công ty của Ý, chuyên doanh các loại máy dệt đã qua sử dụng.
GIUSEPPE CRESPI
Hall No: 2        Booth No: 2B-3

Vietnams Agent:
Bentex Trading
Add: 31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11, Hcmc, Vietnam.
Tel : 84-8-2642199
Fax: 84-8-2642202
Email: Bentex@viettel.vn


Hanoi office:
Add: 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-6410100
Fax : 84-4-6410098
Mobile : 84-97 97 97 180

Dear our Distinguished Customers,
Giuseppe Crespi is a professional leading manufacturer from Italy for design, manufacturing and installation of HDPE
Sliver cans, trolleys for textile industry.
Founded in 1919 and with almost hundred years of experience, Crespi products are recognized by customers
worldwide as a benchmark of quality and Crespi has given 30 years guarantee for spring of all Can products ! Crespi
has invested a lots for innovation of this Everlasting Spring which is the most important part in the can which direct
affect to quality of your final yarn product.
The thickness of all parts of Crespi cans and trolleys are with at least 20% higher than the others.
With Crespi Cans and Trolley, you plan and make only one investment in a life time for Transportation equipment of
your factory.
Crespi Cans and trolleys – an Everlasting products for your factory
Should you have any questions and inquiry, please contact to our Agent in Vietnam

Thƣa quý khách hàng,
Giuseppe Crespi là nhà sản xuất chuyên nghiệp về sản phẩm Thùng Cúi, xe vận chuyển dùng cho nhà máy sợi, dệt,
nhuộm.
Ra đời năm 1919 và với gần 100 năm kinh nghiệm, thùng cúi của Crespi đƣợc biết đến nhƣ là những sản phẩm có
tuổi đời gần nhƣ vĩnh viễn với nhà máy của khách hàng vì lò xo của Crespi có độ bền là vĩnh cửu và Crespi sẵn sàng
cam kết bảo hành Lò xo thùng trong 30 năm! Lò là phụ tùng hay bị hỏng nhất và ảnh hƣởng đến chất lƣợng cúi nhiều
nhất, vì thế, Crespi đã đầu tƣ rất nhiều vào chất lƣợng của lò xo này.
Độ dày của tất cả các phụ kiện khác của thùng đều dày hơn của các hãng khác đến ít nhất 20%.
Với thùng cúi và thiết bị vận chuyển của Crespi, quý khách hàng không còn phải bận tâm đến việc phải đầu tƣ nhiều
lần cho thùng cúi và xe đẩy, ống sợi nữa.

                              89
Một lần đầu tƣ cho sản phẩm thùng và xe đẩy của Crespi sẽ là mãi mãi với nhà máy của quý khách.
Crespi kính mong nhận đƣợc bất kỳ yêu cầu nào của quý khách hàng liên quan đến kỹ thuật hoặc đơn chào hàng
thông qua đại lý của Crespi tại Việt Nam.
                           90
GOLD FAI
MACHINERY CO., LTD.
Hall No  :  1       Booth No: 1A-17
Add    :  11/F, Ming Sang Ind. Bldg.
        19 Hing Yip Street, Kwun Tong
        Kowloon, Hong Kong
Tel    :  +852-27459111
Fax    :  +852-27416386
Email   :  info@goldfai.com

Vietnam Office:
Add   : A 19 Bau Cat Street, Ward 13
       Tan Binh District, HCMC, Vietnam
Tel   :  +84-8-949-0929
Fax   :  +84-8-849-3603

Golden Gear rand‟s more than 20 years experience has been modeled by quality and stability. Golden gear
brand specializes in rotary printing machines.

Continuing to developing new products while improving our existing ones, we commit to provide the best solution
for our valuable customers. We, Gold Fai Machinery Co., Ltd., Would like to take this opportunity to pass our
warmest regards to our clients and partners.

As stepping into the new millennium, we continue to make grow and let glow. Our production and sales crew
have grown from 30 to today‟s 300 employees, whereas our factory has expanded from 2000M 2 to 15.000M2.
Our Products‟ quality is supported by different industries breaking through the Asia Pacific region. Our products
have reached the international technological standard, which we have successfully obtained the certificate of
Europe (CE). In light of such enhancement, we will encounter more competitions and problems.

We believe competition is the mother of improvement. In the year 2005, we are proud to present the GF3000,
(Flat Screen Printer Series) and the GF4000 (Flexo Label Printer Series). Rather than merely providing
products, we aim to deliver a solution for our customers. Hence, we emphasizes not only in the quality of our
products, but also the quality of our after-sales service.

In future prospect, we are keen to step forward with our supporters to develop more efficient gadgets, to create a
new arena in the printing industry.

Công ty Golden Gear Brand với hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm có chất lƣợng và ổn định. Công
ty Golden Gear Brand chuyên về các loại máy in nhãn mác trục lăn. Liên tục nghiên cứu phát triển các loại sản
phẩm mới trong lúc nâng cao khả năng tồn tại của công ty chúng tôi trên thị trƣờng, chúng tôi hân hạnh đƣợc
cung cấp giải pháp tốt nhất cũng nhƣ mong chờ sự đánh giá từ phía quý khách hàng. Công ty Gold Fai
Machinery Co., Ltd mong muốn có đƣợc cơ hội bày tỏ sự nồng nhiệt của chúng tôi đến quý khách và đối tác.

 ƣớc vào thềm niên kỷ mới chúng tôi tiếp tục phát triển và sực nhiệt tình của chúng tôi đến các bạn. Công ty
chúng tôi sản xuất và phát triển kinh doanh chỉ từ 30 đến 300 nhân viên, bên cạnh đó diện tích phát triển từ
2.000 m2 đến 15.000 m2 . Sản phẩm đạt chất lƣợng của chúng tôi đã cung ứng đến nhiều ngành công nghiệp
khác nhau của các vùng lãnh thổ tại Châu Á Thái ình Dƣơng. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt đƣợc các yêu
cầu về tiêu chuẩn quốc tế cũng nhƣ các tiêu chuẩn của Certificate of Europe (CE). Để đƣợc nổi bật hơn nữa,
chúng tôi sẽ đƣơng đầu với mọi vấn đề nhƣ sự cạnh tranh.

Chúng tôi tin rằng sẽ cải thiện hơn nữa trong kinh doanh cạnh tranh. Trong năm 2005, chúng tôi tự hào giới
thiệu hàng loạt sản phẩm Máy In Lụa GF3020 và các loại máy ký hiệu GF4002, máy in nhãn mác flexo.

Xa hơn nữa không chỉ đơn thuần cung cấp sản phẩm, chúng tôi nhắm đến việc chuyển giao công nghệ cho các
khách hàng. Vì lý do đó, chúng tôi nhấn mạnh không chỉ cung cấp sản phẩm đặt chất lƣợng cao, mà còn cung
cấp dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Với ƣớc muốn trong tƣơng lai, chúng tôi từng bƣớc nghiên cứu phát triển và cung cấp các loại máy móc có
                              91
hiệu quả kinh tế và tạo ra nhiều loại sản phẩm mới phục vụ cho ngành công nghiệp in.

Sản phẩm trưng bày:
- Máy in nhãn mác label
- Máy cắt nhãn mác Label
- Máy cắt nhãn mác sóng siêu âm
- Máy sấy
- Máy chế bản polymer
GRAND CHINA CORPORATION LIMITED
Hall No.  :  1      Booth No: 1F-10
Add    :  Unit 1801, Cameron Commercial Centre,
        458-468 Hennessy Road,
        Causeway Bay, Hong Kong
Tel    :  +852-2891 9198
Fax    :  +852-2838 4317
Email   :  alfred66@biznetvigator.com

Grand China is textile fabric manufacturer with headquarter in Hong Kong. Our facility is located at Shanghai area,
China, to supply textile fabrics in synthetic and cotton to our customers. Our major products include woven solid
dyed, yarn-dyed, circular knit (synthetic and cotton) and also warp knit fabrics.

Công ty Grand China là một doanh nghiệp sản xuất vải có văn phòng chính đặt tại Hong Kong. Nhà xƣởng của
chúng tôi đặt tại Thƣợng Hải – Trung Quốc, sản phẩm của công ty chúng tôi là các lọai vải synthetic và cotton có
thể cung cấp cho khách hàng. Ngòai ra sản phẩm chính của công ty chúng tôi còn có các lọai vải dệt thoi nhuộm
màu, thả sợi, vải dệt kim tròn (synthetic and cotton) và vải dệt kim ngang.

Products to be displayed:
Manufacturer of woven, circular knit and warp knit textile fabrics out of China.

Các lọai vải đã đƣợc sản xuất nhƣ vải dệt thoi, vải dệt kim tròn và vải dệt kim ngang đã đƣợc xuất khẩu khỏi
Trung Quốc.
                              92
GRITTI VIETNAM CO., LTD
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-3
Add    :  Ap 1 B, An Phu, Thuan An, Binh Duong
        Province, Vietnam
Tel    :  +84-650-710 503
Fax    :  +84-650-710 281
Email   :  Info@grittivn.com
Website  :  www.grittivn.com

Gritti Vietnam Co., Ltd. - belongs to Gritti Group - is 100% Italian owned company. We produce all kinds of
buttons from real shell buttons (Trocas, white MOP, black MOP, Akoya, Rivsershell, etc.) to polyester buttons as
imitation horn, imitation mother of pearl and Corozo buttons etc., on site lasering facilities, dyeing lab with up -to-
date Italian technology.

Gritti Vietnam - thuộc tập đoàn Gritti - là công ty 100% vốn đầu tƣ của Ý. Công ty chuyên sản xuất nút các loại
từ nút vỏ sò thiên nhiên nhƣ Trocas, white MOP, black MOP, Akoya… đến nút nhựa và nút Corozo. Ngoài ra
công ty còn có hệ thống trang thiết bị hiện đại theo công nghệ Ý để nhuộm màu, khắc chữ, tạo hình bằng tia
laser.

Products to be displayed:
Shell buttons, polyester buttons and Corozo buttons

Nút vỏ sò thiên nhiên, nút nhựa và nút Corozo
GUANGZHOU XINSHENG INDUSTRIAL CO., LTD.
Hall No.  :  1       Booth No: 1A-16
Add    :  Banhu Ind Zone Zhongluotan Town,
        Baiyun District, Guangzhou, China
Tel    :  +86-20-87412738
Fax    :  +86-20-87411329
Email   :  ryu@gzxssy.com.cn

Xinsheng Industrial Co., Ltd have 8 subordinated factories, covering an area of 100,000 Meters with over 2600
employees, with 18 years‟ continuous effort, XS has become a Large professional manufacturer in China which
specializes in five series of Mattress, Lycra, Mesh, Garment, Industrial Fabric.

Công ty Xinsheng Industrial Co., Ltd có 8 xí nghiệp liên kết, đƣợc nằm trên vùng đất rộng 100,000 Meters với hơn
2.600 công nhân, công ty chúng tôi với 18 năm nỗ lực phấn đấu đã trở thành một công ty lớn hàng đầu tại Trung
Quốc chuyên về sản xuất các lọai đệm vai, Lycra, Mesh, hàng may mặc và vải công nghiệp.

Products to be displayed:
Products: Warp knitted fabric, woven fabric…
Purpose: Mattress Over

Các lọai vải dệt kim, vải dệt thoi, …
Mặc hàng chính giới thiệu: Đệm vai
                              93
HA LONG TRADING & SERVICES CO., LTD
Hall No: 1      Booth No: 1G-7
Add: 340A-B Hoang Van Thu St, W.4 Tan Binh Dist, Hcmc, Vietnam
Tel : 84-8- 8119970
Fax : 84-8- 8119829
Email: halonghlhl@vnn.vn

Ha Long Co are mainly in distributing for industrial sewing machine, we are exclusive agency for Kingtex model from
Taiwan and Zoje from China, besides, also supplying some of other models such as K-Chance, Micro Top, Tso Ta,
Tony, Murata,… from Taipei, TW, and Easement, Osaka Quick from Shanghai, China, and KM , Juk i, Brother from
Japan…etc. We are attending to VN „s market garment industry and meet all requirements such as distributing,
installing, maintaining machines that Ha Long provided. On the other hand, Ha Long always supply full spare part for
machine replaced, to catch schedule of factory „s manufacture. Moreover, Ha Long ready to offer expert advice for
production line and assemble line.

Products description :
MURATA - INDUSTRIAL SEWING MACHINE : Multi –needle shirring smocking stitch
Suitable for simultaneous shirring of waist skirt- ruffling one-piece dress, children wear bed-usted stitching sewn
pattern.

Products to be displayed:
MURATA WX008-33048PSSM : Shirring smocking stitch
MURATA WX008-25048PSSM : Smocking stitch
MURATA WX008-16048PSSM : Shirring stitch.
HANGZHOU FULTON THERMAL EQUIPMENT
CO., LTD.
Hall No.  :  1       Booth No: 1E-5
Add    :  No. 9 Street 18,
        Hangzhou Economy & Technology
        Development Zone, Hangzhou
        China
Tel    :  +86-571-86725890
Fax    :  +86-571-86725896
Email   :  jia@fulton.cn

Since 1949, Fulton has been a globalized boiler company with manufacturing facilities in US, UK and China.
Backed by Fulton worldwide service, Fulton is able to provide international customers with high quality products
and services. Fulton can manufacture boilers up to 1, 500HP in compliance with ASME, CE and Chinese code
requirements.

Kể từ năm 1949, Công ty Fulton trở thành một công ty tòan cầu chuyên về thiết bị nồi hơi với các cơ sở sản
xuất đƣợc đặt tại Mỹ, Anh Quốc và Trung Quốc. Công ty chúng tôi có các dịch vụ hậu hãi tòan cầu tốt của công
ty Fulton, công ty Fulton có khả năng cung cấp các sản phẩm có chất lƣợng cao và dịch vụ hậu mãi tốt đến với
khách hàng thế giới. Công ty Fulton chúng tôi có thể sản xuất các lọai nồi hơi đạt đến 1.500 Mã lực sử dụng các
lọai kỹ thuật về ASME, CE và đáp ứng các yêu cầu mã hóa của Trung Quốc.

Products to be displayed:
Steam/Hot water boiler with a variety of burner options for use with oil (Oil#2 / Heavy Oil), Gas (Natural Gas, Town
Gas, LPG) or Solid Fuel

Các lọai nồi hơi dùng hơi nƣớc / nƣớc nóng sử dụng cho nhiều mục đích đun nấu khác nhau dùng nguyên liệu
dầu (Oil#2 / Heavy Oil), Gas (Natural Gas, Town Gas, LPG) or Solid Fuel

                              94
95
HANGZHOU HUAHONG MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  6       Booth No: 6D-1
Add    :  No. 1 Hongyang Road, Yinong Town,
        Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China
Tel    :  +86-571-82526108
Fax    :  +86-571-82526528
Email   :  qingji@xs.hz.zj.cn
Website  :  www.huahonghz.com

Vietnam Agents: Binh Anh Trading & Tourism Co., Ltd
Add   : 31 Tran Hung Dao Street,
      Phan Chu Trinh Ward,
      Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-9437238
Fax   : +84-4-5740976
Email  : hoaidin@vnn.vn

Hangzhou Huahong Machinery Co., Ltd., found in 1969, ISO9001: 2000, www.hualonghz.com
Rapier loom Solution:
- Fabric Rapier loom. GA798, GA799-III, GA738-I, GA738-II
- Towel Rapier loom. GA798-I, GA799-I
- Cotton Linter equipment, Bearing seat, Gear operators etc.
- Output: 4000 sets of Rapier loom each year
- Advance digital-control processing facility, scientific research institute, impress technical strength technology.
- Hualong will keep its momentum and provide clients with more good quality products as well as service,
  though the company itself is much honored by various honorary titles from municipal authorities. Any
  business intention will be appreciated.

Công ty Hangzhou Huahong Machinery Co., Ltd., đƣợc thành lập từ năm 1969, đã nhận đƣợc chứng nhận chất
lƣợng ISO9001: 2000, website của chúng tôi: www.hualonghz.com
Sản phẩm của chúng tôi là các lọai máy dệt kiếm:
- Máy dệt kiếm dệt vải ký hiệu: GA798, GA799-III, GA738-I, GA738-II
- Máy dệt kiếm dệt khăn ký hiệu: GA798-I, GA799-I
- Thiết bị xử lý bộn phế cotton- Cotton Linter equipment, bàn đỡ ổ trục - Bearing seat, Bộ vận hành truyền
  động - Gear operators, …
- Năng lực sản xuất của công ty chúng tôi đạt 4.000 bộ máy dệt kiếm hàng năm.
- Công ty chúng tôi có các phƣơng tiện xử lý điều khiển kỹ thuật số, có các viện nghiên cứu khoa học, sức
  mạnh trong công nghệ kỹ thuật.
- Công ty Hualong luôn giữ vững mối quan hệ với khách hàng và cung cấp tốt hơn nữa các lọai sản phẩm
  cũng nhƣ thực hiện các dịch vụ hậu mãi, vì vậy, công ty chúng tôi đã nhận đƣợc nhiều khen thƣởng từ các
  cơ quan nhà nƣớc. Chúng tôi đánh giá cao các mối quan hệ hợp tác kinh doanh với khách hàng.

Products to be displayed:
1. Towel Rapier Loom, model: GA799-I, width: 200cm
2. Fabric Rapier Loom, model: GA738-I, width: 220cm

1.  Các lọai máy dệt kiếm dệt khăn ký hiệu - model: GA799-I, width: 200cm
2.  Các lọai máy dệt kiến dệt vải ký hiệu - model: GA738-I, width: 220cm
                              96
HEFENG MACHINES
LIMITED
禾丰机械有限公司
Hall No : 1       Booth No : 1G-6
China Office:
Add    : Floor 1 & 2, Building 3, Hepinggang
       High-Tech Industrial Area, Gangtou
       Village, Bantian, Shenzhen 518129
       China
Tel    : +86-755-89602186
Fax    : +86-755-89602586
Email   : export@hefengmachine.com

Hong Kong Office :
Add   : 6/F., Mee Lun St., Central, Hong Kong

Hefeng Embroidery Machines Limited is a professional manufacturer and export er of high quality multi heads
computerized embroidery machines. With adopting the most mature and advanced technologies, we have
successfully developed a new series HEFENG brand embroidery machine including flat, sequin, high-speed and
cap embroidery. We have been enjoying a good reputation inland and abroad in the passed several years for our
good quality machines and good service.


Công ty Hefeng Embroidery Machines Limited chuyên về sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các lọai máy thêu đa
mũi điều khiển vi tính. Với việc áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, Công ty chúng tôi đã thành công
trong việc sản xuất lọat máy thêu mới với thƣơng hiệu “HEFENG brand” bao gồm máy phẳng, máy thêu sequin,
máy thêu tốc độ cao và máy thêu nón. Công ty chúng tôi có danh tiếng tốt tại thị trƣờng nội địa và có nhiều kinh
nghiệm trong việc kinh doanh các lọai thiết bị có chất lƣợng tốt và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Products to be displayed:
Multi heads computerized embroidery machine

Máy thêu đa mũi điều khiển vi tính
                            97
HEINZ WALZ GMBH
Hall No: 5      Booth No: 5C-1
Add: Maybachstr. 3, 72793 Pfullingen Germany.
Tel : 49 7121 9298 0
Fax : 49 7121 9298 60
Email: info@walz-gmbh.de

VietnamAgents:
Công ty TNHH một Thành Viên DV&TM Đức Việt (NANTEX)
Add: 106/16 Tran Mai Ninh St. Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel : 84-8-244 9649
Fax : 84-8-849 4960
Email: Nantex.vn@hotmail.com

NANTEX; the sole authorized agent from HEINZ WALZ GmbH in Viet Nam, Manufacturer of the most High quality
Screen printing machines in the World. In the 70‟s, SCHENK revolutionized t he screen printing industry by introducing
on the market the first carrousel screen Printing machine. Since then this type of machine has been widely adopted
by most screen printers. This concept has also Inspired a multitude of other manufacturers. The success of
SCHENK is mainly due to its constant innovation to fulfill the Needs of an even more demanding industry. Screen
Printing is not just a simple process of the textile industry, it is also an art, and With the SCHENK machines is easier
to create art. With the SCHENK machines and the service from NANTEX you will Get the best team. We have
machines from 6 colors up to 18 colors and you can select the number of stations (PALLETS); when You combine the
number of colors and stations you will be able to get the best out of your machine; and you can even Set up your
Flash cures or Flocking machines without wasting any printing station.

Products to be displayed :
Screen Printing Machine Model Spider type 12/14; Manual Flocking Unit S 90-1; Manual Flocking Unit Mini Static.
HELSA TEXTILE ACCESSORY (SHANGHAI) CO., LTD
Hall No.  :  1       Booth No: 1E-1
Add    :  No. 499 Kangyi Road, Kangqiao
        Industrial District, Pudong, Shanghai
        201315, China
Tel    :  +86-21 5812 2299
Fax    :  +86-21 6812 2877
Email   :  helsa-info@helsa.com.cn

Helsa Textile Accessory (Shanghai) Co., Ltd, set up in 1995, is the first of Helsa‟s wholly owned manufacturing
enterprises in Asia. Utilizing German equipment, technology and raw materials, Helsa Shanghai produces
hundreds of millions of top quality shoulder pads for famous brands all over the world.

Công ty Helsa Textile Accessory (Shanghai) Co., Ltd, đƣợc thành lập từ năm 1995, là nhà máy sản xuất đầu
tiên của Helsa đặt tại Châu Á. Đƣợc trang bị các thiết bị, công nghệ và nguyên phụ liệu có xuất xứ từ Đức, công
ty Helsa Shanghai đã sản xuất hàng trăm ngàn đệm vai chất lƣợng cao cho các thƣơng hiệu nổi tiếng trên tòan
thế giới.

Products to be displayed:
Shoulder pad, Sleeve head roll and other trimmings.

Đệm vai, trục lăn đầu tay dùng sản xuất hàng may mặc- Sleeve head roll và các lọai phụ liệu khác.                             98
HI-TEC
INDUSTRIAL CO LTD
Hall No.  :  1       Booth No: 1A-1C
Add    :  336 Sec.1 Chung Hwa West Road,
        Tainan City, Taiwan
Tel    :  +886-6-265-8888
Fax    :  +886-8-275-9900
Email   :  hiteck@ms67.hinet.net

Shirting, Sutting, Linen Imiation, Cotton, Embroidery, Wool, Knitted, Prints, Denin.

Các lọai sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm: Shirting, Sutting, Linen Imiation, Cotton, Embroidery,
HOANGSON JOIN STOCK COMPANY
Hall No.  :  1      Booth No: 1D-9
Add    :  Room 1412, CT2B Building, My Dinh 2,
        Tu Liem, Hanoi, Vietnam
Tel    :  +84-4-214-6026
Fax    :  +84-4-787-292
Email   :  infor@hoangson.net

Supply seam sealing machines, heat press machines, Zipper Machine, high-frequency machines, ultrasonic
machines… for high-end
technology in garment industry, especially for out-door and ski wears.

Chuyên cung cấp các loại máy dán đƣờng may, máy ép nhiệt, máy cao tần, máy siêu âm… dùng trong ngành
may công nghệ
cao, đặc biệt là các sản phẩm quần áo hàng out-door, hàng trƣợt tuyết.

Products to be displayed:
DSM-6800, SW-810C, CS-280B, CS-500A, CS-500B, CS-500T, HT-300/308, US-200LB, CS-600B
HONG KONG ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD.
Hall No :   Foyer        Booth No : F-15
Add   :   Binh Duong Industrial Park – Di An – Binh  Duong Province, Vietnam.
Tel    :   84-0650-790886
Fax    :   84-0650-790754
Email   :  hka@vnn.vn

With over than 25 years experience in manufacturing and exporting various types of buttons and hardware (jean, snap,
press, eyelet, rivet, buckles…) we have our well-equipped factories in Guangdong – China and Binhduong – Vietnam,
we offering high quality products with reasonable prices. Our customers are coming from all over the world and bring
built up a long term business relationships with our company, we have fully confidence to provide prompt delivery and
the best services to all our valuable customers.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và xuất khẩu nhiều lọai nút áo (nhƣ nút jean, nút bóp, nút bóp 5
chấu, mắt cáo, đinh tán, các lọai khoen) chúng tôi đã có nhà máy đƣợc trang bị tốt tại Quảng Đông – Trung Quốc và
 ình Dƣơng – Việt Nam, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm chất lƣợng cao với giá cả hợp lý. Khách hàng của

                              99
chúng tôi đến từ các nƣớc trên thế giới và đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty chúng tôi,
chúng tôi có đủ tự tin để cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất và vận chuyển nhanh nhất cho tất cả khách
hàng tiềm năng của chúng tôi.

GROZ-BECKERT
HONG THONG TRADING & SERVICE CO., LTD
Hall No:   6     Booth No: 6E-1
Add: 3/18 Phan Van Suu, Ward13, Tan Binh Dist, Hcmc, Vietnam.
Tel : 84-8 - 8496742 / 2936667
Fax : 84-8 - 2936665
Email: lienthanh@hcm.vnn.vn

Groz-Beckert Needles Established in 1851. Groz-Beckert with a total of over 8,000 employees is the largest
manufacturer of industrial needles in the world, manufacturing needles for the sewing, embroidery, shoe, knitting, and
other industries. Groz-Beckert has established itself as the technological leader with a number of special application
needles SAN and with its GEBEDUR titanium-nitrite coated needles, offering a combination of improved service life and
sewing quality, has set the standard for cost efficiency in the business.

Pfaff Industrial Sewing Machines established in 1862, Pfaff is one of the first sewing machine manufacturers. Pfaff has
always been a pioneer in the industry, being the first to develop many types of machines and functions, and being
renowned for its quality. Besides sewing machines Pfaff also makes hot wedge, hot air, and ultrasonic welding
machines. Besides the machines from the factory in Germany, Pfaff now also offers a range of highly competitively
priced machines from its new China factory, with advanced features and of high quality.

Công ty Groz- eckert Needles Established đƣợc thành lập vào năm 1851. Groz-Beckert với khoảng trên 8.000 công
nhân là một doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới sản xuất kim may,sản phẩn của chúng tôi dùng cho máy may, máy
thêu,   may   giày,  sản   phẩm   dệt  kim,   và  các loại  máy   công  nghiệp  khác.
Công ty Groz- eckert đƣợc thiết lập nhƣ là một doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các sản phẩm kim may đặc biệt
SAN và GEBEDUR titanium-nitrile coated needles, với mong muốn phục vụ cuộc sống và chất lƣợng hàng may mặc,
chúng tôi thiết kế một chi phí hiệu quả kinh doanh cạnh tranh nhất.

Công ty Pfaff Industrial Sewing Machines đƣợc thành lập vào năm 1862, Pfaff là một trong những công ty đầu tiên sản
xuất kinh doanh máy may .Công ty Pfaff luon luon tiên phong trong nghành công nghiệp này ,cũng là doanh nghiệp
đầu tiên nghiên cứƣ và phát triển các loại máy và các chức năng của nó , có danh tiếng nhƣ là một doanh nghiệp có
chất lƣợng . Bên cạnh việc kinh doanh các loại máy may ,Pfaff cũng chế tạo các loại máy nhƣ hot wedge , hot air ,
and ultrasonic welding machines Ngoài các loại máy đƣợc chế tạo từ các công ty tại Đức , hiện nay Pfaff cũng đặt
hàng các loại máy móc có giá cả cạnh tranh từ các công ty mới thành lập tại Trung Quốc với công nghệ đặc trƣng
tiên tiến nhất và có chất lƣợng cao .

Products to be displayed:
Needles & Machines

Kim may & các loại máy
                             100
HONG YAN ENGINEERING CO.,LTD.
Hall No: 2       Booth No: 2B-3

Vietnams Agent:
Bentex Trading
Add: 31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11, Hcmc, Vietnam.
Tel : 84-8-2642199
Fax: 84-8-2642202
Email: Bentex@viettel.vn


Hanoi office:
Add: 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-6410100
Fax : 84-4-6410098
Mobile : 84-97 97 97 180

Dear Our Distinguished Customers,
We are pleased to introduce ourselves as Hong Yan Engineering Co. ,Ltd. – one of the most famous Air conditioning
system maker who can provide you with turn key projects comprising of site survey, design-engineering, manufacturing,
installation and after sales service.
Hong yan engineering is also the only Taiwanese Air conditioning maker who was granted Certificates 9000, 9001 and
other certificates relating to quality control of Hong yan products.
Entering to Vietnam market since 1998, Hong Yan has been supplied to Vietnam customer with over hundred turn key
AC projects.
Thanks for special design and tailor made equipment, parts to meet the specific requirement of customer‟s textile,
spinning machine, Hong yan‟ AC system can save lots of power meanwhile the humidity and temperature still can
keep all the requirement parameters in control.
Hong yan has never had any exclusive agent in Vietnam before; In order to assist you to become market leaders and
to serve you in the best way possible, we are pleased to introduce our new dynamic representative for the Vietnamese
market: Bentex Trading Co.,Ltd.
Hong Yan, as an established company with great experience, is today the market leader for high quality Air
conditioning system. The main focus of Hong Yan is placed on customer satisfaction and our service technicians for
the Vietnamese market comprising of 3 Taiwanese Engineers and 4 Vietnamese technicians are available in Hong Yan
office at 23/A6 , D2, Van Thanh Bac street, Binh thanh district offering a comprehensive service for all your
requirements and our success is based on your satisfaction.
Should you have any questions and inquiry, please contact to our Agent in Vietnam

Thƣa quý khách hàng,
Chúng tôi xin hân hạnh đƣợc phép giới thiệu - Hong Yan là nhà cung cấp thiết bị điều không hàng đầu trên thế giới
có thể cung cấp toàn bộ hệ thống trên hình thức chìa khóa trao tay từ khâu thiết kế, sản xuất , cung cấp cho đến lắp
đặt và dịch vụ bán hàng.

Hong Yan cũng là nhà sản xuất hệ thống điều không duy nhất tại Đài Loan đƣợc cấp tất cả những giấy chứng nhận
quản lý và kiểm soát chất lƣợng quốc tế do tổ chức ISO cung cấp từ giấy chứng ISO 9000 đến 9001 và các giấy
chứng nhận khác.

Tham gia vào thị trƣờng Việt nam từ những năm 1990 , Hong Yang đã thiết kế cung cấp và lắp đặt hàng trăm hệ
thống điều không cho các nhà máy ngành Dệt , sợi trên thị trƣờng.

Nhờ có thiết kế đặt biệt phù hợp vơí tính chất khí hậu khu vực, quy mô và tính chất nhà máy và đặc biệt là tính chất
của thiết bị trong nhà máy. Thiết bị điều không của Hong Yang có thể kiểm soát tốt nhất nhiệt độ và độ ẩm, độ sạch
của nhà máy trong khi giảm đi rất nhiều điện năng tiêu thụ.

Hong Yan chƣa từng có đại lý chính thức tại Việt nam trong thập kỷ qua và để có thể hổ trợ qúy khách hàng trở
thành đơn vị dẫn đầu trên thị trƣờng dệt may, chúng tôi xin trân trọng giơí thiệu đến qúy khách hàng đại lý mơí năng
động của chúng tôi cho thị trƣờng Việt nam là: Bentex Trading Ltd. Một công ty của Canada.

                             101
Hong Yan và Bentex Trading sẽ thiết lập một chuẩn mực cao để đem đến qúy khách hàng những Hệ thống điều
không hiện đại có chất lƣợng cao cùng với những dịch vụ hoàn hảo cho toàn thể những khách hàng qúy giá của
chúng tôi. Cùng với Bentex Trading, chúng tôi xin đƣợc cung cấp sự hổ trợ, đƣợc trình bày đến qúy khách hàng sẽ
hƣớng về lọat sản phẩm thiết bị mang tính Hiện đại, chất lƣợng cao nhất, đem lại nguồn lơị nhuận cao nhất của
Rieter cùng với nhiều phát minh mơí tính hợp trong đó.

Hong Yan là một tập đoàn có nhiều kinh nghiệm ngày nay đã chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên thị trƣờng về sản phẩm
thiết bị điều không. Mục tiêu chính của Hong Yan và entex Trading là đem đến quý khách hàng sự hài lòng theo đó
chuyên viên kỹ thuật ngƣời Việt nam của chúng tôi gồm có 3 kỹ sƣ Đài loan và 5 chuyên viên kỹ thuật ngƣời Việt
nam sẽ sẵn sàng giải quyết mọi dịch vụ sau bán hàng cho thiết bị của qúy khách hàng nhanh chóng và hoàn hảo.

Xin qúy khách hàng liên hệ với Công ty Bentex Trading.
                             102
HOP PHONG TRADING & SERVICES CO., LTD
Hall No: 6 Booth No: 6D-9
Add: 112 Chu Van An, Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam
Tel: 84-8-8106569 / 8109985
Fax: 84-8-8100415
Email: hopphong_sg@vnn.vn

Hop Phong Trading & Services Co., Ltd has more than 20–year rich experience in providing equipment, machine and
accessories in sewing industry. Nowadays, our company has established many stores which provide many products,
spare parts and after–sell service in almost provinces.
Our company is a General Agent and Agent of many famous brands in Taiwan, Japan, America, China…
In order to meet the need of machinery market in sewing industry in 21 th century, we are incessantly training the best,
high quality trading staff and professional, rich–experience technicians to guarantee in meeting all the demands of our
customers. With the best trading, after–sale service, we have been setting up the confidence, support and affectionate
from our customers.
Our business articles as below:
1) a. Environmental air conditioner and water
    cooling ventilation system can reduce 3 –
    110C.
  b. Cooling pad and ventilation equipment can
    reduce 3 – 150C.
2) The most complete garment equipment such as: chair, cabinet, passing table, QC table, spreading cloth table,
  trolley, pallet…
3) The most complete garment machinery:
  a. All kinds of machines in cutting factory.
  b. All kinds of machines in sewing factory.
  c. All kinds of machines in ironning factory.
  d. Installing steam pipe system.
4) Many chemical products made in America such as: spot lifter, fusing machine cleaner, silicone, spray adhesive…

Công ty TNHH TM – DV – SX Hợp Phong đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị, máy
móc phụ trợ ngành may, hiện nay công ty chúng tôi đã thiết lập các cửa hàng trên các tỉnh thành, cung cấp các sản
phẩm, linh kiện và các dịch vụ hậu mãi…


Công ty chúng tôi đang là Tổng đại lý và Đại lý của các hãng nổi tiếng của Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…


Để đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng máy móc phục vụ ngành may trong thế ký 21, chúng tôi không ngừng huấn luyện
đào tạo đội ngũ kinh doanh ƣu tú, chất lƣợng cao và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm để đảm
bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Với dịch vụ kinh doanh, hậu mãi tốt nhất, chúng tôi đã xây dựng đƣợc sự tín
nhiệm, ủng hộ và ƣu ái trong lòng khách hàng.


Dƣới đây là các hạng mục kinh doanh của công ty chúng tôi:
1) a. Thiết kế, lắp đặt hệ thống làm mát nhà xƣởng, giảm 3 – 110C.
  b. Màn nƣớc, hệ thống làm mát và thiết bị thông gió, giảm 3 – 150C.
2) Cung cấp các thiết bị phục vụ ngành may nhƣ: ghế ngồi may, tủ đựng đồ cá nhân, bàn chuyền, bàn kiểm hóa, bàn
  trải vải, xe đẩy, pallet…
3) Cung cấp các máy móc, thiết bị trong ngành may:
  a. Tất cả các thiết bị dùng trong xƣởng cắt.
  b. Tất cả các thiết bị dùng trong xƣởng may.
  c. Tất cả các thiết bị dùng trong xƣởng là.
  d. Lắp đặt hệ thống đƣờng ống hơi.
4) Các sản phẩm hóa chất của Mỹ nhƣ chất tẩy vết bẩn, chất tẩy băng chuyền máy ép cổ áo, silicone, keo dán dạng
  xịt…
                             103
HUIBANG MACHINE (YINGKOU) CO., LTD
Hall No.  :  2        Booth No: 2D-3A
Add    :  No. 10, West Bus Park Li,
        Xishi District, Yingkou City,
        Liaoning Province, China
Tel    :  +86-417-4831195
Fax    :  +86-417-4820794
Email   :  ykhuibang@163.com

HUIBANG MACHINE (YINGKOU) CO., LTD. is located at YINGKOU high-new technology developing zone,
occupying area 60000 square meters. It is a narrow fabric machinery manufacturer of private corporation, mainly
producing and developing a series of high speed needle loom machines and related narrow fabric machinery
products.

Công ty HUIBANG MACHINE (YINGKOU) CO., LTD. Đựơc đặt tại vùng phát triển công nghệ cao YINGKOU,
chiếm một diện tích 60.000 m2. Chúng tôi là một công ty tƣ nhân chuyên về sản xuất kinh doanh các loại máy dệt
vải khổ h p, họat động chính là nghiên cứu phát triển các loại máy máy thiết bị dệt vải khổ h p.

Products to be displayed:
Machine Pictures

Các hình ảnh về máy móc thiết bị.
HUIZHOU NEW JOINT OPERATION WEAVING
CO., LTD
Hall No.  :  4       Booth No: 4D-1
Add    :  Danshui Town Shijing Industrial Zone
        Huizhou City, Guangdong Province
        China
Tel    :  +86-752-3723333
Fax    :  +86-752-3723366
Email   :  xtl@xinlianye.cn

Vietnam Office : Huizhou New Joint Operation Weaving Co., Ltd.
Add   : 16 Tran Xuan Hoa, Phuong 7, Quan 5,
       TP. Ho Chi Minh, Vietnam
Tel   : +84-8-8553175
Fax   : +84-8-8553182
Email  : xtl@xinlianye.cn

HUIZHOU NEW JOINT OPERATION WEAVING CO., LTD., is a professional weaving and dyeing
Company. It was located in Guangdong, China. Its main products range from poplin, twill, dobby and corduroy etc.,
mainly exports to Hong Kong, Southeast Asia, Europe and America market, and the annual turnover exceeds 1
billion yuan RMB.

Công ty CTHH dệt may Tân Liên Nghiệp là một tập đoàn chuyên về dệt, in, nhuộm. Trụ sở tại Trung Quốc Quảng
Đông. Sản phẩm chủ yếu là: vải thƣờng, vải kaki, vải hoa, lông tơ tim đèn thun vv... chủ yếu bán sang thi trƣờng
Hồng Kong, Âu Mỹ và Đông Nam Á. Kim ngạch doanh nghiệp năm đạt 1 tỷ nhân dân tệ..

Products to be displayed:
Cotton fabrics, including poplin, twill, dobby, corduroy etc.., mainly for jackets and trousers.

Vải cotton, vải kaki, vải hoa, lông tơ tim đèn thun. Chủ yếu sản phẩm về các loại quần áo.


                              104
HWA JONG GARMENT ACCESSORIES CO.,LTD
Hall No: Foyer      Booth No: F-2
Add: N0.17,Huu Nghi Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An District, Binh Duong Province., Vietnam.
Tel : 84-650 - 784557
Fax : 84-650 - 784561
Email: hwajongvn@vnn.vn

Hwa Jong group is leading manufacturer of quality. Woven label for over 40 years .Hwa Jong owns a group of factories
situated in Shanghai, Taiwan, H.K, Guan Dong, Vietnam & L.A.U.S.A .equipped with world first class mac hine &
supplying quality labels, ribbons & patches.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Tập Đòan Hwa Jong group là doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất các lạoi nhãn
dệt đạt chất lƣợng cao. Tập Đòan Hwa Jong hiện có các nhà máy đặt tại các nơi nhƣ : Thƣợng Hải , Hong Kong, Đài
Loan, Taiwan, H.K, Guan Dong, Việt Nam và & L.A.U.S.A .đƣợc trang bị với các lọai máy móc thiết bị tiên tiến nhất
thế giới và chuyên cung cấp các lạoi nhãn đạt chất lƣợng cao , các lọai ribbons và các lọai miến dán patches.


Products to be displayed:
Woven labels, ribbons, zipper pullers & patches.

Các lọai nhãn dệt, các loại ribbons, dây kéo - zipper pullers và miếng dán patches.INDIAN PAVILLION
FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY
(FICCI)
Hall No: 5      Booth No: 5B
Add: Federation House, Tansen Marg, New Delhi – 110 001
Tel : 00 91 11 23738760-70, 23765316
Fax : 00 91 11 23765316
Email : manju@ficci.com
Contact person: Dr Manju Kalra Prakash - Head – Asean


FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY
(FICCI)
Hall No: 5     Booth No: 5B
Add: Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110 001
Tel : 00 91-11- 23738760-70, ext:330
Fax : 00 91-11-23765316, 23320714 / 23721504
Email : vedika@ficci.com
Contact person: Ms. Vedika Kapoor - Sr Asstt Director


FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY
(FICCI)
Hall No: 5      Booth No: 5B
Add: Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110 001
Tel : 00 91-11- 23738760-70, ext:464
Fax : 00 91-11-23765316, 23320714 / 23721504
Email : madhav@ficci.com
Contact person: Mr. Madhawanand - Research Associate


                             105
106
ASHOKA MULTIYARN MILLS LTD
Hall No: 5      Booth No: 5B-2
Add: 6A, Nicco House, 2 Hare Street, Kolkata - 700 001, India
Tel : 00 91 33 2210 1781
Fax : 00 91 33 2230 4940
Email : ashokasynthetics@dishnetdsl.net
Contact person: Pawan Kumar Patodia - Mg Director

Specific Business Interests with Vietnam
The Ashoka Group has two spinning mills of 34,000 spindles and 17,000 s pindles in Orissa and West Bengal in
Eastern India engaged in manufacture of 100% Cotton Yarn, 100% polyester, polyester blends and 100% rayon yarns
for weaving and knitting applications.

Công ty The Ashoka Group có hai nhà máy sợi với 34,000 cọc sợi và 17,000 cọc sợi đƣợc đặt tại vùng Orissa và
West Bengal phía Tây Ấn Độ , tập trung về sản xuất các lọai sản phẩm nhƣ : sợi 100 % Cotton Yarn, sợi 100%
polyester, sợi pha polyester blends và sợi 100% rayon dùng trong việc sản xuất hàng dệt thoi và dệt kim
BANSWARA SYNTEX FABRICS
Hall No: 5        Booth No. 5B-5
Add. 5th Fl, Gopal Bhuwan
199, Princess Street
Mumbai - 400 002, India

Tel : 00 91 22 66336571-76
Fax : 00 91 22 22064486
Email :   hemalmalaviya@banswarafabrics.com

Contact Person : HEMAL MALAVIYA,
General Manager - Marketing

Specific Business Interests with Vietnam

Supplying high quality suiting fabrics of fibre dyed P/V, P/V/Lycra, P/W, P/W/Lycra, T/R, P/V/Linen, yarn dyed cotton
and cotton Lycra, to Garment Industry for re-export and domestic brands

Chúng tôi chuyên cung cấp các lọai vải may sơmi đạt
chất lƣợng cao bao gồm các lọai thả sợi màu bằng sợi pha tổng hợp P/V, P/V/Lycra, P/W, P/W/Lycra, T/R,
P/V/Linen, thả sợi màu cotton, cotton lycra, đƣợc sử dụng rộng rãi trong ngành may công nghiệp dùng để phục vụ thị
trƣờng xuất khẩu cũng nhƣ thị trừơng nội địa dƣới thƣơng hiệu của công ty chúng tôi.
                             107
BANSWARA SYNTEX FABRICS
Hall No: 5        Booth No. 5B-5
Add. 5th Fl, Gopal Bhuwan
199, Princess Street
Mumbai - 400 002, India

Tel : 00 91 22 66336571-76
Fax : 00 91 22 22064486
Email : ravitosh@banswarafabrics.com

Contact Person : RAVINDRA KUMAR TOSHNIWAL, Jt Mg Director

Specific Business Interests with Vietnam

Supplying high quality suiting fabrics of fibre dyed P/V, P/V/Lycra, P/W, P/W/Lycra, T/R, P/V/Linen, yarn dyed cotton
and cotton Lycra, to Garment Industry for re-export and domestic brands

Chúng tôi chuyên cung cấp các lọai vải may sơmi đạt chất lƣợng cao bao gồm các lọai thả sợi màu bằng sợi pha
tổng hợp P/V, P/V/Lycra, P/W, P/W/Lycra, T/R, P/V/Linen, thả sợi màu cotton, cotton lycra, đƣợc sử dụng rộng rãi
trong ngành may công nghiệp dùng để phục vụ thị trƣờng xuất khẩu cũng nhƣ thị trừơng nội địa dƣới thƣơng hiệu
của công ty chúng tôi.
HALLMARK TEXTILES
Hall No: 5      Booth No: 5B-1
Add: 14, K P P Gardens, Kongu Main Road, Tiruppur, Tamil Nadu, India
Tel : 00 91 421 4333344
Fax : 00 91 421 2221277
Email : iasdyarn@yahoo.co.in
Contact person: T A S Dhanddabani - Proprietor


Specific Business Interests with Vietnam
Yarn and Knitted Fabric

Các loại sợi và các loại vải dệt kim
HALLMARK TEXTILES
Hall No: 5      Booth No: 5B-1
Add: 14, K P P Gardens, Kongu Main Road, Tiruppur, Tamil Nadu – 641 607, India
Tel : 0421 4333344
Fax : 0421 2221277
Email : mail-ganapathi@airtelmail.in
Contact person: C Durai Murugan - Executive - Marketing

Specific Business Interests with Vietnam
Yarn and Knitted Fabric
                             108
Các loại sợi và các loại vải dệt kim

JAIPUR TEXWEAVING PARK LTD
Hall No: 5      Booth No: 5B-9
Add: 37-38, Yarn Wala Chambers, Ram Ganj Bazar, Jaipur, India
Tel : 00 91 141 2571325
Fax : 00 91 141 2571 327
Email : jpllua@sify.com
Contact person: Shyam Bihari Agarwal - Mg Director

Specific Business Interests with Vietnam
Interested in Fabric and Garment

Chuyên về các loại vải và sản phẩm may mặc
MINISTRY OF RURAL INDUSTRY (WEAVER CLUSTER CLUB- SAUSER)
Hall No: 5      Booth No: 5B-6
Add: Board Office Campus, IInd Floor, Shivaji Nagar, Bhopal & Directorate Of Aviation, Bhopal(M.P.), India 462016
Tel : 00 91755 2553934
Fax : 00 91755 2553968, 91755 2553452
Contact person: Arun Kochar - Director of HandloomsMINISTRY OF RURAL INDUSTRY (WEAVER CLUSTER CLUB- SAUSER)
Hall No: 5      Booth No: 5B-6
Add: Civil Line, SAUSAR , Distt. Chhindwara (M.P.)
Tel : 07165-220981
   094250-06891
Email : pradip.patni@gmail.com
Contact person: Mr. Pradip K. Patni - Assistant Director Handloom


PARAS DYEING AND PRINTING MILLS
Hall No: 5      Booth No: 5B-10
Add: 240, Kewal Industrial Estate, S B Margm Lower Parel, Mumbai (West) - 400 013, India
Tel : 00 91 22 6660 8283
Fax : 00 91 22 6660 8284
Email : tulsicotton@gmail.com
Contact person: Mr. Anand Golcha - Partner

Specific Business Interests with Vietnam
Supplying fabrics in cotton and polyester for garments purpose

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vải sợi cotton và polyester dùng trong sản xuất hàng may mặc
                             109
SAI IMPEX
Hall No: 5      Booth No: 5B-3
Add: 1113A/11, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi - 110 019, India
Tel : 00 91 11 26463606
Fax : 00 91 11 2621 0626
Email : anurag@saiimpex.com
Contact person: Anurag Singhal - President

Specific Business Interests with Vietnam
Selling zippers, trims/accessories and Indian fabrics

Chuyên về kinh doanh dây kéo, sợi trang trí , nguyên phụ liệu và các loại vải của Ấn độ
SRI JAYAJOTHI & CO. LTD.
Hall No: 5       Booth No: 5B-7
Add: 70, Alagai Nagar, Rajapalayam, Tamil Nadu - 626 117, India
Tel : 00 91 4563 235321-5
Fax : 00 91 4563 235370
Email : jakkiriya@jayajothi.com, jakkiriyah@gmail.com
Contact person: E M Jakkiriya - General Manager - Marketing

Specific Business Interests with Vietnam
To sell and market, the knit / woven yarns in cotton, polyester, cotton blends, grey/processed fabrics and cotton
made-ups

Chúng tôi kinh doanh và mở rộng thị trƣờng với các sản phẩm sợi dùng dệt kim, dệt thoi loại cotton, polyester, pha
cotton , vải thô và hoàn tất, các loại vải cotton dùng trong may mặc .
SRI JAYAJOTHI & CO. LTD.
Hall No: 5       Booth No: 5B-7
Add: 70, Alagai Nagar, Rajapalayam, Tamil Nadu - 626 117, India
Tel : 4563 235321-5
Fax : 4563 235370
Email : Jakkiriya@jayajothi.com
Contact person: Mr. Kannan Gokul – Director

Specific Business Interests with Vietnam
To sell and market, the knit / woven yarns in cotton, polyester, cotton blends, grey/processesd fabrics and cotton
made-ups

Chúng tôi kinh doanh và mở rộng thị trƣờng với các sản phẩm sợi dùng dệt kim, dệt thoi loại cotton, polyester, pha
cotton , vải thô và hoàn tất, các loại vải cotton dùng trong may mặc .
                             110
SRINIDHI FABRICS PVT LTD
Hall No: 5      Booth No: 5B-4
Add: 18, Thirunagar Colony, Erode, India
Tel : 00 91 424 2211904
Fax : 00 91 424 2223158
Email : goodday@srinidhitex.com
Contact person: Ramanathan Subramanian - Director

Specific Business Interests with Vietnam
Supply of fabric for garment and bed linen

Chuyên cung cấp các lọai sản phẩm may mặc và drap trải giƣờ ng
V-TECH MARKETING
Hall No:  5     Booth No: 5B-8
Add: No.10 Nagarjuna Nagar Second Street, Rangarajapuram, Chennai - 600 024, India
Tel : 00 91 44 4260 4552
Fax : 00 91 44
Email : uma@vtechsystems.com
Contact person: Uma Ramani - Mg Director

Specific Business Interests with Vietnam
Would like to establish Indian products' quality and value in respect of Textiles and in turn brand their products

Chúng tôi hân hạnh thiết lập hệ thống kinh doanh sản phẩm đạt chất lƣợng đến từ Ấn Độ và tạo đƣợc một danh
tiếng tốt trên thị trƣờng ngành dệt và xây dựng các chi nhánh phân phối sản phẩm
INTERNATIONAL TEXTIL DIFFUSION ITD GROUP
Hall No  : 1      Booth No : 1A-10
Add    : 3, Via Dei Fiori – 20080 Zibido S Giacomo
       (Milan) Italy
Tel    : +39-02-905-7901
Fax    : +39-02-900-022-80
Email   : info@itdgroup.it

Acquired experience in 30 years of activity allows us to offer integrated print solutions and high reliability label
applications, which efficiency is guaranteed by our professional high level in different commodity sectors.
Product Range:
- Thermal Transfer Printers
- High Performance Consumption Materials (TTR): Near Edge, Wax/Resin, Resin and Wax
- Print Tapes in Polyamide, Polyester for garment dye, stone wash and bleach, Polyester Satin

Với hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, công ty chúng tôi chuyên về các giải pháp thiềt bị in hoa và
các lọai nhãn ứng dụng cao, bằng sự chuyên nghiệp công ty chúng tôi đãm bảo hiệu quả của các lọai hàng hóa
khác nhau.

