MONTAGE

Document Sample
MONTAGE Powered By Docstoc
					        MONTAGE
Informationsrum og narrativitet - 10. Marts 2003 - Danmarks Designskole
    Photomontagen
• I 1916-1918 introducerede 4
 fotografer begrebet fotomontage:
 John Heartfield, Raoul Hausmann,
 Hannah Höch og George Grosz
Hannah Höch: 20’erne
John Heartfield:
Adolph, the
Superman: Swallows
Gold and Spouts
Junk 1932
Nancy Burson:
Warhead I

(55% Reagan,
45% Brezhnev,
less than 1%
each of
Thatcher,
Mitterand, and
Deng), 1982
Cut & Paste
       UN STUDIO
• Ben van Berkel og Caroline Boss
• Diagrammet er ikke- repræsenterende,
 det repræsenterer ikke eksisterende
 objekter eller situationer, men er et
 instrument i skabelsen af nye.
• Er et eksternt objekt der kiler sig ind
 imellem subjekt og objekt - meget som
 den abstrakte maskine.
UN STUDIO: Möbius House
UN STUDIO: Möbius House
• Möbiusbåndet som diagram: kan ikke
 læses som repræsentation.
• Diagrammet relaterer sig til de to
 mennesker der bor i huset
• the diagram is used as an 'abstract
 machine', which can generate ways of
 working, instead a being used as a
 metaphor or reference.
UN STUDIO: Möbius House
UN STUDIO: Möbius House
UN STUDIO: Möbius House
UN STUDIO: Möbius House
UN STUDIO: Möbius House
Den inkluderende metode
         MANIMAL
FABELDYR
Den inkluderende metode
• Et integrerende designbegreb muliggjort
 af IT.Det handler om at indoptage
 ahierakisk både materielle og
 immaterielle aspekter af et givent
 projekt.
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
UN STUDIO: Erasmus Broen
QuickTime™ and a Sorenson Video 3 decompressor are needed to see this picture.
                                         BLINKENLIGHTS
The Highline
     The highline
• Visionære designforslag
• Tilmelding: 25. April
• Aflevering: 23. Maj (ikke
 poststemplet men modtaget i NY)
• En 1,5 mile lang hævet jernbane
 linie på Manhattans vestside.
• Restaurere og genbruge
      The highline
• Må includere landskabsorientering,
 beplantning, kunstrelaterede elementer
 og rekreation.
• Fokus på adgang og sikkerhed på en
 kreativ måde
• Foreslå anvendelsesmuligheder for
 området under højbanen.
     The highline
• Passerer igennem 2 bygninger og over
 13
• Krydser 25 gader og går langs 22
 blokke uden at interagere med
 motortrafik.
• Jernbane område - kødindustri
• Stålkonstruktion bygget i 1930-34
• Hudson Riverpark
• Ikke i brug siden 1980
       The highline
• Railbanking
• Potentielle fremtidige brug - også som en
 jernbane.
• Højbanen som katalysator for den urbane
 udvikling af området.
• Højbanen må tiltrække forretningslivet,
 borgere og besøgende ved at skabe et
 appelerende, sundt, sikkert miljø. Det skal
 sparke til finansielle aktiviteter og højne
 grundpriserne
     The highline
• Højbanen blev dengang bygget for at
 højne NY’s økonomi, ved at fodre med
 rå materiale og bortkøre færdige
 produkter.
• Hvordan kan højbanen som promenade
 spejle datidens ønske om vækst.
 Ønsker for The highline
• Maximum Open Space and Safe Public
 Access
• Respekt for området / kvarteret
• Maksimum lys, luft og udsyn.
 Ønsker for The highline
• Kunstrelaterede programsætninger for
 området over og under promenaden.
 – Udstilling
 – Performance
 – Lys


• Markedsrelaterede aktiviteter
Empire State Building
Daniel Liebeskind: NewWorld Trade Center
Daniel Liebeskind: NewWorld Trade Center
Daniel Liebeskind: NewWorld Trade Center

				
DOCUMENT INFO