Sửa chữa by bongdaviet

VIEWS: 101 PAGES: 2

									Sửa chữa - Lắp đặt
+ Thiết kế & Lắp đặt mạng Cài đặt HĐH Windows Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server/Client (01 server và 10 client) Cài đặt Mail Server nội bộ (MS Exchange, MailDaemon) và cấu hình cho máy 2 trạm (01 server và 10 client) Cài đặt mạng BOOT-ROM (mạng không ổ cứng) cho máy trạm dùng HĐH 3 Windows 98 SE (01 server và 10 client, mỗi máy tiếp theo 50.000 VNĐ) Cài đặt mạng BOOT-ROM (mạng không ổ cứng) cho máy trạm dùng HĐH 4 Windows 2K/XP (01 server và 10 client, mỗi máy tiếp theo 100.000 VNĐ) 1 5 Cài đặt mạng ngang hàng hoặc cài máy trạm vào mạng Server/Client 6 Cài đặt mạng dịch vụ Internet 7 Cài đặt mạng dịch vụ Games Local & Online (10-15 game) + Bảo trì hệ thống mạng 1 Bảo trì mạng ĐỊNH KỲ cho máy tính CLIENT 2 Bảo trì mạng TOÀN PHẦN cho máy tính CLIENT (áp dụng trên 3 máy) 3 Bảo trì mạng ĐỊNH KỲ cho máy tính SERVER 4 Bảo trì mạng TOÀN PHẦN cho máy tính SERVER + Bảo trì & Sửa chữa máy PC 1 Bảo trì - sửa chữa - khắc phục sự cố cho máy tính đơn ở NỘI THÀNH 2 Bảo trì - sửa chữa - khắc phục sự cố cho máy tính đơn ở NGOẠI THÀNH 3 Kiểm tra tổng quát 4 Sửa chữa màn hình 5 Sửa chữa máy in, máy scanner 6 Sửa chữa bộ nguồn máy tính tại 7 Sửa chữa UPS 8 Sửa chữa speaker 9 Sửa chữa MP3 Player, Pocket drive 10 Sửa chữa mainboard 11 Sửa chữa ổ CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 12 Nạp mực in 13 Cứu dữ liệu trên ổ đĩa cứng, pocket drive 14 Vệ sinh máy in + Cài đặt phần mềm 1 Windows tiếng Anh và các phần mềm thông dụng trên PC 2 Windows và các phần mềm thông dụng trên PC (ngôn ngữ khác) 3 Windows và các phần mềm thông dụng trên laptop (tiếng Anh) 4 Windows và các phần mềm thông dụng trên laptop (ngôn ngữ khác) 5 Cài 02 Windows và các phần mềm thông dụng trên 01 máy PC 01 máy/lần 01 75.000 VND máy/lần 01 75.000 VND máy/lần 01 100.000 VND máy/lần 50.000 VND 100.000 VND 01 01 máy/lần 01 100.000 VND máy/lần 75.000 VND 30.000 VND 75.000 VND 75.000 VND 30.000 VND 75.000 VND 75.000 VND 75.000 VND 160.000 VND 30.000 VND 30.000 VND 200.000 VND 50.000 VND 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 lần 01 máy/1 tháng 01 máy/1 70.000 VND tháng 01 máy/1 100.000 VND tháng 01 máy/1 200.000 VND tháng 50.000 VND 1.000.000 VND 01 lần 1.000.000 VND 01 lần 1.500.000 VND 01 lần 2.000.000 VND 01 lần 75.000 VND 75.000 VND 100.000 VND 01 máy 01 máy 01 máy

máy/lần 6 Cài 02 Windows và các phần mềm thông dụng trên 01 máy laptop 7 Nâng cấp máy PC (lắp ráp linh kiện & cài đặt driver) 8 Cài đặt và HDSD thiết bị ngoại vi Thực hiện dịch vụ tận nơi sử dụng máy vui lòng cộng thêm 25.000 VND + GHI CHÚ  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, giá linh kiện, thiết bị thay thế hoặc các dịch vụ liên quan khác.Quý khách có thể tham khảo bảng giá link kiện, mua với số lương sẽ được giảm giá.  NS không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng nếu không được thông báo trước bằng văn bản cụ thể và chi tiết  NS không chịu trách nhiệm hư hỏng phần cứng nào khi đang tiến hành cài đặt phần mềm hoặc đang kiểm tra tòan bộ hệ thống. 150.000 VND 01 máy/lần 01 75.000 VND máy/lần 01 50.000 VND máy/lần


								
To top