Các loại sản phẩm bao gồm :
- Máy in chuyển đổi nhiệt năng - Thermal Transfer Printers
                              111
-  Nguyên phụ liệu về - High Performance Consumption Materials (TTR) và các loại băng
                            112
IRO AB.
Hall No.  :  6      Booth No :  6D-8
Add    :  Box 54, SE-523 22 Ulricehamn, Sweden
Tel    :  +46-321 297 00
Fax    :  +46-321 298 00
Email   :  info@iro.se
Website  :  www.iroab.com

Agent Office : 3V CO., LTD.
Add   : 99 Tran Trong Cung, dis.7, HCMC,
      Vietnam
Tel   : +84-8-8731 554 / 8733 499
Fax   : +84-8-8731 368
Email  : 3vco@vnn.vn
Website : www.3vco.com

World-leading manufacturer for weft feeders. Well-known models are Nova, Laser, Galaxy, Luna, Luna X2, Hd X2,
Chrono X2, Stella G2, 1131, 2231, etc.

Iro là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các đầu cấp sợi ngang. Các model danh tiếng nhƣ Nova, Laser, Galaxy,
Luna, Luna x2, Hd x2, Chrono x2, Stella g2, 1131, 2231, v.v.

3V là nhà phân phối tại Việt Nam, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về đầu cấp sợi ngang của Iro, bao
gồm cả phụ tùng, nâng cấp, thay thế, sửa chữa & dịch vụ hậu mãi.

Products to be displayed:
Catalogues & các đầu cấp sợi đang dùng phổ biến tại Việt Nam.
                            113
JAMES H. HEAL CO., LTD.
(U.K)
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No  :  1   Booth No: 1C-3
Add    : Richmond Works, Halifax,
       HX3 6EP, England.
Tel     : +44-1422-366 355
Fax    : +44-1422-352 440
E-mail    : info@james-heal.co.uk

Agents  : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

      Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
     :
      District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

JAMES H. Heal & Co Ltd. is the world leader in the design and manufacture of fabric and colour fastness testing
instruments, complemented by a comprehensive range of Quality Assured Consumables and by the global
maintenance and calibration services from HEALINK.

HEALS operates worldwide, from Halifax (UK); our products and services are channelled through a network of
strategically-positioned and carefully-selected local agents and distributors across the globe. Our quality
management system is independently accredited by NQA to BS EN ISO 9001:2000, and our calibration services
by UKAS (United Kingdom Accreditation Service).

HEAL‟S product range extends from simple devices such as hand-driven and motorised AATCC approved
crockmeters to the most sophisticated computer-controlled equipment, at the leading edge of technology.

HEALS also offer their own range of Quality Assured Consumables, which are guaranteed fit for purpose, easy to
use and competitively priced.
HEAL‟S products are fully supported by HEALINK – a world-leading maintenance and calibration service – covering
installation, operator training, regular maintenance, UKAS-accredited calibration and on-line technical and
applications support.

JAMES H. Heal & Co Ltd. đƣợc biết đến với tƣ cách là một hãng thiết kế , sản xuất và cung cấp các thiết bị và
vật tƣ thí nghiệm vải hàng đầu thế giới với hệ thống hiệu chỉnh và bảo dƣỡng toàn cầu HEALINK.

HEAL‟s có hoạt động rộng khắp trên toàn cầu xuất phát từ Halifax (UK),; sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
đƣợc phân phối bởi một mạng lƣới các đại lý và nhà phân phối đƣợc lựa chọn kỹ càng có vị trí chiến lƣợc trên
toàn thế giới. Chúng tôi sở hữu một hệ thống quản lý chất lƣợng đƣợc chính thức công nhận độc quyền bởi
NQA to BS EN ISO 9001:2000, and our calibration services by UKAS (United Kingdom Accreditation Service).
Danh mục sản phẩm do HEAL‟S cung cấp rất đa dạng bao gồm từ những thiết bị đơn giản nhƣ crockmeters vận
hành bằng tay hay bằng động cơ đạt tiêu chuẩn AATCC cho đến những thiết bị điều khiển tự động tinh vi và hiện
đại nhất.

HEALS cũng đồng thời cung cấp kèm theo các vật tƣ thí nghiệm với nhiều chủng loại đảm bảo phù hợp với nhu
cầu mục đích sử dung với mức giá cạnh tranh.

HEALINK là hệ thống dịch vụ bảo hành và bảo dƣỡng toàn cầu cung cấp cho khách hàng các dịch vụ nhƣ lắp

                            114
đặt, hƣớng dẫn vận hành, bảo dƣỡng định kỳ, UKAS-accredited calibration và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trực
tuyến.
                          115
JIANGMEN VIM MACHINERY LIMITED
Hall No.  :  2      Booth No. : 2H-7
Add    :  1/F No.3 Fuye Street, Jiangmen,
        Guangdong, China
Tel    :  +86-750-3804821
Fax    :  +86-750-3804827
Email   :  vim@vim.net.cn

Jiangmen VIM Machinery Limited is professional manufacturer of waterproof garment machines, which including
Hot Air Seam Sealing Machine Series, Heat Pressing Machine Series, Seamless Garment Machine Series,
Seamless positioning Machine Series, Ultrasonic Hot Fix Setting Machine Series. After two decades development,
our machines and service won great popularity both at home and abroad.

Công ty Jiangmen VIM Machinery Limited chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai máy móc sản xuất nguyên liệu
chống thấm nƣớc dùng trong ngành may, các lọai sản phẩm bao gồm các lọai máy hàn dùng khí nóng - Hot Air
Seam Sealing Machine Series, thiết bị dập nóng - Heat Pressing Machine Series, các lọai máy sản xuất hàng
may mặc không đƣờng may -Seamless Garment Machine Series, các lọai máy định vị không đƣờng may -
Seamless positioning machine series, các lọai máy đính dùng sóng siêu âm bằng hơi nóng - Ultrasonic Hot Fix
Setting Machine Services. Sau hai thập kỷ nghiên cứu và phát triển, các lọai thiết bị máy móc và dịch vụ của
công ty chúng tôi đã đạt đƣợc danh tiếng tốt trong thị trƣờng nội địa và nƣớc ngòai.


Products to be displayed:
Hot Air Seam Sealing Machine
Heat Pressing Machine
Seamless Positioning Machine

Máy khâu đính dùng hơi nóng - Hot Air Seam Sealing Machine
Máy dập nóng - Heat Pressing Machine
Máy Định vị Không ghép nối - Seamless Positioning Machine
                            116
JIANGMEN YETOM PLASTIC PRODUCTS
CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No: 3H-1F
Add    :  Suanglou Industrial Zone, Beihuan
        Road, Duruan County, Jiangmen
        Guangdong 529000 China
Tel    :  +86-750-3659826
Fax    :  +86-750-3659850
Email   :  lichard@yetom.cc
Website  :  www.yetom.cc

We specialize in manufacturing various high performance seam tape and adhesive film used on outdoor waterproof
garments, shoes, nomwoven garments, Tents etc. The company got ISO9000: 2001 international quality system
attestations in the year of 2005. With two multifunctional seam tape productive lines, and month yield is
30,000,000 meters. Mainly products are: Composite PU tape, Rubber seam tape, Threeply seam tape, Elastic
seam tape, Adhesive tape and so on. In order to guaranty product quality, in addition to perfect quality control
system, the company has established the independence perfect quality control department to carry on guarding a
pass to the quality. The company has a high quality technical research team and complete laboratory. Including
three chemical engineering engineer people, the company also has a powerful marketing and after service team.
We believe that high quality products and good service will meet with our customer requirements.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai băng viền - seam tape và phim đính - adhesive film - sử
dụng cho sản phẩm may mặc chống thấm, giày, sản phẩm may bằng vải không dệt, lều bạt, ... Công ty chúng tôi
đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng quốc tế - ISO9000: 2001 từ năm 2005. Chúng tôi có hai lọai sản phẩm
băng viền đa chức năng - Multifunctional seam tape productive lines, năng lực sản xuất hàng tháng đạt
30,000,000 meters. Bên cạnh đó, các lọai sản phẩm chính của chúng tôi còn có: ăng tổng hợp - Composite PU
tape, ăng dính cao su - Rubber seam tape, Threeply seam tape, Elastic seam tape, Adhesive tape, ... . Nhằn
đãm bảo chất lƣợng sản phẩm, bên cạnh hệ thống quản trị chất lƣợng hòan hảo, công ty chúng tôi đã thiết lập
nên bộ phận kiễm tra chất lƣợng hòan tòan độc lập nhằm kiễm sóat chất lƣợng sản phẩm trong quá trình sản
xuất, Công ty chúng tôi cũng có đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật chất lƣợng cao và phòng thí nghiệm đƣợc trang bị
đầy đủ các thiết bị. Thêm vào đó, công ty chúng tôi cũng có ba kỹ sƣ hóa chất giỏi, có đội ngũ tiếp thị và đội
phục vụ dịch vụ hậu mãi mạnh. Chúng tôi tự tin rằng với lọai sản phẩm đạt chất lƣợng cao và dịch vụ hậu mãi tốt
có thể đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng.

Products to be displayed:
Composite PU tape, Rubber seam tape, Threeply seam tape, Elastic seam tape, Adhesive tape and so on.

Các lọai sản phẩm: Composite PU tape, Rubber seam tape, Threeply seam tape, Elastic seam tape, Adhesive
tape and so on.
                            117
JIANGSU HAIYUAN MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No: 3D-1B
Add    :  38 Industry Road, Binhai, Jiangsu,
        China, 224500
Tel    :  +86-515 8410 6288
Fax    :  +86-515 8410 6366

Jiangsu Haiyuan Machinery Co., Ltd is a sino-foreign joint venture, which South Star Group invests. Covering a
total area of 58,600 square meters with a modern standard factory building of 10,900 square meters.
Corporation now has such series imported equipment as KMC-SV-300 gantry-type machining center, Vcenter-
75/125M vertical and horizontal machining center, NC machine and stock -removing special machine, 599 sets of
various metal processing, grinding, cutting and shearing equipment and detecting instrument as precision
dynamic balancing tester, precision grinder, gantry planer, NC shear and bender, and a batch of high -grade,
precise and advanced technical equipment.      With strong technical force and pefect detecting means.
Corporation is constantly improving the innovation capability for products and managerial skill, pursuing the
strategy of rejuvenating the enterprise through technology and cooperating actively with scientific research
academies. All products conform to international-standard ISO 9001:2000 quality management system, mature
marketing service system and perfect enterprise management mechanism.       Now the company is mainly
engaged in SHY206A high-speed doubling machine (empty covering machine) and some spare parts. The
geographical position of the company is superior, environment is graceful. Welcome strong local and overseas
company invest, cooperate and connive the important development s trategy of our company.

Công ty Jiangsu Haiyuan Machinery Co., Ltd liên doanh giữa Trung Quốc và công ty nƣớc ngòai với các nhà đầu
tƣ trong Tập Đòan South Star Group. Đƣợc bao phủ trên tổng diện tích 58,600 m2 trong đó có các nhà máy hiện
đại trên 10,900 m2. Công ty chúng tôi hiện nay đã nhập khẩu nhiều lọai thiết bị hiện đại nhƣ Trung Tâm thiết bị
máy móc hiệu “KMC-SV-300 gantry-type machining center”, Trung tâm thiết bị máy móc hiệu “Vcenter-75/125M
vertical and horizontal machining center”, các lọai máy chuyên dụng nhƣ: NC machine and stock-removing
special machine, 599 bộ khác nhau của các lọai thiết bị nhƣ thiết bị gia công kim lọai, thiết bị mài , thiết bị cắt và
thiết bị xén và các dụng cụ thiết bị kiểm tra nhƣ thiết bị kiểm tra mức độ chính xác về cân bằng động lực, thiết bị
mài chính xác, giá đỡ máy bào, thiết bị xén – uốn NC và các thiết bị vận hành cao cấp, chính xác, các thiết bị kỹ
thuật công nghệ hiện đại. Cùng với việc sử dụng hiệu quả công nghệ kỹ thuật kiên cố và các phƣơng tiện kiễm
sóat hoàn hảo, công ty chúng tôi vẫn liên tục không ngừng cải tiến năng lực sản xuất sản phẩm và năng lực
quản trị điều hành, theo đuổi các chiến lƣợc trẻ hóa doanh nghiệp từ công nghệ cho đến hợp tác tích cực qua
việc đạo tạo các nghiên cứu khoa học. Tất cả mọi sản phẩm của công ty chúng tôi đều tuân thủ theo tiêu chuẩn
của hệ thống quản lý chất lƣợng quốc tế ISO 9001:2000, với hệ thống phục vụ tiếp thị chín chắn và cơ cấu quản
trị doanh nghiệp hòan hảo. Hiện nay, công ty chúng tôi đang sản xuất kinh doanh chính lọai máy xoắn chặp đôi
tốc độ cao “SHY206A high-speed doubling machine” (empty covering machine) và vài phụ tùng thiết bị khác. Công
ty chúng tôi đƣợc đặt tại vị trí địa lý tốt, môi trƣờng thuận lợi. Rất hân hạnh chào đón các nhà đầu tƣ tiềm năng
trong và ngòai nƣớc đến với công ty chúng tôi cùng nhau hợp tác kinh doanh và tham gia vào các chiến lƣợc
phát triển của công ty.
                              118
JIANGSU HONGYUAN TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  6      Booth No : 6A-1
Add    :  No. 11 Liangxi Road, Wuxi,
        Jiangsu, China
Tel    :  +86-510-85813962
Fax    :  +86-510-85800369
Email   :  chen@wxhy.com
        wangzhong@wxhy.com
Website  :  http://www.wxhy.com

Jiangsu Hongyuan Textile Machinery Co., Ltd. is one of biggest textile machinery manufacturing group in China,
our production have been exported to many countries, such as Vietnam,Myanmar,Thailand, Indonesia, Korea,
Turkey, Russia,Uzbekstan,South Africa, Morroco, Egypt, Iran, Syria, India, Bangladesh, Pakistan, Brazil,
America etc.

HY492C Roving Frame, Ring Frame, FA415A Roving Frame, HY68 Comber, HY51 Lap Winder, FK6 series High
Speed Draw-Texturing Machine Series. Fancy Yarn Spinning and Twisting Machine, Chenille Machine, Crochet
Machine and textile accessories.


Công ty Jiangsu Hongyuan Textile Machinery Co., Ltd. Là một doanh nghiệp lớn nhất trong việc sản xuất kinh
doanh các loại máy ngành dệt tại Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi đã đƣợc xuất khẩu sang các nƣớc nhƣ :
Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Thailand, Thổ Nhỉ Kỳ, Ai Cập, Syria, razil, …

Các lọai máy của công ty chúng tôi bao gồm : Máy kéo sợi thô đợt cuối – Ký hiệu HY492C Roving Frame,
FA415A Roving Frame, Máy chải ký hiệu - HY68 Comber, Máy quấn ống ký hiệu - HY51 Lap Winder, Máy kéo tạo
cấu trúc xơ chéo tốc độ cao – ký hiệu FK6 High Speed Draw-Texturing Machine Series. Máy tạo sợi kiểu - Fancy
Yarn Machine, máy dệt vải Chenill Machine, Máy Crochet Machine, …

Products to be displayed:
HY492C Roving Frame.

Máy kéo sợi thô đợt cuối – Ký hiệu HY492C Roving Frame.


JIANGSU JINGJIANG JOINT PROFITS TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  1       Booth No: 1D-8
Add    :  No.181 Jijiang Road Jingjiang
        Jiangsu, China
Tel    :  +86-523 82601366
Fax    :  +86-523 84859965
Email   :  sales@jpt.com.cn

Jingjiang Joint Profits Textile Co., Ltd., which located in Jiangsu province of China. It is a company engaged in
manufacturing and trading. We own a whole system for dyeing, Weaving, and finishing and advanced machines
from Japan. Its main products are yarn dyed high-count poplin series, oxford series, jacquard series, linen/cotton
series, and seersucker series.
We are looking forward to build long term trade relationship with your based on our efforts.

Nhà xƣởng công ty Jingjiang Joint Profits Textile Co., Ltd., đƣợc đặt tại tỉnh Jiangsu thuộc Trung Quốc . Công ty
chúng tôi chuyên về sản xuất và kinh doanh. Lĩnh vực họat động của chúng tôi bao gồm nhuộm, dệt, và các lọai
máy hiện đại có xuất xứ từ Nhật bản. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm các lọai vải poplin thả sợi màu chi
số cao, vải oxford series, jacquard series, linen/cotton series, và seersucker series.
Chúng tôi chào đón khách hàng đến với công ty chúng tôi hợp tác kinh doanh lâu dài

Products to be displayed:
Poplin, seeksucker, Linen/Cotton, Spandex, Dobby, Oxford, Printed, Piece Dyed and other fabrics

Các lọai sản phẩm vải Poplin, seeksucker, Linen/Cotton, Spandex, Dobby, Oxford, in hoa, nhuộm màu và các lọai
                             119
vải khác.
      120
JIANGSU KAISIMAN
SEWING MACHINERY
CO., LTD.
Hall No.  :  6      Booth No: 6C-9
Add    :  No. 58, Changqing Road, Zhou Zhuang
        Town, Jiangyin City, Jiangsu Province,
        China
Tel    :  +86-510-86235777
Fax    :  +86-510-86230333
Email   :  sales@kaisiman.com

Jiangsu Kaisiman sewing machinery Co., Ltd., Formerly known as Jiangyin Zhong Jia Machinery, is a member
unit of China Sewing Machinery Association. The company specializes in the production of cutting series
products for sewing, with a yearly capacity of over 10,000 cutting machines and more than 500,000 high speed
steel blades of different specifications. Jiangsu Kaisiman sewing machinery has sold its products to over 80
countries and regions, and enjoys a high reputation for the fine quality -excellent service among the clothing
industry circle.  Jiangsu Kaisiman sewing machinery has acquired the ISO9001 and 2000 certification and its
products have attained the safety attestation from China Quality Certification Centre. Friends from all circles are
warmly welcome to visit our company for common development.

Công ty Jiangsu Kaisiman sewing machinery Co., Ltd., trƣớc đây nổi tiếng với thƣơng hiệu Jiangyin Zhong Jia
Machinery, chúng tôi là thanh viên của Hiệp hội các công ty sản xuất máy may Trung Quốc - China Sewing
Machinery Association. Chúng tôi chuyên về sản xuất các lọai thiết bị cắt dùng trong ngành may mặc, với năng
lực sản xuất hàng năm đạt hơn 10,000 máy cắt xén và hơn 500,000 máy tiện tốc độ cao với nhiều lọai khác
nhau. Công ty Jiangsu Kaisiman sewing machinery ch1ung tôi đã bán các lọai sản phẩm đến hơn 80 quốc gia
vùng trên thế giới và công ty chúng tôi có danh tiếng tốt với chất lƣợng dịch vụ hòan hảo trong ngành công nghiệp
may mặc. Công ty Jiangsu Kaisiman sewing machinery đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng ISO9001 và 2000
certification và sản phẩm của chúng tôi cũng đã nhận đƣợc chúng nhận an tòan từ Trung Tâm Chứng Nhận Chất
Lƣợng Trung Quốc - China Quality Certification Centre. Hân hạnh chào đón sự hợp tác từ phía khách hàng đối
tác của chúng tôi để cùng nhau phát triển.

Products to be displayed:
KSM-8003,    KSM-8103,       KSM-9003,     KSM-9103

Chúng tôi trƣng bày các lọai thiết bị ký hiệu nhƣ : KSM-8003, KSM-8103, KSM-9003, KSM-9103
                              121
JIANGSU REDFLAG PRINTING & DYEING MACHINERY CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No: 3G-9
Add    :  No. 29, Huayi Rd., New District,
        Wuxi, Jiangsu, 214124, China.
Tel    :  +86-510-85628833
Fax    :  +86-510-85629518
Email   :  Tom_redflag@yahoo.com.cn

After 30 years' development, Red-Flag Printing & Dyeing Factory has been one of the most famous printing and
dyeing machinery manufacturers since it began the service in printing and dyeing i ndustry in 1970s'. Innovative,
simple and dependable design is our guideline. By absorbing the suggestions from the users and advanced
technologies from abroad, we formed our own style.

For the precision and quality of manufacture, a large batch of world advanced machining equipment, such as
machining center, laser cutter, digital punchers, digital bending machines were imported from Europe in recent
years. Our design and manufacturing level has reached the advanced level of the printing and dyeing industry.

Especially in manufacturing over-wide scope equipment, we have high appropriation of market and high reputation
in the printing and dyeing industry.

Suốt cả quá trình xây dựng và phát triển trong 30 năm qua, kể từ khi buớc vào ngành công nghiệp in nhuộm trong
những năm 1970, công ty Red-Flag Printing & Dyeing Factory là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng trong
lĩnh vực sản xuất thiết bị in và nhuộm. Phƣơng châm họat động của chúng tôi là luôn luôn cách tân, đơn giản và
là đối tác đáng tin cậy. Bằng sự tƣ vấn của ngƣời sử dụng và áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, công ty
chúng tôi luôn thay đổi mẫu mã thiết bị cho phù hợp.

Để đạt đƣợc độ chính xác và chất lƣợng đãm bảo trong sản xuất , chúng tôi trang bị các lọai thiết bị hiện đại trên
thế giới nhƣ trung tâm kỹ thuật - machining center, laser cutter, digital punchers, digital bending machines các
lọai thiết bị này đƣợc nhập khẩu từ Châu Âu trong thời gian mới đây. Các thiết kế và sản xuất của công ty
chúng tôi đã đạt đƣợc tầm cỡ hiện đại tiên tiến trong ngành công nghiệp in và nhuộm.

Đặc biệt trong phạm vi sản xuất trang thiết bị trên thị trƣờng rộng, chúng tôi nhận đƣợc sự tín nhiệm và có danh
tiếng tốt trong lĩnh vực ngành công nghiệp in và nhuộm.

Products to be displayed:
Bleaching, Mercerizing, Dyeing & Finishing Machinery

Thiết bị tẩy - Bleaching, Thiết bị xử lý kiềm bóng - Mercerizing, các lọai máy nhuộm và hòan tất.
                             122
JIANGSU SAINTY RUNLONG TRADE COMPANY LTD.
Hall No.  :  3      Booth No: 3H-2A
Add    :  Room107,Building C,
        #21 Ningnan Avenue, Nanjing
        China
Tel    :  86-25-86629805
Fax    :  86-25-52876033
Email   :  jtitchhy@jsmail.com.cn

We are one of the leading professional fabric supplier in Jiangsu Province China and working with Vietnam
garments company since 2000. We already present various kinds of fabric to our buyer in Vietnam and our
business scope including North and South Vietnam.

Chúng tôi là công ty hàng đầu tại Tỉnh Jiangsu, Trung Quốc chuyên về cung cấp các lại vải , từ năm 2000 công ty
chúng tôi đã hợp tác kinh doanh với các công ty may mặc tại Việt nam . Các lọai sản phẩm vải của chúng tôi đã
đƣợc bán đến các công ty mau hàng tại Việt Nam và việc kinh doanh của công ty chúng tôi ở cả hai miền Bắc và
Nam Việt Nam.

Products to be displayed:
Solid-dyed fabric, yarn-dyed fabric, printing fabric, laminated fabric, coating fabric, knitting fabric

Các lọai vải nhƣ: vải nhuộm màu, vải thả sợi màu, vải in hoa, vải tráng nhự laminated, vải tráng phủ - coating fabric,
vải dệt kim.
                               123
JIANGSU TEXTILE MACHINERY ACCESSORIES INDUSTRIAL
ASSOCIATION
Hall No.  :        Booth No : 3D-1, 3E-2
Add    :  Room 804, Textile Mansion, 482
        Zhongshan Dong Road, Nanjing, P.R.
        China, 210002
Tel    :  +86-25 8441 2058
Fax    :  +86-25 8450 4425
Email   :  wangzj620826@sina.com
Website  :  www.texm.com.cn

Investigate, collect and sort out the basic information of the whole industry. Submit the proposals to the st ate
government in terms of the planning, economic and technology policy, technical standards and economy
legislation for the industry. Study and research the development trends of the domestic and overseas markets,
summarize and exchange continuously the experiences of the management-system-reform and establishment of
the modernizing for the industrial enterprises. Accelerate the advancement of the industry.

Impulse the readjustment progress of the industry regime, coordinate the economic and technical re lations
between the various enterprises in the industry, carry out the interchanges and spreads of the advanced method of
management and scientific research results, promote the industrial technology progresses and improve the
industrial management standard. Provide the consulting service and information exchange for enterprises, issue
the industrial publication and give the members the priority supplying of worldwide information regarding the
technology, economic and market etc., offer the guidance to the enterprises for their management and operation.?

Organize the various training in the field of management, marketing, science and technology for members in order
to improve the quality of enterprises.

Establish the closed relations with international non-government organizations such as textile machinery
manufacturer association, carry out the international technical and economic cooperation and interchanges,
sponsor and participate in the textile machinery exhibition in China and overseas, carry out the assistance to
enterprises in the activities of import and export, foreign capital introduction and utilization, advanced technology
introduction and utilization, and unify the standpoints of enterprises at the initial stages. Make recommendations
to the enterprises after surveying and analyzing the taxations and product price which implementing in the
industry. Supervise, coordinate and monitor the product prices appointed between enterprises so to encourage the
fair competing and protect the interests of enterprises.

Organize to constitute the industrial regulations and conventions, and supervise the enterprises activities in
according with the regulations and conventions.

Participate in the social public welfare activities. Organize and develop the public welfare and other activities in the
industry. Undertake the various tasks entrusted by government, enterprises and other organizations.

Chuyên về công tác nghiên cứu, thu thập tài liệu và phân lọai thông tin cơ bản về tất cả các ngành công nghiệp.
Đệ trình các đề xuất đến chính phủ về các điều khỏan thuộc lĩnh vực kế họach, kinh tế và các chính sách liên
quan đến lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp chế kinh tế dành cho tòan
ngành công nghiệp. Nghiên cứu và phát triển các xu hƣớng thị trƣờng trong và ngòai nƣớc, tóm tắt tổng kết và
trao đổi liên tục các kinh nghiệm thuộc lĩnh vực quản trị-phƣơng thức-cải cách và thiết lập doanh nghiệp công
nghiệp hiện đại. Thúc đẩy sự tăng trƣởng tòan ngành công nghiệp.

Thúc đẩy các điều chỉnh về chế độ công nghiệp, phối hợp các mối liên hệ giữa kinh tế và kỹ thuật có liên quan
với các doanh nghiệp khác nhau trong ngành công nghiệp. Tiến hành thực hiện các hình thức trao đổi và phổ biến
các phƣơng pháp tiên tiến trong quản trị và kết quả nghiên cứu khoa học, xúc tiến việc phát triển kỹ thuật công
nghệ và cải tiến các tiêu chuẩn về quản lý công nghiệp. Cung cấp các dịch vụ tƣ vấn và trao đổi thông tin trong
các doanh nghiệp, phát hành các bảng ấn phẩm công nghiệp và ƣu tiên cung cấp các thông tin đến với các thành
viên về các lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật, kinh tế và thị trƣờng,… sẵn sàng hỗ trợ hƣớng dẫn các doanh
nghiệp về quản trị và điều hành.

Tổ chức các lọai đào tạo khác nhau về các lĩnh vực có liên quan đến quản trị, tiếp thị, khoa học và kỹ thuật công
                              124
nghệ cho các công ty với mục đích cải tiến chất lƣợng sản phẩm.

Thiết lập các mối quan hệ thân thiết giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhƣ hiệp hội các nhà sản xuất máy
dệt, tiến hành hợp tác và trao đổi quốc tế các vấn đề về kỹ thuật và kinh tế, tài trợ và tham gia các hội chợ máy
móc thiết bị tại Trung Quốc và nƣớc ngòai, tiến hành việc tƣ vấn mọi họat động liên quan đến xuất nhập khẩu của
doanh nghiệp, giới thiệu tìm kiếm và tận dụng nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, giới thiệu tìm kiếm và tận dụng công
nghệ tiên tiến, và hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty trong giai đọan mới thành lập. Thực hiện công việc giới thiệu
đến với các doanh nghiệp sau khi tiến hành việc trắc địa và phân tích các hệ thống thuế, giá thành sản phẩm đến
các yếu tố có liên quan đến ngành công nghiệp. Kiễm tra, phối hợp và giám sát giá thành sản xuất sản phẩm
giữa các doanh nghiệp nhằm khuyến khích môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng và cũng nhƣ bảo vệ lợi nhuận giữa
các doanh nghiệp với nhau.
Tổ chức thiết lập các luật lệ và quy ƣớc liên quan đến ngành công nghiệp, và tƣ vấn trong lĩnh vực họat động
doanh nghiệp dựa theo các quy tắc và quy ƣớc có liên quan.

Tham gia vào các họat động phúc lợi xã hội. Tổ chức và phát triển các họat động lợi ích công cộng xã hội và các
họat động khác trong ngành công nghiệp. Đãm nhận các nhiệm vụ khác đƣợc giao bởi chính phủ, các doanh
nghiệp và các tổ chức khác.
JIANGSU WINWELL INTERNATIONAL
GROUP LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3F-7
Add    :  5/F International Economic & Trade
        Mansion, No. 172 Zhujiang Road,
        Changshu, Jiangsu, China
Tel    :  +86-512-52816035
Fax    :  +86-512-52811166
Email   :  jack1977@pub.sz.jsinfo.net

Supply:
 100% Cotton solid dyed / Print / Yarn-Dyed Fabrics
 95% Cotton 3% Spandex solid dyed / Print / Yarn-Dyed Fabrics
 100% Polyester & 100% Nylon solid dyed / Print Fabrics
 etc.

Chuyên về cung cấp các sản phẩm vải nhƣ :
 Các lọai vải nhuộm màu / in hoa / thả sợi màu - 100% Cotton
 Các lọai vải nhuộm màu / in hoa / thả sợi màu 95% Cotton 3% Spandex
 Các lọai vải nhuộm màu / in hoa 100% Polyester & 100% Nylon
                            125
JIANGSU XIAO TAI YANG DYEING AND FINISHING MACHINERY
CO., LTD
Hall No.  :  3     Booth No: 3G-2
Add    :  208 Pinglian, Xushe Town, Yixing City,
        Jiangsu Province, China
Tel    :  +86-510-87692158
Fax    :  +86-510-87692858
Email   :  xty@xty.cc

We are biggest spareparts of stenter, printing machines manufacturer in the world. Our products are clip, chain,
pinclip, pinholder, pinplate, endring, graphite, selvedge uncurler and so on.

Chúng tôi là doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới trong việc sản xuất các loại phụ tùng thiết bị khung căng vải, các
lọai máy in hoa. Các lọai sản phẩm của chúng tôi gồm có : clip, chain, pinclip, pinholder, pinplate, endring,
graphite, selvedge uncurler, …
JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY & SCIENTIFIC
RESEARCH CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No: 3D-1C
Add    :  No.20, Yungu Road, Changshou Town,
        Jiangyin, Jiangsu, P.R. China, 214424
Tel    :  +86-510 8636 8558
Fax    :  +86-510 8636 6212, 8636 2988
Email   :  trade@cnhuafang.com
Website  :  www.h-fang.com

Established in 1991 and certified by ISO2000 System, H-FANG is one of leading companies in the field of textile
machinery in China, with 30% of technicians among more than 400 employees and annul sales USD22 millions
occupying an area of over 60,000sqm. The main products of H-FANG include:
 Compact spinning assembly - for conversion on customer‟s existing traditional ring frame.
 Warping machines - Sectional & Direct, high speed, both with intelligent features of quality control.
 Warping machines - Ball warping and warp leasing machine for roping dyeing line, Glassfibre and Carpet
 Filament sizing machine
 Multiple types of creels and tensioners
 Broken PET flake polyester staple fibre line.

Đƣợc thành lập từ năm 1991 và nhận đƣợc các chứng nhận chất lƣợng sản phẩm của hệ thống ISO 2000, H-
FANG là một trong những công ty hàng đầu Trung Quốc trong ngành sản xuất máy móc thiết bị ngành dệt, công
ty chúng tôi có khỏang 30% cán bộ kỹ thuật trong hơn 400 cán bộ công nhân viên và doanh thu hàng năm đạt 22
triệu USD sở hữu một diện tích trên 60.000 m 2 . Sản phẩm chính của H-FANG bao gồm:
 Trọn bộ thiết bị máy sợi đồng bộ “Compact spinning assembly” – phù hợp với khách hàng chuyển đổi sử
   dụng từ lọai khung vòng khuyên truyền thống ..
 Các lọai máy quấn vải “Warping machines” – các bộ phận riêng biệt & thẳng, tốc độ cao kể cả các yếu tố linh
   động trong việc quản lý chất lƣợng sản phẩm.
 Máy mắc sợi dọc cuộn “ all warping” và máy “Warp leasing machine” dùng trong dây chuyền nhuộm “Roping
   dyeing line”, Glassfibre và thảm len
 Máy căng định hình “Filament sizing machine”
                             126
  Các lọai giá cọc sợi đa kiểu dáng “Multiple types of creels” và thiết bị kéo căng các lọai.
  Giàn giá xé bông xơ PET “ roken PET flake polyester staple fibre line”
JIANGYIN KYLINE
TRADING CO., LTD.
Hall No. : 1     Booth No : 1G-3
Add   : Suite 1605, International Business Center,
      No.152, Changjiang Road, Jiangyin
      City, Jiangsu Province, 214431, China
Tel    : +86-510-86802885
Fax    : +86-510-86831569
Email   : charlywu@pub.wx.jsinfo.net

We are a Professional Cylinder Nickel Printing Screens Manufacturer, with annual output of 450,000 PCS. The
high quality of our Nickel Screens are highly appreciated by our customers both domestic and abroad.

Công ty chúng tôi chuyên về cung cấp các lọai màn - Cylinder Nickel Screens, với năng lực sản xuất hàng năm
450,000 chiếc . Sản phẩm màn “Nickel Screens” chất lƣợng cao của công ty chúng tôi đƣợc đánh giá cao bởi
khách hàng nội địa lẫn khách hàng nƣớc ngòai.

Products to be displayed:
Cylinder Nickel Printing Screens

Các lọai màn - Cylinder Nickel Screens
JIANGYIN NO. 4 TEXTILE MACHINERY MANUFACTURING CO.,
LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3D-1
Add    :  58, Yungu Road, Changshou, Jiangyin,
        Jiangsu, P.R. China, 214424
Tel    :  +86-510 8636 5808
Fax    :  +86-510 8636 5808
Email   :  4fj@4fj.com
Website  :  www.4fj.com

Jiangyin No.4 Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd. is one of the members of the China Textile Machinery
Association. And it is also the director of it. At present, it is the largest base for Warping Machine researching
and produccing. And at the same time it is the unit to draft national standard for warping machine and beam. With
more than 40 years experience in manufacturing machinery. Jiangyin No.4 Textile Machinery Manufacturing Co.,
Ltd. is a provincial high and new technology enterprise. Its products are authenticated and accepted as the high -
tech and state level key new product nationally. The company has its own core technique and 15 patent
techniques, exports its product to more than ten regions and areas.

Công ty Jiangyin No.4 Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd. Là một trong những công ty thành viên của Hiệp
Hội các công ty sản xuất máy dệt của Trung Quốc. Chúng tôi cũng là một trong những nhà quản lý nằm trong
hiệp hội. Hiện nay, chúng tôi là một công ty lớn nhất trong việc nghiên cứu và sản xuất các lọai máy mắc sợi dọc
trong ngành dệt. Cũng trong thời điểm này, chúng tôi đang nghiên cứu phác thảo một vài tiêu chuẩn quốc gia
dành cho máy mắc sợi dọc và trục sợi dọc. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy móc thiết
bị, công ty Jiangyin No.4 Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd. là một công ty hàng đầu và có công nghệ cao.
Các sản phẩm của công ty chúng tôi đã đƣợc minh chứng và đƣợc xác nhận nhƣ là một sản phẩm mới có công
nghệ cao và đạt tiêu chuẩn quốc gia . Công ty chúng tôi cũng đã sở hữu 15 bằng sáng chế kỹ thuật, có các sản
phẩm xuất khẩu đến nhiều vùng lãnh thổ trên tòan thế giới.
                             127
JIAXING KAIRUIER TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  3       Booth No: 3H-1G
Add    :  18A,Guohao Plaza, West Zhongshan
        Road, Jiaxing Zhejiang 314000 China
Tel    :  +86-573-82318167
Fax    :  +86-573-82318317
Email   :  kairuier.zjjx@yahoo.com.cn
Website  :  www.kairuier.com

Jiaxing Kairuier Textile Co., Ltd. is engaged in developing, producing, and marketing of fake fur. We have
independent import and export right. Our company specializes in manufacturing artificial fur, fake fur, ultra -supple
short-staple, polar fleece, micro suede, jacquard pile fabric, bonded fabric and others. The products we deal with
are mainly used for garments, cushions, blankets, toys and more.

Công ty Jiaxing Kairuier Textile Co., Ltd. Chuyên về nghiên cứu phát triển và sản xuất tiếp thị các lọai sản phẩm
may giả lót lông thú. Công ty chúng tôi có thể xuất nhập khẩu trực tiếp sản phẩm. Chúng tôi chuyên về sản xuất
lông thú nhân tạo, sản phẩm giả lông thú, lông cừu, micro suede, vải jacquard pile fabric, vải bonded fabric và các
lọai khác. Những sản phẩm của chúng tôi chủ yếu dùng sản xuất hàng may mặc, lót nệm, may chăn mền, sản
xuất đồ chơi và nhiều lọai khác nhau.

Products to be displayed:
Faux Fur, Warp Knitted Fabric

Các lọai giả lông thú - Faux Fur, các lọai vải dệt kim - Warp Knitted Fabric
JOSSI SYSTEMS AG
Hall No. : 2      Booth No: 2C-1A
Add   : Frauenfelderstrasse 35
      CH-9545 Waengi / Switzerland
Tel    : +41-52-3697410
Fax    : +41-52-3697411
Email   : info.sys@jossi.ch

Agent   :  Fredtex Industrial Co.
Add    :  26 Bau Cat Street, Ward 14,
        Tan Binh District, Ho Chi Minh City
        Vietnam
Tel    :  +84-8-296 3971
Fax    :  +84-8-296 3972
Email   :  Fredcom@ms34.hinet

Fully automatic foreign matter detection and elimination equipment for installation in cotton processing yarn
spinning and non woven products manufacturing plants.

Sản phẩm của chúng tôi là thiết bị tự động tìm kiếm phát hiện và lọai trừ các tạp chất thuộc quy trình chế biến
gia công sợi cotton và sử dụng trong các xí nghiệp sản xuất vải không dệt.
                             128
JUNMAY LABEL TEXTILE CO., LTD
Hall No: 4       Booth No: 4B-1
Add: Song May Industrial Park, Bac Son , Trang Bom District, Dong Nai province, Vietnam.
Tel : 84-61 - 3869166
Fax : 84-61 - 3869168
Email: bomaylabel@hcm.vnn.vn

1.  Junmay Label Textile Co., Ltd. => Woven / Satin / Decorative / Printing Label making
2.  Hi – Trans Co., Ltd. => Heat Transfer Label / Picture Printing , Heat Transfer press service
3.  Hemmay International Corp => Specialising on manufacture of ribbons
4.  Yue Kun Co.,Ltd. => Manufacturer for variety of threads and woven collars

1 . Sản phẩm của Công ty Junmay Label Textile Co., Ltd. Bao gồm các lọai nhãn dệt Woven / chất liệu Satin / Nhãn
trang trí - Decorative / Nhãn in hoa - Printing Label making
2 . Sản phẩm công ty Hi – Trans Co., Ltd. Bao gồm các lọai nhãn : nhãn chuyển đổi nhiệt - Heat Transfer Label / Hình
ảnh in hoa - Picture Printing , thiết bị đóng dấu chuyển màu - Heat Transfer press service
3 . Sản phẩm công ty Hemmay International Corp : Chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai ribbons.
4 . Sản phẩm công ty Yue Kun Co.,Ltd. : Chuyên sản xuất kinh doanh các lạoi sợi khác nhau và các lọai cổ dệt thoi -
woven collars


KAOSHA TEXTILE CO., LTD (VN)
Hall No.  :  1      Booth No : 1A-2
Add    :  No 5 Thong Nhat Rd,
        Song Than IND. Zone II, Di An Dist.,
        Binh Duong Province, Vietnam
Tel    :  84-650-790675
Fax    :  84-650-790676
Email   :  kaoshavn@hcm.vnn.vn


KAUO HENG PRECISION MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD
Hall No: 6  Booth No: 6C-8
Add: No. 20 Lane 14, Ho Ping Rd., Panchiao, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-29559258
Fax: 886-2-29629153
Email: kauoheng@ms58hinet.net


Vietnam Agent
KIEN HOA CO., LTD
Add: 185/14 Truong Chinh St., Dong Hung Thuan Warrd, Dist 12, HCMC, Vietnam
Tel: 84-8-4 361 778
Fax: 84-8-4 361 807
Email: kinhdoanh@kienhoa.com
Website: www.kienhoa.com

Products to be displayed :
- Computerized Flat Knitting Machine
- Jacquard Flat Knitting Machine
- Strapping Machine
- Circular Knitting Machine
- Needle, Accessories Of Machine
- Cloth…

- Máy dệt cổ áo, dệt áo len vi tính.
- Máy dệt cổ áo, dệt áo len vi tính thêu hoa.
- Máy dệt dây n p

                              129
- Máy đ t kim tròn (Jin Har – Đài Loan)
- Kim dệt, linh phụ kiện máy dệt
- Sản xuất, mua bán vải…
KAVI INTERNATIONAL LIMITED
Hall No.  :  1       Booth No: 1A-12
Add    :  Unit 'H' 10th Floor, Dragon Industrial
        Building 93 King Lam Street,
        Cheung Sha Wan Kowloon,
        Hong Kong
Tel    :  +852-2741 6222/ 6433
Fax    :  +852-2745 2199/ 2221
Email   :  enquiry@kaviltd.com
        fabric@kaviltd.com
        accr@kaviltd.com
Website  :  www.kaviltd.com

Establish since 1977 we specialize in manufacturing of Fabrics & Garment accessories. New developments,
Prompt sampling, Flexible quantities, Tailor made to individual specifications, International Standards, Special
finishes, Quick turnarounds, Stockiest of seasonal & basic items. We are a complete solution under one roof for
Garment Manufactures & Buying houses

Đƣơc thành lập từ năm 1977, công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các loại vải và nguyên phụ liệu may
mặc. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mẫu mã đáp ứng kịp thời, sản lƣợng linh họat, đáp ứng các chi tiết
về cấu trúc của hàng may mặc, chất lƣợng đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt,
nhanh chóng, thiết kế thời trang đúng mùa, và các sản phẩm cơ bản. Công ty chúng tôi hòan tòan đáp ứng đƣợc
các yêu cầu giải pháp của từng công ty trong ngành may và các nhà mua hàng .

