lista do wysyłki by stojeipatrze

VIEWS: 104 PAGES: 3

									           Faxinternetowy  http://www.faxinternetowy.pl/

Komisja Infrastruktura - wybrani   Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu
Zbigniew.Rynasiewicz@sejm.pl      Cieślik Leszek /PO/
Wieslaw.Szczepanski@sejm.pl           email
Andrzej.Adamczyk@sejm.pl
Beata.Mazurek@sejm.pl              FAX
Kazimierz.Smolinski@sejm.pl           Strona www
Janusz.Piechocinski@sejm.pl           Dyrektor Biura Poselskiego - Łucja Sznejder:
Bronislaw.Dutka@sejm.pl         Klepacz Witold /SLD/
Kazimierz.Hajda@sejm.pl             email
                         FAX
                         Strona www
                         Kontakt - Formularz
                    Litwiński Arkadiusz /PO/
                         email

                        FAX
                        Strona www
                    Młyńczak Aldona /PO/ - przewodniczący
                        email


                        FAX
                        Strona www
                    Racki Józef /PSL/
                        email
                        Fax
                        Strona www


                   Stanisław Kudroń - Zastępca dyrektora Departamentu Strategi
                         email
                         Fax
                   Piotr Styczeń - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktu
                         email
nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

                         Leszek.Cieslik@sejm.pl
                         Leszek.Cieslik@platforma.org
                         876424147
                         http://www.leszekcieslik.pl/
rektor Biura Poselskiego - Łucja Sznejder:    biuro@leszekcieslik.pl

                         Witold.Klepacz@sejm.pl
                         322662511
                         http://www.witoldklepacz.pl/
                         http://www.witoldklepacz.pl/kontakt/8.html

                         Arkadiusz.Litwinski@sejm.pl
                         Arkadiusz.Litwinski@platforma.org
                         914332256
                         http://www.litwinski.eu/
ldona /PO/ - przewodniczący
                         Aldona.Mlynczak@sejm.pl
                         aldona@mlynczak.pl
                         Aldona.Mlynczak@platforma.org
                         713305539
                         http://www.mlynczak.pl/new/

                         Jozef.Racki@sejm.pl
                         627577561
                         http://jozefracki.blog.onet.pl/


droń - Zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa MI
                           skudron@mi.gov.pl
                           226288958
 - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
                           pstyczen@mi.gov.pl
ciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899)

								
To top