Products to be displayed:
Cotton & Blends, Corduroy, Denim, Linen, Polyester, Yarn Dyed, Spandex, Dobby, Belts, Buttons, Buck les,
Laces, Metal Accessories, Rhinestones, Zippers

Các lọai vải nhƣ : Cotton & lends, Corduroy, Denim, Linen, Polyester, vải thả sợi màu, Spandex, Dobby, dây
Belts, nút áo, Buckles, ren viền trang trí, phụ liệu kim lọai, đá trang tí và các lọai dây kéo.
KEEN CHING ZIPPER CO., LTD
墾青拉鍊責任有限公司
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-2
Add    :  Road 16, Tan Thuan Export Processing
        Zone, District 7, HCMC, Vietnam
Tel    :  +84-8-7701625
Fax    :  +84-8-8800371
Email   :  keenching@kcc.com.vn
Website  :  www.kcc-zip.com

KCC Group is the leading zipper manufacturer in Vietnam. The main factories are located in Ho Chi Minh City,
Vietnam, China and Taiwan.
KCC has innovated the widest range of zippers, high quality, precise and various products match the fashion
dress manufacturing of the world.
This worldwide service make it possible by KCC‟s powerful technology, the ability of innovation and the precise
manufacturing equipment.

Công ty Keen Ching là xƣởng sản xuất dây kéo lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có ba xƣởng chính đƣợc đặt
tại TPHCM (Việt Nam), Trung Quốc và Đài loan.
Công Ty chúng tôi không ngừng đổi mới để nâng cao chất lƣợng và tạo ra những sản phẩm có mẩu mã đa dạng
và phong phú phù hợp với xu hứơng thời trang trên thế giới.
                            130
Với sự đỗi mới về công nghệ và trang thiết bị, công ty chúng tôi luôn đáp ứng về mọi nhu cầu của toàn cầu.

Products to be displayed:
Invisible zipper, Polyester zipper, Plastic zipper, Metal zipper, special zipper.

Dây kéo ẩn, dây kéo Polyester, dây kéo nhựa, dây kéo kim loai, dây kéo đặc biệt
KIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD.
Hall No.  :  2      Booth No : 2C-4
Add    :  740/4 Su Van Hanh St., Dist. 10,
        Hochiminh City, Vietnam
Tel    :  +84-8-8627543~4
Fax    :  +84-8-8627607
Email   :  info@kimthinh.com.vn

Kim Thinh is pleased to be the stop for all of your needs for textile quality control, which include:
  o Textile testing equipment;
  o Consumables; and
  o Services of maintenance & calibration
These products are developed by world-wide recognized Atlas, SDL Atlas, X-Rite, SDC, Testfabrics, etc. Let us
have chance to cater your esteemed demand.

Công ty Kim Thịnh mong muốn cung cấp đến quý vị trọn gói các sản phẩm phục vụ nhu cầu kiểm tra chất lƣợng
gồm cả:
  o Thiết bị thí nghiệm
  o Vật tƣ thí nghiệm
  o Dịch vụ bảo trì & hiệu chỉnh thiết bị
Các sản phẩm trên do các hãng Atlas, SDL Atlas, X-Rite, SDC, Testfabrics, v.v. sản xuất và đang
đƣợc chỉ định sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Products to be displayed:
  1. Lightfastness Tester Suntest XLS+
  2. Spectrophotometer SP62
  3. Tensometer H5KS
  4. Martindale Abrasion & Pilling Tester M235
  5. Digital Hydrostatic Head Tester M018
  6. Digital Air Permeability Tester M021A
  7. Fabric Yield Package System M236/1
  8. AATCC Perspiration Tester M231/PR1
  9. AATCC Electronic Crockmeter M236/1
  10. Moisture Management Tester M290
  11. ColorChex G210/60
  12. Consumables

  1.  Máy thử bền màu ánh sáng Suntest XLS+
  2.  Máy so màu SP62
  3.  Máy đo cƣờng lực H5KS
  4.  Máy thử độ bền mài mòn và vón gút M235
  5.  Thiết bị kiểm tra độ thấm nƣớc M018
  6.  Thiết bị kiểm tra độ thoáng khí M021A
  7.  Hệ thống tính định lƣợng của vải M236/1
  8.  Dụng cụ kiểm tra độ bền màu mồ hôi AATCC M231/PR1
  9.  Thiết bị kiểm tra độ bền màu ma sát AATCC M236/1
  10.  Thiết bị kiểm tra khả năng kiểm soát độ ẩm của vải M290
  11.  Tủ so màu
  12.  Vật tƣ thử nghiệm
                              131
132
KUNSHAN, SANCHUAN TEXTILE & COATING CO, LTD
Hall No.  :  2      Booth No: 2A-10
Add    :  No. 49 Kong Xiang Rd (E), Lujia,
        Kunshan, JiangSu, China
Tel    :  +86-512-57875518 / 57875288
Fax    :  +86-512-57875528
Email   :  nailintang@hotmail.com

Breathable Fabrics, Lamination, Quick Dry, Far Infrared, High Visibility (EN471 & 107), Fire-retardant (EN533),
EN343, EN1149
The biggest supplier of skiwear fabrics (over 6,000, 000 mtrs in 2007)

Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh về các lọai vải thóat khí “ reathable Fabrics”, tráng nhựa Lamination, chóng
khô Quick Dry, Far Infrared, High Visibility (EN471 & 107), Fire-retardant (EN533), EN343, EN1149
Chúng tôi là nhà cung cấp lớn nhất với các lọai vải sản xuất hàng trƣợt tuyết (Trong năm 2007 đạt trên 6.000.000
mét vải)

Products to be displayed:
Main Applications: Outdoor Sports & Casual (Skiwear, Raincoat, Down Jacket), Protective Uniforms

Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm: Outdoor Sports & Casual (Skiwear, Raincoat, Down Jacket), Protective
Uniforms
                            133
LAFER S.P.A (ITALY)
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No  1
      :     Booth No: 1C-3
Add    Via Lago di Garda, 98
     :
      36015 Schio (VI), Italy
Tel   : +39-0445-694320
Fax   : +39-0445-694333
E-mail  : sales@laferspa.com
Website : www.laferspa.com

Agents  : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

       Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
     :
      District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

Lafer is the leading company in the production of high efficiency surface finishing machines.
The production includes:
   Raising, shearing and sueding (both diamond and brush sueding) machines for woven fabrics.
   Raising, shearing, brush sueding (both open and tubular), open width and tubular felt compacting
     machines.
   Ammonia treatment ranges for woven fabrics.
The annual production exceeds 250 machines, with close to 90% export world-wide and 10% local Italian market.

Lafer là nhà chết tạo máy xử lý hoàn tất mặt vải hàng đầu thế giới.
Sản phẩm gồm có:
   Máy cào, xén và mài ( M áy mài bằng gi ấy nh ám và ch ổi) cho vải dệt thoi.
   Máy cào-xén-mài cao su(dùng cho cả dệt thoi và dệt kim).
     Máy compact, máy tạo viền, máy cắt dùng hoàn tất các loại khăn và chăn mền, máy sấy chân không
     cho các loại vải dệt thoi.
Lafer có mặt tại tất cả các thị trƣờng chính với 90% sản lƣợng xuất khẩu,10% cho thị trƣờng Ý. Sản lƣợng hàng
năm của Lafer khoảng trên 250 máy các loại.
                            134
M/s. LAKSHMI MACHINE WORKS LTD. COIMBATORE
Hall No.  :  1      Booth No: 1D-1
Add    :  Perianaicken Palayam,
        Coimbatore – 641037 India
Tel    :  +91-422 6612263
Fax    :  +91-422 2693047
Email   :  exports@lmw.co.in

M/s. Lakshmi Machine Works Ltd (LMW) manufacture entire range of Textile Spinning machinery, i.e., Blow
Room, Cards, Draw frames, Combers, Speed Frames, Ring frames suitable for short staple spinning. Based on
the State-of-The-Art Technology. LMW has been supplying entire range of its Spinning Machinery to Vietnam for
last two decades. LMW are also exporting their spinning machinery to various countries in Asia and Countries

Công ty M/s. Lakshmi Machine Works Ltd (LMW) chuyên về sả xuất các lọai máy móc thiết bị trong ngành dệt
sợi, các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Máy thổi khí “ low Room”, Máy chải thô “Cards”, Khung máy kéo vải
“Draw frames”, Máy chải kỹ “Combers”, Khung tốc độ “Speed Frames”, và các khung vòng khuyên “Ring frames”
phù hợp trong quy trình máy sợi con dùng cho xơ ngắn. Công nghệ sử dụng của công ty chúng tôi áp dụng là
các lạoi công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Công ty LMW đã từng cung cấp các lạoi sản phẩm chuyên về máy
sợi con cho thị trƣờng Việt nam trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Công ty LMW cũng đang xuất khẩu các lọai sản
phẩm chuyên về máy sợi đến các thị trƣờng khác nhau tại khu vực Châu Á và các nƣớc khác trên thế giới.

Products to be displayed:
Photo graph of our entire products will be displayed

Quảng cáo và catologue các lọai sản phẩm nêu trên


LUWA AIR ENGINEERING AG
Hall No: 2      Booth No: 2C-2
Add: 11 Wilstrasse – CH 8610 Uster / Switzerland
Tel : 41 44 943 11 00
Fax: 41 44 943 11 01
Email: les@luwa.com.sg

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,  Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

Textile Air Engineering
  -  Air conditioning Systems
  -  Filtration and Waste Handling Systems
  -  Machinery Cleaning Systems

Chuyên về các hệ thống điều không trong ngành dệt
  -  Hệ thống điều không thông gió
  -  Hệ thống lọc và gom phế
  -  Hệ thống làm sạch máy


                            135
M.O CORPORATION
Hall No : 1        Booth No : 1H-10
Hanoi Office
Add    :  Unit 1001, Ruby Plaza
       44 Le Ngoc Han Str., Hanoi, Vietnam
Tel    : +84-4 9781719 / 9781720
Fax    :  +84-4 9781718
Email  :  hanoi-office@mocorp.co.jp

Hochiminh Office
Add   :  Unit 3B2, Hanam Officetel, 65 Nguyen Du
      Hochiminh City, Vietnam.
Tel   : +84-8-8221498
Fax   : +84-8-8221497
Email  : hcm-office@mocorp.co.jp

M.O Corporation is one of the biggest Japanese Trading Company specialized in Textile Machinery, Garment and
raw material fields in Vietnam. We have been dealing various textile products of Japan, Germany, Switzerland,
Spain, Italy, Taiwan, Korea, for a long time and have become the agents in Vietnam for some big suppliers of
Japan, Germany, Switzerland, Spain, Italy, Taiwan as Todo (Weaving Prepartory Equipment), Takayama (Reed),
Kureha (Apron & Cot), Rotorcraft AG (Swiss Spinning Solutions), Sate (Patented automatic dosing systems..),
Stalam (RF Refrequency Drying machine), Obem (Dyeing machine), IcomatexStenter Machin ) 、 Jaeggli
Meccanotessile (Mercerizing machince), Texmer GMBH(Germany), SinFon (Towel Weaving loom),…

Công ty M.O là một trong những Công ty thƣơng mại lớn nhất của Nhật Bản tại Việt nam, chuyên sâu vào máy
móc trong ngành dệt, may mặc và nguyên liệu. Chúng tôi đã giao dịch buôn bán và hợp tác lâu dài cùng các nhà
sản xuất của Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ, Tây an Nha, ý, Đài Loan, Hàn Quốc và trở thành đại diện tại Việt Nam
của các Nhà sản xuất lớn nhƣ Todo (Thiết bị chuẩn bị Dệt),Takayama (Lƣợc), Kureha (Vòng da và suốt cao su),
Rotor Craft (Giải pháp kéo sợi nồi cọc - Thuỵ Sĩ), Sate (Hệ thống pha chế và định lƣợng dung dịch nhuộm tự
động..), Stalam (Máy Sấy Cao tần), Obem (Máy nhuộm), Jaeggli Meccanotessile (Máy kiềm bóng), Texmer
GMBH (Đức), Sinfon (Máy Dệt khăn), ...vv.

INTRODUCTION OF ROTOR CRAFT AG
Rotorcraft AG was established in Altstätten under the former name of Maschinenfabrik Altstätten AG,
Switzerland in 1973 as a company for assembling SpinBoxes for rotor spinning machines which have been used
exclusively in the Schlafhorst Autocoro. In 2004 Rotorcraft launched the revolutionary Compact Spinning System
Named “RoCoS”.
This system uses the magnetic-mechanical principles to compact the fibres and does not need any additional
power. As of January 1, 2007, Rotorcraft AG is carrying out the business activities of Maschinenfabrik
AltstättenAG.

Rotorcraft AG đƣợc thành lập tại Altstätten Thụy Sỹ năm 1973 dƣới tên cũ là Maschinenfabrik Altstätten AG
chuyên lắp đặt cọc thùng kéo sợi cho máy sợi rotor đựợc dùng riêng cho Schlafhorst Autocoro. Trong năm 2004,
chúng tôi đã cho ra mắt thiết bị hệ thống kéo sợi nén mang tên Rocos. Hệ thống áp dụng nguyên lý cơ - điện từ
để nén xơ mà không cần tiêu thụ thêm bất kỳ lƣợng tiêu thụ điện nào. Bắt đầu t tháng 1 năm 2007, Rotorcraft
AG tiếp tục các hoạt động của Maschinenfabrik Altstätten AG.
                            136
MAIN STANDING CO., LTD
Hall No. : Foyer     Booth No: F-14B
Add   : No.1068, 1F, Unit A,
      Times Commercial Square, Jinkeqiao Road
      Keqiao, Shaoxing Zhejiang, China
Tel   : +86-575-84097530
Fax   : +86-575-84097533
Email  : henry.chung@msa.hinet.net

Products group: cotton, rayon, polyester, polyester/rayon, linen, linen/cotton,


Các lọai sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm: cotton, rayon, polyester, polyester/rayon, linen, linen/cotton,
MALKAN MAKINA SAN
TIC LTD STI
Hall No.  :  2      Booth No: 2F-2
Add    :  Küçükköy Karayolları
        Mah. 559 Sk. No.16
        34255 Istanbul, Turkey
Tel    :  +90-212 477 9797
Fax    :  +90-212 477 9950
Email   :  export@malkan.com.tr

Malkan is powerful and rooted company, producing competitive and high quality products since 1971. We have
around 260 different types of finishing equipments like ironing tables, ironing fusing and printing presses, steam
generator, spot clearing units, tricot and leather ironing machines.
We export our products to 74 counties. Our production system has many national and international quality
certificates like CE-TUV/ Germany, ISO-9001 and TSE

Công ty Malkan chúng tôi là một công ty mạnh và bền vững họat động từ năm 1971, có các sản phẩm cạnh tranh
và chất lƣợng cao. Ch1ung tôi có khỏang 260 lọai sản phẩm đồng bộ khác nhau nhƣ bàn dùng để ủi “ironing
tables”, thiết bị “ironing fusing” và máy in hoa “printing presses”, thếit bị tạo hơi nƣớc nóng “steam generator”,
thiết bị tẩy đốm dơ “spot clearing units”, máy ủi trên sản phẩm tricot và các lọai da.
Sản phẩm của chúng tôi đã đƣợc xuất khẩu đến hơn 74 quốc gia. Hệ thống sản xuất của chúng tôi đã nhận
đƣợc nhiều chứng nhận chất lƣợng của quốc tế nhƣ : CE-TUV/ Germany, ISO-9001 and TSE

Products to be displayed:
Linear System Jacket and Trouser Ironing Presses
Ironing Tables, Steam Boilers, Transfer Printing Presses

Chúng tôi trƣng bày các lọai thiết bị nhƣ
Linear System Jacket and Trouser Ironing Presses
Ironing Tables, Steam Boilers, Transfer Printing Presses
                              137
MATSUYA INDUSTRIES LIMITED
Hall No.  :  3      Booth No: 3I-11
Add    :  4-6-9, Imahonmachi, Anjo,
        Aichi 446-0008, Japan
Tel    :  +81-0566 979226
Fax    :  +81-0566 986072
Email   :  e.ho@matsuya-corp.com

Full/Semi Jacquard Flat & Glove Knitting Machines

Các lọai máy dệt phẳng Full/Semi Jacquard Flat & và máy dệt kim Glove Knitting Machines

Products to be displayed:
MC-172SJ 14G

Lọai máy ký hiệu “MC-172SJ 14G”
MEC-MOR
Hall No.  : 2       Booth No: 2H-10
Add    : Via Carlo Fenzi 14-25135,
       Brescia, Italy
Tel    : +39-030-3767111
Fax    : +39-030-3366478
Email   : commerciale@mec-mor.com
Website   : www.santoni.com

Agent   : Công ty TNHH Tiến Thế Huy
Add    : 338 Bắc Hải, Phƣờng 6, Quận Tân Bình,
       Thàng Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Italian large diameter electronic open fabric with variable width circular knitting machines for sweater, t -shirts etc.

Máy dệt tròn tự động của Ý với đƣờng kính lớn có thể thay đổi độ rộng của vải với sản phẩm: áo len dài tay, áo
thun...
                               138
MICO SEWING MACHINE (M) SDN BHD
Hall No. :   1       Booth No: 1B-1
Add   :   24G, Jalan Matahari (AB U5/AB), Seksyen
        U5, SG Buloh BT 3, Shan Alam 40170,
        Selangor Malaysia
Tel    :  +603-78591801
Fax    :  +603-78467875
Email   :  micosm@streamyx.com

Vietnam Office : Cong Ty TNHH-TM-XNK Hong Lang
Add   : 1/12, Nguyen Van Mai, Phuong 4
       Quan Tan Binh, Ho Chi MInh Vietnam
Tel   : +84-8-8452838
Fax   : +84-8-8452881
Email  : honglang@tarmah.com.my

Tarmah Group is the leading worldwide supplier of high-quality sewing products for the apparel and non-apparel
Industry. With our local and overseas network branches, our team of sales and technical personnel is ready to
provide quality services and after-sales services for our valued clients as your one-stop centre to solve your
production problems and needs. We package a full range of sewing products, equipment, needles, spare parts and
accessories to enable the operation of industries in achieving higher productivity and cost reduction for your
operation.

Công ty Tarmah Group là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các loại sản phẩm may trong
ngành công nghiệp may và không may. Với các chi nhành trong và ngòai nƣớc, cùng với đội ngũ kinh doanh và
đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, công ty chúng tôi sẳn sàng cung cấp các dịch vụ và chế độ hậu mãi tốt nhất
nhằm phục vụ các nhu cầu cần thiết trong quá trình sản xuất của khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên về các
sản phẩm trong ngành may mặc, các thiết bị may, kim may, phụ tùng thiết bị nhằm hỗ trợ việc năng suất và sự
giảm chi phí ít hơn cho quá trình sản xuất sản phẩm của khách hàng.

Products to be displayed:
Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Takuma, Schmetz Needle, Newtech, CNKI, Beyong

Bao gồm các sản phẩm với các thƣơng hiệu nhƣ: Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma,
takuma, schmetz Needle, Newtech, CNKI, Tajimoto, Beyong
MING RONG HARDWARES
Hall No.  :  1      Booth No: 1B-1C
Add    :  No.48 Lane 461, Chin – Shou Rd,
        Chang – Hua City, Taiwan
Tel    :  +886-4-7612270
Fax    :  +886-4-7628895
Email   :  mrwu99@ms17.hinet.net
                             139
MINH QUAN MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  6       Booth No : 6D-7
Add    :  72 Dien Bien Phu Str. Dist.1, Hochiminh
        City, Vietnam
Tel    :  +84-8-8206870 / 8201169
Fax    :  +84-8-8206762
Email   :  aircompressor@vnn.vn

Head Office : Minh Quan Machinery Co., Ltd
Add    : No. 2, Alley 165/30 Thai Ha Str., Dong
       Da District, Hanoi, Vietnam
Tel    : +84-4-5145250
Fax    : +84-4-5143021
Email   : minhquan@hn.vnn.vn

Minh Quan machinery Co., Ltd is an authorised business partner in distribution and service in Vietnam:
Boge Oil-free and oil injected Screw compressors, compressed air dryer, filters and accessories
Jesco dosing pump, centrifugal chemical pump
AUSSPUMP centrifugal water pump.

Công ty TNHH Thiết bị Minh Quân đƣợc thành lập tại Việt Nam năm 1997. là nhà cung cấp và bảo hành máy nén
khí, phụ kiện khí nén hãng oge Đức, máy bơm nƣớc và bơm hoá chất hãng Jesco Đức và hãng Auss Pump.
Các dịch vụ kỹ thuật nhƣ lắp đặt thiết bị, trạm khí nén, trạm bơm. Dịch vụ bảo hành, bảo trì lâu dài và cung ứng
phụ tùng thay thế cho các loại thiết bị nêu trên.

Products to be displayed:
Boge compressors, industrial pumps which usually using in Textile & Garment Industry

Máy nén khí Boge, máy bơm công nghiệp thƣờng sử dụng trong công nghiệp dệt mayMO TONG TEXTILE CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No: F-13A
Add    :  No.102, Wugong Rd.,
        Wugu Township,
        Taipei County 24886, Taiwan
Tel    :  +886-2-2290-0789
Fax    :  +886-2-2298-1431
Email   :  Jeffrey@mail.motong.com

Agent   :  Tong Yu Textile Co., Ltd.
Add    :  13-15 Bau Cat 4, 14 Ward,
        Tan Binh Dist, TP.HCM Vietnam
Tel    :  +848-8493390
Fax    :  +848-8494088

Vertically integrated in fashion business, with woven and knits, from fabrics to garments, for women‟s and men‟s,
of commodity and novelty, we take the honor to offer you a mutual business opportunity which is simpler, more
efficient and more profitable for you and for us in the same time.

Công ty chúng tôi kinh doanh khép kín về lĩnh vực thời trang, với các lọai vải dệt thoi và dệt kim, các lọai vải dùng
trong may mặc, dùng sản xuất trang phục nam - nữ từ hàng thông dụng đến mặt hàng đặc biệt
Chúng tôi hân hạnh mới khách hàng hợp tác với chúng tôi, cùng sẻ chia hiệu quả và lợi nhuận đôi bên

Products to be displayed:
Woven and knit samples from Taiwan and China, garment samples made in Vietnam, etc.

Các lọai sản phẩm mẫu dệt thoi và dệt kim sản xuất từ Đài Loan và Trung Quốc; các lọai sản phẩm may mặc sản

                             140
xuất tại Việt Nam; ...
             141
A. MONFORTS TEXTILMASCHINEN
GMBH & CO. (GERMANY)
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No  : 1    Booth No: 1C-3
Add    : Schwalmstrasse 301, D – 41238
      Moenchengladbach, Germany
Tel    : +49-2161-401-271
Fax    : +49-2161-401-498

Agents  : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

      Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
     :
      District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

Monforts is a leading manufacturer of high machinery for finishing woven or knitted fabrics up to high quality
standards: Stenters, Relaxation Dryers, Hotflues, Continuous Dyeing Ranges, Padders, Compressive Shrinking
Ranges, Denim Finishing Ranges, PLC- Controls, Heat recovery systems. New: Integrated Heat Recovery module
for stenters reduce energy consumption by up to 30%.Monforts Machinery is well -known worldwide since more
than 110 years, quick service and prompt spare-parts supply.

Monforts – Nhà chế tạo máy hàng đầu, sản xuất và cung cấp các thiết bị xử lý hoàn tất cao cấp cho các loại vải
dệt thoi và vải dệt kim đạt đến tiêu chuẩn chất lƣợng cao nhất đối với các loại thiết bị: Máy Văng Định Hình
(Stenter), Sấy Không Căng, Sấy Gió Nóng (Hotflue), Nhuộm Liên Tục, Máng ép, Máy Chống Co, Dây Chuyền
Hoàn Tất vải Jeans, Hệ Thống Điều Khiển PLC và Hệ Thống Thu Hồi Nhiệt. Sản phẩm mới: Hệ thống thu hồi nhiệt
kết hợp với môđun máy căng kim định hình làm giảm năng lƣợng tiêu thụ tới trên 30%. Monforts đã nổi tiếng
khắp Thế Giới trên 110 năm về cung cấp máy chất lƣợng cao và dịch vụ hậu mãi nhanh chóng.
                            142
MORRISON TEXTILE MACHINERY CO
Hall No: 2       Booth No: 2B-3

Vietnam Agent
Bentex Trading
Add: 31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11, Hcmc, Vietnam.
Tel : 84-8-2642199
Fax: 84-8-2642202
Email: Bentex@viettel.vn

Hanoi office:
Add: 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-6410100
Fax : 84-4-6410098
Mobile : 84-97 97 97 180

Dear our distinguished customers,
Founded in 1930, Morrison's philosophy had been in place long before it was named NoRisk.
Morrison provides customer with complete Indigo Dyeing and denim Finishing range together with turn key solutions
from Design criteria to commissioning and outstanding after sales service.

Morrison Spectrum Rope dyeing Systems represent seventy years and 200 ranges worth of commercial experience in
process knowledge, flexibility and design refinement.

Morrison represents decades of compressive shrinking and denim finishing engineering and process experience. With
hundreds of installation on five continents, we are recognized by buyers everywhere as a bench mark of quality.

Morrison is an long established company with long history of designing, building and servicing quality fabrics
preparation ranges, chain mercerizing ranges and pad steam dye ranges.

Take a closer look at the innovative designs, heavy duty materials, use of premier purchased components, and state -
of-the-art control automation systems.

Should you have any questions and inquiry, please contact to our Agent in Vietnam

Thƣa quý khách hàng,
Đƣợc thành lập từ năm 1930, hình ảnh của Morison đã từ lâu in đậm nét với tên gọi là NoRisk – không có rủi ro.
Morrison cung cấp cho khách hàng toàn bộ dây chuyền máy nhuộm liên tục Indigo và dây chuyền hoàn tất vải Denim
lien tục cùng với giải pháp Chìa khoá trao tay từ Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, chuyển giao và một dịch vụ sau bán hàng
tuyệt vời nhất.

Hệ thống máy nhuộm thừng Morrison Spectrum Rope Dyeing Systems đã đƣợc đƣa vào thị trƣờng trên 70 năm với
trên 200 dây chuyền đã chứng minh bề dày kinh nghiệm của Morrison về công nghệ dây chuyền, tính linh hoạt và thiết
kế cho dây chuyền.

Morrison đã có mặt trên thị trƣờng từ nhiều thập kỹ qua về kinh nghiệm sản xuất và chuyển giao dây chuyền máy
Phòng Co, hoàn tất vải Denim và kinh nghiệm về quy trình sản xuât vải. Với hang mấy trăm dây chuyền máy đã đƣợc
lắp đặt trên khắp Năm Lục Địa, Morrison đã đƣợc khách hang khắp nơi thừa nhận rằng Morrison là một chuẩn mực
cao nhất về chất lƣợng.

Morrison là một công ty đƣợc thành lập từ lâu với một lịch sử lâu đời về thiết kế, chế tạo và dịch vụ cho những dây
chuyền máy đem lại chất lƣợng cao cho vải, từ dây chuyền máy chuẩn bị, đến dây chuyền máy làm bóng dạng bánh
xích và dây chuyền nhuộm pad steam chƣng hơi.

Mong quý khách xem xét thêm về những phát minh mới trong thiết kế của Morrison, những vật liệu siêu bền trong chế
tạo máy, việc sử dụng những linh kiện tuyệt hảo và hệ thống tự động kiểm soát tối tân và hiện đại của Morrison.

Morrison kính mong nhận đƣợc bất kỳ yêu cầu nào của quý khách hàng liên quan đến kỹ thuật hoặc đơn chào hàng
                             143
thông qua đại lý của Morrison tại Việt Nam


NANTONG BEAUTY TEXTILE IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Hall No.  :  1       Booth No : 1D-10
Add    :  10-305, Century Centre, No.388,Shiji
        Street,Tongzhou City,Jiangsu,China
Tel    :  +86 513 8619 6008
Fax    :  +86 513 8619 6009
Email   :  info@chntextile.com

Our company was founded in 1993.

Main Scope of Business:
1. Fabric such as pure cotton, T/C, mixed spinning, interweaving, ramie/cotton blending textile, artificial cotton ,
  chemical fibre, which can be dealed with printing (reactive, coating), dyeing (reactive, Indanthrene, coating),
  jacquard and so on.
2. Fabric series for garments
3. Home textile
4. Hotel and restaurant textile

Special Service:
1. The goods can be manufactured according to clients‟ sample and requirement. (The widest width of finished
  goods is three metres)
2. According to clients‟ requirement, we can make after finish to fabric, such as rinsing, airflow wash, brushed,
  China ball, coating, pigment dye, Teflon.

Besides the hereinbefore products, we also deals in office supplies, construction materials, miscellaneous metal
ware and tool, general merchandise and all kinds of farm and sideline products.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu hàng dệt may Nantong eauty đƣợc thành lập vào năm 1993.

Phạm vi kinh doanh của công ty:
1. Chuyên sản xuất các loại vải sợi cotton, polyester, hàng dệt pha, linen cotton, sợi nhân tạo. Đồng thời cùng
  với những loại vải trên tiến hành in các loại hình hoa (sử dụng thuốc nhuộm nhập khẩu hoạt tính và thuốc
  nhuộm tốt trong nƣớc), và sản xuất các loại vải sợi nổi.
2. Chuyên sản xuất các loại vải dùng cho ngành may mặc.
3. Vải trang trí nội thất gia đình.
4. Nội thất khách sạn.

Dịch Vụ Đặc Biệt:
1. Chúng tôi theo vải mẫu khách hàng cung cấp, căn cứ yêu cầu của khách hàng để tiến hành sản xuất (khổ vải
  rộng nhất có thể đạt tới 3m).
2. Tiến hành gia công thêm các công nghệ sử lý sau đối với bề mặt vải theo yêu cầu khách hàng nhƣ: yêu vầu
  về chế độ giặt thƣờng, giặt axit, cào, phết màu, tráng, trải màu, Teflon.
Ngoài những lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, chúng tôi còn kinh doanh thêm những mặt hàng nhƣ: Văn
hóa phẩm văn phòng, nguyên vật liệu xây dựng, công cụ kim khí, hàng bách hóa và các sản phẩm nông sản.

Products to be displayed:
Garments/Home/ Hotel /Restaurant textile and etc.

Trƣng Bày Sản Phẩm:
Vải dùng cho gia đình/khách sạn/nhà nghỉ/ngành may mặc
                             144
NAVAL TECHNOPLAST INDUSTRIES LIMITED.
Hall No.  :  2      Booth No : 2A - 2
Add    :  White House, 3rd Floor, C.G. Road,
        Panchwati, Ahmedabad, 380006, India
Tel    :  +91-79-26568131 / 26562583
Fax    :  +91-79-26569824
Email   :  sales@navalgroup.com

Agents   :  Franco Pacific Vietnam
Add    :  55 Ho Hao Hon Street Dist 1, Ho Chi
        Minh City, Vietnam
Tel    :  +84-4-9201413
Fax    :  +84-4-9201514
Email   :  dai@francopacific.com

Manufacturer & Exporter of Bobbin, Tube, Cone, Dye tube, etc. & card can for cotton, synthetic & worsted SPG
mills. Suitable for all M/C – Toyoda, Rieter, Zinser, Marzoli with experience of over 25 years and exporting to more
than 40 countries.

Chuyên sản xuất và xuất khẩu các lọai phụ tùng : Ống chỉ - Bobbin, Ống sợi - Tube, Ống Cone, Ống nhuộm - Dye
tube, … và các lọai thùng máy chải dùng cho nhà máy sợi cotton, synthetic và worsted SPG. Phú hợp với các
lọai máy của Toyoda, Rieter, Zinser, Marzoli, công ty chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghi ệm kinh doanh và xuất
khẩu thiết bị đến hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Products to be displayed:
All types of plastic simplex Bobbins, R/F Tubes, Winding Cones & Tubes, Dyeing Cones & Tubes. and Card
Cans

Các lọai ống nhựa nhƣ : Ông chỉ - Bobbins, Ông R/F Tubes, Ống côn - Winding Cones và Ống sợi - Tubes, Ống
cone nhuộm - Dyeing Cones & Tubes.
NAVIS GLOBAL
Hall No.  :  2      Booth No : 2C-3
Add    :  113 Woodside Drive
        Lexington, NC 27292 USA
Tel    :  +1-336-956-6444
Fax    :  +1-336-956-1795
Website  :  www.navisglobal.com

Agents   :  Eagle Pacific Ltd Vietnam
Add    :  23 Phung Khac Khoan, Dakao ward,
        Dist 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel    :  +84-8-8251384
Fax    :  +84-8-8237665
Email   :  sales1@eaglepax.com

Navis Global, formerly Tube-Tex, is the world‟s leading designer and manufacturer of textile finishing machinery:
stenter, tenter frame, knit finishing, woven finishing line, hot flues, pre-dryer, padding, ultra-nit dryer, master-nit
dryer, compactor, bleach-nit range. Founded in 1929, Navis Global has established an excellent reputation for our
product development and technological innovation, high quality products, and unparalleled customer service.

Navis Global tiền thân là Tube-Tex, một trong những nhà chế tạo và sản xuất hàng đầu các loại máy hoàn tất
cho ngành dệt nhƣ: máy sấy văng, máy văng, dây chuyền hoàn tất cho vải đan kim, dây chuyền hoàn tất cho vải
kaki/jean, hot flues, máy sấy sơ bộ, máng ngấm ép, máy sấy không sức căng, máy chống co, dây chuyền tẩy

                              145
cho vải đan kim. Ra đời vào năm 1929, Navis Global đã tạo dựng đƣợc những thành tựu cho việc phát triển sản
phẩm và những cải tiến trong công nghệ với chất lƣợng sản phẩm cao và dịch vụ khách hàng hoàn hảo.


NEW POWER
INDUSTRIAL LTD
Hall No.  :  2        Booth No : 2H-7
Add    :  Flat V, 6/F, Everest Ind, Centre, 396
        Kwun Tong Road, Hong Kong
Tel    :  +852-27930766
Fax    :  +852-23574051
Email   :  info@newpower.com.hk

Our Company is a professional manufacturer of seam sealing tapes on M.F.B.S brand. Our products PU. Rubber,
Triple-layer & Zipper tapes with numerous varieties and complots specifications. In CHINA, we are the pioneers to
start the development of hot molt adhesive. Compound Glues & Emulsion adhesives.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai băng dính đƣờng may - seam sealing tapes với nhãn
hiệu “M.F. .S brand”. Sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm : PU. Rubber, Triple-layer và lọai băng dây kéo
Zipper tapes có nhiều kiểu dáng và nhiều đặc trƣng khác nhau. Tại Trung Quốc, Công ty chúng tôi là nhà tiên
phong trong việc nghiên cứu sản xuất lọai keo nóng nấu chảy - hot melt adhesive kết hợp giữa keo dán tổng hợp
- Compound Glues và chất dính nhũ tƣơng - Emulsion adhesives.

Products to be displayed:
Show and displayed different kinds of seam sealing tapes & TPU Film
Three different models of Seam Sealing Machine.

Trƣng bày và giới thiệu các lọai khác nhau về sản phẩm băng dính đƣờng may .
Ba lọai máy - Seam Sealing Machine.NEW YONGHUA (THAILAND)
Hall No.  :  3      Booth No : 3I-1A
Add    :  264 moo 2 Naiklongbangplakod
        Prasamutjadee Samutprakarn
        10290 Thailand
Tel    :  +662 425 96404
Fax    :  +662 8198041 44
Email   :  oversea1@newyonghuathai.com
        service1@newyonghuathai.com
        newyonghuathai@vhostemail.com

Established in 1959,
The first and biggest shoelace, Webbing Tape manufacturer in Thailand.
Highest level of quality inspectors

Our products:
Shoelace     Yarn dye
Webbing tape   Recycle (shoe lace, Webbing).
Elastic tape   Bamboo Yarn, Hemp Yarn
Jacquard webbing

Products to be displayed:
Shoelace, Webbing Tape, Elastic, Shoe string
                            146
NHAT TIN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hall No.  :  2       Booth No : 2C-5
Add    :  23 Street No.2, Bình Khanh 2 Hamlet,
        Binh An Ward, Dist. 2, Hochiminh city,
        Vietnam
Tel    :  +84-8-7404876 / 7406506
Fax    :  +84-8-2960621
Email   :  info@ntcad-cam.com.vn

The Trust Supplier for CAD/CAM solution, Consultant & Maintenance services for Apparel & Shoes Industries.
1. Gemini CAD: Pattern designing, grading, technical sheet, cut plan report & Auto marker making.
  Shoemaster software
2. Algotex inkjet plotter-Italy (width 183÷238cm) with various printing speed (37 ÷ 210 m 2/h), ZUND & Graphtec
  pen plotter
3. Leather & Paper pattern Cutter: ZUND-Swiss (width 80÷300cm), IECHO Tech -China (90÷150cm), Graphtec-
  Japan (120÷160cm)
4. Auto Spreader & Cutter for fabric: FK-Group, 100% auto spreading, intelligent knife system, cutting up to
  7.5cm thickness.

Nhà cung cấp hàng đầu về Giải pháp CAD/ CAM và Dịch vụ tƣ vấn, sữa chữa, bảo trì thiết bị cho ngành May
mặc & Da Giày
Sản phẩm:
1. Gemini CAD: Thiết kế mẫu, nhảy size, tài liệu kỹ thuật, lập kế hoạch trải cắt & giác sơ đồ tự động.
  Shoemaster cho Giày.
2. Máy in sơ đồ Algotex-Ý (khổ 183÷238cm) với nhiều tốc độ in khác nhau (37÷210 m 2/h), máy vẽ sơ đồ (bút)
  ZUND & Graphtec.
3. Máy cắt mẫu giấy/ da giày: ZUND-Thụy Sỹ (khổ 80÷300cm), IECHO Tech-Trung Quốc (90÷150cm),
  Graphtec- Nhật (120÷160cm)
4. Máy trải vải, cắt vải tự động: FK-Group, trải vài hoàn toàn tƣ đông, dao cắt thông minh, cắt đến độ dày
  7,5cm sau khi nén.

Products to be displayed:
Gemini CAD system, Algotex inkjet plotter & IECHO cutter, ZUND, FK-Group, Graphtec & P-Tech cutting
plotter.

Hệ thống Gemini CAD, máy in Algotex, máy cắt mẫu ZUND, IECHO Tech, FK-Group, máy cắt/ vẽ Graphtec,
P-Tech.


NINGBO DECHANG PRECISION TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3G-6
Add    :  No.1, Yangfan Road, Hi-tech Park,
        Ningbo, 315040, China.
Tel    :  +86-574-27861988
Fax    :  +86-574-27861988/87908101
Email   :  wenyw@ysweb.com

Ningbo Dechang specializes in research, manufacture, sales and service of Compact Spinning Devices. Install the
Compact Spinning Device on Ring Frames to become Compact Spinning Ring Frames,so that to improve the
yarn quality (i.e.: greatly improved yarn strength, much less hairiness, and better yarn body).

Công ty Ningbo Dechang chuyên về nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và thực hiện các dịch vụ hậu mãi các lọai
thiết bị / hệ thống trong dây chuyền nhà máy sợi con - Compact Spinning Devices/ System. Chuyên về thiết lập
các hệ thống thiết bị - Compact Spinning Device nhƣ khung vòng khuyên - Ring Frames cho đến Compact
Spinning Ring Frames. Nhằm mục đích cải tiến chất lƣợng sợi ( làm cho sợi thẳng hơn , không có tạp chất, …)

Products to be displayed:
Compact Spinning Devices/System

                            147
(Spin beautiful yarn for you!).

Hệ thống / Thiết bị - Compact Spinning Devices/System (thành phẩm sợi tốt hơn)
NINGBO DEYING PRECISION MACHINERY CO., LTD
Hall No.  :  3       Booth No : 3H-1D
Add    :  No.298, Yinxian Road, Xiaying Segment,
        Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
        315104 China
Tel    :  +86-574-88381608
Fax    :  +86-574-88381616
Email   :  desheng@mail.nbptt.zj.cn
Website  :  www.dshook.com

We specialized in manufacturing various hooks, bobbin case, bobbin and loopers under "Desheng" brand for
industrial sewing machines. Presently, we have good business with 90% famous Chinese sewing machine
companies. There are nearly 1000 employees including more than 100 advanced technicians. In three years, we
exported many advanced and top equipment from Japan and Germany and invited famous technical experts from
Japan to join us. Now we have been a biggest hook production zone in China.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất các lọai mắc gài, hộp suốt, suốt chỉ dƣới theo thƣơng hiệu "Desheng"
brand sử dụng trong máy may công nghiệp. Hiện nay, Công ty chúng tôi có mối liên hệ kinh doanh tốt với khoảng
90% công ty sản xuất máy may ctại Trung Quốc. Chúng tôi có gần 1.000 công nhân với hơn 100 kỹ thuật viên
lành nghề. Trong vòng 3 năm trở lại đây, chúng tôi đã xuất khẩu nhiều lọai thiết bị hàng đầu và tiên tiến sang thị
trƣờng Nhật Bản và Đức, chúng tôi cũng mới các chuyên gia kỹ thuật nổi tiếng đến từ Nhật Bản đến cùng làm
việc với chúng tôi. Công ty chúng tôi hiện là nhà sản xuất mắc gài lớn nhất tại Trung Quốc.

Products to be displayed:
Various Hooks, Bobbin case, Bobbin, Loopers for industrial sewing machines

Các lọai mắc gài, hộp suốt, suốt chỉ, chao tạo vòng - Loopers sử dụng trong các lọai máy may công nghiệp.
NINGBO HUARONG COMPUTER LABEL WEAVING CO., LTD.
Hall No   : 3    Booth No : 3F-3
Add    : No.255. Changshou Road,
       Yingzhou District, Ningbo 315192
       China
Tel     : +86-574-88238625
       +86-13806671759
Fax     : +86-574-88238078
Email   : huarong@nbhuarong.com
       chen@chentex.com.cn

We Are The Main Manufacturer And Exporter Of Quality Computerized Woven Labels , Including Hot-Cut Label,
Folded And Wrapped Label, Laser And Digital Label, Woven Tape; Hangtags Made Of Cloth, Paper And PVC
Materials, Rubber Patch And Print Labels Like Paper Printing Label And Satin Tape; Hang Grains And Other
Garment Accessories.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh và xuất khẩu các lọai nhãn dệt vi tính chất lƣợng cao bao gồm:
Nhãn cắt nóng - Hot-Cut Label, Nhãn gấp và dệt dọc - Folded And Wrapped Label, Nhãn - Laser And Digital Label,
 ăng - Wovrn Tape; Nhãn treo sử dụng trong sản phẩm may, phụ liệu giấy và PVC, Miến cao su - Rubber Patch
và các loại nhãn in nhƣ nhãn giấy in hoa, băng satin - Satin Tape; nhãn treo - Hang Grains và các lọai phụ liệu
khác dùng trong ngành may.

Products to be displayed:
Kinds Of Computerized Woven Labels, Hangtag, Rubber Patch And Print Label And Hang Grains, Etc.

                             148
Bao gồm các lọai nhãn : Nhãn dệt thoi vi tính , nhãn treo, miếng dán cao su, nhãn in hoa, nhãn treo - Hang
Grains, …
                          149
NINGBO QIAO TAIXING TEXTILES CO., LTD.
Hall No.  :  2      Booth No : 2H-8
Add    :  G4, Economic & Technical
        Development Zone, Ningbo, China
Tel    :  +86-574 8622 1888
Fax    :  +86-574 8622 2433
Email   :  huxin@mail.nbqtx.comOeko-Tex

Standard 100 certified; One-stop sourcing service
 Yarn Dyeing (8s-80s): 100% cotton; Polyester; CVC, T/C; Rayon; Modal; A/C; Ramie; Bamboo/ Soybean
  fiber
 Fabric Knitting
  -  Piece-Dye & Yarn-Dye Fabrics in Feeder/ Engineering Jersey, Pique, Jacquard, Double knit, Interlock,
     Rib
  -  Functional & Mercerized Finishing
 Trims (Flat knit collar/ cuff; Twill tape)
 Sewing Threads

Công ty chúng tôi đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng “Oeko-Tex Standard 100 certified”; chuyên thực hiện
các dịch vụ trên nhiều lọai sản phẩm nhƣ:

  Sợi nhuộm màu gồm các lọai chi số từ (8s-80s): 100% cotton; Polyester; CVC, T/C; Rayon; Modal; A/C;
  Ramie; Bamboo/ Soybean fiber
  Vải dệt kim
  -  Vải nhuộm và thả sợi các lọai Feeder/ Engineering Jersey, Pique, Jacquard, Double knit, Interlock, Rib
  -  Xử lý hòan tất Functional & Mercerized Finishing
  Các lọai viền “Trims” (Cổ / Đề cúp dệt kim phẳng, băng dệt Twill tape)
  Các lọai chỉ may

Products to be displayed:
Knitting Fabrics; Sewing Threads, Flat Knit Trims; Color Yarns

Các lọai vải dệt kim, các lọai chỉ may, các lọai viền dệt im phẳng, các lọai sợi màu.
                             150
NINGBO TEXTILE INSTRUMENT FACTORY
Hall No  : 6     Booth No : 6C-4
Add    : 8/F, No.79 Cangshui Street, Ningbo City,
       Zhejiang Province, China
Tel    : +86-574-87291068
Fax    : +86-574-87340177
Email   : nbfy@nb-fy.com
       beebee@nb-fy.com

Ningbo Textile Instrument factory, located Ningbo (Near Shanghai), is a professional manufacturer of textile
instruments & meters for more than 40 years. The company offers junior textile schools, inspection departments,
scientific research companies different kinds of test instruments and length-meters professionally. Look forward
to cooperating with you.

Công ty Ningbo Textile Instrument factory, trụ sở đƣợc đặt tại vùng Ningbo (Kế bên thành phố Thƣợng Hải), với
hơn 40 năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai thiết bị kiễm tra và đo lƣờng
dùng trong ngành dệt. Công ty chúng tôi hợp tác với các trƣờng cao đẳng thuộc ngành dệt, ban kiểm sóat, các
công ty nghiên cứu khoa học với các lọai thiết bị kiễm tra khác nhau và thiết bị đo lƣờng chuyên nghiệp . Hân
hạnh nhận đƣợc sự hợp tác từ khách hàng.

Products to be displayed:
Fully Automatu permeability instrument
Friction wheel length meter
Disc sampler
Fabric density glass
Thickness gauge

Thiết bị - Fully Automatu permeability instrument
Thiết bị đo lƣờng độ ma sát - Friction wheel length meter
Các đĩa mẫu - Disc sampler
Thiết bị đo mật độ vải - Fabric density glass
Thƣớc đo độ dày.
                              151
NIUPAI TEXTILE MACHINERY CO., LTD, JIANGSU, CHINA.
Hall No.  :  3       Booth No : 3D-1E
Add    :  Heye Rd, Jiangyang Industrial Park,
        Weiyang District, Yangzhou, Jiangsu,
        P.R. China, 225008
Tel    :  +86-514 87635508-8021
Fax    :  +86-514 87639493
Email   :  jsnpfj@yahoo.com.cn
Website  :  www.npfj.com

Founded in 1989, Gaoyou Niupai Textile Machinery Co., Ltd. Formerly Gaoyou Novel Textile Machinery Company
is mainly dedicated to the development and manufacture of components for shuttleless looms. For over ten years,
our company has been guided by the idea of "quality first and technic al innovation". By introducing talented
people and advanced technologies from abroad and through cooperation with universities and research institutes,
our company has become one of the largest basis for the manufactures over 10000 sets of VSC active cam
opening devices, GD50 multi-arm opening devices and GT401A revolving multi-arm opening devices. The VSC
series, intended for hydraulic looms and jet looms, have filled the bland in domestic circle. The technologies
performances of VSC take the lead inside the country, and have been granted many patents from state authority.

Đƣợc thành lập từ năm 1989, Công ty Gaoyou Niupai Textile Machinery Co., Ltd. Formerly Gaoyou Novel Textile
Machinery Company họat dộng chính trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị phụ tùng dành
cho máy dệt không thoi. Trong khỏang hơn mƣời năm gần đây, công ty chúng tôi họat động theo phƣơng châm
“ Công nghệ cách tân – chất lƣợng hàng đầu”. Cùng với việc sử dụng đội ngủ nhân viên tài năng và áp dụng các
công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại từ nƣớc ngòai và từ các trƣờng đại học , viện nghiên cứu, công ty chúng
tôi đã trở thành một công ty sản xuất lớn bậc nhất với hơn 10.000 bộ thiết bị “VSC active cam opening devices”,
thiết bị “GD50 multi-arm opening devices” và thiết bị “GT401A revolving multi-arm opening devices”. Các thiết bị ký
hiệu “The VSC series”, dùng cho các lọai máy dệt nƣớc, dệt khí đã đƣợc thay thế trên thị trƣờng nội địa. Các
lọai công nghệ về lọai VSC đã dẫn đầu tại các thị trƣờng trên thế giới và đã đƣợc công nhận bởi nhiều bằng
sáng chế do các cơ quan có thẩm quyền quốc gia cấp.
                             152
OERLIKON SCHLAFHORST ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON
TEXTILE GMBH & CO. KG
Hall No.  :  1      Booth No : 1C-2
Add    :  Blumenberger Strasse 143 - 145,
        D-41061 Moenchengladbach
        Germany
Tel    :  49-2161-280
Fax    :  49-2161-282645
Email   :  info@schlafhorst.de

Agent   : Tam Lien
       / Tri-Union Machinery Vietnam Ltd.
Add    : 160 Nguyen Thai Binh District 1,
       Ho Chi Minh City Vietnam
Tel     : 84-8-8215171
Fax     : 84-8-8215218
Email    : triunion@hcm.fpt.vn.

Oerlikon Schlafhorst is the leading supplier with the competence to supply the entire product line to spinning mills,
both in the rotor and ring-spinning sector, so that a finished yarn package of high-grade quality can finally be held in
hands. With innovative solutions, customers are able to produce sophisticated yarns of various counts, structures and
material blends.

Công ty Oerlikon Schlafhorst .chúng tôi là nhà cung c ấp hàng đầu có giá cả cạnh tranh trong việc cung cấp các lọai
sản phẩm đồng bộ trong dây chuyền của nhà máy sợi con, bao gồm các lọai rotor cho đến dây chuyền máy sợi con
kiểu nồi khuyên, sản phẩm sợi sản xuất trên máy móc của chúng tôi đạt đƣợc chất lƣợng cao. Với các giải pháp cải
tiến mới của chúng tôi , khách hàng có thể sản xuất đƣợc các lọai sợi phức tạp với các chi số sợi khác nhau, các
cấu trúc sợi khác nhau và các lọai sợi pha khác nhau.

Products to be displayed:
- Rotor spinning machines Autocoro and BD-Line;
- Roving frames;
- Ring spinning machines;
- Automatic yarn package winding machines    (Autoconer);

-   Các lọai máy Roto sợi con “Rotor spinning machines Autocoro and D-Line”
-   Máy kéo thô “Roving frames”;
-   Các lọai máy sợi con kiểu nồi khuyên “Ring spinning machines”;
-   Các lọai máy ống sợi cuộn tự động “Automatic yarn package winding machines” (Autoconer);
OERLIKON SAURER ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTILE
GMBH & CO. KG - VOLKMANN PRODUCT LINE
Hall No.  :  1      Booth No : 1C-2
Add    :  Weeserweg 60, D-47804 Krefeld
        Germany
Tel    :  49-2151-71701
Fax    :  49-2151-717474
Email   :  info@volkmann.saurer.com

Agent    : Corvet Holding AG
Add    : Room 204, Nam Viet Office Building,
       Ho Chi Minh City Vietnam
Tel     : 84-8-94-32-228
Fax     : 84-8-94-32-230
Email    : hochiminh@corvetvietnam.com

                             153
The Volkmann Product Line operates very successfully in the market segments of staple fibre yarns, carpet yarns and
glass filament yarns.
We are the leader for Two-for-One twisters in the staple fibre sector for export orientated companies and Two-for-One
twisting and cabling machines for carpet yarns. High-class ring twisting machines for glass filament yarns complete
our product portfolio.

Công ty The Volkmann Product Line chúng tôi họat động thành công trong lĩnh vực kinh doanh sợi xơ ngắn các lọai,
sợi xơ dệt thảm và sợi glass filament yarns.
Chúng tôi là một công ty hàng đầu trong kinh doanh thiết bị xe sợi đôi “Two-for-One twisters” dùng cho xơ ngắn đã
xuất khẩu thiết bị đến nhiều công ty trên thế giới và cũng nhƣ các thiết bị khác : Two-for-One twisting và cabling
machines dùng cho sợi dệt thảm. Lọai máy cao cấp của chúng tôi “High-class ring twisting machines” dùng cho lọai
sợi “glass filament yarns”.

Products to be displayed:
CarpetTwister and CarpetCabler, CompactTwister and FusionTwister as well as the GlassTwister.

Thiết bị xe sợi dệt thảm “CarpetTwister” và thiết bị “CarpetCabler”, CompactTwister and FusionTwister cũng nhƣ thiết
bị “GlassTwister”.
OERLIKON NEUMAG ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON
TEXTILE GMBH & CO. KG
Hall No.  :  1       Booth No : 1C-2
Add    :  Christianstrasse 168 - 170,
        D-24536 Neumuenster Germany
Tel    :  49-4321-3050
Fax    :  49-4321-305212
Email   :  sales@neumag.saurer.com

Agent   :  C. Illies & Co.
        Representative Office Ho Chi Minh City
Add    :  Saigon Trade Center, Unit 1704,
        17th Floor, 37Ton Duc Thang, District 1,
        Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel    :  84-8-910 0584
Fax    :  84-8-910 0583
Email   :  Saigon-Illies@hcm.vnn.vn

Oerlikon Neumag is market and technology leader for complete turnkey lines for the production of BCF carpet yarns
and synthetic staple fibers.
In the Nonwoven field Oerlikon Neumag is the industry's first supplier for all major nonwoven processes – airlaid,
carding and spunmelt.

Công ty Oerlikon Neumag dẫn đầu trên thị trƣờng cũng nhƣ trong lĩnh vực công nghệ chuyên về các lọai dây chuyền
sản xuất các lọai sợi: BCF carpet yarns và sợi xơ ngắn synthetic staple fibers.
Trong lĩnh vữc vải không dệt, công ty Oerlikon Neumag là một công ty công nghiệp đầu tiên cung cấp cho tất cả
khách hàng trong lĩnh vực gia công vải không dệt – airlaid, carding and spunmelt.

Products to be displayed:
BCF plants, staple fibre plants, spunmelt lines, airlaid lines, carding lines

Các lọai thiết bị: BCF plants, staple fibre plants, spunmelt lines, airlaid lines, carding lines
                               154
OERLIKON ACCOTEX TEXPARTS GMBH
Hall No.  :  1      Booth No : 1C-2
Add    :  Maria-Merian-Strasse 8,
        D-70736 Fellbach Germany
Tel    :  49-711-585210
Fax    :  49-711-5852159
Email   :  info@texparts.de

Agent   : STD&S Co. Ltd.,
Add    : 39/5 Suong Nguyet Anh, District 1,
       Ho Chi Minh City Vietnam
Tel    : 84 (8) 92 50 177
Fax    : 84 (8) 83 35 017
Email   : std2@hcm.vnn.vn

Oerlikon Textile Components is a leading supplier for all quality determining components which come into contact with
the thread during yarn production. The product portfolio is designed for the staple fibre and filament spinning segments
as well as for nonwoven products. Oerlikon Textile Components includes the product lines of Accotex, Daytex, Enka
Tecnica, Fibrevision, Heberlein, Temco and Texparts.

Công ty Oerlikon Textile Components là doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp các thiết bị sản xuất. Các loại
sản phẩm sử dụng xơ ngắn và xơ filament trong nhà máy sợi con cũng nhƣ dùng cho các sản phẩm không dệt. Công
ty Oerlikon Textile Components cũng bao gồm cả dây chuyền sản phẩm của Accotex, Daytex, Enka Tecnica,
Fibrevision, Heberlein, Temco and Texparts.

Products to be displayed:
- Draft Systems;
- Spindles;
- Spindle Bearings;
- Spinning Rings;
- Top Rollers;
- Top Apron Cradles;
- Cots & Aprons;
- Bottom Rollers;
- Contact Roll Assemblies;
- Textile Bearing Units

-  Thiết bị luồn sợi dọc “Draft Systems”;
-  Các lọai cọc sợi “Spindles”;
-  Các lọai vòng bi cọc sợi “Spindle earings”;
-  Các lọai vòng khuyên sợi con “Spinning Rings”;
-  Các lọai suốt trên “Top Rollers”;
-  Thanh mui băng tải cấp nguyên liệu “Top Apron Cradles”;
-  Thiết bị Cots & Aprons;
-  Các lọai thiết bị suốt dƣới “ ottom Rollers”;
-  Bộ trục tiếp xúc các lọai “Contact Roll Assemblies”;
-  Ổ trục ngành dệt các lọai “Textile earing Units”
OERLIKON SAURER ARBON LTD.
Hall No.: 2  Booth No.: 2E-1
Add. : Textilestrasse -2, CH-9320 Arbon, Switzerland
Tel. : 41-71-447-51-59
Fax : 41-71-447-54-17
Contact: Mr. Alfred Baechler / Regional Sales Director

                             155
E-mail:  sales@saurerarbon.com

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
Add.:   Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn

Manufacturer of :
  - High-performance shuttle Embroidery machines.
  - Embroidery software packages for design processing and production control.
  - Overhauls, conversion and up-dating of existing Saurer embroidery machines.
  - Auxiliary machines and accessories for the embroidery industry.

Chuyên chế tạo:
  - Các loại máy thêu thoi năng suất cao
  - Các hệ thống phần mềm thêu dùng cho thiết kế mẫu và điều hành sản xuất.
  - Nâng cấp phục hồi các loại máy thêu đã sử dụng của hệ thống Saurer.
  - Các loại máy phụ trợ và phụ kiện trong ngành công nghiệp thêu.
P.A.S INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-8
Add    :  S.F. No.345, V.K. Road, Thanneer
        Pandhal, Peelamedu, Coimbatore
        641 004 India
Tel    :  +91-422-2512936, 098430-12936
Fax    :  +91-422-2510996
Email   :  pasindustries@gmail.com
        pas_industries@rediffmail.com
Website  :  www.tea-india.org/pasindustries

Manufacture of Hosiery finishing machine, Shoe type & Felt type tubular compacting & Squeezer

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai máy hoàn tất dệt kim sản phẩm bít tất dài, giày và thiết
bị - Felt type tubular compacting và máy ép

Products to be displayed:
Nova Tubular Compactor

Thiết bị ép hình ống - Nova Tubular Compactor
                            156
PACIFIC MECHATRONIC (GROUP) CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No : 1H-3
Add    :  Rm 2506, Liu Lin Bldg, No.1, Huaihai
        Rd (M.), Shanghai 200021, China
Tel    :  +86-21-63856362
Fax    :  +86-21-63852397
Email   :  cfzhu@pe.com.cn

Pacific Machatronic (Group) Co., Ltd. (PMG). Is one of China leading textile machinery manufacturer.
PMG supply various kinds of textile machinery such as cotton spinning, wool spinning, Synthetic spinning,
weaving, knitting, dying & Finishing, Post-treatment, accessories, and etc. Shanghai P&E is a group member and
authorized to process all of the international business in Group.

Công ty Pacific Machatronic (Group) Co., Ltd. (PMG). Là một trong những công ty sản xuất máy móc thiết bị hàng
đầu tại Trung quốc.
Công ty PMG cung cấp các lọai máy mọc thiết bị khác nhau trong ngành dệt nhƣ là thiết bị sợi con sản xuất sợi
cotton, sợi len, sợi Synthetic, máy dệt thoi, máy dệt kim, in nhuộm hòan tất, thếit bị tiền xử lý, và các lọai phụ
tùng thiết bị khác, …. ộ phận tại Shanghai P&E là một thành viên và có chức năng quản lý tòan bộ công việc
kinh doanh trên thị trƣờng quốc tế của công ty chúng tôi .

Products to be displayed:
Cotton spinning

Thiết bị sợi con sản xuất sợi cotton
PEJAVIETNAM(HOLLAND)
Hall No :  1    Booth No: 1C-3
HCMC Office
Add   : 2 Ngo Duc Ke Street
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City,
      Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax   : +84-8-8251021
E-mail  : info@pejavietnam.com

Hanoi Office
Add    : 8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
       District, Hanoi, Vietnam
Tel    : 84-4-8244627
Fax    : 84-4-8244628
E-mail   : info@pejavietnam.com
Website  : www.pejavietnam.com

Peja Vietnam is your partner for state of the art textile finishing technology, promoting a complete range of
European textile machinery in field of finishing, dyeing, printing, testing and quality control, providing technical
services and prompt spare parts supply.

Peja Vietnam là đối tác của bạn về công nghệ hoàn tất dệt cao cấp, cung cấp hoàn thiện các loại máy và thiết bị
của Châu Ấu cho quá trình nhuộm, hoàn tất, in, thí nghiệm và kiểm tra chất lƣợng. Phục vụ chu đáo và nhanh
chóng khách hàng với các dịch vụ kỹ thuật và phụ tùng thay thế.
                             157
PHENITEX (THAILAND)
CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3I-1
Add    :  69/113 - 115 Soi Petchakasem 69,
        Petchakasem Rd., Nongkeam Bangkok
        10160 Thailand
Tel    :  +66-2 4215 191-2
Fax    :  +66-2 4215 193
Email   :  phenitex_t@hotmail.com

Phenitex (Thailand) Co., Ltd. is a leader in textile machinery company which has been dealing with selling textile
machines of both the new machine and the secondhand, that including import and export, for over 15 years ago.
You would be impressed by a great after sale service from a perfect team work.
We are the textile machine export agent and the mainly from various countries such as Japan, Italy, Taiwan,
Korea, etc.

Công ty Phenitex (Thailand) Co., Ltd. Là doanh nghiệp hàng đầu trong việc kinh doanh các lọai máy móc thiết bị
ngành dệt, công ty chúng tôi với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh các lọai máy dệt mới và lọai máy đã qua
sử dụng có khả năng xuất nhập khẩu trực tiếp.
Công ty chúng tôi đã tạo ấn tƣợng tốt với khách hàng trong các dịch vụ hậu mãi cùng với đội ngũ kỹ thuật hòan
hảo.
Chúng tôi cũng là đại lý xuất khẩu các lọai máy dệt có xuất xứ từ nhiều quốc gia nhƣ Nhật Bản, Ý, Đài Loan,
Hàn Quốc, …

Products to be displayed:
Mashita Seiki Computerized Flat Knitting Machine - Model: MS-501 42”x14G
Mashita Seiki Computer Single-Bed Intarsia Flat Knitting Machine - Model: MS-009
Used Shima Seiki Computerized Flat Knitting Machine - Model: SES-122-S 7G

Các lọai máy dệt kim phẳng điều khiển vi tính ký hiệu - Mashita Seiki Computerized Flat Knitting Machine
Máy dệt kim phẳng - Mashita Seiki Computer Single-Bed Intarsia Flat Knitting Machine
Máy dệt kim phẳng điều khiển vi tính - Used Shima Seiki Computerized Flat Knitting Machine.


PHU LE CO., LTD
Hall No: 6         Booth No: 6G-1
Add: 232 Vo Thanh Trang, Ward 11, Tan Binh Dist, Hcmc
Tel: 84-8-9716232
Fax: 84-8-9713316
Email: phuletex@hcm.vnn.vn

Trade in knitting field: LKM‟ circular machine, Suguira‟ needle, Groz - eckert‟ needle, Kern-Lierbers‟ sinker, CVC‟
knitting oil (India), Century‟ mark pen (India), second-hand textile machine.

Thƣơng mại trong lĩnh vực dệt kim: máy dệt hiệu LKM (Đài Loan), kim dệt hiệu Suguira, Groz-Beckert, kim lá hiệu
Kern-Lierbers, dầu dệt kim hiệu CVC (Ấn Độ), viết sơn hiệu Century (Ấn Độ), mua bán máy sợi dệt cũ.

Productions to be displayed:
-LKM‟ single machine
-Suguira‟ needle
-Groz- eckert‟ needle
-Kern-Lierbers‟ sinker
-CVC‟ kniting oil
-Century‟ mark pen

-Máy dệt kim hiệu LKM.
-Kim dệt hiệu Suguira‟, G .
-Kim lá Kern-Lierbers.
                             158
-Dầu dệt CVC.
-Viết sơn Century.
           159
PICANOL
Hall No: 2      Booth No: 2C-2
Add: Ter Waarde 50, Ieper, Belgium
Tel : 32 57 222 102
Fax: 32 57 222 001
Email: info@picanol.be
Website: picanol.be

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,  Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

Picanol is active in development, production, and sales of high-tech weaving machines and complementary services
and products for the aftermarket. It focuses on weaving machines based on air (air jet weaving machines) or rapier
technology (rapier weaving machines)

Picanol hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh máy dệt kỹ thuật cao, kết hợp với các dich vụ và
sản phẩm cho quá trình hậu mãi. Picanol tập trung vào các loại máy khí (máy dệt khí) và công nghệ dệt kiếm (máy dệt
kiếm)

Các loại máy hiện có:
   Máy dệt khí: OMNIplus 800, OMNIjet
   Máy dệt kiếm: OptiMax, GT-Max and GTX-plus, phụ tùng và dịch vụ
PIONEER
EMBROIDERIES LIMITED
Hall No. : 2     Booth No : 2E-6
Add   : 501, Krishna Apra Business Square,
      Netaji Subhash Place, Pitampura,
      New Delhi – 110034 India
Tel    : +91-11-45548134
Fax    : +91-11-45052133
Email   : exports@silkolite.com

  Fully Integrated Manufacturing Group: http://www.silkolite.com
  Dope Dyed FDY Polyester Yarn Manufacturing, Cotton and Blended Yarn Spinning,
  Polyester, Viscose and Metallic Embroidery Threads,
  Warp Knitting - Laces and Fabrics, Braided Laces,
  Fabric & Yarn Dyeing and Finishing Unit,
  Embroidery Fabrics – Schifflie and Multi-Head

  Chúng tôi là công ty sản xuất kinh doanh , website : http://www.silkolite.com
  Các lọai sản phẩm của chúng tôi : Dope Dyed FDY Polyester Yarn Manufacturing, Cotton and Blended Yarn
  Spinning,

                            160
  Các lọai chỉ thêu Polyester, Viscose và Metallic
  Sản phẩm ren dệt kim dọc – ren trang trí – ren vải và ren viền
  Các lọai vải và vải thả sợi màu – hòan tất
  Các lọai vải thêu – Schifflie and Multi-Head

Products to be displayed:
Yarns, Threads, Embroidery Fabrics, Laces

Các lọai sợi, chỉ , vải thêu và ren trang trí.
PLOUCQUET
TEXTILE NINGBO
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-1E
Add    :  Courser International Garment Industrial
        Zone, Lushan Road, Beilun High-tech
        Park, Ningbo, 315801 China
Tel    :  +86-574 68813356
Fax    :  +86-574 86813359
Email   :  michael.foudil@ploucquet.com.cn

200 years old German company specialized pocketing and waistbands.
Any kind of pocketing: Herringbone / Plain Woven / Twill / Dobby / Prints.
Any kind of waistband: Elastic, with prints with woven tape with printed tape with rubber.
Customers: Hugo Boss / M&S / C&A / Haggar / Perry Ellis / Brooks Brothers / Zara / Mango.

Là một công ty của Đức với 200 năm kinh nghiệm chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai vải may túi và dãi thắt
lƣng.
Các lọai sản phẩm bao gồm: Herringbone / Plain Woven / Twill / Dobby / Printed.
Các lọai dãi thắt lƣng bao gồm : Elastic, in hoa trên băng dệt và trên băng cao su.
Khách hàng của công ty chúng tôi bao gồm : Hogo Boss / M&S / C&A / Haggar / Perry Ellis / Brooks Brothers /
Zara / Mango.
                             161
PNP CHEMITECH CO., LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1H-1
Add    :  G-01 Duc Hoa 1 Industrial Zone,
        Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa Town,
        Long An, Vietnam
Tel    :  +84-72-799 599
Fax    :  +84-72-779 699
Email   :  tnson@pnpchemitech.com

Product range:
1. Fabric stiffener
2. Pigment printing binder
3. Padding soft & hard emulsions (Latexes)
4. PU foam / Fabrics lamination latexes
5. Silicone paper / Fabrics lamination latexes (Sticker).

Các lọai sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
1. Vải mex dựng cổ áo - Fabric stiffener
2. Thiết bị tạo màng kết dính in hoa - Pigment printing binder
3. Phụ liệu Lót mềm - Padding soft và Nhũ tƣơng cứng - Hard emulsions (Latexes)
4. Xà bông - PU foam / Các lọai vải tráng nhựa lamination - Fabrics lamination latexes
5. Giấy Silicone / Các lọai vải tráng nhựa lamination - Fabrics lamination latexes (Sticker).

Products to be displayed:
PANATEX P324, PANATEX H331, PANATEX A505
PANATEX A823, PANATEX S2244, PANATEX A501

Các lọai sản phẩm có ký hiệu
PANATEX P324, PANATEX H331, PANATEX A505
PANATEX A823, PANATEX S2244, PANATEX A501
                              162
POPTEX ENT. CO., LTD
Hall No: Foyer    Booth No: F-4
Add: 4f, No. 395 Jhonghe Rd., Yughe City, Taipei Hsien 23447, Taiwan R. O. C.
Tel: 886-2-8660 5993
Fax: 886-2-8660 5995
Email: yifongcl@ms64.hinet.net

Vietnam contact: DUY, DUONG QUOC
Tel: 84-918048999 or 84-8-4068776
Fax: 84-8-4068779
Email: poptexvn@yahoo.com.vn

Poptex Business Operation
-Supply quality laminated Print or looming fabric; as
1. Realtree pattern yardage annually – 250000y
2. Mossy oak pattern yardage annually – 200000y
3. Nature gear yardage annually – 100000y
- Outershell membrane is certified more ecological and good abrasion resistant above is applicable
Knits &woven used under pattern design

Công ty POPTEX chuyên cung cấp các sản phẩm chất lƣợng nhƣ in (có lớp bao phủ laminated); dệt và kinh doanh
các loại vải dệt:
  1. Cung cấp cho công ty Realtree số lƣợng vải hàng năm khoảng 250,000 yard
  2. Cung cấp cho công ty Mossy Oak số lƣợng vải hàng năm khoảng 200,000 yard
  3. Cung cấp cho công ty Nature Gear số lƣợng vải hàng năm khoảng 100,000 yard
Màng vải phía ngoài đƣợc chứng nhận là vật liệu bảo vệ tốt trong việc chống lại sự ăn mòn và rất tốt đối với môi
trƣờng .
Các kỹ thuật dệt đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trong các thiết kế mẫu của công ty.

Products to be displayed:
Performance , fashion & recycle knit & woven.

Những loại vải dệt kim và dệt thoi chất lƣợng, nổi tiếng, có thể tái sinh đƣợc.
                             163
PREMIER ELASTIC WEBBING & ACCESSORIES (VIETNAM) CO.,
LTD
Hall No.  :  4      Booth No : 4C-1
Add    :  Đƣờng số 8, KCN Nhơn Trạch 1, Huyện
        Nhơn Trạch, Đồng Nai, Vietnam
Tel    :  +84 613 560833
Fax    :  +84 613 560835
Email   :  general@premierelastic.com.vn

Premier Elastic Webbing & Accessories (Vietnam) Co., Ltd, a 100% owned subsidiary of Furniweb (Vietnam)
Share-holding Company, was established in Year 2002 located in Nhon Trach IZ 1, Dong Nai Province. Our
Company is the first
narrow fabric producer with the completed in-house facilities of international standard in Vietnam. The production
facilities include warping, covering, weaving, knitting, finishing and dyeing. We specialize in the produ ction of
Elastic Laces and Trimmings, Lingerie Elastic, Jacquard Elastic & other accessories for the intimate apparel and
garment industry. Our products are certified with Oeko-Tex Standard 100.

Công ty TNHH Sản Xuất Thun & Nguyên Liệu May Premier (Vietnam) đựoc thành lập năm 2002, tọa lạc tại KCN
Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai là Công ty có vốn chủ sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Furniweb (Việt Nam).
Công ty là nhà sản xuất thun khổ h p đầu tiên tại Việt Nam đƣợc đầu tƣ đầy đủ trang thiết bị đạt tiêu chuẩn
Quốc tế. Trang thiết bị và quy trình Công nghệ của nhà máy bao gồm: bọc sợi, móc sợi, dệt đai thun, đan móc,
nhuộm và hoàn tất. Đặc biệt chúng tôi chuyên sản xuất thun ren, thun lung, thun cho trang phục lót, thun dệt chữ,
logo, hoa văn và phụ liệu cho ngành may mặc thời trang.
Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex 100.

Products to be displayed:
Narrow Elastic, raid Laces, bras, Panties, Covered Elastic Yarn, furniture webbing…

Vải thun khổ h p, thun ren, trang phục lót, Sợi bọc thun, Dây đai ghế…
PRIWELL CO., LTD
Hall No.  : 1      Booth No : 1F-5
Add    : 12# ShuiZhaNan Industrial Zone,
       DongXi Road, XiLangCun, LiWan
       District, Guangzhou City, China
Zip Code : 510380
Tel    : +86-20-8162 2880 / +86-13902406342
Fax    : +86-20-8162 2933
Email   : info@priwell.com sophia@ppi.gz.cn
Website : www.priwell.com
Contact Person : Sophia Rong

Range of business
1. Printing thickener of Switzerland
2. Dyestuff (including acid dyestuff, reactive dyestuff, disperse dyestuff, vat dyestuff and cationic dyestuff) and
  pigment
3. Printing paste and special printing paste

Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩn:
1. Hồ dàn in hoa Thuy Sỹ
2. Thuốc nhuộm: thuốc nhuộm hoạt tính axít, thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuộm phân tán, thuốc nhuộm hoàn
  nguyên, thuốc nhuộm lôn dƣơng) và các chất liệu sơn
3. Keo in ấn đặc biệt và keo in hoa văn
4. Chất phụ gia in nhuộm
5. Công nghệ in hoa Hàn Quốc
6. Các loại phấn xanh phán quang
                             164
165
PROSPERITY MACHINERY MANUFACTURERS LTD
Hall No.  :  3      Booth No : 3E-3
Add    :  3/F., 483E Castle Peak Road,
        Kowloon, Hong Kong
Tel    :  +852-2743 7175
Fax    :  +852-2785-4595
Email   :  pmmhk@pmmhk.com.hk

Prosperity Machinery Manufacturers Ltd (PMM Ltd), a Hong Kong-based company, has been in the mechanical
garment field since 1973. The company specializes in producing aut omatic garment making machinery such as
cutting, fusing, sewing, finishing and pressing machines and also consultancy for the modernisation for the
modernisation of garment factories and design layout of new factories to optimize efficiency.

Công ty Prosperity Machinery Manufacturers Ltd (PMM Ltd), Một công ty có trụ sở đặt tại Hong Kong, họat động
trong lĩnh vực cơ khí may mặc kể từ năm 1973. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các lọai thiết bị máy móc
trong ngành may mặc tự động nhƣ thiết bị cắt, ủi, may, hòan tất, máy ép nén và cũng họat động trong lĩnh vực tƣ
vấn thay đổi các thiết bị hiện đại trong xí nghiệp thuộc ngành may mặc, thiết kế sử dụng mặt bằng nhà xƣởng
mới thật tiết kiệm hoạt động hiệu quả .

Thiết bị gấp túi áo tự động “Automatic Pocket Creaser”, Thiết bị may cổ tự động có dao cắt viền “ Automatic
Collar Pattern Sewer With Trim Knife” , Thiết bị may viền cổ tự động “Automatic Collar Point Trim”, Thiết bị “Turn
& Press machine” , thiết bị “Automatic Cuff Turn & Press machine”

Products to be displayed:
Automatic Pocket Creaser. Automatic Collar Pattern Sewer With Trim Knife
Automatic Collar Point Trim, Turn & Press machine
Automatic Cuff Turn & Press machine


PT. MASTER
WOVENINDO LABEL
Hall No   : Foyer     Booth No: F-10
Add    : J1. Denpasar Block A3/16, KBN Marunda.
       Cilincing, Jakarta Utara Indonesia
Tel     : +62-21-4405220
Fax     : +62-21-4405465
Email    : masterwl@masterwl.com

PT. Master Wovenindo Label established in Jakarta-Indonesia since 1993 with the holding company Brilliant Label
Mfg. Ltd., Hong Kong. More than 15 years experience in making Woven and Printed Labels make us become the
most experienced label manufacturer for many International Brand such as H&M, Marks & Spencer, C&A, Tommy
Hilfiger, S.Oliver, Halmode, Disney, and many more.

We are certified with Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1 and have ISO 9001:2000 by SGS which guaranteed
the Best Quality and Services.

Công ty PT. Master Wovenindo Label đƣợc thành lập từ năm 1993 tại Jakarta-Indonesia với công ty Brilliant Label
Mfg. Ltd., Hong Kong. Trong hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất các lọai nhãn dệt và nhãn in , công ty chúng tôi đã
trở thành một công ty có tiếng xuất khẩu sản phẩm cho các thƣơng hiệu quốc tế nhƣ : H&M, Marks & Spencer,
Tommy Hilfiger, Quick Silver, Barbie, C&A và nhiều thƣơng hiệu khác.

Công ty chúng tôi đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng của các tổ chức Oeko-Tex Standard 100, Product Class
1 và của ISO 9001:2000 cấp bởi SGS đƣợc xem nhƣ một chứng nhận bảo đãm về chất lƣợng sản phẩm và cung
cách phục vụ khách hàng.

Products to be displayed:
Woven Label, Printed Label, Badges, Tapes, Zipper Puller, HangTag, Fancy accessories.

                             166
Các lọai nhãn dệt, nhãn in, Badges, Tapes, dây kéo - Zipper Puller, Nhãn treo - HangTag, và các lọai phụ tùng
nguyên liệu khác.
QILONG FOIL-PRINTING (SHANGHAI) CO., LTD.
HANJIN PACKING MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD.
Hall No   : Foyer  Booth No : F-12
Add    : No.680 Xingwen Rd. Jiading Industry
       Zone Shanghai, China
Tel     : +86-21-33517166
Fax     : +86-21-33517099
Email    : qilong18@hotmail.com

Han Jin Packing Material (Shanghai) Co., Ltd. was founded in 2006. Its predecessor is Qi -long Foil-Printing
(Shanghai) Co., Ltd. Which founded in 2001. It is a solo proprietorship invested by a South Korea company. Si nce
2001, following the spirit of “customer being God and quality coming first”, we have introduced the first class foil
printing technology with the updating of our equipment.

The main products of our company includes: Stamping Foil, Transfer Film, Embroidery Film (Punching or Spanking
Film), Glitter, etc, which can be widely used on many kinds of clothes, Leather, Rubber, PVC & PU. The product
is rich in design, popular in style and charming in color.

Công ty Han Jin Packing Material (Shanghai) Co., Ltd. Đƣợc thành lập từ năm 2006. Và công ty tiên phong Qi-
long Foil-Printing (Shanghai) Co., Ltd. Đƣợc thành lập từ năm 2001. đã đƣợc đầu tƣ từ công ty Nam hàn Quốc .
Kể từ năm 2001, công ty chúng tôi họat động theo phƣơng châm “ Khách hàng là Thƣợng Đế - Chất lƣợng sản
phẩm đƣợc đặt lên hàng đầu “ - “customer being God and quality coming first”, sản phẩm của chúng tôi đƣợc sản
xuất trên các lạoi máy móc hiện đại và với công nghệ in tiên tiến.

Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm : Sản phẩm đóng dấu nổi - Stamping Foil, Phim chuyển màu -Transfer
Film, Phim thêu - Embroidery Film (Punching or Spanking Film), sản phẩm Glitter, … đƣợc sử dụng rộng rãi trong
việc sản xuất hàng may mặc, da, cao su, PVC & PU. Sản phẩm của công ty chúng tôi đa dạng trong thiết kế ,
mẫu mã thông dụng và màu sắc quyến rũ.

Products to be displayed:
Stamping foil, Embroidery film, Transfer film with hot glue & glitter powder

Sản phẩm đóng dấu nổi - Stamping foil, Phim thêu - Embroidery film, PhimTransfer film dùng với keo n1ong và bột
ngũ sắc.


QINGDAO DONGJIA TEXTILE MACHINERY GROUP CO., LTD
Hall No.  :  2      Booth No : 2E-3
Add    :  89 Juyang Road, Wangtai, Jiaonan,
        Qingdao, China
Tel    :  +86-532-83131281
Fax    :  +86-532-83131084
Email   :  bichenfeng@163.net

Qingdao Dongjia Textile Machinery Group was originally established in 1952, and it‟s one of the 500 biggest
mechanical Industrial enterprises in China. The leading products mainly include blowing-carding system, wool
carding machine, complete sets of non-woven cloth equipments, chemical fiber carding machine and shuttleless
loom of 5 catagories and 60 Specifications.

Tập Đòan Qingdao Dongjia Textile Machinery Group đƣợc chính thức thành lập từ na9m 1952, chúng tôi là một
trong 500 doanh nghiệp sản xuất máy móc thiệt bị công nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc. Các lọai sản phẩm hàng
đầu của chúng tôi bao gồm hệ thống liên hợp kéo – chải - thổi, máy chải thô sợi len, các lọai thiết bị trọn gói lọai
vải không dệt, máy chải sợi xơ hóa chất và các lọai máy dệt các lọai từ 5 catagories đến hơn 60 lọai khác nhau
nhau.

Products to be displayed:
                              167
Blowing-carding system, wool carding machine, water-jet loom, complete sets of non-woven cloth equipments

Hệ thống liên hợp kéo – chải - thổi “ lowing-carding system”, Máy chải sợi len “wool carding machine”, Máy dệt
nƣớc, thiết bị trọn gói lọai vải không dệt “complete sets of non-woven cloth equipments”


QUANZHOU HUICHENG KNITTING CO., LTD
Hall No.  : 2      Booth No. : 2H-10
Add    : Tang Xi Industrial Zone,
       Luo Jiang District, Quanzhou,
       Fujian Province, P.R. China
Tel    : +86-595-22656888
Fax    : +86-595-22657888
Email   : 0595@huichen.com
Website   : www.huichen.com

Agent   : Công ty TNHH Tiến Thế Huy
Add    : 338 Bắc Hải, Phƣờng 6, Quận Tân Bình,
       Thàng Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Huicheng established since 1997, mainly produce double needle bar warp knitting machine for lady stocking,
seamless underwear, and bandage, etc. The working width is up to 130” and the gauge is up to E22. Guide bar
movement, yarn delivery and fabric take-up are controlled by computer.

Công ty Huicheng thành lập từ năm 1997, với máy thanh đôi cho sản phẩm vớ nữ, đồ lót liền mảnh, và băng…
Làm việc với độ rộng đến 130” và giàn kim đến E22. Sự di chuyển thanh dẫn, cung cấp sợi và vải đƣợc máy tính
kiểm soát.

Products to be displayed:
Auto Warp Knitting Machine model HCR8-E

Máy dệt băng tự động kiểu HCR8-E
RASHINGTON
INDUSTRIES CO., LTD
Hall No.  :  1      Booth No : 1F-9
Add    :  Unit 12C TianYuan Bldg, TianTian
        Garden, No. 528 Xujiahui Road,
        Shanghai 200025, China
Tel    :  +86-21 6301 5000
Fax    :  +86-21 5456 2435
Email   :  rashington@vnet.citiz.net

Fully renewed embroidery machine, flat knitting machine: TAJIMA, BARUDAN, SWF, HAPPY, SHIMA, SEIKI,
STOLL, etc.

Chuyên kinh doanh các lọai máy thêu tái sử dụng, máy dệt kim phẳng, các lọai máy có ký hiệu nhƣ : TAJIMA,
BARUDAN, SWF, HAPPY, SHIMA, SEIKI, STOLL, etc.

Products to be displayed:
Pictures and catalogues for renewed embroidery machine, flat knitting machine.

                            168
Hình ảnh và catalogues các lọai máy thêu tái sử dụng, máy dệt kim phẳng.
                           169
RICHPEACE GROUP CO., LTD
Hall No  :  6     Booth No : 6C-1
Add    :  Unit C, 8/F., Block B, Marvel Industrial
        Building, 17-23 Kwai Fung Crescent,
        Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Tel    :  +86-755-29826572
Fax    :  +86-755-27650025
Email   :  cadsales-1@richpeace.com

Vietnam office : Richepace Vietnam Service Center
Add   :
Tel   : +84-8-9485161
Fax   : +84-8-8119388
Email  : transon@richpeace.com

Richpeace Group Co., Limited is the leading company in the textile and apparel industry, specializing in
embroidery, quilting, knitting and garment CAD/CAM/CIMS and also the relative accessories. Richpeace products
have been successfully marketing in Vietnam country since 2001, and win very good reputation because of the
high quality and the professional service.
In order to offer more timely & professional service, Richpeace Group Co., ltd have set up our own service center in
Tan Binh district of HCM city since 2005.

Tập đòan Richpeace Group Co., Limited là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp dệt may, chuyên sản
xuất kinh doanh các lọai sản phẩm thêu, chần gòn, dệt kim và chƣơng trình trong ngành mặc mặc
CAD/CAM/CIMS cũng nhƣ nhiều lọai nguyên phụ liệu có liên quan. Các lọai sản phẩm của Richpeace đã kinh
doanh thành công tại thị trƣờng Việt nam từ năm 2001, có tiếng tăm với sản phẩm đạt chất lƣợng cao và cung
cách phục vụ chuyên nghiệp..
Để đáp ứng về cách phục vụ kịp thời và chuyên nghiệp hơn nữa, từ năm 2005, Tập Đòan Richpeace Group Co.,
ltd đã thiết lập một trung tâm dịch vụ đặt ạti Quận Tân Bình TPHCM.

Products to be displayed:
Garment CAD, Digitizer, Plotter, Pattern cutting plotter, Auto spreading machine, Richpeace Embroidery machine

Các lọai thiết bị: Garment CAD, Digitizer, Plotter, Pattern cutting plotter, Auto spreading machine, Các l ọai máy
thêu - Richpeace Embroidery machine
                             170
RIETER
Hall No: 2       Booth No: 2B-3

Vietnams Agent:
Bentex Trading
Add: 31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11, Hcmc, Vietnam.
Tel : 84-8-2642199
Fax: 84-8-2642202
Email: Bentex@viettel.vn


Hanoi office:
Add: 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
Tel: 84-4-6410100
Fax : 84-4-6410098
Mobile : 84-97 97 97 180

Dear our distinguished customers,
RIETER – YOUR SYSTEMS SUPPLIER
Integrated installations from Rieter offer more than just spinning machinery from fiber to yarn. Perfectly matched
machines throughout the process chain ensure economical manufacturing of the best yarn qualities. Rieter„s expertise,
developed through numerous engineering innovations, is at your disposal. In addition, customers are supported from
the primary concept right up to achieving market success with innovative yarns.

RIETER – YOUR PARTNER FOR THE FUTURE
With Rieter as your partner you benefit from our expertise:
 Complete mill planning, spinning schedule computation and cost calculation
 Automation options tailored exactly to customers„ needs
 SPIDERweb data collection system for online monitoring of the entire spinning mill
 Process optimization and technical recommendations derived from broad-based technological expertise covering all
  spinning process stages right through to downstream processing
 Worldwide service network and intensive customer training on-site or at the Rieter Training Center
 Spare parts deliveries and a wide range of innovative and technically sound solutions for conversions

You can have confidence in solutions from Rieter!

Thƣa quý Khách hàng,
RIETER – NHÀ CUNG CẤP TRỌN DÂY CHUYỀN MÁY SỢI
Thiết bị liên hợp của Rieter không chỉ là thiết bị kéo sợi từ bông đến sợi. Việc liên kết các máy thật hoàn hảo qua
các công đoạn đảm bảo tính sản xuất kinh tế cho ra sợi chất lƣợng cao nhất. Kinh nghiệm của Rieter phát triển qua
nhiều phát minh đã dànhcho khách hàng. Hơn nữa, khách hàng đƣợc hỗ trợ từ ý tƣởng ban đầu cho đến khi thành
công trên thị trƣờng với những loại sợi mới.

RIETER - ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ VỊ ĐẾN TƢƠNG LAI
   Với Rieter cùng đồng hành, quý khách hàng đƣợc những lợi ích sau:
   Hoạch định dự án trọn gói, lập bản cân đối dây chuyền và chi phí.
   Tự chọn hệ thống tự động, chế tạo riêng biệt hoàn toàn nhƣ khách hàng yêu cầu.
   SPIDERweb - Hệ thống kiểm soát trung tâm cho phép theo dõi toàn bộ dây chuyền.
   Tối ƣu hoá công nghệ và giải pháp kỹ thuật xuất phát từ kinh nghiệm công nghệ toàn bộ các công đoạn kéo
   sợi cho đến các công đoạn tiếp theo.
   Mạng lƣới bảo trì toàn cầu và đào tạo chuyên sâu cho khách hàng tại nơi sản xuất hoặc tại trung tâm đào tạo.
   Cung cấp phụ tùng, phát minh và kỹ thuật trên nhiều công đoạn đem đến nhiều giải pháp nâng cấp máy.


Quý khách có thể tin tƣởng vào những giải pháp của Rieter!
Mong nhận đƣợc bất kỳ yêu cầu nào của quý khách thông qua đại lý của chúng tôi tại Việt nam.                            171
RIMTEX INDUSTRIES
Hall No.  :  2      Booth No : 2D-7
Add    :  1514 Gidc Phase IV,
        Wadhwan - 363035, Gujarat,
        India
Tel    :  +91-2752-243322
Fax    :  +91-2752-243726
Email   :  gaurav@rimtex.com
        parmaroverseas@rimtex.com

RIMTEX will showcase overall reform in sliver handling with customised sliver handling systems & RIMTEX ash
(assured sliver handling).

RIMTEX will also display material handling systems.

The new generation of spinning rings „the x-axis‟ will be on display which gives better output, consistency and longevity.

RIMTEX will also present its new generation of cotton– “culton” - branded and the finest engineered cotton.

To check the numbers visit RIMTEX.

Công ty RIMTEX chuyên về tất cả các lọai thiết bị điều khiển cúi máy chải “sliver handling”, đáp ứng mọi yêu cầu của
khách hàng về thiết bị “sliver handling systems & RIMTEX ash” (assured sliver handling).

Công ty RIMTEX cũng có trƣng bày các loại nguyên phụ liệu dùng trong hệ thống thiết bị điều khiển cúi máy chải.

Lọai thiết bị mới của công ty chúng tôi là các vòng khuyên s ợi con - spinning rings „the x-axis‟ cũng s ẽ đƣợc trƣng bày,
lọai này sử dụng sẽ đạt năng suất cao, lâu và bền.

Công ty RIMTEX cũng giới thiệu các lọai nguyên liệu mới của cotton– tên hiệu “culton” - và lọai cotton này áp dụng công
nghệ tốt nhất

Vui lòng viếng thăm công ty RIMTEX.

Products to be displayed:
Rimtex Spinning Cans, Spinning Rings, Customised Trolleys / Baskets, Multifunctional Crates, Castor Wheels and
Cotton.

Thùng sợi con “Rimtex Spinning Cans”, các lọai vòng khuyên s ợi con “Spinning Rings”, Customised Trolleys / askets,
Multifunctional Crates, Castor Wheels And Cotton.RISEWIN (H.K) FASHION LTD
Hall No.  :  1      Booth No : 1A-13
Add    :  Room 1207, Gitic Commercial Centre,
        Lujing Road, Guangzhou, China
Tel    :  +86-20-83496942
Fax    :  +86-20-83496941
Email   :  jacky@risewin.com
        sales@risewin.com

Risewin Fashion (H.K) Ltd is a leading company in Fashion accessories in China, Who have been specialized in
this line for seven years, by our good service and competitive price we are playing an very important role in the
accessories market all over the world.

Công ty Risewin Fashion (H.K) Ltd là một công ty hàng đầu chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nguyên phụ liệu may
mặc thời trang tại Trung Quốc. Chúng tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm họat động trong lĩnh vực này, phƣơng châm
phục vụ của chúng tôi là dịch vụ hậu mãi tốt và giá cả cạnh tranh, đây là điều cốt lõi của công ty chúng tôi trong
họat động kinh doanh trên thị trƣờng tòan cầu.

                               172
Products to be displayed:
Belts, Braid Embroidery, Button, Lace, Rhinestone, Buckle, Badge, Trimming

Các lọai nguyên phụ liệu dùng trong ngành may mặc nhƣ:  elts,  raid Embroidery,  utton, Lace, Rhinestone,
Buckle, Badge, Trimming
                           173
RUBY ENTERPRISES
(HONG KONG) LTD
Hall   :1        Booth No: 1D-5
Add   : Block C, 4/F,
      Hop Hing Industrial Building,
      702-704 Castle Peak Road,
       Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel    : +852-2386-9827 / 2386-9837
Fax   : +852-2386-9606
Email  : Ruby@RubyEnt.com
Vietnam Office:
Ruby Enterprises (Hong Kong) Ltd.
Add   : 47 Lam Son Street, Tan Binh District,
       Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel   : +84-8-8489297 / 8489299
Fax   : +84-8-8485500
Email  : robert@rubyent.com.vn
Now China Company:
Ruby Fashion Accessories (Shenzhen) Ltd.
Address  : Room 02, 15/F, Gui Du Building,
      52-56 Chun Feng Road, Lo Wu District,
      Shenzhen, China
Tel    : +852-9327 5854
Email  : Ruby@RubyEnt.com

We offer a comprehensive range of functional accessories as well as non-functional fashion embellishments. Our
M.D. has 47 years experience working in the garment accessory field since 1959 in Europe and Asia since 1996.
Our companies are based in Hong Kong, China, Bangalore India, wit h Rep. Offices in HCMC, Delhi. 2 sourcing
offices in China.

Chúng tôi cung cấp toàn bộ phụ kiện chính cho ngành may mặc, ngay cả những phụ kiện trang trí cho ngành
thời trang.Giám đốc điều hành công ty chúng tôi có 47 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phụ kiện may
mặc , ở Châu Âu từ năm 1959 va Châu Á từ năm 1996. Công ty chúng tôi hiện đang hoạt động tại Hồng Kông,
Bangalorc- Ấn Độ, văn phòng đại diện đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh- Việt Nam, Delhi- Ấn Độ, và 2 văn phòng
nguồn cung cấp ở Trung Quốc.

Products to be displayed:
Buttons, zips, snap fasteners, hooks & bars, buckles, tapes, cord, cord locks, eyelets, tapes, ribbons, lace,
shoulder pads, rhinestone, covered buckles, hooks & eyes.

Tất cả các loại nút nhựa/sắt, dây khóa kéo, nút bấm thành phần, móc gài quần áo, cài khóa, dây viền, ruy băng,
dây luồng, nút chặn, đăng ten, đệm vai,hạt đá trang trí, hạt cƣờm, hạt chuỗi, mắt cáo, đinh tán…
                            174
RUDHOLM & HAAK AB
Hall No.  :   Foyer     Booth No : F-6
Add    :   Box 1103. Se-501 11 Boras.
         Foretagsgatan 34. Sweden
Tel    :   +46 (0) 33-23 1110
Fax    :   +46 (0) 33-25 7788
Email   :   info@rudholm -hk.se

Vietnam Office: RUDHOLM VIETNAM
Add   : Unit B3, Floor 3, 12 Le Thanh Ton
       Street. District 1. Ho Chi Minh City.
       Vietnam
Tel   : +84-8-8227090
Fax   : +84-8-8227091
Email  : Rudholm-hk@vnn.vn

Established over 5 decades ago with operations in 16 countries and still expanding, Rudholm & Haak AB is truly
an international company. Our extensive range of high quality products, combined with our integrity and unique
expertise in linking our international network of offices means we are a recognized leader in garment accessories.

Đã đƣợc thành lập hơn 5 thập kỷ qua, với hoạt động kinh doanh tại 16 nƣớc và vẫn đang đƣợc mở rộng,
Rudholm & Haak AB thực sự là một công ty tầm cỡ quốc tế. Các loại sản phẩm chất lƣợng cao của chúng tôi,
kết hợp với sự đồng bộ và chuyên nghiệp trong việc kết nối mạng lƣới hoạt động của các văn phòng trên khắp
thế giới chứng tỏ Rudholm & Haak AB là nhà cung cấp hàng đầu trong ngành phụ liệu may mặc.

Products to be displayed:
Jeans buttons, Rivets, Snap buttons, Eyelets, Hook & Bar and other metal accessories.

Nút quần jeans, đinh tán, nút bốn phần, mắt cáo, móc cài quần áo và các loại phụ liệu bằng kim loại khác.
SANTONI S.P.A.
Hall No.  :   2      Booth No : 2H-10
Add    :   Via Carlo Fenzi 14-25135, Brescia, Italy
Tel    :   +39-030-376711
Fax    :   +39-030-3366478
Email   :   sales.santoni@santoni.com
Website    : www.santoni.com

Agent   : Công ty TNHH Tiến Thế Huy
Add    : 338 Bắc Hải, Phƣờng 6, Quận Tân Bình,
       Thàng Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Italian seamless circular knitting machines for seamless underwear, outerwear, swimwear, sportswear and sanitary
garment.

Máy dệt tròn liền mảnh của Ý chuyên dệt các sản phẩm đồ lót, áo khoác, đồ bơi, đồ thể thao và vải y tế.
                              175
SANYOU HOLDING
GROUP CO., LTD.
Hall No.  :  3     Booth No : 3G-7
Add    :  Juanqiao Luqiao, Taizhou, Zhejiang,
        318058, China
Tel    :  +86-576-2700362/ 2701216
Fax    :  +86-576-2700361
Email   :  info@china-sanyou.com

Sanyou Holding Group Co., Ltd has been building quality Sanyou plastic bobbin brand since 1971. Given our more
than 35years of manufacturing, developing and improving experience in the bobbin industry
and the products have been provided to thousands of textile factories in domestic and abroad.

Tập Đòan Sanyou Holding Group Co., Ltd từ năm 1971 đã thiết lập nên một nhãn hiệu “Sanyou plastic bobbin
brand”. Trong suốt 35 năm kinh nghiệm trong sản xuất, nghiên cứu phát triển và cải tiến sản phẩm trong ngành
sản xuất ống sợi công nghiệp, sản phẩm của chúng tôi đã cung cấp đến hàng ngàn công ty thuộc nàgnh dệt
trong thị trƣờng nội địa cũng nhƣ nƣớc ngòai.

Products to be displayed:
Plastic Bobbin/Tube, Turnover Box, Textile Accessory

Ống nhựa / Ống chỉ nhựa - Plastic Bobbin/Tube, Hộp - Turnover Box, phụ tùng ngành dệt
SAURER JINTAN TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  6      Booth No : 6B-1
Add    :  98 Huacheng Road, Jintan, Jiangsu,
        China
Tel    :  +86-519-82319928
Fax    :  +86-519-82319916
Email   :  jinshenghh@163.com

Saurer (Jintan) Textile Machinery Co., Ltd, a joint venture company between which is in foundation of Oerlikon
Company and Jiangsu Jinsheng Industry company Inc. focusing on sales, and research & development of Blow-
room process, Blow-Carding process, and Roving Frame machines etc. And it is the fore-spinning machineries
supplier of Oerlikon Textile Group for total solution.

Công ty Saurer (Jintan) Textile Machinery Co., Ltd, là m ột công ty liên doanh giữa hai công ty Oerlikon Company và
Jiangsu Jinsheng Industry company Inc. chuyên về sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và phát triển thiết bị gia công xé đập
bông “ low-room process”, thiết bị liên hợp kéo – chải - thổi “ low-Carding process”, và máy kéo s ợi thô ”Roving Frame
machines”. Và thiết bị máy sợi con “fore-spinning machineries” cung cấp từ Oerlikon Textile Group là m ột giải pháp tòan
diện.

Products to be displayed:
Model 226 High Production Carding Machine

Lọai máy chải ký hiệu - Model 226 High Production Carding Machine
                              176
SDC ENTERPRISES LIMITED
Hall No.  :  2        Booth No : 2F-3
Add    :  Unit 29 Pitcliffe Way,
        Upper Castle Street,
        Bradford, BD5 7SG, UK
Tel    :  +44-01274 750 161
Fax    :  +44-01274 750 162
Email   :  sales@sdcenterprises.co.uk

SDC Enterprises are the manufacturer of premium quality colour fastness testing consumables for use in BS, EN
and ISO test procedures Specified by many major retailers, SDC products have become the industry-standard,
world-wide, for those organisations wishing to invest in the quality of their product.

Công ty SDC Enterprises là một doanh nghiệp chuyên về đánh giá kiểm tra chất lƣợng màu sắc nhanh hàng đầu
sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá kiễm tra BS, EN và ISO, các khách hàng đặc biệt là các nhà phân phối. Các
sản phẩm của công ty SDC đƣợc xem nhƣ là chuẩn mực trong ngành công nghiệp cũng nhƣ trên thế giới, nhiều
các công ty doanh nghiệp mong muốn đầu tƣ xây dựng cho chất lƣợng sản phẩm tại công ty
SERTEKS TEKSTIL MAKINALARI SAN. LTD. STI.
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-1A
Add    :  I.O.S.B. Turgut Ozal Cad.
        Haseyad Koop. No: 141 B Blok
        Istanbul / Turkey
Tel    :  +90-212-549-43-93 / 549-73-09 / 549-74-36
Fax    :  +90-212-549-43-94
Email   :  serteks@serteksmakina.com
        serteksmakina@hotmail.com
Website  :  www.serteksmakina.com

Products to be displayed:
- Compacting machine for tubular fabrics
- Compacting machine (with / without tenter) for openwidht fabrics
- Calander machine

- Các lọai máy “Compacting Machine” dùng cho vải “Tubular Fabrics”
- Các lọai máy “Compacting Machine” (Có hoặc không có công nhân đứng máy) dùng cho lọai vải khổ rộng
  “ Openwidht Fabrics”
Máy chấm công “Calander Machine”
                              177
SEUNG MIN
INDUSTRIAL CO., LTD.
Hall No  : 2     Booth No: 2A-14
Add    : 344-4 Kyomoon-Dong, Kuri City,
       Kyunggi-Do, R.O. Korea
Tel    : +82-31-562-8400
Fax    : +82-31-562-8401
Email   : seungminsm@korea.com

Ultrasonic Hot-Fix Setting machine
Automatic Rivet / Snap Attaching Machine
Pearl Snap Machine
Automatic Nail Head, Pearl Setting Machine
Automatic Spangle Attaching Machine

Sản phẩm công ty chúng tôi gồm có:
Máy đính nóng bằng sóng siêu âm - Ultrasonic Hot-Fix Setting machine
Thiết bị Automatic Rivet / Snap Attaching Machine
Máy đính hạt ngọc trai - Pearl Snap Machine
Thiết bị Automatic Nail Head, Pearl Setting Machine
Thiết bị Automatic Spangle Attaching Machine

Products to be displayed:
SM 888-N, SM888-P, SM-705, SM-706 SM-800M, SM 1000-N, SM 600-N, SM 800

Thiết bị các lọai ký hiệu SM 888-N, SM888-P, SM-705, SM-706 SM-800M, SM 1000-N, SM 600-N, SM 800
SEYO ULTRASONIC PLASTIC-MACHINERY
CO., LTD.
Hall No : 3    Booth No : 3F-5
Add   : Behind Yong'an No.7,
      Shanchong Rd,Shantou City,
      Guangdong Province 515041
      China
Tel   : +86-754-8802780 / 8802271
Fax   : +86-754-8802781
Email  : liheng0125@126.com
Webside : www.seyo.com.cn

Our company manufactures SY series ultrasonic industrial equipment, which can be widely used in various
industries including plastic toys, Christmas decoration, arts & crafts, underwear, textile, packaging, etc. With low
energy consumption, high efficiency, no pollution, easy operation and nice appearance, they are good for the
automatic production.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các thiết bị sóng siêu âm công nghiệp SY, lọat thiết bị này
đƣợc sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhƣ : sản xuất đồ chơi plastic, trang tri sản phẩm Noel, trang
trí nghệ thuật và sản phẩm làm bằng tay, đồ lót, sản phẩm ngành dệt, đóng gói, … Sử dụng năng lƣợng thấp, tiết
kiệm, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm, dễ dàng vận hành và thiết kế bắt mắt, sản phẩm của chúng tôi tốt trong
việc sản xuất tự động.
                             178
SHANDONG GAOMI HUAYU TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1I
Add    :  Chenwu Village,Renhe Town, Gaomi,
        Weifang, Shangdong, China
Tel    :  +86-536-2722130
Fax    :  +86-536-2723234
Email   :  erryghd@163.com

Our company specializing in producing various high speed textile machinery with advanced electronic control
according to the requirement of customers, We obey strict quality control, prompt delivery and thoughtful after-
sales service.
FA497/498 high speed roving frame, A186 FA201, FA202, FA231A carding machine

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các lọai máy móc ngành dệt tốc độ cao với công nghệ đều khiển
điện tử tiên tiến theo các yêu cầu đặc biệt từ phía khách hàng. Tiêu chí họat động của chúng tôi kiễm sóat chặt
chẽ chất lƣợng sản phẩm, giao hàng đúng thời hạn và dịch vụ hậu mãi chu đáo.
Các lọai thiết bị của chúng tô bao gồm thiết bị kéo sợi thô đợt cuối ký hiệu - FA497/498 high speed roving frame,
máy chải ký hiệu - A186 FA201, FA202, FA231A carding machine
SHANGHAI CORAL TEXTILE MACHINERY
CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1E
Add    :  10 Hengshan Road,
        Shanghai 200031, China
Tel    :  +86-21-64456166
Mobile   :  +86-13801855731
Fax    :  +86-21-64716644
Email   :  zhanghui@ctm -coral.com
Website  :  www.ctm-coral.com

Soft package winding machinery, Hard package winding machine, Hank to cone winder, Reeling frame.

Chuyên kinh doanh các lọai máy đóng gói - Soft package winding machinery, máy đóing gói - Hard package
winding machine, các lọai ống côn - Hank to cone winder, Khung - Reeling frame.
                            179
SHANGHAI HAIXIN
GROUP CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No : 1E-4
Add    :  No.999 Cai Jia Bang Road,
        DongJing Town, SongJiang District,
        Shanghai 201619, China
Tel    :  +86-21-57698802
Fax    :  +86-21-57698881
Email   :  klj@haixin.com

Shanghai Haixin Group Co., Ltd. deals in plush fabrics. Plush fabric in Haixin alone takes about 20 percent of the
export market of its kind and it is one of the leading plush fabric Makers in the world. Due to the top-ranking quality,
“Haixin” becomes a worldwide famous brand.

Công ty Shanghai Haixin Group Co., Ltd. Chuyên kinh doanh các lọai vải có nhung dài, Lọai vải này tại công ty
Haixin chiếm khỏan 20% sản lƣợng xuất khẩu và là một nhãn hiệu hàng đầu trên thị trƣờng thế gi. Nhờ vào việc
dẫn đầu trong vấn đề chất lƣợng sản phẩm, công ty “Haixin” đã trở nên nổi tiếng trên khắp tòan cầu.

Products to be displayed:
Acrylic knitted Hi-pile and Boa fabrics

Các loại vải dệt kim Acrylic knitted Hi-pile and Boa fabrics
SHANGHAI JIAZHEN CO.,LTD
Hall No:  6     Booth No: 6C-6
Add: Rm24/B Ower B Victoria Plaza No.1068 Xi Kang Road Shanghai China.
Tel: 86-21-56300021
Fax: 86-21-56300020
Email: Kevin95105@vip.sina.com

We are proud of the products. We offered and services we provided. Our plants are run under a computer intensive
system, which saves manpower form routine works , minimizes human faults and at the same time ,provides real time
production information. Individual coordinators are assigned to serve individual customers and instant replies to
customers‟ requests are facilitated by the versatile information system. Personal service, prompt response and
sophisticated system are the trace to our increasing customer base. Whatever is your size, you are big to us. Come
and enjoy our services and you will Find your pleasure is inevitable!

Shanghai Jiazhen co,ltd là công ty chuyên về thiết kế,gia công các loại nhãn mác và phụ liệu dùng trong ngành may
mặc.Với phƣơng châm “hết lòng phục vụ đối với mỗi khách hàng,mỗi đơn hàng” ,công ty đã tự động hoá toàn bộ quy
trình bằng máy tính,không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế thấp nhất sai xót do con ngƣời gây ra . Đẩy nhanh
thời gian phúc đáp khách hàng cũng nhƣ đảm bảo thời gian giao hàng.Cá nhân hoá phục vụ là điều mà công ty chúng
tôi đang hƣớng tới.Bất luận bạn là khách hàng lớn hay nhỏ đều rất quan trọng đối với chúng tôi.Hãy đến và bạn sẽ
cảm nhận đƣợc sự chăm sóc tuyệt vời của chúng tôi.

Products to be displayed:
Woven lable, offset printing, screen printing , leather & rubber patch, accessories (belt, button)

Dệt, in ôpxet, in Lƣới, vật liệu da và cao su miếng, phụ liệu may mặc nhƣ dây lƣng ,cúc các loại.                              180
181
SHANGHAI OUDA-HAIWEI WHOLE AUTOMATION EQUIPMENT
CO., LTD
Hall No.  :  2      Booth No : 2E-4
Add    :  4488 Jiasong Road (M), Shanghai
        China
Tel    :  +86-21 59779586/ 59779733
Fax    :  +86-21 59779192
Email   :  ouda2005@126.com

Manufacturing equipments of slide fastener, paper marking felt and each kind of polyester nylon monofilament;
CS, SS PPKL line, cold rolling mill, skin pass line, rectifying line, tension leveler, slitter etc;
Galvanized line, color coating line, electro tinning line etc;
With ability of designing, manufacturing, installing and commissioning mechanical, hydraulic and electrical
equipments

Chuyên về sản xuất các lọai nhƣ sản phẩm nhƣ khóa kéo trƣợt “slide fastener”, paper marking felt và lọai sản
phẩm polyester nylon monofilament;
CS, SS PPKL line, cold rolling mill, skin pass line, rectifying line, tension level er, slitter etc;
Galvanized line, color coating line, electro tinning line etc;
Chúng tôi có khả năng thiết kế, sản xuất, thiết lập và trang bị kỹ thuật, sử dụng các lọai thiết bị hơi nƣớc cũng
nhƣ bằng điện tử

Products to be displayed:
Zipper monofilaments extrusion line
Short fiber line
Filament spinning line

Chúng tôi trƣng bày các lạoi sản phẩm nhƣ :
Zipper monofilaments extrusion line
Short fiber line
Filament spinning line
                            182
SHANGHAI YECHANG TEXTILE MACHINERY
CO., LTD.
Hall No.  :  2       Booth No : 2E-2A
Add    :  Room 101 East, No. 518, Shen Wang
        Road, Xin Zhuang Industrial Park,
        Shanghai 201108 P.R. China
Tel    :  +86-21 5151 1377
Fax    :  +86-21 5483 1157
Email   :  office@ctex.com.cn

With over 20 years North American and European textile mac hinery and accessories agency background,
Shanghai YeChang has developed its scope of supply to cover R&D, Manufacturing, Sales, services and technical
support training. YeChang‟s P&D and Finishing Automation Solution has been well established home and abr oad
through hundred of cases of success.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm đại lý về máy móc thiết bị ngành dệt của vùng Bắc Mỹ và Vùng Châu Âu, công
ty Shanghai YeChang đã và đang phát triển mạng lƣới nghiên cứu và phát triển thị trƣờng, sản xuất kinh doanh,
thực hiện dịch vụ và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật. Các giải pháp về P&D và giải pháp hòan tất tự động hóa “Finishing
Automation Solution” của công ty YeChang đả đƣợc thiết lập tốt và thành công với hàng trăm trƣờng hợp tại thị
trƣờng nội địa và thị trƣờng nƣớc ngòai.

Products to be displayed:
Topline Weft Straightner, Moisture Monitor & Controller, On-line steam & Moisture Automatic Control system,
Water Spray System, Pick & Course Counter, Sanforizing & Knitting Felt, Foster Needles for Non-woven, Carding
clothing for carding machine etc.

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: thiết bị Topline Weft Straightner, thiết bị giám sát và điều chỉnh độ ẩm
“Moisture Monitor & Controller”, thiết bị “On-line steam” & hệ thồng điều chỉnh độ ẩm tự động “Moisture Automatic
Control system” , hệ thống phun nƣớc tự động “Water Spray System” , thiết bị “Pick & Course Counter”, thiết bị
xử lý chống co “Sanforizing” & Knitting Felt, Kim “Foster Needles” dành cho vải không dệt, ăng kim máy chải
dành cho máy chải, …
                            183
SHANXI HUAJIN TEXTILE PRINTING & DYEING
CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1B
Add    :  No. 1688, Avenue Street, Linyi County,
        Yuncheng, Shanxi 441000 China
Tel    :  +86-13467289083
Fax    :  +86-358-4065010
Email   :  alice@hj16.com
Website  :  www.hj16.com

We specialize in producing fabric 100% cotton, T/C, CVC such as twill, canvas, poplin, sateen, dobby, and
hundreds of different fabrics. My company certificated by ISO9001 is one of largest integrative manufacturer of
textiles in China. Our customer is H&M, Targer, Hagger, Walmart, Zara, Jespeny, C&A, and so on. Working to
achiever mutual benefits with clients, HUAJIN welcomes customers around the world to visit our website or
contact us directly for more clients. We look forward to having the opportunity of becoming your supplier in the
near future.

Chúng tôi chuyên về sản xuất sản phẩm vải nhƣ 100% cotton, T/ C, CVC nhƣ vải chéo, vải bạt, poplin, vải sateen,
vải dệt dobby, hàng trăm lọai vải khác nhau. Công ty chúng tôi đã nhận đƣợc giấy chứng nhận chát lƣợng -
ISO9001 là một trong số nhà sản xuất tích lớn nhất trong ngành dệt Trung Quốc. Khách hàng của chúng tôi gồm
có H&M, Targer, Hagger, Walmart, Zara, Jespeny, C&A,... Chúng tôi kinh doanh với khách hàng với mục tiêu
cùng tìm kiếm lợi nhuận, Công ty HUAJIN hân hạnh chào đón khách hàng trên khắp thế giới để đến thăm trang
website của chúng tôi. hoặc có thể liên lạc trực tiếp đến công ty chúng tôi. Chúng tôi trông chờ có cơ hội của
việc trở thành nhà cung cấp trong tƣơng lai ần đây của quý khách hàng.

Products to be displayed:
100% cotton T/C, CVC, Twill, Canvas, Poplin, Corduroy, Dobby, Sateen, with spanex or without spandex , and also
printing.

Gồm các lọai vải có các cấu trúc nhƣ: 100% cotton T/C, CVC, Twill, Canvas, Poplin, Corduroy, Dobby, Sateen,
có hoặc không có sợi spandex và các lọai vải in hoa.


SHAOXING COUNTY YIREN TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1K
Add    :  Qianqing Shaoxing Zhejiang
        China Post code : 312025
Tel    :  +86-575-84518480
Fax    :  +86-575-84051377
Email   :  wxwtex@163.com
MSN    :  wxwtex@hotmail.com
Skype   :  chntex

Our company professionally produce: various Fashion Fabric, Cotton and Polyester series, T/R series ,
Embroidery fabric and all kind of Knitted fabric, Curtain fabric and Homtext series.
We have abt 10 years textile experience and all items produced by top-ranking equipment,so guarantee our
quality and good price make your production competitive.

Welcome customer to cooperate

Công ty của chúng tôi chuyên về sản xuất các lọai vải nhƣ: các lọai vải thời trang, lọai vải sợi cotton và polyester,
vải T/ R, vải thêu, và các lọai vải dệt kim, vải may rèm cửa và các lọai vải trang thí nội thất
Chúng tôi có khỏang 10 năm kinh nghiệm trong ngàn h dệt và có các thiết bị hiện đại sản xuất sản phẩm, các sản
phẩm của chúng tôi đãm bảo về chất lƣợng và có giá cả hợp lý phù hợp với việc sản xuất sản phẩm cạnh tranh
của quý khách hàng

Mong nhận đƣợc sự hợp tác từ quý khách hàng


                             184
Products to be displayed:
Fabric, Curtain and String Curtain, Hometex

Các lọai vải, rèm cửa và dây rèm cửa, sản phẩm trang trí nội thất.
SHAOXING HUITONG TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  Foyer    Booth No : F-9
Add    :  No.1907, 19th Floor, Diamond Plaza,
        JinKeQiao Road, ShaoXing ZheJiang,
        China
Tel    :  +86-575-81165960
Fax    :  +86-575-81165970

Our company main products have T/R suiting fabric, T/R check series, Fancy items, 4 way spandex series, poly
series, cotton and so on.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các lọai vải nhƣ vải: T/R suiting fabric, các Các lọai vải kiểu - Fancy items,
các lọai vải co giãn 4 chiều - 4 way spandex series, các lọai vải poly series, vải cotton và các lọai vải khác.

Products to be displayed:
T/R Suiting Fabric, Fancy Items, Spandex Series, Poly Series

Các lọai vải sợi pha T/R Suiting Fabric, vải sợi Fancy Items, vải sợi Spandex Series, vải sợi Poly Series
SHAOXING RONGYU TEXTILE CO., LTD
Hall No.  :  3       Booth No : 3H-1J
Add    :  Room 51-55 New Building Yuezhou
        Textile Zone Shaoxing City, Zhejiang
        312000, China
Tel    :  +86-575-85336576
Fax    :  +86-575-85336572
Email   :  jackdin@hotmail.com
Website  :  www.gctex.com

We specialize in manufacturing SHIRTING item, T/C, CVC, and COTTON

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm SHIRTING bao gồm T/C, CVC, và COTTON
SHEI HENG HSIN SHEIFLEX IND. CO., LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1A-11
Add    :  No. 65, Si-Ho Road, Wu-Chieh Shiang,
        I-Lan Hsien, Taiwan, R.O.C
Tel    :  +886-3 9656699
Fax    :  +886-3 9658899
Email   :  info@sheiflex.com.tw

Dry Spandex Yarn (Elastane Yarn) Manufacturing

Chuyên sản xuất sợi khô spandex Dry Spandex Yarn (Elastane Yarn)


                             185
186
SHEICO SHEI CHUNG HSIN IND. CO., LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1A-11
Add    :  No. 65, Si-Ho Road,
        Wu-Chieh Shiang,
        I-Lan Hsien, Taiwan
Tel    :  +886-3 9656699
Fax    :  +886-3 9658899
Email   :  Rebecca_yang@sheico.com.tw

Vertical manufacturer from spandex yarn to circular knitting functional fabrics and watersport finished products.

Sản xuất các lọai sản phẩm từ sợi spandex cho đến các lọai vải chức năng dệt kim tròn và các sản phẩm dùng
trong thể thao dƣới nƣớc.

Products to be displayed:
Functional circular knitting fabrics for watersport and sportswear.

Các lọai vải chức năng dệt kim tròn và các sản phẩm dùng trong thể thao dƣới nƣớc và trang phục thể thao
khác.
SHIMA SEIKI MFG., LTD
Hall No.  :  2      Booth No : 2H-1
Add    :  85 Sakata Wakayama 641-8511 Japan
Tel    :  +81-73-474-8212
Fax    :  +81-73-474-8270
Email   :  t-ueno.7035@shimaseiki.co.jp

Shima Seiki Mfg., Ltd. is a mechatronics R&D, manufacturing and sales firm based in the city of Wakayama,
Japan. It may not be on every map, but Shima Seiki happens to be the world's leading manufacturer of
computerized glove and flatbed (that's for sweaters) knitting machines, with the world's largest market share in
each field.

Công ty Shima Seiki Mfg., Ltd. Chuyên về nghiên cứu và phát triển cơ khí, cơ sở sản xuất và kinh doanh của
chúng tôi đƣợc đặt tại thành phố Wakayama, Japan. Dù cho có thể không xuất hiện tên công ty chúng tôi trên
khắp mọi thị trƣờng, nhƣng công ty Shima Seiki hân hạnh là một công ty hàng đầu trên thế giới sản xuất lọai
máy dệt kim điều khiển vi tính “computerized glove and flatbed (that's for sweaters) knitting machines”, và có một
thị phần lớn trong mỗi dòng sản phẩm.
                              187
SHIRLEY TECHNOLOGIES LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1F-8
Add    :  Unit 12, Westpoint Enterprise Park
        Clarence Avenue, Trafford Park,
        Manchester, M17 1QS,
        United Kingdom
Tel    :  +44-161 869 1610
Fax    :  +44-161 872 6492
Email   :  info@shirleytech.co.uk
Website  :  www.shirleytech.co.uk

Shirley Technologies Ltd is an ISO 17025 accredited UK laboratory providing competitive, independent exp ert
textile testing, certification, advisory and investigation services, across traditional and specialist textile industries.

We provide expert reassurance through our technical services to a global network of clients which includes:
manufacturers, retailers, consumers, and related interest groups.

Shirley Technologies Ltd đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng ISO 17025 là phòng thí nghiệm Vƣơng Quốc Anh
cung cấp cạnh tranh, độc lập các thí nghiệm chuyên về ngành dệt , chứng nhận, tƣ vấn các vấn đề về ngành công
nghiệp dệt theo công nghệ truyền thống và đặc biệt.

Công ty chúng tôi có các chuyên gia cao cấp cung cấp đãm bảo các dịch vụ về kỹ thuật đến với khách hàng tòan
cầu bao gồm : các côgn ty sản xuất, các nhà phân phối, khách hàng tiêu thụ, và các công ty có liên quan khác.
SHUI LAM (INTERNATIONAL) TEXTILES ENTERPRISES LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1D-6
Add    :  Unit 5, 3/F., Hong Kong Worsted Mills
        Industrial Building, 31-39 Wo Tong Tsui
        Street, Kwai Hing N.T.
        Hong Kong
Tel    :  +852-2426-7383
Fax    :  +852-2426-1337
Email   :  info@shuilam.com

Since 1990, Shui Lam (International) Textiles Enterprises Ltd. has used a consistent focus on Polyester Sewing
Thread Yarn. It has now become a dominant company in the industry stay exclusively on 100% Spun Polyester
and Core Spun Polyester Yarn for Sewing Thread About Raw Material, we used in Thailand “Teijin” HL5
12Dx38mm Bright Fiber. We have a very experienced Production and Technical Department, Where very rigorous
quality control has been carried out on the products. Our Products are exported Worldwide. Shui Lam
(international) Textiles Enterprises Ltd “Focus Leading to quality Precision.”

Kể từ năm 1990, Công ty Shui Lam (International) Textiles Enterprises Ltd. bắt đầu áp dụng các công nghệ phù
hợp tiên tiến trong việc sản xuất các lọai chỉ may Polyester Sewing Thread Yarn. Hiện nay công ty chúng tôi đã
trở thành một công ty hàng đầu thật sự nổi trội trong ngành công nghiệp sản xuất các lọai sợi nhƣ: 100% Spun
Polyester và Core Spun Polyester Yarn dùng cho việc sản xuất chỉ may mặc Sewing Thread About Raw Material,
sản phẩm của chúng tôi sử dụng nguyên liệu Thailand “Teijin” HL5 12Dx38mm right Fiber. Công ty chúng tôi có
nhiều kinh nghiệm trong sản xuất cũng nhƣ trong kỹ thuật, rất nghiêm túc và khắc khe trong việc quản lý chất
lƣợng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Sảm phẩm công ty chúng tôi xuất khẩu ra khắp tòan cầu . Công ty
Shui Lam (international) Textiles Enterprises Ltd họat động với phƣơng châm “Dẫn đầu ocus leading to quality
Precision.”

Products to be displayed:
100% Spun Polyester Sewing Thread Yarn
100% Core Spun Polyester Sewing Thread Yarn (Poly/Poly)


                               188
Các lọai chỉ may 100% Spun Polyester Sewing Thread Yarn, 100% Core Spun Polyester Sewing Thread Yarn
(Poly/Poly)


SKYTEAM TEXTILE CORP.
Hall No.  :  1       Booth No : 1A-1D
Add    :  2F-2 I/O 2F, NO. 38-10,
        Wunhua 2nd Rd., Gueishan Township,
        Taoyuan County 333, Taiwan
Tel    :  886-3-3970906
Fax    :  886-3-3972162
Email   :  Skyteam.textile@msa.hinet.net

100% Polyester, 100% Cotton, 100% Nylon, N/C, T/R, All Kinds Of Stretch Items.

Chúng tôi chuyên kinh doanh các lọai vải nhƣ: 100% Polyester, 100% Cotton, 100% Nylon, N/C, T/R, và t ất cả
các lọai vải co giãn .
SOIMEX INTERNATIONAL LTD.
Hall No.  :  Foyer    Booth No : F-1C
Add    :  #902-904, 9th Floor, Metro Loft,
        38 Kwai Hei Street, Kwai Chung, N.T.
        Hong Kong
Tel    :  +852-2721 0129
Fax    :  +852-2739 8293
Email   :  info@soimex.com

Specialized since 30 years in the supply and export of fabrics, included grey fabrics to denim, piece dyed cotton
twills, corduroys and poplins to fancy dobbies, and garment accessories to the trade, the company has offices in
Hong Kong, China, India and USA. They have their own in-house designers to create and show new designs,
textile engineers to convert fantasy into fact, merchandisers to take care of everything from sampling to lab
dipping and QC staff to safeguard buyers' interests.


Trong hơn 30 năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi chuyên cung cấp và xuất khẩu tất cả các lọai vải mộc bao gồm
vải denim, vải nhuộm màu cotton twills, vải corduroys và vải poplins cho đến các lọai vải dệt kiểu fancy dobbies,
và kinh doanh cung cấp các lọai phụ liệu ngành may. Công ty chúng tôi có các văn phòng đặt tại Hong Kong,
Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Chúng tôi có đội ngũ thiết kế sản phẩm có thể tự sáng tạo và thiết kế mẫu mã cho
khách hàng, cũng nhƣ có đội ngũ kỹ sƣ dệt đãm nhận việc kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật lành nghề theo dõi mọi vấn
đề liên quan đến kỹ thuật từ quá trình làm mẫu đối và đội ngũ kiễm tra chất lƣợng sản phẩm bảo đãm cung ứng
cho khách hàng đối tác.
                            189
SOUTH CHINA BLEACHING & DYEING FACTORY LTD.
Hall No.  :  1       Booth No : 1E-7
Add    :  Plot Nos. 93-96, 98-100, 109-112,
        Dhaka Export Processing Zone Savar,
        Dhaka, Bangladesh
Tel    :  +8802-7701224
Fax    :  +8802-7701222
Email   :  kort@sc.gcglobal.com

South China Bleaching & Dyeing Factory Ltd. is involved in Back -Processing, Dyeing and Printing of 100%
Organic & Regular cotton fabric of customized construction; such as Twill, Canvas, Poplin, Ribstop, Herringbone,
Dobby, roken Twill, Slub and other customized structured fabric with quality matching with it‟s world -class
customers around the world.

Công ty South China Bleaching & Dyeing Factory Ltd. Họat động trong lĩnh vực xử lý “ ack-Processing”, nhuộm
và in hoa trên các lọai vải 100% Organic & Regular cotton với nhiều cấu trúc khác nhau nhƣ Twill, Canvas, Poplin,
Ribstop, Herringbone, Dobby, Broken Twill, Slub và các lọai cấu trúc khác nhau đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng
của tất cả khách hàng khắp tòan cầu.

Products to be displayed:
100% Cotton Woven Fabric and Ctn / Lycra Woven Fabric.

Các lọai vải có cấu trúc: 100% Cotton Woven Fabric and Ctn / Lycra Woven Fabric.
                            190
SPINDELFABRIK SUESSEN GMBH
Hall No: 2      Booth No: 2C-2
Add: Dammstr.1 , 73079 Suessen, Germany
Tel : 49 7162 15-0
Fax: 49 7162 15-367
Email: mail@suessen.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,  Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

SUESSEN - The Leader in Compact Ring Spinning and Rotor Spinning Technology
Our power in developing our products is evidenced by the most recent developments
    in compact ring spinning:
    - EliTe®CompactSet V5, EliTwist ® and EliCoreTwist ®
    in conventional ring spinning
    - new family of HP-GX Top Weighting Arms
    in rotor spinning
    - state-of-the-art Open-End SpinBoxes for the OEMs RIETER and SAVIO
    - new Premium Parts ProFiL® Series of open-end spinning components


Sức mạnh của chúng tôi trong việc phát triển sản phẩm đƣợc nhìn nhận qua các phát triển gần đây:
* Kéo sợi Compact
- EliTe®CompactSet V5, EliTwist ® và EliCoreTwist ®
*
 Kéo sợi thông thƣờng
- new family of HP-GX Top Weighting Arms
* Kéo sợi rotor
- state-of-the-art Open-End SpinBoxes for the OEMs RIETER and SAVIO
- new Premium Parts ProFiL® Series of open-end spinning components
                            191
STÄUBLI (H.K.) LTD.
Hall No.  :  2      Booth No :  2A-1
Add    :  Room 87, 12/F HITEC
        No. 1 Trademart Drive
        Kowloon Bay
        Hong Kong
Tel    :  +852-2366-0660
Fax    :  +852-2311-4677
Email   :  hongkong@staubli.com
Website  :  www.staubli.com

Company profile
The Stäubli group, renowned as manufacturer of dobbies, Jacquard machines as well as warp drawing-in and warp
tying machines, has 3 divisions: textile, robotics, and connector. These include 11 production units in Europe and
China, business units in 20 countries supported by a comprehensive distributi on network all over the world.

The perfect shedding technology of Stäubli Textile division can meet all possible demands imposed on such
machines:

Cam Motions and Dobbies
Stäubli dobbies and cam motions are adapted to all weaving machines or weft insert ion systems.
Carbo speed heald frames for any type of weaving machines.

Jacquard Machines and harness
A complete range of electronic Jacquard machines, from 72 to 14336 hooks, to weave any type of quality fabrics at
the highest speeds.

Weaving Preparation Systems
Stäubli system solutions for drawing-in, tying and quick style change can be employed on all types of weaving
machines

Exhibits profile
The TOPMATIC tying machine guarantees for every weaving mill maximum efficiency during the warp change
process for all yarn types.

The efficient use of TOPMATIC warp tying installations is facilitated by quick and comfortable preparation of the warp
on the TPF3 tying frame at a speed of maximum 600 knots per minute.

The complete variety of yarns – stable-fiber yarns, and filaments in counts from 0.8-500 tex can be processed with
the same machine without extensive adjustments.

The high quality of the yarn connection is guaranteed by the electronic double end detection. This unique and
patented detection device operates on warps with and without lease.

Giới thiệu tóm tắt về công ty chúng tôi
Tập Đòan The Stäubli group, nổi tiếng khắp nơi trong lĩnh vực sản xuất các lọai máy dệt dobbies, Jacquard cũng
nhƣ các lọai máy luồn sợi dọc và máy nối sợi dọc, chúng tôi có ba vùng: dệt, robotics, và connector. Bao gồm cả
11 bộ phận sản xuất đƣợc đặt tại Châu Âu và Trung Quốc. Các điểm họat động kinh doanh của chúng tôi đƣợc đặt
tại 20 quốc gia nhằm hỗ trợ các mạng lƣới phân phối khắp tòan cầu.

Công nghệ tuyệt hảo của công ty Stäubli Textile division có thể đáp ứng đƣợc mọi yêu cầu khác nhau của khách
hàng nhƣ các lọai máy sau đây :

Thiết bị chuyển động bằng cam “Cam Motions” và Dobbies
Thiết bị Stäubli dobbies và thiết bị chuyển động bằng cam “cam motions” có khả năng đáp ứng đƣợc mọi lọai máy
dệt hoặc với mọi hệ thống ghép sợi ngang.
Các kiểu dáng khung dây go “Carbo speed heald frames” phù hợp với các lọai máy dệt

                             192
Các lọai máy Jacquard Machines và harness
Trọn bộ máy dệt Jaquard điện tử “ electronic Jacquard machines” từ 72 đến 14336 móc, Có thể dệt với tất cả các
loại vải với chất lƣợng tốt tốc độ nhanh.

Bao gồm các hệ thống trong khâu chuẩn bị
Hệ thống Stäubli system là giải pháp phù hợp cho quá trình luồn sợi dọc, thiết bị luồn sợi dọc và đổi kiểu nhanh
chóng có thể sử dụng cho tất cả các lọai máy dệt.

Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm trưng bày
Lọai máy của chúng tôi “The TOPMATIC tying machine” có thể đãm bảo sử dụng một cách hiệu quả trong suốt quá
trình gia công sợi dọc với tất cả mọi lọai sợi khác nhau.

Thiết lập xây dựng hệ thống “TOPMATIC warp tying” tại nhà xƣởng nhanh chóng và thuận tiện cho việc chuẩn bị
sản xuất trên khung luồn sợi dọc”TPF3 tying frame” và thiết bị này đạt đƣợc tốc độ tối đa là 600 knots cho một
phút.

Phù hợp gia công với các lọai sợi khác nhau, từ lọi sợi : stable-fiber yarns, và filaments chỉ số từ 0.8-500 tex có
thể sử dụng cho các lọai máy tƣơng tự mà không cần phải điều chỉnh các thiết bị.

Có thể đãm bảo việc gia công các lọai sợi với chất lƣợng cao bằng các thiết bị kiểm tra điện tử. Lọai và kiểu dáng
của thiết bị kiểm tra đƣợc vận hành trên thiết bị luồn sợi dọc có hoặc không luồn sợi
STIRTEX SRL
Hall No  :  2     Booth No :  2D-5
Add    :  Via Urinti 44 Italy
Tel    :  +39-030-7461563
Fax    :  +39-030-736264
Email   :  laura@stirtex.it

We are supplier of used textile machinery for spinning mill.
In addition on the sale, we assist our customers from installing to starting of the machinery with our staff, which is
composed of specialized technicians.
 Sales of used textile machinery of all types and makes.
 Sales of accessories and spare parts for textile industry, in particular, Marzoli ® Savio® and Vouk ®
 Assembling and dismantling of textile machinery

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các lọai máy dệt đã qua sử dụng dùng trong nhà máy dệt.
Ngòai việc kinh doanh, công ty chúng tôi còn có dịch vụ tƣ vấn khách hàng với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật
chuyên nghiệp trong việc thiết kế lắp đặt đến việc vận hành các lọai máy dệt.
 Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh các lọai máy dệt đã qua sử dụng với các nhãn hiệu khác nhau.
 Kinh doanh các lọai máy móc nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt với các nhãn hiệu nhƣ : Marzoli® Savio®
  and Vouk®
 Thiết kế và tháo dỡ máy móc ngành dệt

Products to be displayed:
Second hand textile machinery, accessories, laboratory equipment and spare parts.

Các lọai máy dệt đã qua sử dụng , nguyên phụ liệu, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm và phụ tùng khác.
                              193
194
H. STOLL GMBH & CO. KG
Hall No.  :  2    Booth No : 2G-2
Add    :  Stollweg 1, D-72760 Reutlingen
        Germany
Tel    :  +49-0-7121-313-419
Fax    :  +49-0-7212-313-424
Email   :  andreas.mayer@stoll.com

Agent   : Chemtax Industrial Co. Ltd
(Agency in Vietnam : Tien The Huy Trading & Service Co., Ltd.).
Add    : 338 Bac Hai Street, Ward 6,
       Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
       Vietnam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com

We are successfully producing flat knitting machines for more than 130 years; we produce innovative machines,
develop pioneering pattern software, and run our own Fashion Centre. We offer our customers tailored solutions
from planning and project processing through application advice to financing – including space parts service and
reconditioned machines.

Công ty chúng tôi thành công trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các lọai máy dệt kim phẳng với hơn 130 năm
kinh nghiệm; hiện nay chúng tôi đang sản xuất các lọai máy hiện đại, nghiên cứu phát triển trên các bản phần
mềm và vận hành tại Trung Tâm thời trang “Fashion Centre” của công ty chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh chào hàng
các giải pháp từ khâu lên kế họach cho đến khâu vận hành dự án thông qua từ việc tƣ vấn về tài chính bao gồm
cả việc cung cấp dịch vụ liên quan đến phụ tùng thiết bị cũng nhƣ máy móc.

Products to be displayed:
CMS 530 Multi-gauge E7.2 and M1puls® Patterning Software

Các lọai phần mềm ký hiệu CMS 530 Multi-gauge E7.2 and M1puls® Patterning Software
                              195
STORK PRINTS GROUP (HOLLAND)
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No   : 1      Booth No: 1C-3
Add    : Stork Prints Group, PO Box 67
       5830 AB Boxmeer, The Netherlands
Tel     : +31-485-588 200
Fax    : +31-485-588 363
E-mail   : info.storkprints@stork.com
Internet  : www.storkprints.com

Agents   : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
       Unit 806 Melinh Point, District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel     : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    : 8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
       District, Hanoi, Vietnam
Tel    : +84-4-8244627
Fax    : +84-4-8244628
E-mail   : info@pejavietnam.com
Website  : www.pejavietnam.com

In charge of:
-  Stork Prints Screens and engraving chemicals
-  CAD Systems for design and colour manipulation, colour physics and engraving
-  Laser engraving systems
-  Conventional engraving systems
-  Automatic paste dispensing systems
-  Rotary printing Machines
-  Coating and finishing systems
-  Digital textile printers and fixation equipment

-   Lƣới in và hoá chất chế bản
-   Hệ thống CAD phục vụ thiết kế mẫu, phối màu và chế bản in
-   Hệ thống chế bản kỹ thuật số Laser
-   Hệ thống chế bản truyền thống
-   Hệ thống phân phối mực in tự động
-   Máy in lƣới quay
-   Hệ thống tráng phủ hoàn tất
-   Máy in kỹ thuật số và thiết bị định hình
                               196
SUNNY LACE CO ., LTD
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-14
Add    :  No.54 , Wu-Kung 5th Rd ,
        Wu-Ku Industiral Park ,
        Taipei Hsien, Taiwan
Tel    :  +886-2-22997373
Fax    :  +886-2-22997033
Email   :  maychen@sunnylace.com.tw

We are a specialized manufacturer of all kind of lace in Taiwan. We have been enjoying a very good reputation
for lace around the world. We can do embroidery trimming and all-over lace, raschel trimming and all-over lace,
torchon and mofif lace.
All our product are best quality and sold at competitive price. Sunny lace should always be your best choice.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các lọai ren trang trí tại Đài Loan. Công ty chúng tôi có danh tiếng
tốt trên khắp các thị trƣờng trên thế giới. Chúng tôi có khả năng sản xuất các lọai thêu “embroidery trimming” và
thêu trên tất cả các lạoi ren, raschel trimming và trên các lọai ren, torchon và mofif lace.
Sản phẩm của công ty chúng tôi đạt chất lƣợng cao và có giá cả cạnh tranh. Thƣơng hiệu “Sunny lace” mong
muốn là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Products to be displayed:
Embroidery Trimming And All-Over Lace, Raschel Trimming and All-Over Lace, Torchon and Motif Lace

Sản phẩm thêu “Embroidery Trimming” và thêu trên tất cả các lọai ren, Raschel Trimming and All-Over Lace,
Torchon and Motif Lace
SUPER WINGS INTERNATIONAL LTD
Hall No.  :  4      Booth No : 4A-5
Add    :  RM 601-605, New East Ocean Centre,
        9 Science Museum Rd., T.S.T. East,
        Kowloon, Hong Kong
Tel    :  +852-26048299
Fax    :  +852-26932949
Email   :  micky@superwingsint.com

Super Wings International Ltd. is a group which has an integrated textiles production plant in China and office in
Hong Kong. We are specialized in denim fabric and have a vertical process starting from spinning, dyeing,
weaving and through finishing. Please come to check out our products at Hall 4, Booth # 4A-5.

Công ty Super Wings International Ltd. Có nhà máy sản xuất ngành dệt đƣợc đặt tại Trung Quốc và có văn phòng
đặt tại Hong Kong. Chúng tôi chuyên về sản xuất vải denim và có quá trình sản xuất khép kín từ sợi, nhuộm màu,
dệt vải, hòan tất và đƣợc thông qua quá trình kiểm sóat chất lƣợng sản phẩm. Vui lòng viếng thăm quầy trƣng
bày sản phẩm của công ty chúng tôi tại Hội chợ, Hall 4, Booh #4A-5.
                             197
SUPERTOP IND. CO., LTD.
Hall No.  :  2      Booth No : 2D-6
Add    :  Unit 508 5/F My Loft Hoi Wing Road
        Tuen Mun N.T. Hong Kong
Tel    :  +852-2462-2585
Fax    :  +852-2110-4210
Email   :  supertophk@hotmail.com

Agent   :  GLOBALL CONNECT
Add    :  12/2 Truong Dinh Street Ward 6,
        District 3 Ho Chi Ming City
        Vietnam
Tel    :  +84-8-9305542
Fax    :  +84-8-9305542
Email   :  missthuvn@yahoo.com

AMATECH S.r.l. / Supertop Industrial Company Limited – Product and advise with:
Amatech 086-4043R 42cm high hinged post bed machine with alternating feet.
Amatech 086-40-5033 Bik4 50cm high rotating double horn machine with supper and needle feed.
Amatech 087-40-4033 Horizontal rotating horn machine with upper and needle feed.
Amatech 285-043 Flat bed machine with alternating feet for heavy weight material.

Công ty AMATECH S.r.l. / Supertop Industrial Company Limited – chuyên về sản xuất và tƣ vấn, với các lọai sản
phẩm nhƣ:
Lọai máy ký hiệu “Amatech 086-4043R 42cm high hinged post bed machine” - với hệ thống cấp sợi.
Lọai máy ký hiệu “Amatech 086-40-5033 Bik4 50cm high rotating double horn machine with supper and needle
feed”.
Lọai máy “Amatech 087-40-4033 Horizontal rotating horn machine with upper and needle feed”.
Lọai máy “Amatech 285-043 Flat bed machine with alternating feet” có thể sử dụng cho các lọai nguyên liệu có
trọng lƣợng nặng.

Products to be displayed:
Cotton yarns & Denim Fabric

Sản phẩm cotton, sản phẩm nhân tạo , xơ / sợi .
SUZHOU LIDE TEXTILE MACHINERY PARTS
CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3D-1D
Add    :  Beiqiao, Xiangchen Suzhou, Jiangsu,
        China, 215144
Tel    :  +86-512 6541 0583
Fax    :  +86-512 6541 0870
Email   :  jianfei.tang@gmail.com
Website  :  www.sz-ld.com.cn

Suzhou Lide Textile Machinery Parts Co., Ltd is a specialized manufacturer of producing and selling the spare
parts of shuttleless looms. Relying on over 10 years of manufacturing experience, we have researched and
developed more than 300 types of spare parts for Sulzer, Picanol and Saurer looms. And especially, our spare
parts for Sulzer loom are praised by clients with excellent quality and reasonable price. With strong technical
force, scientific management, and strictly carrying out quality guideline of “exquisitely creating name brand and
sincerely making clients satisfied”, in 2001, our company is appraised as “Scientific & Technical Private Company
in Jiangsu Province”. Our “metal drive wheel” is appraised as provincial high-tech product. We own several
inventions, intellectual properties of practical and modern state patent, such as “clamping shuttle”. We also pass
ISO9001: 2000. Our products are popular among clients at home and abroad, and far sold to over 20 countries
                             198
and regions in Asia and Europe. We warmly welcome all the clients to visit and cooperate with us for creating
resplendence together.

Công ty Suzhou Lide Textile Machinery Parts Co., Ltd chuyên vể sản xuất và kinh doanh các lọai sản phẩm máy
dệt không thoi. Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất, công ty chúng tôi đã gnhiên cứu và phát triển với hơn 300
lọai phụ tùng thiết bị dùng cho các lọai máy dệt nhƣ Sulzer, Picanol và Saurer. Và đặt biệt hơn nữa, các lọai phụ
tùng thiết bị dùng cho máy dệt đã nhận đƣợc sự hài lòng từ phía khách hàng bởi chất lƣợng tuyệt hảo và giá cả
phải chăng. Cùng với các nỗ lực trong kỹ thuật, quản trị điều hành một cách khoa học và nghiêm khắc trong việc
quản lý chất lƣợng sản phẩm họat động theo phƣơng châm “khắc họa thƣơng hiệu và làm thỏa mãn mọi yêu cầu
của khách hàng” – “exquisitely creating name brand and sincerely making clients satisfied”, trong năm 2001,
công ty chúng tôi đã đƣợc đánh giá cao xem nhƣ là một công ty tƣ nhân thành công về khoa học kỹ thuật của
tỉnh Jiangsu - “Scientific & Technical Private Company in Jiangsu Province”. Sản phẩm của chúng tôi “metal drive
wheel” đƣợc đánh giá là sản phẩm áp dụng công nghệ cao. Công ty chúng tôi cũng đã sở hữu nhiều bằng sáng
tạo phát minh sáng chế ví dụ nhƣ lọai thoi “clamping shuttle”. ên cạnh đó công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc
chứng nhận chất lƣợng ISO9001: 2000. Sản phẩm của chúng tôi nổi tiếng khắp thị trƣờng nội địa và nƣớc ngòai,
và cũng đã xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ Châu Á, châu Âu . Chúng tôi hân hạnh chào đón khách
hàng viếng thăm làm việc và hợp tác với chúng tôi.
SUZHOU YIPENG LINING CLOTH WEAVING CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1A
Add    :  Zhouhang, Tonggang Road, Changshu,
        Jiangsu 215500 China
Tel    :  +86-512-52590125
Fax    :  +86-512-52590151
Email   :  yipeng@yipeng.net
Website  :  www.yipeng.net/english/

We specialize in manufacturing various high quality fusible interlinings. Including woven fusible interlinings and
nonwoven fusible interlinings mainly for shirt, overcoat, suit, jacket, dress ect. We've passed ISO9001 Quality
Management System, and ISO14001 Environment Management System and supply for many famous companies
since 1992. We also provide different solutions to customers' different requirements. Such as provide the
nonwovens of different weight, and use different coating techniques. We mainly have six kind coating techniques,
they are scatter, paste-dot, big-dot, double-dot, power-dot and HDPE film coating. We do well on the domestic
market and also export to Italy, France, Turkey, Ukraine, Jordan and Korea…ect. Although, we've enjoyed high
reputation, we are still improving. We hope the sincere customers could develop together with us. Any of your
kind inquiry is highly welcomed and we will give our best service to you. Thank you.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất interlining sử dụng ép nóng chất lƣợng cao khác nhau . Sản phẩm bao
gồm : interlining ép nóng vải dệt thoi và vải không dệt dùng sản xuất chủ yếu sản phẩm sơ mi, áo khoác ngoài,
đồng phục, áo choàng, váy, ... Công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc các chứng nhận chất lƣợng quốc tế nhƣ :
ISO9001 Quality Management System, và chứng nhận ISO14001 Environment Management System, kể từ năm
1992 sản phẩm của chúng tôi cũng đã cung cấp cho các công ty nổi tiếng trong ngành . Công ty chúng tôi cũng
cung cấp những giải pháp khác đến với những nhu cầu khác nhau của khách hàng . Ví dụ nhƣ cung cấp sản
phẩm trên vải không dệt với nhiều trọng lƣợng khác nhau và sử dụng nhiều kỹ thuật tráng phủ khác nhau . Công
ty chúng tôi có sáu kỹ thuật tráng phủ chủ yếu khác nhau đó là sự khuếch tán – scatter, paste-dot, big-dot,
power-dot và phim tráng phủ HDPE film coating . Công ty chúng tôi cũng nổi tiếng trên thị trƣờng nội địa cũng
nhƣ xuất khẩu bao gồm các nƣớc : Ý, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Jordan và Hàn Quốc, ... Mặc dù chúng tôi
đang có danh tiếng tốt trong lĩnh vực này, nhưng chúng tôi vẫn đang tự hòan thiện. Chúng tôi hy vọng có
thể cùng phát triển với khách hàng . Chúng tôi hận hạnh nhận đƣợc các đơn đặt hàng từ phía khách hàng và sẽ
phục vụ một cách tốt nhất. Cám ơn bạn đã quan tâm.

Products to be displayed:
Fusible Interlining

Interlining sử dụng ép nóng - Fusible Interlining


                             199
200
SUZHOU ZHONGTAO WEAVING CO., LTD
Hall No.  :  3      Booth No : 3H-1C
Add    :  No.3-1,The Third South Block,
        Shengze Town, Wujiang, Jiangsu,
        215228 China
Tel    :  +86-512-63513316
Fax    :  +86-512-63513319
Email   :  YULITEXTILE@163.COM
Website  :  www.texzhongtao.com

Suzhou Zhongtao Textile Co., Ltd. is comprehensive Sino-foreign joint venture specializing in garment and fabric.
The company is located in China Garment Processing Base, Taoyuan of Wujiang, with beautiful scenery. With
USD20 million registered capital and 200 Mu land area, the company possesses 300 advanced Japan jet looms,
Korea TSM, 100 Germany elasticizers, 1,000 sewing machines in Garment Dept., some embroidery machines
and 1,500 staff in management, technique and production.

Công ty Suzhou Zhongtao Textile Co., Ltd. là một công ty liên doanh với công ty Sino-foreign joint venture chuyên
về kin h doanh sản phẩm may mặc và vải. Trụ sở công ty chúng tôi đƣợc đặt tại Khu Gia Công may mặc Trung
Quốc - China Garment Processing Base, thuộc vùng Taoyuan tỉnh Wujiang, nơi đây có quang cảnh thật đ p . Với
vốn đăng ký là 20 triệu USD và 200 Mu diện tích đất, công ty chúng tôi đã lắp đặt 300 máy dệt khí hiện đại xuất
xứ từ Nhật Bản, máy Korea TSM, 100 máy Germany elasticizers, 1,000 máy may đặt trong khu vực sản xuất
may mặc, một vài máy thêu và với khỏang 1.500 nhân viên quản lý, kỹ thuật và sản xuất.

Products to be displayed:
Microfibre, Nylon, Taslon, Suede, Taffeta, T/C, Oxford, Jacquard, Dobby, Finished, Printed

Sản phẩm trƣng bày bao gồm các lọai vải : Microfibre, Nylon, Taslon, Suede, Taffeta, T/C, Oxford, Jacquard,
Dobby, vải hòan tất, in hoa
SWF EMBROIDERY & SEWING MACHINE SDN BHD
Hall No. : 1     Booth No : 1B-1
Add   : No. 3010, Ground Floor, Jalan Rozhan,
      Taman Alma Jaya,
       14000 Bukit Mertajam Malaysia
Tel    : +604-5521889
Fax    : +604-5524889
Email   : peng2259@streamyx.com

Vietnam Office : Cong Ty TNHH-TM-XNK Hong Lang
Add   : 1/12, Nguyen Van Mai, Phuong 4
       Quan Tan Binh, Ho Chi Minh Vietnam
Tel   : +84-8-8452838
Fax   : +84-8-8452881
Email  : honglang@tarmah.com.my

Tarmah Group is the leading worldwide supplier of high-quality sewing products for the apparel and non-apparel
industry. With our local and overseas network branches , our team of sales and technical personnel is ready to
provide quality services and after-sales services for our valued clients as your one-stop centre to solve your
production problems and needs. We package a full range of sewing products, equipment, needles, s pare parts and
accessories to enable the operation of industries in achieving higher productivity and cost reduction for your
operation.

Tập Đòan Tarmah Group là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các lọai sản phẩm phụ tùng
thiết bị ngành may đạt chất lƣợng cao dùng sản xuất hàng may mặc và không may trong ngành công nghiệp Với
các chi nhánh nội địa và thế giới của chúng tôi, với đội ngũ kinh doanh và chuyên viên kỹ thuật, công ty chúng tôi
                             201
sẵn sàng cung cấp các dịch vụ có chất lƣợng đến với khách hàng thân thiết nhằm phục vụ các yâu cầu và giải
quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất. Sản phẩm chúng tôi đa dạng từ trong bộ thiết bị máy may, phụ tùng thiết
bị, kim may, và phụ liệu khác trong ngành công nghiệp để cho phép thao tác công nghiệp đạt đƣợc năng suất cao
và giảm chi phí hơn cho quá trình sản xuất của khách hàng

Products to be displayed:
Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Takuma, Schmetz Needle, Newtech, CNKI, Beyong

Các lọai sản phẩm với các ký hiệu: Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Schmetz Needle,
Newtech, CNKI, Tajimoto, Beyong
TAEWOO CO., LTD.
Hall No.  :  2      Booth No: 2A-13
Add    :  A-302, 1025-1, Dogok-Ri,
        Wabu-Eup, Namyangjoo,
        Kyonggi-Do, Korea
Tel    :  +82-31-521-6904-7
Fax    :  +82-31-521-6908
Email   :  Taewoo@cutex.kr

Agent   :  Ly Khanh Co., Ltd.
Add    :  539-Hoang Van Thu Street,
        Ward 4, Tan Binh District,
        Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel    :  +84-8-811-4844
Fax    :  +84-8-811- 7219
Email   :  lykhanhco.ltd@hotmail.com
        lykhanhco.ltd@lykhanh.com
Website  :  www.lykhanh.com

cuTex - Best quality and highest efficiency

We, Taewoo has developed automation systems of sewing machinery since established in 1979. By the expe rience,
we are manufacturing not only automation for garment factory but also one for foods, medical & packing fields such
as reagent paper cutter, deoxidizer/sauce-pack cut & feeder, laminator with brand, cuTex.
We have obtained CE authentication for European customers and we have distributed products to our customers at
a competitive price.

cuTex – là sản phẩm có chất lƣợng tốt nhất và họat động hiệu quả cao .

Công ty chúng tôi Taewoo chuyên nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị tự động về máy may các lọai kể từ khi
thành lập vào năm 1979. Với nhiều kinh nghiệm, Công ty chúng tôi không chỉ chuyên sản xuất các thiết bị tự động
dùng trong ngành may mà còn cho cả ngành thực phẩm, thiết bị y tế và thiết bị cho lĩnh vực đóng gói , nhƣ là thiết
bị xén giấy - reagent paper cutter, thiết bị cắt - deoxidizer/sauce-pack cut , thiết bị feeder, laminator với nhãn hiệu
“cuTex”.
Công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc chứng chỉ CE authentication từ phía các khách hàng Châu Âu và sản phẩm
phân phối của công ty chúng tôi đến với khách hàng với gái cả cạnh tranh.

Products to be displayed:
This time, we‟d like to show you our automatic cutting machines for garment industries.
We are sure that our cutting machine can satisfy you.

Nhân dịp này, chúng tôi sẽ trƣng bày lọai máy cắt tự động dùng trong ngành công nghiệp may mặc . Chúng tôi hy
vọng rằng lọai máy này có thể làm thỏa mãn yêu cầu của quý khách .


                             202
203
TAILIAN ARTS AND CRAFTS MANUFACTURE CO., LTD
Hall No.  :  Foyer     Booth No : F-7
Add    :  Zhu Qin Yuan 103, New Longgang
        Garden, Longgang District,
        Shenzhen City, Guangdong Province,
        China
Tel    :  +86-755-61292595
Fax    :  +86-755-61292092
Email   :  cntailian@tailianglitter.com

Our company is one large-scale enterprise integrating R&D, manufacturing, and sale of embroidery yarns. With
stable quality and reliable performance, Tailian is popular among customers.
Under the principle of "quality and credit", Tailian strives to be the best supplier.
Customers are welcome to cooperate with us for mutual development.

Our products include metallic yarn, embroidery yarn, glitter powder, pearl slices, our products are widely used in
sweaters, knitwear, tricots, pre-dyed textiles, embroidery, stocking, accessories, industrial subsidiary materials.

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có quy mô lớn chuyên về nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh các lọai
chỉ thêu. Với chất lƣợng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy Công ty Tailian chúng tôi nhận đƣợc nhiều sự tín
nhiệm từ khách hàng.

Với phƣơng châm họat động “chất lƣợng và đáng tin cậy”, "quality and credit", Công ty Tailian cố gắng trở thành
nhà cung cấp tốt nhất đến với khách hàng.

Rất mong nhận đƣợc sự hợp tác từ các công ty đối tác để cùng nhau phát triển kinh doanh.

Sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm sợi metallic, chỉ thêu, bột ngũ sắc, lát ngọc trai. Các lọai sản phẩm
của chúng tôi đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất sản phẩm may mặc nhƣ: sweaters, sản phẩm dệt kim
knitwears, tricots, pre-dyedtextiles, thêu, stocking, phụ liệu may, và các nguyên phụ liệu phụ trợ khác trong
ngành công nghiệp.

Products to be displayed:
Metallic Yarn, Embroidery Yarn, Glitter Powder, Pearl Slices.

Các lọai sợi Metallic, Chỉ thêu Embroidery, Bột ngũ sắc - Glitter Powder, Lát ngọc trai - Pearl Slices.
TAILONG FABRIC CO., LTD.
Hall No.  :  4       Booth No : 4A-10
Add    :  No.3-4 Qinglian Building, Nanyang
        Road, Shishi City, Fujian Province,
        China 362700
Tel    :  +86-595-88591399
Fax    :  +86-595-88591499
Email   :  sales@00223.com

Tailong Fabric Co., Ltd. is a foreign joint venture, established since 1998. Our head office is located in Shishi City,
with brances in Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong. Our company is mainly specialized in manufacturing,
developing and dealing with all kinds of fabrics.

Công ty Tailong Fabric Co., Ltd. Là một liên doanh nƣớc ngoài, đã thiết lập từ năm 1998. trụ sở chính đƣợc đặt
tại Thành phố Shishi và các chi nhánh đặt tại Guangzhou, Shenzhen và Hong Kong. Công ty chúng tôi chuyên về
sản xuất, nghiên cứu phát triển và kinh doanh tất cả các lọai vải

Products to be displayed:
                              204
Polyester, Nylon, Cotton, N/T, N/C, T/C, Functional Fabric and Knitted Fabric

Các lọai vải nhƣ: Polyester, Nylon, Cotton, N/T, N/C, T/C, vải chức năng và các lọai vải dệt kim.
                             205
TAIYO SEN-I CO., LTD
Hall No.  :  1      Booth No : 1A-15
Add    :  G/F, New Awjimachi Bldg.,
        1-3-14 Awajimachi, Chuo-ku, Osaka,
        541-0047, Japan
Tel    :  +81-6-6221 3321
Fax    :  +81-3-3639 8989
Email   :  ota@taiyoseni.co.jp

Representative Office: Shinko Sangyo Co., Ltd. Ho Chi Minh City
Add   : Room 3, 2nd Floor, 99 Pasteur Street,
       Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel   : +84-8-8229630
Fax   : +84-8-8229629
Email  : shinkovn@hcm.vnn.vn

We are 100% Japanese fabric converter and original design Fabric for men‟s dress shirts with high quali ty and
genuinely “Made In Japan”.

We have running stocks that available any quantity of your order.
For further Information please check out website: www.taiyoseni.co.jp

Công ty chúng tôi chuyên về vải của Nhật Bản – “100% Japanese fabric converter” và vải “original design Fabric”
dùng trong sản xuất trang phục nam với chất lƣợng cao mang nhãn hiệu “Made In Japan”.

Công ty chúng tôi sẵn sàng cung ứng với mọi nhu cầu về số lƣợng của khách hàng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng viếng thăm trang web củq chúng tôi: www.taiyoseni.co.jp

Products to be displayed:
100% Cotton and Poly Cotton yarn dyed fabrics

Các lọai vải thả sợi màu 100% Cotton and Poly Cotton
                             206
X’PAN TRADING PTE LTD
Hall No.  :  2      Booth No : 2G-1
Add    :  Block 209 Henderson Road
        #01-02 & #03-02 Henderson Industrial
        Park Singapore 159551
Tel    :  +65-6270 3977
Fax    :  +65-6270 3796
Email   :  xpanxtts@pacific.net.sg

Vietnam Office: Anh Duong Co., Ltd
Add   : 781/B11 Le Hong Phong Street
       District 10, HCMC, Vietnam
Tel   : +84-8 8620476
Fax   : +84-8 8620477
Email  : tajima@hcm.vnn.vn

Tajima is the world‟s leading manufacturer of Computerized Embroidery Machine with proven options. Whether the
market is in High Fashion Garments, Home Furnishing Products or Fabric Embroidery, Taj ima‟s “Tried, Tested &
Proven” models have the capability combined with High Productivity which has satisfied our customers for over 60
years.

Tajima‟s Sales & Technical Service Centre in Vietnam - Anh Duong HCMC (HCMC) and AD Hanoi (Hanoi), each
with showroom facilities housing an extensive range of Spare Parts for providing prompt Technical (including
embroidery method know-how) and Software Service Support for all Customers in Vietnam.

Công ty Tajima là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc sản xuất kinh doanh các lọai máy thêu điều
khiển vi tính – Computerized Embroidery Machine với nhiều mẫu mã khác nahu. Sản phẩm chúng tôi dùng để
sản xuất trang mục thời trang cao cấp, sản phẩm trang trí nội thất và vải thêu các lọai, các lọai máy ký hiệu
Tajima‟s “Tried, Tested & Proven” models đạt năng suất cao đã làm hài lòng khách hàng trong suốt 60 năm qua.

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi của công ty chúng tôi - Tajima‟s Sales & Technical Service Centre in
Vietnam - là Anh Duong HCMC (HCMC) và AD Hanoi (Hanoi), mỗi văn phòng có trang bị nhiều lọai phụ tùng của
hãng cũng nhƣ có thể cung ứng các dịch vụ kỹ thuật kịp thời với khách hàng (bao gồm cả việc chuyển giao kỹ
thuật thêu) và các dịch vụ phần mềm cung ứng - Software Service Support cho tất cả khách hàng tại thị trƣờng
Việt Nam .

Products to be displayed:
(1). TFGN-920 (550X330)S with the NEW Twin Type Sequin Device
(2). TFSN-915 (550X330)S the NEW “Shanghai Assembled Machine”
(3). TMLHII-1202 (680X645/290)S with Beading and Taping Capability
(4). TCMX-61202 (680X600/275)S a Chenille Lockstitch Machine
(5). TFMX-IIC904 (450X360)S a Versatile machine for full range of Apparels
(6). TEJTII-C1501 (360X500)S a Compact machine with Diverse Capability on Apparels
(7). DG/ML By Pulse Embroidery Design Software Version 12, the simples t solution for creating basic or complex
   designs quickly and efficiently

Các loại thiết bị mới nhất với các ký hiệu máy
(1). TFGN-920 (550X330)S with the NEW Twin Type Sequin Device
(2). TFSN-915 (550X330)S the NEW “Shanghai Assembled Machine”
(3). TMLHII-1202 (680X645/290)S with Beading and Taping Capability
(4). TCMX-61202 (680X600/275)S a Chenille Lockstitch Machine
(5). TFMX-IIC904 (450X360)S a Versatile machine for full range of Apparels
(6). TEJTII-C1501 (360X500)S a Compact machine with Diverse Capability on Apparels
(7). DG/ML By Pulse Embroidery Design Software Version 12, the simplest solution for creating basic or complex
   designs quickly and efficiently
                            207
CONG TY TNHH TM TAM LIEN
Hall No. : 2       Booth No : 2D-16
Hochiminh Office :
Add   : 160 Nguyen Thai Binh
      District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel   : +84-8 8215171 / 8215172 / 8213167
Fax   : +84-8 8215218
Email  : triunion@hcm.fpt.vn

Hanoi office :
Add:      3/F Leprodexim Building, 25 Ly Thuong Kiet Street, Hanoi, Vietnam
Tel     : +84-4 8250446 / - 9343697
Fax    : +84-4 8243184
Email   : triunionhanoi@fpt.vn

Sole agent of the following principals:
Chúng tôi là đại lý của những công ty sau:


AESA AIR ENGINEERING PTE LTD.
Hall No. :  2       Booth No : 2D-16
Add   :  #02-09 German Centre
       25 International Business Park, Singapore
       609916
Tel    :  +65 6562 7800
Fax    :  +65 6562 7809
Products:
-  Air Conditioning Plants
-  Ventilation Plants
-  Waste Handling Equipment for Textile Industry

Sản phẩm chủ yếu:
- Hệ thống điều không cho nhà máy sợi, dệt
- Hệ thống thông gió
- Hệ thống hút bụi cho công nghiệp dệt

BECK TEXTILMASCHINENHANDEL GMBH
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  Auf Steingen 22
       D-72459 Albstadt-Lautlingen, Germany
Tel    :  +49 7431 13469-0
Fax    :  +49 7431 13469-25

Products:
-  Circular Knitting Machines

Sản phẩm chủ yếu:
- Máy dệt kim tròn

DREI-S-WERK GMBH + CO.
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  P.O. Box 13 40
       91124 Schwabach, Germany
Tel    :  +49-9122 1505 40 / 41
Fax    :  +49-9122 1505 49
Email   :  contact@drei-s-werk.com

Products:
-  Faller bars for gillbox
-  Pins for faller bars
                              208
-  Top combs and pin plates for circular combs on worsted combers

Sản phẩm chủ yếu:
- Bản kim cho máy chải / ghép thanh kim
- Kim dùng bản kim
- Lƣợc thẳng và thanh kim chải dùng cho máy chải tròn sợi len.

DUNLINE RUBBER PRODUCTS CO.
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  P.O. Box 543 Huron Industrial Park
       Huron Park, Ontario, N0M 1Y0, Canada
Tel   :  +1-519 228 6511
Fax   :  +1-519 228 6961
Email  :  beltinfo@dunline.com

Products:
-  Rubber belts

Sản phẩm chủ yếu:
- Nỉ / băng cao su máy cán/ phòng co.

GROZ-BECKERT KG
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  P.O Box 2 49
       72423 Albstadt, Germany
Tel   :  +49-7431 10-0
Fax   :  +49-7431 10-27 77
Email  :  contact@groz-beckert.com
Products:
-  Latch and springbeard needles

Sản phẩm chủ yếu:
- Kim máy dệt kim tròn và phẳng

LAMPERTI TEXTILE MACHINERY S.R.L.
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  21052 Busto Arsizio, Italy
       Viale Giuseppe Borri 91
Tel   :  +39-0331 670500
Fax   :  +39-0331 670493
Email  :  lamperti@lampertisrl.it

Products:
-  Raising and shearing machines

Sản phẩm chủ yếu:
- Các loại máy cào bông và máy xén

LAROCHE S.A.
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  B.P. No. 21
       69470 Cours -La Ville, France
Tel   :  +33-4 74898485
Fax   :  +33-4 74898656
Email  :  texma@laroche.fr

Products:
-  Hard waste recycling machinery

Sản phẩm chủ yếu:
                           209
-  Máy tái chế phế liệu thô dệt

LOEPFE BROTHERS LTD.
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  Kastellstrasse 10
       Postfach 582
       CH-8623 Wetzikon, Switzerland
Tel   :  +41-1 930 3232
Fax   :  +41-1 930 3100
Email  :  sales@loepfe.com

Products:
-  Electronic yarn clearers and quality control devices

Sản phẩm chủ yếu:
- Bộ cắt lọc điện tử máy ống và hệ thống kiểm soát chất lƣợng nhà máy ngành dệt.

OERLIKON CZECH S.R.O
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  549 41 Cerveny Kostelec
       Czech Republic
Tel   :  +420-491 469 524
Fax   :  +420-491 469 504
Email  :  i.baier@czech.saurer.cz

Products:
-  Open end spinning machines

Sản phẩm chủ yếu:
- Các loại máy kéo sợi OE bán tự động


OERLIKON SCHLAFHORST ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  Postfach 10 04 35
       D-41004 Mönchengladbach
Tel   :  +49-2161 282227
Fax   :  +49-2161 282204
Email  :  info@schlafhorst.de

Products:
-  Rotor spinning machine, cone winder

Sản phẩm chủ yếu:
- Máy kéo sợi OE và đánh ống nối vê tự động.OERLIKON SCHLAFHORST ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG (RING
SPINNING TECHONOLOGY)
Hall No. :  2 Booth No : 2D-16
Add   :  Postfach 1480
       D-73058 Ebersbach / Fils, Germany
Tel   :  +49-7163 14-0
Fax   :  +49-7163 14 892
Email  :  info@zinser.saurer.com

Products:
-  Roving frames and ring spinning machines

                              210
Sản phẩm chủ yếu:
- Máy kéo sợi thô và máy kéo sợi con
                    211
SANGIACOMO S.P.A.
Hall No. :   2 Booth No : 2D-16
Add   :   Via Bormioli 60 / 62
        25135, Brescia, Italy
Tel     :  +39-030 3694239
Fax     :  +39-030 3694210
Email    :  d.bravo@sangiacomo.com

Products:
-  Sangiacomo socks machines

Sản phẩm của chủ yếu:
- Máy dệt vớ / tất Sangiacomo

SUPERBA
Hall No. :   2 Booth No : 2D-16
Add   :   BP 2148, 147 Avenue Schuman
        68060 Mulhouse Cédex, France
Tel     :  +33-89 362727
Fax     :  +33-89 362717
Email    :  sales@superba.fr

Products:
-  Ball-packing, raising and steaming

Sản phẩm chủ yếu:
- Dúm sợi thảm, xén / cào lông thảm và định hình.

TRÜTZSCHLER GMBH + CO. KG
Hall No. :   2 Booth No : 2D-16
Add   :   P.O. Box 410164
        D-41241 Mönchengladbach, Germany
Tel     :  +49-21 66 607531
Fax     :  +49-21 66 607799
Email    :  info@truetzschler.de

Products:
-  Blowing room equipment
-  Card
-  Drawing frame
-  Comber
-  Metalic wire

Sản phẩm chủ yếu:
- Thiết bị gian cung bông
- Máy chải
- Máy ghép
- Máy chải kỹ
- Kim máy chải thô

YAMAUCHI (M) SDN. BHD
Hall No. :   2 Booth No : 2D-16
Add   :   PLO 138, Senai Industrial Area
        Phase III, 81400 Senai
        Johor Bahru, Malaysia
Tel     :  +60-7 5993335 / 5981822
Fax     :  +60-7 5993337
Email    :  ctsales@yamauchi.com.my

Products:
                           212
 - Rubber cots and aprons

Sản phẩm chủ yếu:
- Vòng da và suốt cao su

YANCHENG TEXTILE MANCHINERY CO., LTD.
Hall No. :   2 Booth No : 2D-16
Add   :   Nanyang Developing Zone
        No. 3 Xiwang Road Yancheng
        Jiangsu, P.R. China
Tel    :  +86-515 8335975
Fax    :  +86-515 8335561
Email   :  chinafeijun@texindex.com

Products:
-  Sizing machines & warping machines

Sản phẩm chủ yếu:
- Máy hồ - mắc
TARMAH MACHINERY
SDN BHD
Hall No.  :  1    Booth No : 1B-1
Add    :  No 34, Jalan Ronggeng Tiga, Taman
        Skudai Bahru, 81300 Johor Bahru,
        Johor Malaysia
Tel    :  +607-5575228 / 229
Fax    :  +607-5575230
Email   :  tarmahjb@streamyx.com

Vietnam Office : Cong Ty TNHH-TM-XNK Hong Lang
Add   : 1/12, Nguyen Van Mai, Phuong 4
       Quan Tan Binh, Ho Chi MInh Vietnam
Tel   : +84-8-8452838
Fax   : +84-8-8452881
Email  : honglang@tarmah.com.my

Tarmah Group is the leading worldwide supplier of high-quality sewing products for the apparel and non-apparel
Industry. With our local and overseas network branches, our team of sales and technical personnel is ready to
provide quality services and after-sales services for our valued clients as your one-stop centre to solve your
production problems and needs. We package a full range of sewing products, equipment, needles, spare parts and
accessories to enable the operation of industries in achieving higher productivity and cost reduction for your
operation.

Tập Đòan Tarmah Group là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các lọai sản phẩm phụ tùng
thiết bị ngành may đạt chất lƣợng cao dùng sản xuất hàng may mặc và không may trong ngành công nghiệp Với
các chi nhánh nội địa và thế giới của chúng tôi, với đội ngũ kinh doanh và chuyên viên kỹ thuật, công ty chúng tôi
sẵn sàng cung cấp các dịch vụ có chất lƣợng đến với khách hàng thân thiết nhằm phục vụ các yâu cầu và giải
quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất. Sản phẩm chúng tôi đa dạng từ trong bộ thiết bị máy may, phụ tùng
thiết bị, kim may, và phụ liệu khác trong ngành công nghiệp để cho phép thao tác công nghiệp đạt đƣợc năng
suất cao và giảm chi phí hơn cho quá rtrình sản xuất của khách hàng

Products to be displayed:
Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Takuma, Schmetz Needle, Newtech, CNKI, Beyong

                            213
Các lọai sản phẩm với các ký hiệu : Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Schmetz Needle,
Newtech, CNKI, Tajimoto, Beyong
                          214
TARMAH SEWING MACHINE (M) SDN BHD
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-1
Add    :  No 33 & 33-1, Jalan Mohd. Akil,
        83000 Batu Pahat , Johor,
        Malaysia
Tel    :  +607-4310923 / 4310932
Fax    :  +607-4310011 / 4317446
Email   :  sales@tarmah.com.my

Agent   :  Cong Ty TNHH-TM-XNK Hong Lang
Add    :  1/12, Nguyen Van Mai, Phuong 4,
        Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City
        Vietnam
Tel    :  +84-8-8452838
Fax    :  +84-8-8452881
Email   :  honglang@tarmah.com.my

Tarmah Group is the leading worldwide supplier of high-quality sewing products for the apparel and non-apparel
industry. With our local and overseas network branches, our team of sales and technical personnel is ready to
provide quality services and after-sales services for our valued clients as your one-stop centre to solve your
production problems and needs. We package a full range of sewing products, equipment, needles, spare parts and
accessories to enable the operation of industries in achieving higher productivity and cost reduction for your
operation.

Tập Đòan Tarmah Group là doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các lọai sản phẩm phụ tùng
thiết bị ngành may đạt chất lƣợng cao dùng sản xuất hàng may mặc và không may trong ngành công nghiệp Với
các chi nhánh nội địa và thế giới của chúng tôi, với đội ngũ kinh doanh và chuyên viên kỹ thuật, công ty chúng tôi
sẵn sàng cung cấp các dịch vụ có chất lƣợng đến với khách hàng thân thiết nhằm phục vụ các yâu cầu và giải
quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất. Sản phẩm chúng tôi đa dạng từ trong bộ thiết bị máy may, phụ tùng
thiết bị, kim may, và phụ liệu khác trong ngành công nghiệp để cho phép thao tác công nghiệp đạt đƣợc năng suất
cao và giảm chi phí hơn cho quá rtrình sản xuất của khách hàng

Products to be displayed:
Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Takuma, Schmetz Needle, Newtech, CNKI, Beyong

Các lọai sản phẩm với các ký hiệu : Typical, Shingling, Siruba, Tony, Yu Lun, BNE, Okurma, Schmetz Needle,
Newtech, CNKI, Tajimoto, Beyong
                            215
TENGFEI
INTERNATIONAL CO. LTD
Hall No.  :  1       Booth No : 1F-2
Add    :  No. 1606 Zhaogao Road Pudong
        New Dist Shanghai China
Tel    :  +86-21-648486755
Fax    :  +86-21-68487263
Email   :  dgtengfei998@e-tengfei.com

Dongguan Branch : Dongguan Tengfei Underwear Model-cup Factory
Add   : Zengbu Tangbian Industial Zone
      Chashan Dongguan China
Tel   : +86-769-86482698
Fax   : +86-769-86482698
Email  : iamchxh@e-tengfei.com

Tengfei International CO. Ltd has separately set braches in Shanghai, Dalian, Dongguan, Kunshan. We can
provide you of various styles of bra cups, such as: push-up cups, ventilated cups, ultrasonic cups, oil-bag cups,
air-bag cups, lamination and seamless underwears, Our products are certificated in Oeko-tex.

Công ty Tengfei International CO. Ltd là một chi nhánh độc lập có các văn phòng đặt tại Shanghai, Dalian,
Dongguan, Kunshan. Chúng tôi cung cấp các lọai kiểu dáng khác nhau của sản phẩm bra cups, gồm các lọai:
push-up cups, ventilated cups, ultrasonic cups, oil-bag cups, air-bag cups, lamination and seamless underwears,
Công ty chúng tôi đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng của tổ chức Oeko-tex.

Products to be displayed:
Seamless underwear, bra cups: oil-bag cups, air-bag cups, ultrasonic cups and ventilated cups.

Các lọai sản phẩm nhƣ: Seamless underwear, bra cups: oil-bag cups, air-bag cups, ultrasonic cups and ventilated
cups.
                            216
TERROT GMBH
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-1D
Add    :  Paul–Gruner–Strasse 72B
        09120 Chemnitz Germany
Tel    :  +49-(0)-371-5201-0
Fax    :  +49-(0)-371-5201-200
Email   :  info@terrot.de

The name Terrot stands for quality and top performance in the construction of electronically and mechanically
controlled circular knitting machines around the world. Maximum efficiency and an outstanding cost-to-
performance ratio, combined with truly universal application and operating convenience: These are the objectives
at the forefront of our machine design and development work.

Công ty TERROT chúng tôi có danh tiếng trên khắp thế giới về chất lƣợng tốt và chuyên về máy dệt kim tròn điều
khiển điện tử và cơ khí. Đạt hiệu quả tối đa và chi phí thấp, kết hợp giữa sự ứng dụng tòan cầu và vận hành dễ
dàng: Đây là mục tiêu đƣợc đặt ra trong việc thiết kế và nghiên cứu phát triển các lọai máy móc thiết bị của
chúng tôi.
TERROT STRICKMASCHINEN GmbH
Hall No.: 2   Booth No.: 2E-1
Add. : 70372 Stuttgart, Durrheimer Str 12, Germany
Tel. : 49-711-5531-0
Fax : 49-711-5531-111
Contact: Mr. Hudi / Sales Manager
Email : F.Hudi@terrot.de

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
Add.:   Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn

Business Activity :
TERROT, a leading German Manufacturer of Circular Knitting Machines with a full range of Single Jersey/ Double
Jersey / Jacquard machines in different gauges and diameters. Providing full spare parts service and dry kind of
technical service through experienced traveling technicians and special training on request.

TERROT, nhà chế tạo hàng đầu của Đức, chuyên về máy dệt kim tròn với đủ các kiểu máy một giƣờng kim, hai
giƣờng kim, Jacquard với nhiều cấp kim và đƣờng kính khác nhau. Công ty bảo đảm dịch vụ cung cấp toàn bộ phụ
tùng với đủ loại dịch vụ kỹ thuật do các chuyên gia lƣu động đầy kinh nghiệm đảm trách cũng nhƣ cung ứng dịch vụ
huấn luyện khi có yêu cầu.
                             217
TESSITURA MONTI S.P.A.
Hall No.  :  1       Booth No : 1B-1B
Add    :  Via Saltore 10-31052 Maserada
        Sul Piave (TV) Italy
Tel    :  +39-0422-7291
Fax    :  +39-0422-877199
Email   :  nadia.schincardi@monti.it

Top quality Italian fabrics.
Innovation & lightest quality level.
Man‟s and Woman‟s yarn and piece died shirting, Poplin, herringbone, plain and fancy cotton – stretch – Sea
island qualities.

Chuyên về kinh doanh các lọai vải cao cấp sản xuất từ Ý.
Cách tân và mức chất lƣợng cao.
Các lọai vải của chúng tôi gổm có: Vải thả sợi màu họăc nhuộm màu dùng sản xuất trang phục nam và nữ -
Men‟s and Woman‟s yarn and piece died shirting, Poplin, herringbone, plain and fancy cotton – stretch – Sea
island qualities.

Products to be displayed:
Top quality Italian fabrics.

Các lọai vải cao cấp sản xuất từ Ý.
                           218
TEXTILE PARTS & MACHINERY JOINT STOCK COMPANY
Hall No. : 6        Booth No: 6F-1
Head office in Hanoi:
Add    : P1 A10 Mai Dong, Hoang Mai, Ha Noi
       Vietnam
       P1 A10 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
       Việt Nam
Working office: 5th Floor, 245 Nguyen Tam Trinh,
        Hoang Mai, Hanoi, Vietnam
        Tầng 5, 245 Nguyễn Tam Trinh, Hoàng
        Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel     : +84-4-6333848
Fax    : +84-4-6333858
Email   : texpartshn@fpt.vn

Representative office in Hochiminh:
Add   : No. 62/1/2H Truong Cong Dinh, Ward
       14 , Tan Binh, Hochiminh, Vietnam
       Số 62/1/2H Trƣơng Công Định, P.14
       Quận Tân Bình, Hồ chí minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-8494771
Fax   : +84-8-2444221
Email  : texpartshcm@fpt.vn

Textile parts & machinery Joint Stock Company (Texparts JSC) is a trading company specializing in supplying
textile machinery and spare parts. We are able to supply various kinds of spare parts and machineries from
Spinning, Weaving, Dyeing and Finishing. With professional and experienced staffs, we have set up close and
reliable relations with many suppliers from Japan, Italy, Germany, India, Taiwan, China, ...At the moment, we have
become soles agents of Mario Crosta, Panter, Cubotex, Ugoline, Ferraro S.p.a, Brazzoli, Wenzhou Fang Yuan
Instruments Co.,Ltd, KIJI REED, Precision Rubber Industries Pvt.Ltd (PRECITEX), Sunita Impex, Lakshmi Ring
Travellers (CBE) Limited, Unitech, Simta...

Công ty Cổ phần máy và phụ tùng ngành dệt may (Texparts JSC) là công ty thƣơng mại chuyên cung cấp các
loại phụ tùng và máy móc trong ngành dệt may. Chúng tôi có khả năng cung cấp rất nhiều loại phụ tùng và máy
từ công đoạn Sợi, Dệt, Nhuộm và Hoàn tất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã
tạo đƣợc mối quan hệ với rất nhiều nhà cung cấp của Nhật, Italy, Đức, ấn độ, Đài Loan, Trung Quốc...Hiện nay,
chúng tôi đang là đại diện độc quyền tại thị trƣờng Việt Nam cho các nhà cung cấp sau: Mario Crosta, Panter,
Cubotex, Ugolini, Ferraro S.p.a, Brazzoli, Wenzhou Fang Yuan Instruments Co.,Ltd, Kiji Reed, Precision Rubber
Industries Pvt.Ltd (Precitex), Sunita Impex, Lakshmi Ring Travellers (CBE) Limited, Unitech, Simta...

Chúng tôi tham gia triển lãm Saigontex 2008 với các nhà cung cấp dƣới đây:

Giới thiệu về Sunita Impex
Sunita Impex is one of the leading Export House in India exporting their products to various countries for last 35
years. We are engaged in the supply of Textile Machineries and all types of Spare & Accessories for Spinning,
Weaving and Processing Machines.
Our Company is also engaged in the supply of Projects & Equipments for Pharmaceuticals, Fruit Processing,
Dairy, Plastic & Packaging, Paper Machinery, and Agricultural Equipments etc.

Sunita Impex là một trong những công ty xuất khẩu hàng đầu tại ấn độ tới nhiều nƣớc trên thế giới trong 35 năm
qua. Chúng tôi có khả năng cung cấp các loại máy móc và toàn bộ các loại phụ tùng, phụ kiện cho các máy từ
khâu Sợi, Dệt, Nhuộm và Hoàn tất.
Công ty chúng tôi cũng tham gia cung cấp thiết bị cho lĩnh vực y tế, chế biến hoa quả, sữa, nhựa, dây chuyền
sản xuất giấy và bao bì và các thiết bị Công nghiệp khác ...

Giới thiệu về Precision Rubber Industries Pvt.Ltd (Precitex)
'PRECISION RUBBER INDUSTRIES (manufacturers of PRECITEX Aprons & Cots) are the market leader in India
with 36 years experience. They have most modern plants with manufacturing capacity of 55 million
pieces/annum. The manufacturing process is ISO:9000 certified. They are also the largest exporter of Aprons &
                             219
Cots from India and they export to as many as 38 countries and they have won several Export Awards."

Precision Rubber Industries (nhà sản xuất Vòng da và Suốt su Precitex) là nhà sản xuất hàng đầu tại ấn độ với
36 năm kinh nghiệm. Với các nhà máy đầu tƣ các trang thiết bị hiện đại, công suất hàng năm của Precitex đạt
khoảng 55 triệu chiếc. Quy trình sản xuất đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn ISO:9000. Precitex cũng là nhà xuất
khẩu Vòng da và Suốt su lớn nhất tại thị trƣờng ấn độ, tới 38 nuớc trên thế giới, và nhờ thành tích này, Precitex
đã đạt đƣợc một số các giải thƣởng về xuất khẩu.

Giới thiệu về Ferraro S.p.a

FERRARO SPA, with 60 years experience, is the world leader manufacturer in tubular and open width
compactors for knitted fabric. Our machineries are well known for the high productivity, the high quality of the
materials and the superior performances. Our production is entirely done in Italy.

Ferraro S.p.a, với hơn 60 năm kinh nghiệm, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại Máy phòng co dùng
cho vải dệt kim dạng ống hoặc mở khổ. Các sản phẩm máy của chúng tôi nổi tiếng trên thế giới với các tính
năng nổi bật nhƣ năng suất cao, đƣợc chế tạo bằng các vật liệu chất lƣợng cao và hoạt động tốt. Toàn bộ quy
trình chế tạo máy đƣợc thực hiện tại Italy.

Giới thiệu về Wenzhou Fangyuan Instrument Co.,Ltd
FangYuan Instrument (FYI) is a professional research, designing, manufacturing company, with the purpose of
providing cost effective solutions for various industrial measuring applications, including: textile, dyeing, garment,
zipper, leather, mental, plastic industry. Testing instruments manufactured by us are well known throughout China
and some other countries abroad for providing superior value and performance and are backed by industry-leading
warranties.

FangYuan Instrument (FYI) là công ty chuyên nghiên c ứu, thiết kế và chế tạo các loại thiết bị thí nghiệm trong
các ứng dụng công nghiệp bao gồm: Dệt, nhuộm, may mặc, zipper, da, kim loại và nhựa. Các loại thiết bị thí
nghiệm do Công ty sản xuất luôn đạt chất lƣợng cao do vậy các sản phẩm này không chỉ nổi tiếng tại thị trƣờng
trong nƣớc và còn tại nhiều nƣớc trên thế giới .

Giới thiệu về Kiji Reed International Co.,Ltd
Setia Kiji Reed (SKR) is a joint venture of Japanese & Indonesian company. One of Japanese shareholder is Kiji
Reed Japan. Now, SKR Factories are in Indonesia & Thailand. As a group of Kiji Reed Japan, we are very glad to
establish and have long lasting mutual & closed relationship with weavers in the world as well as we always
develop to fulfill specific requirement reed of weavers & weaving loom development at superior and distinctive
quality. These are several of our main product lines: Profile Reed, Profile Dent, Flat Reed, Flat Heald.

Setia Kiji Reed (SKR) là Công ty liên doanh giữa các đối tác Nhật và Indonesia. Một trong những cổ đông Nhật là
Công ty lƣợc Kiji Nhật. Hiện nay, các nhà máy SKR đƣợc đặt tại Indonesia và Thái Lan. Với tƣ cách là một
trong những công ty thành viên của Lƣợc Kiji Nhật, chúng tôi rất hân hạnh đƣợc thiết lập mối quan hệ lâu dài với
các Công ty Dệt trên thế giới cũng nhƣ luôn tự phát triển để hoàn thiện các yêu cầu về lƣợc của các công ty Dệt
và xu hƣớng phát triển máy dệt với chất lƣợng cao. Chúng tôi có khả năng cung cấp các loại lƣợc cho Máy thổi
khí, nan lƣợc thổi khí, lƣợc cho Máy dệt kiếm, Máy dệt thoi và các loại dây go.
TEXWAY INC.
Hall No.  :  1       Booth No : 1A-1E
Add    :  6F, 50, Ti Hua St., Sec 1, Taipei, 10344,
        Taiwan
Tel    :  +886-2-25590422
Fax    :  +886-2-25594320
Email   :  texway@texway.com.tw


                              220
Fabrics Supplier

Chúng tôi là công ty chuyên về cung cấp các lọai vải

Products to be displayed:
Fashionable Woven & Knitted Fabrics for women‟s wear

Các lọai vải dệt thoi và dệt kim thời trang nhất hiện nay và các thiết kế in, thêu hoa
THANH HUNG CO.,LTD
Hall No: 1     Booth No: 1B-3
Add: 3A-4A Nguyen Thai Binh Town House, Ward 4, Tan Binh Dist, Hcmc, Vietnam.
New : 6-7 Xuan Dieu str, ward 4, Tan Binh Dist. Hcmc, Vietnam
Tel: 84-8-8423942-8453627-8116686
Fax: 84-8-8116687
Website : www.thanhhung.vn
Email: thanhhung.company@hcm.fpt.vn

The best effect of customer‟s investment and using sewing equipment is the first target that THANH HUNG COMPANY
is trying to reach. We always endeavor to supply the high technology equipment to customer with the most reasonable
prices and prompt delivery so as to meet the customer‟s demand in product ion and trading which help to get the best
solution best effect.

Hiệu quả đầu tƣ và sử dụng máy móc thiết bị của quý khách hàng là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của toàn thể công
ty chúng tôi CÔNG TY TNHH THÀNH HƢNG. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng đế tìm tòi và đem đến cho quý
khách hang những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất, với giá thành hợp lý nhất và với thời gian nhanh nhất để đáp ứng kịp
thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của qúy khách hàng nhằm giúp quý khách hàng có đƣợc giải pháp tốt nhất đạt hiệu
quả cao nhất.

Products to be displayed:
GEMSY-GEM8900W-7: High-speed lockstitch sewing machine.
GEMSY-GEM8900-S: Single sequin sewing machine.
GEMSY-GEM845S-M-7: Double-needle split needle bar lockstit sewing machine with auto trimmer.
GEMSY-GEM1900T-J: Computer-controlled, high-speed bar tacking sewing machine.
GEMSY-GEM1903T-K: Computer-controlled, high-speed button attaching sewing machine.
GEMSY-GEM781: High-class hand stitch sewing machine.
GEMSY- GEM2700-04-CQ: Vertical auto-sucking overlock machine.
GEMSY-GEM600-35ZD: Cylinder interlock sewing machine(with left cutting device)
GEMSY-GEM1500B-7: High-speed interlock machine with auto-trimmer.

GEMSY-GEM8900W-7: Máy 1 kim cắt chỉ tự động trụ kim không dầu,có lập trình. Motor servo Gemsy thế hệ mới.
GEMSY-GEM8900-S: Máy may trang trí đính cƣờm.
GEMSY-GEM845S-M-7: Máy 2 kim di động điện tử cắt chỉ tự động.
GEMSY-GEM1900T-J: Máy đính bọ điện tử (servo motor Panasonic).
GEMSY-GEM1903T-K: Máy nút bọ điện tử (servo motor Panasonic)
GEMSY-GEM781: Máy trang trí mũi may tay điện tử.
GEMSY- GEM2700-04-CQ: Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ cắt & hút chỉ tự động, có đèn may gắn sẵn trong máy.
GEMSY-GEM600-35ZD: Máy viền đầu nhỏ xén trái ( may lai ).
GEMSY-GEM1500B-7: Máy viền bằng 3 kim đánh cắt chỉ tự động.
                              221
222
THEMA SYSTEM SRL – RATTI Operations
Hall No. : 3         Booth No : 3I-9
Head Office: Via G.Puccini n. 2/4 - 46024
        Moglia (MN), Italy
Ratti Operations: Via Lido, n. 5 – 21016 Luino (VA),
        Italy
Tel    : +39-0332 538 411
Fax    : +39-0332 530 988
Email   : rattiluino@rattiluino.it

Specialized in Two-for-One twisters for synthetic and artificial continuous filament (with and without heaters),
“DFT” (silk-like) machines, fancy machines, sewing and embroidery threads, technical yarns, single and double
covering machines.
The company exports world-wide, being its quality well-known and appreciated by all textile operators.

Chuyên sản xuất lọai máy xe chập đôi dùng trong dây chuyền liên tục filament cho sợi tổng hợp và sợi nhân tạo
(có họăc không đốt nóng), máy lọai “DFT” (silk-like), máy dệt kiểu, các lọai chỉ may và chỉ thêu, các lọai sợi kỹ
thuật, các lọai máy bọc sợi đơn và đôi.
Sản phẩm của công ty chúng tôi xuất khẩu rộng rãi khắp thế giới, nổi tiếng về chất lƣợng và nhận đƣợc sự tin
cậy từ phía các nhà sản xuất trong ngành dệt.
THEO KREBS AG
Hall No  : 3     Booth No : 3H-2B
Add    : Bühlstr. 72 CH – 85 83 Sulgen
       Switzerland
Tel    : +41-71-686-6040
Fax    : +41-71-686-6043
Email   : info@krebs-ag.com

World wide leader in environmental friendly solutions for stain removal.
We provide both stain cleaning equipment as well as solvents for a complete spot removal process based on more
than 50 year of experience working with leading global textile enterprises

Chúng tôi là công ty hàng đầu trên thế giới với các giải pháp thân thiện môi trƣờng trong ngành lọai bỏ chất thải.
Với hơn 50 năm kinh nghiệm, công ty chúng tôi cung cấp cả những thiết bị tẩy sạch chất thải cũng nhƣ dung môi
trong quá trình xử lý chất thải cung cấp cho các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới

Products to be displayed:
The Krebs DUO – capable of handling all types of stains – both oil and water based with very high efficiency using
environmentally friendly solvent, water or hot liquid soap.

Chất The Krebs DUO – có khả năng sử dụng trên mọi chất bẩn, kể cả dầu và nƣớc thải, có hiệu quả cao thân
thiện với môi trƣờng, dễ hòa tan, dùng nƣớc hoặc xà phòng lỏng nóng.
                             223
TRADING CO., LTD.
Hall No : 2      Booth No : 2C-1
Timtex office in Hochiminh city
Add   : 319 C2 Ly Thuong Kiet Str.,
      Ward 15, Dist. 11, HCM City, Vietnam.
Tel   : 84-8-8647805
Fax   : 84-8-8638446.
Email  : timtexsgn@hcm.fpt.vn

Timtex office in Hanoi
Add   : No. 62 Lane 24, Kim Dong Street,
      Hoang Mai District, Hanoi
Tel   : 84-4-6643833
Fax   : 84-4-6643832
Email  : timtexhn@fpt.vn

Timtex Trading Company is one of the leading Trading firm in the field of Textile Machinery with head office in
Taiwan, Taipei. Timtex entered into Viet Nam market in 1992 and set up the Hochiminh city and Hanoi branch
offices in 1998 and 2002 respectively. We are the agent of some world-wide machinery and accessories makers
in spinning, weaving, dyeing and finishing such as:

1. Spinning
* Switzerland:
  1) SSM-Hacoba: Full range of winding machine for doubling, soft package Winding, cone to cone winding,
   air-covering, air-texturing machine.

 2) Xorella AG: Conditioning & Steam Setting .

 3) GRAF + CIE AG: Clothing Wire, Metalic-Flat and Flexible Card Clothings, Service Machinery for Metalic -
   Flat Card Clothing, Card room Accessories, Open-End Articles, Circular Combs..etc..

 5)  AMSLER TEX AG: specialising in the
   manufacture of fancy yarn and elastic yarn
   production equipment

 6)  JOSSI for Clean Cotton : Foreign Fiber Detector Machine

* Italy:
  1) Prosino s.r.l. : Borgosesia rings.

 2) Mesdan S.p.A: full range of Laboratory Equipment for spinning factory, knotter and splicer

* Germany:
    1) Accotex - Armstrong: Cots and Aprons.

    2) Ernst Holz: Flyers, Presser and Twist caps.
* Spain:
     1) Electro Jet: Overhead Cleaner, Transport System, Packing system…..

* Japan:
  1) Keisokki Kogyo Co., Ltd: Yarn, fibres testing machine

 2) Murata Machinery, Ltd: Winding machine, Doubling machine & Twisting machine.

  3) Murata Parts Sales, ltd (Muratec tmd) : All the genuine parts for Murata Winding machine, doubling machine
& Twisting machine.

* Taiwan:
                            224
 1) Airline Co., Ltd: Air-condition system; Waste collecting system, Chiller

 2) Fu Sheng Industrial Co., Ltd: Screw air compressor and Air Dryer.

 3)  Finetex : Blowroom System, and Chutefeed

* China :
  1) Best Machinery : Ring Spinning Machine
  2) YunLong Co.,Ltd : Drawframe machine
  3) Jiangsu Kaigong Machinery Co.,Ltd : Comber machines

2. Weaving
* Switzerland:
  1) Grob Horgen AG: Healds and Drop Wires.

* Italy:
  1) Mesdan S.p.A: full range of Laboratory Equipment for weaving factory, knotter and splicer.
  2) Spain : Overhead Cleaner

* Japan:
  1) Keisokki Kogyo Co., Ltd: Yarn, fibres testing machine

* Taiwan:
  1) Hon Yarn Engineering Co., Ltd: Air-condition system; Waste collecting system.
  2) Fu Sheng Industrial Co., Ltd: Screw air compressor and Air Dryer.* Italy:
  1) Mesdan S.p.A: full range of Laboratory Equipment for dyeing finishing factory
  2) Flainox : High temperature machine for rope dyeing, and Machine for the special finishing of cord fabrics.
  3) Lawer : Equipments for colour kitchen automationWe are not only supply the machine in individual or complete package for spinning, dyeing finishing processes but
also in coordination with machine makers handling from Survey, Design, Supply, Commissioning, technical
assistance and Know-how transfer for package spinning or dyeing finishing projects as well as single machine
supplied. We also supply spare parts for spinning, weaving and dyeing finishing machine and provide after sales
service. Technical assistance.

Please contact us at any times, we always give you high quality products , reasonable prices and good after
sales service.

Công ty Thƣơng Mại Timtex là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị ngành Sợi, Dệt
nhuộm; có trụ sở chính tại Đài ắc, Đài Loan.Timtex bắt đầu hoạt động tại thị trƣờng Việt Nam từ năm 1992 và
thiết lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 và tại Hà Nội năm 2002.Chúng tôi là đại lý của những
nhà sản xuất thiết bị và phụ tùng nổi tiếng toàn cầu trong ngành kéo sợi,dệt,nhuộm và hoàn tất nhƣ:


1.CHO NHÀ MÁY KÉO SỢI.
* Thụy Sĩ:
 1) SSM-Hacoba: Toàn bộ các thiết bị đánh ống cho tất cả các ứng dụng,máy đậu sợi,máy đánh côn xốp,máy
   đánh ống hoàn tất,máy chế tạo sợi bọc,sợi kiểu.
 2) Xorella AG: Máy hấp định hình và ổn định sợi.
 3) Bracker AG: Nồi và khuyên cho máy sợi con.
 4) Graf + Cie AG: Các Kim; Kim Mui, Kim Thùng Lớn, Kim Thùng Nhỏ cho máy Chải Thô, các máy móc và
   thiết bị phụ trợ cho máy gian máy Chải Thô, Kim rục chải OE, Kim Lƣợc Tròn máy Chải Kỹ.

                             225
 6) AMSLER TEX AG: Các thiết bị làm sợi co giãn và sợi fancy

7) Jossi : Máy dò tách xơ ngọai lai

* Italy:
 1) Prosino s.r.l.: Nồi sợi con Borgosesia.
 2) Mesdan S.p.A: Toàn bộ thiết bị thí nghiệm cần thiết cho phòng thí nghiệm của nhà máy sợi,máy nối sợi và
   máy nối vê.

* Đức:
 1) Accotex - Armstrong: Suốt cao su và vòng da trên máy kéo sợi.
 2) Ernst Holz: Gàng máy sợi thô,tay ép gàng và mũ gàng.

* Tây Ban Nha:
 1) Electro Jet : Máy Sợi Thô, Hệ thống hút bụi trên không, Hệ thống vận chuyển búp sợi và đóng gói.

* Nhật Bản:
 1) Keisokki Kogyo Co., Ltd: Máy thí nghiệm sợi và xơ.
 2) Murata Machinery, Ltd: Máy Đánh Ống, máy Đậu sợi và máy Xe sợi.
 3) Murata Parts Sales, ltd (Muratec tmd) : Tất cả các loại phụ tùng cho máy Đánh ống, máy Đậu và máy Xe sợi
của Murata.

* Đài Loan:
 1) Hon Yarn Engineering Co., Ltd: Hệ thống điều hòa không khí,hút go bụi trung tâm.
 2) Fu Sheng Industrial Co., Ltd: Máy nén khí và thiết bị sấy lọc khí.
3) Finetex : Hệ thống máy bông và cấp bông

* Trung Quốc :
  1) Best Machinery : Máy Sợi Con
  2) YunLong Co.,Ltd : Máy Ghép
  3) Jiangsu Kaigong Machinery Co.,Ltd : Máy chải kỹ

3.CHO NHÀ MÁY DỆT
* Thụy Sĩ:
 1) Grob Horgen AG :Dây go và thanh Lamen cho máy dệt.

* Italy:
 1) Mesdan S.p.A: Toàn bộ thiết bị thí nghiệm cần thiết cho nhà máy dệt,máy nối sợi và máy nối vê.

* * Nhật Bản:
 1) Keisokki Kogyo Co., Ltd: Máy thí nghiệm sợi và xơ.

* Đài Loan:
 1) Airlin Co.,Ltd: Hệ thống điều hòa không khí,gom hút bụi trung tâm và máy lạnh cho nhà máy dệt.

 2)  Fu Sheng Industrial Co., Ltd: Máy nén khí và thiết bị sấy lọc khí.

** Tây Ban Nha:

 1) Electro Jet: Hệ thống hút bụi trên không

4.CHO NHÀ MÁY NHUỘM HOÀN TẤT

* Italy :
 1) Mesdan S.p.A: Toàn bộ thiết bị thí nghiệm cần thiết cho phòng thí nghiệm của nhà máy nhuộm hoàn tất.
  2) Flainox : Máy nhuộm thừng nhiệt độ cao, và máy hoàn tất cho vải dệt bằng sợi thun có lòi.
  3) Lawer : Các thiết bị pha trộn màu tự động.


                            226
Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị mà còn kết hợp với các nhà sản xuất trong việc khảo sát,thiết kế,cung
cấp,lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho các dự án trọn gói từ khâu kéo sợi đến nhuộm hoàn tất cho tất cả các
thiết bị từ máy đơn lẻ đến dây chuyền đồng bộ.Chúng tôi cũng cugn cấp phụ tùng cho các nhà máy kéo sợi,nhà
máy dệt và nhuộm hoàn tất đồng thời cung cấp dịch vụ sau bán hàng,dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Xin Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi, phƣơng châm của chúng tôi là đem đến cho Quý khách những sản
phẩm có chất lƣợng cao nhất với giá cả hợp lý và chế độ hậu mãi tốt nhất.
TONELLO SRL
Hall No.: 2   Booth No.: 2E-1
Add. : Via Della Fisica, 1/3, Sarcedo (IV), Italy
Tel. : 39-0445-343 200
Fax : 39-0445-380 166
Contact : Mr. Francesco Zaccaria / Technical Sales Manager
Email : tonello@tonello.com

Vietnam Agent :
Universal (Hongkong) Technology Co., Ltd.
Add.:   Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn

TONELLO Company produces washing, stone-wash, dyeing machines, automatic and manual brushing and spraying
equipments and laser machines.
Thanks for the high quality of its products to an excellent sale and after sales service, Tonello has achieved a position
of leadership on the international market.

Chuyên sản xuất các máy giặt, giặt đá, nhuộm, chải tự động và bằng tay, thiết bị chải và phun thủ công và tự động,
thiết bị laser.
Nhờ vào chất lƣợng cao cấp của sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng tốt, Tonello đã giành đƣợc vị trí tiên phong trên thị
trƣờng quốc tế.
                              227
TOPGAIN TEXTILES LIMITED
Hall No.  :  Foyer    Booth No : F-1D
Add    :  Rm A, 20/F, Jing Ho Ind. Bldg,
        78 Wang Lung St, Tsuen Wan, N.T,
        Hong Kong
Tel    :  +852-2406 0280
Fax    :  +852-2408 2902
Email   :  sarahcheung@topgain.com.hk

Topgain Textiles is specialized in circular knitting, fabric dying & finishing as well as garment manufacturing.
These vertical integration systems enable our domestic and foreign customers to enjoy the efficie ncy fabric
production experience.

We strongly emphasize on product research & development, our R&D department is the pioneer of utilizing high
technology, innovative ideas in conjunction to our production

Công ty Topgain Textiles chuyên về sản xuất các lọai vải dệt kim tròn, và nhuộm mày và các lọai sản phẩm may
may mặc cũng nhƣ công ty chúng tôi có xƣởng may. Chúng tôi sản xuất kinh doanh khép kín đáp ứng đƣợc yêu
cầu của khách hàng trong và nƣớc qua các kinh nghiệm về sản xuất vải của công ty chúng tôi .

Chúng tôi nhấn mạnh trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phầtm , Bộ phận R&D department của chúng
tôi luôn áp dụng công nghệ hiện đại , cải tiến và phát triển ý tƣởng nhằm linh họat trong sản xuất .

Products to be displayed:
Knit fabrics: Single Knit, Double Knit, Jacquard, Feeder & Auto Stripe, Velour & Polar Fleece, Causal Wear (Knit).

Các lọai vải dệt kim nhƣ : Dệt kim đơn - Single Knit, Dệt kim đôi - Double Knit, dệt Jacquard, Feeder & Auto
Stripe, Velour & Polar Fleece, Causal Wear (Knit).
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
Hall No.  :  2      Booth No : 2F-4
Add    :  Century Toyota Bldg., 4-9-8, Meieki
        Nakamura-ku Nagoya, 450-8575 Japan
Tel    :  +81-52-584 5991 / 584 5974
Fax    :  +81-52-584 5240
Email   :  hiroshi_mukai@toyota-tsusho.com
        yoshinobu_hayashi@toyota-tsusho.com

Vietnam Office : Toyota Tsusho Corporation
         Hochiminh Liaison Office
Add   : The Saigon Riverside Office Center,
       6th Fl., 2A-4A Ton Duc Thang Street.,
       Hochiminh City, Vietnam
Tel   : +84-8-8231701
Fax   : +84-8-3231705
Email  : hong_phuong@gr.toyota-tsusho.com
       fujioka@gr.toyota-tsusho.com

We deal with textile machinery in various fields, and then we‟re creating Textile Value Chain which starting from
Materials, Spinning Machinery, Weaving Loom, Knitting Machinery, Dyeing and Finishing range up to Final Textile
Products. Our pleasure is to propose the most suitable Machinery and equipment to our customers.

Công ty chúng tôi chuyên về kinh doanh các lọai máy móc thiết bị ngành dệt, các lọai thiết bị ngành dệt của
chúng tôi bao gồm từ nguyên phụ liệu, máy dệt thoi, máy dệt kim, thiết bị nhuộm và hòan tất cho đến các sản
phẩm công đọan cuối của ngành dệt . Chúng tôi hân hạnh phục vụ khách hàng các lọai máy móc thiết bị thích
hợp trong ngành dệt.

                             228
TRISTAR INTERNATIONAL
Hall No.  :  4       Booth No : 4B-3
Add    :  Room 304,Unit 2,MeiHui BLDG,No.58
        Dongzhong Street, Dongcheng District,
        Beijing 100027, China
Tel    :  +86-10 5166 4060/ +86-575 8583 3240
Fax    :  +86-10 6554 3421
Email   :  gavin@tristartex1.com

Tristar International was established in 1999, dealing the textile fabrics exporting business. We make ourselves
as a dyeing factory in Tianjin, our main products such as knitting, uniform shifting and pants fabrics, denim and
linen fabrics, many kinds of fashion fabrics.
Welcome to our web: www.tristartex.com
http://tristartex.en.alibaba.com

Công ty Tristar International đƣợc thành lập từ năm 1999, chuyên về kinh doanh mua bán và xuất khầu các lọai
vải ngành dệt. Nhà máy nhuộm màu của chúng tôi đƣợc đặt tại Tianjin, Sản phẩm chính của công ty chúng tôi là
các lọai vải dệt kim, sản phẩm uniform shifting, vải may quần - pants fabrics, các lọai vải denim và linen và nhiều
lọai vải thời trang khác.
Hân hạnh viếng thăm trang web của chúng tôi: www.tristartex.com
http://tristartex.en.alibaba.com

Products to be displayed:
Cotton, T/C, Poplin Twill, Canvas, Pure Linen and Ramie, Viscose printed, Cotton Embroidery, Yarn Dyed
Fashion.

Các lọai vải nhƣ: Cotton, T/C, Poplin Twill, Canvas, Pure Linen và Ramie, Viscose in hoa, Cotton thêu, và vải
nhuộm sợi màu thời trang - Yarn Dyed Fashion.
                             229
TRIUMPH NEEDLE CORP.
Hall No.  :  3       Booth No : 3F-1
Add    :  49, Lane 11, Hua-Cheng Rd.,
        Hsin-Chuang City, 24253 Taipei,
        Taiwan
Tel    :  +886-2-22775877
Fax    :  +886-2-22775055
Email   :  tnc888@seed.net.tw

Cửa Hàng    : Đại Quang Minh
Địa Chỉ :   549 Hoàng Văn Thụ, Phƣờng 4
        Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí
        Minh, Việt Nam
Tel    :  +84-8-9485340
Fax    :  +84-8-8464339
Email   :  lousinpart@yahoo.com.vn

We are the only maker in Taiwan, cooperated with Germany company since 1998. All the machines and material
are from Germany. We have confidence to offer high quality and reasonable price needles. Your any contact will be
highly concerned and good served.
   1. The needles for garment, shoes, button, embroidery, underwares & jeans
   2. Special “CM” Ceramic needles, “PVD” Titanium needles, & “DLC” needles.
   3. Special design for all kind of needles.
   4. Consultant for any sewing problems.

Máy móc và nguyên phụ liệu đƣợc nhập khẩu từ Đức. Chúng tôi tự tin chào hàng đến với khách hàng các loại sản
phẩm kim may có chất lƣợng cao và giá cả hợp lý . Hân hạnh nhận đƣợc sự liên hệ từ khách hàng và chúng tôi sẽ
cung cấp các dịch vụ tốt nhất.
Sản phẩm kim may của chúng tôi đƣợc dùng sản xuất hàng may mặc, sản xuất giày dép, nút áo, chỉ thêu, trang
phục lót và sản phẩm jeans. Sản phẩm công ty chúng tôi bao gồm:
1. Các lọai kim đặc biệt ký hiệu: Special “CM” Ceramic needles, “PVD” Titanium needles, & “DLC” needles.
2. Các lọai kim đƣợc thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.
3. Dịch vụ tƣ vấn tất cả các vấn đề trong ngành may.

Products to be displayed:
Industrial Sewing Machine Needle / KIM

Các lọai kim may công nghiệp - Industrial Sewing Machine Needle / KIM
TRUETZSCHLER CARD CLOTHING
Hall No.  :  2      Booth No : 2C-10
Add    :  Rosenstrasse 7-9, D-75387 Neubulach
        Germany
Tel    :  49-7053-68-0
Fax    :  49-7053-7359
Email   :  cardclothing@truetzschler.de

Vietnam Office: Tri Union Machinery
Add   : Tam Lien Cong Ty, 1600 Nguyen Thai
       Binh District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel   : 84-8-8-8215171
Fax   : 84-8-8-8215218
Email  : triunion@hcm.fpt.vn

Metallic and flexible clothing for cards and nonwoven cards.

                             230
Kim chải và kim đàn tính cho máy chải thƣờng và máy chải vải không dệt


TRUETZSCHLER
GMBH + CO. KG
Hall No.  :  2      Booth No: 2C-10
Add    :  Duvenstrasse 82-92,
        D-41199 Moenchengladbach
        Germany
Tel    :  49-2166-607-0
Fax    :  49-2166-607-405
.Email   :  info@truetzschler.de

Vietnam Office: Tri Union Machinery
Add   : Tam Lien Cong Ty, 1600 Nguyen Thai
       Binh District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel   : 84-8-8-8215171
Fax   : 84-8-8-8215218
Email  : triunion@hcm.fpt.vn

Truetzschler is specialized in the manufacturing of spinning preparation machines, cards, draw frames and offers
now combing machines.

Công ty Truetzschler chuyên sản xuất máy kéo sợi trền phƣơng, máy ghép và máy chải kỹ.
TUPESA
Hall No.  :  2      Booth No : 2C-3
Add    :  Poligono Industrial – Calle C, Naves 9-
        17-17844- Cornella Del Terri – Girona –
        Spain
Tel    :  +34-972-59 42 71
Fax    :  +34-972-59 50 76
Website  :  www.tupesa.com

Agents   :  Eagle Pacific Ltd Vietnam
Add    :  23 Phung Khac Khoan, Dakao ward,
        Dist 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel    :  +84-8-8251384
Fax    :  +84-8-8237665
Email   :  sales1@eaglepax.com

TUPESA is world leader in garment finishing: garments wash – dye – tunnel dry and fashion machinery. Tupesa
Press makes garment processes such as ironing and pressing for pants / shirt / jacket. Tupesa provides highest
quality and output at lowest manufacturing cost.

TUPESA là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các máy móc phục vụ cho quá trình hoàn tất sản
phẩm may mặc nhƣ: giặt – nhuộm – sấy và các máy làm hàng thời trang. TUPESA Press chuyên ủi và ép các
loại quần, áo sơ mi, và áo jacket. Tupesa luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lƣợng cao,
công suất cao với chi phí sản xuất thấp nhất.
                             231
U.R. LABEL & PRINTING
CO., LTD.
Hall No. : 1     Booth No : 1A-14
Add   : Unit 2, 17/F,
       Well Fung Industrial Centre,
      58-76 Ta Chuen Ping Street,
       Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel    : +852-2420-8068
Fax    : +852-2420-8012
Email   : sales@urlabel.com.hk

Vietnam Office : U.R. Label & Printing Co., Ltd
Add   : 97 Nguyen Cuu Dam St, Tan Son
       Nhi Ward, Tan Phu Dist, Hcm City,
       Vietnam
Tel   : +84-2673279
Fax   : +84-2673279

U.R. label is a Hong Kong based labels printing company. Our main factory is located in the Guang Dong
Province of China.
Over last 30 years, employee over 800 people and a wide-rage of machinery in order to provide our customers with
the latest in design, style and technology.
Our products include labels, tags, stickers, silicon embossing, fabric embossing and much more.

Công ty TNHH U.R Label & Printing là một công ty in nhãn có trụ sở chính tại Hồng Kông. Nhà máy sản xuất tại
thành phố Dongguan, Tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Trên 30 năm qua, Công ty đã tuyễn dụng trên 800 nhân
viên và sử dụng các máy móc thiết bị đa dạng hóa nhằm cung cấp cho khách hang các thiết kế mẫu và kỹ thuật
hiện đại nhất.

Products to be displayed:
Hangtags, Adhesive labels, Pinted labels, Woven Labels, Heat Transfer Labels, Microinjection Badges, Silicon
Embossed badges, Leather Patches, Sonic Embossed Badges.

Nhãn treo, Nhãn dán, Nhãn in, Nhãn dệt, Nhãn nhiệt chuyễn dời, Huy hiệu trƣơng, Huy hiệu Silicon Embossed, Tấm
da, Huy hiệu Sonic Embossed
UNION TEXTILES OF CHINA (UDCTEX) LTD
Hall No.  : 3       Booth No: 3F-8
Add    : Rm 1615-17, 16F, Information Building,
       No. 1 Xinwen Road (Xinzhou Rd), CBD,
       Futian, Shenzhen, Guangdong Province,
       China
Tel    : +86-755-82947438
Fax    : +86-755-82947499
Email   : tanust@united-china.com

We manufacture & export chemical, synthetic, natural and blend fabrics, such as polyester, nylon cotton, T/C,
T/R, N/C, N/R, C/N, stretch fabric etc. having the processing capability for all sorts of natural and synthetic fabric,
from weaving, dyeing, printing to a full set of finishing technique.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các lọai hóa chất, thuốc nhuộm, các lọai vải sợi tự nhiên và vải
sợi pha bao gồm: polyester, nylon cotton, T/C, T/R, N/C, N/R, C/N, các lọai vải co giãn, … Công ty chúng tôi có
khả năng sản xuất gia công tất cả các loại vải dùng sợi thiên nhiên và sợi pha từ dệt, nhuộm, in hoa cho đến
hòan tất.


                              232
233
UNIVERSAL (HK) TECHNOLOGY CO., LTD
Hall No.: 2  Booth No.: 2E-1
Add. : Rm 1911, Nan Fung Centre, Tsuen Wan, Hong Kong, China
Tel. : 852-2416-7693
Fax : 852-2411-0890

Vietnam Agent :
Universal Vietnam Representative Office
Add.:  Suite 606, 6th Fl. Cienco 6 Building
     127 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, Hcmc, Vietnam
Tel.:  84-8-5512716 / 17
Fax: 84-8- 5512719
Contact: Mr. Vo Quang Trung / Country Sales Manager
E-mail: info-universal@universalhk.com.vn
Universal (HK) Technology Co. Ltd is a leading distributor of laboratory instruments and industrial equipment
including textile machinery for the mainland Vietnam, China and Hong Kong markets, working in exclusive partnership
with top-tier equipment makers from throughout Europe and the US. At this exhibition, we are proud to introduce the
following products :

- FAB-CON (USA) : high technology Compactor for knitted fabrics in both open-width and tubular fabric form.

- TONELLO (ITALY) : industrial washing and drying machines for denim, ready -made garment, laundry processing
equipment.

- BRAZZOLI (ITALY) : various kind of fabric dyeing machines.

- CUBOTEX (ITALY) : yarn dyeing machines.

- CO.FO.ME.GRA (ITALY) : laboratory equipment including SOLARBOX Light Fastness Testing Unit.

- TECHNORAMA (ITALY) : Laboratory Dispensing and Solution Makers.

- SAURER HAMEL (Switzerland) : high performance electronic shuttle embroidery machines.


- INDORAMA (India) : high quality wool yarn.

Universal (HK) Technology Co Ltd là nhà phân phối hàng đầu các thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị công nghiệp và
thiết bị dệt tại thị trƣờng Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông; là đại diện độc quyền cho các hãng danh tiếng ở châu
Âu và Mỹ. Tại triển lãm lần này, chúng tôi xin giới thiệu các thiết bị sau:

FAB-CON (Mỹ) : máy phòng co Compactor cho vải dệt kim cả 2 loại vải mở khổ và dạng ống.

TONELLO (Ý) : máy giặt và máy sấy công nghiệp cho vải Denim, hàng may mặc, các thiết bị xử lý may mặc trong
ngành may.

BRAZZOLIY (Ý) : các loại máy nhuộm vải.

CUBOTEX (Ý) : các loại máy nhuộm sợi.

CO.FO.ME.GRA (Ý) : các thiết bị thí nghiệm bao gồm Máy Đo Độ Bền Màu Ánh sáng Solarbox

TECHNORAMA (Ý) : Hệ thống pha trộn dung dịch nhuộm thí nghiệm.
                            234
USTER
Hall No: 2      Booth No: 2C-2
Add: 8610 Uster, Switzerland
Tel : +41 43 366 3636
Fax: +41 43 366 3637
Website: www.uster.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hanoi Rep. Office
Add: 4th Fl., 14Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-772 1678
Fax: 84-4-772 1676
Email: hanoi@corvetholding.com

Vietnam Office:
Corvet Holding AG - Hochiminh City Rep. Office
Add: Unit 204, 107 Ben Van Don Str., District 4, Hochiminh City,   Vietnam
Tel: 84-8-9432228
Fax: 84-8-9432230
Email: hochiminh@corvetholding.com

Uster is the world‟s leading supplier of total quality solutions from fiber to fabric. Uster standards and Precise
measument provide unparalleled advantages for producing best quality at minimum cost.


Uster là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp chất lƣợng toàn phần từ sợi tới vải. Các tiêu chuẩn và các
thiết bị đo lƣờng chính xác của Uster cung cấp các ƣu điểm tuyệt vời chƣa từng có để sản xuất ra sản phẩm chất
lƣợng tốt nhất với chi phí thấp nhất.
                              235
VIET TIEN TUNG SHING CORPORATION
Hall No  :  3     Booth No : 3A-1 & 3B-1 & 3C-1
Add    :   719 Tran Hung Dao, Dist 5,
         Hochiminh City, Vietnam
Tel    :   84-8-8380330
Fax    : 84-8-8380328
Email    : vts@tsg.com.vn

Established since 1991, Viet Tien Tung Shing Corporation is a Business Co-operation between Viet Tien Garment
Corporation (Vietnam) and Tung Shing Sewing Machine Co. Ltd., (Hong Kong) under the Investment License No.
294/GP issued by SCCI (now known as the Ministry of Planning and Investment, Vietnam) dated 26/12/1991.

The objective of Viet Tien Tung Shing Corporation (VTS) is to manufac ture, provides and installs sewing machines and
equipment; stock and supplies of spare parts and the provision of related technical consultancy and maintenance
services

The development of VTS in Vietnam:
During the 17 years of operation in Vietnam, VTS has established 6 branches, 4 service centers throughout the
southern, central and northern parts of Vietnam. With Service points at Ho Chi Minh, Nha Trang, Da Nang, Ha Noi, we
are able to provide almost immediate delivery of products Including technical consultancy and maintenance services to
our customer base.

In addition to the Sewing Machine business, we are also distributing Water Pump, GP Battery, Kai beauty care. Haier
air-conditioner Etc..

Together with the advancement of technology in production, modernization and automation of production lines in
garment factories, we are able to equip factories with "state-of-the-art" high technology products such as LECTRA
CAD/CAM systems, SMART MRT Computerized Hanger Systems, etc. in order to assist our custo mers to upgrade
their levels of efficiency and productivity also cutting down their material wastage.

Đƣợc thành lập từ năm 1991, Công Ty Việt Tiến Tung Shing là đơn vị hợp tác giữa Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến
(Việt Nam) và Công Ty Tung Shing Sewing Machine (Hồng Kông) theo giấy phép đầu tƣ số 294/GP do Ủy Ban Hợp
Tác và Đầu Tƣ (nay là ộ Kế Hoạch và Đầu Tƣ) cấp ngày 26/12/1991.

Mục tiêu của Công Ty Việt Tiến Tung Shing (VTS) là sản xuất, cung cấp và lắp đặt các thiết bị phục vụ cho ngành
công nghiệp may Việt Nam, luôn có sẵn linh kiện và phụ tùng thay thế để cung cấp kịp thời cho khách hàng, thực
hiện các dịch vụ tƣ vấn về kỹ thuật và bảo hành sản phẩm.

Các bước phát triển của Công Ty VTS:

Sau hơn 17 năm phát triển tại Việt Nam, Công Ty VTS đã thành lập đƣợc 6 chi nhánh cửa hàng, 4 trung tâm bảo
hành trải đều các vùng Nam, Trung, Bắc Việt Nam. Với các địa điểm phục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang,
Đà Nẵng, Hà Nội, chúng tôi có thể cung cấp kịp thời các thiết bị và phụ tùng, tƣ vấn kỹ thuật và bảo trì sản phẩm cho
khách hàng.

Ngoài việc mở rộng lĩnh vực thiết bị may công nghiệp, chúng tôi còn phân phối máy bơm nƣớc, pin sạc GP, dụng cụ
làm đ p và chăm sóc sắc đ p, máy điều hòa ...

Cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học và nhu cầu tự động hóa và hiện đại hóa các dây chuyền sản suất,
chúng tôi hiện nay có thể trang bị cho các xí nghiệp may các thiết bị và công nghệ hiện đại nhƣ hệ thống giác sơ đồ vi
tính LECTRA CAD/CAM Systems, hệ thống chuyền tải sản phẩm tự động SMART MRT Computerized Hanger
Systems v.v… để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu.
                             236
VIETNAM DOUBLEGULL INTERLINING CO., LTD
Hall No : 4 Booth No: 4A-3
Add    : 284 Nguyen Thi Dinh St, Binh Trung Tay,
      District 2, Hochiminh City, Vietnam
Tel   : 84-8-7433553 / 7437448
Fax   : 84-8-7433553
Email  : lilyho809@yahoo.com
Website  : www.doublegull.com


Vietnam Doublegull Interlining Co., Ltd was established in 2005, which is invested by 100% oversea capital.
We produce all kinds of interlining for shirt, garment, cap, waist belt and ladies wear with the capacity of 800,000
meters per month. Our technology is from Swiss & Germany, and management team is composed with foreign &
local excellent experienced people.

We will provide you our best & stable quality, continuous service, competitive price.

Join with us, you will find it is a comfortable experience on using interlining.

Công ty TNHH Keo Dựng Song Âu Việt Nam đƣợc thành lập năm 2005 với 100%, vốn đầu tƣ của nƣớc ngoài.

Công ty chúng tôi sản xuất tất cả các loại keo dựng dử dụng cho áo sơ mi, may mặc, nón, quần và trang phục nữ.
Với công suất 800,000 m/tháng , công nghệ của Thụy Sĩ và Đức, và đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm từ
nƣớc ngoài và trong nƣớc.

Chúng tôi sẽ cung cấp chất lƣợng tốt nhất và ổn định, nhiều dịch vụ hậu mãi, giá cả rất cạnh tranh.Hãy thử một lần
sử dụng sản phẩm keo dựng của chúng tôi, bạn sẽ thấy chất lƣợng sản phẩm của chúng tôi còn hơn thế nữa.
VIETNAM PAIHO LIMITED COMPANY
Hall No: 1 & Foyer      Booth No: 1B-4 & F-14A
Add: Lot 30-32-34 ,03 road, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan Dist, Hcmc, VietNam.
Tel: 84-8-7540103~8
Fax: 84-8-7540103
Email: paiho.vietnam@hcmc.netnam.vn

Paiho Group has accumulated the development and production experience for 25 years. For achieving our goal of
global service, we had also built factories and supplied the products in Taiwan, China and Vietnam. Vietnam Paiho had
taken the very first step to serve Vietnam market in 1999.With the modernization techniques more ,we will be
continually transferred into Vietnam to fulfill the demands of the material shoe & garment industry and others in. At
present, our customer are Nike, Adidas, Reebok, Ikea, Puma, Timberland, Decathlon, Columbia, , Lotto…. and our
products including: Touch Fastener-Trim-Draw cord
-Shoelace-Elastic-Reflective Material.-Heat transfer-Printing Webbing -Knit Tape……

Với hơn 25 năm kinh nghiệm và phát triển mục tiêu của tập đoàn chúng tôi là mở rộn toàn cầu. Chúng tôi cũng đã
xây dựng các nhà máy và cung ứng sản phẩm ở Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Công ty TNHH Vietnam Paiho
đã tiếp cận vào thị trƣờng Việt Nam vào năm 1999. Với kỹ thuật ngày càng hiện đại hoá, chúng tôi sẽ tiếp tục đƣa
vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phụ liệu ngành giày và may mặc: khách hàng hiện của chúng tôi là Nike, Adidas,
Reebok, Columbia, Timberland, Ikea, Puma, Decathlon,…sản phẩm chủ yếu của chúng tôi là: khoá nhám – dây đai –
dây luồn / dây giày

Products to be displayed:
Touch Fastener-Trim -Elastic-Draw cord-Shoelace-Reflective Material-Heat transfer-Printing Webbing-Knit Tape……                               237
VIGNONI
Hall No.  : 2       Booth No : 2H-10
Add    : Via Carlo Fenzi 14-25135,
       Brescia, Italy
Tel    : +39-030-3767500
Fax    : +39-030-3767456
Email   : commerciale.vignoni@vignoni.com
Website   : www.santoni.com

Agent   : Công ty TNHH Tiến Thế Huy
Add    : 338 Bắc Hải, Phƣờng 6, Quận Tân Bình,
       Thàng Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel    : +84-8-9701448
Fax    : +84-8-9701448
Email   : vietnam@chemtax.com
Website   : www.chemtax.com

Italian large diameter single and double jersey electronic circular knitting machines. For jersey, rib, fleece and
piquet fabric as well as open base for high elastic lycra content jersey.

Products description: Máy dệt tròn tự động đƣờng kính lớn của Ý với các sản phẩm: vải dệt, bo áo, vải nỉ, vải
piquet và thun len.
VINATEX O.J CORPORATION
CONG TY VINATEX O.J
Hall No : 3      Booth No: 3B-2 & 3C-2
Add   : 340C Hoang Van Thu, Tan Binh Dist,
     HCM City Vietnam
Tel   : 84-8-811-33-41
Fax   : 84-8-811-33-46
Email  : voj-hcm@vinatexojhcm.com

Founded in 1996, Vinatex Oriental Jade Corporation (VOJ), is a co-operation company between Vietnam Textile &
Garment Group and Oriental Jade HK.

Currently, we are JUKI Authorized Distributor, specialized in providing sewing machines, ironing & cutting equipment,
spare parts as well as service to customers all over Vietnam.

Công ty Vinatex Oriental Jade (VOJ) đƣợc thành lập kể từ 1996, là đơn vị hợp tác kinh doanh giữa Tập Đoàn Dệt
May Việt Nam và Công ty Oriental Jade HK.

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng JUKI chuyên cung cấp các loại thiết bị và phụ tùng may công nghiệp,
dịch vụ sữa chữa và tƣ vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Products to be displayed:
JUKI Sewing Machines

Thiết bị may công nghiệp JUKI
                             238
VU MINH COMPANY LTD,
Hall No.  :  1      Booth No : 1H-2
Add    :  Room 503, No. 101 Lang Ha Street,
        Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel    :  +84-4-562 6208
Fax    :  +84-4-562 6209
Email   :  vuminhvietnam@vnn.vn

Establishes in 1997, Vu Minh is supplying:
1. Kluber special lubricants, consultancy of optimum lubrication
2. Habasit power transmission belts, tangential belts, spindle tapes; printing blanket, joining service at site
3. Asteks rubber cots, apron for spinning
4. R+F ring, ring travellers
5. Optibelts V-belt, timing belts
6. Novibra spindles, top rollers
7. OE and AUTOCORO spare parts

Thành lập năm 1997, Công ty TNHH Vũ Minh chuyên cung cấp các sản phẩm:
1. Dầu, mỡ bôi trơn đặc biệt Kluber-CHL Đức, tƣ vấn bôi trơn hoàn hảo nhất
2. Dây đai (curoa) truyền động, dây đai tiếp tuyến, dây xăng, băng in vải (printing blanket) và các dịch vụ nối dán,
  sửa chữa tại hiện trƣờng. Sản phẩm của Habasit (Thuỵ Sỹ)
3. Vòng da cao su, vỏ suốt cao su cho máy kéo sợi ASTEKS (Turkey-Thổ Nhĩ Kỳ)
4. Khuyên, nồi cho máy kéo sợi, máy xe sợi Reiners +Furst (CHL Đức)
5. Dây đai (curoa) bản thang (V-belts), dây đai răng ngựa Optibelt – CHL Đức.
6. Cọc kéo sợi, lõi suốt cao su NOVIBRA-CH Séc
7. Phụ tùng máy ống AUTOCORO, phụ tùng máy OE-Samatex-CHL Đức

Products to be displayed:
Kluber Lubricants; Habasit belts, spindle tape; Asteks rubber cots, apron; Samatex spare parts

Dầu mỡ bôi trơn Kluber; dây đai, dây xăng Habasit; Vỏ suốt, vòng da cao su ASTEKS; phụ tùng Samatex.


WEIHAI PENG YUAN KNITTING MACHINERY
CO., LTD
Hall No.  :  3       Booth No : 3H-1H
Add    :  Beihai Tourist Resort, Huan Cui District,
        Weihai City, Shandong 264201 China
Tel    :  +86-631-5128021
Fax    :  +86-631-5128021
Email   :  info@whpyzz.com
Website  :  www.whpyzz.com

Weihai Peng Yuan Knitting Machinery Co., Ltd. (PYZZ) is a professional knitting machinery manufacturers, a
private company built on the restructuring of a state-owned enterprise. Peng Yuan Company has high-quality
managerial and technical talent possesses about 100 modern machinery manufacturing equipments. In 2006,
Peng Yuan Company has been approved as a high-tech enterprise in Shandong Province.

Công ty Weihai Peng Yuan Knitting Machinery Co., Ltd. (PYZZ) chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai máy dệt
kim. Chúng tôi là công ty tƣ nhân đƣợc tái cơ cấu trên mộ công ty nhà nƣớc. Công ty Peng Yuan Company có
đội ngũ quản lý và kỹ thuật lành nghề sở hữu xí nghiệp với trang bị bị lên đến 100 máy móc hiện đại. Trong năm
2006, Công ty Peng Yuan Company đã đƣợc xem nhƣ là một doanh nghiệp công nghệ cao tại tỉnh

Products to be displayed:
Knitting Machinery
Máy dệt kim                              239
240
WISHARK
ENTERPRISES LIMITED.
Hall No.  :  3     Booth No : 3G-4
Add    :  Room 806, No. 1589 Zhangyang Road,
        200135 China
Tel    :  +86-21-68553749
Fax    :  +86-21-68553747
Email   :  wishark021@hotmail.com

Cotton carding and combing
Wool spinning (worsted & woolen)
Cashmere dehairing and combing
Non-woven carding solution
Wasted fiber carding

Sản phẩm thiết bị của công ty chúng tôi bao gồm
Máy chải thô và chải kỹ dùng nguyên liệu cotton - Cotton carding and combing
Máy sợi con - Wool spinning (worsted & woolen)
Thiết bị - Cashmere dehairing and combing
Máy chải thô vải không dệt - Non-woven carding solution
Máy chải dùng cho xơ phế thải - Wasted fiber carding

Products to be displayed:
Metallic / Flexible Card Clothing, Tops, Roller, Blowing Room, Comber, Speed-Frame, Ring-frame, OE Machine

Công ty chúng tôi trƣng bày các lọai thiết bị nhƣ : Metallic / Flexible Card Clothing, Tops, Roller,  lowing Room
Comber, Speed-Frame, Ring-frame, OE


WUJIANG CHEMICAL FIBER WEAVING FACTORY
Hall No.  :  1      Booth No : 1F-11
Add    :  No. 93 TaiPing Rd, Nanma Community
        Shengze Town Wujiang City Jiang Su
        China
Tel    :  +86-512-63835188
Fax    :  +86-512-63835288
Email   :  henglifabric@vip.163.com

We make Various Kinds of polyester, nylon, N/C, P/C, N/P dyed, coated, bonded fabrics. Which can be used for
garment, bedding. Outdoor stuff and industrial usage.
We have 3500 Sets of air jet and water jet looms with 2800 employees. All products are sold to all over the world.

Công ty chúng tôi sản xuất kinh doanh tất cả các lọai vải bao gồm vải polyester, nylon, N/C, P/C, N/P từ nhuộm
màu, tráng phủ cho đến loại vải kết dính. Từ lọai sản phẩm sử dụng ngoài trời đến lọai sử dụng trong công
nghiệp.
Công ty chúng tôi có tất cả 3500 bộ máy dệt nƣớc và dệt khí với khỏang 2800 công nhân. Các sản phẩm của
chúng tôi đã có mặt trên các thị trƣờng trên thế giới.

Products to be displayed:
Poly taffeta, Pongee, Twill, Satin, Oxford, Micro-fiber, Suede, Nylon Taslon, Oxford, Faille, Minni-matte, N/C, N/P.

Các lạoi vải nhƣ Poly taffeta, Pongee, Twill, Satin, Oxford, Micro-fiber, Suede, Nylon Taslon, Oxford, Faille, Minni-
matte, N/C, N/P.
                             241
WUXI DONGBAO MACHINERY CO., LTD
Hall: 3   Booth No: 3F-2
Add: Qian Zhou Town, Wuxi, China
Tel: 86-510-83390858
Fax: 86-510-83380901
Email: wxdb@dongbao.com

Wuxi Dongbao Machinery Co Ltd is aTaiwan joint venture. The company has various kind of dyeing machine, the main
products are including DB210, DB211, DB212 High temperature High pressure dyeing machine, (The DB212 serious
High pressure High temperature dyeing machine has the independent intellectual property rights and it wins the Hi-
tech production of Jiangsu Province.) DB series High temperature High pressure, Normal temperature Normal pressure
overflow jet dyeing machine, DB serious rapid dryer for packages, hank s and fiber, DBKS series High temperature
High pressure, Normal temperature Normal pressure jet hank dyeing machine, DB serious Automatic hydro extractor,
High temperature and Normal temperature sample dyeing machine, etc. The products are the ideal choice for both
foreign and domestic dyeing plants.

Công ty Wuxi Dongbao Machinery Co Ltd Là một công ty liên doanh tại Đài Loan. Công ty chúng tôi sản xuất kinh
doanh các lọai máy nhuộm đa dạng . sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm các lọai máy nhuộm nhiệt độ cao – áp
suất cao có ký hiệu : DB210, DB211, DB212 High temperature High pressure dyeing machine, (Lọai máy ký hiệu The
DB212 là lọat máy nhuộm nhiệt độ cao – áp suất cao đã nhận đƣợc bằng sở hữu trí tuệ và chứng nhận về sản phẩm
công nghệ cao của tỉnh Jiangsu Province.) Sản phẩm chủ yếu : Các lọai máy nhuộm phun tia series DB : Nhiệt độ
cao – áp suất cao , nhiệt độ thông thƣờng – áp suất thông thƣờng , lọat máy DB sấy khô nhanh dùng trong đóng gói,
cuộn sợi len, xơ ; lọat máy DBKS series nhuộm len tia nƣớc nhiệt độ cao – áp suất cao, nhiệt độ thông thƣờng – áp
suất thông thƣờng ; lọat máy Hydro Extractor tự động ký hiệu - DB serious Automatic hydro extractor, máy nhuộm
mẫu nhiệt độ cao và nhiệt độ thông thƣờng , ... Các lọai sản phẩm thiết bị của chúng tôi là sự lực chọn lý tƣởng của
cả khách hàng nƣớc ngòai lẫn khách hàng nội địa.
                            242
WUXI HONGFEI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3G-5
Add    :  No.35-1 Xinmiao Road, Xuelang, Wuxi,
        Jiangsu Prv, 214125, China
Tel    :  +86-510-85121768 / 85189468
Fax    :  +86-510-85121738
Email   :  cn@oe-hf.com / OE@wxhf.cn

Hongfei was founded in 1993. It is the largest production unit for the rotary cup textile bearings in China. Our
products include, but not limited to:
-  Rotor cup textile bearings and their corresponding completes.
-  Type D resilient mountings, inserts, navels, and separators
-  Bearings for the high-speed Terylene spring machines. The maximum speed of our products has already
  exceeded 110,000 rpm.

Công ty Hongfei đƣợc thành lập từ năm 1993. Chúng tôi là một công ty sản xuất lớn nhất tại trung quốc với các
sản phẩm thiết bị ổ trục chóp quay sử dụng trong ngành dệt. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng bao gồm :
-  Thiết bị ổ trục chóp quay sử dụng trong ngành dệt - Rotor cup textile bearings và các thiết bị tƣơng ứng.
-  Các lọai thiết bị : Type D resilient mountings, inserts, navels, và phụ tùng
-  Thiết bị ổ trục tốc độ cao - Bearings for the high-speed Terylene spring machines. Tốc độ tối đa của thiết bị
  chúng tôi lên đến 110,000 rpm.

Products to be displayed:
Textile bearings for Open-End machine and their corresponding component

Thíêt bị ổ trục sử dụng trong ngành dệt dùng cho khổ rộng và phụ tùng tƣơng ứng
WUXI LANXIANG
RUBBER CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3E-2
Add    :  No.2 1st East Furong Road, Xishan
        Area, Wuxi, Jiangsu, P.R. China,
        214192
Tel    :  +86-510 8375 2628
Fax    :  +86-510 8375 3958
Email   :  lanxiang9988@126.com
Website  :  www.lanxiang.net.cn

Our main products are rubber aprons, rubber cots, rubber plates, rubber dyeing, cylinder and cots coating.

Các lọai sản phẩm chính của công ty chúng tôi bao gồm băng tải cấp nguyên liệu bằng cao su, võng cao su, các
lọai đòn thanh ngang bằng cao su, in nhuộm tráng phủ cao su “rubber dyeing”, các lọai trục lăn và sản phẩm cots
coating.
                             243
WUXI NO. 2
RUBBER CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3D-1A
Add    :  No.99 1st East Furong Road,
        Xishan Area, Wuxi,
        Jiangsu 214192, P.R. China
Tel    :  +86-510 8378 0618
Fax    :  +86-510 8378 0628
Email   :  wuail@wxrb2.com
Website  :  www.wxrb2.com

Wuxi No.2 Rubber Co., Ltd. is the path breaker enterprise in the industrial domain of textile rubber devices, the
largest development and production camp of textile rubber devices in China, an enterprise of main high -tech
enterprise in National Torch Program. The main products of the company include textile rubber devices, rubber
rollers and flexible pipes for vehicles three major species; yarn spinning rubber roller, yarn rubber ring, entwist
board, textile tapes, yarn starching cylinder, dyeing cylinder, metallurgy cylinder, auto flexible pipes, motorcycle
flexible pipes, and miscellaneous rubber accessories and etc altogether more then ten series of products.
Hereunder textile rubber roller and cylinder, and rubber ring domestic market share hits to 45% and keeps nine of
ten for the export quantity for the same species.

Công ty Wuxi No.2 Rubber Co., Ltd. là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị cao su dùng trong ngành
công nghiệp dệt, chúng tôi đồng thời cũng là doanh nghiệp lớn nhất trong việc nghiên cứu phát triển và sản xuất
các thiết bị cao su dùng trong ngành dệt tại Trung Quốc, công ty chúng tôi áp dụng công nghệ cao trong sản xuất
theo chƣơng trình của quốc gia “National Torch Program”. Các lọai sản phẩm chính của công ty chúng tôi bao
gồm các lọai thiết bị cao su dùng trong ngành dệt, trục cao su, các lọai ống dẽo dùng cho ba lọai phƣơng tiện
vận chuyển chính.trục quay cao su máy sợi con; vòng khuyên sợi bằng cao su, panen vặn xoắn, rubăng máy dệt,
entwist board, textile tapes, thùng xylanh dùng trong hồ sợi, thùng xylanh dùng trong dệt, thùng xylanh dùng
trong luyện kim, các lọai ống dẽo tự động, các lọai ống dẽo dùng trong xe động cơ hai bánh và các lọai phụ tùng
hỗn hợp bằng cao su khác, … cùng với hơn mƣời dòng sản phẩm khác nhau. Các lọai sản phẩm của công ty
chúng tôi nhƣ trục cuộn cao su dùng trong ngành dệt, thùng xylanh và các vòng khuyên cao su đã chiếm một thị
phần 45% có khỏang 9 trên 10 sản lƣợng đã xuất khẩu với cùng lọai sản phẩm.WUXI QUANRUN MACHINERY FACTORY
Hall No.  :  3       Booth No : 3H-2C
Add    :  Xitang Industrial Park,
        Qian Zhou Town, Wuxi City,
        Jiangsu, China
Tel    :  +86-510-83391009
Fax    :  +86-510-83391389
Email   :  sales@quanrun.com

The company provides a variety of products, The main products including QR202A, QR241A, QR241B, QR241C
high temperature, high pressure dyeing machines, MF fast package drying machine, KS series high temperature
high pressure, SH Normal temperature normal pressure jet hank dyeing machines, GRY high temperature and
CRY normal temperature sample Dyeing apparatus, etc are deal choice for foreign and domestic dyeing and
finishing plants.

Công ty cung cấp các lọai sản phẩm khác nhau . Những sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm máy nhuộm
nhiệt độ cao, áp suất cao ký hiệu QR202A, QR241A, QR241B, QR241C, thiết bị sấy khô - MF fast package
drying machine,máy áp suất nhiệt độ cao - KS series high temperature high pressure, máy Nhuộm áp suất thông
thƣờng trong điều kiện nhiệt độ thông thƣờng - SH Normal temperature normal pressure jet hank dyeing
machines, máy nhuộm - GRY high temperature and CRY normal temperature sample Dyeing apparatus, ... là s ự
lựa chọn của khách hàng nƣớc ngòai cũng nhƣ khách hàng nội địa trong quá trình sản xuất nhuộm và hòan tất .

Products to be displayed:
QR241C-45 High Temperature High Pressure Dyeing Machine
                             244
Máy nhuộm áp suất cao trong điều kiện nhiềt độ cao ký hiệu “QR241C-45 High Temperature High Pressure
Dyeing Machine”
                         245
WUXI SANDA TEXTILE ACCESSORY FACTORY.
Hall No.  :  3      Booth No : 3D-1A
Add    :  1 West Zhengming Road, Luoshe Town,
        Wuxi, Jiangsu, China, 214187
Tel    :  +86-510 8331 1524
Fax    :  +86-510 8331 8930
Email   :  sales@sandafp.com
Website  :  www.sandafp.com

Wuxi Sanda Textile Accessory Factory was established in 1991, is the professional enterprise in manufacturing
air splicer. The factory is provided with strong technical power, perfect and complete equipments, rich experience
in production, and has advanced production line & inspection line of air splicer in China. Since 1991, under the
leadership of provincial textile industrial department, the factory had developed SKN93 Type air splicer. All
products meet the quality standard of no yarn knot. In 1997, Products made by Wuxi Sanda Tex tile Accessory
Factory were approved recommended products by Technical Equipment Section under China Textile Association
and China Textile Machinery Industry Association. The factory has successively developed
SKN94/95/96/97/98/2000 Air Splicer, and all these products are authorized as New-high No.00220973.X,
03278862.2, ZL2004 20078228.4. For a long time, Wuxi Sanda Textile Accessory Factory keeps making efforts
on cooperation with colleges and research institute; especially it established Sanda Research i nstitute with
technical support from South Yangtze University (Former Wuxi Light Industry University), which brings the factory
new energy in further development.

Công ty Wuxi Sanda Textile Accessory Factory đã đƣợc thành lập vào năm 1991, là một doanh nghiệp chuyên
về sản xuất các thiết bị nối bện dùng khí. Xí nghiệp của chúng tôi cung cấp các lọai thiết bị đầy tính năng năng kỹ
thuật hiện đại, tốt và hòan hảo ; với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, các dây chuyền sản xuất dây chuyền kiểm
tra sản phẩm thiết bị nối bện dùng khí của chúng tôi áp dụng kỹ thuật tiên tiến hiện đặt tại Trung Quốc. Kể từ
năm 1991, dƣới sự hƣớng dẫn của các nhà lãnh đạo trong ngành dệt địa phƣơng, công ty chúng tôi đã nghiên
cứu và phát triển lọai sản phẩm thiết bị nối bện dùng khí ký hiệu “SKN93 Type air splicer”. Tất cả các lọai sản
phẩm thiết bị của chúng tôi đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lƣợng sản xuất ra các lọai sợi không lỗi . Vào năm
1997, các lọai sản phẩm thiết bị mang nhãn hiệu của công ty Wuxi Sanda Textile Accessory Factory đã đƣợc
công nhận sản phẩm bởi Bộ phận “Technical Equipment Section” thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc thiết
bị ngành công nghiệp dệt tại Trung Quốc “China Textile Association and China Textile Machinery Industry
Association”. Nhà máy chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển thành công lọai thiết bị nối bện dùng khí mang các
ký hiệu “SKN94/95/96/97/98/2000 Air Splicer”, và tất cả các lọai thiết bị này đã đƣợc cấp giấy chứng nhận sản
phẩm mới mang các mã số “New-high No.00220973.X, 03278862.2, ZL2004 20078228.4”. Trong một thời gian dài,
công ty Wuxi Sanda Textile Accessory Factory đã nỗ lực liên kết và hợp tác với các trƣờng cao đẳng và viện
nghiên cứu, đặc biệt là với viện nghiên cứu mang tên “Sanda Research institute” và trƣờng Đại Học South
Yangtze University (Former Wuxi Light Industry University) để hỗ trợ các công tác kỹ thuật cũng nhƣ đồng thời
mang lại sức sống mới cho công ty chúng tôi trong việc phát triển hơn nữa trong tƣơng lai.
                             246
XIAMEN YITAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
Hall No : 4 Booth No: 4C-3
Add : 11A Haiguang Building, Shuixian Road, Xiamen, China.
Tel : (86) 592-2102277
Fax : (86)592-2103377
Email   : Service@yeetex.com
Http   : www.yeetex.com

Introduction Corporation

Yitai Weaving Machine (Jinjiang) Com., Ltd is a branch of Fujian Yitai Group.

Yitai Weaving Machine (Jinjiang) Com., Ltd is located in the famous industrial city which is named Jinjiang with over
200 employees and more than 50 senior engineers and a modern workshop over 10000 sq/ ft in size. We spe cialize in
manufacturing and developing various of weaving machines, such as: high speed needle looms, velvet needle looms,
computerized jacquard looms, high speed zipper machines, zipper centre line machines, label making machines,
crochet knitting machines, warping machines, finishing & starching machines, circular knitting machines, festooning
machines, high speed braiding machines, computerized lace machines and spare parts.

As one of the leading weaving machine manufacturers in the world, we incorporate up to date technology, high-level
equipment and standard management to innovate our products since foundation. As a result, our products are warmly
welcomed by our customers


Moreover, we passed the quality control system ISO: 2000 in 2003; we were awarded CE certification in 2005, as well.

With the constant exploration and breakthrough of the weaving machinery field, we take aim at the world‟s highest level
in this field. At the same time, we would like to promote the development of the textile indust ry by excogitating the
best machines. We hope to work closely with you to create a new opening to the textile industry.

According to the strategy of “ Internationaliztion and brand”, Yitai group has established a specialized branch in 2000
which is named Yitai Industrial (Xiamen) Com., Ltd. This branch is responsible for the import and export business,
wich provides a full range of technical support and spare parts supply in order to provide quick service and to meet all
the needs of customers around the world.
First class quality and utmost customer service are the goals we pursue. We sincerely welcome the old and new
customers to vissit our factory or contact us with any questions or inquiries.

CÔNG TY Yitai Weaving Machine (Jinjiang) Com., Ltd là công ty con thuộc Tập Đòan Fujian Yitai Group.

Công ty Yitai Weaving Machine (Jinjiang) Com., Ltd đƣợc xây dựng tại một thành phố công nghiệp nổi tiếng tên
Thành Phố Jinjiang với số lƣợng trên 200 công nhân và hơn 50 kỹ sƣ lành nghề và nhà xƣởng khỏang trên 10.000
sq/ ft . Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất và nghiên cứu phát triển kinh doanh các lọai máy dệt đa dạng , bao
gồm : máy dệt kim tốc độ cao, máy dệt kim dệt nhung máy dệt jacquard điều khiển vi tính, máy dệt dây khóa kéo tốc
độ cao, máy dệt khóa kéo - zipper centren line machines, lmáy dệt nhãn các lọai, máy dệt kim crochet , máy bao gói,
các lọai máy hòan tất và máy hồ bột , máy dệt kim tròn các lọai, máy festooning, máy bện dây tốc độ cao, máy dệt
ren trang trí điều khiển vi tính và các lọai phụ tùng thiết bị khác.

Công ty chúng tôi đƣợc xem nhƣ là một những doanh nghiệp sản xuất máy dệt hàng đầu trên thế giới , kể từ khi
thành lập, bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến trong sản xuất , sử dụng các thiết bị tối tân và quản trị
đạt tiêu chuẩn, công ty chúng tôi đã cải tiến phát triển sản phẩm. Với kết quả đạt đƣợc, sản phẩm của chúng tôi đã
nhận đƣợc sự tín nhiệm từ phía các khách hàng . Hơn thế nữa, công ty chúng tôi cũng đã nhận đƣợc chứng nhận
chất lƣợng sản phẩm từ hệ thống ISO: 2000 vào năm 2003; chúng tôi cũng đã nhận đƣợc chứng nhân “CE
certification” vào năm 2005.

Cùng với sự nghiên cứu phát triển và phấn đấu không ngừng trong lĩnh vực sản xuất thiết bị máy dệt, công ty chúng
tôi mong mỏi trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này. Trong thời điểm hiện nay, . chúng tôi
hy vọng có thể đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghiệp dệt bằng việc nghiên cứu ra những thiết bị máy móc tốt
nhất. Hân hạnh cùng hợp tác với khách hàng nhắm tạo ra những hƣớng phát triển mới cho ngành công nghiệp dệt
                              247
của chúng ta.

Với mục tiêu chiến lƣợc mới “ Quốc tế hóa và phát triển nhãn hiệu “ - “ Internationalization and brand”, Tập đòan Yitai
group đã thiết lập một chi nhánh mới vào năm 2000 với tên gọi Công ty Yitai Industrial (Xiamen) Com., Ltd. Chi nhánh
mới này chịu trách nhiệm họat động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu , bao gồm cung cấp hỗ trợ tòan bộ
các vấn đề về kỹ thuật, cung cấp phụ tùng thiết bị với mục đích đáp ứng nhanh chóng kịp thời từ các yêu cầu khách
nhau của khách hàng trên khắp tòan cầu .

Mục đích theo đuổi đầu tiên của công ty chúng tôi là chất lƣợng cao và đáp ứng tốt các dịch vụ cho khách hàng .
Chúng tôi chân thành chào đón những khách hàng truyền thống và khách hàng mới đến thăm công ty chúng ta họăc
liên lạc trực tiếp với chúng tôi bắng bất cứ hình thức yêu cầu hoặc câu hỏi nào .
                             248
XRITE ASIA PACIFIC LTD.
participating under Peja Vietnam (Holland)
Hall No  : 1     Booth No: 1C-3
Add    : 808-810, Kornhill Metro Office Plaza 1,
       Kornhill Road, Quarry Bay,
       Hong Kong.
Tel    : +852-2368 7738
Fax    : +852-2885 8610

Agents  : Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street,
      Unit 806 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh, City, Vietnam
Tel    : +84-8-8293503
Fax    : +84-8-8251021

      Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
     :
      District, Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-4-8244627
Fax   : +84-4-8244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

X-Rite, Right On Color

The Textile industry continues to evolve at an accelerated rate, exerting pressure on manufacturers to provide new
designs, new production methodologies, and new products to meet demand. Responding to this challenge
requires creative thinking and efficient solutions, such as color measurement technology -a practical, common-
sense approach to improving quality control, reducing waste, and increasing overall efficiency.

 X-Rite provides a wide variety of these solutions. Our diverse selection of solutions will suit your needs with
products from benchtops, non-contact, portables, software and visual products. Our featured products for the
Textile industry include:
-  CiControl software & Color i7 Spectrophotometer
-  FM 100 Hue Tester, Visual Assessments Testing
-  SP62Portable Spectrophotometer

X-Rite, which recently acquired GretagMacbeth, is the global leader in color measurement and color management,
offering hardware, software and services for measuring, formulating and matching color. The Company serves a
range of industries, including printing, packaging, photography, graphic design, video, automotive, paints, plastics,
textiles, dental and medical. X-Rite serves customers worldwide from its offices in Europe, Asia and the A mericas.

Ngành công nghiệp dệt may tiếp tục mở rộng với quy mô lớn tạo sức cho các nhà chế tạo trong việc cung cấp
những sản phẩm, thiết kế và phƣơng thức sản xuất mới nhằm đáp úng nhu cầu của khách hàng đáp lại thách
thức đó nhà chế tạo máy cần phải có sáng kiến và giải pháp cũng nhƣ công nghệ đo màu tiên tiến nhất để nâng
cao qui trình kiểm tra chất lƣợng, giảm sự lãng phí và tăng hiệu quả công viêc việc. Nhƣ vậy, X-Rite cung cấp
những giải pháp cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm để bàn, đo không tiếp xúc và
những
phần mềm hình ảnh.

Những sản phẩm cho ngành công nghiệp dệt may gồm có :
- Phần mềm điều khiển Ci và Đầu đo quang phồ i7.
- Thiết bị kiểm tra Hue FM 100 v Visual.
- Thiết bị quang phổ cầm tay SP 62.

X-Rite, mới đây X-Rite đã dành lại thƣơng hiệu GretagMacbeth, Gretag Macbeth là công ty sản xuất và cung cấp
các sản phẩm phần cứng và phần mềm dùng để kiểm soát và quản lý chất lƣợng màu sắc phục vụ cho các
ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ngành in, đóng gói, thiết kế đồ hoạ, phim ảnh, tự động hoá, sơn, nhựa,
dệt may, nha và y khoa. X-Rite phụ vụ khách hang trân toàn thế giới từ Châu Âu, Á và Mỹ.
                             249
Phần mềm Ci Match là phầm mềm mới nhất hiện nay cùng với thiết bị quang phổ Color i7 và SP 62.


XUONG DAT CHEMICAL CO., LTD
Add: 4/7 Bau Cat 1 St, Ward 14, Tan Binh District, Hochiminh City, Vietnam
Tel: 84-8-8490744 / 8490745
Fax: 84-8-9490636
Email: xuongdatchemical@hcm.vnn.vn


Chúng tôi đã trải qua 15 năm chuyên kinh doanh hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dệt nhuộm hoàn tất, in bông vải,
Ston wash… Với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nƣớc hƣớng dẫn kỹ thuật, sẵn sang phục vụ khách hàng nhanh
chóng và hiệu quả.
Phƣơng châm của chúng tôi là:
“Chất lƣợng hàng đầu – giá cả hợp lý – hiệu quả vƣợt trội”
Công ty TNHH Xƣơng Đạt chúng tôi là đại lý phân phối tại Việt Nam của nhà sản xuất chất trơ hàng đầu Đài Loan
Công ty TAIWAN SURFACTANT CORP, Công ty CHAIN CHEMICAL CO LTD và Công ty I.N.T International Inc (S.M.S
Group)
YANCHENG HONGHUA TEXTILE MACHINERY
CO., LTD.
Hall No.  :  2       Booth No : 2D-6A
Add    :  Dongnan Industry Park, Yandong,
        Tinghu Dist, Yancheng, Jiangsu 224332
        China
Tel    :
Fax    :  +86-515 82681868
Email   :  honghuajs@163.com

Yancheng Honghua Textile Machinery Co., Ltd, branches to Dahong Group who leads textile industry field in
machinery, Cotton and flax spinning & weaving, synthetic fiber and thermoelectricity in China, is indicate in textile
machineries under brand name DAYUN. The product rang covers sizing machine, indigo dyeing machine, rapier
loom, comber, drawing frame.

Công ty Yancheng Honghua Textile Machinery Co., Ltd, là một chi nhánh của Tập Đòan Dahong Group là một
doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp dệt tại Trung Quốc trong lĩnh vực kinh doanh máy móc ngành dệt,
máy kéo sợi cotton và sợi lanh, máy dệt, xơ tổng hợp synthetic fiber nhiệt điện. Đây là các lọai thiết bị máy móc
dƣới thƣơng hiệu DAYUN. Các lọai sản phẩm thiết bị của chúng tôi đa dạng từ máy hồ văng - sizing machine,
máy nhuộm màu - indigo dyeing machine, máy dệt kiếm, máy chải và máy ghép.
                             250
YANCHENG TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3D-1
Add    :  No.3 Xiwang Road, Tinghu
        Development Area, Yancheng, Jiangsu,
        P.R. China, 224051
Tel    :  +86-515 8822 0991
Fax    :  +86-515 8833 5561
Email   :  chinafeijun@texindex.com
Website  :  www.ycfangji.com

We mainly produce GA330 series of sizing machines, ASGV321 filament sizing machine, ASGV421 filament
warp-rebeaming machine, ASLGA382 Warp Sizing & Dyeing Combining Machine, G203 vertical weft pirn winder
and G206 computer weft pirn winder, etc. GA330 series of sizing machine has been awarded National New
Products Expo Golden Prize. Our products have been sold to about 28 provinces, municipals and autonomous
regions and exported to more than 20 countries and areas such as in South-east Asia.

Chúng tôi sản xuất chính các lọai sản phẩm máy hồ sợi các lọai series GA330, máy hồ sợi filament ký hiệu
ASGV321, máy cuộn sợi dọc filament ký hiệu ASGV421, máy hồ và nhuộm sợi dọc ký hiệu ASLGA382, máy
quấn sợi ngang lọai đứng ký hiệu G203 và máy quấn sợi ngang điều khiển bằng vi tính ký hiệu G206, … Lọat
máy hồ sợ ký hiệu GA330 của chúng tôi đã nhận đƣợc giải thƣởng sản phẩm mới của quốc gia “National New
Products Expo Golden Prize”. Các sản phẩm của chúng tôi đã đƣợc bán tại 28 vùng, lãnh thổ và xuất khẩu đến
hơn 20 quốc gia và các vùng khác ở Đông – Tây Châu Á.
                           251
YKK Group
Hall No. : 1 Booth No. 1F-1
Factory
Add   : 104-106-108 Amata Road,
       Amata Industrial Park Bien Hoa City,
       Dong Nai Province, Vietnam.
Tel   :  +84-61-393 6073
Fax   :  +84-61-393 6075

HoChiMinh Office
Add  :  Unit 1103 ~ 1106, Fl., 11
       Saigon Riverside Office Center
       2A-4A Ton Duc Thang St., District 1,
       HCM City, Vietnam.
Tel  :   +84-8-823 3793
Fax  :   +84-8-823 3795
Email :  sales-dept@ykk.com.vn

Hanoi Office
 Add   :  Unit 902, 9th floor, Ocean Park Buildinig
       1A Giai Phong, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.
Tel   :   +84-4-5770710
Fax   :   +84-4-5770706
Email  :   ykkhn@ykk.com.vn

Phnom Penh Representative Office
Add  :   Phnom Penh Hotel, Office 22,
       No. 53, Preah Monivong Bld, SangKat, Srah Chok Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.
Tel    :  855-23-723 637
Fax     :  855-23-430 685
Email  : ykkvn.rep@online.com.kh

YKK Group is the world‟s leading manufacturer of Fastening, Textile & Plastic (T&P), Snap & utton (S& )
products. Almost 10 years operation in Vietnam, YKK Vietnam has been continuously developing and expending
our businesses. We have passed international standard certificates such as ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996,
this shows our effort in maintaining product quality that makes YKK becoming the brand name in global garment,
shoes,                        luggage                    industries.
Using our products is your best expression in caring your own product quality.

Please do not hesitate to contact us anytime!

Tập đoàn YKK tự hào là nhà sản xuất hàng đầu của các sản phẩm dệt may nhƣ dây khóa kéo (Fastener), Khuy,
nút bấm (S& ), băng gai và khóa nhựa (T&P). Với gần 10 năm có mặt tại thị trƣờng Việt Nam, công ty YKK
chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phát triển và mở rộng sản xuất. Các chứng chỉ OEKO-TEX, ISO 9001:2000 và
ISO 14001:1996 mà chúng tôi đạt đƣợc đã khẳng định chất lƣợng toàn cầu của sản phẩm YKK. Sử dụng sản
phẩm của chúng tôi chính là cách tốt nhất để thể hiện chất lƣợng sản phẩm của quý khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Products to be displayed:
- Fastener: Special zippers, Metal, Coil, Vislon zippers.
- Snap & Button: All kinds of snap, button & rivet for clothes, pockets, shoes.
- Textile & Plastic: Cosmolon & P-Part for garment, shoes, pockets

- Dây khóa kéo: Dây kéo đặc biệt cùng các loại Metal, Coil, Vislon
- Khuy & Nút bấm : Các loại khuy và nút bấm dùng cho các sản phẩm quần áo, túi xách, giầy dép
- ăng gai & Khóa nhựa : Các chủng loại băng gai và khóa nhựa dùng cho các sản phẩm may mặc, túi xách,
giày
                             252
YUEQING MEIYU APPAREL MACHINERY CO., LTD
Hall No.  :  4      Booth No : 4D-3
Add    :  Qingyu Industrial District,
        Shi fang Town
        Yueqing, Zhejiang P.R. China
Tel    :  +86-577-62382378
Fax    :  +86-577-62382379
Email   :  weitejie@gmail.com

Yueqing Meiyu Apparel Machinery Co., Ltd specializes in developing and manufacturing innovative industrial
garment equipment and accessories. Its main products include the WEITEJIE and MEIYU Brand industrial steam
iron, teflon shoes, hoses, printing machines. Our Products are certified by Electromagnetism Compatible Certify
Center of China

Công ty Yueqing Meiyu Apparel Machinery Co., Ltd chuyên về nghiên cứu và phát triển, cách tân, cải tiến các
lọai thiết bị dùng trong ngành may công nghiệp và các lọai phụ tùng khác. Sản phẩm chính của công ty chúng tôi
là các lọai thiết bị ủi hơi nƣớc ký hiệu WEITEJIE MEIYU Brand industrial steam iron, teflon shoes, hoses, và các
lọai máy in hoa. Công ty chúng tôi đã nhận đƣợc chứng nhận chất lƣợng của Trung Tâm “Electromagnetism
Compatible Certify Center” tại Trung Quốc

Products to be displayed:
Gravity Iron, All steam Iron, Printing Machine, Steam Press Machine.

Các lọai thiết bị ủi nhƣ: Gravity Iron, All steam Iron, Máy in hoa và máy dập dùng hơi nƣớc.
ZHANGJIAGANG DACHENG TEXTILE MACHINERY
CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3E-2A
Add    :  Luyuan Tanli Economic Development
        Area, Tangqiao Town, Zhangjiagang
        City, Jiangsu Province, P.R. China,
        215616
Tel    :  +86-512 5835 2786
Fax    :  +86-512 5847 7030
Email   :  dacheng@dachengfj.com
Website  :  www.dachengfj.com

Zhangjiagang Dacheng Textile Machinery Co., Ltd. is a specialized manufacturer and exporter of wool gill box,
wool roving frame, flax combing machine, flax drawing frame. We also supply the spare parts for NSC combing
machine, gill box and roving frame. Meanwhile, we are the largest dealer of used text ile machinery.

Zhangjiagang Dacheng Textile Machinery Co., Ltd. Chuyên s ản xuất và xuất khẩu các lạoi máy chải sợi len có
thanh kim, máy chải sợi len thô, máy chải sợi lanh, máy kéo sợi lanh. Chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp các
lọai phụ tùng thiết bị cho máy chải kỹ, máy chải thanh kim và máy chảy sợi thô. Chúng tôi cũng là một doanh
nghiệp lớn trong việc mua bán các lọai máy móc thiết bị đã qua sử dụng .
                             253
ZHANGJIAGANG WONYET TEXTITLE MACHINERY
CO., LTD.
Hall No.  :  3       Booth No : 3F-6
Add    :  Beibei Industrial Park, Xizhang Town,
        Zhangjiagang, Jiangsu, P.R.China
Tel    :  +86-512-58422583 / 6
Fax    :  +86-512-58922501
Email   :  angelowan82@yahoo.com.cn

We are one of the biggest trader for used textile machinery in China. We can supply all kind of spinning, weaving,
dye and finishing machine, including knitting machine in the world.

Chúng tôi là một trong số các công ty lớn nhất tại Trung quốc trong việc kinh doanh các lọai máy dệt đã qua sử
dụng. Chúng tôi có thể cung cấp các lọai máy từ máy sợi con, máy dệt, nhuộm và hòan tất và bao gồm cả lọai
máy dệt kim trên khắp thế giới

Products to be displayed:
All kind of used textile machines made in some famous maker in the world.

Bảng giới thiệu tất cả các lọai máy đã qua sử dụng đƣợc sản xuất từ các công ty nổi tiếng trên thế giới.
ZHEJIANG JINGYI TEXTILE MACHINERY CO., LTD
Hall No.  :  2       Booth No : 2D-2
Add    :  Huangcheng Road, Waipu Industrial
        Park, Aojiang Town, Pingyang County,
        Zhejiang Province, China
Tel    :  +86-577 6362 2888
Fax    :  +86-577 6363 3987
Email   :  jyjx@jyjx.com

Zhejiang Jingyi Textile Machinery Co., Ltd.

Our company is specialized in design and manufacturing different kinds needle loom, crocket machine and
warping machine.

Honest, Devoted, Innovation, Execution.

Email: jyjx@jyjx.com    Website: www.jyjx.com

Tel: +86-577 6362 2888

Add: Huangcheng Road, Waipu Industrial Park, Aojiang Town, Pingyang County, Zhejiang Province, China

Zhejiang Jingyi Textile Machinery Co., Ltd.

Công ty chúng tôi chuyên về thiết kế và sản xuất kinh doanh các lọai máy dệt kim, máy đan móc - crochet
machine và máy quấn bọc - warping machine.

Thân thiện - Trung thực - Tận tâm – Chuyên nghiệp .

Email: jyjx@jyjx.com    Website: www.jyjx.com

Tel: +86-577 6362 2888


                             254
Địa chỉ của chúng tôi : Huangcheng Road, Waipu Industrial Park, Aojiang Town, Pingyang County, Zhejiang
Province, China
                          255
ZHEJIANG WANLI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  3      Booth No : 3G-3
Add    :  Kaishan, Xiaoshan City, Hangzhou,
        Zhejiang Province, China
Tel    :  +86-571-82555888
Fax    :  +86-571-82519868
Email   :  wanly@xs.hz.zj.cn

High speed rapier loom, TFO twister, Covering machine, Winder, Assembly winder, Lace machine, ect.

Sản phẩm máy móc thiết bị của công ty chúng tôi bao gồm: Máy dệt kiếm tốc độ cao - High speed rapier loom,
Máy xe sợi - TFO twister, Máy bọc sợi - Covering machine, Máy guồng sợi - Winder, Bộ thiết bị guồng sợi -
Assembly winder, Máy dệt ren - Lace machine, ect.
ZHEJIANG YUEJIAN MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD.
Hall No.  :  1      Booth No : 1F-6
Add    :  Jiahui, Shaoxing, Zhejiang, China
Tel    :  +86-575-85579943
Fax    :  +86-575-85188323
Email   :  MCG215@163.com

Zhejiang Yuejian Machinery Manufacture Co., Ltd. Established in 1976, has 150 thousand square meter land, and
more than 600 workers. Our main products are rapier loom, towel rapier loom, electron control draw-texturing
machine, drilling & milling machine, lathe, and welding machine.

Công ty Zhejiang Yuejian Machinery Manufacture Co., Ltd. Đƣợc thành lập từ năm 1976, diện tích nhà xƣởng
của chúng tôi là 150.000 m 2 với hơn 600 công nhân. Sản phẩm chính của công ty chúng tôi là các lọai máy dệt
kiếm - rapier loom, máy dệt khăn - towel rapier loom, electron control draw-texturing machine, drilling & milling
machine, lathe, and welding machine.

Products to be displayed:
Rapier loom and draw-texturing machine

Các lọai máy dệt kiếm - Rapier loom and draw-texturing machine
                            256
ZHONGSHAN HUA JIE CHEMICAL CO., LTD
Hall No   : 6     Booth No : 6C-5
Add    : No 88, South of Xi Hai Industrial Zone,
        Tai Ping Village, Dong Sheng Town,
        Zhong Shan City, Guang Dong Province,
        China
Tel     : +86-0760-7614438
Fax    : +86-0760-8505043
Email    : jjw@huayizs.com

Zhong Shan Hua Jie Chemical Co., Ltd is a manufacture professionally developing, producing and selling products
such as Environmental-friendly liquid detergent, Dry cleaning detergent spray, PP oil, sewing machine lubricant,
spray adhesive, Rust Remover, cleaning paste……….all of which used in garment, textile, dyeing industry etc.

Công ty Zhong Shan Hua Jie Chemical Co., Ltd chuyên về sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát triển các lọai sản
phẩm nhƣ : Chất tẩy lỏng thân thiện môi trƣờng - Environmental-friendly liquid detergent, Chất tẩy khô phun
sƣơng - Dry cleaning detergent spray, Dầu PP oil, Chất bôi trơn máy may công nghiệp - sewing machine lubricant,
Chất keo phun sƣơng - spray adhesive, Chất tẩy rửa - Rust Remover, Bột tẩy rửa - cleaning paste……….các loại
sản phẩm này đƣợc sử dụng trong ngành may công nghiệp, ngành dệt, và nhuộm mà, …

Products to be displayed:
PP oil, Spot lifter, spray detergent, sewing machine oil, spray adhesive, rust remover, antirust lubricant

Dầu PP oil, Chất tẩy đốm bẩn - Spot lifter, chất tẩy phun sƣơng - spray detergent, dầu máy may công nghiệp -
sewing machine oil, Chất keo phun sƣơng - spray adhesive, Chất tẩy rửa - rust remover, dầu chống rỉ sét -
antirust lubricant
ZHONGSHAN KINGMU MACHINERY CO., LTD.
Hall No.  :  4      Booth No : 4A-9
Add    :  Haiwei Road, Xiaolan Town,
        Zhongshan City,
        Guangdong, 528415, China
Tel    :  +86-760-2138616
Fax    :  +86-760-2129679
Email   :  info@kin-mu.com

Our Company professionally products the components of sewing industry. With years of exploration and practice,
we have formed a set of unique techonology and established a reliable quality -guaranteeing system. The quality of
our products is always among the best of the industry.

Công ty chúng tôi chuyên về sản xuất kinh doanh các lọai thiết bị dùng trong ngành công nghiệp may mặc. Với
nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển, công ty chúng tôi thƣờng xuyên áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết
lập hệ thống quản trị đảm bảo chất lƣợng. Sản phẩm của công ty chúng tôi là một trong những sản phẩm có
chất lƣợng tốt nhất trong ngành công nghiệp.

Products to be displayed:
Hexangular wrenchs Screwdrivers Jet Gun      Tape-rolling Plates  Plasic rolled rulers  Brand-hanging Guns
other kinds

Các lọai sản phẩm nhƣ: Súng Hexangular wrenchs Screwdrivers Jet Gun, thiết bị Tape-rolling Plates, trục lăn
- Plasic rolled rulers, súng bắn nhãn - Brand-hanging Guns và các lọai khác
                              257
ZHONGSHAN TIANHONG MOTOR MANUFACTURE CO., LTD.
Hall No.  :  1       Booth No : 1F-4
Add    :  No. 6 Xingfa Rd, Jidongyi, Xiaolan
        Town, Zhongshan City, G.D., 528415,
        China
Tel    :  +86-760-2108883
Fax    :  +86-760-2106603
Email   :  sale@cn-tianhong.com

Zhongshan Tianhong Motor Manufacture Co., Ltd. is one of the greatest manufacturers of motor for industrial
sewing machine in China.

Established in 1991, we devote ourselves to motor-researching, making, selling and service, keep a steady and
rapid increase in the integrated abilities. The annual output has reached 1,000,000 pieces, covering 9 series with
50 types of products. About 60 percent of motors were sold abroad. Up to now, we have appointed dealer in more
than 60 countries and regions, which lead to Tianhong‟s good reputation both in domestic and foreign markets.

Now, we‟re developing our own enterprise operation, management system and development mode and perfecting
the system to meet the international standards. At the meanwhile, we regard innovation, improvement,
advancement and customer first as the core values and corporation culture, putting forwards to practice the ideal of
being a competitive world-class motor manufacturer and supplier.

Công ty Zhongshan Tianhong Motor Manufacture Co., Ltd. Là một doanh nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc trong việc
sản xuất kinh doanh các lọai môtơ dùng trong máy may công nghiệp.

Đƣợc thành lập từ năm 1991, Công ty chúng tôi chuyên nghiên cứu và phát triển , thiết kế, kinh doanh , thực hiện
dịch vụ, giữ vững và phát triển thị phần về khả năng sản xuất các lọai thiết bị môtơ. Với năng lực sản xuất hàng
năm đạt đƣợc 1,000,000 chiếc, bao gồm 9 series với khỏang 50 lọai sản phẩm khác nhau . Khỏang 60% sản
lƣợng thiết bị môtơ của chúng tôi xuất ra nƣớc ngòai. Hiện nay, công ty chúng tôi đã thực hiện việc kinh doanh
tại hơn 60 quốc gia – vùng trên thế giới, với thƣơng hiệu Tianhong‟s công ty chúng tôi đã có danh tiếng tốt tại thị
trƣờng trong và ngòai nƣớc .

Hiện nay chúng tôi đang trong tiến trình phát triển doanh nghiệp áp dụng các biện pháp điều hành, hệ thống quản
trị và hòan thiện theo đúng các tiêu chuẩn về quản trị quốc tế. Cũng trong thời điểm này, công ty chúng tôi đang
thực hiện các công tác cách tân, cải tiến, và đặt khách hàng lên vị trí ƣu tiên nhƣ là những giá trị cốt lõi cũng nhƣ
đánh giá cao văn hóa doanh nghiệp, nhằm trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới trong việc sản xuất và
cung cấp thiết bị môtơ.

Products to be displayed:
Clutch motor from 100 to 550W
Induction motor from 250 to 400W
Suction motor

Các lọai môtơ - Clutch motor from 100 to 550W
Động cơ cảm ứng - Induction motor from 250 to 400W
Mô tơ - Suction motor
                             258
ZIBO TAILIN SPANDEX TEXTILE CO., LTD.
Hall No.  :  4      Booth No : 4A-11
Add    :  No.18 Mishan Rd. Zhoucun Zibo
        Shandong China
Tel    :  +86-533-6808252 / 6804148
Fax    :  +86-533-6801876
Email   :  zb5876@yahoo.com.cn

ZIBO TAILIN SPANDEX TEXTILE CO., LTD is one of the leading manufacturer in China being in the field for over
10 years. We can produce all kinds of spandex covered yarn, rubber covered yarn、polyester Dty. They are
widely available for weaving fabric, knitting fabric, underwear, sweater, socks, lace, and gloves.

Công ty ZIBO TAILIN SPANDEX TEXTILE CO., LTD là doanh nghiệp hàng đầu tại Trung quốc với hơn 10 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ngành nghề có liên quan . Công ty chúng tôi có thể sản xuất các lọai sợi nhƣ :
sợi spandex covered yarn, Sỡi sao su rubber covered yarn, sợi polyester Dty. Các sản phẩm này phù hợp cho
việc sản xuất các lọai vải dệt thoi, vải dệt kim, underwear, sweater, vớ, ren và găng tay

Products to be displayed:
Spandex covered yarn, Rubber covered yarn, Air covering yarn, Special twisted yarn, Polyester Dty

Các lọai sợi nhƣ: Spandex covered yarn, Rubber covered yarn, Air covering yarn, Special twisted yarn, Polyester
Dty
                            259

								
To top